AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005

2 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT Szerző: Nagy István Pazsiczki Imre Társszerzők: Dr. Dimitrievics György Nagy Lajos Dr. Bak János PhD Lektor: Dr. Fenyvesi László Nagy István, Pazsiczki Imre

3 TARTALOM BEVEZETÉS 4 I. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 5 1. Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) magyarországi forgalmazásához kapcsolódó előírások, szükséges vizsgálatok, engedélyek A megfelelőség tanúsítása, megfelelőségi jelölés ( CE jelölés) Szükséges vizsgálatok, engedélyek Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) értékesítésekor a géphez tartozó, szükséges dokumentumok Biztosítás Növényvédő gépek kötelező típusvizsgálata 6 2. Időszakos felülvizsgálatok Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat Időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Növényvédő gépek kötelező időszakos felülvizsgálata 9 3. A mezőgazdasági gépekre vonatkozó közúti közlekedési előírások A mezőgazdasági gépek felosztása a közúti közlekedés szempontjából A közúti közlekedésre vonatkozó műszaki feltételek, követelmények Permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A vontatott szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A függesztett szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei Axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) Önjáró szántóföldi permetezőgépek A vezetői engedélyre vonatkozó előírások Az említett főbb jogszabályok jegyzéke 20 II. ÁLLAT ÉS KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK KÖVETELMÉNYEI Állatjóléti szabályok, az állatbarát tartástechnológiák fejlesztése Előzmények A baromfi és víziszárnyas tartás A májhízlalás és tolltépés Sertéstartás Szarvasmarhatartás Környezetvédelmi szabályok, a környezetterhelés csökkentése Az anyagban érintett vonatkozó jogszabályok jegyzéke: 37 3

4 NAGY ISTVÁN Bevezetés A gépek, berendezések és egyéb eszközök üzemeltetése, használata a gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek között több szempontból is kritikus területnek tekinthető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkalmazott gépek jelentős része nem felel meg a különböző vonatkozású követelményeknek, a kezelésükhöz, működtetésükhöz a használók sem személyi, sem pedig tárgyi vonatkozásban nem rendelkeznek megfelelő feltételrendszerrel. A mezőgazdaságban alkalmazott eszközállomány struktúrája napjainkra minden szempontból nagymértékben kiszélesedett, különösen így van ez a gépek, berendezések darabszámát és a típusstruktúrát illetően. A gépek száma a magángazdaságokban is folyamatosan növekszik és nem ritka, hogy például egy családi gazdaság eszközzel (gép, berendezés) is rendelkezik. Mindez azt is jelenti, hogy legalábbis a veszélyforrások számát, jellegét tekintve a műszaki-technológiai háttér általában a mezőgazdaságban tevékenykedők számára jelentős kockázati tényező. A gyakorlati tapasztalataink alapján úgy ítélhető meg, hogy a gépesítés fejlesztésnek és a géphasználatnak számos olyan területe van, ahol a feltételeknek, körülményeknek jelentősen javulni kellene. Talán első helyen említhető az információ hiány, ami a jelenlegi kedvezőtlen helyzetnek egyik fő előidézője. A konkrét kérdésköröket illetően kiemelten problematikus az üzembe helyezés, létesítés témakör, valamint a gépcsoportok közúton történő közlekedése. Ide sorolható továbbá az egyre hangsúlyosabbá váló környezetvédelem is, ami a növénytermesztést illetően főként a növényvédelemhez tartozó eszközparkot-, míg az állattartást illetően elsősorban a trágyával kapcsolatos területeket érinti. Új elemként jelent meg a gépesítési technológiákban az állatvédelem, állatjólét szempontrendszere, pontosabban jogszabályi előírásai. Ezeken a területeken gyors és jelentős mértékű javulásra lenne szükség, amit a gazdálkodók, géphasználók ismeretinek bővítése minden bizonnyal elősegítene. A következőkben a fontosságukból adódóan és a terjedelmi korlátokra való tekintettel elsősorban a fentiekben említett problémakörökhöz kapcsolódó követelmények főbb vonatkozásait ismertetjük. Állattartást érintően elsősorban az alapanyag termeléssel kapcsolatos jogszabályok kerülnek ismertetésre, a szállításra, kábításra, dögkezelésre vonatkozó követelményeket nem említjük. Természetesen a géphasználatnak, üzemeltetésnek még számos olyan területe van, ahol a jövőben pozitív változásoknak kell bekövetkezni. 4

5 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI I. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 1. Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) magyarországi forgalmazásához kapcsolódó előírások, szükséges vizsgálatok, engedélyek Magyarországon munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben lehet, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló (forgalmazó) vagy az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja). A gépek biztonsági követelményeit, a megfelelőség tanúsításával és a CE jelölés gépeken történő elhelyezésével kapcsolatos előírásokat a 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelete tartalmazza. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit az évi XCIII. Törvény a munkavédelemről szabályozza A megfelelőség tanúsítása, megfelelőségi jelölés ( CE jelölés) A megfelelőséghez kapcsolódó fogalmak: Megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó (vagy annak magyarországi képviselője) írásbeli nyilatkozata, hogy a gép vagy a biztonsági berendezés a típusmintának és a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Megfelelőségi tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy biztonsági berendezés a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak megfelel. Típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy gép vagy a biztonsági berendezés típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Megfelelőségi jelölés ( CE jelölés): a gyártó a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány alapján a forgalomba hozatal előtt a gépet vagy a biztonsági berendezést megfelelőségi jelöléssel látja el, mely a CE szimbólumból áll. Az elhelyezés lehetséges módja a gépeken: az adattáblán; külön CE jelölésű táblán vagy öntapadó matricán Szükséges vizsgálatok, engedélyek A gyártónak vagy a forgalmazónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadni a vevő részére és a gépen a CE jelölést el kell helyeznie. A megfelelőségi nyilatkozat kiadásának megalapozottabbá tételéhez a géptípuson elvégzett munkabiztonsági vizsgálat vehető igénybe. A vizsgálat a rendelet által a veszélyes kategóriába sorolt gépeknél kötelező jellegű. A mezőgazdasági gépek munkabiztonsági vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált és a Gazdasági Minisztérium által kijelölt vizsgálólaboratóriumok végzik. A vizsgálatról munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyv készül, mely a munkabiztonsági követelmények felülvizsgálatának eredményén kívül tartalmazza a közlekedésbiztonsági jegyzőkönyvet is a traktorok, pótkocsik, önjáró mezőgazdasági gépek esetén. 5

6 NAGY ISTVÁN A magán- és kisüzemi felhasználású egyes gépek (pl. növényvédő gépek, kerti és háztáji gazdasági kisgépek) kereskedelmi forgalmazásához a KERMI engedélyt is meg kell szerezni a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet felügyelete alatt működő KERMI Kft.-től. A közúti forgalomba helyezés előtt az alábbiakban felsorolt gépekre közlekedési típusbizonyítványt kell kérni a Központi Közlekedési Felügyelettől: Mezőgazdasági traktorok: Mezőgazdasági vontató kategóriában; Lassú jármű kategóriában. Mezőgazdasági pótkocsik: Mezőgazdasági vontató pótkocsija kategóriában; Lassú jármű pótkocsija kategóriában. A Közlekedési Felügyeletek vizsgaállomásain a fenti járműveket a műszaki vizsgálat alapján forgalmi engedéllyel és forgalmi rendszámmal látják el Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) értékesítésekor a géphez tartozó, szükséges dokumentumok Az új gépek értékesítésekor a forgalmazónak a következő dokumentumokat kell átadni a vevő részére: Számla; A gép magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációja, vagy kezelési és karbantartási utasítása; Megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány; Minőségi bizonyítvány; Jótállási jegy vagy garanciajegy; Az alábbi gépek esetében forgalmi engedély és forgalmi rendszám: A mezőgazdasági traktorokra: o Mezőgazdasági vontató kategóriában; o Lassú jármű kategóriában. A mezőgazdasági pótkocsikra: o Mezőgazdasági vontató pótkocsija kategóriában; o Lassú jármű pótkocsija kategóriában Biztosítás A közúti forgalomban való részvételhez a forgalmi engedéllyel és forgalmi rendszámmal ellátott járművekre kötelező Növényvédő gépek kötelező típusvizsgálata A vegyszeres növényvédelem nemcsak a termés mennyiségét és minőségét nagymértékben meghatározó technológiai műveletsor, hanem a környezetre számottevő veszélyt jelentő tevékenység is. A védekezési eljárások eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az alkalmazott gépektől. A növényvédő gépek kialakítása, és műszaki állapota meghatározza, hogy a vegyszerek milyen pontossággal kerülnek felhasználásra, mennyire egyenletesen jutnak el a célfelületre, milyen mértékben mennek veszendőbe, veszélyeztetve vagy károsítva a környezetet. Ezért a növényvédő gépek vizsgálata, ellenőrzése a fejlett országokban már régebben megkezdődött. Hazánkban a növényvédelemről szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet szabályozza a növényvédő gépek típusvizsgálatát. 6

7 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI A vonatkozó rendelet előírja, hogy a növényvédő gépek január 1-től kezdődően csak típusengedéllyel hozhatók forgalomba. A vizsgálatra kötelezett minden 5 dm 3 -nél nagyobb tartállyal felszerelt gép a következő kategóriákban: szántóföldi permetező és porlasztó gépek kertészeti permetező és porlasztó gépek hordozható nem motoros hajtású permetező gépek hordozható, motoros permetező és porlasztó gépek csávázó gépek granulátum szóró gépek A minősítést az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet végzi az MSZ EN számú szabványsorozatban, illetve a fenti rendeletben meghatározott követelmények alapján. A szabvány értelmében szántóföldi gépeknél 74, kertészeti gépeknél összesen 68 műszaki, és technológiai jellemző vizsgálatára kerül sor. A rendelet szerint január 1. után csak az intézet (MGI) által kiadott engedély birtokában forgalmazhatók a fent felsorolt gépek. A növényvédő gép gyártójának, vagy forgalmazójának a forgalmazás megkezdése előtt nyilatkozatot kell tenni, hogy a géptípus az előírt követelményeknek megfelel és kérni a forgalmazási engedélyt. A kérelmet a rendeletben megadott formában kell benyújtani. A kérelemhez a következőket kell mellékelni magyar nyelven: gépkönyv(ek), gépcsalád esetén a típusokat meghatározó mátrix, típusonként (a kombinációs mátrix minden egyes sora külön típusnak minősül) az azonosításhoz szükséges adatlap, továbbá, ha rendelkezésre áll: hazai vagy külföldi megfelelőségi tanúsítvány(ok), munkavédelmi minősítő bizonyítvány(ok), egyéb a gép(ek) megítéléséhez szükséges dokumentumok. Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, az MGI kiegészítést kér. A minősítés során az Intézet figyelembe veszi saját korábbi vizsgálatait, és a mezőgazdasági gépesítési intézetek európai szervezete, az ENTAM tagjai által, azonos követelmények alapján (MSZ EN 12761) elvégzett vizsgálatok, minősítések eredményeit. A típusminősítés történhet a benyújtott dokumentumok alapján. Amennyiben a dokumentumok alapján nem lehet dönteni az alkalmasságról, de vizsgálatra nincs szükség, a megfelelőség megítéléséhez szükséges adatok szemle útján is pótolhatók. Ha a gépről nem állnak rendelkezésre a fentieknek megfelelő eredmények, akkor az Intézet gödöllői telephelyén végzi el a vizsgálatot, és ítéli meg a típus alkalmasságát. Ehhez a kérelmező köteles az adott típusból 1 darab gépet az Intézetnek (annak telephelyére szállítva) átadni, majd a vizsgálatot követően elszállítani. Gépcsalád esetén csak egy típus vizsgálatára kerül sor, a család többi típusának megítélése dokumentumok, esetleg szemle alapján történik. Az Intézet a benyújtott dokumentumok, szemle, vagy vizsgálat alapján elbírálja a gép alkalmasságát a rendeletben meghatározott követelmények alapján, és kiadja a forgalmazási engedélyt, vagy megtagadja azt. A szántóföldi és kertészeti permetezőgépekre vonatkozó fontosabb előírások összefoglalóan az 1. táblázatban láthatók. A szabvány szerint ellenőrizni kell a permetlétartályok felületi érdességét, és előírás a névleges értéket meghaladó tartalék kapacitás. Szigorú követelmények vannak a szintjelzők kialakításával és pontosságával kapcsolatban. Új fogalom a műszaki maradék, vagyis az üzemszerű szórás végén a gépben maradt folyadék mennyisége, amelynek egy része a tartályban képződik és leengedhető, másik része (a szivattyúból, tömlőkből, szűrőkből, szórófejekből, stb.), csak megbontás révén távolítható el. Ennek a permetlémennyiségnek a 10-szeres 7

8 NAGY ISTVÁN hígításához megfelelő méretű öblítővizes tartályt kell a gépekre szerelni, és legalább 15 dm 3 - es tartálynak is kell lennie kézmosás céljára. A permetlérendszerben a nyomásesés legfeljebb 10% lehet. Szántóföldi szórókereteknél a külön kapcsolható szakaszok legnagyobb mérete előírásszerűen 4,5, illetve 6,0 m. Ennek révén elkerülhető például a táblák beszegésénél a teljes felületre történő szórás, vagyis a kétszeres permetezés. Szántóföldi gépeknél a keresztirányú szórásegyenletességre vonatkozó követelmények a szórókeret pontos kialakítását és precíziós szórófejek alkalmazását feltételezik. Kertészeti gépeknél a szórószerkezet, illetve a ventilátor légszállításának szimmetriája fontos tényező, a két oldal közötti eltérés nem haladhatja meg a 10%-ot. Az MGI a típusvizsgálatok elvégzéséhez korszerű laboratóriumot alakított ki, amelyben valamennyi vizsgálat a vonatkozó EN és ISO szabványok szerint elvégezhető. Az Intézet által kiadott típusengedélyek általában 5 évig érvényesek. Az érvényességi idő lejárta esetén az engedélyt új nyilatkozat benyújtásával meg kell újítani. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén 1 évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kiadható. Az Intézet jogosult az engedély érvényességi időtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minőségromlás, vagy változtatás gyanúja merül fel. Ha a gyanú beigazolódik, az Intézet a forgalmazási engedélyt visszavonhatja. A forgalmazási engedélyt, annak engedély számának és érvényességi idejének feltüntetésével egy 10x10 cm nagyságú, fehér alapon zöld színű matricával kell igazolni, amit valamennyi értékesített gépen el kell helyezni. A Forgalmazásra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke valamint a típusengedélyek megszerzésével kapcsolatos tudnivalók az Intézet honlapján megtekinthetők. A típusminősítés fentiekben ismertetett rendszere biztosíthatja azt, hogy a jövőben csak a növény- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépek kerülhessenek alkalmazásra. Ez a körülmény növeli a munkavégzés biztonságát, csökkenti a növényvédő szerek által okozott környezetkárosítás veszélyét, optimalizálhatja a növényvédő szer felhasználást. 1. táblázat Permetezőgépek vizsgálandó paraméterei és az azokhoz kapcsolódó követelmények Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Permetlétartály Felületi érdesség Teljes térfogat Max. 100 mikron +5% Üríthetőség Szintjelző Osztás Leolvashatóság Pontosság 50dm 3 20%-ig7,5%, fölötte 5% Öblítővizes tartály Térfogat +10% ill. 10x-es hígítás Szivattyú Üzemi nyomás Szállítási teljesítmény Szűrők Méretek mm mélység Mash szám Töltőberendezés Töltési teljesítmény 100dm 3 /min Keverő berendezés Permetlé homogenitása ±15% eltérés az átlagtól Manométer Méret Osztás Pontosság Ř 63mm vagy Ř100mm 0,2-1,0bar max.0,2-1,0bar hiba Szórófejek Csepegés mentesség Szórásteljesítmény Szórásegyenletesség Cseppméret eloszlás 5 min. alatt max. 2ml Névleges ± 5% Maximum 5% eltérés MVD 10% 8

9 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Szórószerkezet Permetlé rendszer Ventillátor Szabályozó berendezés Állítási határok Kapcsolható szakaszok Keresztirányú szórásegyenletesség Vertikális eloszlás Szimmetria Műszaki maradék mennyisége Kikapcsolhatóság Légszállítás és légsebesség nagysága ill. szimmetriája Reakcióidő Pontosság 0.5-1,5m Max. 4,5m ill. 6,0m Maximum 7% CV, és ±15% eltérés az átlagtól 50%±5% 0,5%+2dm 3 /m, vagy 2-4% Maximum 10% eltérés a névleges értéktől és a két oldal között 7s után max. 10% hiba 3% ill. 6% CV 2. Időszakos felülvizsgálatok 2.1. Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat A mezőgazdasági traktorokat az első üzembe helyezéstől számítva 5 évenként időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni, melynek eredményéről munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíteni. Az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatot ezen vizsgálatok elvégzésére akkreditált vizsgáló szervezet, vagy munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult munkabiztonsági szakértő végezheti el. A vizsgálat elvégeztetése a gép üzemeltetőjének feladata Időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Mezőgazdasági vontató kategóriába sorolt traktoroknál és ezek pótkocsijánál az első forgalomba helyezéstől számítva 3 év múlva időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (műszaki vizsga) kötelező. Lassú jármű kategóriába sorolt traktoroknál és ezek pótkocsijánál az első forgalomba helyezéstől számítva 5 év múlva időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (műszaki vizsga) kötelező. Az időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálatot a megyei Közlekedési Felügyeletek műszaki vizsgaállomásain a műszaki vizsgabiztosok végezhetik el. A vizsgálat elvégeztetése ez esetben is a gép üzemeltetőjének feladata Növényvédő gépek kötelező időszakos felülvizsgálata Az előzőekben megadott rendeletek a típusminősítés mellett január 1-től előírják a szolgáltatás céljára használt 100 dm 3 -nél nagyobb tartállyal felszerelt permetező- és porlasztógépek 2 évente kötelező felülvizsgálatát. Az üzemben lévő permetezőgépek felülvizsgálatának célját, módszereit és követelményeit az MSZ EN szabvány határozza meg. A szabvány külön előírásokat tartalmaz a szántóföldi és a kertészeti permetezőgépekre. A szántóföldi permetezőgépeknél végzendő fontosabb vizsgálatokat és a követelményeket a 2. táblázat tartalmazza: 9

10 NAGY ISTVÁN 2. táblázat Időszakos felülvizsgálat szántóföldi permetezőgépeknél Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Erőátvitel műszaki állapot kifogástalan működés Szivattyú műszaki állapot tömítettség szállítási teljesítmény kifogástalan működés névleges érték min. 90%-a Permetlé tartály töltési szintjelzés keverés kifogástalan működés megfelelő hatékonyság tömítettség Armatúrák műszaki állapot kifogástalan működés tömítettség Manométer osztás pontosság 0,2 bar 5 bar nyomásig 1,0 bar 5-20 bar között 2,0 bar 20bar nyomás felett ±0,2 bar 1-8 bar között ±0,5 bar 8-20 bar között ±1,0 bar 20 bar felett Permetlé vezetékek tömítettség Szűrők műszaki állapot épség Szórófejek tömítettség szórásteljesítmény csepegés mentesség eltérés max. ±10% Szórókeret tömítettség kitérés kapcsolhatóság magasságállítás lengéscsillapítás nyomásingadozás nyomásesés keresztirányú szórásegyenletesség hatásosság kapcsolásnál max. 10% legfeljebb 10% max. 10% CV, és 20% eltérés az átlagtól A kertészeti permetezőgépeknél végzendő fontosabb vizsgálatok és a követelmények a 3. táblázatban láthatók: 3. táblázat Időszakos felülvizsgálat kertészeti permetezőgépeknél Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Erőátvitel műszaki állapot kifogástalan működés Szivattyú műszaki állapot tömítettség szállítási teljesítmény kifogástalan működés névleges érték min. 90%-a Permetlé tartály töltési szintjelzés keverés kifogástalan működés megfelelő hatékonyság tömítettség Armatúrák műszaki állapot kifogástalan működés tömítettség Manométer osztás pontosság 0,2 bar 5 bar nyomásig 1,0 bar 5-20 bar között 2,0 bar 20bar nyomás felett ±0,2 bar 1-8 bar között ±0,5 bar 8-20 bar között ±1,0 bar 20 bar felett Permetlé vezetékek tömítettség Szűrők műszaki állapot épség Szórófejek Szórószerkezet Ventilátor tömítettség kapcsolhatóság szórásteljesítmény tömítettség kapcsolhatóság nyomásingadozás szórófejek elrendezése szórásteljesítmény szimmetriája műszaki állapot fordulatszám működtetés csepegés mentesség egyenként lezárhatók eltérés a névleges értéktől max. ±15% eltérés az átlagtól ±10% oldalanként legfeljebb 15% szimmetrikus elrendezés eltérés a két oldal között max. 10% kifogástalan működés kikapcsolhatóság 10

11 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Az időszakos vizsgálatokat a rendelet szerint az MGI erre feljogosító tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomások fogják elvégezni. Az állomás akkor tanúsítható, ha legalább gépésztechnikusi és középfokú növényvédelmi képesítésű, a Kamara hozzájárulásával kiadott vállalkozási engedéllyel rendelkező vezetővel, a feladatra célirányosan felkészített, legalább 1 fő gépész szakmunkással, és az előírt mérőberendezésekkel, eszközökkel rendelkezik. A permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök, mérőberendezések a következők: Szántóföldi permetezőgépek felülvizsgálatához: legalább 12 m hosszú és 1,5 m széles 0,1 m éltávolságú vályúsor, átfolyásméró a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához, manométer hitelesítő 1,0 minőségi osztályú, 0-16 bar mérési tartományú hitelesítő manométerrel, átfolyásmérő vagy mérőedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzéséhez, szögmérő, fordulatszámmérő min -1 méréstartománnyal, mérőszalag, gépjármű a mérőberendezések szállításához. Kertészeti permetezőgépek felülvizsgálatához: átfolyásmérő a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához, manométer hitelesítő 1,0 minőségi osztályú, 0-60 bar mérési tartományú hitelesítő manométerrel, átfolyásmérő vagy mérőedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzéséhez, szögmérő, fordulatszámmérő min -1 méréstartománnyal, mérőszalag, gépjármű a mérőberendezések szállításához. A felszereléshez tartozik mindkét esetben kármentő, amely alkalmas a vizsgálatoknál kifolyt víz felfogására és összegyűjtésére. A mobil kivitelű állomásokat a hatékony vizsgálatok és azonos mérési eredmények biztosítása érdekében célszerű gyors mérésre és értékelésre alkalmas, egységes mérőeszközökkel felszerelni. A vizsgáló állomások várhatóan éves terv szerint működnek majd. Minden állomás megjelöli működési területét és a vizsgálatok helyszíneit, valamint időpontjait. Törekedni kell arra, hogy az év során 15 km-es távolságon belül legyen felülvizsgálat. Adott településeken vagy körzetekben egy évben több alkalommal is végezhető vizsgálat. A tervet úgy kell összeállítani, hogy az a jelentkezők számától és más körülményektől függetlenül tartható legyen. A vizsgálati tervet a véglegesítése után nyilvánosságra kell hozni. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a megjelölt időpontban az üzemképes, tiszta permetező géppel és annak üzemeltetésére alkalmas traktorral lesz köteles megjelenni. A permetező gép tartályában a névleges térfogat 25%-ának megfelelő mennyiségű tiszta víznek kell lenni. A vizsgálatok térítéskötelesek lesznek. A térítés díját az FVM állapítja meg. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálat megkezdése előtt köteles a vizsgálati díj befizetését igazoló nyugtát az állomás vezetőjének átadni. A gépek vizsgálata az egységes metodika alapján kerül végrehajtásra. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálatoknál jelen lehet. A vizsgálati eredményeket az előírásos jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét és az igazoló matricát. Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján 11

12 NAGY ISTVÁN nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat. Amennyiben a gépen észlelt hibák vagy hiányosságok rövid úton elháríthatók (például fúvókák vagy manométer cseréjével), akkor a vizsgálatot lehetőség szerint még az adott helyszínen, új időpont megjelölésével, a vizsgálati díj ismételt megfizetésével újból el kell végezni. A permetezőgépek működési engedélyét a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat ellenőrzi. A rendelet a szolgáltatás céljára használt permetezőgépekre írja elő kötelezően az időszakos felülvizsgálatot. 3. A mezőgazdasági gépekre vonatkozó közúti közlekedési előírások 3.1. A mezőgazdasági gépek felosztása a közúti közlekedés szempontjából Mezőgazdasági traktorok: Mezőgazdasági vontató kategóriába sorolt traktor: beépített erőforrás hajtja és sík úton önerejéből 25 km/h sebességnél gyorsabban képes haladni. Lassú jármű kategóriába sorolt traktor: beépített erőforrás hajtja és sík úton önerejéből 25 km/h sebességnél nem képes gyorsabban haladni Mezőgazdasági pótkocsik: Mezőgazdasági vontatóhoz kapcsolt pótkocsi: különböző anyagok szállítására készült pótkocsi, mely 25 km/h sebességnél nagyobb sebességgel vontatható. Lassú járműhöz kapcsolt pótkocsi: különböző anyagok szállítására készült pótkocsi, mely 25 km/h sebességnél nagyobb sebességgel nem vontatható. Önjáró mezőgazdasági gépek: különböző mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas gépek, melyeket beépített erőforrás hajt és önerejéből 25 km/h sebességnél gyorsabban közúti közlekedéskor nem haladhat (lassú jármű kategória). Kerti traktorok: Egytengelyes motoros részből és hozzá kapcsolt egytengelyes pótkocsiból állnak, sebességük 15 km/h sebességnél nem nagyobb. Mezőgazdasági munkagépek: mezőgazdasági munkák végzésére készült, mezőgazdasági traktorral üzemeltetett gépek, melyek a traktorhoz való kapcsolódás szerint lehetnek: vontatott gépek; függesztett gépek; félig függesztett gépek. A mezőgazdasági gépek közúti közlekedése az üzemeltetők számára sokszor okoz nehézségeket, problémákat, így a következőkben ismertetjük a mezőgazdasági gépek közúti közlekedésére vonatkozó főbb műszaki szempontokat A közúti közlekedésre vonatkozó műszaki feltételek, követelmények Mezőgazdasági traktor Típusengedély: Kötelező: közúti közlekedésre használt traktoroknál Nem kötelező: eszközhordozó traktoroknál, egyéb csak mezőgazdasági munkavégzésre használt traktoroknál. 12

13 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Max. méretek: Hosszúság: 12,00 m Szélesség: 2,55 m Magasság: 4,00 m Max. tömeg: Fékberendezés: Fúvott gumiabronccsal felszerelt Kéttengelyes jármű esetén: kg Háromtengelyes jármű esetén: kg Négy vagy ennél több tengelyes jármű esetén: kg Fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt jármű: kg Üzemi fékberendezés: legalább egy tengelyre hatónak kell lennie, mechanikus vagy hidraulikus működtetéssel. Sűrített levegővel működtetett fékberendezésnek az összes kerékre hatónak kell lennie. Rögzítő fékberendezés: legalább egy tengelyre hatónak kell lennie, mechanikus működtetéssel. Vontatható tömeg: A traktor fékberendezés és a pótkocsi fékberendezés fajtája valamint a traktor tömege alapján kerül meghatározásra. Mezőgazdasági traktor Mezőgazdasági pótkocsi fékberendezés K tényező (vontatott pótkocsi tömege/traktor saját tömege) Kerekes traktor Átmenő fékberendezés (légfék) 4,00 Kerekes traktor Ráfutó fék 0,75 Kerekes traktor Üzemi fék nélkül 0,50 (de: max. 750 kg) Kerekes traktor Vontatott mg-i munkagép fék nélkül 1,00 Lánctalpas traktor Bármilyen fékberendezéssel Nincs külön előírás Világító és fényjelző berendezések: Szabványos E" jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező Pótkocsi (vontatmány) vonóberendezések A vontatmány Kéttengelyes pótkocsi vonóberendezés: fix vonószem Egytengelyes pótkocsi vonóberendezés: vízszintes tengely körül elforduló vonószem Mezőgazdasági munkagép: fix. vonóberendezés Traktor vonóberendezés Felső pótkocsi vonóberendezés: csapos vonóberendezés, vízszintes tengely körül ±20 fokban elforduló Alsó pótkocsi vonóberendezés: hidraulikus vonóhorog TVSZ-2 Mg-i gépek vonóberendezése: lengő vonórúd TVSZ-1 13

14 NAGY ISTVÁN Függesztett vagy félig függesztett gépekkel kapcsolt traktor Engedélyezett kapcsolások: Függesztett gépek: elől hátul elől és hátul Félig függesztett gépek: csak hátul Kapcsoló berendezés: Típusengedély: Max. méretek: Max. tömeg: A traktor hidraulikus függesztő szerkezete A munkagépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Mellső kinyúlás: «a traktor hosszának 60%-a Hátsó kinyúlás: «a traktor hosszának 90%-a Kéttengelyes traktor: A kormányzott tengelyre eső tömeg nem lehet kevesebb, mint a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének 25%-a Három- vagy több tengelyes jármű: A kormányzott tengelyre eső tömeg nem lehet kevesebb, mint a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének 20%-a Világító és fényjelző berendezés: A függesztett, illetve félig függesztett gép szélességét vagy hátsó kinyúlását a gépen elhelyezett piros-fehér csíkozású táblákkal és a táblákon elhelyezett mellső és hátsó világító és fényjelző berendezésekkel kell jelölni. A mezőgazdasági munkagépek kitűzhető fényjelző berendezésén (KFB) a mellső és a hátsó lámpák és fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakításánál, elhelyezésénél az előzőekben megadott szabvány előírásai szerint kell eljárni. Vontatott mezőgazdasági gépekkel kapcsolt traktor Engedélyezett kapcsolások: Típusengedély: A traktor erre kialakított vonóberendezése (lengő vonórúd) A vontatott gépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Max. méretek: A járműszerelvény hossza: 18,35 m szélessége: 2,55 m magassága: 4,00 m Max. tömeg: A fékberendezés nélküli vontatott gép tömege nem haladhatja meg a vontató traktor tömegét 14

15 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Fékberendezés: A vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni fékberendezéssel, ha a gép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét Amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor átmenő fékberendezést kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető Világító és fényjelző berendezés: Ha a vontatott gép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a vontatott gép eltakarja a traktor világító és fényjelző berendezéseit, akkor a vontatott gépre kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) fel kell szerelni. A gép szélességét vagy hátsó kinyúlását a gépen elhelyezett pirosfehér csíkozású táblákkal és a táblákon elhelyezett mellső és hátsó világító és fényjelző berendezésekkel kell jelölni. A KFB-n a mellső és a hátsó lámpák és fényvissza-verők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakításánál, elhelyezésénél itt is az előzőekben megadott szabvány előírásai szerint kell eljárni. Önjáró mezőgazdasági gépek Típusengedély: A önjáró mezőgazdasági gépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Max. méretek: Hossza: 12,00 m Szélessége: 2,55 m Magassága: 4,00 m Hátsó kinyúlás: 0,6 x tengelytáv, de max 3,6 m Max. tömeg: Tengelyek száma 2 3 vagy több Max. tömeg kg kg Világító és fényjelző berendezés: Szabványos E" jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező. (vá- Munkaeszköz góasztal): Szélessége általában jelentősen nagyobb az alapgép szélességénél és a közúti közlekedéskor megengedett értéknél. A vágóasztalt közúton adapter szállítókocsira helyezve, vontatva szabad szállítani. Kapcsoló berendezések: Az önjáró mezőgazdasági gépek felszerelhetők pótkocsi vonóberendezéssel. 15

16 NAGY ISTVÁN Mezőgazdasági pótkocsik Típusengedély: Kötelező: közúti közlekedésre használt pótkocsiknál Nem kötelező: speciális pótkocsiknál (pl. műtrágyaszóró pótkocsi) A felszerelt munkagépekhez szükséges engedély: A gépen a CE megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező. Max. méretek: Hossza: 12,00 m Szélessége: 2,55 m Magassága: 4,00 m Max. tömeg: Tengelyek száma vagy több Max. tömeg kg kg kg Fékberendezés: Világító és fényjelző berendezés: Kapcsoló berendezések: Üzemi fékberendezés: 750 kg össztömegig nem szükséges 0,75 G traktor tömegig ráfutó fék szükséges 0,75 G traktor tömegtől 4 G traktor tömegig átmenő fékberendezés szükséges (légfék) Rögzítő fékberendezés: kézi, mechanikus működtetésű rögzítőfék felszerelése kötelező. Szabványos E jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező. A pótkocsit szabványos vonóberendezéssel kell felszerelni: Kéttengelyes pótkocsi: fix vonószemmel; Egytengelyes pótkocsi: vízszintes tengely körül elforduló vonószemmel. Az előírt méret- és tömegjellemzőket meghaladó gépek (túlméretes járművek) Engedély: Kíséret: Jelzőberendezés: Egy speciális, 1 évig érvényes útvonalengedély szükséges. Az útvonalengedélyt a gép üzemeltetőjének kell megkérni a területileg illetékes útügyi hatóságtól (az út kezelőjétől). A kíséret szükségességét, feltételeit az útvonalengedélyben meghatározzák. A gépen elhelyezett sárga vagy narancssárga színű villogó lámpa. Használata az útvonalengedélyben leírtak szerint. 16

17 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 4. Permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A közlekedésbiztonsági követelményeket a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. A permetezőgépeket a közúti közlekedés szempontjából a következő csoportokba sorolhatjuk: vontatott szántóföldi permetezőgépek függesztett szántóföldi permetezőgépek axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) önjáró szántóföldi permetezőgépek 4.1. A vontatott szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A vontatott szántóföldi permetezőgép közúti közlekedésénél alapvető követelmény, hogy a gép használati utasításában leírt feltételeket minden tekintetben be kell tartani. A legfontosabb szabályok az alábbiakban foglalhatók össze: A permetezőgép tartálya üres állapotban legyen. A szórókeret szállítási helyzetbe behajtott állapotú és rögzített legyen. A gépet csak az előírt teljesítményű, tömegű, vonóberendezésű, fékberendezésű, valamint elektromos világítóberendezés csatlakozással felszerelt traktorral szabad vontatni. A traktor közlekedésbiztonsági szempontból lehet mezőgazdasági vontató- vagy lassú jármű kategóriába sorolt erőgép. A traktor és a vontatott permetezőgép kapcsolások a következők lehetnek: A kéttengelyes permetezőgépek vonóberendezése a traktor kéttengelyes pótkocsi vonóberendezéséhez kapcsolható. Az egytengelyes (tandem tengelyes) permetezőgépek vonóberendezése a traktor egytengelyes pótkocsi vonóberendezéséhez vagy a traktor levegő vonórúdjához kapcsolható, a permetezőgép vonóberendezés kialakításától függően. A vontatás megkezdése előtt a permetezőgép vonóberendezés adattábláján feltüntetett képzetes vonóerő érték ( D érték kn.) és függőleges statikus terhelés érték ( S érték dan) adatokat össze kell hasonlítani a vontató traktor vonóberendezés adattábláján feltüntetett D értékkel és S értékekkel. A megengedett legnagyobb járműszerelvény méretek: A járműszerelvény hossza max.: 18,35 m A járműszerelvény szélessége max.: 2,55 m A járműszerelvény magassága max.: 4,00 m Fékberendezés szükségessége: A vontatott permetezőgépet (munkagépet) nem szükséges felszerelni fékberendezéssel, ha a gép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét. (G munkagép G traktor ). Amennyiben a vontatott permetezőgép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor átmenő fékberendezést kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető. A járműszerelvény fékhatásosságának legalább az előírt 3,0 m/s 2 átlagos féklassulást kell biztosítani. Világító- és fényjelző berendezések: Amennyiben közúti közlekedéskor a vontatott permetezőgép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a gép eltakarja a traktor világító és fényjelző berendezéseit kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) kell felszerelni. 17

18 NAGY ISTVÁN A kitűzhető fényjelző berendezés piros-fehér csíkozású fényvisszaverő táblákból és a táblákon elhelyezett mellső- és hátsó világító berendezésekből, fényvisszaverőkből áll. A KFB-n a mellső és a hátsó lámpák és a fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A vontatott gépen az esetlegesen a gyárilag felszerelt világító- és fényjelző berendezések is megfelelőek lehetnek, ha azok a közlekedésbiztonsági követelményeket kielégítik. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 26. h.) pont szerint a vontatott szántóföldi permetezőgépekkel legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni A függesztett szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A függesztett permetezőgépek üzemeltető traktoron történő elhelyezése (felfüggesztése) az alábbi módokon lehetséges: elöl hátul elöl és hátul A traktor és a permetezőgép közötti kapcsoló berendezése egyben a traktor szabványos elsővagy hátsó hidraulikus függesztő szerkezete. A kormányozhatóság és a gumiabroncs terhelés ellenőrzése: A traktort a felszerelt függesztett permetezőgéppel (üres tartállyal, szállítási helyzetbe összecsukott szórókerettel) a közúti közlekedés megkezdése előtt méréssel a következőket kell ellenőrizni: a tömegeloszlást a kormányozhatóság szempontjából a gumiabroncsok terhelési értékeit Kormányozhatósági követelmény: A traktor kormányzott tengelyére (mellső tengelyre) jutó mért terhelés (E) nagyobb legyen a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének (G tr ) 25 %-nál. A gumiabroncsok terhelését a gép szállítási helyzetében meg kell mérni és ellenőrizni kell a traktor használati utasításában szereplő megengedett gumiabroncs terhelhetőséget. A biztonságos szállítás (közúti közlekedés) követelménye: A gép szállítási helyzetében a traktor hidraulikus függesztőberendezését tehermentesíteni kell. Ha a hidraulikus függesztőberendezés gyárilag nem tehermentesíthető, akkor mechanikus tehermentesítést kell alkalmazni a függesztőszerkezetnél. A megengedett gépkapcsolat (járműszerelvény) méretek: Mellső kinyúlás max.: a traktor hosszának 60%-a Hátsó kinyúlás max.: a traktor hosszának 90%-a A járműszerelvény szélessége max.: 2,55 m A járműszerelvény magassága max.: 4,0 m Világító- és fényjelző berendezések: Amennyiben a függesztett gép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a gép eltakarja a traktor világító- és fényjelző berendezéseit, akkor közúti közlekedéskor a vontatott géphez hasonlóan kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) kell felszerelni Főbb előírások: A KFB-n a mellső és hátsó lámpák és a fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakítása, elhelyezése feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak. 18

19 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI A függesztett gépen gyárilag felszerelt világító és fényjelző berendezések is lehetnek, ha azok a közlekedésbiztonsági követelményeket kielégítik. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 26. h.) pont szerint a függesztett szántóföldi permetezőgépekkel hasonlóan a vontatott gépekhez legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni Axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) A közlekedésbiztonsági követelményei azonosak a vontatott, illetve függesztett szántóföldi permetezőkre vonatkozó követelményekkel Önjáró szántóföldi permetezőgépek A megengedett legnagyobb méretk szállítási helyzetben: A permetezőgép hossza max.: 12,0 m A permetezőgép szélessége max.: 2,55 m A permetezőgép magassága max.: 4,0 m Hátsó kinyúlás max.: 0,6 x tengelytáv, de max. 3,6 m A megengedett legnagyobb tömeg érték: - 2 tengelyes önjáró permetezőgép max.: kg - 3 vagy több tengelyes önjáró permetezőgép max.: kg Fékberendezés szükségessége: Az önjáró permetezőgépek közlekedésbiztonsági szempontból lassú jármű kategóriába tartoznak. Ezeknél: Az üzemi fékberendezés felszerelése kötelező. Az üzemi fék hatásossága: az átlagos féklassulás legalább 3,0 m/s 2 értékű legyen. Rögzítő fékberendezés felszerelése kötelező. A rögzítőfék a gépet 18 %-os lejtőn biztonságosan tartsa meg. Világító- és fényjelző berendezések: Az önjáró permetezőgépet gyárilag fel kell szerelni szabványos E jóváhagyási jellel ellátott világító- és fényjelző berendezésekkel. A világítóés fényjelző berendezések követelményeit, elhelyezési méreteit a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az önjáró permetezőgépek közlekedésbiztonsági szempontból lassú jármű kategóriába tartoznak. Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályainál 26.. f.) pont alapján: az önjáró permetezőgépekkel maximum 25 km/óra sebességgel szabad közlekedni. 5. A vezetői engedélyre vonatkozó előírások Mezőgazdasági vontatót, mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvényt a mezőgazdasági vontatóra vagy a C" kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. Mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény mezőgazdasági vontatóra vagy a C" és E" kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. Lassú járművet és lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvény a lassú jármű vezetésére jogosító járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. 19

20 NAGY ISTVÁN Egyéb mezőgazdasági gépek: ezek a gépek közlekedési szempontból lassú jármű kategóriába soroltak, így ezeket a lassú járművek vezetésére jogosult személyek vezethetik. Fontos tudni, hogy a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásainak szabályairól szóló, 83/ 2003.(VII.16.) FVM rendelet értelmében: december 31. után mezőgazdasági erő- vagy munkagépet csak az a munkavállaló kezelhet, aki arra a gépre az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet által kiállított gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik. A 10/1983.(V.25.) MÉM rendelet alapján e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványok szeptember 1.-ig érvényben maradnak és használhatók a gépkezelői jogosultság igazolására. A gépkezelői jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés: mezőgazdasági gépkezelő (OKJ szám: ) 6. Az említett főbb jogszabályok jegyzéke évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 81/2003.(VII.9.) FVM rendelet a növényvédő gépek típusvizsgálatáról 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet a közlekedésbiztonsági követelményekről 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 83/2003.(VII.16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 20

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos

Szerző(k): Nagy István Nagy Lajos SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK MUNKAVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI Nagy István Nagy Lajos Kiadja: FVM Mezőgazdasági

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

Permetező berendezések időszakos felülvizsgálata.

Permetező berendezések időszakos felülvizsgálata. Permetező berendezések időszakos felülvizsgálata. 2012. január 31., Monor Előadó: Gulyás Zoltán, osztályvezető VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Tel: +36 28 511-753;

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1624/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pannon Egyetem Georgikon Kar, Mérõhely és Diagnosztikai Szolgáltató Centrum (8360 Keszthely,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1339/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Mezõgazdasági Gépesítési Intézet Növényvédõgép

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1339/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Növénytermelés Gépesítése Főosztály Növényvédőgép

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár kötelező felszerelésére vonatkozó részletes szabályokat a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

DETK. Szippantó és kiszóró tartálykocsik

DETK. Szippantó és kiszóró tartálykocsik DETK Szippantó és kiszóró tartálykocsik A DETK típusjelzésű tartálykocsik alkalmasak a legfeljebb 15% szárazanyagtartalmú hígtrágya, egyéb nem aktívan korrozív folyadékok, víz, és vízzel egyenértékű anyagok

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

75/2007 Elnöki Szabályzat. A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről 75/2007 Elnöki Szabályzat Készítette: Közúti Jármű Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. április 1. változat 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról

A játszótéri eszközök biztonságosságáról A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2012. 05. 18. hatálya: játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki kizárólag saját, családi

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

HATÁROZAT. Metripond Plus Mérlegtechnika Kft. engedélyezem.

HATÁROZAT. Metripond Plus Mérlegtechnika Kft. engedélyezem. Engedélyezési és Informatikai Főosztály Hivatkozási számuk: Kft/917 BUDAPEST XII. NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39 Ügyintézőnk: Richly Gábor 1535 Budapest Pf.: 919. Tárgya: Hitelesítési engedély Telefon: 458-5800

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ Kft. (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Az útvonalengedélyezés alapjai A megengedett értékektől való eltérés esetén, melyet a 6/1990. (IV.12.)

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Pneumatikus kompatibilitás

Pneumatikus kompatibilitás Pneumatikus kompatibilitás Farkas József, Kőfalusi Pál, Dr. Varga Ferenc Gépjárművek üzeme I. laboratóriumi gyakorlat 1 Lektorálta és szerkesztette Dr. Varga Ferenc és Dr. Emőd István Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

2013/1. 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai. Permetezőgépek

2013/1. 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai. Permetezőgépek 2013/1. MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai 1 6 / 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálatáról Budapest, 2015. május NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Iktatószám: MVL-48-2/2015

Részletesebben

OEME és az emelőgépekre vonatkozó jogi szabályozások Dr. Kása László elnök

OEME és az emelőgépekre vonatkozó jogi szabályozások Dr. Kása László elnök OEME és az emelőgépekre vonatkozó jogi szabályozások Dr. Kása László elnök 2016.06.09 OREMBIK '16, Gyula 1 Törekvések - Megvalósulások Az emelőgépek üzemeltetési követelményeit befolyásoló új szabványok,

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802 Metal-Fach T-710/1 Két tengelyes 6 to pótkocsi T710/1-6T Kéttengelyes három oldalra billenős pótkocsi. 6 tonna teherbírású, kéttengelyes T710/1 pótkocsi könnyű és robusztus konstrukcióval rendelkezik,

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai

Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban. Gödöllő, 2011. március 24. A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Mezőgazdasági gépek a közúti forgalomban A Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárásai Előadó: Kovács Tamás, főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Gödöllő, 2011. március

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Nem engedélyezett járműátalakítások felderítése műszaki vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Jármű átalakítása A jogalkotó a a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ddd Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. november 15. Siófok, Hotel Magistern Sinkó László Hesztia Kft. kereskedelmi igazgató Bevezető 12. Tűzvédelmi

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig Árutojás-termelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Módszerei 1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Anyagtakarékos permetezőgépek vizsgálatának eredményei Dimitrievits György, Gulyás Zoltán, Kovács László (MGI), Kalmár Imre (TSF MFK)

Anyagtakarékos permetezőgépek vizsgálatának eredményei Dimitrievits György, Gulyás Zoltán, Kovács László (MGI), Kalmár Imre (TSF MFK) Anyagtakarékos permetezőgépek vizsgálatának eredményei Dimitrievits György, Gulyás Zoltán, Kovács László (MGI), Kalmár Imre (TSF MFK) 1 1. Előzmények A vegyszeres növényvédelem eredményessége és környezetre

Részletesebben

Pótkocsik beszerzése sz. korrigendum

Pótkocsik beszerzése sz. korrigendum Pótkocsik beszerzése 2016. - 3. sz. korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.01.30.

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

DERZSY NAPOK JÚNIUS 2. SÁRVÁR

DERZSY NAPOK JÚNIUS 2. SÁRVÁR DERZSY NAPOK 2011. JÚNIUS 2. SÁRVÁR A ketrecben töltött utolsó év Mit jelent a hazai tojástermelésben a technológiaváltás? Ketreces tojótyúktartásra vonatkozó állatvédelmi előírások EU (1988/166/EGK) és

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E Vizsgálati jegyzőkönyv ( ) alapján magyarországi alkalmazásra

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E Vizsgálati jegyzőkönyv ( ) alapján magyarországi alkalmazásra SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E-08-008 Vizsgálati jegyzőkönyv (2008.03.26.) alapján magyarországi alkalmazásra 1 A vizsgálat tárgya és alkalmazhatóság 1.1 A vizsgálat tárgya A vizsgálat tárgyát integrált

Részletesebben

A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI

A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI Mikó Józsefné Jónás Edit A 2013. JANUÁR 1. ELŐTT

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

RANGER 2500 18 m EAGLE

RANGER 2500 18 m EAGLE RANGER 2500 18 m EAGLE HARDI RANGER 2500/ 18 szántóföldi permetezőgép 2500 lieteres Polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz Fix tengely, fokozatmentes nyomtáv

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

ÖNJÁRÓ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBE BEÉPÍTETT KOMPRESSZIÓ GYÚJTÁSÚ MOTOROK SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA

ÖNJÁRÓ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBE BEÉPÍTETT KOMPRESSZIÓ GYÚJTÁSÚ MOTOROK SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA 2014. Február 1 1 ELŐADÁS TARTALMA 1. Előadás tárgya 2. Motorok szennyezőanyag-kibocsátását korlátozó jogszabályok 3. Gyártási és forgalomba helyezési határidők, szennyezőanyag kibocsátás határértékek

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben