AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005

2 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT Szerző: Nagy István Pazsiczki Imre Társszerzők: Dr. Dimitrievics György Nagy Lajos Dr. Bak János PhD Lektor: Dr. Fenyvesi László Nagy István, Pazsiczki Imre

3 TARTALOM BEVEZETÉS 4 I. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 5 1. Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) magyarországi forgalmazásához kapcsolódó előírások, szükséges vizsgálatok, engedélyek A megfelelőség tanúsítása, megfelelőségi jelölés ( CE jelölés) Szükséges vizsgálatok, engedélyek Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) értékesítésekor a géphez tartozó, szükséges dokumentumok Biztosítás Növényvédő gépek kötelező típusvizsgálata 6 2. Időszakos felülvizsgálatok Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat Időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Növényvédő gépek kötelező időszakos felülvizsgálata 9 3. A mezőgazdasági gépekre vonatkozó közúti közlekedési előírások A mezőgazdasági gépek felosztása a közúti közlekedés szempontjából A közúti közlekedésre vonatkozó műszaki feltételek, követelmények Permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A vontatott szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A függesztett szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei Axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) Önjáró szántóföldi permetezőgépek A vezetői engedélyre vonatkozó előírások Az említett főbb jogszabályok jegyzéke 20 II. ÁLLAT ÉS KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK KÖVETELMÉNYEI Állatjóléti szabályok, az állatbarát tartástechnológiák fejlesztése Előzmények A baromfi és víziszárnyas tartás A májhízlalás és tolltépés Sertéstartás Szarvasmarhatartás Környezetvédelmi szabályok, a környezetterhelés csökkentése Az anyagban érintett vonatkozó jogszabályok jegyzéke: 37 3

4 NAGY ISTVÁN Bevezetés A gépek, berendezések és egyéb eszközök üzemeltetése, használata a gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek között több szempontból is kritikus területnek tekinthető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkalmazott gépek jelentős része nem felel meg a különböző vonatkozású követelményeknek, a kezelésükhöz, működtetésükhöz a használók sem személyi, sem pedig tárgyi vonatkozásban nem rendelkeznek megfelelő feltételrendszerrel. A mezőgazdaságban alkalmazott eszközállomány struktúrája napjainkra minden szempontból nagymértékben kiszélesedett, különösen így van ez a gépek, berendezések darabszámát és a típusstruktúrát illetően. A gépek száma a magángazdaságokban is folyamatosan növekszik és nem ritka, hogy például egy családi gazdaság eszközzel (gép, berendezés) is rendelkezik. Mindez azt is jelenti, hogy legalábbis a veszélyforrások számát, jellegét tekintve a műszaki-technológiai háttér általában a mezőgazdaságban tevékenykedők számára jelentős kockázati tényező. A gyakorlati tapasztalataink alapján úgy ítélhető meg, hogy a gépesítés fejlesztésnek és a géphasználatnak számos olyan területe van, ahol a feltételeknek, körülményeknek jelentősen javulni kellene. Talán első helyen említhető az információ hiány, ami a jelenlegi kedvezőtlen helyzetnek egyik fő előidézője. A konkrét kérdésköröket illetően kiemelten problematikus az üzembe helyezés, létesítés témakör, valamint a gépcsoportok közúton történő közlekedése. Ide sorolható továbbá az egyre hangsúlyosabbá váló környezetvédelem is, ami a növénytermesztést illetően főként a növényvédelemhez tartozó eszközparkot-, míg az állattartást illetően elsősorban a trágyával kapcsolatos területeket érinti. Új elemként jelent meg a gépesítési technológiákban az állatvédelem, állatjólét szempontrendszere, pontosabban jogszabályi előírásai. Ezeken a területeken gyors és jelentős mértékű javulásra lenne szükség, amit a gazdálkodók, géphasználók ismeretinek bővítése minden bizonnyal elősegítene. A következőkben a fontosságukból adódóan és a terjedelmi korlátokra való tekintettel elsősorban a fentiekben említett problémakörökhöz kapcsolódó követelmények főbb vonatkozásait ismertetjük. Állattartást érintően elsősorban az alapanyag termeléssel kapcsolatos jogszabályok kerülnek ismertetésre, a szállításra, kábításra, dögkezelésre vonatkozó követelményeket nem említjük. Természetesen a géphasználatnak, üzemeltetésnek még számos olyan területe van, ahol a jövőben pozitív változásoknak kell bekövetkezni. 4

5 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI I. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 1. Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) magyarországi forgalmazásához kapcsolódó előírások, szükséges vizsgálatok, engedélyek Magyarországon munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben lehet, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló (forgalmazó) vagy az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja). A gépek biztonsági követelményeit, a megfelelőség tanúsításával és a CE jelölés gépeken történő elhelyezésével kapcsolatos előírásokat a 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelete tartalmazza. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit az évi XCIII. Törvény a munkavédelemről szabályozza A megfelelőség tanúsítása, megfelelőségi jelölés ( CE jelölés) A megfelelőséghez kapcsolódó fogalmak: Megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó (vagy annak magyarországi képviselője) írásbeli nyilatkozata, hogy a gép vagy a biztonsági berendezés a típusmintának és a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Megfelelőségi tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy biztonsági berendezés a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak megfelel. Típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy gép vagy a biztonsági berendezés típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Megfelelőségi jelölés ( CE jelölés): a gyártó a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány alapján a forgalomba hozatal előtt a gépet vagy a biztonsági berendezést megfelelőségi jelöléssel látja el, mely a CE szimbólumból áll. Az elhelyezés lehetséges módja a gépeken: az adattáblán; külön CE jelölésű táblán vagy öntapadó matricán Szükséges vizsgálatok, engedélyek A gyártónak vagy a forgalmazónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadni a vevő részére és a gépen a CE jelölést el kell helyeznie. A megfelelőségi nyilatkozat kiadásának megalapozottabbá tételéhez a géptípuson elvégzett munkabiztonsági vizsgálat vehető igénybe. A vizsgálat a rendelet által a veszélyes kategóriába sorolt gépeknél kötelező jellegű. A mezőgazdasági gépek munkabiztonsági vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált és a Gazdasági Minisztérium által kijelölt vizsgálólaboratóriumok végzik. A vizsgálatról munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyv készül, mely a munkabiztonsági követelmények felülvizsgálatának eredményén kívül tartalmazza a közlekedésbiztonsági jegyzőkönyvet is a traktorok, pótkocsik, önjáró mezőgazdasági gépek esetén. 5

6 NAGY ISTVÁN A magán- és kisüzemi felhasználású egyes gépek (pl. növényvédő gépek, kerti és háztáji gazdasági kisgépek) kereskedelmi forgalmazásához a KERMI engedélyt is meg kell szerezni a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet felügyelete alatt működő KERMI Kft.-től. A közúti forgalomba helyezés előtt az alábbiakban felsorolt gépekre közlekedési típusbizonyítványt kell kérni a Központi Közlekedési Felügyelettől: Mezőgazdasági traktorok: Mezőgazdasági vontató kategóriában; Lassú jármű kategóriában. Mezőgazdasági pótkocsik: Mezőgazdasági vontató pótkocsija kategóriában; Lassú jármű pótkocsija kategóriában. A Közlekedési Felügyeletek vizsgaállomásain a fenti járműveket a műszaki vizsgálat alapján forgalmi engedéllyel és forgalmi rendszámmal látják el Mezőgazdasági gépek (munkaeszközök) értékesítésekor a géphez tartozó, szükséges dokumentumok Az új gépek értékesítésekor a forgalmazónak a következő dokumentumokat kell átadni a vevő részére: Számla; A gép magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációja, vagy kezelési és karbantartási utasítása; Megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány; Minőségi bizonyítvány; Jótállási jegy vagy garanciajegy; Az alábbi gépek esetében forgalmi engedély és forgalmi rendszám: A mezőgazdasági traktorokra: o Mezőgazdasági vontató kategóriában; o Lassú jármű kategóriában. A mezőgazdasági pótkocsikra: o Mezőgazdasági vontató pótkocsija kategóriában; o Lassú jármű pótkocsija kategóriában Biztosítás A közúti forgalomban való részvételhez a forgalmi engedéllyel és forgalmi rendszámmal ellátott járművekre kötelező Növényvédő gépek kötelező típusvizsgálata A vegyszeres növényvédelem nemcsak a termés mennyiségét és minőségét nagymértékben meghatározó technológiai műveletsor, hanem a környezetre számottevő veszélyt jelentő tevékenység is. A védekezési eljárások eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az alkalmazott gépektől. A növényvédő gépek kialakítása, és műszaki állapota meghatározza, hogy a vegyszerek milyen pontossággal kerülnek felhasználásra, mennyire egyenletesen jutnak el a célfelületre, milyen mértékben mennek veszendőbe, veszélyeztetve vagy károsítva a környezetet. Ezért a növényvédő gépek vizsgálata, ellenőrzése a fejlett országokban már régebben megkezdődött. Hazánkban a növényvédelemről szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet szabályozza a növényvédő gépek típusvizsgálatát. 6

7 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI A vonatkozó rendelet előírja, hogy a növényvédő gépek január 1-től kezdődően csak típusengedéllyel hozhatók forgalomba. A vizsgálatra kötelezett minden 5 dm 3 -nél nagyobb tartállyal felszerelt gép a következő kategóriákban: szántóföldi permetező és porlasztó gépek kertészeti permetező és porlasztó gépek hordozható nem motoros hajtású permetező gépek hordozható, motoros permetező és porlasztó gépek csávázó gépek granulátum szóró gépek A minősítést az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet végzi az MSZ EN számú szabványsorozatban, illetve a fenti rendeletben meghatározott követelmények alapján. A szabvány értelmében szántóföldi gépeknél 74, kertészeti gépeknél összesen 68 műszaki, és technológiai jellemző vizsgálatára kerül sor. A rendelet szerint január 1. után csak az intézet (MGI) által kiadott engedély birtokában forgalmazhatók a fent felsorolt gépek. A növényvédő gép gyártójának, vagy forgalmazójának a forgalmazás megkezdése előtt nyilatkozatot kell tenni, hogy a géptípus az előírt követelményeknek megfelel és kérni a forgalmazási engedélyt. A kérelmet a rendeletben megadott formában kell benyújtani. A kérelemhez a következőket kell mellékelni magyar nyelven: gépkönyv(ek), gépcsalád esetén a típusokat meghatározó mátrix, típusonként (a kombinációs mátrix minden egyes sora külön típusnak minősül) az azonosításhoz szükséges adatlap, továbbá, ha rendelkezésre áll: hazai vagy külföldi megfelelőségi tanúsítvány(ok), munkavédelmi minősítő bizonyítvány(ok), egyéb a gép(ek) megítéléséhez szükséges dokumentumok. Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, az MGI kiegészítést kér. A minősítés során az Intézet figyelembe veszi saját korábbi vizsgálatait, és a mezőgazdasági gépesítési intézetek európai szervezete, az ENTAM tagjai által, azonos követelmények alapján (MSZ EN 12761) elvégzett vizsgálatok, minősítések eredményeit. A típusminősítés történhet a benyújtott dokumentumok alapján. Amennyiben a dokumentumok alapján nem lehet dönteni az alkalmasságról, de vizsgálatra nincs szükség, a megfelelőség megítéléséhez szükséges adatok szemle útján is pótolhatók. Ha a gépről nem állnak rendelkezésre a fentieknek megfelelő eredmények, akkor az Intézet gödöllői telephelyén végzi el a vizsgálatot, és ítéli meg a típus alkalmasságát. Ehhez a kérelmező köteles az adott típusból 1 darab gépet az Intézetnek (annak telephelyére szállítva) átadni, majd a vizsgálatot követően elszállítani. Gépcsalád esetén csak egy típus vizsgálatára kerül sor, a család többi típusának megítélése dokumentumok, esetleg szemle alapján történik. Az Intézet a benyújtott dokumentumok, szemle, vagy vizsgálat alapján elbírálja a gép alkalmasságát a rendeletben meghatározott követelmények alapján, és kiadja a forgalmazási engedélyt, vagy megtagadja azt. A szántóföldi és kertészeti permetezőgépekre vonatkozó fontosabb előírások összefoglalóan az 1. táblázatban láthatók. A szabvány szerint ellenőrizni kell a permetlétartályok felületi érdességét, és előírás a névleges értéket meghaladó tartalék kapacitás. Szigorú követelmények vannak a szintjelzők kialakításával és pontosságával kapcsolatban. Új fogalom a műszaki maradék, vagyis az üzemszerű szórás végén a gépben maradt folyadék mennyisége, amelynek egy része a tartályban képződik és leengedhető, másik része (a szivattyúból, tömlőkből, szűrőkből, szórófejekből, stb.), csak megbontás révén távolítható el. Ennek a permetlémennyiségnek a 10-szeres 7

8 NAGY ISTVÁN hígításához megfelelő méretű öblítővizes tartályt kell a gépekre szerelni, és legalább 15 dm 3 - es tartálynak is kell lennie kézmosás céljára. A permetlérendszerben a nyomásesés legfeljebb 10% lehet. Szántóföldi szórókereteknél a külön kapcsolható szakaszok legnagyobb mérete előírásszerűen 4,5, illetve 6,0 m. Ennek révén elkerülhető például a táblák beszegésénél a teljes felületre történő szórás, vagyis a kétszeres permetezés. Szántóföldi gépeknél a keresztirányú szórásegyenletességre vonatkozó követelmények a szórókeret pontos kialakítását és precíziós szórófejek alkalmazását feltételezik. Kertészeti gépeknél a szórószerkezet, illetve a ventilátor légszállításának szimmetriája fontos tényező, a két oldal közötti eltérés nem haladhatja meg a 10%-ot. Az MGI a típusvizsgálatok elvégzéséhez korszerű laboratóriumot alakított ki, amelyben valamennyi vizsgálat a vonatkozó EN és ISO szabványok szerint elvégezhető. Az Intézet által kiadott típusengedélyek általában 5 évig érvényesek. Az érvényességi idő lejárta esetén az engedélyt új nyilatkozat benyújtásával meg kell újítani. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén 1 évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kiadható. Az Intézet jogosult az engedély érvényességi időtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minőségromlás, vagy változtatás gyanúja merül fel. Ha a gyanú beigazolódik, az Intézet a forgalmazási engedélyt visszavonhatja. A forgalmazási engedélyt, annak engedély számának és érvényességi idejének feltüntetésével egy 10x10 cm nagyságú, fehér alapon zöld színű matricával kell igazolni, amit valamennyi értékesített gépen el kell helyezni. A Forgalmazásra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke valamint a típusengedélyek megszerzésével kapcsolatos tudnivalók az Intézet honlapján megtekinthetők. A típusminősítés fentiekben ismertetett rendszere biztosíthatja azt, hogy a jövőben csak a növény- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépek kerülhessenek alkalmazásra. Ez a körülmény növeli a munkavégzés biztonságát, csökkenti a növényvédő szerek által okozott környezetkárosítás veszélyét, optimalizálhatja a növényvédő szer felhasználást. 1. táblázat Permetezőgépek vizsgálandó paraméterei és az azokhoz kapcsolódó követelmények Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Permetlétartály Felületi érdesség Teljes térfogat Max. 100 mikron +5% Üríthetőség Szintjelző Osztás Leolvashatóság Pontosság 50dm 3 20%-ig7,5%, fölötte 5% Öblítővizes tartály Térfogat +10% ill. 10x-es hígítás Szivattyú Üzemi nyomás Szállítási teljesítmény Szűrők Méretek mm mélység Mash szám Töltőberendezés Töltési teljesítmény 100dm 3 /min Keverő berendezés Permetlé homogenitása ±15% eltérés az átlagtól Manométer Méret Osztás Pontosság Ř 63mm vagy Ř100mm 0,2-1,0bar max.0,2-1,0bar hiba Szórófejek Csepegés mentesség Szórásteljesítmény Szórásegyenletesség Cseppméret eloszlás 5 min. alatt max. 2ml Névleges ± 5% Maximum 5% eltérés MVD 10% 8

9 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Szórószerkezet Permetlé rendszer Ventillátor Szabályozó berendezés Állítási határok Kapcsolható szakaszok Keresztirányú szórásegyenletesség Vertikális eloszlás Szimmetria Műszaki maradék mennyisége Kikapcsolhatóság Légszállítás és légsebesség nagysága ill. szimmetriája Reakcióidő Pontosság 0.5-1,5m Max. 4,5m ill. 6,0m Maximum 7% CV, és ±15% eltérés az átlagtól 50%±5% 0,5%+2dm 3 /m, vagy 2-4% Maximum 10% eltérés a névleges értéktől és a két oldal között 7s után max. 10% hiba 3% ill. 6% CV 2. Időszakos felülvizsgálatok 2.1. Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat A mezőgazdasági traktorokat az első üzembe helyezéstől számítva 5 évenként időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni, melynek eredményéről munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíteni. Az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatot ezen vizsgálatok elvégzésére akkreditált vizsgáló szervezet, vagy munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult munkabiztonsági szakértő végezheti el. A vizsgálat elvégeztetése a gép üzemeltetőjének feladata Időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Mezőgazdasági vontató kategóriába sorolt traktoroknál és ezek pótkocsijánál az első forgalomba helyezéstől számítva 3 év múlva időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (műszaki vizsga) kötelező. Lassú jármű kategóriába sorolt traktoroknál és ezek pótkocsijánál az első forgalomba helyezéstől számítva 5 év múlva időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (műszaki vizsga) kötelező. Az időszakos közlekedésbiztonsági felülvizsgálatot a megyei Közlekedési Felügyeletek műszaki vizsgaállomásain a műszaki vizsgabiztosok végezhetik el. A vizsgálat elvégeztetése ez esetben is a gép üzemeltetőjének feladata Növényvédő gépek kötelező időszakos felülvizsgálata Az előzőekben megadott rendeletek a típusminősítés mellett január 1-től előírják a szolgáltatás céljára használt 100 dm 3 -nél nagyobb tartállyal felszerelt permetező- és porlasztógépek 2 évente kötelező felülvizsgálatát. Az üzemben lévő permetezőgépek felülvizsgálatának célját, módszereit és követelményeit az MSZ EN szabvány határozza meg. A szabvány külön előírásokat tartalmaz a szántóföldi és a kertészeti permetezőgépekre. A szántóföldi permetezőgépeknél végzendő fontosabb vizsgálatokat és a követelményeket a 2. táblázat tartalmazza: 9

10 NAGY ISTVÁN 2. táblázat Időszakos felülvizsgálat szántóföldi permetezőgépeknél Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Erőátvitel műszaki állapot kifogástalan működés Szivattyú műszaki állapot tömítettség szállítási teljesítmény kifogástalan működés névleges érték min. 90%-a Permetlé tartály töltési szintjelzés keverés kifogástalan működés megfelelő hatékonyság tömítettség Armatúrák műszaki állapot kifogástalan működés tömítettség Manométer osztás pontosság 0,2 bar 5 bar nyomásig 1,0 bar 5-20 bar között 2,0 bar 20bar nyomás felett ±0,2 bar 1-8 bar között ±0,5 bar 8-20 bar között ±1,0 bar 20 bar felett Permetlé vezetékek tömítettség Szűrők műszaki állapot épség Szórófejek tömítettség szórásteljesítmény csepegés mentesség eltérés max. ±10% Szórókeret tömítettség kitérés kapcsolhatóság magasságállítás lengéscsillapítás nyomásingadozás nyomásesés keresztirányú szórásegyenletesség hatásosság kapcsolásnál max. 10% legfeljebb 10% max. 10% CV, és 20% eltérés az átlagtól A kertészeti permetezőgépeknél végzendő fontosabb vizsgálatok és a követelmények a 3. táblázatban láthatók: 3. táblázat Időszakos felülvizsgálat kertészeti permetezőgépeknél Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemző Követelmény Erőátvitel műszaki állapot kifogástalan működés Szivattyú műszaki állapot tömítettség szállítási teljesítmény kifogástalan működés névleges érték min. 90%-a Permetlé tartály töltési szintjelzés keverés kifogástalan működés megfelelő hatékonyság tömítettség Armatúrák műszaki állapot kifogástalan működés tömítettség Manométer osztás pontosság 0,2 bar 5 bar nyomásig 1,0 bar 5-20 bar között 2,0 bar 20bar nyomás felett ±0,2 bar 1-8 bar között ±0,5 bar 8-20 bar között ±1,0 bar 20 bar felett Permetlé vezetékek tömítettség Szűrők műszaki állapot épség Szórófejek Szórószerkezet Ventilátor tömítettség kapcsolhatóság szórásteljesítmény tömítettség kapcsolhatóság nyomásingadozás szórófejek elrendezése szórásteljesítmény szimmetriája műszaki állapot fordulatszám működtetés csepegés mentesség egyenként lezárhatók eltérés a névleges értéktől max. ±15% eltérés az átlagtól ±10% oldalanként legfeljebb 15% szimmetrikus elrendezés eltérés a két oldal között max. 10% kifogástalan működés kikapcsolhatóság 10

11 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Az időszakos vizsgálatokat a rendelet szerint az MGI erre feljogosító tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomások fogják elvégezni. Az állomás akkor tanúsítható, ha legalább gépésztechnikusi és középfokú növényvédelmi képesítésű, a Kamara hozzájárulásával kiadott vállalkozási engedéllyel rendelkező vezetővel, a feladatra célirányosan felkészített, legalább 1 fő gépész szakmunkással, és az előírt mérőberendezésekkel, eszközökkel rendelkezik. A permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök, mérőberendezések a következők: Szántóföldi permetezőgépek felülvizsgálatához: legalább 12 m hosszú és 1,5 m széles 0,1 m éltávolságú vályúsor, átfolyásméró a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához, manométer hitelesítő 1,0 minőségi osztályú, 0-16 bar mérési tartományú hitelesítő manométerrel, átfolyásmérő vagy mérőedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzéséhez, szögmérő, fordulatszámmérő min -1 méréstartománnyal, mérőszalag, gépjármű a mérőberendezések szállításához. Kertészeti permetezőgépek felülvizsgálatához: átfolyásmérő a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához, manométer hitelesítő 1,0 minőségi osztályú, 0-60 bar mérési tartományú hitelesítő manométerrel, átfolyásmérő vagy mérőedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzéséhez, szögmérő, fordulatszámmérő min -1 méréstartománnyal, mérőszalag, gépjármű a mérőberendezések szállításához. A felszereléshez tartozik mindkét esetben kármentő, amely alkalmas a vizsgálatoknál kifolyt víz felfogására és összegyűjtésére. A mobil kivitelű állomásokat a hatékony vizsgálatok és azonos mérési eredmények biztosítása érdekében célszerű gyors mérésre és értékelésre alkalmas, egységes mérőeszközökkel felszerelni. A vizsgáló állomások várhatóan éves terv szerint működnek majd. Minden állomás megjelöli működési területét és a vizsgálatok helyszíneit, valamint időpontjait. Törekedni kell arra, hogy az év során 15 km-es távolságon belül legyen felülvizsgálat. Adott településeken vagy körzetekben egy évben több alkalommal is végezhető vizsgálat. A tervet úgy kell összeállítani, hogy az a jelentkezők számától és más körülményektől függetlenül tartható legyen. A vizsgálati tervet a véglegesítése után nyilvánosságra kell hozni. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a megjelölt időpontban az üzemképes, tiszta permetező géppel és annak üzemeltetésére alkalmas traktorral lesz köteles megjelenni. A permetező gép tartályában a névleges térfogat 25%-ának megfelelő mennyiségű tiszta víznek kell lenni. A vizsgálatok térítéskötelesek lesznek. A térítés díját az FVM állapítja meg. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálat megkezdése előtt köteles a vizsgálati díj befizetését igazoló nyugtát az állomás vezetőjének átadni. A gépek vizsgálata az egységes metodika alapján kerül végrehajtásra. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálatoknál jelen lehet. A vizsgálati eredményeket az előírásos jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét és az igazoló matricát. Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján 11

12 NAGY ISTVÁN nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat. Amennyiben a gépen észlelt hibák vagy hiányosságok rövid úton elháríthatók (például fúvókák vagy manométer cseréjével), akkor a vizsgálatot lehetőség szerint még az adott helyszínen, új időpont megjelölésével, a vizsgálati díj ismételt megfizetésével újból el kell végezni. A permetezőgépek működési engedélyét a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat ellenőrzi. A rendelet a szolgáltatás céljára használt permetezőgépekre írja elő kötelezően az időszakos felülvizsgálatot. 3. A mezőgazdasági gépekre vonatkozó közúti közlekedési előírások 3.1. A mezőgazdasági gépek felosztása a közúti közlekedés szempontjából Mezőgazdasági traktorok: Mezőgazdasági vontató kategóriába sorolt traktor: beépített erőforrás hajtja és sík úton önerejéből 25 km/h sebességnél gyorsabban képes haladni. Lassú jármű kategóriába sorolt traktor: beépített erőforrás hajtja és sík úton önerejéből 25 km/h sebességnél nem képes gyorsabban haladni Mezőgazdasági pótkocsik: Mezőgazdasági vontatóhoz kapcsolt pótkocsi: különböző anyagok szállítására készült pótkocsi, mely 25 km/h sebességnél nagyobb sebességgel vontatható. Lassú járműhöz kapcsolt pótkocsi: különböző anyagok szállítására készült pótkocsi, mely 25 km/h sebességnél nagyobb sebességgel nem vontatható. Önjáró mezőgazdasági gépek: különböző mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas gépek, melyeket beépített erőforrás hajt és önerejéből 25 km/h sebességnél gyorsabban közúti közlekedéskor nem haladhat (lassú jármű kategória). Kerti traktorok: Egytengelyes motoros részből és hozzá kapcsolt egytengelyes pótkocsiból állnak, sebességük 15 km/h sebességnél nem nagyobb. Mezőgazdasági munkagépek: mezőgazdasági munkák végzésére készült, mezőgazdasági traktorral üzemeltetett gépek, melyek a traktorhoz való kapcsolódás szerint lehetnek: vontatott gépek; függesztett gépek; félig függesztett gépek. A mezőgazdasági gépek közúti közlekedése az üzemeltetők számára sokszor okoz nehézségeket, problémákat, így a következőkben ismertetjük a mezőgazdasági gépek közúti közlekedésére vonatkozó főbb műszaki szempontokat A közúti közlekedésre vonatkozó műszaki feltételek, követelmények Mezőgazdasági traktor Típusengedély: Kötelező: közúti közlekedésre használt traktoroknál Nem kötelező: eszközhordozó traktoroknál, egyéb csak mezőgazdasági munkavégzésre használt traktoroknál. 12

13 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Max. méretek: Hosszúság: 12,00 m Szélesség: 2,55 m Magasság: 4,00 m Max. tömeg: Fékberendezés: Fúvott gumiabronccsal felszerelt Kéttengelyes jármű esetén: kg Háromtengelyes jármű esetén: kg Négy vagy ennél több tengelyes jármű esetén: kg Fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt jármű: kg Üzemi fékberendezés: legalább egy tengelyre hatónak kell lennie, mechanikus vagy hidraulikus működtetéssel. Sűrített levegővel működtetett fékberendezésnek az összes kerékre hatónak kell lennie. Rögzítő fékberendezés: legalább egy tengelyre hatónak kell lennie, mechanikus működtetéssel. Vontatható tömeg: A traktor fékberendezés és a pótkocsi fékberendezés fajtája valamint a traktor tömege alapján kerül meghatározásra. Mezőgazdasági traktor Mezőgazdasági pótkocsi fékberendezés K tényező (vontatott pótkocsi tömege/traktor saját tömege) Kerekes traktor Átmenő fékberendezés (légfék) 4,00 Kerekes traktor Ráfutó fék 0,75 Kerekes traktor Üzemi fék nélkül 0,50 (de: max. 750 kg) Kerekes traktor Vontatott mg-i munkagép fék nélkül 1,00 Lánctalpas traktor Bármilyen fékberendezéssel Nincs külön előírás Világító és fényjelző berendezések: Szabványos E" jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező Pótkocsi (vontatmány) vonóberendezések A vontatmány Kéttengelyes pótkocsi vonóberendezés: fix vonószem Egytengelyes pótkocsi vonóberendezés: vízszintes tengely körül elforduló vonószem Mezőgazdasági munkagép: fix. vonóberendezés Traktor vonóberendezés Felső pótkocsi vonóberendezés: csapos vonóberendezés, vízszintes tengely körül ±20 fokban elforduló Alsó pótkocsi vonóberendezés: hidraulikus vonóhorog TVSZ-2 Mg-i gépek vonóberendezése: lengő vonórúd TVSZ-1 13

14 NAGY ISTVÁN Függesztett vagy félig függesztett gépekkel kapcsolt traktor Engedélyezett kapcsolások: Függesztett gépek: elől hátul elől és hátul Félig függesztett gépek: csak hátul Kapcsoló berendezés: Típusengedély: Max. méretek: Max. tömeg: A traktor hidraulikus függesztő szerkezete A munkagépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Mellső kinyúlás: «a traktor hosszának 60%-a Hátsó kinyúlás: «a traktor hosszának 90%-a Kéttengelyes traktor: A kormányzott tengelyre eső tömeg nem lehet kevesebb, mint a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének 25%-a Három- vagy több tengelyes jármű: A kormányzott tengelyre eső tömeg nem lehet kevesebb, mint a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének 20%-a Világító és fényjelző berendezés: A függesztett, illetve félig függesztett gép szélességét vagy hátsó kinyúlását a gépen elhelyezett piros-fehér csíkozású táblákkal és a táblákon elhelyezett mellső és hátsó világító és fényjelző berendezésekkel kell jelölni. A mezőgazdasági munkagépek kitűzhető fényjelző berendezésén (KFB) a mellső és a hátsó lámpák és fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakításánál, elhelyezésénél az előzőekben megadott szabvány előírásai szerint kell eljárni. Vontatott mezőgazdasági gépekkel kapcsolt traktor Engedélyezett kapcsolások: Típusengedély: A traktor erre kialakított vonóberendezése (lengő vonórúd) A vontatott gépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Max. méretek: A járműszerelvény hossza: 18,35 m szélessége: 2,55 m magassága: 4,00 m Max. tömeg: A fékberendezés nélküli vontatott gép tömege nem haladhatja meg a vontató traktor tömegét 14

15 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI Fékberendezés: A vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni fékberendezéssel, ha a gép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét Amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor átmenő fékberendezést kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető Világító és fényjelző berendezés: Ha a vontatott gép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a vontatott gép eltakarja a traktor világító és fényjelző berendezéseit, akkor a vontatott gépre kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) fel kell szerelni. A gép szélességét vagy hátsó kinyúlását a gépen elhelyezett pirosfehér csíkozású táblákkal és a táblákon elhelyezett mellső és hátsó világító és fényjelző berendezésekkel kell jelölni. A KFB-n a mellső és a hátsó lámpák és fényvissza-verők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakításánál, elhelyezésénél itt is az előzőekben megadott szabvány előírásai szerint kell eljárni. Önjáró mezőgazdasági gépek Típusengedély: A önjáró mezőgazdasági gépen a CE megfelelőségei jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező Max. méretek: Hossza: 12,00 m Szélessége: 2,55 m Magassága: 4,00 m Hátsó kinyúlás: 0,6 x tengelytáv, de max 3,6 m Max. tömeg: Tengelyek száma 2 3 vagy több Max. tömeg kg kg Világító és fényjelző berendezés: Szabványos E" jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező. (vá- Munkaeszköz góasztal): Szélessége általában jelentősen nagyobb az alapgép szélességénél és a közúti közlekedéskor megengedett értéknél. A vágóasztalt közúton adapter szállítókocsira helyezve, vontatva szabad szállítani. Kapcsoló berendezések: Az önjáró mezőgazdasági gépek felszerelhetők pótkocsi vonóberendezéssel. 15

16 NAGY ISTVÁN Mezőgazdasági pótkocsik Típusengedély: Kötelező: közúti közlekedésre használt pótkocsiknál Nem kötelező: speciális pótkocsiknál (pl. műtrágyaszóró pótkocsi) A felszerelt munkagépekhez szükséges engedély: A gépen a CE megfelelőségi jelölés és a megfelelőségi nyilatkozat kötelező. Max. méretek: Hossza: 12,00 m Szélessége: 2,55 m Magassága: 4,00 m Max. tömeg: Tengelyek száma vagy több Max. tömeg kg kg kg Fékberendezés: Világító és fényjelző berendezés: Kapcsoló berendezések: Üzemi fékberendezés: 750 kg össztömegig nem szükséges 0,75 G traktor tömegig ráfutó fék szükséges 0,75 G traktor tömegtől 4 G traktor tömegig átmenő fékberendezés szükséges (légfék) Rögzítő fékberendezés: kézi, mechanikus működtetésű rögzítőfék felszerelése kötelező. Szabványos E jóváhagyási jellel ellátott világító és fényjelző berendezések felszerelése kötelező. A pótkocsit szabványos vonóberendezéssel kell felszerelni: Kéttengelyes pótkocsi: fix vonószemmel; Egytengelyes pótkocsi: vízszintes tengely körül elforduló vonószemmel. Az előírt méret- és tömegjellemzőket meghaladó gépek (túlméretes járművek) Engedély: Kíséret: Jelzőberendezés: Egy speciális, 1 évig érvényes útvonalengedély szükséges. Az útvonalengedélyt a gép üzemeltetőjének kell megkérni a területileg illetékes útügyi hatóságtól (az út kezelőjétől). A kíséret szükségességét, feltételeit az útvonalengedélyben meghatározzák. A gépen elhelyezett sárga vagy narancssárga színű villogó lámpa. Használata az útvonalengedélyben leírtak szerint. 16

17 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 4. Permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A közlekedésbiztonsági követelményeket a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. A permetezőgépeket a közúti közlekedés szempontjából a következő csoportokba sorolhatjuk: vontatott szántóföldi permetezőgépek függesztett szántóföldi permetezőgépek axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) önjáró szántóföldi permetezőgépek 4.1. A vontatott szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A vontatott szántóföldi permetezőgép közúti közlekedésénél alapvető követelmény, hogy a gép használati utasításában leírt feltételeket minden tekintetben be kell tartani. A legfontosabb szabályok az alábbiakban foglalhatók össze: A permetezőgép tartálya üres állapotban legyen. A szórókeret szállítási helyzetbe behajtott állapotú és rögzített legyen. A gépet csak az előírt teljesítményű, tömegű, vonóberendezésű, fékberendezésű, valamint elektromos világítóberendezés csatlakozással felszerelt traktorral szabad vontatni. A traktor közlekedésbiztonsági szempontból lehet mezőgazdasági vontató- vagy lassú jármű kategóriába sorolt erőgép. A traktor és a vontatott permetezőgép kapcsolások a következők lehetnek: A kéttengelyes permetezőgépek vonóberendezése a traktor kéttengelyes pótkocsi vonóberendezéséhez kapcsolható. Az egytengelyes (tandem tengelyes) permetezőgépek vonóberendezése a traktor egytengelyes pótkocsi vonóberendezéséhez vagy a traktor levegő vonórúdjához kapcsolható, a permetezőgép vonóberendezés kialakításától függően. A vontatás megkezdése előtt a permetezőgép vonóberendezés adattábláján feltüntetett képzetes vonóerő érték ( D érték kn.) és függőleges statikus terhelés érték ( S érték dan) adatokat össze kell hasonlítani a vontató traktor vonóberendezés adattábláján feltüntetett D értékkel és S értékekkel. A megengedett legnagyobb járműszerelvény méretek: A járműszerelvény hossza max.: 18,35 m A járműszerelvény szélessége max.: 2,55 m A járműszerelvény magassága max.: 4,00 m Fékberendezés szükségessége: A vontatott permetezőgépet (munkagépet) nem szükséges felszerelni fékberendezéssel, ha a gép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét. (G munkagép G traktor ). Amennyiben a vontatott permetezőgép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor átmenő fékberendezést kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető. A járműszerelvény fékhatásosságának legalább az előírt 3,0 m/s 2 átlagos féklassulást kell biztosítani. Világító- és fényjelző berendezések: Amennyiben közúti közlekedéskor a vontatott permetezőgép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a gép eltakarja a traktor világító és fényjelző berendezéseit kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) kell felszerelni. 17

18 NAGY ISTVÁN A kitűzhető fényjelző berendezés piros-fehér csíkozású fényvisszaverő táblákból és a táblákon elhelyezett mellső- és hátsó világító berendezésekből, fényvisszaverőkből áll. A KFB-n a mellső és a hátsó lámpák és a fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A vontatott gépen az esetlegesen a gyárilag felszerelt világító- és fényjelző berendezések is megfelelőek lehetnek, ha azok a közlekedésbiztonsági követelményeket kielégítik. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 26. h.) pont szerint a vontatott szántóföldi permetezőgépekkel legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni A függesztett szántóföldi permetezőgépek közlekedésbiztonsági követelményei A függesztett permetezőgépek üzemeltető traktoron történő elhelyezése (felfüggesztése) az alábbi módokon lehetséges: elöl hátul elöl és hátul A traktor és a permetezőgép közötti kapcsoló berendezése egyben a traktor szabványos elsővagy hátsó hidraulikus függesztő szerkezete. A kormányozhatóság és a gumiabroncs terhelés ellenőrzése: A traktort a felszerelt függesztett permetezőgéppel (üres tartállyal, szállítási helyzetbe összecsukott szórókerettel) a közúti közlekedés megkezdése előtt méréssel a következőket kell ellenőrizni: a tömegeloszlást a kormányozhatóság szempontjából a gumiabroncsok terhelési értékeit Kormányozhatósági követelmény: A traktor kormányzott tengelyére (mellső tengelyre) jutó mért terhelés (E) nagyobb legyen a traktor pótsúlyozás nélküli tömegének (G tr ) 25 %-nál. A gumiabroncsok terhelését a gép szállítási helyzetében meg kell mérni és ellenőrizni kell a traktor használati utasításában szereplő megengedett gumiabroncs terhelhetőséget. A biztonságos szállítás (közúti közlekedés) követelménye: A gép szállítási helyzetében a traktor hidraulikus függesztőberendezését tehermentesíteni kell. Ha a hidraulikus függesztőberendezés gyárilag nem tehermentesíthető, akkor mechanikus tehermentesítést kell alkalmazni a függesztőszerkezetnél. A megengedett gépkapcsolat (járműszerelvény) méretek: Mellső kinyúlás max.: a traktor hosszának 60%-a Hátsó kinyúlás max.: a traktor hosszának 90%-a A járműszerelvény szélessége max.: 2,55 m A járműszerelvény magassága max.: 4,0 m Világító- és fényjelző berendezések: Amennyiben a függesztett gép hátranyúlása a traktor hátsó kerék leghátsó pontjától mérve nagyobb 1,5 m-nél, vagy a gép eltakarja a traktor világító- és fényjelző berendezéseit, akkor közúti közlekedéskor a vontatott géphez hasonlóan kitűzhető fényjelző berendezést (KFB) kell felszerelni Főbb előírások: A KFB-n a mellső és hátsó lámpák és a fényvisszaverők szabványos E jóváhagyási jellel ellátottak legyenek. A KFB kialakítása, elhelyezése feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak. 18

19 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK FŐBB KÖVETELMÉNYEI A függesztett gépen gyárilag felszerelt világító és fényjelző berendezések is lehetnek, ha azok a közlekedésbiztonsági követelményeket kielégítik. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 26. h.) pont szerint a függesztett szántóföldi permetezőgépekkel hasonlóan a vontatott gépekhez legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni Axiálventilátoros permetezőgépek (vontatott vagy függesztett kivitel) A közlekedésbiztonsági követelményei azonosak a vontatott, illetve függesztett szántóföldi permetezőkre vonatkozó követelményekkel Önjáró szántóföldi permetezőgépek A megengedett legnagyobb méretk szállítási helyzetben: A permetezőgép hossza max.: 12,0 m A permetezőgép szélessége max.: 2,55 m A permetezőgép magassága max.: 4,0 m Hátsó kinyúlás max.: 0,6 x tengelytáv, de max. 3,6 m A megengedett legnagyobb tömeg érték: - 2 tengelyes önjáró permetezőgép max.: kg - 3 vagy több tengelyes önjáró permetezőgép max.: kg Fékberendezés szükségessége: Az önjáró permetezőgépek közlekedésbiztonsági szempontból lassú jármű kategóriába tartoznak. Ezeknél: Az üzemi fékberendezés felszerelése kötelező. Az üzemi fék hatásossága: az átlagos féklassulás legalább 3,0 m/s 2 értékű legyen. Rögzítő fékberendezés felszerelése kötelező. A rögzítőfék a gépet 18 %-os lejtőn biztonságosan tartsa meg. Világító- és fényjelző berendezések: Az önjáró permetezőgépet gyárilag fel kell szerelni szabványos E jóváhagyási jellel ellátott világító- és fényjelző berendezésekkel. A világítóés fényjelző berendezések követelményeit, elhelyezési méreteit a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. Közúti közlekedéskor a megengedett legnagyobb sebesség: Az önjáró permetezőgépek közlekedésbiztonsági szempontból lassú jármű kategóriába tartoznak. Az 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályainál 26.. f.) pont alapján: az önjáró permetezőgépekkel maximum 25 km/óra sebességgel szabad közlekedni. 5. A vezetői engedélyre vonatkozó előírások Mezőgazdasági vontatót, mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvényt a mezőgazdasági vontatóra vagy a C" kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. Mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény mezőgazdasági vontatóra vagy a C" és E" kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. Lassú járművet és lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvény a lassú jármű vezetésére jogosító járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriában érvényesített engedéllyel szabad vezetni. 19

20 NAGY ISTVÁN Egyéb mezőgazdasági gépek: ezek a gépek közlekedési szempontból lassú jármű kategóriába soroltak, így ezeket a lassú járművek vezetésére jogosult személyek vezethetik. Fontos tudni, hogy a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásainak szabályairól szóló, 83/ 2003.(VII.16.) FVM rendelet értelmében: december 31. után mezőgazdasági erő- vagy munkagépet csak az a munkavállaló kezelhet, aki arra a gépre az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet által kiállított gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik. A 10/1983.(V.25.) MÉM rendelet alapján e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványok szeptember 1.-ig érvényben maradnak és használhatók a gépkezelői jogosultság igazolására. A gépkezelői jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés: mezőgazdasági gépkezelő (OKJ szám: ) 6. Az említett főbb jogszabályok jegyzéke évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 81/2003.(VII.9.) FVM rendelet a növényvédő gépek típusvizsgálatáról 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet a közlekedésbiztonsági követelményekről 1/1975.(II.5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 83/2003.(VII.16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 20

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 1 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pelyva Imre. Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pelyva Imre. Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme. A követelménymodul megnevezése: Pelyva Imre Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme A követelménymodul megnevezése: Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai A követelménymodul száma: 1375-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

8/6.4 GYIK (angolul: FAQ) azaz Gyakran Ismétlődő Kérdések

8/6.4 GYIK (angolul: FAQ) azaz Gyakran Ismétlődő Kérdések 8/6.4 GYIK (angolul: FAQ) azaz Gyakran Ismétlődő Kérdések Tartalomjegyzék 1. Milyen előírásokat kell betartani EU tagállambeli, külföldi daru bérlésekor? 2. Melyik targoncákhoz lehet a gépkönyvet beszerezni,

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv.

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv. 2010. november VII. évfolyam, 16. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban Koncentráció

Részletesebben