HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató"

Átírás

1 IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának évi alakulásáról A MÁV ZRt évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága február 21-én fogadta el, ami a teljes munkaidõs záró létszámot fõben, a teljes munkaidõs átlag létszám elõirányzatot fõben határozta meg. A évi tényleges záró létszámhoz ( ÁFU= fõ) viszonyított évi záró létszámterv ( fõ) fõs (3 %- os) csökkenést irányzott elõ. (3. oldal) Feszültségek a vasútegészségügyben! Már az elmúlt év végén aggasztó hírek érkeztek a vasút-egészségügyi szervezetektõl, majd azt tapasztaltuk, hogy 2007 elsõ napjai országosan is az egészségügyi ellátás átalakításának jelentõs tiltakozásokat kiváltó és politikai botrányoktól sem mentes vitáitól hangosak. (4. oldal) Adó után társadalombiztosítás Lapunk elõzõ számában már írtunk az idei évben bekövetkezett adóváltozásokról. Ebben az újságcikkben szeretnénk bemutatni a január 10-én hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosításban, illetve a szociális ellátórendszerben történõ változásokat. (7. oldal) Új pályavasúti fõigazgató Szamos Alfonz tölti be a MÁV Pályavasúti Üzletág fõigazgatói posztját december 11-étõl. Szamos Alfonz 1971-ben végzett a Közlekedés és Távközlési Mûszaki Fõiskola vasútépítés és fenntartási szakán. Még abban az évben gyakorló mérnökként helyezkedett el a MÁVnál, azóta folyamatosan a Pályavasútnál dolgozik, 1995 óta tölt be felsõvezetõi munkakört tól mostani kinevezéséig a Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóságát vezette. Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk! - a szerk - Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács hírei Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) január 30-i ülésén, több mint három hónapos tárgyalás-sorozat után, a szociális partnerek aláírták a évi keresetnövelési ajánlásról szóló megállapodást. A szakszervezetek, a kormány és a munkáltatók képviselõi által aláírt megállapodás tartalmazza, hogy 2007-ben a bruttó keresetek 5,5-8,0 %-os növelését ajánlják a vállalkozási szférának, a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek. A megkötött megállapodás végrehajtását értékelik a következõ évi bértárgyalás megkezdésekor. A nagy nehézségek árán létrejött országos bérajánlás eredményét figyelembe véve a vasútnál elért eredmények kifejezetten jónak értékelhetõk! erobi Sok hosszú hétvége lesz az idén! A Szociális és Munkaügyi Miniszter a 4/2006. (IX.28) SzMM rendeletben szabályozta a évi munkaszüneti napok körüli munkarendet. Eszerint évben: Hétfõi, illetve pénteki pihenõnapok: március 16, április 30, október 22, november 2, december 24, december 31. Szombati munkanapok: március 10, április 21, október 20, október 27, december 22, december a szerk - FIGYELEM! Üzemi Tanács választás a Pályavasút Forgalmi Igazgatóságánál (is)! Felhívjuk minden PVDSz -es illetve nem PVDSz -es pályavasutas dolgozó figyelmét arra, hogy üzemi tanács választás lesz a pályavasúti üzletágnál február, március és április hónapokban. Kérünk benneteket, hogy idõben állítsatok PVDSz -es jelölteket! A tét nem kicsi, hiszen a PVDSz -es jelöltekre leadott szavazatotokkal tovább tudjátok erõsíteni a MÁV ZRt.-nél, és azon belül a Pályavasúti Üzletágnál is a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, így tehát a saját szakmai érdekérvényesítési képességeteket is. Ezért fokozottan figyeljétek a üzemi tanács jelöltállítási és választási határidõket, és idõben állítsatok jelölteket! A szükséges információkért és nyomtatványokért forduljatok bizalommal a PVDSz-hez a és a (üz.rögz.fax) vasúti illetve a (üz.rögz.fax) városi telefonokon. A leendõ PVDSz -es ÜT tagoknak támogató segítségünk jeleként sok sikert kívánunk! Nagy Miklós alelnök

2 2 PÉT HÍREK Differenciáltunk Aláírtuk, de nem szívesen! Az aláírás megtagadása ugyanis vasutas számára jelentett volna egy hónapi csúszást a béremelés végrehajtásában. A tavalyi évhez hasonlóan ismét hiába igyekeztünk tárgyalópartnereinket meggyõzni arról, hogy a minden kétséget kizáróan létezõ bérfeszültségek oldása, a nagyobb gyakorlati idõ elismerése nem biztosítható egy sablonizált, vezérigazgatósági központban megfogalmazott utasítással. Szakszervezeti partnereink közül elsõsorban a VDSZSZ nem volt képes belátni, hogy ha a differenciálási keretbõl minden 10 év feletti gyakorlattal rendelkezõ munkavállaló egyformán 1000,- és minden 20 év feletti egyformán 1550,- forintot kap az nem differenciálás és így nem biztosítható a gyakorlati idõ elismerése sem. Az élet nem sablonizált, a munkavállalókat a mindenkori béremelés eltérõ helyzetben találja. Annak a 20 év feletti gyakorlattal rendelkezõ dolgozónak, aki az újfelvételes munkavállalók kiképzésében jelentõs szerepet vállal, de ez a bérében - az õ felügyelete alatt tevékenykedõ új munkavállaló béréhez képest - nem került eddig elismerésre, az 1550,- forint többlet nem jelent megoldást. Véleményünk szerint neki forint oldott volna valamit a helyzetén, még akkor is, ha ezzel a másik tíz 20 év feletti gyakorlattal rendelkezõ munkavállaló semmilyen többletet nem kapott volna. Nem kapott volna többletet, mert mondjuk az õ személyi alapbére már eleve magasabb, vagy az õ felügyelete alatt nem dolgozik fiatal munkavállaló. (De ez csak egy példa a sok közül.) A lényeg, hogy a bérfeszültségek csak helyben láthatóak és ezért csak helyben oldhatóak fel. A valós problémáktól távol született döntések a legjobb esetben pusztán konzerválni képesek a helyzetet, de nem ritkán még tovább is súlyosbítják a meglévõ feszültségeket. Összefoglalva: A PVDSz a differenciálás elmúlt két évben alkalmazott módszerét elhibázottnak tartja, ezért nem támogatja. Megoldásnak a keretek önállóan gazdálkodó egységek szintjére történõ bérarányos leosztását és a személyre szóló döntések helyi szinten történõ - szakszervezeti kontroll mellett megvalósuló - meghozatalát tekinti. A differenciálásról szóló megállapodások aláírásának kizárólagos oka annak biztosítása volt részünkrõl, hogy a munkavállalók idõben juthassanak hozzá megemelt munkabérükhöz. A MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletága a MMK kategóriákba sorolt munkavállalók differenciált (!) bérfejlesztését az alábbi alapelvek szerint hajtotta végre: 1. A fokozott felelõsségbõl adódó valamint, az azonos MMK-ba sorolt, de hierarchikusan egymásra épülõ munkakörök között kialakult bérfeszültségek kezelésére a fõpályamester, pályamester, mester, beosztott mester, I. és II. csoportú szolgálati helyeken létszámba tartozó rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ, kiemelt váltókezelõ mellett dolgozó vezetõ váltókezelõ, gurításvezetõ, Záhony TK GRCs. mûvezetõ és nehézgépkezelõ munkakörökbe besorolt munkavállalók részére MMK részminimum értékek kerültek megállapításra. A részminimum az adott munkakörben adható legkisebb munkabért jelenti január 1-tõl. Részminimum Munkakör 30 % (Ft/fõ/hó) gurítás vezetõ vezetõ váltókezelõ rendelkezõ forg. szolg fõpályamester felügyeleti pályamester beosztott mester mester nehézgépkezelõ mûvezetõ A kategóriákban fennmaradó differenciálási keretbõl az utolsó MÁV-hoz történõ belépéstõl számított, én betöltött munkaviszonytól függõen: 10 év 1 nap - 20 év MÁV munkaviszonnyal rendelkezõk részére fejenként Ft, 20 év feletti MÁV munkaviszonnyal rendelkezõk részére fejenként Ft többlet bérfejlesztés jár. A kategóriákra jutó differenciálási keret kategória csoportonként alapbértömeg arányosan alosztályi, csomóponti szervezetekre, illetve területi operatív irányítás összességére került meghatározásra: 1. A bérfejlesztést a kategóriák vonatkozásában a munkáltatói jogkört gyakorló differenciálási lehetõségének biztosításával lehetett végrehajtani. Ennek megfelelõen az egyéni differenciált bérfejlesztés megállapítása a munkáltatói jogkörgyakorlók (az Üzletág vezetõje, fõosztályvezetõi, a PV Területi Központok, az Alosztályok és a Forgalmi Csomópontok vezetõi) hatáskörébe tartozott a kiadott keretszámokon belül, azonban a munkáltatói jogkör gyakorlóknak a differenciálás végrehajtásakor a hatáskörükbe tartozó munkahelyi vezetõk javaslatát az érintett munkavállalók vonatkozásában ki kellett kérniük. A keretek felosztása során kiemelt figyelmet kellett fordítani a helyben kialakult bérfeszültségek kezelésére. Ennek során a nagy szakmai tapasztalattal, tudással és ismeretekkel rendelkezõket, a munkájukat éveken keresztül magas színvonalon ellátókat is preferálni kellett. Szentgyörgyi Mihály alelnök A hó-nap bölcsessége A tett mit sem ér, ha nem társul hozzá cél.

3 3 Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának évi alakulásáról OLVASÓI LEVELEK A MÁV ZRt évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága február 21-én fogadta el, ami a teljes munkaidõs záró létszámot fõben, a teljes munkaidõs átlag létszám elõirányzatot fõben határozta meg. A évi tényleges záró létszámhoz ( ÁFU= fõ) viszonyított évi záró létszámterv ( fõ) fõs (3 %-os) csökkenést irányzott elõ. A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenést az alábbi táblázat szemlélteti: év során a MÁV Zrt. teljes munkaidõben foglalkoztatott létszáma fõvel csökkent, azonban a csökkenés 80 százaléka (3022 fõ) a MÁV Cargó Árufuvarozási Üzletágból történõ január elsejei megalakulásával függ össze. A szervezeti változások kissé összekuszálták az üzletágak létszámának alakulását. Erre vezethetõ vissza a Pályavasúti Üzletág létszám növekedése, hiszen itt került számbavételre a Záhonyi GRCS és a térségi vasutak létszáma is. Mindent összegezve évben a teljes munkaidõs záró létszám 730 fõvel csökkent, a december 31-i záró létszám fõ, ami a január 1-jei nyitó létszámhoz képest mintegy 2 %-os a csökkenést mutat évben fõ került felvételre és fõ munkaviszonya szûnt meg. Ebbõl is érzékelhetõ, hogy a létszám-leépítési hullám enyhülni látszik. A munkaviszony megszûnési esetek száma jelentõsen mérséklõdött, hiszen 2004-ben még 5 987, 2005-ben pedig volt a munkaviszony megszûnések darabszáma. A legjelentõsebb változás, hogy a évi 2031 munkáltatói rendes felmondással szemben tavaly mindössze 662 eset fordult elõ. A munkaviszony megszûnés jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: 838fõ 30,5 ( %) nyugdíjazás, 662fõ 24,1 ( %) munkáltatói rendes felmondás, 207fõ 18,9 ( %) tevékenység-kihelyezés, 519fõ 7,5 ( %) közös megegyezés, 192fõ 7,0 ( %) rendkívüli felmondás és jogellenes munkaviszony megszüntetés. 334fõ 12,0 (%) egyéb jogcím Enzsöl Róbert alelnök 1. Tisztelt PÖKKÖP! Tagja vagyok a PÖKKÖP-nek 2001 óta, minden évben vállalom a pénztár tagságát és most tollat ragadtam, hogy megköszönjem az évek óta tartó kifogástalan kiszolgálást. Elmondhatom, hogy az évek alatt befizetett tagdíjak közel dupláját tudtam visszaigényelni a pénztárból, tehát befektetésnek sem utolsó választás volt amikor beléptem. Nemrégiben azonban munkanélkülivé váltam létszámleépítés miatt, és igen jól jött, amikor a PÖKKÖP Ft-tal segített ki, így könnyebb volt átvészelnem ezt a nehéz idõszakot. Köszönöm a pénztár dolgozóinak a szíves tájékoztatást és segítõkészséget. További jó munkát kívánok a PÖKKÖP-nek! Maradok hûséges tagjuk a jövõben is! név és cím a szerkesztõségben PÖKKÖP Hatvan Gárdonyi Géza u. 2 A Nyílt Vonal újság hasábjait olvasva bátorodtam fel és írok köszönõ levelet a PÖKKÖP dolgozóinak, habár csak egy éve vagyok tagjuk, engem máris meggyõztek arról, hogy igenis megéri belépni ebbe a pénztárba. Egy évvel ezelõtt még makkegészségesen léptem be, de magam sem hittem volna mi vár rám a 2006-os esztendõben. Baleset okán 67%-ot elérõ munkaképesség csökkenést szenvedtem el, a munkahelyem elvesztettem, egészségem végleg megromlott így a pénztartalékaimat feléltem, nem volt, aki segítsen. Azonban a PÖKKÖP-be eljuttatott rokkantsági segély igényem alapján Ft segítséget kaptam és egy lehetõséget, hogy kimásszak az anyagi csõd egyre mélyülõ gödrébõl. Megköszönöm az eddigi segítséget a pénztárnak, természetesen maradok hû tagjuk és minden munkatársamat, arra kérek: Fontolják meg a belépést a PÖKKÖP-be mert saját példámon látva állítom, hogy nagyon megéri! Gondolj arra, hogy: TÉGED IS ÉRHET BALESET! név és cím a szerkesztõségben

4 4 Feszültségek a vasút-egészségügyben! Magyar Köztársaság Kormánya Gyurcsány Ferenc miniszterelnök dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Tisztelt Miniszterelnök Úr, Miniszter Urak! Alulírott, a vasúti közlekedésben foglalkoztatott munkavállalókat és biztosítottakat képviselõ szakszervezetek tiltakozunk a Kormánynak a Budapesti-, a Budai- és a Szolnoki MÁV Kórházakat érintõ intézkedése ellen. A kifogásolt lépés az egységes, elkülönült vasút-egészségügyi szervezethez tartozó fenti kórházakat megszünteti, illetve más, nem vasút-egészségügyi szervezetbe integrálja. Az átalakítás sérti a Vasúti Közlekedésrõl szóló évi CLXXXIII. sz. törvény XIII. Fejezetének 68. (4) bekezdésében foglalt szabályozást, ennek következtében a vasutas biztosítottak több százezres csoportjának érdekeit. Álláspontunk szerint a 2118/ 2006.(VI.30.) Korm. határozat mely elrendeli a MÁV kórházak kivonását az egységes elkülönült vasút-egészségügyi szervezetbõl törvénysértõ, ezért az a vasutasság számára elfogadhatatlan. Ezen állításunk igazolásáért az Alkotmánybírósághoz fordulunk. A vasúti törvény értelmében az intézmények fenntartása, mûködésének biztosítása állami feladat. Már az elmúlt év végén aggasztó hírek érkeztek a vasút-egészségügyi szervezetektõl, majd azt tapasztaltuk, hogy 2007 elsõ napjai országosan is az egészségügyi ellátás átalakításának jelentõs tiltakozásokat kiváltó és politikai botrányoktól sem mentes vitáitól hangosak. Tervezett kórház bezárások, vizitdíj bevezetés, ágyszám-csökkentés és egyebek. Csoda számba menne, ha mindez a vasút-egészségügyet elkerülné. A vasút-egészségügyben mûködõ szakszervezetek tájékoztatták a vasutas reprezentatív szakszervezeteket, hogy a Budai MÁV-kórházat bezárnák, a Szolnoki MÁV kórházat rehabilitációs intézetté alakítanák át, a budapesti MÁV Kórház és Központi Rendelõintézetet pedig a Honvéd Kórházzal, az Országos Gyógyintézeti Központtal és a BM Kórházzal együtt beolvasztanák egy új intézményként létrejövõ, un. Állami Egészségügyi Központba. A tervezett elképzelés sérti a vasúti törvényt, több száz vasút-egészségügyi munkavállaló munkahelyét veszélyezteti, valamint sérti a vasutasok, mint ellátottak érdekeit is. Mindezek miatt szakszervezetünk is aláírója volt az alábbi levélnek, mely az illetékes kormánytagokat tárgyalásra szólította fel a feszültség oldása érdekében: Az eljárás törvénytelenségén túl méltánytalan is, hiszen a fenti kórházak létrehozásához, mûködtetéséhez a vasutas társadalom több százmillió forintos anyagi áldozattal és erkölcsi támogatással járult hozzá az elmúlt több mint száz év alatt. Aláíró szakszervezetek egyetértünk a MÁV kórházakban dolgozó vasútegészségügyi közalkalmazottak követeléseivel, ezért támogatjuk azok alátámasztására létrejött sztrájkbizottságok fellépését. Követeljük, hogy a Kormány vonja vissza törvénysértõ intézkedését, dolgozzon ki a vasutas biztosítottak érdekeinek és a törvényi elõírásoknak megfelelõ javaslatot a MÁV kórházak további mûködtetésére. Elvárjuk, hogy a Kormány érdemben vonja be a javaslatok kimunkálásába az ellátott biztosítottak és az ellátó munkavállalók szakszervezeteinek képviselõit. Alulírott szakszervezetek bejelentjük, hogy fenti követeléseink alátámasztására az érdekérvényesítés valamennyi eszközét készen állunk alkalmazni. Várjuk a Kormány azonnali intézkedését! Budapest, január 22. Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Mozdonyvezetõk Szakszervezete Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasutasok Szakszervezete Közismert, hogy a levél elküldését követõen a Vasutasok Szakszervezete elõzetes szakszervezeti egyeztetés nélkül sztrájkot is kezdeményezett. A kissé elhamarkodott kezdeményezés ellenére a tárgyalások a kormány képviselõivel megkezdõdõdtek és a lapzárta idõpontjában is tartanak. A PVDSz a vasutas biztosítottak, mint ellátottak érdekeit képviseli. Célunk, hogy a pályavasúti dolgozók a vasúti törvényben biztosított többletjogosultságai elismerésre kerüljenek oly módon, hogy a lakóhelye szerinti nem vasutas egészségügyi intézményt is szabad választásuk szerint igénybe vehessék. Ugyanakkor szolidaritásunkról biztosítunk minden vasút-egészségügyben foglalkoztatott munkavállalót, aki munkahelye biztonságáért, munkakörülményeinek javításáért és méltányos jövedelemért száll síkra. Enzsöl Róbert alelnök Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

5 5 1% = öngondoskodás A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követõ évben (a rendelkezõ nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány (mint kedvezményezett) az idén már negyedik alkalommal várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történõ, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erõsítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenõen a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülõ munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására, és mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetõséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHATOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! FONTOS: A Rendelkezõ nyilatkozat -ot az adóbevallással együtt, zárt borítékban, adóazonosítóval ellátva kell benyújtani az adóhatósághoz. Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy február 15-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

6 6 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) évi programterve München-Neuschwanstein- Párizs-Versailles ( tól) (1* szállodában, 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggelivel.) Városnézések: München, a Walt Disney filmekbõl ismert Neuschwanstein, Párizs: Notre Dame, Obeliszk, Champs Elysées, Diadalív, Eiffel torony. Versailles: Tükör Terem, az Állami Lakosztályok, a Fehér- és Arany kápolna, kis Trianon kastély. München-Neuschwanstein (4.900 Ft) Városnézések: München, a Walt Disney filmekbõl ismert Neuschwanstein Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei-Verona ( tól) (3* szállodában, reggelivel) Városnézések: Velence: halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido. Nápoly: Dóm, Castello Nuovo, Kikötõ. Capri: Belváros, Anacapri. Sorrento: Belváros, kikötõ. Pompei: Ásatások. Verona: Belváros. Új itáliai körút ( Ft tól) ( Pisa Siracusa Cattania Taormina Firenze, 2* szállodában, reggelivel) Városnézések: Pisa: Dóm, Ferde torony, Catania: Dóm, Fõtér, Piac, Santa. Nicolo templom, Szicília, Siracusa, Catania, Taormina: Dóm, Fõtér, Amfiteátrum Firenze: Fõtér: Keresztelõ Szent János kápolna, Dóm, Szent Mihály templom, Pallazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Pallazzo e Galleria degli Uffizi, Ponte Veccio. Erdély (8.500 Ft tól ) (Félpanzióval, *busszal, magyar nyelvû idegenvezetõvel) Program: Szilvapálinkás fogadás, ismerkedés sóbánya, Bucsintetõ, Gyergyószentmiklós templom, Gyergyószárhegy, Gyilkos tó, Békás szoros, Korond, Szováta, búcsúvacsora cigányzenével, Sókanyon, Bögözi Gát, Segesvár. Szicíliai Nyaralás (Patti) + Róma Tivoli ( Ft tól) (Patti, bungalokban, Etna Vatikán Tivoli túrával) Városnézések: Etna, Róma, Vatikán, Tivoli túrával.. Bulgáriai Nyaralás (Sozopol) ( Ft tól) Városnézések: Burgas, Csernomorec, Sozopol: sirályos díszkút, Mehana Szozopolszka (helyi korcsma), Szûz Mária templom, Cirill és Metód templom illetve a Régészeti Múzeum. Horvát Tengerpart (Brac) (9.200 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) Part: kavicsos / sziklás Velence - Róma (7.600 Ft-tól) Program: Halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido fürdés.. Róma: Santa Maggiore, Colosseeum, Foro Romano, Palatinum, Panthenon, Trevi Kút, Piazza di Spagna. Velence (5.600 Ft) Városnézések: Velence: halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido. Prága+Krakkó (6.900 Ft) Városnézések: Kutna Hora: Vencel tér, Karolinum, Óvárosi Városháza. Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska. Krakkó: Wieliczka, Mária-templom, Jagelló Egyetem. Prága (4.900 Ft) Városnézések: Kutna Hora: Vencel tér, Karolinum, Óvárosi Városháza. Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska. Új Erdélyi Körút (8.500 Ft tól) (*Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel) Program: Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsibodok, Zág, Prázsmár, Szászhermány, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Ispánkút, Segesvár Auschwitz+Drezda (6.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Drezda: Opera, Zwinger. Auschwitz (4.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Horvát Tengerpart (Trogir) ( Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) Salzburg-London-Cambridge ( Ft + 55 GBP-tõl) Városnézések: Salzburg, London: Tower Bridge, õrségváltás, Nemzeti Múzeum, National Galery, Trafalgar tér, Big Ben, Parlament, Westminster Apátság, Tower Museum, Madam Tussaud s Panoptikum. További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon, kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon, napközben SKYPE: Explorer Vasutas Világjáró Klub IWIW: EVVK Hirdetéseinket a PÖKKÖP és a PVDSz támogatta.

7 7 Adó után társadalombiztosítás Lapunk elõzõ számában már írtunk az idei évben bekövetkezett adóváltozásokról. Ebben az újságcikkben szeretnénk bemutatni a január 10-én hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosításban, illetve a szociális ellátórendszerben történõ változásokat. Járulékot érintõ változások A munkáltató változatlanul 29%-os társadalombiztosítási járulékot fizet, de ennek megosztása változott: Egészségbiztosítási Alapba 8% - ebbõl 5% természetbeli, 3% pénzbeli ellátásokat fedez; Nyugdíj Alapba 21%. A munkavállalók egészségbiztosítási járuléka 7%-ra emelkedik: ebbõl 4% természetbeli, 3% pénzbeli ellátásokat fedez. A nyugdíjbiztosítási járulékalap felsõ határa napi ,- Ft, egész évre számítva 6, ,- Ft A minimum járulékalap havi ,- Ft. Nem biztosítottak egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (az eltartott hozzátartozók kikerültek az ellátásból) január 1. és márc. 31. között 16% március 31. után 9% A járulékfizetés alapja a minimális bér. A család egy fõre esõ havi jövedelme, vagy legalább az öregségi nyugdíjminimum abban az esetben, ha a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt ad ki errõl. Társadalombiztosítási nyugdíj Korkedvezményre vonatkozó szabályok és változások. Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesül. Az igénylõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül: az a férfi, aki legalább tíz és az a nõ, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kpanál nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt-, nõnél négyévi, illetõleg a 100 kpa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után. A korkedvezményre jogosító különbözõ munkakörökben (munkahelyeken) eltöltött idõket egybe kell számítani. A 100 kpa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehetõ idõ minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben (munkahelyen) eltöltött idõhöz hozzászámítani. A táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött idõt abban az esetbe lehet korkedvezményre jogosító idõként figyelembe venni, ha az igénylõ keresõképtelenségének bekövetkezésekor korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott. A január 1-jétõl a korkedvezményre jogosító feltételek meghatározásáról külön törvény fog rendelkezni. A foglalkoztatónak a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével (azon felül!) korkedvezmény-biztosítási járulékot kell fizetnie. A járulék mértéke 13% ben a költségvetés átvállalja ezt az összeget, majd fokozatosan január 1-jétõl %-át a foglalkoztatónak kell megfizetnie. Valorizáció Növekedett a szorzószám, és a as kereseteket is felszorozzák. Például: 1988-as kereset ,- Ft helyett ,- Ft. A 2003-as keresetet 1,164-el kell felszorozni. Degresszív skála Növekedett a 100%-ig beszámítható nyugdíj alapjául szolgáló kereset. Míg 2006-ban ez Ft volt, ben ,- Ft lett. Nyugdíjemelés január 1-tõl 4,0% várható fogyasztói árnövekedés 6,2% várható nettó átlagkereset növek. 1,7% Korrekciós nyugdíjemelés az 55%-os özvegyi nyugdíjak 60%- ra emelkednek az 1988 elõtt saját jogú nyugdíjba vonult nõk nyugdíja 5%, ha legalább 28 év szolgálati idejük van; férfiak 3% emelést kapnak, ha legalább 30 év szolgálati idejük van. Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege ,- Ft 15. után ,- Ft Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege: III. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft II. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft I. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum: III. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft II. rokkantsági csoport ,- Ft 15. után ,- Ft I. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft Árvaellátás minimum összege: ,- Ft 15. után ,- Ft Saját jogú öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj együttfolyósítási határa ,- Ft (az együttfolyósítás helyett lehet mindkét ellátást külön-külön kérni, ha az kedvezõbb, ebben az esetben nincs felsõ határ) Nyugdíjszerû és szociális ellátások Átmeneti járadék a várható öregségi nyugdíjának 75%- a, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet Rendszeres szociális járadék ,- Ft Ápolási díj 2-18 éves beteg gyermek esetén ,- Ft 18 év felettiek esetén ,- Ft súlyos fogyatékos esetén ,- Ft Vakok személyi járadéka ,- Ft Idõskorúak járadéka ,- Ft (... folytatás a 8. oldalon)

8 8 (... folytatás a 7. oldalról) 15. után ,- Ft Egyedülálló: 75 évesnél fiatalabbnak ,- Ft 15. után ,- Ft 75 évesnél idõsebbnek ,- Ft 15. után ,- Ft Fogyatékossági támogatás ,- Ft Halmozottan sérülteké ,- Ft Rokkantsági járadék ,- Ft Álláskeresési járadék I. szakasz: a korábbi átlagkereset 60%-a alsó határa a minimálbér 60%-a ,- Ft felsõ határa ennek kétszerese ,- Ft II. szakasz: a minimálbér 60%-a ,- Ft Álláskeresési segély a minimálbér 40%-a ,- Ft Nemzeti helytállásért pótlék ,- Ft özvegy esetén ,- Ft Családok támogatása Anyasági támogatás ,- Ft ikergyermekek esetén ,- Ft Gyermekgondozási segély: ,- Ft 15. után ,- Ft ikergyermekek esetén, függetlenül a gyermekek számától ,- Ft 15. után ,- Ft Gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb havi ,- Ft Gyermeknevelési támogatás: ,- Ft A családi pótlék havi összege: a.) egy gyermekes család esetén ,- Ft b.) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén ,- Ft c.) két gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft d.) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft e.) három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft f.) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft g.) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén ,- Ft egyedülálló esetén ,- Ft h.) az egyes szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén ,- Ft Egyéb változások Gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási segély adóterhet nem növelõ járandóság lett. Így az adóalapba beszámít, de a ráesõ adó csökkenti a fizetendõ adót. Kötelezõ egészségbiztosítás változásai Utazási költségtérítés Az utazási utalványt a biztosított beutalására jogosult orvos állítja ki, a megjelenés helyén igazolják, majd a menetjegy bemutatása mellett készpénzben fizetik ki (utólag). Táppénzjogosultság április 1-jétõl a biztosítás megszûnése után 45 napig jár az ún. passzív táppénz. Egészségügyi szolgáltatás Nem vehetõk igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére: a foglalkozás-egészségügyi alap szolgáltatások a munkahigéniás szûrõ és ellenõrzõ vizsgálatok, a foglalkozási megbetegedések, illetve üzemi baleset miatt szükségessé váltak kivételével, extrém sportbalesetek esetén, esztétikai vagy rekreációs célú szolgáltatások, lõfegyvertartással kapcsolatos orvosi alkalmassági vizsgálatok, alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állók detoxikálása, illetve a szerek kimutatásának vizsgálata. 15-jétõl vizitdíj vizsgálatonként 300,- Ft saját kezdeményezésre nem a rendelõben, nem saját háziorvosánál beutalástól eltérõen beutalás nélkül 600,-Ft ha az ügyeleti ellátást nem sürgõs szükségbõl veszik igénybe ,-Ft Kórházi napidíj: 300,- Ft Nem kell megfizetni: a kötelezõ járványügyi ellátásnál, katasztrófa egészségügyi ellátásnál, népegészségügyi szûrõvizsgálatoknál, terhes-gondozás, szülés és gyermekágyas anya gondozása, 18 éven aluliaknak, az ellátás igénybevételekor elhalálozottak után. 20. nap után nem kell kórházi napidíjat, illetve 20 vizit díj után nem kell vizitdíjat fizetni. A számlákat meg kell õrizni, illetve a nyugtákat, mert a 20 igénybevételt az igénybevevõnek kell igazolni. Tájékoztatás: A biztosítottat tájékoztatni kell magyar nyelven közérthetõen megfogalmazott elszámolási nyilatkozatban az ellátásról, illetve a napidíjról, a térítési díjról, stb. Orvosi beutaló nélkül igénybe vehetõk: a szakorvosi rendelõ által bõrgyógyászati, nõgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, a fül-orr-gége, a szemészeti, az általános sebészeti és baleseti sebészeti, az onkológiai szakellátás; és az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe vett gondozásba vett ellátásokat. Egészségügyi hozzájárulás (eho) A tételes egészségügyi hozzájárulás az elõzetes törvényi döntés ellenére nem szûnt meg. Egész havi foglalkoztatás esetén 1.950,- Ft (naptári naponként 65,- Ft). Szabályai nem változtak. Egyéni százalékos eho: Mértéke január 1-tõl 4%-ról 14%-ra emelkedett. Meg kell fizetnie az egyénnek is: a adóévre elszámolt osztalék után, ha a foglalkoztatás által megfizetett egészségbiztosítási járulék éves szinten nem éri el a 450 ezer forintot, vállalkozásból kivont jövedelem, árfolyamnyereségbõl származó jövedelem, ingatlan-bérbeadásából 1 millió forintot meghaladó jövedelem. Magánnyugdíj Új pénztár csak a felügyelet által kiadott tevékenységi engedély birtokában vehet fel tagokat. Önkéntes pénztárak 2007-ben legfeljebb 6% vonható le a tagdíjból, illetve a befektetési hozamából a likviditási és mûködési tartalék javára. Választható portfolió már 2007-ben is. A nyugdíjpénztárba a munkáltatói hozzájárulás adómentes havi felsõ határa a minimális bér 50%- a, a többi pénztárba a minimálbér 20%-a;

9 9 15-tõl az önsegélyezõ, illetve egészségpénztár hozzájárulhat a vizitdíjhoz és a kórházi napidíjhoz; az önsegélyezõ pénztárak csak ún. szociális kockázat bekövetkezésekor nyújthatnak szolgáltatást; kizárólag egyéni számláról finanszírozott önsegélyezõ pénztári szolgáltatások egy részének ún. várakozási díja 90 napról 180 napra nõ; nem korlátozza várakozási idõ: a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök ártámogatása, keresõképtelenség esetén a kiesõ jövedelem pótlása, halál esetén a hátramaradottak támogatása, stb. frandy A gyõztes és a vesztes 1. A GYÕZTESNEK mindig van egy terve. A vesztesnek meg egy kifogása. 2. A GYÕZTES: Engedd, hogy segítsek Neked. A vesztes: Nem az én feladatom. 3. A GYÕZTES minden problémára talál megoldást. A vesztes minden megoldásban talál problémát. 4. A GYÕZTES összehasonlítja teljesítményét céljaival. A vesztes összehasonlítja másikéval. 5. A GYÕZTES: Ez nehéz, de nem lehetetlen. A vesztes: Ez lehetséges, de nagyon nehéz. 6. A GYÕZTES mindig egy része a válasznak. A vesztes mindig egy része a kérdésnek. Hurrá nyaralunk! Új év, új tervek. Valószínûleg minden munkavállaló számára komoly dilemma, komoly fejtörés az, hogy hová menjen el a családjával az igényének, és a pénztárcájának megfelelõen pihenni. Legyen jó az idõ, keveset kelljen utazni, és lehetõ- Tudtad, hogy az angol befektetõk mindig a királynõt követik? Ahova a királynõ ellátogat, ott utána nagy üzletek köttetnek. Én valahogy a szüleimmel vagyok így. Hiába tettem fel az életem az utazásra, valahogy mindig azt éreztem, hogy egy lépéssel mögöttük járok. Emiatt utazgatásaim során szívesen keresem fel azokat az úti célokat, amelyeket õk már megjártak. A felzárkóztató program következõ állomása Bulgária, úgy kötetlenben. A vonat reggel indul, így utószezonban már elég nagy a pangás, nem kell verekedni a helyekért. Csak néhány magyar van a kocsiban. Nekünk is külön fülke jut. A kaller colos srác, semmi extra, hoz egy lapot, majd arra írja a cehet. Az ilyen utakban kedvelem, hogy meg lehet ismerni másokat. Elõkerülnek a páleszos butykosok, meg az amúgy rejtett titkok. Ezért talán egyszer elmegyek egy transzszibériai útra. Mondhatnám, hogy kellemes utunk volt, meg hogy végig aludtunk. Bár ezzel Bulgária A teljes leírás elolvasható az EVVK honlapján:www.evvk.hu(http:// id=16). Az EVVK által szervezett Bulgáriai útról kérje írásos tájékoztatónak elérhetõségeinken. hu.morzsák leg tengerpart közelben legyen a szállás. Na meg mindez természetesen megfizethetõ áron. A személyes tapasztalatokra hivatkozva próbálunk meg segíteni a választásban az alábbi Bulgáriáról szóló cikksorozat leközlésével. inkább nem fárasztanám a társulatot. Megjártuk a magyar kietlent: Erdélyt, Bukarestet. A bolgár határra hajnalban értünk. Vártam volna, hogy szakaszkulccsal végigverik az ajtókat, de nem. Volt egy keltõs fiú, aki végigkopogtatta a hálófülkék oldalát. Aztán jöttek a tisztviselõk. Köszönés, semmi kukacoskodás. Az útitársamnak volt egy svájci bejegyzése. Nézi az egyenruhás, egyszer csak összecsapja: Ez nem Svájc, ez Bulgária! Isten hozott! Útlevél vissza, fakabát el. Jó fickó mormolom, és mikor kinézek egy 30 éves kocka Lada szemez velem az állomás túloldalán. Ez Bulgária? Egy kicsit nyilván visszatértünk a kommunizmusba, gondoltam. Retró fíling. A Lada egyébként jó autó. Mit is fikázom! Anyáméknak is az volt, nekem is. Igaz nem lehetett vele, az otthonomtól az állomásig kijutni, csak folyamatos hangolás mellett. De ennek is van valami romantikája. Vonat indul, kocka Lada képtérbõl el. Aztán ájulás. (Folytatás a következõ számban.) A hó-nap vicce A vak zongorista és a süket dobos békésen zenélnek: Táncolnak már? kérdezi a vak zongorista. Miért? Már játszunk? kérdez vissza a süket dobos. Õsanyánk, adta meg a tiltott almák igazi ízét. Ne aggódj! A rosszérzésed csak a következõ jóérzésed megérkezéséig tart. Kétségeid, csak a kétségeidben legyenek! A szabályok csak akkor jók, ha nincsenek! Amit nem raksz össze, az szét sem eshet. Ha úgy indulsz el egy futóversenyen, hogy nem nyersz, máris nyert ügyed van. Hogy honnét tudhatod azt, hogy van-e még dolgod a Földön? Hát abból, hogy élsz! JFK

10 10 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére Tíz éves az Alacskai Hírnök! X. évfolyam. 1. szám 2007. március Kiadó: Alacska Önkormányzata Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére A szabadság az istennek azon legszebb ajándéka, mint gyémánt

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben