HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató"

Átírás

1 IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának évi alakulásáról A MÁV ZRt évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága február 21-én fogadta el, ami a teljes munkaidõs záró létszámot fõben, a teljes munkaidõs átlag létszám elõirányzatot fõben határozta meg. A évi tényleges záró létszámhoz ( ÁFU= fõ) viszonyított évi záró létszámterv ( fõ) fõs (3 %- os) csökkenést irányzott elõ. (3. oldal) Feszültségek a vasútegészségügyben! Már az elmúlt év végén aggasztó hírek érkeztek a vasút-egészségügyi szervezetektõl, majd azt tapasztaltuk, hogy 2007 elsõ napjai országosan is az egészségügyi ellátás átalakításának jelentõs tiltakozásokat kiváltó és politikai botrányoktól sem mentes vitáitól hangosak. (4. oldal) Adó után társadalombiztosítás Lapunk elõzõ számában már írtunk az idei évben bekövetkezett adóváltozásokról. Ebben az újságcikkben szeretnénk bemutatni a január 10-én hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosításban, illetve a szociális ellátórendszerben történõ változásokat. (7. oldal) Új pályavasúti fõigazgató Szamos Alfonz tölti be a MÁV Pályavasúti Üzletág fõigazgatói posztját december 11-étõl. Szamos Alfonz 1971-ben végzett a Közlekedés és Távközlési Mûszaki Fõiskola vasútépítés és fenntartási szakán. Még abban az évben gyakorló mérnökként helyezkedett el a MÁVnál, azóta folyamatosan a Pályavasútnál dolgozik, 1995 óta tölt be felsõvezetõi munkakört tól mostani kinevezéséig a Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóságát vezette. Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk! - a szerk - Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács hírei Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) január 30-i ülésén, több mint három hónapos tárgyalás-sorozat után, a szociális partnerek aláírták a évi keresetnövelési ajánlásról szóló megállapodást. A szakszervezetek, a kormány és a munkáltatók képviselõi által aláírt megállapodás tartalmazza, hogy 2007-ben a bruttó keresetek 5,5-8,0 %-os növelését ajánlják a vállalkozási szférának, a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek. A megkötött megállapodás végrehajtását értékelik a következõ évi bértárgyalás megkezdésekor. A nagy nehézségek árán létrejött országos bérajánlás eredményét figyelembe véve a vasútnál elért eredmények kifejezetten jónak értékelhetõk! erobi Sok hosszú hétvége lesz az idén! A Szociális és Munkaügyi Miniszter a 4/2006. (IX.28) SzMM rendeletben szabályozta a évi munkaszüneti napok körüli munkarendet. Eszerint évben: Hétfõi, illetve pénteki pihenõnapok: március 16, április 30, október 22, november 2, december 24, december 31. Szombati munkanapok: március 10, április 21, október 20, október 27, december 22, december a szerk - FIGYELEM! Üzemi Tanács választás a Pályavasút Forgalmi Igazgatóságánál (is)! Felhívjuk minden PVDSz -es illetve nem PVDSz -es pályavasutas dolgozó figyelmét arra, hogy üzemi tanács választás lesz a pályavasúti üzletágnál február, március és április hónapokban. Kérünk benneteket, hogy idõben állítsatok PVDSz -es jelölteket! A tét nem kicsi, hiszen a PVDSz -es jelöltekre leadott szavazatotokkal tovább tudjátok erõsíteni a MÁV ZRt.-nél, és azon belül a Pályavasúti Üzletágnál is a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, így tehát a saját szakmai érdekérvényesítési képességeteket is. Ezért fokozottan figyeljétek a üzemi tanács jelöltállítási és választási határidõket, és idõben állítsatok jelölteket! A szükséges információkért és nyomtatványokért forduljatok bizalommal a PVDSz-hez a és a (üz.rögz.fax) vasúti illetve a (üz.rögz.fax) városi telefonokon. A leendõ PVDSz -es ÜT tagoknak támogató segítségünk jeleként sok sikert kívánunk! Nagy Miklós alelnök

2 2 PÉT HÍREK Differenciáltunk Aláírtuk, de nem szívesen! Az aláírás megtagadása ugyanis vasutas számára jelentett volna egy hónapi csúszást a béremelés végrehajtásában. A tavalyi évhez hasonlóan ismét hiába igyekeztünk tárgyalópartnereinket meggyõzni arról, hogy a minden kétséget kizáróan létezõ bérfeszültségek oldása, a nagyobb gyakorlati idõ elismerése nem biztosítható egy sablonizált, vezérigazgatósági központban megfogalmazott utasítással. Szakszervezeti partnereink közül elsõsorban a VDSZSZ nem volt képes belátni, hogy ha a differenciálási keretbõl minden 10 év feletti gyakorlattal rendelkezõ munkavállaló egyformán 1000,- és minden 20 év feletti egyformán 1550,- forintot kap az nem differenciálás és így nem biztosítható a gyakorlati idõ elismerése sem. Az élet nem sablonizált, a munkavállalókat a mindenkori béremelés eltérõ helyzetben találja. Annak a 20 év feletti gyakorlattal rendelkezõ dolgozónak, aki az újfelvételes munkavállalók kiképzésében jelentõs szerepet vállal, de ez a bérében - az õ felügyelete alatt tevékenykedõ új munkavállaló béréhez képest - nem került eddig elismerésre, az 1550,- forint többlet nem jelent megoldást. Véleményünk szerint neki forint oldott volna valamit a helyzetén, még akkor is, ha ezzel a másik tíz 20 év feletti gyakorlattal rendelkezõ munkavállaló semmilyen többletet nem kapott volna. Nem kapott volna többletet, mert mondjuk az õ személyi alapbére már eleve magasabb, vagy az õ felügyelete alatt nem dolgozik fiatal munkavállaló. (De ez csak egy példa a sok közül.) A lényeg, hogy a bérfeszültségek csak helyben láthatóak és ezért csak helyben oldhatóak fel. A valós problémáktól távol született döntések a legjobb esetben pusztán konzerválni képesek a helyzetet, de nem ritkán még tovább is súlyosbítják a meglévõ feszültségeket. Összefoglalva: A PVDSz a differenciálás elmúlt két évben alkalmazott módszerét elhibázottnak tartja, ezért nem támogatja. Megoldásnak a keretek önállóan gazdálkodó egységek szintjére történõ bérarányos leosztását és a személyre szóló döntések helyi szinten történõ - szakszervezeti kontroll mellett megvalósuló - meghozatalát tekinti. A differenciálásról szóló megállapodások aláírásának kizárólagos oka annak biztosítása volt részünkrõl, hogy a munkavállalók idõben juthassanak hozzá megemelt munkabérükhöz. A MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletága a MMK kategóriákba sorolt munkavállalók differenciált (!) bérfejlesztését az alábbi alapelvek szerint hajtotta végre: 1. A fokozott felelõsségbõl adódó valamint, az azonos MMK-ba sorolt, de hierarchikusan egymásra épülõ munkakörök között kialakult bérfeszültségek kezelésére a fõpályamester, pályamester, mester, beosztott mester, I. és II. csoportú szolgálati helyeken létszámba tartozó rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ, kiemelt váltókezelõ mellett dolgozó vezetõ váltókezelõ, gurításvezetõ, Záhony TK GRCs. mûvezetõ és nehézgépkezelõ munkakörökbe besorolt munkavállalók részére MMK részminimum értékek kerültek megállapításra. A részminimum az adott munkakörben adható legkisebb munkabért jelenti január 1-tõl. Részminimum Munkakör 30 % (Ft/fõ/hó) gurítás vezetõ vezetõ váltókezelõ rendelkezõ forg. szolg fõpályamester felügyeleti pályamester beosztott mester mester nehézgépkezelõ mûvezetõ A kategóriákban fennmaradó differenciálási keretbõl az utolsó MÁV-hoz történõ belépéstõl számított, én betöltött munkaviszonytól függõen: 10 év 1 nap - 20 év MÁV munkaviszonnyal rendelkezõk részére fejenként Ft, 20 év feletti MÁV munkaviszonnyal rendelkezõk részére fejenként Ft többlet bérfejlesztés jár. A kategóriákra jutó differenciálási keret kategória csoportonként alapbértömeg arányosan alosztályi, csomóponti szervezetekre, illetve területi operatív irányítás összességére került meghatározásra: 1. A bérfejlesztést a kategóriák vonatkozásában a munkáltatói jogkört gyakorló differenciálási lehetõségének biztosításával lehetett végrehajtani. Ennek megfelelõen az egyéni differenciált bérfejlesztés megállapítása a munkáltatói jogkörgyakorlók (az Üzletág vezetõje, fõosztályvezetõi, a PV Területi Központok, az Alosztályok és a Forgalmi Csomópontok vezetõi) hatáskörébe tartozott a kiadott keretszámokon belül, azonban a munkáltatói jogkör gyakorlóknak a differenciálás végrehajtásakor a hatáskörükbe tartozó munkahelyi vezetõk javaslatát az érintett munkavállalók vonatkozásában ki kellett kérniük. A keretek felosztása során kiemelt figyelmet kellett fordítani a helyben kialakult bérfeszültségek kezelésére. Ennek során a nagy szakmai tapasztalattal, tudással és ismeretekkel rendelkezõket, a munkájukat éveken keresztül magas színvonalon ellátókat is preferálni kellett. Szentgyörgyi Mihály alelnök A hó-nap bölcsessége A tett mit sem ér, ha nem társul hozzá cél.

3 3 Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának évi alakulásáról OLVASÓI LEVELEK A MÁV ZRt évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága február 21-én fogadta el, ami a teljes munkaidõs záró létszámot fõben, a teljes munkaidõs átlag létszám elõirányzatot fõben határozta meg. A évi tényleges záró létszámhoz ( ÁFU= fõ) viszonyított évi záró létszámterv ( fõ) fõs (3 %-os) csökkenést irányzott elõ. A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenést az alábbi táblázat szemlélteti: év során a MÁV Zrt. teljes munkaidõben foglalkoztatott létszáma fõvel csökkent, azonban a csökkenés 80 százaléka (3022 fõ) a MÁV Cargó Árufuvarozási Üzletágból történõ január elsejei megalakulásával függ össze. A szervezeti változások kissé összekuszálták az üzletágak létszámának alakulását. Erre vezethetõ vissza a Pályavasúti Üzletág létszám növekedése, hiszen itt került számbavételre a Záhonyi GRCS és a térségi vasutak létszáma is. Mindent összegezve évben a teljes munkaidõs záró létszám 730 fõvel csökkent, a december 31-i záró létszám fõ, ami a január 1-jei nyitó létszámhoz képest mintegy 2 %-os a csökkenést mutat évben fõ került felvételre és fõ munkaviszonya szûnt meg. Ebbõl is érzékelhetõ, hogy a létszám-leépítési hullám enyhülni látszik. A munkaviszony megszûnési esetek száma jelentõsen mérséklõdött, hiszen 2004-ben még 5 987, 2005-ben pedig volt a munkaviszony megszûnések darabszáma. A legjelentõsebb változás, hogy a évi 2031 munkáltatói rendes felmondással szemben tavaly mindössze 662 eset fordult elõ. A munkaviszony megszûnés jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: 838fõ 30,5 ( %) nyugdíjazás, 662fõ 24,1 ( %) munkáltatói rendes felmondás, 207fõ 18,9 ( %) tevékenység-kihelyezés, 519fõ 7,5 ( %) közös megegyezés, 192fõ 7,0 ( %) rendkívüli felmondás és jogellenes munkaviszony megszüntetés. 334fõ 12,0 (%) egyéb jogcím Enzsöl Róbert alelnök 1. Tisztelt PÖKKÖP! Tagja vagyok a PÖKKÖP-nek 2001 óta, minden évben vállalom a pénztár tagságát és most tollat ragadtam, hogy megköszönjem az évek óta tartó kifogástalan kiszolgálást. Elmondhatom, hogy az évek alatt befizetett tagdíjak közel dupláját tudtam visszaigényelni a pénztárból, tehát befektetésnek sem utolsó választás volt amikor beléptem. Nemrégiben azonban munkanélkülivé váltam létszámleépítés miatt, és igen jól jött, amikor a PÖKKÖP Ft-tal segített ki, így könnyebb volt átvészelnem ezt a nehéz idõszakot. Köszönöm a pénztár dolgozóinak a szíves tájékoztatást és segítõkészséget. További jó munkát kívánok a PÖKKÖP-nek! Maradok hûséges tagjuk a jövõben is! név és cím a szerkesztõségben PÖKKÖP Hatvan Gárdonyi Géza u. 2 A Nyílt Vonal újság hasábjait olvasva bátorodtam fel és írok köszönõ levelet a PÖKKÖP dolgozóinak, habár csak egy éve vagyok tagjuk, engem máris meggyõztek arról, hogy igenis megéri belépni ebbe a pénztárba. Egy évvel ezelõtt még makkegészségesen léptem be, de magam sem hittem volna mi vár rám a 2006-os esztendõben. Baleset okán 67%-ot elérõ munkaképesség csökkenést szenvedtem el, a munkahelyem elvesztettem, egészségem végleg megromlott így a pénztartalékaimat feléltem, nem volt, aki segítsen. Azonban a PÖKKÖP-be eljuttatott rokkantsági segély igényem alapján Ft segítséget kaptam és egy lehetõséget, hogy kimásszak az anyagi csõd egyre mélyülõ gödrébõl. Megköszönöm az eddigi segítséget a pénztárnak, természetesen maradok hû tagjuk és minden munkatársamat, arra kérek: Fontolják meg a belépést a PÖKKÖP-be mert saját példámon látva állítom, hogy nagyon megéri! Gondolj arra, hogy: TÉGED IS ÉRHET BALESET! név és cím a szerkesztõségben

4 4 Feszültségek a vasút-egészségügyben! Magyar Köztársaság Kormánya Gyurcsány Ferenc miniszterelnök dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Tisztelt Miniszterelnök Úr, Miniszter Urak! Alulírott, a vasúti közlekedésben foglalkoztatott munkavállalókat és biztosítottakat képviselõ szakszervezetek tiltakozunk a Kormánynak a Budapesti-, a Budai- és a Szolnoki MÁV Kórházakat érintõ intézkedése ellen. A kifogásolt lépés az egységes, elkülönült vasút-egészségügyi szervezethez tartozó fenti kórházakat megszünteti, illetve más, nem vasút-egészségügyi szervezetbe integrálja. Az átalakítás sérti a Vasúti Közlekedésrõl szóló évi CLXXXIII. sz. törvény XIII. Fejezetének 68. (4) bekezdésében foglalt szabályozást, ennek következtében a vasutas biztosítottak több százezres csoportjának érdekeit. Álláspontunk szerint a 2118/ 2006.(VI.30.) Korm. határozat mely elrendeli a MÁV kórházak kivonását az egységes elkülönült vasút-egészségügyi szervezetbõl törvénysértõ, ezért az a vasutasság számára elfogadhatatlan. Ezen állításunk igazolásáért az Alkotmánybírósághoz fordulunk. A vasúti törvény értelmében az intézmények fenntartása, mûködésének biztosítása állami feladat. Már az elmúlt év végén aggasztó hírek érkeztek a vasút-egészségügyi szervezetektõl, majd azt tapasztaltuk, hogy 2007 elsõ napjai országosan is az egészségügyi ellátás átalakításának jelentõs tiltakozásokat kiváltó és politikai botrányoktól sem mentes vitáitól hangosak. Tervezett kórház bezárások, vizitdíj bevezetés, ágyszám-csökkentés és egyebek. Csoda számba menne, ha mindez a vasút-egészségügyet elkerülné. A vasút-egészségügyben mûködõ szakszervezetek tájékoztatták a vasutas reprezentatív szakszervezeteket, hogy a Budai MÁV-kórházat bezárnák, a Szolnoki MÁV kórházat rehabilitációs intézetté alakítanák át, a budapesti MÁV Kórház és Központi Rendelõintézetet pedig a Honvéd Kórházzal, az Országos Gyógyintézeti Központtal és a BM Kórházzal együtt beolvasztanák egy új intézményként létrejövõ, un. Állami Egészségügyi Központba. A tervezett elképzelés sérti a vasúti törvényt, több száz vasút-egészségügyi munkavállaló munkahelyét veszélyezteti, valamint sérti a vasutasok, mint ellátottak érdekeit is. Mindezek miatt szakszervezetünk is aláírója volt az alábbi levélnek, mely az illetékes kormánytagokat tárgyalásra szólította fel a feszültség oldása érdekében: Az eljárás törvénytelenségén túl méltánytalan is, hiszen a fenti kórházak létrehozásához, mûködtetéséhez a vasutas társadalom több százmillió forintos anyagi áldozattal és erkölcsi támogatással járult hozzá az elmúlt több mint száz év alatt. Aláíró szakszervezetek egyetértünk a MÁV kórházakban dolgozó vasútegészségügyi közalkalmazottak követeléseivel, ezért támogatjuk azok alátámasztására létrejött sztrájkbizottságok fellépését. Követeljük, hogy a Kormány vonja vissza törvénysértõ intézkedését, dolgozzon ki a vasutas biztosítottak érdekeinek és a törvényi elõírásoknak megfelelõ javaslatot a MÁV kórházak további mûködtetésére. Elvárjuk, hogy a Kormány érdemben vonja be a javaslatok kimunkálásába az ellátott biztosítottak és az ellátó munkavállalók szakszervezeteinek képviselõit. Alulírott szakszervezetek bejelentjük, hogy fenti követeléseink alátámasztására az érdekérvényesítés valamennyi eszközét készen állunk alkalmazni. Várjuk a Kormány azonnali intézkedését! Budapest, január 22. Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Mozdonyvezetõk Szakszervezete Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasutasok Szakszervezete Közismert, hogy a levél elküldését követõen a Vasutasok Szakszervezete elõzetes szakszervezeti egyeztetés nélkül sztrájkot is kezdeményezett. A kissé elhamarkodott kezdeményezés ellenére a tárgyalások a kormány képviselõivel megkezdõdõdtek és a lapzárta idõpontjában is tartanak. A PVDSz a vasutas biztosítottak, mint ellátottak érdekeit képviseli. Célunk, hogy a pályavasúti dolgozók a vasúti törvényben biztosított többletjogosultságai elismerésre kerüljenek oly módon, hogy a lakóhelye szerinti nem vasutas egészségügyi intézményt is szabad választásuk szerint igénybe vehessék. Ugyanakkor szolidaritásunkról biztosítunk minden vasút-egészségügyben foglalkoztatott munkavállalót, aki munkahelye biztonságáért, munkakörülményeinek javításáért és méltányos jövedelemért száll síkra. Enzsöl Róbert alelnök Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

5 5 1% = öngondoskodás A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követõ évben (a rendelkezõ nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány (mint kedvezményezett) az idén már negyedik alkalommal várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történõ, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erõsítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenõen a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülõ munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására, és mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetõséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHATOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! FONTOS: A Rendelkezõ nyilatkozat -ot az adóbevallással együtt, zárt borítékban, adóazonosítóval ellátva kell benyújtani az adóhatósághoz. Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy február 15-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

6 6 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) évi programterve München-Neuschwanstein- Párizs-Versailles ( tól) (1* szállodában, 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggelivel.) Városnézések: München, a Walt Disney filmekbõl ismert Neuschwanstein, Párizs: Notre Dame, Obeliszk, Champs Elysées, Diadalív, Eiffel torony. Versailles: Tükör Terem, az Állami Lakosztályok, a Fehér- és Arany kápolna, kis Trianon kastély. München-Neuschwanstein (4.900 Ft) Városnézések: München, a Walt Disney filmekbõl ismert Neuschwanstein Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei-Verona ( tól) (3* szállodában, reggelivel) Városnézések: Velence: halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido. Nápoly: Dóm, Castello Nuovo, Kikötõ. Capri: Belváros, Anacapri. Sorrento: Belváros, kikötõ. Pompei: Ásatások. Verona: Belváros. Új itáliai körút ( Ft tól) ( Pisa Siracusa Cattania Taormina Firenze, 2* szállodában, reggelivel) Városnézések: Pisa: Dóm, Ferde torony, Catania: Dóm, Fõtér, Piac, Santa. Nicolo templom, Szicília, Siracusa, Catania, Taormina: Dóm, Fõtér, Amfiteátrum Firenze: Fõtér: Keresztelõ Szent János kápolna, Dóm, Szent Mihály templom, Pallazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Pallazzo e Galleria degli Uffizi, Ponte Veccio. Erdély (8.500 Ft tól ) (Félpanzióval, *busszal, magyar nyelvû idegenvezetõvel) Program: Szilvapálinkás fogadás, ismerkedés sóbánya, Bucsintetõ, Gyergyószentmiklós templom, Gyergyószárhegy, Gyilkos tó, Békás szoros, Korond, Szováta, búcsúvacsora cigányzenével, Sókanyon, Bögözi Gát, Segesvár. Szicíliai Nyaralás (Patti) + Róma Tivoli ( Ft tól) (Patti, bungalokban, Etna Vatikán Tivoli túrával) Városnézések: Etna, Róma, Vatikán, Tivoli túrával.. Bulgáriai Nyaralás (Sozopol) ( Ft tól) Városnézések: Burgas, Csernomorec, Sozopol: sirályos díszkút, Mehana Szozopolszka (helyi korcsma), Szûz Mária templom, Cirill és Metód templom illetve a Régészeti Múzeum. Horvát Tengerpart (Brac) (9.200 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) Part: kavicsos / sziklás Velence - Róma (7.600 Ft-tól) Program: Halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido fürdés.. Róma: Santa Maggiore, Colosseeum, Foro Romano, Palatinum, Panthenon, Trevi Kút, Piazza di Spagna. Velence (5.600 Ft) Városnézések: Velence: halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido. Prága+Krakkó (6.900 Ft) Városnézések: Kutna Hora: Vencel tér, Karolinum, Óvárosi Városháza. Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska. Krakkó: Wieliczka, Mária-templom, Jagelló Egyetem. Prága (4.900 Ft) Városnézések: Kutna Hora: Vencel tér, Karolinum, Óvárosi Városháza. Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska. Új Erdélyi Körút (8.500 Ft tól) (*Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel) Program: Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsibodok, Zág, Prázsmár, Szászhermány, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Ispánkút, Segesvár Auschwitz+Drezda (6.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Drezda: Opera, Zwinger. Auschwitz (4.900 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Horvát Tengerpart (Trogir) ( Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) Salzburg-London-Cambridge ( Ft + 55 GBP-tõl) Városnézések: Salzburg, London: Tower Bridge, õrségváltás, Nemzeti Múzeum, National Galery, Trafalgar tér, Big Ben, Parlament, Westminster Apátság, Tower Museum, Madam Tussaud s Panoptikum. További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon, kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon, napközben SKYPE: Explorer Vasutas Világjáró Klub IWIW: EVVK Hirdetéseinket a PÖKKÖP és a PVDSz támogatta.

7 7 Adó után társadalombiztosítás Lapunk elõzõ számában már írtunk az idei évben bekövetkezett adóváltozásokról. Ebben az újságcikkben szeretnénk bemutatni a január 10-én hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosításban, illetve a szociális ellátórendszerben történõ változásokat. Járulékot érintõ változások A munkáltató változatlanul 29%-os társadalombiztosítási járulékot fizet, de ennek megosztása változott: Egészségbiztosítási Alapba 8% - ebbõl 5% természetbeli, 3% pénzbeli ellátásokat fedez; Nyugdíj Alapba 21%. A munkavállalók egészségbiztosítási járuléka 7%-ra emelkedik: ebbõl 4% természetbeli, 3% pénzbeli ellátásokat fedez. A nyugdíjbiztosítási járulékalap felsõ határa napi ,- Ft, egész évre számítva 6, ,- Ft A minimum járulékalap havi ,- Ft. Nem biztosítottak egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (az eltartott hozzátartozók kikerültek az ellátásból) január 1. és márc. 31. között 16% március 31. után 9% A járulékfizetés alapja a minimális bér. A család egy fõre esõ havi jövedelme, vagy legalább az öregségi nyugdíjminimum abban az esetben, ha a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt ad ki errõl. Társadalombiztosítási nyugdíj Korkedvezményre vonatkozó szabályok és változások. Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesül. Az igénylõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül: az a férfi, aki legalább tíz és az a nõ, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kpanál nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt-, nõnél négyévi, illetõleg a 100 kpa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után. A korkedvezményre jogosító különbözõ munkakörökben (munkahelyeken) eltöltött idõket egybe kell számítani. A 100 kpa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehetõ idõ minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben (munkahelyen) eltöltött idõhöz hozzászámítani. A táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött idõt abban az esetbe lehet korkedvezményre jogosító idõként figyelembe venni, ha az igénylõ keresõképtelenségének bekövetkezésekor korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott. A január 1-jétõl a korkedvezményre jogosító feltételek meghatározásáról külön törvény fog rendelkezni. A foglalkoztatónak a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével (azon felül!) korkedvezmény-biztosítási járulékot kell fizetnie. A járulék mértéke 13% ben a költségvetés átvállalja ezt az összeget, majd fokozatosan január 1-jétõl %-át a foglalkoztatónak kell megfizetnie. Valorizáció Növekedett a szorzószám, és a as kereseteket is felszorozzák. Például: 1988-as kereset ,- Ft helyett ,- Ft. A 2003-as keresetet 1,164-el kell felszorozni. Degresszív skála Növekedett a 100%-ig beszámítható nyugdíj alapjául szolgáló kereset. Míg 2006-ban ez Ft volt, ben ,- Ft lett. Nyugdíjemelés január 1-tõl 4,0% várható fogyasztói árnövekedés 6,2% várható nettó átlagkereset növek. 1,7% Korrekciós nyugdíjemelés az 55%-os özvegyi nyugdíjak 60%- ra emelkednek az 1988 elõtt saját jogú nyugdíjba vonult nõk nyugdíja 5%, ha legalább 28 év szolgálati idejük van; férfiak 3% emelést kapnak, ha legalább 30 év szolgálati idejük van. Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege ,- Ft 15. után ,- Ft Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege: III. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft II. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft I. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum: III. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft II. rokkantsági csoport ,- Ft 15. után ,- Ft I. rokkantsági csoport: ,- Ft 15. után ,- Ft Árvaellátás minimum összege: ,- Ft 15. után ,- Ft Saját jogú öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj együttfolyósítási határa ,- Ft (az együttfolyósítás helyett lehet mindkét ellátást külön-külön kérni, ha az kedvezõbb, ebben az esetben nincs felsõ határ) Nyugdíjszerû és szociális ellátások Átmeneti járadék a várható öregségi nyugdíjának 75%- a, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet Rendszeres szociális járadék ,- Ft Ápolási díj 2-18 éves beteg gyermek esetén ,- Ft 18 év felettiek esetén ,- Ft súlyos fogyatékos esetén ,- Ft Vakok személyi járadéka ,- Ft Idõskorúak járadéka ,- Ft (... folytatás a 8. oldalon)

8 8 (... folytatás a 7. oldalról) 15. után ,- Ft Egyedülálló: 75 évesnél fiatalabbnak ,- Ft 15. után ,- Ft 75 évesnél idõsebbnek ,- Ft 15. után ,- Ft Fogyatékossági támogatás ,- Ft Halmozottan sérülteké ,- Ft Rokkantsági járadék ,- Ft Álláskeresési járadék I. szakasz: a korábbi átlagkereset 60%-a alsó határa a minimálbér 60%-a ,- Ft felsõ határa ennek kétszerese ,- Ft II. szakasz: a minimálbér 60%-a ,- Ft Álláskeresési segély a minimálbér 40%-a ,- Ft Nemzeti helytállásért pótlék ,- Ft özvegy esetén ,- Ft Családok támogatása Anyasági támogatás ,- Ft ikergyermekek esetén ,- Ft Gyermekgondozási segély: ,- Ft 15. után ,- Ft ikergyermekek esetén, függetlenül a gyermekek számától ,- Ft 15. után ,- Ft Gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb havi ,- Ft Gyermeknevelési támogatás: ,- Ft A családi pótlék havi összege: a.) egy gyermekes család esetén ,- Ft b.) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén ,- Ft c.) két gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft d.) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft e.) három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft f.) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft g.) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén ,- Ft egyedülálló esetén ,- Ft h.) az egyes szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén ,- Ft Egyéb változások Gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási segély adóterhet nem növelõ járandóság lett. Így az adóalapba beszámít, de a ráesõ adó csökkenti a fizetendõ adót. Kötelezõ egészségbiztosítás változásai Utazási költségtérítés Az utazási utalványt a biztosított beutalására jogosult orvos állítja ki, a megjelenés helyén igazolják, majd a menetjegy bemutatása mellett készpénzben fizetik ki (utólag). Táppénzjogosultság április 1-jétõl a biztosítás megszûnése után 45 napig jár az ún. passzív táppénz. Egészségügyi szolgáltatás Nem vehetõk igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére: a foglalkozás-egészségügyi alap szolgáltatások a munkahigéniás szûrõ és ellenõrzõ vizsgálatok, a foglalkozási megbetegedések, illetve üzemi baleset miatt szükségessé váltak kivételével, extrém sportbalesetek esetén, esztétikai vagy rekreációs célú szolgáltatások, lõfegyvertartással kapcsolatos orvosi alkalmassági vizsgálatok, alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állók detoxikálása, illetve a szerek kimutatásának vizsgálata. 15-jétõl vizitdíj vizsgálatonként 300,- Ft saját kezdeményezésre nem a rendelõben, nem saját háziorvosánál beutalástól eltérõen beutalás nélkül 600,-Ft ha az ügyeleti ellátást nem sürgõs szükségbõl veszik igénybe ,-Ft Kórházi napidíj: 300,- Ft Nem kell megfizetni: a kötelezõ járványügyi ellátásnál, katasztrófa egészségügyi ellátásnál, népegészségügyi szûrõvizsgálatoknál, terhes-gondozás, szülés és gyermekágyas anya gondozása, 18 éven aluliaknak, az ellátás igénybevételekor elhalálozottak után. 20. nap után nem kell kórházi napidíjat, illetve 20 vizit díj után nem kell vizitdíjat fizetni. A számlákat meg kell õrizni, illetve a nyugtákat, mert a 20 igénybevételt az igénybevevõnek kell igazolni. Tájékoztatás: A biztosítottat tájékoztatni kell magyar nyelven közérthetõen megfogalmazott elszámolási nyilatkozatban az ellátásról, illetve a napidíjról, a térítési díjról, stb. Orvosi beutaló nélkül igénybe vehetõk: a szakorvosi rendelõ által bõrgyógyászati, nõgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, a fül-orr-gége, a szemészeti, az általános sebészeti és baleseti sebészeti, az onkológiai szakellátás; és az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe vett gondozásba vett ellátásokat. Egészségügyi hozzájárulás (eho) A tételes egészségügyi hozzájárulás az elõzetes törvényi döntés ellenére nem szûnt meg. Egész havi foglalkoztatás esetén 1.950,- Ft (naptári naponként 65,- Ft). Szabályai nem változtak. Egyéni százalékos eho: Mértéke január 1-tõl 4%-ról 14%-ra emelkedett. Meg kell fizetnie az egyénnek is: a adóévre elszámolt osztalék után, ha a foglalkoztatás által megfizetett egészségbiztosítási járulék éves szinten nem éri el a 450 ezer forintot, vállalkozásból kivont jövedelem, árfolyamnyereségbõl származó jövedelem, ingatlan-bérbeadásából 1 millió forintot meghaladó jövedelem. Magánnyugdíj Új pénztár csak a felügyelet által kiadott tevékenységi engedély birtokában vehet fel tagokat. Önkéntes pénztárak 2007-ben legfeljebb 6% vonható le a tagdíjból, illetve a befektetési hozamából a likviditási és mûködési tartalék javára. Választható portfolió már 2007-ben is. A nyugdíjpénztárba a munkáltatói hozzájárulás adómentes havi felsõ határa a minimális bér 50%- a, a többi pénztárba a minimálbér 20%-a;

9 9 15-tõl az önsegélyezõ, illetve egészségpénztár hozzájárulhat a vizitdíjhoz és a kórházi napidíjhoz; az önsegélyezõ pénztárak csak ún. szociális kockázat bekövetkezésekor nyújthatnak szolgáltatást; kizárólag egyéni számláról finanszírozott önsegélyezõ pénztári szolgáltatások egy részének ún. várakozási díja 90 napról 180 napra nõ; nem korlátozza várakozási idõ: a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök ártámogatása, keresõképtelenség esetén a kiesõ jövedelem pótlása, halál esetén a hátramaradottak támogatása, stb. frandy A gyõztes és a vesztes 1. A GYÕZTESNEK mindig van egy terve. A vesztesnek meg egy kifogása. 2. A GYÕZTES: Engedd, hogy segítsek Neked. A vesztes: Nem az én feladatom. 3. A GYÕZTES minden problémára talál megoldást. A vesztes minden megoldásban talál problémát. 4. A GYÕZTES összehasonlítja teljesítményét céljaival. A vesztes összehasonlítja másikéval. 5. A GYÕZTES: Ez nehéz, de nem lehetetlen. A vesztes: Ez lehetséges, de nagyon nehéz. 6. A GYÕZTES mindig egy része a válasznak. A vesztes mindig egy része a kérdésnek. Hurrá nyaralunk! Új év, új tervek. Valószínûleg minden munkavállaló számára komoly dilemma, komoly fejtörés az, hogy hová menjen el a családjával az igényének, és a pénztárcájának megfelelõen pihenni. Legyen jó az idõ, keveset kelljen utazni, és lehetõ- Tudtad, hogy az angol befektetõk mindig a királynõt követik? Ahova a királynõ ellátogat, ott utána nagy üzletek köttetnek. Én valahogy a szüleimmel vagyok így. Hiába tettem fel az életem az utazásra, valahogy mindig azt éreztem, hogy egy lépéssel mögöttük járok. Emiatt utazgatásaim során szívesen keresem fel azokat az úti célokat, amelyeket õk már megjártak. A felzárkóztató program következõ állomása Bulgária, úgy kötetlenben. A vonat reggel indul, így utószezonban már elég nagy a pangás, nem kell verekedni a helyekért. Csak néhány magyar van a kocsiban. Nekünk is külön fülke jut. A kaller colos srác, semmi extra, hoz egy lapot, majd arra írja a cehet. Az ilyen utakban kedvelem, hogy meg lehet ismerni másokat. Elõkerülnek a páleszos butykosok, meg az amúgy rejtett titkok. Ezért talán egyszer elmegyek egy transzszibériai útra. Mondhatnám, hogy kellemes utunk volt, meg hogy végig aludtunk. Bár ezzel Bulgária A teljes leírás elolvasható az EVVK honlapján: id=16). Az EVVK által szervezett Bulgáriai útról kérje írásos tájékoztatónak elérhetõségeinken. hu.morzsák leg tengerpart közelben legyen a szállás. Na meg mindez természetesen megfizethetõ áron. A személyes tapasztalatokra hivatkozva próbálunk meg segíteni a választásban az alábbi Bulgáriáról szóló cikksorozat leközlésével. inkább nem fárasztanám a társulatot. Megjártuk a magyar kietlent: Erdélyt, Bukarestet. A bolgár határra hajnalban értünk. Vártam volna, hogy szakaszkulccsal végigverik az ajtókat, de nem. Volt egy keltõs fiú, aki végigkopogtatta a hálófülkék oldalát. Aztán jöttek a tisztviselõk. Köszönés, semmi kukacoskodás. Az útitársamnak volt egy svájci bejegyzése. Nézi az egyenruhás, egyszer csak összecsapja: Ez nem Svájc, ez Bulgária! Isten hozott! Útlevél vissza, fakabát el. Jó fickó mormolom, és mikor kinézek egy 30 éves kocka Lada szemez velem az állomás túloldalán. Ez Bulgária? Egy kicsit nyilván visszatértünk a kommunizmusba, gondoltam. Retró fíling. A Lada egyébként jó autó. Mit is fikázom! Anyáméknak is az volt, nekem is. Igaz nem lehetett vele, az otthonomtól az állomásig kijutni, csak folyamatos hangolás mellett. De ennek is van valami romantikája. Vonat indul, kocka Lada képtérbõl el. Aztán ájulás. (Folytatás a következõ számban.) A hó-nap vicce A vak zongorista és a süket dobos békésen zenélnek: Táncolnak már? kérdezi a vak zongorista. Miért? Már játszunk? kérdez vissza a süket dobos. Õsanyánk, adta meg a tiltott almák igazi ízét. Ne aggódj! A rosszérzésed csak a következõ jóérzésed megérkezéséig tart. Kétségeid, csak a kétségeidben legyenek! A szabályok csak akkor jók, ha nincsenek! Amit nem raksz össze, az szét sem eshet. Ha úgy indulsz el egy futóversenyen, hogy nem nyersz, máris nyert ügyed van. Hogy honnét tudhatod azt, hogy van-e még dolgod a Földön? Hát abból, hogy élsz! JFK

10 10 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben