AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK"

Átírás

1 D.1. csoport Átláthatóság / Rev2 jelzetű munkadokumentum március 17. I.1. I.2. I.3. Egységes támogatási rendszer III. cím Egységes területalapú támogatási rendszer V. cím, 2. fejezet A cukorrépa- és cukornádtermelők számára nyújtott támogatás IV. cím, 1. fejezet, 7. szakasz I.4. Marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatás IV. cím, 1. fejezet, 11. szakasz AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott támogatási rendszerek A rendszer bevezetésére 2003-ban, a közös agrárpolitika reformjának keretében került sor; célja termeléstől független egységes támogatás biztosítása a mezőgazdasági termelőknek. A mezőgazdasági termelők a évi reformot megelőzően számos különböző közvetlen kifizetésben részesülhettek, amelyek mindegyike egy adott növényi vagy állati termék (gabonafélék, tej, marhahús stb.) előállításához kapcsolódott. A évi reform ezeket a különböző közvetlen kifizetéseket egyetlen egységes támogatássá vonta össze, és e támogatást függetlenítette a növénytermesztéstől és az állattenyésztéstől. A korlátozott igazgatási kapacitásokra és a korábbi adatok hiányára tekintettel az új tagállamok (azaz azok, amelyek 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz) lehetőséget kaptak arra, hogy a standard közvetlen kifizetési rendszerek helyett az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazzák. Az egységes területalapú támogatási rendszer a termeléstől független átalány- és területalapú támogatást biztosít a támogatható mezőgazdasági földterület alapján, és felváltja csaknem az összes, az új tagállamoktól eltérő tagállamokban nyújtott támogatást. E támogatást szerkezetátalakítási támogatásként eredetileg a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló 320/2006/EK rendelet 3. cikke biztosította a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletében február 20-án megállapított cukorkvóta legalább 50%-ára vonatkozóan; a támogatást a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 7. szakasza értelmében cukorrépa- és cukornádtermelők vehetik igénybe. A támogatás legfeljebb öt egymást követő éven át, de legkésőbb a 2013/2014-es gazdasági évre vonatkozóan nyújtható. Anyatehénre vonatkozó támogatás: termeléstől függő támogatás azon mezőgazdasági termelők számára, akik a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától számítva legalább hat egymást követő hónapon át a támogatási kérelemben megjelölt anyatehén-, illetve üszőszám legalább 60%-ának, illetve 40%-ának megfelelő számú anyatehenet, illetve üszőt tartanak. A támogatás összege támogatásra jogosító állatonként 200 EUR. A tagállamok állatonként maximum 50 EUR összegű kiegészítő nemzeti támogatást nyújthatnak. Különleges támogatás: termeléstől függő támogatás azon mezőgazdasági termelők számára, akik gazdaságukban a támogatási kérelem benyújtásától számítva két hónapon át hímivarú szarvasmarhákat tartanak hízlalás céljából. A támogatás a 9 hónapos vagy annál idősebb bikák esetében a bikák élettartama alatt egyszer nyújtható, állatonként 210 EUR-s összegben, a tinók esetében pedig két alkalommal: 9 hónapos korban és 21 hónapos korban nyújtható, állatonként 150 EUR-s összegben. Borjak és egyéb szarvasmarhák levágásához nyújtott támogatás: termeléstől függő támogatás, amely a támogatásra jogosító, a gazdaságban legalább két hónapon át tartott állatok levágásakor vagy harmadik országba történő kivitelekor jár a mezőgazdasági termelőnek. A támogatás összege állatonként 80 EUR a 8 hónapos vagy annál idősebb, támogatásra jogosító bikák, tinók, tehenek és üszők esetében, és állatonként 50 EUR azoknak az egy hónaposnál idősebb, de nyolc hónaposnál fiatalabb borjaknak az esetében, amelyeknél a hasított test súlya legfeljebb 185 kg. HU 1 HU

2 I.5. A juh- és kecskehúságazatr a vonatkozó támogatások IV. cím, 1. fejezet, 10. szakasz I.6. A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás IV. cím, 1. fejezet, 6. szakasz I.7. Különleges támogatás III. cím, 5. fejezet Az anyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatások: termeléstől függő támogatás azon mezőgazdasági termelők számára, akik gazdaságukban a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napjától számítva legalább 100 napon át, meghatározott feltételek mellett anyajuhokat vagy anyakecskéket tartanak. A jövedelemtámogatás összege a húsáért tenyésztett anyajuh esetében állatonként 21 EUR, a tejtermelés céljából tartott anyajuhok és az anyakecskék esetében pedig állatonként 16,8 EUR. Kiegészítő jövedelemtámogatás: termeléstől függő támogatás azon mezőgazdasági termelők számára, akik olyan területen gazdálkodnak, ahol a juh- és kecsketenyésztés hagyományos tevékenység vagy jelentős szerepet játszik a vidék gazdaságában, illetve akik vándorlegeltetést folytatnak; a támogatás csak bizonyos feltételek teljesülése esetén nyújtható. A jövedelemtámogatás összege anyajuhonként és anyakecskénként 7 EUR. A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás termeléstől függő támogatás, amely a gyapottal bevetett támogatható terület hektárszáma után nyújtható. Valamely terület csak akkor támogatható, ha a tagállam által gyapottermelés céljából engedélyezett mezőgazdasági földterületen helyezkedik el, a tagállam által engedélyezett fajtákkal van bevetve, és a tényleges betakarításig rendes termesztési feltételek között tartják. Azon mezőgazdasági termelők esetében, akik tagjai valamely elismert ágazatközi szervezetnek, a támogatás összege hektáronként 2 EUR-val magasabb. A tagállamok különleges támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági termelőknek a következők tekintetében, illetve a következők szerint: 1. a mezőgazdasági termelés különös típusai, amelyek környezetvédelmi szempontból vagy a környezeti állapot javítása szempontjából jelentőséggel bírnak; 2. a mezőgazdasági termékek minőségének javítása; 3. a mezőgazdasági termékek forgalmazásának javítása; 4. magasabb szintű állatjóléti előírások gyakorlati megvalósítása; 5. további agrár-környezetvédelmi haszonnal járó konkrét mezőgazdasági tevékenységek; 6. a tej-, a marha- és borjúhús-, a juh- és a kecskehús-ágazatban, illetve a rizságazatban egyes területeken vagy a termelés egyes típusai esetében tapasztalható különleges hátrányok kezelése; 7. szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési program hatálya alatt álló területeken; 8. a termény-, állat és növénybiztosítási díjakhoz való pénzügyi hozzájárulás formájában; 9. az állat- és növénybetegségek, valamint környezetvédelmi események esetére létrehozott segélyalapok útján. A tagállamok nemzeti felső összeghatáruk legfeljebb 10%-át (termeléstől függő kifizetések esetében legfeljebb 3,5%-át) fordíthatják a szóban forgó támogatás finanszírozására. II.1. II.2. II.3. II. Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott támogatási rendszerek Alaptámogatási rendszer III. cím, 1. fejezet, 1., 2., 3. és 5. szakasz Egységes területalapú támogatási rendszer 36. cikk Átcsoportosítással nyújtható Az alaptámogatási rendszer olyan, a tagállamok által kötelezően alkalmazandó, termeléstől független területalapú támogatásokat biztosító rendszer, amely a mezőgazdasági termelőknek kiosztott támogatási jogosultságokon alapul. Az alaptámogatási rendszer (az egységes területalapú támogatási rendszerrel együtt) az alaptámogatás részét képezi, ami előfeltétele annak, hogy a mezőgazdasági termelő más közvetlen kifizetési rendszerekből is támogatásban részesülhessen, a termeléstől függő önkéntes támogatás kivételével. Az egységes területalapú támogatási rendszer termeléstől független területalapú támogatást biztosít a mezőgazdasági termelő által bejelentett támogatható hektárok tekintetében. Az egységes területalapú támogatási rendszert jelenleg alkalmazó új tagállamok dönthetnek úgy, hogy december 31-ig továbbra is egységes területalapú támogatás formájában nyújtják az alaptámogatást. Az átcsoportosítással nyújtható támogatás termeléstől független területalapú támogatás, amely a kisebb mezőgazdasági üzemek megsegítésére szolgál, és e cél elérése érdekében kiegészítő támogatást biztosít a mezőgazdasági üzemek által az alaptámogatási rendszer keretében bejelentett első hektárok után. Az 2

3 II.4. támogatás III. cím, 2. fejezet Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás III. cím, 3. fejezet II.5. A hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatás III. cím, 4. fejezet II.6. A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás III. cím, 5. fejezet II.7. Termeléstől függő önkéntes támogatás IV. cím, 1. fejezet II.8. A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás IV. átcsoportosítással nyújtható támogatás alkalmazása nem kötelező a tagállamok számára. Amennyiben az alkalmazása mellett döntenek, nemzeti felső összeghatáruk 30%-át fordíthatják e támogatás finanszírozására. A támogatás hektáronkénti mértéke nem haladhatja meg a tagállami vagy adott esetben regionális hektáronkénti átlagtámogatás 65%-át, és a támogatás legfeljebb az első 30 hektár tekintetében nyújtható, illetve adott esetben ennél magasabb küszöbérték is alkalmazható, amely azonban nem haladhatja meg a mezőgazdasági üzemek méretére vonatkozóan az 1307/2013/EU rendelet VIII. mellékletében megállapított nemzeti átlagértéket. A környezetbarátabbá válás ösztönzése: az alaptámogatáson/egységes területalapú támogatáson túl a mezőgazdasági termelők termeléstől független területalapú hektáronkénti támogatásban részesülnek az alábbi három, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlat folytatásáért: állandó gyepterület fenntartása a növénytermesztés diverzifikálása ökológiai jelentőségű terület fenntartása a szántóföldterület legalább 5%-án A hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatás termeléstől független, területalapú, egyösszegű támogatás, amelyet a hátrányos természeti adottságú területek mezőgazdasági termelői vehetnek igénybe az alaptámogatáson felül. E támogatás alkalmazása nem kötelező a tagállamok számára. Amennyiben az alkalmazása mellett döntenek, nemzeti felső összeghatáruk 5%-át fordíthatják e támogatás finanszírozására. A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás az alaptámogatáson felül nyújtott, termeléstől független, területalapú támogatás, amelyet fiatal mezőgazdasági termelők vehetnek igénybe (azaz olyan mezőgazdasági termelők, akik a kérelem benyújtásának első évében 40 évesnél nem idősebbek, és mezőgazdasági üzem vezetőjeként először kezdenek gazdálkodni). E támogatás alkalmazása kötelező a tagállamok számára, és nemzeti felső összeghatáruk legfeljebb 2%-át fordíthatják a támogatás finanszírozására. A fiatal mezőgazdasági termelők legfeljebb ötéves időtartamra vehetik igénybe a támogatást, mivel annak célja a fiatal mezőgazdasági termelők által folytatott gazdálkodási tevékenység megkezdésének megkönnyítése a vállalkozás életciklusának kezdeti időszakában. A tagállamok eldönthetik, hogy milyen módszert alkalmaznak a támogatás összegének kiszámítására, és e döntéstől függően a fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatást hektáronkénti kiegészítő támogatás vagy mezőgazdasági üzemenkénti egyösszegű kifizetés formájában nyújtják.. Meghatározott ágazatokra és termékekre irányuló támogatás. A tagállamok nemzeti felső összeghatáruk legfeljebb 8%-át (vagy eltérést alkalmazva legfeljebb 13%-át, vagy a Bizottság jóváhagyásával akár ennél is nagyobb hányadát) fordíthatják közvetlen kifizetésekre, +2%-ot a fehérjenövények termesztésének támogatására, a termeléstől függő támogatás olyan ágazatok vagy régiók esetében történő finanszírozására, amelyekben egyes, gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági ágazatok bizonyos nehézségekkel küzdenek. A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás termeléstől függő támogatás, amely a gyapottal bevetett támogatható terület hektárszáma után nyújtható. Valamely terület csak akkor támogatható, ha a tagállam által gyapottermelés céljából engedélyezett mezőgazdasági földterületen helyezkedik el, a tagállam által engedélyezett fajtákkal van bevetve, és a tényleges betakarításig rendes termesztési feltételek között tartják. Azon mezőgazdasági termelők esetében, akik tagjai valamely elismert ágazatközi szervezetnek, a támogatás összege hektáronként 2 EUR-val magasabb. 3

4 II.9. cím, 2. fejezet Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer V. cím termeléstől független támogatás A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer egyedi és egyszerűsített támogatási rendszer, amelynek keretében a mezőgazdasági kistermelőket kevesebb adminisztratív teher sújtja, és a támogatások egyösszegű kifizetésként vagy a mezőgazdasági termelő részére az egyes években járó összegen alapuló kifizetésként kerülnek meghatározásra. III. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alábbi rendszerek és intézkedések 4

5 III.1. III.2. III.3. Állami intervenció Magántárolási támogatás Amikor egyes mezőgazdasági termékek piaci ára egy előre meghatározott szint alá esik, a tagállamok hatóságai a piac stabilizálása céljából beavatkozhatnak oly módon, hogy felvásárolják a felesleges készleteket, és azokat a piaci ár emelkedéséig raktározhatják. Bizonyos termékek termelői számára a magántároláshoz kapcsolódó költségek fedezéséhez nyújtott átmeneti támogatás. A gyümölcsök és zöldségek bölcsődébe/óvodába, illetve általános vagy középiskolai oktatási intézménybe járó gyermekek számára történő kiosztásának előmozdításához nyújtott támogatás, amelynek célja a gyermekek által fogyasztott gyümölcsök és zöldségek mennyiségének növelése és az étkezési szokások javítása. III.4. Iskolatejprogram A bölcsődébe/óvodába, illetve általános vagy középiskolai oktatási intézménybe járó gyermekek tejjel és bizonyos tejtermékekkel történő ellátásához nyújtott támogatás. III.5. Támogatások a gyümölcs- és zöldségágazatban III.6. Támogatási intézkedések borágazatban III.7. A méhészeti ágazatra vonatkozó támogatás III.8. III.9. III.10. a A komlóágazatban nyújtott támogatás Iskolagyümölcsés iskolazöldségprogram Exportvisszatérítések A selyemhernyóágazatban nyújtott támogatás 1234/2007/EK rendelet A támogatások arra ösztönzik a gyümölcs- és zöldségtermesztőket, hogy csatlakozzanak a termelői szervezetekhez. E szervezetek támogatást kapnak a nemzeti stratégián alapuló operatív programjaik végrehajtásához. Támogatás nyújtható továbbá a válságok miatt bekövetkező jövedelemingadozások mérséklésére is. Támogatások vehetők igénybe az operatív programok keretében végrehajtott válságmegelőzési és -kezelési intézkedések céljaira, nevezetesen a következőkre: árukivonás, zöld szüret/be nem takarítás, promóciós/kommunikációs eszközök, képzés, betakarítási biztosítás, a kölcsönös kockázatkezelési alapok (a mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő stabilizációs alapok) létrehozásához szükséges bankhitelek biztosítása és adminisztratív költségek fedezése. A piaci egyensúly biztosítása és az európai borok versenyképességének növelése érdekében nyújtott különféle támogatások: a borok harmadik országbeli piacokon folytatott promóciójához, valamint a bor felelősségteljes módon történő fogyasztásával és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre (OEM), illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre (OFJ) vonatkozó uniós rendszerrel kapcsolatos tájékoztatáshoz nyújtott támogatás; a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához, a borászatokra és a piaci létesítményekre irányuló beruházásokhoz, valamint az innovációhoz kapcsolódó költségek társfinanszírozása; a zöld szürethez, a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához, a betakarítási biztosításhoz és a melléktermék-lepárláshoz nyújtott támogatás: a programozási időszak elején a pénzeszközök átcsoportosíthatók az egységes támogatási rendszerbe. Az ágazat számára a méhészeti programok kapcsán, a méztermelés és -forgalmazás javítása érdekében nyújtott támogatás. A komlótermelői szervezetek számára tevékenységeik folytatásának lehetővé tétele érdekében nyújtott támogatás. Az exportőrök számára kivételes körülmények fennállása esetén nyújtható támogatás, amely fedezi az Unión belüli ár és a világpiaci ár különbségét. Az Unióban tenyésztett, az ex KN-kód alá tartozó selyemhernyók, valamint az ex KN-kód alá tartozó selyemhernyópeték tekintetében nyújtott támogatás. A támogatást a selyemhernyó-tenyésztők számára minden egyes felhasznált petedoboz után kell nyújtani, azzal a feltétellel, hogy a dobozok egy meghatározandó minimális mennyiségű petét tartalmaznak, és a hernyók tenyésztése sikeres. 5

6 IV/A. Az 1305/2013/EU rendelet III. címének I. fejezetében előírt intézkedések Az 1305/2013/EU rendelet [vidékfejlesztési rendelet] szerinti intézkedés Az intézkedés rövid leírása (2 3 sor) IV/A.1. rendelet] 14. cikk Tudásátadás tájékoztatási tevékenységek és Ez az intézkedés a szakképzésre és egyéb olyan tevékenységekre terjed ki, mint a szakmai találkozók szervezése, a személyre szabott tanácsadás, a demonstrációs tevékenységek, a tájékoztatási tevékenységek, valamint a rövid időtartamra szóló mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint a mezőgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak lebonyolítása, és célja a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban tevékenykedő személyek, gazdálkodók és a vidéki térségekben működő kkv-k emberi erőforrásainak gyarapítása. IV/A.2. rendelet] 15. cikk Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési helyettesítési szolgáltatások és Ezen intézkedés célja, hogy tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, valamint tanácsadási, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások létrehozása révén javítsa a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási üzemek, továbbá a vidéki térségekben működő kkv-k által folytatott fenntartható gazdálkodást és ezen üzemek, illetve kkv-k gazdasági és környezeti teljesítményét. Az intézkedés emellett előmozdítja a tanácsadók képzését is. IV/A.3. rendelet] 16. cikk A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei Ez az intézkedés támogatást biztosít az uniós, a nemzeti és az önkéntes minőségrendszerekhez újonnan csatlakozóknak. A támogatás a szóban forgó uniós és nemzeti minőségrendszerek keretében előállított termékek létezésére és sajátosságaira vonatkozó fogyasztói ismeretek gyarapítására irányuló tájékoztatási és promóciós intézkedések költségeit is fedezheti. IV/A.4. rendelet] 17. cikk Beruházások eszközökbe tárgyi Ezen intézkedés célja a mezőgazdasági üzemek és a vidéki vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítmények javítása, a mezőgazdasági termékek értékesítésével és feldolgozásával foglalkozó ágazatok hatékonyságának fokozása, a mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása és a környezeti célok eléréséhez szükséges nem jövedelemtermelő beruházások előmozdítása. IV/A.5. rendelet] 18. cikk A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál Ezen intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson a mezőgazdasági termelőknek a természeti katasztrófák és katasztrófaesemények megelőzésében, illetve amennyiben az illetékes tagállami hatóságok hivatalosan megerősítették ilyen katasztrófa vagy katasztrófaesemény bekövetkeztét a károsított mezőgazdasági potenciál helyreállításában, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a mezőgazdasági üzemek ilyen események bekövetkezésének dacára is életképesek és versenyképesek maradjanak. 6

7 helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése IV/A.6. rendelet] 19. cikk A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése Ezen intézkedés támogatást biztosít új, életképes gazdasági tevékenységek beindításához és továbbfejlesztéséhez például fiatal termelők által irányított új mezőgazdasági üzemek létrehozásához, új vállalkozások indításához a vidéki térségekben, valamint mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez. Támogatás nyújtható továbbá az új vagy a meglévő vállalkozásoknak nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházásokhoz, ami alapvető fontosságú a vidéki térségek és a mezőgazdasági tevékenységeit diverzifikáló valamennyi mezőgazdasági termelő számára a fejlődés és a versenyképesség szempontjából. Az intézkedés ezenkívül támogatást biztosít azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik úgy döntenek, hogy mezőgazdasági üzemüket átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre, és véglegesen felhagynak a mezőgazdasági tevékenységek folytatásával. IV/A.7. rendelet] 20. cikk Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Ez az intézkedés olyan beavatkozásokhoz biztosít támogatást, amelyek célja a növekedés ösztönzése, valamint a környezeti és társadalmi-gazdasági fenntarthatóság előmozdítása a vidéki térségekben, különösen a következőkön keresztül: a helyi infrastruktúra (többek között a szélessávú, a megújuló energiához kapcsolódó és a társadalmi infrastruktúra) és a helyi alapvető szolgáltatások fejlesztése, továbbá a falvak megújítása, valamint a kulturális és a természeti örökség helyreállítása és korszerűsítése. Az intézkedés ezenkívül támogatást biztosít a tevékenységek áthelyezéséhez és a létesítmények átalakításához, amennyiben az áthelyezésre, illetve az átalakításra az életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából kerül sor. IV/A.8. rendelet] 21. cikk ( cikk) Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Ezen intézkedés célja a fás területek fejlesztése, az erdővédelem, valamint az erdészettel és az erdei termékekkel kapcsolatos innováció terén megvalósuló beruházások támogatása és ezáltal a vidéki térségek növekedési potenciáljához való hozzájárulás, valamint a megújuló energia előállításának fokozása. IV/A.9. rendelet] 22. cikk Erdősítés és fásítás Ez az alintézkedés a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területen végrehajtott erdősítési és fásítási műveletekhez biztosít támogatást. IV/A.10. rendelet] 23. cikk Agrárerdészeti rendszerek létrehozása Ez az alintézkedés olyan agrárerdészeti rendszerek létrehozásához és olyan gyakorlatok bevezetéséhez biztosít támogatást, amelyek keretében szándékos integráció nyomán ugyanazon a földgazdálkodási egységen fás szárú évelő növényeket is nevelnek és egyéb növénykultúrákat is termesztenek és/vagy állatokat is tenyésztenek. IV/A.11. rendelet] 24. cikk Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése és a Ezen intézkedés célja az, hogy (az adott esettől függően kivágás, illetve újratelepítés révén) megelőzze az erdészeti potenciál erdőtüzek, más természeti katasztrófák a kártevőfertőzéseket és a betegségeket is ideértve, valamint éghajlatváltozással kapcsolatos események miatti károsodását, valamint hogy helyreállítsa a károsított erdészeti potenciált. 7

8 IV/A.12. IV/A.13. IV/A.14. IV/A.15. IV/A.16. IV/A.17. rendelet] 25. cikk rendelet] 26. cikk rendelet] 27. cikk rendelet] 28. cikk rendelet] 29. cikk rendelet] 30. cikk károsított erdészeti potenciál helyreállítása Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházások Termelői csoportok és szervezetek létrehozása Agrárkörnyezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek Ökológiai gazdálkodás Natura 2000 kifizetések és a vízkeretirányelvhez kapcsolódó kifizetések IV/A.18. Hátrányos természeti adottságokkal vagy Ez az alintézkedés olyan tevékenységek támogatására szolgál, amelyek növelik az erdők környezeti értékét, elősegítik, hogy az erdők alkalmazkodjanak az éghajlatváltozáshoz és mérsékeljék annak hatásait, ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak és növelik az erdők közjóléti értékét. Biztosítani kell az erdők környezeti értékének növekedését. Ez az alintézkedés a fáknak az ipari fűrészelést megelőző kitermeléséhez, darabolásához, mobilizálásához és feldolgozásához kapcsolódó gépekbe és/vagy berendezésekbe történő beruházás támogatására irányul. Az alintézkedés legfőbb célja az erdők gazdasági értékének növelése. Ez az intézkedés termelői csoportok és szervezetek létrehozásához biztosít támogatást különösen az első években, amikor többletköltségek merülnek fel, annak érdekében, hogy a termelők közösen nézhessenek szembe a piaci kihívásokkal, és megerősíthessék alkupozícióikat a termelés és a forgalmazás tekintetében, többek között a helyi piacokon is. Ez az intézkedés arra ösztönzi a földkezelőket, hogy olyan gazdálkodási gyakorlatokat alkalmazzanak, amelyek hozzájárulnak a környezet, a táj és a természeti erőforrások védelméhez, valamint az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz. A támogatás nem csupán a termelési gyakorlatok környezeti szempontból előnyös javításához nyújtható, hanem már meglévő környezetbarát gyakorlatok fenntartásához is. Ez az intézkedés az ökológiai gazdálkodási gyakorlatokra való áttérésre, illetve azok fenntartására összpontosít azzal a céllal, hogy ösztönzést nyújtson a mezőgazdasági termelőknek az ilyen rendszerekben való részvételre és ezáltal arra, hogy megfeleljenek a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásával kapcsolatos társadalmi elvárásoknak. Ez az intézkedés olyan kedvezményezetteknek biztosít kompenzációs támogatást, akik a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, illetve a víz-keretirányelv végrehajtásából eredő, az érintett területeken alkalmazandó különleges kötelező követelmények miatt különösen hátrányos helyzetben vannak a szóban forgó hátrányok által nem érintett egyéb területeken tevékenykedő mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók helyzetéhez képest. Ez az intézkedés olyan kedvezményezettek számára biztosít támogatást, akiket gazdaságuk hegyvidéki területen vagy más, jelentős természeti vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területen való elhelyezkedése miatt sújtanak különleges 8

9 IV/A.19. IV/A.20. IV/A.21. IV/A.22. IV/A.23. IV/A.24. rendelet] 31. cikk egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések rendelet] 33. cikk rendelet] 34. cikk rendelet] 35. cikk rendelet] 36. cikk rendelet] 40. cikk [Közös rendelkezésekről szóló rendelet] 35. cikk Állatjólét Erdőkörnyezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem Együttműködés Kockázatkezelés A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések finanszírozása Horvátország esetében A LEADER keretében megvalósuló helyi fejlesztés (közösségvezérelt helyi fejlesztés) hátrányok. Ez az intézkedés azoknak a mezőgazdasági termelőknek biztosít támogatást, akik önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több állatjóléti kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Ez az intézkedés az erdők és a fás területek fenntartható kezelésének és fejlesztésének többek között a biológiai sokféleség, a vízhez és a talajhoz kapcsolódó erőforrások megőrzése és javítása, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem révén történő előmozdítása iránti igény, valamint az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése ideértve például a sajátos helyi körülményekhez való alkalmazkodást lehetővé tévő különféle erdei fajok kiválasztására irányuló tevékenységeket is iránti igény kielégítését szolgálja. Ez az intézkedés az együttműködés azon formáihoz biztosít támogatást, amelyek legalább két szereplő részvételével valósulnak meg, és (többek között) a következőkre irányulnak: kísérleti projektek kidolgozása; új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; turisztikai szolgáltatások biztosítása; rövid ellátási láncok és a helyi piacok létrehozása és fejlesztése; a környezettel / az éghajlatváltozással kapcsolatos közös projektek/gyakorlatok kidolgozása; a biomassza fenntartható biztosítását célzó projektek kidolgozása; a LEADER keretén kívül megvalósítandó helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása; erdőgazdálkodási tervek kidolgozása; valamint a szociális gazdálkodást célzó tevékenységek irányába történő diverzifikálás. Ez az intézkedés olyan új kockázatkezelési eszköztár, amely az egyre növekvő gazdasági és környezeti kockázatoknak kitett mezőgazdasági termelők megsegítése céljából kibővíti a biztosítások és a kölcsönös kockázatkezelési alapok költségeinek fedezéséhez a nemzeti közvetlen kifizetések tagállami keretéből biztosított támogatás tekintetében fennálló lehetőségeket. Az intézkedés egyúttal egy olyan jövedelemstabilizáló eszközt is bevezet, amely ellentételezést biztosít azoknak mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme jelentős mértékben visszaesett. Ez az intézkedés kiegészítő támogatást biztosít Horvátország (mint új kedvezményezett) számára a második pillér keretében. Ezen intézkedés célja a LEADER olyan, szubregionális ( helyi ) szintű integrált területfejlesztési eszközként való fenntartása, amely közvetlenül hozzájárul a vidéki térségek kiegyensúlyozott területi fejlődéséhez, ami egyike a vidékfejlesztési politika átfogó célkitűzéseinek. A közösségvezérelt helyi fejlesztéshez [az EMVA keretében a LEADER-hez] biztosított támogatás a következőkre terjed ki: a) az előkészítő támogatás költségei, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia elkészítését és végrehajtását szolgáló kapacitásfejlesztés, képzés és hálózatépítés költségeit foglalják magukban; 9

10 támogatása b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása; c) a helyi akciócsoport együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása; d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségek; e) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia megvalósítása. IV/A.25. rendelet] cikk Technikai segítségnyújtás Ez az intézkedés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy technikai segítség nyújtása révén előmozdítsák az európai strukturális és beruházási alapok kezeléséhez kapcsolódó igazgatási kapacitás támogatását szolgáló fellépéseket. E fellépések irányulhatnak a vidékfejlesztési programok előkészítésére, irányítására, monitoringjára, értékelésére, továbbá az e programokhoz kapcsolódó tájékoztatási és kommunikációs, hálózatépítési, panaszkezelési, valamint kontroll- és ellenőrzési tevékenységekre. V/B. Az 1698/2005/EK rendelet IV. címének I. fejezetében előírt intézkedések Az 1698/2005/EK rendelet szerinti intézkedés Az intézkedés rövid leírása 1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 20. cikk A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességére irányuló támogatás az alábbiakra vonatkozik: V/B cikk a) az ismeretszerzés támogatását Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági, és az emberi erőforrás javítását élelmiszer- és erdészeti ágazatban foglalkoztatott személyek számára: az intézkedés célja, hogy előmozdítsa a műszaki és a gazdasági célzó intézkedések: képzést, a mezőgazdasággal, az élelmiszerekkel és az erdészettel kapcsolatos tájékoztatást és ismeretterjesztést, beleértve az új információs technológiák terén felhalmozott szakismeretek terjesztését is, továbbá a megfelelő tudatosságot a termékminőség, a kutatási eredmények és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás terén, beleértve a táj fenntartásával és fejlesztésével, valamint a környezetvédelemmel összeegyeztethető termelési gyakorlat alkalmazását is. V/B cikk A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása: az intézkedés célja egyrészt az, hogy segítséget nyújtson a vállalkozás beindításához azoknak a 40 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelőknek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni, másrészt pedig az, hogy a gazdálkodás megkezdése után megkönnyítse számukra üzemük strukturális átalakítását. 10

11 V/B cikk A mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása: ezen intézkedés célja az, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők elindítására irányuló intézkedéssel összefüggésben vagy a mezőgazdasági üzemnek az üzemméret növelése céljából történő átruházása révén elősegítse az átruházott mezőgazdasági üzemek strukturális átalakítását. A támogatás azoknak a legalább 55 éves mezőgazdasági termelőknek és mezőgazdasági munkavállalóknak nyújtható, akik úgy határoznak, hogy végleg felhagynak mezőgazdasági tevékenységükkel, illetve mindennemű mezőgazdasági munkával. Ennek az intézkedésnek az alkalmazása a as programozási időszakban megszűnt. V/B cikk Tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele: az üzemvezetési és tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevételéhez nyújtott támogatás célja az, hogy lehetővé váljon a szóban forgó termelők és erdőgazdálkodók számára az üzemükben folytatott fenntartható gazdálkodás javítása. Az ezen intézkedés alapján nyújtható támogatás hozzájárul a tanácsadási szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez. V/B cikk Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása: az ezen intézkedés alapján nyújtható támogatás az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. V/B cikk b) a fizikai erőforrások A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése: ezen intézkedés célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése annak érdekében, hogy a termelési szerkezetátalakítását és tényezők megfelelőbb felhasználása révén növekedjék az üzem gazdasági teljesítménye. Az intézkedés alkalmazási köre magában foglalja a fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések: minőséghez, az ökológiai termékekhez és a gazdaságon belüli és kívüli diverzifikációhoz kapcsolódó új technológiák és innováció bevezetését célzó tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások támogatását, továbbá a mezőgazdasági üzemek környezeti, munkahelyi biztonsági, higiéniai és állatjóléti feltételeinek javításához nyújtott támogatást. V/B cikk Az erdők gazdasági értékének növelése: ez az intézkedés magán-erdőtulajdonosoknak (vagy társulásaiknak), illetve települési önkormányzatoknak (vagy társulásaiknak) biztosít támogatást olyan beruházásokhoz, amelyek célja erdőik gazdasági értékének növelése és bővítése, a termelés diverzifikálásának fokozása, valamint a piaci lehetőségek javítása. V/B cikk A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése: ez az intézkedés olyan tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházásokhoz biztosít támogatást, amelyek célja az elsődleges mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozásának és forgalmazásának a javítása. V/B cikk Együttműködés új termékek, folyamatok és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban: ez az intézkedés a mezőgazdasági termelők, az élelmiszer- és a nyersanyagfeldolgozó-ipari szereplők, valamint egyéb felek közötti együttműködés támogatására és előmozdítására szolgál, annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatok, valamint az erdészeti ágazat az új termékek, folyamatok és technológiák kifejlesztése során alkalmazott széles körű innovatív megközelítések révén ki tudják használni a piaci lehetőségekből származó előnyöket. V/B cikk A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra javítása és fejlesztése: a támogatás a mezőgazdasági és erdőterületek megközelíthetőségével, a birtokrendezéssel és a termőföld minőségének javításával, valamint az energiaellátással és a vízgazdálkodással összefüggő műveletekre terjed ki. 11

12 V/B A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése: az intézkedés a mezőgazdaság versenyképességének biztosítását szolgáló tengely részeként a természeti katasztrófák megelőzésére és az általuk okozott károk orvoslására irányuló intézkedések végrehajtásához biztosít támogatást. V/B cikk V/B cikk V/B cikk V/B V/B c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések: d) átmeneti intézkedések a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia számára: A mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott követelményeket támasztó előírásoknak való megfelelésben: ezen intézkedés célja annak elősegítése, hogy a mezőgazdasági termelők gyorsabban végrehajtsák és betartsák a környezetvédelemre, a közegészségügyre, az állat- és növényegészségügyre, az állatjólétre és a munkahelyi biztonságra vonatkozó, közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott követelményeket támasztó előírásokat. Az intézkedés az előírások alkalmazása miatt felmerülő költségek illetve kieső bevétel egy részét téríti meg a mezőgazdasági termelőknek. Alkalmazása a as programozási időszakban megszűnt. Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása: ez az intézkedés a közösségi vagy nemzeti élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőknek biztosít támogatást azzal a céllal, hogy az említett rendszerekben való részvétel garanciát nyújtson a fogyasztóknak a termék minőségét, illetve az alkalmazott termelési folyamatot illetően, és ezáltal növekedjen az elsődleges mezőgazdasági termékek értéke, és bővüljenek a piaci lehetőségek. Termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén: a támogatást termelői csoportok vehetik igénybe a fogyasztók tájékoztatása és a tagállamok által vidékfejlesztési programjaik keretében támogatott minőségrendszereknek megfelelően előállított termékek népszerűsítése céljából, annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottabbak legyenek az említett minőségrendszerek keretében előállított termékek létezését és jellemzőit illetően. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása: az ezen intézkedés alapján biztosított támogatást olyan mezőgazdasági üzemek vehetik igénybe, amelyek elsődlegesen saját fogyasztásra termelnek. Ennek az átmeneti intézkedésnek az alkalmazása a as programozási időszakban megszűnt. Termelői csoportok létrehozásának támogatása: a támogatás célja a termelői csoportok létrehozásának és adminisztratív működésének megkönnyítése. Ennek az átmeneti intézkedésnek az alkalmazása a as programozási időszakban megszűnt. V/B Mezőgazdasági üzemek részére történő tanácsadás és az ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatások nyújtása Bulgáriában és Romániában V/B intézkedés A közös piacszervezés reformjából fakadó szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok támogatása 2. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 36. cikk V/B cikk a) a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések: A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések: a hegyvidéki területeken a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések a mezőgazdasági földterületek használatban tartása révén hozzájárulnak a vidéki táj megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek fenntartásához és előmozdításához. 12

13 V/B cikk A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések: a hegyvidéki területektől eltérő, hátrányos helyzetű területeken a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések a mezőgazdasági földterületek használatban tartása révén hozzájárulnak a vidéki táj megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek fenntartásához és előmozdításához. V/B cikk Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések: e kifizetések annak érdekében állnak a mezőgazdasági termelők rendelkezésére, hogy azok az érintett területeken ellensúlyozni tudják a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv végrehajtásából eredő különös hátrányokat, valamint hogy kompenzálni tudják a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása nyomán a vízgyűjtő területeken jelentkező hátrányokat. V/B cikk Agrár-környezetvédelmi kifizetések : e kifizetések azoknak a felmerülő költségeknek, illetve kieső bevételeknek a fedezésére szolgálnak, amelyek a mezőgazdasági termelőknél és egyéb földkezelőknél a környezet, a táj és annak jellemzői, a természeti erőforrások, a talaj és a genetikai sokféleség védelmével és javításával összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerek alkalmazására vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalásokkal összefüggésben jelentkeznek. V/B cikk Állatjóléti kifizetések: e kifizetések azoknak a felmerülő költségeknek, illetve kieső bevételeknek a fedezésére szolgálnak, amelyek a mezőgazdasági termelőknél a vonatkozó kötelező előírásokon túlmutató állattenyésztési előírások alkalmazására vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalásokkal összefüggésben jelentkeznek. V/B cikk Nem termelő beruházások támogatása: Támogatás nyújtható azokhoz a nem jövedelemtermelő beruházásokhoz, amelyek az agrárkörnyezetvédelmi rendszerek keretében vállalt kötelezettségek vagy más agrár-környezetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez szükségesek, illetve amelyek növelik a mezőgazdasági üzemen belül található Natura 2000 területek és más jelentős természeti értéket képviselő területek közjóléti értékét. V/B cikk b) az erdészeti földterületek A mezőgazdasági földterületek első erdősítése: a támogatást mezőgazdasági termelők vehetik igénybe mezőgazdasági földterület első fenntartható intézkedések: használatát célzó erdősítéséhez, azaz olyan terület tekintetében, amelyen az erdősítést megelőzően mezőgazdasági gyakorlatokat folytattak. A kifizetések a létesítési és a fenntartási költségeket, valamint az erdősítés következtében kieső bevételt fedezik. V/B cikk Agrárerdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken: a támogatást a mezőgazdasági termelők extenzív mezőgazdasági és erdészeti rendszereket egyesítő agrárerdészeti rendszerek létrehozása céljából vehetik igénybe. A támogatás a rendszer létrehozásával kapcsolatos költségeket fedezi. V/B cikk Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése: a támogatás olyan földterület erdősítéséhez nyújtható, amely előzőleg nem állt mezőgazdasági művelés alatt. A kifizetések a létesítési költségekre és a termelésből kivont mezőgazdasági területek esetében egy évenkénti támogatásra is kiterjednek. V/B cikk Natura 2000 kifizetések: a kifizetések célja támogatás biztosítása a magán-erdőtulajdonosoknak és társulásaiknak a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv helyes végrehajtása kapcsán az erdők és más fás területek felhasználásával kapcsolatban alkalmazott megszorítások miatt felmerült költségek és elmaradt jövedelem ellentételezésére. 13

14 V/B cikk V/B cikk Erdő-környezetvédelmi kifizetések: e támogatás azoknak a kedvezményezetteknek nyújtható, akik egy öt évtől hét évig terjedő időtartamra önkéntes alapon vállalják erdő-környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését. Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése: e támogatás a természeti katasztrófák és tüzek által károsított erdők erdészeti potenciáljának helyreállításához és megfelelő megelőző intézkedések bevezetéséhez nyújtható. V/B cikk Nem termelő beruházások támogatása : a támogatás az olyan, erdőkben megvalósított, az erdő-környezetvédelmi intézkedés alapján vállalt kötelezettségek vagy más környezetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez kapcsolódó beruházásokhoz nyújtható, amelyek növelik az érintett területen található erdő vagy egyéb fás terület közjóléti értékét. 3. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 52. cikk V/B cikk a) a vidéki gazdaság Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás: ezen intézkedés célja az, hogy támogatást biztosítson a vidéken élőknek a diverzifikálására intézkedések: irányuló gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, továbbá a foglalkoztatás előmozdítása terén. V/B cikk A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása a vállalkozási kedv ösztönzése és a gazdasági szerkezet fejlesztése céljából: ezen intézkedés a mikrovállalkozások létrehozásának támogatása és ezáltal a vállalkozói tevékenység folytatásának a vidéki térségekben történő megkönnyítése révén a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé való diverzifikálására irányul. V/B cikk A turisztikai tevékenységek ösztönzése: a támogatás a kisméretű infrastruktúrákkal (például információs központok és a turisztikai helyszíneket jelző táblák), a rekreációs infrastruktúrákkal (például a természeti területekhez hozzáférést biztosító infrastruktúrák, valamint kis kapacitású szálláshelyek), továbbá a vidéki turizmushoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésével és/vagy értékesítésével összefüggő költségeket fedezi. V/B cikk b) a vidéki területek A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások: ez az intézkedés az alapszolgáltatások többek között az információs életminőségének irányuló intézkedések: javítására és kommunikációs technológiákhoz (IKT-k) való helyi hozzáférés javításához és beruházások megvalósításához biztosít támogatást. Az intézkedés keretében támogatás vehető igénybe a falvakkal vagy falucsoportokkal kapcsolatos alapszolgáltatások ideértve a kulturális és szabadidős tevékenységeket is létrehozásához, valamint a kapcsolódó kis méretű infrastruktúrák céljaira. V/B.3.5. A falvak megújítása és fejlesztése: ez az intézkedés a falvak fejlesztésének támogatására irányul. V/B cikk A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése: ez az intézkedés a Natura 2000 területekre és más, jelentős természeti értéket képviselő helyekre vonatkozó védelmi és kezelési tervek kidolgozásához, a környezettudatosság fokozására irányuló tevékenységekhez, továbbá a természeti örökség megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a jelentős természeti értéket képviselő területek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokhoz biztosít támogatást. Az intézkedés emellett a kulturális örökség megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével kapcsolatos tanulmányok és beruházások támogatására is szolgál. V/B cikk c) a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés: ezen intézkedés hozzájárul az emberi erőforrások vidéki térségekben történő gyarapításához és ezáltal a következő célkitűzések teljesítéséhez: a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás 14

15 előmozdítása, az alapszolgáltatások fejlesztése, valamint beruházások megvalósítása. V/B cikk d) a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából: ezen intézkedés keretében támogatás nyújtható az adott területre és a helyi fejlesztési stratégiára vonatkozó tanulmányok elkészítéséhez, például a helyi fejlesztési stratégia kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő személyzet képzéséhez; promóciós rendezvényekhez és a vezetők képzéséhez; a stratégiának a köz- és a magánszféra partnerségével történő végrehajtásához. 4. tengely: Leader 61. cikk A Leader intézkedés helyi fejlesztési és együttműködési projektek végrehajtásának, valamint a helyi akciócsoport működtetéséhez szükséges készségek elsajátításának támogatására irányul. V/B cikk a) Helyi fejlesztési stratégiák Versenyképesség V/B.4.2. Környezet/földgazdálkodás V/B.4.3. Életminőség/diverzifikáció V/B.4.4. b) Transznacionális és régiók közötti együttműködés V/B.4.5. c) A helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, ösztönzés V/B cikk Technikai segítségnyújtás V/B.6. Kiegészítő közvetlen kifizetések Bulgáriában és Romániában VI/A. Az 1144/2014/EU rendeletben előírt tájékoztatási és promóciós intézkedések VI/A.1. Az 1144/2014/EU rendelet tájékoztatási és promóciós intézkedései Az 1144/2014/EU rendeletben felsorolt, mezőgazdasági termékekre és azok előállítási módjára, valamint mezőgazdasági termékekből előállított élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó, a belső piacon vagy harmadik országokban végrehajtott tájékoztatási és promóciós intézkedések a szóban forgó rendeletben előírt feltételek mellett részben vagy egészben finanszírozhatók a közösségi költségvetésből. Ezeket az intézkedéseket tájékoztatási és promóciós programok keretében kell végrehajtani. VI/B. A 3/2008/EK tanácsi rendeletben előírt tájékoztatási és promóciós intézkedések 15

16 VI/B.1. A 3/2008/EK rendelet tájékoztatási és promóciós intézkedései A 3/2008/EK rendelet 2. cikkében felsorolt, mezőgazdasági termékekre és azok előállítási módjára, valamint mezőgazdasági termékekből előállított élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó, a belső piacon vagy harmadik országokban végrehajtott tájékoztatási és promóciós intézkedések a szóban forgó rendeletben előírt feltételek mellett részben vagy egészben finanszírozhatók a közösségi költségvetésből. Ezeket az intézkedéseket tájékoztatási és promóciós programok keretében kell végrehajtani. VI/C. A 247/2006/EK tanácsi rendeletben és a 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intézkedések VI/C.1. POSEI A következő intézkedés céljaira nyújtott támogatás: A POSEI különleges mezőgazdasági támogatási program, amely az EUMSZ 349. cikkében előírtaknak megfelelően a legkülső régiókat sújtó hátrányok figyelembevételére irányul. Két fő elemből áll: az egyedi ellátási szabályokból, valamint a helyi termelés támogatását célzó intézkedésekből. Az előbbi elem célja az alapvető termékekkel való ellátáshoz kapcsolódó, az érintett régiók távoli fekvéséből eredő többletköltségek csökkentése (az Unióból származó termékek kapcsán nyújtott támogatás és a harmadik országból érkező termékek behozatali vám alóli mentesítése révén), az utóbbié pedig a helyi mezőgazdasági ágazat fejlődésének elősegítése (közvetlen kifizetéseken és piaci intézkedéseken keresztül). Ezenkívül a POSEI keretében növény-egészségügyi programok is finanszírozhatók. VI/D. A 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intézkedések VI/D.1. Kisebb égei-tengeri szigetek A következő intézkedés céljaira nyújtott támogatás: A kisebb égei-tengeri szigetekre vonatkozó rendszer hasonló a POSEI rendszeréhez, de a Szerződés szerinti jogalapja nem azonos a POSEI jogalapjával, és alkalmazási köre is szűkebb. A rendszer egyedi ellátási szabályokat és a helyi mezőgazdasági tevékenységeket támogató intézkedéseket egyaránt magában foglal, noha az előbbiek az Unióból származó termékek kapcsán nyújtott támogatásra korlátozódnak, míg az utóbbiak konkrétan meghatározott helyi termékek tekintetében biztosított kiegészítő kifizetések folyósításából állnak. 16

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Balczó Bertalan Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

A KAP MÁSODIK PILLÉRE: A VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

A KAP MÁSODIK PILLÉRE: A VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA A KAP MÁSODIK PILLÉRE: A VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA A közös agrárpolitika (KAP) legutóbbi reformja fenntartotta a KAP két pillérre épülő szerkezetét, és továbbra is a vidékfejlesztési politika képviseli

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet)

4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet) RÉGI KATEGÓRIÁK A. Horizontális célok 1. Horizontális célok AA. Kutatás-fejlesztés és innováció AB. Környezetvédelem AC. Kockázati tőkebefektetés AD. Megmentés és szerkezetátalakítás AE. Kultúra AF. Filmgyártás

Részletesebben

2013. október 4. Galambos Annamária

2013. október 4. Galambos Annamária Az ÚMVP 2007-2013 jelenlegi állása, 2014-ben megnyíló erdészeti jogcímek 2013. október 4. Galambos Annamária Agrárfejlesztési Főosztály Az ÚMVP erdészeti jogcímeinek 2007 2013 as felhasználása (forrás:

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Erdészettel kapcsolatos intézkedések a vidékfejlesztésben a 2013 utáni időszakban

Erdészettel kapcsolatos intézkedések a vidékfejlesztésben a 2013 utáni időszakban Erdészettel kapcsolatos intézkedések a vidékfejlesztésben a 2013 utáni időszakban Szedlák Tamás EURÓPAI BIZOTTSÁG Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság H.4. Bioenergia, biomassza, erdőgazdálkodás

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei pályázati lehetőségei Célcsoport: Mezőgazdasági termelők, Erdőgazdálkodók, Élelmiszer-feldolgozók. Összes forrás: 4200,8 millió euró Támogatási formák: Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás Prioritások:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program bemutatása

Vidékfejlesztési Program bemutatása A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült. Vidékfejlesztési Program bemutatása Pannon Térségfejlesztő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök VP prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program (VN) prioritási területei Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Budapest Magyar Természetvédők Szövetsége 2014. november 20. Csépe Balázs Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján 2006-1,83% 2007-1,86% 2008-2,07% 2009-1,76%

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2015.12.15. Jogszabályi szint Kormányrendeleti szintű szabályozás (272/2014. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26.

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. SZÉKELY ERIKA A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. Európai Innovációs Partnerség - EIP Új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában

Részletesebben

HÁTTÉR DOKUMENTUMOK EMVA ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

HÁTTÉR DOKUMENTUMOK EMVA ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV HÁTTÉR DOKUMENTUMOK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet EMVA ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI TENGELYEK Előadó: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató, EGYRTDI Tárgyfelelős:

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.10.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 277/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program erdészeti intézkedései, különös tekintettel az erdészeti géptámogatásra

A Vidékfejlesztési Program erdészeti intézkedései, különös tekintettel az erdészeti géptámogatásra A Vidékfejlesztési Program erdészeti intézkedései, különös tekintettel az erdészeti géptámogatásra Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Magánerdősök 2016. évi

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Dr. Kardeván Endre államtitkár, országos főálltorvos Zalaegerszeg, 2012. március 1. A magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján 2006-1,83%

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós Kecskemét, 2014. június 25. Az EMVA tervezés sajátosságai Feszes tartalmi keretrendszer (1305/2013/EU rendelet) Prioritások Fókuszterületek Intézkedések, alintézkedések

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban

A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban Dr. Viski József helyettes államtitkár Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztési Programokért

Részletesebben

2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1

2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1 2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség 2016. május 27. Pápa Az agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben