***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság /0222(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0472 C7-0196/ /0222(COD)) Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Előadó: Linda McAvan PR\ doc PE v02-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1amCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) A jogalkotási aktus tervezetének módosításai A Parlament kéthasábos módosításai A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező a jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt jogalkotási aktusra vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. PE v /16 PR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...5 INDOKOLÁS...15 PR\ doc 3/16 PE v02-00

4 PE v /16 PR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0472 C7-0196/ /0222(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0472), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0196/2013), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel a görög parlament, a spanyol képviselőház és a spanyol szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1, tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére 2, tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0000/2013), 1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek preambulumbekezdés 1 2 HL C...,... o. HL C...,... o. PR\ doc 5/16 PE v02-00

6 (10) E rendelet szerint két különböző típusú díjat lehet kiszabni az Ügynökség és az előadók különböző feladatainak a figyelembe vétele érdekében. Egyrészről az uniós szinten végzett farmakovigilanciai tevékenységekért díjat kell kiszabni azokra a forgalombahozatali engedély jogosultjaira, akik gyógyszerei az eljárás részét képezik. Ezek az eljárások az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésével, az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelésével és a farmakovigilanciai adatok eredményeképpen kezdeményezett beterjesztések keretében végzett értékelésekkel kapcsolatosak. Másrészről éves átalánydíjat kell kiszabni az Ügynökség által végzett egyéb olyan farmakovigilanciai tevékenységek fedezésére, amelyek valamennyi forgalombahozatali engedély jogosult érdekét szolgálják. Ezek a tevékenységek informatikával kapcsolatosak, különösen a 726/2004/EK rendelet 24. cikkében említett Eudravigilance adatbázis karbantartásával, információk észlelésével és a kiválasztott szakirodalom figyelemmel kísérésével. (10) E rendelet szerint két különböző típusú díjat lehet kiszabni az Ügynökség és az előadók különböző feladatainak a figyelembe vétele érdekében. Egyrészről az uniós szinten végzett farmakovigilanciai tevékenységekért díjat kell kiszabni azokra a forgalombahozatali engedély jogosultjaira, akik gyógyszerei az eljárás részét képezik. Ezek az eljárások az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések értékelésével, az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelésével és a farmakovigilanciai adatok eredményeképpen kezdeményezett beterjesztések keretében végzett értékelésekkel kapcsolatosak. Másrészről éves átalánydíjat kell kiszabni az Ügynökség által végzett egyéb olyan farmakovigilanciai tevékenységek fedezésére, amelyek valamennyi forgalombahozatali engedély jogosult érdekét szolgálják. Ezek a tevékenységek informatikával kapcsolatosak, különösen a 726/2004/EK rendelet 24. cikkében említett Eudravigilance adatbázis karbantartásával és a kiválasztott szakirodalom figyelemmel kísérésével preambulumbekezdés (14) A díjakat a tisztességes eljárás érdekében valamennyi forgalombahozatali engedély jogosultjára ki kell vetni. Ezért egy díjazási egységet kell létrehozni, amely (14) A díjakat a tisztességes eljárás érdekében valamennyi forgalombahozatali engedély jogosultjára ki kell vetni. Ezért egy díjazási egységet kell létrehozni, amely PE v /16 PR\ doc

7 független attól az eljárástól, amelyben akár a 726/2004/EK rendelet szerint, akár a 2001/83/EK irányelv szerint a gyógyszert engedélyezték, valamint attól, ahogyan a tagállamok az engedélyszámokat kiadják. A 726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett adatbázisban levő engedélyeknek megfelelő egyedi tételek, amelyek az adott rendelet 57. cikkének (2) bekezdésében említett, Unióban engedélyezett emberi felhasználásra szánt valamennyi gyógyszert tartalmazó listából származó információkon alapulnak, teljesítik ezt a célkitűzést. független attól az eljárástól, amelyben akár a 726/2004/EK rendelet szerint, akár a 2001/83/EK irányelv szerint a gyógyszert engedélyezték, valamint attól, ahogyan a tagállamok az engedélyszámokat kiadják. Az egységnek a 726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett adatbázisban levő információkra alapozottan, a hatóanyag és gyógyszerforma szintjének megfelelően történő létrehozása teljesíti ezt a célkitűzést. A Bizottság javaslata azt jelentené, hogy a vállalatoknak az általuk birtokolt különböző forgalombahozatali engedélyek alapján kellene a díjat fizetniük azaz a csomagolás mérete alapján. Az, hogy a csomagolás 10 vagy 20 tablettát tartalmaz, farmakovigilanciai szempontból nem mérvadó. Helyesebb lenne a díjfizetést a hatóanyag szerinti engedélyek száma és a gyógyszerforma alapján megállapítani (azaz aszerint, hogy a termék permet, tabletta vagy injekciós oldat formájában jelenik-e meg) preambulumbekezdés (16) A generikus gyógyszerekre, a bevált orvosi felhasználásra vonatkozó rendelkezések szerint engedélyezett gyógyszerekre, az engedélyezett homeopátiás gyógyszerekre és az engedélyezett növényi eredetű gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj érvényes, mivel ezek a termékek általában megalapozott biztonságossági profillal rendelkeznek. Azonban azokban az esetekben, amikor ezek a termékek egy uniós szintű farmakovigilanciai eljárás (16) A bevált orvosi felhasználásra vonatkozó rendelkezések szerint engedélyezett gyógyszerekre, az engedélyezett homeopátiás gyógyszerekre és az engedélyezett növényi eredetű gyógyszerekre csökkentett éves átalánydíj érvényes, mivel ezek a termékek általában megalapozott biztonságossági profillal rendelkeznek. Azonban azokban az esetekben, amikor ezek a termékek egy uniós szintű farmakovigilanciai eljárás részei, a teljes díjat kell felszámítani PR\ doc 7/16 PE v02-00

8 részei, a teljes díjat kell felszámítani tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok közös végzését, a forgalombahozatali engedély jogosultjainak meg kell osztaniuk az alkalmazandó díjat a közös vizsgálat benyújtása esetén. tekintettel az elvégzett munkára. Mivel a farmakovigilanciai jogszabályok elősegítik az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok közös végzését, a forgalombahozatali engedély jogosultjainak meg kell osztaniuk az alkalmazandó díjat a közös vizsgálat benyújtása esetén. 4 1 cikk 1 a bekezdés (új) (1a) A 2001/83/EK irányelv 14. cikke és 16a. cikke szerint regisztrált homeopátiás és növényi eredetű gyógyszerekre nem vonatkozik ez a rendelet. A módosítás célja a regisztrált homeopátiás és növényi eredetű gyógyszerek kizárásának jogi értelemben vett a (17) preambulumbekezdésben már szereplő megállapításnak megfelelő tisztázása. 5 1 cikk 2 bekezdés (2) E rendelet meghatározza azokat az uniós szinten végzett tevékenységeket, amelyekre díjak fizetendők, az adott díjak (2) E rendelet meghatározza azokat az uniós szinten végzett tevékenységeket, amelyekre díjak fizetendők, az adott díjak PE v /16 PR\ doc

9 összegét és fizetésének szabályait, valamint az előadók javadalmazásának a szintjét. összegét és fizetésének szabályait, valamint az előadók és társelőadók javadalmazásának a szintjét. 6 2 cikk 1 pont 1. díjazási egység : a 726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett adatbázisban szereplő, a szóban forgó rendelet 57. cikke (2) bekezdésében említett, az Unióban engedélyezett emberi felhasználásra szánt összes gyógyszert tartalmazó jegyzékből származó információkon alapuló minden egyes tétel. 1. díjazási egység : a 726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett adatbázisban szereplő gyógyszertemék-információk közül vett következő adathalmaz által meghatározott egység: a) a gyógyszer neve; b) a forgalombahozatali engedély jogosultja; c) a forgalombahozatali engedély érvényessége szerinti ország; d) hatóanyag(ok); e) gyógyszerforma. A Bizottság javaslata azt jelentené, hogy a vállalatoknak az általuk birtokolt különböző forgalombahozatali engedélyek alapján kellene a díjat fizetniük azaz a csomagolás mérete alapján. Az, hogy a csomagolás 10 vagy 20 tablettát tartalmaz, farmakovigilanciai szempontból nem mérvadó. Helyesebb lenne a díjfizetést a hatóanyag szerinti engedélyek száma és a gyógyszerforma alapján megállapítani (azaz aszerint, hogy a termék permet, tabletta vagy injekciós oldat formájában jelenik-e meg). PR\ doc 9/16 PE v02-00

10 7 3 cikk 2 bekezdés (2) Ha az Ügynökség az (1) bekezdés a) pontja szerint díjat szab ki, az Ügynökségnek javadalmazást kell fizetnie a tagállam által a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba kinevezett előadó vagy a koordinációs csoportban dolgozó előadó (továbbiakban: előadó) számára az Ügynökség vagy a koordinációs csoport számára végzett munkáért. Ezt a javadalmazást a 9. cikk szerint kell kifizetni. (2) Ha az Ügynökség az (1) bekezdés a) pontja szerint díjat szab ki, az Ügynökségnek javadalmazást kell fizetnie a tagállam által a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba kinevezett előadó és társelőadó vagy a koordinációs csoportban dolgozó előadó (továbbiakban: előadó) számára az Ügynökség vagy a koordinációs csoport számára végzett munkáért. Ezt a javadalmazást a 9. cikk szerint kell kifizetni. A cél annak tisztázása, hogy a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a társelőadók javadalmazását is közvetlenül az EMA biztosítja. 8 7 cikk 1 bekezdés (1) A 726/2004/EK rendelet 24., 25a. és 26. cikke, valamint 57. cikke (1) bekezdésének l) pontja szerinti informatikai rendszerekkel kapcsolatos farmakovigilanciai tevékenységeiért, az említett rendelet 27. cikke szerinti kiválasztott orvosi szakirodalom figyelemmel kíséréséért, és az említett rendelet 28a. cikke szerinti információk észleléséért az Ügynökség éves átalánydíjat szab ki a melléklet IV. részében meghatározottak szerint. (1) A 726/2004/EK rendelet 24., 25a. és 26. cikke, valamint 57. cikke (1) bekezdésének l) pontja szerinti informatikai rendszerekkel kapcsolatos farmakovigilanciai tevékenységeiért és az említett rendelet 27. cikke szerinti kiválasztott orvosi szakirodalom figyelemmel kíséréséért az Ügynökség éves átalánydíjat szab ki a melléklet IV. részében meghatározottak szerint. PE v /16 PR\ doc

11 Tisztázni szükséges az éves díj tartalmát, hogy csak uniós szinten vállalt tevékenységek tartozzanak bele. Az információészlelés olyan tevékenység, amelyért egyes tagállamok esetleg a jövőben is díjazásra tartanak igényt. 9 7 cikk 5 bekezdés (5) A melléklet IV. részében meghatározottak szerint csökkentett éves átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. cikkében említett gyógyszerek tekintetében és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében illetve 1. cikkének (30) bekezdésében meghatározott engedélyezett homeopátiás gyógyszerek illetve engedélyezett növényi eredetű gyógyszerek tekintetében. (5) A melléklet IV. részében meghatározottak szerint csökkentett éves átalánydíj fizetendő a 2001/83/EK irányelv 10a. cikkében említett gyógyszerek tekintetében és a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében illetve 1. cikkének (30) bekezdésében meghatározott engedélyezett homeopátiás gyógyszerek illetve engedélyezett növényi eredetű gyógyszerek tekintetében. A generikus gyógyszertemékekre vonatkozó díj csökkentésének törlése cikk cím Az Ügynökség által az előadók számára fizetett javadalmazás Az Ügynökség által az előadók és társelőadók számára fizetett javadalmazás PR\ doc 11/16 PE v02-00

12 11 9 cikk 1 bekezdés 1 albekezdés 1. Az Ügynökség a 3. cikk (2) bekezdése szerint javadalmazást fizet az előadóknak az alábbi esetekben: a) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár a 4. cikkben említett időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése tekintetében; b) ha a tagállam kinevezett egy képviselőt a koordinációs csoportba, aki előadóként eljár a 4. cikkben említett időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése keretében; c) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár az 5. cikkben említett engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése tekintetében; d) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár a 6. cikkben említett beterjesztések tekintetében. 1. Az Ügynökség a 3. cikk (2) bekezdése szerint javadalmazást fizet az előadóknak és társelőadóknak az alábbi esetekben: a) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár a 4. cikkben említett időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése tekintetében; b) ha a koordinációs csoport kijelölt egy tagállamot, amely előadóként eljár a 4. cikkben említett időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés értékelése keretében; c) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár az 5. cikkben említett engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok értékelése tekintetében; d) ha a tagállam kinevezett egy tagot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságba, aki előadóként eljár a 6. cikkben említett beterjesztések tekintetében. A cél annak rögzítése, hogy a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a társelőadók javadalmazását is közvetlenül az EMA biztosítja. PE v /16 PR\ doc

13 12 9 cikk 5 bekezdés (5) A javadalmazást a 726/2004/EK rendelet 62. cikket (3) bekezdésének első albekezdésében említett írásos szerződésnek megfelelően kell kifizetni. A javadalmazás kifizetésével kapcsolatos minden banki költséget az Ügynökség visel. (5) A javadalmazást a 726/2004/EK rendelet 62. cikket (3) bekezdésének első albekezdésében említett írásos szerződésnek megfelelően kell kifizetni, a végleges értékelési jelentés beérkezése utáni 60 naptári napon belül, e cikk (3) bekezdésének megfelelően. A javadalmazás kifizetésével kapcsolatos minden banki költséget az Ügynökség visel. A javaslatban már szerepel egy 30 napos határidő a vállalatok által az EMA-nak fizetendő díjak tekintetében. Az EMA számára is határidőt kell megállapítani a tagállami előadónak járó díj kifizetésére. 13 Melléklet III rész 1 bekezdés (1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett értékelési eljárás díja EUR. Az előadó erre vonatkozó javadalmazása EUR. (1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett értékelési eljárás díja [...] egy vagy két hatóanyag esetében. Ez a díj [...] EUR-val növekszik minden egyes további, az eljárásban részt vevő hatóanyag esetében. Az előadó vonatkozó javadalmazása a beszedett teljes díj 27%-a. PR\ doc 13/16 PE v02-00

14 Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. As discussions are still ongoing about how many hours work are involved per active substance, the exact amounts are not yet included in this draft report - but will be added by the deadline for amendments. The Rapporteur keeps the proposed division between EMA and the Member States, in order to maintain the overall balance whereby half of all procedure fees as a whole go to EMA, and half to Member States. 14 Melléklet IV rész 1 bekezdés (1) Az éves átalánydíj díjazási egységenként 60 EUR. (1) Az éves átalánydíj díjazási egységenként 86 EUR. Széleskörű az egyetértés abban, hogy az éves díj szintje mérsékelhető oly módon, hogy a farmakovigilanciai tevékenységből kizárják a központilag engedélyezett termékeket (ez mintegy 3 millió EUR-t jelent), továbbá az információészlelést, a nem kívánt gyógyszerhatásokra vonatkozó jelentések kezelését és a kockázatkezeléssel összefüggő tevékenységeket (mintegy 6 millió EUR értékben). Ez körülbelül 10,4 millió EUR összbevételt jelentene az eredetileg javasolt 19 millió EUR helyett. A díjazási egység új meghatározása alapján az egységek száma jelenleg összesen Ha a generikus termékek esetében nem valósul meg a csökkenés, akkor egy egységre évi 86 EUR díjösszeg jut. PE v /16 PR\ doc

15 INDOKOLÁS Miért van szükség új díjrendszerre? A Bizottság javaslata finanszírozást kíván biztosítani a 2012-ben elfogadott új uniós farmakovigilanciai rendelet és irányelv végrehajtásához. Az új jogszabály újabb feladatokat ró mind az EMA-ra (Európai Gyógyszerügynökség), mind valamennyi tagállam illetékes nemzeti hatóságaira (a nemzeti gyógyszerügyi szabályozókra). Fontos, hogy az új finanszírozási mechanizmus minél előbb működésbe lépjen, különösen mivel a jogszabály már hatályos. Az Ügynökség új feladatai közé tartozik: Az EudraVigilance adatbázis kibővítése a nemzeti szinten engedélyezett gyógyszerek körével, valamint olyan új funkciókkal, mint pl. egy nyilvános rovat, amelyben az emberek online módon kereshetnek rá az egyes szerek mellékhatásaira. Az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (PSUR) központi tárának létrehozása. Az Unióban engedélyezett valamennyi gyógyszert tartalmazó adatbázis létrehozása (57. cikk). A szakirodalom figyelemmel kísérése. A PSUR- és PASS-jelentések uniós szintű értékeléseinek koordinálása és beterjesztések a nemzeti szinten engedélyezett gyógyszerek vonatkozásában. Európai internetes gyógyszerportál létrehozása, amelynek segítségével egyablakos megoldásként információ kereshető az egyes gyógyszerekről. Közmeghallgatások szervezése. Az EMA első ízben fog farmakovigilanciai feladatokat ellátni mind olyan gyógyszerek vonatkozásában, amelyeknek forgalombahozatali engedélyét a nemzeti hatóságok adják ki, mind olyanok vonatkozásában, amelyeket központilag engedélyeznek (vagyis a forgalombahozatali engedélyt az EMA adja ki). A rendszer azt is előirányozza, hogy a PSUR- és PASS-jelentésekkel, valamint a nemzeti szinten engedélyezett gyógyszerekkel kapcsolatos beterjesztésekkel összefüggő uniós értékelések feladatát megosztják az illetékes nemzeti hatóságokkal. A Bizottság javaslata A Bizottság becslése szerint az új feladatok költsége 38,5 millió EUR-ra tehető, és azt javasolja, hogy a finanszírozást két külön csatornán oldják meg. Az egyik egy új éves farmakovigilanciai átalánydíj, amelyet a gyógyszeripari vállalatok az 57. cikk szerinti adatbázis alapján birtokukban levő díjazási egységek után fizetnének. Ez 60 EUR lenne gyógyszerenként a csomagolás mérete alapján, a központilag engedélyezett gyógyszerek kivételével. Három új eljárási díj az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (PSUR) elemzése után, az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok (PASS) után, valamint a beterjesztések után. A beterjesztés olyan eljárás, amelynek révén biztonsági megfontolások miatt PR\ doc 15/16 PE v02-00

16 valamely gyógyszert bejelentenek a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságnak (a PRAC-nak). Költség- és díjmegosztás az EMA és az illetékes nemzeti hatóságok között Az uniós szintű átfogó gyógyszerbiztonsági rendszer fenntartásának feladata megoszlik az EMA és a tagállamok között. A Bizottság ezért a díjak kötelező megosztását javasolja közöttük, elkerülve azt is, hogy a vállalatoknak kétszer kelljen fizetniük ugyanazon feladat elvégzéséért. Csökkentések és mentességek A Bizottság csökkentést javasol a kkv-k, illetve a generikus gyógyszerek, a bevált orvosi alkalmazású gyógyszerek, valamint a növényi eredetű és homeopátiás gyógyszerek esetében, amennyiben ezek teljes körű forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek. A javaslat szerint a törzskönyvezett növényi eredetű és homeopátiás gyógyszereket, illetve a mikrovállalkozásokat teljes egészében mentesíteni kell bármiféle díjfizetés alól. Az előadó véleménye Az előadó egyetért azzal, hogy sürgős szükség van egy finanszírozási mechanizmus létrehozására, és ennek megfelelően a Bizottság javaslatához fűzött változtatásai is a gyors elfogadást segítik elő. A farmakovigilanciai díjak teljes felülvizsgálatának megkezdése a jövő évben esedékes, és szükség esetén javasolható majd a teljes rendszer alapvető átalakítása is, de az előadó addig is a következő javaslatokat teszi: Átalánydíj: célja az EMA költségeinek fedezése számos gyógyszerészeti feladat többek között az információészlelés ellátása fejében. Mivel egyes tagállamok az információészlelésért szintén díjat számítanak fel a vállalatoknak, félő, hogy a vállalatok kétszeres díjfizetésre kényszerülnek. Az előadó ezért javasolja az EMA által beszedett összeg csökkentését, illetve azt, hogy az átalánydíj csupán az EMA által ellátott feladatokra nyújtson fedezetet. (Ezek az EudraVigilance, az 57. cikk szerinti adatbázis, az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések tára (PSUR), a szakirodalom figyelemmel kísérése így az átalánydíj csak az EMA farmakovigilanciai tevékenységének fenntartására nyújtana fedezetet.) Továbbá az előadó véleménye szerint a csomagolás mérete szerinti díjfizetés nem a legmegfelelőbb rendszer, mivel a csomagolásban levő tabletták száma farmakovigilanciai szempontból irreleváns, és egyes pl. generikus gyógyszereket gyártó vállalatok számára hátrányos is. Helyette megfelelőbb lenne azon engedélyek száma szerint kivetni a díjat, amelyeket a vállalat hatóanyagonként birtokol, illetve gyógyszerforma szerint. Másfelől a generikus szerek esetében 20%-os csökkentést javasol. Beterjesztések után fizetendő díj: a probléma itt abban rejlik, hogy a biztonsági kockázatok feltárására irányuló vizsgálat nagy költségekkel járhat, és többféle gyógyszer és számos különböző hatóanyag bevonására lehet szükség. A munkateher a beterjesztés összetettségétől függően változhat, ezért az előadó javasolja, hogy ez jelenjen meg a díjrendszerben is. Továbbá szeretné biztosítani, hogy a tagállami előadók és társelőadók méltányos díjazásban részesüljenek, és ennek megfelelően ösztönzést érezzenek arra, hogy önként jelentkezzenek a beterjesztések kezelésével járó munka elvégzésére. Az előadó ebben a szakaszban a díjazási egység meghatározását kivéve nem tesz változtatásokra javaslatot a PSUR- és PASS-eljárással kapcsolatban. PE v /16 PR\ doc

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0222(COD) Jelentéstervezet Linda McAvan (PE v02-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0222(COD) Jelentéstervezet Linda McAvan (PE v02-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.11.2013 2013/0222(COD) MÓDOSÍTÁS: 15-112 Jelentéstervezet Linda McAvan (PE519.514v02-00) az Európai Gyógyszerügynökség

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE ÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.26. COM(2013) 472 final 2013/0222 (COD) C7-0196/13 Javaslat AZ ÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0252/2015 14.9.2015 ***I JELENTÉS a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 12.1.2011 2010/0301(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a nek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2006/0144(COD) 5.3.2008 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.11.2013 2013/0237(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 16.10.2014 2014/0218(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2018.6.25. L 160/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 22.) az Európai Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2011/0389(COD) 4.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai

Részletesebben

10729/16 ADD 1 ktr/pu/ia 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ktr/pu/ia 1 DGB 2C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 TERVEZET A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-204 Plenárisülés-dokumentum 5.2.204 B7-0000/204 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése alapján a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2010/0387(CNS) 4.5.2011 * JELENTÉSTERVEZET a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0061/2017 9.3.2017 ***I JELENTÉS az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 23.12.2013 2013/0305(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság * JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2013/0451(NLE) 4.2.2015 * JELENTÉSTERVEZET a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0299/2015 16.10.2015 * JELENTÉS a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0129

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I JELENTÉSTERVEZET az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

7474/16 ADD 1 ll/adt/kb 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ll/adt/kb 1 DGG 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 FELJEGYZÉS AZ I NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.4.2013 2012/0366(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 2.6.2016 A8-0126/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Gazdasági és Monetáris Bizottság Jelentés Markus Ferber A pénzügyi eszközök piaca A8-0126/2016 Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/2016

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0033 (COD) 9971/16 CODEC 841 EF 169 ECOFIN 566 PE 66 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 2.7.2014 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a brit alsóháznak indokolással ellátott véleménye a be nem jelentett munkavégzés

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0260/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0260/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0260/2015 22.9.2015 ***I JELENTÉS az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

I. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása

I. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása Tudományos következtetések Figyelembe véve a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottságnak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 25.3.2011 2010/0354(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az 1234/2007/EK tanácsi rendelet forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.7. COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.9.20. COM(2018) 653 final 2018/0335 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Szlovén Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 26.11.2014 2014/0217(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére a Bűnüldözési

Részletesebben

A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek október 16-i levele az Európai Parlament elnökének

A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek október 16-i levele az Európai Parlament elnökének A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek 2012. október 16-i levele az Európai Parlament elnökének Fordítás A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségei mai üléseiken megvizsgálták az Európai Uniós

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.7. COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/0096(COD) 6.2.2015 MÓDOSÍTÁS: 6-14 Jelentéstervezet Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Az emberi fogyasztásra

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0126/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0126/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0126/2016 11.4.2016 ***I JELENTÉS a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EK irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.12.2008 COM(2008) 665 végleges 2008/0260 (COD) C6-0514/08 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 2007/0023(CNS) 4.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása különös rendelkezéseinek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS Brüsszel, 2007. május 30. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslat a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti

Részletesebben

A határokon átnyúló elektronikus kiskereskedelmet érintő héaszabályozás korszerűsítése. Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A határokon átnyúló elektronikus kiskereskedelmet érintő héaszabályozás korszerűsítése. Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.1. COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) A határokon átnyúló elektronikus kiskereskedelmet érintő héaszabályozás korszerűsítése Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 20.5.2015 2014/0005(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.17. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 7.4.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. február 27-én a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 19.9.2014 2013/0435(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 7.11.2014 2013/0403(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 8.12.2014 2013/0402(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére a nem nyilvános

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.6.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (50/2011) Tárgy: Az Olasz Köztársaság szenátusának indokolással ellátott véleménye a bejegyzett élettársi közösségek

Részletesebben