EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0097(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0264 C6-0147/ /0097(COD)) Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Előadó: Mathieu Grosch (Átdolgozás az eljárási szabályzat 80a. cikke) PR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_Recast Eljárások jelölései * Konzultációs eljárás leadott szavazatok többsége **I. Együttműködési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttműködési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy módosításához *** Hozzájárulási eljárás a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK- Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke alá tartozó esetekben ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy módosításához III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet jóváhagyásához (Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. PE v /14 PR\ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...5 INDOKOLÁS...12 PR\ doc 3/14 PE v02-00

4 PE v /14 PR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0264 C6-0147/ /0097(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0264), tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 71. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0147/2007), tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2007), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai Módosítás: 1 (6a) preambulumbekezdés (új) (6a) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azokra a fuvarozókra, akiknek csak az autóbusszal végzett személyszállítás hazai piacához van hozzáférésük, valamint azokra az engedélyekre, amelyeket az e fuvarozók letelepedése szerinti tagállamok bocsátanak ki számukra. Módosítás: 2 (13) preambulumbekezdés PR\ doc 5/14 PE v02-00

6 (13) A közigazgatási alaki követelményeket amennyire csak lehet az e rendelet megfelelő alkalmazását és tényleges végrehajtását biztosító ellenőrzésekről és szankciókról való lemondás nélkül egyszerűsíteni kell. Ennek érdekében egyértelművé kell tenni, és meg kell erősíteni a közösségi engedély visszavonásának jelenlegi szabályait. A jelenlegi szabályokat oly módon kell kiigazítani, hogy lehetővé tegyék a székhelyétől eltérő tagállamban elkövetett súlyos, vagy kisebb de ismétlődő jogsértések büntetését. A szankciók nem lehetnek diszkriminatív jellegűek, és arányban kell állniuk a jogsértés súlyával. Biztosítani kell a bírósági jogorvoslat lehetőségét bármilyen kiszabott szankcióval szemben. (13) A közigazgatási alaki követelményeket amennyire csak lehet az e rendelet megfelelő alkalmazását és tényleges végrehajtását biztosító ellenőrzésekről és szankciókról való lemondás nélkül egyszerűsíteni kell. Ennek érdekében egyértelművé kell tenni, és meg kell erősíteni a közösségi engedély visszavonásának jelenlegi szabályait. A jelenlegi szabályokat oly módon kell kiigazítani, hogy lehetővé tegyék a székhelyétől eltérő tagállamokban elkövetett súlyos, vagy kisebb de ismétlődő jogsértések büntetését. A szankciók nem lehetnek diszkriminatív jellegűek, és arányban kell állniuk a jogsértés súlyával. Biztosítani kell a bírósági jogorvoslat lehetőségét bármilyen kiszabott szankcióval szemben. Indokolás A kisebb jogsértések akkor is lehetnek ismétlődő jellegűek, ha több tagállamban elkövetett jogsértésekről van szó. Módosítás: 3 (14) preambulumbekezdés (14) A tagállamok a fuvarozók minden súlyos vagy kisebb, de ismétlődő, szankcióval sújtott jogsértését bevezetik az országos nyilvántartásukba. (14) A tagállamok a fuvarozók minden súlyos, szankcióval sújtott jogsértését bevezetik az országos nyilvántartásukba. Ha a kisebb jogsértések a számuk és ismétlődésük folytán válnak súlyossá, a nyilvántartásban ezt a tényt is jelezni kell. Indokolás Nem célszerű a nyilvántartásban valamennyi kisebb jogsértést feltüntetni; elegendő, ha a súlyosabbak szerepelnek benne, illetve a kisebb jogsértések csak akkor, ha a magas számuk és ismétlődésük miatt azzá válnak. Módosítás: 4 6.cikk (6) bekezdés PE v /14 PR\ doc

7 (6) A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat. (6) A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat. E kivételes és átmeneti jellegű helyzet okairól tájékoztatja azt a tagállamot, amelynek területéről indul. Módosítás: 5 6. cikk (6a) bekezdés (új) (6a) A tagállamok azoknak a határokat átszelő, menetrend szerinti járatoknak az esetében, amelyek a határtól nem távolodnak el 50km-től messzebbre, mentesítést adhatnak az engedélyezési eljárás alól. Erről tájékoztatják a Bizottságot és a szomszédos országokat. Módosítás: 6 8. cikk (3) bekezdés (3) Az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről. (3) Az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről. Módosítás: 7 8. cikk (4) bekezdés b) pont b) a kérelmező korábban nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy ha a kérelmező súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megsértette a közúti közlekedés biztonságára, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokat; b) a kérelmező korábban nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy ha a kérelmező súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megsértette a közúti közlekedés biztonságára, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokat, és ennek következtében a jó hírnév elveszítéséhez vezet a rendeletben előírtaknak megfelelően [a szakma PR\ doc 7/14 PE v02-00

8 gyakorlása]; Módosítás: 8 8. cikk (8) bekezdés (8) Az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság az engedélyező hatóságtól érkezett közlés kézhezvételét követő négy hónapon belül határozatot hoz, amely az érintett tagállamoknak küldött értesítésétől számított 30 nap elteltével lép hatályba. (8) Az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság az engedélyező hatóságtól érkezett közlés kézhezvételét követő tíz héten belül határozatot hoz, amely az érintett tagállamoknak küldött értesítésétől számított 30 nap elteltével lép hatályba. Módosítás: cikk Nemzetközi különjárat keretében a fuvarozó más tagállamokban is üzemeltethet különjáratokat (helyi kirándulásokat), mint amelyekben letelepedett. Ezeket a járatokat azok, az adott tagállamban lakóhellyel nem rendelkező utasok vehetik igénybe, akiket az első albekezdésben említett nemzetközi járatok egyikén előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított, és ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozók csoportjának a járműjével szállítanak. Nemzetközi különjárat keretében a fuvarozó más tagállamokban is üzemeltethet különjáratokat (helyi kirándulásokat), mint amelyekben letelepedett. Ezeket a járatokat azok az utasok vehetik igénybe, akiket az első albekezdésben említett nemzetközi járatok egyikén előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított, és ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozók csoportjának a járműjével szállítanak. Indokolás Példának okáért egy európai úton valamely ország turistái számára fenn kell tartani a lehetőséget, hogy saját országukban helyi kirándulásokat tegyenek. Módosítás: cikk (1) bekezdés f) pont (új) A kabotázsra vonatkozó szabályok f) a menetrend szerinti különleges járatok esetében a munkavállalók szolgáltatások PE v /14 PR\ doc

9 nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, december 16-i, 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 végrehajtása. 1 HL L 18., , 1. o. Indokolás A (10) preambulumbekezdés kimondja, hogy a kiküldetésről szóló irányelvet kabotázs esetében is alkalmazni kell. Ennek a cikkekbe is be kell kerülnie. Módosítás: cikk (3) bekezdés (3) A 23. cikk (1) bekezdésében említett esetben a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai döntenek arról, hogy az érintett fuvarozóra vessenek-e ki szankciót. E hatóságoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb három hónappal azután, hogy a jogsértésről tudomást szereztek, tájékoztatniuk kell azon tagállam illetékes hatóságait, ahol a jogsértést megállapították, hogy az ezen cikk (1) és a (2) bekezdésében említett szankciók közül melyeket alkalmazták. Amennyiben a szóban forgó szankciókat nem lehetett kiszabni, annak okát a hatóságoknak meg kell indokolniuk. (3) Amikor a 23. cikk (1) bekezdésében említett esetben súlyos jogsértés történt, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai döntenek arról, hogy az érintett fuvarozóval szemben milyen szankciót alkalmazzanak. E hatóságoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb három hónappal azután, hogy a jogsértésről tudomást szereztek, tájékoztatniuk kell azon tagállam illetékes hatóságait, ahol a jogsértést megállapították, hogy az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett szankciók közül melyeket alkalmazták. Amennyiben a szóban forgó szankciókat nem lehetett kiszabni, annak okát a hatóságoknak meg kell indokolniuk. Indokolás Ha súlyos jogsértés történt, akkor azt szankciónak kell követnie. Módosítás: cikk (3a) bekezdés (új) (3a) Amikor a 23. cikk (1) bekezdésében említett esetben kisebb jogsértés történt, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai határoznak arról, hogy az érintett fuvarozóval szemben PR\ doc 9/14 PE v02-00

10 Indokolás alkalmazzanak-e szankciót. Kisebb jogsértések esetében a letelepedés szerinti tagállam dönti el, hogy szükség van-e szankcióra, és arról nem kell tájékoztatni azt a tagállamot, ahol a jogsértést elkövették. Módosítás: cikk (1) bekezdés (1) Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai tudomást szereznek arról, hogy egy nem honos fuvarozó e rendeletet vagy a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat súlyosan vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megsértette, az a tagállam, amelynek a területén a jogsértést megállapították, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal azután, hogy tudomást szerzett a jogsértésről, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságainak eljuttatja az alábbi információkat: (1) Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai tudomást szereznek arról, hogy egy nem honos fuvarozó e rendeletet vagy a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat súlyosan vagy kisebb mértékben megsértette, az a tagállam, amelynek a területén a jogsértést megállapították, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal azután, hogy tudomást szerzett a jogsértésről, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságainak eljuttatja az alábbi információkat: Indokolás A letelepedés szerinti tagállamokat a többi tagállamban elkövetett súlyos jogsértéseken túl a kisebb jogsértésekről is tájékoztatni kell annak ellenőrzése végett, hogy ezek száma és ismétlődése nem vezetett-e súlyos jogsértéshez. Mivel kisebb jogsértésekről van szó, nem kell tájékoztatni azt a tagállamot, ahol a jogsértést elkövették. Módosítás: cikk A tagállamok biztosítják, hogy a területükön honos fuvarozók által elkövetett, a közösségi közúti fuvarozásra vonatkozó jogszabályok szankciókkal sújtott súlyos vagy kisebb, de ismétlődő megsértésének tényét, illetve a kivetett szankciót bevezetik a [közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló] / /EK rendelettel létrehozott, a A tagállamok biztosítják, hogy a területükön honos fuvarozók által elkövetett, a közösségi közúti fuvarozásra vonatkozó jogszabályok szankciókkal sújtott súlyos megsértésének tényét, illetve a kivetett szankciót bevezetik a [közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló] / /EK rendelettel létrehozott, a fuvarozási PE v /14 PR\ doc

11 fuvarozási vállalkozásokat tartalmazó országos nyilvántartásba. A közösségi engedély ideiglenes vagy végleges visszavonását tartalmazó bejegyzéseknek legalább két évig az adatbázisban kell maradniuk. vállalkozásokat tartalmazó országos nyilvántartásba. Ha a kisebb jogsértések a számuk és ismétlődésük folytán súlyos jogsértéssé váltak, ezt a nyilvántartásban szintén fel kell tüntetni. A közösségi engedély ideiglenes vagy állandó visszavonását tartalmazó bejegyzéseknek legalább két évig az adatbázisban kell maradniuk. Indokolás Nem célszerű a nyilvántartásban valamennyi kisebb jogsértést feltüntetni; elegendő, ha a súlyosabbak szerepelnek benne, illetve a kisebb jogsértések csak akkor, ha a magas számuk és ismétlődésük miatt azzá válnak. Módosítás: cikk Ezt a rendeletet [alkalmazás napja]-tól/-től kell alkalmazni. Ezt a rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni. Módosítás: 16 I. melléklet, az engedély első oldala ENGEDÉLY ENGEDÉLY HITELES MÁSOLAT Ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra ENGEDÉLY ENGEDÉLY HITELES MÁSOLAT Ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi közúti személyszállításra és kabotázsra Módosítás: 17 I. melléklet, Általános rendelkezések, 5 c) pont c) bármely tagállamban súlyosan vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megsértette a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályokra, továbbá a / /EK rendelet [ez a rendelet] 5. cikke c) egy vagy több tagállamban súlyosan vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megsértette a közösségi közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályokra, továbbá a / /EK rendelet [ez a rendelet] 5. cikke PR\ doc 11/14 PE v02-00

12 (1) bekezdésének negyedik albekezdésében említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli végzésére. A jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen illetve véglegesen visszavonhatják a közösségi engedély egyik vagy összes hiteles másolatát. (1) bekezdésének negyedik albekezdésében említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli végzésére. A jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen illetve véglegesen visszavonhatják a közösségi engedély egyik vagy összes hiteles másolatát. PE v /14 PR\ doc

13 INDOKOLÁS Általános keret Az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférést jelenleg a 684/92/EGK és a 12/98/EK rendelet szabályozza. Az autóbusszal végzett személyszállítás esetében két kategória különböztethető meg: az alkalmi jellegű és a menetrend szerinti járatok. A két említett rendelet az alkalmi jellegű szolgáltatások esetében a nemzetközi szállítást már liberalizálta. A menetrend szerinti nemzetközi szolgáltatások esetében a fuvarozóknak engedélyt kell kérniük azoktól a tagállamoktól, amelyeken a járataik áthaladnak. A menetrend szerinti nemzetközi járatok esetében egyébként kabotázsra is lehetőség van. A Bizottság a javaslatával egyszerűsíteni kívánja a jogi kereteket. A közúti és vasúti közlekedésre vonatkozó közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségekről szóló rendeletet elfogadták, és azt a menetrend szerinti járatok engedélyezési eljárása során figyelembe kell venni. Ezenkívül a Bizottság erősíteni kívánja a tagállamok együttműködését, és az ellenőrzés megkönnyítése érdekében harmonizálni kívánja a dokumentumokat. Az előadó álláspontja A jogi keretnek a két rendelet összeolvasztása útján történő egyszerűsítését üdvözölni lehet. 1. A rendelet alkalmazási köre tekintetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy azok a nemzeti engedélyek, amelyeket a tagállamok a csupán hazai szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára adnak ki, nem tartoznak ebbe a körbe. 2. A menetrend szerinti nemzetközi járatok esetében az ágazat általában igen kedvezően fogadta az engedélyezési eljárás egyszerűsítését. A tagállamok az engedély kiadását csak nagyon alaposan körülírt esetekben tagadhatják meg, nevezetesen akkor, ha a menetrend szerinti járat súlyosan veszélyezteti valamely közszolgáltatási szerződés életképességét. Azon tagállamok hatóságai, amelyek területén a járat csak áthalad, de ott utasokat nem vesz fel, és nem tesz le, csupán tájékoztatást kapnak azt követően, hogy a szolgáltatás révén érintett tagállamok az engedélyt megadták. Az eljárás gördülékenységének biztosítása érdekében csökkenteni kell az érintett tagállamok által kiadandó engedélyek kibocsátására, illetve az ezek megtagadására vonatkozó határidőket, továbbá azt a határidőt is, amelyen belül a Bizottságnak egy engedély megtagadását követően benyújtott panasz ügyében határozatot kell hoznia. Arra is ügyelni kell, hogy az ideiglenes és kivételes jelleggel beállított pótjáratok PR\ doc 13/14 PE v02-00

14 igénybevételi lehetősége a menetrend szerinti járatok esetében pontosan szabályozva legyen; ezért azt a tagállamot, amelynek területéről a járat indul, tájékoztatni kell e lehetőség igénybevételéről, valamint a kivételes helyzet okairól. Célszerű lenne, ha a határt átszelő járatok esetében a tagállamok mentességet adhatnának az engedélyezési eljárás alól; a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendeletet mindenképpen továbbra is alkalmazni kell. 3. A rendeletre irányuló javaslat (11) preambulumbekezdése kimondja, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet alkalmazni kell a menetrend szerinti különleges járatokra. Ezt a rendelkezést a megfelelő cikkbe be kell illeszteni. 4. A tagállamok együttműködésével kapcsolatban az előadó ugyanazokat az elveket és ugyanazokat a változtatásokat javasolja, mint a nemzetközi közúti áruszállítás piacához való hozzáférésről szóló rendelet esetében. 5. Az úti okmányok harmonizálásával kapcsolatban az előadó támogatja a javaslatban foglalt rendelkezéseket, különösen a komitológiai eljárás parlamenti ellenőrzés mellett történő alkalmazását. PE v /14 PR\ doc

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0099(COD) 29.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2014.4.10. L 107/39 A BIZOTTSÁG 361/2014/EU RENDELETE (2014. április 9.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0016/2009 2007/0097(COD) 15/01/2009 Közös álláspont KÖZÖS ÁLLÁSPONT az Európai Parlament és a Tanács rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1073/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1073/2009/EK RENDELETE L 300/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.14. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1073/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 62 E/02)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 62 E/02) 2009.3.17. C 62 E/25 6/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2006/0144(COD) 5.3.2008 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2003/0198(COD) 8.3.2005 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról tekintettel

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Autóbusszal végzett személyszállítás (átdolgozás) ***I

Autóbusszal végzett személyszállítás (átdolgozás) ***I C 285 E/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.26. 2. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni. Kelt Brüsszelben, 2008. június 5-én. az Európai Parlament részéről az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS Brüsszel, 2007. május 30. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslat a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 12.1.2011 2010/0301(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a nek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 2007/0023(CNS) 4.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása különös rendelkezéseinek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2007/0200(COD) 6.2.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes veszélyes anyagok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

Mercedes Bresso A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben (COM(2018)0636 C8-0413/ /0336(COD))

Mercedes Bresso A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben (COM(2018)0636 C8-0413/ /0336(COD)) 6.3.2019 A8-0435/8 8 4 preambulumbekezdés (4) Ezért olyan ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a Hatóságnak bizonyos körülmények között fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1642/2003/EK RENDELETE (2003. július 22.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R1072 HU 01.07.2013 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1072/2009/EK RENDELETE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1072/2009/EK RENDELETE. a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1072/2009/EK RENDELETE. a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás) L 300/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.14. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1072/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.10. COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGÉRVÉNYESÜLÉSI ÉS FOGYASZTÓPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGÉRVÉNYESÜLÉSI ÉS FOGYASZTÓPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGÉRVÉNYESÜLÉSI ÉS FOGYASZTÓPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. REV1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.11. COM(2011) 710 végleges 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/189. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/189. Módosítás 21.3.2019 A8-0205/189 189 1 cikk 1 bekezdés 5 pont a a pont (új) 8 cikk 6 a bekezdés bevezető rész Hatályos szöveg (6a) A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 16.10.2014 2014/0218(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.6.2006 COM(2006) 320 végleges 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK az

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2010/0387(CNS) 4.5.2011 * JELENTÉSTERVEZET a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/366. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/366. Módosítás 22.3.2019 A8-0205/366 366 9 b preambulumbekezdés (új) (9b) Annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok világosak, könnyen érthetők és végrehajthatók legyenek, az információkat hozzáférhetővé kell tenni

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0195(COD) Véleménytervezet Saïd El Khadraoui (PE v01-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0195(COD) Véleménytervezet Saïd El Khadraoui (PE v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2008/0195(COD) 3.2.2010 MÓDOSÍTÁS: 19-40 Véleménytervezet (PE430.999v01-00) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0014/2009 2007/0099(COD) 15/01/2009 Közös álláspont A Tanács által 2009. január 9-én elfogadott KÖZÖS ÁLLÁSPONT az Európai Parlament és a Tanács rendelete

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. május 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2018/0046 (NLE) 2016/0053 (NLE) 7209/18 TRANS 116 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/0139(CNS) 13.11.2009

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/0139(CNS) 13.11.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 13.11.2009 2009/0139(CNS) * JELENTÉSTERVEZET a 2006/112/EK irányelvnek a fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében 28/03/2018 ESMA70-151-435 HU Tartalomjegyzék 1 Hatály... 2 2 Cél... 4 3 Megfelelési és adatszolgáltatási

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez,

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez, P6_TA(2004)0073 Útlevelek biztonsági jellemzői és biometrikus elemei * Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai uniós polgárok útlevelének biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0005(COD) 4.5.2015. a Külügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 2014/0005(COD) 4.5.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Külügyi Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatás saját gazdasági

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0204/120. Módosítás. Karima Delli a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0204/120. Módosítás. Karima Delli a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 21.3.2019 A8-0204/120 120 15 a preambulumbekezdés (új) (15a) Az intelligens menetíró készülék gyors bevezetése kiemelkedő fontosságú, mivel lehetővé teszi a közúti ellenőrzéseket végző, végrehajtó hatóságok

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2011/0389(COD) 4.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0033 (COD) 9971/16 CODEC 841 EF 169 ECOFIN 566 PE 66 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.8. COM(2017) 647 final 2017/0288 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX C Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása,

Részletesebben

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS Számos európai jogi aktus elfogadása nyomán fokozatosan liberalizálásra került úgy a nemzetközi közúti fuvarozás, mint az áruk és személyek kabotázsa. JOGALAP

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 8.12.2014 2013/0402(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére a nem nyilvános

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.24. COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2013/0028(COD) 18.6.2013 ***I JELENTÉSTERVEZET az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Az Eht. és a Ket. 2016. január 1-től hatályos módosításai Építtetői, tervezői és kivitelezői F ó r u m 2016. március 31. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben