Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások"

Átírás

1 Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Tóth György Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács Attila (MFGI) Új utak a földtudományban, október 16 A holistic approach to groundwater sustainability considers the hydrogeological, hydrological, ecological, socioeconomic, technological, cultural, institutional and legal aspects of groundwater utilization, in a seamless fashion, seeking to establish a reasonable compromise between conflicting interests. (Victor M. Ponce San Diego State University) A felszín alatti vizekkel való fenntartható gazdálkodás holisztikus megközelítése figyelemmel van a hidrogeológiai, hidrológiai, ökológiai, szociális, közgazdasági, technológiai, kulturális, intézményi és jogi aspektusokra, mégpedig problémamentes módon, ésszerű kompromisszumot keresve az egymással ellentétes érdekek között 1

2 Az előadás három fő pillére: 1. Holisztikus megközelítés 2. Nem a gazdálkodásról, hanem az azt segítő, támogató kutatásokról lesz szó, azokról, mely az MFGI kompetenciáiba tartoznak, tartozhatnak 3. A konkrét eredmények bemutatása helyett a gazdálkodásra vonatkozó vagyis megfogalmazása Aktualitások: A) Új jogszabályok, amelyek a hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást érintik, és amelyek végrehajtása igényli a háttérkutatásokat 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról (benne a geotermikus védőidomokról, nevesítve az MFGI, mint szakértő intézmény) 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról (nevesítve az MFGI és a NeKI, mint szakértő intézmények) 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról (benne hévíz és geotermikus energiagazdálkodásra vonatkozó részek, melyek nyilvánvalóan széles körű kutatási szakértői feladatokat igényelnek) B) Újabb kutatások, melyek eredményei részben felhasználhatók a helyes gazdálkodás kialakításában, részben alapul szolgálnak a szükséges újabb kutatási feladatok megfogalmazásához, kialakításához. C) Megkezdődött? a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (VGT*) újabb, 2015-ig terjedő érdemi tervezési szakasza *Az érvényben lévő VGT, a legjelentősebb, holisztikus megközelítésű gazdálkodási terv, mely a hévízgazdálkodást is magában foglalja). 2

3 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet: ( nyílvánvalóan kutatás-igényes ) 4. Vízkészlet-gazdálkodás 10 (3) A kizárólag energetikai célra kitermelt felszín alatti vizet a hasznosítást követően ugyanazon vízadóba lehet visszatáplálni. A visszatáplálással engedélyezett vízhasznosítást a hasznosításból kikerülő termálvíznek a visszatáplálástól eltérő ártalommentes elvezetésével, elhelyezésével is folytatni lehet. 11. (1) A termálvíz gyógyászati, egyéb egészségügyi, továbbá ivóvíz, ásványvíz, fürdővíz, használati melegvíz, hőellátási és villamosenergia-előállítási célra hasznosítható. (2) A termálvíz-hasznosítás tervezésénél a többcélú, ismételt és víztakarékos felhasználásra kell törekedni. Vizsgálni kell az esetleges kísérő gázok hasznosításának lehetőségét is. (3) Termálvízmű telepítésekor a hasznosításból kikerülő termálvizek ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről, gondoskodni kell. (4) A termálvízkút telepítése során a felszíni befogadó kiválasztásánál a környezetvédelmi szempontok mellett a vízkészlet-utánpótlási viszonyokat is figyelembe kell venni. (6) Ha a termálvíz minősített ásvány- vagy gyógyvíz, akkor a szükséges vízkezelés technológiáját egyedi vizsgálatok alapján kell meghatározni. A gyógyvizet csak olyan technológiával lehet kezelni, amely a víz gyógyászatilag jelentős tényezőit károsan nem befolyásolja. Kutatási, szakértői előzmények, aktualitások*: 1. Az első (Mi) igénybevételi küszöb meghatározása Hévízi tó vízgyűjtőjén, a 3M (modellezés, monitoring, management) típusú gazdálkodási rend kialakítása ( ); 2. A VGT központi szakértői tevékenységeiben való részvétel; ( ); 3. Az első határon átnyúló 3M gazdálkodási rendre javaslat, ICPDR szintre, szlovénmagyar T-JAM projekt kutatási munkái alapján ( ). Ugyanitt az első nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő gazdálkodási minősítés (benchmarking) kidolgozása; 4. A Ny-Pannon medence és a Bécsi medence hévízgazdálkodását és geotermikus energiagazdálkodását megalapozó magyar-szlovák-osztrák- szlovén kutatások: TRANSENERGY projekt ( ); 5. Sekély geotermikus kutatások: ThermOMap projekt (EU) ( ), CST 2012, budapesti mintaterületek ( ); 6. Geotermikus védőidom kijelölésével kapcsolatos módszertan ( ); 7. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok, geotermikus koncessziós területeken (módszertan + >10 db elvégzett vizsgálat) ( ) 8. Visszatáplálhatóság hidrogeológiai feltételeinek országos értékelései ( ) 9. Mélységi pórusterek konkurens használataival kapcsolatos értékelések (CO2, CH4 termelések-tárolások, geotermális energia, sós vizek hasznosításai, vízlikvidálások) (-2013) * Ld még Zilahi-Sebess László (MFGI): Az országos geotermikus potenciál-felmérés című előadását 3

4 Néhány, a holisztikus megközelítésű hévíz- és geotermikus energiagazdálkodást reprezentáló példa, felidézve a feladat korábbi diáit: A Hévízi-tó és felszín alatti vízgyűjtője Új karsztvíz-gazdálkodási koncepció, MÁFI, NYUDU-KÖVIZIG, NYUDU-KTVF, 2009 A Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjére vonatkozó Vízgazdálkodási koncepciót a MÁFI, a Zöldhatóság és a Vízügyi Igazgatóság dolgozta ki, regionális hidrogeológiai vizsgálatok és modellezés alapján. Ez az első víztest, mely a 219/2004 Korm. rendelet szerinti (Mi) igénybevételi küszöbértékkel, és ahhoz tartozó intézkedési tervvel rendelkezik A jó gyakorlat elismerése, TransEnergy (A-SK-SLO-HU) projekt, A TRANSENERGY projektben ez a vízgazdálkodási terv is megtalálható, mint a területen kidolgozott, mintául is szolgáló good practice, (Mintaszerű vízgazdálkodási gyakorlat ) 4

5 Regionális hideg és termálkarsztáramlások koncepciója (gravitációsan vezérelt és önálló termikus konvekciók) Fő keveredési zóna Az áramlásokat bemutató koncepció a termális források, termál-kutak kémiai, izotóp, potenciál és vízhozam adatain alapszik, melyet több korábbi modellezés, /Csepregi, (2005) Viszkok J. (2008) Tóth Gy.2008) alapján ellenőriztünk/. A Hévízi tó mennyiségi védelmét biztosító vízgazdálkodási zónák kt.4.1 termális karszt-víztest k.4.1 (hideg) karszt -víztest Celldömölk Pápa k.1.2. k Ajka Veszprém Körmend Vasvár kt.4.1. B k.4.1. Sümeg Balatonfüred Zalaszentgrót k B/a Kehidakustány Tapolca Zalaegerszeg A Hévíz Keszthely kt.4.1. Termálkarszt víztest k.4.1. Hideg karsztvíztest A A Hévízi-tó közvetlen körzete Település Település Főút Vízfolyás B/a Zalaegerszeg körzete B A termálkaszt víztest egyéb része Vízgazdálkodási zónák: A; B; B/a 5

6 7. A vízhasználatok felülvizsgálatának új rendszere a VGT és a vízgazdálkodási koncepció alapján 2011 Minden érdekelt számára elérhető web alapú monitoring-rendszer kialakítása kötelező minden termelő-kút tulajdonosának. Gyógyvizet ne lehessen wellness célokra használni Mindenkinek az elérhető legjobb technológiát kell alkalmaznia a víztakarékosságra A belső zónában újabb vízkivétel nem engedélyezhető A Tó hozamának, távjelzős ismeretek alapján bizonyítható) tartós csökkenése esetében a termelést arányosan vissza kell fogni. A Hévízi-tó hozama és néhány tókörnyéki monitoring-kút vízszintje A fekete szaggatott vonal az új vízgazdálkodási koncepció szerinti küszöbértéket jelzi: ha a Tó vízhozama a 390 l/s érték, illetve a H-6 kútban a vízszint a 113,8 mbf érték alá süllyed 24 hónap átlagában, akkor minden Tó körüli kutas kitermelésnél a vízhozam-kontingenst (arányosan) 10%-kal vissza kell fogni. 390 L/s *A tókörnyéki termelések a Tó hozamának 10%-a körüliek 6

7 Tanulságok a Hévízi-tó felszín alatti vízgyűjtőjére készített 3M típusú értékelések alapján a.) a kiegészítő vízgeokémiai és hidrogeológiai kutatások alapján végzett regionális modell segített megérteni az áramlási rendszert b.) A megértett és kalibrált modell nemcsak az előrejelzéseket, hanem a rendszert jellemző reprezentatív monitoring-pontok kiválasztását is lehetővé teszi c.) A vízgazdálkodást segítő monitoring adatok transzparens, (távjelzéses) web-alapú közreadása biztosíthatja az érintett hévízhasználók időbeli tájékoztatását d.) Fontos eleme a helyes vízgazdálkodásnak az, hogy az érintett termelési helyek és (az érintett termálforrás is)részei legyenek a gazdálkodási monitoringnak. e.) A 3M rendszer jó alapot jelent a a köz részvételének biztosításához, a diákok kutatók együttműködésének. (Példa: Föld-napi, Víz-világnapi vetélkedők, együttes mérések). Együttműködés a gyógy- és wellnesstúristákkal: öko-jegy. Néhány, a holisztikus megközelítésű hévíz- és geotermikus energiagazdálkodást reprezentáló példa, felidézve a feladat korábbi diáit: A Pannon medence regionális, porózus áramlási rendszerei (XL Pannon modell, T-JAM Mura-Zala termálvíztest, TRANSENERGY Ny-Pannón Supra -modell) 7

8 Az értékelések kiterjedtek a peremi beszivárgási területektől; A gravitációs áramlások alsó részéig az XL és a T-JAM esetében, az alaphegység tengerszint alatti 9000 méteres mélységéig a TRANSENERGY Supra modell esetében; a modellek alapja a hiteles (intézeti) 3D geológiai modell, közös földtudományi adatbázisok, informatikai rendzsrek. (földtudományi is, hasznosítási is); Kiegészítő, részletes (és akkreditált) vízmintázások, )(szerves és szervetlen főés mikrokomponensek, izotópok), kútgeofizikai ellenőrzések, termoszelvény Modell alapok: 3D geológiahidrosztratigráfia Kalibrációhoz Mért talajvíz-szintek, hideg rétegvíz potenciálok, Korrigált termálvíz potenciálok Vízszint-idősorok, monitoring-adatok Vízgeokémiai térképek szelvények, Vízkorok, izotópeloszlások Plusz: Modellparaméterek, peremfeltételek, terhelések 8

9 Modell-eredmények: számított talajvízszintek, rétegvíz-potenciálok, termelések előtti állapotokra, illetve a termelések által okozott depresszióra Könnyen érthető what-if scenáriók Mai termelések melletti depressziók alakulása: Csak SK termelések Csak É-HU termelések Csak D-HU termelések Csak SLO termelések Együtt a három ország termelései 5-szörös termelések Együtt a három ország termelése 9

10 10

11 11

12 12

13 Tanulságok a Pannon-medence porózus 3M típusú értékelések alapján a.) a rendszer határon túl-nyúló hatásai evidensen bemutathatók és kijelölhetők a harmonizált gazdálkodási javaslatok. b.) A megértett és kalibrált modell nemcsak az előrejelzéseket, hanem a rendszert jellemző reprezentatív monitoring-pontok kiválasztását is lehetővé teszi c.) A geotermikus hasznosítások hőpiac-függőek, a fürdős és mezőgazdasági hasznosítások zömében infrastruktúra-függőek, fejlesztések is főként ezeken a helyeken prognosztizálhatók. d.) Az aggregált, egymáshoz közeli víztermelési helyek esetében kerülni kell a készlet fogyás kritikus, nem kívánatos mértékeit. (Hidrogeológusi ajánlás: termelő-kutakban az üzemi vízszint ne haladja meg a 100 m terepszint alatti értéket.) e.) A termelő-kutaknál így megadott érték modellezésével megadhatók a térségi reprezentatív figyelő-kutaknál ehhez tartozó vízszint, nyomás-szint értékek is. Tranziens modellezéssel nyomon-követve az időbeli változásokat megadhatók azok a szintek, melyeknél intézkedni kell, hasonlóan a hévízi-tavi rendszerhez. (T-JAM Mura-Zala víztest-csoportnál ez megtörtént. (A megfordítási-pontok kijelölhetők) f.) Az intézkedések köre lehet: a további vízkivételek tiltása, a meglévők arányos, vagy prioritási sorrend szerinti csökkentése. (hő-kivétel lehet, visszatáplálással, vízhasználat lehet visszaforgatással stb.) Néhány, a holisztikus megközelítésű hévíz- és geotermikus energiagazdálkodást reprezentáló példa, felidézve a feladat korábbi diáit: A Tata-Esztergom vidék felszín alatti vízgyűjtője Határon áthúzódó hideg-termál karsztrendszer 13

14 Védőidom kijelölés regionális áramlási rendszerben; Mintaterület kiválasztása A TRANSENERGY magyar, osztrák, szlovák, szlovén projekt alapinformációi, kiegészítő adatgyűjtéssel, gazdálkodást támogató monitoring-kutak felmérésével Országhatárral osztott mélykarszt, kapcsolódó termál-, és hideg karsztvíztestekkel, bányászati víztermelés utáni rehabilitációs, még alakítható fázisban Pat-fürdő, Csokonai, Lilla forrás Esztergomi, Párkányi kutak, források Konvektív hőkémény SK Hőhasznosítási terv HU Hun utca, egyedi panelház Tatai forráscsoport Amsterdam centre Gerecse Pilis Hun utca, házsor Vértes Északi Bakony Karsztos beszivárgási területek 14

15 Tata, Fényes forrás Hun utca, egyedi panelház Amsterdam centre Hun utca, házsor Patince, artézi kút Tata, Fényes forrás Párkányi termálkút Hun utca, egyedi panelház Amsterdam centre Hun utca, házsor Nem várt vízfakadások, Patince 15

16 Komárom-Ny Fiktív termelőkút hatása a regionális áramlási rendszerre Hun utca, egyedi panelház Amsterdam centre Komárom-Ny Hun utca, házsor Fiktív geotermikus kútpár hatása a regionális áramlási rendszerre Egy kútpáresetén: a regionális rendszertől jól elkülöníthetőa védőidom Hun utca, egyedi panelház Amsterdam centre Két kút-pár esetén Hun részletes utca, házsor optimalizálás szükséges a geotermikus hasznosítások és a regionális rendszer között 16

17 Tanulságok a Tata-Esztergom források felszín alatti vízgyűjtőjének 3M típusú értékelései alapján a.) a rendszer határon túl-nyúló hatásai evidensen bemutathatók. b.) A rendszer tranziens, rehabilitációs folyamatai kzérthetően elmyarározhatóak c.) Megoldási és döntési alternatívák adhatók meg a rehabiltálódó karsztrendszer kedvező (forrás-újra-éledések) és kedvezőtlen alárasztási hatásai kapcsán. (pl. Védekezés koncentrált vízkivétellel, és hol?, vagy lokális szigetelési és aktív víztelenítési módszrekkel. d.) Kutatási módszerek dolgozhatók ki, vagy adaptálhatók az újraéledő forrásoknál, és alvizükön kialakuló felszín alatti vizektől függő ökoszisztémak felépülésé -re e.) Döntés-előkészítő szcenáriók dolgozhatók ki a különböző hasznosítási jövőképekre: > 60 ºC termálvíztermelés Komáromnál, vs langyos víztermelés Tata térségében vs hidegvíztermelés fokozása Tatabánya térségében. Minden változathoz kidolgozhatók (modellezéssel) a forrás-hozam, termelési adatok, monitoring-pontok adatai közötti kapcsolatok, kritikus és megfordítási pontokkal. f.) A rendszer peremi, regionális áramlástól elszigetelt vagy abban aktívan nem részt vevő részeire a termelések hatására bekövetkező worst case scenáriók, illetve az ideális helyzetet bemutató védőidom -mal is rendelkező doublet-es, multiplet-es szcenáriók előállíthatók és a döntéshozók, érintettek számára megismertethetők. Néhány, a holisztikus megközelítésű hévíz- és geotermikus energiagazdálkodást reprezentáló példa, felidézve a feladat korábbi diáit: Egyéb kutatásra váró feladatok 17

18 Idézet az Országos Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervben megfogalmazott feladatokból További kutatást igénylő hévíz és geotermikus gazdálkodási feladatok A vastag sokszűrős porózus rendszerek mérése, modellezése, monitorozása A termálkarsztos rendszereknél a hőkonvekciós rendszerek sűrűségfüggő modellezése, a bizonytalanságok kezelése. A sekély víztermeléses geotermikus rendszerek és a természetes sekély regionális áramlási rendszerek modellezése, időben változó városi környezetekben Műszaki irányelvek, útmutatók kidolgozása az engedélyező hatóságok számára. 18

19 Összefoglalás helyett (részbeni ismétlésekkel) 1. A gazdálkodásokat megalapozó modellezés által megkívánt rendszer-szemléletű vizsgálatokra, (különösen a regionális vizsgálatok, és kiemelt jelentőségű ügyek esetében) a földtani háttérintézmények a legmegfelelőbb kutatóhelyek, és ez így van a szomszéd országok esetében is. (Szakértelem, adatbázisok, kutatások, rendszeres felmérések és térképezések, szakmai kapcsolatok, monitoring-rendszerek, jogszabályok ) 2. A kialakított regionális modellek intelligens rendszerek: gazdálkodási (és sok más típusú) jövőképek vizsgálatára alkalmasak. Márpedig differenciált gazdálkodást enélkül nehéz megvalósítani. 3. A kialakított modellek rendszeresen frissítendők és fejlesztendők az újabb szoftverek, hardver-lehetőségek, valamint a tudás- és az alapadat-bázis fejlődésének függvényében. 4. Az ismertetett holisztikus gazdálkodások pusztán jogszabály-módosításokkal nem valósíthatók meg. Ugyancsak nem lehet ezeket a feladatokat kizárólag a hasznosítókkal elvégeztetni. Vagyis: helyzetbe kell hozni a hivatásos vízgazdálkodókat, hogy képesek legyenek fogadni a kutatások eredményeit, hogy képesek legyenek a hasznosítások ellenőrzésére és legyen korrekt megfelelő hasznosítási adatbázisuk Köszönjük figyelmüket! 19

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben