Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére"

Átírás

1 Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, november 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra 3. old. 2. Szakmai önéletrajz 6. old. 3. Azon tudományágak megnevezése, amelyben pályázó eddigi tudományos 17. old. munkásságát kifejtette 4. Kérdőív az egyetemi tanári pályázatok elbírálásának szempontjaihoz 18. old. 5. Pályázó nyilatkozata 37. old. 6. MTMT tudománymetriai táblázat 38. old. 7. Melléklet I. Pályázó 10 legfontosabb közleménye 42. old. 8. Melléklet II. Pályázó közleményei pdf old. 2

3 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra A Semmelweis Egyetemen 2004-ben megszűnt az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő önálló Onkoterápia Tanszék, aminek hiányában az elmúlt 10 évben nem voltak meg a sugárterápia és a klinikai onkológia önálló graduális és posztgraduális oktatásának szervezeti és személyi feltételei. A posztgraduális szakorvos-képzés és továbbképzés az azt több évtizede hagyományosan végző Országos Onkológiai Intézetben folyt tovább, de az orvostanhallgatók egységes onkológiai képzése a Semmelweis Egyetemen hiányzott, illetve szétaprózott és sporadikus volt. A június 01-én megalakult önálló Onkológiai Tanszék lehetőséget ad a Semmelweis Egyetemen is a graduális és posztgraduális képzés újraindítására, illetve kiterjesztésére. Az Egyetem hallgatóinak a sugárterápia és klinikai onkológia önálló, legalább egy féléves, vizsgaköteles tantárgyként való oktatására elengedhetetlen szüksége van, különös tekintettel arra, hogy az onkológiai betegségek a második leggyakoribb halálokként szerepelnek és jelenlegi becslések szerint minden negyedik ember daganatos betegségben halálozik el. Az onkológiai diszciplínák (sugárterápia és klinikai onkológia) szükséges szakorvos utánpótlásának biztosítása sem képzelhető el a graduális képzés önállóan és komprehenzív szemlélettel történő újraindítása nélkül. Az onkológia (klinikai onkológia és sugárterápia) graduális oktatásában 2003 óta veszek részt, magyar és angol nyelven tartottam tantermi előadásokat a Semmelweis Egyetem FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján és az ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján ben a Semmelweis Egyetem akkor még működő Onkoterápia Tanszékén az ÁOK IV-V. éves orvostanhallgatói részére vezettem az Onkológia kötelező fakultáció klinikai onkológia-sugárterápia gyakorlati oktatását magyar és angol nyelven. Ezen felül 2009 óta a Semmelweis Egyetem EFK Egészségügyi Klinikai Tanszékén a Képalkotó diagnosztikai analitikus szakon a Sugárterápia-Onkológia tantárgy oktatásának vezetője és vizsgáztatója vagyok, tantermi előadásokat és gyakorlatokat tartok magyar nyelven. A hallgatók részére szerkesztett a tantárgy nevével azonos című elektronikus főiskolai jegyzetem jelenleg megjelenés előtt áll. A graduális képzésben jelenlegi határainkon túl is gyakorlatot szerezhettem, mivel 2007 óta magyar és angol nyelven rendszeresen tartok tantermi előadásokat a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem graduális onkológiai képzésének keretében, illetve a IV. évfolyamban folyó onkológiai képzés tematikájának összeállítása is feladatom. Mindezen oktatási tapasztalatok birtokában alkalmasnak és motiváltnak érzem magam arra, hogy a Semmelweis Egyetemen a graduális onkológiai képzés újraindításának nagy kihívást jelentő feladatában aktív szerepet vállaljak. A klinikai onkológusok és sugárterápiás szakorvosok szakképzése és továbbképzése évtizedek óta az Országos Onkológiai Intézet feladata, így a posztgraduális elméleti és gyakorlati képzésben első szakvizsgám megszerzése (1997) óta folyamatosan veszek részt óta rendszeres előadóként folyamatosan részt vettem a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Sugárterápiás Tanszékén ( ), majd a Semmelweis Egyetem ETK Sugárterápiás Tanszékén ( ), végül a Semmelweis Egyetem ÁOK Onkoterápia Tanszékén ( ) a sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosjelöltek számára 3

4 szervezett posztgraduális oktatásban. A Semmelweis Egyetem Onkoterápia Tanszékének megszűnése (2004) óta az Országos Onkológiai Intézet által változatlan formában tovább folytatódó posztgraduális klinikai onkológiai és sugárterápiás szak- és továbbképzések tanfolyamfelelőse voltam, a tanfolyamokon rendszeresen adok elő óta Kásler Miklós professzor megbízása alapján az Országos Onkológiai Intézet oktatási vezetőjeként felelek az Intézet minden graduális és a posztgraduális oktatási programjának összeállításáért és lebonyolításáért óta a Semmelweis Egyetem sugárterápiás szakképzési grémiumának titkára, 2014 óta pedig a klinikai onkológiai grémiumának is tagja vagyok. Mindezek mellett 2009 óta a Nemzeti Szakvizsga Bizottság felkérése alapján rendszeres szakvizsga bizottsági tag vagyok mind a sugárterápiás, mind a klinikai onkológiai szakképzésben. Mindezeken felül mindhárom magyar, vidéki orvosegyetem (Pécs, Szeged és Debrecen) posztgraduális onkológiai és sugárterápiás továbbképzéseiben rendszeresen veszek részt felkért előadóként és az ország összes onkológiai központjából érkeznek hozzánk klinikai gyakorlatra és továbbképzésre szakorvos-jelöltek, illetve szakorvosok óta a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem posztgraduális onkológiai képzésében is rendszeresen tartok tantermi előadásokat, ahol 2009 óta az ottani Orvostovábbképző Tanszék társprofesszora is vagyok. Fentiek alapján a klinikai onkológusok és sugárterápiás szakorvosok képzésében és továbbképzésében szerzett tapasztalataim alkalmassá tesznek ezeknek a feladatoknak a Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszékének keretein belüli folytatására. A Ph.D. hallgatók oktatásában eddig a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Doktori Iskolájában és a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Doktori Iskolájában vehettem részt témavezetőként, opponensként, bíráló bizottsági tagként és vizsgáztatóként. A két doktori iskolában témavezetésemmel eddig három hallgató szerzett Ph.D. fokozatot óta a MOGYE Doktori Iskola Tanácsába is beválasztottak és az utóbbi években számos magyar kollega fokozatszerzési eljárásában lehettem opponens vagy bíráló bizottsági tag. Emellett a Semmelweis Egyetemen is részt vettem vizsgabizottsági tagként és opponensként a Ph.D. fokozatszerzési eljárásokban. Mindezek alapján kellő tapasztalatot és erőt érzek ahhoz, hogy sikeresen indíthassuk el a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában is a klinikai onkológiai és sugárterápiás témájú Ph.D. képzést. Eddigi pályafutásom során az Országos Onkológiai Intézetben a klinikai munka és az oktatási feladatok mellett mindig is kiemelt helyet foglalt el a tudományos, klinikai kutatás. A Sugárterápiás Központban jelenlegi munkatársaimmal akik közül tizennégyen (8 orvos, 4 fizikus és 2 biológus) rendelkeznek tudományos fokozattal több munkacsoportban együttműködve számos prospektív, klinikai vizsgálatot kezdeményeztünk részben hazai és nemzetközi, multicentrikus együttműködésben is. Klinikai kutató munkám több területet ölel fel, többek között az emlő, a nőgyógyászati, az urológiai és fej-nyak tumorok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának nyitott kérdéseire keressük kollegáimmal a válaszokat. Klinikai kutató munkám eredményeit lektorált közleményeim (összesített impakt faktor: 137,1; független citáció: 1573; Hirsch index: 21) tükrözik, amik alapján az elmúlt 4

5 években számos hazai és nemzetközi konferencián és továbbképző kurzuson lehettem meghívott előadó óta az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjához tartozik az addig önálló kutatóosztályként működő Klinikai Sugárbiológiai és Onko-citogenetikai Osztály (volt Onko-citogenetikai Osztály) is, ahol jelenleg új kutatási profilként klinikai sugárbiológiai vizsgálatokra is lesz lehetőségünk. Terveim szerint a Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszékének tanáraként eddigi klinikai kutató munkám folytatásán kívül új lehetőségek nyílhatnak meg az Egyetem más kutató és klinikai intézeteivel együttműködve. Az általános pályázati feltételeken túl előírt feltételek (klinikai onkológiai és sugárterápiás szakvizsga és ezek oktatásában legalább 10 éves gyakorlat, habilitáció, angol középfokú nyelvvizsga) mindegyikével, illetve a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő Ph.D. hallgatók oktatásában betöltött vezető szereppel egyaránt rendelkezem. 5

6 2. Szakmai önéletrajz dr. Polgár Csaba Születési idő, hely: , Budapest Diplomák: általános orvos, M.D. (1993), Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest; egészségügyi menedzser, M.Sc. (2013), Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Budapest. Szakképesítések: sugárterápia (1997); klinikai onkológia (2000) Nyelvismeret: angol közép (1987), orosz alap (1988) Tudományos fokozat: Ph.D. (2001), Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Ph.D. tézis: A tumorágy sugárkezelése emlőmegtartó műtét után 1-2. stádiumú emlőrákban Konvencionális és új sugárterápiás módszerek hatékonyságának vizsgálata Habilitáció: Sugárterápia, Semmelweis Egyetem, Budapest (2007) Munkahely: 1993 óta az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán dolgozik 1997-től alorvos, 1999-től adjunktus, 2000-től részlegvezető főorvos; 2002-től osztályvezetőhelyettes főorvos, 2009-től osztályvezető főorvos, 2012-től centrumvezető főorvos beosztásban óta főigazgatói megbízás alapján az Intézet oktatási vezetője július 01. óta a főigazgató főorvos helyettese. Jelentősebb ösztöndíjak: - Universitat Leipzig, Németország, 1997 (Szász Radio-onkológiai Ösztöndíj) - Carl Gustav Carus Universitat Dresden, Németország, 2000 (Szász Radioonkológiai Ösztöndíj) a) Tudományos eredményei: Tudományos tevékenységének területei: - emlődaganatok brachy- és teleterápiája; - gyorsított, részleges emlőbesugárzás; - emlődaganatok prognosztikai faktorai; - reirradiáció lehetőségei előzetes emlőmegtartó műtét és sugárkezelés után; - prosztatarák brachy- és teleterápiája; - nőgyógyászati daganatok brachyterápiája; - fej-nyak daganatok brachy- és teleterápiája; - intenzitás modulált sugárkezelés (IMRT) és képvezérelt sugárkezelés (IGRT); - CT- és MRI- alapú háromdimenziós brachyterápiás besugárzás-tervezés; - bizonyítékon alapuló sugárkezelés; - sugárkezelés okozta késői mellékhatások és szövődmények; - minőségbiztosítás a brachyterápiában. Tudományos tevékenységének eredményei: - Prospektív, nem randomizált, majd randomizált vizsgálatokkal igazolta, hogy megfelelően válogatott, alacsony rizikójú emlőrákos betegek emlőmegtartó műtétje után a szövetközi brachyterápiával végzett gyorsított részleges 6

7 emlőbesugárzás hasonló hosszú távú helyi daganatmentességet és túlélést biztosít, mint a hagyományos, öthetes teljes emlőbesugárzás. Ugyancsak igazolta, hogy egyedüli brachyterápiával szignifikánsan jobb kozmetikai eredmények érhetőek el, mint teljes emlőbesugárzással. - Nemzetközi együttműködésben kidolgozta az Európai Brachyterápiás Csoport (GEC-ESTRO) betegszelekciós ajánlásait a gyorsított részleges emlőbesugárzásra, amik egyben a jelenleg érvényben lévő magyar kezelési irányelvek alapját is képezik. - Nemzetközi együttműködésben egyik kezdeményezője és vizsgálatvezetője volt a GEC-ESTRO által szervezett, a parciális emlő brachyterápia hatékonyságát vizsgáló európai, multicentrikus, randomizált vizsgálatnak, melynek előzetes eredményei igazolták, hogy a brachyterápia jelentősen kevesebb bőr mellékhatást okoz, mint a teljes emlő teleterápiája. A vizsgálat ötéves eredményeinek publikálása 2015-ben várható. A nemzetközi vizsgálat kivitelezését a Német Ráksegély Alapítvány ( Dutsche Krebshilfe ) 234 ezer EURO-val támogatta 2005 és 2009 között. - Bevezette a klinikai gyakorlatba és kidolgozta az emlődaganatok CT-alapú, háromdimenziós, konformális brachyterápiás besugárzás-tervezését. - Nemzetközi, prospektív, fázis II klinikai vizsgálat keretében vizsgálta az üregi (intracavitalis) ballon brachyterápia (MammoSite ) biztonságos alkalmazhatóságát és dozimetria korlátait. - Magyarországon elsőként bevezette a háromdimenziós, konformális külső besugárzással (3D-KRT) végzett gyorsított, részleges emlőbesugárzást és prospektív, fázis II klinikai vizsgálattal igazolta brachyterápiával összemérhető hatékonyságát és a késői (ötéves) mellékhatások alacsony arányát. - Magyarországon elsőként bevezette az intenzitás modulált és képvezérelt radioterápiával (IMRT és IGRT) végzett gyorsított, részleges emlőbesugárzást, ill. prospektív, fázis II klinikai vizsgálattal igazolta annak elvégezhetőségét és a korai mellékhatások alacsony arányát. - Prospektív, randomizált vizsgálattal igazolta, hogy az emlőmegtartó műtét utáni 50 Gy teljes emlőbesugárzás után adott 16 Gy kiegészítő ( boost ) dózis jelentősen csökkenti a helyi daganat kiújulások ötéves arányát. - Magyarországon elsőként bevezette a klinikai gyakorlatba az előzetes emlőmegtartó kezelés utáni lokális recidívák salvage kezelésére a perioperatív HDR brachyterápiás reirradiációval kiegészített második emlőmegtartó műtétet. Saját és nemzetközi együttműködésben végzett retrospektív, multicentrikus vizsgálattal igazolta ennek biztonságos elvégezhetőségét és hatékonyságát. - Munkatársaival együttműködésben Magyarországon elsőként bevezették a prosztatarák sugárkezelésében a nagy dózisteljesítményű (HDR) brachyterápiát, mint lokális dózis eszkalációs módszert. Igazolták annak hatékonyságát és a késői (ötéves) mellékhatások alacsony arányát. - Munkatársaival együttműködésben Magyarországon elsőként bevezették az alacsony és válogatott közepes kockázatú prosztatarákos betegek kezelésére a I- 7

8 125 izotópmagok permanens beültetésén alapuló alacsony dózisteljesítményű (LDR) seed brachyterápiáját. - Munkatársaival együttműködésben Magyarországon elsőként bevezették a nyelvgyök daganatok sugárkezelésben a frakcionált, szövetközi HDR brachyterápiás boost kezelést és igazolták annak hosszú távú (tízéves) hatékonyságát. - Munkatársaival együttműködésben magyarországi prospektív, multicentrikus, randomizált klinikai vizsgálattal igazolta a méhnyak daganatok preoperativ HDR brachyterápiájának hatékonyságát. - Tudományos eredményeit meghívott előadóként eddig 48 tudományos rendezvényen (25 hazai és 23 külföldi meghívás) mutathatta be. Emellett 6 esetben kapott oktatói meghívást nemzetközi (európai és amerikai) továbbképző kurzusokra. Közös tudományos munkával összefüggésben szerzett tudományos fokozatok: - dr. Major Tibor (Ph.D. és habilitáció) - dr. Takácsi Nagy Zoltán (Ph.D. és habilitáció) - dr. Fodor János (MTA doktora) - dr. Mangel László (Ph.D. és habilitáció) - dr. Ágoston Péter (Ph.D.) - dr. Vízkeleti Júlia (Ph.D.) - dr. Fröhlich Georgina (Ph.D.) - dr. Sávolt Ákos (Ph.D.) - dr. Oberna Ferenc (Ph.D.) - dr. Forrai Gábor (Ph.D.) - dr. Orosz Zsolt (Ph.D.) Témavezetőként elnyert pályázatok: - OTKA T KÓR, 10 MFt ( ): In situ ductalis emlőcarcinoma kombinált sebészi- és sugárkezelése: Multicentrikus prospektív randomizált vizsgálat. - Deutsche Krebshilfe, 234 ezer EURO ( ): European Brachytherapy Breast Cancer GEC-ESTRO Working Group Phase III Multicenter Trial Interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ (DCIS) of the female breast (Vizsgálatvezető: Vratislav Strnad és Polgár Csaba). Résztvevőként elnyert pályázatok: - OTKA K KISOR; 31 MFt ( ): Peroxiredoxin fehérjék peroxidáz funkciójának szerepe rákos megbetegedések vonatkozásában (Vizsgálatvezető: dr. Nagy Péter, szenior kutató: Polgár Csaba). 8

9 Nemzetközi tudományos kapcsolatok és azok eredményei: - William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA, Department of Radiation Oncology Prof. Frank A. Vicini: közös közlemények, könyvfejezet; - Erlangen-Nürnberg University, Németország, Department of Radiation Oncology Prof. Vratislav Strnad: közös klinikai kutatás (nemzetközi randomizált klinikai vizsgálat vezetése társ-vizsgálatvezetőként), közös közlemények, könyvfejezetek és előadások, nemzetközi továbbképző kurzusok szervezése; - Schleswig-Holsten University, Campus Kiel, Németország, Interdisciplinary Brachytherapy Center Prof. dr. Kovács György és dr. Peter Niehoff: közös klinikai kutatás (MammoSite európai vizsgálat), közös közlemények; - University of Ziekenhuizen, Leuven, Department of Radiation Oncology, Belgium Prof. Erik Van Limbergen: közös klinikai kutatás, közös közlemények, könyvfejezet, nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - University Hospital AKH Vienna, Austria, Department of Radiotherapy and Radiobiology Prof. Richard Pötter: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Institute Marie Skodlowska-Curie, Center of Oncology, Warsaw, Lengyelország, Department of Brachytherapy Dr. Jaroslaw Lyczek: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - University Hospital Rostock, Rostock, Németország, Department of Radiation Oncology Dr. Guido Hildebrandt: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Institut Catalá d Oncologia, Barcelona, Spanyolország, Department of Radiation Oncology Dr. Ferran Guedea: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Örebro University Hospital, Örebro, Svédország, Department of Oncology dr. Bengt Johansson: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Barmherzige Schwestern Hospital, Linz, Department of Radiation Oncology Univ. Doz. Josef Hammer: közös klinikai kutatás, közös közlemény; - Antoine Lacassagne Cancer Center, Nizza, Franciaország, Department of Radiation Oncology Prof. Jean-Michel Hannoun-Levy: közös kutatás és közlemények - Fundacion Instituto Valenciano de Oncologia (I.V.O.), Valencia, Spanyolország, Department of Radiation Oncology Dr. Jose-Luis Guinot: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Ramon y Cajal University Hospital, Madrid, Spanyolország, Department of Radiation Oncology Dr. Alfredo Polo: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása; - Osaka Medical University, Department of Radiotherapy, Osaka, Japán Prof. Toshihiko Inoue: előadások, közös közlemény. 9

10 Irányítása alatt tudományos munkát végző fiatal munkatársainak lektorált közleményei az utolsó 5 évben: - Fröhlich G., Ágoston P., Lövey J., Somogyi A., Fodor J., Polgár C., Major T.: The effect of needle number on the quality of high-dose-rate prostate brachytherapy implants. Pathol Oncol Res 16: (2010) IF: 1,483 - Fröhlich G, Ágoston P, Lövey J, Somogyi A, Fodor J, Polgár C, Major T: Dosimetric evaluation of high-dose-rate interstitial brachytherapy boost treatments for localized prostate cancer. Strahlenther Onkol 186: (2010) IF: 3,567 - Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I., Kásler M., Polgár C.: Pathologic Complete Remission (pcr) after Preoperative High-Dose-Rate (HDR) Brachytherapy in Patients with Operable Cervix Carcinoma: Preliminary Results of a Prospective Randomized Study. Acta Medica Marisiensis 56:96-98 (2010) - Ágoston P., Major T., Fröhlich G., Baricza K., Szabó Z., Lövey J., Varjas G., Kásler M., Fodor J., Polgár Cs.: Permanens implantációs prosztata-brachyterápia korai, szervre lokalizált prosztatarák kezelésére. Magy Onkol 55: (2011) - Ágoston P., Major T., Fröhlich G., Szabó Z., Lövey J., Fodor J., Kásler M., Polgár C.: Moderate dose escalation with single-fraction high-dose-rate brachytherapy boost for clinically localized intermediate- and high-risk prostate cancer: Five-year results of 100 consecutively treated patients. Brachytherapy 10: (2011) IF: 1,466 - Sávolt Á., Mátrai Z., Tóth L., Polgár C., Musonda P., Szabó É., Horváth Z., Kásler M., Péley G.: Does the results of completion axillary lymph node dissection influence the recommendation for adjuvant treatment in sentinel lymph node positive patients? Acta Medica Marisiensis 57: (2011) - Szabó Z., Ágoston P., Major T., Horváth K., Jederán É., Polgár Cs.: CT és MRI alapján meghatározott céltérfogatok összehasonlítása prosztatarákos betegek 3 dimenziós konformális küső sugárkezelésében. Magy Onkol 56: (2012) - Vízkeleti J., Pete I., Vereczkey I., Fröhlich G., Horváth K., Varga Sz., Pulay T., Kásler Polgár Cs.: Patológiai komplett remisszió preoperatív, nagy dózisteljesítményű brachyterápiát követően operábilis méhnyakdaganatos betegeknél: egy prospektív, randomizált vizsgálat előzetes eredményei. Magy Onkol 56: (2012) - Jorgo K., Ágoston P., Major T., Polgár Cs.: Kilovoltos CT-vel végzett betegebeállítás vizsgálata prosztatarákos betegek képvezérelt külső besugárzásakor. Magy Onkol 56: (2012) - Mózsa E., Polgár Cs., Fröhlich G., Major T., Jánváry L., Lövey K., Sulyok Z., Takácsi Nagy L., Fodor J., Kásler M.: Akcelerált parciális konformális külső emlőbesugárzás emlőmegtartó műtét után fázis II prospektv klinikai vizsgálat előzetes eredményei. Magy Onkol 56: (2012) - Sávolt Á., Polgár C., Musonda P., Mátrai Z., Rényi-Vámos F., Tóth L., Kásler M., Péley G.: Does the result of completion axillary lymph node dissection influence the recommendations for adjuvant treatment in sentinel lymph node positive patients? 10

11 Clin Breast Cancer 13: (2013) IF: 2,628 - Sávolt Á., Musonda P., Mátrai Z., Polgár Cs., Rényi-Vámos F., Rubovszky G., Kovács E., Sinkovics I., Udvarhelyi N., Török K., Kásler M., Péley G.: Az axilla optimális kezelése pozitív őrszemnyirokcsomó esetén korai invazív emlőrákban: Az OTOASOR vizsgálat előzetes eredményei. Orv Hetil 154: (2013) - Mózsa E., Mészáros N., Major T., Fröhlich G., Stelczer G., Sulyok Z., Fodor J., Polgár C.: Accelerated partial breast irradiation with external beam three-dimensional conformal radiotherapy: 5-year results of a prospective phase II clinical study. Strahlenther Onkol 190: (2014) IF: 2,733 - Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I., Nemeskéri C., Mayer Á., Sipos N., Kásler M., Polgár C.: Pathalogic complete remission after preoperative high-dose-rate brachytherapy in patients with operable cervical cancer: Preliminary results of a prospective randomized multicentric study. Pathol Oncol Res (In press) DOI /s (2014) IF:1,806 - Bodács I., Polgár Cs., Major T.: Konformális külső részleges emlőbesugárzás dozimetriai összehasonlítása a teljesemlő-besugárzással és a parciális emlő-brachyterápiával. Magy Onkol 58: (2014) - Jorgo K., Ágoston P., Szabó Z., Major T., Polgár Cs.: A prosztatába ültetett aranymarkerek alkalmazásának bevezetése prosztatarákos betegek képvezérelt sugárkezeléséhez. A beültetés okozta mellékhatások ismertetése. Magy Onkol 58: (2014) - Gesztesi L., Ágoston P., Major T., Gődény M., Andi J., Lengyel Zs., Polgár Cs.: Prosztatadaganat sugárkezelését követő helyi kiújulás salvage kezelése 125 I brachyterápiával Esetismertetés. Magy Onkol 58: (2014) Irányítása alatt tudományos munkát végző fiatal munkatársainak elismerései: - Dr. Fröhlich Georgina Legjobb Fiatal előadó díja megosztott 2. helyezés (Magyar Sugárterápiás Társaság X. Kongresszusa, Szeged, 2011) - Dr. Jorgo Kliton Legjobb Fiatal előadó díja megosztott 2. helyezés (Magyar Sugárterápiás Társaság X. Kongresszusa, Szeged, 2011) - Dr. Mészáros Norbert Legjobb Fiatal előadó díja 1. helyezés (Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa, Tihany, 2013) - Dr. Stelczer Gábor Legjobb Fiatal előadó díja 2. helyezés (Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa, Tihany, 2013) 11

12 Publikációs tevékenység MTMT adatbázis alapján Kapcsolódási pont a pályázó közleményeinek teljes és közhiteles listájához: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Összes közlemény: Teljes tudományos közlemény: Tudományos folyóiratcikk: nemzetközi szakfolyóiratban: 50 - hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven: 5 - hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven: 47 - Könyvfejezet: 13 - idegen nyelvű: 4 - magyar nyelvű: 9 - Konferenciaközlemény konferenciakötetben: 1 - idegen nyelvű: 1 - magyar nyelvű: 0 - További tudományos művek: 21 - Oktatási művek: 3 - Felsőoktatási tankönyvfejezet magyar nyelven: 3 - Absztrakt: Összesített impakt faktor: 137,1 - Összes hivatkozások száma: Független hivatkozások száma: Hirsch index: 21 b) Felsőoktatási tevékenysége Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE): től megszűnéséig (2000-ig) részt vesz a HIETE Sugárterápiás Tanszékén a sugárterápiás szakorvosjelöltek oktatásában. - Meghívott előadóként részt vett a HIETE Egészségtudományi Kar Radiológiai Klinikájának továbbképző tanfolyamán (2000). Semmelweis Egyetem (SE): től részt vett a SE Egészségtudományi Kara Sugárterápiás Tanszékén, majd a SE ÁOK Onkoterápia Tanszékén annak megszűnéséig (2004) a sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosjelöltek számára szervezett posztgraduális oktatásban években a SE ÁOK Onkoterápia Tanszékén a sugárterápiás képzés tanfolyam felelőse ben az SE ÁOK IV-V. éves orvostanhallgatói részére vezette az Onkológia kötelező fakultáció klinikai onkológia-sugárterápia gyakorlati oktatását óta előadó és tanfolyamfelelős az Országos Onkológiai Intézet által szervezett a Semmelweis Egyetemen akkreditált sugárterápiás és klinikai onkológiai továbbképző tanfolyamain. 12

13 - A SE FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján a graduális képzés keretén belül magyar és angol nyelvű tantermi előadásokat tartott 2004 és 2007 között ben habilitációs tantermi előadásokat tartott a SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján. - A SE Egészségügyi Főiskolai Karának Egészségügyi Klinikai Tanszékén 2009 óta a Képalkotó diagnosztikai analitikus szakon a Sugárterápia-Onkológia tantárgy oktatásának vezetője és vizsgáztatója (B.Sc. képzés, 15 óra tantermi előadás + 15 óra klinikai gyakorlat). A tantárggyal azonos című (Sugárterápia- Onkológia; szerk.: Polgár Cs.-Major T.) című elektronikus főiskolai jegyzete megjelenés előtt áll től a SE sugárterápiás rezidens rendszerbevételi bizottság tagja óta az Országos Onkológiai Intézetben a graduális és posztgraduális oktatás és a folyamatos orvosi továbbképzés vezetője óta tutor, 2009 óta mentor a Semmelweis Egyetemen folyó sugárterápia és klinikai onkológia szakképzésben óta a SE sugárterápiás szakképzési grémiumának titkára óta a SE klinikai onkológiai szakképzési grémiumának tagja. Pécsi Tudományegyetem (PTE): óta a PTE Doktori Iskolájában témavezető. - A PTE Onkoterápia Klinikáján előadó az onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott továbbképző tanfolyamokon. Debreceni Egyetem Orvosi Egészségügyi Centrum (DE OEC): óta meghívott előadó a DE OEC Onkoterápiás Intézetében az onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott továbbképző tanfolyamokon. Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZAOTE): óta meghívott előadó a SZAOTE Onkoterápiás klinikája által szervezett továbbképző tanfolyamokon és szimpóziumokon. Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE): óta előadóként részt vesz a MOGYE graduális és posztgraduális onkológiai és sugárterápiás oktatásában től a MOGYE Orvos-továbbképző Tanszékének professzora óta témavezető a MOGYE Doktori Iskolájában óta a MOGYE Doktori Iskola Tanácsának tagja. Egyéb nemzetközi oktatói tevékenység: és 2013 között az Európai Rákintézetek Szervezetének (Organization of European Cancer Institutes; OECI) Oktatási Munkacsoportjának tagja, majd titkára, melynek keretében munkatársaival ajánlást dolgozott ki az onkológiai diszciplinák (klinikai onkológia, sugárterápia, sebészeti onkológia) egységes és harmonizált európai oktatására. - Felkért előadóként részt vett a European School of Oncology továbbképző tanfolyamán (1997, Budapest). 13

14 - Felkért előadóként részt vett az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia (European Academy of Gynecological Cancer) továbbképző tanfolyamán (2000, Budapest). - Meghívott előadóként oktatott Japánban az Osaka University Hospital-ban (2001, Osaka), Kínában a Lianoning Cancer Hospital-ban (Shenyang, Kína, 2001, 2011 és 2014). - Az Amerikai Brachyterápiás Társaság (ABS) Emlő Brachyterápiás Iskolájában (Breast Brachytherapy School) felkért oktató (2005, Las Vegas, USA). - Meghívott előadóként oktatott a német-svájci-osztrák sugárterápiás társaságok emlő brachyterápiás továbbképző kurzusán (2005, Erlangen, Németország). - Felkért oktató óta az Eurázsiai Emlő Brachyterápiás Továbbképző Kurzuson (2014, Erlangen, Németország). Ph.D. témavezetés: - Dr. Ágoston Péter (védés helye és időpontja: PTE Doktori Iskola; 2013.) - Dr. Sávolt Ákos (védés helye és időpontja: MOGYE Doktori Iskola; 2013.) - Dr. Vízkeleti Júlia (védés helye és időpontja: MOGYE Doktori Iskola; 2014.) Egyéb oktatási/vizsgáztatási tevékenység: óta a Nemzeti Szakvizsga Bizottság által felkért szakvizsga bizottsági tag Sugárterápia és Klinikai onkológia szakképzésben. c) Szakmai közéleti tevékenysége Tagság szakmai testületekben, társaságokban: - Magyar Sugárterápiás Társaság: 1993 óta tag, : főtitkár, : leendő elnök, : elnök, : volt elnök; - Magyar Onkológusok Társasága: 1993 óta tag, 2003 óta vezetőségi tag; - Európai Brachyterápiás Csoport (GEC-ESTRO): 2003 óta vezetőségi tag; - GEC-ESTRO Breast Cancer Working Group: elnök; - Belga Sugárterápiás Társaság (BVRO/ABRO): 2005 óta tiszteletbeli tag; - Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatók Testülete: 2008 óta tag; - Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium: között tag; - Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanács elnöke: óta; - Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO): 1997 óta tag; - Amerikai Brachyterápiás Társaság (ABS): 2002 óta tag; - International Breast Cancer Study Group (IBCSG) Radioterápiás Csoport: 1998 óta tag; - Országos Mammográfiás Szűrési Munkacsoport: 2001 óta tag; - OECI (Organization of European Cancer Institutes) Educational and Training Group tagja, majd titkára ( ); Részvétel doktori és egyetemi habilitációs cselekményekben: - A Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola doktori szigorlatán vizsgabizottsági tag (2004); 14

15 - A Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola fokozatszerzési eljárásában opponens (2008, dr. Végső Gyula); - A Semmelweis Egyetemen habilitációs bíráló bizottsági tag (2012, Dr. Kocsis Judit); - A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Doktori Iskolájában három Ph.D. fokozatot szerzett kollega eljárásában volt opponens és bíráló bizottsági tag: dr. Szőke János (2010); dr. Molnár Zsuzsanna (2012) és dr. Koltai Pál (2012). Konferencia szervezése: - 2 nd Congress of the World Society for Breast Health (Budapest, ): helyi szervező bizottság és tudományos bizottság tagja; - GEC-ESTRO Brachytherapy Meeting (Budapest, ): helyi szervező bizottságának elnöke, illetve a tudományos bizottság tagja; - Magyar Sugárterápiás Társaság VII. Kongresszusa (Kaposvár, ): tudományos bizottság tagja; - Magyar Sugárterápiás Társaság VIII. Kongresszusa (Debrecen, ): tudományos bizottság tagja; - GEC-ESTRO-ISIORT Meeting (Porto, Portugália, ): tudományos tanácsadó bizottság tagja; - Magyar Sugárterápiás Társaság IX. Kongresszusa (Pécs, ): tudományos bizottság tagja; - Magyar Sugárterápiás Társaság X. Kongresszusa (Szeged, ): tudományos bizottság elnöke; - ESTRO 31 Meeting (Barcelona, Spanyolország, ): brachyterápiás tudományos tanácsadó bizottság tagja; - 2nd ESTRO Forum (Genf, Svájc, ): GEC-ESTRO Meeting tudományos bizottsági tag; - Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa (Tihany, ): tudományos bizottság tagja; - Magyar Onkológusok Társasága XXX. Kongresszusa (Pécs, ): tudományos bizottság tagja; - Magyar Sugárterápiás Társaság XII. Kongresszusa (Kecskemét, ): tudományos bizottság tagja; - ESTRO 35 Meeting (Torino, Olaszország, ): brachyterápiás tudományos tanácsadó csoport tagja. Folyóirat szerkesztő bizottsági tagság: - Journal of Clinical Oncology (magyar kiadás); - Onkológia (Oncology magyar kiadása); - Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (társszerkesztő); - Journal of Contemporary Brachytherapy; - Radiology and Oncology; 15

16 - Magyar Onkológia (tanácsadó testületi tag); - Brachytherapy (társszerkesztő); - Strahlentherapie und Onkologie (tanácsadó testületi tag). Bíráló tevékenység: - Magyar Onkológia; - Pathology Oncology Research; - Lancet Oncology; - International Journal of Radiation Oncology Biology Physics - Radiotherapy and Oncology; - Strahlentherapie und Onkologie; - Brachytherapy; - Radiation Oncology; - Radiology and Oncology; - World Journal of Surgical Oncology; - Journal Contemporary Brachytherapy; - Women s Health; - Expert Review Medical Devices; - Future Oncology; - Anticancer Therapy; - Nature Review Clinical Oncology; - Cancer Control. Szakmai kitüntetések és díjak: - a Scientia Egészségügyi Alapítvány díja a Magyar Onkológusok Társasága XXI. Nemzeti Kongresszusán a legjobb 35 év alatti előadónak Pécs, (1995); - Prize for the Best Junior Presentation, GEC-ESTRO Meeting, Hollandia, Utrecht (1999); - American Brachytherapy Resident Travel Award, 2 nd. Joint Meeting of the ABS, GEC-ESTRO and GLAC, USA, Washington (2000); - The Judith Stitt Award for the Best Resident Presentation, 2 nd. Joint Meeting of the ABS, GEC-ESTRO and GLAC, USA, Washington (2000); - ESTRO-Nucletron Brachytherapy Award, GEC-ESTRO Meeting, Olaszország, Stresa (2001); - Belga Sugárterápiás Társaság (BVRO/ABRO) tiszteletbeli tagja (2005 óta); - Judith Stitt Award, World Congress of Brachytherapy, USA, Boston (2008); - Magyar Onkológusok Társasága Kiváló Ifjú Onkológus Díj (2009); - Magyar Onkológusok Társasága és a Magyar Onkológia évi legjobb eredeti közlemény díj (2009); - Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj Kásler M., Polgár Cs., Fodor J.: A korai emlőrák kezelésének aktuális helyzete (2011). Budapest, november 30. dr. Polgár Csaba 16

17 3. Azon tudományágak megnevezése, amelyben pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette Eddigi tudományos munkásságomat az Orvostudományok tudományterület és azon belül a Klinikai orvostudományok tudományág keretében fejtettem ki. 17

18 KÉRDŐÍV PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A megpályázott munkakör: A megpályázott beosztás: EGYETEMI / FŐISKOLAI TANÁR IGAZGATÓ / TANSZÉKVEZETŐ A PÁLYÁZÓ NEVE: dr. Polgár Csaba Születési éve: 1969 A megpályázott állás: Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék; egyetemi tanár Jelenlegi munkahelye és munkaköre: Országos Onkológiai Intézet, főigazgató helyettes főorvos, oktatási vezető, Sugárterápiás Központ centrumvezető főorvos Tudományos fokozata: Ph.D. (2001), Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Habilitáció kelte: 2007 Habilitációt odaítélő egyetem neve: Semmelweis Egyetem Tudományága: klinikai orvostudományok Szakterülete: sugárterápia, klinikai onkológia Szakképesítése: sugárterápia, klinikai onkológia 1.0. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Graduális: 1.1 Mióta oktat rendszeresen felsőoktatási intézményben? 2003 óta 1.2 Tantermi előadást tart-e (mióta, milyen nyelven)? 2004 óta, magyar és angol nyelven. - A Semmelweis Egyetem FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján a graduális képzés keretén belül magyar és angol nyelvű tantermi előadásokat tartott 2004 és 2007 között ben habilitációs tantermi előadásokat tartott magyar és angol nyelven a Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján óta a Semmelweis Egyetem EFK Egészségügyi Klinikai Tanszékén a Képalkotó diagnosztikai analitikus szakon a Sugárterápia-Onkológia tantárgy oktatásának vezetője és vizsgáztatója (B.Sc. képzés, 15 óra tantermi előadás + 15 óra klinikai gyakorlat), tantermi előadásokat tart magyar nyelven óta magyar és angol nyelven tantermi előadásokat tart a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem graduális onkológiai képzésének keretében. 1.3 Gyakorlatot vezet-e (mióta, milyen nyelven)? 2003 óta, magyar és angol nyelven ben az Semmelweis Egyetem Onkoterápia Tanszékén az ÁOK IV-V. éves orvostanhallgatói részére vezette az Onkológia kötelező fakultáció klinikai onkológia-sugárterápia gyakorlati oktatását magyar és angol nyelven. A kívánt rész aláhúzandó 18

19 óta a Semmelweis Egyetem EFK Egészségügyi Klinikai Tanszékén a Képalkotó diagnosztikai analitikus szakon a Sugárterápia-Onkológia tantárgy oktatásának keretében vezet gyakorlatot magyar nyelven. 1.4 Megjelent tankönyveinek száma (szerkesztés, fejezet): 4 fejezet szerzője idegen nyelvű: magyar nyelvű: 4 fejezet szerzője - Fodor J., Polgár Cs.: Emlőtumorok. In: Sugárterápia (szerk.: Németh Gy.) Springer Tudományos Kiadó Kft. pp (2001); - Polgár Cs., Sáfrány G., Major T.: Sugárterápia. In: Az onkológia alapjai. (szerk.: Kásler M.) Medicina Könyvkiadó Zrt., pp (2011); - Pulay T., Polgár Cs., Udvarhelyi N., Gődény M., Lehoczky Gy.: A méhnyak daganatai. In: Az onkológia alapjai. (szerk.: Kásler M.) Medicina Könyvkiadó Zrt., pp (2011) - Láng I., Kahán Zs., Tóth L., Mátrai Z., Gulyás G., Fodor J., Polgár Cs., Horváth Zs.: Emlőrák. In: Az onkológia alapjai. (szerk.: Kásler M.) Medicina Könyvkiadó Zrt., pp (2011) 1.5 Megjelent jegyzetek száma (szerkesztés, fejezet): 1 magyar nyelvű elektronikus jegyzet szerkesztője, 2 fejezet szerzője - Polgár Cs.: Daganatok kezelésének módszerei. In: Sugárterápia Onkológia (szerk.: Polgár Cs., Major T.) (elektronikus jegyzet, SE EFK, 2014) - Polgár Cs.: Emlődaganatok sugárkezelése. In: Sugárterápia Onkológia (szerk.: Polgár Cs., Major T.) (elektronikus jegyzet, SE EFK, 2014) 1.6 Oktatási segédletek, taneszközök készítése: 1.7 Oktatásszervezési tevékenység: (pl. szakfelelősi munka, szakmai bizottsági tevékenység, szakmaszervező tevékenység és elismertség) években a Semmelweis Egyetem ÁOK Onkoterápia Tanszékén (a Tanszék megszűnéséig) a sugárterápiás képzés tanfolyam felelőse óta az Országos Onkológiai Intézetben a graduális és posztgraduális oktatás és a folyamatos orvosi továbbképzés vezetője. - A Semmelweis Egyetem EFK Egészségügyi Klinikai Tanszékén a Képalkotó diagnosztikai analitikus szakon 2009 óta oktatott Sugárterápia-Onkológia tantárgy oktatási tematikájának kidolgozója, az oktatás vezetője és vizsgáztatója. 1.8 Egyéb oktatási tevékenység: (hol, mikor, milyen jellegű) óta a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar tagozat IV. évfolyamának onkológiai oktatási tematikájának összeállítója. 1.9 TDK nevelő munka: (pl. általa tartósan irányított TDK-s hallgatók száma és eredményeik) A Semmelweis Egyetemen Onkológiai Tanszék és az önálló graduális oktatás hiányában nem volt rá lehetőség Nevezze meg azokat a TDK-s hallgatókat, akik irányítása mellett (vagy munkacsoportjában) végzett munkájukról az utolsó 5 tanévben TDK konferencián számoltak be: 1.11 Az elmúlt 5 évben irányítása mellett hány szakdolgozat készült? Onkológiai Tanszék és önálló graduális oktatás hiányában nem volt rá lehetőség. 19

20 Postgraduális: 1.12 Mióta oktat rendszeresen? 1997 óta 1.13 Tantermi előadást tart-e (mióta, milyen nyelven)? 1997 óta magyar és angol nyelven Gyakorlatot vezet-e (mióta, milyen nyelven)? 1997 óta magyar nyelven Szakvizsga vagy szakképesítésre való felkészítésben való részvétel: óta rendszeres előadóként folyamatosan részt vett a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Sugárterápiás Tanszékén ( ), majd a Semmelweis Egyetem ETK Sugárterápiás Tanszékén ( ), majd a Semmelweis Egyetem ÁOK Onkoterápia Tanszékén ( ) a sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosjelöltek számára szervezett posztgraduális oktatásban. - A Semmelweis Egyetem Onkoterápia Tanszékének megszűnése (2004) óta az Országos Onkológiai Intézet által változatlan formában tovább folytatódó posztgraduális klinikai onkológia és sugárterápia szakképzés kötelező és szabadon választott továbbképző tanfolyamain rendszeres előadóként vesz részt években a Semmelweis Egyetem ÁOK Onkoterápia Tanszékén a sugárterápiás képzés tanfolyam felelőse óta az Országos Onkológiai Intézet által szervezett a Semmelweis Egyetemen akkreditált sugárterápiás és klinikai onkológiai szak- és továbbképzés tanfolyam felelőse óta az Országos Onkológiai Intézetben a posztgraduális oktatás és a folyamatos orvosi továbbképzés vezetője óta tutor, 2009 óta mentor a Semmelweis Egyetemen folyó sugárterápia és klinikai onkológia szakképzésben óta a Semmelweis Egyetem sugárterápiás szakképzési grémiumának titkára óta a Semmelweis Egyetem klinikai onkológiai szakképzési grémiumának tagja óta a Nemzeti Szakvizsga Bizottság által felkért szakvizsga bizottsági tag Sugárterápia és Klinikai onkológia szakképzésben óta meghívott előadó a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Onkoterápiás Klinikája által szervezett továbbképző tanfolyamokon és szimpóziumokon óta meghívott előadó a Debreceni Egyetem OEC Onkoterápiás Intézetében a klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott továbbképző tanfolyamokon ben a Pécsi Tudományegyetem Onkoterápia Klinikáján előadó a klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott kötelező továbbképző tanfolyamon óta előadóként részt vesz a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) posztgraduális onkológiai és sugárterápiás oktatásában óta a MOGYE Orvos-továbbképző Tanszékének professzora. 20

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25.

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25. A Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa Program- és absztraktfüzet Tudományos és Szervező bizottság: Lövey József (elnök) Antal Gergely Csejtei András Földvári Dóra Hadijev Janaki Kahán Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar Sugárterápiás Társaság XII. Kongresszusa Kecskemét, 2015. május 14-16. PROGRAM

Magyar Sugárterápiás Társaság XII. Kongresszusa Kecskemét, 2015. május 14-16. PROGRAM PROGRAM 2015. május 14. (csütörtök) 12.00 18.00 Regisztráció 14.15 14.30 A Kongresszus ünnepélyes megnyitása Takácsi-Nagy Zoltán 14.30 15.30 A Magyar Sugárterápia helyzete és lehetőségei Üléselnök: Kásler

Részletesebben

Dr. habil. Czakó László

Dr. habil. Czakó László PÁLYÁZAT A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GAZDASÁGI TITKÁR POZÍCIÓRA Dr. habil. Czakó László Szeged, 2014. május 25. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. PÁLYÁZATI LEVÉL 2. SZAKMAI TERV 3. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 Tisztelt

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2011 Kaposvár 2012 A Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 2012 A bibliográfiát összeállította és szerkesztette DEÉ KITTI és LELOVICS ZSUZSANNA

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

CSAKOSZ IX. Kongresszusa

CSAKOSZ IX. Kongresszusa Pécs, 2010. február 26-27. 2010-Pécs Európa Kulturális Fővárosa CSAKOSZ IX. Kongresszusa Program és Összefoglalók Új evidenciák az alapellátásban 2010. február 26-27. Pécs, Hotel Palatinus 1 8626 Molnar

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK. 2001. november 22 24.

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK. 2001. november 22 24. Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK 2001. november 22 24. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza Budapest I. Szentháromság

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés ,

Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés , Önértékelés 1. Előzmények, alapvetés A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskolája (BDI) a Természettudományi Kar (TTK) keretein belül működik. A jelenlegi doktori iskola három

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás 1, Dr. Vásárhelyi Barna 1,2, Dr. Debreczeni Lóránd

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 04. november Klinikai Onkológia 04;(Suppl ): 56. MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG. évfolyam. különszám 04. november KLINIKAI ONKOLÓGIA KÖZÖS TUDÁS A GYÓGYÍTÁSÉRT A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben