2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG"

Átírás

1 NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) Fax: (+ 361) Megrendelés szerint - As ordered - Wie bestellt: Fordítás - Translation - Übersetzung Nr.: NU október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG HUF összegű, Kosárhoz kapcsolt Kötvény kibocsátása ( Prémium Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján Az alábbiakban hivatkozott Kibocsátási Tájékoztató (amelyet a jelen Végleges Feltételek egészítenek ki) azon az alapon készült, hogy az alábbi (ii) alpontban elrendeltek kivételével a Kötvények forgalomba hozatala az Európai Gazdasági Térség bármely olyan tagállamában, amely átültette a Kibocsátási Tájékoztató Irányelvet (2003/71/EC) (mindegyikük Releváns Tagállam ) a Releváns Tagállamban átültetett Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerinti mentesítés értelmében történik azon követelmény alól, hogy kibocsátási tájékoztatót kell közzétenni a Kötvények forgalomba hozatalai céljából. Ennek megfelelően az a személy, aki forgalomba hozza vagy forgalomba hozni szándékozza a Kötvényeket, ezt csak: (i) olyan körülmények között teheti meg, amikor nem merül fel az a kötelezettség a Kibocsátó vagy bármely Kereskedő számára, hogy kibocsátási tájékoztatót tegyen közzé a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikke értelmében, vagy kiegészítsen egy kibocsátási tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 16. cikke értelmében, mindegyik esetben az illető forgalomba hozatallal kapcsolatban; vagy (ii) az alábbi A. rész 38. pontjában említett Nyilvános Forgalombahozatali Joghatóságok alatt teheti meg, feltéve, hogy ez a személy az alábbi A. rész 38. pontjában említett személyek egyike, és e forgalomba hozatal az ebből a célból ott meghatározott Forgalomba Hozatali Időszak alatt történik. Sem a Kibocsátó, sem bármelyik Kereskedő nem engedélyezte és nem is engedélyezi a Kötvények semmiféle forgalomba hozatalának végzését más körülmények között. A. RÉSZ - SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen okiratban alkalmazott kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azokat a augusztus 10-i Kibocsátási Tájékoztatóban (amely a Kibocsátási Tájékoztatóra Vonatkozó Irányelv (2003/71/EK irányelv) ( Kibocsátási Tájékoztató Irányelv ) alkalmazásában a kibocsátási alaptájékoztatót alkotja) megszabott Feltételek (Feltételek) céljaira határozzuk meg. A jelen dokumentum alkotja az itt ismertetett Kötvények Végleges Feltételeit a Kibocsátási Tájékoztató/Forgalombahozatali Irányelv 5.4 cikkének alkalmazásában, és ezért ezt az illető Kibocsátási Tájékoztatóval együttesen kell értelmezni. A Kibocsátóról, valamint a Kötvények forgalomba hozataláról szóló teljes körű információ csak a jelen Végleges Feltételek és a Kibocsátási Tájékoztató együttese alapján áll rendelkezésre. A Kibocsátási Tájékoztató betekintésre rendelkezésre áll az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24 cím alatti helyiségeiben, a honlapon, továbbá példányok beszerezhetők az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24. szám alatti címe alól, valamint a honlapról, november 5-től pedig a Magyar Forgalmazónál is: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u , engedélyének száma: III/ /2002., a BÉT és a Deutsche Börse AG tagja), valamint a honlapról. A kibocsátás módja: jegyzés. Jegyzési helyek: az Erste Befektetési Zrt.-nél, valamint a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynökeke -, az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es számú mellékletében meghatározott postahelyein, a megszabott nyitvatartási időben. 1

2 A lejegyzés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján, a jegyzési űrlap aláírásával; a jegyzési időszakban: november 5-től december 14-ig.(a jegyzési időszakot ez előtt is le lehet zárni a Kibocsátó döntése alapján). Az érvényes jegyzés feltételei: számlavezetés az Erste Befektetési Zrt.-nél; a jegyzési űrlap teljes és érvényes elfogadása; a teljes jegyzési összegnek rendelkezésre kell állnia az ügyfél Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett számláján legkésőbb a jegyzés időpontjában. 1 Kibocsátó: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 2 (i) Sorozat száma: 507 (ii) Tranche száma: 1 (Ha helyettesíthető egy meglévő Sorozattal, az illető Sorozat adatai, azon időponttal együtt, amikor a Kötvények helyettesíthetővé válnak). 3 Megadott valuta vagy valuták: magyar forint ( HUF ) 4 Összesített névleges összeg: (i) Sorozat: HUF (ii) Tranche: HUF 5 Kibocsátási ár: Az összesített névleges összeg 100 %-a A korai jegyzéssel összefüggő diszkontokra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési táblázatában. 6 (i) Meghatározott címletek: HUF (ii) Kiszámítási összeg Meghatározott címlet 7 (i) Kibocsátási Időpont: december 19. (ii) Kamat Kezdési Időpontja: 8 Lejárati Időpont: június Kamat alapja: 10 Visszaváltás/fizetés alapja: Befektetési egységhez kapcsolt visszaváltás (a további részletek alább szerepelnek) 11 A kamat vagy a visszaváltás / fizetés alapjának változása: 12 Eladási/Vételi Opció: 13 (i) Kötvények státusza: Fölérendelt (ii) Likvidációs felosztás (iii) Az az időpont, amikor megszerzik a kötvénykibocsátáshoz az Igazgatóság jóváhagyását 2 14 Forgalmazás módja: Nem szindikált A FIZETENDŐ (ESETLEGES) KAMATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15 Fix Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 16 Változó Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 17 Zéró Szelvényű Kötvényre vonatkozó rendelkezések 18 Indexhez Kapcsolt Kamat Kötvényhez / Egyéb Változóhoz Kapcsolt Kamatozású Kötvény rendelkezései

3 19 Kétvalutás Kötvény Rendelkezések A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20 Vételi Opció 21 Eladási Opció 22 Az egyes Kötvények Végső Visszaváltási Összege Azokban az esetekben, amikor a Végső Visszaváltási Összeg Indexhez kötött vagy Egyéb változóhoz kötött: 3 Alkalmazandó (i) Index/Képlet/ Egyéb Változó: A 2. mellékletben meghatározott Részvénykosár A Részvénykosárban foglalt mindegyik részt vevő részvényt Részvény -ként kell kezelni, és mindegyik részt vevő Részvényt együttesen Részvények -ként kell kezelni a jelen Végleges Feltételek alkalmazásában. (ii) A Végső Visszaváltási Összeg kiszámításáért felelős fél (ha nem az Ügynök): Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG (iii) Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg megállapításához, ha Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy egyéb változóhoz viszonyítva számítják ki: (iv) Meghatározási Időpont(ok): (v) Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg meghatározásához, ha valamely Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy Alapul Vett Részvény(ek)hez és/vagy Alap(ok)hoz és/vagy Hitelezési Esemény(ek)hez és/vagy Áru(k)hoz és/vagy egyéb változóhoz viszonyított kiszámítás nem lehetséges vagy nem gyakorlatias vagy egyébként félbeszakad: (vi) Fizetési Időpont: (vii) Minimális Végső Visszaváltási Összeg: (viii) Maximális Végső Visszaváltási Összeg: 23 A Negatív Visszaváltható Kötvények (Pénz vagy Részvénykötvények, Pénz vagy Alap Kötvények, Pénz vagy Áru Kötvények, Pénz vagy Deviza Kötvények) visszaváltása 24 Korai Visszaváltási Összeg Az egyes Kötvények Korai Visszaváltási Összege(i), amely(ek) adózási indokok miatti vagy mulasztási esemény alkalmából történő vagy egyéb korai visszaváltás idején fizetendő(k) és/vagy ezek kiszámításának módszere (ha szükséges, vagy ha eltér a Feltételekben foglaltaktól): A Végső Visszaváltási Összeg a Részvénykosárban szereplő 20 részvény teljesítményétől függ. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben június 21., a Következő Munkanap Egyezményétől függően A Névleges Összeg 107,50%-a A Névleges Összeg 150,00%-a Az egyes Kötvények vonatkozásában a Korai Visszaváltási Összeg, amely a 6(c) Feltétel szerinti visszaváltáskor vagy a 10. Feltétel szerinti Mulasztási Eseményt követően fizetendő, az az összeg lesz, amely egyenlő az illető Kötvénynek a korai visszaváltás időpontjában érvényes piaci értékével, amelyet kiigazítottak a Kibocsátó (vagy bármely kapcsolt vállalkozása) számára a bármely

4 alapul szolgáló vagy kapcsolódó bebiztosító és finanszírozási megállapodás felszámolásával felmerülő veszteségek, kiadások és költségek teljes körű figyelembevétele céljából, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját kizárólagos és abszolút belátása szerint meghatározta. A KÖTVÉNYEKRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 25 Kötvények formája: Az angol jog által szabályozott Kötvények: Bemutatóra szóló Kötvények: Ideiglenes Globális Kötvény, amely kicserélhető Állandó Globális Kötvényre, amely kicserélhető Végleges Kötvényekre az Állandó Globális Kötvényben meghatározott korlátozott körülmények között. 26 Új Globális Kötvény: Igen 27 Pénzügyi Központ(ok) vagy a Fizetési Időpontokra vonatkozó egyéb különös rendelkezések Budapest, Bécs, TARGET 28 A Végleges Kötvényekhez csatolandó jövőbeli szelvényekre vagy nyugtákra vonatkozó Talonok (és e Talonok lejárati időpontjai): 29 A Részben Befizetett Kötvényekre vonatkozó adatok: minden befizetés összege magában foglalja a Kibocsátási Árat, és azon időpontot, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell [valamint a fizetés elmulasztásának (esetleges) következményeit, ideértve a Kibocsátónak azt a jogát is, hogy jogvesztésnek vesse alá a Kötvényeket, és ideértve a késedelmes fizetés esetén járó kamatot]: 30 A Részletfizetéses Kötvényekre vonatkozó adatok: az egyes részletek összege, azon időpont, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell: 31 Átcímletezési, névérték-átalakítási és konvencióátalakítási rendelkezések: Nem 32 Összevonási rendelkezések: 33 Egyéb végleges feltételek: A Kibocsátó megteheti (de nem köteles arra), hogy visszavásárolja a Kötvényeket, ha a Kötvénytulajdonosok erre kérik, és e Kötvényeket olyan összegen vásárolja vissza, amely egyenlő az illető Kötvényeknek a visszavásárlás időpontjában fennálló piaci értékével, amelyet ki kell igazítani, hogy teljes körűen figyelembe vegyék a Kibocsátónál (vagy bármely kapcsolt vállalkozásánál) azzal kapcsolatban felmerült veszteségeket, kiadásokat és költségeket, hogy felszámolja az alapvető vagy kapcsolódó fedezeti és finanszírozási megállapodásokat, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját egyedüli és kizárólagos belátása szerint meghatározza, továbbá ki kell igazítani egy korai visszaváltási díjjal, amelynek összege a Kezdési Időpontban kezdődő egy hónapos időszakra 4,00%, és a korai visszaváltási díj a rá következő valamennyi egy hónapos időszakra 20 bázisponttal 4

5 csökken (azaz 3,80% a második egy hónapos időszakra, 3,60% a harmadik egy hónapos időszakra és így tovább). A visszaváltási díj mértéke a névértékre vetítve kerül kiszámításra. FORGALMAZÁS 34 (i) Ha szindikált kibocsátásról van szó, a Lebonyolítók neve és címe, valamint a jegyzésgarantálási kötelezettségvállalások: (ii) A Jegyzési Megállapodás dátuma (iii) (Esetleges) Stabilizáló Lebonyolító(k): 35 Ha nem szindikált kibocsátásról van szó, a Kereskedő neve és címe: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienna 36 Jutalék és engedmény összesen: 37 USA-beli értékesítés korlátozásai: TEFRA D 38 Nem mentesített forgalomba hozatal: A Kötvények forgalomba hozatalát a Kezelő és az Erste Befektetési Zrt. végezheti Magyarországon ( Nyilvános Forgalomba Hozatal Joghatósága ) a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésétől eltérő módon a november 5-től december 14-ig tartó időszak ( Forgalomba Hozatali Időszak ) alatt. A Kibocsátó bármikor elhatározhatja a Forgalomba Hozatali Időszak lezárását a fent említett zárási időpont előtt, és ezt megteheti a piac részére szóló mindennemű előzetes tájékoztatás nélkül. A további részleteket lásd az alábbi B. rész 11. pontjában. 39 További értékesítési korlátozások: 40 Bírói illetékesség és irányadó jog Angol 41 Kötelező nyelv: Angol 42 Belföldi vagy nemzetközi Kötvények: Nemzetközi A Végleges Feltételek célja A jelen Végleges Feltételek magukban foglalják mindazon végleges feltételeket, amelyek szükségesek a jelen okiratban körülírt Kötvényeknek a Nyilvános Forgalomba Hozatali Joghatóságok alatt történő kibocsátásához és nyilvános forgalomba hozatalához az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG eurós Kötvénykibocsátási Programja keretében. Felelősség A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, mint Kibocsátó. Aláírás: Felhatalmazott Tisztségviselő Aláírás: Felhatalmazott Tisztségviselő 5

6 B. RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. TŐZSDEI JEGYZÉS 1. TŐZSDEI JEGYZÉS Nincs (i) Tőzsdei jegyzés: (ii) Kereskedésre való elfogadás: 2. HITELMINŐSÍTÉSEK Hitelminősítések: Általában a Kötvények minősítése a következő: S&P: Hosszú távú: A Rövid távú: A-1 Moody's: Hosszú lejáratú bankbetét minősítése: Aa3 Rövid lejáratú bankbetét minősítése: P-1 Fölérendelt nem biztosított: Aa3 Alárendelt: A1 Fitch: Hosszú távú: A Rövid távú: F1 3. ÉRTESÍTÉS A Finanzmarktaufsichtbehörde (Pénzpiaci Felügyelet) jóváhagyó tanúsítványt bocsátott ki a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin: Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete Németország), the Commission de surveillance du secteur financier [a Pénzügyi Szektor Felügyelő Bizottsága] (CSSF - Luxembourg), a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF - Magyarország), a cseh Értékpapír Bizottság (SEC - Cseh Köztársaság), szlovák Nemzeti Bank (NBS - Szlovák Köztársaság), a lengyel Értékpapír- és Tőkebizottság (KPWIG - Varsó), az Értékpapírpiaci Ügynökség (Szlovénia), a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Bulgária) és a Román Nemzeti Értékpapír Bizottság (Románia) részére, amely igazolja, hogy a Kibocsátási Tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerint készítették el.. 4. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI / FORGALOMBA HOZATAL A Jegyzés és értékesítés című részben ismertetettek kivételével a Kibocsátó tudomása szerint a Kötvények forgalomba hozatalában részt vevő egyik személynek sincs a forgalomba hozatalhoz fűződő lényeges érdekeltsége. 5. A FORGALOMBA HOZATAL INDOKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTEL ÉS ÖSSZKÖLTSÉG (i) A forgalomba hozatal indokai: (ii) Becsült nettó bevétel: (iii) Becsült összköltség: Lásd A bevételek felhasználása című szöveget a Kibocsátási Tájékoztatóban euró 6

7 6. Csak Fix Kamatozású Kötvények HOZAM A hozam feltüntetése: 7. Csak Változó Kamatozású Kötvények MÚLTBELI KAMATLÁBAK 8. Csak Indexhez kötött vagy Részvényhez kötött vagy Alaphoz kötött vagy Hitelhez kötött vagy Áruhoz kötött vagy Egyéb Változóhoz kötött Kötvények az INDEX / KÉPLET / ALAPVETŐ RÉSZVÉNY / ALAP / HITELEZÉSI ESEMÉNY / ÁRU / EGYÉB VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNYE, A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK MAGYARÁZATA, VALAMINT AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK A Kötvények egy Részvénykosárhoz kötődnek, amint a 2. melléklet tartalmazza. A lehetséges befektető minden esetben legalább a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 107,5%-át megkapja. Bár a maximális teljesítmény a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 150%-ára korlátozódik, ebben az esetben az ilyen maximális érték nélküli termékbe történő befektetés magasabb bevételeket termelhet. A részvények ingadozó termékek, és olyan negatív teljesítményeket mutathatnak fel, amelyek a vártnál kisebb kötvényhozamokat eredményezhetnek. Az alapvető részvényekre vonatkozó információkat olyan információ szolgáltatóktól lehet beszerezni, mint a Reuters és a Bloomberg, vagy pedig azon tőzsdéktől, ahol az alapvető részvényeket jegyzik. 9. Csak Kétvalutás Kötvények AZ ÁRFOLYAM[OK] TELJESÍTMÉNYE, VALAMINT A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS MAGYARÁZATA 10. MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK (i) ISIN kód: XS (ii) Közös kód: (iii) Klíringrendszer(ek)) a) a Nemzetközi Kötvények esetében: Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking, Société Anonyme (iv) Kiadás: (v) Az első Kifizető(k) neve és címe: (vi) Az (esetleges) további Kifizető(k) neve és címe: (vii) Olyan módon szándékozzák-e birtokolni, amely lehetővé teszi a Eurosystemre való alkalmasságot. Kiadás fizetés nélkül The Bank of New York, One Canada Square, London E14 5AL, Egyesült Királyság Igen Megjegyzendő, hogy az igen megjelölés egyszerűen azt jelenti, hogy a Kötvényeket kibocsátáskor letétbe kívánják helyezni az ICSD-k egyikénél, mint közös megőrzőnél, és nem szükségképpen jelenti azt, hogy a Kötvényeket el fogják ismerni a Eurosystem pénzügyi irányelve és a Eurosystem általi napon belüli hitelműveletek esetében alkalmas biztosítékul, akár a kibocsátáskor, akár 7 Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,6 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Függő: 1,16 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm

8 élettartamuk bármely vagy minden időpontjában. Ez az elismerés attól függ, az Európai Központi Bank meggyőződike arról, hogy teljesítették a Eurosystem alkalmassági kritériumait. Megjegyzendő az is, hogy e program tervei szerint a Kötvényeket ki lehet bocsátani NGN formában is, még ha a fentiekben a nem megjelölést választották is. Lásd az A. rész 25. pontját is. 11. A forgalomba hozatal feltételei és kikötései Ajánlati Ár: Azon feltételek, amelyeknek a forgalomba hozatal alá van vetve: A kérelmezési eljárás leírása: A jegyzések csökkentési lehetőségének és a jelentkezők által fizetett többletösszeg visszatérítési módjának leírása: A minimális és/vagy maximális kérelmezhető összeg adatai: A Kötvények befizetése és átadása módjának és időkeretének adatai: A forgalomba hozatal eredményei nyilvánosságra hozásának módja és időpontja: Az elővásárlási jog gyakorlásának eljárása, a jegyzési jogok forgathatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: Azon lehetséges befektetők kategóriái, akiknek a Kötvényeket felkínálják, és hogy egyes tranche-o(ka)t fenntartottak-e bizonyos országok számára: A jelentkezők kiosztott összegről szóló értesítésének eljárása és annak jelzése, hogy az ügyletkötés megkezdődhet-e az értesítés megtörténte előtt: A jegyzőre vagy a vevőre konkrétan kiterhelt költségek és adók összege: A különböző országokban lévő azon kihelyezők neve és címe (amennyire ismert a Kibocsátó előtt), ahol a forgalomba hozatal történik. Kibocsátási Ár Magyar Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u ) és a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott postahelyein. 8

9 1. melléklet 1.) A visszaváltás kiszámítása: A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a Részvénykosárban lévő részvények teljesítményétől függően. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Időpontban megállapítja adott Részvény ezen időpontban érvényes Zárási Árát és a Részvénykosár megfelelő értékét, és e teljesítmény értékét alkalmazza a Végső Visszaváltási Összeg kiszámításához az alábbi képletek szerint: Végső Visszaváltási Összeg = Névleges Összeg + [Min[ Max[7,5%; P x Ázsiai Vételi Opció] ; 50%] x Névleges] Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 0,95 cm, Többszintű + Szint: 2 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 1,9 cm + Tabulátorhely: 2,54 cm + Behúzás: 2,54 cm, Tabulátorok: Nincs 2,54 cm ÁzsiaiVételiOpció = Részvénykosár i = i= 1 Részvénykosári 1 Részvény Részvény i, j j= 1 gyakorlási, j E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés ( P ): 70% Max [ ] A szögletes zárójelek között lévő értékek közül a magasabb, legalább 107,5% Min [ ] Részvény i,j : Részvény gyakorlási,j : Zárási Ár: A szögletes zárójelek között lévő értékek közül az alacsonyabb A Részvény Zárási Ára valamely Értékelési Időpontban i A Részvény Zárási Ára a Gyakorlási Időpontban Bármely Részvény vonatkozásában az illető Részvénynek az az árfolyama, amelyet a Kalkulációs Megbízott állapított meg a releváns Értékelési Időpontban a releváns Tőzsdén. Gyakorlási Időpont: december 19. Értékelési Időpont i : Havonta, január 22-ével kezdődően (i=1) és június 14-ével végződően (i=30) 9

10 Értékelési Napok január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június 14. Formázott: Behúzás: Bal: 6,62 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,8 cm + Tabulátorhely: 1,43 cm + Behúzás: 1,43 cm Bármely Részvény vonatkozásában, ha az illető Értékelési Időpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az illető Részvény vonatkozásában, akkor az Értékelési Időpont csupán ezen Részvény esetében a közvetlenül rá következő releváns Beütemezett Kereskedési Nap lesz e Részvény vonatkozásában, kivéve, ha e releváns Beütemezett Kereskedési Nap Félbeszakadt Nap. Értékelési Időpont: Bármely Részvény és bármely Értékelési Nap vonatkozásában ezen a napon az illető Tőzsdén a Beütemezett Zárási Időpont. Beütemezett Zárási Időpont: Valamely Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási időpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. Tőzsde: Kapcsolódó Tőzsde: Tőzsdei Munkanap: Lásd a 2. táblázatot a Tőzsde fejcím alatt. Bármely Részvény vonatkozásában minden olyan tőzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az illető Részvényre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések általános piacára. Minden Részvény vonatkozásában bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából azok illető szokásos kereskedési ideje alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde a Beütemezett Zárási Időpontja előtt bezár. 10

11 Beütemezett Kereskedési Nap: Mindegyik Részvény vonatkozásában bármely nap, amelyen az ütemezés szerint mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából. Félbeszakadt Nap: Mindegyik Részvény vonatkozásában bármelyik Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen valamelyik releváns Tőzsde vagy valamely Kapcsolódó Tőzsde nem nyit ki kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt, vagy amelyen a piacot félbeszakító esemény történt. Ha valamely Értékelési Nap Félbeszakadt Nap valamely Részvény vonatkozásában, akkor a Félbeszakadt Nap eseménye által nem érintett mindegyik Részvény esetében az Értékelési Nap a Beütemezett Értékelési Nap lesz, és a Félbeszakadt Nap eseménye által érintett minden Részvény vonatkozásában az Értékelési Nap azon első rá következő Beütemezett Kereskedési Nap lesz, amely nem Félbeszakadt Nap, kivéve, ha a Beütemezett Értékelési Napot követő öt Beütemezett Nap mindegyike Félbeszakadt Nap, amely esetben az ötödik nap lesz az illető Részvényre vonatkozó Értékelési Nap, és a Kalkulációs Megbízott állapítja meg az illető Részvény értékére vonatkozó jóhiszemű becslését. 2. A piac félbeszakadása A Piacot Félbeszakító Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában (A) a Kereskedés Félbeszakadásának vagy (B) a Tőzsde Félbeszakadásának bekövetkezése vagy fennállása, bármelyik esetben akkor, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy a Kereskedés Félbeszakadása vagy a Tőzsde Félbeszakadása lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Időpontban végződik; vagy (C) Korai Zárás bekövetkezése vagy fennállása. Kereskedés Félbeszakadása: Az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként a kereskedésre kirótt korlátozások vagy a kereskedés felfüggesztése, az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként engedélyezett limiteket túllépő árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. A Tőzsde Félbeszakadása: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja a piaci résztvevők lehetőségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek be (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. Korai Zárás: Mindegyik Részvény vonatkozásában a Tőzsde vagy bármely Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) Tőzsdei Munkanapján a Tőzsdének a Beütemezett Zárási Időpont előtti bezárása, kivéve, ha az illető Tőzsde (Tőzsdék) vagy Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) e korábbi zárási időpontot bejelentik az alábbi időpontok közül a korábbikat legalább egy órával megelőzően: (A) az illető Tőzsdén (Tőzsdéken) vagy Kapcsolódó Tőzsd (Kapcsolódó Tőzsdéken) az illető Tőzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási időpont vagy (B) a Tőzsdei vagy Kapcsolódó Tőzsdei rendszerbe az illető Tőzsdei Munkanapon az Értékelési Időpontban végrehajtás céljából rögzítendő megrendelésekre vonatkozó benyújtási határidő. 3. A Részvények kiigazítása/helyettesítése 3.a. Amennyiben olyan esemény következik be, amely a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint felhígító vagy koncentráló hatással jár az illető Részvények elméleti értékére (Potenciális Kiigazítási Esemény), a Kalkulációs Mdegbízott meghatározza, hogy e Potenciális Kiigazítási Esemény jelentős felhígító vagy koncentráló hatást gyakorol-e az illető Részvények elméleti értékére, és ha ez így van, elvégzi a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) a Részvény Záró Árfolyamán a Kezdési Időponttal vagy a tranzakció egyéb változóin, amint a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető felhígító vagy koncentráló hatás figyelembevételéhez (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra csupán az ingadozásban, várható osztalékban, részvény/hitel arányban vagy likviditásban bekövetkező változások figyelembevétele céljából), és meghatározza e kiigazítás(ok) hatálybalépési időpontját (időpontjait). A Kalkulációs Megbízott megteheti (de nem kell megtennie), hogy a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) azon illető Potenciális Kiigazítási 11

12 Esemény vonatkozásában történt kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással állapítja meg, amelyek egy opciós tőzsdén történtek az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvények opcióit illetően. 3. b. Fúziós Esemény Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Fúziós Esemény történik valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető Fúziós Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi a tranzakció feltételeinek azon kiigazítását, amelyet a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tart az illető Fúziós Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem történnek kiigazítások pusztán a Részvényekre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásainak figyelembevételére), amelyet az illető Fúziós Esemény vonatkozásában egy olyan opciós tőzsde által végzett kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással lehet, de nem kell meghatározni, ahol az illető Részvényekre vonatkozó opciókat forgalmazzák az illető opciós tőzsdén, és (B) meghatározza az illető kiigazítás hatálybalépési időpontját, vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az a kiigazítás, amelyet elvégezhetnek a (i) alapján, nem hozza meg a kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az Érintett Részvényt, vagy az esettől függően az új részvényt vagy az Érintett Részvényt Fúziós Esemény következtében helyettesítő egyéb ellenszolgáltatást Helyettesítő Részvénnyel kell helyettesíteni, és ebben az esetben (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak Kibocsátóját a Részvény -nek és Kibocsátó -nak kell tekinteni, (b) a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát a Kalkulációs Megbízott állapítja meg, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely egyéb jelentős feltételét. Fúziós Esemény: Bármely releváns Részvény vonatkozásában (i) az illető Részvények átsorolása vagy megváltoztatása, amely minden ilyen forgalomban lévő Részvénynek egy másik szervezetre vagy személyre történő átruházását vagy az átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi, (ii) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel vagy személlyel (kivéve azt az egyesülést, összeolvadást, beolvadást vagy kötelező részvénycserét, amelyben a Részvény illető kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi minden ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését), (iii) átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, hogy megvásárolja vagy más módon megszerezze a kibocsátó forgalomban lévő Részvényeinek 100%-át, amely az összes ilyen Részvény átruházását vagy átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket), vagy (iv) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel, amelyben a Részvény kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi az összes ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését, hanem azt eredményezi, hogy a közvetlenül ezen esemény előtt a forgalomban lévő Részvényeket tulajdonban tartók (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket) közvetlenül ezen esemény után a forgalomban lévő Részvények 50%-ánál kevesebbet tartanak tulajdonban ( Fordított Fúzió ), mindegyik esetben akkor, ha a Fúziós Időpont a végső Értékelési Napon vagy az előtt van. 3. c. Pályázati ajánlat Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Pályázati Ajánlati Esemény következik be valamely Részvény (Érintett Részvény) vonatkozásában, akkor az illető Pályázati Ajánlati Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi azon kiigazításokat a tranzakció feltételei tekintetében, amelyeket a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető Pályázati Ajánlati Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra pusztán a Részvényre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásai figyelembevétele céljából), és amelyeket az illető Pályázati Ajánlati Esemény vonatkozásában valamely opciós tőzsde által az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvényekre vonatkozó opciók vonatkozásában végzett kiigazítás(ok)ra utalással lehet, de nem kell meghatározni és (B) meghatározza e kiigazítás hatálybalépési időpontját vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott úgy határoz, hogy az a kiigazítás, amelyet az (i) alapján végezhet, nem ad kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az érintett Részvény helyébe a Helyettesítő Részvény lép, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdő időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. 12

13 Pályázati Ajánlati Esemény: Bármely illető Részvény vonatkozásában átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, amely azt eredményezi, hogy ez a szervezet vagy személy megvásárolja vagy más módon, átváltás útján vagy egyéb eszközökkel megszerzi a Részvény kibocsátója forgalomban lévő szavazó részvényei több mint 10%- át és kevesebb mint 100%-át, amint a Kibocsátó meghatározza, annak alapján, hogy megteszik a kormányszerveknél vagy önszabályozó ügynökségeknél az előterjesztéseket vagy azon egyéb tájékoztatásokat, amelyeket a Kalkulációs Megbízott lényegesnek tekint. 3. d. Államosítás, fizetőképtelenség, kivezetés a tőzsdéről Ha a Kibocsátó megállapítása szerint Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés következik be valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés hatálybalépési időpontjában vagy azt követően a Kibocsátó az Érintett Részvényt a Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kibocsátó meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát és (c) a Kibocsátó kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Államosítás: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátójának valamennyi Részvényét vagy teljes illetve lényegében teljes vagyonát államosítják, kisajátítják, vagy egyébként előírják bármely kormányszervre, hatóságra, szervezetre vagy annak alárendelt szervére való átruházását. Fizetőképtelenség: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátóját érintő végelszámolás vagy felszámolás, csőd, fizetőképtelenség, megszüntetés vagy feloszlatás vagy hasonló eljárás folytán (A) az illető kibocsátó összes Részvényét át kell ruházni egy bizalmi vagyonkezelőre, felszámolóra vagy más hasonló tisztségviselőre, vagy (B) az illető kibocsátó Részvényeinek tulajdonosait jogszabályi tilalom zárja el a Részvények átruházásától. Tőzsdei kivezetés: Azt jelenti, hogy a tőzsde bejelenti, miszerint az illető tőzsde szabályai szerint a Részvény(ek)nek a tőzsdén való jegyzését, forgalmazását vagy nyilvános jegyzését bármilyen okból (kivéve a Fúziós Eseményt vagy a Pályázati Ajánlati Eseményt) megszüntetik (vagy meg fogják szüntetni), és haladéktalanul nem vezetik be újra, nem forgalmazzák újra vagy nem jegyzik újra az ugyanazon országban lévő valamely tőzsdén vagy jegyzési rendszerben (vagy ha a Részvényeket az Európai Unión belüli tőzsdén vagy jegyzési rendszerben jegyezték, akkor az Európai Unió bármely tagállamában), mint ahol a tőzsde található. 3. e. Likviditási Esemény Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Likviditási Esemény következik be valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető államosítási, fizetőképtelenségi vagy tőzsdei kivezetési időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott az Érintett Részvényt Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Likviditási Esemény: Bármely Részvény vonatkozásában az az esemény, amely a Kalkulációs Megbízott véleménye szerint lényegesen csökkenti az illető Részvény tőzsdei likviditását, vagy az illető Részvényre vonatkozó opciós szerződések és/vagy határidős szerződések likviditását a Kapcsolódó Tőzsdén. 3. f. Különös Rendelkezések Helyettesítő Részvény: Bármely Érintett Részvény vonatkozásában olyan részvény, amelyet a Kibocsátó kiválasztott az illető Érintett Részvény helyettesítésére, és: (i) (ii) amely nem olyan Részvény, amely már szerepel a Kosárban, amely olyan Részvény, amelynek vonatkozásában nem fog Részvény Esemény bekövetkezni közvetlenül akkor, amikor az illető Érintett Részvény helyébe lép, 13

14 (iii) (iv) (v) (vi) amelyet olyan tőzsdén, olyan jegyzési rendszerben vagy piacon jegyeznek és forgalmaznak, amely a Kibocsátó megállapítása szerint az illető Érintett Részvény vonatkozásában összehasonlítható méretű és likviditású, mint az Érintett Részvény vonatkozásában az eredeti tőzsde, amelyet a lehetséges mértékig ugyanazon joghatóság alatt vagy ugyanazon földrajzi területen létesítenek, amelynek elsődleges üzleti területe a lehetséges mértékig azonos vagy lényegileg azonos az illető Érintett Részvényével, és amely a lehetséges mértékig olyan részvény, amelynek esetében a rá vonatkozó opciós szerződéseket és/vagy határidős szerződéseket legalább egy tőzsdén forgalmazzák. Részvény Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában Fúziós Esemény, Pályázati Ajánlati Esemény, Államosítási, Fizetőképtelenségi, Tőzsdei Kivezetési vagy Likviditási Esemény bekövetkezése. A Kibocsátó olyan módon végzi el a jelen 3. pontban foglalt kiigazításokat, amelyet a Kibocsátó megfelelőnek tart ahhoz, hogy figyelembe vegye a Potenciális Kiigazítási Esemény vagy Részvény Esemény által előidézett hatás(oka)t és következményt (következményeket), továbbá a 14. feltételnek megfelelően tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a kiigazító intézkedésekről és ezen intézkedések hatálybalépési időpontjáról. Ettől függetlenül minden olyan kiigazító intézkedés, amelyet a Kibocsátó a jelen Végleges Feltételek 3. pontja szerint meghatároz és végrehajt, érvényes és joghatályos lesz arra való tekintet nélkül, hogy szabályszerűen tájékoztatták-e róluk a Kötvénytulajdonosokat. 14

15 2. melléklet A részvénykosár az alábbi részvényekből áll: Társaság neve Bloomberg kód ISIN Tőzsde 1 ABBOTT LABORATORIES ABT UN Equity US New York 2 ALTRIA GROUP INC MO UN Equity US02209S1033 New York 3 BANK OF AMERICA CORP BAC UN Equity US New York 4 BP PLC BP/ LN Equity GB London 5 COCA-COLA CO/THE KO UN Equity US New York 6 ENI SPA ENI IM Equity IT Milan 7 GENERAL ELECTRIC CO GE UN Equity US New York 8 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN Equity GB London 9 HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN Equity GB London 10 ING GROEP NV-CVA INGA NA Equity NL EN Amsterdam 11 JOHNSON & JOHNSON JNJ UN Equity US New York 12 NESTLE SA-REG NESN VX Equity CH Virt-x 13 NOVARTIS AG-REG NOVN VX Equity CH Virt-x 14 PEPSICO INC PEP UN Equity US New York 15 PFIZER INC PFE UN Equity US New York 16 PROCTER & GAMBLE CO PG UN Equity US New York 17 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A RDSA NA Equity GB00B03MLX29 EN Amsterdam SHS 18 TELEFONICA SA TEF SM Equity ES E18 folyamatos 19 TOTAL SA FP FP Equity FR EN Paris 20 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN Equity US92343V1044 New York 15

16 3. melléklet Korai jegyzési diszkonttáblázat Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére: Jegyzés dátuma Alkalmazandó jegyzési árfolyam

( Hozamgarantált Kötvény 6. ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Hozamgarantált Kötvény 6. ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Optimum Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Optimum Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Maximum Garantált Kötvény ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Maximum Garantált Kötvény ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Európa Expressz Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján december 10.

( Európa Expressz Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján december 10. FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Siker Garantált Kötvény ) a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Siker Garantált Kötvény ) a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelv fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetk részére a jogszabályokban elírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY

PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY Fektessen az Egyesült Államok és Európa legnagyobb vállalataiba, részesedjen Ön is a világ két legfejlettebb régiójának várható növekedéséből A Prémium Garantált Kötvény segítségével

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) 2013. december 2-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) 2013. november 15-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

www.ersteinvestment.hu

www.ersteinvestment.hu Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum 4

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY 100%-os tőkevédelem és részesedés a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste DAX Növekedési Kötvény-t?

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A kötvény kamatfizetése:

A kötvény kamatfizetése: 2007. november 05. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 500.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A GOOGLE INC. (A. OSZTÁLY) ÉS A HEWLETT-PACKARD CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Horizont Capital Protected Structured Open-Ended

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile

Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile 2016-2017 Szeretne dollárban 12,30% kamatot elérni 1 évre történő befektetéssel? Hajlandó ezért 3 részvény (Tesla Motors INC, Ford Motor

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként a befektetők számára a Kötvényekbe történő befektetéseikkel kapcsolatos döntéseik során kíván segítséget nyújtani, azonban nem pótolja a Tájékoztató

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra Erste Strukturált Értékpapír Struktúra Az Erste Strukturált Értékpapír - Reverse Convertible (a továbbiakban: ) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 2004. Október ÁLLAMi garanciával 2 004 elsô tíz hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 1328,6 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016

Vonzó hozamlehetőség 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 Vonzó hozamlehetőség 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 Szeretne 6,8% euró kamatot elérni 1 évre történő befektetéssel? Hajlandó ezért 3 részvény (Bayerische Motoren Werke AG, Daimler

Részletesebben