2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG"

Átírás

1 NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) Fax: (+ 361) Megrendelés szerint - As ordered - Wie bestellt: Fordítás - Translation - Übersetzung Nr.: NU október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG HUF összegű, Kosárhoz kapcsolt Kötvény kibocsátása ( Prémium Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján Az alábbiakban hivatkozott Kibocsátási Tájékoztató (amelyet a jelen Végleges Feltételek egészítenek ki) azon az alapon készült, hogy az alábbi (ii) alpontban elrendeltek kivételével a Kötvények forgalomba hozatala az Európai Gazdasági Térség bármely olyan tagállamában, amely átültette a Kibocsátási Tájékoztató Irányelvet (2003/71/EC) (mindegyikük Releváns Tagállam ) a Releváns Tagállamban átültetett Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerinti mentesítés értelmében történik azon követelmény alól, hogy kibocsátási tájékoztatót kell közzétenni a Kötvények forgalomba hozatalai céljából. Ennek megfelelően az a személy, aki forgalomba hozza vagy forgalomba hozni szándékozza a Kötvényeket, ezt csak: (i) olyan körülmények között teheti meg, amikor nem merül fel az a kötelezettség a Kibocsátó vagy bármely Kereskedő számára, hogy kibocsátási tájékoztatót tegyen közzé a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikke értelmében, vagy kiegészítsen egy kibocsátási tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 16. cikke értelmében, mindegyik esetben az illető forgalomba hozatallal kapcsolatban; vagy (ii) az alábbi A. rész 38. pontjában említett Nyilvános Forgalombahozatali Joghatóságok alatt teheti meg, feltéve, hogy ez a személy az alábbi A. rész 38. pontjában említett személyek egyike, és e forgalomba hozatal az ebből a célból ott meghatározott Forgalomba Hozatali Időszak alatt történik. Sem a Kibocsátó, sem bármelyik Kereskedő nem engedélyezte és nem is engedélyezi a Kötvények semmiféle forgalomba hozatalának végzését más körülmények között. A. RÉSZ - SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen okiratban alkalmazott kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azokat a augusztus 10-i Kibocsátási Tájékoztatóban (amely a Kibocsátási Tájékoztatóra Vonatkozó Irányelv (2003/71/EK irányelv) ( Kibocsátási Tájékoztató Irányelv ) alkalmazásában a kibocsátási alaptájékoztatót alkotja) megszabott Feltételek (Feltételek) céljaira határozzuk meg. A jelen dokumentum alkotja az itt ismertetett Kötvények Végleges Feltételeit a Kibocsátási Tájékoztató/Forgalombahozatali Irányelv 5.4 cikkének alkalmazásában, és ezért ezt az illető Kibocsátási Tájékoztatóval együttesen kell értelmezni. A Kibocsátóról, valamint a Kötvények forgalomba hozataláról szóló teljes körű információ csak a jelen Végleges Feltételek és a Kibocsátási Tájékoztató együttese alapján áll rendelkezésre. A Kibocsátási Tájékoztató betekintésre rendelkezésre áll az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24 cím alatti helyiségeiben, a honlapon, továbbá példányok beszerezhetők az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24. szám alatti címe alól, valamint a honlapról, november 5-től pedig a Magyar Forgalmazónál is: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u , engedélyének száma: III/ /2002., a BÉT és a Deutsche Börse AG tagja), valamint a honlapról. A kibocsátás módja: jegyzés. Jegyzési helyek: az Erste Befektetési Zrt.-nél, valamint a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynökeke -, az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es számú mellékletében meghatározott postahelyein, a megszabott nyitvatartási időben. 1

2 A lejegyzés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján, a jegyzési űrlap aláírásával; a jegyzési időszakban: november 5-től december 14-ig.(a jegyzési időszakot ez előtt is le lehet zárni a Kibocsátó döntése alapján). Az érvényes jegyzés feltételei: számlavezetés az Erste Befektetési Zrt.-nél; a jegyzési űrlap teljes és érvényes elfogadása; a teljes jegyzési összegnek rendelkezésre kell állnia az ügyfél Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett számláján legkésőbb a jegyzés időpontjában. 1 Kibocsátó: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 2 (i) Sorozat száma: 507 (ii) Tranche száma: 1 (Ha helyettesíthető egy meglévő Sorozattal, az illető Sorozat adatai, azon időponttal együtt, amikor a Kötvények helyettesíthetővé válnak). 3 Megadott valuta vagy valuták: magyar forint ( HUF ) 4 Összesített névleges összeg: (i) Sorozat: HUF (ii) Tranche: HUF 5 Kibocsátási ár: Az összesített névleges összeg 100 %-a A korai jegyzéssel összefüggő diszkontokra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési táblázatában. 6 (i) Meghatározott címletek: HUF (ii) Kiszámítási összeg Meghatározott címlet 7 (i) Kibocsátási Időpont: december 19. (ii) Kamat Kezdési Időpontja: 8 Lejárati Időpont: június Kamat alapja: 10 Visszaváltás/fizetés alapja: Befektetési egységhez kapcsolt visszaváltás (a további részletek alább szerepelnek) 11 A kamat vagy a visszaváltás / fizetés alapjának változása: 12 Eladási/Vételi Opció: 13 (i) Kötvények státusza: Fölérendelt (ii) Likvidációs felosztás (iii) Az az időpont, amikor megszerzik a kötvénykibocsátáshoz az Igazgatóság jóváhagyását 2 14 Forgalmazás módja: Nem szindikált A FIZETENDŐ (ESETLEGES) KAMATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15 Fix Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 16 Változó Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 17 Zéró Szelvényű Kötvényre vonatkozó rendelkezések 18 Indexhez Kapcsolt Kamat Kötvényhez / Egyéb Változóhoz Kapcsolt Kamatozású Kötvény rendelkezései

3 19 Kétvalutás Kötvény Rendelkezések A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20 Vételi Opció 21 Eladási Opció 22 Az egyes Kötvények Végső Visszaváltási Összege Azokban az esetekben, amikor a Végső Visszaváltási Összeg Indexhez kötött vagy Egyéb változóhoz kötött: 3 Alkalmazandó (i) Index/Képlet/ Egyéb Változó: A 2. mellékletben meghatározott Részvénykosár A Részvénykosárban foglalt mindegyik részt vevő részvényt Részvény -ként kell kezelni, és mindegyik részt vevő Részvényt együttesen Részvények -ként kell kezelni a jelen Végleges Feltételek alkalmazásában. (ii) A Végső Visszaváltási Összeg kiszámításáért felelős fél (ha nem az Ügynök): Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG (iii) Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg megállapításához, ha Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy egyéb változóhoz viszonyítva számítják ki: (iv) Meghatározási Időpont(ok): (v) Rendelkezések a Végső Visszaváltási Összeg meghatározásához, ha valamely Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy Alapul Vett Részvény(ek)hez és/vagy Alap(ok)hoz és/vagy Hitelezési Esemény(ek)hez és/vagy Áru(k)hoz és/vagy egyéb változóhoz viszonyított kiszámítás nem lehetséges vagy nem gyakorlatias vagy egyébként félbeszakad: (vi) Fizetési Időpont: (vii) Minimális Végső Visszaváltási Összeg: (viii) Maximális Végső Visszaváltási Összeg: 23 A Negatív Visszaváltható Kötvények (Pénz vagy Részvénykötvények, Pénz vagy Alap Kötvények, Pénz vagy Áru Kötvények, Pénz vagy Deviza Kötvények) visszaváltása 24 Korai Visszaváltási Összeg Az egyes Kötvények Korai Visszaváltási Összege(i), amely(ek) adózási indokok miatti vagy mulasztási esemény alkalmából történő vagy egyéb korai visszaváltás idején fizetendő(k) és/vagy ezek kiszámításának módszere (ha szükséges, vagy ha eltér a Feltételekben foglaltaktól): A Végső Visszaváltási Összeg a Részvénykosárban szereplő 20 részvény teljesítményétől függ. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben június 21., a Következő Munkanap Egyezményétől függően A Névleges Összeg 107,50%-a A Névleges Összeg 150,00%-a Az egyes Kötvények vonatkozásában a Korai Visszaváltási Összeg, amely a 6(c) Feltétel szerinti visszaváltáskor vagy a 10. Feltétel szerinti Mulasztási Eseményt követően fizetendő, az az összeg lesz, amely egyenlő az illető Kötvénynek a korai visszaváltás időpontjában érvényes piaci értékével, amelyet kiigazítottak a Kibocsátó (vagy bármely kapcsolt vállalkozása) számára a bármely

4 alapul szolgáló vagy kapcsolódó bebiztosító és finanszírozási megállapodás felszámolásával felmerülő veszteségek, kiadások és költségek teljes körű figyelembevétele céljából, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját kizárólagos és abszolút belátása szerint meghatározta. A KÖTVÉNYEKRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 25 Kötvények formája: Az angol jog által szabályozott Kötvények: Bemutatóra szóló Kötvények: Ideiglenes Globális Kötvény, amely kicserélhető Állandó Globális Kötvényre, amely kicserélhető Végleges Kötvényekre az Állandó Globális Kötvényben meghatározott korlátozott körülmények között. 26 Új Globális Kötvény: Igen 27 Pénzügyi Központ(ok) vagy a Fizetési Időpontokra vonatkozó egyéb különös rendelkezések Budapest, Bécs, TARGET 28 A Végleges Kötvényekhez csatolandó jövőbeli szelvényekre vagy nyugtákra vonatkozó Talonok (és e Talonok lejárati időpontjai): 29 A Részben Befizetett Kötvényekre vonatkozó adatok: minden befizetés összege magában foglalja a Kibocsátási Árat, és azon időpontot, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell [valamint a fizetés elmulasztásának (esetleges) következményeit, ideértve a Kibocsátónak azt a jogát is, hogy jogvesztésnek vesse alá a Kötvényeket, és ideértve a késedelmes fizetés esetén járó kamatot]: 30 A Részletfizetéses Kötvényekre vonatkozó adatok: az egyes részletek összege, azon időpont, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell: 31 Átcímletezési, névérték-átalakítási és konvencióátalakítási rendelkezések: Nem 32 Összevonási rendelkezések: 33 Egyéb végleges feltételek: A Kibocsátó megteheti (de nem köteles arra), hogy visszavásárolja a Kötvényeket, ha a Kötvénytulajdonosok erre kérik, és e Kötvényeket olyan összegen vásárolja vissza, amely egyenlő az illető Kötvényeknek a visszavásárlás időpontjában fennálló piaci értékével, amelyet ki kell igazítani, hogy teljes körűen figyelembe vegyék a Kibocsátónál (vagy bármely kapcsolt vállalkozásánál) azzal kapcsolatban felmerült veszteségeket, kiadásokat és költségeket, hogy felszámolja az alapvető vagy kapcsolódó fedezeti és finanszírozási megállapodásokat, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját egyedüli és kizárólagos belátása szerint meghatározza, továbbá ki kell igazítani egy korai visszaváltási díjjal, amelynek összege a Kezdési Időpontban kezdődő egy hónapos időszakra 4,00%, és a korai visszaváltási díj a rá következő valamennyi egy hónapos időszakra 20 bázisponttal 4

5 csökken (azaz 3,80% a második egy hónapos időszakra, 3,60% a harmadik egy hónapos időszakra és így tovább). A visszaváltási díj mértéke a névértékre vetítve kerül kiszámításra. FORGALMAZÁS 34 (i) Ha szindikált kibocsátásról van szó, a Lebonyolítók neve és címe, valamint a jegyzésgarantálási kötelezettségvállalások: (ii) A Jegyzési Megállapodás dátuma (iii) (Esetleges) Stabilizáló Lebonyolító(k): 35 Ha nem szindikált kibocsátásról van szó, a Kereskedő neve és címe: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienna 36 Jutalék és engedmény összesen: 37 USA-beli értékesítés korlátozásai: TEFRA D 38 Nem mentesített forgalomba hozatal: A Kötvények forgalomba hozatalát a Kezelő és az Erste Befektetési Zrt. végezheti Magyarországon ( Nyilvános Forgalomba Hozatal Joghatósága ) a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésétől eltérő módon a november 5-től december 14-ig tartó időszak ( Forgalomba Hozatali Időszak ) alatt. A Kibocsátó bármikor elhatározhatja a Forgalomba Hozatali Időszak lezárását a fent említett zárási időpont előtt, és ezt megteheti a piac részére szóló mindennemű előzetes tájékoztatás nélkül. A további részleteket lásd az alábbi B. rész 11. pontjában. 39 További értékesítési korlátozások: 40 Bírói illetékesség és irányadó jog Angol 41 Kötelező nyelv: Angol 42 Belföldi vagy nemzetközi Kötvények: Nemzetközi A Végleges Feltételek célja A jelen Végleges Feltételek magukban foglalják mindazon végleges feltételeket, amelyek szükségesek a jelen okiratban körülírt Kötvényeknek a Nyilvános Forgalomba Hozatali Joghatóságok alatt történő kibocsátásához és nyilvános forgalomba hozatalához az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG eurós Kötvénykibocsátási Programja keretében. Felelősség A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, mint Kibocsátó. Aláírás: Felhatalmazott Tisztségviselő Aláírás: Felhatalmazott Tisztségviselő 5

6 B. RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. TŐZSDEI JEGYZÉS 1. TŐZSDEI JEGYZÉS Nincs (i) Tőzsdei jegyzés: (ii) Kereskedésre való elfogadás: 2. HITELMINŐSÍTÉSEK Hitelminősítések: Általában a Kötvények minősítése a következő: S&P: Hosszú távú: A Rövid távú: A-1 Moody's: Hosszú lejáratú bankbetét minősítése: Aa3 Rövid lejáratú bankbetét minősítése: P-1 Fölérendelt nem biztosított: Aa3 Alárendelt: A1 Fitch: Hosszú távú: A Rövid távú: F1 3. ÉRTESÍTÉS A Finanzmarktaufsichtbehörde (Pénzpiaci Felügyelet) jóváhagyó tanúsítványt bocsátott ki a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin: Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete Németország), the Commission de surveillance du secteur financier [a Pénzügyi Szektor Felügyelő Bizottsága] (CSSF - Luxembourg), a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF - Magyarország), a cseh Értékpapír Bizottság (SEC - Cseh Köztársaság), szlovák Nemzeti Bank (NBS - Szlovák Köztársaság), a lengyel Értékpapír- és Tőkebizottság (KPWIG - Varsó), az Értékpapírpiaci Ügynökség (Szlovénia), a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Bulgária) és a Román Nemzeti Értékpapír Bizottság (Románia) részére, amely igazolja, hogy a Kibocsátási Tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerint készítették el.. 4. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI / FORGALOMBA HOZATAL A Jegyzés és értékesítés című részben ismertetettek kivételével a Kibocsátó tudomása szerint a Kötvények forgalomba hozatalában részt vevő egyik személynek sincs a forgalomba hozatalhoz fűződő lényeges érdekeltsége. 5. A FORGALOMBA HOZATAL INDOKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTEL ÉS ÖSSZKÖLTSÉG (i) A forgalomba hozatal indokai: (ii) Becsült nettó bevétel: (iii) Becsült összköltség: Lásd A bevételek felhasználása című szöveget a Kibocsátási Tájékoztatóban euró 6

7 6. Csak Fix Kamatozású Kötvények HOZAM A hozam feltüntetése: 7. Csak Változó Kamatozású Kötvények MÚLTBELI KAMATLÁBAK 8. Csak Indexhez kötött vagy Részvényhez kötött vagy Alaphoz kötött vagy Hitelhez kötött vagy Áruhoz kötött vagy Egyéb Változóhoz kötött Kötvények az INDEX / KÉPLET / ALAPVETŐ RÉSZVÉNY / ALAP / HITELEZÉSI ESEMÉNY / ÁRU / EGYÉB VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNYE, A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK MAGYARÁZATA, VALAMINT AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK A Kötvények egy Részvénykosárhoz kötődnek, amint a 2. melléklet tartalmazza. A lehetséges befektető minden esetben legalább a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 107,5%-át megkapja. Bár a maximális teljesítmény a Kötvényekbe befektetett névleges összeg 150%-ára korlátozódik, ebben az esetben az ilyen maximális érték nélküli termékbe történő befektetés magasabb bevételeket termelhet. A részvények ingadozó termékek, és olyan negatív teljesítményeket mutathatnak fel, amelyek a vártnál kisebb kötvényhozamokat eredményezhetnek. Az alapvető részvényekre vonatkozó információkat olyan információ szolgáltatóktól lehet beszerezni, mint a Reuters és a Bloomberg, vagy pedig azon tőzsdéktől, ahol az alapvető részvényeket jegyzik. 9. Csak Kétvalutás Kötvények AZ ÁRFOLYAM[OK] TELJESÍTMÉNYE, VALAMINT A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS MAGYARÁZATA 10. MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK (i) ISIN kód: XS (ii) Közös kód: (iii) Klíringrendszer(ek)) a) a Nemzetközi Kötvények esetében: Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking, Société Anonyme (iv) Kiadás: (v) Az első Kifizető(k) neve és címe: (vi) Az (esetleges) további Kifizető(k) neve és címe: (vii) Olyan módon szándékozzák-e birtokolni, amely lehetővé teszi a Eurosystemre való alkalmasságot. Kiadás fizetés nélkül The Bank of New York, One Canada Square, London E14 5AL, Egyesült Királyság Igen Megjegyzendő, hogy az igen megjelölés egyszerűen azt jelenti, hogy a Kötvényeket kibocsátáskor letétbe kívánják helyezni az ICSD-k egyikénél, mint közös megőrzőnél, és nem szükségképpen jelenti azt, hogy a Kötvényeket el fogják ismerni a Eurosystem pénzügyi irányelve és a Eurosystem általi napon belüli hitelműveletek esetében alkalmas biztosítékul, akár a kibocsátáskor, akár 7 Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,6 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Függő: 1,16 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm Formázott: Behúzás: Bal: 0,11 cm, Függő: 0,7 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: i, ii, iii, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm

8 élettartamuk bármely vagy minden időpontjában. Ez az elismerés attól függ, az Európai Központi Bank meggyőződike arról, hogy teljesítették a Eurosystem alkalmassági kritériumait. Megjegyzendő az is, hogy e program tervei szerint a Kötvényeket ki lehet bocsátani NGN formában is, még ha a fentiekben a nem megjelölést választották is. Lásd az A. rész 25. pontját is. 11. A forgalomba hozatal feltételei és kikötései Ajánlati Ár: Azon feltételek, amelyeknek a forgalomba hozatal alá van vetve: A kérelmezési eljárás leírása: A jegyzések csökkentési lehetőségének és a jelentkezők által fizetett többletösszeg visszatérítési módjának leírása: A minimális és/vagy maximális kérelmezhető összeg adatai: A Kötvények befizetése és átadása módjának és időkeretének adatai: A forgalomba hozatal eredményei nyilvánosságra hozásának módja és időpontja: Az elővásárlási jog gyakorlásának eljárása, a jegyzési jogok forgathatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: Azon lehetséges befektetők kategóriái, akiknek a Kötvényeket felkínálják, és hogy egyes tranche-o(ka)t fenntartottak-e bizonyos országok számára: A jelentkezők kiosztott összegről szóló értesítésének eljárása és annak jelzése, hogy az ügyletkötés megkezdődhet-e az értesítés megtörténte előtt: A jegyzőre vagy a vevőre konkrétan kiterhelt költségek és adók összege: A különböző országokban lévő azon kihelyezők neve és címe (amennyire ismert a Kibocsátó előtt), ahol a forgalomba hozatal történik. Kibocsátási Ár Magyar Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u ) és a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott postahelyein. 8

9 1. melléklet 1.) A visszaváltás kiszámítása: A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a Részvénykosárban lévő részvények teljesítményétől függően. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Időpontban megállapítja adott Részvény ezen időpontban érvényes Zárási Árát és a Részvénykosár megfelelő értékét, és e teljesítmény értékét alkalmazza a Végső Visszaváltási Összeg kiszámításához az alábbi képletek szerint: Végső Visszaváltási Összeg = Névleges Összeg + [Min[ Max[7,5%; P x Ázsiai Vételi Opció] ; 50%] x Névleges] Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 0,95 cm, Többszintű + Szint: 2 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 1,9 cm + Tabulátorhely: 2,54 cm + Behúzás: 2,54 cm, Tabulátorok: Nincs 2,54 cm ÁzsiaiVételiOpció = Részvénykosár i = i= 1 Részvénykosári 1 Részvény Részvény i, j j= 1 gyakorlási, j E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés ( P ): 70% Max [ ] A szögletes zárójelek között lévő értékek közül a magasabb, legalább 107,5% Min [ ] Részvény i,j : Részvény gyakorlási,j : Zárási Ár: A szögletes zárójelek között lévő értékek közül az alacsonyabb A Részvény Zárási Ára valamely Értékelési Időpontban i A Részvény Zárási Ára a Gyakorlási Időpontban Bármely Részvény vonatkozásában az illető Részvénynek az az árfolyama, amelyet a Kalkulációs Megbízott állapított meg a releváns Értékelési Időpontban a releváns Tőzsdén. Gyakorlási Időpont: december 19. Értékelési Időpont i : Havonta, január 22-ével kezdődően (i=1) és június 14-ével végződően (i=30) 9

10 Értékelési Napok január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június 14. Formázott: Behúzás: Bal: 6,62 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,8 cm + Tabulátorhely: 1,43 cm + Behúzás: 1,43 cm Bármely Részvény vonatkozásában, ha az illető Értékelési Időpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az illető Részvény vonatkozásában, akkor az Értékelési Időpont csupán ezen Részvény esetében a közvetlenül rá következő releváns Beütemezett Kereskedési Nap lesz e Részvény vonatkozásában, kivéve, ha e releváns Beütemezett Kereskedési Nap Félbeszakadt Nap. Értékelési Időpont: Bármely Részvény és bármely Értékelési Nap vonatkozásában ezen a napon az illető Tőzsdén a Beütemezett Zárási Időpont. Beütemezett Zárási Időpont: Valamely Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási időpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. Tőzsde: Kapcsolódó Tőzsde: Tőzsdei Munkanap: Lásd a 2. táblázatot a Tőzsde fejcím alatt. Bármely Részvény vonatkozásában minden olyan tőzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az illető Részvényre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések általános piacára. Minden Részvény vonatkozásában bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából azok illető szokásos kereskedési ideje alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde a Beütemezett Zárási Időpontja előtt bezár. 10

11 Beütemezett Kereskedési Nap: Mindegyik Részvény vonatkozásában bármely nap, amelyen az ütemezés szerint mindegyik Tőzsde és mindegyik Kapcsolódó Tőzsde nyitva áll kereskedés céljából. Félbeszakadt Nap: Mindegyik Részvény vonatkozásában bármelyik Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen valamelyik releváns Tőzsde vagy valamely Kapcsolódó Tőzsde nem nyit ki kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt, vagy amelyen a piacot félbeszakító esemény történt. Ha valamely Értékelési Nap Félbeszakadt Nap valamely Részvény vonatkozásában, akkor a Félbeszakadt Nap eseménye által nem érintett mindegyik Részvény esetében az Értékelési Nap a Beütemezett Értékelési Nap lesz, és a Félbeszakadt Nap eseménye által érintett minden Részvény vonatkozásában az Értékelési Nap azon első rá következő Beütemezett Kereskedési Nap lesz, amely nem Félbeszakadt Nap, kivéve, ha a Beütemezett Értékelési Napot követő öt Beütemezett Nap mindegyike Félbeszakadt Nap, amely esetben az ötödik nap lesz az illető Részvényre vonatkozó Értékelési Nap, és a Kalkulációs Megbízott állapítja meg az illető Részvény értékére vonatkozó jóhiszemű becslését. 2. A piac félbeszakadása A Piacot Félbeszakító Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában (A) a Kereskedés Félbeszakadásának vagy (B) a Tőzsde Félbeszakadásának bekövetkezése vagy fennállása, bármelyik esetben akkor, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy a Kereskedés Félbeszakadása vagy a Tőzsde Félbeszakadása lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Időpontban végződik; vagy (C) Korai Zárás bekövetkezése vagy fennállása. Kereskedés Félbeszakadása: Az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként a kereskedésre kirótt korlátozások vagy a kereskedés felfüggesztése, az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy egyébként engedélyezett limiteket túllépő árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. A Tőzsde Félbeszakadása: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja a piaci résztvevők lehetőségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek be (i) a Tőzsdén forgalmazott Részvényre vonatkozólag vagy (ii) bármely releváns Kapcsolódó Tőzsdén a Részvényre vonatkozó opciós szerződések vagy határidős szerződések esetében. Korai Zárás: Mindegyik Részvény vonatkozásában a Tőzsde vagy bármely Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) Tőzsdei Munkanapján a Tőzsdének a Beütemezett Zárási Időpont előtti bezárása, kivéve, ha az illető Tőzsde (Tőzsdék) vagy Kapcsolódó Tőzsde (Kapcsolódó Tőzsdék) e korábbi zárási időpontot bejelentik az alábbi időpontok közül a korábbikat legalább egy órával megelőzően: (A) az illető Tőzsdén (Tőzsdéken) vagy Kapcsolódó Tőzsd (Kapcsolódó Tőzsdéken) az illető Tőzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási időpont vagy (B) a Tőzsdei vagy Kapcsolódó Tőzsdei rendszerbe az illető Tőzsdei Munkanapon az Értékelési Időpontban végrehajtás céljából rögzítendő megrendelésekre vonatkozó benyújtási határidő. 3. A Részvények kiigazítása/helyettesítése 3.a. Amennyiben olyan esemény következik be, amely a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint felhígító vagy koncentráló hatással jár az illető Részvények elméleti értékére (Potenciális Kiigazítási Esemény), a Kalkulációs Mdegbízott meghatározza, hogy e Potenciális Kiigazítási Esemény jelentős felhígító vagy koncentráló hatást gyakorol-e az illető Részvények elméleti értékére, és ha ez így van, elvégzi a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) a Részvény Záró Árfolyamán a Kezdési Időponttal vagy a tranzakció egyéb változóin, amint a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető felhígító vagy koncentráló hatás figyelembevételéhez (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra csupán az ingadozásban, várható osztalékban, részvény/hitel arányban vagy likviditásban bekövetkező változások figyelembevétele céljából), és meghatározza e kiigazítás(ok) hatálybalépési időpontját (időpontjait). A Kalkulációs Megbízott megteheti (de nem kell megtennie), hogy a megfelelő kiigazítást (kiigazításokat) azon illető Potenciális Kiigazítási 11

12 Esemény vonatkozásában történt kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással állapítja meg, amelyek egy opciós tőzsdén történtek az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvények opcióit illetően. 3. b. Fúziós Esemény Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Fúziós Esemény történik valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető Fúziós Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi a tranzakció feltételeinek azon kiigazítását, amelyet a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tart az illető Fúziós Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem történnek kiigazítások pusztán a Részvényekre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásainak figyelembevételére), amelyet az illető Fúziós Esemény vonatkozásában egy olyan opciós tőzsde által végzett kiigazításra (kiigazításokra) hivatkozással lehet, de nem kell meghatározni, ahol az illető Részvényekre vonatkozó opciókat forgalmazzák az illető opciós tőzsdén, és (B) meghatározza az illető kiigazítás hatálybalépési időpontját, vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az a kiigazítás, amelyet elvégezhetnek a (i) alapján, nem hozza meg a kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az Érintett Részvényt, vagy az esettől függően az új részvényt vagy az Érintett Részvényt Fúziós Esemény következtében helyettesítő egyéb ellenszolgáltatást Helyettesítő Részvénnyel kell helyettesíteni, és ebben az esetben (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak Kibocsátóját a Részvény -nek és Kibocsátó -nak kell tekinteni, (b) a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát a Kalkulációs Megbízott állapítja meg, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely egyéb jelentős feltételét. Fúziós Esemény: Bármely releváns Részvény vonatkozásában (i) az illető Részvények átsorolása vagy megváltoztatása, amely minden ilyen forgalomban lévő Részvénynek egy másik szervezetre vagy személyre történő átruházását vagy az átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi, (ii) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel vagy személlyel (kivéve azt az egyesülést, összeolvadást, beolvadást vagy kötelező részvénycserét, amelyben a Részvény illető kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi minden ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését), (iii) átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, hogy megvásárolja vagy más módon megszerezze a kibocsátó forgalomban lévő Részvényeinek 100%-át, amely az összes ilyen Részvény átruházását vagy átruházására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettségvállalást eredményezi (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket), vagy (iv) a Részvény kibocsátójának egyesülése, összeolvadása, beolvadása vagy kötelező részvénycseréje egy másik szervezettel, amelyben a Részvény kibocsátója a fennmaradó szervezet, és amely nem eredményezi az összes ilyen forgalomban lévő Részvény átsorolását vagy elcserélését, hanem azt eredményezi, hogy a közvetlenül ezen esemény előtt a forgalomban lévő Részvényeket tulajdonban tartók (kivéve az ajánlattevő tulajdonában álló vagy általa ellenőrzött Részvényeket) közvetlenül ezen esemény után a forgalomban lévő Részvények 50%-ánál kevesebbet tartanak tulajdonban ( Fordított Fúzió ), mindegyik esetben akkor, ha a Fúziós Időpont a végső Értékelési Napon vagy az előtt van. 3. c. Pályázati ajánlat Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Pályázati Ajánlati Esemény következik be valamely Részvény (Érintett Részvény) vonatkozásában, akkor az illető Pályázati Ajánlati Időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott (i) (A) elvégzi azon kiigazításokat a tranzakció feltételei tekintetében, amelyeket a Kalkulációs Megbízott megfelelőnek tartja az illető Pályázati Ajánlati Esemény által a tranzakcióra gyakorolt gazdasági hatás figyelembevétele céljából (azzal, hogy nem kerülhet sor kiigazításokra pusztán a Részvényre vagy a tranzakcióra vonatkozó ingadozás, várható osztalékok vagy likviditás változásai figyelembevétele céljából), és amelyeket az illető Pályázati Ajánlati Esemény vonatkozásában valamely opciós tőzsde által az illető opciós tőzsdén forgalmazott illető Részvényekre vonatkozó opciók vonatkozásában végzett kiigazítás(ok)ra utalással lehet, de nem kell meghatározni és (B) meghatározza e kiigazítás hatálybalépési időpontját vagy (ii) ha a Kalkulációs Megbízott úgy határoz, hogy az a kiigazítás, amelyet az (i) alapján végezhet, nem ad kereskedelmileg ésszerű eredményt, akkor az érintett Részvény helyébe a Helyettesítő Részvény lép, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdő időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. 12

13 Pályázati Ajánlati Esemény: Bármely illető Részvény vonatkozásában átvételi ajánlat, pályázati ajánlat, csereajánlat, indítvány, javaslat vagy más esemény bármely szervezet vagy személy részéről, amely azt eredményezi, hogy ez a szervezet vagy személy megvásárolja vagy más módon, átváltás útján vagy egyéb eszközökkel megszerzi a Részvény kibocsátója forgalomban lévő szavazó részvényei több mint 10%- át és kevesebb mint 100%-át, amint a Kibocsátó meghatározza, annak alapján, hogy megteszik a kormányszerveknél vagy önszabályozó ügynökségeknél az előterjesztéseket vagy azon egyéb tájékoztatásokat, amelyeket a Kalkulációs Megbízott lényegesnek tekint. 3. d. Államosítás, fizetőképtelenség, kivezetés a tőzsdéről Ha a Kibocsátó megállapítása szerint Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés következik be valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető Államosítás, Fizetőképtelenség vagy Tőzsdei Kivezetés hatálybalépési időpontjában vagy azt követően a Kibocsátó az Érintett Részvényt a Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kibocsátó meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli záró árfolyamát és (c) a Kibocsátó kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Államosítás: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátójának valamennyi Részvényét vagy teljes illetve lényegében teljes vagyonát államosítják, kisajátítják, vagy egyébként előírják bármely kormányszervre, hatóságra, szervezetre vagy annak alárendelt szervére való átruházását. Fizetőképtelenség: Azt jelenti, hogy valamely Részvény kibocsátóját érintő végelszámolás vagy felszámolás, csőd, fizetőképtelenség, megszüntetés vagy feloszlatás vagy hasonló eljárás folytán (A) az illető kibocsátó összes Részvényét át kell ruházni egy bizalmi vagyonkezelőre, felszámolóra vagy más hasonló tisztségviselőre, vagy (B) az illető kibocsátó Részvényeinek tulajdonosait jogszabályi tilalom zárja el a Részvények átruházásától. Tőzsdei kivezetés: Azt jelenti, hogy a tőzsde bejelenti, miszerint az illető tőzsde szabályai szerint a Részvény(ek)nek a tőzsdén való jegyzését, forgalmazását vagy nyilvános jegyzését bármilyen okból (kivéve a Fúziós Eseményt vagy a Pályázati Ajánlati Eseményt) megszüntetik (vagy meg fogják szüntetni), és haladéktalanul nem vezetik be újra, nem forgalmazzák újra vagy nem jegyzik újra az ugyanazon országban lévő valamely tőzsdén vagy jegyzési rendszerben (vagy ha a Részvényeket az Európai Unión belüli tőzsdén vagy jegyzési rendszerben jegyezték, akkor az Európai Unió bármely tagállamában), mint ahol a tőzsde található. 3. e. Likviditási Esemény Ha a Kalkulációs Megbízott megállapítása szerint Likviditási Esemény következik be valamely Részvény ( Érintett Részvény ) vonatkozásában, akkor az illető államosítási, fizetőképtelenségi vagy tőzsdei kivezetési időpontban vagy azt követően a Kalkulációs Megbízott az Érintett Részvényt Helyettesítő Részvénnyel helyettesíti, és ilyen körülmények között (a) az illető Helyettesítő Részvényt (amint az alábbi Különös Rendelkezések meghatározzák) és annak kibocsátóját kell a Részvény -nek illetve a Kibocsátó -nak tekinteni, (b) a Kalkulációs Megbízott meghatározza a Helyettesítő Részvény kezdési időpontbeli Záró Árfolyamát, és (c) a Kalkulációs Megbízott kiigazítja a tranzakció bármely más lényeges feltételét. Likviditási Esemény: Bármely Részvény vonatkozásában az az esemény, amely a Kalkulációs Megbízott véleménye szerint lényegesen csökkenti az illető Részvény tőzsdei likviditását, vagy az illető Részvényre vonatkozó opciós szerződések és/vagy határidős szerződések likviditását a Kapcsolódó Tőzsdén. 3. f. Különös Rendelkezések Helyettesítő Részvény: Bármely Érintett Részvény vonatkozásában olyan részvény, amelyet a Kibocsátó kiválasztott az illető Érintett Részvény helyettesítésére, és: (i) (ii) amely nem olyan Részvény, amely már szerepel a Kosárban, amely olyan Részvény, amelynek vonatkozásában nem fog Részvény Esemény bekövetkezni közvetlenül akkor, amikor az illető Érintett Részvény helyébe lép, 13

14 (iii) (iv) (v) (vi) amelyet olyan tőzsdén, olyan jegyzési rendszerben vagy piacon jegyeznek és forgalmaznak, amely a Kibocsátó megállapítása szerint az illető Érintett Részvény vonatkozásában összehasonlítható méretű és likviditású, mint az Érintett Részvény vonatkozásában az eredeti tőzsde, amelyet a lehetséges mértékig ugyanazon joghatóság alatt vagy ugyanazon földrajzi területen létesítenek, amelynek elsődleges üzleti területe a lehetséges mértékig azonos vagy lényegileg azonos az illető Érintett Részvényével, és amely a lehetséges mértékig olyan részvény, amelynek esetében a rá vonatkozó opciós szerződéseket és/vagy határidős szerződéseket legalább egy tőzsdén forgalmazzák. Részvény Esemény: Valamely Részvény vonatkozásában Fúziós Esemény, Pályázati Ajánlati Esemény, Államosítási, Fizetőképtelenségi, Tőzsdei Kivezetési vagy Likviditási Esemény bekövetkezése. A Kibocsátó olyan módon végzi el a jelen 3. pontban foglalt kiigazításokat, amelyet a Kibocsátó megfelelőnek tart ahhoz, hogy figyelembe vegye a Potenciális Kiigazítási Esemény vagy Részvény Esemény által előidézett hatás(oka)t és következményt (következményeket), továbbá a 14. feltételnek megfelelően tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a kiigazító intézkedésekről és ezen intézkedések hatálybalépési időpontjáról. Ettől függetlenül minden olyan kiigazító intézkedés, amelyet a Kibocsátó a jelen Végleges Feltételek 3. pontja szerint meghatároz és végrehajt, érvényes és joghatályos lesz arra való tekintet nélkül, hogy szabályszerűen tájékoztatták-e róluk a Kötvénytulajdonosokat. 14

15 2. melléklet A részvénykosár az alábbi részvényekből áll: Társaság neve Bloomberg kód ISIN Tőzsde 1 ABBOTT LABORATORIES ABT UN Equity US New York 2 ALTRIA GROUP INC MO UN Equity US02209S1033 New York 3 BANK OF AMERICA CORP BAC UN Equity US New York 4 BP PLC BP/ LN Equity GB London 5 COCA-COLA CO/THE KO UN Equity US New York 6 ENI SPA ENI IM Equity IT Milan 7 GENERAL ELECTRIC CO GE UN Equity US New York 8 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN Equity GB London 9 HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN Equity GB London 10 ING GROEP NV-CVA INGA NA Equity NL EN Amsterdam 11 JOHNSON & JOHNSON JNJ UN Equity US New York 12 NESTLE SA-REG NESN VX Equity CH Virt-x 13 NOVARTIS AG-REG NOVN VX Equity CH Virt-x 14 PEPSICO INC PEP UN Equity US New York 15 PFIZER INC PFE UN Equity US New York 16 PROCTER & GAMBLE CO PG UN Equity US New York 17 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A RDSA NA Equity GB00B03MLX29 EN Amsterdam SHS 18 TELEFONICA SA TEF SM Equity ES E18 folyamatos 19 TOTAL SA FP FP Equity FR EN Paris 20 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN Equity US92343V1044 New York 15

16 3. melléklet Korai jegyzési diszkonttáblázat Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére: Jegyzés dátuma Alkalmazandó jegyzési árfolyam

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-529 Hatály: 2014.

Részletesebben

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-376 Hatály: 2015.05.06. 1. Fogalom

Részletesebben

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20.

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20. A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-585 Hatálybalépés:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-584 Hatálybalépés:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap PLN, azaz lengyel

Részletesebben