2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)"

Átírás

1 2013. december 2-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött Visszaváltású, Részvénykosárhoz Kötött, 2017 januárjában lejáró Kötvények kibocsátása legfeljebb USD erejéig, az Értékpapír-kibocsátási Program alapján Amennyiben bármely személy ajánlatot tesz vagy kíván tenni a Kötvények eladására, csak (i) az B rész 7. pontjában megjelölt Nyilvános Ajánlattételes Országokban teheti ezt meg, feltéve, hogy azon pontban meghatározott típusú személy és hogy ilyen ajánlatot az abban a pontban meghatározott Ajánlati Időszakban teszi; vagy (ii) egyébként csak úgy, hogy ne keletkezzen a Kibocsátónak vagy Forgalmazónak kötelezettsége tájékoztató közzétételére a Tájékoztató Irányelv 3. cikke szerint, minden egyes esetben az adott ajánlattétel vonatkozásában. Sem a Kibocsátó, sem bármely forgalmazó nem adott és most sem ad felhatalmazást a Kötvényekre vonatkozó ajánlat tételére bármilyen más esetben. A "Tájékoztató Irányelv" a 2003/71/EK irányelvet jelenti (és a módosításait, ideértve a 2010-es PD Módosító Irányelvet, annyiban amennyiben az Érintett Tagállamban átültetésre kerültek) és beleértendő az Érintett Tagállamban elfogadott minden releváns átültető intézkedés; a "2010-es PD Módosító Irányelv" pedig a 2010/73/EU irányelvet jelenti. A RÉSZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az itt használt kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok meghatározása azonos azzal, amilyen meghatározást a június 24-i Strukturált Értékpapírok Alaptájékoztatóban és a

2 szeptember 6-i és szeptember 24-i kiegészítő Tájékoztatókban szereplő Feltételek ("Feltételek ") tartalmaznak, amely alaptájékoztató és kiegészítő tájékoztatók együttesen a Tájékoztató Irányelv szerinti alaptájékoztatót ("Alaptájékoztató") alkotnak. Jelen dokumentum a Kötvények Végleges Feltételeit képezi a Tájékoztató Irányelv 5. cikkének (4) bekezdése szerint, és az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendő. A Kibocsátóról és a Kötvényekre vonatkozó ajánlatról szóló teljekörű információ csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató összeolvasásával nyerhető. A Kötvényekről szóló összefoglaló (amely az Alaptájékoztatónak a jelen Végleges Feltételeket tükrözendően módosított összefoglalója) jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. Az Alaptájékoztatót közzétettük az Ír Értékpapírtőzsde (Irish Stock Exchange, az Ír Központi Bank (Central Bank of Ireland, és a Kibocsátó (rbccm.com/privatebanksolutions) honlapján és másolatok kérhetők a Kibocsátó Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, 8th Floor, South Tower, Toronto, Ontario, Canada címen található irodáiban és a Kibocsátási és Kifizetési Ügynök One Canada Square, London E14 5AL, England címen található irodáiban. A Kötvényekbe való befektetéssel minden befektető kijelenti, az alábbiakat: (a) Rá nem hagyatkozás. A befektető a saját nevében jár el és saját megítélése és az általa szükségesnek tartott tanácsadóktól kapott tanács alapján saját független döntést hozott arról, hogy a Kötvényekbe befektet és arról hogy a Kötvényekbe való befektetés megfelelő vagy helyes-e számára. Nem hagyatkozik rá a Kibocsátó vagy bármely Forgalmazó semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlésére mint befektetési tanácsra vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásra, azzal, hogy a Kötvények Feltételeihez kapcsolódó információk és magyarázatok nem tekintendők befektetési tanácsadásnak vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásnak. A Kibocsátótól vagy bármely forgalmazótól kapott semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlés nem tekinthető a Kötvényekbe történt befektetés várt eredményeiért történő kezesség vagy garanciavállalásnak. (b) Felmérés és megértés. A Kötvényekbe történő befektetés feltételeit és kockázatait a befektető képes (magában vagy független szakmai tanács igénybevételével) érdemben felmérni és megérteni, és azokat megérti és elfogadja. A befektető képes arra is, hogy viselje, és vállalja a Kötvényekbe történő befektetés kockázatait. (c) A Felek jogállása. Sem a Kibocsátó, sem bármely Forgalmazó nem jár el a befektető megbízottjaként (fiduciary-ként) vagy tanácsadójaként a Kötvényekbe történő befektetés vonatkozásában. 1. Kibocsátó: Royal Bank of Canada Számlavezető Fióktelep / Fióktelep: Londoni fióktelep 2. (i) Sorozatszám: [xxx] (ii) Tranche Szám: 1 3. Megjelölt Pénznem vagy Pénznemek: USD (1.12 Feltétel) -2-

3 4. Teljes Tőkeösszeg: Legfeljebb USD (i) Sorozaté: Legfeljebb [xxx] USD (ii) Tranche-é: 5. Kibocsátási Ár: Legfeljebb [xxx] USD A Teljes Tőkeösszeg 100%-a 6. (a) Megjelölt Névértékek: USD (1.10, 1.11 vagy 1.11(a) Feltétel) (b) Kalkulációs Alapösszeg: (c) Legkisebb Kereskedési Mennyiség: USD 7. (i) Kibocsátási Nap: január 14. (ii) Kamat Kezdőnapja A Kibocsátási Nap 8. Lejárati Nap: január Kamat Alapja: Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvények Részvényhez Kötött Kamatozás 10. (a) Visszaváltás Alapja: A Kötvények eladásának, törlésének, vagy lejárat előtti visszaváltásának esetét kivéve a Kötvények a Lejárati Napon kerülnek visszaváltásra a lenti 24. pontban meghatározott Végleges Visszaváltási Értéken. Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Visszaváltású Kötvények Részvényhez Kötött Visszaváltás [(b) Védelmi Összeg: 11. Kamat Alapjának Változása: 12. Eladási Opció/ Vételi Opció / Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása: 13. A Kötvények kibocsátásának [igazgatósági] jóváhagyásának napja: Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (további részletek leírása alább) 14. Forgalmazási módszer: Nem szindikált -3-

4 A FIZETENDŐ KAMATRA (HA VAN ILYEN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15. Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.02 Feltétel) 16. Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.03 Feltétel) 17. Zéró-Kupon Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések 18. Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések k k k ak (i) Kamatláb: Kamatláb 3 (ii) Monitor Nap(ok): (iii) Monitor Nap(ok): (iv) Kiinduló Monitor Nap(ok): (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Árfolyamindex Megfigyelési Időszak: (vii) Árfolyamindex Megfigyelési Nap(ok): (viii) Árfolyamindex Megfigyelési Záró Időpont: (ix) Kamatlimit szint: Minden Megfigyelési Nap Mindem Monitor Nap Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Alsó Limit: (xi) Felső Limit: (xi) Kamatküszöb: (xii) Kamatplafon: (xiii) Globális Kamatplafon Esemény: (xiv) Globális Kamatpadló Esemény: (xv) Kiinduló Értékelés: (xvi) Értékelés: Értékelés 1-4-

5 (xvii) Referencia Hozam: (xviii) Referencia Kamatláb: (xx) Referencia Nap: (xix) Korábbi Adat (Memory Feature): (xx) P%: (xxi) T%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xxii) XXX%: [7,400% - 9,400%], (xxiii) Kamat Időszak(ok) / Megjelölt Kamatfizetési Nap(ok): (xxiv) Munkanapszabály: (xxv) További Pénzügyi Központ(ok): (xxvi) Minimum Kamatláb: (xxvii) Maximum Kamatláb: (xxviii) Kamatnapok száma: (xxix) Késedelmi ráta: január január 14. Lejárati Nap Módosított következő munkanap szabály London és New York A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 19. Vételi Opció (5.03 Feltétel) 20. Eladási Opció (5.06 Feltétel) 21. Adózási Okból Történő Lejárat Előtti Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: (ii) Maximum idő: 30 nap 60 nap 22. Érvénytelenség Miatt Történő Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: (ii) Maximum idő: 30 nap 60 nap -5-

6 23. Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (5.08 és Feltételek) (i) 23. Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény: Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény 1 (ii) Határaktiválási Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (iii) Alsó Aktiválási Szint: (A) Nagyobb vagy egyenlő mint: (B) Nagyobb mint: (iv) Felső Aktiválási Szint: (v) Monitor Nap(ok): Minden Megfigyelési Nap (vi) Monitor Nap(ok): (vii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (viii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (ix) Kiinduló Értékelés: Minden Monitor Nap (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xii) Referencia Kamatláb: (xiii) Referencia Nap: (xiv) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Nap: január január 14. Lejárati Nap (xv) (a) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg: USD a Kalkulációs Alapösszegre -6-

7 (b) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget?: 24. Végleges Visszaváltási Összeg Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel A lenti 27. pont szerint. 25. Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (i) Adózási okból, érvénytelenség vagy szerződésszegés miatt vagy egyéb lejárat előtti visszaváltás (ideértve az Indexhez Kötött Kötvények esetében egy Index Módosítási Eseményt követően a 7. Feltétel szerint, vagy Részvényhez Kötött Kötvények esetében egy Esetleges Módosítási Esemény és/vagy Kivezetés és/vagy Fúziós Esemény és/vagy Államosítás és/vagy Fizetésképtelenség és/vagy Vételi Ajánlat esetén a 8. Feltétel szerint vagy Részvényhez Kötött Kötvények, Indexhez Kötött Kötvények vagy Alaphoz Kötött Kötvények (ideértve az ETF-eket is) esetében egy További Hiba Eseményt követően) (ha van ilyen) fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (ha szükséges): Az 5.09 Feltétel szerint. (ii) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget: Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel REFERENCIA TERMÉKHEZ KÖTÖTT KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 26. Elszámolás módja A Kötvények visszaváltása (a) Pénzfizetéssel vagy (b) Fizikai Teljesítéssel történik: 27. Referencia Termékhez Kötött Kötvények Végleges Visszaváltási Összege Készpénzfizetés Lásd jelen 27. pontot valamint a Feltételt, kiegészítve az alábbi 32. ponttal (i) Tőkehatár Átlépési Esemény: Tőkehatár Átlépési Esemény 1-7-

8 Végleges Visszaváltási Összeg 1 Végleges Visszaváltási Összeg 7 Végleges Kiindulási Szint: (ii) Put Lehívási Esemény: Végleges Visszaváltási Összeg 1: Végleges Visszaváltási Összeg 7: Nem alkalmazandó (iii) Monitor Nap(ok): A Végleges Értékelési Nap (iv) Monitor Nap(ok): A Monitor Nap (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vii) Tőkehatár Átlépési Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (viii) Put Lehívási Szint: (ix) Kiinduló Értékelés: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: (xii) Kamatküszöb: (xiii) Kamatplafon: (xiv) P%: (xv) X%: (xvi) Y%: (xvii) X1%: (xviii) X2%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam -8-

9 (xix) K1%: (xx) K2%: 28. Többszörös-Referencia Termékhez Kötött Kötvények 29. Pénznemhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 30. Áruhoz Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 31. Indexhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések (csak Részvény Indexek) 32. Részvényhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések ak ak ak ak (i) A Kötvények Részvénykosárhoz kapcsolódnak vagy egyetlen részvényhez, és a Részvénykibocsátó(k) személye: Részvénykosár (a) Részvény/Részvények: a Részvénykibocsátó Létező törzsrészvényei (b) Részvénykibocsátó: Részvény 1: ING Groep N.V. (Bloomberg kód: INGA NA) Részvény 2: BNP Paribas SA (Bloomberg kód: BNP FP) Részvény 1: NL Részvény 2: FR (ii) Megfigyelési Időszak(ok): (iii) Megfigyelési Nap(ok): (iv) Átlagszámítási Nap(ok): december december 30. Végleges Értékelési Nap (v) Értékelési Nap(ok): Kiinduló Értékelési Nap: december 30. Végleges Értékelési Nap: december

10 (vi) Értékelési Idő: A 8.05 Feltétel alkalmazandó (vii) Megjelölt Ár: (viii) Közös Hibanapok: (ix) Kiinduló Ár: Záróár Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Kereskedési Nap: december 30. (xi) Esetleges Módosítási Események: (xii) Kivezetés: (xiii) Fúziós Esemény: (xiv) Államosítás: (xv) Fizetésképtelenség: (xvi) Vételi Ajánlat: (xvii) További Hiba Események: Jogszabályváltozás Fedezeti Hiba Fedezés Költségeinek Növekedése Fizetésképtelenségi Kérelem (xviii) Részvény Helyettesítése: (xix) Tőzsde: Részvény 1: Euronext Amsterdam Részvény 2: Euronext Brussels e (xx) Kapcsolódó Tőzsdék: (xxi) Tőzsdei Árfolyam: (xxii) Részleges Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: (xxiii) Teljes Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: Minden Tőzsde k k -10-

11 (xxiv) Fedezeti Ügyletet Kötő: (xxv) Súlyozás: 33. Alaphoz Kötött Kötvényre vonatkozó Rendelkezések (ETF) 34. Elsőbbségi Részvényhez Kötött Kötvények 35. Nem mentesített Fizikai Teljesítésű Kötvények A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 36. (i) Új Globális Kötvény: No (ii) Kötvények formája 37. Pénzügyi Központ(ok) vagy más fizetési napokra vonatkozó különös rendelkezések: 38. Jövőbeli Szelvényekre vonatkozó Szelvényutalványok csatolhatók a Végleges Kötvényekhez: (1.06 Feltétel) Bemutatóra szóló Kötvények Ideiglenes Globális Kötvény amely Állandó Globális Kötvényre váltható, amelyek Végleges Kötvényekre válthatóak az Állandó Globális Kötvényben meghatározott feltételek korlátai között London és a New York Nem 39. Kalkulációs Ügynök neve és címe: RBC Capital Markets, LLC One Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY USA 40. Kibocsátó hozzáférése a hitelezői nyilvántartáshoz (sv. skuldboken) a Svéd Kötvények vonatkozásában: 41. Beváltási Nap: A Kibocsátás Napján vagy azt követő 40 napon belül 42. A Kötvények Teljes Tőkeösszege 1,00 USD = [ ] árfolyamon került USA dollárra átváltásra, mellyel a teljes összeg: -11-

12 43. A Kötvényekre Irányadó Jog (ha nem Ontario Tartomány joga és az ott alkalmazandó kanadai szövetségi jogszabályok): Az angol jog. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért.... megfelelő felhatalmazással... megfelelő felhatalmazással -12-

13 B RÉSZ EGYÉB ADATOK 1. BEVEZETÉS TŐZSDÉRE VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA (i) (ii) Bevezetés tőzsdére/szabályo zott piacra: Bevezetéshez kapcsolódó összes költség becsült értéke: 2. MINŐSÍTÉSEK (RATING) Minősítések: 3. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKEI A Kibocsátási Ár tartalmazhat a forgalmazó vagy harmadik személy részére járó díjat vagy jutalékot. Az ilyen díj vagy jutalék számos tényezőre, többek között (de nem csak) a Kötvények lejáratára, fedezési költségeire és jogi költségeire tekintettel kerül meghatározásra. A díj vagy jutalék vonatkozásában további részletek érhetőek el kérésre. 4. AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KÖLTSÉGEK (i) Az ajánlattétel okai (ii) Becsült nettó bevételek: (iii) Becsült összes költségek: Az Értékpapírok egyes Tranche-ainak kibocsátásából származó nettó bevételek a Kibocsátó általános forrásait növelik vagy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai által az Értékpapírok fedezésére kerülnek felhasználásra. -13-

14 5. RÉSZVÉNYKOSARAK HOZAMAI, EZEK HATÁSÁNAK A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁSA ÉS AZ ALAPULFEKVŐ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS MÁS INFORMÁCIÓ Az Alapulfekvő Eszköz a fenti A rész 32. pontjában meghatározott részvénykosár. A Részvénykosárra vonatkozó információ (ideértve a múltbeli és jövőbeli hozamokat és volatilitást) a és a címeken érhető el. 6. KEZELÉSI INFORMÁCIÓ (i) ISIN kód: XS (ii) Közös kód: (iii) Az Euroclear Bank S.A./N.V.-n és a Clearstream Banking Societe Anonyme-en kívüli bármely más elszámolási rendszer, címük és a vonatkozó azonosító szám(ok) : (iv) Teljesítés: (v) Kiinduló Kifizető Ügynök, Letétkezelő és Átruházási Ügynök(ök) neve(i) és címe(i): Teljesítés készpénz ellenében The Bank of New York Mellon, London Branch : One Canada Square London E14 5AL England (vi) További Kifizető Ügynök(ök), Letétkezelő és Átruházási Ügynökök nevei és címei (ha van ilyen): (vii) Szándék olyan módon történő kezelésre, amely lehetővé teszi az Eurosystemben való igénybevételt: Nem. Bár a válasz a jelen Végleges Feltételek keltekor Nem, amennyiben az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételei úgy megváltoznának, hogy a Kötvények azoknak megfelelhetnének, akkor a Kötvények letétbe helyezhetőek lesznek valamely nemzetközi központi értéktárnál (ICSD) mint közös letétkezelőnél. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy akkor a Kötvényeket el fogják ismerni az Eurosystem monetáris politikája és az Eurosystem napon belüli hitelműveleteinek elfogadott biztosítékaként a tartamuk bármely szakaszában. Az ilyen elismerés annak függvénye lesz, hogy az Európai Központi Bank meggyőződött az -14-

15 Eurosystemben való igénybevehetőség feltételeinek teljesüléséről. 7. FORGALMAZÁS FORGALMAZÁS (a) (i) Ha szindikált, a Managerek és jegyzési garanciavállalók neve és címe: (ii) Jegyzési Megállapodás kelte: (iii)stabilizálási Manager(ek) (ha van): (b) Ha nem szindikált, a Forgalmazó neve és címe: (c) Teljes megbízás és átengedés: (d) Egyesült Államokbeli értékesítési korlátozások: (e) Kanadai Értékesítések: RBC Europe Limited Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF England Egyesült Királyság A TEFRA D szabályok alkalmazandóak. Kanadában meg nem engedett az értékesítés. (f) Nem-mentesített Ajánlat: A Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe mint a kibocsátótól hozzájárulást kapott személy ("Feljogosított Ajánlattevő") ajánlatot tehet a Kötvényekre a Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívüli módon Magyarországon ("Nyilvános Ajánlattétel Országai") a december 2-től december 30-ig terjedő időszakban ("Ajánlati Időszak"). Lásd még a B rész 8 bekezdését lejjebb. Általános Hozzájárulás: Hozzájárulás további feltételei:. 8. AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI Ajánlati Ár: a Kibocsátási Ár -15-

16 Feltételek az ajánlathoz: Ajánlati Időszak: Lásd fentebb a 13. bekezdést. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ajánlati Időszak hamarabb zárulhat, amennyiben a piaci feltételek megváltoznak vagy a maximumot eléri a mennyiség. A jegyzési folyamat leírása: A befektetők az Ajánlati Időszakban jelentkezhetnek Kötvények jegyzésére. Az ajánlati időszak bármikor befejezhető. Ilyen esetben az ajánlattevő köteles azonnal értesíteni a nyilvánosságot az Ajánlati Idő vége előtt, a Kibocsátó honlapján közzétett hirdetménnyel. A Kibocsátó minden körülmények között fenntartja a jogot arra, hogy a jegyzési ajánlatot vagy a kibocsátást visszavonja vagy attól elálljon. A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja: A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege: A Kötvények kifizetésének és átadásának módja és határideje: A befektetőnkénti legalacsonyabb kiinduló befektetés (kiinduló jegyzés) 5 Kötvény. Jegyzési időszak: december 2-től december30-ig A Kötvények fizetés ellenében történő teljesítéssel vehetők át. A Kibocsátó becslése szerint a Kötvényeket a vevők megfelelő könyvelési jellegű értékpapírszámláira a Kibocsátási Napon vagy akörül helyezik el. Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer és időpont: -16-

17 Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: Egyes tranche-ok bizonyos országok számára vannak fenntartva: A Kötvények ezen Tranche-a csak magyar befektető(k) részére történő kibocsátásra van fenntartva. Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt igénylők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés: A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy a vásárlóra terhelt költségek és adók összege: Amennyiben a Kibocsátó számára ismertek, a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik: A fenti 7. bekezdésben megjelölt Feljogosított Ajánlattevő. -17-

18 FÜGGELÉK A KÖTVÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA -18-

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) 2013. november 15-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

( Hozamgarantált Kötvény 6. ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Hozamgarantált Kötvény 6. ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson.

ÖSSZEFOGLALÓ. Elsődleges tevékenysége, hogy a Garanciavállaló és leányvállalatai számára általános vállalati célokra forrást nyújtson. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként a befektetők számára a Kötvényekbe történő befektetéseikkel kapcsolatos döntéseik során kíván segítséget nyújtani, azonban nem pótolja a Tájékoztató

Részletesebben

( Optimum Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Optimum Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A GOOGLE INC. (A. OSZTÁLY) ÉS A HEWLETT-PACKARD CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő és bármilyen az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetési döntés az Alaptájékoztató egészének, ideértve

Részletesebben

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő és bármilyen az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetési döntés az Alaptájékoztató egészének, ideértve

Részletesebben

A kötvény kamatfizetése:

A kötvény kamatfizetése: 2007. november 05. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 500.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY 100%-os tőkevédelem és részesedés a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste DAX Növekedési Kötvény-t?

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

QFT20171220A12 KÖTVÉNY

QFT20171220A12 KÖTVÉNY QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK IV/1.

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. 1 hónap Éves kamat Fix 4,0% EBKM 4,13% 2013.07.29-től visszavonásig Lakossági fizetési számla mellett leköthető betét. Az akciós kamat az első kamatperiódusra érvényes. A betét

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, euróban (EUR) denominált indexhez kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

www.ersteinvestment.hu

www.ersteinvestment.hu Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum 4

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves USD denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding Inc. (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki, és lejáratkor

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.10.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség 6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer

Vonzó hozamlehetőség 6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer Vonzó hozamlehetőség 6,40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer Szeretne amerikai dollárban 6,40% kamatot elérni 1 évre történő befektetéssel? Hajlandó ezért 3 részvény (Starbucks Corporation, Kraft

Részletesebben

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra

Erste Strukturált Értékpapír Multi Protect Struktúra Erste Strukturált Értékpapír Struktúra Az Erste Strukturált Értékpapír - Reverse Convertible (a továbbiakban: ) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile

Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile Vonzó hozamlehetőség 12,30% Erste Group Protect Multi US Automobile 2016-2017 Szeretne dollárban 12,30% kamatot elérni 1 évre történő befektetéssel? Hajlandó ezért 3 részvény (Tesla Motors INC, Ford Motor

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfélnek forgalmazott kötvények másodpiaci árképzésének meghatározási szabályai Hatályos: 2014. október 15. napjától

Részletesebben