2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. december 2-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)"

Átírás

1 2013. december 2-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött Visszaváltású, Részvénykosárhoz Kötött, 2017 januárjában lejáró Kötvények kibocsátása legfeljebb USD erejéig, az Értékpapír-kibocsátási Program alapján Amennyiben bármely személy ajánlatot tesz vagy kíván tenni a Kötvények eladására, csak (i) az B rész 7. pontjában megjelölt Nyilvános Ajánlattételes Országokban teheti ezt meg, feltéve, hogy azon pontban meghatározott típusú személy és hogy ilyen ajánlatot az abban a pontban meghatározott Ajánlati Időszakban teszi; vagy (ii) egyébként csak úgy, hogy ne keletkezzen a Kibocsátónak vagy Forgalmazónak kötelezettsége tájékoztató közzétételére a Tájékoztató Irányelv 3. cikke szerint, minden egyes esetben az adott ajánlattétel vonatkozásában. Sem a Kibocsátó, sem bármely forgalmazó nem adott és most sem ad felhatalmazást a Kötvényekre vonatkozó ajánlat tételére bármilyen más esetben. A "Tájékoztató Irányelv" a 2003/71/EK irányelvet jelenti (és a módosításait, ideértve a 2010-es PD Módosító Irányelvet, annyiban amennyiben az Érintett Tagállamban átültetésre kerültek) és beleértendő az Érintett Tagállamban elfogadott minden releváns átültető intézkedés; a "2010-es PD Módosító Irányelv" pedig a 2010/73/EU irányelvet jelenti. A RÉSZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az itt használt kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok meghatározása azonos azzal, amilyen meghatározást a június 24-i Strukturált Értékpapírok Alaptájékoztatóban és a

2 szeptember 6-i és szeptember 24-i kiegészítő Tájékoztatókban szereplő Feltételek ("Feltételek ") tartalmaznak, amely alaptájékoztató és kiegészítő tájékoztatók együttesen a Tájékoztató Irányelv szerinti alaptájékoztatót ("Alaptájékoztató") alkotnak. Jelen dokumentum a Kötvények Végleges Feltételeit képezi a Tájékoztató Irányelv 5. cikkének (4) bekezdése szerint, és az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendő. A Kibocsátóról és a Kötvényekre vonatkozó ajánlatról szóló teljekörű információ csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató összeolvasásával nyerhető. A Kötvényekről szóló összefoglaló (amely az Alaptájékoztatónak a jelen Végleges Feltételeket tükrözendően módosított összefoglalója) jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. Az Alaptájékoztatót közzétettük az Ír Értékpapírtőzsde (Irish Stock Exchange, az Ír Központi Bank (Central Bank of Ireland, és a Kibocsátó (rbccm.com/privatebanksolutions) honlapján és másolatok kérhetők a Kibocsátó Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, 8th Floor, South Tower, Toronto, Ontario, Canada címen található irodáiban és a Kibocsátási és Kifizetési Ügynök One Canada Square, London E14 5AL, England címen található irodáiban. A Kötvényekbe való befektetéssel minden befektető kijelenti, az alábbiakat: (a) Rá nem hagyatkozás. A befektető a saját nevében jár el és saját megítélése és az általa szükségesnek tartott tanácsadóktól kapott tanács alapján saját független döntést hozott arról, hogy a Kötvényekbe befektet és arról hogy a Kötvényekbe való befektetés megfelelő vagy helyes-e számára. Nem hagyatkozik rá a Kibocsátó vagy bármely Forgalmazó semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlésére mint befektetési tanácsra vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásra, azzal, hogy a Kötvények Feltételeihez kapcsolódó információk és magyarázatok nem tekintendők befektetési tanácsadásnak vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásnak. A Kibocsátótól vagy bármely forgalmazótól kapott semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlés nem tekinthető a Kötvényekbe történt befektetés várt eredményeiért történő kezesség vagy garanciavállalásnak. (b) Felmérés és megértés. A Kötvényekbe történő befektetés feltételeit és kockázatait a befektető képes (magában vagy független szakmai tanács igénybevételével) érdemben felmérni és megérteni, és azokat megérti és elfogadja. A befektető képes arra is, hogy viselje, és vállalja a Kötvényekbe történő befektetés kockázatait. (c) A Felek jogállása. Sem a Kibocsátó, sem bármely Forgalmazó nem jár el a befektető megbízottjaként (fiduciary-ként) vagy tanácsadójaként a Kötvényekbe történő befektetés vonatkozásában. 1. Kibocsátó: Royal Bank of Canada Számlavezető Fióktelep / Fióktelep: Londoni fióktelep 2. (i) Sorozatszám: [xxx] (ii) Tranche Szám: 1 3. Megjelölt Pénznem vagy Pénznemek: USD (1.12 Feltétel) -2-

3 4. Teljes Tőkeösszeg: Legfeljebb USD (i) Sorozaté: Legfeljebb [xxx] USD (ii) Tranche-é: 5. Kibocsátási Ár: Legfeljebb [xxx] USD A Teljes Tőkeösszeg 100%-a 6. (a) Megjelölt Névértékek: USD (1.10, 1.11 vagy 1.11(a) Feltétel) (b) Kalkulációs Alapösszeg: (c) Legkisebb Kereskedési Mennyiség: USD 7. (i) Kibocsátási Nap: január 14. (ii) Kamat Kezdőnapja A Kibocsátási Nap 8. Lejárati Nap: január Kamat Alapja: Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvények Részvényhez Kötött Kamatozás 10. (a) Visszaváltás Alapja: A Kötvények eladásának, törlésének, vagy lejárat előtti visszaváltásának esetét kivéve a Kötvények a Lejárati Napon kerülnek visszaváltásra a lenti 24. pontban meghatározott Végleges Visszaváltási Értéken. Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Visszaváltású Kötvények Részvényhez Kötött Visszaváltás [(b) Védelmi Összeg: 11. Kamat Alapjának Változása: 12. Eladási Opció/ Vételi Opció / Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása: 13. A Kötvények kibocsátásának [igazgatósági] jóváhagyásának napja: Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (további részletek leírása alább) 14. Forgalmazási módszer: Nem szindikált -3-

4 A FIZETENDŐ KAMATRA (HA VAN ILYEN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15. Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.02 Feltétel) 16. Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.03 Feltétel) 17. Zéró-Kupon Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések 18. Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések k k k ak (i) Kamatláb: Kamatláb 3 (ii) Monitor Nap(ok): (iii) Monitor Nap(ok): (iv) Kiinduló Monitor Nap(ok): (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Árfolyamindex Megfigyelési Időszak: (vii) Árfolyamindex Megfigyelési Nap(ok): (viii) Árfolyamindex Megfigyelési Záró Időpont: (ix) Kamatlimit szint: Minden Megfigyelési Nap Mindem Monitor Nap Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Alsó Limit: (xi) Felső Limit: (xi) Kamatküszöb: (xii) Kamatplafon: (xiii) Globális Kamatplafon Esemény: (xiv) Globális Kamatpadló Esemény: (xv) Kiinduló Értékelés: (xvi) Értékelés: Értékelés 1-4-

5 (xvii) Referencia Hozam: (xviii) Referencia Kamatláb: (xx) Referencia Nap: (xix) Korábbi Adat (Memory Feature): (xx) P%: (xxi) T%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xxii) XXX%: [7,400% - 9,400%], (xxiii) Kamat Időszak(ok) / Megjelölt Kamatfizetési Nap(ok): (xxiv) Munkanapszabály: (xxv) További Pénzügyi Központ(ok): (xxvi) Minimum Kamatláb: (xxvii) Maximum Kamatláb: (xxviii) Kamatnapok száma: (xxix) Késedelmi ráta: január január 14. Lejárati Nap Módosított következő munkanap szabály London és New York A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 19. Vételi Opció (5.03 Feltétel) 20. Eladási Opció (5.06 Feltétel) 21. Adózási Okból Történő Lejárat Előtti Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: (ii) Maximum idő: 30 nap 60 nap 22. Érvénytelenség Miatt Történő Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: (ii) Maximum idő: 30 nap 60 nap -5-

6 23. Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (5.08 és Feltételek) (i) 23. Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény: Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény 1 (ii) Határaktiválási Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (iii) Alsó Aktiválási Szint: (A) Nagyobb vagy egyenlő mint: (B) Nagyobb mint: (iv) Felső Aktiválási Szint: (v) Monitor Nap(ok): Minden Megfigyelési Nap (vi) Monitor Nap(ok): (vii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (viii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (ix) Kiinduló Értékelés: Minden Monitor Nap (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xii) Referencia Kamatláb: (xiii) Referencia Nap: (xiv) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Nap: január január 14. Lejárati Nap (xv) (a) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg: USD a Kalkulációs Alapösszegre -6-

7 (b) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget?: 24. Végleges Visszaváltási Összeg Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel A lenti 27. pont szerint. 25. Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (i) Adózási okból, érvénytelenség vagy szerződésszegés miatt vagy egyéb lejárat előtti visszaváltás (ideértve az Indexhez Kötött Kötvények esetében egy Index Módosítási Eseményt követően a 7. Feltétel szerint, vagy Részvényhez Kötött Kötvények esetében egy Esetleges Módosítási Esemény és/vagy Kivezetés és/vagy Fúziós Esemény és/vagy Államosítás és/vagy Fizetésképtelenség és/vagy Vételi Ajánlat esetén a 8. Feltétel szerint vagy Részvényhez Kötött Kötvények, Indexhez Kötött Kötvények vagy Alaphoz Kötött Kötvények (ideértve az ETF-eket is) esetében egy További Hiba Eseményt követően) (ha van ilyen) fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (ha szükséges): Az 5.09 Feltétel szerint. (ii) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget: Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel REFERENCIA TERMÉKHEZ KÖTÖTT KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 26. Elszámolás módja A Kötvények visszaváltása (a) Pénzfizetéssel vagy (b) Fizikai Teljesítéssel történik: 27. Referencia Termékhez Kötött Kötvények Végleges Visszaváltási Összege Készpénzfizetés Lásd jelen 27. pontot valamint a Feltételt, kiegészítve az alábbi 32. ponttal (i) Tőkehatár Átlépési Esemény: Tőkehatár Átlépési Esemény 1-7-

8 Végleges Visszaváltási Összeg 1 Végleges Visszaváltási Összeg 7 Végleges Kiindulási Szint: (ii) Put Lehívási Esemény: Végleges Visszaváltási Összeg 1: Végleges Visszaváltási Összeg 7: Nem alkalmazandó (iii) Monitor Nap(ok): A Végleges Értékelési Nap (iv) Monitor Nap(ok): A Monitor Nap (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vii) Tőkehatár Átlépési Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (viii) Put Lehívási Szint: (ix) Kiinduló Értékelés: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: (xii) Kamatküszöb: (xiii) Kamatplafon: (xiv) P%: (xv) X%: (xvi) Y%: (xvii) X1%: (xviii) X2%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam -8-

9 (xix) K1%: (xx) K2%: 28. Többszörös-Referencia Termékhez Kötött Kötvények 29. Pénznemhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 30. Áruhoz Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 31. Indexhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések (csak Részvény Indexek) 32. Részvényhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések ak ak ak ak (i) A Kötvények Részvénykosárhoz kapcsolódnak vagy egyetlen részvényhez, és a Részvénykibocsátó(k) személye: Részvénykosár (a) Részvény/Részvények: a Részvénykibocsátó Létező törzsrészvényei (b) Részvénykibocsátó: Részvény 1: ING Groep N.V. (Bloomberg kód: INGA NA) Részvény 2: BNP Paribas SA (Bloomberg kód: BNP FP) Részvény 1: NL Részvény 2: FR (ii) Megfigyelési Időszak(ok): (iii) Megfigyelési Nap(ok): (iv) Átlagszámítási Nap(ok): december december 30. Végleges Értékelési Nap (v) Értékelési Nap(ok): Kiinduló Értékelési Nap: december 30. Végleges Értékelési Nap: december

10 (vi) Értékelési Idő: A 8.05 Feltétel alkalmazandó (vii) Megjelölt Ár: (viii) Közös Hibanapok: (ix) Kiinduló Ár: Záróár Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] EUR (x) Kereskedési Nap: december 30. (xi) Esetleges Módosítási Események: (xii) Kivezetés: (xiii) Fúziós Esemény: (xiv) Államosítás: (xv) Fizetésképtelenség: (xvi) Vételi Ajánlat: (xvii) További Hiba Események: Jogszabályváltozás Fedezeti Hiba Fedezés Költségeinek Növekedése Fizetésképtelenségi Kérelem (xviii) Részvény Helyettesítése: (xix) Tőzsde: Részvény 1: Euronext Amsterdam Részvény 2: Euronext Brussels e (xx) Kapcsolódó Tőzsdék: (xxi) Tőzsdei Árfolyam: (xxii) Részleges Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: (xxiii) Teljes Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: Minden Tőzsde k k -10-

11 (xxiv) Fedezeti Ügyletet Kötő: (xxv) Súlyozás: 33. Alaphoz Kötött Kötvényre vonatkozó Rendelkezések (ETF) 34. Elsőbbségi Részvényhez Kötött Kötvények 35. Nem mentesített Fizikai Teljesítésű Kötvények A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 36. (i) Új Globális Kötvény: No (ii) Kötvények formája 37. Pénzügyi Központ(ok) vagy más fizetési napokra vonatkozó különös rendelkezések: 38. Jövőbeli Szelvényekre vonatkozó Szelvényutalványok csatolhatók a Végleges Kötvényekhez: (1.06 Feltétel) Bemutatóra szóló Kötvények Ideiglenes Globális Kötvény amely Állandó Globális Kötvényre váltható, amelyek Végleges Kötvényekre válthatóak az Állandó Globális Kötvényben meghatározott feltételek korlátai között London és a New York Nem 39. Kalkulációs Ügynök neve és címe: RBC Capital Markets, LLC One Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY USA 40. Kibocsátó hozzáférése a hitelezői nyilvántartáshoz (sv. skuldboken) a Svéd Kötvények vonatkozásában: 41. Beváltási Nap: A Kibocsátás Napján vagy azt követő 40 napon belül 42. A Kötvények Teljes Tőkeösszege 1,00 USD = [ ] árfolyamon került USA dollárra átváltásra, mellyel a teljes összeg: -11-

12 43. A Kötvényekre Irányadó Jog (ha nem Ontario Tartomány joga és az ott alkalmazandó kanadai szövetségi jogszabályok): Az angol jog. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért.... megfelelő felhatalmazással... megfelelő felhatalmazással -12-

13 B RÉSZ EGYÉB ADATOK 1. BEVEZETÉS TŐZSDÉRE VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA (i) (ii) Bevezetés tőzsdére/szabályo zott piacra: Bevezetéshez kapcsolódó összes költség becsült értéke: 2. MINŐSÍTÉSEK (RATING) Minősítések: 3. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKEI A Kibocsátási Ár tartalmazhat a forgalmazó vagy harmadik személy részére járó díjat vagy jutalékot. Az ilyen díj vagy jutalék számos tényezőre, többek között (de nem csak) a Kötvények lejáratára, fedezési költségeire és jogi költségeire tekintettel kerül meghatározásra. A díj vagy jutalék vonatkozásában további részletek érhetőek el kérésre. 4. AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KÖLTSÉGEK (i) Az ajánlattétel okai (ii) Becsült nettó bevételek: (iii) Becsült összes költségek: Az Értékpapírok egyes Tranche-ainak kibocsátásából származó nettó bevételek a Kibocsátó általános forrásait növelik vagy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai által az Értékpapírok fedezésére kerülnek felhasználásra. -13-

14 5. RÉSZVÉNYKOSARAK HOZAMAI, EZEK HATÁSÁNAK A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁSA ÉS AZ ALAPULFEKVŐ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS MÁS INFORMÁCIÓ Az Alapulfekvő Eszköz a fenti A rész 32. pontjában meghatározott részvénykosár. A Részvénykosárra vonatkozó információ (ideértve a múltbeli és jövőbeli hozamokat és volatilitást) a https://europeanequities.nyx.com/markets/nyse-euronext/paris és a címeken érhető el. 6. KEZELÉSI INFORMÁCIÓ (i) ISIN kód: XS (ii) Közös kód: (iii) Az Euroclear Bank S.A./N.V.-n és a Clearstream Banking Societe Anonyme-en kívüli bármely más elszámolási rendszer, címük és a vonatkozó azonosító szám(ok) : (iv) Teljesítés: (v) Kiinduló Kifizető Ügynök, Letétkezelő és Átruházási Ügynök(ök) neve(i) és címe(i): Teljesítés készpénz ellenében The Bank of New York Mellon, London Branch : One Canada Square London E14 5AL England (vi) További Kifizető Ügynök(ök), Letétkezelő és Átruházási Ügynökök nevei és címei (ha van ilyen): (vii) Szándék olyan módon történő kezelésre, amely lehetővé teszi az Eurosystemben való igénybevételt: Nem. Bár a válasz a jelen Végleges Feltételek keltekor Nem, amennyiben az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételei úgy megváltoznának, hogy a Kötvények azoknak megfelelhetnének, akkor a Kötvények letétbe helyezhetőek lesznek valamely nemzetközi központi értéktárnál (ICSD) mint közös letétkezelőnél. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy akkor a Kötvényeket el fogják ismerni az Eurosystem monetáris politikája és az Eurosystem napon belüli hitelműveleteinek elfogadott biztosítékaként a tartamuk bármely szakaszában. Az ilyen elismerés annak függvénye lesz, hogy az Európai Központi Bank meggyőződött az -14-

15 Eurosystemben való igénybevehetőség feltételeinek teljesüléséről. 7. FORGALMAZÁS FORGALMAZÁS (a) (i) Ha szindikált, a Managerek és jegyzési garanciavállalók neve és címe: (ii) Jegyzési Megállapodás kelte: (iii)stabilizálási Manager(ek) (ha van): (b) Ha nem szindikált, a Forgalmazó neve és címe: (c) Teljes megbízás és átengedés: (d) Egyesült Államokbeli értékesítési korlátozások: (e) Kanadai Értékesítések: RBC Europe Limited Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF England Egyesült Királyság A TEFRA D szabályok alkalmazandóak. Kanadában meg nem engedett az értékesítés. (f) Nem-mentesített Ajánlat: A Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe mint a kibocsátótól hozzájárulást kapott személy ("Feljogosított Ajánlattevő") ajánlatot tehet a Kötvényekre a Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívüli módon Magyarországon ("Nyilvános Ajánlattétel Országai") a december 2-től december 30-ig terjedő időszakban ("Ajánlati Időszak"). Lásd még a B rész 8 bekezdését lejjebb. Általános Hozzájárulás: Hozzájárulás további feltételei:. 8. AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI Ajánlati Ár: a Kibocsátási Ár -15-

16 Feltételek az ajánlathoz: Ajánlati Időszak: Lásd fentebb a 13. bekezdést. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ajánlati Időszak hamarabb zárulhat, amennyiben a piaci feltételek megváltoznak vagy a maximumot eléri a mennyiség. A jegyzési folyamat leírása: A befektetők az Ajánlati Időszakban jelentkezhetnek Kötvények jegyzésére. Az ajánlati időszak bármikor befejezhető. Ilyen esetben az ajánlattevő köteles azonnal értesíteni a nyilvánosságot az Ajánlati Idő vége előtt, a Kibocsátó honlapján közzétett hirdetménnyel. A Kibocsátó minden körülmények között fenntartja a jogot arra, hogy a jegyzési ajánlatot vagy a kibocsátást visszavonja vagy attól elálljon. A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja: A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege: A Kötvények kifizetésének és átadásának módja és határideje: A befektetőnkénti legalacsonyabb kiinduló befektetés (kiinduló jegyzés) 5 Kötvény. Jegyzési időszak: december 2-től december30-ig A Kötvények fizetés ellenében történő teljesítéssel vehetők át. A Kibocsátó becslése szerint a Kötvényeket a vevők megfelelő könyvelési jellegű értékpapírszámláira a Kibocsátási Napon vagy akörül helyezik el. Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer és időpont: -16-

17 Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: Egyes tranche-ok bizonyos országok számára vannak fenntartva: A Kötvények ezen Tranche-a csak magyar befektető(k) részére történő kibocsátásra van fenntartva. Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt igénylők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés: A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy a vásárlóra terhelt költségek és adók összege: Amennyiben a Kibocsátó számára ismertek, a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik: A fenti 7. bekezdésben megjelölt Feljogosított Ajánlattevő. -17-

18 FÜGGELÉK A KÖTVÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA -18-

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank)

2013. november 15-i Végleges Feltételek. ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) 2013. november 15-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött

Részletesebben

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) 452-10-10 Fax: (+ 361) 452-10-11 www.nivostudio.hu translation@nivostudio.hu

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

( Siker Garantált Kötvény ) a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Siker Garantált Kötvény ) a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelv fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetk részére a jogszabályokban elírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-699/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H jövő autói származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-593/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.23 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-591/2015. Alapkezelő:

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg I. Összevont értékpapírszámla

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben