Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei"

Átírás

1 A TARPAI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE IV évfolyam 3 szám 2013 õsz Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei XII Kuruc Nap 2013 Augusztus 20 Ünnepség, kulturális programok kurucos hangulata várta mindazokat, akik ellátogattak településünkre a XII Kuruc Napra 2013 július 27-én Az ünnepélyes megnyitót követõen, ebben az évben is Díszpolgári, Esze Tamás és II Rákóczi Ferenc emlékplakettek Államalapításunk ünnepén augusztus 20-án Dr Simicskó István sportért fellelõs államtitkár adta át a település lakóinak valamint az ifjú sportolók részére felújított sportöltözõt, mely Vass Zsuzsanna építész hölgy, tervezõi munkáját dicséri Az est folyamán a Mandala Dalszínház elõadásában az István a király rockoperát tekinthették meg az érdeklõdõk, mely méltó befejezése volt Szent István Államalapítónk Ünnepének kerültek kiosztásra A Díszpolgári címet a Képviselõ-testület döntése alapján Dr Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár úr vehette át, aki nagyban segítette és segíti településünk fejlõdését II Rákóczi Ferenc emlékplakettben részesültek azon személyek akik saját szakterületükön kimagasló munkát végeztek, név szerint: Jámbrik Mihályné, Dr Geréné Ópris Ildikó, Mitró Károly Az Esze Tamás emlékérmet méltón vehette át Oláh Bertalanné, Kopócs Ferenc és Kocsis József, akik a településen végzett történelmi és népi értékek megõrzéséért részesültek e megtisztelõ kitüntetésben Kitüntetettjeinknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert, életükhöz jó egészséget kívánunk! X Szatmár-Beregi Szilvanapok A szilváé és a pálinkáé volt a fõszerep szeptember 28-án az X Új Pálinka Ünnepén, melyen a Magyar Televízió Magyarország, Szeretlek! címû mûsorában Rákay Philip helikopterrel érkezett stábja, helyszíni kapcsolással élõ képeket mutatott be a televízió nézõinek A jó hangulatról a szervezõk gondoskodtak, hangulatos rendezvénynek lehettünk vendégei Másnap, Vasárnap este az egybegyûltek a Rákóczi Emlékparkban meggyújtották a Szent Mihály napi tüzet, szimbolizálva a magyarság összetartozást, éljen bárhol is a világban Síposné Szász Krisztina

2 õsz Megfelelõ ütemben halad Tarpa sportstratégiájának megvalósítása Az elõzõ számban Mitró Károly szakágvezetõ kellõ részletességgel prezentálta az elmúlt tanév történéseit Nekem most az a feladat jutott, hogy az önkormányzati sportstratégia aspektusából tájékoztassam Esze Tamás Népét Az elõzményekhez tartozik, hogy idén áprilisban kapcsolódtam be a tarpai sportvezetés vérkeringésébe, mint az önkormányzat sportreferense Az elmúlt tizenhárom évben formailag különbözõ, de tartalmilag azonos a sporton keresztül megvalósuló képzési és kibontakoztatási rendszerek felépítésén dolgoztam; többek között Szegeden, Szombathelyen, Hódmezõvásárhelyen és a Délvidéken Tarpán is hasonló szerepkörre kért fel Szécsi Szabolcs a település polgármestere Természetesen a választott útvonalat, s a lehetõségek kiaknázására irányuló akcióterv lépéseit felvázoltuk Tarpa Nagyközség Képviselõ Testületének is, akik zöld fényt adtak a terv megvalósításához Elsõ lépésként létrehoztuk az önkormányzat berkein belül egy operatív munkacsoportot, mely aládolgozik valamennyi sporttal kapcsolatos projektnek Gördülékenyebbé teszi a napi tevékenységek hatékony elvégzését Második lépésként kötöttünk egy együttmûködési megállapodást a pécsi Rátgéber Akadémiával leány kosárlabda akadémiai alközpont beindítása céljából a fiú labdarúgás mellé, hogy koedukálttá tegyük képzési rendszerünket Két korcsoportban, Orosz Miklós tanár úr szakmai irányításá- lépcsõfokait, s úgynevezett skill trainer szerepkörben, szerepet vállalnak a gyerekeink képességfejlesztésében, amellett, hogy az elsõ csapatban játszanak Beszállnak az edzésbe és a vezetõedzõket kiegészítve, demonstrátorként katalizálják az 5-14 éves korosztály elsõsorban technikai és mentalitás aspektusú érési folyamatát Ezzel egyidejûleg a játékosképzés mellett automatikusan kezdetét vette a belsõ edzõképzésünk is Ebbe a programba illeszkedik majd a játékszabályok,mint kötelezõ tantárgy,s útjára indul a játékvezetõval, a Rátgéber Akadémia támogatásával, huszonnégy kislány vágott bele a kosáredzésekbe az új tanév kezdetével Idetartozik még azon törekvésünk is, hogy a következõ alapszabály-módosítás alkalmával a már Tarpa FC-rõl Tarpa SC-re változó egyesületünk tevékenységi körébe felvegyük új szakosztályként az ökölvívást és a judót is Ezzel olyan sportolni vágyó gyerekek is bekapcsolódhatnak az egyesület életébe, akik nem a labdajátékokhoz éreznek affinitást Mezõ Rudolf már szárnyai alá is vette a kis bokszolókat Harmadik lépésként Németh Károly megyei szakmai igazgatónk áldásával és Siti Ferenc fehérgyarmati alközpontvezetõ segítségével Tarpára hoztunk egy új körzetet a Bozsik Program részeként Ezzel az ovis és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek is a rendszer részévvé váltak, de nem csak a tarpai, hanem a körzetünkhöz tartozó kisari, szatmárcsekei, nagydobosi (Görög Focisuli) és tiszakóródi focistapalánták egyaránt Negyedik lépésként az internátusi rendszert, ha jól tudom egyedüliként az országban, megkezdtük átalakítani externátusivá, de úgy, hogy közben a kollégium mûködtetését átveszi az egyesületünk Ötödik lépésként pedig új alapokra helyeztük a tarpai felnõtt labdarúgást, hiszen a képzésben résztvevõ gyerekeknek szükségük van testközeli példaképekre Nagyon nagy fegyvertény, hogy sikerült olyan játékosokat Tarpára költöztetni, akik valamennyien végigjárták az akadémiai képzés -képzés is, ha növendékeink elérik a meghatározott életkort Ezt az öt fontos lépést ragadtam ki a közelmúltból, hiszen így alakult ki egy teljes klubmodell, melyben csak dolgozni kell tudatosan és lelkiismeretesen tovább A felelõsség óriási, de a lehetõségek tárháza is kibõvült, hiszen fiúk és lányok, óvodától a felnõtt korosztályig sõt a Sipos László szakosztályvezetõ által újraszervezett öregfiúk csapatban is megtalálhatják számításukat Tarpán az eléjük vetített életpályamodellben A rendszer úgy lesz teljes, hogy a bekapcsolódás pillanatától, nem csupán a diplomáig, hanem a munkába állásig fogjuk növendékeink kezét Hogy a munkába állás egy profi sportolói szerzõdés vagy éppen az iskolai oktatásból szerzett szaktudás gyümölcse lesz-e, gyakorlatilag mindegy Nyilvánvalóan további lépéseket kell még megtennünk, de pillanatnyilag megfelelõ ütemben haladunk Apró Attila sportreferens

3 2013 õsz 3 Tanévkezdés az óvodában Teljes kihasználtság mellett kezdõdött meg a nevelési év a Tarpai Óvoda Bölcsõde és Konyha Többcélú Intézményben Ez annyit jelent, hogy az épület minden beépített helyisége napi szintû használatban van Már a tavaszi beiratkozási idõszakban körvonalazódni látszott, hogy az intézmény a továbbiakban nem mûködhet csupán két óvodai csoporttal Ezt követõen júliusban a Képviselõ Testület hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik óvodai csoport immáron öt év után- újra indulhasson A bölcsõdei csoport is bõvült, így mindenképpen indokolt volt annak megtartása Ennek okán infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség Kerestük a legkényelmesebb és leginkább költséghatékony megoldást az apróságok elhelyezésére A tetõtérben már meglévõ helyiségek minimális átalakításával sikerült egy olyan bölcsõdei egységet létre hozni, amely teljes mértékben elkülöníthetõ az óvodától Így a 12 pici nyugalomban és biztonságban, zavartalan körülmények között töltheti el az idõt A háromtagú bölcsõdei személyzetféltõ gondossággal és nagy szeretettel teszi kiegyensúlyozottá a leendõ ovisok napjait A földszinti egységekben kizáró- lag az óvodás gyermekek tartózkodnak Büszkék vagyunk arra, hogy erõfeszítéseink meghozták a várt eredményt, hiszen óvodásaink létszáma jelenleg 85 fõ A hét tagú nevelõtestület és a munkájukat mindenben támogató kiszolgáló személyzet egy emberként nap, mint nap azon munkálkodik, hogy a hely légköre családias és vidám legyen, hogy testileg, értelmileg és érzelmileg optimálisan fejlõdõ gyermekeket engedhessünk iskolába Az intézmény tornaterme is maximális mértékben ki van használva, délelõtt az ovisokon kívül több alsó tagozatos iskolai osztály ott tartja a testnevelés órákat Emellett délutánonként heti két karate edzés, két aerobic foglalkozás, valamint több táncóra helyszínéül is szolgál Keressük annak a lehetõségét, hogy a tetõtér eddig beépítetlen része hogyan válhat a késõbbiekben használhatóvá, hiszen 2014 szeptemberétõl minden 3 évet betöltött gyermek számára kötelezõ lesz részt venni az óvodai nevelésben Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeli és távolabbi jövõben is minden téren megállja helyét az intézmény, legyen szó akár nevelésrõl, akár oktatásról, akár szórakozásról Közérdekû információ Tájékoztatás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó jogszabályok változásáról Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII28) Korm rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések 2013 szeptember 1-jei hatállyal módosulnak A Gyvt 67/A (1) bekezdése szerint hátrányos helyzetû az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a)a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõrõl, a gyermeket egyedül nevelõ szülõrõl vagy a családba fogadó gyámról-önkéntes nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b)a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt 33 -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy, c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, ill olyan lakáskörülmények között él,ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlõdéséhez szükséges feltételek Ugyanezen (2) bekezdése kimondja, hogy halmozottan hátrányos helyzetû a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettõ fennáll, b)a nevelésbe vett gyermek, c)az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt A jegyzõi gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejûleg kérelemre- külön döntésében, a rendszeres gyermekvédelmi való jogosultsággal egyezõ idõtartamra megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását Tájékoztató a közfoglalkoztatásból történõ kizárással kapcsolatos 2013 szeptember 1-jétõl hatályba lépõ szabályokról A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011 évi CVI törvény (a továbbiakban: Kftv) 2013 szeptember 1-jétõl szabályozza a közfoglalkoztatásról szóló kizárást, melynek esetei a következõk: A Kftv szept 1-jétõl hatályos szabályai szerint az álláskeresõt három hónap idõtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 1)tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy 2)e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerõsen elmarasztalták, vagy 3)önkormányzati rendeletben elõírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti A munkaügyi kirendeltség a közfoglalkoztatási jogviszonyba történõ közvetítés elõtt adatszolgáltatást kér az általános szabálysértési hatóságtól illetve jegyzõtõl A kizárásról a munkaügyi kirendeltség vezetõje dönt hatósági határozattal

4 õsz ÕSZI ÜNNEPEINK OKTÓBER 6 AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA- NEMZETI GYÁSZNAP Az es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte A közkatonák ugyan amnesztiában részesültek, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselõk hadbíróság elé kerültek Elsõként a "fõbûnösök", gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylõ fõtisztjeinek perére került sor A tisztségérõl még 1848 õszén lemondott Batthyányt egy olmützi törvényszék ítélte kötél általi halálra, az ítéletet a Magyarországot teljhatalommal kormányzó Haynau táborszernagy 1849 október 5-én erõsítette meg Aradon szeptember 26-án 13 tábornokot és egy ezredest ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatthaynau ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de csak 13 kivégzésre került sor,mert Gáspár András, Ferenc József egykori lovaglómestere büntetését végül börtönre változtatták A kivégzéseket jelzés értékûen, az 1848 évi elbukott október 6-i, bécsi felkelés évfordulójára idõzítették Batthyány elõzõ éjjel egy becsempészett tõrrel nyakon szúrta magát, ezért nem lehetett felakasztani, kivégzõosztag elé került A gróf nem engedte szemét bekötni és maga vezényelt tüzet, utolsó szavai így hangzottak: "Allez Jäger, éljen a haza!" AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a XX századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt A budapesti diákok békés tüntetésével kezdõdött 1956 október 23-án, és a fegyveres felkelõk ellenállásának felmorzsolásával fejezõdött be november 10-én Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortûz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nõtt Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett November elsõ napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az ország semlegességérõl A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosítot- A 4 században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni elsõ vasárnap ülték meg, és az ortodox keresztény egyház ma is ekkor tartja A kezdetben az összes keresztény vértanúra, késõbb "minden tökéletes igazra" emlékezõ ünnep a 8 században tevõdött át november 1-jére, egy kelta ünnep idõpontjára Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettõl kezdve a mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban A mindenszenteket megelõzõ naphoz kapcsolódik az angolszász eredetû halloween is, ennek elnevezése az angol All Hallows Eve kifejezésbõl származik Ez a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája Az angol Halloween õsi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élõ törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a Samhain-t, vagyis "a nyár végét" és ilyenkor egyszerre hódoltak A kivégzés színhelyén ma a Batthyány-örökmécses, a szabadság jelképe áll Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvédtábornokot: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernõt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen- -Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernõt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt A golyó általi halálra "kegyelmezett" Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt a vár északi sáncában lõtték hajnalban agyon, a többi elítéltet ezután a vártól délre sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel ták arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget,november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen Az aránytalan túlerõvel szemben egyedül maradt ország több napon át folyta- tott szabadságharca így végül elbukott Tarpa Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit a Községházánál 2013 október 23 -án 18:00 órától kezdõdõ megemlékezésre EMLÉKEZZÜNK! MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA a Napisten és a Holtak ura elõtt Hitük szerint ezen a napon tért vissza a földre azoknak a bûnösöknek a lelke, akik az elmúlt években haltak meg, és azóta állatok testében "léteztek" Halloween szimbóluma a kivájt töklámpás, az ún Jack-lámpa Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes kovács volt Még az ördögöt is megviccelte; mikor az eljött érte, Jack felzavarta õt egy hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a törzsére Mivel az ördög irtózik a kereszt érintésétõl, nem tudott lejönni Jack csak azután engedte le a fáról, miután az megígérte, hogy nem kísérti õt többé Amikor Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága és csínytevései miatt, ám a pokolban sem találhatott otthonra, mert az ördög is haragudott rá, amiért korábban túljárt az eszén Ezért csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol tüzébõl, hogy legalább ne vak sötétben kelljen kóborolnia Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a pokol között A kelta retket az amerikaiak idõközben tökre változtatták, (állítólag azért, mert abból több volt nekik) Síposné Szász Krisztina

5 2013 õsz Ismét itt az adatszolgáltatások ideje! 5 A következõ idõszakban több fontos határidõt is szem elõtt kell tartaniuk az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban (AKG) részt vevõ gazdálkodóknak Az érintetteknek komoly de a termelést megkönnyítõ és pontosító adminisztrációs feladatot jelent a célprogramok elõírásai szerinti gazdálkodás egyes lépéseinek rögzítése a Gazdálkodási Naplóba (GN) Ennek 2012/13-as gazdálkodási évre vonatkozó adatait elektronikus úton (web-gn), a NÉBIH honlapján (wwwnebihgovhu) keresztül kell benyújtani 2013 szeptember 1 és november 30 között Változatlanul az Általános Nyomtatványkitöltõ Programot (ÁNYK) kell használni, s mindenképpen le kell tölteni a NÉBIH honlapjáról az új web-gn verziót (GN 2012/ /20 verzió) Az adatszolgáltatás a fentieken túl teljesíthetõ külön, elektronikusan vezetett gazdálkodási naplók xml formátumban történõ közvetlen beküldésével is A web-gn benyújtásához ügyfélkapus regisztráció, vagy meghatalmazott közremûködése szükséges Az elektronikus ügyintézésben kevésbé jártas gazdálkodók ebben az esetben is kérhetik a kamarai tanácsadók segítségét A beküldés akkor sikeres,ha két üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére (vagy fiókjába) Az elsõt a magyarorszaghu ügyfélkapuja küldi Ez azt tartalmazza, hogy a feladott nyomtatványt továbbították az NÉBIH felé Ezután az NÉBIH rendszere fog egy visszaigazolást küldeni Idén a web-gn adattartalmában lényegi változás nem várható A gazdálkodó általános alapadatait a gazdálkodási napló fõlapján (GN00), a gazdaságra vonatkozó adatokat pedig a Gn01 összesítõ adatlapon kell rögzíteni A kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek alapadatait az elektronikus napló Gn02 (szántó), GN03 (gyep), GN04 (ültetvény), GN05 (nádas) lapjai tartalmazzák, attól függõen, hogy melyik célprogramba tartoznak Az elmúlt gazdálkodási évtõl kezdõdõen a Nyilvántartás növényvédõ szeres kezelésekrõl adatlap (GN10) kitöltése is kötelezõ eleme a web-gn-nek Gazdálkodási napló esetében a határidõn túli adatszolgáltatásra nincs lehetõség A határidõn túli adatszolgáltatás szankciókkal jár A kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott büntetés mértéke az elmúlt évekhez képest alacsonyabb, ez az adott évi kifizetés 15%-a Azoknál a célprogramoknál pedig, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv is elõírás (szántó, ültetvény), a késedelem további 15%-os levonást vonhat maga után Az AKG-programban résztvevõknek 2013 szeptember 30-ig, vagy az ezután betakarított fõnövény esetében a betakarítást követõen haladéktalanul el kell készíteniük a következõ gazdálkodási évre (2013/2014-re) vonatkozó tápanyag gazdálkodási, illetve földhasználati tervet is Ehhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenes szolgáltatása, a vetésszerkezet-kalkulátor, amely az akgagrarkamarahu weboldalon érhetõ el A tervezõ alkalmazásával az utolsó évben biztosítani lehet a fõnövények célprogramban elvárt vetésszerkezetét, így megelõzhetõ, hogy az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatás 3 60%-kal csökkenjen A szántó és ültetvényes célprogramokban részt vevõ gazdálkodóknak az utolsó évben ügyelniük kell arra is, hogy 2013 szeptember 1 és 2014 augusztus 31 között záró, ún bõvített talajvizsgálatot kell végezniük vagy végeztetniük a támogatásba bevitt területükön, azaz a program elején lemért, kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területeken (A bõvített talajvizsgálat a következõ paraméterekre terjed ki: talaj ph, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu) A mintákat 5 hektáronként, az elsõ évivel megegyezõ helyen kell begyûjteni A talajvizsgálatot csak a meghatározott vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkezõ talajlaboratóriumok végezhetik el Ezek listáját a kamara honlapján, az agrár-környezetgazdálkodás menüben is megtalálható 143/2013 (VI 26) IH-közlemény tartalmazza A talajminták leadásáról a laboratórium átvételi igazolást állít ki, amelyet az MVH a vállalt célprogram elõírásainak ellenõrzésekor a talajlaboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként elfogad Fontos a talajmintavétel végrehajtása, hiszen ennek hiányában a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területre jutó éves támogatás 15 30%-kal csökkenhet További hasznos információkért látogassa meg a wwwkolcsonosmegfelelteteseu és a oldalakat Esze Tibor

6 õsz A gyepekrõl és a rétgazdálkodásról Vigyázz a madárra, Ha kertedbe repül, Õrizd meg a csendet, S el se menekül Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll Vigyázz a madárra, ha Válladra repül, Amerre az élet, arra menekül Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll Révész Sándor - Vigyázz a madárra A Szatmár-Bereg területének mintegy 15% -a tartozik gyepmûvelési ágba Többségüket legelõként, kisebb hányadukat kaszálóként használják Csupán a nedves talajú, idõszakosan vízzel borított területek kínálnak lehetõséget a rétgazdálkodásra Ezek gyakran a száraz gyepekkel mozaikosan fordulnak elõ Természeti értékeik kiemelkedõ jelentõségûek Nemzetközi veszélyeztetettsége miatt, különösen nagy fontosságú az itt fészkelõ haris állománya Amit fontos a harisról megjegyezni! Nyugat- és Közép-Európában Kelet-Szibériáig, valamint délre a Kaukázus elõteréig ölt, és Afrika déli részén telel át Testhossza centiméter, szárnyfesztávolsága centiméter, és testtömege gramm Felsõ tollazata feketés, világosbarna szélekkel, ezért kissé pikkelyesnek tûnik Hasalja fakóbarna, vörösesbarna csíkozással Mellkasa, torka és feje oldalt galambszürke Csõre rövid és erõs, hogy fel tudja csipegetni a vetõmagokat és a gabonát A fiókák egységesen feketésbarnák, ami egy mezei madár esetében szokatlan Tápláléka vetõmagokból, gabonából és kis gerinctelenekbõl áll A haris egyike a Magyarországon elõforduló, világszerte veszélyeztetett madárfajoknak Állománya a nedves kaszálórétek fogyatkozása, az intenzív gyepgazdálkodás (többszöri, nagy teljesítményû gépekkel végzett kaszálás) miatt az utóbbi évtizedekben jelentõsen megritkult Európa nyugati felébõl gyakorlatilag kipusztult Színezete vörösbarna, világosabb és sötétebb foltokkal, sávokkal Mérete alig nagyobb a rigóénál Ritkán kerül szem elé, jelenlétére csak hangja alapján következtethetünk Legfeljebb csak kaszáláskor, közvetlenül a gép elõtt kap szárnyra Meneküléskor inkább a fûcsomók között bujkál vagy a földhöz lapul Afrikai telelõterületérõl április végén érkezik vissza A hímek ezt követõen 5 10 ha-os territóriumot tartanak, melyeket reszelõ hangjukkal jelölnek ki Az éjszakai, kora hajnali órákban a legaktívabbak Általánosan jellemzõ, hogy nem minden haris szól egyszerre, tehát az észleltnél lényegesen több egyed fordulhat elõ egy-egy területen Ráadásul a faj poligám, vagyis egy hímhez több tojó és így több fészekalj is tartozhat Gyakran kisebb, laza csoportokban költ A magas fûben egbúvó fészkét má- jusban építi, fészekalja a hónap végére teljes A lerakott 7 10 tojáson a tojó bõ két hétig kotlik Fiókái fészekhagyók, csak 5 hét után válnak röpképessé Addig a magas fûben bujkálva bogarakkal, szöcskékkel, gilisztákkal táplálkoznak A fészkelés-fiókanevelés augusztus elejéig is elhúzódik A haris fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke Ft A berni és a bonni egyezmény II függelékébe, valamint a bird direktíva hatálya alá tartozik Magyarországi állománya nem éri el az 1000 párt A Szatmár-beregi populáció rendszerint meghaladja a 150 (2005-ben több mint 370!) territóriumát jelölõ hímet A harist veszélyeztetõ tényezõk: A rétek, nedves kaszálók eltûnése (felszántása, erdõsítése), felaprózódása, kiszáradása eredményeként megszûnik az élõhelyük A legeltetés, kaszálás elmaradásával együtt járó természetes bebokrosodást, beerdõsülést követõen csökken az élõhelyük A hosszú füvû gyepek átalakítása (felülvetés, trágyázás, intenzív legeltetés) eredményeként átalakul a fészkelõ helyük A kotlási, fiókanevelési idõszakban (június július) végzett gépi (szûkítõ) kaszálás elpusztítja a földön fészkelõ idõs madarakat, illetve a fészekaljat A kora tavaszi idõszakban okozott tüzek leégetik a hosszú füvû gyepeket,a madarak számára alkalmatlanná teszik a fészkelõ helyeket Mit tehet a haris védelme érdekében? A rétek és a hosszú füvû gyepek megõrzése érdekében, azokat ne szántsa fel és ne erdõsítse be! Legalább 2 évente tisztító kaszálással akadályozza meg a gyepterületek bokrosodását! A nedves rétek, kaszálók védelme érdekében azokat ne trágyázza, ne fogasolja, és ne végezzen rajtuk felülvetést! A rétek, hosszú füvû gyepek kaszálását halassza július 15-e utánra! A kései kaszálás lehetõséget biztosít a harisnak a fiókái sikeres felnevelésére Amennyiben korábban kaszál,akkor annak megkezdése elõtt ellenõrizze, hogy milyen madarak fészkelnek a területen Kérje ki a természetvédelmi kezelõ tanácsát! A kaszálást végezze természetkímélõ módon! Használjon vadriasztó láncot, alkalmazzon ún kiszorító kaszálási módot, haladjon a géppel lassabban, hogy lehetõséget biztosítson az állatok számára a menekülésre! A nagy, összefüggõ területek kaszálása során hagyjon menedékhelyeket az állatok számára! Egyszerre csak kisebb foltokat vágjon le! Amennyiben kaszálás közben madárfészket vagy fiókákat talál, kerülje ki, és hagyjon a környezetében negyedhektárnyi kaszálatlan területet! Ezt követõen haladéktalanul értesítse a természetvédelmi õrt! Ha bármi kételye merül fel a kaszálás ideje, módja tekintetében, forduljon a természetvédelmi õrhöz! Ne feledje! Védett területen a kaszálás engedélyköteles! Az esetleges konfliktusok, hatósági intézkedések megelõzése érdekében forduljon az illetékes természetvédelmi szakemberekhez! Esze Tibor Kamarai tanácsadó IMPRESSZUM: A TARPAI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE IV évfolyam 3 szám 2013 õsz Kiadja: Tarpa Nagyközség Önkormányzata 4931 Tarpa, Kossuth u 23 Tel: 06/45/ Szerkeszto: Siposné Szász Krisztina

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 18. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NAK egységesen szervezett, kötelező tagsághoz kötött köztestület,

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5.

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2012. október 5. 1 1. Saját és a kortársak vélekedése szerint ártatlanok: A Hon, a Szabadság és a Trón védelméért 1848. áprilisi

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk. A esélyegyenlőségi terve 2013-2014. A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének sikerességének

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény

1997. évi XXXI. törvény 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szülői jogok és kötelességek 12. (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Medgyesbodzás Község Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdésében, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember 27.

Budapest, 2015. szeptember 27. NATO PARTNERSH IIP RUNN IING FEST IIVAL BUDAPEST FUTÓFESZTIVÁL- NATO FUTÁS Budapest, 2015. szeptember 27. Futóprogramok és rajt időpontok: 11:00 10 km-es Futás női, férfi egyéni 10 km-es Váltófutás 2 fős

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. sz. melléklet a 149/1997.(IX. 10.) Kormány rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI. 20.) önkormányzati rendelete Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VI. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRÓL (A 25/2015. (XI.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése

Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése 16. számú melléklet a /2009. ( )FVM rendelethez Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése Az egyes szankciótípusok

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben