Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei"

Átírás

1 A TARPAI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE IV évfolyam 3 szám 2013 õsz Az elmúlt idõszak ünnepi, kultúrális rendezvényei XII Kuruc Nap 2013 Augusztus 20 Ünnepség, kulturális programok kurucos hangulata várta mindazokat, akik ellátogattak településünkre a XII Kuruc Napra 2013 július 27-én Az ünnepélyes megnyitót követõen, ebben az évben is Díszpolgári, Esze Tamás és II Rákóczi Ferenc emlékplakettek Államalapításunk ünnepén augusztus 20-án Dr Simicskó István sportért fellelõs államtitkár adta át a település lakóinak valamint az ifjú sportolók részére felújított sportöltözõt, mely Vass Zsuzsanna építész hölgy, tervezõi munkáját dicséri Az est folyamán a Mandala Dalszínház elõadásában az István a király rockoperát tekinthették meg az érdeklõdõk, mely méltó befejezése volt Szent István Államalapítónk Ünnepének kerültek kiosztásra A Díszpolgári címet a Képviselõ-testület döntése alapján Dr Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár úr vehette át, aki nagyban segítette és segíti településünk fejlõdését II Rákóczi Ferenc emlékplakettben részesültek azon személyek akik saját szakterületükön kimagasló munkát végeztek, név szerint: Jámbrik Mihályné, Dr Geréné Ópris Ildikó, Mitró Károly Az Esze Tamás emlékérmet méltón vehette át Oláh Bertalanné, Kopócs Ferenc és Kocsis József, akik a településen végzett történelmi és népi értékek megõrzéséért részesültek e megtisztelõ kitüntetésben Kitüntetettjeinknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert, életükhöz jó egészséget kívánunk! X Szatmár-Beregi Szilvanapok A szilváé és a pálinkáé volt a fõszerep szeptember 28-án az X Új Pálinka Ünnepén, melyen a Magyar Televízió Magyarország, Szeretlek! címû mûsorában Rákay Philip helikopterrel érkezett stábja, helyszíni kapcsolással élõ képeket mutatott be a televízió nézõinek A jó hangulatról a szervezõk gondoskodtak, hangulatos rendezvénynek lehettünk vendégei Másnap, Vasárnap este az egybegyûltek a Rákóczi Emlékparkban meggyújtották a Szent Mihály napi tüzet, szimbolizálva a magyarság összetartozást, éljen bárhol is a világban Síposné Szász Krisztina

2 õsz Megfelelõ ütemben halad Tarpa sportstratégiájának megvalósítása Az elõzõ számban Mitró Károly szakágvezetõ kellõ részletességgel prezentálta az elmúlt tanév történéseit Nekem most az a feladat jutott, hogy az önkormányzati sportstratégia aspektusából tájékoztassam Esze Tamás Népét Az elõzményekhez tartozik, hogy idén áprilisban kapcsolódtam be a tarpai sportvezetés vérkeringésébe, mint az önkormányzat sportreferense Az elmúlt tizenhárom évben formailag különbözõ, de tartalmilag azonos a sporton keresztül megvalósuló képzési és kibontakoztatási rendszerek felépítésén dolgoztam; többek között Szegeden, Szombathelyen, Hódmezõvásárhelyen és a Délvidéken Tarpán is hasonló szerepkörre kért fel Szécsi Szabolcs a település polgármestere Természetesen a választott útvonalat, s a lehetõségek kiaknázására irányuló akcióterv lépéseit felvázoltuk Tarpa Nagyközség Képviselõ Testületének is, akik zöld fényt adtak a terv megvalósításához Elsõ lépésként létrehoztuk az önkormányzat berkein belül egy operatív munkacsoportot, mely aládolgozik valamennyi sporttal kapcsolatos projektnek Gördülékenyebbé teszi a napi tevékenységek hatékony elvégzését Második lépésként kötöttünk egy együttmûködési megállapodást a pécsi Rátgéber Akadémiával leány kosárlabda akadémiai alközpont beindítása céljából a fiú labdarúgás mellé, hogy koedukálttá tegyük képzési rendszerünket Két korcsoportban, Orosz Miklós tanár úr szakmai irányításá- lépcsõfokait, s úgynevezett skill trainer szerepkörben, szerepet vállalnak a gyerekeink képességfejlesztésében, amellett, hogy az elsõ csapatban játszanak Beszállnak az edzésbe és a vezetõedzõket kiegészítve, demonstrátorként katalizálják az 5-14 éves korosztály elsõsorban technikai és mentalitás aspektusú érési folyamatát Ezzel egyidejûleg a játékosképzés mellett automatikusan kezdetét vette a belsõ edzõképzésünk is Ebbe a programba illeszkedik majd a játékszabályok,mint kötelezõ tantárgy,s útjára indul a játékvezetõval, a Rátgéber Akadémia támogatásával, huszonnégy kislány vágott bele a kosáredzésekbe az új tanév kezdetével Idetartozik még azon törekvésünk is, hogy a következõ alapszabály-módosítás alkalmával a már Tarpa FC-rõl Tarpa SC-re változó egyesületünk tevékenységi körébe felvegyük új szakosztályként az ökölvívást és a judót is Ezzel olyan sportolni vágyó gyerekek is bekapcsolódhatnak az egyesület életébe, akik nem a labdajátékokhoz éreznek affinitást Mezõ Rudolf már szárnyai alá is vette a kis bokszolókat Harmadik lépésként Németh Károly megyei szakmai igazgatónk áldásával és Siti Ferenc fehérgyarmati alközpontvezetõ segítségével Tarpára hoztunk egy új körzetet a Bozsik Program részeként Ezzel az ovis és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek is a rendszer részévvé váltak, de nem csak a tarpai, hanem a körzetünkhöz tartozó kisari, szatmárcsekei, nagydobosi (Görög Focisuli) és tiszakóródi focistapalánták egyaránt Negyedik lépésként az internátusi rendszert, ha jól tudom egyedüliként az országban, megkezdtük átalakítani externátusivá, de úgy, hogy közben a kollégium mûködtetését átveszi az egyesületünk Ötödik lépésként pedig új alapokra helyeztük a tarpai felnõtt labdarúgást, hiszen a képzésben résztvevõ gyerekeknek szükségük van testközeli példaképekre Nagyon nagy fegyvertény, hogy sikerült olyan játékosokat Tarpára költöztetni, akik valamennyien végigjárták az akadémiai képzés -képzés is, ha növendékeink elérik a meghatározott életkort Ezt az öt fontos lépést ragadtam ki a közelmúltból, hiszen így alakult ki egy teljes klubmodell, melyben csak dolgozni kell tudatosan és lelkiismeretesen tovább A felelõsség óriási, de a lehetõségek tárháza is kibõvült, hiszen fiúk és lányok, óvodától a felnõtt korosztályig sõt a Sipos László szakosztályvezetõ által újraszervezett öregfiúk csapatban is megtalálhatják számításukat Tarpán az eléjük vetített életpályamodellben A rendszer úgy lesz teljes, hogy a bekapcsolódás pillanatától, nem csupán a diplomáig, hanem a munkába állásig fogjuk növendékeink kezét Hogy a munkába állás egy profi sportolói szerzõdés vagy éppen az iskolai oktatásból szerzett szaktudás gyümölcse lesz-e, gyakorlatilag mindegy Nyilvánvalóan további lépéseket kell még megtennünk, de pillanatnyilag megfelelõ ütemben haladunk Apró Attila sportreferens

3 2013 õsz 3 Tanévkezdés az óvodában Teljes kihasználtság mellett kezdõdött meg a nevelési év a Tarpai Óvoda Bölcsõde és Konyha Többcélú Intézményben Ez annyit jelent, hogy az épület minden beépített helyisége napi szintû használatban van Már a tavaszi beiratkozási idõszakban körvonalazódni látszott, hogy az intézmény a továbbiakban nem mûködhet csupán két óvodai csoporttal Ezt követõen júliusban a Képviselõ Testület hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik óvodai csoport immáron öt év után- újra indulhasson A bölcsõdei csoport is bõvült, így mindenképpen indokolt volt annak megtartása Ennek okán infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség Kerestük a legkényelmesebb és leginkább költséghatékony megoldást az apróságok elhelyezésére A tetõtérben már meglévõ helyiségek minimális átalakításával sikerült egy olyan bölcsõdei egységet létre hozni, amely teljes mértékben elkülöníthetõ az óvodától Így a 12 pici nyugalomban és biztonságban, zavartalan körülmények között töltheti el az idõt A háromtagú bölcsõdei személyzetféltõ gondossággal és nagy szeretettel teszi kiegyensúlyozottá a leendõ ovisok napjait A földszinti egységekben kizáró- lag az óvodás gyermekek tartózkodnak Büszkék vagyunk arra, hogy erõfeszítéseink meghozták a várt eredményt, hiszen óvodásaink létszáma jelenleg 85 fõ A hét tagú nevelõtestület és a munkájukat mindenben támogató kiszolgáló személyzet egy emberként nap, mint nap azon munkálkodik, hogy a hely légköre családias és vidám legyen, hogy testileg, értelmileg és érzelmileg optimálisan fejlõdõ gyermekeket engedhessünk iskolába Az intézmény tornaterme is maximális mértékben ki van használva, délelõtt az ovisokon kívül több alsó tagozatos iskolai osztály ott tartja a testnevelés órákat Emellett délutánonként heti két karate edzés, két aerobic foglalkozás, valamint több táncóra helyszínéül is szolgál Keressük annak a lehetõségét, hogy a tetõtér eddig beépítetlen része hogyan válhat a késõbbiekben használhatóvá, hiszen 2014 szeptemberétõl minden 3 évet betöltött gyermek számára kötelezõ lesz részt venni az óvodai nevelésben Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeli és távolabbi jövõben is minden téren megállja helyét az intézmény, legyen szó akár nevelésrõl, akár oktatásról, akár szórakozásról Közérdekû információ Tájékoztatás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó jogszabályok változásáról Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII28) Korm rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések 2013 szeptember 1-jei hatállyal módosulnak A Gyvt 67/A (1) bekezdése szerint hátrányos helyzetû az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a)a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõrõl, a gyermeket egyedül nevelõ szülõrõl vagy a családba fogadó gyámról-önkéntes nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b)a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt 33 -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy, c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, ill olyan lakáskörülmények között él,ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlõdéséhez szükséges feltételek Ugyanezen (2) bekezdése kimondja, hogy halmozottan hátrányos helyzetû a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettõ fennáll, b)a nevelésbe vett gyermek, c)az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt A jegyzõi gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejûleg kérelemre- külön döntésében, a rendszeres gyermekvédelmi való jogosultsággal egyezõ idõtartamra megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását Tájékoztató a közfoglalkoztatásból történõ kizárással kapcsolatos 2013 szeptember 1-jétõl hatályba lépõ szabályokról A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011 évi CVI törvény (a továbbiakban: Kftv) 2013 szeptember 1-jétõl szabályozza a közfoglalkoztatásról szóló kizárást, melynek esetei a következõk: A Kftv szept 1-jétõl hatályos szabályai szerint az álláskeresõt három hónap idõtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 1)tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy 2)e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerõsen elmarasztalták, vagy 3)önkormányzati rendeletben elõírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti A munkaügyi kirendeltség a közfoglalkoztatási jogviszonyba történõ közvetítés elõtt adatszolgáltatást kér az általános szabálysértési hatóságtól illetve jegyzõtõl A kizárásról a munkaügyi kirendeltség vezetõje dönt hatósági határozattal

4 õsz ÕSZI ÜNNEPEINK OKTÓBER 6 AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA- NEMZETI GYÁSZNAP Az es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte A közkatonák ugyan amnesztiában részesültek, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselõk hadbíróság elé kerültek Elsõként a "fõbûnösök", gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylõ fõtisztjeinek perére került sor A tisztségérõl még 1848 õszén lemondott Batthyányt egy olmützi törvényszék ítélte kötél általi halálra, az ítéletet a Magyarországot teljhatalommal kormányzó Haynau táborszernagy 1849 október 5-én erõsítette meg Aradon szeptember 26-án 13 tábornokot és egy ezredest ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatthaynau ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de csak 13 kivégzésre került sor,mert Gáspár András, Ferenc József egykori lovaglómestere büntetését végül börtönre változtatták A kivégzéseket jelzés értékûen, az 1848 évi elbukott október 6-i, bécsi felkelés évfordulójára idõzítették Batthyány elõzõ éjjel egy becsempészett tõrrel nyakon szúrta magát, ezért nem lehetett felakasztani, kivégzõosztag elé került A gróf nem engedte szemét bekötni és maga vezényelt tüzet, utolsó szavai így hangzottak: "Allez Jäger, éljen a haza!" AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a XX századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt A budapesti diákok békés tüntetésével kezdõdött 1956 október 23-án, és a fegyveres felkelõk ellenállásának felmorzsolásával fejezõdött be november 10-én Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortûz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nõtt Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett November elsõ napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az ország semlegességérõl A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosítot- A 4 században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni elsõ vasárnap ülték meg, és az ortodox keresztény egyház ma is ekkor tartja A kezdetben az összes keresztény vértanúra, késõbb "minden tökéletes igazra" emlékezõ ünnep a 8 században tevõdött át november 1-jére, egy kelta ünnep idõpontjára Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettõl kezdve a mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban A mindenszenteket megelõzõ naphoz kapcsolódik az angolszász eredetû halloween is, ennek elnevezése az angol All Hallows Eve kifejezésbõl származik Ez a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája Az angol Halloween õsi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élõ törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a Samhain-t, vagyis "a nyár végét" és ilyenkor egyszerre hódoltak A kivégzés színhelyén ma a Batthyány-örökmécses, a szabadság jelképe áll Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvédtábornokot: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernõt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen- -Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernõt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt A golyó általi halálra "kegyelmezett" Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt a vár északi sáncában lõtték hajnalban agyon, a többi elítéltet ezután a vártól délre sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel ták arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget,november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen Az aránytalan túlerõvel szemben egyedül maradt ország több napon át folyta- tott szabadságharca így végül elbukott Tarpa Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit a Községházánál 2013 október 23 -án 18:00 órától kezdõdõ megemlékezésre EMLÉKEZZÜNK! MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA a Napisten és a Holtak ura elõtt Hitük szerint ezen a napon tért vissza a földre azoknak a bûnösöknek a lelke, akik az elmúlt években haltak meg, és azóta állatok testében "léteztek" Halloween szimbóluma a kivájt töklámpás, az ún Jack-lámpa Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes kovács volt Még az ördögöt is megviccelte; mikor az eljött érte, Jack felzavarta õt egy hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a törzsére Mivel az ördög irtózik a kereszt érintésétõl, nem tudott lejönni Jack csak azután engedte le a fáról, miután az megígérte, hogy nem kísérti õt többé Amikor Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága és csínytevései miatt, ám a pokolban sem találhatott otthonra, mert az ördög is haragudott rá, amiért korábban túljárt az eszén Ezért csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol tüzébõl, hogy legalább ne vak sötétben kelljen kóborolnia Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a pokol között A kelta retket az amerikaiak idõközben tökre változtatták, (állítólag azért, mert abból több volt nekik) Síposné Szász Krisztina

5 2013 õsz Ismét itt az adatszolgáltatások ideje! 5 A következõ idõszakban több fontos határidõt is szem elõtt kell tartaniuk az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban (AKG) részt vevõ gazdálkodóknak Az érintetteknek komoly de a termelést megkönnyítõ és pontosító adminisztrációs feladatot jelent a célprogramok elõírásai szerinti gazdálkodás egyes lépéseinek rögzítése a Gazdálkodási Naplóba (GN) Ennek 2012/13-as gazdálkodási évre vonatkozó adatait elektronikus úton (web-gn), a NÉBIH honlapján (wwwnebihgovhu) keresztül kell benyújtani 2013 szeptember 1 és november 30 között Változatlanul az Általános Nyomtatványkitöltõ Programot (ÁNYK) kell használni, s mindenképpen le kell tölteni a NÉBIH honlapjáról az új web-gn verziót (GN 2012/ /20 verzió) Az adatszolgáltatás a fentieken túl teljesíthetõ külön, elektronikusan vezetett gazdálkodási naplók xml formátumban történõ közvetlen beküldésével is A web-gn benyújtásához ügyfélkapus regisztráció, vagy meghatalmazott közremûködése szükséges Az elektronikus ügyintézésben kevésbé jártas gazdálkodók ebben az esetben is kérhetik a kamarai tanácsadók segítségét A beküldés akkor sikeres,ha két üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére (vagy fiókjába) Az elsõt a magyarorszaghu ügyfélkapuja küldi Ez azt tartalmazza, hogy a feladott nyomtatványt továbbították az NÉBIH felé Ezután az NÉBIH rendszere fog egy visszaigazolást küldeni Idén a web-gn adattartalmában lényegi változás nem várható A gazdálkodó általános alapadatait a gazdálkodási napló fõlapján (GN00), a gazdaságra vonatkozó adatokat pedig a Gn01 összesítõ adatlapon kell rögzíteni A kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek alapadatait az elektronikus napló Gn02 (szántó), GN03 (gyep), GN04 (ültetvény), GN05 (nádas) lapjai tartalmazzák, attól függõen, hogy melyik célprogramba tartoznak Az elmúlt gazdálkodási évtõl kezdõdõen a Nyilvántartás növényvédõ szeres kezelésekrõl adatlap (GN10) kitöltése is kötelezõ eleme a web-gn-nek Gazdálkodási napló esetében a határidõn túli adatszolgáltatásra nincs lehetõség A határidõn túli adatszolgáltatás szankciókkal jár A kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott büntetés mértéke az elmúlt évekhez képest alacsonyabb, ez az adott évi kifizetés 15%-a Azoknál a célprogramoknál pedig, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv is elõírás (szántó, ültetvény), a késedelem további 15%-os levonást vonhat maga után Az AKG-programban résztvevõknek 2013 szeptember 30-ig, vagy az ezután betakarított fõnövény esetében a betakarítást követõen haladéktalanul el kell készíteniük a következõ gazdálkodási évre (2013/2014-re) vonatkozó tápanyag gazdálkodási, illetve földhasználati tervet is Ehhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenes szolgáltatása, a vetésszerkezet-kalkulátor, amely az akgagrarkamarahu weboldalon érhetõ el A tervezõ alkalmazásával az utolsó évben biztosítani lehet a fõnövények célprogramban elvárt vetésszerkezetét, így megelõzhetõ, hogy az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatás 3 60%-kal csökkenjen A szántó és ültetvényes célprogramokban részt vevõ gazdálkodóknak az utolsó évben ügyelniük kell arra is, hogy 2013 szeptember 1 és 2014 augusztus 31 között záró, ún bõvített talajvizsgálatot kell végezniük vagy végeztetniük a támogatásba bevitt területükön, azaz a program elején lemért, kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területeken (A bõvített talajvizsgálat a következõ paraméterekre terjed ki: talaj ph, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu) A mintákat 5 hektáronként, az elsõ évivel megegyezõ helyen kell begyûjteni A talajvizsgálatot csak a meghatározott vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkezõ talajlaboratóriumok végezhetik el Ezek listáját a kamara honlapján, az agrár-környezetgazdálkodás menüben is megtalálható 143/2013 (VI 26) IH-közlemény tartalmazza A talajminták leadásáról a laboratórium átvételi igazolást állít ki, amelyet az MVH a vállalt célprogram elõírásainak ellenõrzésekor a talajlaboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként elfogad Fontos a talajmintavétel végrehajtása, hiszen ennek hiányában a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területre jutó éves támogatás 15 30%-kal csökkenhet További hasznos információkért látogassa meg a wwwkolcsonosmegfelelteteseu és a oldalakat Esze Tibor

6 õsz A gyepekrõl és a rétgazdálkodásról Vigyázz a madárra, Ha kertedbe repül, Õrizd meg a csendet, S el se menekül Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll Vigyázz a madárra, ha Válladra repül, Amerre az élet, arra menekül Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll Révész Sándor - Vigyázz a madárra A Szatmár-Bereg területének mintegy 15% -a tartozik gyepmûvelési ágba Többségüket legelõként, kisebb hányadukat kaszálóként használják Csupán a nedves talajú, idõszakosan vízzel borított területek kínálnak lehetõséget a rétgazdálkodásra Ezek gyakran a száraz gyepekkel mozaikosan fordulnak elõ Természeti értékeik kiemelkedõ jelentõségûek Nemzetközi veszélyeztetettsége miatt, különösen nagy fontosságú az itt fészkelõ haris állománya Amit fontos a harisról megjegyezni! Nyugat- és Közép-Európában Kelet-Szibériáig, valamint délre a Kaukázus elõteréig ölt, és Afrika déli részén telel át Testhossza centiméter, szárnyfesztávolsága centiméter, és testtömege gramm Felsõ tollazata feketés, világosbarna szélekkel, ezért kissé pikkelyesnek tûnik Hasalja fakóbarna, vörösesbarna csíkozással Mellkasa, torka és feje oldalt galambszürke Csõre rövid és erõs, hogy fel tudja csipegetni a vetõmagokat és a gabonát A fiókák egységesen feketésbarnák, ami egy mezei madár esetében szokatlan Tápláléka vetõmagokból, gabonából és kis gerinctelenekbõl áll A haris egyike a Magyarországon elõforduló, világszerte veszélyeztetett madárfajoknak Állománya a nedves kaszálórétek fogyatkozása, az intenzív gyepgazdálkodás (többszöri, nagy teljesítményû gépekkel végzett kaszálás) miatt az utóbbi évtizedekben jelentõsen megritkult Európa nyugati felébõl gyakorlatilag kipusztult Színezete vörösbarna, világosabb és sötétebb foltokkal, sávokkal Mérete alig nagyobb a rigóénál Ritkán kerül szem elé, jelenlétére csak hangja alapján következtethetünk Legfeljebb csak kaszáláskor, közvetlenül a gép elõtt kap szárnyra Meneküléskor inkább a fûcsomók között bujkál vagy a földhöz lapul Afrikai telelõterületérõl április végén érkezik vissza A hímek ezt követõen 5 10 ha-os territóriumot tartanak, melyeket reszelõ hangjukkal jelölnek ki Az éjszakai, kora hajnali órákban a legaktívabbak Általánosan jellemzõ, hogy nem minden haris szól egyszerre, tehát az észleltnél lényegesen több egyed fordulhat elõ egy-egy területen Ráadásul a faj poligám, vagyis egy hímhez több tojó és így több fészekalj is tartozhat Gyakran kisebb, laza csoportokban költ A magas fûben egbúvó fészkét má- jusban építi, fészekalja a hónap végére teljes A lerakott 7 10 tojáson a tojó bõ két hétig kotlik Fiókái fészekhagyók, csak 5 hét után válnak röpképessé Addig a magas fûben bujkálva bogarakkal, szöcskékkel, gilisztákkal táplálkoznak A fészkelés-fiókanevelés augusztus elejéig is elhúzódik A haris fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke Ft A berni és a bonni egyezmény II függelékébe, valamint a bird direktíva hatálya alá tartozik Magyarországi állománya nem éri el az 1000 párt A Szatmár-beregi populáció rendszerint meghaladja a 150 (2005-ben több mint 370!) territóriumát jelölõ hímet A harist veszélyeztetõ tényezõk: A rétek, nedves kaszálók eltûnése (felszántása, erdõsítése), felaprózódása, kiszáradása eredményeként megszûnik az élõhelyük A legeltetés, kaszálás elmaradásával együtt járó természetes bebokrosodást, beerdõsülést követõen csökken az élõhelyük A hosszú füvû gyepek átalakítása (felülvetés, trágyázás, intenzív legeltetés) eredményeként átalakul a fészkelõ helyük A kotlási, fiókanevelési idõszakban (június július) végzett gépi (szûkítõ) kaszálás elpusztítja a földön fészkelõ idõs madarakat, illetve a fészekaljat A kora tavaszi idõszakban okozott tüzek leégetik a hosszú füvû gyepeket,a madarak számára alkalmatlanná teszik a fészkelõ helyeket Mit tehet a haris védelme érdekében? A rétek és a hosszú füvû gyepek megõrzése érdekében, azokat ne szántsa fel és ne erdõsítse be! Legalább 2 évente tisztító kaszálással akadályozza meg a gyepterületek bokrosodását! A nedves rétek, kaszálók védelme érdekében azokat ne trágyázza, ne fogasolja, és ne végezzen rajtuk felülvetést! A rétek, hosszú füvû gyepek kaszálását halassza július 15-e utánra! A kései kaszálás lehetõséget biztosít a harisnak a fiókái sikeres felnevelésére Amennyiben korábban kaszál,akkor annak megkezdése elõtt ellenõrizze, hogy milyen madarak fészkelnek a területen Kérje ki a természetvédelmi kezelõ tanácsát! A kaszálást végezze természetkímélõ módon! Használjon vadriasztó láncot, alkalmazzon ún kiszorító kaszálási módot, haladjon a géppel lassabban, hogy lehetõséget biztosítson az állatok számára a menekülésre! A nagy, összefüggõ területek kaszálása során hagyjon menedékhelyeket az állatok számára! Egyszerre csak kisebb foltokat vágjon le! Amennyiben kaszálás közben madárfészket vagy fiókákat talál, kerülje ki, és hagyjon a környezetében negyedhektárnyi kaszálatlan területet! Ezt követõen haladéktalanul értesítse a természetvédelmi õrt! Ha bármi kételye merül fel a kaszálás ideje, módja tekintetében, forduljon a természetvédelmi õrhöz! Ne feledje! Védett területen a kaszálás engedélyköteles! Az esetleges konfliktusok, hatósági intézkedések megelõzése érdekében forduljon az illetékes természetvédelmi szakemberekhez! Esze Tibor Kamarai tanácsadó IMPRESSZUM: A TARPAI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE IV évfolyam 3 szám 2013 õsz Kiadja: Tarpa Nagyközség Önkormányzata 4931 Tarpa, Kossuth u 23 Tel: 06/45/ Szerkeszto: Siposné Szász Krisztina

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Színes programok községünkben

Színes programok községünkben IX.évfolyam, 3. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Színes programok községünkben

Részletesebben

Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa

Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa XVII. évfolyam 11. szám, 2013. november 195 Ft KÖZÉLETI LAP Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa Ünnepélyes keretek között október 23-án Dunaföldváron, november 9-én pedig Borszéken is aláírta a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Október 23. - AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Október 23. - AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA 2010. október 13. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Október 23. - AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA 1956.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Az elmúlt időszak eseményeiről

Az elmúlt időszak eseményeiről Zsámboki Krónika 1 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az esztendő utolsó napjai felé közeledünk, ilyenkor áttekintjük munkánkat, és az előttünk álló feladatokat. A Zsámboki krónika oldalain figyelemmel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Zsámbék Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió.

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió. XVI. évfolyam 9. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2011. november Sok pénzrôl és tervrôl Dorka-dilemma Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás...

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013.

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013. XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Európa a Polgárokért Program 2013. Nagyajta Demir Kapija

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Októberi búcsú. Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk hősökre, és kelta halloweenre.

Októberi búcsú. Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk hősökre, és kelta halloweenre. A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolája Diákönkormányzatának havilapja VI. évfolyam 8. szám 2012. október 31. Októberi búcsú Októberi búcsú Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben