Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig"

Átírás

1 Szociológiai Doktori Iskola Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig

2 Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezető: dr. Letenyei László, egyetemi docens dr. Moksony Ferenc, DSc (módszertan) Bocz János 2009 A dolgozat elkészítéséhez a Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány ösztöndíja nyújtott támogatást. 2

3 Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig Ph.D. értekezés Bocz János Budapest,

4 4

5 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 7 Ábrák jegyzéke I. Bevezetés Miért fontos a civil és nonprofit szervezetek vizsgálata? A témában folytatott nemzetközi és hazai kutatások Kutatási problémakör Hipotézisek és indoklásuk A civil társadalom fogalmának előzményei az ókortól a XVIII. századig A civil társadalom fogalma a XIX. és a XX. században A civil társadalom, a civil szervezetek kortárs értelmezései A nonprofit szervezetek fogalmi és tartalmi meghatározásai A nonprofit szervezetek ismérvei Magyarországon A disszertációban vizsgált nonprofit szervezetek köre III. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések Közgazdaságtani elméletek Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerződéses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet A fogyasztói ellenőrzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete Szociológiai elméletek Egyesületek és korporációk a XIX. századi társadalomtudományokban A nonprofitok, mint a csoport- és szervezetszociológia szereplői A nonprofit szervezetek létrejöttével kapcsolatos szociológiai elméletek A nonprofit szervezetek és a társadalmi tőke A nonprofit szervezetek egyes típusaival összefüggő szociológiai megközelítések A nonprofit szervezetek strukturalista-funkcionalista megközelítései Interdiszciplináris elméletek A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell A társadalmi eredet elmélet

6 4.4. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület IV. Nonprofit szervezetek Magyarországon Az alapítványi és egyesületi élet előzményei és gyökerei 1945-ig Az önszerveződések korlátozásának időszaka ( ) A hazai nonprofit szektor kialakulása és fejlődése ( ) A hazai nonprofit szektor kialakulását és fejlődését befolyásoló környezeti tényezők A kormányzati politika hatása a szektor fejlődésére A jogi- és pénzügyi szabályozás változásai 1990 és 2008 között Kormányzati felügyelet és irányítás Közvetett költségvetési támogatások A kormányzat és a civil, nonprofit szféra kapcsolatának mérlege Egy lehetséges elméleti keret a hazai nonprofit szektor fejlődésének magyarázatára V. A nonprofit szektor belső szerkezetének változásai, A szervezetek jogi formája és a szervezetszám alakulása A szervezetek területi elhelyezkedése és tevékenységszerkezete A nonprofit szervezetek által foglalkoztatottak A nonprofit szervezetek bevételei A normatív és nem normatív támogatások gyakorisága és eloszlása Civil és nem civil jellegű szervezetek a nonprofit szektorban VI. A nonprofit törvények hatása a szektor működésére A személyi jövedelemadó 1+1%-a A közhasznúsági törvény A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) VII. Zárófejezet A kutatás módszerei, a felhasznált adatok A dolgozat főbb tudományos megállapításai, eredményei VIII. Hivatkozások jegyzéke IX. Függelék Jogszabályok Fogalmak X. Összefoglaló táblázatok XI. Publikációs jegyzék

7 Táblázatok jegyzéke 1. A jóléti pluralizmus szereplői és jellemzői, Az egyesületek aránya tevékenységcsoportok szerint 1862, 1878, 1932, 1982, 1987, A nonprofit szervezetek főállású foglalkoztatottjainak változása 1996 és 2006 között A nonprofit szervezetek adatgyűjtésének módszertanában történt fontosabb változások 1991 és 2005 között A nonprofit szektorra vonatkozó fontosabb jogszabályok változása A közhasznú társaságokra és a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás összehasonlítása Az alapítványok, egyesületek (egyletek) és más nonprofit szervezetek száma 1862 és 2006 között Az egyesületek száma tevékenységcsoportok szerint 1862, 1878, 1932, 1982, 1987, A nonprofit szervezetek száma jogi formájuk szerint, A nonprofit szervezetek száma területi elhelyezkedésük szerint, , A nonprofit szervezetek száma településtípusok szerint, , A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e fizetett foglalkoztatottjuk, , A nonprofit szervezetek száma a fizetett foglalkoztatottak státusza szerint, , A nonprofit szervezetek számított főállású foglalkoztatottjainak létszáma jogi forma szerint, , A nonprofit szervezetek számított főállású foglalkoztatottjainak létszáma tevékenységcsoportok szerint, , A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e önkéntes segítőjük, , A nonprofit szervezetek önkénteseinek száma, , A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e bevételük

8 20. A nonprofit szervezetek bevételének összege jogi formájuk szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege összevont bevételi csoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege részletes bevételi csoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege tevékenységcsoportok szerint, , A normatív és nem normatív támogatást kapott nonprofit szervezetek száma, , A normatív és nem normatív támogatások összege millió forintban, , A közhasznú társaságok és a többi nonprofit szervezet fontosabb mutatóinak változása, , A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói, , A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 1996/1997 és az 1999/2000 tanévek között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 2001/2002 és a 2005/2006 tanévek között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 2006/2007 és a 2007/2008 tanévekben A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma az 1997/1998 és a 2007/2008 tanévekben A központi költségvetés kiadásainak főösszege, valamint ebből a társadalmi önszerveződésekre fordított kiadások összege és aránya 1996 és 2008 között Az összes és a normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, ,

9 35. A normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A normatív önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma, , A normatív önkormányzati támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , Az összes és a nem normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, , Az összes és a nem normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A nem normatív önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma, , A nem normatív önkormányzati támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A központi alapoktól támogatást kapott nonprofit szervezetek fontosabb mutatói, , A közalapítványok különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , A közalapítványok részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, , Az alapítványok különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , Az alapítványok részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, , Az egyesületek különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , Az egyesületek részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, ,

10 52. Az Szja. 1%-os felajánlást kapott civil szervezetek száma és a civil szervezeteknek felajánlott összeg az APEH adatai szerint, A Szja. 1%-os bevételek összege településtípusok szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének összege a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek száma a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek aránya a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének aránya a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének összege a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, A Szja. 1%-os bevételéből részesülő nonprofit szervezetek aránya, 1997, 2000, A Szja. meghatározott részének felhasználására vonatkozó adatok, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek száma a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A közhasznú szervezetek száma jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A közhasznú szervezetek aránya jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A közhasznú szervezetek aránya jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A nonprofit szervezetek száma, aszerint, hogy kaptak-e lakossági és vállalati támogatást 1998 és 2006 között A nonprofit szervezetek aránya, aszerint, hogy kaptak-e lakossági és vállalati támogatást 1998 és 2006 között A közhasznú szervezeteknek nyújtott lakossági és vállalati támogatások átlagos összege ezer Ft-ban 1998 és 2006 között

11 70. A lakossági támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A lakossági támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A vállalati támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A vállalati támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A nonprofit szervezetek pályázati támogatásból származó bevételének összege és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A NCA első három fordulója során kért és kiosztott támogatások összege és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A NCA első három fordulója során támogatást kért és kapott szervezetek száma, 2004, A NCA-tól kapott támogatások összege és aránya, 2004, A NCA-tól elnyert támogatási összeg és annak megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek pályázati bevételének összege és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, 2004,

12 Ábrák jegyzéke 1. Az állami költségvetés egyes adóbevételei, valamint a nonprofit szektor bevétele milliárd forintban, A jólétmix, a jóléti pluralizmus háromszög modellje, A nonprofit szervezetek száma Magyarországon, 1989 és 2006 között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási szervezetek aránya Magyarországon, 1996 és 2007 között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben az ellátottak és a tanulók aránya Magyarországon, 1996 és 2007 között A központi alapokból támogatást kapott nonprofit szervezetek és a támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A nonprofit szervezetek aránya jogi formájuk szerint, , A nonprofit szervezetek aránya településtípusok szerint, , A nonprofit szervezetek aránya regionális elhelyezkedésük szerint A nonprofit szervezetek aránya tevékenységcsoportok szerint A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és jogi formájuk szerint A nonprofit szervezetek aránya aszerint, hogy volt-e fizetett munkavállalójuk A foglalkoztatottak száma ezer főben megadva nemzetgazdasági ágak szerint és a nonprofit szektorban, , A foglalkoztatottak száma ezer főben megadva a szolgáltatási és a nonprofit szektorban, , A számított főállású foglalkoztatottak aránya jogi forma szerint A számított főállású foglalkoztatottak aránya tevékenységcsoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének növekedése az 1996-os évhez viszonyítva A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása jogi forma szerint, , A nonprofit szektor bevételének megoszlása a főbb bevételi források szerint, ,

13 20. Az állami támogatásból származó bevételek megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A normatív támogatás kapott szervezetek, és az általuk kapott támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A nem normatív támogatás kapott szervezetek, és az általuk kapott támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A normatív központi költségvetési támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A normatív önkormányzati támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A nem normatív központi költségvetési támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A nem normatív önkormányzati támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A közalapítványok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a különböző bevételi forrásokból, , A közhasznú társaságok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , Az alapítványok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , Az egyesületek aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói 1996-ban A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói 2006-ban A személyi jövedelemadó 1+1%-ból felajánlást kapott civil szervezetek száma, A személyi jövedelemadó 1+1%-ból a civil szervezeteknek felajánlott összeg milliárd forintban, A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása településtípusok szerint, , A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint

14 37. A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, , A személyi jövedelemadó 1%-os bevételének potencionálisan felajánlható, a civil szervezeteknek felajánlott és a költségvetésben maradó összege milliárd forintban 2001 és 2005 között A civil szervezetekre potencionálisan nyilatkozó és az érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya jövedelemsávok szerint, A nonprofit szervezetek aránya aszerint, hogy kértek-e és kaptak-e közhasznúsági státuszt, , A lakossági támogatást kapott közhasznú és nem közhasznú státussal rendelkező szervezetek száma, , 2003, 2004, A vállalati támogatást kapott közhasznú és nem közhasznú státussal rendelkező szervezetek száma, , 2003, 2004, A lakossági és vállalati támogatást kapott közhasznú szervezeteknek adott támogatások átlagos összege, , 2003, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása településtípusok szerint, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása a legnagyobb arányú támogatást kapott szervezetek tevékenységcsoportja szerint, 2004,

15 I. Bevezetés Az alábbi dolgozat témája a nonprofit szektor. Egy olyan szektor, amelynek a szociális és a gazdasági térben elfoglalt helyéről, határairól, sőt még nevéről sincs egyetértés a hazai és nemzetközi tudományos életben. A médiában, a politikában és a mindennapi szóhasználatban is egyre elterjedtebbé vált a civil és nonprofit szervezetek fogalmának használata, de a kifejezés jelentéstartalmával, és az ide tartozó szervezetek körével kapcsolatban továbbra is sok a félreértés. Egy olyan szervezet együttesről lesz tehát szó, amelyről számos eltérő megközelítés, sőt tévhit él a társadalomban és a tudományos közvéleményben egyaránt. A disszertáció elkészítésének egyik célja éppen ezért az, hogy tisztázza, Magyarországon milyen szervezetek tartoznak a szektorba, milyen folyamatok jellemezték e nem-piaci szervezetrendszer fejlődését és működését az elmúlt évtizedben. A szektorba tartozó szervezetek körével, társadalmi szerepével kapcsolatos konszenzus hiánya ellenére a civil és nonprofit szervezetek társadalmi integrációban betöltött szerepe és növekvő gazdasági jelentősége miatt a nemzetközi és a hazai kutatók részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik e szervezetek tevékenysége iránt. Ennek hátterében az individualizációs tendenciák, a társadalmi kapcsolathálózatok növekvő jelentősége, a civil szerveződéseknek a globalizálódó világban betöltött növekvő aktivitása, a politikai pártokból történő kiábrándultság, a hagyományosan kétszektorú (állami-piaci, magán-közületi) intézményrendszert feltételező megközelítések átértékelése és az állami szerepvállalás újragondolása húzódik meg. Az a felismerés, hogy a civil és nonprofit szervezetek az állami és piaci szektorok helyett vagy mellett, azokkal együttműködve, egyre jelentősebb szerepet kaphatnak a különböző társadalmi csoportok érdekeinek képviseletében, a társadalmi szükségletek kielégítésében Miért fontos a civil és nonprofit szervezetek vizsgálata? A civil és nonprofit szervezetek társadalmi és gazdasági jelentősége egyaránt indokolja a szektor alaposabb vizsgálatát. A szektor civil jellegű szervezetei (az egyesületek és a magánalapítványok) lehetővé teszik a társadalmi önszerveződést, szociális teret biztosítanak az állampolgárok közösségi aktivitásához, és erősítve az egymás iránti bizalmat elősegíthetik a társadalmi szolidaritás eszméjének gyakorlati megvalósítását. 1 E 1 Nemzetközi és hazai kutatások is alátámasztották azt a hipotézist, hogy a szociális kohézió az egyik legjelentősebb egészségügyi védőfaktor a modern társadalmakban. Ennek megléte esetén a gazdagabbak 15

16 szervezetek lehetőséget nyújtanak a polgároknak arra, hogy egy meghatározott cél, azonos érdeklődési kör mentén létrehozzák saját egyesületüket, vagy egy adott település lakóinak adományaiból felépítsenek egy helyi emlékhelyet. Az állami és önkormányzati intézmények nonprofitok létrehozásával növelhetik és rugalmasabban kezelhetik bevételi forrásaikat, az ilyen szervezetek jellegüknél fogva igen jelentős kedvezményeket vehetnek igénybe gazdálkodásuk során. Meglehetősen nehéz, sőt gyakran értelmetlen is bármilyen fontossági sorrendet, vagy hierarchiát felállítani az egyes szervezetek társadalmi funkciója, jelentősége között. Az önkéntesek munkáján alapuló falusi polgárőrségek ugyanis hasonlóan fontos közösségi szerepet tölthetnek be, mint a fizetett alkalmazottakkal működő városi foglalkoztatási közalapítványok, vagy a kulturális, egészségügyi intézmények üzemeltetését végző közhasznú társaságok. A civil és nonprofit szervezetek az emberek és társadalmi intézmények közötti kapcsolatok interakciós terei, s norma, érték, kultúra és érdek közvetítő funkciójuk is van. A nonprofit szervezeteket ezért vizsgálhatjuk úgy is, mint a társadalmi tőkével, a társadalmi integrációval kapcsolatban álló társadalmi entitásokat. Egyaránt lehetnek a társadalmi tőke mérőeszközei, annak kifejezői és közvetítői is. A civil, nonprofit szervezeti tagság volt például a társadalmi tőke egyik mérőeszköze és egyben kifejeződési formája Robert D. Putnam kutatásában, melyben a szerző a civil elkötelezettséget a lakóhelyi szervezetekben, egyesületekben történő részvétellel, az ott eltöltött idő változásával mérte. Putnam 1995-ben megjelent cikke alapján a társadalmi tőke az emberek közötti horizontális kapcsolatok készletét, a polgári, civil kötelezettségek kapcsolathálózatát jelentette. Magába foglalta a normákat és a bizalmat, vagyis az élet azon sajátosságait, amelyek a közös javakért folytatott harcban hatékony együttműködést tesznek lehetővé (Putnam, 1995). A civil és nonprofit szervezetek lehetnek a társadalmi tőke hordozói, közvetítői is. Pierre Bourdieu hívta fel a figyelmet a társadalmi tőke erőforrás jellegére, a különböző tőkefajták egymásba konvertálhatóságának lehetőségére. Értelmezésében a társadalmi tőke olyan erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy elismerés többékevésbé intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, vagy másként kifejezve, olyan erőforrások, amelyek az egy csoporthoz való tartozáson alapulnak (Bourdieu 1997). Egy nagyobb alapítvány kuratóriumi tisztsége, egy ismertebb egyesület munkájában történő részvétel a résztvevők számára ezért nemcsak hajlandóak áldozatokat hozni a közösségért, a lemaradók pedig kevésbé érzik azt, hogy magukra maradtak, egy számukra idegen világban (Kopp-Skrabski-Szedmák, 1998). 16

17 presztízsnövelő, társadalmi tőkéjüket növelő tényező, de egyúttal lehetővé teszi a különböző tőkefajtáik kifejezését és konvertálását is. Még tágabb értelemben vizsgálva a civil és nonprofit szervezetek a társadalmi integráció egyik fontos intézményeként, a rendszerintegrációs mechanizmusok közvetítő közegeként is értelmezhetők. Anthony Giddens David Lockwood társadalmi és rendszerintegrációs elméletét továbbfejlesztve az integráció két típusát különböztette meg. Az egyiket, melyet társadalmi integrációnak nevez a hasonló értékekkel, szocializációval rendelkező egyének direkt interakcióján alapul, s nélkülözhetetlen hozzá az egyének közvetlen jelenléte, az egymás iránti bizalom, valamint a kapcsolatok időnkénti megerősítése. Az integráció másik formája a rendszerintegráció. Az egység itt a különböző társadalmi rétegek, csoportok, közösségek között, a különböző intézmények, egyesületek szervezésével a hosszú távú érdekek révén jön létre. Giddens a jóléti államok válságával, a család szerepének csökkenésével, a globalizációs és ökológia kihívásokkal kapcsolatban egy ún. harmadik út megvalósítását javasolta, amelynek egyik alapfeltétele az állam és a civil társadalom partnerként történő együttműködése, a harmadik (nonprofit) szektor bevonása a társadalom megújításába (Giddens, 1984, 1998). Az állam és civil társadalom közötti együttműködés alapja az a bizalom lehet, amely meghatározó szerepet játszik a nemzetek jólétét és versenyképességét illetően is. Francis Fukuyama jutott erre a következtetésre, amikor a bizalom és társadalmi jólét összefüggéseit kutatta. Véleménye szerint a különböző földrészek és kultúrák összemérhetőek egymással, mert a technikai fejlődés hasonlóvá és összefüggővé formálta a nemzetgazdaságokat beillesztve őket a világgazdaság egészébe. Fukuyama szerint a sikeres gazdasági közösségeket minden társadalomban a bizalom 2 fogja össze, s integráló hatását a civil aktivitáson keresztül fejti ki. A szerző megfogalmazásában: a liberális politikai és gazdasági intézmények életképessége a civil társadalmak egészségétől és dinamizmusától függ (Fukuyama 1997). Nem véletlen, hogy a különféle nemzetközi intézmények (pl. ENSZ, EU, Világbank) is egyre gyakrabban hivatkoznak a civil, illetve nonprofit szervezetek fontos társadalmi szerepére, sőt a legújabb megközelítések a nemzetközi nem kormányzati szervezetek aktivitásával összhangban a globális civil társadalom kialakulásának hatásait elemzik (Anheier-Glasius-Kaldor, 2004). Nem elhanyagolható a civil, nonprofit szektor potenciálja a gazdasági erőforrások birtoklását, a társadalmi szükségletek kielégítését illetően sem. A nonprofit szervezetek az 2 A bizalom Fukuyama értelmezésében a szabályszerű, becsületes és együttműködésre kész viselkedés elvárása egy közösségen belül, a közös normák alapján, e közösség más tagjai részéről (Fukuyama, 1997). 17

18 átlagostól eltérő keresletre reagálva hiánypótló szerepet tölthetnek be a társadalmi szolgáltatások biztosításában. A fejlett országokban részben történelmi hagyományok, részben az állami szerepvállalás tudatos korlátozása következtében gyakran vesznek át és végeznek különösen a szociális- és egészségügyi ellátás, az oktatás- és kultúra területén állami, önkormányzati feladatokat, érdekképviseleti és támogatói tevékenységük egyre gyakrabban szolgáltatói feladatokkal is kiegészül. Habár a nonprofit szervezetek egyes országokon belüli szerepére számos elsősorban a fejlett országokra vonatkozó kutatási eredmény ismert, átfogó nemzetközi empirikus összehasonlító vizsgálatra 3 eddig mindössze egy a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies által megszervezett alkalommal került sor. Ennek elsődleges oka a nonprofit szervezetek fogalmának országonként jelentősen eltérő értelmezése, az, hogy az egyes országok különböző kulturális és történeti hagyományai miatt ma sincs egyetértés a szektorba tartozó szervezetek körét, a nonprofitok piaci és az állami szektorokhoz viszonyított helyzetét illetően. Habár a 1990-ben indított vizsgálat óta már több mint egy évtized eltelt nem érdektelen a kutatás néhány 1995-re vonatkozó eredményét e dolgozatban is megemlíteni. Az elemzésbe bevont országokban a nonprofit szektor egy 1,1 ezer milliárd dollár kiadású ágazatnak felelt meg, s az itt realizálódó kiadások aránya a bruttó hazai össztermékhez viszonyítva átlagosan 5 százalékot képviselt. A nonprofitok közel 19 millió ún. fizetett számított főállású foglalkoztatottat alkalmaztak, és a vizsgált országok népességének átlagosan 28 százaléka végzett önkéntes munkát nonprofit szervezetek számára. Országonként és tevékenységi csoportonként azonban igen jelentősek voltak különbségek. Míg a nyugat-európai országokban a nonprofitoknál dolgozók háromnegyedét az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás területén foglalkoztatták, addig a közép-európai országokban a nonprofitoknál alkalmazottak több mint egyharmada a kulturális és a szabadidős szervezeteknél dolgozott. Végül említést érdemel az is, hogy a nonprofitok a nyugat-európai országokban fontos szerepet töltöttek be a munkahelyteremtésben is és 1995 között átlagosan 24%-al nőtt a nonprofit szervezeteknél foglalkoztatottak aránya, s ez különösen az egészségügyi, a szociális ellátás 3 Az 1990-ben kezdődött kutatásban először 12, majd végül 22 országban elemezték a nonprofit szektor szerepét, méreteit, szerkezetét és pénzügyeit. A vizsgálatba bevont országok az alábbiak voltak: Argentína, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Izrael, Írország, Japán, Kolumbia, Magyarország, Mexikó, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Peru, Románia (Salamon et al. 1999). 18

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK Bocz János Kmetty Zoltán 1. AZ ADOTT TÉMA ÉRTELMEZÉSI KERETE (MILYEN CSOPORTOK VANNAK BENNE, MIÉRT), ELMÚLT ÉVTIZEDNYI FOLYAMATAI:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A SZERVEZETEK FORRÁSTEREMTÉSE Arapovics Mária A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt keretében

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Márkus Edina: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Bevezetés Az állam szerepének átértékelése, a harmadik szektor növekedése a világ minden táján megfigyelhető. Az

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon Készítette: Kassai Zsuzsanna Gödöllő

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

A nonprofit szektor szerepe a régiókban

A nonprofit szektor szerepe a régiókban A nonprofit szektor szerepe a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2012. augusztus Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre... 5 A nonprofit szervezetek

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben