Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig"

Átírás

1 Szociológiai Doktori Iskola Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig

2 Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezető: dr. Letenyei László, egyetemi docens dr. Moksony Ferenc, DSc (módszertan) Bocz János 2009 A dolgozat elkészítéséhez a Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány ösztöndíja nyújtott támogatást. 2

3 Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig Ph.D. értekezés Bocz János Budapest,

4 4

5 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 7 Ábrák jegyzéke I. Bevezetés Miért fontos a civil és nonprofit szervezetek vizsgálata? A témában folytatott nemzetközi és hazai kutatások Kutatási problémakör Hipotézisek és indoklásuk A civil társadalom fogalmának előzményei az ókortól a XVIII. századig A civil társadalom fogalma a XIX. és a XX. században A civil társadalom, a civil szervezetek kortárs értelmezései A nonprofit szervezetek fogalmi és tartalmi meghatározásai A nonprofit szervezetek ismérvei Magyarországon A disszertációban vizsgált nonprofit szervezetek köre III. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések Közgazdaságtani elméletek Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerződéses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet A fogyasztói ellenőrzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete Szociológiai elméletek Egyesületek és korporációk a XIX. századi társadalomtudományokban A nonprofitok, mint a csoport- és szervezetszociológia szereplői A nonprofit szervezetek létrejöttével kapcsolatos szociológiai elméletek A nonprofit szervezetek és a társadalmi tőke A nonprofit szervezetek egyes típusaival összefüggő szociológiai megközelítések A nonprofit szervezetek strukturalista-funkcionalista megközelítései Interdiszciplináris elméletek A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell A társadalmi eredet elmélet

6 4.4. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület IV. Nonprofit szervezetek Magyarországon Az alapítványi és egyesületi élet előzményei és gyökerei 1945-ig Az önszerveződések korlátozásának időszaka ( ) A hazai nonprofit szektor kialakulása és fejlődése ( ) A hazai nonprofit szektor kialakulását és fejlődését befolyásoló környezeti tényezők A kormányzati politika hatása a szektor fejlődésére A jogi- és pénzügyi szabályozás változásai 1990 és 2008 között Kormányzati felügyelet és irányítás Közvetett költségvetési támogatások A kormányzat és a civil, nonprofit szféra kapcsolatának mérlege Egy lehetséges elméleti keret a hazai nonprofit szektor fejlődésének magyarázatára V. A nonprofit szektor belső szerkezetének változásai, A szervezetek jogi formája és a szervezetszám alakulása A szervezetek területi elhelyezkedése és tevékenységszerkezete A nonprofit szervezetek által foglalkoztatottak A nonprofit szervezetek bevételei A normatív és nem normatív támogatások gyakorisága és eloszlása Civil és nem civil jellegű szervezetek a nonprofit szektorban VI. A nonprofit törvények hatása a szektor működésére A személyi jövedelemadó 1+1%-a A közhasznúsági törvény A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) VII. Zárófejezet A kutatás módszerei, a felhasznált adatok A dolgozat főbb tudományos megállapításai, eredményei VIII. Hivatkozások jegyzéke IX. Függelék Jogszabályok Fogalmak X. Összefoglaló táblázatok XI. Publikációs jegyzék

7 Táblázatok jegyzéke 1. A jóléti pluralizmus szereplői és jellemzői, Az egyesületek aránya tevékenységcsoportok szerint 1862, 1878, 1932, 1982, 1987, A nonprofit szervezetek főállású foglalkoztatottjainak változása 1996 és 2006 között A nonprofit szervezetek adatgyűjtésének módszertanában történt fontosabb változások 1991 és 2005 között A nonprofit szektorra vonatkozó fontosabb jogszabályok változása A közhasznú társaságokra és a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás összehasonlítása Az alapítványok, egyesületek (egyletek) és más nonprofit szervezetek száma 1862 és 2006 között Az egyesületek száma tevékenységcsoportok szerint 1862, 1878, 1932, 1982, 1987, A nonprofit szervezetek száma jogi formájuk szerint, A nonprofit szervezetek száma területi elhelyezkedésük szerint, , A nonprofit szervezetek száma településtípusok szerint, , A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e fizetett foglalkoztatottjuk, , A nonprofit szervezetek száma a fizetett foglalkoztatottak státusza szerint, , A nonprofit szervezetek számított főállású foglalkoztatottjainak létszáma jogi forma szerint, , A nonprofit szervezetek számított főállású foglalkoztatottjainak létszáma tevékenységcsoportok szerint, , A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e önkéntes segítőjük, , A nonprofit szervezetek önkénteseinek száma, , A nonprofit szervezetek száma aszerint, hogy volt-e bevételük

8 20. A nonprofit szervezetek bevételének összege jogi formájuk szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege összevont bevételi csoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege részletes bevételi csoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének összege tevékenységcsoportok szerint, , A normatív és nem normatív támogatást kapott nonprofit szervezetek száma, , A normatív és nem normatív támogatások összege millió forintban, , A közhasznú társaságok és a többi nonprofit szervezet fontosabb mutatóinak változása, , A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói, , A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 1996/1997 és az 1999/2000 tanévek között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 2001/2002 és a 2005/2006 tanévek között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma a 2006/2007 és a 2007/2008 tanévekben A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézmények száma, és az ezen intézményekben nevelt gyermekek és tanulók száma az 1997/1998 és a 2007/2008 tanévekben A központi költségvetés kiadásainak főösszege, valamint ebből a társadalmi önszerveződésekre fordított kiadások összege és aránya 1996 és 2008 között Az összes és a normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, ,

9 35. A normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A normatív önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma, , A normatív önkormányzati támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , Az összes és a nem normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, , Az összes és a nem normatív központi költségvetési és önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma és a támogatások összege, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezetek száma, , A nem normatív központi költségvetési támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A nem normatív önkormányzati támogatást kapott szervezetek száma, , A nem normatív önkormányzati támogatást kapott szervezeteknek nyújtott támogatások összege ezer forintban, , A központi alapoktól támogatást kapott nonprofit szervezetek fontosabb mutatói, , A közalapítványok különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , A közalapítványok részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, , Az alapítványok különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , Az alapítványok részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, , Az egyesületek különböző bevételi forrásainak összege ezer forintban, , Az egyesületek részesedése a különböző bevételi forrásokból és a szervezetek aránya, ,

10 52. Az Szja. 1%-os felajánlást kapott civil szervezetek száma és a civil szervezeteknek felajánlott összeg az APEH adatai szerint, A Szja. 1%-os bevételek összege településtípusok szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének összege a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek száma a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek aránya a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének aránya a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint, , A Szja. 1%-ot kapott szervezetek bevételének összege a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, A Szja. 1%-os bevételéből részesülő nonprofit szervezetek aránya, 1997, 2000, A Szja. meghatározott részének felhasználására vonatkozó adatok, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek száma a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A civil szervezetekre érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya a nyilatkozatok származási helye és a jövedelemsáv szerint, A közhasznú szervezetek száma jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A közhasznú szervezetek aránya jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A közhasznú szervezetek aránya jogi formájuk, településtípus és tevékenységcsoportok szerint, 1998, 2000, 2003, A nonprofit szervezetek száma, aszerint, hogy kaptak-e lakossági és vállalati támogatást 1998 és 2006 között A nonprofit szervezetek aránya, aszerint, hogy kaptak-e lakossági és vállalati támogatást 1998 és 2006 között A közhasznú szervezeteknek nyújtott lakossági és vállalati támogatások átlagos összege ezer Ft-ban 1998 és 2006 között

11 70. A lakossági támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A lakossági támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A vállalati támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A vállalati támogatást kapott közhasznú szervezetek regressziós modellje, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A nonprofit szervezetek pályázati támogatásból származó bevételének összege és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A NCA első három fordulója során kért és kiosztott támogatások összege és megoszlása településtípusok szerint, 2004, A NCA első három fordulója során támogatást kért és kapott szervezetek száma, 2004, A NCA-tól kapott támogatások összege és aránya, 2004, A NCA-tól elnyert támogatási összeg és annak megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A pályázati támogatást kapott nonprofit szervezetek pályázati bevételének összege és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, 2004,

12 Ábrák jegyzéke 1. Az állami költségvetés egyes adóbevételei, valamint a nonprofit szektor bevétele milliárd forintban, A jólétmix, a jóléti pluralizmus háromszög modellje, A nonprofit szervezetek száma Magyarországon, 1989 és 2006 között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási szervezetek aránya Magyarországon, 1996 és 2007 között A nonprofit szervezetek és más piaci szereplők által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben az ellátottak és a tanulók aránya Magyarországon, 1996 és 2007 között A központi alapokból támogatást kapott nonprofit szervezetek és a támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A nonprofit szervezetek aránya jogi formájuk szerint, , A nonprofit szervezetek aránya településtípusok szerint, , A nonprofit szervezetek aránya regionális elhelyezkedésük szerint A nonprofit szervezetek aránya tevékenységcsoportok szerint A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és jogi formájuk szerint A nonprofit szervezetek aránya aszerint, hogy volt-e fizetett munkavállalójuk A foglalkoztatottak száma ezer főben megadva nemzetgazdasági ágak szerint és a nonprofit szektorban, , A foglalkoztatottak száma ezer főben megadva a szolgáltatási és a nonprofit szektorban, , A számított főállású foglalkoztatottak aránya jogi forma szerint A számított főállású foglalkoztatottak aránya tevékenységcsoportok szerint, , A nonprofit szervezetek bevételének növekedése az 1996-os évhez viszonyítva A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása jogi forma szerint, , A nonprofit szektor bevételének megoszlása a főbb bevételi források szerint, ,

13 20. Az állami támogatásból származó bevételek megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A normatív támogatás kapott szervezetek, és az általuk kapott támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A nem normatív támogatás kapott szervezetek, és az általuk kapott támogatások összegének aránya az összes nonprofit szervezethez és az összes bevételhez viszonyítva, , A normatív központi költségvetési támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A normatív önkormányzati támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A nem normatív központi költségvetési támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A nem normatív önkormányzati támogatás összegének megoszlása a szervezetek jogi formája szerint, , A közalapítványok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a különböző bevételi forrásokból, , A közhasznú társaságok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , Az alapítványok aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , Az egyesületek aránya az összes nonprofit szervezet között és részesedésük aránya a legfontosabb bevételi forrásokból, , A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói 1996-ban A civil és nem civil jellegű nonprofit szervezetek fontosabb mutatói 2006-ban A személyi jövedelemadó 1+1%-ból felajánlást kapott civil szervezetek száma, A személyi jövedelemadó 1+1%-ból a civil szervezeteknek felajánlott összeg milliárd forintban, A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása településtípusok szerint, , A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása a szervezetek bevételi nagyságcsoportja szerint

14 37. A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből részesülő szervezetek bevételének megoszlása a szervezetek tevékenységcsoportja szerint, , A személyi jövedelemadó 1%-os bevételének potencionálisan felajánlható, a civil szervezeteknek felajánlott és a költségvetésben maradó összege milliárd forintban 2001 és 2005 között A civil szervezetekre potencionálisan nyilatkozó és az érvényesen rendelkező magánszemélyek aránya jövedelemsávok szerint, A nonprofit szervezetek aránya aszerint, hogy kértek-e és kaptak-e közhasznúsági státuszt, , A lakossági támogatást kapott közhasznú és nem közhasznú státussal rendelkező szervezetek száma, , 2003, 2004, A vállalati támogatást kapott közhasznú és nem közhasznú státussal rendelkező szervezetek száma, , 2003, 2004, A lakossági és vállalati támogatást kapott közhasznú szervezeteknek adott támogatások átlagos összege, , 2003, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása településtípusok szerint, 2004, A nonprofit szektor összes pályázati bevételének és a NCA pályázati kiadásainak megoszlása a legnagyobb arányú támogatást kapott szervezetek tevékenységcsoportja szerint, 2004,

15 I. Bevezetés Az alábbi dolgozat témája a nonprofit szektor. Egy olyan szektor, amelynek a szociális és a gazdasági térben elfoglalt helyéről, határairól, sőt még nevéről sincs egyetértés a hazai és nemzetközi tudományos életben. A médiában, a politikában és a mindennapi szóhasználatban is egyre elterjedtebbé vált a civil és nonprofit szervezetek fogalmának használata, de a kifejezés jelentéstartalmával, és az ide tartozó szervezetek körével kapcsolatban továbbra is sok a félreértés. Egy olyan szervezet együttesről lesz tehát szó, amelyről számos eltérő megközelítés, sőt tévhit él a társadalomban és a tudományos közvéleményben egyaránt. A disszertáció elkészítésének egyik célja éppen ezért az, hogy tisztázza, Magyarországon milyen szervezetek tartoznak a szektorba, milyen folyamatok jellemezték e nem-piaci szervezetrendszer fejlődését és működését az elmúlt évtizedben. A szektorba tartozó szervezetek körével, társadalmi szerepével kapcsolatos konszenzus hiánya ellenére a civil és nonprofit szervezetek társadalmi integrációban betöltött szerepe és növekvő gazdasági jelentősége miatt a nemzetközi és a hazai kutatók részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik e szervezetek tevékenysége iránt. Ennek hátterében az individualizációs tendenciák, a társadalmi kapcsolathálózatok növekvő jelentősége, a civil szerveződéseknek a globalizálódó világban betöltött növekvő aktivitása, a politikai pártokból történő kiábrándultság, a hagyományosan kétszektorú (állami-piaci, magán-közületi) intézményrendszert feltételező megközelítések átértékelése és az állami szerepvállalás újragondolása húzódik meg. Az a felismerés, hogy a civil és nonprofit szervezetek az állami és piaci szektorok helyett vagy mellett, azokkal együttműködve, egyre jelentősebb szerepet kaphatnak a különböző társadalmi csoportok érdekeinek képviseletében, a társadalmi szükségletek kielégítésében Miért fontos a civil és nonprofit szervezetek vizsgálata? A civil és nonprofit szervezetek társadalmi és gazdasági jelentősége egyaránt indokolja a szektor alaposabb vizsgálatát. A szektor civil jellegű szervezetei (az egyesületek és a magánalapítványok) lehetővé teszik a társadalmi önszerveződést, szociális teret biztosítanak az állampolgárok közösségi aktivitásához, és erősítve az egymás iránti bizalmat elősegíthetik a társadalmi szolidaritás eszméjének gyakorlati megvalósítását. 1 E 1 Nemzetközi és hazai kutatások is alátámasztották azt a hipotézist, hogy a szociális kohézió az egyik legjelentősebb egészségügyi védőfaktor a modern társadalmakban. Ennek megléte esetén a gazdagabbak 15

16 szervezetek lehetőséget nyújtanak a polgároknak arra, hogy egy meghatározott cél, azonos érdeklődési kör mentén létrehozzák saját egyesületüket, vagy egy adott település lakóinak adományaiból felépítsenek egy helyi emlékhelyet. Az állami és önkormányzati intézmények nonprofitok létrehozásával növelhetik és rugalmasabban kezelhetik bevételi forrásaikat, az ilyen szervezetek jellegüknél fogva igen jelentős kedvezményeket vehetnek igénybe gazdálkodásuk során. Meglehetősen nehéz, sőt gyakran értelmetlen is bármilyen fontossági sorrendet, vagy hierarchiát felállítani az egyes szervezetek társadalmi funkciója, jelentősége között. Az önkéntesek munkáján alapuló falusi polgárőrségek ugyanis hasonlóan fontos közösségi szerepet tölthetnek be, mint a fizetett alkalmazottakkal működő városi foglalkoztatási közalapítványok, vagy a kulturális, egészségügyi intézmények üzemeltetését végző közhasznú társaságok. A civil és nonprofit szervezetek az emberek és társadalmi intézmények közötti kapcsolatok interakciós terei, s norma, érték, kultúra és érdek közvetítő funkciójuk is van. A nonprofit szervezeteket ezért vizsgálhatjuk úgy is, mint a társadalmi tőkével, a társadalmi integrációval kapcsolatban álló társadalmi entitásokat. Egyaránt lehetnek a társadalmi tőke mérőeszközei, annak kifejezői és közvetítői is. A civil, nonprofit szervezeti tagság volt például a társadalmi tőke egyik mérőeszköze és egyben kifejeződési formája Robert D. Putnam kutatásában, melyben a szerző a civil elkötelezettséget a lakóhelyi szervezetekben, egyesületekben történő részvétellel, az ott eltöltött idő változásával mérte. Putnam 1995-ben megjelent cikke alapján a társadalmi tőke az emberek közötti horizontális kapcsolatok készletét, a polgári, civil kötelezettségek kapcsolathálózatát jelentette. Magába foglalta a normákat és a bizalmat, vagyis az élet azon sajátosságait, amelyek a közös javakért folytatott harcban hatékony együttműködést tesznek lehetővé (Putnam, 1995). A civil és nonprofit szervezetek lehetnek a társadalmi tőke hordozói, közvetítői is. Pierre Bourdieu hívta fel a figyelmet a társadalmi tőke erőforrás jellegére, a különböző tőkefajták egymásba konvertálhatóságának lehetőségére. Értelmezésében a társadalmi tőke olyan erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy elismerés többékevésbé intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, vagy másként kifejezve, olyan erőforrások, amelyek az egy csoporthoz való tartozáson alapulnak (Bourdieu 1997). Egy nagyobb alapítvány kuratóriumi tisztsége, egy ismertebb egyesület munkájában történő részvétel a résztvevők számára ezért nemcsak hajlandóak áldozatokat hozni a közösségért, a lemaradók pedig kevésbé érzik azt, hogy magukra maradtak, egy számukra idegen világban (Kopp-Skrabski-Szedmák, 1998). 16

17 presztízsnövelő, társadalmi tőkéjüket növelő tényező, de egyúttal lehetővé teszi a különböző tőkefajtáik kifejezését és konvertálását is. Még tágabb értelemben vizsgálva a civil és nonprofit szervezetek a társadalmi integráció egyik fontos intézményeként, a rendszerintegrációs mechanizmusok közvetítő közegeként is értelmezhetők. Anthony Giddens David Lockwood társadalmi és rendszerintegrációs elméletét továbbfejlesztve az integráció két típusát különböztette meg. Az egyiket, melyet társadalmi integrációnak nevez a hasonló értékekkel, szocializációval rendelkező egyének direkt interakcióján alapul, s nélkülözhetetlen hozzá az egyének közvetlen jelenléte, az egymás iránti bizalom, valamint a kapcsolatok időnkénti megerősítése. Az integráció másik formája a rendszerintegráció. Az egység itt a különböző társadalmi rétegek, csoportok, közösségek között, a különböző intézmények, egyesületek szervezésével a hosszú távú érdekek révén jön létre. Giddens a jóléti államok válságával, a család szerepének csökkenésével, a globalizációs és ökológia kihívásokkal kapcsolatban egy ún. harmadik út megvalósítását javasolta, amelynek egyik alapfeltétele az állam és a civil társadalom partnerként történő együttműködése, a harmadik (nonprofit) szektor bevonása a társadalom megújításába (Giddens, 1984, 1998). Az állam és civil társadalom közötti együttműködés alapja az a bizalom lehet, amely meghatározó szerepet játszik a nemzetek jólétét és versenyképességét illetően is. Francis Fukuyama jutott erre a következtetésre, amikor a bizalom és társadalmi jólét összefüggéseit kutatta. Véleménye szerint a különböző földrészek és kultúrák összemérhetőek egymással, mert a technikai fejlődés hasonlóvá és összefüggővé formálta a nemzetgazdaságokat beillesztve őket a világgazdaság egészébe. Fukuyama szerint a sikeres gazdasági közösségeket minden társadalomban a bizalom 2 fogja össze, s integráló hatását a civil aktivitáson keresztül fejti ki. A szerző megfogalmazásában: a liberális politikai és gazdasági intézmények életképessége a civil társadalmak egészségétől és dinamizmusától függ (Fukuyama 1997). Nem véletlen, hogy a különféle nemzetközi intézmények (pl. ENSZ, EU, Világbank) is egyre gyakrabban hivatkoznak a civil, illetve nonprofit szervezetek fontos társadalmi szerepére, sőt a legújabb megközelítések a nemzetközi nem kormányzati szervezetek aktivitásával összhangban a globális civil társadalom kialakulásának hatásait elemzik (Anheier-Glasius-Kaldor, 2004). Nem elhanyagolható a civil, nonprofit szektor potenciálja a gazdasági erőforrások birtoklását, a társadalmi szükségletek kielégítését illetően sem. A nonprofit szervezetek az 2 A bizalom Fukuyama értelmezésében a szabályszerű, becsületes és együttműködésre kész viselkedés elvárása egy közösségen belül, a közös normák alapján, e közösség más tagjai részéről (Fukuyama, 1997). 17

18 átlagostól eltérő keresletre reagálva hiánypótló szerepet tölthetnek be a társadalmi szolgáltatások biztosításában. A fejlett országokban részben történelmi hagyományok, részben az állami szerepvállalás tudatos korlátozása következtében gyakran vesznek át és végeznek különösen a szociális- és egészségügyi ellátás, az oktatás- és kultúra területén állami, önkormányzati feladatokat, érdekképviseleti és támogatói tevékenységük egyre gyakrabban szolgáltatói feladatokkal is kiegészül. Habár a nonprofit szervezetek egyes országokon belüli szerepére számos elsősorban a fejlett országokra vonatkozó kutatási eredmény ismert, átfogó nemzetközi empirikus összehasonlító vizsgálatra 3 eddig mindössze egy a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies által megszervezett alkalommal került sor. Ennek elsődleges oka a nonprofit szervezetek fogalmának országonként jelentősen eltérő értelmezése, az, hogy az egyes országok különböző kulturális és történeti hagyományai miatt ma sincs egyetértés a szektorba tartozó szervezetek körét, a nonprofitok piaci és az állami szektorokhoz viszonyított helyzetét illetően. Habár a 1990-ben indított vizsgálat óta már több mint egy évtized eltelt nem érdektelen a kutatás néhány 1995-re vonatkozó eredményét e dolgozatban is megemlíteni. Az elemzésbe bevont országokban a nonprofit szektor egy 1,1 ezer milliárd dollár kiadású ágazatnak felelt meg, s az itt realizálódó kiadások aránya a bruttó hazai össztermékhez viszonyítva átlagosan 5 százalékot képviselt. A nonprofitok közel 19 millió ún. fizetett számított főállású foglalkoztatottat alkalmaztak, és a vizsgált országok népességének átlagosan 28 százaléka végzett önkéntes munkát nonprofit szervezetek számára. Országonként és tevékenységi csoportonként azonban igen jelentősek voltak különbségek. Míg a nyugat-európai országokban a nonprofitoknál dolgozók háromnegyedét az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás területén foglalkoztatták, addig a közép-európai országokban a nonprofitoknál alkalmazottak több mint egyharmada a kulturális és a szabadidős szervezeteknél dolgozott. Végül említést érdemel az is, hogy a nonprofitok a nyugat-európai országokban fontos szerepet töltöttek be a munkahelyteremtésben is és 1995 között átlagosan 24%-al nőtt a nonprofit szervezeteknél foglalkoztatottak aránya, s ez különösen az egészségügyi, a szociális ellátás 3 Az 1990-ben kezdődött kutatásban először 12, majd végül 22 országban elemezték a nonprofit szektor szerepét, méreteit, szerkezetét és pénzügyeit. A vizsgálatba bevont országok az alábbiak voltak: Argentína, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Izrael, Írország, Japán, Kolumbia, Magyarország, Mexikó, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Peru, Románia (Salamon et al. 1999). 18

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Bocz János

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Bocz János Szociológiai Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig című Ph.D.

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 1 9 3 1 2 5 2 1 1 Nyilvántartási szám: 5989 Bejegyző határozat száma: 9.Pk.6673/1994/2. Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 128 Budapest, Gyöngyvirág u. 13. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László

Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László Szükséges-e a civil összefogás Magyarországon? Dr. Kákai László A politikai intézmények iránti bizalom (százfokú skálán való értékelés) 1991 1996 2001 2002 2003 Köztársasági elnök 79 66 59 61 58 Alkotmánybíróság

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 21. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 211. március 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 22905570-7219-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-944125 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név:állami

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám:

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: Pályázati adatlap Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: (A pályáztató szervezet tölti ki!) Kedvezményezett: Partnerek: 7624 Pécs,

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról Budapest, 2004. június 1. SAJTÓANYAG a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról A részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában megvalósult működőtőke-befektetések

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben