O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal"

Átírás

1 szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 N P R O F I T N Központi Statisztikai Hivatal

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2006 N PROF I T N BUDAPEST, 2008

3 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető További információ: Sebestény István szerkesztő ( , Internet: (telefon), (fax) Borítóterv: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 I. A nonprofit szektor statisztikai jellemzői...29 Bevezetés Áttekintés Az adatgyűjtés legfontosabb megállapításai A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre Adatforrások A szektor mérete, szerkezete, tevékenysége Szervezeti demográfia Jogi forma, területi jellemzők Tevékenységi kör, aktivitás A nonprofit szektor gazdasági súlya, finanszírozási jellemzői Növekedés és szerkezeti átalakulás Bevételi források A bevételi források koncentrálódása Pályázati támogatások Működési költségek A nonprofit szervezetek által kiosztott támogatások A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni adományok A nonprofit szervezetek munkavállalói, önkéntes segítői és tagjai A nonprofit szektor, mint foglalkoztató Munkavállalók a nonprofit szektorban Szerződéses foglalkozatási forma a nonprofit szektorban Önkéntes segítők a szektorban Humánerőforrás Az egyesületek és az érdekképviseletek tagsága A nonprofit szervezetek infrastrukturális ellátottsága A nonprofit szektor ingatlanellátottsága A nonprofit szektor kommunikációs lehetőségei A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1993 és 2006 között...84 II. Táblák...88 III. Mellékletek Módszertan A reprezentációs módszer hatása az eredményekre Irodalom Függelék

5 Szövegközi táblázatok jegyzéke 1. táblázat A működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása alapítási évük szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, táblázat A nonprofit szervezetek sűrűségi mutatói megyék és régiók szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása hatókör szerint szerint, táblázat A nonprofit szervezetek aktivitása 2003-ban és 2006-ban táblázat A nonprofit szektor bevételeinek alakulása folyó és változatlan áron, táblázat A nonprofit szervzetek bevételeinek, kiadásainak és rendelkezésre álló egyenlegének alakulása szervezeti forma szerint, táblázat A nonprofit szektor bevételei források szerint, táblázat Az összes és a fizetett munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma és aránya szervezeti formák szerint, táblázat A nonprofit szervezetek alkalmazásában álló számított főállású foglalkoztatottak száma, egy foglalkoztatottra jutó átlaga, bérköltsége és átlagkeresete bevételnagyság szerint táblázat A megbízási szerződéses munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma, aránya és a megbízási díjak éves összege szervezeti forma szerint, táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye megyék és régiók szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye településtípusok szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye jogi forma szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye tevékenységcsoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint (folytatás)

6 Szövegközi ábrák jegyzéke 1. ábra A nonprofit szervezetek működési jellemzői, ábra A nem működő nonprofit szervezetek aránya tevékenységcsoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek száma 1989 és 2006 között ábra A települések megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek száma szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és településtípusok szerint, ábra Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának változása 1996 és 2006 között megyék és régiók szerint ábra A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya közhasznúsági fokozatuk szerint, 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és szervezettípus szerint, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és tevékenységcsoportok szerint, ábra Az egy nonprofit szervezetre jutó bevételek alakulása 1993-as változatlan árakon, ábra A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A pályázaton nyert szervezetek, és a pályázati összeg megoszlása településtípusok szerint, ábra A nonprofit szervezetek különböző kiadásainak megoszlása költségtípusok szerint, ábra A lakosságnak és a szervezeteknek nyújtott támogatások megoszlása a támogató nonprofit szervezetek szervezeti formája szerint, ábra Az adományosztó szervezetek száma a kiosztott összeg nagysága szerint,

7 20. ábra Az adományokat kapott szervezetek és a kapott támogatás megoszlása településtípus szerint, ábra A foglalkoztatottal rendelkező nonprofit szervezetek aránya, szervezeti jelleg szerint, ábra A foglalkoztatottak aránya foglalkoztatási mód szerint, ábra A megbízási szerződéses munkavállalót alkalmazó szervezetek és a megbízási díjak összegének megoszlása bevételnagyság alapján, ábra Az önkéntes segítőkkel rendelkező szervezetek megoszlása szervezetei forma szerint, ábra Az önkéntesekkel rendelkező nonprofit szervezetek aránya az összes nonprofit szervezethez viszonyítva szervezeti formák szerint, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása ingatlanellátottság szerint, ábra A nonprofit szervezetek kommunikációs lehetőségei és igényei, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása a kommunikációs mutatószám szerint, ábra A nonprofit szektor fejlődése, ábra Az egy szervezetre jutó bevétel reálértékváltozása a nonprofit szektorban, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A 2006-os válaszadási hajlandóság komplex csoportok szerint

8 Táblák jegyzéke 1. A nonprofit szervezetek száma 1862 és 2006 között A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő alapítványok szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő társas nonprofit szervezetek szerint, A helyben működő nonprofit szervezetek átlagos száma, A 2006-ban megszűnt nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása megyék, régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és megyék, régiók szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek szerint,

9 17. A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek és szervezeti jelleg szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint és tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása szerint és tevékenységcsoportok szerint, szervezeti formánként A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként, 2006 (folytatás)

10 27. A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és alapítási évük szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, tevékenységcsoportonként,

11 45. A nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezet megoszlása tevékenységcsoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, településtípusonként,

12 64. A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása megyék, régiók szerint, A budapesti nonprofit szervezetek aktivitása kerületek szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma részletezett hatókör szerint,

13 86. A nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint, részletezett hatókörönként, A nonprofit szervezetek megoszlása részletezett hatókör szerint, szervezettípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, bevételnagyságonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és működési jellemzők szerint,

14 105. A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma településtípus és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek átlagos bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei településtípus szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei tevékenységcsoportok szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szektor összes bevétele megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor összes bevétele településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei tevékenységcsoportok szerint,

15 125. A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti forma szerint, A különböző szervezeti formájú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és funkcionális csoportok szerint, A különböző funkióval rendelkező nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, megyénként és régiónként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása megyék és régiók szerint,

16 144. A nonprofit szektor bevételei források szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A klasszikus civil szervezetek bevételei források szerint, A klasszikus civil szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek bevételei források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A kulturális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A vallási nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit sportszervezetek bevételei források szerint, A szabadidős nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az oktatási nonprofit szervezetek bevételei források szerint,

17 162. A tudományos nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az egészségügyi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szociális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A polgárvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A környezetvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A településfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A gazdaságfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A jogvédő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A közbiztonság-védelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az adományosztó nonprofit szervezetek és nonprofit szövetségek bevételei források szerint, A nemzetközi kapcsolatokat építő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szakmai, gazdasági érdekképviseletet ellátó nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A politikai nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek összes bevétele tevékenységcsoportok és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek előző évről maradt, tárgyévi, illetve összes rendelkezésre álló bevétele tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 2006 (folytatás) A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, 2006 (folytatás)

18 180. A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, 2006 (folytatás) A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A klaszikus nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A nonprofit szektor külföldi támogatásból származó bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint,

19 196. A nonprofit szervezetek különböző költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek költségeinek és kiadásainak megoszlása költségnemek szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai településtípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása telpüléstípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti forma és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok és a támogatás címzettje szerint,

20 215. A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása megye, régió, és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása településtípus és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti jelleg és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása bevételnagyság és a támogatás címzettje szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott lakossági támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása megye, régió, szerint,

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint 14/79 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 30. A nonprofit szervezetek humán erőforrása Tartalom A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1. ábra Bevezetés...1 A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői...2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány

Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány 2009 február április Megrendelő: Tatai Civil Társulás Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Készítette: Körics Euroconsulting 1053 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjeel leenttééss a 2010.. éévii gazzdál lkodássrról l 2010.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2011.. évii gazzdál lkodássrról l 2012.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2012.. évii gazzdál lkodássrról l 2013.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 6 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 1 Nyilvántartási szám: 1686 Bejegyző határozat száma: Pk.66184/1991/1 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 195 Budapest, Tinódi u. 2. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2013.. évii gazzdál lkodássrról l 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Semmelweis

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

... Dr. Szokol Miklós elnök

... Dr. Szokol Miklós elnök DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2014. év Debrecen, 2015.03.31.... Dr. Szokol Miklós elnök Általános rész: Szív Egyesület bemutatása: Működési forma : egyéb egyesület Alapítás ideje : 2001.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 09:12:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 4 Település: DEBRECEN Közterület neve: RÁKÓCZI Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház:

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011 Név: Para-Fitt Úszó- és Vizisport Egyesület KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I./A. Mérleg I./B. Közhasznú eredmény-kimutatás ( és tájékoztató adatok) 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL 2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz

Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz Civil monitoring - módszertani javaslatok a célzottabb forrásfelhasználáshoz Civil szervezetek Civil tv. (2011. évi CLXXV. tv.): Egyesület Speciális formák: sportszövetség, vallási tevékenységet végző

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 1 9 3 1 2 5 2 1 1 Nyilvántartási szám: 5989 Bejegyző határozat száma: 9.Pk.6673/1994/2. Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 128 Budapest, Gyöngyvirág u. 13. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben