O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal"

Átírás

1 szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 N P R O F I T N Központi Statisztikai Hivatal

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2006 N PROF I T N BUDAPEST, 2008

3 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető További információ: Sebestény István szerkesztő ( , Internet: (telefon), (fax) Borítóterv: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 I. A nonprofit szektor statisztikai jellemzői...29 Bevezetés Áttekintés Az adatgyűjtés legfontosabb megállapításai A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre Adatforrások A szektor mérete, szerkezete, tevékenysége Szervezeti demográfia Jogi forma, területi jellemzők Tevékenységi kör, aktivitás A nonprofit szektor gazdasági súlya, finanszírozási jellemzői Növekedés és szerkezeti átalakulás Bevételi források A bevételi források koncentrálódása Pályázati támogatások Működési költségek A nonprofit szervezetek által kiosztott támogatások A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni adományok A nonprofit szervezetek munkavállalói, önkéntes segítői és tagjai A nonprofit szektor, mint foglalkoztató Munkavállalók a nonprofit szektorban Szerződéses foglalkozatási forma a nonprofit szektorban Önkéntes segítők a szektorban Humánerőforrás Az egyesületek és az érdekképviseletek tagsága A nonprofit szervezetek infrastrukturális ellátottsága A nonprofit szektor ingatlanellátottsága A nonprofit szektor kommunikációs lehetőségei A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1993 és 2006 között...84 II. Táblák...88 III. Mellékletek Módszertan A reprezentációs módszer hatása az eredményekre Irodalom Függelék

5 Szövegközi táblázatok jegyzéke 1. táblázat A működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása alapítási évük szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, táblázat A nonprofit szervezetek sűrűségi mutatói megyék és régiók szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása hatókör szerint szerint, táblázat A nonprofit szervezetek aktivitása 2003-ban és 2006-ban táblázat A nonprofit szektor bevételeinek alakulása folyó és változatlan áron, táblázat A nonprofit szervzetek bevételeinek, kiadásainak és rendelkezésre álló egyenlegének alakulása szervezeti forma szerint, táblázat A nonprofit szektor bevételei források szerint, táblázat Az összes és a fizetett munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma és aránya szervezeti formák szerint, táblázat A nonprofit szervezetek alkalmazásában álló számított főállású foglalkoztatottak száma, egy foglalkoztatottra jutó átlaga, bérköltsége és átlagkeresete bevételnagyság szerint táblázat A megbízási szerződéses munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma, aránya és a megbízási díjak éves összege szervezeti forma szerint, táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye megyék és régiók szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye településtípusok szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye jogi forma szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye tevékenységcsoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint (folytatás)

6 Szövegközi ábrák jegyzéke 1. ábra A nonprofit szervezetek működési jellemzői, ábra A nem működő nonprofit szervezetek aránya tevékenységcsoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek száma 1989 és 2006 között ábra A települések megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek száma szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és településtípusok szerint, ábra Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának változása 1996 és 2006 között megyék és régiók szerint ábra A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya közhasznúsági fokozatuk szerint, 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és szervezettípus szerint, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és tevékenységcsoportok szerint, ábra Az egy nonprofit szervezetre jutó bevételek alakulása 1993-as változatlan árakon, ábra A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A pályázaton nyert szervezetek, és a pályázati összeg megoszlása településtípusok szerint, ábra A nonprofit szervezetek különböző kiadásainak megoszlása költségtípusok szerint, ábra A lakosságnak és a szervezeteknek nyújtott támogatások megoszlása a támogató nonprofit szervezetek szervezeti formája szerint, ábra Az adományosztó szervezetek száma a kiosztott összeg nagysága szerint,

7 20. ábra Az adományokat kapott szervezetek és a kapott támogatás megoszlása településtípus szerint, ábra A foglalkoztatottal rendelkező nonprofit szervezetek aránya, szervezeti jelleg szerint, ábra A foglalkoztatottak aránya foglalkoztatási mód szerint, ábra A megbízási szerződéses munkavállalót alkalmazó szervezetek és a megbízási díjak összegének megoszlása bevételnagyság alapján, ábra Az önkéntes segítőkkel rendelkező szervezetek megoszlása szervezetei forma szerint, ábra Az önkéntesekkel rendelkező nonprofit szervezetek aránya az összes nonprofit szervezethez viszonyítva szervezeti formák szerint, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása ingatlanellátottság szerint, ábra A nonprofit szervezetek kommunikációs lehetőségei és igényei, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása a kommunikációs mutatószám szerint, ábra A nonprofit szektor fejlődése, ábra Az egy szervezetre jutó bevétel reálértékváltozása a nonprofit szektorban, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A 2006-os válaszadási hajlandóság komplex csoportok szerint

8 Táblák jegyzéke 1. A nonprofit szervezetek száma 1862 és 2006 között A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő alapítványok szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő társas nonprofit szervezetek szerint, A helyben működő nonprofit szervezetek átlagos száma, A 2006-ban megszűnt nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása megyék, régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és megyék, régiók szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek szerint,

9 17. A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek és szervezeti jelleg szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint és tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása szerint és tevékenységcsoportok szerint, szervezeti formánként A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként, 2006 (folytatás)

10 27. A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és alapítási évük szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, tevékenységcsoportonként,

11 45. A nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezet megoszlása tevékenységcsoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, településtípusonként,

12 64. A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása megyék, régiók szerint, A budapesti nonprofit szervezetek aktivitása kerületek szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma részletezett hatókör szerint,

13 86. A nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint, részletezett hatókörönként, A nonprofit szervezetek megoszlása részletezett hatókör szerint, szervezettípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, bevételnagyságonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és működési jellemzők szerint,

14 105. A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma településtípus és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek átlagos bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei településtípus szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei tevékenységcsoportok szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szektor összes bevétele megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor összes bevétele településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei tevékenységcsoportok szerint,

15 125. A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti forma szerint, A különböző szervezeti formájú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és funkcionális csoportok szerint, A különböző funkióval rendelkező nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, megyénként és régiónként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása megyék és régiók szerint,

16 144. A nonprofit szektor bevételei források szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A klasszikus civil szervezetek bevételei források szerint, A klasszikus civil szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek bevételei források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A kulturális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A vallási nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit sportszervezetek bevételei források szerint, A szabadidős nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az oktatási nonprofit szervezetek bevételei források szerint,

17 162. A tudományos nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az egészségügyi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szociális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A polgárvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A környezetvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A településfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A gazdaságfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A jogvédő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A közbiztonság-védelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az adományosztó nonprofit szervezetek és nonprofit szövetségek bevételei források szerint, A nemzetközi kapcsolatokat építő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szakmai, gazdasági érdekképviseletet ellátó nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A politikai nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek összes bevétele tevékenységcsoportok és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek előző évről maradt, tárgyévi, illetve összes rendelkezésre álló bevétele tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 2006 (folytatás) A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, 2006 (folytatás)

18 180. A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, 2006 (folytatás) A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A klaszikus nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A nonprofit szektor külföldi támogatásból származó bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint,

19 196. A nonprofit szervezetek különböző költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek költségeinek és kiadásainak megoszlása költségnemek szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai településtípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása telpüléstípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti forma és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok és a támogatás címzettje szerint,

20 215. A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása megye, régió, és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása településtípus és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti jelleg és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása bevételnagyság és a támogatás címzettje szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott lakossági támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása megye, régió, szerint,

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

A nonprofit szektor szerepe a régiókban

A nonprofit szektor szerepe a régiókban A nonprofit szektor szerepe a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2012. augusztus Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre... 5 A nonprofit szervezetek

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Márkus Edina: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Bevezetés Az állam szerepének átértékelése, a harmadik szektor növekedése a világ minden táján megfigyelhető. Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK Bocz János Kmetty Zoltán 1. AZ ADOTT TÉMA ÉRTELMEZÉSI KERETE (MILYEN CSOPORTOK VANNAK BENNE, MIÉRT), ELMÚLT ÉVTIZEDNYI FOLYAMATAI:

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN CivilSzle_2011_1-2 5/20/11 6:01 AM Page 69 PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN Demeter Endre, Nagy Ádám, Székely Levente Fogalmi keret Mielőtt fejest ugranánk a civilek pénzügyi helyzetének feltárásába,

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA BUDAPEST, 1995 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának Társadalmi szervezetek

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA CIVITALIS EGYESÜLET ASSOCIATION BUDAPEST Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA A nonprofit szféra vizsgálatakor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szektor

Részletesebben

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés az Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben