O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal"

Átírás

1 szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek klasszikus civil szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 N P R O F I T N Központi Statisztikai Hivatal

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2006 N PROF I T N BUDAPEST, 2008

3 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető További információ: Sebestény István szerkesztő ( , Internet: (telefon), (fax) Borítóterv: Vargas Print Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 I. A nonprofit szektor statisztikai jellemzői...29 Bevezetés Áttekintés Az adatgyűjtés legfontosabb megállapításai A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre Adatforrások A szektor mérete, szerkezete, tevékenysége Szervezeti demográfia Jogi forma, területi jellemzők Tevékenységi kör, aktivitás A nonprofit szektor gazdasági súlya, finanszírozási jellemzői Növekedés és szerkezeti átalakulás Bevételi források A bevételi források koncentrálódása Pályázati támogatások Működési költségek A nonprofit szervezetek által kiosztott támogatások A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni adományok A nonprofit szervezetek munkavállalói, önkéntes segítői és tagjai A nonprofit szektor, mint foglalkoztató Munkavállalók a nonprofit szektorban Szerződéses foglalkozatási forma a nonprofit szektorban Önkéntes segítők a szektorban Humánerőforrás Az egyesületek és az érdekképviseletek tagsága A nonprofit szervezetek infrastrukturális ellátottsága A nonprofit szektor ingatlanellátottsága A nonprofit szektor kommunikációs lehetőségei A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1993 és 2006 között...84 II. Táblák...88 III. Mellékletek Módszertan A reprezentációs módszer hatása az eredményekre Irodalom Függelék

5 Szövegközi táblázatok jegyzéke 1. táblázat A működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása alapítási évük szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, táblázat A nonprofit szervezetek sűrűségi mutatói megyék és régiók szerint, táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása hatókör szerint szerint, táblázat A nonprofit szervezetek aktivitása 2003-ban és 2006-ban táblázat A nonprofit szektor bevételeinek alakulása folyó és változatlan áron, táblázat A nonprofit szervzetek bevételeinek, kiadásainak és rendelkezésre álló egyenlegének alakulása szervezeti forma szerint, táblázat A nonprofit szektor bevételei források szerint, táblázat Az összes és a fizetett munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma és aránya szervezeti formák szerint, táblázat A nonprofit szervezetek alkalmazásában álló számított főállású foglalkoztatottak száma, egy foglalkoztatottra jutó átlaga, bérköltsége és átlagkeresete bevételnagyság szerint táblázat A megbízási szerződéses munkaerőt alkalmazó nonprofit szervezetek száma, aránya és a megbízási díjak éves összege szervezeti forma szerint, táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye megyék és régiók szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye településtípusok szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye jogi forma szerint táblázat A 2006-os módszertani eljárás eredménye tevékenységcsoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint táblázat A 2006-os válaszadási adatok komplex csoportok szerint (folytatás)

6 Szövegközi ábrák jegyzéke 1. ábra A nonprofit szervezetek működési jellemzői, ábra A nem működő nonprofit szervezetek aránya tevékenységcsoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek száma 1989 és 2006 között ábra A települések megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek száma szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és településtípusok szerint, ábra Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának változása 1996 és 2006 között megyék és régiók szerint ábra A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok szerint, ábra A nonprofit szervezetek aránya közhasznúsági fokozatuk szerint, 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és szervezettípus szerint, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása aktivitásuk és tevékenységcsoportok szerint, ábra Az egy nonprofit szervezetre jutó bevételek alakulása 1993-as változatlan árakon, ábra A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A pályázaton nyert szervezetek, és a pályázati összeg megoszlása településtípusok szerint, ábra A nonprofit szervezetek különböző kiadásainak megoszlása költségtípusok szerint, ábra A lakosságnak és a szervezeteknek nyújtott támogatások megoszlása a támogató nonprofit szervezetek szervezeti formája szerint, ábra Az adományosztó szervezetek száma a kiosztott összeg nagysága szerint,

7 20. ábra Az adományokat kapott szervezetek és a kapott támogatás megoszlása településtípus szerint, ábra A foglalkoztatottal rendelkező nonprofit szervezetek aránya, szervezeti jelleg szerint, ábra A foglalkoztatottak aránya foglalkoztatási mód szerint, ábra A megbízási szerződéses munkavállalót alkalmazó szervezetek és a megbízási díjak összegének megoszlása bevételnagyság alapján, ábra Az önkéntes segítőkkel rendelkező szervezetek megoszlása szervezetei forma szerint, ábra Az önkéntesekkel rendelkező nonprofit szervezetek aránya az összes nonprofit szervezethez viszonyítva szervezeti formák szerint, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A különböző jellegű nonprofit szervezetek által igénybe vett munkaerő összetétele, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása ingatlanellátottság szerint, ábra A nonprofit szervezetek kommunikációs lehetőségei és igényei, ábra A nonprofit szervezetek megoszlása a kommunikációs mutatószám szerint, ábra A nonprofit szektor fejlődése, ábra Az egy szervezetre jutó bevétel reálértékváltozása a nonprofit szektorban, ábra A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A 2006-os válaszadási hajlandóság komplex csoportok szerint

8 Táblák jegyzéke 1. A nonprofit szervezetek száma 1862 és 2006 között A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek aránya szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő nonprofit szervezetek szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő alapítványok szerint, A települések száma és megoszlása a helyben működő társas nonprofit szervezetek szerint, A helyben működő nonprofit szervezetek átlagos száma, A 2006-ban megszűnt nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása tevékenységcsoportok szerint A 2006-ban működő nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása megyék, régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg és megyék, régiók szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, Az alapítványok száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A társas nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek szerint,

9 17. A budapesti nonprofit szervezetek száma és megoszlása kerületek és szervezeti jelleg szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti alapítványok száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti társas nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, A budapesti nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma tevékenység szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint és tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása szerint és tevékenységcsoportok szerint, szervezeti formánként A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma, megyék és régiók szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, megyénként és régiónként, 2006 (folytatás)

10 27. A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása megyék és régiók szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti forma szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és alapítási évük szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és alapítási évük szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása alapítási évük szerint, tevékenységcsoportonként,

11 45. A nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, alapítási évenként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezet megoszlása tevékenységcsoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma bevételnagyság és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek megoszlása funkcionális csoportok szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma településtípus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása szervezeti jelleg szerint, településtípusonként,

12 64. A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek aktivitása megyék, régiók szerint, A budapesti nonprofit szervezetek aktivitása kerületek szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, bevételnagyság csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma közhasznú státus, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása közhasznú státus szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma részletezett hatókör szerint,

13 86. A nonprofit szervezetek megoszlása szervezettípus szerint, részletezett hatókörönként, A nonprofit szervezetek megoszlása részletezett hatókör szerint, szervezettípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, bevételnagyságonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, tevékenységcsoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek száma földrajzi hatókör, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek megoszlása földrajzi hatókör szerint, megyénként, régiónként, A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma tevékenységcsoportok és működési jellemzők szerint,

14 105. A nonprofit szervezetek száma megyék, régiók és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma településtípus és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok és működési jellemzők szerint, A nonprofit szervezetek átlagos bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek bevétele szervezettípus és az alapítás éve szerint A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei településtípus szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek száma és bevételei tevékenységcsoportok szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szektor összes bevétele megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor összes bevétele településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A bevétellel rendelkező nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya településtípus szerint, A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya megyék és régiók szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei tevékenységcsoportok szerint,

15 125. A pályázatot nyert nonprofit szervezetek száma és aránya tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti forma szerint, A különböző szervezeti formájú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és szervezeti jelleg szerint, A különböző szervezeti jellegű nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és funkcionális csoportok szerint, A különböző funkióval rendelkező nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források, megyék és régiók szerint, A nonprofit szervezetek bevételei források és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, településtípusonként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, megyénként és régiónként, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása megyék és régiók szerint,

16 144. A nonprofit szektor bevételei források szerint, A nonprofit szektor pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A klasszikus civil szervezetek bevételei források szerint, A klasszikus civil szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek bevételei források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek pályázati úton nyert bevételei pályázati források szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételei funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása funkcionális csoportok szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, funkcionális csoportonként, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása, szervezeti formák szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása források szerint, szervezeti formánként, 2006 (folytatás) A kulturális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A vallási nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit sportszervezetek bevételei források szerint, A szabadidős nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az oktatási nonprofit szervezetek bevételei források szerint,

17 162. A tudományos nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az egészségügyi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szociális nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A polgárvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A környezetvédelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A településfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A gazdaságfejlesztő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A jogvédő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A közbiztonság-védelmi nonprofit szervezetek bevételei források szerint, Az adományosztó nonprofit szervezetek és nonprofit szövetségek bevételei források szerint, A nemzetközi kapcsolatokat építő nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A szakmai, gazdasági érdekképviseletet ellátó nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A politikai nonprofit szervezetek bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek összes bevétele tevékenységcsoportok és településtípus szerint, A nonprofit szervezetek előző évről maradt, tárgyévi, illetve összes rendelkezésre álló bevétele tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei településtípus és bevételi források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 2006 (folytatás) A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, A különböző típusú településeken működő nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételi források szerint, 2006 (folytatás)

18 180. A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, A nonprofit szervezetek bevételei bevételnagyság és források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, 2006 (folytatás) A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2006 (folytatás) A nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A klaszikus nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az érdekképviselet jellegű nonprofit szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, Az egyéb nonprofit jellegű szervezetek száma és összes bevétele domináns bevételi források szerint, A nonprofit szektor külföldi támogatásból származó bevételei források szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek külföldi támogatásának összege források és bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételének megoszlása szervezeti formák szerint, A nonprofit szervezetek költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint,

19 196. A nonprofit szervezetek különböző költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A különböző jellegű nonprofit szervezetek költségeinek és kiadásainak megoszlása költségnemek szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása szervezeti jelleg szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai településtípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása telpüléstípus szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása bevételnagyság szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségei és kiadásai funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek legfontosabb költségeinek és kiadásainak megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételei szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek kiemelt mérlegtételeinek megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti forma és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok és a támogatás címzettje szerint,

20 215. A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása megye, régió, és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása településtípus és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása szervezeti jelleg és a támogatás címzettje szerint, A nonprofit szervezetek által kiosztott pénzbeli támogatások összege és megoszlása bevételnagyság és a támogatás címzettje szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása a kiosztott összeg nagysága szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott teljes lakossági támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk kiosztott lakossági támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, Az adományosztó szervezetek száma és megoszlása, valamint az általuk szervezetek számára nyújtott támogatások összege és megoszlása településtípus szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása szervezeti forma szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása funkcionális csoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, A nonprofit szervezetek által kapott természetbeni támogatások, valamint a továbbadományozott juttatások összege és megoszlása megye, régió, szerint,

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

A NONPROFIT SZEKTOR FŐBB STATISZTIKAI JELLEMZŐI 2002

A NONPROFIT SZEKTOR FŐBB STATISZTIKAI JELLEMZŐI 2002 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A NONPROFIT SZEKTOR FŐBB STATISZTIKAI JELLEMZŐI 2002 N PROF I T N BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 ISSN 1218 5620 ISBN 963 215 730 3 Készült a KSH Társadalomstatisztikai

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint 14/79 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 30. A nonprofit szervezetek humán erőforrása Tartalom A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1. ábra Bevezetés...1 A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői...2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány

Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány Civil Ernyőszervezet létrehozása Tata városában tanulmány 2009 február április Megrendelő: Tatai Civil Társulás Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Készítette: Körics Euroconsulting 1053 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjeel leenttééss a 2010.. éévii gazzdál lkodássrról l 2010.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2011.. évii gazzdál lkodássrról l 2012.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2013.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2013. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2013. Juttatás megnevezése Juttatás összege Juttatás összege Változás Változás előző évi tárgyévi %-ban Ft-ban Munkabér bruttó 2 848 000 2 867 724 0,7 19

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2012.. évii gazzdál lkodássrról l 2013.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Tóth István Mit keresek? Embert foglalkoztatási terv Munkát álláskeresési terv Dr. Gyökér Irén - Emberi erőforrás menedzsment MBA 2 Humánerőforrás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 1 9 3 1 2 5 2 1 1 Nyilvántartási szám: 5989 Bejegyző határozat száma: 9.Pk.6673/1994/2. Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 128 Budapest, Gyöngyvirág u. 13. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2013.. évii gazzdál lkodássrról l 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján TÁJÉKOZTATÓ az MNB-lakásárindex alakulásáról a 2016. harmadik negyedéves adatok alapján Gyorsult a lakásárak növekedési üteme 2016 harmadik negyedévében Budapest, 2017. február 8. 2016 harmadik negyedéve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 09:12:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 4 Település: DEBRECEN Közterület neve: RÁKÓCZI Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház:

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL IV. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését IV.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 2011 Név: Para-Fitt Úszó- és Vizisport Egyesület KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I./A. Mérleg I./B. Közhasznú eredmény-kimutatás ( és tájékoztató adatok) 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2010 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben