A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba"

Átírás

1 A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István

2 Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége, akiket a közös viszonyrendszerük és intézményeik gyakran a közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, kultúrájuk megkülönböztet más csoportok tagjaitól. Tudományosan: A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja. Egyes társadalmak, mint például a vadászó és gyűjtögető közösségek, nagyon kicsik, csak néhány tucat emberből állnak. Más társadalmak rendkívül nagyok, népességük sok millióra tehető a modern kínai társadalomban például az össznépesség meghaladja az 1 milliárd főt. Anthony Giddens A társadalom kifejezés a társ szóból született a latin societas ( társadalom ) mintájára, amely a társ jelentésű socius szó származéka. Wikipédia

3 Hogyan alakult ki?

4 Mi a civil társadalom? Általánosan: A polgár az állampolgár azonban nem pusztán egyén, individuum, hanem egy nemzet és egy társadalom tagja is. Különféle közösségekben vesz részt, amelyek együttesen alkotják a civil vagy polgári társadalmat. A polgár tehát nem magányos Robinson, aki pusztán az egyéni jogai és kötelességei alapján cselekszik, hanem egyben közösségi lény is, utóbbi esetben tehát a civil társadalom része. Tudományosan: A civil (polgári) társadalom a modern államtól független, a közéletközpontú, szabadon cselekvő polgárok egyének és csoportok világa.

5 A társadalom két részre oszlik a) A magántársadalomra, amely a privát cselekvések terepe. (Ideértve az egyén mindennapi életét, a családot, a kulturális és szabadidős tevékenységet is.) b) A civil társadalomra, amely a polgárok közéleti tevékenységeit foglalja magába. (Ideértendő a döntésbefolyásolás, az egyesületek, alapítványok, szakszervezetek, mozgalmak, a sajtó és az állampolgári kezdeményezések terepe.) A társadalomnak ez az a szférája, amely az állam feletti ellenőrzést gyakorolja. A civil társadalom nem önmagában, hanem az államhoz való viszonyában értelmezhető. A civil társadalom és az állam egymással szimbiózisban létezik. Nincs állam mármint demokratikus állam független civil társadalom nélkül, s nincs független civil társadalom sem állam nélkül. Fricz Tamás

6 A civil társadalom történeti kialakulása 18. századig az állam és a civil társadalom forgalma nem válik szét. A társadalom, a gazdaság, a kultúra felolvadt az államban, az állam volt a meghatározó, a társadalom pedig az alárendelt. A kapitalizmus előretörése, a polgárság kialakulása, a vállalkozás függetlensége az államtól a civil társadalom leválása az államról. A kormányzás elválása a civil társadalomtól. A civil társadalom eszméje az elnyomással szemben. A hatalommegosztás törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás fontossága (Montesquieu) A vállalkozás szabadsága, az állam ne szólhasson bele. 19. századra a polgári forradalmak, változások következtében a civil vagy polgári társadalom létjogosultságot nyert. Elfogadottakká váltak az emberi és állampolgári jogok. Az állam és a gazdaság kettőssége. A civil társadalom megegyezik a polgári (burzsoá) társadalommal, azaz ez a szféra a gazdasági emberre, a vállalkozóra épül.

7 A civil társadalom történeti kialakulása Hegel: A polgári társadalom több a gazdaságnál. Beletartoznak a társadalom legváltozatosabb közintézményei is. A polgári társadalom nem más, mint közvetítő közeg, amelyben az egyén képes felfogni, észlelni, megélni a közösséget, a társadalmat és a nemzetet, és ezáltal eljut az államig. A polgári társadalom híd az egyén és az állam között. A vállalkozó egyén és a közösségben gondolkodó polgár kettőssége. Megjelenik a polgár két vonása: a) burzsoá, a gazdasági polgár, tulajdonos vállalkozó b) a citoyen, állampolgár, honpolgár, közösségi lény. Ez utóbbiak alkotják a modern értelemben vett civil társadalmat. Így alakul ki az állam, piac és a civil társadalom hármassága.

8 A civil társadalom funkciója Elsődleges funkciója éppen az, hogy az állam morális kontrollját adja, az államot korlátozza hatalma kiterjesztésében, illetve együttműködjön vele a demokratikus játékszabályok betartása, a közjó megteremtése érdekében. A civil társadalom az önmagában vett demokrácia: a demokrácia csak a jól működő civil társadalom által teremtődhet, illetve a demokrácia nem más, mint egy jól tagolt, erkölcsi és normatív alapokon álló civil társadalom megtestesülése az államban. Stabil és tartós demokrácia csak ott fejlődhet ki, ahol egy jól kiépített, tagolt, intézményesedett civil társadalomra épül fel egy demokratikusan működő, erkölcsi normákat betartó állam. Az alap tehát a civil társadalom, amely azonban nem sokra jutna a közjó iránt elkötelezett, demokratikus jogállam nélkül.

9 Mi a demokrácia? A demokrácia görög eredetű szó, a démosz (nép) és kratein (uralom) szavakból jött létre. A demokrácia lehet a) többségi demokrácia b) arányos demokrácia c) közvetlen (részvételi) demokrácia d) közvetett (képviseleti) demokrácia

10 A háromszektorú társadalmi rendszer Állami szektor Üzleti szektor Civil társadalom

11 A civil társadalom és a nonprofit szektor meghatározása Állami szektor Magán szféra Nonprofit szektor Civil társadalom

12 A nonprofit szektor definíciójának elemei Intézményesültség Kormánytól való függetlenség A profitszétosztás tilalma Önkormányzatiság Önkéntesség, öntevékenység

13 A nonprofit szektor a háromszektorú gazdaságban Állami szektor nonprofit gazdasági Köztársaságok alapít- (KHT) ványok, köztestületek Üzleti Önkéntes biztosító pénztárak szektor Nonprofit szektor

14 A nonprofit szektor szűkebb és tágabb értelmezése A civil szervezet fogalma

15 A civil szervezetek funkciói közjavak, közszolgáltatások biztosítása speciális és részigények kielégítése állami közintézményrendszer támogatása szolidaritás, jótékonyság érdekegyesítés, érdekérvényesítés és képviselet társadalmi ellenőrzés a hatalom felett önálló közösségi ügyintézés, közéleti aktivitás közösségépítés, közösségi rekreáció önkifejezés, tenniakarás terepe

16 Az állami szféra és civil társadalom közötti különbségek (ellentét párok) Állami szféra képviseleti demokrácia paternalizmus változó és komplex érdekrendszer eredmény-orientált hivatali bürokrácia, formalitás bonyolult döntési mechanizmus kiszámíthatóság, lassú reagálás financiális korlátok szabálykövetés felelősség Civilek részvételi demokrácia függetlenség állandó és homogén érdekrendszer érték-orientált rugalmasság, informalitás ad hoc jellegű döntések bizonytalanság, gyors reagálás humán erőforrás korlátok célkövetés elkötelezettség

17 Végezetül a demokráciáról Nem értek egyet önnel, de akár az életemet is adnám azért, hogy ön elmondhassa a véleményét. Voltaire (?) A demokrácia a legrosszabb kormányzási forma nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik. Sir Winston Churchill

18 Köszönöm a figyelmet! Sebestény István

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

A civil társadalom szerkezete

A civil társadalom szerkezete Csanády Dániel A civil társadalom szerkezete I. A nonprofit szektor eredete 1. A nonprofit szektor politikai eredete Politikai szempontból a társadalomban hagyományosan két nagy szereplőt különböztetünk

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, milyen összetevői vannak egy nonprofit szervezetnek, mik a hatékony belső működéshez szükséges feltételek,

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA CIVITALIS EGYESÜLET ASSOCIATION BUDAPEST Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA A nonprofit szféra vizsgálatakor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szektor

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS MINT SZERVEZET Az elsődleges eszköze sikereinknek ebben a században nem a katonai bátorságunk, sem jólétünk, hanem a legsikeresebb társadalmi találmányunk: a modern szervezet. 1 Történeti

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN Készítette: Zoltán Viktória Zoltán Viktória az Eötvös Loránd Tudományegyetem amerikanisztika szakán folytatta tanulmányait, majd az Amerikai

Részletesebben

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember?

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? BARABÁS ÉVA Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? Manapság több vallásszociológus is a keresztény társadalom végéről, vagy keresztény paradigmaváltásról

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben