I. Szervezéstudomány (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Szervezéstudomány (1)"

Átírás

1 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség I. Szervezéstudomány (1) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Február 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási tanszék 1. A menedzsment fogalma to manage = vezetés, intézés, ügykezelés Általános meghatározás: folyamat, amelynek segítségével egy szervezet eléri a céljait. Ezt a folyamatot a menedzserek valósítják meg a következő főbb feladatok által: o Meghatározzák a szervezet céljait; o Előteremtik a szervezet működéséhez szükséges erőforrásokat; o Irányítják és ellenőrzik a szervezet erőforrásait a szervezeti célok elérése érdekében; 1

2 1. A menedzsment fogalma MENEDZSMENT = - emberekre vonatkoztatott, célirányos behatás, - amelyet egy (vagy több) személy végez - mások tevékenységének koordinálására, - olyan eredmények elérése érdekében, amelyeket egyikük sem tudna egyedül elvégezni Az alapvető menedzsment funkciók: - tervezés, szabályozás; - szervezés, irányítás; - vezetés; 1. A menedzsment fogalma Menedzsment (napjainkban) = a vezetői feladat ellátása más közreműködőkkel, illetve irányításuk révén a szervezet és az egyének céljainak elérése érdekében Az emberek vezetése = része a menedzsmentnek, de nem teljesen az, mivel, a menedzselés többet jelent 2

3 - a szervezés önálló szakterület, amelynek önálló tudománya van; - vannak olyan szervezési feladatok, amelyeket csak erre a célra kiképzett, szervezési ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek eredményesen megoldani; - léteznek olyan szakemberek, akiknek fő tevékenysége a szervezés; A szervezés 4 összetevője: a) a szervezetek, organizációk létrehozása; b) mint adott szervezet működtetése (cél, feladatmeghatározás, működési feltételekről való gondoskodás), c) a szervezés mint gépek, géprendszerek megkonstruálása és felépítése, majd működtetése, d) a szervezés mint technológiai folyamatok összeállítása és működtetése; 3

4 A szervezés fogalma kétfajta tevékenységet fejez ki: - az egyik tevékenység szerint a szervezés egy szervnek (vagy több szervből álló szervezetnek) létrehozása. A szervezés meghatározott feladatok ellátása végett embereket és anyagi eszközöket egyesít; - a szervezés másik értelme olyan társadalmi tevékenység, amely egy már működő szervezet számára az adott keretek között folyamatosan biztosítja az adott feladatok megoldásának legkedvezőbb feltételeit. A szervezés a szervezeten belül a különböző szintű vezetést, igazgatást és a végrehajtást jelenti; 2.1. A szervezés fajtái A különböző szervezéseket annak függvényében lehet csoportosítani, hogy a szervezet létrehozására vagy annak működtetésére irányul. első felosztás szerint beszélhetünk: ön- és belső szerveződésről valamint vezetőközpontra alapozott, felülről létrehozott racionális szervezésről; második felosztás: számos szempont szerint csoportosítható: 4

5 2.1. A szervezés fajtái a) a szervezés sajátos területei a közreműködés a társadalmi élet melyik intézményfajtájára vonatkozik (gazdasági, közigazgatási, stb.); b) a szervezés szintje - az a tevékenységi terület, melyre a szervezés vonatkozik; c) a szervezés tárgya; d) a szervezés módszere szerint - itt megkülönböztethetünk alapszervezést, folyamatszervezést és rendszerszervezést; 2.2. A szervezés helye a szervezetben A szervezeten belüli jelentőségét és megjelenési formáját döntően az határozza meg, hogy a szervezés melyik rendszerszintjéről beszélünk A szervezés 3 szintre oszlik: - vezetési; - igazgatási; - végrehajtási; 5

6 2.2. A szervezés helye a szervezetben 1. Szervezés-vezetés-irányítás: A szervezés és vezetés különbözőségének három sajátossága: - a vezetés lényege az ember-ember közötti viszony; - a szervezetben tehát, a vezetésnek alsó-, közép- és felsőfokú hálózata működik. Viszont a vezetés, mint tevékenység, nehezen vizsgálható; - különbséget kell tenni aszerint, amit a vezetésről tudni kell és amit a vezetőnek kell tudnia a vezetési eszközökről, módszerekről, vezetési funkciókról; 2.2. A szervezés helye a szervezetben 1. Szervezés-vezetés-irányítás: Vezetés-irányítás: A vezetés mindig a szervezeten belüli tevékenység, az irányítás általában a szervezeten, de mindig az irányított szervezetrészen kívülről hat az irányított szervezetre. Minden vezető viszont egyben irányító is => - a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig, közvetett vezetői tevékenység; - más hatáskörökkel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek; - az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, viszont az irányítás során a vezető a külső környezet, illetve a felsőbb szerv igényeit közvetíti 6

7 2.2. A szervezés helye a szervezetben 2. Szervezés és igazgatás: - nem létezik egy közös kialakított vélemény a tudományokon belül; - mindez függ attól, hogy melyik tudomány aspektusából kívánták az adott kérdést megközelíteni; 3. Szervezés és jog: A jog a szervezés szempontjából nem más, mint szabályzat és annak alkalmazási köre. A jog célja: a kívánt rend kialakítása, így a társadalom szervezésében a jog az irányítás egyik módszere; 3.1. Az üzleti szektor Szervezetei a nyereségorientált vállalatok, szervezetek. A gazdaság főszereplői. Cél: hosszú távú nyereség elérése ennek érdekében magánjavakat (termék, szolgáltatás) állítanak elő fogyasztói igények kielégítésére; Általában magántulajdonban vannak és a befektetők tőkejuttatását követően a vevő az, aki finanszírozza működésüket. 7

8 3.2. Az állami (közszolgálati) szektor Szervezetei elsősorban nem nyereségcéllal, hanem a kollektív igények kielégítése érdekében működnek. Ide tartoznak a: törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási intézmények melyek megszabják a gazdasági-társadalmi működés kereteit + ellenőrzik ezek betartását Emellett: olyan szervezetek melyek piaci keretek között egyáltalán nem, vagy csak rossz hatékonysággal/eredményességgel megvalósítható közcélokért és szolgáltatásokért felelősek (pl. honvédelmi szervek, a közoktatás és az egészségügy intézményei); 3.2. Az állami (közszolgálati) szektor Finanszírozás: általában állami vagy helyi önkormányzati forrás; Bizonyos esetekben a fogyasztók is bevonhatók (egészségügy vagy a felsőoktatás), sőt esetenként az az elvárás, hogy a szolgáltatások teljes költségét állják (pl. kommunális szolgáltatások: áram, víz, gáz, posta, tömegközlekedés); Teljes körű állami finanszírozás esetén is a társadalom tagjai fizetik a szolgáltatás árát (főként adók és járulékok formájában); 8

9 3.3. Az nonprofit (civil) szektor Nem nyereségorientáltak (az esetleg képződő nyereséget nem osztják ki a tulajdonosok vagy tagok között); A magánszférához tartoznak (közvetlen módon nem függnek a kormányzattól), de formalizáltak (intézményesült keretek között működnek); Önkéntes alapon szerveződnek (nem kötelező módon jönnek létre és önkéntes részvételre támaszkodnak); A felvállalt feladatok, nyújtott szolgáltatások több területen is hasonlóak a közszolgálati szervezetek tevékenységéhez (közhasznúság); - összehasonlítás Szempontok Kielégített igények Üzleti szervezetek Közszolgálati szervezetek Nonprofit szervezetek Egyéni Kollektív Egyéni Értékek Innováció, kreativitás, megkülönbözte tő képesség Tisztesség, méltányosság, elszámolási kötelezettség a köznek Szervezetei Vállalatok Az állami, regionális és helyi közigazgatás intézményei, illetve a (részben) általuk finanszírozott szolgáltatók Jótékonyság, közhasznúság, bizalom, átláthatóság Civil szervezetek 9

10 - összehasonlítás Szempontok Üzleti szervek Közszolgálati szervezetek Nonprofit szervezetek Tipikus jogi forma Társasági formák: bt, kft, zrt, stb. Költségvetési intézmények Alapítványok, egyesületek, stb. Fő érintettek Finanszírozás fő forrásai Domináns koordinációs mechanizmus Tulajdonosok, vevők, szállítók Tőkebefektetés, árbevétel Adófizetők, törvényhozók, ellenőrük, ügyfelek Főként központi források, néhol szolgáltatási díjak Adományozók, kedvezményezette k Adományok, tagdíjak Piaci Redisztribúció Reciprocitás Üzleti Közszolgálati szektor határának tipikus szervezetei az állami vállalatok, azokon belül a közüzemek (pl. áramszolgáltatók, vízművek, stb.) Ezek tulajdonosai között egyre többször találhatóak az önkormányzatok/állam mellett magánbefektetők is. A közüzemek forrásainak túlnyomó része saját bevételből származik és céljaik között markánsan megjelenik a közfeladatok ellátásán túl a nyereségszerzés is 10

11 Üzleti Nonprofit szféra határán: pl. egy labdarúgó klub, mely jogi szempontból sportegyesületként a nonprofit szektorhoz sorolható. Viszont a professzionalizálódás és a befektetői érdeklődés hatására nyereségorientált módon, vállalkozásként is működtethető; Másik tipikus pl. a közhasznú társaság (kht) = gazdálkodási célú nonprofit szervezet. Bejegyzése a cégbíróságon történik, szemben a többi nonprofit szerveződéssel; Közszolgálati nonprofit szféra határán: olyan intézmények melyek kormányzati kezdeményezésre jöttek létre az állam által fontosnak tartott valamely közfeladat ellátására. Jogi formájukat tekintve pl. a közalapítványok, ugyanis ezek a nonprofit szektor részei, de esetükben nem teljesül az állami szférától való függetlenség kritériuma. Finanszírozásuk elsősorban bár nem kizárólag állami/önkormányzati forrásokból történik; pl. Román Rádió, RTV, stb. 11

12 Közszolgálati nonprofit szféra határa: - a kapcsolódás megvalósulhat fordított irányból is: egyfajta szimbiózisnak tekinthető, amikor pl. egy egyházi iskola vagy egy helyi lokálpatrióták által alapított városvédő egyesület feladatai ellátásához pótlólagos önkormányzati forrásokat kap, miközben felszabadítja az önkormányzatot egyes kötelező feladatok saját intézményei révén történő ellátása alól; Üzleti szféra Közszolgálati szektor Versenyszférában működő vállalkozás Labdarúgás Vízmű Állami alapítás ú kht. Közoktatási közalapítvány Civil kezdeményezés Minisztérium, polgármesteri hivatal 1.ábra: A 3 szféra átfedései a gyakorlatban (forrás: Antal Zs.-Drótos Gy. et.al., 2011, p.8) Nonprofit szektor 12

TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015. Kontrolling az egészségügyben

TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015. Kontrolling az egészségügyben TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi szervezők e-learning projekt Kontrolling az egészségügyben E-book Szerzők: Dr. Bodnár Viktória, Révész Éva, Horváthné Varga Polyák Csilla Tartalomjegyzék 1. fejezet

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel

2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel 2. Tétel A gazdaság szereplői és kapcsolatrendszerük. A vállalkozások szerepe, gazdasági jelentősége. A vállalkozások különböző szempontok szerinti csoportosítása (elsősorban: méret, tevékenységi kör,

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

VÁZLAT. Hollóné dr Kacsó Erzsébet. ÁLLAMI támogatások. Költségvetési támogatás. Nem normatív. Önkormányzati támogatás. támogatás

VÁZLAT. Hollóné dr Kacsó Erzsébet. ÁLLAMI támogatások. Költségvetési támogatás. Nem normatív. Önkormányzati támogatás. támogatás A nonprofit szervezetek működése A nonprofit szervezetek főbb i és kiadásai VÁZLAT III.A nonprofit szervezetek működése 1. A nonprofit szervezetek főbb i és kiadásai I. A NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEI

Részletesebben

Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is),

Részletesebben

Alapozó gazdaságtan. Matiscsákné dr. Lizák Marianna. Alapozó gazdaságtan 1

Alapozó gazdaságtan. Matiscsákné dr. Lizák Marianna. Alapozó gazdaságtan 1 Alapozó gazdaságtan 2012-2013. 2013. tanév I. félév Alapozó gazdaságtan 1 A tananyag feldolgozása Kötelező ő irodalom:veres V József (szerk.): Gazdaságpolitika, Aula Kiadó, Budapest, 1999. D. Pálinkó Éva

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban 5. Az államháztartás Az állam szerepe a gazdaságban Az állam létrejöttének egyik indítéka éppen a gazdaság bizonyos feladatainak ellátása volt: az ókori gazdasági szervezet működésének intézményi feltételeit

Részletesebben

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 Jelen fejezet meghatározza az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka fogalmait, leírja azok területeit, bemutatja azok szereplőit. Különbséget

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatai A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatait a közigazgatás rendeltetéséből vezethetjük le, melyet a szervezéstudományi fogalom meghatározásánál a törvényhozó

Részletesebben

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA

Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA CIVITALIS EGYESÜLET ASSOCIATION BUDAPEST Sebestény István A NONPROFIT SZEKTOR FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE A NONPROFIT PRIZMA A nonprofit szféra vizsgálatakor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szektor

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A SZERVEZETEK FORRÁSTEREMTÉSE Arapovics Mária A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt keretében

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Civil szervezetek és a menedzsment

Civil szervezetek és a menedzsment Civil szervezetek és a menedzsment Bár ritkán gondolunk erre, bizonyos: mindennapi életünk elképzelhetetlen lenne civil szervezetek nélkül. Civil szervezeteknek olyan társadalmi és gazdasági szervezeteket

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON Bucher Eszter 1 László Mária 2 Pirisi Gábor 3 Magyarországon az elmúlt évtized egyik sikertörténete az újjáéledő helyi társadalomé és

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben