A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet hangja. A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet hangja. A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa"

Átírás

1 Közelmúlt Bemutatkozunk Pályázatok Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa VI. évf. 7. szám A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet hangja

2 bemutatkozunk VI. évf. 7. szám Regionális rendezvény "Munkahelyi Gyakorlat program a munkaerõ-piaci esélyegyenlõségért" SEGÍTSÜNK MEGTALÁLNI A HOLNAPOT! Értelmi sérült emberek helye Miskolcon a nyílt munkaerõpiacon MISKOLC, október 21. A regionális rendezvény meghirdetõje és szervezõje: Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány Salva Vita Alapítvány Martin János Szakképzõ Iskola A rendezvény fõvédnöke: Jakab János - helyettes államtitkár Oktatási Minisztérium Védnökei: Gyárfás Ildikó - B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés Elnöke Káli Sándor - Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere További információkkal rendezvény irodánk áll az érdeklõdõk rendelkezésére: Martin János Szakképzõ Iskola Lénárt Györgyné 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A Telefon: 46/ Fax: 46/ A rendezvény célja: Minden sérült fiatal képességének és adottságának maximális kibontakoztatása. A "Munkahelyi Gyakorlat Program" bevezetésével minél több sérült fiatal elhelyezése a nyílt munkaerõpiacon egyéni szükségleteiknek megfelelõ, személyre szóló segítség mellett. A tanulók differenciált felkészítése az iskola utáni munkavégzésre. A sérült fiatalok értékeinek bemutatása, hogy megfelelõ segítséggel megtalálják méltó helyüket a világban. Harmónikus környezet kailakítása az emberhez méltó élet lehetõségének megteremtése mind a jelenben, mind a jövõben. A Munkahelyi Gyakorlat Program Az értelmi sérült emberek az integrált munkavállalással bekerülhetnek a társadalom vérkeringésébe, életminõségük javul, megszûnik kirekesztõdésük és megvalósul esélyegyenlõségük. A Munkahelyi Gyakorlat Program célkitûzései A program lehetõséget ad arra, hogy az egyes célcsoportokkat számos pozitív hatás érje. Mindezek jelentõsen hozzájárulnak ahhoz, hogy alapvetõ célkitûzése megvalósuljon: az értelmi sérült fiatalok felkészültté váljanak a munkavállalásra, a munkáltatók pedig nyitottá alkalmazásukra. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a hatásokat, amelyek a program eredményeképpen az egyes célcsoportokban várhatóan megmutatkoznak. A tanulók: Képességeiket, korlátaikat a gyakorlatban is megismerik. Megtapasztalják az önállóságot. Munkahelyi tapasztalatot szereznek. Látóterük bõvül. Különféle munkatípusokat ismernek meg. Elsajátítják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedési kultúrát. Megtanulják elfogadni a munkahelyi elvárásokat, szokásokat. Megtapasztalják a munkatársi kapcsolatokat. Munkamoráljuk, munkafegyelmük erõsödik, fejlõdik. tájékozódó képességük fejlõdik, a közlekedésben önállóbbá, magabiztosabbá válnak, védettséget élvezve, kötelezettség terhe nélkül felkészültté válnak a felnõtt társadalom elvárásaira. Tapasztalatot gyûjtenek önálló életükhöz. Az iskolák: Külsõ, elfogulatlan visszajelzést kapnak arról, hogy tanulóink a különbözõ munkahelyzetekben hogyan állják meg helyüket, milyen problémák merülnek fel, amelyek az iskolai nevelés során még alakíthatóak. Lehetõséget kapnak a tanulókkal idegen környezetben történõ egyéni, személyre szabott foglalkozásra. A tanulók életét perspektívájukban szemlélik, amely alapján lehetõségük nyílik az egyéni fejlesztési tervek rendszeres, célirányos korrekciójára. 2 A program szükségessége A társadalmi fejlettség fontos ismérve, hogy tagjai miként viszonyulnak fogyatékossággal élõ társaikhoz. Az Európai Unió tagállamaiban elvárás, hogy a fogyatékos emberek teljes jogú állampolgárként, lehetõségeikhez mérten önálló életet éljenek, s normál munkahelyen, normál bérezésért, képességeiknek és érdeklõdésüknek megfelelõ munkát végezzenek. Magyarországon az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról bekezdése is kimondja, hogy "a fogyatékos személy lehetõség szerint integrált foglalkoztatásra jogosult." Ezen cél eléréséhez szükségszerû, hogy az értelmi sérült emberek is megismerhessék a különféle munkavégzési lehetõségeket, megismerkedjenek a munkahelyi követelményekkel és szabályokkal, valamint önálló életvitelük megalapozásához kellõ tapasztalatot gyûjtsenek. Ezzel párhuzamosan a nyílt munkaerõ-piac munkáltatóinak is szükségük van személyes tapasztalatszerzésre a sérült emberek munkavégzõ képességérõl, emberi adottságairól ahhoz, hogy reális, jó döntést hozhassanak megváltozott munkaképességû dolgozók alkalmazásával kapcsolatban. A munkaadók: Anyagi terhek vállalása nlkül ismerik meg a sérült diákokat. Megtapasztalják az értelmi sérült fiatalok munkavégzõ képességét és emberi adottságait. Személyes élményeik alapján felkészültté válnak értelmi sérült emberek alkalmazására. Kellõ tapasztalatot szereznek ahhoz, hogy tudatosan dönthessenek sérült emberek alkalmazásának kérdésében. A szülõk: Reális képet kapnak gyermekük munkavégzõ képességérõl, munkahelyi viselkedésérõl. Segítséget kapnak ahhoz, hogy el tudják fogadni gyermekük adottságait és korlátait. Felkészülnek arra, hogy gyermekük önállósodását, felnõtté válását el tudják fogadni. Információhoz jutnak felnövõ gyermekük elhelyezkedési és támogatási lehetõségeirõl. Felkészültté válnak arra, hogy segíteni tudják gyermekük iskola utáni felnõtt életét.

3 VI. évf. 7. szám A munkaügyi központok: Már iskolás korban megismerik az értelmileg akadályozott fiatalok csoportját, leendõ megváltozott munkaképességégû ügyfeleiket. A Munkahelyi Gyakorlat Programban részt vevõ tanulókról munkaadói referenciát és egyéb fontos információkat nyernek, amely segíti õket a majdani megfelelõ munkakör feltárásában. Munkavállalásra alkalmas és arra jól felkészített ügyfelet kapnak a speciális szakiskolából kikerülõ értelmileg akadályozott fiatal személyében. Az iskola segítségével élõ párbeszéd és együttmûködést alakítanak ki a tanulók szüleivel, ami növeli a késõbbi munkába állítás esélyét. Új kapcsolatokat alakítanak ki azokkal a munkáltatókkal, akik nyitottak értelmi sérült emberek integrált foglalkoztatására. A nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatást segítõ szolgáltató szervezetek: közelmúlt Már iskolás kérban felvehetik a kapcsolatot leendõ ügyfeleikkel. Lehetõséget kapnak arra, hogy megismerjék a programban részt vevõ tanulókat. A kölcsönös bizalom kialakulása nagy segítséget jelent a késõbbi munkavállalás támogatásához. A leendõ ügyfélrõl szerzett gyakorlati tapasztalatokra építhetnek a munkaközvetítéskor. A "Munkahelyi Gyakorlat" program tapasztalatairól összefoglalóan elmondhatjuk, hogy hatékony eszközt kínál az értelmi sérültek nyílt munkaerõ-piaci munkavállalásának elõsegítéséhez. Új együttmûködés, elõpárbeszéd indul el a munkaügyi központok munkatársai, az iskolák pedagógusai, a szülõk és a munkáltatók között. Ez megalapozza és biztosítja az értelmi sérült emberek integrált munkavállalását, társadalmi beilleszkedését. A munkavégzésen túl a mindennapi találkozások hatására javul a környezet elfogadási készsége, toleranciája. A program megerõsítette az iskolánkat abban, hogy pedagógiai munkánk hosszú távon is hasznos és jövõt építõ. ADRA összefogás a Henád vize ellen Minden bizonnyal ez év nyara sok borsodi község legendáriumába úgy kerül be, mint a katasztrófák éve: kezdõdött a júniusi felhõszakadással és a tojás nagyságú jégesõvel, mely Máji település és Miskolc közötti területeket sújtotta. Ezt követte a hírtelen lezúduló felhõszakadás, mely sártengert okozott Tokaj hegyalján. Itt a világvége? Míg sokan a vízpart mellett töltötték jól megérdemelt nyári szabadságukat valahol, addig a borsod-megyei Hernád folyó menti falvak gátépítéssel és homokzsákok töltésével töltötték az augusztus elsõ napjait. A folyó mentén, 18 településen dolgoztak, de több településen gyõzött a folyó: elöntve sok házat több száz hektár szántóterületet. A lezárt közutak, a rekord méretû vízállás (Gesztelynél 415 cm), a bevetett és kárba veszett szántóföldek, újra felhívták a figyelmet az árvízzel szembeni fenyegetettségünkre. Ez utal Medárd tombolt és tarolt. Az ADRA (Adventist Development and Relief Agency) magyarországi tagszervezete az ADRA Hungary Alapítvány (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány) miskolci körzet bevonásával, az áradással egy idõben felvette a kapcsolatot a Miskolci Spider Speciális Felderítõ és Mentõcsoporttal (Mancs kutyamentõ csapata), akik a térségben mentettek embert, állatot, javakat egyaránt. Ez alkalommal is, a miskolci ADRA elsõ kézbõl tájékozódhatott a kár súlyosságáról és természetérõl. F e l h í v á s Az ADRA miskolci körzete továbbiakban is várja önkéntesek jelentkezésé: a helyi programok bekapcsolódásába. További információ: Sztacho Zoltánné ADRA Hungary Alapítvány miskolci körzetvezetõ Tel./ Fax: 06 46/ Eztkövetõen az árvíz sújtotta falvak polgármesterei tájékoztatást nyújtottak Bõcs, Gesztely, Kiskinizs és Nagykinizs Hernádkak helyzetérõl. Elmondták, az itt élõ egyszerû emberek az ország hátrányos kis településeihez tartoznak és minden nemû támogatás és segítség most nagyon fontos a számukra. A terv készen állt: 20 tonna humanitárius segélyszállítmány várt Németországban, hogy minél hamarabb szétosztásra kerüljön. A miskolci Mega Transz szállítmányozási cég jóvoltából, térítésmentesen behozott segélyszállítmány augusztus 12-én meg is érkezett, mint az ADRA Németország Schlangen körzet adománya. A takarók, matracok, élelmiszerek átmeneti tárolásában a Miskolc-diósgyõri Móra Ferenc általános iskola segédkezett, felajánlva tornatermét. A segély szétosztását a miskolci önkéntesek Kiskinizs, Nagykinizs, Bõcs térségében, Nagykinizs községben végezték, ahol a legnagyobb károkat okozta az ár. Az egyik önkormányzati alkalmazott, az Alapítványnak elmondta: "Nagyon hálásak vagyunk, hogy valaki gondol ránk. Eddig még sehonnan sem kaptunk természetbeni támogatást. Ez pedig szükséges a falu lakosai számára ebben a helyzetben." Ez a projekt nem csupán a segítségnyújtásról szólt, hanem arról, a közös megmozdulásról, melyet sok önkéntes végez a térségben. Ez úton is szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik támogatást és segítséget nyújtottak ebbe a projektben. Sztacho Zoltánné 3

4 közelmúlt VI. évf. 7. szám TÁNCLÉPÉSBEN BÚCSÚZOTT A NYÁR 4 Utolsó szirmát bontotta a nyár az I.Esztenás Táncházi Fesztivál alkalmával a Nyilas Misi Házban., ami menedéket nyújtott nyári vigassághoz szokott szívünknek, akárcsak a Kárpátok alhavasi mezõin megbúvó nyári pásztorszállások, az esztenák. Az augusztus 28-i napfényes szombat délután elsõként az apróbbak és õket terelgetõ szüleik vették birtokukba az Ifjúsági és Gyermek Missziós Központ gézengúz fogadásra alaposan felszerelt udvarát. A kicsinyeket a szelídítés nagymesterei óvodapedagógusok és cserkészvezetõk várták több asztalnál krepppapír hegyek, színes fonal-rengeteg és ágaskodó hurkapálcák közt, hogy azokból játékokat fabrikáljanak. A háttérben "Csabi bácsi" népi játékkészítõ mestermunkáinak példás sora ösztökélte a gyermekkezeket "játékosságra". Míg a felnõtteket a Bükkaljai Népmûvészeti Egyesület portékái vonták bûvkörükbe. Szorgoskodó kézmûveseiknek köszönhetõen szemünk láttára készült a gyöngyökbõl fûzött nyaklánc és kanyarodott finom ecsetvonás nyomán a csészére viráginda. A harcsa bajszú, cinkos tekintetû bõrmûves helyreállította a XXI. századra megkopott férfitekintélyt, ahogy a hölgykoszorú által hiába próbált tubáktartót markába fektetve egyetlen nyomással engedelmes felnyílásra késztette. Jómagam a ghymesi prímások feleségének bõre bújhattam hagyomány szerinti hangszerüket, a gardont kezembe véve, s Szabó Gyula fazekas és hangszerkészítõ jóvoltából néhány szinkópa erejéig újszülött gardonjának bélhúrjait pengettem s ütöttem. Verõfényben muzsikál a névadó Esztenás zenekar Mielõtt a társaság java polgári foglalkozását végérvényesen feladva valamely kismesterség kitanulásába fogott volna felcsendült a muzsikaszó s táncba szólította a vidám seregletet. A Lármafa együttessel az esztendõ jeles napjainak hagyományait felelevenítõ játékok közepette már lábra kapott serkehad egy-egy felmenõjét elragadva kíváncsian vette körbe Tóth Mátét, ki a lépéseket csángó tánccá öszszefûzte az Esztenás együttes moldvai, ghymesi dallamaira. De nem ám vaskalapos tánciskolai szigorral, hisz lássuk be ritka mikor a gyereknek, még tanítják is a csintalanságot, ahogy ez a Pálmácska névre keresztelt táncban is történt. Fiúk és lánykák körbéli szomszédjaikkal felváltva fogtak kezet ismerkedésként, majd tapsoltak hol jobb, hol bal, hol mindkét kezüket összeütve, de a gyorsuló zeneszó és forgolódás közepette egyre kevesebb tenyér csattant össze, s mikor tetõfokára hágott a kalimpálás a levegõben, ez elhibázott mozdulatok jogán ki-ki nyelvét ölthette néhányszor "két bal kezes" szomszédjára általános derültségtõl övezve. Mit aztán a jó modor helyreállítása végett a mutatóujjak fenyegetõ meglengetése követett, mígnem helyre állt a lurkók közt elképzelhetõ legnagyobb rend. A táncrendet gyermeklendülethez mérték. Elõfordult fogócskához hasonló tánc, mint a Banumarocsini, aminél a hirtelen ritmusváltásokkor mindenki párját hagyta és futkosva nézett új után. Aki nem volt elég gyors egyedül maradt s a következõ cseréig árválkodhatott. Támadt is jókora felbolydulás mindahányszor, hogy ki-ki egymásra találjon, de a "nagyok táncházától" eltérõen itt valahogy mindig fiúk lettek a petrezselyemárusok A sebeikre balzsamozó gyógyírként hatott a Bulgáros, aminél a két szemben álló sorba vezényelt társaság hol nekilódulva, hol hátrálva vékonyka és erõsödõ hangszalagokat nem kímélõ hujogatással szaladt egymás felé összerúgni a port. S leginkább az álomport, hisz az est beköszöntével a porontyok lassacskán átadták helyüket a leányoknak s legényeknek, az Esztenás pedig az ír zenét játszó Irish Coffeenak. Habár a budapesti zenekar fellépését már jóval korábban, elõzõ nap a színház falainak árnyékában megkezdte. Utcazenéjükkel elhúzták a fesztiválra csalogató kelta mézes madzagot a járókelõk elõtt. Köztünk már táncosuk kíséretében az ír kocsmák vehemens dalaival szították a táncos kedvet. Közben a galéria vastag gerendáin mécsvilág pislákoló, meleg fényei gyúltak és mutattak utat a Fogadó felé, ahol zsírral és vajjal takarosra kent kenyérszeletek sorakoztak, kancsó bor, vörös és fehér, kevésbé szomjazóknak szörp, pásztorok vacsoráját idézõ laktató egyszerûség. De a lenyelt falatoknak, legurított kortyoknak nem sok nyugta lehetett a balkáni, délszláv zenét játszó Rece-fice mellett sem. Körtáncaik alaposan megficergették a táncba merészkedõket. A szökellõs, ugra-bugra népségbõl a Rojtos együttes vonós muzsikája varázsolt csárdásban összeölelkezõ, szép magyar dalokat szívükbõll éneklõ párokat. Frissen csattantak a tenyerek, ropogtak, dörgedeztek a legényesek virtussal teli, cifrázó lépései nem egy virágszál gyönyörûségére. Az iskolapélda számba menõ könnyed körtáncok után sóvár, ámde pihentetõ tekintgetésbe feledkezõk csak az Esztenás Kecskésére, Szerbájára, Gergelytáncára, Serény magyarosára ocsúdtak fel, s az eddig elcsángáltak mind táncba vetették magukat, s járták volna hajnalig, ha fel nem csendül a búcsúdal: Haza is kéne már menni Vajon mit fognak mondani? Sötét az ég alja, babám kísérj el haza, Meghálálom néked valaha. A mezei kis pacsirta Mind a két szemét kisírta, Sírok én magam is, sír az én galambom is, Lehajlik értünk még az ág is. Valamennyi gácsér, ruca Mind kondorú annak farka, Valamennyi magyar lány, piros pántlika haján, Szeret is az engem igazán. énekeltük a kalotaszegi hajnalit csillagként fényesedõ gyertya lángja körül állva egyetlen nagy körben, egymás kezét fogva míg fölénk hajolt az éj s az Ég áldása, s elérkezett mindannyiunk hazaindulása. De a nagymamák, nagypapák és unokáik, a gyermekraj és szüleik, a legények és leányok mind a jövõre elkövetkezõ II. Esztenás Táncházi Fesztivál gondolatával hajthatták álomra fejüket, bízva a szervezõ Nyilas Misi Alapítvány hagyományteremtõ törekvésében. Szûcs Krisztina - Miskolci Civil Ház

5 VI. évf. 7. szám közelmúlt MISKOLCI SÉRÜLTEK CSOPORTJA KÉPVISELTE MAGYARORSZÁGOT EGY NEMZETKÖZI FESZTIVÁLON Tizenötödik alkalommal, 2004 szeptember 2-12 között, rendezték meg Szlovákiában Zsolna/ Zilina városában az "Our place in community" Fogyatékosok Nemzetközi Fesztiválját. Hat ország fiataljai vettek részt ezen a találkozón. Magyarországot a Kézenfogva Alapítvány javaslatára a Szimbiózis Alapítvány képviselte. Szép magyar lányok szép Magyarországról és egy délceg vitéz Örömmel és nagy lelkesedéssel készültünk a fesztiválra. Négy fiatalt vittünk magunkkal, különbözõ miskolci intézményekbõl. A programon két fiatal segítõ önkéntes is részt vett a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból, akik a tolmácsolás mellett aktívan részt vettek a közösségi programokon is. A tíznapos tartózkodás alatt sok programban volt részünk. Képek segítségével értettük meg egymást. Érzékszerveinkkel mutattuk meg hazánkat, közös tánc, játék, zene stb. Fiataljaink barátságos megnyerõ viselkedésükkel hamar belopták magukat vendéglátóink és a többi csoport szívébe. Megismertették velünk városuk nevezetességeit, (színházat, ahol sérült fiatalok játszottak, múzeumot, klubot stb..) Volt lehetõségünk a táj, környék felfedezésére, megcsodálására. Számos kiránduláson és sétán voltunk. Közös programokon vettünk részt más ország fiataljaival (lengyel, szlovák, cseh, osztrák, angol). Kicseréltük tapasztalatainkat, valamint játékos feladatokban mértük össze tudásunkat. Sokat tanultunk egymástól, s közös álmokat szövögettünk. A fesztivál záró napján felbolydult a város, mesealakok keltek életre. Segítenünk kellett rendet rakni, mert elszédelegtek, összekeveredtek a mesealakok (Piroska a fán ült. Hamupipõke a Csipkerózsika rokkáját tekerte. A törpék elbújtak a királykisasszonyt elvarázsolták stb.) Mindent megtettünk a feladat sikeres végrehajtásáért. Tóth Katika megtalálta a fán Piroskát. Osgyáni Péter a sárkánnyal vívott, hogy megszabadítsa a királyt. Dõri Ildikó és Szemán Melinda a rakoncátlan törpéket hozta haza Hófehérkéhez. Közösen megtaláltuk Hamupipõke elveszett cipõjét. Nagy volt az öröm mikor sikerült rendet teremteni. Ezután megnéztük a színházban a Hamupipõke c. mesejátékot. Fergeteges taps tört ki, amikor a jó elnyerte jutalmát. Az igaz öröm akkor látszott arcukon, amikor a város fõterére megérkezett lóháton a Osgyán Péter már rövid pórázra fogja a kóborsárkányt királyfi és mátkája. Szólt a zene, s mi késõig roptuk a táncot igazi lakodalom módjára. Kínálgatták az ízes fánkot, ivólevet és hasonló jókat. Amilyen vidám volt a hangulat másnap annál szomorúbb volt a búcsúzkodás. Lengyel barátaink sírva borultak nyakunkba, s megígérték, hogy a közeljövõben meglátogatnak minket! Vendéglátóink maguk sütötte útravalóval kedveskedtek nekünk. Mi fájó szívvel, de gazdag élményekkel telve intettünk búcsút a fesztiválnak. Nyelvi nehézségeink ellenére sok jó barátra tettünk szert. A visszajelzések alapján büszkén állíthatjuk, hogy városunkat és Magyarországot méltó módon képviseltük. Jakubinyi László - alapítvány elnöke,,gyere"gyermekrehabilitációs Alapítvány Megköszöni mindazon személyek támogatását, akik a évi adójuk 1 %-ával támogatták alapítványunkat. A kapott összeg Ft, amit mozgássérült gyermekek integrált táboroztatására, valamint fejlesztõ eszközök beszerzésére használtuk fel. Bízunk további támogatásukban. dr. Szabó Emese Kuratóriumi Elnök Adószám: Bújócskázó mesehõsök és fesztiválhõsök A Herman Ottó Környezetvédelmi, Kulturális és Sportegyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 2002 és 2003 évben szervezetünknek ajánlották. A felajánlott összegeket a törvényben elõírt közhasznú tevékenységre fordítottuk. Köszönettel: Mócz Levente Elnök Asz: A Miskolc és Vidéke, Galamb és Kisállattenyésztõ" Egyesület megköszönni a évi SZJA 1%-ot ( Ft), melyet alaptevékenységünkre költöttünk. Tisztelettel: Kosztrub Lajos Egyesületi Elnök Adószám:

6 közelmúlt VI. évf. 7. szám MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SÁROSPATAKI ÉS ZEMPLÉN-TÉRSÉGI EGYESÜLETE Egyesületünk tevékenységének bemutatása: Egyesületünk szociális érdekvédelmi, érdekérvényesítõ szerepet felvállalóként mûködik immáron 15 éve. Zemplén- térségében nagyon sok megváltozott munkaképességû és munkanélküli ember él. Ezért fõleg munkára képzõ, munkát elõsegítõ tevékenységekben vállaltunk pályázati közremûködést illetve szervezünk képzéseket. Csatlakoztunk a Búzavirág Alapítvány (Vámosújfalu) HEFOP-os valamint a ZRVA EQUAL programos pályázatához partnerként. Az országban elõször csatlakoztunk az év folyamán a debreceni Protestánsok Nemzetközi Összefogásáért Alapítványa (FIPU) által szervezett idegen nyelvi képzéshez, mely által 3 csoportban 40 fõ 700 órában tanul angolul, a középfokú nyelvvizsga eléréséért. Augusztus folyamán 20 gyermek vett részt azon a táborozáson, melyet a sátoraljaújhelyi Rotary jótékonysági szervezet által rendeztünk meg a Várhegy Üdülõben. A gyermekek különbözõ foglalkozásokon (kézmûves, bûnmegelõzési) vettek részt, kirándultak a honfoglaláskori Berzsenyfaluba. Három éve nemzetközi kapcsolatot építettünk ki a szlovák SPORTINUALID szervezet királyhelmeci csoportjával, minden éven (legutóbb július 2-án) részt veszünk az u.n. Abylimpián, mely ügyességi vetélkedést jelent a fogyatékos emberek körében. Nyárbúcsúztató! Lóhátról a gyógyulásra is jobb a kilátás augusztus 26-án a MÁON Református Szeretetotthon és az "Értük, Velük, Együtt" Egyesület vidám és tartalmas délutáni programot szervezett a városunkban mûködõ felnõtt értelmileg akadályozott személyeket ellátó intézményeknek és a Fogyatékügyi Szakmai Mûhely szakembereinek, tagjainak.a MÁON Református Szeretetotthonról: Intézményünkben, többségben középsúlyos értelmi és halmozottan sérült személyek veszik igénybe szolgáltatásunkat, nappali (16 fõ), vagy bentlakásos (18 fõ) formában. A nappali ellátásban van egy 4 fõs csoport, akik képzési kötelezettségüknek nálunk tesznek eleget. Vannak olyan ellátottjaink, akik iskolába járnak, szakmát tanulnak, amit esetleg késõbb hasznosíthatnak. Feladatunk, a fizikai ellátáson túl a mentális és érzelmi gondozásuk. Ehhez hozzá tartozik a gyógypedagógiai fejlesztés, amit a gyógypedagógus javaslatai alapján team munkában végzünk az otthon többi munkatársával. Természetesen dokumentáljuk a velük foglalkozás célját, módszerét, menetét és eredményét a fiatalok fejlesztési tervében. Az "Értük, Velük, Együtt" Egyesületrõl (korábban az Egyesület a Szeretet Alapítvány Gondozottjaiért): Az egyesület közhasznú szervezetként, a Csilla Bárónõ Szeretetotthon és a Miskolc Megyei Jogú Város által fenntartott Értelmi-fogyatékosok Napközi Otthon ellátottjainak szüleit és hozzátartozóit hivatott összefogni. Továbbá segíteni az enyhe-, középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos személyek és családjaik életét. Minden hasznos lehetõséget megragadva arra, hogy a fogyatékkal élõknek és környezetük a számára megfelelõ életminõséget biztosíthasson. Ezen a nyárvégi délutánon részesei lehettünk egy drámajáték elõadásnak, a Dobbantó táncháznak, aki elég bátor és kíváncsi volt az a lovas-terápiát is kipróbálhatta, és a kézmûves mûhely sem maradt el, ahol a szalvétatechnikát gyakorolhatták az ügyes kezek. A Fogyatékügyi Szakmai Mûhely tanácskozásán, szinte a város összes egyesülete, iskolája, intézménye képviseltette magát, mely a fogyatékos személyek ellátásában, érdekképviseletében tevékenykedik. Így megtervezhettük, és tudomást szerezhettünk azokról a programokról, amiket az egyes szervezetek, intézmények kívánnak megrendezni az elkövetkezõ hónapokban. A finomságok sem maradtak ki az élmények sorából, hiszen hamburgerpartival, tortaevéssel zártuk a délutánt. Örülünk, hogy együtt lehettünk és várjuk a következõ hasonló közös programot. 6 Nagyokat dobbantak a szívek és a Saláta Sándorné "Értük, Velük, Együtt" Egyesület Elnöke

7 VI. évf. 7. szám Az Alapítványt 1999-ben a Borsod- Gömöri Református Egyházmegye hozta létre. Elsõdleges céljaként a hátrányos helyzetû gyermekek, diákok támogatását tûzte ki. Így nem volt nehéz rátalálni Nyilas Misi, a "kisdiák" nevére. Az Alapítvány logóját Máger Ágnes miskolci festõmûvész készítette. A logón látható boltív egyrészt felidézi a híres debreceni Kollégiumot, másrészt a gondoskodást, a biztonságot szimbolizálja a gyermekek és fiatalok számára. Ugyanakkor bibliai vonatkozása is van: "Légy hû mindhalálig és néked adom az életnek koronáját!" /Jelenések Könyve 2:10/. Kezdetben az Alapítvány kuratóriumának tagjai nem gondoltak arra, hogy egy épületet is felépítsenek, vagy átalakítsanak terveik véghezvitelekor. De ez az elképzelés már korán módosult májusában a Miskolcbelvárosi Református Egyházközség megvásárolta a Kossuth utca 17. szám alatti ban épített miskolci, barokk stílusú nemesi házat és a Presbitérium a Kuratóriummal együtt közös bizottságot hozott létre a Gyermek és Ifjúsági Missziós Központnak helyet adó Nyilas Misi Ház építkezésének megvalósítására. Szabó Sándor lelkipásztor, kuratóriumi tag a ház kialakítását millenniumi beruházásként képzelte el, végül a felszentelésére március 14-én, Nemzeti Ünnepünkhöz közelítve került sor. Aprók tánca az Auditóriumban A Nyilas Misi Ház célja, hogy lelki-testi otthont adjon a fiatalok és gyermekek számára. A Kossuth utcáról nyíló kapu üvegablakain olvashatjuk "Én vagyok az ajtó."/jn, 10:09/. Az elõtérbe belépve Református Könyvesbolt várja a látogatót, ahol református és az ország nemzeti jövõje iránt elkötelezett szellemiségû könyveket, CD-ket és kazettákat terjesztenek. Tovább haladva az épületet hosszanti és haránt irányban egy spirituális és egy profán térre osztó, kereszt formájú belsõ térbe érünk. Az építkezés során itt 7,5 m mély ásott kutat találtak, benne a vízoszlop magassága 1,5 m. Ebbõl a kútból egy beltéri kis csobogó kialakítását tervezik, ami hangulatával tovább marasztalja az áthaladókat a szemközti falon gyerekrajzokból összeállított miniatûr tárlat megtekintésére. Jobbra bemutatkozunk NYILAS MISI ALAPÍTVÁNY Gyermek és Ifjusági Központért az imaterem és lelki gondozó található. Ez a két kommunikációs eszközökkel (Internetes számítógép, telefon, televízió) felszerelt terem ad helyet a lelki nevelés rendszeres alkalmainak a péntekenkénti ifjúsági bibliaórának és a szombati konfirmációs elõkészítõnek. Balra a folyosó végén van a Cserkész szoba, ahol a Magyar Cserkész Szövetség 784. számú Erõ Cserkész Csapata tartja péntek délutánonkénti foglalkozásait. Az emeleten lévõ Auditórium fõ befogadására alkalmas és egybenyitható a szomszédos szobával, ahonnan színpad begurítása után akár színi elõadás technikai kiszolgálása is megoldható. Asztali tenisz és asztali foci, ha esik, ha fúj Erdélyi emléktúra Ugyanezen a szinten található a híres Bató Eszter-emlékszoba, ami a XIX. századi Miskolc legmódosabb, adományozásban is kitûnõ családja korán elhunyt sarjának állít emléket. A halottas szoba ideköltözetett korabeli kegyeleti tárgyain túl a szoba hangulatát leginkább meghatározó hatalmas táblakép is megtekinthetõ, Eszter a ravatalon címmel. Rajta a még korábban elhunyt kisebbik lány, Birike teríti nénjére a halotti leplet angyal képében. Az emlékszoba egyben kifejezi az Alapítvány abbéli gondolkodását, hogy az új, a modern mellett mindig szükséges a régi értékek és emlékek megõrzése. A tetõtérben társalgót és a körülötte lévõ szobákban szállásokat alakítottak ki. Az emeletes ágyakkal, szekrényekkel esztétikusan berendezett szobák, a hozzájuk kapcsolódó zuhanyzók, mosdók és konyha teljes körû önellátást biztosító komplex egységet alkot a Házon belül. 30 fõ kényelmes elhelyezését teszi lehetõvé. A szomszédságban lévõ nevelõtanári-lelkészi lakás, pedig lehetõvé teszi az elszállásolt diákok felügyeletét. A szolgáltatást rendszeresen igénybe veszik a Mandorla Közmûvelõdési Egyesület helyben tartott népfõiskolai elõadásaira érkezõ felvidéki, kárpátaljai és erdélyi vendégei, valamint fiatalok, gyerekek is bentlakásos hétvégi foglalkozások alkalmával. A Nyilas Misi Házban egy talpalattnyi hely sem marad kihasználatlanul. A pincehelységek egyikébe a fiatalok rendszeres testedzését lehetõvé tevõ konditermet terveznek. Kialakításáig asztali foci és asztali tenisz várja a játékos kedvûeket. A központi boltíves alagsori helységbe, pedig Irodalmi Pincét álmodtak meg. A méreteiben kissé szûk határok közé szorított udvaron leleményesen jutott hely egy parányi játszótérnek a legkisebbek számára, jótékony testmozgást lehetõvé tevõ kisebb sportpályának, amit fedett színben végzõdõ, a falakon körbe futó "gyilokjáró" ölel körül. A szerkezet mobilitásának köszönhetõen a hátsó falfelületen mászófal kialakítását tervezik a merészebb, szokatlanabb kihívásra vágyó fiatalok megmozgatására. Az udvar sokrétû kialakításának köszönhetõen rendszeresen helyszíne koncerteknek, táncházaknak, kézmûves foglalkozásoknak. Szabó Sándor nyilatkozata szerint a Nyilas Misi Ház "A lelki, erkölcsi, hazafias nevelés követelményeit van hivatva teljesíteni". A lelki nevelés jegyében a vasárnapi iskolán, az ifjúsági bibliaórákon, konfirmációs elõkészítõkön kívül nyaranta angol nyelvû bibliatábort, hitmélyítõ tábort szerveznek, rendszeresen tartanak Szeretetvendégséget. Az erkölcsi, nemzeti értékek közvetítésére számos elõadást szerveznek és a mûvészet legkülönfélébb területeinek képviselõit hívják meg. Így került sor Anyák Napja alkalmával Budai Ilona verses, mesés népdalestjére, Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Énekegyüttes koncertjére, államalapító Szent István királyunk ünnepén Jókai Anna Kossuth-díjas írónõ "Ima Magyarországért" címû elõadására vagy az elkötelezetten magyar nemzeti zenét játszó Kormorán együttes koncertjére. Tovább színesítette a palettát a Trianon címû film bemutatása, és a nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvészeinek tolmácsolásában Wass Albert írásai nyomán színpadra állított darab, Üzenet az otthoni hegyeknek címmel. A képzõ- és iparmûvészet berkeibõl szerepeltek a Bükkaljai Kézmûves Egyesület, a Mécsvilág Keresztyén Mûvészkör kiállítói az Auditórium bejáratánál kifüggeszetett fali szõnyeg, pedig szkíta kiállítás emlékét õrzi. A kulturált szórakozás jegyében a fiatalokat (és kevésbé fiatalokat) rendszeresen várja az Esztenás táncház. A csángó népzenét játszó együttes közremûködésével elõször került 7

8 bemutatkozunk VI. évf. 7. szám megrendezésre az Esztenás Táncházi Fesztivál, mely nyitó rendezvénye volt egy augusztustól indult értékmegõrzõ programsorozatnak "Hiteles emberek közöttünk" címmel, aminek három fõ vonulata van: lelkigondozói, kézmûves és irodalmi. Hallhatunk majd a keresztyén párválasztásról, a gyász a vigasztalás, az otthon nélkül élõ családok kérdésérõl, lehetõség nyílik nemezelésre, kosárfonásra, fazekasságra, verses-zenés esteken vehetünk részt. 13 év sikeres mûködés áll a civil szervezeteket tömörítõ Társadalmi Egyesülések Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége (TESZ) mögött. A TESZ ez alatt az idõ alatt fogalommá vált. A nonprofit szektor megmozdulásaiban szervesen és rendszeresen részt vevõ szervezetet széles körû tevékenységi és partneri kör jellemzi. Az idáig vezetõ útról és a további tervekrõl nyilatkozott Szûcs Ferencné, a Szövetség Elnöke. Mesebeli rajcsúrozás a Vagabanda bábosaival JELENLEGI ÉS JÖVÕBENI ALKALMAIKRA IS SZERE- TETTEL VÁRJÁK A NYILAS MISI ALAPÍTVÁNY MUN- KATÁRSAI AZ ÉRDEKLÕ- DÕKET! Társadalmi Egyesülések B-A-Z. Megyei Szövetsége A megye különbözõ településein dolgozó tagszervezeteink száma húsz körüli, míg miskolci központú a többség, csaknem harminc szervezet. Azért a miskolci többség, mert nehéz a megyében dolgozó szervezetekkel kapcsolatot tartani, egyrészt a közlekedés miatt, másrészt vannak idõsebb vezetõk, akik nem szívesen vállalják az utazást. Mi sem tudunk eljutni hozzájuk csak ritkán, mert hát az útiköltség is pénzbe kerül. Az évek folyamán a vidékiek szüntették meg a TESZ tagságukat, és a miskolciak léptek be. Szûcs Ferencné örömmel tesz-vesz, segít bárkinek a TESZ Irodában És milyen a tagszervezetek megoszlása szakterületenként? A szervezetek többségét a Nyugdíjas klubok, körök alkotják, valamint a kulturális mûvészeti egyesületek. Tagszervezeteink között van még egészségkárosodottakkal foglalkozó szervezet, városszépítõ egyesület; gazdasági és egyéb szervezet (kertbarátok, társasház egyesület, arborétum kör..) Tagszervezeteink palettája nagyon sokszínûnek mondható. Nemcsak földrajzi és szakterületi megoszlásuk szerint, hanem képességeik szerint is. Vannak tagszervezetek, akik nem igénylik azt, hogy mi segítsük õket, mert több pénzzel is gazdálkodnak, mint mi, nagyobb a vonzáskörzetük, önállóan tevékenykednek. És mégis nagyon szükségesnek tartják, hogy tagjaink legyenek. Azok a szervezetek viszont akik nem bejegyzettek, nélkülünk nem is tudnak mûködni. 8 Mit tartasz a TESZ mûködésének 13 esztendeje alatt a legnagyobb eredményeteknek? 1991-ben alakult szövetségünk, tizenhat tagszervezettel. Pár év alatt azonban elértük az ötvenes taglétszámot, amit tartottunk több, mint tíz évig. Ezt országosan is csak kevés szervezet mondhatja el magáról. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ugyanazokról a szervezetekrõl van szó ma, mint tíz évvel ezelõtt, hiszen a civil szervezetek alakulnak és megszûnnek. Belépnek, kimaradnak különbözõ okokból, de ez az ötven körüli szám gyakorlatilag állandósult. Bíznak a TESZ-ben. És ez egy óriási dolog! Közgyûlésünkön az idén is több szervezet nyilatkozata és a többiek egyetértése arról szólt, hogy szükség van a TESZ-re, sokat kapnak tõlünk. Fontosak azok az információk, amiket nyújtunk nekik; a szolgáltatásaink, rendezvényeink, a tájékoztatók, civil klubok, civil fórumok olyan témákról szólnak, amit máshonnan nem tudnak meg. Nagyon szükségesek a szervezetek vezetõinek, hiszen õk meg továbbadják saját tagságuknak. A másik ilyen amit eredménynek tartok, hogy mindig tudtunk olyat nyújtani a szervezeteknek, amikben örümüket lelték, igényelték és megtalálták nálunk azt a tevékenységet, ami nekik megfelelt, ami nekik jó volt. Gondolok itt elsõsorban a nyugdíjas-, meg a kulturális szervezeteknél a fellépési lehetõségre; az egészségkárosodott- szociális szervezeteknél a sok tájékoztatóra az õket érintõ, érdeklõ témákról. Igyekszünk felhívni figyelmüket az õket érintõ pályázatokra. Milyen a tagságotok összetétele megyei és városi szervezetek szerint? Az ezredforduló nagy változást hozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TESZ életében. Mi is volt ez? Nos mi- a BAZ Megyei TESZ- legelõször úgy reagáltunk a törvényre meg a törvény adta lehetõségekre ( most a 97-esrõl beszélek, a közhasznúsági törvényrõl) hogy önállóak lettünk. Az ezt megelõzõ idõszakban volt az országos TESZ és származtatott jogi személyekként mûködtek a megyei szövetségek ben volt a TESZ országos küldöttgyûlése, mikor belefoglalták az új alapszabályba és mûködési szabályzatba azt, hogy lehetõség van az önállósodásra. Mi rögtön megléptük a Zalaegerszegi TESZszel együtt. És az idõ azt igazolja, hogy jól döntöttünk. Milyen változásokat hozott ez helyben a Szövetség életében? Elõször is: ha pályázni szerettünk volna, nem kellett Budapesten keresztül pályázni. Megkönnyítette az életünket; óriási lépés volt. Másodszor nagyon sok mindenben nem kellett egyetértést kérni, beszámolni, költségvetésünket jóváhagyatni. A tagszervezeteink is jó néven vették az önállósodásunkat, hiszen leegyszerûsödtek a kapcsolatrendszer bizonyos szálai. Hátrány azonban, hogy a pénzügyi támogatás igencsak lecsökkent mióta önállóak lettünk. Elsõ sorban azokat támogatja az országos szövetség, akik még nem önállóak. Ha nagyon meg vagyunk szorulva, akkor fordulhatunk hozzájuk, de ez nagyon ritka. Ami viszont nagyon jó, hogy továbbra is él az együttmûködés. Országos választmányi tag vagyok, ebbõl kifolyólag mindenbe belelátok, beleszólhatok, véleményemet elmondhatom. Minden országos értekezleten ott vagyunk. És elmondhatom, hogy nem is volt még olyan országos értekezlet, hogy meg ne dicsérték volna a mi munkánkat.

9 VI. évf. 7. szám bemutatkozunk Önállósodásunk ellenére nagyon jó kapcsolatot ápolunk más megyék szervezeteivel. Részt veszünk egymás rendezvényein, tapasztalatokat szerzünk egymástól. Mi napjainkban - a már 13 éve mûködõ- TESZ célja? Civil szervezetek, egyesületek érdekképviselete, feladatainak öszszehangolása, tevékenységük segítése. A nemzeti értékek ápolása, átörökítése, a társadalom fejlõdésének sokoldalú szolgálata. Közösségi élet biztosítása, fejlesztése, segítése, összetartozás-tudat mélyítése, a civil szervezetek fejlõdésének elõsegítése, érdekképviselet érvényesítése. Szolgáltatások nyújtása: mióta lehetõségünk van számítógép-, internet- használatot, fénymásolási lehetõséget nyújtani a szervezeteknek, azóta rendszeresen igénybe is szokták venni ezeket a szolgáltatásainkat. Ezeket a célokat hogyan tudjátok a második félévben megvalósítani, milyen elképzeléseitek, céljaitok vannak: Általában mindig nagy reményekkel nézünk a kihívások elébe, de meg kell hogy mondjam, mint szövetség nehezebben tudunk rámozdulni dolgokra, mint egy kisebb alapítvány vagy szervezet. Mert megvan egy irányvonal, amit mi tulajdonképpen követünk és ebben ez vagy elõnyünkre válik vagy hátrányunkra. Ettõl függetlenül azonban igyekszünk minél színesebb programokat nyújtani, melyekkel az aktualitásoknak, igényeknek, legfontosabb feladatoknak szeretnénk megfelelni. Minden évben megcsináljuk az amatõr mûvészeti csoportoknak a bemutatóját. Ez az idén õsszel kerül megrendezésre. Most természetesen aktuális az NCA-ról beszélni, - ezért egy fórumot szervezünk majd az aktuális tudnivalókról. A nyugdíjas szövetségekkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és érzékeljük, hogy a szövetségek munkája nagyon nehéz a mai idõkben. Ezért szeretnénk az õ munkájukat jobban megismerni, megismertetni tagszervezeteinkkel. Az Idõsek Világnapjához kapcsolódóan mutatkoznak majd be a tagszervezeteknek És még számos tervünk van a jövõ esztendõre is, amihez biztatást ad a szervezetek érdeklõdése, részvétele rendezvényeinken. A Társadalmi Egyesülések Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiSzövetsége elérhetõségei: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 35. Tel:46/ Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió 1975-ben egy maroknyi profi és amatõr képzõmûvésznek a kezdeti szárnypróbálgatásaihoz az akkori lehetõségek adta kalitka meglelhetõsen szûknek és kilátástalannak bizonyult, ezért Kletz László képzõmûvész vezetésével megalapították 1976 januárjában Magyarország elsõ olyan független alkotóközösségét a Diósgyõri Képzõmûvész Studiót, amely nem tartozott (és még ma sem tartozik) sem intézményhez, sem politikához. Alapító tagok között találhattuk Kletz Lászlón kívül Szlifka Annát, Eisele Gyulát, Pócsik Istvánt, Tõkey Pétert, Szabó Lászlót. Mészöly Ágnest, Szûcs Lászlót, Sminzsánszky Istvánt, Kriston Bélát és még e sor folytatódhatna azokkal az alkotókkal, akiknek idõközben el tudták venni a kedvüket a képzõmûvészet aktív gyakorlásától. Közös céluk, mint ahogyan az az eltelt három évtizedbõl bizonyosságot nyerve egyértelmûen kitûnik, sokrétûen, gazdagon és hitelesen reprezentálni e térség képzõmûvészeti kultúráját, felhívni a figyelmet arra, s egyben népszerûsíteni az értékmegõrzõ, értékteremtõ alkotásokat. Precedens értékû, valódi civil szervezetként kezdték el tevékenységüket. A Lenin Kohászati Mûvek vezetõsége felvállalta a mecénás szerepét, aminek köszönhetõen nemcsak mûteremhez, de biztonságos mûködési lehetõséghez is jutottak. A stúdió tagjai mûvészeti felfogásban különböztek, de a mûvészet szeretete, elhivatottsága, a közös munka, az összejövetelek szellemi hangulata, és a sorozatos kiállítások fontos emberi kapocs lett közöttünk. Ez a mûhely olyan idõszakban született és erõsödött meg, amikor a gazdasági válság miatt egyre kevesebb figyelem, és még kevesebb pénz jutott a kultúrára. Ilyen idõszakban a fennmaradás már önmagában is dicséretes eredmény volt, hát még a folytatás Két évi sikeres szereplés után a budapesti Magyar Népmûvelési Intézet Vizuáis Mûvészeti Osztálya is felfigyelt rájuk, felvállalva e kollektíva törekvéseit, támogatták pályafutásukat. Ennek köszönhetõen az ország több, mint száz városán kívül alkotásaik eljutottak Svédországba, Angliába, Amerikába, Szlovákiába, Lengyelországba, Németországba, Japánba. A stúdiónak külföldi tagjai is voltak Lubomir Lomniczky szlovák, Bena Doru román képzõmûvészek személyében. A kohászattal való gyümölcsözõ kapcsolatuk Klicsu András megjelenésével szakadt meg, melynek következményeként az amatõrök kénytelenek voltak kiválni. Akik maradtak Homola Krisztina, Bártfay Betti, S. Marján Ida, Koscsó László és Veres Attila már túl 250 kiállításon ma is eredményesen és sikeresen szerepelnek, továbbra is Kletz László MSZOSZ-díjas, Miskolc Város Nívódíjas képzõmûvészének vezetésével. Ez a lelkesen önfeláldozó patrióta közösség sikeres eredményeikkel figyelemre és tiszteletre méltó érdemeket szerzett hazánkban és külföldön egyaránt a képzõmûvészeti kultúra mûvelése és terjesztése terén. Kletz László (1950- ) Ha van korunkban reneszánsz ember, akkor a Miskolcon élõ Kletz László az. És ha van humanista, akkor az is. Miközben mindig alkotó ember maradt, minden érdekli a világból. Sokoldalúan képzett mûvész: képzõmûvészeti szakkörvezetõi képzettséget szerez Miskolcon, valamint képzõmûvészeti menedzserképzõt végez Budapesten. Életútja egyfajta kulturális missziónak tekinthetõ, õ maga pedig a képzõmûvészeti kultúra követének tõl Magyarország 94 városában 208 alkalommal állít ki, melybõl 56 egyéni tárlat januárjában megalapítja és azóta vezeti a Diósgyõri Képzõmûvész Stúdiót, mely az ország elsõ olyan alkotóközössége, amely soha nem tartozott semmilyen intézményhez, politikához tól 11 éven keresztül vesz részt a tokaji Közép-Európai Nemzetközi Mûvésztelep munkájában ban díszlettervezõként is alkalma van bemutatkozni Miskolcon, mivel õ tervezi a Tündériskola c. musical díszleteit tõl a "Diósgyõrért" Közhasznú Alapítvány képzõmûvészeti szaktanácsadója. Fontos képességet birtokol, átérzi és képes át is adni a személyes hit erejét. A mûvészet eszközeivel hívja fel a figyelmet a szeretetre, munkásságnak mottójára. Ezért hívják a szeretet festõ prófétájának, mert hisz valamiben, ami a saját világán túl a közösség, a társadalom számára is értékké válik. Sokoldalúságával, sajátos mûvészeti alkotásaival, eredményes és sikeres mûvészeti pályafutásával hírnevet, köztiszteletet és megbecsülést vívott ki magának ben a mûvelõdési miniszter "Szociális Kultúráért" miniszteri kitüntetésben részesíti ben a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Elnöksége MSZOSZ-díj kitüntetést adományoz neki ban Miskolc Megyei Jogú Város Nívódíját kapja. 9

10 pályáztok VI. évf. 7. szám Nyilvánosságra kerülnek a Nemzeti Civil Alap pályázatainak regionális eredményei Az Interneten nyilvánosságra került a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-magyarországi Kollégiuma által meghirdetett pályázat döntési listája. A civil szektorban megjelent pályázati lehetõséget nagy várakozás elõzte meg. A szervezetek mûködését segítõ támogatásban elsõ ízben 459 szervezet részesülhet régiónkban, melyek közül BAZ megyei 233 szervezet. Irodai és könyvelõi, kommunikációs költségekre, számítástechnikai fejlesztésekre, stb., összességében 331 millió forint elosztását hagyta jóvá az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal. Mint ismeretes, a beérkezett 739 pályázatból igen nagy számban formai hibák miatt kellett elutasítani 280 szervezetet, annak ellenére, hogy a Kollégium a lehetõ legrugalmasabban kezelte a formai hibás pályázatok vizsgálatát, s csak ezt követõen döntött az elutasításokról. Ezen túlmenõen figyelembe vette a Tanács azon irányelveit, melyek szerint fontos a kis civil szervezetek helyzetbe hozása, segítése, erõsítése és az esélyegyenlõség elve. 19 db pályázót érdemi vizsgálat nélkül kellett kizárni. Ezek azok voltak, akik késõn adták fel pályázatukat, nem voltak jogosultak, vagy csak egy példányt nyújtottak be. A formai hibák nagy része azonban a közhasznúsági jelentés, az azzal egyenértékû adatközlés kívánalmára, illetve a pályázati adatlap valamennyi oldalának aláírására vonatkozó kívánalommal függött össze. Mind a közhasznúsági jelentéssel egyenértékû adatközlés ügye, mind pedig az adatlap aláírása meglehetõsen szokatlan más pályázatoknál nem elvárt formai követelmény volt, melyeket jól mûködõ, tapasztalt pályázó szervezetek sem nyújtottak be megfelelõen. A döntési eredményeket az Interneten szeptember 13-án, hétfõn a illetve a honlapokon hozták nyilvánosságra, s ugyanezen a héten a Magyar Államkincstár B-A-Z. megyei irodái megkezdték a szerzõdések postázását is. Az elnyert támogatások a szervezetek 2004 évi mûködésére fordíthatók, azonban, ha nem a kiírás és a szerzõdésben foglaltak szerint történik az elszámolás, a Magyar Államkincstár megyei irodái a hatályos törvényi elõírásnak megfelelõen inkasszóval vonhatják vissza a helytelenül felhasznált összeget. Ezért az NCA Észak-magyarországi Kollégiumának BAZ megyei tagjai a Megyei és Miskolc Városi Önkormányzat segítségével elszámolási segédanyagot juttatnak el valamennyi nyertes pályázó számára, tájékoztatókat és szaktanácsadást szerveznek az õsz folyamán a Miskolci Civil Ház közremûködésével. Az elsõ körben nem nyert szervezetek, remélhetõen még az õsz folyamán hasonló, mûködési célokra nyújthatnak be pályázatokat a regionális kollégiumhoz. További információ: F. Nagy Zsuzsanna 46/ , 10 pályázatok pályázatok pályázatok pályázatok A Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj Pályázat célja: ösztönözze a magánszemélyek és intézmények helyi környezeti és kulturális értékeket megõrzõ tevékenységét, és mintegy katalizátorként szolgáljon az ilyen kezdeményezéseket támogató fórumok között, serkentve együttmûködésüket. Pályázhatnak: magánszemélyek, intézmények, szervezetek, vagy egyéb közösségi csoportok. Pályázat beadási határideje: október 22. További információk: Dr. Lipthay Erzsébet (CRSCOM), Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj - információs és sajtóiroda (1027 Budapest, Lipthay u. 5.; Tel. / fax: (06-1) ; A képzõmûvészet, az iparmûvészet és a fotómûvészet területén mûködõ mûvészeti társadalmi szervezetek, alapítványok részére A Hungart Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület Pályázat célja: A HUNGART támogatni kívánja a magas színvonalú mûvek bemutatását, megjelentetését. A pályázaton támogatás kérhetõ csoportos kiállításokra; és egész éves programok megvalósítására..a támogatás igényelhetõ kiállításokra, kiadványokra és a kiállítással kapcsolatos installáció költségeire. Pályázhatnak: A képzõmûvészet, az iparmûvészet és a fotómûvészet területén mûködõ, mûvészeti társadalmi szervezetek, alapítványok Pályázat beadási határideje: október 31. További információk: Szervezetek fenntarthatóságának növelése Ökotárs Alapítvány Pályázat célja: Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek tevékenységét kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal járnak és a fenntartható fejlõdést szolgálják. Pályázhatnak: Civil szervezetek. Pályázat beadási határideje: október 31. További információk: Ifjúság program Európai Unió, Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium, Mobilitás Pályázat célja: esélyteremtés a magyarországi fiatalok minél szélesebb köre számára európai, nemzeti és személyes hovatartozásuk közvetlen megélésére, valamint a fiatalok nyitottságra és tevékeny életre való ösztönzése iskolán kívüli tevékenységek formájában. Pályázhatnak: Magyarországon élõ év közötti fiatalok, a velük foglalkozó ifjúsági munkások és szakemberek, önálló ifjúsági cso-

11 VI. évf. 7. szám portok, nonprofit szervezetek, intézmények, önkormányzatok. Pályázat beadási határideje: november 1. További információk: Europa Nostra Restaurációs Alap Europa Nostra Restoration Fund Pályázat célja: Az Europa Nostra Restoration Fund évente meghirdetett pályázatán magántulajdonban lévõ (vagy helyi, nonprofit, nem költségvetési szervezetek, közösségek tulajdonában lévõ), nagy építészeti vagy történelmi jelentõségû, megrongálódott épületek helyreállításához kérhetõ anyagi segítség, legfeljebb euró. Pályázhatnak: Helyi, nonprofit, nem költségvetési szervezetek, közösségek. Pályázat beadási határideje: november 1. További információk: oration_call_2004.html Könyvajánló Gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezetek Szerzõ: Kuti Éva Központi Statisztikai Hivatal, könyvajánló Kábítószer-élvezõ személy részére megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzése Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium, Mobilitás Pályázat célja: azon büntetõeljárás alá vont kábítószer-élvezõ személy részére (a továbbiakban: érintett személy), aki a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) a (1) bekezdése alapján a büntetõeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig folyamatos megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, a megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás, illetve annak szakmai feltételeinek biztosítása. Pályázhatnak: Társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, közintézmények, gazdasági társaságok, egyházi intézmények. Pályázat beadási határideje: folyamatos További információk: Az Információs Központ Nagy Myrtil és Kulcsár Mária kezdeményezésére több mint két éve Kassán indította útjára azt a képzési programot, amely egy nyolc hónapon át tartó tréningsorozat keretében próbálta segíteni a megalakulni kívánó vagy már létezo szervezetek munkáját. A program megvalósítása során szerzett tapasztalatok vezettek a könyv megszületéséhez. A kötet a szervezet megalakulásától, mindennapi gondjain és teendoin keresztül egészen a megszuntéig kíséri nyomon az intézmény életét. Olyan kézikönyv, amely még a legjobban muködo szervezeteknek is nyújthat segítséget, hiszen a jól szervezett tevékenység, a hosszú távú stratégiai tervezés, a jól muködo belso és külso kommunikáció, a csapatmunka, az adománygyujtés, a megfelelo gazdálkodás mind a szervezet küldetése teljesítése felé vezeto utat segítik. Elsodleges célja viszont, hogy a fiatal, vagy éppen megalakulni kívánó szervezeteknek nyújtson segítséget hatékony muködésükhöz. A kötet egyes fejezetei, mint például az Adománygyujtés vagy a Szektoron belüli és szektorok közötti együttmuködés, nem csak a szlovákiai, de a hazai magyar szervezeteknek is hasznos olvasmány. A felnõttképzés jogszabálya, támogatási rendszere "Bár váltakozó súllyal és sikerrel, a gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezetek igen fontos civil kezdeményezések számára biztosítottak intézményes kereteket. Komoly és innovatív szerepre tettek szert a munkanélküliség kezelésében, az idegenforgalom fejlesztésében, valamint a továbbképzés, átképzés és a gazdasági információáramlás javításában, a vállalkozások fejlõdéséhez elengedhetetlenül szükséges ismeretek átadásában, a tanácsadó és konzultációs szolgálatok mûködtetésében. Munkájuk - ha sokszor láthatalanul is - hozzájárult a gazdasági átmenet nehézségeinek leküzdéséhez és számos ígéretes folyamat beindulásához." - A szerzõ Nonprofit 1x1, Útikalauz kezdo civil szervezetek számára Szerzõ: Kulcsár Mária Lilium Aurum Könyvkiadó, 2002 Szerzõ: Dr. Váradi Llászló Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet "A felnõttképzés - meggyõzõdésem szerint - társadalmi célú szolgáltatás. Ezért az információhoz való hozzájutástól a megfelelõ minõségû képzések igénybevételének lehetõségén át a támogatások, kedvezmények eléréséig minden állampolgár számára az esélyt meg kell teremteni. Számos közremûködõje van e speciális szolgáltatásnak; a képzést, vizsgáztatást szervezõk, a munkaügyi központok, a kamarák, a szakmai szövetségek, a munkaadók, a támogatást nyújtó kormányzati szervek - hogy csak néhány érintettet soroljak fel. Számunkra - a felnõttképzésben jártas, de nem felnõttképzési szakjogász szakemberek számára állította össze a kiadványt a Nemzeti Felnõttképzési Intézet azzal a céllal, hogy a napi munkához kapcsolódó legfontosabb jogszabályok kéznél legyenek, a jogszabályok alkalmazásában segítséget kapjanak a felhasználók. A közlemúlt hónapok számos jogszabály megjelenését hozták, amelyek összegyûjtése, értelmezése, alkalmazása komoly feladatot jelent mindannyiunk számára. E kiadvánnyal - törekedve a közérthetõ nyelvezetre - a jogi szabályozás elvi összefüggéseinek feltárását, a felnõttképzést érintõen az új jogszabályoknak meglévõ szabályozó rendszerbe való beágyazódását, továbbá a tételes elemzést egyaránt célul tûztük ki. A képzéshez kapcsolódó támogatási rendszer, illetve a lehetõségek igénybevétele módjának bemutatása a kiadványt praktikus kézikönyvvé teszi. A szakember e könyvet forgatva a nemzetközi dokumentumok képzésre vonatkozó ajánlásait, illetve néhány ország konkrét törvénykezési gyakorlatát is megismerheti." Zachár László NFI fõigazgató 11

12 civil ház VI. évf. 7. szám Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. TEL./FAX:46/ ; Ügyfélfogadás: Hétfõ - csütörtök: óráig Péntek: ügyfélfogadás szünetel CIVIL HÁZ Regionális Nonprofit Szolgáltató Központ SZOLGÁLTATÁSOK CIVIL SZERVEZETEKNEK Folyamatos információszolgáltatás: Pályázati lehetõségekrõl Civil szervezetekrõl Támogató szervezetekrõl Szakértõkrõl Képzésekrõl, rendezvényekrõl, programokról A Civil Ház oktatótermében tréningek, fórumok, közgyûlések rendezésére nyílik lehetõség elõzetes egyeztetéssel és teremhasználati szerzõdéskötéssel. A CIVIL HÁZ MUNKATÁRSAI: Szûcs Krisztina munkatárs Papp Mónika irodavezetõ TÁMOGATÓINK: Lugosi Lászlóné Anikó információs munkatárs Nonprofit szakkönyvtár mûködtetése Szakkönyvek, kiadványok árusítása Pályázati ûrlapok letöltése az internetrõl A térségben megjelenõ helyi, közösségi kiadványok gyûjtése A Civil Ház mûködtetõje: Regionális Civil Központ Alapítvány A Civil Ház fõ támogatója: Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Civil Kapcsolatok Igazgatósága Szaktanácsadók: Dr. Gaál Nóra Dr. Horánszky Árpád Székesi Zoltánné jogi tanácsadó szervezeti kérdések pénzügyi tanácsadó tanácsadója Információs iroda: a 46/ telefonszámon Szaktanácsadóinkkal elõzetes idõegyeztetéssel személyes konzultációra is lehetõség van. ReCIKLIKA Feladó: REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍTVÁNY H-3530 Miskolc, Széchenyi utca 14. NYOMTATVÁNY

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/5. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Új célokat kell megfogalmazni! - Tisztújító közgyűlést tartott a

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben