DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott Mintatantervek Záróvizsga tételsor; Szakdolgozat Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez 2005/2006. őszi félévi Tantárgyfelosztás Tantárgyleírások Szabadon választható tantárgyak

3 Ápoló Szak Szakfelelős: Dr. Bodolay Edit egyetemi docens Szakfelelős-helyettes: Papp Katalin főiskolai docens Ápolási Tanszék vezetője: Dr. Szerafin László főiskolai docens Elméleti Egészségtudományi Tanszék vezetője: Dr. Kalapos István főiskolai tanár Oktatóink: Kulja András főiskolai adjunktus Siket Adrienn főiskolai adjunktus Csákiné Dudás Enikő főiskolai tanársegéd Molnár Mónika főiskolai adjunktus Szabó Zoltán főiskolai adjunktus Törő Viktória diplomás ápoló Részállású oktatók: Dr. Szerafin László főiskolai docens Dr. Diószeghy Péter főiskolai docens Vízvári László főiskolai docens Oktatásszervező: Marcsinák Róbertné Adminisztrátor: Belus Csabáné

4 Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Az ápolás az egészség- és a társadalomtudományok körébe tartozó tevékenység. Az elméletek, a készségek és gyakorlatok köre rendkívül tág. Az ápolás, mint foglalkozás egyedülálló, mert a betegek és családjuk már fennálló, vagy még csak fenyegető egészségi

5 problémáikra adott reakciót humánus és holisztikus módon dolgozza fel. Az ápolás, mint hivatás a kezdetektől fogva a társadalom egészségügyi szükségleteinek kielégítésére szolgál. Az egészségesek egészségét meg kell őrizni, a betegeknek pedig kényelmet, gondoskodást, megnyugvást kell nyújtani. Az ápolás egyre inkább emberbaráti tevékenység, amely egyidős az emberiséggel. Az ápolás célja a betegnek és annak családjának nevelése, valamint megsegítése abban, hogy érett személyiséggé váljanak. Az ápolónak különböző szerepei, funkciói vannak az ápolás során, egyszerre ápol, dönt, védelmez, irányít, megnyugtat és kommunikál. Az ápolást csak a résztvevők elhivatottsága teheti hivatássá. Előzmények A 9o-es évek elején a szakmai tudásszint lemaradása szükségessé, az államformaváltozás pedig lehetővé tette Magyarország számára is az Európához való felzárkózást, mely magába foglalja az egészségügy olyan irányú reformját, amelyben az ápolás nyugati standardjai érvényesülnek. Az alapvető standard a holisztikus szemlélet, mely szerint az egyént, mint egyszerit, egyedit és megismételhetetlent kell szemlélni. Cél az egészségorientált oktatás, kreatív gyakorlat biztosítása, melyet problémaorientáltság jellemez. Magasan qualifikált, szakszerű ellátást nyújtani tudó szakemberek képzése, akik részt vesznek a megelőző, a gyógyító és a rehabilitációs munka folyamataiban. Ezen Európai ajánlásokat figyelembe véve indult az 1993/94-es tanévben mintegy 12 évvel ezelőtt a DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM keretében egészségügyi főiskolai képzés formájában a Diplomás Ápoló Szak levelező, majd nappali tagozaton is. Európai Uniós normák Alapvető standardok: - Holisztikus szemlélet - Egészségorientált oktatás - Kreatív gyakorlat - Problémaorientált oktatás - Magasan qualifikált, szakszerű ellátást nyújtani tudó szakemberek képzése - Részvétel a megelőző, a gyógyító és a rehabilitációs munka folyamataiban Képzésünk curriculuma 1993-ban az Európa Tanács ajánlásait figyelembe véve 4600 órában került kidolgozásra. A diplomás ápolóképzés célja

6 A magyar egészségügy megváltozott követelményeinek megfelelő, a holisztikus ápolástudományt és gyakorlatot magas szinten művelő, etikusan érzékeny, tudományosan képzett felsőfokú végzettségű szakember képzése. A képzés lényeges követelménye a hivatáshoz tartozó általános értelmiségi feladatokra való felkészítés; a hallgatók váljanak képessé értékek teremtésére és közvetítésére, igényeljék a szűkebb és tágabb közéleti tevékenységben való alkotó részvételt. A diplomás ápoló tanulmányai eredményes befejezése után klinikai, illetve alapellátási területen főiskolai színvonalú egészségügyi szakismeretekkel, korszerű gyakorlati felkészültséggel és általános műveltséggel rendelkezik. Tudásuk révén az ápolás elméletének és tudományának fejlesztésével tökéletesíthetik az ápolást-gondozást. Ki a diplomás ápoló? A diplomás ápoló olyan főiskolai végzettségű szakember, aki az államilag előírt képzési programot teljesítette és diplomáját országos nyilvántartásba, vették. Kibővült kompetencia köre az ápolás területén. Szaktudása alapján a gondjaira bízottak szomatikus-pszichés-szociális ápolásánakgondozásának tervezését, szervezését, kivitelezését, értékelését és az ápolás dokumentációját végzi. Önálló felelősséggel kiemelt szakápolási feladatokat is végez. Részt vesz az oktatásban, ápolási teamek irányításában és a tudományos kutatásban. Képzésünkről A kezdeti három éves főiskolai képzést az 1997-es tanévtől 4 éves képzési idejű váltotta fel ban az ország többi diplomás ápoló képzéseinek curriculumait egyeztetve egységes tantervet állítottunk össze. A tanterv az önállóan, illetve teamekben saját felelősséggel dolgozó ápoló képzését szolgálja az európai normáknak is megfelelő négy éves képzési idő alatt. A hallgató saját kompetenciáján belül képes lesz az egészségügy bármely területén önállóan dolgozni. A képzés gyakorlatorientált, az elméleti és gyakorlati órák aránya %. Nyíregyházán a Diplomás Ápoló Szak levelező tagozatos képzéssel 1993-ban, a nappali képzés 1999-ben indult. A magyarországi diplomás ápoló szak tantervének kidolgozásában és fejlesztésében aktívan részt vett Dr. Doris M. Modly Ph.D., a Clevelandi Egyetem professzorasszonya, aki többször tett látogatást főiskolánkon, és vendég-előadóként oktatók és hallgatók számára továbbképzést tartott ban az elsőként államvizsgázó diplomás ápoló hallgatók vizsgaelnöki tisztét látta el ben a szakon belül a Nosocomiális fertőzések felügyelője elnevezésű diplomára épülő betétlapos képzés indult, mely országos szakmai hiányt pótol, és az országban jelenleg az egészségügyi főiskolai végzettségű szakemberek számára első ilyen képzés. Szakunk részt vett a Népjóléti Minisztérium és a PHARE program keretében induló mentorképzésben. Napjaink másik új innovációs lehetősége a kreditrendszer az oktatás tárgykörén belül. A kreditrendszerű oktatás a 2002/2003-as tanévvel indult a szakon, amely a hallgatók számára a párhuzamos képzési lehetőséget adja. A DEBRECENI EGYETEM Egészségügyi Főiskolai Kar Diplomás Ápoló Szakán felismertük e kihívásokat, változtatási lehetőségeket és e gondolat jegyében elkészítettük a Diplomás Ápoló Szak új mintatantervét. Az első 3 félévben történik a közös alapú kötelező

7 tárgyak oktatása az egészségtudományi szakokon így: a mentőtiszt-diplomás ápoló -védőnő szakokon. Ezt követően a szakoknak megfelelően külön utakon folytatódik a képzés. Meghatározott előtanulmányi feltételek teljesítése után léphet be a hallgató a következő kurzusra. A diploma megszerzéséhez szükséges kreditszám 240, melynek összegyűjtése a 77/2002 (IV.13.) Korm.rendelet alapján az alábbiak szerint ajánlott a hallgatóknak. A kötelező tárgyak esetében a 2002-ben kezdett hallgatóknak 206 kredit, a 2003-ban kezdett hallgatóknak 202 kredit megszerzését írja elő a kreditrendelet. A kötelező tárgyakon túl kötelezően választható tárgyakat is tartalmaz a kredit tanács ajánlása. Itt elsősorban kisklinikumokat, illetve társadalomtudományi tárgyakat ajánljuk fel, mint lehetséges alternatíva. A kötelezően választható tárgyaknál 22 illetve 26 kredit értékben kell a hallgatónak választani. A kötelezően választható tárgyak meghirdetésénél egyrészt a szak olyan ismeretanyagot kínál elsajátításra, amely a diplomás ápoló szak kötelező tantárgyi ismereteit elmélyíti, ill. a szakkal kapcsolatos szélesebb körű ismereteket biztosit. A szabadon választható tárgyak esetében a szakosodási iránynak megfelelő tárgyakat ajánlunk. A diplomás ápoló szakon 12 kredit értékben szabadon választható tárgyakat lehet felvenni. Szabadon választható tantárgy lehet a DE EFK-n, a DE bármely karán ill. más felsőoktatási intézményben meghirdetett bármely tárgy, melynek regisztrálását (tekintettel az előtanulmányi rendre, ill. a hallgatói létszámra, ill. speciális gyakorlati képzési igényre) a felsőoktatási intézmény elfogadja. Alapozó tárgyak Szakmai tárgyak Társadalomtudományi tárgyak Kötelező Kötelezően választható Szabadon választható % % % 240 Tanév Évfolyam létszámok Oklevelet szerzők száma Nappali Levelező Nappali Levelező A hallgatói létszám az adott évben I. évfolyamot kezdő hallgatói létszámot mutatja

8 A szak 2004/2005. oktatási év tavaszi szemeszterében hallgatóinak létszáma Évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat I. 38 fő 168 fő II. 23 fő 178 fő III. 23 fő 176 fő IV. 31 fő 127 fő Összesen 115 fő 649 fő Összesen 764 fő A szak 2005/2006. oktatási év őszi szemeszterében hallgatóinak létszáma Nappali Levelező tagozat tagozat Állami finanszírozott Költségtérítéses Összesen I.évfolyam II.évfolyam III.évfolyam IV.évfolyam Összesen Összesen 816 Végzett hallgatóink hivatásukat ápolási osztályon, belgyógyászati, sebészeti, pszichiátriai osztályokon, szülészet-nőgyógyászati osztályokon, rehabilitációs osztályon, valamint egészségnevelőként gyakorolják. A kórházi osztályokon diplomás ápolóként és szakoktatóként dolgoznak, ami annyit jelent, hogy 3 műszakban beosztott tanulókkal, főiskolai hallgatókkal a gyakorlatban ismertetik meg az ápolás tudományát, osztályos munkájuk maradéktalan elvégzése mellett. Külföldi kapcsolataink Hallgató- és oktatócserére, közös projektek kidolgozására, tantervünk folyamatos továbbfejlesztésére irányul. Együttműködési szerződés keretében 1995 óta a finnországi Oulu Polytechnic, Kajaani Polytechnic és 1996 óta a szlovákiai Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin állnak szoros kapcsolatban a Diplomás Ápoló Szakkal. Rendszeres hallgatócserék keretében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel. Ez tanévente kb. 5-6 hallgatócserét jelent, akik elsősorban szakmai gyakorlati követelményeiket teljesíthetik ezzel a lehetőséggel áprilisában 2 cseh hallgatót fogadtunk 4 hetes szakmai gyakorlatra. Külföldi kapcsolatunk kibővült Ceske Budejoviče South Bohemia University Faculty Health and Social Studies (Csehország), Hainburg (Ausztria) és Pottendorf (Ausztria) Idősek Otthonával tavaszi szemeszterében 2 hallgató (Bódi Gábor és Jánócsik Enikő III.évf.

9 nappali tagozat) Csehországban (Ceske Budejoviče), 2 hallgató (Silling Ibolya és Kovács Helga III.évf. levelező tagozat) Finnországban (Kajaani), 2 hallgató (Gonda Mariann és Burket Linda III.évf. nappali tagozat) Ausztriában (Pottendorf) töltötte szakmai gyakorlatát októberében az Ápoló Szakra külföldi vendégek jelezték érkezésüket, 2 oktató Oulu University Olainen Polytechnic-ről, 1 oktató Heinola Polytechnic (Finnország), 4 ápoló a pottendorfi Idősek Otthonából (Ausztria) Rendezvényeink Oktatóink rendszeresen részt vesznek a Magyar Ápolástudományi Társaság (Siket Adrienn - vezetőségi tag) és a Magyar Ápolási Egyesület rendezvényein is. Papp Katalin az Egyesület felkérésére részt vett egy négy országot magába foglaló idősek ápolását tanulmányozó nemzetközi projektben. A projekt címe: Toward Active Old Age 2003 novemberében ünnepelte az Ápoló Szak megalapításának 10 éves jubileumát, ez alkalomból rendezett tudományos ülésen a szak oktatói és több végzett hallgató tartott előadást, több mint 200 vendég előtt április 26-án 6 norvég vendéget fogadtunk a Halmstad University School of Social and Health Sciences intézetből, akik kapcsolat felvételi szándékkal érkeztek, partner-kereső körúton voltak Közép-Európában április között a Főiskolai Kar 15 éves Jubileumi rendezvénye alkalmából 3 finn, 4 cseh vendégoktató vezetett két szabadon választható kurzust hallgatóink számára. Konferencia - részvételek február 28. ETNA - Modena, Olaszország Papp Katalin, Siket Adrienn március: Gyógyászati segédeszköz ellátás, Betegápolás-Gondozás-Rehabilitáció, VI. Országos Szakmai Kongresszus, Bükkfürdő Dr. Lukácskó Zsolt, Siket Adrienn Előadást tartott: Siket Adrienn április 7-9.: ACENDIO Konferencia - Szlovénia, Bled Papp Katalin, Siket Adrienn április : Népegészségügyi Társaság (NET) Konferencia, Szeged Bodó Barnabásné, Dr. Fábry Adrienn, Siket Adrienn

10 2005. április : Quo vodis zdaravotnice? - Szlovákia, Presow Papp Katalin, Törő Viktória Előadást tartott: Papp Katalin április : II. Debreceni Belgyógyászati Napok Papp Katalin, Dr. Fábry Adrienn, Bodó Barnabásné Siket Adrienn, Törő Viktória Előadást tartott: Papp Katalin május : Adria-Alpok Határmenti Konferencia, Keszthely Dr. Fábry Adrienn, Siket Adrienn május : Theory and research in Nursing - Szlovákia, Martin Kulja András, Papp Katalin, Siket Adrienn Előadást tartott: Kulja András, Papp Katalin, Siket Adrienn A gyakorlati oktatás A gyakorlati oktatás színvonalát biztosítja több ápolástani demonstrációs terem, laboratórium. A Jósa András Megyei Kórházzal, valamint a Debreceni Egyetem klinikai egységeivel megkötött együttműködési szerződés keretében a kórház által biztosított gyakorlati helyszínek megfelelnek a főiskolai oktatás színvonalának. Cél: a régió nagy kórházaival további együttműködési szerződés kialakítása, mely lehetővé teszi az egyre növekvő hallgatói létszám mellett a gyakorlati képzés kiterjesztését. Nemcsak évközi, hanem nyári gyakorlatokon is részt vesznek 2004-től az I. évfolyamos diplomás ápoló szakos hallgatók. A gyakorlatok helyszínei a Jósa András Megyei Kórház Nyíregyháza (Idegsebészet, Traumatológia, III-IV. Belgyógyászat), DEOEC Debrecen (I.sz. Belklinika, Szívsebészeti Klinika) és a Kenézy Gyula Kórház Debrecen. A gyakorlati oktatás színvonalát biztosítja főiskolánkon kialakított ápolástani, demonstrációs szaktanterem. A demonstrációs szaktanterem felszereltségét tekintve megfelel a főiskolai ápolóképzés gyakorlati követelményeinek. A klinikai demonstrációs egység célja: A demonstrációs egység által lehetőség nyílik a hallgatóknak a holisztikus ápolástudomány elsajátítására, ezáltal az ápolást a gyakorlatban magas szinten, tudományos képzettséggel művelhetik. Tudásuk végén az ápolás elméletének, tudományának és gyakorlatának fejlesztésével tökéletesíthetik az ápolási ellátást. Önálló felelősséggel kiemelt szakápolási feladatokat is végeznek. A demonstrációs képzés gyakorlatorientált. A demonstrációs terem célja a hallgatókban kialakítani az ápolással, gondozással kapcsolatos helyes szemléletet.

11 Demonstrátori kimutatás Évek I. félév II. félév 2004/2005 2fő 2003/2004 2fő 2002/2003 2fő 2fő 2001/ /2001 Tudományos Diákkör A hallgatóknak lehetőségük van főiskolai és egyetemi szintű kutatási projektekben részt venni, mely munkák segítséget nyújtanak a minél magasabb szintű szakdolgozat elkészítésében, illetve TDK-versenyeken való sikeres részvételben. A szak hallgatói által benyújtott tudományos diákköri munkák Évek A benyújtott TDK dolgozatok száma Az intézményi Az országos TDK TDK konferenciára konferenciára Helyezést elért dolgozatok száma Az intézményi TDK konferenciára Az országos TDK konferenciára 2004/ / / / / A Diplomás Ápoló Szakon készült TDK munkák 2005 márciusában: Bilánszki Béláné: Menopauza szindromához kapcsolódó pszichés problémák Dobiné Mikó Csilla: A malignus eredetű fájdalmak és csillapítása Majoros Erzsébet: Egészségfejlesztés nemzetközi, országos és helyi szinten Milóné Bodnár Mónika: Nővérek és a kiégés kapcsolata Tógyerné Csík Julianna: Peritoneális dialízis, mint hatékony vesepótló eljárás Vincze Mihályné: Minőségbiztosítás az indikátorok és protokollok alkalmazásával Olajosné Szelkó Katalin: A szociális helyzet és a tbc Sz.Sz.B. megyében című TDK munkájával résztvett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar által rendezett Jubileumi TDK Konferencián.

12 Tudományos kutatási, fejlesztési munkák 2002 tavaszán a Jósa András Megyei Kórházzal együttműködésben megalakult az ápoláskutatási munkacsoport. Ez egy olyan együttműködési lehetőség, amely összefoglalva jeleníti meg az ápolással kapcsolatos befejezett, jelenlegi és tervezett kutatási sémákat. Ennélfogva maga is folyamatosan változik. Rendszeres munka eredményeképpen az aktuális tennivalókat és kutatási prioritásokat naprakészen tartalmazza. Céljai: - Kutatási szellem kialakítása a hallgatókban - Szemléletváltás - Az egészségre vonatkozó ismeretek fejlesztése és az egészség megőrzése az egész élet során - Az egészségi problémával és rokkantsággal küzdő ember ellátása - Fokozni az egyének képességét arra, hogy hatékonyan reagáljanak az aktuális, vagy potenciális egészségi problémákra "Az olyan szakmai tudományágban, mint az ápolás az ismeretanyag és tudás azért a végső célért jön létre, hogy a szakmai gyakorlatban alkalmazható legyen. Ezért cserébe az ápolásnak, mint szakmának feladata az, hogy képezze művelőit és tegye őket felelőssé a kutatási eredmények felhasználásáért a napi gyakorlatban. A konceptuális ápolási modell, hogy átfogó irányítást adjon a gyakorlat, a képzés és a kutatás számára. A tudományos ismerethalmaz, széles körű konceptualizációnkból alakul ki, azaz ápolási perspektívánkból, az ápoláselmélet fejlesztésén és a kutatáson keresztül. Az elmélet és a kutatás ad alapot az értelmes ápolási gyakorlathoz. Az ápolóképzés közvetítőkapocsként működik, és felkészíti a gyakorlati szakembereket, akik le tudják fordítani az ápolástudományt releváns gyakorlatra, és felkészíti a kutatóápolókat is, akik továbbfejlesztik a tudományos ismerethalmazt." (Fitzpatrick, J.J. és Ford, E.B.) A főállású oktatókon kívül kórházi oktatók biztosítják az elmélet és gyakorlat összhangját. Így válik lehetővé az ápolói munka és a képzés filozófiájának biztosítása. Az ápolói munka filozófiája: Az ápolási munka olyan hivatás, amely egyedülállóan ötvözi a tudományt és a művészetet. Az ápolói munka feltétele a fejlett empátiás készség, etikus magatartás, teamekben való közreműködés, szervezés, vezetés, irányítás, önképzésben és továbbképzésben való részvétel.

13 Intézményfejlesztési terv Célunk a diplomás ápoló - mint legmagasabb végzettségű ápolási szakember - presztízsének emelése, szaktudásuk folyamatos fejlesztése, diplomára épülő szakosodások kidolgozása, karrier lehetőségük biztosítása. Az itt végzett szakemberek váljanak képessé tudományos tevékenység megvalósítására. Kutatás jellemzői (A SZAK TUDOMÁNYÁGÁBAN) A Szak hivatott a tudományos munka, a kutatás kijelölésére, melyek a következők: - azonosítani a beteg egyén szükségleteit, amelyeket leghatékonyabban ápolással és gondozással lehet kielégíteni, - a kliens fizikai, szellemi, értelmi, szociális szükségleteinek megfelelő szakszerű általános és speciális ápolást nyújtani, - szakszerűen dokumentálni az ápolási folyamat minden szakaszát, - a rutin laboratóriumi vizsgálati anyagok vétele, tudja az eredményeket analizálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, - az ápoló kompetencia körébe tartozó gyógyszerelési esetekben önállóan dönteni, a házi patika gyógyszerkészletét felülvizsgálni, - koordinálni a multidiszciplináris együttműködést a kliens, család, közösség érdekében.

14 Infrastrukturális feltételek

15 A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális (technikai, laborok, eszközök, gyakorló iskolai helyek, egyéb) ellátottság. Az infrastruktúra elemei közül (a hallgatói létszám emelkedéséhez mérten) jól ellátott az intézmény oktatási helyiségekkel, gyakorló helyekkel (a gyakorló helyek közül a klinikai oktatási egységek akkreditáltak. Eszközállományunkat elegendőnek tartjuk, a könyvtári szolgáltatás a könyvállomány szempontjából fejlesztésre szorul, valamint a számítógépparkunk folyamatos fejlesztést igényel. Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek Az Ápoló szak hallgatóinak felkészülését a főiskolai A és B előadótermek segítik, ahol az elméleti előadások, gyakorlati órák folynak. A tantermek oktatástechnikailag (tévé, video, vetítővászon, írásvetítő) megfelelően felszereltek, a hallgatók kényelmét maximálisan kielégíti. Levelező tagozatos hallgatóink a magas évfolyam létszám miatt az elmúlt 3 évben az intézményen kívüli bérelt előadó teremben kerültek elhelyezésre. A terem oktatástechnikai felszereltségét a kar biztosít otta, a hely komfort fokozata megfelelő volt. A hallgatók intézményen belüli gyakorlatainak megvalósítását az alábbi laboratóriumok, szaktantermek segítik. Mikrobiológiai laboratórium: 22 férőhelyes, öltözővel, előkészítő szobával, dolgozószobával és raktárhelyiséggel ellátott. A laboratórium rendelkezik 2 db termosztárral, 1db analóg videokamerával és monitorral ellátott mikroszkóppal, autoklávval, centrifugával, mérleggel, vízfürdővel, ph-mérővel, rázókészülékkel és steril fülkével, illetve más kisebb értékű munkához szükséges eszközzel. Morfológiai laboratórium: 30 db mikroszkóp segíti a szövettani gyakorlatok levezetését, különböző anatómiai bemutató eszközök és részletes anatómiai modellek teszik lehetővé a színvonalas anatómiai gyakorlatok megtartását. Megtalálható még a laboratóriumban 2 db nagyképernyős tévé készülék, video, és mikroszkóp color videokamera. Ápolástani szaktanterem: a szaktanterem kialakításakor fő szempont volt, hogy a tantermi körülmények hasonlítsanak az ápoló munkaterületeihez (pl.: vizsgálóhelyiség, beteg kórterem, nővér dolgozó) és biztosítsák a hallgatók számára optimális körülményeket. A tanterem berendezése (bútorzat) és eszközökkel történő felszerelése során, figyelembe vettünk minden olyan törvényi előírást, amelyek az ápolók munkáját, eszközhasználatát szabályozzák, ezáltal a hallgatóknak lehetőségük van elsajátítani azon eszközök használatát, amelyekkel későbbi munkájuk során találkoznak (pl.: Doppler készülék, vérnyomásmérő, vércukormérő, vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök, mindennapos betegellátás eszközei, diagnosztikus eljáráshoz szükséges eszközök stb.). Biztosítjuk a különböző nyomtatványok megismerését, kitöltésének gyakorlását, lehetőség van oktatófilmek megtekintésére. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását segítik különböző szimulátorok, mint például a katéterezési szimulátor, vérvételi szimulátor, emlő- és here önvizsgálat elsajátítását segítő eszközök stb. Csecsemő gondozási szaktanterem: vizesblokkal ellátott, a gyakorlati képzésre alkalmas eszközökkel és bútorokkal rendelkező helyiség. Fő bútorait az otthoni gyermekszoba alapberendezését adó pólyázók, kiságyak, tároló szekrények, fürdetési eszközök,

16 mérlegasztalok és mérlegek adják. A ápolóhallgató az egészséges csecsemő gondozási szaktantermében megtanulja az újszülött fogadásának és elhelyezésének legideálisabb lehetőségeit, az alapvető gondozási műveleteket (fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, a csecsemő fogása, tartása, testméretek ellenőrzése, stb.), valamint a szoptatást. A gyakorlati tevékenységet készség szintjén elsajátítsa. A hallgatók megismerik, megtanulják a korszerű gondozási eszközöket, felszereléseket, azok helyes használatát, a higiénés követelményeket és alkalmazzák a gondozáshoz kapcsolódó nevelési feladatokat. számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. Számítástechnika: Hálózati felszereltség: A főiskola optikai kábellel csatlakozik a Nyíregyházi Főiskolához, melyen keresztül az országos gerinchálózatra kapcsolódik. Ilyen módon biztosított az intézmény számára a gigabites adatátviteli sebesség. A főiskola rendelkezik 6db szerverrel, melyek a következő funkciókat látják el: Mail-szerver A főiskola levelezési szervere, melynek használatára mind az oktatók, mind a hallgatók jogosultak. Web-szerver Az oktatási intézmény webes elérését teszi lehetővé, valamint ezen a gépen üzemel a főiskola DNS szervere is. Log-szerver A nagyobb biztonság érdekében a különböző szerverek által készített log-fájlok tárolása ezen, a külön erre a célra létrehozott szerveren történik Tűzfal Vírustámadások és hálózati betörések ellen nyújt védelmet, valamint lehetővé teszi az internet-hozzáférés korlátozását az intézményen belül. Ez a biztonság és a teljesítmény növelése miatt fontos. Belső Windows szerver - Ez funkcionál domain-szerverként. Ez a szerver felügyeli a hallgatói gépek használatának jogosultságát. Belső Linux szerver - Oktatási célokat szolgál szintén, amely szintén tartománykezelőként funkcionál. A hálózat megfelelő üzemeltetése érdekében az intézmény rendelkezésére áll még 9 db Cisco switch, 2 db hub és egy Cisco pix - fizikai tűzfal is. Oktatási célú felszereltség: A főiskola 5 db hallgatói gépteremmel rendelkezik. Ebből 3db 20 fős gépterem, a másik kettőt pedig 13 db gép alkotja. Mindegyik gépteremben található 1 db lézernyomtató, illetve 2 gépteremben szkenner is. A géptermekben oktatás zajlik, minden szak informatikához kapcsolódó óráját az igényeknek megfelelő géptermek valamelyikében tartják. Lehetőség van a hallgatók számára, hogy használják a géptermeket, és egyénileg gyakoroljanak bennük. A gépterem használatához érvényes felhasználói névre és jelszóra van szükség. A szak valamennyi oktatója rendelkezik az irodájában saját számítógéppel, illetve irodánként egy nyomtatóval, esetenként szkennerrel is. Szakonként különböző számú hordozható számítógép áll az oktatók rendelkezésére az általuk tartott előadások magasabb színvonalon történő megtartásának érdekében. Általános célú felszereltség: A főiskola könyvtárának olvasótermében elhelyezésre került 4 db számítógép, amelyek a hallgatók rendelkezésére állnak a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. A leggyakoribb tevékenységek, melyekre a hallgatók ezeket a gépeket használják, a szakdolgozatírás, házi dolgozatok elkészítése, prezentációk készítése, illetve anyaggyűjtés az internetről a fent említett feladatok valamelyikéhez. Az intézményben működik egy úgynevezett Neptun-terem, amelyben a hallgatók a Neptun tanulmányi rendszerhez kapcsolódó feladataikat végezhetik el.

17 Oktatástechnika: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, Oktatás Fejlesztési Csoportja 2003 óta létezik az A épület 114 es irodájában (132-es mellék). A megnövekedő hallgatói létszám és az új technológiai elvárások miatt hozta létre a Kar a csoportot. Az igények kielégítésére a csoport humánerőforrása 2 fő, végzettségük: informatikus, technikus. Mind a két fő rendelkezik alapfokú videofilm készítő, szerkesztői ismeretekkel. Az irodában található egy néma szoba, ami tiszta hangfelvételek, szakkommentátori, oktatófilmek készítésére alkalmas. A jelenlegi technológia az irodában nagy teljesítményű számítógép (p Mhz, 1 Gb RAM) + egy canopus DVstrom2pro márkájú digitalizáló kártyával van kibővítve, ami különböző filmhordozókat képes digitalizálni DVD, SVCD, VCD formátumba. A filmek konvertálása, editálása, vágása az Adobe Premier 6.5 szoftverrel történik. A filmek készítésére SONY profi DXF-801CE DV és egy fél profi DSR-PD170P mini DV kameránk gondoskodik. Továbbá az oktatási segédanyagok, filmekhez szükséges digitális fényképek létrehozásáról egy SONY DSC-F828 profi fényképező gondoskodik. Az oktatási segédanyagok bemutatáshoz szükséges technikai hátteret tudjuk biztosítani, mint például diavetítők, írásvetítők, videofilm, notebook-os vetítés, terem hangosítás Az oktatási segédanyagok elkészítésében és sokszorosításában mind technikai, mind szakmai segítséget nyújtunk. Színes papíralapú oktatási anyagok nyomtatása Xerox DCCS 50-es fénymásolóval valósul meg. A csoport technikai háttere képes még DVD, CD, VHS, Audio kazetták sokszorosítására is. A főiskola minden termében található írásvetítő, vászon, televízió. Az 1-es számú (nagy) előadó terem hangosítása a jelenleg legjobb termek közé sorolható. Könyvtár: A DE-EFK Könyvtárának gyűjtőköre a főiskolán oktatott szakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár: orvos- és egészségtudomány, pszichológia, informatika, számítástechnika, szociológia, szociális ellátás, jog, szépirodalom, nyelvkönyvek. Dokumentumtípus szerint könyvekre, folyóiratokra, szakdolgozatokra, elektronikus adathordozókra (CD, CD-ROM) videokazettákra terjed ki a gyűjtőkör. Nyelvi megoszlás szerint az állomány magyar, angol, német, latin nyelvű dokumentumokból áll. a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei Idegen nyelvi labor nem áll rendelkezésre, de a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesülnek. Személyi feltételek: az idegen nyelvi lektorátuson 13 főállású nyelvtanár végzi az oktatást (10 fő Nyíregyházán, 3 fő Debrecenben). Tárgyi feltételek: jól felszerelt szakkönyvtár, szakkönyvek, számítógépterem, a főiskola által biztosított tantermek. a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás, stb.) Egészségügyi Főiskolai Karon: Nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzési formában résztvevő hallgatóink közül a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó hallgatók pályázhatnak Köztársasági Ösztöndíjra, a

18 kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet nyújtó hallgatók, valamint kiemelkedő közéleti tevékenységet folytató hallgatóink pénzbeli támogatásban részesülnek. Hátrányos anyagi helyzetű hallgatóink pályázat alapján rendszeres szociális támogatásban, egyszeri szociális segélyben részesülnek, valamint az Esélyt a tanulásra Közalapítvány által nyújtott támogatásra pályázhatnak. Akik szakmai tudásukat hazai, illetve külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétellel igyekeznek gyarapítani, szélesíteni lehetőségünk van utazási, részvételi és egyéb költségeikhez segítséget nyújtani. Azok a hallgatók, akiknek kollégiumi felvételi kérelmét elutasítja a Kollégiumi Bizottság, havonta lakhatási támogatásban részesülnek. Nappali tagozatos hallgatóink tanulmányi átlagától függően rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, valamennyi nappali tagozatos hallgató félévente egy alkalommal tankönyv- és jegyzettámogatásban részesül. Ha a hallgatót állandó lakóhelye szerinti önkormányzata Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében támogatni tudja, úgy az intézmény az önkormányzati támogatás összegének megfelelő havi összeget utal a hallgató részére. A helyi önkormányzatok további támogatásokat nyújtanak felsőoktatási intézményben tanulmányokat folyatatók részére. Az államilag finanszírozott képzési formában résztvevő levelező tagozatos hallgatóink diákigazolványt igényelhetnek, sikeres nyelvvizsga letétele után a befizetett vizsgadíjuk visszautalásra kerül. a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei Neptun hallgatói nyilvántartási rendszer: a kreditrendszer adminisztrációs feladatait a Debreceni Egyetem 2002 őszétől a Neptun 2000 ETR (Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer) látja el. A rendszer naprakész információkat ad mind a hallgatói adatokról, mind a képzéssel kapcsolatos tanulmányi adatokról. A hallgatói felhasználók számára a Neptun Hallgatói modul szolgáltatásai intézményen belül és intézményen kívül is igénybe vehetők. A programnak létezik Delphi-s kliens és Web-es kliens verziója is. Diák Tanácsadó Iroda működtetése, szolgáltatásai: az egyetemi és kari szabályzatokkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatás, a mintatantervek lehetőségeinek bemutatása a hallgatóknak orientáció, a regisztrációs hét zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, segítséget nyújt az egyéni tanulmányi rend kialakításához, párhuzamos képzéssel, más intézményben történő tantárgyfelvétellel kapcsolatos információadás, fogadóórák tartása, segítségnyújtás a Neptun kreditalapú hallgatói nyilvántartási rendszerben való eligazodáshoz. A tanácsadói feladatokat a szakok képviselői (egy-egy főállású oktató) látják el. Kar, illetve HÖK bizottságok, testületek A Hallgatói Önkormányzat képviselői részt vesznek a főiskola testületeinek, bizottságainak munkájában, véleményt nyilváníthatnak, maximálisan képviselheti hallgató társainak érdekeit. az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei A kollégiumi élet meghatározó szerepet játszik a főiskolai hallgatók nagy részének mindennapjaiban. A kollégium sajátos lehetőségeit kihasználva kapcsolódik a Főiskola oktatási-nevelési tevékenységéhez, a kollégiumi demokrácia kialakításával és formáinak fejlesztésével. A HÖK-re alapozva felkészíti a hallgatókat a demokratikus közéleti tevékenység gyakorlására, ápolja és továbbfejleszti a szakmai és a kollégiumi hagyományokat, tanulási, művelődési, testedzési és szórakozási lehetőséget biztosít. A kollégium széleskörű és sokrétű kapcsolatai pozitívan befolyásolják nem csak az ott élő, hanem a főiskola minden hallgatójának életét.

19 Infrastruktur ális elemek Morfológiai laboratórium Mikrobiológiai tanterem Ápolástani szaktanterem Mentőtiszt szaktanterem Számítógépes szaktanterem Könyvtár szaki állománya Oktatás technikai eszközök Csecsemőgond ozási szaktanterem Mennyiségi megítélés nincs kevés elegen dő x x x x x x x jól ellátott x bősége s Színvonal béli megítélés elavult elfogad megfel ható elő x x x x x x színv onala s x x nemzetk özi szintű

20 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított évi LXXX. törvény ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az egészségügyi felsőoktatásban alapképzésben egyetemi és főiskolai végzettség szerezhető. 2. (1) Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit e rendelet 1. számú melléklete, az egyetemi szintű alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 2. számú melléklete, míg a főiskolai szintű alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 3. számú melléklete tartalmazza. (2) Az egészségügyi szakoktató szak képesítési követelményeit külön jogszabály tartalmazza. 3. (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőző időszakban a) a főiskolai szintű intézetvezető szakot a szakterületet irányító miniszter megszüntette; b) a főiskolai szintű - egészségügyi védőnő szakon, - diétás nővér szakon, - közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett képesítések - azok sorrendjében január 15. napjától a végzettség szintje szerint a szakterületet irányító miniszter által módosított, alább felsorolt főiskolai szintű szakokon szerzett képesítésekkel egyenértékűek: - védőnő szak, - dietetikus szak, - közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak. (2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt szakokon kiadott oklevelek az azokban foglalt végzettség szintjének, illetve szakképzettségnek felelnek meg. 4. (1) E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Az e rendelettel meghatározott képesítési követelmények rendelkezéseit az évi tanévben az első évfolyamokra, a következő években pedig fokozatosan a magasabb évfolyamokra kell alkalmazni. 5. Az e rendeletben meghatározott általános orvostudományi szak, fogorvostudományi szak, gyógyszerésztudományi szak képesítési követelményei a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaznak: a) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismeréséről; b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a tagállamoknak a fogorvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról; c) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meghatározott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról; d) a Tanács 81/1057/EGK irányelve, az orvosok, általános ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek, végbizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről, mely a 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK és 78/1026/EGK irányelveket egészíti ki.

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak Önértékelés a 2004. október 15-i állapotnak megfelelően I. POTENCIÁLOK Az önértékelő jelentésben az egyes minőségértékelési szempontoknál a Debreceni

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR MENTŐTISZT SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR MENTŐTISZT SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR MENTŐTISZT SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 A bajbajutott emberen történő segíteni akarás ősidők óta az emberi érzelem, cselekvés természetes velejárója. A segítségnyújtás

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják.

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják. I.3.a. A szakra vonatkozó alapadatok Szak megnevezése: Védőnő A szak képesítési követelményének Korm. rend. száma: 36/1996. (III.5.) Kormány rendelet, melyet módosított 73/2002 (IV.2) Kormány rendelet

Részletesebben

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2006. szeptember - december 1 II. ÉVFOLYAM 2 A tantárgy neve: ANATÓMIA II. Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék Tantárgyi

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág Szak neve: Indított szakirányok: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló mentőtiszt szülésznő gyógytornász Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv Szakismertetés 1. A szak neve: Védőnő 2. Képzési forma, tagozat: nappali tagozatos alapképzés 3. Képzési idő: A képzési idő 8 félév, mely magában foglal egy félév területi védőnői gyakorlatot is. Az I.,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A kémiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: kémiatanári szak Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben