2011 Elemi költségvetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 Elemi költségvetés"

Átírás

1 Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: A meye menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 5900 Orosháza Könd utca 59 Elemi költsévetés 2011 Elemi költsévetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása es elemi költsévetés tervezéshez - 2 -

3 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -

4 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai

5 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése Szakmai anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások

7 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68)

8 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Inatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=20) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános foralmi adója Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

9 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Iazatási szoláltatási díj 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 03 Bírsá bevétele 04 Közhatalmi bevételek ( ) 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szoláltatások ellenértéke Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjak 11 Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése Eyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24 Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) - 9 -

10 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költsévetés támoatása Intézményi felhalmozási kiadások támoatása Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések

11 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen ( )

12 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/ Eyéb folyó kiadások 03/ Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/01 10 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/04 11 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/05 12 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 16 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/10 17 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/11 18 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/12 19 Támoatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/

13 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (35+36) 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/62 42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 43 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/64 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 45 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb jutattás, támoatás 04/94 48 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/06 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 54 Lakástámoatások (áfával) 05/21 55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 57 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 04/02 58 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 04/16 59 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/17 60 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/

14 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás 62 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 63 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 64 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/22 65 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/23 66 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/24 67 Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 04/26 69 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/27 70 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 74 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/32 75 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/33 76 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/34 77 Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/55 89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/

15 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 91 Beruházási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (94+95) 97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/ Felújítási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak ( ) 112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/

16 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 120 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/ Pénzforalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforalmi kiadások ( ) Pénzforalom nélküli kiadások 06/ Költsévetési kiadások ( ) Foratási célú finanszírozási kiadások (06/ ) 133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) 134 Kiadások összesen ( ) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenyséet ellátók létszáma (fő) 137 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám

17 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Család- és nővédelmi eészséüyi ondozás Ifjúsá-eészséüyi ondozás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/ Eyéb folyó kiadások 03/ Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/ Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/ Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/ Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/ Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/ Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/ Támoatásértékű működési kiadás ( ) 04/ Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (35+36) Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/

18 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Család- és nővédelmi eészséüyi ondozás Ifjúsá-eészséüyi ondozás 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb jutattás, támoatás 04/ Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/ Lakástámoatások (áfával) 05/ Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/ Befektetési célú részesedések vásárlása 05/ Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 59. és 60. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/ Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/ Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 69. és 70. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/ Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/ Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/ Támoatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/ Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/

19 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Család- és nővédelmi eészséüyi ondozás Ifjúsá-eészséüyi ondozás 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/ Beruházási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (94+95) Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/ Felújítási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak ( ) Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/ Pénzforalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforalmi kiadások ( )

20 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Család- és nővédelmi eészséüyi ondozás Ifjúsá-eészséüyi ondozás 130 Pénzforalom nélküli kiadások 06/ Költsévetési kiadások ( ) Foratási célú finanszírozási kiadások (06/ ) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám 1 0 Szakmai tevékenyséet ellátók létszáma (fő) 137 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám

21 Elemi költsévetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: Szektor: 1251 Időszak: Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Menevezés Összesen Eyéb m.n.s. szálláshelyszoláltatás Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása Fekvőbeteek aktív ellátása Fekvőbeteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Beteszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Eyéb, máshová nem sorolt kieészítő eészséüyi szoláltatás 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Eyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 09/07 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 09/08 10 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 12 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 14 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 09/13 15 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 09/14 16 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 09/15 17 Támoatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támoatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 29 Működési célra kapott juttatások eyházaktól 07/26 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzüyi vállalkozásoktól

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 789400 1051 10 08/00 297779 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési

Részletesebben

Éves beszámoló GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

Éves beszámoló GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 734060 1254 19 3601 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 732923 1254 16 0402 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

Elemi költségvetés ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Fejezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak:

Elemi költségvetés ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Fejezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 789390 1051 10 08/00 297768 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 7100 Szekszárd

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 35082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Szaká: 910200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 11/00 38391 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 340247 1251 03 3500 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: KISKUNHALAS VÁROS

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2012......

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329826 1051 20 05/00 230276 PIR-törzsszám Szektor Fejezet mezo.cimrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1149 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 311805 1051 33 01/05 39860 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 789345 1051 10 08/00 297713 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 3100 Salótarján

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 501080 1251 01 0001 853100 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1016 Budapest Mészáros

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 370048 1251 08 3000 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 370048 1251 08 3000 851020 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 9330 Kapuvár Arany

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 513009 1251 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 336060 1251 03 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735760 1254 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325059 1051 20 05/00 38588 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 5000 Szolnok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 PIR: 735265 Készült: 2011.06.08 13:54 Ellenőrző kód: 2212830168 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735265 1254 12 9100

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 542221 1051 10 08/02 747910 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722667 1051 14 07/00 229979 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 35576 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 2011......

Részletesebben

2013 Féléves beszámoló

2013 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 327361 1091 02 02/00 049302 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511412 1251 01 0011 853100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308900 1051 20 0500 37932 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költvetési szerv megnevezése, székhelye: 9026 Győr Egyetem

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 679989 1251 01 0011 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324030 1051 20 02/00 35224 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308900 1051 20 0500 37932 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9026 Győr Egyetem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/01 Cím/Alcím: 10/02 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak:

PIR: Elemi költségvetés GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/01 Cím/Alcím: 10/02 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézmyi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355036 1051 20 1002 751395 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490353 1051 20 10/02 750673 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: F?VÁROSI

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 760160 1251 03 3200 841115 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak:

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: Összesítő riport Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 4 3 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés Szaká: 910200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2010.3 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv

Részletesebben

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek.

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Hivatal Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 350855 1051 10 0802 748160 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 360023 1051 20 10/02 745994 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 766481 1051 10 08/02 747965 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Készült: :10 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :10 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722931 1051 14 12/00 230924 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1116 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 733283 1254 17 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7100 Szekszárd

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Elemi költségvetés ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED Fejezet: 20/01 Cím/Alcím: 10/02 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak:

Elemi költségvetés ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED Fejezet: 20/01 Cím/Alcím: 10/02 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 397021 1251 14 3200 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben