Harmos Károly ( ) festő, komáromi bencés tanár emlékezete. (esszé) Selye János Gimnázium, Komárom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harmos Károly ( ) festő, komáromi bencés tanár emlékezete. (esszé) Selye János Gimnázium, Komárom"

Átírás

1 Harmos Károly ( ) festő, komáromi bencés tanár emlékezete (esszé) Selye János Gimnázium, Komárom Téma: Czuczor Gergely vagy más bencés tanárok munkássága és emlékezete lakhelyemen Czirfusz Viktória II.C SJG Révkomárom Harmos Károly a 20. század egyik jó nevű festőművésze, aki számos nagyszerű alkotásával és világi életszemléletével, tanítási stílusával maradandó emlékkép maradt mind egykori tanítványai, mind a város, Révkomárom számára, melyben élete jelentős részét töltötte és számos kiemelkedő alkotást (a legkülönfélébb festői és grafikusi technikákat használva) hozott létre halála napjáig. Világképünk a művészet nélkül tökéletlen lenne. 1 C. Fiedler bölcsességét a művészeteket kedvelő és tudatosan ápoló komáromi diákként rendkívül igaznak és örökérvényűnek érzem napjainkra nézve is. Talán ezért kezdtem beleásni magam Harmos 1 M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek, Corvina Kiadó, 1973

2 Károly életútjába, hiszen az ő szervezői és művészi tevékenysége által Révkomárom az (akkor még) csehszlovákiai magyar képzőművészet központjává vált. Mindezek mellett a városban az 1802-től a Szent Benedek rend által működtetett gimnáziumban rajztanári posztot töltött be kisebb kihagyásokkal 1910-től 1943-ig. Úgy érzem, érdemes lenne pár dolgot megemlíteni magáról az intézményről, hiszen köztudottan szép kis történelmi háttérrel rendelkezik. A 16. és 17. században három kiemelkedő egyéniség közreműködésével, mint Pázmány Péter, Apáczai Csere János és Comenius Ámos János- lehetőség nyílt a magyar nyelvű gondolatok és eszmék terjesztésére az ifjúság oktatása által, vagyis ezen időszakban számos iskola létrejött, 1531-ben két iskola is, az egyik Pápán, a másik pedig Sárospatakon, utóbbinak igazgatója maga Comenius volt. Ezeket követően ben létrejön a nagyhírű Debreceni Református Kollégium, 1622-ben pedig Bethlen Gábor megalapítja a nagyenyedi Bethlen-kollégiumot. Mindezek után 1649ben Komárom is a lista tagja lehetett. Kezdetben a jezsuiták által működtetett iskolának az 1649-ben létrehozott díszes gimnáziumépület adott otthont. A Jézus Társaság feloszlatása után 1776-ban a pannonhalmi Szent Benedek-rend vette át az intézmény vezetését, azonban ezen időszak nem volt hosszú életű, ugyanis II. József császár november 27-én eltörölte a rendet, 1812-ig állami vezetésű volt, ám ugyanebben az évben visszaadták az 1802-ben visszaállított Szent Benedekrendnek. Az eredeti épület a mai Duna Menti Múzeum területén kapott helyet, ez előtt a rendház, melynek lakói között ott volt például Czuczor Gergely és Baróthy (más forrás szerint Baróti) Szabó Dávid költő, Pray György és Kathona István történészek, Vasary Kolos későbbi hercegprímás, Gyulai Rudolf régész, Révay (egyes források alapján Révai) Miklós nyelvész, Magyari Szulpicz történet író, Kultsár István író, Gidró Bonifác későbbi tihanyi apát. 23 Ezen bencés tanárok neve máig ott él a gimnáziumunk történelmét ismerő emberek emlékezetében és büszkén gondolhatunk vissza rájuk, hiszen elődeikhez méltóan irányították az iskolát, amelyet országos hírnévre emeltek, továbbá utódaik számára is példát tudtak statuálni annak ellenére, hogy számos katasztrófát kellett átvészelniük az évek során Komárom városában. Földrengések, kolerajárvány, egy hatalmas károkat okozó tűzvész, melynek következtében 2 A nevek megtalálhatóak a komáromi Nádor utcán, a volt bencés rendház épületén lévő emléktáblán, mely 3.szept.30-án került felavatásra, 1945 után eltávolították, majd ismét visszahelyezték 2

3 maga a gimnázium is leégett, ezek után közbeszólt a szabadságharc. Ez idő tájt a romos épületben a harcokban megsérült katonák szállásoztak, értelemszerűen a tanítás szünetelt. A város 40 napig tartó bombázás elszenvedése után nehéz helyzetbe került, a gimnáziummal egyetemben, melyet 1850-ben négyosztályos algimnáziummá fokoztak le és csak az 1867-es kiegyezés után válhatott a tanítás újfent magyar nyelvűvé. A város polgárainak szinte állandó kérelme volt az algimnázium főgimnáziummá való fejlesztése. Ez egy új épület létrehozását is magával vonta, mivel a régi nem felelt meg az újonnan megszabott követelményeknek március 22-én határozat is született, mely kimondta, hogy ( ) az iskola telkéül ezennel felajánlott, a város tulajdonát képező, úgynevezett volt női kórház telkén a főgimnázium részére szükséges épületet felépíti s annak a háztulajdonost kötelező külső fenntartásáról, kibővítéséről s esetleges újjáépítéséről gondoskodik, azonban a főgimnázium épületének tulajdonát a város részére fenntartja s annak használatát engedi át a Szent Benedek-rend javára mindazon ideig, míg a rend főgimnáziumul fogja azt használni. 4 Az épületegyüttes felhúzásának munkálatai nem indultak zökkenőmentesen, pénzügyi és elvi problémák adódtak, ám végezetül szeptember 8-án átadásra került. A 1910/1911-es tanévben már zökkenőmentesen zajlottak az órák, és ugyanebben az évben 19 tanuló tette le érettségi vizsgáját, senki sem bukott meg, ami minden bizonnyal a tanulók jó felkészültségének és annak a földöntúli izgalomnak volt köszönhető, mely átjárta a diákokat és tanáraikat egyaránt. Az első itt zajló érettségi vizsgák idején az iskolának 17 tanár állt rendelkezésére. Köztük volt Gidró Bonifác, dr. Horváth Cézár bencés és Harmos Károly világi tanárok is. De vajon hogy került Komárom városába a több száz kilométerre innen, Pécs mellett született festőművész és grafikus, aki ráadásul később rendkívül aktívan a komáromi Jókai Egyesület támogatója is volt? A továbbiakban az ő pályáján át nézhetünk végig az akkori háborúktól zajos világon, és képein keresztül talán egy kicsit betekintést nyerhetünk a művész lelkének rejtett zugaiba is. 4 Selye János Gimnázium: 1649/ /2005 Emlékkönyv 7-8. old., INZERTA Kiadó

4 Harmos Károly Édesapja Handwerk Ferenc, leoben-i bányász volt, aki feleségével együtt Magyarországon telepedett le egy Somogy nevű kisközségben. Három gyermekük született, két lány és egy fiú Károly november 28-án. Szülei alapos, rendszerető, ugyanakkor gyengéd, jó kedélyű, hatalmas fantáziával megáldott emberek voltak, fiuk számos jó tulajdonságot örökölt tőlük és a két szülő rendkívüli módon kiegészítették egymást. Harmos gyermekkora szeretetben, zavartalanul zajlott, mindig szívesen emlékezett vissza a Pécs környéki bányatelepeken töltött pompás évekre. Ehhez a boldogsághoz talán két lánytestvére jelenléte is hozzájárult, akik vélhetőleg sokat tettek hozzá a későbbi művész szellemi fejlődéséhez is. Alkotókészsége már a középiskola padját koptatva is megmutatkozott, ugyanakkor az őt nem érdeklő tantárgyakkal eléggé meggyűlt a baja, visszaemlékezései szerint akkori rajztanára segített a művészetek iránt buzgón érdeklődő fiatalembernek ezen akadály leküzdésében ban a pécsi főreáliskolában érettségizett le. Jövője egyértelműen kirajzolódott előtte, mondhatni a szó szoros értelmében; Károly művész szeretett volna lenni. Ám a két lábbal a földön álló, józan apa korántsem gondolta ezt elég biztos anyagi alapot nyújtó pályának, amiért természetesen nem lehet hibáztatni őt, azokban az időkben ráadásul a szülők szava is jóval többet ért a gyermekek pályáját illetően. Az ambiciózus, 19 éves fiatal tehát Budapest felé vette az irányt, azon belül is az Iparrajziskolába, vagy ha úgy tetszik, a Képzőművészeti Főiskolába, ahová rajztanári és ábrázoló geometria szakra jelentkezett. Ebben a városban szinte egy új világ tárul elé. Hatalmas festők keze alatt tanulhatott, többek között Benczúr Gyula, Nádler István, de legfőképpen Székely Bertalan segítette őt pályája beindulásához. Ez utóbbi emberi tekintélye és pedagógusi módszere nagy hatást gyakorol az ifjú Harmosra és munkásságára is, ugyanakkor maga a főiskola nem tesz nagy benyomást rá. Az itt töltött bohém, szinte már felületesnek, olykor gátlástalannak mondható diákévei alatt találkozik először a Nővel (így általánosítva és nem egy konkrét szenvedély formájában). 5 Ez a történés-együttes, az itt rá gyakorolt hatások mind-mind részt vesznek művészi fejlődésében. Számos munkát vállal karikaturistaként, dolgozott például a Borsszem 5 Ifj. Harmos Károly: Harmos Károly /rövid életrajz/ kézirat 1. old., Budapest

5 Jankónak és a Kakas Mártonnak. Rajzaira, illusztrációira jellemző volt a fantáziadús ábrázolásmód, megmutatkozott rajtuk a technikai tudás. Harmos Károly alkotói életművét fia szerint a leggondosabb kutató sem tudná egyértelműen hatások és stílusok bármelyikébe sorolni. Lehet, hogy csak az elfogultság beszélt belőle, ami azonban tény, hogy apja az évek során elsajátított technikák valóságos kavalkádjával tudott nagyot alkotni, merészen, bevállalósan. Tanulmányai befejeztével tehetségének köszönhetően állami ösztöndíjjal és nem mellesleg apai támogatással 1908-ban külföldre indul, és hat éven keresztül ott is tartózkodik Európa szebbnél szebb országaiban. Megfordult a pezsgő Münchenben, ahol Ácbe és Depsitz tanítványa, bejárta Franciaországot, Olaszországot, számos kiállításban vett részt képeivel, többek között Berlinben, Bécsben, Budapesten, Londonban. Mindezek mellett illusztrált is magyar, német és szlovák könyveket, folyóiratokat. Külföldi éveit a kalandvágyás, a művészi tapasztalatszerzés és felkészülés jellemzi, tudásszomja kiapadhatatlan ám szorgosan igyekszik csillapítani azt ban hazatér, ekkor 29 éves, ugyanakkor fiatalabbnak tűnik és ez a fiatalos jellem mondhatni egész életén keresztül elkíséri. Ebben az évben magyarosítja át nevét Handwerkről Harmosra. Szentendrén kezd tanítani rajztanárként egy magániskolában. Ebben a városban ismerkedik meg későbbi feleségével, aki szintén Szentendre egyik iskolájának tanárja. Itt nem időzik sokáig, mindössze két év elteltével Komáromba költözik menyasszonyával, akivel ben köti össze életét és két gyermekük születik, egy lány és egy fiú (aki apja nevét kapta). Életét itt folytatja, ebben a művészetekre rendkívül fogékony városban 1956-ban bekövetkezett haláláig, csak a háború szakíthatja ki innen egy kis időre, illetőleg Sopronba 1914-ben, ahol a Honvédfőreáliskola tanára volt négy éven keresztül. Itt lehetősége nyílt együtt dolgozni Belányi Viktor festőtársával. Komáromtól távol töltött évei alatt is érzi a város magával ragadó erejét, ami Harmos Károly művészetére ösztönzőleg hatott. Innen hazatérve a komáromi bencés gimnázium tanára lesz nyugalmazásáig. Első kiállítása Pécsett, a szülői fészekhez közel valósult meg 1902-ben, ezt egy tárlat követte 1908-ban ben a Nemzeti Szalon csoportos kiállításán vett részt, ami után számos fővárosi lap nyilatkozott róla elismerően. Képeinek ára 80 és 400 korona körül mozgott. A 5

6 háború borzalmai és az ezt követő súlyos állapotok sem akadályozták alkotó munkájában, ben a pozsonyi Képzőművészeti Egyesület tárlatán is szerepelt 18 képe. Valódi művészi pályafutása és szereplései Komáromban kezdődnek meg, ahová már a szecesszió követőjeként érkezett. Harmos fantáziája, alkotókészsége biztosította számára a szűk kisvárosi környezettel szembeni függetlenséget. Művészete tele van ellentmondásokkal. Műveiben egy színekben pompázó mesevilágot alkot különféle lényekkel, ugyanakkor a jelenkor vívmányait, például gépeket is előszeretettel jelenít meg. Mélyebb gyökerű műveiben általános témák hangulatát, hatását jeleníti meg. Mindig ügyelt a képalkotás örök szabályaira, a színharmóniára, a technikai hűségre, vonalvezetésre. Ha már a vonalvezetésnél tartunk, meg kell jegyezni, hogy a szecesszió formáiban nagy szerepet játszott a vonal, mely Harmos kedvelt eszköze volt. Kacskaringós, kusza vonalak töltik meg képeit, ahol nem adja meg a szemlélőnek a felfedezés örömét, mindent elmond, talán csak a szimbólumok értelmét fedi homály. Az erkölcsi tanulságot cselekménybe áttéve képszerűen beszéli el. Mindezek mellett festett viszonylag hagyományosnak mondható portrékat, csendéleteket, tájképeket, grafikái, illusztrációi is kiemelkedőek, reklámfestéssel és ipari formatervezéssel is foglalkozott, de készített freskókat és oltárképeket is. Főleg azonban tusés ceruzarajzokat, akvarelleket, pasztellel és temperával alkotott. Egy új technikát fejlesztett ki, az úgynevezett kormozást, ami a következőképpen működött: erősen kormozó olajlámpa felé vízszintesen tartott papírlap alján lévő koromnyomok révén a legpuhább krétánál is bársonyosabb hatású foltok keletkeztek és a papír mozgatásával különféle arcokat tudott alkotni, például fejtanulmányokat is készített ezzel a technikával. Teljesen hétköznapi dolgokat is lefestett, éppen amit megpillantott, vagy ami aktuálisan foglalkoztatta. Harmos fontosnak tartotta a művészet társadalmi szerepét. A művészetnek nem csak az a feladata, hogy gyönyörködtessen, hanem az is, hogy elgondolkodtasson, neveljen a jóra, mutasson rá a szépre és a rosszra. 6 Fontosabb művei közé tartoznak a következő képek: Élni akarás, Ember a viharban, Fejfájás, Testi és szellemi munka, Művész születése, Magány, Lues, Derílium, Száraz, Nedves, A kávéházban, A nagy szám, Álmodozás, Ami épp az eszembe jut, Apokalipszis, Hódolat, Jelmezbál, Őrangyalok, Pokoltornác, Szűz, Szénégetők stb.. 6 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága: Külön világban és külön időben Századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig> Gaál Ida: Komárom művészete a két világháború között Harmos Károly és iskolája, Old,

7 1920 után Komáromban maradt, ahol folytatta rajztanári munkáját a Katolikus Bencés Gimnázium falai között, továbbá egy olyan művészetpedagógiai és vállalkozásba fogott bele, amely példátlan és munkája meghatározó személyiséggé emelte a szlovákiai magyar képzőművészet történetében. Hogy ezt megértsük, talán egy kis kitérőt kell tennünk ebben a témában. A szlovákiai (tekintsünk el attól, hogy Szlovákiáról csak 1990 óta beszélhetünk) magyar festészet az 1920-as években kezd megjelenni. A magyar műtörténet magáénak vallott XIX. századi festője, Rombauer János, eperjesi születésű, akárcsak Zemplényi Tivadar is. A méltán híres, Párizsban is hírnevet szerzett Madarász Viktor a gömöri térségben, Csetneken született. Keleti Gusztáv Pozsonyban, a Majális és a Lila ruhás nő festője, SzinyeiMerse Pál Szinyeújfalun (szlovákul: Chminianska Nová Ves, korábban Synovská Nová Ves), vagyis az Eperjesi járásban, míg a nagy tájképfestő, Mednyánszky László Beckón (szlovákul Beckov) látta meg a napvilágot. A magyarok bejövetele, vagyis a Feszty-körkép alkotója, Feszty Árpád ógyallai születésű. Katona Nádor a Tátra szépségeit festette le és mutatta meg a magyar nagyközönségnek. Ekkor Szlovákiának művészi kultúrája nem volt, csupán a Budapestről jövő hatások mutatkoztak meg némelyik festő művészetében. Pozsonyban három szlovák művészi társaság is működött, amelyek különféle kiállításokat rendeztek külföldön is, azonban a magyar nemzetiségű művészetpártolók sem maradtak ki a sorból, 1923-ban Kassán megalakult a Kazinczy Társaság, kicsivel később kialakult a képzőművészeti szakosztálya, ám még korábban, 1911-ban Komáromban létrejött a Jókai Egyesület, melynek egyik aktív tagja tól Harmos Károly volt A szlovákiai magyar képzőművészet fejlesztése érdekében kétség kívül Komárom tett a legtöbbet, ezen belül is a Jókai Egyesület ban új székhelyet kapott a társaság, ami az akkori Kultúr-palota, a mai Duna Menti Múzeum épülete volt. A megnyitás időszakában is rendeztek itt kiállításokat, azonban igazi kulturális fellendülés csupán az I. világháború után kezdődött meg. Az itt rendezett előadásokat, hangversenyeket, kiállításokat, tárlatokat nagy érdeklődés övezte. Harmos ezen előadások rendezésén kívül az egyesület támogatásával 1920 őszén megalakította szabadiskoláját festő- és iparművészeti szakkal, heti 8 órában, két délutánon, 7

8 80 korona tandíj fejében 7. A festőiskola ez idő tájt a gimnázium rajztermében kapott helyet. A tehetséges, szorgalmas diákok tandíjmentességet élvezhettek. Harmos szigorúan fogta fel hivatását, fegyelmezett és tervszerű munkát várt el diákjaitól. A festészeti eljárásokon felül az iparművészeti technikákba is bevezette tanítványait, továbbá batikolással, freskófestéssel, rézkarccal, mozaikkal, üvegfestéssel is foglalkoztak. Szigorú, ugyanakkor remek humorral megáldott pedagógus volt, aki kedves tréfálkozásaival ellensúlyozta a műhelyben fellépő esetleges fáradtságot. Ebből a Harmos-iskolából számos későbbi jó nevű festőművész került ki. Szerencsére Komárom épp annyira van messze Budapesttől, mint Pozsonytól, így a kapcsolata a magyar fővárossal megmaradt közvetlennek és inspirálónak. Sajnálatos módon nem minden tehetség váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Harmos fáradozásai azonban semmiképp sem bizonyultak hiábavalónak, a fiatalok a munka szeretetét, derűs életszemléletet és művészi hivatástudatot kaptak tőle útravalóul a nagybetűs Élethez. Ugyan egyéni művészetük más irányba fejlődött, azonban kezdetben mesterük szecessziós szimbolikája nagyban rányomta bélyegét munkáikra. Ilyen egykori tanítványai volt például Basilides Barna, Basilides Sándor, Nagy Márton, Rauscher György, Rafael Viktor, Lőrincz Gyula, Zmeták Ernő, Árpássy Béla, de nála tanult Csicsátka Ottokár, Pleidell János és Staudt Mihály is ban Harmos kezdeményezésére megalakult a Jókai Egyesület Szépművészeti Osztálya (röviden: JESZO), amelynek keretében Harmos tovább működtette rajziskoláját. Az egyesület lehetővé tette, hogy a mentor és tanítványai bármikor kiállíthattak, országos jellegű kiállításokat rendezhettek. A Jókai Egyesület október 17-i alakuló ülésén Harmos Károly ismertette a JESZO célját: fejleszteni a város és annak környékének művészi életét. A szépművészeti osztály ezután nagy lelkesedéssel fogott neki feladatának. Hét szakosztályt építettek ki és a programból elsősorban a kiállítások rendszeresítését kezdték meg. Az érdeklődés Komárom központisága miatt igencsak nagy volt, és ez jó jelnek látszott. 1924ben volt az első tavaszi tárlat, 25 festő 250 képpel szerepelt. Az egész kiállítás rendkívül vegyes volt. Ezt az első tárlatot soron követte az évenkénti tavaszi és téli, három éven keresztül Komáromban a legpezsgőbb művészi élet uralkodott, egészen 1927-ig. Ekkor az egyesület ösztöndíjjal jutalmazza Nagy Márton festőművészt, valamint Berecz Gyula szobrászt, amely 7 Komáromi Lapok, február 2-i szám> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 8

9 elismerés egy bécsi és egy olaszországi utat foglalt magába. Azonban az évenkénti két tárlat fokozatosan elmaradozott, 1928-ban még rendeznek egy reklámtervezet kiállítást. A programok sajnálatos módon egyre szűkült, a világgazdasági válság elérte az országot, ezzel együtt Komáromot is, bekövetkezett a város művészi életének hanyatlása. Kiállításokat ugyan rendeztek, de nem a korábbi rendszerességgel. A város lakossága megélhetési gondokkal küzdött, ez megbénította a művészet pártolását is. Harmos tanítványai elhagyni kényszerültek a várost, Európa nagyvárosaiba, Párizsba, Rómába, Berlinbe, Budapestre mentek. Természetesen nem mindenki hagyta el az országot, Harmos szabadiskolája tovább működött immár új helyen, 1927-től a Jókai Egyesület székhelyén, ahol két termet kapott és a művészeti oktatás 1944-ig, azaz megszűnéséig itt folyt. A tanítás és Komáromban történő tevékenységei mellett Harmos külföldi sikereket is egyaránt felhalmozott. Első komolyabb elismerését 1920-ban, Brünnben szerezte. Egy nagyszabású tárlatot rendezett, amelyben 46 brünni, prágai és bécsi művész állított ki, a magyarokat csupán ő képviselte. A Komáromi Lapok tudósítása szerint a művész már teljesen kiforrott egyéniségként vett részt a tárlaton, az újság ugyanis a művészetére később is jellemző jegyeket sorakoztatta fel értékelésében: A meseköltő titokzatos varázserejével, csodáival és borzalom alakjaival népes birodalmába lépünk. Harmos művész, költő, lírikus, epigrammista, maró erővel, telve hátborzongató humorral. Amellett azonban a legfinomabb formák mestere, mert az ő ölelkező vonalai, a természet mesterművének, a női alaknak észbontó bókokat mondanak január 1-je és 5-e között kiállítást rendezett Komáromban, eközben készült egy bécsi kiállításra is. Erről az eseményről is leközölt a Komáromi Lapok egy több mint háromhasábos cikket. Itt elemezték és méltatták Harmos jelentőségét, és árral együtt leközölték képeinek jegyzékét is. Összesen 926-an tekintették meg a tárlatot, ez az akkori helyzethez képest szép eredménynek számított. Az újjászerveződő magyar képzőművészeti élet 1922-ben mutatkozott be Prágában. Ezen a tárlaton Harmos 33 képpel vett részt. 8 Komáromi Lapok, április. 13., 2-3. L., ebben a számban két cikk is foglalkozott a művésszel> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 9

10 Mint azt már korábban is említettem, a JESZO 1924-ben rendezte meg az első országos kiállítását. Az itt kiállított munkák alkotói között ott volt például Komáromi- Kacz Endre, Harmos Károly, Basilides Barna, Reichenthal Ferenc, Feszty Masa, Rauscher György, Basilides Sándor, Nagy Márton, Lenhardt György. Ugyanezen év októberében Kassán a Kazinczy Társaság rendezésében nyílt meg a magyar művészek csoportos kiállítása, amelyen 245 tárgyat állítottak ki, ezen belül 21 Harmos képet november 1-15 között kissé szűkös keretek között újra megrendeztek egy JESZOkiállítást, ezúttal a Jókai jubileumi év tiszteletére ban ismét rendeztek egy kiállítást a Harmos-iskola diákjai, ezt pedig az iskolából kinőtt Nagy Márton önálló tárlata követte. A fiatal tehetség mentorának sokoldalúságát bizonyítja, hogy 1928-ban reklámtervekből is rendezett kiállítást, ezzel megmutatva, hogy a hétköznapok művészetét sem becsülte le, a képzőművészeti nevelés fontos eszközének tartotta, a reklámgrafikát mint iparművészeti műfajt nagyon komolyan vette. Harmos még 1929-ig évente rendezte növendékei tárlatait ben 16 rajzát állította ki, melyekre a Fórum nevű lap a következő jelzőket használta: elevenek, színesek, és kápráztató gazdagon elbeszélőek ezek a rajzok ben a budapesti Ernst Múzeumban rendezett kiállítást pár magyarországi festőtársával karöltve, amelyen a humort abszolút nem nélkülöző fantázia-kompozícióival, 36 grafikájával jelentkezett. Talán ez a tárlat is hozzájárult ahhoz, hogy a művészettörténészek is jobban, elmélyültebben foglalkozzanak vele. Ez a kiállítás az anyagiakat tekintve szerényen zárult, valamivel több, mint 2000 pengő értékű Harmos kép kelt el. Ugyanebben az évben Pécsett is rendezett egy tárlatot, aminek ideje volt, hiszen utoljára 1908-ban láthatta képeit a város ban a szlovákiai magyar művészek prágai kiállításán Harmos is szerepelt olaj-és akvarell festményeivel. Ez az év igencsak termékenynek számított tárlatok száma terén. Önálló kiállítással Komáromban először csupán ebben az évben lépett a nagyközönség elé. Mindezek mellett természetesen folyamatos résztvevője volt a városban rendezett csoportos exhibícióknak, mint például a JESZO újabb országos kiállításán, amelyen felvonult a felvidék magyar művészeinek java. Itt Harmos előadást is tartott. 9 Fórum, 1931, 320. old.> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 10

11 Eközben persze folytatta fáradhatatlan munkáját szabadiskolájában, továbbra is oktatott a bencés gimnáziumban és a művészéletben is fontos szerepet töltött be, ám ezek után is leginkább csoportkiállításokon vett részt ben a Szlovákiai Új Magyar Művészek kiállításán látott képei alapján a színek Chopinjeként jellemezték ban a pozsonyi Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság rendezésében állította ki újabb anyagát, melyet később a brünni közönség is láthatott. A sajtó szerint a közönség nagy érdeklődést mutatott a tárlat iránt, Brogyányi Kálmán művészettörténész, műkritikus és publicista, a Fórum munkatársa viszont mindig tartózkodóan ítélte meg Harmost, távol állt tőle a művész szimbolikája és formakincsének keleties vonatkozása. Míg részletesen elemezte a már kialakult művészeket, Harmosról elég szűkszavúan csupán annyit jegyzett meg, hogy új képei elvont fogalmakat igyekeznek optikai élménnyé formálni 10. Brogyányival ellentétben Szalatnai Rezső észrevette Harmos jelentőségét, meglátta benne a pedagógust és egyben a művészt is. Szerinte Harmos Károly mester évekkel ezelőtt olyan forró és őszinte művészeti kultúrát csinált Komáromban, melyet nem felejthetünk el, különösen ma, amikor tervszerűen nyúlunk a szlovenszkói magyar művészeti élet kiteljesüléséhez. S érték ő, melyet föl kell mutatni festőművészetünk sorakozójából. 11 Az 1938-as határmódosítás után kapcsolata újfent közvetlenebbé vált Budapesttel, amely a két világháború között az egyik legpezsgőbb művészi élettel rendelkezett Európában. Harmost a magyar kormányzat a Signum Laudis díjjal tüntette ki, melyet a város polgármestere nyújtott át neki. Ezek után is nagy életkedvvel dolgozott folyamatosan, hozzájutott pár nagyszabású megbízatáshoz is ben újra Budapesten mutatkozik meg egy kiállítással. Ugyanebben az évben falképet festett a komáromi vármegyeház nagytermébe, a megye múltjából vett jeleneteket felhasználva. Freskót készített többek között a tardoskeddi, érsekújvári, nagymegyeri katolikus templomba és a komáromi Szent András-templomba is. Ő festette meg a csallóközaranyosi és a csúzi katolikus templom oltárképét is. 10 Brogyányi Kálmán: A SZUM pozsonyi kiállítása, Tátra, 1937, old.> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 11 Szalatnai Rezső: Harmos Károly pikturája, Fórum, 1932, 294. old.> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 11

12 Ezek után egy kisebb megtorpanás következik be Harmos életében. Az újonnan kitört háború a legfőbb oka, mely az elsőnél mélyebb nyomokat hagy, ehhez hozzájárul családjáért való aggódása ben tragikus dolog történik. Karácsony estéjén a dühöngő terror elszakítja tőle feleségét, aki az első pillanattól fogva segítette a művészt pályáján, hatalmas odaadással, hűséggel, józansággal, és mérhetetlen szeretettel látta el olykor rendkívül nehéz feladatát. Ő volt az a nő, aki gyakorlati érzéktől mentes férje válláról levette a mindennapokkal járó terheket. A két gyermek időközben kirepült a családi fészekből, élete végéig csupán ápolója marad mellette, töretlen hűséggel után, a magyarság jogfosztottsága idején Harmosra is keserves évek várnak, ám humora ekkor sem hagyja el ben ezt jegyzi fel naplójába: Rossz idők: micsoda élet! Legjobb meg sem születni, csakhogy ez ritkán fordul elő valakivel. Bölcs derűvel néz a jövőbe: Az én szakaszjegyem lejárt, de olyan jó a kalauz, hogy még pár évig hagy döcögni. 12 A megrázkódtatások sokkoló hatása azonban fokozatosan csökkenni látszik, nyugdíjaztatását azért várta, hogy csak még többet dolgozhasson. Heti óra munka alatt átlagosan 14 képet festett meg. Továbbra is sok freskómegbízást kap, ami a művészi teljesítményen kívül a 70. éve felé járó Harmos részéről fizikai szempontból is méltányolandó ben 75. születésnapját már nagy múlttal és kiegyensúlyozott lelkiállapotban ünnepli. Senki sem sejti, hogy a sokat megélt testben megjelenő fájdalmaknak mi lehet az oka. Először reumára gyanakszanak. Még egy év után sem múlnak szenvedései, ennek ellenére rendületlenül dolgozik továbbra is, szellemi frissessége, akasztófahumora, öniróniája is megmarad. Ez év nyarán Pöstyénbe utazik, ám az előrehaladott tüdőrák kihatott mindenre, így ősszel már a ceruza is kiesik kezéből. Még pár kínkeserves hónap várt rá, majd Harmos Károly január 23-ról 24-re (egyes források szerint 24-ről 25-re) virradó éjjel 77 éves korában életútja a végéhez ért. Sírjánál mindenki jelen volt, aki részét képezte a művész életének, tanítványai, barátai, munkatársai, rokonai vettek tőle búcsút. Művei továbbra is tanúsítják alkotói zsenialitását, teremtő voltát. Városa máig emlékét őrzi, nevét viseli az évente Komáromban megrendezésre kerülő Harmos Károly Képzőművészeti alkotótábor, mely a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 12 Harmos Károly: Gondolatok 6. old.> Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. 12

13 Szövetsége keze alatt működik immáron hatodik esztendeje. Céljuk a fiatal tehetségek segítése, különféle rajztechnikákkal való megismertetése, vizuális képességeik fejlesztése. A 2016 nyarán szervezett tábor felhívása itt tekinthető meg. Őszintén megvallva, mikor elkezdtem kutatni és forrásokat szerezni Harmos Károlyról, még nem tudtam sok mindent róla. Ismertem a nevét a táboron keresztül, tisztában voltam azzal, hogy Komáromban tevékenykedett és jóformán ennyi információval kezdtem. Ám mikor jobban beleástam magam pályája történetébe, rá kellett jönnöm, hogy mekkora nagy hiba, hogy nevét szinte alig említik meg és munkái is csak a jelenleg zárva tartó Szépművészeti Múzeumban, a komáromi Duna Menti Múzeumban és Pozsonyban tekinthetők meg. Ezen művész életútja ösztönzött saját céljaim elérésére is, csak még egy fokkal megerősített abban, amit tudni véltem, hogy bizony nekem ezt a korántsem egyenes, sokkal inkább számos megpróbáltatással tarkított utat kell választanom, ami - ha szerencsém van - egy múzeum vagy templomban fog végződni, ahol boldogan és teljes lelki nyugalommal restaurálhatom majd valamelyik műtárgyat. Addig pedig több ilyen embert állítok majd magam elé követendő példának és remélem sikerül folytatnom, amit ők elkezdtek: alkotni valami maradandót. Felhasznált irodalom: Selye János Gimnázium, Honismereti Kiskönyvtár 20. szám, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Meszlényi István igazgató, a Király Püspök Alapítvány megbízásából ben Selye János Gimnázium: 1649/ /2005 Emlékkönyv, INZERTA Kiadó 2005 Ifj. Harmos Károly: Harmos Károly (rövid életrajz) kézirat, Budapest 1956 Gaál Ida: Komárom művészete a két világháború között Harmos Károly és iskolája, Old> Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága: Külön világban és külön időben Századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül tól napjainkig, 2001 Harmos Katalógus a Harmos-emlékkiállítás alkalmából, kiadta a komáromi Csemadok Klub, szerk: Forró Imre, Komárom 1966 A sokszor forrásként használt Szíj Rezső: Harmos Károly (egy nagyobb tanulmány életrajzi bevezetője), Irodalmi Szemle XV (2. Szám), old. A gimnáziumról szóló forrásokat felkészítő tanárnőmnek, Deák Irénnek, minden továbbit pedig a Duna Menti Múzeum történészének, Gaál Idának köszönhetek, akiknek végtelenül hálás 13

14 vagyok a rengeteg anyagért, amit adtak, nélkülük nem sikerült volna összefoglalnom ezt a rengeteg információt augusztus 22., Komárom 14

15 Bencés-emléktábla nevekkel Fejszobor Harmos Károlyról 15

16 Pár információ a múzeumban 16

17 Művei A kávéházban 17

18 Álmodozás 18

19 Apokalipszis 19

20 Árvízkárosultak 20

21 21 Élni akarás

22 Ember a viharban 22

23 23 Erdő szélén

24 Fotbalisták 24

25 Haramiák 25

DOMANOVSZY ENDRE ( )

DOMANOVSZY ENDRE ( ) DOMANOVSZKY ENDRE DOMANOVSZY ENDRE (1907 1974) 1937: Diplome d'honneur, Párizsi Világkiállítás, kétszeres Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Érdemes és Kiváló mûvész, a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola volt

Részletesebben

Kultúrák és generációk: A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei

Kultúrák és generációk: A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei Kultúrák és generációk: A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei 2017/12/14-2018/01/12 A képzőművészeti nézőpontok, a teremtő módszerek, a korstílusok változatossága szédületbe ejti

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) A természet varázsát ontja bőven: A fűben, a virágban és a kőben. Ó, nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT Csapatnév Vörösmarty-Fröccs Település Pincehely Interjúalany Spacérné Szili Zsuzsanna INTERJÚALANY: SPACÉRNÉ SZILI ZSUZSANNA CSAPAT NEVE: VÖRÖSMARTY-FRÖCCS 1/1

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete Pályázati azonosító: TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0016. Továbbtanulás erősítő kezdeményezések támogatása pályázati felhívás keretében, Továbbtanulás erősítése a Móricz Zsigmond Iskolában. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító)

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító) (Gönczy Barnabásné tanító) Diplomáját 1977-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként Nyírbátorban helyezkedett el. Az elmúlt 40 év során, ha iskolát váltott is, de

Részletesebben

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez K é s z í t e t t é k : S e b e s t y é n M o l n á r Á r p á d Plébános K o v á c s M á r k Nagydorogi Értéktár Bizottság ( P. H. ) N a

Részletesebben

Tematikus séták a Honismeret Napja alkalmából április 12. I. séta Kezdés időpontja: 8 óra. A középkori Veszprém legendáinak nyomában

Tematikus séták a Honismeret Napja alkalmából április 12. I. séta Kezdés időpontja: 8 óra. A középkori Veszprém legendáinak nyomában Indulás helye: Jezsuita templom Időtartama:, óra A séta hossza:, km 0. április. I. séta Kezdés időpontja: óra A középkori Veszprém legendáinak nyomában Veszprém belvárosában felkeressük azokat a fontosabb

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Völgyi Skonda Gyűjtemény

Völgyi Skonda Gyűjtemény 5S Í K Völgyi Skonda Gyűjtemény Fogadják szeretettel a kiállításunkat! Skonda Mária és Völgyi Miklós MŰGYŰJTÉS, MECENATÚRA a Völgyi - Skonda Kortárs Gyűjteményben Vácott születtem és egész életemben gyűjtöttem.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Arany János emlékhelyek régiónkban

Arany János emlékhelyek régiónkban Arany János emlékhelyek régiónkban Arany János már életében a nemzet költője lett. Életműve máig élő és ható, meghatározó része a magyar irodalomnak, ezzel együtt a magyar köztudatnak is. Így hát természetes,

Részletesebben

Sárospatak - tanulmányút április 7. EFOP Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok

Sárospatak - tanulmányút április 7. EFOP Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM Sárospatak - tanulmányút 2018. április 7. EFOP-5.2.2-17-2017-00066 Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok "SCHOLA PATAKIANA" Sárospatak,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A zetna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja

A zetna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja A zetna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja Mély levegő címmel irodalmi találkozót tartottunk iskolánkban A zetna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja november 9. és 11. között került megrendezésre. A rendezvényt,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Major Henrik karikatúrái kiállítás

Major Henrik karikatúrái kiállítás 2015/06/20-2015/07/11 Kézirattárunk Major Henrik világhírnévre szert tett karikaturista, festő életművéből rendez kiállítást június 20. és július 11. között. A tárlat a karikaturista Major sokoldalúságának

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola 1114 Budapest XI. kerület Bartók Béla út 27.

Az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola 1114 Budapest XI. kerület Bartók Béla út 27. Az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola 1114 Budapest XI. kerület Bartók Béla út 27. 2018/2019 MAGYARORSZÁG LEGJOBB ISKOLÁI KÖZÖTT 2018-BAN IS A GÁRDONYI 2018 tavaszán jelent meg a legjobbiskola.hu oldalon

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

275 éve született Benyovszky Móric kiállítás

275 éve született Benyovszky Móric kiállítás 2016/09/27-2017/01/28 A magyar történelem egyik legkalandosabb életű egyénisége, az egyik leghíresebb magyar világutazó, hajós és katona, az indiai-óceáni szigetvilág első európai uralkodója, Benyovszky

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! MEGOLDÁSOK Név, osztály, iskola,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

bemutatja Hegedüs Endre festőművész kamaratárlatát Budapest 2015 november

bemutatja Hegedüs Endre festőművész kamaratárlatát Budapest 2015 november bemutatja Hegedüs Endre festőművész kamaratárlatát Budapest Virágzó sövény olaj, farost; 120x100 cm A világ végén olaj, farost; 80x100 cm Fiatal bükkös olaj, farost; 120x100 cm Fehér tündérrózsák olaj,

Részletesebben

csendéletei szintén meghatározóak ben többirányú változás állt be müvészetében. Uj motívumok mellett azonban egyre gyakrabban

csendéletei szintén meghatározóak ben többirányú változás állt be müvészetében. Uj motívumok mellett azonban egyre gyakrabban t a_ft, I L. n ; I cn I % 1 i falvakban etnológiai gyüjtőmunkát folytatott. Vonalas rajzokban örökítette meg az általa fontosnak vélt motívumokat. A szintézis e módszerét konstruktiv-szürrealista tematika

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 28.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság június 28.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-308/2017. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. június 28.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne:

Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne: Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne: Kint azt kiáltják: [ ] Éljen a szabadság! Diákok mennek erre, föl-földobálják a sapkájukat, ujjongva éltetik a szabadságot. Ami az

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról

Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról A verseny megrendezésének időpontja: 2019. 03. 05. rendező intézményének neve: szervezőjének neve, beosztása: Kerekes Gábor Imre, Művész

Részletesebben

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás 2011/11/04 Page 1 of 5 [1]Az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi műhelye címmel közös kiállítást rendez Heckenast Gusztáv (1811 1878) születésének

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016 1 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások

Részletesebben

bemutatja a Kicsiben festve című gyűjteményes tárlatát Budapest 2016 augusztus

bemutatja a Kicsiben festve című gyűjteményes tárlatát Budapest 2016 augusztus bemutatja a című gyűjteményes tárlatát Budapest Miért? Mit jelent ez a cím és vajon mi értelme van egy tematikus méretre tervezett kiállításnak? Ezek a kérdések merülnek fel a látogatóban mielőtt kinyitná

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából 2017-ben választott témánk a Háziipari Szövetkezet nádudvari részlege kiállításon és egy

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

VIII. DUDIK Fesztivál

VIII. DUDIK Fesztivál VIII. DUDIK Fesztivál Szakmai beszámoló 2016.09.12. Dunaújvárosi Egyetem Dunaújvárosi Főiskola DUDIK fesztivál 2016. június 9-10-11-12. Dunaújváros, Alsó-Duna part Szakmai beszámoló Tartalom 1. DUDIK a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Dugonics András Piarista Gimnázium. Évkönyv

Dugonics András Piarista Gimnázium. Évkönyv Dugonics András Piarista Gimnázium Évkönyv 2010 2011 Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium ÉVKÖNYV a 2010-2011. tanévről az iskola alapításának

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Bősön útba ejtettük a környezetvédelmi szempontból sokáig vitatott vízierőművet, láttunk zsilipelő uszályt is. Bős - Vízierőmű

Bősön útba ejtettük a környezetvédelmi szempontból sokáig vitatott vízierőművet, láttunk zsilipelő uszályt is. Bős - Vízierőmű Iskolánk sikeresen szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából kiírt Határtalanul program pályázatán, így 50 fő 7. évfolyamos tanulóból és 4 kísérőtanárból álló csoportunk 5 napos emlékezetes

Részletesebben

Toll, ecset, karctű A sokszínű Gara Arnold

Toll, ecset, karctű A sokszínű Gara Arnold 2012/10/15-2013/03/09 1. oldal (összes: 9) 2. oldal (összes: 9) [1] Lehetetlen meghatódás nélkül gondolni Gara Arnold sokoldalúságára. Minden, ami körülveszi művészetet áraszt magából. Fest, rézkarcot

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Művészetek munkaközösség 2017/2018. tanév

Művészetek munkaközösség 2017/2018. tanév Művészetek munkaközösség 2017/2018. tanév Munkaközösségünk tagjai közé vizuális kultúrát, valamint a technika és életvitel tantárgyat tanító pedagógusok tartoznak. Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünk

Részletesebben

ámulatba ejtő túrát tettünk a Magas-Tátra Tar-pataki vízeséséhez.

ámulatba ejtő túrát tettünk a Magas-Tátra Tar-pataki vízeséséhez. "Tudós is talál, min köszörülje eszét" - tartja a mondás. A legtehetségesebb diákok is találhatnak új fölfedezni valókat a tudomány, a művészet és a természet tanulmányozásában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Kép és Gondolat. Kép és Gondolat Published on Országos Széchényi Könyvtár ( 2013/06/ /03/10

Kép és Gondolat. Kép és Gondolat Published on Országos Széchényi Könyvtár (  2013/06/ /03/10 2013/06/22-2014/03/10 [1]Dante Alighieri 700 évvel ezelőtt megírt sorait írók és költők különböző formában tolmácsolták olvasóiknak saját gondolataikkal, egyéniségükkel átszőve, vagy hűen Dante minden

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, április 30. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, április 30. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2014. április 30. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben