FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés. Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés. Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester"

Átírás

1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés KIVONAT készült a Önkormányzata Képviselő-testületének június 1-jén órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből A /2011. (VI.01.) sz. határozatok az ülés menetével kapcsolatosak. 187/2011. (VI.01.) sz. Napirend: 1./ évi költségvetés módosítása 143/2011., 143/2/2011. sz. előterjesztések dr. Bácskai János 2./ Intézményvezetői pályázat 130/2011., 130/2/2011. sz. előterjesztések 3./ Lakásrendelet módosítása 140/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 4./ FESZOFE Kft. támogatási szerződése 134/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József 5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása 135/2011., 135/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János 6./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása 129/2011. sz. előterjesztés 8./ Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása 144/2011. sz. előterjesztés 9./ Civil- és társadalmi szervezetek évi pályázata alapítványok pályázati támogatása 141/2011., 141/2/2011. sz. előterjesztések 10./ FMK Alapító Okirat módosítása 142/2011. sz. előterjesztés 11./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 136/2011. sz. előterjesztés 12./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme 138/2011. sz. előterjesztés 13./ A Képviselőtestület II. félévi munkaterve 127/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 14./ Lenhossék u sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére 133/2011. sz. előterjesztés 15./ Zászlóhasználat engedélyezése 132/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 16./ Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés 145/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János

2 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 2 17./ Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására 146/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Mezey István képviselő 18./ Válasz napirend előtti hozzászólásra 147/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János (16 igen, egyhangú) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ évi költségvetés módosítása 143/2011., 143/2/2011. sz. előterjesztések dr. Bácskai János A 188/2011. sz. határozat az 1. sz. mellékletben található. 189/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a költségvetés 6. sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatal jutalmazására elkülönített összeg eft átvezetésével, a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása költségvetési sor személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatainak növelésére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésről gondoskodni szíveskedjen. Határidő: évi soron következő költségvetés módosítása (16 igen, egyhangú) 2./ Intézményvezetői pályázat 130/2011., 130/2/2011. sz. előterjesztések 190/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézményvezetői pályázók közül nem hallgatja meg azokat a jelölteket, ahol egy pályázó van. (10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 191/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodó Lászlót megbízza a Bakáts Téri Ének Zenei Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával július 16-tól július 31- ig terjedő időtartamra. (16 igen, egyhangú) 192/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete Bánhegyesi Zoltánt megbízza a Leővey Klára Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátásával július 16-tól július 31- ig terjedő időtartamra. (16 igen, egyhangú) 193/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete Szundyné Ihász Erzsébetet megbízza az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával július 16-tól július 31- ig terjedő időtartamra. (16 igen, egyhangú) 194/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete Kokas Ferencet megbízza a Ferencvárosi Ádám Jenő

3 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 3 Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával július 16-tól július 31- ig terjedő időtartamra. (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 3./ Lakásrendelet módosítása 140/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 195/2011. (VI.01.) sz. A Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelettervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja és fogadja el. (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett megalkotja az 17/2011. (VI.06.) rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendelet módosításáról. (A rendeletet a közlöny 2. sz. melléklete tartalmazza.) 4./ FESZOFE Kft. támogatási szerződése 134/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József 196/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a FESZOFE Kft-vel kötendő mellékelt támogatási szerződést és felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására. (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása 135/2011., 135/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János 197/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. úgy dönt, hogy a 126/2005.(III.29) sz. határozatával elfogadott, a 188/2006.(VI.06. ), a 313/2006.(XI.07), a 150/2007. (VI.06.) és 139/2009.(V.06.) sz. határozataival módosított Közbeszerzési szabályzatát június 01-ével hatályon kívül helyezi és helyette ettől az időponttól az előterjesztéshez mellékelt, az elhangzottak szerinti módosított Közbeszerzési Szabályzatot hagyja jóvá. 2. úgy dönt, hogy a 173/2011. (V.18.) számú határozat 6. pontjában a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 31/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításának előterjesztésére biztosított határidőt az októberi rendes ülés időpontjára módosítja. (13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 6./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása 129/2011. sz. előterjesztés 198/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.) hozzájárul a Karaván Művészeti Alapítvánnyal május 14-én kötött közszolgáltatási szerződés melléklet szerinti módosításához. 2.) felhatalmazza a Humán Ügyek Bizottságát a közszolgáltatási szerződés 5. pontjában foglaltak tartalmának 2012-től történő, a tárgyévi

4 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 4 költségvetésben meghatározott támogatás összegétől függő évenkénti módosítására. Határidő: 1. pont: 30 nap 2. pont: értelemszerű Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János 2. pont: Illyés Miklós Humán Ügyek Bizottságának elnöke (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés 199/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Éjszakai Színházat a NEFMI VI. kategóriában nyilvántartásba vett független színházak tevékenységének támogatására kiírt pályázatán történő indulás érdekében - szakmailag és erkölcsileg támogatja, amelyet ajánlás formájában juttat kifejezésre. Felhatalmazza a Polgármester urat a mellékelt ajánlás aláírására. Határidő: 30 nap (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 8./ Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása 144/2011. sz. előterjesztés 200/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) hozzájárul a Távközlési Zenei Alapítvánnyal november 25-én kötött közszolgáltatási szerződés melléklet szerinti módosításához. 2.) felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a szerződés módosítását aláírja. (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 9./ Civil- és társadalmi szervezetek évi pályázata alapítványok pályázati támogatása 141/2011. sz., 141/2/2011. sz. előterjesztések 201/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiéd lehet a világ Alapítványt Ft-tal, és a Peter Cerny Alapítványt Ft-tal támogatja. (16 igen, egyhangú) A 202/2011. sz. határozat a 3. sz. mellékletben található. 10./ FMK Alapító Okirat módosítása 142/2011. sz. előterjesztés 203/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Alapító okirat 7. pontjának tartalma az alábbiak szerint módosul a Budapest IX. Haller u. 27. (38266/4. hrsz) alapterülete m2-ről m2-re, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (36825 hrsz) alapterülete 2697 m2-ről 430 m2-re, a Pinceszínház helyrajzi száma ről 37011/A/3-ra. Továbbá kiegészül a Pinceszínház a díszletraktárával, amely 37011/A/9 hrsz. 234 m2. (16 igen, egyhangú) 204/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) elfogadja a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei melléklet szerinti alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 2.) A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alkalmazotti létszámkeretében a

5 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 5 szakmai alkalmazottak létszámát június 1-től 18 főről 21 főre, az egyéb alkalmazottak létszámát 21 főről 24 főre emeli. 3.) felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a létszámemelkedést vegye figyelembe. Határidő: 8 nap a Magyar Államkincstárnak történő bejelentésre (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 11./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 136/2011. sz. előterjesztés 205/2011. (VI.01.) sz. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro Minoritate Alapítvány július között, Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborhoz bruttó Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít a évi költségvetés sz. testvérvárosi kapcsolatok költségvetési sor terhére. (16 igen, egyhangú) 12./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme 138/2011. sz. előterjesztés 206/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete: a) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u ) tizennegyedik és tizenötödik csoportjának újraindítását szeptember 1-jétől. b) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u ) tizennegyedik és tizenötödik csoportjának működtetéséhez szükséges 4 óvodapedagógus és 3 technikai álláshely bővítését, valamint az ehhez szükséges Ft-ot a évi költségvetés módosításakor biztosítja az intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést, a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. c) A Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u ) alkalmazotti létszámát 61 főben (32,5 óvodapedagógus és 28,5 technikai alkalmazott) állapítja meg. d) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u ) tizennegyedik és tizenötödik csoportjának működtetéséhez szükséges, dologi kiadásokra fordítható Ft összeget, amelyet a évi költségvetés módosításakor biztosít az Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést, a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. dr. Oszvári István jegyző (14 igen, egyhangú) (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 13./ A Képviselőtestület II. félévi munkaterve 127/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 207/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi munkatervét a 127/2011. számú előterjesztés alapján elfogadja. (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 14./ Lenhossék u sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére 133/2011. sz. előterjesztés 208/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete:

6 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 6 1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány (BOI) az eddig bérelt épületrészen túl, határozott időre szólóan, december 31-ig bérbe vegye a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1096 Budapest, Lenhossék utca számú ingatlan Lenhossék utca 24. szám alatti épületrész további m 2 alapterületű részét. A BOI által bérelt teljes alapterületet a mellékelt alaprajz mutatja. 2. jóváhagyja, hogy a Dominó Általános Iskola a Önkormányzatának Képviselő-testülete 128/2007. (V. 02.) számú határozatának 30. pontja szerinti Együttműködési Megállapodást módosítsa a pluszként átadott helyiségegyüttesre vonatkozóan. 3. jóváhagyja az érvényes bérleti szerződés értelemszerű módosítását a pluszként átadott helyiségegyüttesre vonatkozóan. 4. felkéri a Polgármester urat a módosított bérleti szerződés aláírására. (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 15./ Zászlóhasználat engedélyezése 132/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 209/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Főplébánia (1092 Budapest, Bakáts t. 13.) részére a ferencvárosi kötődés láthatóvá tétele céljára egy darab 90x150 cm-es, poliészter (filmnyomott) anyagból készült, Ferencváros címerével ellátott zászló állandó használatát, határozatlan időre engedélyezi. (16 igen, egyhangú) 16./ Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés 145/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János 210/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) közvetlen és közvetett módon is érdekében áll Budapest Főváros és az agglomeráció dunaivízi tömegközlekedésének megteremtése, ezért részt kíván venni az Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés elnevezésű projektben és alapító tagja kíván lenni a projekt keretében létrehozni kívánt társaságnak. 2.) felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a társaság alapítása érdekében szükséges tárgyalásokat lefolytassa és az alapításhoz szükséges dokumentumokat terjessze döntés céljából a Képviselő-testület elé. (16 igen, egyhangú) 17./ Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására 146/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Mezey István képviselő 211/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a BÖP Kft. taggyűlésének, hogy Tornai Istvánt válassza meg a BÖP Kft. Felügyelő Bizottságába október 31-ig. Felelős: Mezey István tulajdonosi képviselő (16 igen, egyhangú) 18./ Válasz napirend előtti hozzászólásra 147/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. dr. Bácskai János s.k. k.m.f. dr. Oszvári István s.k. jegyző

7 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 7 A Képviselő-testület 188/2011. (VI.01.) sz. határozata 1. sz. melléklet 188/2011. (VI.01.) sz. I. 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése című, KMOP f jelű pályázat a pályázati anyagban szereplő - teljes projektösszegét az alábbi táblázat alapján szerepelteti az önkormányzati költségvetésben, valamint a projekt megvalósításának időtartamára vonatkozó költségvetési tervében a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások között egyaránt. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon az alábbi táblázatban szereplő összegek költségvetésbe való beépítéséről. Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése Támogatás összege évenkénti bontásban A pályázatban szereplő önerő összege évenkénti bontásban Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: 1. pont: értelemszerű 2. pont: költségvetés soron következő módosítása II. 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem című, KMOP-5.1.1/B-09-2f jelű pályázat a pályázati anyagban szereplő - teljes projektösszegét az alábbi táblázat alapján szerepelteti az önkormányzati költségvetésben, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások között egyaránt. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon az alábbi táblázatban szereplő összegek költségvetésbe való beépítéséről. Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem Támogatás összege évenkénti bontásban A pályázatban szereplő önerő összege évenkénti bontásban Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: 1. pont: értelemszerű 2. pont: költségvetés soron következő módosítása (16 igen, egyhangú)

8 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 8 2. sz. melléklet A Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.06.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosításáról A Rendelet 2. (2) bekezdésének helyébe az alábbi lép: A lakásokra és helyiségekre a bérleti szerződést a 7/A., a 9., és 19/A (9), valamint a 20. (5) bekezdés alapján bérbe adott lakások kivételével, határozatlan időre kell kötni. (1) A Rendelet 4. (3) bekezdése az alábbi új francia bekezdéssel egészül ki: - minőségi csere esetén (7/A. ) (2) A Rendelet 4. (6) bekezdése helyébe az alábbi lép: A Gazdasági Bizottság a javaslatára, minősített többséggel dönt lakás bérbeadásáról évente legfeljebb 20 esetben azon kérelmezők részére, akiknél - a kérelmező egészségi állapota indokolja, vagy - a kérelmező létfenntartása veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül, vagy - a kérelmezővel élő kiskorú gyermek/ek családban nevelése veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül, vagy - ma kérelmezővel élő beteg gyermek megfelelő elhelyezése, ápolása más módon nem biztosítható. (3) A Rendelet 4. (14) bekezdése helyébe az alábbi lép: A bérbeadó a 3 hónapnál nagyobb lakbér- vagy külön szolgáltatási díjtartozással rendelkező bérlő bérleti szerződését a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó felszólítás után felmondja. A Polgármester a tartozás legalább 20%-ának befizetése esetén, vagy az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat birtokában szerződéssel a tartozás megmaradó részére legfeljebb 18 hónapos részletfizetést engedélyezhet 3. A Rendelet az alábbi új 7/A. egészül ki: Minőségi lakáscsere 7/A. (1) A Gazdasági Bizottság a bérlő kérelmére a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén - pályázaton kívül a bérlő részére a bérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésével egyidejűleg másik önkormányzati lakást is bérbe adhat. (2) A Ferencvárosi Önkormányzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb komfortfokozatú és/vagy nagyobb alapterületű lakás bérbeadását kérhetik az általuk bérelt lakás rendeltetésszerű állapotban való leadása mellett, amennyiben: a) a lakáson nincs lakbérhátralék vagy egyéb közüzemi és egyéb díjtartozás, b) a bérlő vállalja, hogy a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti bérleti szerződést megköti

9 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 9 c) akivel szemben 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg nincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás, d) nem részesül lakbér- és/vagy lakásfenntartási támogatásban, e) vállalja a lakás lakbérének 36 hónapra előre, egyösszegben történő megfizetését, f) vállalja a 14. szerinti évenkénti bérrendezésből eredő különbözet és a 16. szerinti külön szolgáltatási díj megfizetését. (3) A (1) bekezdés szerinti döntést követően a bérlőkkel 36 hónap időtartamra határozott idejű bérleti szerződést kell kötni. (4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott szerződés időtartama lejárt, és nem érkezett a bérlő ellen panasz, valamint nem áll fenn a 4. (13)-(14) bekezdés szerinti felmondási ok, a Gazdasági Bizottság dönthet a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről. A Rendelet 9. (4) bekezdése helyébe az alábbi lép: A az ideiglenes elhelyezést meghosszabbíthatja, ha az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn a 4. (13) bekezdés szerinti felmondási ok A Rendelet 14. (1) bekezdése helyébe az alábbi lép: Szociális bérbeadás és a 4. (8) bekezdés esetén a bérlő által fizetendő bruttó lakbér (továbbiakban: lakbér) a lakás mindenkori bérleti értékének a 2,5 ezreléke. A rendelet 18. (3) bekezdés utolsó francia bekezdése helyébe az alábbi lép: - az albérlő is írásban vállalja a 4. (13) bekezdése szerinti követelmények betartását. 6. (1) A Rendelet 19/A. (1) bekezdése helyébe az alábbi lép: Az üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon is bérbeadhatók. (2) A Rendelet 19/A. (2) bekezdése helyébe az alábbi lép: (2) A piaci alapon bérbeadott lakás lakbére a bérbeadáskor - felújított épületben lévő lakás esetén a lakás bérleti értékének 6 ezreléke, - nem felújított épületben lévő lakás esetén a lakás bérleti értékének 5 ezreléke. A lakbér minden év július 1-én a jegybanki alapkamat mértékének felével emelkedik. 7. (3) A Rendelet 19/A. (6) bekezdése helyébe az alábbi lép: A lakás bérbeadása történhet - A Gazdasági Bizottság javaslatára, a Képviselőtestület minősített többségű döntésével évente legfeljebb 10 esetben - A (7)-(12) bekezdések szerint lebonyolított pályázat eredményeként A Rendelet 35. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 27.. (1) bekezdése szerinti vételárszázalék a rendelet hatályba lépését követő 1 évig - a nem felújított és a nem teljesen felújított épületekben 20 %, - a teljesen felújított épületekben 35 %. 8.

10 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY A Rendelet 6. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 6. sz. melléklet Önkormányzati tulajdonban lévő épületek I. Bontandó épületek Belső Ferencváros Ingatlan helyrajzi Srsz. Ingatlan címe Lakások száma Helyiségek száma száma 1. Erkel u Összesen: 47 4 Rehabilitációs terület Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma 1. Balázs B. u Gát u. 34. (Sobieski J. u. 2.) Márton u Összesen: 28 7 Középső-Külső Ferencváros Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma 1. Drégely u Drégely u Drégely u Drégely u Haller u Illatos út 5/B / Illatos út 5/C / Kén u / Soroksári út Tóth K. u Vaskapu u Vaskapu u Vaskapu u Vágóhíd u Vágóhíd u / Összesen: Bontandó mindösszesen: II. Felújítandó épületek Épületek: lakások: helyiségek: 19 db 997 db 31 db

11 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 11 Belső Ferencváros Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma 1. Lónyay u Összesen: 67 8 Rehabilitációs terület Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma 1. Balázs B. u. 11. (Thaly K. u. 19.) Balázs B. u Balázs B. u Balázs B. u Balázs B. u Balázs B. u. 26/a Balázs B. u. 26/b Balázs B. u. 27/b Balázs B. u. 28/a Balázs B. u. 28/B. (Márton u. 16.) Balázs B. u. 32/a Balázs B. u. 32/b Ernő u Ferenc tér Gát u. 1. (Thaly K. u. 11.) Gát u Gát u Gát u Gát u Gát u Gát u Gát u. 15. (Lenhossék u. 5.) Gát u Gát u Gát u Gát u Gát u Gát u Haller u Haller u Haller u Haller u Lenhossék u Lenhossék u Lenhossék u Lenhossék u Márton u. 3/a Márton u. 5/a Márton u. 8/a Márton u. 8/b Márton u Márton u Mihálkovics u

12 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Sobieski J. u Sobieski J. u Sobieski J. u Sobieski J. u Telepy u. 2/c Telepy u Tűzoltó u. 33/a Tűzoltó u. 33/b Tűzoltó u. 33/c Üllői út Üllői út Üllői út Üllői út Viola u. 37/a Viola u. 37/b Viola u. 37/c Összesen: Középső-Külső Ferencváros Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma 1. Drégely u Drégely u Földváry u Földváry u Földváry u Gubacsi út Koppány u Mester u Soroksári út Összesen: épületek: 69 db Felújítandó mindösszesen: lakások: 2324 db helyiségek: 161 db III. Felújítás megkezdve Rehabilitációs terület Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Lakások száma Helyiségek száma Elidegenítés várható időpontja 1. Thaly K. u Thaly k. u Összesen: 24 5 Felújítás megkezdve mindösszesen: épületek: lakások: helyiségek: A Rendelet 7. számú mellékletből az alábbi cím elmarad - a 40. srsz. Ráday u. 32. földszint I db 24 db 5 db

13 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY A Rendelet 8. számú mellékletből az alábbi címek elmaradnak: - 2. srsz. Csarnok tér 3-4. fsz. II., srsz. Liliom u. 32. fsz. I., srsz. Mester u. 13. fsz. III., srsz. Mester u. 51. fsz. VI., srsz. Vámház krt. 13. fsz. 3. A Rendelet 2. számú függeléke elmarad E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Budapest, június 1. dr. Bácskai János s.k. dr. Oszvári István s.k. jegyző Záradék A fenti rendelet június 6-án kihirdetve. dr. Oszvári István s.k. jegyző

14 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 14 A Képviselő-testület 202/2011. (VI.01.) sz. határozata 202/2011. (VI.01.) sz. Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1./ az alapítványok évi pályázati céljait az alábbi táblázatban írtak szerint támogatja: 3. sz. melléklet Sorszám Pályázó neve Pályázati program címe Igényelt összeg (bruttó Ft) Támogatás összege 2011 (bruttó Ft) Tiéd lehet a világ Alapítvány Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány A rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány Kézenfogva Alapítvány Peter Cerny Alapítvány Vezess Baleset Nélkül Alapítvány Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány Szent Rafael Caritas Alapítvány Analitikus nyári játéktábor 5-14 éves gyermekek számára Az egészséges kisgyermek értelmi és szociális fejlődésének elősegítése Az én választásom - egészségnevelést támogató program óvodapedagógusok, pedagógusok, védőnök részére Jogsegélyszolgálat működtetése a IX. kerületben Ferencvárosi Koraszülöttek és beteg újszülöttek mentése és őrzött szállítása Közlekedésbiztonság védelmének elősegítése, támogatása. Közlekedésre nevelés korosztálynak megfelelően. Mentális betegek életminőségének javítását elősegítő szolgáltatások a Ferencvárosban - Tárt kapuval a Ferencvárosban Ferencvárosi hajléktalanok, szenvedélybetegek, börtönből szabadultak és egyéb krízisben lévők lelki gondozása Összesen: / a támogatások kifizetése az 5/2011.(II.28.) sz évi költségvetési rendelet sz. során nevesítetten elkülönített Ft-os keretösszeg terhére történik. 3./ felkéri a Polgármester urat a támogatási szerződések aláírására. (16 igen, egyhangú)

15 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 15 Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kötött szállítói szerződések 4. sz. melléklet Készült: Költségvetési év: 2011 Szerződéskötés záró dátuma: Partner neve Szerződés típus Szerződés tárgya Szerződés száma Nettó összeg Szerződéskötés dátuma Érvényesség kezdete ABAÚJTEJ Közös Vállalat Szolgáltatási szerződés Iskolatej szállítása AMBÍCIÓ Kft. Beruházási szerződés Út- és járdaburkolat javítása, kátyúzása ATIGRIS Informatika Rt. Beruházási szerződés MICROSOFT szoftverlicencek AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT Beruházási szerződés Molnár F. Ált. Isk. folyosó festés, mázolás AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT Beruházási szerződés Vaskapu u. 22. Gyermekorvosi rendelő oldalfal burkolása Angyal u. 12. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Angyal u. 7/a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Angyal u. 9. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Aszódi út 10. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Aszódi út 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás BLUEFIELD Kft. Szolgáltatási szerződés Informatikai alkalmazás-architektúra megszervezése, bevezetése Bakáts tér 2. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts tér 6. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts tér 7. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts u. 2/c. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts u. 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts u. 6. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bakáts u. 8. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Balázs Béla u. 30. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bayer Center Asztalosipari Kft. Beruházási szerződés Intézmények nyílászáróinak cseréje Bayer Center Asztalosipari Kft. Beruházási szerződés Intézmények nyílászáróinak cseréje Berzenczey u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Berzenczey u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Berzenczey u , Bokréta u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Szolgáltatási szerződés Biztonsági feladatok Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Szolgáltatási szerződés Biztonsági feladatok

16 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 16 Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Szolgáltatási szerződés Költöztetés Bokréta u. 28. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bokréta u. 29. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Bokréta u. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Boróka 98.Kft Szolgáltatási szerződés Zöld udvar pályázat Boróka 98.Kft Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás Bp. Elektromos Művek Nyrt. Szolgáltatási szerződés Villamosenergia Budapest Főv.Városép.Tervező Kft Beruházási szerződés Tervezés Budapesti Közlekedési Zrt Szolgáltatási szerződés Ferenc-busz működtetése Bányató Vendéglő Kft. Szolgáltatási szerződés Kincsesbányai tábor étkeztetés CAMINUS Zrt. Szolgáltatási szerződés Világítótestek bérleti díja 5 intézményben Contact Media Hungary Tanácsadó Kft. Szolgáltatási szerződés Kommunikációs tevékenység Csarnok tér 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Csarnok tér 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Czuczor u. 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Dandár u. 17. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Dandár u. 26. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Dandár u. 26. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Dr Buglos Katalin ügyvéd Szolgáltatási szerződés Ügyvédi díjak ELMIB Zrt. Felújítási szerződés Világításkorszerűsítés Ecseri út 23. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ecseri út 29. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Erkel u. 13/a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Erkel u. 20. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Erkel u. 6. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ernő u. 24. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ernő u. 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Everling Kft. Beruházási szerződés Parkfelújítás Everling Kft. Felújítási szerződés Parkfelújítás F és F Mérnöki Iroda Bt. Felújítási szerződés Tervezés FESZOFE KFT Beruházási szerződés FECSKE kialakítása FESZOFE KFT Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás FESZOFE KFT Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás FESZOFE KFT Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás Ferenc krt. 12. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 13. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 15. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 16. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 17. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás

17 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 17 Ferenc krt. 23. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 25. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 27. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 28. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 30. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 32. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 33. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 34. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 36. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 37. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 39. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 39. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 43. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt. 44. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt Ráday u. 60. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc krt.10. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc tér 1. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ferenc tér 12. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Főkert Parkfenntartó Kft Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt. Beruházási szerződés Bokréta u. 33. lakóép. részleges bontása, teljes felújítása Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt. Beruházási szerződés Hőgyes E.u.8.lakóház-felújítás kiegészítő munkák Főv-2 Épitőipari és Beruházó Zrt. Beruházási szerződés Thaly K. u. 52. lakóép. felújítása Főv. Gázművek Rt. Szolgáltatási szerződés Gázszolgáltatás Füleki u. 9. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gabona u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Garden Kertészeti és Erdészeti Szolg. Kft. Szolgáltatási szerződés Parkfenntartás Gyáli út 15/a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gyáli út VII.ép. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gyáli út VII.ép. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gyáli út I.ép. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gyáli út III.ép. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gyáli út VIII.ép. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gát u. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gönczy Pál u. 2. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gönczy Pál u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Gönczy Pál u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás

18 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 18 HINTERLAND Zrt. Beruházási szerződés Balázs Béla u. 11. lakóép. felújításának tervezése HINTERLAND Zrt. Beruházási szerződés Balázs Béla u. 13. lakóép. felújításának tervezése HINTERLAND Zrt. Beruházási szerződés Balázs Béla u. 14. lakóép. felújításának tervezése Haller u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u. 20. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u. 26. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u. 44. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u. 46. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Haller u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás He pi Kft Szolgáltatási szerződés Karbantartás Humusz Recycling Kft. Szolgáltatási szerződés Társasházi szelektív hulladékgyűjtés HÁZ-SZOLG Kft. Szolgáltatási szerződés Karbantartás HÉROSZ Zrt. Beruházási szerződés Tűzoltó u. 66. ép. felújítás Hírős Bróker Biztosítási Alkuszés Tanácsadó Kft. Szolgáltatási szerződés Biztosítás Hőgyes E. u. 2. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Hőgyes E. u. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Hőgyes Endre u. 1. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Hőgyes Endre u /a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Hőgyes Endre u. 6. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás I-COM Kft. Adás-vételi szerződés Irodaszer beszerzés I-COM Kft. Adás-vételi szerződés Számtech. eszk. beszerzés IFUA Horváth és Partners Kft. Szolgáltatási szerződés Fer. Önkorm. gazdálkodásának és müködésének átvilágítása INVITEL Távközlési Zrt. Szolgáltatási szerződés ADSL díj IPEX Kft. Beruházási szerződés Balázs Béla u. 5. lakóép. felújítás + tetőtér beépítése IPEX Kft. Beruházási szerződés Berzenczey u. 30. lakóép. részleges bontás, teljes felújítás, tetőtér beépítés IPEX Kft. Beruházási szerződés Molnár Ferenc Ált. Isk. felújítása IPEX Kft. Beruházási szerződés Márton u. 18. lakóép. felújítás IPEX Kft. Beruházási szerződés Thaly K. u. 38. óvoda bővítése IPEX Kft. Beruházási szerződés Thaly K. u. 52. lakóép. teljes felújítása + tetőtér beépítése

19 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 19 IX. ker. Rendőrkapitányság Szolgáltatási szerződés Térfigyelő rendszer működtetése Imre u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ipar u. 11. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ipar u Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Ipar u. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Johnchris Bt. Szolgáltatási szerződés TV műsor készítése Kinizsi u. 11. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 13. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 13. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 17. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 22. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 33. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 37. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kinizsi u. 37. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Knézich u. 15. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Knézich u. 6. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Kéményjavítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Márton u. 37. kéményfelújítás Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Kéményszerviz 1989 Kft Beruházási szerződés Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Közlekedés Kft. Beruházási szerződés Belső-Ferencváros egyesített eng.-kiv. rendszerterv Közraktár u. 12/a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Közraktár u. 12/b. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Közraktár u. 2/a. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Közraktár u. 28. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lenhossék u. 41. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lenhossék u. 41. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Liliom u. 22. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Liliom u. 30. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás

20 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 20 Liliom u. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Liliom u. 33. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Liliom u. 50. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Liliom u. 8. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Aranyvirág stny. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Aranyvirág stny. 9. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Börzsöny u. 10. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Börzsöny u. 2/b. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Börzsöny u. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Börzsöny u. 8. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Börzsöny u. 9. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Csengettyű u. 1. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Csengettyű u. 7. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Csengettyű u. 9. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Csárdás köz 1. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Dési Huber u. 15. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Dési Huber u. 24. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Dési Huber u. 34. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Dési Huber u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Dési Huber u. 4. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Egyetértés u. 5. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 12. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 14. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 16. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 18. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 24. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 28. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 30. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 31. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 32. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 35. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Epreserdő u. 36. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Friss u. 3. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Hurok u. 13. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Hurok u. 7. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Ifjúmunkás u. 10. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Ifjúmunkás u. 17. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Ifjúmunkás u. 18. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Ifjúmunkás u. 26. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás Lp Kosárka stny. 1. Fejlesztési célú támogatás Társasházi támogatás

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-492/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011.08.23-i ülésére Tárgy: Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés KIVONAT készült a Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 6-án 15.00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/801940/2018/3. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központalapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:164/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Napfény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 32/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 16. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Kulturális tevékenységgel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére Iktató szám: Sz-148/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-137/2016. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. április 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A Rendelet 3. -a kiegészül új (5), (6) és (7) bekezdésekkel az alábbiak szerint:

A Rendelet 3. -a kiegészül új (5), (6) és (7) bekezdésekkel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23-án 12.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

A 2011. évi költségvetés módosítása

A 2011. évi költségvetés módosítása A 2011. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 36 881 - időskorúak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 118/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat alapító okiratok módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-274/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013.06.05-i ülésére Tárgy: Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 3. 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 3. 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / 3. 1 KIVONAT készült a Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 2-án 15.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből A 41-46/2011. (III.02.) sz. határozatok az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. április 19-én 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 87/2018. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 26. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. március 6-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. október 24-én 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére Iktató szám: Sz-149/2013. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. március 6-i ülésére Tárgy: Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 196/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 23. ai üléséről. 122/2017. (03.23.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 23. ai üléséről. 122/2017. (03.23.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 122/2017. (03.23.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 08/2017.-es ülésre, az alábbi napirendi pontokat fogadja el: NYÍLT ÜLÉSEN TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK 1. Döntés az Október 6. u. 16-18.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. június 21. napi ülésére Iktató szám: 128/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére Iktató szám: Sz-7/208. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 208. április 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 231/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság május 31. napi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság május 31. napi rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-206/2016. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2016. május 31. napi rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A piaci alapon

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak:

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. június 4-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 02/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja az alábbi módosítással: Leveszi a zárt ülésre megjelölt: 5. Bp.,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 07. e i üléséről. 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 07. e i üléséről. 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat Tárgy: napirend 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat úgy dönt, hogy a 07/2017 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: NYÍLT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 1. Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére. Módosító indítvány a 81/2013. számú előterjesztéshez

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére. Módosító indítvány a 81/2013. számú előterjesztéshez Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2019. június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére Iktató szám: 135/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. június 29. napi ülésére Iktató szám:152/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. december 12-én 11:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 3-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 188/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 203/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BM támogatás keretében kiépített

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

Felelős: Pápa László Gazdasági Hivatal vez.

Felelős: Pápa László Gazdasági Hivatal vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2019. (VI. 18.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2019. (VI. 18.) számú határozata Tárgy: Napirend elfogadása 106/2019. (VI. 18.) számú határozata A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el: 1. Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői munkaköre

Részletesebben

Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Zoltán Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja. Tornai István képviselő.

Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Zoltán Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja. Tornai István képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2012. június 6-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben