PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK RÖVID PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 II. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÁLYÁZAT INDOKA A PÁLYÁZAT CÉLJA A PÁLYÁZAT TARTALMA A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA A PÁLYÁZÓK KÖRE A TÁMOGATÁS FORMÁJA AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS MÓDJA A PÁLYÁZAT RÉSZEI A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK KIZÁRÓ INDOKAI A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERE A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA III. MELLÉKLETEK III/1. SZ. MELLÉKLET III/2_A. SZ. MELLÉKLET III/2_B. SZ. MELLÉKLET III/3. SZ. MELLÉKLET III/4. SZ. MELLÉKLET III/5. SZ. MELLÉKLET III/6. SZ. MELLÉKLET III/7. SZ. MELLÉKLET III/8. SZ. MELLÉKLET III/9. SZ. MELLÉKLET III/10. SZ. MELLÉKLET... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2

3 I. RÖVID PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÁLYÁZAT - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) pályázatot hirdet AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE A pályázat célja a fogyatékkal élő személyek képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének emelése, a fogyatékkal élő felnőttek szakmai, általános célú és nyelvi képzésének támogatásával. A felhíváshoz részletes pályázati dokumentáció készült, amely a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi tudnivalót, és a kötelező mellékleteket tartalmazza. A pályázati kiírás letölthető az NSZFI ( és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) honlapjáról ( ). 3

4 II. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) pályázatot hirdet FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 1. A PÁLYÁZAT INDOKA A évi népszámlálás adatai alapján a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő személyek képzettségi szintje elmarad az átlagtól, foglalkoztatottságuk 9%-os. A foglalkoztatottság javítására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály és Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály komplex programot dolgozott ki. Ennek célja, hogy a fogyatékkal élő felnőttek támogatott képzésben vegyenek részt, ezt követően legalább 6 hónap + 1 nap időtartamban munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsenek, illetve tartsanak fenn. A komplex program első lépéseként a felnőttképzési normatív támogatás új feltételrendszeréhez igazodó képzési pályázat, második lépéseként a képzést eredményesen elvégzők foglalkoztatásának elősegítése érdekében foglalkoztatási rehabilitációs pályázat kerül kiírásra. Az első lépésként most meghirdetésre kerülő képzési pályázat keretében a Munkaerő-piaci Alap (MPA) képzési alaprésze terhére a felnőttképzési intézmények olyan képzések megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, amelyek szerepelnek a regionális munkaügyi központok által e célból meghatározott, keresett, a fogyatékkal élők által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listáján. A pályázat ezen túlmenően benyújtható általános célú és nyelvi képzésre is, ha a regionális munkaügyi központ vagy a foglalkoztatást vállaló munkaadó igazolja, hogy annak tartalma elősegíti a felnőtt munkavállalását. A támogatott képzésben résztvevő fogyatékkal élő felnőtt számára a képzés díjmentes. 2. A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat célja a fogyatékkal élő személyek képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének emelése, a fogyatékkal élő felnőttek szakmai, általános célú és nyelvi képzésének támogatásával, annak érdekében, hogy a támogatott képzésben résztvevő felnőttek legalább 50 %-a bekapcsolódhasson a foglalkozási rehabilitációba, és a képzésben résztvevők legalább 40 %-a tartós munkavállalóvá váljon. 4

5 3. A PÁLYÁZAT TARTALMA 3.1. Pályázat nyújtható be a felnőttképzési intézmény képzési tervében szereplő, a) a fogyatékkal élők számára adható olyan képzésekre, amelyek szerepelnek a regionális munkaügyi központok által e célból meghatározott, keresett, a fogyatékkal élők által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listáján (III/9 sz. melléklet); b) a fogyatékkal élő felnőttek általános tartalmú, nyelvi és az OKJ-ban nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésére, amennyiben a programjára vonatkozó, az Fktv. 19. (1) bekezdés szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik és a regionális munkaügyi központ vagy a foglalkoztatást vállaló munkaadó, igazolja, hogy annak tartalma elősegíti a felnőtt munkavállalását. Az a) és b) pontban meghatározott képzésekre vonatkozóan a pályázatot benyújtó felnőttképzési intézménynek vállalnia kell, hogy a képzések a képzésben résztvevő felnőtt számára díjmentesek, és a következőkben foglaltaknak megfelelnek: az adott képzésre vonatkozóan a képzésben résztvevő felnőttel megkötött felnőttképzési szerződésben a felnőtt vállalja, hogy a képzés lezárásaként kapott vizsgabizonyítvány (tanúsítvány) megszerzését követően legfeljebb 3 hónapon belül elhelyezkedik (azaz munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít; a továbbiakban: munkaviszony) és a munkaviszonyt legalább 6 hónap + 1 napig fenntartja (és ezen időszak alatt nem kezdeményezi annak megszüntetését); amennyiben a meghatározott időtartamú munkaviszonyt nem tudja igazolni, úgy a képzési költséget vissza kell fizetnie a felnőttképzési intézménynek; vagy a képzés lezárásaként kapott vizsgabizonyítvány (tanúsítvány) megszerzését követően legfeljebb 3 hónapon belül megállapodást köt egy alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó, a 3.2. pontban hivatkozott foglalkozási rehabilitációs pályázaton nyertes szervezettel (ha ilyen megállapodást nem tud bemutatni, akkor a képzési költséget vissza kell fizetnie), és ezen megállapodás megkötését követő 6 hónapon belül elhelyezkedik (munkaviszonyt létesít), továbbá a munkaviszonyt legalább 6 hónap + 1 napig fenntartja (és ezen időszak alatt nem kezdeményezi annak megszüntetését); amennyiben a meghatározott időtartamú munkaviszonyt nem tudja igazolni, úgy a képzési költséget és az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás költségét vissza kell fizetnie. Amennyiben a fentiek alapján a képzésben résztvevő felnőttnek a képzési költséget vissza kell fizetnie a felnőttképzési intézmény (pályázó) részére, a felnőttképzési intézmény köteles az érintett felnőtt vonatkozásában felmerült és a jelen támogatásból a részére megtérített képzési költség összegét a felnőtt visszafizetési kötelezettségének megállapításától számított 15 napon belül visszafizetni az NSZFI által megjelölt számlára A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy az 1. pontban hivatkozott foglalkozási rehabilitációra irányuló pályázati programban pályázni kívánó szervezettel, annak kezdeményezésére együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás kötelező eleme annak biztosítása, hogy az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásairól szóban és írásban tájékoztathassa a képzésben résztvevő személyeket legkésőbb az utolsó tanítási/képzési napon. Az együttműködési 5

6 megállapodásban azt is rögzíteni kell, hogy amennyiben az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást igénybe vett felnőtt nem tesz eleget a szolgáltatást nyújtó szervezettel általa kötött megállapodásban foglaltaknak (és ezáltal a munkaviszony létesítésére illetőleg fenntartására vonatkozó, 3.1. pontban írt kötelezettségének), a foglalkozási rehabilitációra irányuló pályázati program szabályai szerint - a felnőttet a szolgáltató irányában terhelő visszafizetési kötelezettségen túlmenően - a szolgáltatónak a munkaerő-piaci szolgáltatási költséget a pályázat kiírója (azaz az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) részére vissza kell fizetni A képzési pályázat elbírálása során előnyt élveznek azon felnőttképzési intézmények, amelyek a évben az SZMM által kezelt felnőttképzési normatív támogatás rendszerébe bekapcsolódtak, és ezen időszakban a legjobban teljesítettek (az igényelt létszám a képzésben ténylegesen részt vevő felnőttek létszámát a legjobban megközelítette), valamint amelyek a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítésekre irányuló képzésre nyújtanak be pályázatot A támogatás azon képzések után vehető igénybe, amelyek a jelen pályázaton elnyert összegről szóló, az NSZFI által írásban megküldött értesítés (15.4.c. pont) kézhezvételét követően, novembertől kezdődnek és december 31-ig lezárulnak. (Ezt követően 6 hónapon belül kell a vizsgát letenni, majd újabb 3 hónapon belül kell elhelyezkedni vagy az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóval a megállapodást megkötni.) A képzés szervezése, indítása az értesítést követően, a támogatási szerződés megkötése előtt megindítható. 3.5 A támogatási igény kizárólag olyan képzésekre nyújtható be, melyek más állami támogatásban - azaz az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatásban (különös tekintettel a Munkaerő-piaci Alapból nyújtott képzési célú támogatásokra) - nem részesülnek; a támogatással megvalósított képzés támogatással érintett részéhez további állami támogatás nem vehető igénybe Amennyiben a támogatott képzésben résztvevő felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be, vagy a képzés lezárását követő 6 hónapon belül a képzésben résztvevő felnőttek legalább 80%-a a vizsgát nem teszi le, visszafizetési kötelezettség terheli a pályázót A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adott képzés OKJ-ben / akkreditált programban meghatározott elméleti és gyakorlati óraszámának arányára előírt feltételeket betartja A pályázónak jelentéstételi kötelezettséget kell vállalnia a képzésekkel és az intézménnyel kapcsolatos összes változásra vonatkozóan A pályázó felnőttképzési intézmény és a képzésben résztvevő felnőtt között a támogatott képzésre vonatkozóan létrejövő felnőttképzési szerződésnek - a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.) 20. -ának (2) bekezdésében meghatározott egyéb elemeken kívül - tartalmaznia kell 6

7 a) a képzéshez nyújtott támogatás tényét, megnevezését, valamint a támogatás mértékét, a felnőttet érintő feltételeit, azzal, hogy a képzés és az első vizsga a felnőtt számára díjmentes; b) a tanórákról való legfeljebb 10%-os megengedett hiányzási mértéket, és ennek túllépése esetén a felnőttnek a képzéséhez folyósított támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget; c) visszafizetési jogkövetkezményt arra az esetre, ha a képzésben résztvevő felnőtt nem tesz eleget azon kötelezettségének, melynek nem teljesítése a jelen pályázati kiírás 3.1. pontjában írtak szerint a képzési költség visszafizetését eredményezi; d) a képzésben résztvevő felnőtt kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíti; e) a képzésben résztvevő felnőtt hozzájárulását ahhoz, hogy a felnőttképzési intézmény a foglalkoztatási kötelezettsége teljesítésének igazolásához szükséges adatokat megadhassa a felnőttről, továbbá, hogy az Fktv. 10/A. -ában felsorolt dokumentumokat (3.10. pont), illetőleg a felnőtt támogatásra való jogosultságát alátámasztó, a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V.31.) Korm. rendelet 5.sz. mellékletében foglalt igazolásokat 5 évig megőrizhesse A támogatásban részesülő felnőttképzési intézménynek a támogatott képzésre vonatkozóan az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - 5 évig megőriznie: a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, illetve konzultáción vezetett, a képzésben résztvevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel esetlegesen elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumot, b) a képzésben résztvevő felnőtt Fktv a alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához - a résztvevő oldaláról - szükséges feltételek meglétét igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzési intézmény által hitelesített másolatait, c) a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót, d) a képzésben résztvevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét, illetve a képzés elvégzését igazoló bizonyítványának (oklevél, tanúsítvány, igazolás stb.) annak kiállítója által hitelesített másolatát, illetve a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát, e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló (alvállalkozói, megbízási, bérleti stb.) szerződések egy eredeti példányát, f) az Fktv. 28. (2) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát Pályázó tudomásul veszi, hogy a fogyatékkal élő felnőtt a pályázat keretében egy támogatott képzésben vehet részt. 7

8 4. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE A pályázatra a szociális és munkaügyi miniszter a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) javaslata alapján összesen ,-Ft-ot azaz egymilliárd forintot biztosít, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész évi központi kerete terhére. 5. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA A pályázatot a szociális és munkaügyi miniszter megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet írja ki és bonyolítja le. 6. A PÁLYÁZÓK KÖRE Érvényesen pályázatot az a felnőttképzési intézmény adhat be, amely 6.1. szerepel a felnőttképzést folytató intézményeknek az Fktv. 8. -a szerinti nyilvántartásában, 6.2. az Fktv. 12. (1) bekezdése szerint érvényes akkreditációval rendelkezik, 6.3. a jelen dokumentumban foglalt feltételeket vállalja, 6.4. éves képzési terve a naptári évben tartalmazza a támogatni kívánt képzést, és 6.5. a 13. pontban írt kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben. 7. A TÁMOGATÁS FORMÁJA A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a pályázatban meghatározott fogyatékkal élő felnőttek szakmai, általános és nyelvi képzésének megvalósításával összefüggő, a 8.4. pontban meghatározott költségek megtérítésére lehet felhasználni. 8. AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 8.1. A pályázható, illetve elnyerhető támogatás maximális összege nem haladhatja meg az adott képzés igazolt összköltségét és legfeljebb a 8.3. pont szerinti fajlagos érték figyelembevételével számított mértéket A megpályázható képzésben résztvevők maximális létszámának meghatározásakor a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók Az igényelhető támogatás maximális összege a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet előírásai szerint nem haladhatja meg az adott képzés összköltségének összegét, de legfeljebb 780,-Ft/óra/fő összeget. 8

9 8.4. A támogatási igény érvényesítésekor kizárólag a képzési program megvalósítása során felmerült, szükséges és igazolt költségek vehetők figyelembe. A támogatásból a képzési program megvalósításával összefüggésben felmerülő felhalmozási/beruházási jellegű költségek/kiadások nem téríthetők meg. Az igényelt támogatás számításakor az alábbi kiadások vehetők figyelembe: a) az oktatók részére az adott képzésre vonatkozóan fizetett juttatás és annak - a kifizetőt terhelő járulékai, b) a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei, c) a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök képzési idővel arányos bérleti díjának igazolt költsége, d) a gyakorlati képzés során felhasznált, a gyakorlati képzéshez szükséges anyagok igazolt költségei, e) a képzéshez kötelezően biztosított munkaruha, védőruha képzési idővel arányosan felmerült és igazolt költségei, f) egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos igazolt tényleges önköltségek, költségek (terembérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek), g) alkalmassági vizsgálat költsége, h) rezsi költségek (azzal, hogy ezek finanszírozására legfeljebb a támogatási összeg 5 (öt) %-a használható fel). i) OKJ-ban szereplő képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott vizsgadíj A pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre nem jogosult, ezért a képzési költség részeként az általános forgalmi adó összege elszámolható. A pályázó az adólevonási jogosultságában esetlegesen bekövetkező változást - a támogatási szerződés módosítása céljából - haladéktalanul köteles a támogatónak írásban bejelenteni; a támogatásban - a változás bejelentéséig - igénybe vett ÁFA összeget a támogatási szerződés módosításakor rögzített módon köteles visszafizetni. 9. A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 9.1. A támogatás folyósítása teljesítésarányosan, utólagos finanszírozással a képzésenként kitöltött, a negyedév utolsó napját követő 3 munkanapon belül benyújtott, a képzésben részt vevő felnőttek tényleges létszáma és teljesített óraszáma alapján kitöltött igénylőlap alapján negyedéves részletekben történik a Támogatási Szerződésben meghatározott módon A támogatási összeg folyósítására az igénylőlapok alapján azok ellenőrzését követően kerülhet sor A képzés utolsó negyedévére vonatkozó igénylőlapot a képzésben résztvevő felnőtt sikeres vizsgáját követő 5 munkanapon belül kell benyújtani, csatolva a vizsga letételét igazoló lapot. Amennyiben a támogatott képzésben résztvevő felnőttek egy része a vizsgát csak később - de legfeljebb a képzés befejezését követő hat hónapon belül - tudja letenni, e létszámra vonatkozóan a vizsga letételét követően újabb igénylőlapot kell benyújtani A képzésre vonatkozó elszámoló lapot az utolsó negyedéves támogatás folyósítását követően kell benyújtani. 9

10 9.5. A támogatott a képzési program lezárását követően a támogatás felhasználásáról - a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint - köteles elszámolni a támogatónak; az elszámolás a támogatás felhasználásának pénzügyi és szakmai szempontú bemutatására egyaránt kiterjed. 10. A PÁLYÁZAT RÉSZEI Érvényes pályázatnak csak az a pályázat tekinthető, amely a jelen kiírásban foglalt részekből áll, a kiírás szerinti tartalmi és formai előírások alapján készült és tartalmazza a Pályázati Mellékletben megadott nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat. A pályázat kötelező részei, melyeket az alábbi sorrendben kell benyújtani: I. Pályázati előlap a III/1. számú melléklet szerinti formátum szerint II. A pályázat célja, a megvalósítandó képzési programok tartalma, indokoltsága és feltételei a jelen kiírás pontja szerint Képzési adatlap a III/2.A-B. számú melléklet formátuma szerint III. Mellékletek a III/3.-8. számú mellékletek formátumai és a 12. pontban előírtak szerint A pályázat kötelező tartalmi és formai követelményeit a jelen kiírás 11. és 12. pontja, tartalmazza. 11. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A pályázat II. részét A pályázat célja, a megvalósítandó képzési programok adatai c. fejezetet a megvalósítandó képzési program leírásával, az alábbi tartalommal kell beadni: a) a pályázó intézmény tevékenységének rövid leírását, b) a megpályázott képzési programok megvalósításának, oktatási feltételrendszerének (tárgyi, személyi feltételek, infrastruktúra) bemutatását, c) referenciákat, d) a csoportlétszám (ezen belül az elméleti és gyakorlati képzés csoportlétszáma) bemutatását, e) a gyakorlati képzés helyszínének és megvalósításának bemutatását, f) a célcsoport (képzésben résztvevő felnőttek) összetételének bemutatását, g) amennyiben már részesült normatív támogatásban, a felnőttképzési normatív támogatás rendszerében a vállalt feltételek teljesítését (a évben a tervezett képzési létszám és a tényleges létszám bemutatása). h) A képzés bemutatását (munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítésre irányuló képzés, szakmai képzés, általános, nyelvi képzés; általános tartalmú és nyelvi képzés esetén a regionális munkaügyi központ vagy a foglalkoztatást vállaló munkaadó igazolása, hogy a képzés tartalma elősegíti a felnőtt munkavállalását.) i) Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezettel történő együttműködés bemutatása A pályázónak csatolnia szükséges a megpályázott képzések jegyzékét, illetve adatait (III/2a. sz. melléklet). 10

11 12. A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadandó pályázati dokumentáció első oldalát a III/1. sz. melléklet szerinti Pályázati előlap szerint kell elkészíteni. A pályázat kötelező mellékleteként a pályázónak csatolnia kell az alábbi dokumentumokat, a Pályázati dokumentáció Mellékletében megadott formátumokon Képzési adatlap (III/2.A-B. sz. melléklet formátuma) A pályázó évre vonatkozó, az Fktv a szerinti, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott képzési tervének cégszerűen hitelesített másolati példánya A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételéről szóló Értesítés, illetve Igazolás pályázó által cégszerűen hitelesített másolata, megjelölve (aláhúzva, kiemelve) a megpályázott képzés/eke/t Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról ( III/3. sz. melléklet formátuma) Nyilatkozat csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról. (III/4. sz. melléklet formátuma) Nyilatkozat az elkülönített állami pénzalappal fennálló kapcsolatról. (III/5. sz. melléklet formátuma) Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról. (III/6. sz. melléklet formátuma) Nyilatkozat a évi XXXIV. törvény alapján. (III/7. sz. melléklet formátuma) A pályázó hatályos jogi alapdokumentumának a becsatolt aláírási címpéldányban vagy kinevezési okmányban megjelölt személy (képviselő) által hitelesített példánya, az alábbiak szerint: a) társas vállalkozás (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, közös vállalat, szövetkezet,), közhasznú társaság (nonprofit gazdasági társaság) és egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amennyiben a cégkivonat tanúsága szerint valamely cégadat változásának elbírálása még folyamatban van, a vonatkozó, cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változás bejegyzési kérelmet is mellékelni kell); b) egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata, és az önkormányzat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolati példányú igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról, c) egyéb nonprofit szervezet (alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyházi intézmény, köztestület, egyéb társadalmi szervezet) esetén az illetékes megyei/fővárosi bíróság bejegyzést tanúsító, jogerős végzése; d) költségvetési intézmény esetében az alapító okirat hitelesített másolata; e) valamint a c-d) pontban írt szervezetek esetében a nyilvántartásukra illetékes hatóság/bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolati példányú igazolás arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartásában szerepel. 11

12 A pályázó képviseletében eljáró személy aláírási címpéldánya (amelyen az aláíró azonos a pályázatot aláíró személlyel), amennyiben a rá irányadó jogszabály szerint aláírási címpéldány készítésére köteles A pályázó székhelye szerint illetékes APEH 30 napnál nem régebbi eredeti igazolása vagy annak közjegyző által hitelesített másolata arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs Az általános tartalmú és nyelvi képzés esetén a regionális munkaügyi központ vagy a foglalkoztatást vállaló munkaadó igazolása, hogy a képzés tartalma elősegíti a felnőtt munkavállalását Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodást cégszerűen hitelesített másolatát. 13. A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK KIZÁRÓ INDOKAI Nem részesülhet támogatásban - a 6. pontban írt eseteken túlmenően - az a pályázó, aki a) a pályázat kiírását illetve a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül államháztartási forrásból az iskolarendszeren kívüli képzéshez kapcsolódóan támogatásban részesült, és a pályázatban illetve a támogatási kérelemben megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette; b) a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészével illetve jogelődjével, illetve a foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretével szemben lejárt kötelezettsége van; c) akinek az államháztartásra vonatkozó jogszabályok szerint köztartozása van; d) aki csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll; e) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ában meghatározott feltételeit nem teljesítette, illetve azok teljesülésének igazolására nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon került sor; f) aki a pályázat kiírását illetve a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a hatályos jogszabályokban meghatározott foglalkoztatási és a munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó szabályokat megsértette, különösen, ha emiatt vele szemben jogerős, elmarasztaló határozat született; g) akivel szemben a pénzügyi-gazdasági tevékenységével kapcsolatban a pályázat benyújtását megelőző két évben jogerős, elmarasztaló hatósági vagy bírósági határozat született; h) aki korábbi, támogatással érintett időszakra vonatkozóan a támogatás igénylésének és felhasználásának a 15/2007. (IV.13.) SZMM rendelet 28. -a szerinti ellenőrzését szándékosan akadályozta; i) aki jogosulatlanul vett igénybe támogatást, a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig; 12

13 j) aki az Fktv. 21. (3) bekezdése szerint, a külön jogszabályban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. k) aki olyan képzésekre kívánja a támogatást igénybe venni, amely képzések nem szerepelnek a regionális munkaügyi központok által e célból meghatározott, keresett, a fogyatékkal élők által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listáján (III/9 sz. melléklet); ill. ha a regionális munkaügyi központ vagy a foglalkoztatást vállaló munkaadó nem igazolja, hogy annak tartalma elősegíti a felnőtt munkavállalását. 14. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI a) A pályázatot a 10. pontban meghatározott tagolásban, nyomtatott formában 1 eredeti és azzal mindenben megegyező 3 másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányok első oldalának jobb felső sarkában a MÁSOLAT szót fel kell tüntetni. b) A mellékletek sorrendjének meg kell egyeznie a jelen kiírás mellékleteinek sorrendjével A pályázathoz CD-t kell mellékelni, amely tartalmazza a pályázati felhívás és pontjainak dokumentumait Rich Text formátumban. A CD-t csak a pályázat eredeti példányához kell csatolni A jelen kiírás mellékletében foglalt dokumentum-formátumokat akkor is csatolni kell a pályázathoz, ha azok valamelyikét értelemszerűen a pályázó nem töltötte ki. Ilyen esetben az üres dokumentumot egy vonallal át kell húzni Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázó intézmény részéről a pont szerint képviseletre jogosultnak szignálnia kell. (Amennyiben a másolati példányokon a szignálás nem jól látható, akkor azokat eredetben újra szignálni kell) A pályázat (Pályázati kérelem) minden példányát, példányonként összefűzve (tűzve, ragasztva, vagy spirálozva) kell benyújtani. a) A Pályázati kérelem példányait - példányonként - lezárt borítékban kell benyújtani, feltüntetve a pályázó nevét, címét és a FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA feliratot, megjelölve minden borítékon, hogy a benne lévő példány eredeti vagy másolat. b) A pályázatot kizárólag postai úton, lezárt csomagban tértivevénnyel kell feladni, legkésőbb november 19-én éjfélig (postabélyegző dátuma) az NSZFI alábbi címére Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1475 Budapest, Pf

14 15. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERE A pályázatok bontását és formai megfelelőségének ellenőrzését a Kiíró (NSZFI) ellenőrzi. A késve benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan benyújtott, illetve a formailag nem megfelelő - és a pont szerint nem korrigált - pályázati kérelmek nem kerülnek tartalmi értékelésre Formai hibásnak minősül az a pályázati kérelem, amely a) nincs összefűzve, b) nincs benyújtva a megfelelő példányszámban, c) nincs a megfelelő helyeken cégszerűen aláírva, d) nincs az eredeti és a másolati példányok minden oldala szignálva, e) nem tartalmazza a kötelező mellékletek és csatolandó dokumentumok mindegyikét, f) a beküldött csomag/borítékok a pályázó hibájából nem kerültek lezárásra A pályázat benyújtását követően az esetleges hiányosságok pótlására (kijavítására) egy alkalommal van lehetőség, az NSZFI felhívása alapján Az NSZFI a Pályázati kérelmek értékelésével eseti Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) bíz meg. A Bizottság szakértők véleményének és bírálatainak figyelembevételével értékeli a pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére a) A Bizottság szakmai támogató vagy elutasító döntése alapján az NSZFI javaslatot tesz a döntéshozó (szociális és munkaügyi miniszter) felé. b) A Miniszter a támogatásról, annak összegéről a beküldési határidőt követő 45 munkanapon belül dönt. c) A miniszter döntését az NSZFI megjelenteti a saját és az SZMM honlapján, és a döntést követő 8 napon belül valamennyi pályázót írásban, postai úton értesíti a) A nyertes pályázókkal (Kedvezményezettek) az NSZFI Támogatási Szerződést köt. (A Támogatási Szerződés ún. mintája a jelen kiírás III/10 számú mellékletét képezi.) b) A pályázat kiírójának joga van az igényelttől eltérő, csökkentett támogatási összeget javasolnia, illetve a döntéshozónak megállapítania A támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait az NSZFI és a pályázó által kötendő Támogatási Szerződés és annak mellékletei rögzítik. A képzésben résztvevő felnőtt fogyatékossága a III/8. sz. melléklet szerint igazolható. A pályázat értékelési szempontjai a következők: - Formai vonatkozásban értékelésre kerül: A pályázati kiírás részletes formai előírásainak való megfelelőség (az előírt szöveges bemutatások, leírások, dokumentumok, igazolások meglétének vizsgálata). 14

15 I. Tartalmi vonatkozásban értékelésre kerül: I./1. Az oktatási feltételrendszer bemutatása abból a célból, hogy a pályázott képzést a pályázó minél magasabb színvonalon tudja megvalósítani (tárgyi, személyi feltételek, infrastruktúra) I./2. Az együttműködés bemutatása az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezettel I./3. A csoportlétszám bemutatása max. 15 pont, max. 5 pont max. 20 pont elméleti képzés esetén gyakorlati képzés esetén I./4. A gyakorlati képzés helyszínének és a gyakorlati képzés végrehajtásának bemutatása (különös tekintettel a gyakorlati oktatók, eszközök bemutatására) 1-15 fő 10 pont, fő 6 pont, fő 2 pont, 25 fő felett 0 pont, 1-8 fő 10 pont, 9-12 fő 6 pont, fő 2 pont, 15 fő felett 0 pont, max. 20 pont II. A pályázat elbírálása szempontjából előnyben részesülnek azon felnőttképzési intézmények, amelyek a Pályázati Dokumentáció 3.1. pontja szerint II./1 a felnőttképzési normatív támogatás rendszerébe már bekapcsolódtak és a évben legjobban teljesítettek (az igényelt létszám a képzésben ténylegesen résztvevő felnőttek létszámát legjobban megközelítette), II./2. olyan képzésre nyújtanak be támogatási igényt, amelyek a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítésekre irányulnak (3.1. a) pont szerint). Összesen: max. 20 pont % 20 pont 75-90% 10 pont 75% alatt 0 pont 20 pont 100 pont 16. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A teljes Pályázati Dokumentáció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjáról, ( valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról ( tölthető le A benyújtott pályázatok értékelésében és a döntésben résztvevők a pályázati eljárás lezárásáig a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak Az NSZFI a pályázó által hibásan közölt levelezési cím miatti téves postázásért és a postai úton történő kézbesítés hibáiért felelősséget nem vállal A támogatást nem nyert pályázatok másolati példányait az NSZFI a 15.3.c.) pontban írt értesítés kézbesítését követő 10 munkanapon belül megsemmisíti, amennyiben a pályázók azokat e határidőn belül - saját költségükre - nem szállítják el. 15

16 17. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK a) Fogyatékkal élő felnőtt: az Fktv ának 8. pontjában meghatározott, a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének megfelelő fogyatékossági igazolással rendelkező azon személy, akinek a fogyatékosságra vonatkozó adatait az Fktv. mellékletének 1. pontja alapján a pályázó kezeli; b) Cégszerű aláírás: a pályázó pontos (cég)neve fölött a képviseletére jogosult személy sajátkezű aláírása, a (cég)bélyegző lenyomatának elhelyezésével; c) Cégszerűen hitelesített másolat: az eredeti okiratnak azzal egyező tartalmú, jól olvasható fénymásolata, amelyet a pályázó "A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!" megjegyzéssel ellátott és a b) pont szerint cégszerűen aláírt. 18. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kapcsolattartó munkatársak: Stefanidesz Róbert Telefon: 06/ Szakreferens Halasi Melinda Telefon: 06/ Programmenedzser Schubauer Ágnes Telefon: 06/ Programmenedzser Honlap: Fax: 06/ Budapest, október 19. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 16

17 III. MELLÉKLETEK PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNYOK 17

18 III/1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ELŐLAP A pályázat azonosító sorszáma:. (NSZFI tölti ki) A pályázat iktatószáma: (NSZFI tölti ki) PÁLYÁZAT AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A pályázó neve: A pályázó székhely szerinti címe:. 18

19 III/2.A. sz. melléklet KÉPZÉSI ADATLAP (Minden képzésről külön-külön kell ki tölteni.) A felnőttképzési intézmény - neve: A támogatásban részesíthető képzés - megnevezése: - azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): - megvalósításának helye, címe: - megkezdésének tervezett időpontja: - befejezésének tervezett időpontja: - óraszáma : óra ebből elmélet óra ebből gyakorlat óra A támogatásban részesíthető képzésben résztvevő fogyatékkal élő felnőttek - összlétszáma: fő Az igényelt támogatás összege: Ft, melyből - a képzés díja 1 főre: Ft (óra x fajlagos) - az első vizsgadíj összege 1 főre:* Ft (Ft/vizsga x fő) Az igényelt támogatás évre jutó összege: Ft Az igényelt támogatás évre jutó összege: Ft Az igényelt támogatás évre jutó összege: Ft Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás Az OKJ-ban szereplő képzések esetén. 19

20 III/2.B. sz. melléklet A MEGVALÓSÍTANDÓ KÉPZÉSEK ÖSSZESÍTŐ ADATLAPJA A felnőttképzési intézmény - neve: Képzés megnevezése Képzés helyszíne Megye Város OKJ száma / program akkreditációs száma Tervezett létszám (fő) Tervezett óraszám (óra) Igényelt támogatási összeg (Ft) Normatíva (Ft/fő/óra) Összesen x x x Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 20

21 III/3. sz. melléklet NYILATKOZAT A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRÓL (Minden pályázó kitölti, kivéve az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókat.) Alulírott, a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendelet 2. (2) bekezdése alapján, hogy: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (7) bekezdésében meghatározott általános feltételeknek, valamint a 15. (9) bekezdés a)-b)-c) pontjaiban meghatározott különös feltételeknek, azaz a fenti törvényben a rendezett munkaügyi kapcsolatrendszerre előírt követelményeknek azok ismerete alapján és betartásával, mint munkáltató, megfelelünk, munkaügyi kapcsolatrendszerünk rendezett. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 21

22 III/4. sz. melléklet NYILATKOZAT CSŐD- FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL (Minden pályázó kitölti.) Alulírott.., a pályázó (a továbbiakban: pályázó) törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Tudomásul veszem, hogy a fenti eljárások bármelyikének eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha velünk szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul, illetőleg ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk keletkezett. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 22

23 III/5. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPPAL FENNÁLLÓ KAPCSOLATRÓL (Minden pályázó kitölti.) Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy a Munkaerő-piaci Alap alaprészének felnőttképzési célú keretéből a és évben meghirdetett pályáztatások során a pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az elnyert pályázat(ok) alapján kötött szerződés(ek)ben vállaltakkal szemben nincs teljesítetlen kötelezettségünk, az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített kötelezettségünk nincs. Tudomásul veszem, hogy a megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 23

24 III/6. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGEK VÁLLALÁSÁRÓL (Minden pályázó kitölti) Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy a) a Pályázati kiírásban foglalt támogatási feltételeknek megfelelünk, a pályázatot csak az MPA képzési alaprésze felnőttképzési célra felhasználható kerete terhére, a kiírásban meghatározott képzés támogatásának elnyerése céljából adjuk be, így a jelen pályázat és annak célja nem azonos bármely más kiíró által különös tekintettel a központi költségvetés terhére - kiírt pályázatra benyújtott, illetve benyújtandó pályázatunkkal, b) vállaljuk, hogy a támogatás elnyerése esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a kiírónak (NSZFI) benyújtjuk a számlánkat kezelő pénzintézet által záradékolt inkasszó nyilatkozatot és megbízást, a támogató irányába jelentkező visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetére vonatkozóan a támogató bankszámlájára történő azonnali beszedésre, a követelés érvényesítésére, c) a támogatás elnyerése esetén a jelen Pályázati dokumentáció feltételein alapuló Támogatási szerződés aláírására készen állunk, illetve a dokumentációban foglalt feltételeket tudomásul vesszük, d) a pályázattal összefüggő adatok közérdekűnek tekinthetők és nyilvánosságra hozhatók, e) a pályázat megvalósításával kapcsolatos pénzforgalmat a Támogatási Szerződés aláírásának napjától elkülönített főkönyvi számlán könyveljük, hogy az biztosítsa a képzési program megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű azonosítását, f) tudomásul vesszük, hogy a benyújtott dokumentációt a kiíró sem a támogatás elnyerése, sem a pályázat elutasítása esetén nem küldi vissza, g) tudomásul vesszük, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén minket a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül, h) hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és az Ámr. 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából adószámunkat (adóazonosító jelünket), társadalombiztosítási folyószámlaszámunkat a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, i) tudomásul vesszük, hogy szervezetünknek mint a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye - a 15/2007. (IV.13.) SZMM Rendeletben szabályozott módon - nyilvánosságra hozható, j) a pályázati felhívásban előírt valós értékű érvényesíthető biztosítékokkal rendelkezünk, k) hozzájárulunk a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez, l) hozzájárulunk ahhoz, hogy a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a 24

25 pénzügyi adatbázishoz, m) kijelentjük, hogy megfelelünk a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ban megfogalmazott követelményeinek, valamint vállaljuk, hogy az Áht. 15. (11) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátjuk, n) a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályoktól eltérő magatartás megvalósítása (pl. ún. fekete foglalkoztatás ) miatt az elmúlt két évben velünk szemben marasztaló határozat jogerősen nem született, o) munkaügyi kapcsolataink rendezettek, a munkaügyi ellenőrzés törvényben rögzített kritériumrendszerének megfelelünk, az abban foglalt munkajogi szabályokat betartjuk. Kijelentem, hogy a pályázatunkban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek. Kijelentem továbbá, hogy a jelen pályázat tárgyában pályázatot korábban a következő pályázati kiírás alapján nyújtottunk be: Jelen nyilatkozatot az MPA képzési alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretéből finanszírozandó, állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés támogatására a szociális és munkaügyi minisztérium megbízásából az NSZFI által kiírt pályázathoz teszem a Képzési intézmény nevében. A nyilatkozatban foglaltak valódiságáért büntetőjogi felelősséget vállalok. Aláírásommal a Nyilatkozat valamennyi ránk vonatkozó pontját elismerem. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 25

26 III/7. sz. melléklet NYILATKOZAT A ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY ALAPJÁN (Minden pályázó kitölti) A kis-és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvt.) alapján ezúton nyilatkozom, hogy a szervezetünk a Kkvt. szerint (a megfelelő rész aláhúzandó!): 1.) kis-és középvállalkozás, 2.) kisvállalkozás, 3.) mikrovállalkozás, 4.) nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. Magyarázat: 1.) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2.) Kisvállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3.) Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 4.) Nem minősül KKV-nak a fenti kritériumok valamelyikének egyébként megfelelő - azon vállalkozás sem, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %- ot. Ezt a korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a Kkvt pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. Megjegyzés: Egyéni vállalkozónak is ki kell töltenie, vállalkozását értelemszerűen besorolva. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 26

27 III/8. sz. melléklet A FOGYATÉKOSSÁG IGAZOLÁSA Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy az általam indítandó képzésekben részt vevő fogyatékkal élő felnőttek támogatására való jogosultságát alátámasztó 123/2007. (V.31.) Korm. rendelet 5 sz. melléklet szerint, a fogyatékkal élő felnőttek képzéséhez nyújtható normatív támogatás jogszerű igénybevételéhez szükséges, a fogyatékosság megállapítását, annak mértékét, illetve végleges vagy időszakos voltát igazoló szakvélemény kiadására - az Országos Orvosszakértői Intézet illetékes szakértő bizottsága mellett - az alábbi szervek - hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakorvosa/szakfőorvosa, - látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakorvosa/szakfőorvosa, - mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinikák, kórházak, szakrendelők szakorvosa/szakfőorvosa, - beszéd- és más fogyatékkal élő felnőttek esetében a területileg illetékes szakintézet szakorvosa/szakfőorvosa által kiállított igazolásokat, hallgatóktól beszerzem és 5 évig megőrzöm. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás 27

28 III/9. sz. melléklet A regionális munkaügyi központok meghatározása alapján a fogyatékkal élő felnőttek által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listája. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Sorszám Szakképesítés megnevezése 1. Betanított varró 2. Bolti eladó + pénztárgép kezelő 3. Cipőfelsőrész készítő 4. Cukrász 5. Csomagoló és dobozkészítő 6. ECDL vizsgára felkészítő 7. Faiskolai munkás 8. Gépkezelő karbantartó 9. Gyógynövénytermelő, gyógynövény-válogató 10. Gyorsétkeztetési és ételeladó 11. Gyümölcsfeldolgozó, zöldségfeldolgozó 12. Hulladékkezelő, hulladékválogató 13. Húsipari csomagoló 14. Kerékpárszerelő 15. Kereskedő, boltvezető 16. Kerti munkás 17. Kerti munkás 18. Kéz és lábápoló, műkörömépítő 19. Kiadvány- és képszerkesztő 20. Kisteljesítményű kazánfűtő 21. Konyhai kisegítő 22. Kosárfonó és fonott-bútorkészítő 23. Könnyűgép kezelő 24. Közbeszerzési referens 25. Külkereskedelmi üzletkötő 26. Logisztikai ügyintéző 27. Mechatronikai műszerész 28. Parkgondozó 29. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 30. Pincér 31. Raktárkezelő 32. Seprű és kefegyártó 33. Sütőipari munkás 28

29 III/9. sz. melléklet A regionális munkaügyi központok meghatározása alapján a fogyatékkal élő felnőttek által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listája. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Sorszám Szakképesítés megnevezése 34. Szakács 35. Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 36. Számítógépes adatrögzítő, adminisztrátor 37. Száraztésztagyártó 38. Szociális gondozó és ápoló 39. Szőnyegszövő 40. Takarító 41. Társadalombiztosítási ügyintéző 42. Tehergépkocsi vezető (C kategóriás jogosítvány) 43. Textiltermék-összeállító 44. Vendéglős 45. Virágkötő 29

30 III/9. sz. melléklet A regionális munkaügyi központok meghatározása alapján a fogyatékkal élő felnőttek által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listája. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sorszám Szakképesítés megnevezése 1. CNC-forgácsoló 2. Frissítő masszőr 3. Gyógymasszőr 4. Munkaerő-piaci szolgáltató ügyintéző 5. Műanyag-feldolgozó 6. Rész-szakképesítés egyéb műanyagtermék gyártó 7. Rész-szakképesítés műanyag hegesztő, hőformázó 8. Szállodai portás, recepciós 9. Számítástechnikai műszerész 10. Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 11. Szociális segítő (asszisztensek) 12. Takarító 30

31 III/9. sz. melléklet A regionális munkaügyi központok meghatározása alapján a fogyatékkal élő felnőttek által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listája. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi központ Sorszám Szakképesítés megnevezése 1. Bérügyintéző 2. Bőrdíszműves 3. Burkoló 4. Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 5. Élelmiszeripari gépkezelő 6. Fajáték készítő 7. Famegmunkáló 8. Hulladékfeldolgozógép kezelő 9. Kiadvány és képszerkesztő 10. Kosárfonó és fonottbútor készítő 11. Könyvkötő 12. Köszörűs 13. Marós 14. Nyomdai Gépmester 15. Órás 16. Számítógép szerelő, karbantartó 17. Számítógépes adatrögzítő 18. Takarító 19. Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 20. Társadalombiztosítási ügyintéző 21. Üvegműves 31

32 III/9. sz. melléklet A regionális munkaügyi központok meghatározása alapján a fogyatékkal élő felnőttek által ellátható munkakörökhöz szükséges szakképesítések megszerzését eredményező képzések listája. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sorszám Szakképesítés megnevezése 1. Cipőfelsőrész készítő 2. Dísznövénytermesztő 3. ECDL 7 modulos 4. Egyéb papíripari képzés 5. Európai üzleti asszisztens 6. Felzárkóztató képzések (7-8 osztály) 7. Gyógymasszőr 8. Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető 9. Integrált ügyfélkapcsolatok 10. Jelnyelvi tolmács 11. Kisállattenyésztő 12. Közbeszerzési referens 13. Minőségirányítási belső auditor 14. Papíripar nyomdaipari gépkezelő 15. Parkgondozó 16. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 17. Számítástechnikai műszerész 18. Szociális gondozó- és ápoló 19. Szőlőtermelő 20. takarító 21. Ügykezelő titkár 22. Varrónő 23. Virágkötő 32

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára A Nemzetgazdasági Minisztérium P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/1 állami erdészeti társaságok számára m e g h í v á s o s p á l y á z a t o t h i

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig Jogszabályi háttér: * 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról * 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésr

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2016. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben