VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS"

Átírás

1 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak, önfoglalkoztatók, vállalkozások, elsősorban KKV-k és mikrovállalkozások részére A ROP Szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása című komponensének keretében ROP342/C/2005/ november 29.

2 TARTALOM I. A felhívás háttere... 2 II. A felhívás célja... 3 III. A felhívás célcsoportjai... 3 IV. A képzések témája... 5 V. A jelentkezés és a programban való részvétel általános feltételei... 5 VI. A jelentkezés részletes feltételei célcsoportonként... 6 VI. 1. ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK... 6 VI.1.1. A támogatás mértéke és módja... 6 VI.1.2. Képzés kiválasztásának területi feltételei... 7 VI.1.3. A jelentkezés helye és ideje... 7 VI.1.4. A jelentkezés módja Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére A jelentkezések elbírálása Képzés kiválasztása és a képzési szerződés megkötése Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val Képzésen való részvétel VI. 2. VÁLLALKOZÁSOK VI.2.1. A támogatás mértéke és módja VI.2.2. Jelentkezés területi feltételei VI.2.3. A jelentkezés helye és ideje VI.2.4. A jelentkezés módja Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére A jelentkezések elbírálása A vállalkozás alkalmazottainak bejelentése Képzés kiválasztása, a képzési szerződés megkötése Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val Képzésen való részvétel VII. Adatmódosítás VIII. További információ IX. A jelentkezési feltételek módosulása X. Panaszok benyújtása sz. Melléklet:Megyei kereskedelmi és iparkamarák és a VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetősége sz. Melléklet:Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája

3 A VÁTI KHT. FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 3.4 INTÉZKEDÉS 2. KOMPONENSÉNEK KERETÉBEN VÁLLALKOZÁSOK, ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK KÉPZÉSEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSÁRA I. A FELHÍVÁS HÁTTERE Az Európai Unió Bizottsága az Európai Szociális Alapból és a Magyar Kormány az állami költségvetésből támogatást nyújt a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 3.4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása című intézkedése alább megfogalmazott céljainak elérése érdekében: Megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása a szakemberhiánnyal küzdő kulcsfontosságú ágazatokban, valamint hiányszakmákban A turisztikai vállalkozások sikeres működésének elősegítése humán kapacitásaik fejlesztésével. Minden régióban bizonyos ágazatokra és szakmákra a munkaerő és szakismeret eltérő mértékű hiánya jellemző. A régiók gazdasági versenyképességének növeléséhez ezért a piaci igényeknek megfelelő szakismeretekkel rendelkező munkaerő szükséges. Az intézkedés megvalósítása a régiók fejlesztési stratégiája alapján a ROP Programkiegészítő Dokumentumban rögzített kulcsfontosságú ágazatokra fókuszál, valamint a hiányszakmák és szakképzettségi hiányosságok tekintetében rendelkezésre álló adatokon alapul. A ROP 3.4 intézkedés 1. komponense keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a regionális munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti összhang erősítése érdekében folyamatosan elemzi a regionális munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat alakulását, azonosítja a hiányzó képzési programokat. A regionális munkaerő-piaci elemzésekre építve a ROP 3.4 intézkedés 2. komponense keretében akkreditált képzőintézmények a régiók munkaerő-piaci igényeihez igazodó képzési programokat valósítanak meg. A képzési programokon történő részvételhez a jelen felhívás célcsoportjai költségtérítés formájában támogatást igényelhetnek, a ROP 3.4 intézkedés 2. komponense keretében. A program felelõse a Regionális Fejlesztés Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (ROP IH), a program végső kedvezményezettje és a szakmai megvalósítója a VÁTI Kht. A ROP Irányító Hatóság június 7-én kötött támogatási szerződést a VÁTI Kht.-val a program lebonyolítására. A választható képzések körét a régiós képzési listák tartalmazzák, melyek a internetes honlapon tekinthetők meg. A képzési kínálat a program ideje alatt rendszeresen frissítésre és bővítésre kerül az aktuális igények szerint. 2

4 A jelen felhívás keretében az intézkedés célcsoportját képező alkalmazottak, önfoglalkoztatók, illetve vállalkozások (az alkalmazottaik után) igényelhetik a képzési díj részleges megtérítését a régiós képzési listákon szereplő képzéseken történő részvétel esetén. A jogosult jelentkezőkkel a VÁTI Kht. költségtérítési megállapodást köt a kiválasztott képzésre vonatkozóan. A felhívás támogatás lehetőségét kínálja egyrészről azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani kívánják alkalmazottaik szakmai felkészültségét OKJ-s szakképzési valamint szakmai továbbképzési programokon keresztül. Másrészről, magánszemélyeknek nyújtott támogatás révén a kijelölt szakmákban lehetőség nyílik önfoglalkoztatók, továbbá alkalmazásban álló személyek OKJ-s szakképzésére is, melynek célja piacképes szakmai ismeretek megszerzése révén a foglalkoztathatósági esélyek javítása. A ROP program keretében a közötti időszak folyamán a képzési költségtérítésre odaítélhető teljes pénzügyi keret 1,67 milliárd forint, melynek 75% -át a Strukturális Alapok, Európai Szociális Alapja biztosítja. II. A FELHÍVÁS CÉLJA A felhívás célja azon feltételek meghatározása, melyek teljesítése esetén a célcsoportok tagjai jogosultságot szereznek a képzési díj részleges megtérítésére a régiós képzési listákon szereplő képzési programokon való részvétel esetén. III. A FELHÍVÁS CÉLCSOPORTJAI A ROP képzési programban az alábbi célcsoportok tagjai vehetnek részt és igényelhetnek költségtérítést a VÁTI Kht.-tól a régiós képzési listán szereplő szakmai képzéseken történő részvételükhöz: 1. Alkalmazottak munkavállalók, akik a Munka törvénykönyve (1992.évi XXII Törvény) szerint munkaviszonyban álló nagykorú magánszemélyek. 2. Önfoglalkoztatók egyéni vállalkozó (Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. Törvény alapján) önálló tevékenységet végző magánszemély (adószámmal rendelkező, egyéni vállalkozáson kívül önálló tevékenységet folytató magánszemély) közkereseti társaság, betéti társaság, valamint korlátolt felelősségű társaság formában működő társas vállalkozások személyesen és 3

5 tényegesen közreműködő tagjai. (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján) A személyes közreműködés történhet a társasági szerződésben rögzített módon, vagy megbízás alapján. szövetkezetek személyesen és ténylegesen közreműködő tagjai (A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján) az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően. segítő családtag (A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. Törvény 4.. g) pontja alapján) Az Országos Egészségbiztosítás Pénztárhoz bejelentett, igazoltan tevékenységet folytató segítő családtagok. 3. Vállalkozások Magyarországon székhellyel rendelkező és ténylegesen működő egyéni vállalkozások (Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. Törvény alapján) közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat formában működő gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján) szövetkezetek (A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján) Vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisba (EMMA) bejelentett nagykorú alkalmazottaik esetében igényelhetik, akik a vállalkozással a Munka törvénykönyve (1992. évi XXII. Törvény) szerint munkaviszonyban álló magánszemélyek, és a vállalkozásban tagsági viszonnyal nem rendelkeznek. A jelentkezőknek a fenti célcsoportok valamelyikéhez való tartozásukat a 2. számú mellékletben meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolniuk. A felhívásra nem jelentkezhetnek: Azon természetes és jogi személyek, akik nem tartoznak a fenti célcsoportok egyikébe sem. Köztisztviselők, közalkalmazottak, mezőgazdasági őstermelők, szövetkezet és gazdasági társaságok nem személyesen közreműködő tagjai, szakmunkástanulók, regisztrált munkanélküliek. Off-shore cégek (1996. évi LXXXI. törvény pont értelmében) 4

6 A képzési listán szereplő intézmények alkalmazottai, munkatársai, oktatói nem finanszírozhatók az intézményük által szervezett képzéseken akkor sem, ha a fenti csoportok valamelyikébe tartoznak. A VÁTI Kht. alkalmazottai, akkor sem, ha a fenti csoportok valamelyikébe tartoznak. Olyan személyek, akik az adott képzésen való részvételre egyéb állami vagy uniós forrásból támogatásban részesülnek. Olyan személyek, akik bármilyen egyéb állami vagy uniós forrásból támogatásban részesültek korábban, és saját hibájukból, a vállalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Olyan személyek, akikkel a VÁTI Kht. korábban költségtérítési megállapodást kötött, és a megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek még nem tettek eleget, vagy a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket számukra felróható okból nem teljesítették, és ezért kizárásra kerültek. IV. A KÉPZÉSEK TÉMÁJA A program keretében akkreditált képzőintézmények a régiók igényeire épülő OKJ-s szakképzési és szakmai továbbképzési programokat kínálnak a célcsoport tagjai számára. A támogatott képzések kínálatát a VÁTI Kht. által közzétett régiós képzési listák tartalmazzák. Az egyes régiók képzési listái különböző képzéseket tartalmaznak, amit a térségenként eltérő iparágak és szakképzettségi igény indokol. A régiós listák által kínált képzések köre rendszeresen frissítésre és bővítésre kerül az aktuális munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. Az aktuális képzési lista megtekinthető a honlapon. V. A JELENTKEZÉS ÉS A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A ROP képzési programban történő részvételhez jelentkezési dokumentációt (pályázatot) kell benyújtani a felhívás VI.-VIII. pontjaiban meghatározott feltételek szerint a felhívás III. pontjában rögzített célcsoportok tagjainak a célcsoporthoz tartozás igazolása céljából. A felhívás keretében kizárólag a III. pont szerinti célcsoportok igazolt tagjai kaphatnak támogatást képzésen való részvételükhöz.. Amennyiben a jelentkező célcsoporthoz tartozása igazolt, újabb pályázat benyújtása nem szükséges a képzésekre jelentkezés alkalmával a program 5

7 folyamán, feltéve, hogy a célcsoporthoz tartozást megváltoztató tény nem merül fel. A támogatásra jogosultak a VÁTI Kht. által közzétett régiós képzési listákon szereplő képzési programok közül választhatnak és kizárólag ezekre vonatkozóan részesülhetnek a képzés díjának részleges megtérítésében. A képzési program kiválasztásánál a támogatásra jogosultnak a felhívás VI. pontjában megjelölt területi feltételeket is figyelembe kell venni. A támogatásra jogosult jelentkező köteles a VÁTI Kht. által megállapított támogatás összege és a kiválasztott képzés díja közötti különbözetet önmaga biztosítani. Képzés díjának részleges megtérítésében csak az a jelentkező részesülhet, akivel a VÁTI Kht. költségtérítési megállapodást kötött. A kiválasztott képzéseknek legkésőbb december 31.-ig le kell zárulniuk. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában befogadni költségtérítési igényt olyan képzésekre, amelyek nem fejeződnek be a megjelölt határidőig. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában befogadni költségtérítési igényt olyan képzésekre, amelyek nem szerepelnek a közzétett régiós képzési listákon, illetve a listákról bármely okból törlésre kerültek. VI. A JELENTKEZÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI CÉLCSOPORTONKÉNT VI. 1. ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK VI A támogatás mértéke és módja Alkalmazottak és önfoglalkoztatók esetében a támogatás mértéke a kiválasztott képzés díjának legfeljebb 80%-a, de maximum forint/fő, mely keretösszeg több képzésen való részvételhez is felhasználható. A képzési díj részleges megtérítésének módja a következő: A VÁTI Kht. a képzési díj maximum 80%-át téríti meg úgy, hogy a jogosult alkalmazott, vagy önfoglalkoztató a költségtérítési megállapodás VÁTI Kht. -val történő megkötését követően a megállapodásban rögzített önrészt a képzőintézménynek közvetlenül maga fizeti meg. A képzési díj költségtérítési megállapodásban rögzített hányadát a VÁTI Kht. a képzés lezárulását követően közvetlenül a képzőintézménynek téríti meg az alkalmazott, vagy önfoglalkoztató helyett. A támogatás összege nominál értéken kerül meghatározásra a költségtérítési megállapodásban. 6

8 Amennyiben a képzés díjának 80%-a meghaladja a Ft-ot, vagy a személyenként rendelkezésre álló Ft-os keret egy részét a jelentkező e program keretében már más képzésen való részvételre felhasználta, akkor az igénybe vehető költségtérítési keret és a képzési díj közötti különbözet összegét a jelentkező maga köteles önrész formájában a képzőintézménynek megfizetni. A VÁTI Kht. nem biztosít költségtérítést az esetleges pótvizsgákra, továbbá a címzett hibájából a képzési időszak meghosszabbodásából fakadó többlet költségekre. A VÁTI Kht.-t nem terheli felelősség, ha a jelentkező a költségtérítési megállapodás megkötése előtt a képzés díját, vagy annak a jelentkezőre jutó önrészét megfizette és a VÁTI Kht. a képzésre jelentkezését negatívan bírálta el. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában megtéríteni a képzési költségeket abban az esetben sem, ha a létrejött költségtérítési megállapodás alapján a képzés lezárásának eredeti időpontja december 31. előtti időpont volt, de a képzés megvalósítása és lezárása bármilyen okból és bármelyik fél (akár a jelentkező, akár a képző intézmény) hibájából jelentős késedelmet szenved és a képzés lezárása nem valósul meg a megjelölt határidőig. A szerződéskötéssel és a költségtérítési megállapodással kapcsolatos további részletekről honlapon tájékozódhat. VI.1.2. Képzés kiválasztásának területi feltételei A felhívás III. pontjában meghatározott alkalmazottak illetve önfoglalkoztatók esetében a célcsoport tagjai kizárólag az állandó lakhelyük vagy a munkahelyük szerinti régiók képzési listáin szereplő képzésekből választhatnak. A fentiek alapján meghatározott régiókon kívül más régiók képzési listáin szereplő képzéseken, illetve a listákon nem szereplő képzési programokon való részvétel céljából a célcsoportok tagjai jelen felhívás keretében nem jogosultak támogatást igénybe venni. VI A jelentkezés helye és ideje A ROP programban való részvétel céljából a célcsoporthoz tartozást igazoló pályázatot a kiválasztott képzésre történő jelentkezést megelőzően kell benyújtani. A pályázatot 1 eredeti példányban, az alkalmazott vagy önfoglalkoztató állandó lakóhelye szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseletre kell benyújtani. A VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 7

9 A dokumentáció benyújtható személyesen, illetve tértivevényes postai úton, mely esetben a Képviseletre történő kézbesítés dátuma lesz a hivatalos beérkezés dátuma. Amennyiben a jelentkezés formai vagy jogosultsági okból elutasításra kerül, a pénzügyi források rendelkezésre állásáig, de legkésőbb várhatóan 2007 közepéig folyamatosan lehetőség van új jelentkezés benyújtására. VI A jelentkezés módja 1. Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére a ROP képzési programban Első lépésben a jelentkezőnek pályázatot kell benyújtania az előző pontban (VI.1.3.) meghatározottak szerint. Pályázni a VÁTI Kht. internetes honlapjáról ( letölthető jelentkezési adatlap (formanyomtatvány) kitöltésével és benyújtásával lehet, melyhez csatolni kell a célcsoportonként meghatározott igazoló dokumentumokat. Ezek együttesen alkotják a jelentkezési dokumentációt. Az alkalmazottak illetve az önfoglalkoztatók által kötelezően csatolandó igazoló dokumentumok listáját a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. A formanyomtatványok kitöltéshez kapcsolódó útmutatók szintén letölthetők a internetes oldalról. A formanyomtatványokat kitöltés előtt gondosan tanulmányozzák át, továbbá a felhívás alapján válasszák ki a megfelelő célcsoportot, és csak az adott célcsoportra vonatkozó adatlapot töltsék ki. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei irodáiban működő ügyfélszolgálatokhoz fordulhatnak segítségért és a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokért. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi irodái internet hozzáférést, valamint nyomtatási lehetőséget biztosítanak a személyesen érdeklődő jelentkezők részére, továbbá információt adnak a régiós képzési listák kínálatával és a jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza, továbbá megtalálható a VÁTI Kht. honlapján is. 8

10 A jelentkezési dokumentációt összefűzve (pl. iratkapcsolóval összetűzve) kell benyújtani a VI.1.3. pontban leírtak szerint. 2. A jelentkezések elbírálása A VÁTI Kht. a regionális képviseletére beérkezett jelentkezési dokumentációt regisztrálja, majd elbírálja a felhívásban meghatározott feltételek alapján, hogy a jelentkező célcsoportba tartozása igazolást nyert-e a benyújtott pályázatban. Az elbírálás a beérkezéstől számított maximum 7 napon belül megtörténik. Az elbírálás az alábbi eredményekkel végződhet: 1. Amennyiben a jelentkezési dokumentáció a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, és ezáltal a jelentkező megjelölt célcsoporthoz tartozása igazoltnak tekintett, a jelentkező jogosulttá válik a ROP programban való részvételre. A jogosultság tényét a VÁTI Kht. által kiállított sorszámozott igazolás bizonyítja (Jogosultság Igazolás), mely a sikeres pályázatot benyújtott jelentkező nevére szól. A jelentkezés elfogadásáról a VÁTI Kht. a jelentkezőt írásban értesíti és ezzel egyidőben megküldi a Jogosultság Igazolást. Az értesítést és az igazolást tértivevényesajánlott postai úton kapja meg a jelentkező. A Jogosultság Igazolás az alábbiakat tartalmazza: jelentkező azonosítószáma, amelyen pályázata nyilvántartásra került az igazolás sorszáma a célcsoport megnevezése, melyhez tartozását a jelentkező igazolta a támogatás maximális mértéke százalékos arányban a támogatás keretösszege, melyet a jelentkező igénybe vehet a program keretében a régiók megnevezése, amelyek képzési listáján szereplő képzésekre a támogatást jelentkező felhasználhatja az igazolást kiállító VÁTI képviselet nevét és címét. A Jogosultság Igazolással rendelkező jelentkezőnek a képzés kiválasztását követően a képzésre történő beiratkozáskor az Igazolást be kell mutatni és le kell adni a képzőintézménynek. A Jogosultság Igazolás az első kiválasztott képzésre történő beiratkozásig érvényes. 9

11 A támogatott jelentkezők a képzésre jelentkezésig gondosan őrizzék meg a Jogosultság Igazolást. Amennyiben az igazolásukat elveszítik, azt haladéktalanul jelezzék a VÁTI Kht. illetékes képviseletének, mely az igazolást részükre kiállította. 2. Amennyiben a pályázat formai hiányosságokat tartalmaz, a VÁTI Kht. lehetőséget ad bizonyos hiányosságok, illetve dokumentumok pótlására. A hiánypótlás okáról és tárgyáról, valamint annak módjáról és határidejéről a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt. A pótolt hiányosságok alapján a pályázat elbírálásra kerül. Amennyiben a hiányok pótlásának a jelentkező megfelelően eleget tett, és ennek eredményeként pályázata a felhívás feltételeinek megfelelt, a támogatásra jogosultság tényéről a VÁTI Kht. az előző 1. pontban rögzítettek szerint értesíti. 3. Amennyiben a pályázat nem pótolható formai hiányosságokat tartalmaz, vagy a jelentkező a felhívás feltételeinek nem felel meg, mivel a célcsoporthoz tartozását a benyújtott pályázata nem igazolja, a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt az elutasítás tényéről és annak indokáról. Nem áll fenn a hiánypótolás lehetősége a Jelentkezési Adatlap hiánya esetén. 3. Képzés kiválasztása és a képzési szerződés megkötése A VÁTI Kht. által kiállított Jogosultság Igazolással rendelkező jelentkezők a VI.1.2.pontban leírtak alapján az állandó lakóhelyük vagy a munkahelyük (területi jogosultság) szerinti régiós képzési listákról választhatják ki a számukra megfelelő képzést, amelyen részt kívánnak venni, illetve amely képzés díjának részleges megtérítését a VÁTI Kht.-tól igényelhetik. A régiók képzési listája megtalálható a internetes honlapon. A képzésekről, a beiratkozás feltételeiről és képzések időpontjáról, illetve helyszínéről felvilágosítást az adott képzőintézmény nyújt. Azok a jelentkezők, akiknek célcsoporthoz tartozása igazolást nyert és támogatásra jogosultak, egyidejűleg csak egy képzési programban vehetnek részt és részesülhetnek költségtérítésben. A képzőintézmény a jelentkezővel képzési szerződést köt 3 eredeti példányban a kiválasztott képzésre, majd erről értesíti a VÁTI Kht-t oly módon, hogy megküldi a képzési szerződés egy példányát. 10

12 A képzési szerződés megkötésekor a Jogosultság Igazolás dokumentumot a jelentkező köteles átadni a képzőintézménynek. A képzőintézmény és a jelentkező között létrejött képzési szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a jelentkező és a VÁTI Kht. között a kiválasztott képzésre vonatkozó költségtérítési megállapodás megkötésre kerüljön. Ennek értelmében a képzőintézmény nem követelheti a képzés díját, vagy a személy által térítendő önrész megfizetését amíg a jelentkező és a VÁTI Kht. között a költségtérítési megállapodás nem jön létre. A megállapodás megkötéséről, vagy annak meghiúsulásáról a VÁTI Kht. tájékoztatja a képzőintézményt. 4. Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val A képzőintézmény által megküldött képzési szerződés alapján a VÁTI Kht. ellenőrzi, hogy a támogatásra jogosult jelentkező a régiójának megfelelő képzést választott-e a felhívás VI.1.2. pontjában a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételek szerint. Ennek során a jelentkező támogatási keretének ellenőrzése is megtörténik, valamint a kiválasztott képzés díja alapján a jelentkező számára rendelkezésre álló költségtérítés összege is megállapításra kerül. A VÁTI Kht. a képzőintézmény által megküldött képzési szerződés beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül elvégzi az ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a VÁTI Kht. a megállapodás megkötésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről a jelentkezőt értesíti. A megállapodás megkötésének tényéről a VÁTI Kht. értesíti a képzőintézményt, aki ezzel egyidőben jogosulttá válik a képzési díj jelentkező által fizetendő önrészének bekérésére. A VÁTI Kht. a költségtérítési megállapodás megkötésének időpontjában új Jogosultság Igazolást ad a jelentkező számára a fennmaradó támogatási keret mértékéig. A felek által megkötött megállapodás egy eredeti példányát a VÁTI Kht. postai úton megküldi a támogatott jelentkezőnek. A költségtérítési megállapodás megkötése nem kapcsolódik közvetlenül a képzés indításának időpontjához, azonban annak kezdési időpontját követő legkésőbb 7 napon belül meg kell kötni a költségtérítési megállapodást a VÁTI KHt.-val. A VÁTI Kht. minden esetben úgy szabja meg a határidőt az adategyeztetés és megállapodás megkötésére vonatkozóan, hogy az garantálja az eljárás maradéktalan lefolytatását. A határidők és a feltételek elmulasztásából fakadó kár a jelentkezőt terheli. 11

13 Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg adategyeztetés és költségtérítési megállapodás megkötése céljából a VÁTI Kht. illetékes képviseletén a megjelölt határidőig, vagy nem tudja a kért határidőig bemutatni a megállapodás megkötéséhez szükséges iratait, illetve nem igazolja távollétének okát, úgy a kiválasztott képzésre jelentkezését a VÁTI Kht. érvénytelennek tekinti, és erről a képzőintézményt is tájékoztatja. Amennyiben a kiválasztott képzés nem felel meg a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételeknek (VI.1.2. pont), a VÁTI Kht. írásban értesíti erről a tényről a jelentkezőt és a képzőintézményt egyaránt A jelentkező és a képzőintézmény között létrejött képzési szerződés ebben az esetben nem lép életbe. Amennyiben a támogatásra jogosult jelentkező ennek ellenére is fenntartja szándékát a képzésen való részvételre, ezt új képzési szerződés megkötésével teheti meg, azonban a képzés díját magának kell megfizetnie, mivel a VÁTI Kht. ez esetben költségtérítést nem nyújt. A fenti folyamat minden egyes képzésre jelentkezés alkalmával megismétlődik. 5. Képzésen való részvétel A képzésen való részvétel feltételeit a képzési szerződés rögzíti, melynek részleteiről az adott képzést nyújtó intézménynél érdeklődhetnek a jelentkezők. A képzési díj részleges megtérítésének részletes feltételeit, illetve a támogatásra jogosult jelentkező kötelezettségeit a VÁTI Kht. és a jelentkező között létrejövő költségtérítési megállapodás tartalmazza. A költségtérítési megállapodás tervezete a VÁTI Kht. honlapján megtekinthető. 12

14 VI. 2. RÉSZLETES FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK ESETÉN VI.2.1. A támogatás mértéke és módja Vállalkozások esetén a támogatás mértéke és az elszámolható költségek az alábbiak: a képzéseken résztvevő alkalmazott(ak) képzési díjának legfeljebb 60 %-a, de maximum forint/fő, mely keretösszeg ugyanazon alkalmazott esetében több képzésen való részvételéhez is felhasználható. a képzéseken résztvevő alkalmazott(ak) kieső munkaidőre jutó bruttó munkabérének legfeljebb 60%-a, de maximum Ft/fő. Egy vállalkozás összesen maximum forint költségtérítésre jogosult a program keretében. A képzési díj részleges megtérítésének módja a következő: A vállalkozás a VÁTI Kht.-val megkötött költségtérítési megállapodás alapján a képzés teljes díját maga fizeti meg a képzőintézménynek. A VÁTI Kht. a képzési díj költségtérítési megállapodásban megállapított hányadát közvetlenül a vállalkozásnak téríti meg a képzés sikeres lezárását követően. Amennyiben a képzés díjának 60%-a 1 fő esetén meghaladja a Ft-ot, vagy a személyenként rendelkezésre álló Ft-os keret egy részét a beiskolázott alkalmazott esetében a vállalkozás már más képzésen való részvételre felhasználta, akkor az igénybe vehető költségtérítési keret és a képzési díj közötti különbözet összegét a vállalkozás maga köteles önrész formájában a képzőintézménynek megfizetni. A VÁTI Kht. nem biztosít költségtérítést az esetleges pótvizsgákra, illetve a képzésben résztvevők esetleges mulasztásaiból fakadó többletköltségekre. A VÁTI Kht.-t nem terheli felelősség, ha a vállalkozás a költségtérítési megállapodás megkötése előtt a képzés díját megfizette és a VÁTI Kht. a képzésre jelentkezését negatívan bírálta el. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában megtéríteni a képzési költségeket abban az esetben sem, ha a létrejött költségtérítési megállapodás alapján a képzés lezárásának eredeti időpontja december 31. előtti időpont volt, de a képzés megvalósítása és lezárása bármilyen okból és bármelyik fél (akár a jelentkező, akár a képző intézmény) hibájából jelentős késedelmet szenved és a képzés lezárása nem valósul meg a megjelölt határidőig. 13

15 A kieső munkaidőre jutó munkabér hányadának megtérítési módja: A beiskolázott alkalmazott(ak) képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó munkabérének maximum 60%-át a VÁTI Kht. a képzés sikeres elvégzését követően téríti meg közvetlenül a vállalkozásnak. A kieső munkaidőre jutó munkabér részbeni megtérítése nem kötelező eleme a pályázatnak, ezt a lehetőséget igény szerint választhatják a vállalkozások. Az erre vonatkozó igényt a vállalkozásnak az alkalmazottakra vonatkozó Bejelentő Adatlapon (formanyomtatvány) kell jeleznie. A munkabér részleges megtérítéséhez legalább az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: A beiskolázott alkalmazottak munkaidő nyilvántartása a képzés teljes időtartamára vonatkozóan A beiskolázott alkalmazottak bérkifizetését igazoló dokumentumok A munkabér részleges megtérítésének 1 főre jutó keretére is vonatkoznak a képzési díj részleges megtérítésének szabályai. Így a beiskolázott alkalmazott esetében, amennyiben az alkalmazottra jutó Ft-os keret egy részét az előző képzésen való részvétel kapcsán a vállalkozás már felhasználta, a következő képzésen való részvétel bérköltségét a VÁTI Kht. a Ft-ból fennmaradó összeg erejéig téríti meg. A költségtérítési megállapodásban megállapított támogatási összegek nominál értéken kerülnek meghatározásra. A szerződéskötéssel és a költségtérítési megállapodással kapcsolatos további részletekről honlapon tájékozódhat. VI.2.2. Jelentkezés területi feltételei A felhívás III. pontjában meghatározott vállalkozások célcsoport tagjai kizárólag a székhelyük vagy a bejegyzett telephelyeik szerinti régiók képzési listáin szereplő képzésekből választhatnak. A fentiek alapján meghatározott régiókon kívül más régiók képzési listáin szereplő képzések, illetve a listákon nem szereplő képzési programok esetében vállalkozások jelen felhívás keretében nem jogosultak támogatást igénybe venni alkalmazottaik képzése után. 14

16 VI A jelentkezés helye és ideje A ROP programban való részvétel céljából a vállalkozásnak a célcsoporthoz tartozását igazoló pályázatát a képzésre történő jelentkezést megelőzően kell benyújtani.. A pályázatot 1 cégszerűen aláírt, eredeti példányban a vállalkozás székhelye szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseletre kell benyújtani. A VÁTI Kht. képviseleteinek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A dokumentáció benyújtható személyesen, illetve tértivevényes postai úton, mely esetben a Képviseletre történő kézbesítés időpontja lesz a hivatalos beérkezés dátuma. Amennyiben a jelentkezés formai vagy jogosultsági okból elutasításra kerül, a pénzügyi források rendelkezésre állásáig, de legkésőbb várhatóan 2007 közepéig folyamatosan lehetőség van új jelentkezés benyújtására. VI A jelentkezés módja 1. Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére a ROP képzési programban Első lépésben a vállalkozásnak pályázatot kell benyújtania az előző pontban meghatározottak szerint. Pályázni a VÁTI Kht. internetes honlapjáról letölthető jelentkezési adatlap (formanyomtatvány) kitöltésével és benyújtásával lehet, melyhez csatolni kell a célcsoportonként meghatározott igazoló dokumentumokat Ezek együttesen alkotják a jelentkezési dokumentációt. A vállalkozások kötelezően csatolandó dokumentumainak listáját a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. A formanyomtatványok kitöltését segítő útmutatók szintén a internetes oldalról tölthetők le. Azok a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei irodáiban működő ügyfélszolgálatokhoz fordulhatnak segítségért és a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokért. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi irodái internet hozzáférést, valamint nyomtatási lehetőséget biztosítanak a személyesen érdeklődők részére, továbbá információt adnak a régiós képzési listák kínálatával és a jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan. 15

17 Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza, továbbá megtalálható a VÁTI Kht. honlapján is. A jelentkezési dokumentációt összefűzve (pl. iratkapcsolóval összetűzve) kell benyújtani a VI.2.3. pontban leírtak szerint. 2. A jelentkezések elbírálása A VÁTI Kht. a regionális képviseletére beérkezett jelentkezési dokumentációt regisztrálja, majd elbírálja a felhívásban meghatározott feltételek alapján, hogy a jelentkező célcsoportba tartozása igazolást nyert-e a benyújtott pályázatban. Az elbírálás a beérkezéstől számított maximum 7 napon belül megtörténik. Az elbírálás az alábbi eredményekkel végződhet: 1. Amennyiben a jelentkezési dokumentáció a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, és ezáltal a jelentkező célcsoporthoz tartozása igazolt, a jelentkező jogosulttá válik a ROP programban való részvételre. A jogosultság tényét a VÁTI Kht. által kiállított sorszámozott igazolás bizonyítja (Jogosultság Igazolás), mely a sikeres pályázatot benyújtott vállalkozás nevére szól. A jelentkezés elfogadásáról a VÁTI Kht. a jelentkezőt írásban értesíti és ezzel egyidőben megküldi a Jogosultság Igazolást. Az értesítést és az igazolást tértivevényesajánlott postai úton kapja meg a vállalkozás. A Jogosultság Igazolás az alábbiakat tartalmazza: jelentkező azonosítószáma, amelyen pályázata nyilvántartásra került az igazolás sorszáma a célcsoport megnevezése, melyhez tartozását a jelentkező igazolta a támogatás maximális mértéke százalékos arányban a támogatás keretösszege, melyet a jelentkező igénybe vehet a program keretében a régiók megnevezése, amelyek képzési listáján szereplő képzésekre a támogatást jelentkező felhasználhatja az igazolást kiállító VÁTI képviselet nevét és címét. A Jogosultság Igazolással rendelkező vállalkozás a képzés kiválasztását követően az Igazolást köteles bemutatni a képzőintézménynek. Amennyiben a vállalkozás az igazolást elveszíti, haladéktalanul jelezze ezt a VÁTI Kht. illetékes képviseletének, mely az igazolást részére kiállította. 16

18 2. Amennyiben a pályázat formai hiányosságokat tartalmaz, a VÁTI Kht. lehetőséget ad bizonyos hiányosságok, illetve dokumentumok pótlására. A hiánypótlás okáról és tárgyáról, valamint annak módjáról és határidejéről a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt. A pótolt hiányosságok alapján a pályázat elbírálásra kerül. Amennyiben a hiányok pótlásának a jelentkező megfelelően eleget tett, és ennek eredményeként pályázata a felhívás feltételeinek megfelelt, a támogatásra jogosultság tényéről a VÁTI Kht. az előző 1. pontban rögzítettek szerint értesíti. 3. Amennyiben a pályázat nem pótolható formai hiányosságokat tartalmaz, vagy a jelentkező a felhívás feltételeinek nem felel meg, mivel a célcsoporthoz tartozását a benyújtott pályázata nem igazolja, a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt az elutasítás tényéről és annak indokáról. Nem áll fenn a hiánypótolás lehetősége a Jelentkezési Adatlap hiánya esetén. 3. A vállalkozás alkalmazottainak bejelentése A vállalkozásnak a képzésekre beiskolázandó alkalmazottait meg kell neveznie. Ezt az un. Bejelentő Adatlap (formanyomtatvány) alkalmazottankénti kitöltésével tehetik meg. Az alkalmazottakra vonatkozó kitöltött Bejelentő Adatlapokat a vállalkozás benyújthatja a vállalkozás célcsoporthoz tartozását igazoló pályázati dokumentációjával egyidőben, de legkésőbb a képzési szerződés megkötését megelőzően meg kell küldenie a VÁTI Kht. illetékes képviseletének. A támogatásra jogosult vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisban (EMMA) bejelentett alkalmazottaik képzése esetében igényelhetik. A Bejelentő Adatlapon minden esetben fel kell tüntetni az alkalmazott EMMA nyilvántartási számát. 17

19 4. Képzés kiválasztása, a képzési szerződés megkötése A jogosultsági igazolással rendelkező vállalkozások a székhelyük vagy bejegyzett telephelyeik szerinti régiós képzési listákról választhatják ki azt a képzést, illetve képzéseket, amely(ek)re alkalmazottaikat el kívánják küldeni. A régiók képzési listája megtalálható a internetes honlapon. A képzésekről, a beiratkozás feltételeiről és képzések időpontjáról, illetve helyszínéről felvilágosítást az adott képzőintézmény nyújt. A képzőintézmény a vállalkozással szerződést köt 3 eredeti példányban a kiválasztott képzésre, majd erről értesíti a VÁTI Kht-t oly módon, hogy megküldi a szerződés egy példányát. A vállalkozások esetében a képzési szerződésben meg kell nevezni a képzésen résztvevő alkalmazottakat és a szerződésen fel kell tüntetni a vállalkozás azonosító számát is, melyet a VÁTI Kht. által kiállított Jogosultság Igazolás tartalmaz. A képzőintézmény és a vállalkozás között létrejött képzési szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a vállalkozás és a VÁTI Kht. között a kiválasztott képzésre vonatkozó költségtérítési megállapodás megkötésre kerüljön. Ennek értelmében a képzőintézmény nem követelheti a képzési díj megfizetését a vállalkozástól, amíg a jelentkező és a VÁTI Kht. között a költségtérítési megállapodás nem jön létre. A megállapodás megkötéséről, vagy annak meghiúsulásáról a VÁTI Kht. tájékoztatja a képzőintézményt. 5. Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val A vállalkozások esetében a költségtérítési megállapodás megkötését megelőzően az alábbiakat ellenőrzi a VÁTI Kht.: A vállalkozás képzésben résztvevő alkalmazottaira vonatkozóan benyújtott Bejelentő Adatlapokat,, mivel a támogatásra jogosult vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisban (EMMA) bejelentett alkalmazottaik képzése esetében igényelhetik. A képzőintézmény által megküldött képzési szerződés alapján a VÁTI Kht. ellenőrzi, hogy a támogatásra jogosult vállalkozás által kiválasztott képzés, illetve képzések megfelelnek-e a felhívás VI.2.2. pontjában meghatározott területi feltételeknek. Ennek során a vállalkozás támogatási keretének ellenőrzése is megtörténik, valamint a kiválasztott képzés(ek) díja alapján a jelentkező számára rendelkezésre álló képzési költségtérítés összege is megállapításra kerül. 18

20 A VÁTI Kht. a képzőintézmény által megküldött képzési szerződés beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül elvégzi az ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a VÁTI Kht. a megállapodás megkötésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről a jelentkezőt írásban értesíti. A megállapodás megkötésének tényéről a VÁTI Kht. értesíti a képzőintézményt is, amely ezzel egyidőben jogosult kérni a vállalkozástól a képzési díj megfizetését. A VÁTI Kht. a költségtérítési megállapodás megkötésének időpontjában új Jogosultság Igazolást állít ki a vállalkozás számára a fennmaradó támogatási keret mértékéig. A felek által megkötött megállapodás egy eredeti példányát a VÁTI Kht. postai úton megküldi a vállalkozásnak. A költségtérítési megállapodás megkötése nem kapcsolódik közvetlenül a képzés indításának időpontjához, azonban annak kezdési időpontját követő legkésőbb 7 napon belül meg kell kötni a költségtérítési megállapodást a VÁTI KHt.-val. A VÁTI Kht. minden esetben úgy szabja meg a határidőt a megállapodás megkötésére vonatkozóan, hogy az garantálja az eljárás maradéktalan lefolytatását. A határidők és a feltételek elmulasztásából fakadó kár a jelentkezőt terheli. Amennyiben a vállalkozás nem írja alá a költségtérítési megállapodást a VÁTI Kht. által megjelölt határidőig, illetve nem jelzi akadályát a megállapodás megkötésének az adott időpontig, úgy a kiválasztott képzésre jelentkezését a VÁTI Kht. érvénytelennek tekinti, és erről a képzőintézményt is tájékoztatja. Amennyiben a kiválasztott képzés nem felel meg a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételeknek (VI.2.2), a VÁTI Kht. írásban értesíti erről a tényről a vállalkozást és a képzőintézményt egyaránt. A vállalkozás és a képzőintézmény között létrejött képzési szerződés ebben az esetben nem lép életbe. Amennyiben a vállalkozás ennek ellenére fenntartja szándékát, hogy alkalmazottait beiskolázza az adott képzésre, a képzés költségeit magának kell megfizetnie, mivel a VÁTI Kht. ez esetben költségtérítést nem nyújt. A fenti folyamat minden egyes képzésre jelentkezés alkalmával megismétlődik. 19

21 6. Képzésen való részvétel A képzésen való részvétel feltételeit a képzési szerződés rögzíti, melynek részleteiről az adott képzést nyújtó intézménynél érdeklődhetnek a jelentkezők. A képzési díj részleges megtérítésének részletes feltételeit, illetve a támogatásra jogosult jelentkező kötelezettségeit a VÁTI Kht. és a jelentkező között létrejövő költségtérítési megállapodás tartalmazza. A költségtérítési megállapodás tervezete a VÁTI Kht. honlapján megtekinthető. VII. ADATMÓDOSÍTÁS A programban való részvételre jelentkezők és a már Jogosultság Igazolást szerzett alkalmazottak, önfoglalkoztatók illetve vállalakozások egyaránt kötelesek bejelenteni a VÁTI Kht.-nak minden személyi, vagy célcsoporthoz tartozást érintő adat módosulását. A bejelentést a pályázat benyújtása szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseleten kell megtenni személyesen. Amennyiben az adatok úgy módosulnak, hogy az a jelentkező célcsoporthoz tartozását megváltoztatja, abban az esetben új pályázat benyújtása válik szükségessé. VIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A felhíváshoz kapcsolódó régiós képzési listák, jelentkezési útmutatók, formanyomtatványok és részletes információk a honlapon elérhetők. A felhívással kapcsolatos további felvilágosítás a felhívás címére hivatkozással levélben és ben is kérhető az alábbi címen: VÁTI Kht. ROP Végső Kedvezményezetti Csoport 1016 Budapest, Gellérthegy utca A jelentkezéssel kapcsolatban írásban feltett kérdéseket a VÁTI Kht. a beérkezéstől számított 11 munkanapon belül megválaszolja. A jelentkezők által leggyakrabban feltett kérdések, illetve az ezekre vonatkozó válaszok a honlapon olvashatók. 20

22 IX. A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÁSA A felhívás kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított felhívás megjelenésétől számított 8 napig van lehetőség a régi feltételek szerint jelentkezéseket beadni. A felhívás módosítását a felhívás kiírója ugyanazon médiában jelenteti meg, mint ahol az eredeti felhívás megjelent. A felhívás kiírója fenntartja továbbá a jogot a pályázatok befogadási feltételeinek felülvizsgálatára, amelyről írásban értesít minden érintettet. X. PANASZOK BENYÚJTÁSA Az elutasított jelentkező jogosult írásban, indokolt panasszal élni a döntés ellen, hivatkozva az általa beadott jelentkezésre és az elutasítás indokára. A VÁTI Kht. a panaszt megvizsgálja, és az eredményről írásban értesíti a jelentkezőt. A panaszokat a jelentkezők a VÁTI Kht. területileg illetékes regionális képviseleteihez juttathatják el, melyek elérhetőségét a honlapon található lista tartalmazza. Sikeres jelentkezést kívánunk! 21

23 1. sz. Melléklet Megyei kereskedelmi és iparkamarák és a VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetősége ROP

24 INFORMÁCIÓ ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A régiós képzési lista és a jelentkezési adatlapok az interneten elérhetők: Információ és segítségnyújtás kérhető a megyei kereskedelmi és iparkamaráknál: Szervezet neve Cím Telefon Bács-Kiskun megyei 6000 Kecskemét, 76/ Kereskedelmi és Iparkamara Árpád krt.4. Békés megyei Kereskedelmi 5600 Békéscsaba, Penza lkt. 5., 66/ /104 és Iparkamara 5601 Békéscsaba Pf Borsod-Abaúj-Zemplén 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., / /116 megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc Pf Budapesti Kereskedelmi és 1061 Budapest, Krisztina krt / Iparkamara Csongrád megyei 6721 Szeged, Tisza L.krt. 2-4., 62/ Kereskedelmi és Iparkamara Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 6701 Szeged Pf Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., 8002 Székesfehérvár Pf Győr, Szent István út 10/A, 9001 Győr Pf XI DEBRECEN, PETŐFI TÉR 10, 4002 DEBRECEN PF Eger, Telekessy út 2., 3301 Eger Pf Szolnok, Verseghy park Szolnok Pf Tatabánya, Fő tér 36., 2801 Tatabánya Pf Salgótarján, Alkotmány út 9/a, 3101 Salgótarján Pf Pécs, Majorossy I. u. 36., 7601 Pécs Pf Budapest, Podmaniczky F. tér Kaposvár Anna u. 6., 7401 Pf / / / /115 56/ / , 32/ / /

25 Szervezet neve Cím Telefon Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2., 42/ megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4401 Nyíregyháza Pf Tolna megyei Kereskedelmi és 7100 Szekszárd, Arany J. u , 74/ Iparkamara 7100 Szekszárd Pf Vas megyei Kereskedelmi és 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., 94/ Iparkamara 9701 Pf Veszprém megyei 8200 Veszprém., Budapest u. 3. Pf. 88/ Kereskedelmi és Iparkamara 220 Zala megyei Kereskedelmi és 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u / Iparkamara 8901 Zalaegerszeg, Pf.211. Dunaújvárosi Kereskedelmi és 2400 Dunaújváros, Vasmű út / Iparkamara III. em. Nagykanizsai Kereskedelmi és 8800 Nagykanizsa, 93/ Iparkamara Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Szent Imre u Sopron, Deák tér / JELENTKEZÉS A jelentkezési dokumentációt a VÁTI Kht. regionális képviseleteire kell benyújtani: Közép- Magyarország Régió VÁTI Közép-Magyarországi Regionális Képviselet 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: (1) Közép- Dunántúl Régió VÁTI Közép-Dunántúli Regionális Képviselet 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2. Telefon: (22) Nyugat-Dunántúl Régió VÁTI Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselet 9400 Sopron, Új u. 12. Telefon: (99) Dél-Dunántúl Régió VÁTI Dél-Dunántúli Regionális Képviselet 7621 Pécs, Rákóczi út Telefon: (72)

26 Észak- Magyarország Régió VÁTI Észak-Magyarországi Regionális Képviselet 3529 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: (46) Észak- Alföld Régió VÁTI Észak-Alföldi Regionális Képviselet 4024 Debrecen, Simonffy u (Hal-köz üzletház) Telefon: (52) Dél-Alföld Régió VÁTI Dél-Alföldi Regionális Képviselet 6721 Szeged, Gogol u. 3. Telefon: (62)

27 2. sz. Melléklet Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája ROP

28 ROP Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája 1. Alkalmazottak és Önfoglalkoztatók Célcsoport Szükséges dokumentumok: 1. Alkalmazott A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (formanyomtatvány); Megjegyzések Munkáltatói igazolásként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatvány fogadható el. A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. Célcsoport Szükséges dokumentumok: 2. Egyéni vállalkozó A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); ÁFA nyilatkozat (formanyomtatvány); Egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata Megjegyzések ÁFA nyilatkozatként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt formanyomtatvány fogadható el. Az egyéni vállalkozói igazolvány esetében, csak az igazolvány minden oldalát tartalmazó fénymásolat fogadható el. A másolatot nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. Célcsoport 3. Önálló tevékenységet végző magánszemély Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); ÁFA nyilatkozat (formanyomtatvány); 30 napnál nem régebbi APEH - Illetőségigazolás eredeti példánya ÁFA nyilatkozatként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt formanyomtatvány fogadható el. Az Illetőségigazolás az APEH kirendeltségein ingyenesen igényelhető hatósági bizonyítvány. A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 30 napnál nem régebbi APEH által kiállított Illetőségigazolás csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. 27

29 Célcsoport 4. Kkt., Bt., Kft. formában működő társas vállalkozások személyesen közreműködő tagja Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Egységes szerkezetű hatályos létesítő okirat (társasági szerződés/alapító okirat) egyszerű másolata 90 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata Amennyiben megbízáson alapul a tag személyes közreműködése, a személyes közreműködésről szóló megbízás egyszerű másolata A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 90 napnál nem régebbi cégkivonat másolatának csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. A fénymásolatokat nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. Célcsoport 5. Szövetkezetek személyesen közreműködő tagja Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Egységes szerkezetű hatályos létesítő okirat (alapító okirat) egyszerű másolata 90 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata A szövetkezet nyilatkozata a tag személyes közreműködéséről (formanyomtatvány) A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 90 napnál nem régebbi cégkivonat másolatának csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő.a fénymásolatokat nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. A szövetkezet személyes közreműködésről szóló nyilatkozataként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatvány fogadható el. Célcsoport Szükséges dokumentumok: 6. Segítő családtag A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a segítő családtag, ezen a jogcímen fennálló biztosítotti státuszáról, vagy az OEP-hez benyújtott és érkeztetett Bejelentőlap a biztosítottakról című nyomtatvány egyszerű másolata Vállalkozás nyilatkozata a segítő családtag tevékenységéről (formanyomtatvány); Megjegyzés A segítő családtag tevékenységéről szóló nyilatkozataként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatványok fogadhatók el. Felhívjuk figyelmüket, hogy eltérő nyilatkozatot kell kitölteni az egyéni vállalkozónak, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozásoknak (betéti társaság, közkereseti társaság) 28

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás 1.) Ajánlatkérő neve: Kaba Város Önkormányzata Címe: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kapcsolattartó: Szegi Emma polgármester

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez már korábban

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására Budapest

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A I. NFT - ROP célrendszere Átfogó cél A régiók belsőerőforrásainak fenntartható hasznosítása és hozzájárulás

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben