VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS"

Átírás

1 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak, önfoglalkoztatók, vállalkozások, elsősorban KKV-k és mikrovállalkozások részére A ROP Szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása című komponensének keretében ROP342/C/2005/ november 29.

2 TARTALOM I. A felhívás háttere... 2 II. A felhívás célja... 3 III. A felhívás célcsoportjai... 3 IV. A képzések témája... 5 V. A jelentkezés és a programban való részvétel általános feltételei... 5 VI. A jelentkezés részletes feltételei célcsoportonként... 6 VI. 1. ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK... 6 VI.1.1. A támogatás mértéke és módja... 6 VI.1.2. Képzés kiválasztásának területi feltételei... 7 VI.1.3. A jelentkezés helye és ideje... 7 VI.1.4. A jelentkezés módja Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére A jelentkezések elbírálása Képzés kiválasztása és a képzési szerződés megkötése Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val Képzésen való részvétel VI. 2. VÁLLALKOZÁSOK VI.2.1. A támogatás mértéke és módja VI.2.2. Jelentkezés területi feltételei VI.2.3. A jelentkezés helye és ideje VI.2.4. A jelentkezés módja Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére A jelentkezések elbírálása A vállalkozás alkalmazottainak bejelentése Képzés kiválasztása, a képzési szerződés megkötése Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val Képzésen való részvétel VII. Adatmódosítás VIII. További információ IX. A jelentkezési feltételek módosulása X. Panaszok benyújtása sz. Melléklet:Megyei kereskedelmi és iparkamarák és a VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetősége sz. Melléklet:Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája

3 A VÁTI KHT. FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 3.4 INTÉZKEDÉS 2. KOMPONENSÉNEK KERETÉBEN VÁLLALKOZÁSOK, ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK KÉPZÉSEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSÁRA I. A FELHÍVÁS HÁTTERE Az Európai Unió Bizottsága az Európai Szociális Alapból és a Magyar Kormány az állami költségvetésből támogatást nyújt a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 3.4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása című intézkedése alább megfogalmazott céljainak elérése érdekében: Megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása a szakemberhiánnyal küzdő kulcsfontosságú ágazatokban, valamint hiányszakmákban A turisztikai vállalkozások sikeres működésének elősegítése humán kapacitásaik fejlesztésével. Minden régióban bizonyos ágazatokra és szakmákra a munkaerő és szakismeret eltérő mértékű hiánya jellemző. A régiók gazdasági versenyképességének növeléséhez ezért a piaci igényeknek megfelelő szakismeretekkel rendelkező munkaerő szükséges. Az intézkedés megvalósítása a régiók fejlesztési stratégiája alapján a ROP Programkiegészítő Dokumentumban rögzített kulcsfontosságú ágazatokra fókuszál, valamint a hiányszakmák és szakképzettségi hiányosságok tekintetében rendelkezésre álló adatokon alapul. A ROP 3.4 intézkedés 1. komponense keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a regionális munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti összhang erősítése érdekében folyamatosan elemzi a regionális munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat alakulását, azonosítja a hiányzó képzési programokat. A regionális munkaerő-piaci elemzésekre építve a ROP 3.4 intézkedés 2. komponense keretében akkreditált képzőintézmények a régiók munkaerő-piaci igényeihez igazodó képzési programokat valósítanak meg. A képzési programokon történő részvételhez a jelen felhívás célcsoportjai költségtérítés formájában támogatást igényelhetnek, a ROP 3.4 intézkedés 2. komponense keretében. A program felelõse a Regionális Fejlesztés Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (ROP IH), a program végső kedvezményezettje és a szakmai megvalósítója a VÁTI Kht. A ROP Irányító Hatóság június 7-én kötött támogatási szerződést a VÁTI Kht.-val a program lebonyolítására. A választható képzések körét a régiós képzési listák tartalmazzák, melyek a internetes honlapon tekinthetők meg. A képzési kínálat a program ideje alatt rendszeresen frissítésre és bővítésre kerül az aktuális igények szerint. 2

4 A jelen felhívás keretében az intézkedés célcsoportját képező alkalmazottak, önfoglalkoztatók, illetve vállalkozások (az alkalmazottaik után) igényelhetik a képzési díj részleges megtérítését a régiós képzési listákon szereplő képzéseken történő részvétel esetén. A jogosult jelentkezőkkel a VÁTI Kht. költségtérítési megállapodást köt a kiválasztott képzésre vonatkozóan. A felhívás támogatás lehetőségét kínálja egyrészről azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani kívánják alkalmazottaik szakmai felkészültségét OKJ-s szakképzési valamint szakmai továbbképzési programokon keresztül. Másrészről, magánszemélyeknek nyújtott támogatás révén a kijelölt szakmákban lehetőség nyílik önfoglalkoztatók, továbbá alkalmazásban álló személyek OKJ-s szakképzésére is, melynek célja piacképes szakmai ismeretek megszerzése révén a foglalkoztathatósági esélyek javítása. A ROP program keretében a közötti időszak folyamán a képzési költségtérítésre odaítélhető teljes pénzügyi keret 1,67 milliárd forint, melynek 75% -át a Strukturális Alapok, Európai Szociális Alapja biztosítja. II. A FELHÍVÁS CÉLJA A felhívás célja azon feltételek meghatározása, melyek teljesítése esetén a célcsoportok tagjai jogosultságot szereznek a képzési díj részleges megtérítésére a régiós képzési listákon szereplő képzési programokon való részvétel esetén. III. A FELHÍVÁS CÉLCSOPORTJAI A ROP képzési programban az alábbi célcsoportok tagjai vehetnek részt és igényelhetnek költségtérítést a VÁTI Kht.-tól a régiós képzési listán szereplő szakmai képzéseken történő részvételükhöz: 1. Alkalmazottak munkavállalók, akik a Munka törvénykönyve (1992.évi XXII Törvény) szerint munkaviszonyban álló nagykorú magánszemélyek. 2. Önfoglalkoztatók egyéni vállalkozó (Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. Törvény alapján) önálló tevékenységet végző magánszemély (adószámmal rendelkező, egyéni vállalkozáson kívül önálló tevékenységet folytató magánszemély) közkereseti társaság, betéti társaság, valamint korlátolt felelősségű társaság formában működő társas vállalkozások személyesen és 3

5 tényegesen közreműködő tagjai. (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján) A személyes közreműködés történhet a társasági szerződésben rögzített módon, vagy megbízás alapján. szövetkezetek személyesen és ténylegesen közreműködő tagjai (A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján) az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően. segítő családtag (A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. Törvény 4.. g) pontja alapján) Az Országos Egészségbiztosítás Pénztárhoz bejelentett, igazoltan tevékenységet folytató segítő családtagok. 3. Vállalkozások Magyarországon székhellyel rendelkező és ténylegesen működő egyéni vállalkozások (Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. Törvény alapján) közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat formában működő gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján) szövetkezetek (A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján) Vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisba (EMMA) bejelentett nagykorú alkalmazottaik esetében igényelhetik, akik a vállalkozással a Munka törvénykönyve (1992. évi XXII. Törvény) szerint munkaviszonyban álló magánszemélyek, és a vállalkozásban tagsági viszonnyal nem rendelkeznek. A jelentkezőknek a fenti célcsoportok valamelyikéhez való tartozásukat a 2. számú mellékletben meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolniuk. A felhívásra nem jelentkezhetnek: Azon természetes és jogi személyek, akik nem tartoznak a fenti célcsoportok egyikébe sem. Köztisztviselők, közalkalmazottak, mezőgazdasági őstermelők, szövetkezet és gazdasági társaságok nem személyesen közreműködő tagjai, szakmunkástanulók, regisztrált munkanélküliek. Off-shore cégek (1996. évi LXXXI. törvény pont értelmében) 4

6 A képzési listán szereplő intézmények alkalmazottai, munkatársai, oktatói nem finanszírozhatók az intézményük által szervezett képzéseken akkor sem, ha a fenti csoportok valamelyikébe tartoznak. A VÁTI Kht. alkalmazottai, akkor sem, ha a fenti csoportok valamelyikébe tartoznak. Olyan személyek, akik az adott képzésen való részvételre egyéb állami vagy uniós forrásból támogatásban részesülnek. Olyan személyek, akik bármilyen egyéb állami vagy uniós forrásból támogatásban részesültek korábban, és saját hibájukból, a vállalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Olyan személyek, akikkel a VÁTI Kht. korábban költségtérítési megállapodást kötött, és a megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek még nem tettek eleget, vagy a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket számukra felróható okból nem teljesítették, és ezért kizárásra kerültek. IV. A KÉPZÉSEK TÉMÁJA A program keretében akkreditált képzőintézmények a régiók igényeire épülő OKJ-s szakképzési és szakmai továbbképzési programokat kínálnak a célcsoport tagjai számára. A támogatott képzések kínálatát a VÁTI Kht. által közzétett régiós képzési listák tartalmazzák. Az egyes régiók képzési listái különböző képzéseket tartalmaznak, amit a térségenként eltérő iparágak és szakképzettségi igény indokol. A régiós listák által kínált képzések köre rendszeresen frissítésre és bővítésre kerül az aktuális munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. Az aktuális képzési lista megtekinthető a honlapon. V. A JELENTKEZÉS ÉS A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A ROP képzési programban történő részvételhez jelentkezési dokumentációt (pályázatot) kell benyújtani a felhívás VI.-VIII. pontjaiban meghatározott feltételek szerint a felhívás III. pontjában rögzített célcsoportok tagjainak a célcsoporthoz tartozás igazolása céljából. A felhívás keretében kizárólag a III. pont szerinti célcsoportok igazolt tagjai kaphatnak támogatást képzésen való részvételükhöz.. Amennyiben a jelentkező célcsoporthoz tartozása igazolt, újabb pályázat benyújtása nem szükséges a képzésekre jelentkezés alkalmával a program 5

7 folyamán, feltéve, hogy a célcsoporthoz tartozást megváltoztató tény nem merül fel. A támogatásra jogosultak a VÁTI Kht. által közzétett régiós képzési listákon szereplő képzési programok közül választhatnak és kizárólag ezekre vonatkozóan részesülhetnek a képzés díjának részleges megtérítésében. A képzési program kiválasztásánál a támogatásra jogosultnak a felhívás VI. pontjában megjelölt területi feltételeket is figyelembe kell venni. A támogatásra jogosult jelentkező köteles a VÁTI Kht. által megállapított támogatás összege és a kiválasztott képzés díja közötti különbözetet önmaga biztosítani. Képzés díjának részleges megtérítésében csak az a jelentkező részesülhet, akivel a VÁTI Kht. költségtérítési megállapodást kötött. A kiválasztott képzéseknek legkésőbb december 31.-ig le kell zárulniuk. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában befogadni költségtérítési igényt olyan képzésekre, amelyek nem fejeződnek be a megjelölt határidőig. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában befogadni költségtérítési igényt olyan képzésekre, amelyek nem szerepelnek a közzétett régiós képzési listákon, illetve a listákról bármely okból törlésre kerültek. VI. A JELENTKEZÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI CÉLCSOPORTONKÉNT VI. 1. ALKALMAZOTTAK ÉS ÖNFOGLALKOZTATÓK VI A támogatás mértéke és módja Alkalmazottak és önfoglalkoztatók esetében a támogatás mértéke a kiválasztott képzés díjának legfeljebb 80%-a, de maximum forint/fő, mely keretösszeg több képzésen való részvételhez is felhasználható. A képzési díj részleges megtérítésének módja a következő: A VÁTI Kht. a képzési díj maximum 80%-át téríti meg úgy, hogy a jogosult alkalmazott, vagy önfoglalkoztató a költségtérítési megállapodás VÁTI Kht. -val történő megkötését követően a megállapodásban rögzített önrészt a képzőintézménynek közvetlenül maga fizeti meg. A képzési díj költségtérítési megállapodásban rögzített hányadát a VÁTI Kht. a képzés lezárulását követően közvetlenül a képzőintézménynek téríti meg az alkalmazott, vagy önfoglalkoztató helyett. A támogatás összege nominál értéken kerül meghatározásra a költségtérítési megállapodásban. 6

8 Amennyiben a képzés díjának 80%-a meghaladja a Ft-ot, vagy a személyenként rendelkezésre álló Ft-os keret egy részét a jelentkező e program keretében már más képzésen való részvételre felhasználta, akkor az igénybe vehető költségtérítési keret és a képzési díj közötti különbözet összegét a jelentkező maga köteles önrész formájában a képzőintézménynek megfizetni. A VÁTI Kht. nem biztosít költségtérítést az esetleges pótvizsgákra, továbbá a címzett hibájából a képzési időszak meghosszabbodásából fakadó többlet költségekre. A VÁTI Kht.-t nem terheli felelősség, ha a jelentkező a költségtérítési megállapodás megkötése előtt a képzés díját, vagy annak a jelentkezőre jutó önrészét megfizette és a VÁTI Kht. a képzésre jelentkezését negatívan bírálta el. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában megtéríteni a képzési költségeket abban az esetben sem, ha a létrejött költségtérítési megállapodás alapján a képzés lezárásának eredeti időpontja december 31. előtti időpont volt, de a képzés megvalósítása és lezárása bármilyen okból és bármelyik fél (akár a jelentkező, akár a képző intézmény) hibájából jelentős késedelmet szenved és a képzés lezárása nem valósul meg a megjelölt határidőig. A szerződéskötéssel és a költségtérítési megállapodással kapcsolatos további részletekről honlapon tájékozódhat. VI.1.2. Képzés kiválasztásának területi feltételei A felhívás III. pontjában meghatározott alkalmazottak illetve önfoglalkoztatók esetében a célcsoport tagjai kizárólag az állandó lakhelyük vagy a munkahelyük szerinti régiók képzési listáin szereplő képzésekből választhatnak. A fentiek alapján meghatározott régiókon kívül más régiók képzési listáin szereplő képzéseken, illetve a listákon nem szereplő képzési programokon való részvétel céljából a célcsoportok tagjai jelen felhívás keretében nem jogosultak támogatást igénybe venni. VI A jelentkezés helye és ideje A ROP programban való részvétel céljából a célcsoporthoz tartozást igazoló pályázatot a kiválasztott képzésre történő jelentkezést megelőzően kell benyújtani. A pályázatot 1 eredeti példányban, az alkalmazott vagy önfoglalkoztató állandó lakóhelye szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseletre kell benyújtani. A VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 7

9 A dokumentáció benyújtható személyesen, illetve tértivevényes postai úton, mely esetben a Képviseletre történő kézbesítés dátuma lesz a hivatalos beérkezés dátuma. Amennyiben a jelentkezés formai vagy jogosultsági okból elutasításra kerül, a pénzügyi források rendelkezésre állásáig, de legkésőbb várhatóan 2007 közepéig folyamatosan lehetőség van új jelentkezés benyújtására. VI A jelentkezés módja 1. Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére a ROP képzési programban Első lépésben a jelentkezőnek pályázatot kell benyújtania az előző pontban (VI.1.3.) meghatározottak szerint. Pályázni a VÁTI Kht. internetes honlapjáról ( letölthető jelentkezési adatlap (formanyomtatvány) kitöltésével és benyújtásával lehet, melyhez csatolni kell a célcsoportonként meghatározott igazoló dokumentumokat. Ezek együttesen alkotják a jelentkezési dokumentációt. Az alkalmazottak illetve az önfoglalkoztatók által kötelezően csatolandó igazoló dokumentumok listáját a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. A formanyomtatványok kitöltéshez kapcsolódó útmutatók szintén letölthetők a internetes oldalról. A formanyomtatványokat kitöltés előtt gondosan tanulmányozzák át, továbbá a felhívás alapján válasszák ki a megfelelő célcsoportot, és csak az adott célcsoportra vonatkozó adatlapot töltsék ki. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei irodáiban működő ügyfélszolgálatokhoz fordulhatnak segítségért és a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokért. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi irodái internet hozzáférést, valamint nyomtatási lehetőséget biztosítanak a személyesen érdeklődő jelentkezők részére, továbbá információt adnak a régiós képzési listák kínálatával és a jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza, továbbá megtalálható a VÁTI Kht. honlapján is. 8

10 A jelentkezési dokumentációt összefűzve (pl. iratkapcsolóval összetűzve) kell benyújtani a VI.1.3. pontban leírtak szerint. 2. A jelentkezések elbírálása A VÁTI Kht. a regionális képviseletére beérkezett jelentkezési dokumentációt regisztrálja, majd elbírálja a felhívásban meghatározott feltételek alapján, hogy a jelentkező célcsoportba tartozása igazolást nyert-e a benyújtott pályázatban. Az elbírálás a beérkezéstől számított maximum 7 napon belül megtörténik. Az elbírálás az alábbi eredményekkel végződhet: 1. Amennyiben a jelentkezési dokumentáció a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, és ezáltal a jelentkező megjelölt célcsoporthoz tartozása igazoltnak tekintett, a jelentkező jogosulttá válik a ROP programban való részvételre. A jogosultság tényét a VÁTI Kht. által kiállított sorszámozott igazolás bizonyítja (Jogosultság Igazolás), mely a sikeres pályázatot benyújtott jelentkező nevére szól. A jelentkezés elfogadásáról a VÁTI Kht. a jelentkezőt írásban értesíti és ezzel egyidőben megküldi a Jogosultság Igazolást. Az értesítést és az igazolást tértivevényesajánlott postai úton kapja meg a jelentkező. A Jogosultság Igazolás az alábbiakat tartalmazza: jelentkező azonosítószáma, amelyen pályázata nyilvántartásra került az igazolás sorszáma a célcsoport megnevezése, melyhez tartozását a jelentkező igazolta a támogatás maximális mértéke százalékos arányban a támogatás keretösszege, melyet a jelentkező igénybe vehet a program keretében a régiók megnevezése, amelyek képzési listáján szereplő képzésekre a támogatást jelentkező felhasználhatja az igazolást kiállító VÁTI képviselet nevét és címét. A Jogosultság Igazolással rendelkező jelentkezőnek a képzés kiválasztását követően a képzésre történő beiratkozáskor az Igazolást be kell mutatni és le kell adni a képzőintézménynek. A Jogosultság Igazolás az első kiválasztott képzésre történő beiratkozásig érvényes. 9

11 A támogatott jelentkezők a képzésre jelentkezésig gondosan őrizzék meg a Jogosultság Igazolást. Amennyiben az igazolásukat elveszítik, azt haladéktalanul jelezzék a VÁTI Kht. illetékes képviseletének, mely az igazolást részükre kiállította. 2. Amennyiben a pályázat formai hiányosságokat tartalmaz, a VÁTI Kht. lehetőséget ad bizonyos hiányosságok, illetve dokumentumok pótlására. A hiánypótlás okáról és tárgyáról, valamint annak módjáról és határidejéről a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt. A pótolt hiányosságok alapján a pályázat elbírálásra kerül. Amennyiben a hiányok pótlásának a jelentkező megfelelően eleget tett, és ennek eredményeként pályázata a felhívás feltételeinek megfelelt, a támogatásra jogosultság tényéről a VÁTI Kht. az előző 1. pontban rögzítettek szerint értesíti. 3. Amennyiben a pályázat nem pótolható formai hiányosságokat tartalmaz, vagy a jelentkező a felhívás feltételeinek nem felel meg, mivel a célcsoporthoz tartozását a benyújtott pályázata nem igazolja, a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt az elutasítás tényéről és annak indokáról. Nem áll fenn a hiánypótolás lehetősége a Jelentkezési Adatlap hiánya esetén. 3. Képzés kiválasztása és a képzési szerződés megkötése A VÁTI Kht. által kiállított Jogosultság Igazolással rendelkező jelentkezők a VI.1.2.pontban leírtak alapján az állandó lakóhelyük vagy a munkahelyük (területi jogosultság) szerinti régiós képzési listákról választhatják ki a számukra megfelelő képzést, amelyen részt kívánnak venni, illetve amely képzés díjának részleges megtérítését a VÁTI Kht.-tól igényelhetik. A régiók képzési listája megtalálható a internetes honlapon. A képzésekről, a beiratkozás feltételeiről és képzések időpontjáról, illetve helyszínéről felvilágosítást az adott képzőintézmény nyújt. Azok a jelentkezők, akiknek célcsoporthoz tartozása igazolást nyert és támogatásra jogosultak, egyidejűleg csak egy képzési programban vehetnek részt és részesülhetnek költségtérítésben. A képzőintézmény a jelentkezővel képzési szerződést köt 3 eredeti példányban a kiválasztott képzésre, majd erről értesíti a VÁTI Kht-t oly módon, hogy megküldi a képzési szerződés egy példányát. 10

12 A képzési szerződés megkötésekor a Jogosultság Igazolás dokumentumot a jelentkező köteles átadni a képzőintézménynek. A képzőintézmény és a jelentkező között létrejött képzési szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a jelentkező és a VÁTI Kht. között a kiválasztott képzésre vonatkozó költségtérítési megállapodás megkötésre kerüljön. Ennek értelmében a képzőintézmény nem követelheti a képzés díját, vagy a személy által térítendő önrész megfizetését amíg a jelentkező és a VÁTI Kht. között a költségtérítési megállapodás nem jön létre. A megállapodás megkötéséről, vagy annak meghiúsulásáról a VÁTI Kht. tájékoztatja a képzőintézményt. 4. Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val A képzőintézmény által megküldött képzési szerződés alapján a VÁTI Kht. ellenőrzi, hogy a támogatásra jogosult jelentkező a régiójának megfelelő képzést választott-e a felhívás VI.1.2. pontjában a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételek szerint. Ennek során a jelentkező támogatási keretének ellenőrzése is megtörténik, valamint a kiválasztott képzés díja alapján a jelentkező számára rendelkezésre álló költségtérítés összege is megállapításra kerül. A VÁTI Kht. a képzőintézmény által megküldött képzési szerződés beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül elvégzi az ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a VÁTI Kht. a megállapodás megkötésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről a jelentkezőt értesíti. A megállapodás megkötésének tényéről a VÁTI Kht. értesíti a képzőintézményt, aki ezzel egyidőben jogosulttá válik a képzési díj jelentkező által fizetendő önrészének bekérésére. A VÁTI Kht. a költségtérítési megállapodás megkötésének időpontjában új Jogosultság Igazolást ad a jelentkező számára a fennmaradó támogatási keret mértékéig. A felek által megkötött megállapodás egy eredeti példányát a VÁTI Kht. postai úton megküldi a támogatott jelentkezőnek. A költségtérítési megállapodás megkötése nem kapcsolódik közvetlenül a képzés indításának időpontjához, azonban annak kezdési időpontját követő legkésőbb 7 napon belül meg kell kötni a költségtérítési megállapodást a VÁTI KHt.-val. A VÁTI Kht. minden esetben úgy szabja meg a határidőt az adategyeztetés és megállapodás megkötésére vonatkozóan, hogy az garantálja az eljárás maradéktalan lefolytatását. A határidők és a feltételek elmulasztásából fakadó kár a jelentkezőt terheli. 11

13 Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg adategyeztetés és költségtérítési megállapodás megkötése céljából a VÁTI Kht. illetékes képviseletén a megjelölt határidőig, vagy nem tudja a kért határidőig bemutatni a megállapodás megkötéséhez szükséges iratait, illetve nem igazolja távollétének okát, úgy a kiválasztott képzésre jelentkezését a VÁTI Kht. érvénytelennek tekinti, és erről a képzőintézményt is tájékoztatja. Amennyiben a kiválasztott képzés nem felel meg a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételeknek (VI.1.2. pont), a VÁTI Kht. írásban értesíti erről a tényről a jelentkezőt és a képzőintézményt egyaránt A jelentkező és a képzőintézmény között létrejött képzési szerződés ebben az esetben nem lép életbe. Amennyiben a támogatásra jogosult jelentkező ennek ellenére is fenntartja szándékát a képzésen való részvételre, ezt új képzési szerződés megkötésével teheti meg, azonban a képzés díját magának kell megfizetnie, mivel a VÁTI Kht. ez esetben költségtérítést nem nyújt. A fenti folyamat minden egyes képzésre jelentkezés alkalmával megismétlődik. 5. Képzésen való részvétel A képzésen való részvétel feltételeit a képzési szerződés rögzíti, melynek részleteiről az adott képzést nyújtó intézménynél érdeklődhetnek a jelentkezők. A képzési díj részleges megtérítésének részletes feltételeit, illetve a támogatásra jogosult jelentkező kötelezettségeit a VÁTI Kht. és a jelentkező között létrejövő költségtérítési megállapodás tartalmazza. A költségtérítési megállapodás tervezete a VÁTI Kht. honlapján megtekinthető. 12

14 VI. 2. RÉSZLETES FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK ESETÉN VI.2.1. A támogatás mértéke és módja Vállalkozások esetén a támogatás mértéke és az elszámolható költségek az alábbiak: a képzéseken résztvevő alkalmazott(ak) képzési díjának legfeljebb 60 %-a, de maximum forint/fő, mely keretösszeg ugyanazon alkalmazott esetében több képzésen való részvételéhez is felhasználható. a képzéseken résztvevő alkalmazott(ak) kieső munkaidőre jutó bruttó munkabérének legfeljebb 60%-a, de maximum Ft/fő. Egy vállalkozás összesen maximum forint költségtérítésre jogosult a program keretében. A képzési díj részleges megtérítésének módja a következő: A vállalkozás a VÁTI Kht.-val megkötött költségtérítési megállapodás alapján a képzés teljes díját maga fizeti meg a képzőintézménynek. A VÁTI Kht. a képzési díj költségtérítési megállapodásban megállapított hányadát közvetlenül a vállalkozásnak téríti meg a képzés sikeres lezárását követően. Amennyiben a képzés díjának 60%-a 1 fő esetén meghaladja a Ft-ot, vagy a személyenként rendelkezésre álló Ft-os keret egy részét a beiskolázott alkalmazott esetében a vállalkozás már más képzésen való részvételre felhasználta, akkor az igénybe vehető költségtérítési keret és a képzési díj közötti különbözet összegét a vállalkozás maga köteles önrész formájában a képzőintézménynek megfizetni. A VÁTI Kht. nem biztosít költségtérítést az esetleges pótvizsgákra, illetve a képzésben résztvevők esetleges mulasztásaiból fakadó többletköltségekre. A VÁTI Kht.-t nem terheli felelősség, ha a vállalkozás a költségtérítési megállapodás megkötése előtt a képzés díját megfizette és a VÁTI Kht. a képzésre jelentkezését negatívan bírálta el. A VÁTI Kht.-nak nem áll módjában megtéríteni a képzési költségeket abban az esetben sem, ha a létrejött költségtérítési megállapodás alapján a képzés lezárásának eredeti időpontja december 31. előtti időpont volt, de a képzés megvalósítása és lezárása bármilyen okból és bármelyik fél (akár a jelentkező, akár a képző intézmény) hibájából jelentős késedelmet szenved és a képzés lezárása nem valósul meg a megjelölt határidőig. 13

15 A kieső munkaidőre jutó munkabér hányadának megtérítési módja: A beiskolázott alkalmazott(ak) képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó munkabérének maximum 60%-át a VÁTI Kht. a képzés sikeres elvégzését követően téríti meg közvetlenül a vállalkozásnak. A kieső munkaidőre jutó munkabér részbeni megtérítése nem kötelező eleme a pályázatnak, ezt a lehetőséget igény szerint választhatják a vállalkozások. Az erre vonatkozó igényt a vállalkozásnak az alkalmazottakra vonatkozó Bejelentő Adatlapon (formanyomtatvány) kell jeleznie. A munkabér részleges megtérítéséhez legalább az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: A beiskolázott alkalmazottak munkaidő nyilvántartása a képzés teljes időtartamára vonatkozóan A beiskolázott alkalmazottak bérkifizetését igazoló dokumentumok A munkabér részleges megtérítésének 1 főre jutó keretére is vonatkoznak a képzési díj részleges megtérítésének szabályai. Így a beiskolázott alkalmazott esetében, amennyiben az alkalmazottra jutó Ft-os keret egy részét az előző képzésen való részvétel kapcsán a vállalkozás már felhasználta, a következő képzésen való részvétel bérköltségét a VÁTI Kht. a Ft-ból fennmaradó összeg erejéig téríti meg. A költségtérítési megállapodásban megállapított támogatási összegek nominál értéken kerülnek meghatározásra. A szerződéskötéssel és a költségtérítési megállapodással kapcsolatos további részletekről honlapon tájékozódhat. VI.2.2. Jelentkezés területi feltételei A felhívás III. pontjában meghatározott vállalkozások célcsoport tagjai kizárólag a székhelyük vagy a bejegyzett telephelyeik szerinti régiók képzési listáin szereplő képzésekből választhatnak. A fentiek alapján meghatározott régiókon kívül más régiók képzési listáin szereplő képzések, illetve a listákon nem szereplő képzési programok esetében vállalkozások jelen felhívás keretében nem jogosultak támogatást igénybe venni alkalmazottaik képzése után. 14

16 VI A jelentkezés helye és ideje A ROP programban való részvétel céljából a vállalkozásnak a célcsoporthoz tartozását igazoló pályázatát a képzésre történő jelentkezést megelőzően kell benyújtani.. A pályázatot 1 cégszerűen aláírt, eredeti példányban a vállalkozás székhelye szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseletre kell benyújtani. A VÁTI Kht. képviseleteinek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A dokumentáció benyújtható személyesen, illetve tértivevényes postai úton, mely esetben a Képviseletre történő kézbesítés időpontja lesz a hivatalos beérkezés dátuma. Amennyiben a jelentkezés formai vagy jogosultsági okból elutasításra kerül, a pénzügyi források rendelkezésre állásáig, de legkésőbb várhatóan 2007 közepéig folyamatosan lehetőség van új jelentkezés benyújtására. VI A jelentkezés módja 1. Jelentkezés részvételi jogosultság elnyerésére a ROP képzési programban Első lépésben a vállalkozásnak pályázatot kell benyújtania az előző pontban meghatározottak szerint. Pályázni a VÁTI Kht. internetes honlapjáról letölthető jelentkezési adatlap (formanyomtatvány) kitöltésével és benyújtásával lehet, melyhez csatolni kell a célcsoportonként meghatározott igazoló dokumentumokat Ezek együttesen alkotják a jelentkezési dokumentációt. A vállalkozások kötelezően csatolandó dokumentumainak listáját a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. A formanyomtatványok kitöltését segítő útmutatók szintén a internetes oldalról tölthetők le. Azok a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei irodáiban működő ügyfélszolgálatokhoz fordulhatnak segítségért és a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokért. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi irodái internet hozzáférést, valamint nyomtatási lehetőséget biztosítanak a személyesen érdeklődők részére, továbbá információt adnak a régiós képzési listák kínálatával és a jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan. 15

17 Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza, továbbá megtalálható a VÁTI Kht. honlapján is. A jelentkezési dokumentációt összefűzve (pl. iratkapcsolóval összetűzve) kell benyújtani a VI.2.3. pontban leírtak szerint. 2. A jelentkezések elbírálása A VÁTI Kht. a regionális képviseletére beérkezett jelentkezési dokumentációt regisztrálja, majd elbírálja a felhívásban meghatározott feltételek alapján, hogy a jelentkező célcsoportba tartozása igazolást nyert-e a benyújtott pályázatban. Az elbírálás a beérkezéstől számított maximum 7 napon belül megtörténik. Az elbírálás az alábbi eredményekkel végződhet: 1. Amennyiben a jelentkezési dokumentáció a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, és ezáltal a jelentkező célcsoporthoz tartozása igazolt, a jelentkező jogosulttá válik a ROP programban való részvételre. A jogosultság tényét a VÁTI Kht. által kiállított sorszámozott igazolás bizonyítja (Jogosultság Igazolás), mely a sikeres pályázatot benyújtott vállalkozás nevére szól. A jelentkezés elfogadásáról a VÁTI Kht. a jelentkezőt írásban értesíti és ezzel egyidőben megküldi a Jogosultság Igazolást. Az értesítést és az igazolást tértivevényesajánlott postai úton kapja meg a vállalkozás. A Jogosultság Igazolás az alábbiakat tartalmazza: jelentkező azonosítószáma, amelyen pályázata nyilvántartásra került az igazolás sorszáma a célcsoport megnevezése, melyhez tartozását a jelentkező igazolta a támogatás maximális mértéke százalékos arányban a támogatás keretösszege, melyet a jelentkező igénybe vehet a program keretében a régiók megnevezése, amelyek képzési listáján szereplő képzésekre a támogatást jelentkező felhasználhatja az igazolást kiállító VÁTI képviselet nevét és címét. A Jogosultság Igazolással rendelkező vállalkozás a képzés kiválasztását követően az Igazolást köteles bemutatni a képzőintézménynek. Amennyiben a vállalkozás az igazolást elveszíti, haladéktalanul jelezze ezt a VÁTI Kht. illetékes képviseletének, mely az igazolást részére kiállította. 16

18 2. Amennyiben a pályázat formai hiányosságokat tartalmaz, a VÁTI Kht. lehetőséget ad bizonyos hiányosságok, illetve dokumentumok pótlására. A hiánypótlás okáról és tárgyáról, valamint annak módjáról és határidejéről a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt. A pótolt hiányosságok alapján a pályázat elbírálásra kerül. Amennyiben a hiányok pótlásának a jelentkező megfelelően eleget tett, és ennek eredményeként pályázata a felhívás feltételeinek megfelelt, a támogatásra jogosultság tényéről a VÁTI Kht. az előző 1. pontban rögzítettek szerint értesíti. 3. Amennyiben a pályázat nem pótolható formai hiányosságokat tartalmaz, vagy a jelentkező a felhívás feltételeinek nem felel meg, mivel a célcsoporthoz tartozását a benyújtott pályázata nem igazolja, a VÁTI Kht. levélben értesíti a jelentkezőt az elutasítás tényéről és annak indokáról. Nem áll fenn a hiánypótolás lehetősége a Jelentkezési Adatlap hiánya esetén. 3. A vállalkozás alkalmazottainak bejelentése A vállalkozásnak a képzésekre beiskolázandó alkalmazottait meg kell neveznie. Ezt az un. Bejelentő Adatlap (formanyomtatvány) alkalmazottankénti kitöltésével tehetik meg. Az alkalmazottakra vonatkozó kitöltött Bejelentő Adatlapokat a vállalkozás benyújthatja a vállalkozás célcsoporthoz tartozását igazoló pályázati dokumentációjával egyidőben, de legkésőbb a képzési szerződés megkötését megelőzően meg kell küldenie a VÁTI Kht. illetékes képviseletének. A támogatásra jogosult vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisban (EMMA) bejelentett alkalmazottaik képzése esetében igényelhetik. A Bejelentő Adatlapon minden esetben fel kell tüntetni az alkalmazott EMMA nyilvántartási számát. 17

19 4. Képzés kiválasztása, a képzési szerződés megkötése A jogosultsági igazolással rendelkező vállalkozások a székhelyük vagy bejegyzett telephelyeik szerinti régiós képzési listákról választhatják ki azt a képzést, illetve képzéseket, amely(ek)re alkalmazottaikat el kívánják küldeni. A régiók képzési listája megtalálható a internetes honlapon. A képzésekről, a beiratkozás feltételeiről és képzések időpontjáról, illetve helyszínéről felvilágosítást az adott képzőintézmény nyújt. A képzőintézmény a vállalkozással szerződést köt 3 eredeti példányban a kiválasztott képzésre, majd erről értesíti a VÁTI Kht-t oly módon, hogy megküldi a szerződés egy példányát. A vállalkozások esetében a képzési szerződésben meg kell nevezni a képzésen résztvevő alkalmazottakat és a szerződésen fel kell tüntetni a vállalkozás azonosító számát is, melyet a VÁTI Kht. által kiállított Jogosultság Igazolás tartalmaz. A képzőintézmény és a vállalkozás között létrejött képzési szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a vállalkozás és a VÁTI Kht. között a kiválasztott képzésre vonatkozó költségtérítési megállapodás megkötésre kerüljön. Ennek értelmében a képzőintézmény nem követelheti a képzési díj megfizetését a vállalkozástól, amíg a jelentkező és a VÁTI Kht. között a költségtérítési megállapodás nem jön létre. A megállapodás megkötéséről, vagy annak meghiúsulásáról a VÁTI Kht. tájékoztatja a képzőintézményt. 5. Költségtérítési megállapodás megkötése a VÁTI Kht.-val A vállalkozások esetében a költségtérítési megállapodás megkötését megelőzően az alábbiakat ellenőrzi a VÁTI Kht.: A vállalkozás képzésben résztvevő alkalmazottaira vonatkozóan benyújtott Bejelentő Adatlapokat,, mivel a támogatásra jogosult vállalkozások a képzési díj részleges megtérítését kizárólag az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisban (EMMA) bejelentett alkalmazottaik képzése esetében igényelhetik. A képzőintézmény által megküldött képzési szerződés alapján a VÁTI Kht. ellenőrzi, hogy a támogatásra jogosult vállalkozás által kiválasztott képzés, illetve képzések megfelelnek-e a felhívás VI.2.2. pontjában meghatározott területi feltételeknek. Ennek során a vállalkozás támogatási keretének ellenőrzése is megtörténik, valamint a kiválasztott képzés(ek) díja alapján a jelentkező számára rendelkezésre álló képzési költségtérítés összege is megállapításra kerül. 18

20 A VÁTI Kht. a képzőintézmény által megküldött képzési szerződés beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül elvégzi az ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a VÁTI Kht. a megállapodás megkötésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről a jelentkezőt írásban értesíti. A megállapodás megkötésének tényéről a VÁTI Kht. értesíti a képzőintézményt is, amely ezzel egyidőben jogosult kérni a vállalkozástól a képzési díj megfizetését. A VÁTI Kht. a költségtérítési megállapodás megkötésének időpontjában új Jogosultság Igazolást állít ki a vállalkozás számára a fennmaradó támogatási keret mértékéig. A felek által megkötött megállapodás egy eredeti példányát a VÁTI Kht. postai úton megküldi a vállalkozásnak. A költségtérítési megállapodás megkötése nem kapcsolódik közvetlenül a képzés indításának időpontjához, azonban annak kezdési időpontját követő legkésőbb 7 napon belül meg kell kötni a költségtérítési megállapodást a VÁTI KHt.-val. A VÁTI Kht. minden esetben úgy szabja meg a határidőt a megállapodás megkötésére vonatkozóan, hogy az garantálja az eljárás maradéktalan lefolytatását. A határidők és a feltételek elmulasztásából fakadó kár a jelentkezőt terheli. Amennyiben a vállalkozás nem írja alá a költségtérítési megállapodást a VÁTI Kht. által megjelölt határidőig, illetve nem jelzi akadályát a megállapodás megkötésének az adott időpontig, úgy a kiválasztott képzésre jelentkezését a VÁTI Kht. érvénytelennek tekinti, és erről a képzőintézményt is tájékoztatja. Amennyiben a kiválasztott képzés nem felel meg a képzés kiválasztására vonatkozó területi feltételeknek (VI.2.2), a VÁTI Kht. írásban értesíti erről a tényről a vállalkozást és a képzőintézményt egyaránt. A vállalkozás és a képzőintézmény között létrejött képzési szerződés ebben az esetben nem lép életbe. Amennyiben a vállalkozás ennek ellenére fenntartja szándékát, hogy alkalmazottait beiskolázza az adott képzésre, a képzés költségeit magának kell megfizetnie, mivel a VÁTI Kht. ez esetben költségtérítést nem nyújt. A fenti folyamat minden egyes képzésre jelentkezés alkalmával megismétlődik. 19

21 6. Képzésen való részvétel A képzésen való részvétel feltételeit a képzési szerződés rögzíti, melynek részleteiről az adott képzést nyújtó intézménynél érdeklődhetnek a jelentkezők. A képzési díj részleges megtérítésének részletes feltételeit, illetve a támogatásra jogosult jelentkező kötelezettségeit a VÁTI Kht. és a jelentkező között létrejövő költségtérítési megállapodás tartalmazza. A költségtérítési megállapodás tervezete a VÁTI Kht. honlapján megtekinthető. VII. ADATMÓDOSÍTÁS A programban való részvételre jelentkezők és a már Jogosultság Igazolást szerzett alkalmazottak, önfoglalkoztatók illetve vállalakozások egyaránt kötelesek bejelenteni a VÁTI Kht.-nak minden személyi, vagy célcsoporthoz tartozást érintő adat módosulását. A bejelentést a pályázat benyújtása szerint illetékes VÁTI Kht. regionális képviseleten kell megtenni személyesen. Amennyiben az adatok úgy módosulnak, hogy az a jelentkező célcsoporthoz tartozását megváltoztatja, abban az esetben új pályázat benyújtása válik szükségessé. VIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A felhíváshoz kapcsolódó régiós képzési listák, jelentkezési útmutatók, formanyomtatványok és részletes információk a honlapon elérhetők. A felhívással kapcsolatos további felvilágosítás a felhívás címére hivatkozással levélben és ben is kérhető az alábbi címen: VÁTI Kht. ROP Végső Kedvezményezetti Csoport 1016 Budapest, Gellérthegy utca A jelentkezéssel kapcsolatban írásban feltett kérdéseket a VÁTI Kht. a beérkezéstől számított 11 munkanapon belül megválaszolja. A jelentkezők által leggyakrabban feltett kérdések, illetve az ezekre vonatkozó válaszok a honlapon olvashatók. 20

22 IX. A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÁSA A felhívás kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított felhívás megjelenésétől számított 8 napig van lehetőség a régi feltételek szerint jelentkezéseket beadni. A felhívás módosítását a felhívás kiírója ugyanazon médiában jelenteti meg, mint ahol az eredeti felhívás megjelent. A felhívás kiírója fenntartja továbbá a jogot a pályázatok befogadási feltételeinek felülvizsgálatára, amelyről írásban értesít minden érintettet. X. PANASZOK BENYÚJTÁSA Az elutasított jelentkező jogosult írásban, indokolt panasszal élni a döntés ellen, hivatkozva az általa beadott jelentkezésre és az elutasítás indokára. A VÁTI Kht. a panaszt megvizsgálja, és az eredményről írásban értesíti a jelentkezőt. A panaszokat a jelentkezők a VÁTI Kht. területileg illetékes regionális képviseleteihez juttathatják el, melyek elérhetőségét a honlapon található lista tartalmazza. Sikeres jelentkezést kívánunk! 21

23 1. sz. Melléklet Megyei kereskedelmi és iparkamarák és a VÁTI Kht. regionális képviseleteinek elérhetősége ROP

24 INFORMÁCIÓ ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A régiós képzési lista és a jelentkezési adatlapok az interneten elérhetők: Információ és segítségnyújtás kérhető a megyei kereskedelmi és iparkamaráknál: Szervezet neve Cím Telefon Bács-Kiskun megyei 6000 Kecskemét, 76/ Kereskedelmi és Iparkamara Árpád krt.4. Békés megyei Kereskedelmi 5600 Békéscsaba, Penza lkt. 5., 66/ /104 és Iparkamara 5601 Békéscsaba Pf Borsod-Abaúj-Zemplén 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., / /116 megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc Pf Budapesti Kereskedelmi és 1061 Budapest, Krisztina krt / Iparkamara Csongrád megyei 6721 Szeged, Tisza L.krt. 2-4., 62/ Kereskedelmi és Iparkamara Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 6701 Szeged Pf Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., 8002 Székesfehérvár Pf Győr, Szent István út 10/A, 9001 Győr Pf XI DEBRECEN, PETŐFI TÉR 10, 4002 DEBRECEN PF Eger, Telekessy út 2., 3301 Eger Pf Szolnok, Verseghy park Szolnok Pf Tatabánya, Fő tér 36., 2801 Tatabánya Pf Salgótarján, Alkotmány út 9/a, 3101 Salgótarján Pf Pécs, Majorossy I. u. 36., 7601 Pécs Pf Budapest, Podmaniczky F. tér Kaposvár Anna u. 6., 7401 Pf / / / /115 56/ / , 32/ / /

25 Szervezet neve Cím Telefon Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2., 42/ megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4401 Nyíregyháza Pf Tolna megyei Kereskedelmi és 7100 Szekszárd, Arany J. u , 74/ Iparkamara 7100 Szekszárd Pf Vas megyei Kereskedelmi és 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., 94/ Iparkamara 9701 Pf Veszprém megyei 8200 Veszprém., Budapest u. 3. Pf. 88/ Kereskedelmi és Iparkamara 220 Zala megyei Kereskedelmi és 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u / Iparkamara 8901 Zalaegerszeg, Pf.211. Dunaújvárosi Kereskedelmi és 2400 Dunaújváros, Vasmű út / Iparkamara III. em. Nagykanizsai Kereskedelmi és 8800 Nagykanizsa, 93/ Iparkamara Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Szent Imre u Sopron, Deák tér / JELENTKEZÉS A jelentkezési dokumentációt a VÁTI Kht. regionális képviseleteire kell benyújtani: Közép- Magyarország Régió VÁTI Közép-Magyarországi Regionális Képviselet 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: (1) Közép- Dunántúl Régió VÁTI Közép-Dunántúli Regionális Képviselet 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2. Telefon: (22) Nyugat-Dunántúl Régió VÁTI Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselet 9400 Sopron, Új u. 12. Telefon: (99) Dél-Dunántúl Régió VÁTI Dél-Dunántúli Regionális Képviselet 7621 Pécs, Rákóczi út Telefon: (72)

26 Észak- Magyarország Régió VÁTI Észak-Magyarországi Regionális Képviselet 3529 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: (46) Észak- Alföld Régió VÁTI Észak-Alföldi Regionális Képviselet 4024 Debrecen, Simonffy u (Hal-köz üzletház) Telefon: (52) Dél-Alföld Régió VÁTI Dél-Alföldi Regionális Képviselet 6721 Szeged, Gogol u. 3. Telefon: (62)

27 2. sz. Melléklet Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája ROP

28 ROP Célcsoportonként kötelezően csatolandó dokumentumok listája 1. Alkalmazottak és Önfoglalkoztatók Célcsoport Szükséges dokumentumok: 1. Alkalmazott A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (formanyomtatvány); Megjegyzések Munkáltatói igazolásként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatvány fogadható el. A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. Célcsoport Szükséges dokumentumok: 2. Egyéni vállalkozó A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); ÁFA nyilatkozat (formanyomtatvány); Egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata Megjegyzések ÁFA nyilatkozatként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt formanyomtatvány fogadható el. Az egyéni vállalkozói igazolvány esetében, csak az igazolvány minden oldalát tartalmazó fénymásolat fogadható el. A másolatot nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. Célcsoport 3. Önálló tevékenységet végző magánszemély Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); ÁFA nyilatkozat (formanyomtatvány); 30 napnál nem régebbi APEH - Illetőségigazolás eredeti példánya ÁFA nyilatkozatként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt formanyomtatvány fogadható el. Az Illetőségigazolás az APEH kirendeltségein ingyenesen igényelhető hatósági bizonyítvány. A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 30 napnál nem régebbi APEH által kiállított Illetőségigazolás csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. 27

29 Célcsoport 4. Kkt., Bt., Kft. formában működő társas vállalkozások személyesen közreműködő tagja Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Egységes szerkezetű hatályos létesítő okirat (társasági szerződés/alapító okirat) egyszerű másolata 90 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata Amennyiben megbízáson alapul a tag személyes közreműködése, a személyes közreműködésről szóló megbízás egyszerű másolata A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 90 napnál nem régebbi cégkivonat másolatának csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő. A fénymásolatokat nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. Célcsoport 5. Szövetkezetek személyesen közreműködő tagja Megjegyzés Szükséges dokumentumok: A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Egységes szerkezetű hatályos létesítő okirat (alapító okirat) egyszerű másolata 90 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata A szövetkezet nyilatkozata a tag személyes közreműködéséről (formanyomtatvány) A jelentkezés beadásának dátumához viszonyított 90 napnál nem régebbi cégkivonat másolatának csatolása szükséges. Beadás dátumán a jelentkezés személyes benyújtásának időpontja, vagy postai úton történő feladása esetén a feladás dátuma értendő.a fénymásolatokat nem szükséges közjegyzővel hitelesíteni. A szövetkezet személyes közreműködésről szóló nyilatkozataként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatvány fogadható el. Célcsoport Szükséges dokumentumok: 6. Segítő családtag A Jelentkezési adatlap (formanyomtatvány); Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a segítő családtag, ezen a jogcímen fennálló biztosítotti státuszáról, vagy az OEP-hez benyújtott és érkeztetett Bejelentőlap a biztosítottakról című nyomtatvány egyszerű másolata Vállalkozás nyilatkozata a segítő családtag tevékenységéről (formanyomtatvány); Megjegyzés A segítő családtag tevékenységéről szóló nyilatkozataként csak a VÁTI Kht. honlapjáról letölthető, kitöltött, aláírt és lepecsételt formanyomtatványok fogadhatók el. Felhívjuk figyelmüket, hogy eltérő nyilatkozatot kell kitölteni az egyéni vállalkozónak, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozásoknak (betéti társaság, közkereseti társaság) 28

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

untitled

untitled 19.01 19.02 19.03 [ 2009 1 1 ] 19.04 (1) 19.29 19.73 19.72 (c) (d) 200% (e) 1/13 19 1 (i) 20.06(3) 19.04(8) 20.06(17) (ii) (iii) 19.04(8) 20.06(17) (A) (aa) 1 (bb) (B) (f) (i) 19.04(1)(g) (ii) (iii) (A)

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

地盤監督作業守則

地盤監督作業守則 地 盤 監 督 作 業 守 則 二 零 零 五 年 前 言 監 工 計 劃 書 制 度 在 一 九 九 七 年 十 二 月 開 始 實 施, 當 時 亦 一 起 頒 布 了 監 工 計 劃 書 的 技 術 備 忘 錄 和 地 盤 安 全 監 督 作 業 守 則 擬 稿 上 述 的 作 業 守 則 擬 稿 已 於 二 零 零 零 年 十 一 月 作 出 改 良, 包 括 闡 釋 若 干 原 則 和 規

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

儿童饮食营养与健康(五).doc

儿童饮食营养与健康(五).doc ...1 A...1...3...4...5...6...10...13...15...17...19...21...22...24...26...27...28...30...31 I ...32...33...35...36...37 S...39...40 1...41 1 3...42 1 3...43 1 1...44...45...47...47...49...51...54...55...56...57...59...62

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

00991 7 34 35 36 37 68 2016 2 269 309 2016 1 11 2016 2 1 ... 2.... 7... 35... 37... 69 1 2014 4 25 2014 12 23 34.77% 2 2015 12 31 2015 12 31 2015 12 31 1994 12 13 H A 3 2016 2 269 30 9 2015 12 30 1.6 1

Részletesebben

新生儿护理(下).doc

新生儿护理(下).doc ...1...1...5...8...9...12...28 BB...30 17...31...38...40...43...45...46...49...52...54...57...60 I ...62...65...69...70...77...80 72...81...82...85...89...90...92...94...95...95... 101... 102... 103...

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

1956 12 1955 101 1 1957 443 1956 237 s s i 39 424 401 iii 9 ix 31 iv 15 iii 2 Vi 46 i 24 VI iii 25 III i 7 III viii 9 I V 1 I vi 8 225 1480 I ii 10 IV viii 4 639 559 113 [ 384 322 ] III

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc 九 龍 城 區 議 會 食 物 環 境 衞 生 事 務 委 員 會 第 二 次 會 議 記 錄 日 期 : 2012 年 2 月 9 日 ( 星 期 四 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 : 九 龍 城 民 政 事 務 處 會 議 室 出 席 者 : 主 席 : 黃 以 謙 議 員 副 主 席 : 黃 潤 昌 議 員 委 員 : 梁 美 芬 議 員, JP ( 於 下 午 4 時 40

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C> 胡 里 痕 的 凯 瑟 琳 叶 芝 和 格 利 高 里 夫 人 著 孙 柏 译 译 者 赐 稿 - 人 物 : 彼 得 吉 兰 布 里 奇 特 吉 兰, 他 的 妻 子 米 歇 尔 吉 兰, 他 的 长 子 帕 特 里 克 吉 兰, 他 的 次 子 邻 居 们 德 莉 亚 卡 赫 尔, 米 歇 尔 的 未 婚 妻 老 妇 人 时 间 地 点 : 喀 拉 剌 [1] 乡 下 一 间 茅 屋 的 内 室,1798

Részletesebben

untitled

untitled CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.,LTD. I II III IV V VI ...7...10...11...13...13...14...15...15...21...32...50...53...54...56...56...56.59...61...61...66...69...72...74...74...75...75...75...77

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

Microsoft Word - report final.doc

Microsoft Word - report final.doc 殘 疾 人 士 無 障 礙 運 輸 需 要 研 究 調 查 報 告 書 目 錄 I. 撮 要 II. III. IV. 前 言 調 查 目 的 文 獻 回 顧 V. 調 查 方 法 VI. 調 查 結 果 VII. 分 析 及 討 論 VIII. 建 議 IX. 鳴 謝 I. 撮 要 殘 疾 人 士 在 日 常 生 活 上 面 對 不 少 困 難 與 挑 戰, 健 全 人 士 未 必 可 以 身 同

Részletesebben

最新监察执法全书(七十五).doc

最新监察执法全书(七十五).doc .................... I II.............................. ................................. III IV......................... V................................ ........................... VI .............................

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben