Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt."

Átírás

1 Ügyiratszám: 178/048/2013 C /004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) 1 ti & j %>0/ C{ *> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Tücsöktanya Óvoda 1147 Budapest, ílosvai S. Péter tér 21. Karbantartási munkák (dolgozói Wc és előtere) fus]\ J?b/iO/Xit \o!\ A kötelezejjségvállalás a...y.y...í..,. évi Költségvetés... J szakfeladaton?ur}.f?a& főkönyvi számon,..&íw^. -Íií..O analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: ZERON Zrt. 2.csop. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói u'stában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, 2013 OKT. 0 3 *.( nem nu'tjfdcu" n { \7. hihfcandő'. Kapja: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Átvételi idöponl: ' Sí í.-.. Vezérigazgató''' V HJ, ;t/ "Xúit.^ VtfJFflfáiiil.'isi Kn/s/n gálta /.:"! WíWitíii UHÍMIUW i\v:t/.vl*m túr; asá«zcmcui^tiii, kurbaníarlási és felújítási Divt Jogi ellenőrzést végezte: 2013 OKT 03. Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés ±±&ki.m x^á^v Közbe szerzés wieferens Ft Felhasználható összeg \o( ioj l - la Polgármesteri hivatal részéről látta: / H^i... fo& '{rt&át...ot 1.. iiv 0s ÍZJOJO /O./t Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló Ft ZCÍ3 0KTH s~ 2/030^30/13 \JU\jOp*i 'JWWi 1 Ü r (^ Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 10í> o\a ^ *+

2 , Budapest Főváros XlV.kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: ZERON Zrt. Visszaigazolt megrendelé s HUF Bankszámla: Külső biz.szám: 178/048/2013 Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Klem.előír.: Szolgál látások kiadási előirányzat kötvá Ügylet: Tücsökanya Óvoda karbantartási kiadásai Szak fel. részi K - Óvodai nevelés, ellátás Szcrv.egys.: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Pénzforrás: Saját bevétel Keretgazdai EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő : Karbantartás,kisjavítás A1 szám: 1 Előír.év: 2013 ÁHT: KTK kód: Határidő: Ft Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: N27 Nettó: ÁFA: Bruttó: HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Kötváll.: Nettó Áfa Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: Kötváll.-ból pü. nem telj.: Bruttó egriffsoftzrt, FORRAS-SQL, ( - Lislaíájl: KOTVALLKIMXUL» Nyomtatta: Pfeifenroth Noémi» Nyomtatva: / oldal

3 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Megújuló Zugló Zuglói Városgazda HELYSZÍNI JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (Megrendelő), valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Bonyolító) által az Zeron Zrí, (Vállalkozó) részére szóló, IKK32/2013/2. (Tücsöktanya óvoda2, dolgozói vizesblokk) számú megrendelőben foglaltak alapján a munkaterületet Bonyolító Vállalkozónak a mai napon átadta. A Vállalkozó a munkaterületet saját felelősségére és kockázatára vette át. A megrendelő jóváhagyásának mai állapotában tudomásul veszi, hogy a végleges megrendelés létrejöttének hiánya esetén a teljesítés ellenértékéről lemond, további követeléssel nem él. Továbbá kötelezi magát az eredeti műszaki állapot visszaállítására, a működési és üzemeltetési akadályok elhárítására, bármiféle ellentételezés nélkül. A szerződő felek és a lebonyolító tisztában vannak azzal, hogy a munkaterület átvétele a feladatok jellegéből adódóan nem történhet későbbi időpontban a késedelmes közérdekű feladatellátás elkerülése érdekében. Vállalkozó képviseletében: Bonyolító képviseletében: WgGS&í^^ /i»\...í.f.í.^=.: műszaki koordinátor Zeron Zrt. Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Bp., Bp., Budapest, Pétervárad utca Postacfm: 1590 Budapest Pf Telefon: Web:

4 Eseti megrendelés belső szerződésszáma: IKK32/2013/2 Eseti megrendelés Andoc szerződésszáma: C /004 ESETI MUNKA MEGRENDELŐ amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt, székhelye: 1145 Budapest, Péterváradu Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Szili Adrián vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító), harmadrészről ZERONZrt. székhely: 3530 Miskolc, Meggyesatja u. 5.1 emelet 3. adószám: cégjegyzékszám: képviseli: Tóth József mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi tartalommal. 1.) Megrendelés címe: Tücsöktanya Óvoda 1147 Budapest, llosvai S. Péter tér ) Megrendelés tárgya: Karbantartások (dolgozói Wc és előtere) 3.) Megrendelés összege: Fí Ft= Ft (bruttó) 4.) Mellékletek (kivitelezői árajánlat, kivitelezéshez szükséges tervek, pénzügyi ütemterv, beruházási / felújítási okmányok, stb.): 5.) Kivitelezés megkezdésének időpontja: hó 28 nap Kivitelezés befejezésének időpontja: 6.) Intézményi/műszaki koordinátor: hó 22 nap Megrendelő kijelenti, hogy a jelen megrendelőbe foglalt munkát a Vállalkozó a Megrendelő nevében - a C /002. számú keretszerződés 17 pontjának utolsó bekezdésében foglalt felhatalmazással - eljáró Bonyolító szóbeli utasítása alapján - saját kockázatára - elvégezte az itt meghatározott határidőben, tekintettel arra, hogy késedelmesen küldte meg cégszerűen aláírt árajánlatát tárgyi munkára. A Bonyolító a munka pénzügyi és jogi körülményeinek alapos vizsgálatát követően adta ki utasítását a kivitelezésre. A megrendelés egyéb feltételeire a c /002 számú (5076/006/2013 ügyiratszámú - II. csoport) keretszerződés pontjai érvényesek, azzal együtt kezelendő. Munkavégzés től csak hétvégén lehetséges.,.'/./i^ s..i., -1 Q.l Í.\ ^.. Bonyolító képviseletében: \ V Dr. Papcsálc^ereno polgármester 7 'w.^': m vezérigazgató MÉJ.3 ÜÚHiU'i

5 Zeroit Zrí, ZERON Zrí Miskolc Meggyesalja u. 5. L/3. Kelt: év 08. hó. 23. nap Szám: ZA-046/1/2013 KSH besorolás: 4521 Zuglói Városgazdálkodási Teljesítés: 14 nap Közszolgáltató Zrt. részére! Készítette: A munka leírása: Tücsöktanya Óvoda Bp., XP/. llosvai S. Péter tér 21. Karbantartási munkák - ÁRAJÁNLAT kiegészítés mód. Árajánlatunk a rendelkezésünkre álló információknak megfelelő műszaki tartalommal készült, mely a kivitelezés során és a kerítés festési terv alapján változhat. Költségvetés főösszesítő Megnevezés 1. Építmény közvetlen költségei Levonások, visszatérítések 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 27,00% 3. A munka ára Anyagköltség Díjköltség Aláírás ********* ' 0i:,. :

6 Munkanem összesítő Fejezetek megnevezése 04 Dolgozói WC munkák 05 Dolgozói WC előtér munkák 06 Mínuszos tételek 07 Átadó pult terelő 08 Elektromos munkák 09 WC Gépészeti munkák 10 WC előtér Gépészeti munkák 11 Egyéb Anyag összege Díj összege Összesen:

7 04 Öolgozói WC munkák Ss7,. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység 36 Vakolás é.s rabirolás Feliiíet portalanítása, el ön ed vetítése porlasztott 6.45 m2 vízsugánal, vakolás előtt Anyag Díj Anyag Díj Összesen Megjegyzés összesen X) Tapadóhíd képzése gyári zsákos gú/anyaggal, 6,45 m2 1 i.l kézi érövei i Oldalfalvakoiat készítése, kézi felhordással, 6,45 m i. 1 zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat. 1 cm vastagságban 635 Í Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 1,36 m2 méretű köagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 6,45 m2 oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, köagyag és csempe 33 21: ! - Fal-, pillér és oszlopburkoiat 6,45 m hordozószerkezetének felületelökészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelüteten, fetil léte lökés zítő alapozó és tapadóhíd felhordása eev rétesben / Padlóburkolat hordozószerkezetének 1,63 m felületelökészítése beltérben, beton alap felületelökészítö alapozó és tapadóhíd felhordása eev rétegben i Padlóburkolat hordozószerkezetének 1,36 m felületelökészítése beltérben, beton alap felületelökészítö alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben önterülö aljzatkiegyenlítő alapozó Fa!-, pillér-, oszlopburkoiat készítése beltérben,! tégla, beton, vakolt a lap, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 1 Ox 10-20x20 cm közötti lapmérettel 6,45 m Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 1,36 m !.). í vakolt alapfeltíleten, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, i -10 mm fugaszélességgel. 20x20-40x40 cm közötti laomérettel i7 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) i Belső festéseknél felület előkészítése, 6,125 m i _ I részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan Belső festéseknél felületelökészítése. 1,36 m részmunkák; vizes diszperziós falfesték ! lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan (Mennyezeten] Belső festéseknél felületelökészítése. 0, mz i.21.1,1. ]. i részmunkák; gletlelés, műanyag kötőanyagú I'I 1 giettel (simííótapasszal), vakolt, \\ bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan i

8 04'Dolgozói WC munkák Belső festéseknél fdulelelökís/iiése. 0, m ? !.!.!.! részmunkák; gleítelés. műanyag kötőanyagú 00000O! giettei (simítólapasszal), vakolt, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan (Mennyezeten5 15 <; Fafelületek mázolásának előkészítő és 3,33 m2 25! részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással {raskeltázés), taaoll felületről! Fafelületek mázolásának előkészítő és 3,33 m részmunkái; simító tapaszolás fafeiüíeten, egyszeri és minden további, tagolt ÍYÍestertaoasz Normál nem egyenletes nedvszívóképességü 6,125 m2 30! i ásványi falfelületek alapozása, felüíeímegerősílése, vizes-diszperziós akril bázisú alaoozóval. tagolatlan Normál nem egyenletes nedvszívóképességü 1,36 m ásványi falfelületek alapozása, felületmegerösítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan (Mennyezeten) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- 1,36 m diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített atap, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima (Mennyezeten) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- 6,125 m i diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alap, vakolaton, két rétegben, tagolt sima Belső fafelületek alapmázolása, mugyantabázisú 3,33 m (alkid) oldószer-tartalmú alapozóval, tagolt Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú 3,33 m (alkid) oldószertartalniű alapozóval, tagolt Belső fafelületek zománclakkozása. 3,33 m mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt magasfényíi zománcfesték 90 Takarítási munkák U \ Festés előtt burkolatok takarásának készítése 0, m? [K] Takarás készítése fóliával > Festés után burkolatok takarásának felszedése 0, m [K] Fejezet összesen:._ _ -áüll_ Ü6287_

9 05* Dolgozói WC előtér munkák Ssz. Téfflszám Tétel yzintse Menny, Egység 36 Vakolás és rabioolás! 36-00?.'! Felület portalanítása, elönedvesítése. porlasztott 8,75 m? vízsugárra!, vakolés előtt Anyag -í&ysé ár 5 Díj egységre! 59 Anyag Di'\ összesen Megjegyzi;.ÖssJE _scn.._ Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, 8,75 m? i i.i kézi erővel / Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 8,75 m? 1.!. i, 1.1 zsákos kiszerelésű szárazhabítrcsból. sima, normál mész-cement vakolat. 1 cm vastagságban Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 3,04 m2 méretű köagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból Lapburkolatok bontása, fai-, pillér- és 4,5 m2 oszlopburkolaí. bármely méretű mozaik, köagyag és csempe i- Fal-, pillér és oszlopburkolat 4,5 m.2 t. I. t. I hordozószerkezetének felületelökésztíése beltérben, tégla, beton és vakolt alap, feiületeíökészitö alapozó és tapadóhíd felhordása eev rétesben Padlóburkolat hordozószerkezetének 3,04 m fel üíétel ökészítése beltérben, beton alapfelis léten feiületeíökészitö alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben S Padlóburkolat hordozószerkezetének 3,04 ra !- feliüetelőkészítése beltérben, beton aiap feiületeíökészitö alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben önterülö aljzatkiegyenlítő alapozó Fal-, pillér-, oszlopburkoiat készítése beltérben, ].).].) A.2 tégla, beton, vakolt aiap, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10-20x20 cm közötti lapmérettel 4,5 m Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 3,04 m ). 1. i.2.!. I vakolt alap, gres. köporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm víg. ragasztóba rakva mm fuga széles seggel. 20x20-40x40 cm közötti íadinérettel 17 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belső festéseknél felület előkészítése. 8,75 m2?5 74? i részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármiiyen padozatú helységben, tagolatlan : CI Belső festéseknél felület előkészítése. 3,04 m részmunkák: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármiiyen padozatú helységben, tagolatlan fmennvezeten] Belső festéseknél felület előkészítése. 0,087 I00m? részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettei (simítótapasszal). vakol;. bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan

10 05'Dolgozói WC előtér munkák K Belső festéseknél felület előkészítése iész munkák: gletíelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítöíapasszal). vakolt felületén, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan (Mennyezeten) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás}, tagolt felületről ] Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fa, egyszeri és minden további, tagolt Mestertapasz Normál nem egyenletes nedvszívóképességü ÍJ.) ásványi falfelületek alapozása, feiiiletmegerösítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan Normál nem egyenletes nedvszívóképességü ásványi falfelületek alapozása ! feiiiletmegerösítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan (Mennyezeten) ), ni? Ő ,69 m ( ,69 m ,75 m ,04 m Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- 3,04 ni diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alap, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima (Mennyezeten) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- 8,75 m diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alap, vakolaton, kél rétegben, tagolt sima > Belső fafelületek alapmázolása, mügyantabázisú 12,69 m (alkid) oldószeríartalmú alapozóval, tagolt Belső fafelületek fedőmázolása, mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt 12,69 m ' BelsÖ fafelületek zománclakkozása. 12,69 m mügyantabázisú (alkid) oldószeríartalmú zománccal, tagolt magasfényü zománc festék :>0 Takarítási munkák ! Festés eiött burkolatok takarásának készítése 0,03 100m Takarás készítése fóliával 94 i 6 24 ÍK ?- Festés ulán burkolatok (akarásának felszedése m2 i4 [K]

11 06' imímiszos rí telek Ssz. Tételszám Tftcl szövege 99 Levonások, visszaffi'itísek Lapbuikolaí javítása: Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap ki vésésével, pótlásával ! 20x?0 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, szürke (LEVONÁS!) Menny. Egysfg Anyag Díj _ igysígá."; fglíiilx 1 db iol Anyag Díj összesen Megjegyzés Összesen 177 J Belső festéseknél felület előkészítése részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan (LEVONÁS!) 8 m ^ Belső festéseknél felület előkészítése. 1.21,2.!. I. I lészmunkák; gletielés, műanyag kötőanyagú glellel (simítótapasszaí), vakolt, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan (LEVONÁS!! -8 m Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 2.1,1 tapadásköz vetítő alapozása, vizes-diszperziós akríl bázisú alapozóval, tagolatlan (LEVONÁS!) 8m Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészíteti alap fel ti léten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima (LEVONÁS!) -8 m i Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, í lágy forrasztásos csököfésekkei, csö elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 50 (LEVONÁS!) -2 m Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 1.1.] lágy forrasztásos csőköíésekkel. csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 50 (LEVONÁS!) -4 db Konyhában áíadó ablakok hőszigetelő üvegezésének bontása stradtír panel beépítése, a könnyebb nyitás érdekében, előirányzat eyeztetést iénvel. (LEVONÁS!) -2 db [M] Konyhai átadó ablakok könyöklőinek óvatos bontása áthelyezése folyosói falsikra. Acéi bortás meglévő megmaradó, az ár feltételezi hogy a borítás teljes készült ablak alatt is. Fémlemez cserét az ár nem tartalmaz. íelöiránvzat- bontás során további egyeztetést igényei!) (LEVONÁS!) -2 db fm] Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, szelepek. Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott 0,52ó (LEVONÁS!) 1 db ÍMi Fejezet Összesen:

12 OT Átadd fiulí íerelö Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen Megjegyzés <1'l Arzíaloss/ei kezelek elhelyezést! Terelő lemezek készítése fából?-3mm-es hi'.zsííüs] a pulttól 2-3imii-ei kilógatva, hogy s Ryerckek védve legyenek az acél saroktól. _fgi'sí.ár_.^gxsígr(: ÖssMS n.._._._ 4 db ?0000 [M] Fejezel Összesen:

13 1)9 \Y0 Gépészeti munkák Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Eyysé«Anyag Díj Anyag Díj összesen Megjegyzés...,. P&.VS'fjii^'' egységre összesen 47 Feltiletképvés (lesíés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) ! Acélfelületek előkezelése, festéshez 1 m Só 1 i.! mülielyaiapoztsval, cső és regis/.lercsö felületén 80 NA-ig. függesztön és tartón, állványzaton? Konóziógátló alapozás cső és regiszterest) i m \2A.\ felületén (NÁ 80-Íg), függesztön és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószer tartalmú festékkel korróziógátló aiaoozófesték ~ Átél fel ül etek közbenső festése csö és regiszíercsö lm 25 i felületén (NÁ 80-ig), függesztön és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel alapozófesték Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső lm 25! í felületén (NÁ 80-ig), függesztön és tartóvason, somiosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel magasfényü zománcfesték 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 1,5 m acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából iángvágássat, deponálással, DN 50 méretig radiátor átkötés í- Ivóvíz vezeték. Ötrétegű cső szerelése, PE- 5 m Xa/Al/PE-HD anyagból, totdóhüveiyes 2 kötésekkel, csö elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve {horonyvésés külön tételben). DN 15 WC mosdó számára / Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE- 4 db Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes 2 kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 falikorone. könvök. stb PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott 5 m i. i.? kötésekkel, csö elhelyezése csöidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN32 81 "004- Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, [,5 m \ !.4.1.í. i.7 hegesztett kötésekkel, tartószerkezettéi, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlííással, DN 50-ip. s 2 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szereiése Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 3 db ! 56 3 ] 77 1.?! DN 50 méretig öblítő tartály sarokszelep, radiátor szelepek 82-00Ü3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése. WC 1 db csésze tartozékokkal ; Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 1 db öbh'tötartály tartozékokkal Gáz-és fűtésszerelési berendezési tárgyak i db Í ! leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor. 10 íap,ip

14 09'\VCGé )éw.eti munkák Fütóícst S'-eielvény elhelyezése küiso vagy belső 16.?! menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 radiátorszelep I db 3004 i? ! Fűtőtest szeieivény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep db \1V Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kííblyószeiep, sarokszelep, szifoníakaró és bíízeizáró nélkül, porcelán kivitelben 1 db WC csésze elhelyezése és bekötése., öblítötartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, aisókifolyású, lapos öblíiésü kivitelben (bontott wc visszaszerelése, csak segédanyaggal költségelve! Előirányzat, a bontás során további egyeztetést igényel!) 1 db ! WC-csésze kiegészítő szereivényeinek elhelyezése, WC-üiőke 1 db WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WChez I db WC Öblíiöíartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag I db Berendezést tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés 2 db Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdó csaptelep csak hidegvizes I db Vizes berendezési tárgyak büzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez 1 db ! Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthord ássál, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 rmn-ig 600 mm 1 db Flexibilis víz bekötőcső 3/8" öbiftötartályhoz, mosdóhoz 2 db i 154 [M Fejezet összesen: Í3S

15 10'WC előtér Gépészeti munkák Ssz. Téldszáni Tííol szövege 33 Falazás ís tgyél> kőműves munkák! Horonyvésés, téglafalban, 8, crn 2 kereszírneíszet között (lefolyó- és vízvezetéknek) Menny. Egység Anyag Díj. Jíiivs c.íyml _i2vsé.gi'_e_ 9 ír, 26 45) Anyag Díj összesen Megjegyzi 1, összesen Vakolás és rabicolás Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, \.'K2 kő vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leveréséve], hiánypótlás 5-25% kőzött 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; giettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan 3 m/ m ? Normál nem egyenletes nedvszívóképességö ásványi falfelületek alapozása, fefületmegerősítése, vizes-diszperziós akri! bázisú alapozóval, tagolatlan 3 m Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alap, vakolaton, két rétegben, tagolt sima 3 m Acélfelületek előkezelése, festéshez műhely alapozóval, cső és regiszteresei felületén NA-ig, függesztön és tartón, állványzaton 1.5 m Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 1,5 m felületén (NÁ 80-ig), függesztön és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertaríalmú festékkel korróziógátló alanozó festék Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső 1,5 m felületén (NÁ 80-ig), függesztön és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel alapozófesték Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztön és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel magas fényű zománcfesték 1,5 m t Épületgépészeti csővezeték szerelése Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete i. í. I acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással. UN 50 méretig kézmosdó víz + fűtés Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése í Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók sfb. 2 db kifolvószelep. 3 db bűzzár falikúi Vizeilátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 2 db Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak Í leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátoi, 10 tagig oo

16 JíMYC előtér Gépészeti munkák Falikúi, kiontó vagy mosóvályű elhelyezése és I áh bekötése, falikút, szifon (büzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdsmenies lemezből vep.v Öntöttvasból Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése. 2 db 18.2 fali kifolyószelep szerelés Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 1 db felszerelése, falikúthoz-mosogaíóhoz DN 40, Fejezel Összesen:

17 11 Egyéb Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen Mcgjc-gv/ís. _._, cgygjgftr e svsésre összesen _.. _ 21 1 * (ás, föld- és sziklamunka i Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 1 db ' E6 lerakóhelyi díjjá!, 8,0 m 3 -es konténerbe Munkahelyi depóniábói építési törmelék 8 m ? 5880 konténerbe rakása, kézi erővel. Önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 71 Elektromos energia ellátás, világítás Hulladékkezelés 4 db [MJ ' Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyvkészítése I tétel [Ml 82 Kpületgépé'szeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtési rendszer ürítése, töltése tétel [MJ ANTSZ vízmintavétel tétel [M] Fejezet összesen: U384S _ S58S7.

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park

Részletesebben

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6.

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6. Ügyiratszám: 106/031/2013 C-2013-00337/008 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013AUG22. A szerződés tárgya:

Részletesebben

&oj3. )o. oa w* m i a

&oj3. )o. oa w* m i a Ügyiratszám: 177/044/2013 C-2013-00098/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs flilszf SiS-j /jloas Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013SHPT 23. A szerződés

Részletesebben

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat).

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat). /ttluulttís 1& : tcl(sz/d3^/aoa Ügyiratszám: 67/031/2013 C-2013-00230/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) \tlí& f 3/ & Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22. Ügyiratszám: 85/020/2013 C-2013-00087/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György (469-81-95) /W tt6 j ^ O - i / &i*> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 73/027/2013 C-2013-00028/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc \LU$Z j^>4 j$lq4$> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Dózsa

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ki Ügyiratszám: 3135/025/2013 C-2013-00343/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( ftu&i/ fi hl^oa'h Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü "

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü 'Ügyiratszám: 520/0Í3/2013 0-2013-00158/001 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Meseház Óvoda (1143

Részletesebben

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés)

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés) fil.ru Ügyiratszám: 64/042/2013 C-2013-00130/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1455-3/2013 SZERZJMUSZ/10-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: lski Ferenc ( ) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 DEC 03. A szerződés tárgya:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 3.sz. melléklet A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 212-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: \[\k& J of$oa^ IKK33/2013/3 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Bóbita Óvoda, 1147 Budapest,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 89/019/2013 C-2013-00027/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György (469-81-95) fyu&s / &S3 ' 4/.&> % Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013

Részletesebben

^ cs o? 2S 4- 5&/3. O*.^ A/ JöL 25. M JöL 3 0. / J<mq. 2013 JúL 19.

^ cs o? 2S 4- 5&/3. O*.^ A/ JöL 25. M JöL 3 0. / J<mq. 2013 JúL 19. Ügyiratszám: 580/017/2013 Ügyintéző: lski Ferenc ( C-2013-00116/003 3.sz. melléklet 2013 JúL 19. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Szent

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/420-10/2013 SZERZ_MUSZ/17-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.?(IU Hírli 20. A szerződés tárgya:

Részletesebben

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf! Ügyiratszám:. Jí.Q./.ÖÖS./.^S C~ ^4% ~OQZ>^/caS~ 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs (469-8116) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí A szerződés tárgya: Óperenciás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. XJkafi** nuxizs-ef'jl/jícij, Ügyiratszám: MUSZ/2507-1/2014 SZERZ_MUSZ/59-.1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs 70/6810-806 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. í^ Ügyiratszám: 995/017/2013 C-2013-00132/G01 3.sz. melléklet 2013 JÚL 19. Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés

Részletesebben

Építési szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 kódszámú pályázat keretében a 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. szám (hrsz.: 369.

Építési szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 kódszámú pályázat keretében a 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. szám (hrsz.: 369. Építési szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 kódszámú pályázat keretében a 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. szám (hrsz.: 369.) alatt Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/92 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC< «fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2-4. IV: emelet 28. számú lakás felújítása. 0.\t 20Í3 DEC 17. Felhasználható összeg

A szerződés tárgya: Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2-4. IV: emelet 28. számú lakás felújítása. 0.\t 20Í3 DEC 17. Felhasználható összeg Ügyiratszám: Ügyintéző: Chován Eszter 3.sz. melléklet %, M u^)24oaz^qms Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Budapest XIV. kerület, Pétervárad

Részletesebben

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>. 82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/- ^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási

Részletesebben

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár Tetőszigetelés vízszintes és felhajtott felületeinekátvizsgálása, szakaszos 1 árasztásos vizsgálata utáni kijavítása. 1800 m2 Bádogos szerkezetek forrasztásos

Részletesebben

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:, Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének

Részletesebben

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i 3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola F épület továbbfejlesztésének a lehetőségei

Részletesebben

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 1, K36-000-1.3 Vakolat leverése utcai homlokzatról 2,5 cm vastagságig földszinti homlokzati mezők ablak falfülke kávákkal (lábazat és választó párkány között) 214.0000

Részletesebben

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész

Részletesebben

"Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca

Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca "Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. HRSZ: 24 880 KIVITELI TERV PÁLYÁZATI ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06 PO 005/06 O M Ügyiratszám:.W}./!.T.'}Q.'!...*?... T) \ s f * U ( r I Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...d y a^q^^>^.^...^^^!^s., V. ' A szerződés tárgya:...^a9.4&.. t^^.^c^...fe^fek^-. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Támogatás nyújtása az FC Zirc fejlesztési pályázataihoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;

Részletesebben

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll PO 005/06 /2014 Ügyiratszám: A~ ^5 O Z> Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: ART AMONDÓ Kft.vel kötött szerződés meghosszabítása Akötelezettsésvállalása.Úfl.J.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP Tárgy: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 4. szám alatti Egészségház tetőszerkezeti hibáinak kijavítása, favázas teraszának felújítása, az akadálymentes

Részletesebben

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal 31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal 1 31-000-14.2 (75) Konyha területén: beton aljzat bontása (16 cm) kavicsbetonból 20,32 m3............ 2 31-031-1.3.1 (5) Konyha területén lévő helyiségek

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám:MUSZ/4866-4/214, MUSZ/4419-4/214, MUSZ/4421-4/214, 3.sz. melléklet MUSZ/481-5/214, MUSZ/4619-4/214, MUSZ/4223-4/214, MUSZ/5298-4/214, MUSZ/4134-4/214, MUSZ/3935-5/214, MUSZ/471-4/214, MUSZ/4424-4/214,

Részletesebben

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f PO 005/06 Ügyiratszám: \ \, j, t r, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.!fc ^.^^k...^f?.v!íffi. A szerződés tárgya:.2te^v...com&...fcfelltí^. 9

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva

Részletesebben

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

... Í \ \ J \ L^''"-""' "' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /?

... Í \ \ J \ L^''-' ' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /? ^^o-sctx^ f^fc^yö-ivwuaív o^vw^^ ^^^^KfAJot^SA ^CLYV^ ÓASl -e^k : w^d-^kib-b^^ k>lc*dw, *\ Ügyiratszám: 4.sz. melléklel Ügyintéző; Kelemen Zsolt ( 0620- Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő

Részletesebben

^wm&rx:. ZJ 5039o/tt. J}U ' w í'ei, e^v ^ >toá. 03 jjt. 2013J7[PÍ 11. 2013 AÜG. 2 8 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 2013 MIG 2 7.

^wm&rx:. ZJ 5039o/tt. J}U ' w í'ei, e^v ^ >toá. 03 jjt. 2013J7[PÍ 11. 2013 AÜG. 2 8 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 2013 MIG 2 7. Ügyiratszám: 1087/017/2013 C-2013-00072/003 2013J7[PÍ 11 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) tlilfé I 7?>6 "1 / &4 2> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren árn:,/'//^ l/j hü Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap HVS-BAU Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 1. Cgjsz: 02-09-061122 Tel.: 69/369-506 Fax. 568-027 Budapest Bank Rt. 10102440-44152900-00000007 Adószám : 10676428-2-02 Név : Baranya Megyei Kormányhivatal Cím : Pécs,

Részletesebben

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő Rábapatona - Új öltöző épület építése Építtető: Rábapatonai Önkormányzat Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő 21. Földmunkák 319 714,00 Ft 23. Alapozási munkák 2 822 984,40 Ft 31. Beton és vasbeton

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

vu fóa/r ^CA <\.f P^MUMAJ ia i* /*n^'

vu fóa/r ^CA <\.f P^MUMAJ ia i* /*n^' ügíimteím: ^i&z^ Ügyintéző: Fogarassy Károly 70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 3.sz. melléklet ím m A szerződés tárgya: 45 Budapest, Pétervárad utca 3.

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0 Kelt: 2016 év. január hó KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS a Szeged, Huszár utca 1 sz. Északi szárny NGSZ irodák elhelyezésével kapcsolatos felújítási munkáihoz Készült: TERC VIP ÖN alkalmazásával Költségvetési összesítő

Részletesebben

>A I9PÍ> i_. ^SwA.B.m;. 2o<3o3*o. M :.l O^Ot, 03- o<p W*) Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. mi m,

>A I9PÍ> i_. ^SwA.B.m;. 2o<3o3*o. M :.l O^Ot, 03- o<p W*) Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. mi m, PO 005/06 ügyiratszám:./;;.^.^/:^ /, ( Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : ÍL^^/...y^.A-Xf. A szerződés tárgya:...qh.^^.f^m&..ju> Á/x.k#& k^úuá'fl^.^.^'9^- A kötelezettség vállalás a 2.Q.a... évi

Részletesebben

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet 2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Kincskereső

Részletesebben

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl  & Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-23255/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest- Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia támogatása, OfhoWto](o/ A A (/i

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. március 19. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

Cím : 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Kelt: 2012. július Projekt szám: 1209. A munka leírása: HMV ellátás átalakítás Készítette :

Cím : 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Kelt: 2012. július Projekt szám: 1209. A munka leírása: HMV ellátás átalakítás Készítette : Név : SZTE - Női Klinika Cím : 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Kelt: 2012. július Projekt szám: 1209 A munka leírása: HMV ellátás átalakítás Készítette : Készült: Költségvetés főösszesítő Megnevezés költség

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

Részletesebben

Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről

Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel.

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel. Műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10577/177 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Örkény utca 8 szám /1,2,3,4 jelű lakások/ Beruházó és generál kivitelező: Quality

Részletesebben

TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése

TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. április 14. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatt lévő Lantos Sándor és családja által bérelt lakásnál a bérlő által elvégzett munkákról

KIMUTATÁS a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatt lévő Lantos Sándor és családja által bérelt lakásnál a bérlő által elvégzett munkákról u.. L ct 1 \ o L \\- i\\ la ) KIMUTATÁS a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatt lévő Lantos Sándor és családja által bérelt lakásnál a bérlő által elvégzett munkákról 1. 2. Alapárok kiemelés kézi erővel,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 185/039/2013 Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) C-2013-00358/005 3.sz. melléklet 2013 JOL 10. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208" JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208 JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83442/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TEVAN Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

ij\..dkotíta ái. s^jht k 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; A szerződés tárgya:

ij\..dkotíta ái. s^jht k 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; A szerződés tárgya: 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; {/ t á^±{^±l J^Jj» M Ré f.á±x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalás n..*?.#."... évi költségvetés.qáms\q4.9;,1}oo^. szakfeladaton...&5qí?.q3...,

Részletesebben

szerződés 4. sz. módosítása

szerződés 4. sz. módosítása szerződés 4. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet / 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83400/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Társaskör támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 19-010-1.21.1 (16) Általános teendők befejezés szakaszában, gázellátó rendszer átadás - átvétel az elosztói engedélyes felé 2 19-010-1.21.2 (17) ÖN Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási

Részletesebben

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Tájékoztatás eljárás eredményéről az Energetikai beruházás a Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában elnevezésű építési beruházás tárgyában

Részletesebben

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q.

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q. Ügyiratszám: Ügyintéző: MkUÜPl.: Tamus Béla' \Atf3 21/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4., 211. évi felújítási

Részletesebben

Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése: 8200 Veszprém, Céhház u. 15. Ajándék bolt építése

Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése: 8200 Veszprém, Céhház u. 15. Ajándék bolt építése AJÁNDÉKBOLT épület tételes költségvetés kiírása HRSZ6353 Építtető: Kittenberg Kálmán Nonprofit Kft Helyszín: 8200 Veszprém Hrsz.: 6353. Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése:

Részletesebben

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz.

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83414/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Bohócszínház Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

T^ 5^« tojs. JÁ.DB. "" rm^m. Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a. mi NOV 11 OLÍ&JOM. 2BÍ5 Bfív 0 5. .j)x:,..y.(v.c^...^..^.9!^ Polgármesteri hivatal részéről

T^ 5^« tojs. JÁ.DB.  rm^m. Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a. mi NOV 11 OLÍ&JOM. 2BÍ5 Bfív 0 5. .j)x:,..y.(v.c^...^..^.9!^ Polgármesteri hivatal részéről Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a Ügyiratszám: \IWZ/&gg '4(íP^ Z&SZ-W& jáhl^a% 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83449/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Talmud -Tóra Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013.

Részletesebben

A szerződés tárgya: ZuGo Harmónia Idősek Klubja, 1141 Bp., Fogarasi út 113. hrsz: 39586/17 Karbantartás - ablakok javítása, cseréje' U MÁJ I 2,

A szerződés tárgya: ZuGo Harmónia Idősek Klubja, 1141 Bp., Fogarasi út 113. hrsz: 39586/17 Karbantartás - ablakok javítása, cseréje' U MÁJ I 2, Ügyiratszám: MUSZ/2295-3/2014 SZERZ_MUSZ/52-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György ^» \ t, Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél

Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 183332/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 83403/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zúgó-Patak Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben