kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!"

Átírás

1 Ügyiratszám:. Jí.Q./.ÖÖS./.^S C~ ^4% ~OQZ>^/caS~ 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12. IFK21/2012/1 szerződésmódosítása: Szennyvíz hálózat felülvizsgálatának, kerítés részleges (1 hosszoldal kivételével) felújítása, 4 db ajtó cseréje (Tulipán mosdó 3 db, emeleti konyha 1 db), és 7 db keleti homlokzati ablak cseréje". Hr^ru C20t^ toi f 00^- ) A kötelezettségvállalás a 7:..,,. évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! ^ vezérigazgató / Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Zu»lói Vái ídálkodási Közszolgáit: tó Ellenőrizte: Zuglói Zrt. kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf! 2-M.& 0 zcitk'ltutésl, iiitaríási és felújítási Üi ízló Jogi ellenőrzést végezte: Fedezetigazolás 20.évi előirányzat F( Felhasznált összeg ioc5.cx.lx Felhasználható összeg ÍJM \ ^ ^'^ÍKí Ft Ft <2i9t^ óz cn^ ÍU Pénzügyi e U ^ e ^ IV m r F!3!í 1 1. Jogi és Közbeszerzési referens ^oti o^^2-". Polgármesteri hivatal részéről : á^...ji.e Gws. fk Jegyzői \Átt ímoxés^ts--^i7^í dr. Papp Csilla 2013 m n. Kötelezettségvállaló {k;$yűílil.e?.'g±. c ;. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet %. Z"-fa-öl. 2S 201? FEOR 2 8. >WJ

2 FELJEGYZÉS Tárgy: Óperenciás óvoda 2012 Felújítási munkák szerződésének módosítása Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ) Előzmények: Szerződő Felek (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, mint Megrendelő, Zuglói Vagyonkezelő Zrt,, mint Bonyolító és Ligetsor-Bau Kft., mint Vállalkozó) között keretszerződés alapján, május 25. napján vállalkozási szerződés jött létre IFK21/2012/1 számon a(z) Óperenciás óvoda 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12. Felújítási munkálatok" tárgyú kivitelezési feladatainak ellátására. A szerződésmódosítás célja: A nyári munkálatok folyamatos ellenőrzése közben előre nem látható okok miatt (főépítészi iroda által elvégzett telekegyesítés miatt szükségtelenné vált az egyik hosszoldaü kerítésszakasz felújítása) az előzetesen megállapított munkákat mennyiségileg módosítani kellett. A módosított szerződés az eredeti szerződésnél bruttó ,- Ft-tal kisebb Összegű. Budapest, január 10. zuglói Várossá-/^ _ /isrtkíiríicii Múk Üzemdtoiósi, luu-bau odási Közszolgáltató íikfözvőnyiái-siiüág j'i síüsfeiújíuísi Divízió Kiss János Csaba Üzemeltetési-, karbantartási- és felújítási Divízióvezető 1145 Budapest, Pétervárad u Postacím: 1590 Budapest, Pf Telefon: Web:

3 Kivitelezés: Óperenciás Óvoda évi Felújítási munkáinak mód. Címe: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12. Alapszerződés összege: Bruttó ,- Ft Szerződésmódosítás összege: Br ,- Ft szerződésszám: IF K 21 / 2012 /1 / M VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: ár. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí, székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Szili Adrián vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 1. Előzmény Szerződő Felek jelen Vállalkozási Szerződés-módosítás előzményeként rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó között március 28. napján keretszerződés jött létre, a K.É.31827/2011 iktatószámú, a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás alapján. Szerződő Felek között a keretszerződés alapján, napján Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre IFK 21 /2012/1 számon a Óperenciás Óvoda 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12. Felújítási munkálatok" tárgyú kivitelezési feladatainak ellátására Az Alapszerződés 1.1. pontja alapján: Szennyvíz hálózat felülvizsgálata, kerítés teljes felújításának, 4 db ajtó cseréje (Tulipán mosdó 3 db, emeleti konyha 1 db), földszinti lépcső alatti kisraktár fal megszüntetése, és 7 db keleti homlokzati ablak cseréje" $ka

4 2 2. Megállapodás 1. Jelen megállapodás keretén belül Szerződő Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben rögzített műszaki tartalmat az alábbiak szerint (részletesen: lásd melléklet) módosítják: Szennyvíz hálózat felülvizsgálatának, kerítés részleges (1 hosszoldal kivételével) felújítása, 4 db ajtó cseréje (Tulipán mosdó 3 db, emeleti konyha 1 db), és 7 db keleti homlokzati ablak cseréje". 2. Jelen megállapodás keretén belül Szerződő Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben rögzített műszaki tartalmat az 1. sz. melléklet szerint az alábbiak szerint és ezzel együtt a vállalkozói díjat módosítják. A szerződés módosítása után a munkák vállalkozói díját Ft +ÁFA, azaz bruttó Ft (ötmillió-kilencszáznegyvennégyezer-harmincegy forint) összegben állapítják meg. 3. A véghatáridőt az előre nem látható helyszíni körülmények miatt közös megegyezéssel re módosítjuk. 5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás a Felek között korábban kötött Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes. A Felek az Alapszerződésnek a jelen szerződéssel nem érintett rendelkezéseit változatlanul érvényesnek és hatályosnak tekintik. 6. Jelen szerződés 5 (öt) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, a szerződés részét képező melléklettel együtt. 7. Jelen szerződés a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Megrendelő képviseletében: \d\{. dr. Papcsák Ferenc polgármester _ Bp.,20lVfi^?fe\ 7F IX ;Í Ü, \ ÉJ \ <» o. / Bonyolító képviseletében:.jál^á.. Szili Adrián vezérigazgató ^ Bp., 201* eh. Vállalkozó képviseletében: Kosztolni József ügyvezető, Bp.,2013 Oi {#

5 A.*yt. V*-M<% LIGETSOR-BAU Kft Bp. Liget "sor 21. Tel/Fax: Kelt: Szám: A-235/4/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: Készítette: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest, XIV., Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda - Felújítási munkálatok MÓDOSÍTOTT ÁRAJÁNLAT Megjegyzés: a nyílászárók cseréje fejezetnél az adatokat a megrendelő biztosította, helyszíni bejárás nem történt. Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei líl Közvetlen Önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 3. A munka ára 27,00% LIGETSOR-BAU KFT. K,1172 Bp., Liget sor 21. :* fezábíi: j *1f60^Ö7857 Aláírás

6 Munkanem összesítő Fejezetek megnevezése 01 IComplett szennyvízhálózat felülvizsgálata 02 Kerítés felújítás 03 Belső ajtók cseréje 04 Fsz-i raktárban falbontás + javítás 05 Egyéb 06 nyílászárók cseréje Összesen: Anyag összege Díj összege

7 01 Komplett szennyvízhálózat felülvizsgálata Ssz, Tételszám Tétel szövege Menny, Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése Szennyvízhálózat teljes felülvizsgálata 1 tétel (kamerázás), tisztítása WOMA magasnyomású berendezéssel, jegyzőkönyv készítése Fejezet összesen: Te-.

8 OZ Kerítés felújítás Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag DfJ Anyag Díj összesen egységár egységre összesen 21 Irtás, föld- és sziklamunka Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, 0,5 m alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: in Fejtett fold tolása és eiteregetése, I-1V. osztályú talajban, 20,0 m távolságig 0,4 m Síkalapozás Fejtett fold mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert minőségű beionból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék C M 32,5 pc. X> mix = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 36 Vakolás és rablcolás Javítás, pótlás, kö lábazati felülethez falazó cementhabarcs kötőanyaggal, mozgó és hiányos részek javítása (meglévő kilazult kövek rögzítése habarccsal) Megjegyzés: a kiírt tétel és mennyiség nem egyezik meg az általunk eredetileg meeaiánlott műszaki tartalommal, a módosítás megrendelői igény szerint történt, ezért a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen a megrendelő által meghatározandó, hogy ezen műszaki tartalom az építmény mely részeire vonatkozik pontosan. 0,4 m3 0,4 m3 30m Lakatosszerkezetek elhelyezése Kerítés kitámasztó, 12 x 12 mm rúdacél elhelyezése (a betonalap és felületkezelés külön (ételekben költségelve) 20 db Idomacél táblás kerítés javítása, egyengetése, pótlása (mezőnként) Odb Idomacél táblás kerítés rögzítéseinek javítása, laza 59 db acél bekötések kőhöz való rögzítéseinek megerősítése dübeles rögzítéssel (mezőnként 4 db rögzítés) 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, 272 m , sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószeríartalmú festékkel Korrózíógáiló alaoozófesték Acélfelöletek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Alapozófesték 272 m2 % Acélfelülelek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Selyemfényű zománcfesték, zöld 272 m Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, eavszerű tarozatú 0ni Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálós, erős rozsdásodás esetén Lakkbenzin hígító 252 m Fejezet összesen; 23810Í mm^mhé^ :M

9 03 Belső ajtók cseréje Ssz.' Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj Összesen egységár egységre Összesen 32 Előregyártóit épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig (emeleti konyha folyosóra nyíló ajtaja feletti áthidaló bontása nagyobb ajtó beéöítése miatti Odb Előregyártóit azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, Odb kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m (emeleti konyha folyosóra nyíló ajtaja feletti új áthidaló elhelyezése nagyobb ajtó beépítése miatt) 33 Falazás és egyéb kőműves munkák Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (HflO-mc) falazó, cementes mészhabarcs ÍTuIinán mosdó-előtér folyosóra nyíló új 75/195 ajtaja körül) Nyílásbontás, pórusbeton üreges falazóelemes 31.2 falban (emeleti konyhában az 90/195 ajtó részére) 36 Vakolás és rabicolás Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről ,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 4 m ,1 m m Í- Sima oldalfal vakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, pórusbeton felületen, 1 cm vastagságban Hvb4- mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 1 m Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 3 m Oldalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes 02! 8026 mész-gipsz vakólat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 3m m á

10 , ; 03 Belső ajtók cserije Vakolatok pótlása, keskenyvakol átok pótlása 15 ra oldalfalon, cm szélesség között Vakolatok pótlása, keskenyvakotatok pótlása 5 m oldalfalon, cm szélesség között 42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 6 m2 oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, köagyag és csempe Fal-, pillér és oszlopburkolat 6 m hordozószerkezetének felületelőkészftése bellérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelökészító alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Tapadóhíd és alapozó Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelökészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban Kiegyen Htőhabarcs 6m2 I Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 6 m tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10-20x20 cm közötti lapmérettel Ragasztó, fugázó. fehér 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak 7 m2 vagy kapu, 2,00 m -ig (ajtó bontások; Tulipán mosdó-előtér 3 db, emeleti konyha 1 db) Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, 3 db vaktok, bármilyen méretű/nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 75x195 cm tokhoz Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 90x195 cm tokhoz 1 db Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése 19 m poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés poliuretán habbal Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 2 db falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m kerületig, fa furnérozott papírrács-betétes beltéri ajtó, egyszárnyú, kilincs, küszöb és felületkezelés nélkül, 75x195 cm (Tulipán mosdó-el6tér csoportszobákba nyíló 2 db ajtó)

11 Oá Belső ajtók cseréje Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyilásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m kerületig fa furnérozott papírrács-betétes beltéri ajtó, egyszárnyú, kilincs, küszöb és felületkezelés 1 db nélkül, 90x195 cm (emeleti konyha folyosóra nyíló 1 db ajtó) Fa beltén nyílászárók elhelyezése kávás falba, 75-1 db mm falvastagsághoz utólag szerelhető fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel, 6,00 m kerületig fa furnérozott papírrács-betétes beltéri ajtó, egyszárnyú, kilincs, küszöb és felületkezelés nélkül. 75x195 cm (Tulipán mosdó-előtér folyosóra nyíló 1 db ajtó) 45 Lakatosszerkezetek elhelyezése Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri 4 db ajtólapokhoz U formájú műanyag, fekete kilincsgarnitúra, lekerekített rövid címmel, PZ/BBfurattal 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 6 m tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Mélyalapozó Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolt felületen Szilikátfesték alapozó 1 m Szilikátfestések, kálivfzüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Szilikát festék, fehér 1 m Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 6m Belső fafelületek alapmázolása, mögyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Alapozófesték, fehér (4 db új ajtó) 18 m Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Alapozófesték, fehér(4 db új ajtó) 18 m Belső fafelületek zománclakkozása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Magasfényü zománcfesték, fehér (4 db úi aitó) Fejezet összesen: 18 m mi it

12 ,< 04 Fsz-Í raktárban falbontás + javítás Ssz, Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egyséére összesen 31 Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat javítása, cementsimítással vízszintes 0 m felületen 5 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs 33 Falazás és egyéb kőműves munkák Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 0 m termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 36 Vakolás és rableolás Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 0 m2 i.i.l 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60- cm, felületképző, meszes cementhabarccsal 0m Sima oldal fal vakolat készítése kézi felhordással, 0 m felülelképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészoéddel Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi 0 m l.l- felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző, cementhabarccsal Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi 0 m felhordással, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5 cm vastagságban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs

13 ., 03 Fsz-1 raktárban falbontás + javítás Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 0m Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sírna, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 0m Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Riaiano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 0m Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazliabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélvalapozó Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alap felületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 0m m Oltó Fejezet összesen;

14 OS Egyéb Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj Összesen egységár egység/e összesen 21 Irtás, föld- és sziklamunka í- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, Odb >2 lerakóhelyi díjjal, 4,0 m -es konténerbe Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 11-6 lerakóhelyi díjjal, 8,0 m 3 -es konténerbe 1 db Munkahelyi depóniából építési tönnelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8m Fejezet összesen:

15 06 nyílászárók cseréje Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen 36 Vakolás és rabicolás Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 4 m zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 4m Vakolat simítása, elökevert gyári 8 m2 szárazhabarcsból, vékonyvakoiatok, homlokzatfestékek, belső festékek alá, 3 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m /mm rétegvastagsággal) Simító Vakolat, 2 mm vastagságban Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 36 m oldalfalon, cm szélesség között Homlokzati nyíláskeret javítása, 36 m sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 2 m2 oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, köagyag és csempe Fal-, pillér és oszlopburkolat 2 m hordozószerkezetének felü letel őkészftése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészít6 alapozó és tapadóhfd felhordása egy rétegben Tapadóhíd és alapozó í- Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban Kiegyenlítőhabarcs 2m Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 2 m tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10-20x20 cm közötti lapmérettel Ragasztó, íueázó. fehér 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak 19 m2 vagy kapu, 2,01-4,00 m 2 között Fa lambéria, radiátor farács bontása 27 m

16 A 06 nyílászárók cseréje Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése 36 in poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményeded habtérfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés poliuretán habbal Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített 27 ni éklécekre Meglévő lambéria és radiátor védőrács visszahelyezése Fa kültéri nyílászárók, fa ablak elhelyezése, előre 7 db kihagyott falnyilásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló, tokosztott, fehérre mázolva, bukó-nyíló ablak, 1,50x1,80 m mérette], belső műanyag könvöklővel. külső alumínium párkánnyal, távnyitó nélkül 45 Lakatosszerkezetek elhelyezése Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács 7 db í Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 7 db véséssel, befalazással, 50,00 kg/db tömegig Meglévő ablakrács visszahelyezése 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 21 m tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Mélyalapozó (ablakcsere után javítás, Tulipán csop.szoba kívül, mosdó kívül és belül) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát kálí-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolt felületen Szilikátfesték alapozó (ablakcsere utáni javítás, Tulipán csop.szoba belül) 6m Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy 6 m vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Szilikát festék, fehér íablakcsere utáni javítás, Tulipán csop.szoba belül) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- 7 m diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér íablakcsere utáni iavíf ás. mosdó belül) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes- 14 i« diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Külső

17 Űé nyílászárók cseréje homlokzatfesték, fehér (ablakcsere utáni javítás, külső homlokzaton) Korróziógátló alapozás rácson, korláton, 11 m kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Korróziógátló alapozófesték (4 db ablakrács) Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, 11 m kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Alapozófesték (4 db ablakrács) Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, 11 m kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Selyemfényű zománcfesték, zöld (4 db ablakrács) Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú (4 db ablakrács) 11 m Acélfelületek mázolásának előkészítő és 11 m részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyháíóu, könnyű rozsdásodás esetén Lakkbenzin higító (4 db ablakrács) 90 Takarítási munkák Festés előtt burkolatok takarásának készítése 0, m Takarás készítése fóliával (nyílászárók cseréje és javítása miatti takarás) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0, m (nyílászárók cseréje és javítása miatti takarás felszedése) Fejezet összesen: y

18 2013 FEBií 2 7. polgármesteri Hivatalba Óperenciás Óvoda, Bolgárkertész u /003/2013 IFK21/2012/1/M c /005 Ligetsor-Bau Kft,

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 3.sz. melléklet A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 212-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak

Részletesebben

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park

Részletesebben

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC< «fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/- ^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási

Részletesebben

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i 3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 178/048/2013 C-2013-00357/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) 1 ti & j %>0/ C{ *> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal 31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal 1 31-000-14.2 (75) Konyha területén: beton aljzat bontása (16 cm) kavicsbetonból 20,32 m3............ 2 31-031-1.3.1 (5) Konyha területén lévő helyiségek

Részletesebben

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:, Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének

Részletesebben

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü "

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü 'Ügyiratszám: 520/0Í3/2013 0-2013-00158/001 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Meseház Óvoda (1143

Részletesebben

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6.

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6. Ügyiratszám: 106/031/2013 C-2013-00337/008 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013AUG22. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es

Részletesebben

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap HVS-BAU Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 1. Cgjsz: 02-09-061122 Tel.: 69/369-506 Fax. 568-027 Budapest Bank Rt. 10102440-44152900-00000007 Adószám : 10676428-2-02 Név : Baranya Megyei Kormányhivatal Cím : Pécs,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ki Ügyiratszám: 3135/025/2013 C-2013-00343/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( ftu&i/ fi hl^oa'h Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem Budaörs, 24 tantermes iskola DOBAI Építésziroda Kft. Tervezői költségvetési kiírás Összesítő Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése anyag díj 14 Víztelenítés 1 475 200 4 931 200 15 Zsaluzás és állványozás

Részletesebben

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0 Kelt: 2016 év. január hó KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS a Szeged, Huszár utca 1 sz. Északi szárny NGSZ irodák elhelyezésével kapcsolatos felújítási munkáihoz Készült: TERC VIP ÖN alkalmazásával Költségvetési összesítő

Részletesebben

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés)

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés) fil.ru Ügyiratszám: 64/042/2013 C-2013-00130/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda,

Részletesebben

Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről

Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Kadarkúti iskola konyhájának felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>. 82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.

Részletesebben

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0 Név : Cím : Kelt: 20.. év...hó...nap Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Csengersima, külterület HRSZ.: 0138/88 ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSPIAC ÉPÍTÉSE STATIKAI

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22. Ügyiratszám: 85/020/2013 C-2013-00087/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György (469-81-95) /W tt6 j ^ O - i / &i*> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 73/027/2013 C-2013-00028/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc \LU$Z j^>4 j$lq4$> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Dózsa

Részletesebben

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár Tetőszigetelés vízszintes és felhajtott felületeinekátvizsgálása, szakaszos 1 árasztásos vizsgálata utáni kijavítása. 1800 m2 Bádogos szerkezetek forrasztásos

Részletesebben

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat).

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat). /ttluulttís 1& : tcl(sz/d3^/aoa Ügyiratszám: 67/031/2013 C-2013-00230/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) \tlí& f 3/ & Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK 1. 14-004-002 Ideiglenes létesítmények, vízszintsüllyesztés Talajvízszint süllyesztés elõkészítése fúrt szûrõkutaknál, kútépítésnél 3m mélységig, NA 600

Részletesebben

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Összesítõ B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s - B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Munkanem megnevezése - Összesítõ összege összege Zsaluzás és

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 89/019/2013 C-2013-00027/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György (469-81-95) fyu&s / &S3 ' 4/.&> % Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013

Részletesebben

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A Hubertus Erdészeti, Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése a környezettudatosság jegyében című, KEOP-3.3.0/09-11-2011-0009 azonosítószámú nyertes pályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés

Részletesebben

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai

Részletesebben

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Cím :Balatonfüred, 5454/2hrsz Kelt: 2015. év május hó 20. nap A munka leírása: Környezetrendezés Készült: kivitelezési tervdokumentáció

Részletesebben

^ cs o? 2S 4- 5&/3. O*.^ A/ JöL 25. M JöL 3 0. / J<mq. 2013 JúL 19.

^ cs o? 2S 4- 5&/3. O*.^ A/ JöL 25. M JöL 3 0. / J<mq. 2013 JúL 19. Ügyiratszám: 580/017/2013 Ügyintéző: lski Ferenc ( C-2013-00116/003 3.sz. melléklet 2013 JúL 19. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Szent

Részletesebben

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass

Részletesebben

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q.

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q. Ügyiratszám: Ügyintéző: MkUÜPl.: Tamus Béla' \Atf3 21/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4., 211. évi felújítási

Részletesebben

Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése: 8200 Veszprém, Céhház u. 15. Ajándék bolt építése

Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése: 8200 Veszprém, Céhház u. 15. Ajándék bolt építése AJÁNDÉKBOLT épület tételes költségvetés kiírása HRSZ6353 Építtető: Kittenberg Kálmán Nonprofit Kft Helyszín: 8200 Veszprém Hrsz.: 6353. Kelt: 2016. január hó Tervezte: Gaschler Gábor A munka megnevezése:

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1455-3/2013 SZERZJMUSZ/10-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: lski Ferenc ( ) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 DEC 03. A szerződés tárgya:

Részletesebben

&oj3. )o. oa w* m i a

&oj3. )o. oa w* m i a Ügyiratszám: 177/044/2013 C-2013-00098/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs flilszf SiS-j /jloas Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013SHPT 23. A szerződés

Részletesebben

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. HRSZ: 24 880 KIVITELI TERV PÁLYÁZATI ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 1, K36-000-1.3 Vakolat leverése utcai homlokzatról 2,5 cm vastagságig földszinti homlokzati mezők ablak falfülke kávákkal (lábazat és választó párkány között) 214.0000

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Támogatás nyújtása az FC Zirc fejlesztési pályázataihoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő Rábapatona - Új öltöző épület építése Építtető: Rábapatonai Önkormányzat Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő 21. Földmunkák 319 714,00 Ft 23. Alapozási munkák 2 822 984,40 Ft 31. Beton és vasbeton

Részletesebben

V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W.

V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W. Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL v ^ ^ ^ o ^ U-^w. 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

szerződés 4. sz. módosítása

szerződés 4. sz. módosítása szerződés 4. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

... Í \ \ J \ L^''"-""' "' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /?

... Í \ \ J \ L^''-' ' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /? ^^o-sctx^ f^fc^yö-ivwuaív o^vw^^ ^^^^KfAJot^SA ^CLYV^ ÓASl -e^k : w^d-^kib-b^^ k>lc*dw, *\ Ügyiratszám: 4.sz. melléklel Ügyintéző; Kelemen Zsolt ( 0620- Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola F épület továbbfejlesztésének a lehetőségei

Részletesebben

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész

Részletesebben

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl  & Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1" Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @.

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1 Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @. Ügyiratszám:..>3dtf.í?/.-&-/.. &# Ll\ t \ i \ Or^ l/l ügyintéző:.^.tjí3wí...» ^kw f / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tái^a:^g^{^.&^.^?^fcá7>fó,... 2011. évi

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. XJkafi** nuxizs-ef'jl/jícij, Ügyiratszám: MUSZ/2507-1/2014 SZERZ_MUSZ/59-.1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs 70/6810-806 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat ^XLL^JO^- ***>/ m^xjaut Polgármesteri Hivatal ' ' Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP Tárgy: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 4. szám alatti Egészségház tetőszerkezeti hibáinak kijavítása, favázas teraszának felújítása, az akadálymentes

Részletesebben

Készítette : Végső Viktor. csapadékvíz elvezetés. Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Készítette : Végső Viktor. csapadékvíz elvezetés. Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Bíró és Társa Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/a. II/2. Adószám: 11243461-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-061895 CIB Bank Zrt.: 11100702-75016014-01000003 biroestarsa@biroestarsa.hu Kemecse Város Önkormányzata

Részletesebben

Resitcky építő. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2015-1. 16 830 Ft.

Resitcky építő. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2015-1. 16 830 Ft. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,

Részletesebben

Költségvetés. Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön

Költségvetés. Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön Létesítmények 1 Kápolna környezetének felújítása 2 Sétány és környezetének felújítása 3 Kerítés és kapuk felújítása Költségvetés Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön Ssz.: Tételszám,

Részletesebben

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás /

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás / Ügyiratszám:.. t fj $Á8 $L%9J&' 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya; Heltai Gáspár Általános Iskola karbantartási munkái.

Részletesebben

Kaposszerdahelyi óvoda felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről

Kaposszerdahelyi óvoda felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Kaposszerdahelyi óvoda felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

12. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 12.a.) épület

12. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 12.a.) épület 12. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 12.a.) épület tervező: H-8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 47. mobil: +36-30/238-43-74 tel/fax.: 87/481-490 email: nemethep@gmail.com cégjegyzék szám: 19-09 - 507566 NÉMETH

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: \[\k& J of$oa^ IKK33/2013/3 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Bóbita Óvoda, 1147 Budapest,

Részletesebben

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Készült a KönyvCalc közbeszerzı programváltozattal,.xls, és.pdf konvertálással. FİÖSSZESÍTİ Anyag Díj 15 Zsaluzás és állványozás 339

Részletesebben

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 Tájékoztató az eljárás eredményéről, Újiráz Községi Önkormányzat részére kivitelezési pótmunkák elvégzése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 számú projekt megvalósítására vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési

Részletesebben

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db...

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db... 1. oldal 1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db............ 2 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 15-005-1 (1) Faanyagok gyalulása, csiszolása 357,83 m2............ 2 21-001-1.2.1 (5) ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. í^ Ügyiratszám: 995/017/2013 C-2013-00132/G01 3.sz. melléklet 2013 JÚL 19. Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés

Részletesebben

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%...

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%... Költségvetés főösszesítő 1/6 oldal Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei...... 1.2 Akadályoztatási költség...%... 1.3 Építés közvetlen költségei...... 2.1 Árkockázat fedezet

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi. Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/420-10/2013 SZERZ_MUSZ/17-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.?(IU Hírli 20. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg Ügyiratszám: H\ ] WéVf \J0\ If Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan A kötelezettségvállalás

Részletesebben

darus lemezaapl darus sávalao darus talpalap Szivatytyús

darus lemezaapl darus sávalao darus talpalap Szivatytyús NORMÁK 11-01 Kavicsbeton keverék C6 szilárdsági osztály 11-02 C8 szilárdsági osztály 11-01-131 01-211 01-221 01-231 01-301 01-311 01-321 01-331 02-106 02-111 02-116 02-121 02-131 02-211 02-221 16/F 24/KK

Részletesebben

ö Ü ö ö ú ü ó Í í ó ö ő ö Ú ű í ó ö ó ö ö ő Ü ö í ó ö ő ő Ú ö ö ú ö ó ó ő ö ö ú Ó ö ú ü Ó ö ú Ü ő í Ó ö ö Ú ö ú ö í ó ő ö Í ű ö Ü ö Ü Ü ö ő Ó Ó ö ú ü ó ó ú ű í ó Í ö Ú ü í ó í ö ú Ü ó í Ö Ő Ö Ú Ű Í Á Ó

Részletesebben

Költségvetés. Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések

Költségvetés. Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések Költségvetés Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések Létesítmények 1 Múzeum és Ady E. utcákban parkolóépítés 2 061/1 hrsz-ú területen sétány és környezetének rendezése Ssz.: Tételszám,

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. április 14. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

Hu a. >/ 4UI. # # 5#

Hu a. >/ 4UI. # # 5# Ellenjegyző dr. Papp Csilla lofá Z2-. M ^ Ügyiratszám: íí.9.l. í.../2011. Ügyintéző: Nagy' Gyula Krisztián Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ~^/"f Cl yoo #-c& A szerződés tárgya:

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. március 19. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

JoiL Q"-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P.

JoiL Q-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P. JoiL Q"--i'i ~\i, 2 "\ 2.sz.melléklet ímri(-2q3.í? 3.í?./'?CMZ. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f PO 005/06 Ügyiratszám: \ \, j, t r, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.!fc ^.^^k...^f?.v!íffi. A szerződés tárgya:.2te^v...com&...fcfelltí^. 9

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

á í á Ö Á Á É ő á ő á ü á ö ú á á á ö ű á í í á í á úí Í ő á ő á ő í á Í ő á ő ú í á í ü ő á ö Á í á á á Íí á á á á í ü ü í á á í á ö ö í á ü í Í ú ö íí á í á í á á á á á á á í á í á á á á í á ö á á Í

Részletesebben

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d c PO-005/03 ü g yirat S zám:.fb..fejh.í. l*il Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :. tik. A szerződés tárgya: Y?vMa.\rv/V3. WAA/W 1.1..AA/ ' oof A kötelezettségvállalás T- 7 z a...ílvr/tyr... évi

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Cím :Balatonfüred, 5454/2hrsz Kelt: 2015. év május hó 20. nap A munka leírása: Parkolók és közlekedési utak kialakítása Készült: kivitelezési

Részletesebben

Í ű ű ő ő Á Ü Ü Ü Ü Í ü Í Í ő ü ü Ü ő ő Ü ő Ü ő ű ö ő Ü ő ö ő ő ú ö ő ű ö ű ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő ö ö ő Ü ő ö ö ő Á Ü Ú Ü Ü ÍÍ Ü ú ú ü Ü ü ő Ü ő Ü ö ő ö ő ü ö ő ő ú ö ő ő ű ö ö ű ö ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő Í

Részletesebben

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Á ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ö ü ü ö ü ö ú ö ö ú ű Á Ú ű Á ö ö ú ű Á ú ű Á ö ö ú ü ö ú ö ú ú ú ú ú ú ú ö ö ö ú Á Á Á Á ú Á ö ö Á ö Á ö Á ú Á Á ö Á ű Á ú Á Á ö Á Á ú ö ü ö ö ö ö ű ö ü Í ö

Részletesebben

É Í Á Á Ó Á Á Á Ö Ö ó ó ó őí ő ö ő öí í Í ó ó úí ü ö í ü í í ó ü á í Í á í á ű ö á á á á á á í á á ő á ö ó ó á ö ő á ó á á ö á Í á í á á á á á á á á á á á á í í á ő ö ó á á í á ő á ö ő á á á ő ő í ű á

Részletesebben