Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Ezek a sorok lépésrl lépésre haladva elmagyarázzák Önnek a készülék kezelésére vonatkozó legfontosabb elírásokat és utasításokat. Ezekben a fejezetekben kiegészít információkat és hasznos tanácsokat talál a készülék használatához. A lóherét jelképez bekezdések útmutatásokat és tanácsokat tartalmaznak a készülék gazdaságos és környezetkímél üzemeltetésére vonatkozóan. Amennyiben a használat során kisebb-nagyobb üzemzavart észlel, akkor elször tanulmányozza át a "Mit kell tenni, ha" c. fejezetet, ahol segítséget talál ahhoz, hogy saját maga is kijavíthassa a hibát. Komolyabb üzemzavar esetén forduljon a Vevszolgálathoz, illetve a jótállási jegyben megadott szervizhez. Tartalomjegyzék Biztonság Gondoskodás Információk a cspmagoló anyagokhoz Gondoskodás a régi készülékrõl Készülék szállítása Szállítási tartozékok eltávolítása A készülék felállítása Felállítási hely A hûtõ készüléknek szellõzésre van szüksége A készülék kiigazítása Elektromos csatlakozás Ajtó nyitása Ajtónyitás irányának változtatása Készülék leírása A készülék megjelenése Fagyasztótálca Jégakku Beállító panel Hõmérséklet szabályozás gombok Hõmérséklet kijelzõ FROSMATIC gomb Használatba vétel elõtt Használatba vétel Hõmérséklet szabályzás A készülék kikapcsolása Információs és ellenõrzõ rendszer Hõmérséklet figyelmeztetõ Mûködési hibák Fagyasztás Fagyasztott termékek tárolása Jégkocka készítés Fagyasztott termékek szimbólumai/ Fagyasztási napló Maximális terhelés Leolvasztás Tisztítás és karbantartás Tanácsok az energiatakarékos használathoz Mi a teendõ, ha Megoldások zavarok esetén Mûködési zajok Szabványok, irányvonalak Szakkifejezések Vevõszolgálat Mûszaki adatok Biztonság Hûtõ készülékeink megfelelnek az elismert mûszaki szabályoknak és a készülékek biztonságáról szóló törvényeknek. Mégis emlékeztetjük Önt a következõ bizt szabályokra: Rendeltetésszer használat Ez a htkészülék háztartási használatra készült. Élelmiszerek htésére, lefagyasztására és mélyhtött áruk tárolására, valamint jégkockák készítésére használhatja. A rendeltetésnek nem megfelel, illetve a helytelen használat miatt bekövetkez károkért a gyártó nem vállal felelsséget. A készülék átalakítása, vagy a htrendszer jellemzinek a megváltoztatása - biztonsági szempontból - szigorúan tilos. Ha a háztartási htkészüléket kereskedelmi, vagy a normál háztartási élelmiszerek és italok htésétl eltér célokra kívánja használni, akkor a vonatkozó biztonsági elírásokat kell betartani. Az els használat eltt A házhoz szállítás után gondosan ellenrizze a htkészülék állapotát. A sérült készüléket tilos üzembe helyezni! Ilyen esetben forduljon reklamációért a szállítást végz vállalathoz, illetve ahhoz az eladóhelyhez akinél a házhoz szállítást megrendelte. Htközeg A készülék htközege izobutánt (R600a) tartalmaz, ami természetes gáz és a környezeti összeférhetsége is kiváló, azonban a gáz éghet. Vigyázzon ezért arra, hogy a készülék szállítása és a felállítása során a htrendszert sehol se érje küls sérülés. A htrendszerben történ esetleges sérüléskor: - kerülni kell a nyílt láng, a dohányzás, vagy a szikra használatát, - alaposan ki kell szellztetni a helyiséget. Gyermekvédelem A különféle csomagoló anyagok (pl. manyag fólia, sztiropol) veszélyt jelenthetnek a játszó gyermekek számára. Tartsa távol ezért a gyerekeket a csomagoló anyagoktól! Ha ezt az új készüléket egy régebbi zárszerkezettel ellátott készülék helyett veszi meg, akkor a balesetek elkerülése érdekében a régi készülék zárszerkezetét el kell távolítani, mieltt azt a gyjthelyre viteti. Ezzel megakadályozhatja, hogy a játszó gyerekek egymásra zárják a kiselejtezett készüléket és veszélybe kerüljön az életük. A gyerekek még nincsenek tisztában a háztartási készülékek használata közben rájuk leselked veszélyekkel. Gondoskodjon ezért állandó felügyeletrl és ne engedje ket játszani a készülékkel.

3 Napi használat Az éghet gázokat, vagy folyadékokat tartalmazó palackok a hideg hatására tömítetlenné válhatnak. Robbanásveszély! Éghet anyagokat tartalmazó anyagokat (pl. spray, gázöngyújtó utántölt palack, stb.) ezért nem szabad a htkészülékben tárolni. Üvegeket és lezárt dobozokat ne helyezzen a fagyasztótérbe. Ha a tartalmuk megfagy, akkor könnyen szétrobbanhatnak a szénsavat is tartalmazó üvegek, vagy dobozok. 4 A fagyasztóból kivett jégkockát nem szabad azonnal a szájba venni, mert a rendkívül hideg állapotú jég égési sérüléseket okozhat a szájban. A lefagyasztott árukat ne érintse meg nedves kézzel, mert égési sérüléseket okoznak. Elektromos készülékeket (pl. fagylaltgép, tésztakever, stb.) nem szabad a htkészülékbe helyezni. A tisztítási munkálatok megkezdése eltt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani az elektromos hálózatról. A készülék tetejére helyezett lefagyasztott csomagok hideg állapota miatt kondenzvíz-képzdés jön létre a készülék bels részében. Miután a bels részek elektromos beépítéseket is tartalmaznak, ezért a kicsapódó kondenzvíz könnyen rövidzárlatot okozhat. Soha ne tároljon tehát a készülék tetején lefagyasztott árukat. A csatlakozó dugót kézzel megfogva - és nem a vezetéket megrántva - húzza ki a fali konnektorból. Áramszünet esetén Áramszünet esetén elször olvassa el a "Mit kell tenni, ha..." c. fejezet ide vonatkozó részét és szigorúan tartsa be az ott leírtakat. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti. Üzemzavar esetén forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevszolgálathoz. Gondoskodás Információk a csomagoló anyagokhoz A készülék csomagolására használt anyagok környezetbarát anyagból készültek. Ezek az anyagok veszélytelenek és alkalmasak a háztartási szemétégetben történ elégetésre. A manyagok újrahasznosítható anyagból készültek, amelyeknél a következ, ismert jelölések használatosak: >PE< (polietilén) = pl. a küls borításhoz és a bels részekhez, >PS< (polisztirol) = pl. a habosított polisztirol anyagok FCKW mentesek. A keménykarton részek hulladék papírból készültek, amelyeket a hulladékgyjt helyen kell leadni. Gondoskodás a régi készülékrl Környezetvédelmi szempontból szakszeren kell gondoskodni a htkészülékekrl. Ez egyaránt vonatkozik a régi és az új készülékre is. Figyelmeztetés! A kiselejtezésre váró régi készüléket elször tegye használhatatlanná. Vágja le róla a hálózati vezetéket és adott esetben szerelje ki, vagy törje szét a zárszerkezetét. Ezzel ugyanis megakadályozhatja, hogy a kiselejtezett készülékkel játszó gyerekek magukra zárhass&aac Amennyiben helyszke miatt elkerülhetetlen, hogy a htkészülék valamilyen hforrás közelében kerüljön felállításra, akkor szigorúan be kell tartani az alábbi minimális oldaltávolságokat: - elektromos tzhelytl 3 cm, - olaj- és széntüzelés kályhától 30 cm. Ha a fenti oldaltávolságok nem biztosíthatók, akkor egy hálló védlapot kell beépíteni a tzhely és a htkészülék közé. A htkészüléknek szellzésre van szüksége A htkészülék mködése nem igényel különösebb ellátást, azonban a megfelel szellzést minden esetben biztosítani kell. A készülék szellzését biztosító leveg a lábazatnál található rácsozatnál lép be, majd végighalad a hátoldalon és a fels felületnél lép ki. Az elhelyezésnél tehát ügyelni kell arra, hogy ezek a részek mindig szabadon maradjanak. Figyelem! Ha a készüléket pl. egy konyhai fels szekrény alá kívánja állítani, akkor legalább 10 cm-es szabad résznek kell lenni a fels szekrény alsó éle és a htkészülék fels síkja között. A készülék kiigazítása A készüléket vízszintes és szilárd padlózatra kell állítani. A padlózat kisebb egyenetlenségeit a két els állítható láb be- vagy kicsavarásával igazíthatja ki. 8 Elektromos csatlakoztatás A készülék csak megfelel védérintkezvel (földeléssel) ellátott csatlakozó aljzatról üzemeltethet. Az elektromos biztosítéknak legalább 10 A-esnek kell lennie. Ha a készülék elhelyezése után az nem éri el a konnektort, akkor a csatlakoztatását úgy kell megoldani, hogy az bármikor leválasztható legyen az elektromos hálózatról (pl. biztosíték, megszakító, legalább 3 mm-es érintkez távolsággal rendelkez biztonsági kapcsoló).

4 Mieltt a készüléket üzembe helyezi, gyzdjön meg arról, hogy az Ön lakhelyén lév feszültség megegyezik-e az adattáblán megadott értékkel. Pl. AC V 50 Hz, vagy V ~ 50 Hz (azaz V-os tartományon belül van, 50 Hz-es frekvenciával) Az adattábla a készülék belsejében a baloldalon található. Ajtó nyitása A mûködõ készülék ajtaja bezárás után nem nyitható ki azonnal a keletkezõ vákum miatt, amely addig tartja zárva a készülék ajtaját, amíg a nyomás ki nem egyenlítõdik. Az ajtót néhány perc múlva újra ki lehet nyitni. Ha a készülék QUICK ajtónyitóval -a foggantyúba szerelt szerkezet- ellátott, akkor az ajtót bármely pillanatban ki lehet nyitni. Ajtónyitás irányának változtatása Az ajtónyitás jobbos iránya (szállított állapot) balosra változtatható, ha a készülék elhelyezése ezt megkívánja. Figyelem! A készülék nem csatlakoztatható a hálózatra az ajtónyitás irányának változtatása közben. Áramtalanítsa a készüléket elõtte. Nyissa ki az ajtót és elõre húzva távolítsa el a takaró lemezt. Az ajtó zsanérjának takaróelemét a bal oldalról helyezze át a jobb oldalra. Zárja vissza az ajtót. 9 Az ajtó alsó zsanérjának kereszt bevágású csavarjait csavarja ki és az ajtó zárt állapotában az ajtózsanért vegye ki. Az ajtó vasalatát vegye le a zsanérról (1,2). Tegye a csapot a jobb oldali lyukból a bal oldaliba (3). Helyezze a szállított ajtóvasalatokat a csapokra (4,5). Vegye le a jobb alsó ajtóvasalatot és a bal alsó zsanér takarót (1,2) és tegye a szállított ajtóvasalatot az ajtó bal alsó részébe.(3) Húzza óvatosan az ajtót elõre és tegye félre. A felsõ csapot helyezze át a bal oldalra. Óvatosan tolja az ajtót a felsõ csapra és zárja be. 10 Szerelje át az ajtó foggantyút bal oldalról jobb oldalra és a lyukakat takarja el a mellékelt takaróelemekkel. Helyezze fel és csavarozza fel az alsó zsanért a csappal az ajtó bal alsó részére. Nyissa ki az ajtót és a takaró lemezt tegye a helyére. 11 Készülék leírása A készülék megjelenése (különbözõ modellek) Fagyasztó lap Ajtós rekeszek és fiókok (Fagyasztásra és konzerválásra) Fiók (csak konzerválásra) Leolvasztás esetén az alsó fiók szolgál a víz összegyûjtésére. Fagyasztótálca Egy fagyasztó tálca helyezkedik el két jégkocka tartóval és egy jégakkuval a fagyasztó legfelsõ részén. A fagyasztó tálca lehetõvé teszi például kis gyümölcsök külön történõ fagyasztását. Elõny: a kis gyümölcsök nem nyomódnak össze és megõrzik természetes formájukat. A fagyott gyümölcsök a továbbiakban adagonként tárolhatók a fiókokban/rekeszekben. Jégakku Egy jégakku helyezkedik el a fagyasztó tálcán. A jégakku fagyasztásához vegye figyelembe a "Használatba vétel elõtt" fejezetet. Áramszünet vagy a készülék meghibásodása esetén a jégaku órákkal meghosszabbítja azt az idõt, ami alatt a tárolt élelmiszerek a megengedhetõ határon túl felmelegednek. 12 Beállító panel Feszültség alatt jelzõ (zöld) KI/BE kapcsoló gomb Hõmérséklet kijelzõ Hõmérséklet szabályozás gomb Frosmatic funkció kijelzõ (sárga) Frosmatic funkció bekapcsoló gomb, gyorsfagyasztáshoz Vészjelzõ (piros) Vészkikapcsoló gomb (lásd "Információs és ellenõrzõ rendszer) Hõmérséklet szabályozó gombok A hõmérséklet szabályozás a "+" (MELEGEBB) és "-" (HIDEGEBB) gombok segítségével történik. Ezen gombok kapcsolatban vannak a hõmérséklet kijelzõvel. Ha a "+" vagy "-"gombok valamelyikét benyomja, akkor a VALÓS hõmérséklet kijelzésérõl (folyamatosan világító lámpa) a BEÁLLÍTOTT hõmérséklet (villogó lámpa) kijelzésére áll át a készülék. Ha valamelyik gombot ismét megnyomja, akkor a BEÁLLÍTOTT hõmérséklet egy értékkel arrébb kerül. Ha nem nyomja meg ismételten egyik gombot sem, akkor rövid idõ múlva (kb. 5 s) ismét a VALÓS hõmérsékletet jelzi ki a készülék. BEÁLLÍTOTT hõmérséklet : Az a hõmérséklet, melynek a fagyasztó részben kellene uralkodnia, beállítható azon hõmérsékletek egyikére, amelyek a hõmérséklet kijelzõn találhatóak. A BEÁLLÍTOTT hõmérsékletet villogó lámpa jelzi. VALÓS hõmérséklet : Az a hõmérséklet, mely ténylegesen uralkodik a fagyasztó részben.

5 A VALÓS hõmérsékletet folyamatosan világító lámpa jelzi. Hõmérséklet kijelzõ A hõmérséklet kijelzõ különféle információkat mutathat. 13 Normális mûködés esetén kijelzi azt a hõmérsékletet, mely ténylegesen uralkodik a fagyasztó részben (VALÓS hõmérséklet), a megfelelõ lámpa világít. Ha a fagyasztó rész hõmérséklete magasabb, mint bármelyik érték a hõmérséklet kijelzõn, akkor a hõmérséklet kijelzõ lámpái nem világítanak, csak a piros vészjelzõ gomb villog. Ha a fagyasztó rész hõmérséklete alacsonyabb, mint bármelyik érték a hõmérséklet kijelzõn, akkor a hõmérséklet kijelzõ legalacsonyabb értékéhez (-24) tartozó lámpa világít. Hõmérséklet szabályozás alatt a beállított hõmérséklet villog (BEÁLLÍTOTT hõmérséklet). Készülék olyan mûködési hibája esetén, melynél a hõmérséklet meghatározása nem lehetséges, minden kijelzõ lámpa villog. FROSMATIC gomb A Frosmatic funkció meggyorsítja a friss élelmiszerek lefagyasztását és a már lefagyasztottakat megvédi a nemkívánt felmelegedéstõl. A FROSMATIC gomb lenyomásával bekapcsolja a FROSMATIC funkciót. A sárga kijelzõ lámpa kigyullad. A FROSMATIC gomb újbóli lenyomásával manuálisan bármely idõpillanatban kikapcsolhatja a FROSMATIC funkciót. A sárga kijelzõ lámpa elalszik. Ha a FROSMATIC funkciót kézi vezérléssel nem kapcsolja ki, akkor azt a készülék elektronikus rendszere 48 órával a FROSMATIC funkció bekapcsolása után automatikusan kikapcsolja. A sárga kijelzõ lámpa elalszik. Használatba vétel elõtt Ha a készüléket állva szállították, akkor hagyja azt pihenni 30 percig, majd csatlakoztathatja az a hálózatra és üzembehelyezheti. Ha fekve szállították, akor a készüléknek 4 órát kell pihenni üzembevétel elõtt, hogy az olaj vissza tudjon folyni a kompresszorba. Ellenkezõ esetben a kompresszor károsodhat. Tisztítsa meg a készüléket és tartozékait az elsõ használatba vétel elõtt. (lásd "Tisztítás és karbantartás") Vegye ki a jégakkut a fagyasztó tálcából. Ne tegye a jégakkut a készülék rekeszeibe vagy fiókjaiba és ne fagyassza le az optimális -18 C elérése elõtt. Kb. 24 óra elteltével tegye a jégakut a fagyasztó tálca elsõ részébe. Ha kiolvadt, például a készülék tisztítása után, hasonló módon fagyassza le a jégakkut. 14 Használatba vétel Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. Nyomja be a KI/BE kapcsoló gombot. A zöld kijelzõ lámpa kigyullad. A készülék hangjelzést ad és a piros vészjelzõ vilogni kezd, jelezve, hogy az elõírt hõmérsékletet még nem érte el a belsõ hõmérséklet. Nyomja meg a Vészjelzõ kikapcsoló gombot, hogy a hangjelzés elhallgasson. Ha nem kapcsolja ki kézi vezérléssel, a hangjelzés 1 óra múlva automatikusan elhallgat. Állítsa be a hõmérsékletet -18 C-ra vagy alacsonyabbra (lásd "Hõmérséklet szabályozás") Élelmiszerek fagyasztása elõtt várja meg, míg a fagyasztó rész hõmérséklete eléri a -18 C-ot és a piros vészjelzõ lámpa elalszik. Hõmérséklet szabályozó Nyomja meg a "+"(MELEGEBB) vagy "-" (HIDEGEBB) gombok valamelyikét. A hõmérséklet kijelzõ jelzése megváltozik és az éppen BEÁLLÍTOTT hõmérsékletnek megfelelõ lámpa kezd villogni. A hõmérséklet magasabb értékre való beállításához nyomja meg a "+" gombot. A hõmérséklet alacsonyabb értékre való beállításához nyomja meg a "-" gombot. A hõmérséklet kijelzõ azonnal jelzi a változtatott értéket. A gombok minden egyes megnyomása egy egységgel arrébb viszi a hõmérséklet értékét. Tájékoztatás: Élelmiszeripari szakemberek szerint a -18 C elegendõen alacsony tárolási hõmérséklet. Ha nem nyomja meg ismételten egyik gombot sem a hõmérséklet beálíltása után, akkor rövid idõ múlva (kb. 5 s) ismét a mélyhûtõ részben uralkodó tényleges hõmérsékletet (VALÓS hõmérséklet) jelzi ki a készülék. A kijelzõ villogó kijelzésbõl folyamatosan világító állapotba vált. Fontos! Rendszeresen ellenõrizze a tárolási hõmérséklet betartását a piros vészjelzõ és a hõmérséklet kijelzõ segítségével. A készülék kikapcsolása Üzemen kívül helyezéshez nyomja a KI/BE kapcsoló gombot, míg a zöld kijelzõ el nem alszik.

6 Tájékoztatás: A készüléket nem lehet üzembe ill. üzemen kívül helyezni, ha nincs az elektromos hálózathoz csatlakoztatva vagy áramszünet esetén. A hálózatra való csatlakozás után a készülék újból abban az állapotban lesz, amelyben az áramkimaradás elõtt volt. 15 A készülék elõkészítése hosszabb leállásra Kapcsolja ki a készüléket, azaz nyomja be a KI/BE kapcsoló gombot, míg a zöld kijelzõ el nem alszik. sárga kijelzõ kigyullad. Fagyasztott termékekhez ne nyúljon vizes kézzel. Kezei a hideg hatására odafagyhatnak. készülék elektronikus rendszere 48 órával a FROSMATIC funkció bekapcsolása után azt automatikusan kikapcsolja. A sárga kijelzõ lámpa elalszik. A FROSMATIC gomb újbóli lenyomásával manuálisan bármely idõpillanatban kikapcsolhatja a FROSMATIC funkciót. Tanácsok: A fagyasztandó élelmiszerek csomagolására használjon: - polietilén fagyasztó fóliákat és zacskókat, - speciális fagyasztó dobozokat, - extra erõs alufóliát. A zacskók és fóliák lezárásához használjon: mûanyag csipeszeket, befõttes gumit, vagy ragasztószalagot. Lezárás elõtt távolítsa el a levegõt a csomagolásból, mert a levegõ elõsegíti a fagyasztott élelmiszer kiszáradását. Kicsi, lapos csomagokat formáljon, mert azok könnyebben átfagynak. A speciális dobozokat ne töltse teljesen teli folyadékkal vagy masszával, mert a fagyasztás alatt az élelmiszerek tágulnak. 17 Fagyasztott termékek tárolása Figyelem! Mielõtt elõször tenne fagyasztott élelmiszert a fagyasztóba, annak hõmérsékletének - 18 C-nál kevesebbnek kell lenni. Csak csomagolt élelmiszert tegyen a fagyasztóba, hogy ne száradjanak ki, ne veszítsék el illatukat és ne vegyék át más élelmiszerek illatát. Vegye figyelembe a fagyasztott élelmiszer szavatossági idejét. Ha lehetséges, az élelmiszereket fajtánként szétválasztva tegye a rekeszekbe/fiókokba. Egyes modellek ezek ajtajára helyezhetõ jelölõkkel vannak ellátva. A különbözõ rekeszek tartalmának beazonosításához helyezze ezeket a jelölõket a megfelelõ szimbólum fölé (lásd: "Fagyasztott termékek szimbólumai/ Fagyasztási napló"). Így könnyebben átlátható a tartalom, azaz rövidebb ideig kell nyitva tartani az ajtót. Jégkocka készítés Töltse meg a jégtálat háromnegyed magasságig hideg vízzel. A jégtálat kissé csavarja meg vagy engedjen rá hideg vizet a jégkockák kivételéhez. Figyelem! Ha a jégtál odafagy, soha ne használjon kést vagy más hegyes tárgyat. Kanál vagy más evõeszköz nyelét használja. Fagyasztott termékek szimbólumai/ Fagyasztási napló (nem minden modelnél) A rekeszek ajtaján található szimbólumok megfelelnek különbözõ termékeknek. A számok a tárolhatóság idõtartamát jelzik hónapokban. A felsõ ill. alsó érték érvényes attól függõen, hogy az élelmiszer milyen minõségû és milyen kezelést kapott fagyasztás elõtt. A kisebb érték érvényes nagyobb zsírtartalmú élelmiszer esetén. A mellékelt jelölõk használhatóak élelmiszerek beazonosításához. a rekeszben tárolt 18 Maximális terhelés Nagyobb mennyiségû vagy térfogatú élelmiszer tárolásához kiveheti a fiókokat és az élelmiszert közvetlenül a hûtõrácsra helyezheti. Az alsó fiókot nem szabad kivenni, mert az biztosítja a levegõ jó cirkulációját. Amikor kiveszi a fiókot, a fagyasztandó élelmiszer maximálisan csak 2 cm-rel nyúlhat túl a hûtõrács elüsõ részén. Leolvasztás Mûködés közben és az ajtónyitásakor a levegõ nedvességtartalma dér formájában lecsapódik a készülék belsejében, elsõsorban a hûtõrácsokon. Idõnként kaparja le ezt a deresedést egy hajlékony mûanyag kaparóval, pl. tésztakeverõvel. Soha ne használjon kemény vagy éles tárgyat. Leolvasztás szükséges kb.4 mm dér rétegvastagság felett és legalább évente egyszer. Javasolt olyankor leolvasztani a készüléket, amikor üres, vagy kevésbé van teli. Figyelem! Ne használjon elektromos fûtõberendezést vagy más mechanikus vagy egyéb eszközt a leolvasztás meggyorsításához, kivéve azokat, amelyeket ezen használati útmutató javasol. Ne használjon jégtelenítõ sprayt, mert ez káros lehet az egészségre és/vagy tartalmazhat olyan anyagokat, melyek megtámadhatják a mûanyag részeket. Ha a mélyhûtõ nagymennyiségû élelmiszert tartalmaz, a leolvasztás elõtt 12 órával kapcsolja be a FROSMATIC funkciót, hogy az élelmiszereknek legyen elegendõ hideg tartaléka az üzemszünet idejére.

7 Figyelem! Fagyasztott termékekhez ne nyúljon vizes kézzel. Kezei a hideg hatására odafagyhatnak. Vegye ki a készülékbõl a fagyasztott élelmiszereket, csavarja õket több réteg újságpapírba és tárolja õket hideg helyen, pl hûtõszekrényben. Áramtalanítsa a készüléket. Vegyen ki minden fiókot. Szerelje le az alsó takarólécet (lásd "Ajtónyitás irányának megváltoztatása"). Az alsó fiókot, mint vízgyûjtõ tartályt tegye közvetlenül a készülék elé, és húzza ki a kondenzvíz kifolyóját. Tanács: A leolvasztás meggyorsítható egy melegvizet tartalmató edény készülékbe helyezésével. Távolítsa el a leolvasztás befejezése elõtt a lehulló jégdarabokat is. A leolvasztás után gondosan tisztítsa meg a készülék belsejét és tartozékait is. (lásd "Tisztítás és karbantartás"). 19 Tisztítás és karbantartás A higéniai szabályok betartása miatt szükséges a készülék belsõ részének rendszeres tisztítása, beleértve a belsõ tartozékokat is. Figyelem! Tisztítás alatt nem lehet áram alatt a készülék. Áramütés veszélye! Tisztítás elõtt húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gõzsugárral. A nedvesség behatolhat az elektromos elemeihez, áramütés veszélye! A forró gõz károsíthatja a mûanyag részeket. A készüléknek száraznak kell lennie az újbóli használatba vétel elõtt. Figyelem! Esszenciális olajak és szerves oldószerek a mûanyag részeket károsíthatják, pl. - narancs vagy citrom héjának leve - butiric sav - ecetacetátot tartalmazó tisztítószerek. Ezen típusú anyagok nem érintkezhetnek a készülék részeivel. Ne használjon maró tisztítószereket. Készülék leolvasztása (lásd "Leolvasztás"). Tisztítsa meg langyos vízzel és ronggyal a készülék belsõ részéit, beleértve a belsõ tartozékokat is. Esetlegesen használjon közönséges mosogatószert. Törölje át tiszta vízzel és szárítsa meg. A kondenzátorra rakódott por növeli az energia fogyasztást. Ezért óvatosan porolja le a készülék hátulján levõ kondenzátort puha kefével vagy porszívóval évente egyszer. Amikor minden száraz, helyezze üzembe a készüléket. Tanácsok az energiatakarékos használathoz Ne állítsa a készüléket közvetlenül fttest, vagy tzhely mellé és ne tegye napsugárzásnak kitett helyre sem. A magas környezeti hmérséklet miatt a kompresszor gyakrabban fog bekapcsolni és tovább fog üzemelni. ezért megnövekszik a készülék energiafogyasztása. Ügyeljen a készülék lábazatánál és az oldalfalaknál a megfelel szellzésére és ne takarja le soha a szellznyílásokat. Meleg ételeket és italokat soha rakjon a normál-, vagy a fagyasztótérbe. Mindig hagyja lehlni a ftt ételeket szobahmérsékletre és csak ezután pakolja be ket a httérbe. Kerülje a hosszantartó és felesleges ajtónyitogatásokat. Mindig a környezeti hmérsékletnek és a bepakolt élelmiszerek mennyiségének megfelelen állítsa be a hfokszabályzót. Évente legalább egyszer portalanítsa és tisztítsa meg a készülék hátoldalán lév kondenzátort (hátsó fekete rács). 20 Mit kell tenni, ha... A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a készülék használata közben jelentkez üzemzavarok nagy részét csak kisebb hibák okozzák, amelyeket adott esetben az alábbi táblázat segítségével saját maga is kijavíthat. Figyelmeztetés! A meghibásodott htkészüléket, beleértve a csatlakozó dugó cseréjét is csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz javíthatja. A szakszertlen javítás nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Üzemzavar A készülék nem üzemel, a zöld kijelz és a hfokkijelzés nem világít. A hfokkijelzben minden lámpa villog. A fagyasztótér hmérséklete nem kielégít. Lehetséges oka A készülék nincs bekapcsolva. Nincs bedugva a csatlakozó dugasz. A biztosíték leoldott, vagy hibás. Hibás a konnektor. Funkcióhibák vannak. Hiba kijavítása Kapcsolja be a készüléket. Dugja be a csatlakozó dugót. Ellenrizze a biztosítékot és cserélje ki, ha szükséges. Csináltassa meg a hibás konnektort szakemberrel. Forduljon a szervizhez. Az ajtót ne nyissa ki. Vegye figyelembe a hfokbeállításra vonatkozó tudnivalókat. Csak a szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót. Nyomja meg a FROSTMATIC gombot. Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó elírásokat.

8 Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítését egy hajszárítóval (50oC-nál nem melegebb hfokra), egyidejleg kézzel próbálja meg megigazítani a tömítést. Állítsa vízszintbe a készüléket a lábak segítségével. Állítsa be a készüléket úgy, hogy ne érjen hozzá semmihez. Óvatosan hajlítsa el a csövet, ha szükséges. A hfokszabályzó beállítása nem megfelel. Az ajtó túl hosszú ideig volt nyitva. Az elmúlt 24 órán belül egy nagyobb mennyiség friss élelmiszert pakolt be. A készülék túl közel van valamilyen hforráshoz. Nem megfelel tömítése, talán nyitásirányának miatt. az ajtó az ajtó cseréje Túlzott mérték jegesedés, adott esetben az ajtótömítésnél is. Szokatlan zajok hallatszanak. A készülék nincs vízszintbe állítva. A készülék a falhoz, vagy más tárgyhoz ér. A készülék hátoldalán lév részek (pl. cs) a falhoz, vagy más tárgyhoz érnek. 21 A kompresszor a FROSTMATIC gomb benyomása után, vagy a hfokszabályzó állítása után nem indul el azonnal. Ez normális jelenség, nem jelent hibát. A kompresszor rövid id múlva magától elindul. Üzemelési zajok Általában az alábbi üzemelési zajok jellemzik a htkészülékek mködését: Kattanás Amikor a kompresszor be-, vagy kikapcsol, akkor egy kattanó hang lesz hallható. a készülék megfelel a következ EG-irányelveknek: Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek: 73/23/EWG (kisfeszültség irányelv a változásokkal bezárólag) 89/336/EWG (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag) Szakkifejezések Htközeg: Ezt a folyadékot használják a htkészülékek htközegeként. A folyadéknak viszonylag alacsony a forráspontja. Htközeg htkör: Zárt körfolyamat, amelyben a htközeg található. A htkör az elpárologtatóból, a kompresszorból, a cseppfolyósítóból és a csrendszerbl áll. Elpárologtató: A htközeg az elpárologtatóban párolog el. A keletkez h lehtését a htfolyadék végzi. Ezt a ht vonja el a készülék belsejébl és ez által történik maga a htés. Ezért a bels térben lév elpárologtatót a bels térbe helyezik el, vagy közvetlenül a bels habosított falba építik és így nem látható. Kompresszor: A kompresszor úgy néz ki, mint egy hordó. A kompresszor mködését a belsejébe épített elektromos motor végzi és a készülék hátsó lábazatának tartólapjára rögzítik. A kompresszor feladata az elpárologatóból kivonni a gz halmazállapotú htközeget és cseppfolyósítani. Cseppfolyósító: A cseppfolyósító (kondenzátor) formája a legtöbb esetben egy rács. A cseppfolyósítóban lesz folyadék halmazállapotú a kompresszor által keringtetett htközeg. Eközben h keletkezik, amit a cseppfolyósító fels része fölött a környezetnek adódik át. A cseppfolyósító a készüléken kívül, általában a hátoldalon található. 22 Vevszolgálat Üzemzavar, vagy hibás mködés esetén forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevszolgálathoz. A szervizbe való bejelentkezéskor adja meg a készülék típusára vonatkozó adatokat: Modell jelzés Gyári szám (PNC) Gyártási szám (S-No.) Ezek az adatok az adattábláról olvashatók le, amely a készülék bels részén, a bal oldalon található. Azért, hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek írja fel ket a fent megadott sorokba. Minségtanúsítás, mszaki adatok a háztartási htszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelölésérl szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján. Gyártó védjegye Forgalmazó A htkészülék azonosító jele A htkészülék kategória Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kisfogyasztás, G - nagyfogyasztás) Villamos energiafogyasztás (kwh/nap) (A mindenkori energiafogyasztás a htkészülék használatától és elhelyezésétl függ.) A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter) Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele Fagyasztótér Áramkimaradási biztonság (h) Klímaosztály Zajteljesítmény szint Szélesség (mm) Mélység (mm) Magasság (mm) Vevszolgálat: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. kézi leolvasztású 32 SN, N, ST AEG Electrolux Lehel Kft.

9 Powered by TCPDF ( Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. ÖKO-ARCTIS SUPER GS fagyasztó A 0,

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A FAGYASZTÓ ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701

Az Ön kézikönyve ZANUSSI EDW1500D http://hu.yourpdfguides.com/dref/957701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZV 130 BO. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZV 130 BO a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Hűtőszekrény HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtőszekrény háztartási használatra készült, amely a háztartásban

Részletesebben

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683

Az Ön kézikönyve LG GS3159AVDV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció Hűtő-fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

H t -fagyasztó kombináció

H t -fagyasztó kombináció H t -fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A készülék kizárólag háztartásban

Részletesebben

Hűtő - fagyasztó kombináció

Hűtő - fagyasztó kombináció Hűtő - fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció (továbbiakban

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 171013 7081892-03 CN(sl)3033... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

ABSZORPCIÓS HÜTÖSZEKRÉNY KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A 552 E A 552 EM A 552 EBP 207.5017.02 1 Ajtó 2 Mélyhûtõtér 3 Normáltéri hûtõbordák 4 Hõfokszabályzó gomb 5 Szenzor 6 Polc Az A 552EBP hûtõszekrény bezárt

Részletesebben

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló!

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló! H Hűtő - fagyasztó kombináció Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben