2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT BUDAPEST, DAMJANICH U

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15."

Átírás

1 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT BUDAPEST, DAMJANICH U

2 A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek. A készülékben nincs olyan biztosíték vagy alkatrész, mely a felhasználó által cserélhetô. A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozóvezetéket is, csak szakember javíthatja. A használati és kezelési útmutatóban és a szerelési utasításban foglalt elôírásokat pontosan tartsa be. A gondatlanságból és az útmutatóban, illetve utasításban levô elôírások be nem tartásából származó károkért a gyártó vállalat nem vállal felelôsséget. A készüléket csak háztartásban és rendeltetésszerû célokra szabad alkalmazni. Köszönjük, hogy cégünket bizalmával megtisztelte és az általunk forgalmazott háztartási készülék mellett döntött. Bízunk abban, hogy a most megvásárolt termék sok örömet szerez majd Önnek. Állandóan bôvülô termékválasztékunkat mintaboltunkban és viszonteladóinknál figyelemmel kísérheti. Fagor Hungária Kft.

3 Használati útmutató

4

5 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK A HÛTÕSZEKRÉNY LEÍRÁSA ÜZEMBE HELYEZÉS A HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATA TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ÉLELMISZERBIZTONSÁG RENDELTETÉSSZERÛ ZAJOK A HÛTÕSZEKRÉNYBEN PROBLÉMAMEGOLDÁS A SZERVIZ HÍVÁSA SPECIFIKÁCIÓK Kérjük, olvassa el fi gyelmesen ezt az útmutatót, mielõtt haszná latba veszi készülékét. Õrizze meg a kézikönyvet, hogy a jö võ ben is használni tudja. 2

6 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG: INFORMÁCIÓ A LESELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSÉRÕL A készüléket leselejtezésekor ne keverje össze az általános háztartási szeméttel. Térítésmentesen átadhatja azt a helyi hatóságok által kijelölt átvevõhelyeken, illetve azoknál a viszonteladóknál, akik ilyen szolgáltatást nyújtanak. A leselejtezett háztartási gépek különválasztásával elkerülhetõk a helytelen kezelésbõl fakadó környezetre és egészségre káros negatív hatások. Lehetõség nyílik az alkotóelemek visszanyerésére, amely jelentõs energia-, és anyagmegtakarítást jelent. A szelektív gyûjtésben való kötelezõ részvétel hangsúlyozására a terméken olyan jelölés szerepel, amely arra fi gyelmeztet, hogy leselejtezésekor ne használja a hagyományos szemétgyûjtõket. További információért a helyi hatóságokhoz fordulhat, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hûtõrendszer, mivel olyan anyagokat tartalmazhat, melyek károsítják a környezetet. Használaton kívül helyezés: 1. Húzza ki a vezetéket a csatlakozóból. 2. Szerelje le az ajtót, és a rácsokat hagyja a helyén, hogy a gyermekek ne férhessenek könnyen hozzá. CSOMAGOLÁS: A csomagoláshoz használt anyagok teljes mértékben újrafelhasználhatók (Karton, légbuborékos csomagolás, stb.) FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a csomagoló anyagokat gyermekek közelében, mert balesetveszélyes. Az eltávolításukhoz tartsa be a helyi, ilyen jellegû hulladékokról szóló rendelkezéseket. A KÉSZÜLÉK JELLEMZÕI: A hûtõszekrénybe négycsillagos (****) mélyhûtõ rekesz került beépítésre, amely élelmiszerek fagyasztását teszi lehetõvé. Ez a hûtõszekrény SN-T klímaosztályba tartozik, ami azt jelenti, hogy 10 C és 43 C közötti környezeti hõmérséklet-tartományban hibátlanul mûködik. 3

7 2. A HÛTÕSZEKRÉNY LEÍRÁSA Hõmérsékletszabályozó panel Ventilátor Higiéniai szûrõ Szagtalanító pereme Lámpa Tejtermékek és elkészített ételek Sajt, vaj, gyógyszerek Tojások Konzervek, dobozok, üdítõk Üvegek MULTIFRESH rekesz húsoknak és halféléknek DOUBLEFRESH rendszer Zöldség, gyümölcs Fagyasztott élelmiszerek és jégkocka FIGYELMEZTETÉS: Nem biztos, hogy ez az ábra az Ön hûtõszekrényével pontosan megegyezik. 4

8 BIZTONSÁG: Az Ön által megvásárolt hûtõszekrény R600a hûtõgázzal kerül forgalomba. Vegye fi gyelembe, hogy: Ez a hûtõgáz nem károsítja a környezetet. Gyúlékony, ezért vigyázzon, hogy a hûtõrendszer tökéletes állapotban legyen. Ha az valamilyen károsodást szenvedett, vegye fel a kapcsolatot az árusítóhellyel, mielõtt üzembe helyezné. Ezt a hûtõszekrényt csak márkaszervizzel javíttassa, kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával. Ne tegyen éghetõ dolgot, sem elektromos berendezést a hûtõszekrénybe. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a hûtõszekrénnyel. Ne tegyen bele könnyen párolgó, gyúlékony, vagy robbanékony folyadékot. 3. ÜZEMBE HELYEZÉS A HELY KIVÁLASZTÁSA: Helyezze a hûtõszekrényt hõt kibocsátó készülékektõl távol (tûzhely, radiátor, stb.), és védje a közvetlen napsugárzástól, hiszen az a fogyasztást növeli. Tegye lehetõvé a levegõ áramlását a hûtõszekrény háta mögött. Ne zárja el a rést a hûtõszekrény alja és az aljzat között, valamint a teteje fölött sem. Ne üzemeltesse a hûtõszekrényt szabad levegõn, vagy esõtõl veszélyeztetett helyen. A hatékonyabb energiafelhasználás eléréséhez ajánlatos a hûtõszekrény háta mögött a faltól 20 mm távolságot hagyni. Bizonyos esetekben, magas relatív páratartalom esetén és a környezet hõmérséklete miatt kondenzáció képzõdhet a hûtõszekrényben és körülötte. Vibrációk, és zajok elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék ne billegjen, és vízszintesen álljon. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS: Konnektor: V, földelt. Ne használjon adaptert, sem hosszabbítót. Kerülje, hogy a kábel hozzáérjen a motorhoz. Kerülje, hogy a kábel beszoruljon a hûtõszekrény alá. 5

9 AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA: SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK: Csillagcsavarhúzó, lapos csavarhúzó, TORX csavarhúzó TEENDÕK: 1. Húzza ki a hûtõszekrény csatlakozóját a konnektorból, és ürítse ki belsejének tartalmát. 2. Vegye le a felsõ zsanér borítóját. Takarófedél 3. Lazítsa ki a felsõ zsanér csavarjait. 4. Egy lapos csavarhúzóval emelje fel a zsanért és a forgóházat. Zsanér Csatlakozás és perem Forgóház 5. Bontsa meg a csatlakozást úgy, hogy egy lapos csavarhúzó segítségével nyomja a csatlakozó peremét. 6. Felfelé mozdítva vegye le a hûtõ ajtaját. 7. Szerelje le a hûtõszekrény borítását. 8. Készítsen egy hornyot a kábel elvezetéséhez a másik oldalon, a borítón megjelölt helyen. 6

10 9. Szerelje vissza a borítást, miközben a kábelt 9. a készített horonyban vezeti. Kábel 10. Vegye le a középsõ zsanér csavarjainak 10. borítóját, és lazítsa fel a két csavart, ami tartja. 11. Ha kivette a csavarokat, mozdítsa felfelé az ajtót addig, amíg szabaddá válik. 12. Vegye ki az aljzatot és a csavarokat, és vegye ki a helyérõl az alsó zsanért. 13. Helyezze át a tengelyt az alsó zsanérban, és szerelje be a zsanért az ellen kezõ 13. oldalra. 14. Cserélje fel az oldalsó fogantyúkat az ellenkezõ oldalival. 15. Helyezze vissza a mélyhûtõ ajtaját, és csavarozza be a középsõ zsanért. 16. Helyezze vissza a hûtõ ajtaját. 17. Vezesse át a vezetéket a felsõ zsanéron és a forgóházon (lásd a 4. mûvelet ábráját), és csatlakoztassa az ajtó csatlakozójába. 18. Csavarozza vissza a felsõ zsanért és tegye rá vissza a borítóját. MIELÕTT ÜZEMBE HELYEZNÉ HÛTÕSZEKRÉNYÉT: Tisztítsa ki a belsejét langyos szódabikarbónás vízzel. Óvatosan nedvesítse és szárítsa. Várjon 2 órát, mielõtt üzembe helyezi, hogy a motor kenõanyagai biztosan a helyükre kerüljenek. Ha a készülék sokáig üzemen kívül volt, bekapcsolás után várjon 4 órát, mielõtt élelmiszert tesz a hûtõszekrénybe. 7

11 4. A HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATA HOGYAN SZABÁLYOZZA A HÕMÉRSÉKLETET: Általános körülmények között ajánlatos a hûtõszekrényben 4 C körüli hõmérsékletet, míg a fagyasztóban -21 C körüli hõmérsékletet választani. A hõmérséklet szabályozásához használja a vezérlõpanelt: a számértékek C-ban értendõk. FIGYELMEZTETÉS: a hûtõszekrény belsõ hõmérséklete függ: A környezet hõmérsékletétõl A készülék helyétõl Az ajtónyitások gyakoriságától. VEZÉRLÕPANEL 1 LCD kijelzõ a. Szövegmezõ b. Szobahõmérséklet c. Mûködés házi technológia integrációval d. Hívja a szervizt e. Gyorshûtés funkció f. Nyaralási funkció g. Vezérlõpanel lezárva h. Hûtõszekrény belsõ hõmérséklete i. Higiéniai szûrõ cseréje javasolt j. Hûtõszekrény ajtaja nyitva k. Áramszünet fi gyelmeztetés l. Nem megfelelõ hõmérséklet a fagyasztóban m. Gyorsfagyasztás n. Fagyasztó hõmérséklete o. Fagyasztó jégtelenítése javasolt 2 MENÜ gomb 3 + gomb 4 - gomb 5 OK gomb FIGYELMEZTETÉS Az LCD kijelzõn található öntapadós díszítõt el kell távolítani. 8

12 A HÛTÕSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA A hûtõszekrény üzembe helyezése és kikapcsolása összeköttetésben van a fagyasztóval, vagyis a fagyasztótér kikapcsolásakor az egész hûtõszekrény kikapcsol, míg bekapcsolásakor az egész hûtõszekrény bekapcsol. (A hûtõtér azonban csak akkor kapcsol be, ha kikapcsolásakor éppen mûködött). A hûtõtér mûködése azonban tel jesen független, akkor kapcsol be és ki, amikor Ön úgy kívánja. Természetes körülmények között hûtõgépe abban a pillanatban indul be, amikor csatlakoztatja a hálózathoz, és az elõzetesen beállított hûtési értékeken mûködik. A kijelzõn a következõt láthatja (A hõmérsékletérték nem biztos, hogy egyezik, és a jelölés csak ak kor gyullad ki, ha a fagyasztó túl meleg): Abban az esetben, ha hûtõgépe ki van kapcsolva, a hálózathoz tör ténõ csatlakozás pillanatában nem indul el azonnal, és Ön a következõket láthatja (A környezeti hõmérsékletérték nem biztos, hogy megegyezik): A bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz a következõ lépéseket végezze el: Ha a hûtõszekrényt be akarja kapcsolni, nyomja meg a gombot. Az szövegmezõben megjelenik a HÕMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA, és az alsó rész, amely a fagyasztótérre vonatkozik, villog. A vagy a gombokkal állítsa be a kívánt hõmérsékletet, majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz. A hûtõtér bekapcsolásához ugyanezeket a lépéseket végezze el azzal a különbséggel, hogy a hûtõtérre a felsõ keretrész vonatkozik. A hûtõszekrény kikapcsolásához nyomja meg a gombot ismét, majd az szövegmezõben feltûnik a HÕMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA és a fagyasztó hõmérséklete villogni kezd. Nyomja meg többször a vagy a gombokat mindaddig, amíg a fagyasztóra vonatkozó alsó rész villogni kezd, majd nyomja meg a gombot. A hûtõtér kikapcsolásához ugyanezeket a lépéseket végezze el azzal a különbséggel, hogy a hûtõtérre a felsõ keretrész vonatkozik. 9

13 A HÛTÕSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSAI ÉS ÁLTALÁNOS KONFIGURÁCIÓJA A bekapcsolást követõen a hûtõszekrényt konfigurálnia kell. A beállítási és konfigurációs menübe a gomb hosszantartó (kb. 3 másodperc) megnyomásával tud belépni. Kilépni is ugyanígy lehet a menübõl. Miután belépett a menübe, a gomb megnyomásával tud az egyik beállítási paraméterbõl a másikba átlépni. A következõ paraméterek állíthatók be: NYELV, DÁ- TUM, ÓRA, HIGIÉNIAI SZÛRÕ CSERÉJÉRÕL SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁ- SA, ÁRAMKIMARADÁSRÓL SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁSA, FAGYASZTÓ JÉGTELENÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁSA. NYELV A nyelv módosításához nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben megjelenik a NYELV felirat. A vagy a gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg a gombot, ezzel érvényesíti a kiválasztott nyelvet. DÁTUM A dátum módosításához nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben megjelenik a DÁTUM felirat. Elõször állítsa be a NAPOT a vagy a gombokkal, és nyomja meg a gombot. Ezután állítsa be a HÓNAPOT a vagy a gombokkal, majd nyomja meg a gombot. Végezetül állítsa be az ÉVET a vagy a gombokkal, majd nyomja meg a gombot. Az EUSKARA (baszk), ENGLISH (amerikai angol) és SUOMI (finn) nyelveken a nap, hónap és év beállítási sorrendje eltérõ. ÓRA Az óra módosításához nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben megjelenik az ÓRA felirat. Elõször állítsa be az ÓRÁT a vagy a gombokkal, és nyomja meg a gombot. Ezután állítsa be a PERCET a vagy a gombokkal, majd nyomja meg a gombot. 10

14 FIGYELMEZTETÉS HIGIÉNIAI SZÛRÕ CSERÉJÉRE Ha úgy kívánja, hogy a készülék figyelmeztesse, amikor ki kell cserélni a higiéniai szûrõt (bõvebb információ a 15. oldalon), akkor nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik a SZÛRÕ FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁSA. Ha ki kívánja iktatni ezt az értesítést, akkor nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik a SZÛRÕ FIGYELMEZTETÉS MEGSZÜNTETÉSE. A fi gyelmeztetés úgy mûködik, hogy a jelzés villogni kezd, és az szövegmezõben feltûnik a HIGIÉNIAI SZÛRÕ CSERÉJE JAVASOLT. Az üzenet törléséhez nyomja meg a gombot, és az szövegmezõben feltûnik a SZÛRÕ ÉRTESÍTÉS TÖRLÉSE. Ezután nyomja meg a gombot. FIGYELMEZTETÉS ÁRAMKIMARADÁSRÓL Ennek a funkciónak a mûködtetésével a készülék fi gyelmeztet, amikor az áramkimaradás miatt a lefagyasztott élelmiszerek kiengedtek, függetlenül attól, hogy újra lefagytak-e vagy sem. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik az ÁRAM FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁSA. Ha ki kívánja iktatni ezt az értesítést, akkor nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik az ÁRAM FIGYELMEZTETÉS MEGSZÛNTETÉSE. A fi gyelmeztetés úgy mûködik, hogy villogni kezd a jelzés, és az szövegmezõben feltûnik a ÁRAMKIMARADÁS. Az üzenet törléséhez nyomja meg a gombot, és az szövegmezõben feltûnik az ÁRAMKIMARADÁS ÉRTESÍTÉS TÖRLÉSE. Ezután nyomja meg a gombot. FAGYASZTÓ JÉGTELENÍTÉSE JAVASOLT Ha úgy kívánja, hogy a készülék fi gyelmeztesse, amikor le kell választani a fagyasztó belsõ falain képzõdött zúzmarát vagy jeget (bõvebb információ a 16. oldalon), akkor nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik az ZÚZMARA FIGYELMEZTETÉS AKTIVÁLÁSA. Ha ki kívánja iktatni ezt az értesítést, akkor nyomja meg a gombot, amikor az szövegmezõben feltûnik a ZÚZMARA FIGYELMEZTETÉS MEGSZÜNTETÉSE. A fi gyelmeztetés úgy mûködik, hogy villogni kezd a jelzés, és az szövegmezõben feltûnik a A FAGYASZTÓ JÉGTELENÍTÉSE JAVASOLT. 11

15 Az üzenet törléséhez nyomja meg a gombot, és az szövegmezõben feltûnik az JÉGTELENÍTÉS ÉRTESÍTÉS TÖRLÉSE. Ezután nyomja meg a gombot. A kívánt paraméterek konfigurációja és beállítása után a gomb hosszantartó (kb. 3 másodperc) megnyomásával lehet kilépni a beállítási és konfigurációs menübõl. SZOKÁSOS MÛKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK A készülék bármelyik mûködési paraméterének módosításához az alábbi lépéseket kövesse: HÛTÕTÉR HÕMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA Nyomja meg a gombot. Az szövegmezõben megjelenik a HÕMÉR- SÉKLET KIVÁLASZTÁSA, és villog a hûtõtér hõmérséklete, illetve ennek hiányában a hõmérséklet kijelzõ. A vagy a gombokkal állítsa be a kívánt hõmérsékletet, majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz. Használható a hûtõtér kikapcsolásához is. FAGYASZTÓ HÕMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA Nyomja meg a gombot. Eztán az szövegmezõben megjelenik a HÕ- MÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA, és villogni kezd a fagyasztó hõmérséklete, illetve ennek hiányában a hõmérséklet kijelzõ. A vagy a gombokkal állítsa be a kívánt hõmérsékletet, majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz. Ha a fagyasztót kikapcsolja, akkor kikapcsol a hûtõtér is. GYORSHÛTÉS Ha alkalmazni kívánja ezt a funkciót, akkor nyomja meg a gombot. Ezután az szövegmezõben megjelenik a GYORSHÛTÉS AKTIVÁLÁSA és villogni kezd a jelzés. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Ha a funkció aktiválva lenne, akkor a szövegmezõben a GYORSHÛTÉS MEG- SZÜNTETÉSE jelenne meg, és a megszüntetéshez meg kellene nyomni a gombot. 12

16 Ennek a funkciónak a mûködtetésével a hûtõtér 6 órán keresztül automatikusan a leghidegebb szintre szabályoz. A funkció automatikusan deaktiválódik. Mûködését kézi állítással is meg lehet szûntetni a 6 óra letelte elõtt. GYORSFAGYASZTÁS Ha mûködtetni kívánja ezt a funkciót, akkor nyomja meg a gombot. Ezután az szövegmezõben megjelenik a GYORSFAGYASZTÁS AKTIVÁLÁSA és villogni kezd a jelzés. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Ha aktiválva lenne ez a funkció, akkor a szövegmezõben a GYORSFAGYASZTÁS MEGSZÜNTETÉSE jelenne meg, és ennek megszüntetéséhez meg kellene nyomni a gombot. Ennek a funkciónak a mûködtetésével a fagyasztó 52 órán keresztül automatikusan a leghidegebb szintre szabályoz. Ez a funkció megkönnyíti az élelmiszerek fagyasztását. Nagyobb mennyiségû élelmiszer elhelyezése esetén ajánlatos 24 órával korábban bekapcsolni. A funkció automatikusan deaktiválódik. Mûködését kézi kapcsolással is meg lehet szûntetni. NYARALÁSI FUNKCIÓ Amikor a hûtõszekrényt hosszabb ideig nem használja, de szeretne fagyasztott ételeket tartani a fagyasztóban, akkor bekapcsolhatja ezt a funkciót, miközben a hûtõtér ajtaját zárva hagyja. Készüléke igen alacsony fogyasztással fog üzemelni és nem termel kellemetlen szagokat a belsejében. Ha mûködtetni kívánja ezt a funkciót, akkor nyomja meg a gombot. Ezután az szövegmezõben megjelenik a NYARALÁSI FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA és villogni kezd a jelzés. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Az aktiváláskor felgyulladnak a jelzések és eltûnik a hûtõtér hõmérséklete. Ha aktiválva lenne ez a funkció, akkor a szövegmezõben a NYARALÁSI FUNKCIÓ K IKAPCSOLÁSA jelenne meg és a kikapcsoláshoz meg kellene nyomni a gombot. HÁZI TECHNOLÓGIA-INTEGRÁCIÓ (ÕSSZEKÖTTETÉS OTTHONI HÁLÓZATOKKAL) Az otthoni hálózatokkal történõ összeköttetés egy olyan szolgáltatás, amely csakis a spanyol piacon áll rendelkezésre. A NET hûtõgépeket elõkészítettük úgy, hogy kapcsolódhassanak az Hogar Digital FAGOR-hoz (FAGOR Di gi tális Otthon), illetve bármilyen másik kompatibilis szolgáltató hálózathoz. Ezáltal egy olyan fejlett szolgáltatási csomagot nyújtunk Önnek, mint a távirányítás telefonhívás, a telediagnózis, stb. 13

17 A NET hûtõgépek egy sorkapoccsal rendelkeznek, amely a szokásos kommunikációs eszközök révén kapcsolódási lehetõséget nyújt egy szolgáltató hálózathoz. Ahhoz, hogy egy NET hûtõgép kapcsolódjon a hálózathoz, be kell szerezni egy kommunikációs modult, amelyet külön árusítanak, és hozzá kell csatlakoztatni a hûtõt. Fontos, hogy az Ön otthonában legyen egy Maior-Domo de FAGOR egység. Az opcionális kommunikációs modul összekötését a háztartási géppel kizárólag a FAGOR Márkaszerviz végezheti. Ha ezt a funkciót mûködtetni kívánja, akkor nyomja meg a gombot. Ezután az szövegmezõben megjelenik a ACTIVACIÓN FUNCIÓN DOMÓTICA (Domótica funkció aktiválása) és villogni kezd a jelzés. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Ha aktiválva lenne ez a funkció, akkor a szövegmezõben a DESACTIVACIÓN DE FUNCIÓN DOMÓTICA (Domótica funkció megszüntetése) jelenne meg és a megszüntetéshez meg kellene nyomni a gombot. Abban az esetben, ha az Ön hûtõszekrényébe nincs beszerelve az opcionális kommunikációs modul, az szövegmezõben NO HAY RED DOMOTICA (Nincs szolgáltató hálózat) jelenik meg, és a jelzés villog. NEM MEGFELELÕ HÕMÉRSÉKLET A FAGYASZTÓBAN Amikor a fagyasztó hõmérséklete rendellenesen magas, akkor az szövegmezõben megjelenik a NEM MEGFELELÕ HÕMÉRSÉKLET A FAGYASZTÓBAN, miközben villog a jelzés és szól a riasztó. A hangjelzést ki lehet kapcsolni manuálisan úgy, hogy aktiválja a GYORSFAGYASZTÁS funkciót; jelzés. HÛTÕTÉR AJTAJA NYITVA Amikor kinyílik a hûtõtér ajtaja, akkor villog a jelzés és az szövegmezõben megjelenik az AJTÓ NYITVA. Ha az ajtó két percnél tovább nyitva marad, akkor megszólal a riasztó. A riasztó elhallgat, ha becsukja az ajtót. A HÛTÕGÉP HIBÁS MÛKÖDÉSE Amikor a hûtõgépe rendellenesen mûködik, akkor az HÍVJA A SZERVIZSZOLGÁLATOT, és villogni kezd a szövegmezõben megjelenik a jelzés. Hívja a szakszervizt. BLOKKOLÁS FUNKCIÓ Ha le akarja zárni a vezérlõpanelt, akkor nyomja meg hosszan a gombot, amíg a jelzés felvillan. Ha oldani akarja a blokkolást, akkor tegye ugyanezt, amíg a jelzés kialszik. 14

18 HOGYAN HASZNÁLJA MEGFELELÕEN A KÉSZÜLÉKET: HÛTÕSZEKRÉNY Hagyjon elegendõ helyet az élelmiszerek között, hogy a levegõ átjárhasson közöttük. Ne tároljon úgy élelmiszert, hogy hozzáér a hûtõtér hátsó, hideg falához. Ennek érdekében a polcoknak van egy kis ütközõjük, amelynél ne tolja beljebb. Ne hagyja nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb ideig. Ne tegyen meleg ételeket a hûtõszekrénybe. EGYENLETES HIDEG (Opció) A ventilátorral ellátott típusokhoz Az ön hûtõgépe a hûtõtérben egyenletes hideggel rendelkezik. Ezt a kamra hátsó-felsõ részén elhelyezkedõ ventilátor biztosítja. MULTIFRESH RENDSZER (Opció) Az Ön hûtõszekrénye Multifresh rekesszel rendelkezik: Ez garantálja a friss élelmiszerek, mint a hús, hal és zöldségfélék tökéletes megóvását. Lehetõvé teszi ezeknek az élelmiszereknek a fagyasztás nélküli, hosszabb idejû tárolását. A hûtõszekrénynek ebben a terében van a leghidegebb, ezen felül ezt a területet befolyásolja a legkevésbé a sûrû ajtónyitás. Húsok és halak tárolására ajánlatos egy közepes hõmérsékletet választani a hûtõszekrényben. Nagyobb befogadóképesség elérése érdekében vegye ki a zó na legfelsõ tálcáját és a fedõket. Így közvetlenül a tálcán tárolhat. Ebben az esetben ez a terület elveszti a fent említett tulajdonságokat. DOUBLE FRESH RENDSZER (Opció) Amennyiben a hûtõje rendelkezik ezzel a rendszerrel, akkor a zöldség-gyümölcsös edény feletti polc egy membránszûrõvel van felszerelve, amely magas páratartalmat biztosít az edényben. Az elért páraszint ideális, hogy a zöldségfélék ne száradjanak ki, megõrizzék eredeti nedvességtartalmukat, ízüket és tápláló tulajdonságaikat. 15

19 HIGIENIAI SZÛRÕ (Opció) A hûtõgép antibakteriális rekesze mellett rendelkezik egy higiéniai szûrõvel is, amely nem más, mint egy dupla szûrõvel ellátott rendszer. Ez egyrészt felszívja az élelmiszerekbõl esetleg kiáramló kellemetlen szagokat, másrészt megköti a keringõ levegõ mikroorganizmusait (gombák, baktériumok), csökkentve azok káros hatását. Ajánlatos 6 hónaponként kicserélni. A szûrõ borítására nyomtatott referenciaadatot a márkaszerviztõl vagy viszonteladótól kérjen. FAGYASZTÓ A fagyasztásra szánt élelmiszerek mennyisége nem lépheti túl a mûszaki specifi kációban megadott fagyasztási kapacitást. Ezt a hûtõtér oldalfalán a zöldségtartó magasságában találja. Hûtsön mindig jó állapotban lévõ élelmiszereket. Figyeljen a lejárati idõre. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne száradjanak ki, csomagolja be alufóliába, vagy mûanyag fóliába. Ne keverje össze a fagyasztásra váró élelmiszereket a már lefagyasztottakkal. Soha ne fagyasszon le újra olyan élelmiszert, amely egyszer már felolvadt. Napi fogyasztás szerinti adagokat fagyasszon. Ne tároljon szénsavas italokat tartalmazó palackokat, vagy folyadékkal töltött üvegeket a fagyasztóban, mert összetörhetnek. Ne fogyasszon túlzottan lehûtött fagylaltot vagy más élelmiszert, ezek fagyégési sebeket okozhatnak a szájon. Helyezzen címkét a csomagolásra, amin feltünteti a tartalmát és a fagyasztás idõpontját. A maximális hûtési kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy vegye ki a középsõ rekeszt, és az élelmiszereket közvetlenül a fagyasztó polcán tárolja. A maximális hasznos térfogat kihasználása érdekében javasoljuk, hogy vegye ki a jégkockatartót. A hûtõszekrény kedvezõbb energia kihasználása érdekében a jégkockatartót ajánlatos feltöltve tárolni. JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSE: Töltse föl vízzel háromnegyedig a tálcákat, melyeket a fagyasz tó belsejében talál. Helyezze a tálcákat a fagyasztóba. Amikor a víz megfagyott, a jégkockákat a tálca enyhe meghajlításával tudja kivenni. Tárolja a jégkocka tartályában. 16

20 JÉGTELENÍTÉS HÛTÕTÉR: A hûtõtér jégtelenítõ rendszere automatikusan mûködik, ezért a felhasználó beavatkozása nem szükséges. A hûtõtér hátsó fala általában vízcseppekkel vagy jéggel telik meg. Ez egy teljesen TERMÉSZETES folyamat és az automatikus jégtelenítés része. Ezek a cseppek egy, a motor felett elhelyezett edényben gyûlnek össze, és a termelõdõ meleg következtében elpárolognak. FAGYASZTÓ: Idõvel a fagyasztó falán zúzmara vagy jégréteg keletkezik. Amikor ez már túlzott mértékû, akkor hûtõgépében többlet energiafogyasztást okoz. Legalább kétszer egy évben ajánlatos ezt a réteget eltávolítani. Ha aktiválja az ZÚZMARA FIGYEL - MEZTETÉS funkciót, akkor a hûtõgép értesíti, amikor ezt el kell végeznie. Ezt a lehetõ leggyorsabban kell elvégezni, hiszen ha a lefagyasztott élelmiszerek hõmérséklete emelkedik, akkor az eltarthatóság idõtartama csökken. SORREND: 1. Válasszon egy olyan napot, amikor kevés élelmiszer van a fagyasztóban. 2. Ürítse ki a fagyasztót és tegye a tárolt élelmiszereket hõszigetelõ zacskókba, hûvös helyre. 3. Kapcsolja ki a fagyasztót és várja meg, amíg a jég leolvad. 4. A folyamat felgyorsításához használhat mûanyag spatulát, de semmi esetre se használjon éles, illetve hegyes fémtárgyat (kés, villa, fém spatula, stb.), mert ezektõl a hûtõkör megsérülhet. ÉLELMISZEREK KIOLVASZTÁSA Az élelmiszereket különbözõképpen kell kiolvasztani. Ha fagyasztott élelmiszert vásárolt az üzletben, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. A zöldségeket egybõl fõzni kell. Az elõfõzõzött, illetve kész ételeket általában azonnal kezdheti fõzni. A húsokat és halakat a hûtõszekrényben lassan, több órán keresztül kell kiolvasztani. Ha Ön rendelkezik mikrohullámú sütõvel, az jelentõsen gyorsíthatja a kiolvasztást. 17

21 5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS: Áramtalanítsa a hûtõszekrényt (lásd 8. oldal, A HÛTÕ- SZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA ), mielõtt hozzákezd a tisztításhoz. Víz és szódabikarbóna felhasználásával, szivacs vagy puha kendõ segítségével tisztítsa meg a belsõ teret, így elkerülheti a kellemetlen szagok képzõdését. Semmilyen esetben se használjon gõzborotvát, oldószereket vagy súrolószereket, mert károsíthatják készüléke belsejét. Mosogatógépbe se tegye a belsõ tartozékokat. Langyos víz és néhány csepp lúg segítségével tisztítsa rendszeresen a vízgyûjtõt és a leeresztõt. Ajánlatos a hátsó rácsot évente egyszer porszívóval letisztítani, mivel ha túl szennyezett, csökkenti a hûtõszekrény teljesítményét és növeli a fogyasztását. ÉGÕ CSERÉJE: Kapcsolja le a világítást a kapcsolóval. Vegye le az égõ borítóját a belsõ keret benyomásával. Vegye ki a rossz égõt és tegyen vissza egy másikat, ugyanolyan típusú, E14-es menettel, V és maximum 15 W. MI A TEENDÕ ÁRAMSZÜNET ESETÉN: Lehetõleg ne nyissa ki a hûtõszekrény ajtaját. Mikor visszatér az áram, ellenõrizze, hogy az élelmiszerek kiolvadtak-e vagy sem. Fogyassza el azokat az élelmiszereket, melyek kiolvadtak. MIT TEGYEN, HA HOSSZÚ IDEIG NEM HASZNÁLJA KÉSZÜLÉKÉT: Ürítse ki a hûtõszekrényt. Kapcsolja ki és tisztítsa ki a készüléket a tisztítási fejezetben leírtak szerint és kapcsolja le a világítást a kapcsolóval. Hagyja nyitva az ajtókat, hogy ne keletkezzenek kellemetlen szagok. Nyaralási funkció: amikor a hûtõszekrényét hosszabb ideig nem használja, de a fagyasztóban szeretné tartani a fagyasztott ételeket, akkor bekapcsolhatja a nyaralási funkciót (lásd 12. oldal NYARALÁSI FUNKCIÓ ), illetve kikapcsolhat ja a hûtõteret, miközben az ajtaját zárva hagyja. Készüléke így nagyon alacsony fogyasztással mûködik tovább és nem termelõdnek kellemetlen szagok a belsejében. 18

22 6. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Ez a jelölés hûtõszekrénye belsejében található, és a készülék leghidegebb zónáját jelöli. Ha a hûtõszekrénye rendelkezik megszakítás nélküli ventilátorral, akkor nem talál ilyen jelölést, mivel annak hõmérséklete egyenletes. Abban az esetben, ha hûtõszekrényében van multifresh rekesz, akkor ez a leg hidegebb zóna. Ebben a zónában Ön 4 C vagy ennél hidegebb hõmérsékletet is elérhet, amely tökéletesen megfelel az olyan termékek tárolására, melyek fogyaszthatósági ideje ilyen feltételek közötti tároláshoz kötött. A hûtõszekrénynek ugyanebben a zónájában egy hõmérsékletszint-jelzõ (opcio - nális) található, amely a következõ módon jelez: Termosztát beállítása Megfelelõ hõmérséklet Amikor a hõmérsékletjelzõ fekete színû, akkor a hõmérséklet 4 C felett van, ezért úgy kell beállítani a termosztátot, hogy hidegebbet mutasson. Néhány óra elteltével ellenõrizze újra a kijelzõt, és ha még mindig fekete színû, akkor járjon el az imént le írtak szerint. Ha a kijelzõ zöld színû és OK-t mutat, akkor a hõmérséklet 4 C, vagy annál kevesebb. ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSE: Figyelje meg az ábrán a hûtõszekrény különbözõ hûtési szintjeit. A leghidegebb területen tároljon húst, szárnyast, halat, felvágottat, fõtt ételt, salá - tá kat, tojás és tejszín alapú készítményeket és édességeket, fõzött tésztát, pizza és torta tésztát, friss termékeket és nyers tejbõl készült sajtot, mûanyag zacskóban árult kész zöldséget és általában minden friss terméket, melyek fogyaszthatósági határideje megköveteli a 4 C illetve annál alacsonyabb hõmérsékletû tárolást. FONTOS HIGIÉNIAI SZABÁLYOK: Gyakran tisztítsa ki hûtõszekrénye belsejét. A keresztbe fertõzések elkerülése érdekében a különbözõ természetû élelmiszereket csomagolja és tárolja külön. Tisztítsa meg gondosan kezét és a konyhai eszközöket, mielõtt az élelmiszerekhez nyúlna, illetve azokat kezelné. 19

23 FIGYELMEZTETÉS: a hosszantartó ajtónyitások, illetve nagy mennyiségû élelmiszer elhelyezése a hûtõtérben jelentõs belsõ hõmérsékletemelkedést eredményez. Ezért természetes, ha a hõmérsékletjelzõ e tevékenységek után fekete. A hõmérséklet helyes mérése érdekében ne felejtse el, hogy a jelzõ leolvasása nem megalapozott, ha az ajtó 30 másodpercnél tovább van nyitva. KEVÉSBÉ HIDEG ZÓNA Hõmérsékletjelzõ ÁTMENETI ZÓNA LEGHIDEGEBB ZÓNA 7. RENDELTETÉSSZERÛ ZAJOK A HÛTÕSZEKRÉNYBEN A felhasznált szigetelés felerõsíti a zajokat. A hûtõgáz bugyborékoló hangot adhat ki, amint a rendszerben cirkulál. A kompresszor zümmögõ hangot adhat ki és/vagy enyhe kopogást, amelyek induláskor erõsebbek lehetnek. Felhasznált anyagok tágulása és összehúzódása által okozott reccsenés. Amennyiben az Ön készüléke rendelkezik ventilátorral, a hûtõszekrény belsejében cirkuláló levegõ surrogó hangot adhat ki. 20

24 8. PROBLÉMAMEGOLDÁS PROBLÉMA OK MEGOLDÁS A hûtõgép nem mûködik Nincs bedugva a konnektorba. Nem kap áramot a csatlako zó, mert kiégett a bizto síték, vagy kioldott az au tomatikus túlfeszültség ön kioldó. A készülék nincs bekapcsolva. Dugja be a csatlakozót. Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja vissza az automatikus túlfeszültség önkioldót. Kapcsolja be a készüléket. Vibrál a hûtõszekrény A hûtõszekrény rosszul van kiszintezve. Szintezze ki a szintezõ lábakkal. A hûtõszekrény vagy fa gyasz - tó keveset hût A hõmérsékletbeállító melegre van állítva. Az ajtó rosszul van becsukva, vagy túl gyakran nyitotta ki. Eltakarta az aljzat és a hûtõszekrény közti, illetve a hûtõszekrény feletti rést. A hûtõ közvetlen napsugárzásnak vagy más hõfor rásnak van kitéve. Nagy mennyiségû élel miszert tett be. Állítsa hidegebbre a hõmérsékletet. Vigyázzon, hogy az ajtó ne legyen nyitva túl hosszú ideig. Tartsa szabadon ezeket a területeket, ahogy az útmutató Üzembe helyezés címû fejezetében olvasható. Változtassa meg a hûtõ helyét, vagy takarja el a kisugárzó hõtõl. Nézze át a Mûködés és használat címõ fejezetet. A motor folyamatosan mûködik Az ajtók rosszul vannak becsukva. Az ajtókat gyakran nyitja ki. Az élelmiszereket most tett e be. A hõmérsékletszabályozó hidegre van állítva. Csukja be jól az ajtókat. Kerülje az ajtók gyakori nyitását. Várjon, míg a készülék visszatér a normális üzemmódba. Állítsa a hõmérsékletszabályozót egy fokozattal kevésbé hidegre. 21

25 PROBLÉMA OK MEGOLDÁS Az ajtó nem jól csukódik. Vízcseppek, vagy jég a hûtõtér hátsó falán. Víz a hûtõtér alsó részén. Sok jég a fagyasztó falán, vagy a hûtõtér hátsó falán. Kellemetlen szag a hûtõszekrény belsejében Az élelmiszerek kiszáradnak A hûtõszekrény világítása nem mûködik A készülék nincs jól szintezve. Az ajtót durván csukta be. Valamilyen tárgy belülrõl nem engedi becsukódni az ajtót. A hûtõtér automatikus ciklusa. A lefolyó vezetéke eldu gult. Úgy helyezett el élelmiszert, hogy az hozzáér a hátsó falhoz. Az ajtó nyitva van. Az ajtót sokszor nyitotta ki. Valamilyen élelmiszer kellemetlen szagot áraszt a hûtõszekrényben. Az élelmiszerek nincsenek megfelelõen becsomagolva Az égõ laza. Az égõ kiégett. A csatlakozó nincs bedugva a konnektorba. Nem kap áramot a csatlakozó, mert kiégett a biztosíték, vagy kioldott az automatikus túlfeszültség önkioldó. A világításkapcsoló nincs bekapcsolva Szintezze megfelelõen a készüléket. Zárja fi noman az ajtókat. Helyezze ezt a tárgyat megfelelõ helyzetbe. Ne ijedjen meg: Ez teljesen természetes folyamat. Tisztítsa ki a vízgyûjtõ vezetékét, a Tisztítás fejezet alapján Ne helyezzen el élelmi szert, vagy edényt úgy, hogy az hozzáér a hátsó falhoz. Nézze meg, hogy az élelmiszerek ne akadályozzák az ajtó záródását. Figyeljen arra, hogy az ajtó ne legyen nyitva túl hosszú ideig. Csomagolja be, vagy ta - karja le jól az élelmi szert, illetve cserélje le a higienizálót, ha az Ön ké szü lé kében van ilyen funkció. Csomagolja be, illetve fedje le jól az élelmiszereket. Csavarja be megfelelõen. Cserélje ki az égõt a korábbiakban említett módon. Dugja be a csatlakozót. Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja vissza az automatikus túlfeszültség önkioldót. Kapcsolja fel a kapcsolót úgy, hogy látsszék a piros pont. 22

26 9. A SZERVIZ HÍVÁSA Olvassa el fi gyelmesen ezt a kézikönyvet, és ha nem tudja megoldani a problémát, hívja fel a márkaszervizt. A lakóhelyéhez legközelebb esõ szakszerviz címe és telefonszáma megtalálható a márkaszervizek listáján, melyet a készülékhez mellékelünk. Megnézheti városának telefonköny - vé ben is. A szakszerviz munkájának megkönnyítése érdekében, kérjük, adja meg az alábbi adatokat: A hûtõszekrény típusa. A hûtõszekrény kódszáma A vásárlás idõpontja A probléma leírása. Lakóhelyének címe és telefonszáma. 10. SPECIFIKÁCIÓK DIMENZIÓK Magasság (mm) A Szélesség (mm) B Nyitott ajtóval (mm) C Mélység (mm) D EZEK A KÉSZÜLÉKEK MEGFELELNEK A 73/23, 93/68, 89/336, 92/75, 96/57 EK IRÁNYELVEKNEK 23

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A FAGYASZTÓ ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓ

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó készülék

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó készülék H Használati utasítás Hűtő-fagyasztó készülék Köszönjük a bizalmat, amelyet készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy a gép használata sok örömet szerezzen Önnek. A hűtő-fagyasztó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 60802046H.fm Page 32 Monday, November 12, 2007 9:44 AM A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A) Hűtőtér (friss élelmiszerek tárolásához) 1. Polcok (részben szabályozható magassággal) 2. Zöldség- és gyümölcsfiók 3. A hűtőszekrény

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

Hűtő - fagyasztó kombináció

Hűtő - fagyasztó kombináció Hűtő - fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció (továbbiakban

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 171013 7081892-03 CN(sl)3033... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 160113 7082819-00 CUP(esf) 2901 / CUP(sl) 3221... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló!

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló! H Hűtő - fagyasztó kombináció Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

ABSZORPCIÓS HÜTÖSZEKRÉNY KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A 552 E A 552 EM A 552 EBP 207.5017.02 1 Ajtó 2 Mélyhûtõtér 3 Normáltéri hûtõbordák 4 Hõfokszabályzó gomb 5 Szenzor 6 Polc Az A 552EBP hûtõszekrény bezárt

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció Hűtő-fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció. 14-19. oldal. 7080 153-00 pdf CBN 50 205

Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció. 14-19. oldal. 7080 153-00 pdf CBN 50 205 Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció 14-19. oldal 7080 153-00 pdf CBN 50 205 Hulladék-ártalmatlanítási tudnivalók A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült. - Hullámlemez/papírlemez - Habosított

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Használati utasítás Álló hűtőszekrény

Használati utasítás Álló hűtőszekrény Használati utasítás Álló hűtőszekrény 051212 7082832-00 KP2620/ K(P)(sl)3120... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése... 2 1.2

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Hűtőszekrény HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtőszekrény háztartási használatra készült, amely a háztartásban

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK 6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELŐSZERVEK A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 CSAVARHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ 206

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 CSAVARHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ 206 Használati utasítás A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 Környezetvédelmi tanácsok 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 A FAGYASZTÓ TÁROLÓKAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 ÉLELMISZERTÁROLÁS A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3FC-48 HŰTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3FC-48 HŰTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3FC-48 HŰTŐ Fagor Hungária Kft. 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Tel:06-1-479-5870, 06-1-413-6016 Web: www.fagor.hu email: info@fagor.hu Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Névleges teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

H t -fagyasztó kombináció

H t -fagyasztó kombináció H t -fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A készülék kizárólag háztartásban

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L..

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. hu Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések... 3 Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások... 5 Csomagolás tartalma... 6 Szobahőmérséklet,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó szekrény

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó szekrény HU Használati utasítás Hűtő-fagyasztó szekrény Hűtő-fagyasztó szekrény Köszönjük a bizalmat, amelyek készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy a gép használata sok örömet szerezzen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben