II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP B-11/1 1

2 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! 2

3 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 5 A.1 Alapvető cél és háttér információ...5 A.2 Részcélok...5 A.3 Rendelkezésre álló forrás...6 A.4 Támogatható pályázatok várható száma...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma...7 B2. Méret...8 B3. Székhely...8 B4. Iparág...8 B5. Típus/karakter...8 B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei...8 C. PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...14 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések...16 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. 17 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban...18 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...19 C3. Elszámolható költségek köre...20 C4. Nem elszámolható költségek köre...27 C5. Illeszkedési előírás...28 C6. Projekt iparági korlátozása...28 C7. Projekt területi korlátozása...28 C8. A projekt megkezdése...28 C8.1. Megkezdettség...28 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...29 C10. Fenntartási kötelezettség...29 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...29 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája...31 D2. Támogatás mértéke...31 D3. Támogatás összege...32 D4. Az önrész összetétele...33 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...34 D6. Biztosítékok köre...34 D7. Előleg igénylése...35 D8. Egyéb feltételek...35 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...49 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...49 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...50 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...51 F4.1. Befogadás...51 F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata...51 F4.3. A hiánypótlás rendje

4 F4.4. Tartalmi értékelés...52 F4.5. Bírálat 52 F4.6. Döntés 53 F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei...53 F A Támogatási Szerződés módosítása...54 F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata...54 F Előleg igénylésének lehetősége...56 F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések...56 F4.10. Ellenőrzések...57 F4.11. Az értesítések és határidők számításának szabályai...57 F5. Kifogás...58 F6.Vonatkozó jogszabályok listája...60 F7.Fogalomjegyzék...62 F8.Csatolandó mellékeltek listája...69 F9. Pályázati Útmutató mellékletei

5 A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél és háttér információ A gyermekvédelmi bentlakást nyújtó intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is. A gyermekvédelmi szolgáltatások több mint egy évtizedes tudatos, rendszerszerű fejlesztésének eredményeképpen az intézmények jelentős mértékben átalakultak, továbbra is vannak azonban olyan hiányosságok - korszerűtlen épületekben működő szolgáltatások, illetve a törvényi kötelezettségként előírt szolgáltatások hiánya - amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek megfelelő ellátását. A TIOP es és TIOP es konstrukciók a bentlakásos intézmények modernizációját célozzák, a TIOP es konstrukció a bentlakásos intézmények kiváltásával a TIOP es konstrukció pedig a bentlakásos intézmények korszerűsítés révén az alábbiak szerint: TIOP B-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása - gyermekvédelmi komponens TIOP /1 Bentlakásos intézmények korszerűsítése A pályázati felhívások egy időben jelennek meg, hogy a pályázók eldönthessék, hogy az egyes intézmények (telephelyek/ellátási egységek) esetében melyik pályázat szolgálja inkább az ellátottak érdekeit. A fent említett kiírások közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, hogy a pályázók azok mindegyikét tanulmányozzák! A TIOP konstrukció B komponensének célja a bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése a rossz adottságú épületekben működő intézmények kiváltásával és az ellátottak szükségleteinek megfelelően normál, átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált új intézmények, telephelyek (gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozó otthonok stb.) létrehozásával, illetve új (nem kiváltással létrehozott) kapacitások létesítésével. A.2 Részcélok 1.) Korszerűtlen, nagy létszámú intézmények kiváltása új intézmények (vagy telephelyek, ellátási egységek) létesítésével a bentlakásos gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek, fiatalok korszerűbb elhelyezési feltételeinek megteremtése érdekében. 2) Új kapacitások létesítése, új intézmények (vagy telephelyek, ellátási egységek) létrehozása az alábbi szolgáltatások esetében támogatható: a jogszabályokban meghatározottak szerinti gyermekek átmeneti otthonának létesítése a 20 ezer fő lakosságszámot meghaladó településeken indokolt esetben hasonló lakosságszámot meghaladó kistérségekben -, ahol nincs ilyen intézmény,

6 speciális gyermekotthon létesítése, illetve működő speciális gyermekotthon férőhelyeinek bővítése a jogszabályban megengedett maximális férőhelyszámra utógondozó otthon létrehozása, illetve a működő utógondozó otthon férőhelyeinek bővítése a jogszabályban megengedett maximális férőhelyszámra az ellátás szempontjából kapacitáshiányos megyékben (az útmutató 23. melléklete) A kiváltás eredményeként és az új kapacitásként létrejövő intézményben elhelyezendő gyermekek, fiatal felnőttek, és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése az új körülményekre. A kiváltással, vagy új kapacitásként létrejövő új intézmény számára a gyermekek, fiatal felnőttek szükségleteihez igazodó ellátást megalapozó szakmai terv (lásd fogalomtár) elkészítése. A.3 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 1 rendelkezésre álló keretösszege 3 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet, A projekt keretében átjárhatóság alapján ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10 százaléka fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Kiváltás és új kapacitás létesítése esetén bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményt/intézményeket fenntartó szervezetek. Egy intézményre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be. A fenntartónak az alábbi fejlesztési tevékenység szerint kell egy pályázatban kezelnie a projektben érintett intézményeit. - kiváltás amely együtt járhat férőhely bővítéssel - új kapacitás létrehozása o több, különböző szolgáltatási formájú (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon) új kapacitáslétesítése, illetve ha egy szolgáltatási formából több új kapacitást biztosító intézmény (pl. több utógondozó otthon) létesítése valósul meg - a megelőző kettő olyan kombinációja, amely esetben a két tevékenység között szoros szakmai összefüggés van, amit a szakmai tervben be kell mutatni (a pályázati útmutató 11. számú melléklete). Egy pályázat nyújtandó be akkor, ha a kiváltás eredményeként több szolgáltatási forma (pl. különleges gyermekotthon és utógondozó otthon) jön létre, akár egy ingatlanban, akár külön ingatlanokban. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról. alapján): Helyi önkormányzat (KSH 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) Központi költségvetési szerv (KSH 312) Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) Egyház (KSH 551) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,) Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573). 7

8 Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot a fenntartó olyan gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetre nézve, amely december 31. után újonnan alakult. Jelen konstrukcióban utógondozó otthon létrehozására csak kötelező feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátóval a évi III. tv. és a évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell. Amennyiben a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek és azt igazolják. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Pályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A konvergencia célkitűzés alá eső régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei A pályázat benyújtásának egyéb feltételei 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat 8

9 elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 4. A pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzéteszi. 5. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek 6. A pályázó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 7. Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 292/2009. (XII. 19.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. 10.A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11.A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi 9

10 okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 12.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 13.A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 14.Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 15.Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 16.Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. -ban foglaltaknak. Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval, a. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; c. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; d. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a. a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 10

11 Továbbá nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval (jelen kiírás speciális feltételei) a pályázat: amely olyan ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) kiváltására pályázik, amely korszerűsítésére a TIOP /1 kiírásban már részesült támogatásban. amely ugyanazon ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) korszerűsítésére (TIOP /1) is pályázik 11

12 C. PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások a pályázatokkal szemben: A kiváltás az intézményi ellátást jelenleg is szolgáló épület(ek) helyett új épület (ek) létesítése vagy intézményi célokra történő átalakítása új (azaz nem a jelenlegi intézmény helyén: az épületének helyrajzi számán és/vagy postacímén) ingatlanon. Minden esetben alapfeltétel, hogy a kiváltással létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el. Ez alól kivételt jelenthet a kiváltással vagy új kapacitásként létesített speciális gyermekotthon, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó, illetve áldozattá vált - ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. A kiváltás a meglévő férőhelyekre terjed ki és alapesetben nem jár férőhelybővüléssel, legfeljebb a fejlesztésben közvetlenül érintett férőhelyek 10%-ának erejéig. Új férőhely-kapacitásokat biztosító intézmény (vagy telephely, ellátási egység) is létrehozható: ellátás szempontjából kapacitáshiányos területeken (lásd 23. számú melléklet), hiányzó szolgáltatási formánál (speciális gyermekotthon), a későbbiekben részletezett módon. A korszerűtlen, nagy létszámú intézmények kiváltása esetében a fejlesztésben közvetlenül érintett szolgáltatás működési engedélyében rögzített férőhelyszámot maximum 10 százalékkal lehet bővíteni a beruházás során, de a vonatkozó 15/1998. (IV.30) NM rendelet előírásokban foglalt férőhelynormák betartásával. Amennyiben a 10%-os bővítés nem éri el a jogszabályban meghatározott csoportlétszámot ( ), akkor a létesülő új férőhelyek számát a csoportlétszám maximumáig ki lehet egészíteni a 15/1998. (IV.30) NM rendeletnek megfelelően. Az új kapacitások létesítése (2. részcél) esetében szintén a 15/1998. (IV.30) NM rendelet meghatározottak vonatkoznak a férőhelyszámokra. Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és helyi szükségleteken alapulnak. Az intézményi férőhelyek száma a kiváltás eredményeképpen, illetve új kapacitás létesítéseként nem lehet magasabb, mint a gyermekvédelmi jogszabályokban foglalt férőhelymaximum. Kiváltást csak legalább 20 éves, december 31. előtt épült épület esetében lehet kezdeményezni. A létrejövő ingatlan(ok) a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak mind építészeti, mind gyermekvédelmi szempontból feleljen(ek) meg a szolgáltatás funkciójának, a gyerekek, fiatal felnőttek elhelyezési, ellátási igényeinek. Az új intézményben a gyermekek, fiatal felnőttek ellátása a szükségleteikhez igazodó szakmai program alapján történjen. A fejlesztés, a pályázati útmutató 11 sz. mellékletét képező Szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás B/ gyermekvédelmi komponenséhez című dokumentum szerint elkészített szakmai terv alapján kerüljön megtervezésre. E szakmai terv részeként, a szakmai terv 10 pontjában meghatározottak szerint köteles a pályázó bemutatni az általa választott kiváltási forma költséghatékonysági elemzését valamint a kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervet szakmai terv 11. pontja. A lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére, 12

13 amely tevékenységet a szakmai terv 2. pontja Célcsoportok alpontjában meghatározottak szerint köteles bemutatni és végrehajtani. Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület nem a pályázó tulajdonában van, úgy bérelt ingatlanon valósul meg úgy: - pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; - a pályázónak a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig) szóló bérleti, vagy az ingyenes használatba adás tényét tartalmazó ellátási vagy feladat-ellátási szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató pont alapján kell eljárni. Amennyiben a projekt eredményeként a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás olyan ingatlan(ok)ban folyik, amely(ek) a pályázat benyújtásakor nem a pályázó tulajdonában volt(ak) úgy ingatlanvásárlás esetén a pályázathoz csatolni kell a fejlesztési célokhoz való illeszkedés alátámasztásaként az alábbiakat : amennyiben a pályázó rendelkezik épülettel, o a tervező költségbecsléssel alátámasztott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van, továbbá amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van a statikus által kiállított igazolást. amennyiben nincs a pályázó tulajdonában ingatlan, akkor o a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) nyújtásához megfelelő épülettel,. o a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a szakmai terv mellékleteként. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén elvi építési engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az elvi építési engedéllyel, akkor az építésügyi hatóság igazolásának becsatolása szükséges, arról hogy a hatósághoz az elvi építési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásra került. A hiánypótlás során az elvi építési engedély becsatolása kötelező! Az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges az építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázó szervezet nevére szóló jogerős építési engedély csatolása, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok. 13

14 A pályázónak a projekt megvalósulásának napjára a pályázatban érintett infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (9) bekezdése c) pontjában meghatározott szakhatósági engedélyekkel és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. A pályázónak a projekt záró jelentéséhez csatolnia kell a beruházással érintett intézmény érvényes és jogerős működési engedélyét, a működési engedélyre kötelezett ellátások tekintetében. Legkésőbb a projekt lezárásának időpontjára az intézménynek/intézményeknek meg kell kezdenie a működést. A pályázatban érintett intézményekkel/telephelyekkel szembeni elvárások: A kiváltás eredményeként, vagy új kapacitásként létesített gyermekotthon/lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon, tárgyi, környezeti feltételei feleljenek meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározottaknak. A kiváltás eredményeként létesített illetve új intézményegységekkel (telephelyekkel) szembeni elvárások: legfeljebb 1 km-en belül tömegközlekedési lehetőség; csak belterületen megvalósuló beruházás támogatható. Ez alól kivételt jelenthet a speciális gyermekotthon, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó, illetve áldozattá vált - ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. A kiváltott ingatlanra a pályázónak hasznosítási tervvel kell rendelkezni. A hasznosítási tervben be kell mutatni a kiváltott ingatlan tervezett hasznosítását és a várható bevételeket. C1. Támogatható tevékenységek köre 1 A pályázó fenntartásában lévő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények kiváltása: új, gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület már a pályázó tulajdonát képező ingatlanon történő megépítésével, amelyet a kiváltandó intézmény területén kívül (az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú telken) létesít a pályázó. új, gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület megépítéséhez szükséges belterületi telek megvásárlásával, és új gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület megépítésével. belterületen fekvő ingatlan(ok) megvásárlásával és szükség esetén az(ok) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átalakításával és/vagy felújításával. a pályázó (fenntartó) tulajdonát képező, a szolgáltatást jelenleg nyújtó intézmény területén kívüli (az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú ingatlanon, telken), korábban más célra használt, vagy használaton kívüli, belterületen fekvő épület (ingatlan) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átalakításával és/vagy felújításával a pályázó (fenntartó) bérlés jogcímen tartós használatában lévő korábban más célra használt, vagy használaton kívüli, belterületen fekvő épület (ingatlan) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átépítésével és/vagy átalakításával és/vagy felújításával, amennyiben a projekt keretében az adott ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 14

15 legalább 15 évre az ingatlan tulajdonosa a pályázónak bérbe adja az átalakítással, felújítással érintett épületet (ingatlant). Egy a pályázó fenntartásában lévő gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatást nyújtó bentlakásos intézmény kiváltása megvalósítható a fenti tevékenységek kombinációjával is. sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása kizárólag csak a fent felsorolt tevékenységek mellett, a szolgáltatásnak helyet adó ingatlan területén támogatható. beruházáshoz szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) területén ( amelyek szükségességét, indokoltságát a pályázónak a szakmai terv 10 pontjában be kell mutatnia). költözéssel kapcsolatos tevékenységek. 2 Új kapacitást létesítő, gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmény (telephely, ellátási egység) - nem kiváltással történő létrehozása: új épület (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, vagy utógondozó otthon, illetve a két utóbbi kapacitásának bővítése esetén épületrész) megépítésével, vagy a korábban más célra használt, vagy használaton kívüli épület (ingatlan) átépítésével, átalakításával, felújításával. Ingatlan vásárlásával (a C.3.6 Föld- és ingatlan vásárlás (122. és 123. sor) B.) pont szerinti földvásárlás legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a lehet. Az intézmény udvarának, kertjének rendezése (15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján) csak az előzőekben felsorolt tevékenységek mellett! A beruházáshoz szükséges bontási munkálatok. 3 Eszközbeszerzés (1. és 2. pontokhoz kapcsolódóan): Jelen pályázati felhívás keretében eszközök beszerzése csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével, kialakításával együttesen pályázható, kizárólag olyan új eszközök beszerzése történhet meg a projekt keretén belül, amelyek a közvetlenül kapcsolódnak a programban megvalósítani kívánt célkitűzések teljesüléséhez. Lásd. 12. számú melléklet 3. pontja. A gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézményekben a beruházásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésen kívül, kizárólag olyan eszközök szerezhetők be, melyek a gyermekek biztonságos, eredményes gondozását-nevelését, fejlesztését, önálló életre való felkészítését, illetve a fiatal felnőttek foglalkoztatását segítik, összhangban az ESZA típusú, átjárhatóság terhére megvalósítani kívánt tevékenységekkel. A kiváltandó intézmény jelenleg meglévő eszközeit és azok hasznosítására vonatkozó terveket, valamint az új eszközök beszerzési igényeit a szakmai tervben kell bemutatni. 3.1 Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés és olvasópont kialakításához, biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek Egyéb, az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a gyermekek, fiatal felnőttek biztonságos, egészséges fejlődését szolgálják. A pályázat keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 15

16 4 A beruházással érintett területeken teljes körű akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. 5 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása; 6 A beruházás idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szolgáltató által biztosított helyszínen (amelyet a szakmai tervben alátámasztottan kell megjeleníteni. A projekt keretében elszámolható költségek nem haladhatják meg az 1000 Ft/ellátott/nap mértéket.) 7 Projekt menedzsment biztosítása; 8 Projekt előkészítés költségei (szükségletfelmérés, szakmai terv, a szükséges engedélyezési dokumentumok,) 9 A szakmai terv (lásd. fogalomtár) elkészítése 10 Szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés; 11 Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 12 ESZA típusú támogatható tevékenységek: - Az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra; - Az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra; - Új kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a munkatársak szakmai képzése, továbbképzése akkreditált intézménytől vásárolt szolgáltatás keretében - A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a) A pályázó tulajdonában vagy használatában lévő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények kiváltása: új, gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület megépítésével, amelyet a kiváltandó intézmény területén kívül (az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú telken) létesít, és/vagy a korábban más célra használt, vagy használaton kívüli épület (ingatlan) átépítésével, átalakításával, felújításával az intézmény területén kívül, az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú ingatlanon, telken, és/vagy sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján (csak a fent felsorolt tevékenységek mellett!) b) Új, kapacitást létesítő (nem kiváltással létrehozandó) gyermekek átmeneti otthona létrehozása, illetve speciális gyermekotthon, vagy utógondozó otthon, létrehozása, vagy bővítése sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása (csak a fent felsorolt tevékenységek mellett!) 16

17 c) A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére;, d) Az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra, új gyermekek átmeneti otthona, új speciális gyermekotthon, új utógondozó otthon létrehozása esetén a munkatársak felkészítése a feladatellátásra. e) Az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra (új gyermekek átmeneti otthona, új speciális gyermekotthon, új utógondozó otthon létrehozása esetén nem releváns). f) Szükségletfelmérés és szakmai terv készítése g) A beruházással érintett területeken teljes körű akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja h) Tájékoztatás, nyilvánosság: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a pályázat. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. Előnyt jelent, ha: I. Új kapacitás esetén 1. A gyermekek átmeneti otthona esetében, ha nem csak a saját település/kerület számára biztosítja az ellátást 2. A pályázat speciális gyermekotthon létesítésére irányul 3. Utógondozó otthon esetében a fiatal felnőttek számára pályaorientációs programot működtet a munkaügyi központtal együttműködésben. II. Kiváltás esetén integráltan látnak el az intézményben fogyatékos gyermeket, és/vagy fiatal felnőttet vagy az intézményben csoportgazdálkodás folyik, vagy vállalják a csoportgazdálkodás bevezetését vagy a gyermekek, fiatal felnőttek önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő, valamint sikeres munkaerő-piaci integrációjukat elősegítő programok megvalósítását vállalják. III. Új kapacitás és kiváltás esetén egyaránt előny, ha: 17

18 A fejlesztés végrehajtása során közmunkás/ok bevonására is sor kerül. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és egy legalább 20 millió Ft összköltségű beruházási projektben szerzett releváns tapasztalattal kell rendelkeznie. Amennyiben a projekt támogatási összege meghaladja 100 millió forintot, úgy a projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és egy legalább 100 millió Ft összköltségű beruházási projektben szerzett releváns tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). Amennyiben a projekt igényelt összege meghaladja 100 millió forintot, úgy pénzügyi asszisztens alkalmazása kötelező. A pénzügyi asszisztensnek legalább pénzügyi/számviteli szakügyintéző képesítéssel és 2 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. Fentieken kívül legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkező projektasszisztenst alkalmazhat. 2. Szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások: A szakmai vezető alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel (a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. Alapellátások 4., II. Szakellátások 2., és 2/a pontjaiban magasabb vezető/vezető számára meghatározott képesítés valamelyikével kell rendelkeznie) és minimum 5 év gyermekvédelmi/gyermekjóléti területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 3. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni, továbbá 18

19 kedvezményezett köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről foglaltak szerint eljárni. Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, abban az esetben az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): A Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben tehát nem kell ajánlatokat bekérni; A Ft és Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a pályázó egy ajánlatot kér be; Ft felett a Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni. A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( ben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. Szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, melyek a C1. pontban támogatható tevékenységek között nem szerepelnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül; 19

20 Gépjármű beszerzése; Használt eszközök beszerzése. C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek: A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek a pályázati felhívás megjelenésének időpontjától a projekt támogatási szerződésben rögzített megkezdésének napjáig elszámolhatóak. (Az ERFA és ESZA Elszámolható Költségek Útmutató 2.3 és 4. pont általános szabályai szerint.) Az előkészítésen kívüli további költségek projekt támogatási szerződésben rögzített megkezdésének napjától a projekt befejezésének napjáig számolhatók el. Elszámolható költségek: 1. Projekt előkészítés (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig. A projekt előkészítő szakaszában a szakmai terv, a szükséges engedélyezési dokumentumok, elvi engedélyes- és engedélyes tervek, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei és a közbeszerzés költségei számolhatóak el, úgy mint: szakértői díjak (529. sor), mérnöki díjak (529. sor) Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége (529. sor) az előkészítésben részt vevők bér- és járulékköltségei ( sorok), közbeszerzés költségei (529. sor) hatósági díjak, illetékek (531. sor) Ingatlan értékbecslés díja (529. sor) A szakmai terv költsége nem haladhatja meg az Ft-ot! A projekt előkészítés költségei együttesen nem haladhatja meg a projekt elszámolható összes költségének 6%-át! Az előkészítés költségei kizárólag az első Kifizetési Kérelemben számolhatóak el! 2. Projektmenedzsment költségei (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) A projektgazdának a projekt teljes időtartama alatt biztosítania kell egy fő projektmenedzsert és egy fő pénzügyi vezetőt. 100 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén a pénzügyi asszisztens alkalmazása kötelező! Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 1. projektmenedzser felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, 20

21 legalább egy 20 millió Ft összköltségű beruházási projektben szerzett releváns tapasztalattal rendelkezik. 100 millió Ft feletti támogatás esetén 100 millió Ft feletti beruházási projektben szerzett releváns tapasztalat szükséges! munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása csak munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében történhet. 2. pénzügyi vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel kell rendelkeznie, legalább 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében lehetséges. 3. pénzügyi asszisztens: 100 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén pénzügyi asszisztens alkalmazása kötelező! Felsőfokú pénzügyi végzettséggel kell rendelkeznie (pl.: számviteli szakügyintéző, pénzügyi szakügyintéző) legalább 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében lehetséges. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! A projektmenedzsment tagjai a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vehetnek részt. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási/vállalkozói jogviszonyban (kivéve projektmenedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektmenedzser) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján adható juttatások költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. Elszámolható költségek: 21

22 Bérköltség és járulékai ( sorok); Megbízási díj és járulékai (kivéve projektmenedzser) ( sorok); Vállalkozói díj (kivéve projektmenedzser) (529. sor); Személyjellegű költségei (munkába járás költsége, cafetéria rendszerén belül adható juttatások költségei, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor); A projektmenedzsment tagok útiköltsége (pl. a közreműködő szervezet által rendezett eseti konzultációkra való eljutás) szállás és ellátás költsége (526. sor), valamint napidíja (5591. sor), amennyiben ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés külső helyszínen történik A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 12 százalékát! A fenti százalékos korlátok projekt szinten (összesített költségvetési táblában) érvényesítendők a tervezés és a megvalósítás során egyaránt! A projektmenedzsment foglalkoztatásához kapcsolódóan, kérjük, figyelmesen olvassák el az pályázati útmutató 12. számú mellékletét (Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések elszámolásához). 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) Szakmai megvalósítókkal szembeni minimum elvárások: 1. Szakmai vezető felsőfokú szakirányú végzettség, (a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. Alapellátások 4., II. Szakellátások 2., és 2/a pontjaiban magasabb vezető/vezető számára meghatározott képesítés valamelyikével kell rendelkeznie). minimum 5 év szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, megbízási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében lehetséges. További személyek alkalmazása is lehetséges a projekten belül, azonban rájuk nézve kötelező minimum elvárás nincs, foglalkoztatásuk munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történhet. A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei számolhatók el. Bérköltség és járulékai ( sorok), valamint Személyjellegű költségei (munkába járás költsége, cafetéria rendszerén belül adható juttatások költségei, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára 22

23 kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor) Közérdekű önkéntes tevékenység esetében kizárólag személyi jellegű költségek számolhatóak el, a évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján. A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. A szakmai megvalósítók foglalkoztatásához kapcsolódóan, kérjük, figyelmesen olvassák el az pályázati útmutató 12. számú mellékletét (Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések elszámolásához). 4. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Egyéb szakmai szolgáltatások költségei (529. sor): Szakértői díjak; Mérnöki díjak; Műszaki ellenőr díja; Tanácsadási, szakértői tevékenység vállalkozói díja; A projekthez kapcsolódó rendezvények költsége; Terület és helyszín előkészítési költségei; Egyéb szakmai tanácsadás; Nem pénzintézeti biztosíték költsége. Internet elérés és olvasópont kialakításához, biztosításához szükséges szolgáltatás költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (közjegyzői illeték, engedélyezések díja, ingatlanvásárlási illeték stb.) (531. sor). Különféle egyéb költségek (539. sor): Pénzintézeti biztosíték költsége. A program megvalósításához kapcsolódó előadói, tanácsadási, szakértői, mérnöki tevékenység megbízási díjai és járulékai ( sorok). A szakmai megvalósítók foglalkoztatásához kapcsolódóan, kérjük figyelmesen olvassák el az pályázati útmutató 12.számú mellékletét. 5. Egyéb szolgáltatások (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Közbeszerzési eljárás költségei (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) (529. sor). 23

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- Szociális és Munkaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS VAGY

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-11) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15.

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben