Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l"

Átírás

1 Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u Telefonközpont: 62/ ; Telefon/Fax: 62/ /2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. sz: / Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról Melléklet: 1 db Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete évi munkatervében feladatként jelölte meg a Gondozási Központ évi munkájáról készült beszámoló megtárgyalását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d) pontja alapján: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A törvényi szabályozásnak megfelelően készítettük el a beszámolót a évben történtek alapján, az intézmény által ellátott szakmai munkáról és a hozzá kapcsolódó egyéb eseményekről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és az annak mellékletét képező beszámolót szíveskedjék megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: /2008. (VI. 25.) KT határozat Tárgy: Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:

2 2 1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló a Szakmai Programban leírtakkal összhangban van, a szakmai és a törvényességi előírásoknak megfelel, az intézmény által ellátott tevékenység a település lakosságának és az intézmény által ellátottaknak az érdekeit szolgálja, ezért azt jóváhagyja. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. Határidő: Felelős: azonnal Kása Gabriella intézményvezető Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető 3.) Kása Gabriella intézményvezető 4.) Irattár Ásotthalom, június Kása Gabriella intézményvezető

3 3 Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u Telefonközpont: 62/ ; Telefon/Fax: 62/ Beszámoló az intézményben folyó évi szakmai munkáról

4 4 Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ a évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója d) pontja ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét törvényi szabályozásnak megfelelően készítettük el a Tisztelt Képviselőtestület felé a évben történtek alapján az intézmény által ellátott szakmai munkáról és a hozzá kapcsolódó egyéb eseményekről, fontosnak tartott információkról beszámolónkat szakfeladatos bontásban. Az intézményi működést meghatározó főbb jogszabályok: évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről. - 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről. - 6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelet - 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról. - 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgákról. - Ásotthalom Község Képviselő-testülete többször módosított 4/1996. (III. 14.) sz. rendelete, a pénzbeli és természetben nyújtott szolgáltatásokról évi XXXI tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi költségvetési koncepcióról szóló Korm. Rendelet

5 5 Alapszolgáltatási feladatok: Tanyagondnoki szolgáltatás Működési engedély 5 fővel 5 körzetre engedélyezett, határozatlan időre. A tanyagondnoki szolgáltatás célja: o a külterületen élő egyének és családok a tanyai létből fakadó hátrányok enyhítése, segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. o továbbá a bel- és külterületen élők szükségleteinek kielégítése az esélyegyenlőség biztosításával, településünkön a nyilvántartásba vett ellátottak száma: 45 fő, továbbá 40 fő részére heti három alkalommal bolti bevásárlást szállítunk ki külterületre (Halastelek, Gátsor). Átlagosan az ellátottak száma egy-egy tanyagondnokra vetítve 17 fő. Az ellátás igénybevétele kérelem alapján történik a háziorvos javaslatával, mely szükség szerint napi, vagy heti rendszeres ellátást takar. Azonban nagyon sok azoknak a feladatoknak, megbízatásoknak a száma, ill. gyakorisága, amelyek 1-1 segítséget kérő/elfogadó részéről havi, vagy évi 1-1 alkalmat takar. A településen rendkívül nagy kiterjedésű a tanyavilág, ezek a tanyák egymástól sok esetben nagy távolságra vannak és elszigetelten. Az utak rossz minőségűek (kátyúsak), bozótosak, homokosak, nehezen járható és nehezen megközelíthető. A tanyagondnokok a napi munkájuk során kapocsként működnek az ellátásra szoruló igénylő és a szolgáltatást, probléma megoldást biztosító között. Hiszen a feléjük jelzett problémákat, a saját tapasztalataikkal kiegészítve továbbítják a védőnők, családgondozók, házi gondozók, polgármesteri hivatal szociális, vagy egyéb ügyintézői felé. Sok esetben nincs is több feladata, mint a megfelelő szakember felé továbbítani a megoldásra váró esetet. Az előző években már jól bevált rendszer szerint Gátsoron és Halasteleken továbbra is 3 állomáshelyen várják Hétfő Szerda Pénteki napokon a két tanyagondnokot, mint mozgó boltot (és az előző alkalommal leadott rendelést ). Pl.: napi élelmiszerek, gyógyszer, gázpalack csere, vetőmag, táp, tüzelő, de számtalanszor csekken történő befizetések, villanyszámla, szemétdíj befizetés, egyéb ügyintézések. A tanyagondnoki tevékenység gyakran igényel túlórát, sőt 24 órás szolgálatot. A hétvégén, ünnepnapokon és a késő délutáni órákban végzett munka is igen gyakori. A jelzőrendszeres idősgondozást heti váltással látjuk el, 24 órában a tanyagondnoki szolgálatban dolgozók részvételével és a gépkocsijaikkal többek között.. A gyakori feladatok közé sorolható az általános iskolás gyerekek sport és egyéb rendezvényekre való szállítása igény szerint. A Tömegsport Egyesület tagjainak a versenyre való eljutásában is szerepet vállalnak. A Művelődési Ház Asszony kórusát és a Borostyán Nyugdíjasklub nyugdíjasait is szállítják. A település szintű rendezvények megszervezése során is számíthatnak rájuk (hangosítás kiszállításában, a rendezvényeinken vendégszereplők ide szállításában, stb.) Az intézményünk egyes szakfeladatain ellátott emberek szállítását is ellátják, pl.: egészségügyi, ill. egyéb szolgáltatásához való hozzájutás biztosítása során, kulturális rendezvényekre eljutás biztosításával stb. A Támogató szolgálat által ellátottak közül is igénybe veszik a tanyagondnoki gépkocsikat, hiszen előfordul, hogy nem győzi a 8 fős FORD gépkocsi a szállítást, különösen a szakellátás által szervezett programok során. Hetente minimum 1x csütörtökön, de sok esetben többször

6 6 is (igénynek megfelelően) Szegedre megy különféle ügyintézések miatt felváltva egy-egy tanyagondnokunk az általa vezetett gépkocsival. Szegedről szállítjuk az Idősek Otthonába a gyógyszert, de gyakori az egészségügyi intézménybe került ellátottaink látogatása (gondozónő végzi), vásárlás, ügyintézések, de a polgármesteri hivatal munkatársai részéről a földhivatali, illetve egyéb hivatalos ügyek intézése is gyakori, idősek otthonában elhalt ellátottak hagyatékát a bíróságra, megőrzésre leadja a tanyagondnok, és felsorolni is nehéz a széles skálán, hogy mi mindent látnak el. A házi gondozók a feladatuk ellátását csak a tanyagondnokok és az általuk vezetett gépkocsik segítségével tudják ellátni, hiszen az Ő rendelkezésükre nem áll külön gépkocsi. Ezen kívül a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat családgondozóit is Ők szállítják ki annak ellenére, hogy a szolgálatok már hótól nem az intézményünkhöz tartoznak, hanem a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok Társulása által létrehozott és fenntartott intézményhez. Az intézményünk által biztosított szolgáltatások mindegyike esetében a tanyán élő ellátásba levőkhöz és az ebéd kiszállításában is folyamatosan részt, vesznek a tanyagondnokok. A Gondozási Központ konyhájáról az általános iskolába a tízórai, az ebéd és az uzsonna szintén a segítségükkel jut el. Kivéve, ha azt a beszállító egyenesen az általános iskolába szállítja reggelente (pl: tejtermék, pék-árúk,). Feladatunk összetett és ugyanakkor szerteágazó. A Gondozási Központ szolgáltatásai között kialakított belső jelzőrendszer tagjaival napi kapcsolatban vannak a tanyagondnokok és minden kedden esetmegbeszélést, tartunk, amelyen az intézmény által működtetett szolgálatokon kívül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai is részt vesznek. Dolgozói létszám: 5 fő tanyagondnok

7 Szociális étkeztetés Működési engedéllyel 100 főre, határozatlan időre rendelkezik a szolgálat Étkeztetésben részesítjük azt a személyt, aki egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászorul, és más módon a napi egyszeri főtt, meleg étel nem biztosított számára. A szükséglet szerinti házhoz szállítást minden munkanapon a tanyagondnokok, a támogató szolgálat gépkocsivezetője és a házi gondozók segítségével, vagy a gondozott maga és a családtagjai bevonásával történik, továbbá az ebéd helyben is elfogyasztható az intézmény ebédlőjében. Rendkívüli esetben Pl: hozzátartozó hiánya esetén átmeneti ideig a hét minden napján kiszállítjuk a rászoruló számára az ebédet. Ezt túlóra lecsúsztatásával van lehetőségünk kompenzálni a dolgozó részére. Szociális étkeztetés: - Klubtagok részére igény szerint háromszori /reggeli ebéd - vacsora/ étkezéssel biztosított (5 fő). - szociális étkeztetés saját, vagy hozzátartozó általi elhordással (15 fő). - gépkocsival kiszállított étkezők (49 fő): Gátsorra ~ 15 fő részére szállítunk ebédet Kissorra ~ 14 fő részére szállítunk ebédet Belterületre ~ 25 fő részére szállítunk ebédet Irodasorra ~ 3 fő részére szállítunk ebédet

8 Házi segítségnyújtás Jelenleg Működési engedély 50 ellátottra szól december 31-ig, de az időközbeni jogszabályi változások miatt csak maximum 24 főt tudunk egyszerre ellátni a gondozói létszám és az ellátotti létszám összhang miatt. Házi segítségnyújtás a településen 62 fő ellátásával történt szeptember 28-ig, amikor 38 fő ellátása megszűnt a házi segítségnyújtás keretén belől, majd átkerült tanyagondnoki ellátásba. Oka: a 62 ellátott esetében 10 gondozónő alkalmazását indokolta volna a 188/1999. (XII: 16.) kormányrendelet és az 1/200. (I.7) SZCSM rendelete szerint, ami óriási költségvetési terhet jelentene. A házi segítségnyújtás legfontosabb szempontja, hogy a megszokott környezetéből nem kiemelve, otthonában lássuk el az önálló életvitelre nem képes egyént, egyéni szükségletei kielégítésével. Házi segítségnyújtás során az ellátást igénybevevő lakásán, saját lakókörnyezetében a napi életvitel fenntartásában nyújt segítséget. A segítségnyújtás az ellátandó személy szükséglete alapján történi, a mentális és fizikai állapot javítására szolgál. Fontos feladatunk a feleslegesség érzésének a megszüntetése családi és társadalmi szinten. A fő célunk az ellátottak általános egészségi és mentális állapotának javítása és az esélyegyenlőség biztosítása, és a biztonságérzet megtartása. Feladatunkat a szakmai jogszabályok által előírt módon, egyéni gondozási terv alapján látjuk el. Természetesen az idős ember egyéni és aktuális állapota határozza meg, hogy a gondozás egyes elemei közül mikor, melyik kerül előtérbe a gondozás során ( fizikai, mentális, egészségügyi, foglalkoztatás). A napi, és a heti munkarend az egyéni gondozási tervekhez igazodóan lett kialakítva, így a napi munkafolyamatokat mindig a meghatározott időben tudjuk ellátni. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: Az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, Az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatok, azok időbeli ütemezését, Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A munkacsoport évente, illetve szükség szerint (egészségi és szociális körülményekben bekövetkezett változások esetén azonnal) értékeli az elért eredményeket, és szükség szerint módosítják az egyéni gondozási tervet. Feladatukat a tanyagondnokokkal látják el közösen, hiszen a házi gondozásnak a feladat ellátásához egyébként nehezen nélkülözhető gépkocsi nincs külön biztosítva. Sajnálatos módon ezt a szakmai jogszabályokban rögzítve sem találhatjuk meg, mint kötelező tárgyi feltétel. Az ellátás során a következő tevékenységben nyújtanak segítséget gyógyszeríratás, kiváltás, szükség esetén gyógyszerelés betegség esetén az orvos értesítése, orvosi rendelésre kísérés hivatalos ügyek intézése, postai befizetések segítségnyújtás a napi életvitelben: mosogatás, ágyneműcsere. betegség esetén alapvető ápolás, gondozás

9 9 személyi környezet tisztántartása, naponta kisebb takarítás tüzelő és víz bekészítése bevásárlás a napi szükségeteknek megfelelően intézményben mosás, vasalás, ruhajavítás, általános takarítás, fertőtlenítés Így azt is fontosnak tartom leírni, hogy persze tisztelet a kivételnek, de bizony gyakori, hogy heti 2-3 alkalommal látnak el valakit a fentiek szerint, de úgy találjuk a lakást, mintha ott már segítő és szorgos kezek hetek, akár hónapok óta nem jártak volna. Az ellátottak között van alkoholbeteg, depressziós, fogyatékos is. Lehetőség szerint átkerülnek a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátás feladatába, de némely esetben ez sem nyújt hathatós megoldást a berögzült és megszokott életmódbeli változásban. Sajnos ilyen esetekben már a család minden tűrőképessége, feladatmegoldó képessége és hatása eredménytelen. Bizony nem ritka, hogy tőlünk várják a változást, változtatást. Gyakran rá kell jönnünk közösen hogy misem vagyunk mindenhatók, és, még ha az ellátott hozzátartozója is kérte illetve igényelte az ellátást maga az ellátott ellentmond és mondhat! Joga van hozzá. Térítési díj A házi segítségnyújtásért a személyi térítési díjat jövedelemtől függően állapítják meg. Az ellátottak közül van, aki fizikai, míg van, aki mentális gondozásban részesül. Házi segítségnyújtás esetén gondozási óradíjat állapít meg az intézményvezető, mely döntésnek megfelelően és a törvényi előírásokat figyelembe véve, vizsgálni kell az ellátott jövedelmét, ugyan is annak maximum 20%-nak megfelelő összeget lehet térítési díjként kiszámlázni, ha csak a házi segítségnyújtást biztosítjuk a számára, de ha több szolgáltatást vesz igénybe akkor a 25 vagy 30% a keret annyit az egyén jövedelme alapján térítési díjként maximum kiszámlázhatunk. Gyakran előfordul, hogy az előbbiek miatt jelentős összeget nem kell megtérítenie az ellátottnak., amelyet a számláján a számlázó programunk meg is jelentet, tehát jól látható, hogy mennyit kellett volna fizetnie. Dolgozói létszám: 1 fő gondozó (általános ápoló és általános asszisztens, felnőtt szakápoló) 3 fő gondozó (2 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő képesítés megszerzése alól felmentve, mert nyugdíjazás előtt áll)

10 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mórahalom város gesztorságával és Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék község bevonásával való együttműködésben. A bármely ok miatt krízishelyzetben levő, más úton segélykérést leadni nem tudó kiszolgáltatott, gyakran magányos emberek számára a kiépített jelzőrendszeren keresztüli riasztás után biztosítjuk a megfelelő és gyors segítséget. A évben 29 riasztás érkezett. Ebből 2 életveszélyes állapot volt, 1 haláleset, 4 esetben pszichés problémák merültek fel, 10 esetben rosszullét, (vérnyomás kiugrás, rossz közérzet) miatt kértek segítséget. Továbbá 5 esetben volt téves riasztás, amelynek oka áramszünet, készülék meghibásodása, áramingadozás volt. Egyéb okból 4 esetben (ráült, zajt hallott, szomszéd hangoskodott) krízishelyzet miatt 3 esetben érkezett jelzés a szolgálat munkatársaihoz. A Homokháti Kistérségi Önkormányzatok társulása révén 2006 évben 17 db készülék került beszerelésre, így jelenleg 23 készülék üzemel, mellyel 25 főt ( van 2 házaspár) látunk el folyamatosan. Dolgozói létszám: A fenti feladatot 2 hetes váltásban az alábbi szakmai létszámban látjuk el. 2 fő férfi tanyagondnok szakképesítésű dolgozó 1 fő nő tanyagondnok és szociális gondozó és ápoló képesítéssel 1 fő általános ápoló és általános asszisztensi és általános szociális munkás képesítéssel rendelkező kolleganő A tevékenységet tiszteletdíjas gondozói megbízási szerződéses foglalkoztatással látjuk el a fenti szakmai létszámmal biztosítva. Mivel a tiszteletdíjas kifizetés TB és ADÓ mentes ( annak is aki adja és annak is aki kapja), költségvetést kímélő megoldás. 2 hetes váltásban 2-2 fő látja el a feladatot folyamatos 24 órás szolgálatban, amely készenléti állapotot jelent. Amennyiben munkaidőben (hétköznap től ig jön a jelzés (2007-ban 9 alkalommal fordult elő) a 4 dolgozó egymásnak átadják a feladatot akadályoztatás esetén.

11 Közösségi pszichiátriai ellátás A működési engedély határozott időre módosult: ára Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás társulás keretében működő szolgáltatás, melyet január 01-től három település együttműködésével, mint gesztor intézmény hoztuk létre, Mórahalom és Öttömös települések bevonásával, március 01-től Ruzsa település is csatlakozott a társuláshoz. Az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gondozási Központja által működtetett közösségi pszichiátriai ellátás a feladatát Ásotthalom Község, Mórahalom Város, Öttömös Község és Ruzsa Község közigazgatási területén látja el az ellátást igénylő kérelmére, melyet az intézmény vezetője hagy jóvá, majd az ellátás fontos ismérveit vele együttműködési megállapodásban rögzítik. A feladat ellátás telephelye: Ásotthalom, Jókai u. 4. (Ifjúsági Ház épülete). A közösségi pszichiátriai ellátás olyan speciális alapellátási feladatot lát el társulási szinten, mely a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget a család aktív részvételével. Mórahalom város közigazgatási területén élő pszichiátriai betegek ellátása a helyi Gondozási Központ közreműködésével valósul meg. Az intézmény biztosítja a közösségi gondozó számára az irodahelyiséget, ami a fogadóóra megtartásához és a bejáró gondozottakkal való kapcsolattartáshoz szükséges. A kapcsolattartás és a személyes megkeresés a külterületen élő gondozottakkal, a helyi intézmény tanyagondnoki gépkocsiijainak igénybevételével történik, de szükségszerit telefonon történő megkeresés által is megvalósulhat. Mórahalom viszonylatában, a városban és a tanyán élő gondozottak aránya alacsony a lakosság lélekszámához viszonyítva. Százalékos arányban kifejezve a 0, 2 százalékot sem éri el. A gondozotti létszám én 7 fő volt. Az idei év egyik legfontosabb feladata a gondozotti létszám emelése azért, hogy minél több rászoruló ember kerüljön a közösségi ellátásba és gondozásuk, mentális állapotuk javításával megelőzhető legyen a veszélyeztető, súlyos állapotromlásuk. Az ellátotti kört a pszichiátriai betegségben szenvedő, főleg depressziós betegségben szenvedő emberek alkotják, de van olyan gondozott is, akinek betegsége súlyosabb fokú, tüneteit tekintve. A közösségi ellátás a pszichiátriai betegek esetében azokat a módszereket alkalmazza, melyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a kliens számára. A mórahalmi Gondozási Központban működik nyugdíjasklub, ahol az idősebb korú pszichiátriai ellátottjaink rendszeresen részt vesznek a közös programokon, rendezvényeken. Mórahalmon azok a közösségi erőforrások segítik az ellátást, amelyek megtalálhatóak az ellátott közvetlen lakókörnyezetében és az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezek a természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek. Ásotthalom község területén élő pszichiátriai és szenvedély betegek ellátása a Gondozási Központ szociális alaptevékenysége. A község közigazgatási területén én 16 fő pszichiátriai gondozott volt. Százalékos megoszlásban a közösségi ellátás 0,4 százalék a lakosság számához viszonyítva. Ha azt vizsgáljuk, hogy Mórahalom lélekszáma fő, míg Ásotthalom községé fő, akkor a különbség igen számottevő Ásotthalom javára. Éppen azért szükséges az ellátotti kört bővíteni, mert Mórahalmon vélhetően nem lehet kevesebb a rászoruló ember, már a számarányt tekintve sem, mint itt. Az ellátotti kör, amely a közösségi

12 12 ellátást igénybe veszi, közel azonos betegségtüneteket produkáló személyek alkotják, mint a társtelepüléseken. Ásotthalomra jellemző a különbféle típusú betegségek halmozott megjelenése. A feladatellátás során a pszichiátriai betegek számára a lakókörnyezetükben nyújt segítséget a közösségi ellátás a család bevonásával. A feladatellátás magában foglalja: az állapotváltozás követését, a változásnak megfelelő szakmai segítségnyújtást, a betegségek ismeretének a figyelembevételével a gyógyszerelés nyomon követése. Ehhez a lakóhelyükön kell felkeresni a gondozottat, amihez a közösségi ellátás PEUGEOT gépkocsiját használjuk. A szolgálat telephelyén szervezett szabadidős tevékenységet igénylő gondozattak részére foglalkoztatás, készségfejlesztés folyik heti két alkalommal, ahol nemcsak kézműves munkákat, üvegfestést vagy gipszfigurákat készítenek az ellátottjaink, hanem készségeiket, képességeiket, és közösségi, társadalmi kapcsolataikat is fejleszthetik. A Gondozási Központban lehetőség van fürdésre, fodrász, pedikűr és masszőr igénybevételére, ami önköltséges, az egyén, az ellátott igénye és anyagi lehetősége szerint. Az közösségi ellátásban dolgozók fogadóórája alatt a bejáró ellátottak gondozását és segítését látja el, esetenként a kapcsolattartásra is itt kerül sor. Pozitív visszajelzés a közösségi ellátás eredményes munkájában, hogy olyan ellátottat sikerült bevonni a közös foglalkozásba, aki évek hosszú sora óta ki nem mozdult a házából. Most pedig aktív részese a foglalkozásnak, kommunikál és elfogadja a segítséget és a betegségét. A közösségi ellátás a különböző szociális segítségnyújtáson és készségfejlesztésen túl, a beteg életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magába foglalja a beteg testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint a beteg egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését. Öttömös területén élő pszichiátriai gondozottak ellátását a településen működő tanyagondnoki szolgálat segíti. Fogadó óráját a helyi Teleházban tartja a szolgálat. A kistelepülés lélekszámát tekintve 810 fő. Az itt élő gondozottak létszáma 4 fő, ami százalékát tekintve 0,5 százalék. A feladatellátás annyiban különbözik a többi településtől, hogy a tanyagondnokok segítségével tartja a kapcsolatot a közösségi gondozó a külterületen élőkkel. Személyes kapcsolattartásra gépkocsi áll rendelkezésre, akár gondozotti látogatásról van szó, akár pedig koordinátori látogatásról, amit az Ásotthalmi Gondozási Központ biztosít. A feladatellátás során többek között az ellátott személy és család számára felvilágosítás nyújtása az adott mentális betegségről, annak jobb megértetése és elfogadása, valamint információ nyújtása a beteg számára az ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól. Ruzsa közigazgatási területén a közösségi ellátás a helyi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmény közreműködésével valósul meg. Az ellátotti kör hasonló a többi település ellátotti köréhez, ami a pszichiátriai betegség jellegét illeti. Az ellátotti létszám év végére 4 fő volt, ami a település lélekszámát tekintve, százalékban kifejezve kb. 0,2 százalék volt. Mivel a községben pszichiátriai szakorvosi rendelés is működik önmagában vélhetően indokolja a pszichiátriai betegségek jelenlétét, ezért indokoltnak látszik az az elvárás, hogy az ellátotti létszám növekedjék. A ruzsai Gondozási Központ részéről a közösségi ellátás kevés segítséget, támogatást kap, mint ami elvárható és szükséges lehet. Ez azért is érthetetlen és elfogadhatatlan, mert a település szociális intézményének ugyanaz a célja és érdeke, mint a közösségi ellátásnak. A kapcsolattartásra a közösségi ellátás gépkocsija szolgál, amit az Ásotthalmi Gondozási Központ biztosít. A feladatellátás során többek között a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése és megtartása fontos tevékenység. Ahogy a gyógyszerek ismerete és a gyógyszerelés követése is.

13 13 A közösségi ellátás céljai azonosak mind a négy településen a beteg testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeik fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a beteg egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését illetően. Gyakran előfordul, hogy a gondozottak magukat nem tartják betegnek, így egyáltalán nem szedik az előírt mennyiségű gyógyszert, illetve amikor a betegség fokozottabban jelentkezik, az előírtnál nagyobb adagot vesznek be. Ezt a problémát úgy igyekszünk megoldani, hogy mi magunk adagoljuk ki a gyógyszereket 3-4 naponta, és rendszeresen ellenőrizzük, hogy a szükséges adagot bevették-e. Emellett természetesen folyamatosan felvilágosítást tartunk, és igyekszünk a gyógyszerek fontosságát és pontos szedését elfogadtatni a gondozottakkal, és azok környezetével. Fontosnak tartjuk, és ahol lehetőségünk van rá, igyekszünk a betegek lakókörnyezetével, családjával a kapcsolatot felvenni és a természetes erőforrásokat ugyanúgy feltérképezni és bevonni a segítő munkába. Nagy gondosságot igényel a kapcsolatteremtés, mert van olyan kliensünk, aki a családi konfliktus elkerülése miatt csak a szolgálat fogadó ideje alatt találkozik a közösségi gondozójával. Amennyiben ellátottunk kórházba kerül a lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk őt látogatni, támogatni a felépülésben. Fontosnak tartjuk az állandóságot a terápiás foglalkozások alkalmazása során, mert a pszichiátriai betegségben szenvedő egyén egyébként is zavart, szétszórt, életéből hiányzik a rendszer, és a biztos pontot csak a közösségi ellátás és a foglalkozások jelentik számára. Feladatok és munkafolyamatok: Az ellátás igénybevétele esetén, illetve új ellátott jelentkezésekor háttér információ gyűjtése a mentális zavarok kockázati tényezőiről a háziorvostól, a pszichiáter szakembertől, szakgondozótól, a betegtől és a közeli hozzátartozóitól, vagyis minden olyan személytől, aki kapcsolatban van, illetve volt a beteggel. A beteggel történő első találkozás alkalmával tájékoztatást kell adni a közösségi ellátásról, hogy mit nyújt az ellátást igénybe vevőnek. Pontosan és korrekt módon informálni kell a közösségi ellátás céljáról és feladatairól a hozzánk fordulókat. Miután ez megtörtént csak akkor lépünk tovább az alapvető szükségleteinek, szociális és mentális állapotának felmérésére. (higiénés szükségletek, önellátás, öltözködés, egészséges étrend összeállítása, mentális, fizikai állapot, hobby, érdeklődési kör, tevékenység, pénzkezelés, önálló közlekedés, stb) A kapcsolat kialakításának kezdetén a mindennapi életvitelhez szükséges meglévő készségek, képességek felmérése, a gondozás során azok szinten tartása, folyamatos fejlesztése kap hangsúlyt, valamint a kölcsönös bizalom kialakítása. A közösségi ellátás alappillérei közül az elfogadás és a bizalom fontos szociális érték melyeket minden esetben be kell építeni tevékenységünkbe és használni az ellátás során. Egyénre szabott gondozási terv elkészítése az egyén szükségletei, képességei, készségei, céljai szerint történik, mely alapján végezzük a munkánkat. Ez határozza meg az elkövetkező időszakban az ellátottal végzett gondozási tevékenységet, kapcsolattartást, látogatások gyakoriságát és az előrehaladás felmérésének időpontjait. Az ellátott egészségi állapotában bekövetkező rosszabbodás észlelése esetén a gondozó jelzéssel él a koordinátor felé, aki a krízishelyzet felmérése után a külső és belső jelzőrendszeri tagokkal konzultálva dönt a további beavatkozásról.

14 14 Ellátotti induló létszám: január 01-én 20 fő Kilépők évben: 6 fő Mórahalom 2 fő Ásotthalom 2 fő Öttömös 1 fő Ruzsa 1 fő Belépők évben: 16 fő Mórahalom 3 fő Ásotthalom 7 fő Öttömös 2 fő Ruzsa 4 fő Ellátotti létszám: december 31-én 30 fő Dolgozói létszám koordinátori és gondozói tevékenységre vetítve: Ásotthalom teljes munkaidő 1 fő Ásotthalom teljes munkaidő 1 fő Mórahalom teljes munkaidő 1 fő Öttömös részmunkaidő 0,5 fő Ruzsa részmunkaidő 0,5 fő Koordinátori feladatok, tevékenységek: A közösségi ellátás koordinátora az intézményvezető szakmai irányításával végzi a feladatát. A heti rendszerességgel megtartott megbeszéléseken az aktuális és tervezett munkatevékenységek, végrehajtásáról kerül szó az intézmény egyéb szolgáltatásaival közösen. A közösségi koordinátor feladata összehangolni és szervezni a közösségi gondozók munkáját, esetmegbeszélések vezetése és a többi szolgálattal való munkakapcsolat biztosítása. Szervezi a rehabilitációs célú foglalkoztatási lehetőségek igénybevételét, és az ezekhez kapcsolódó ösztönző programokat. Munkájába bevonja az ellátott lakókörnyezetében található önkéntes segítőket, különösen a családtagokat, szomszédokat, és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket. A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően lehet összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket, intézményeket, önsegítő csoportokat, vagy civil szervezeteket. Kapcsolatot tart a közösségi munkacsoporttal, azt működteti az alábbi felsorolás szerint. A közösségi munkacsoport tagjai: - Háziorvosok - Pszichiáterek - Intézményvezetők

15 15 Eredmények: Ásotthalmon és a többi településen sikeresnek és hatékonynak mondható a közösségi ellátás, mert azokra a meglévő készségekre, képességekre, erőkre épít, melyek a gondozott környezetében még jelen vannak és fejleszthetőek a pszichiátriai betegségben szenvedő emberek gyógyulása elősegítése érdekében. Az ellátottak létszáma harmadával nőtt a tárgyév végére. Ez az eredmény azonban még korán sem jogosítja fel a munkatársakat az elégedettségre, mert a potenciális kliensek ennél sokkal többen vannak, csak még nem kerültek a közösségi ellátás látóterébe, vagy a felvilágosító munkában kell jobb eredményeket produkálni a közösségi ellátásnak. Különösen a mórahalmi és ruzsai közösségi ellátottak létszáma alacsony a települések lélekszámát tekintve. Mind a két településen emelkednie kellene a gondozotti létszámnak.

16 Támogató szolgálat A működési engedély határozott időre módosult: ára Az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gondozási Központja által től működtetett támogató szolgálat feladatát Ásotthalom Község Közigazgatási területén, társulás keretében Öttömős Község közigazgatása és Mórahalom Város közigazgatási területén látja el március 01-től Ruzsa település is csatlakozott a társuláshoz. Célunk a sajátos igényű emberek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatók elérésének segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatásunk az Önálló életvitel elvein alapul, elsődleges feladata, hogy a sajátos igényű emberek olyan segítségben részesülhessenek, ami hozzásegíti a fogyatékosságából eredő hátrányok csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető jogainak biztosításához, esélyegyenlőségük megtereméséhez. Az ellátotti létszám én 40 fő. Ellátottak száma Ellátottak száma Összesen: Ásotthalom Mórahalom Öttömös A szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei: A szociális ellátásokról szóló év. III. tv. rendelkezése alapján a támogató szolgálat, től új felvétel kezdeményezése esetén, köteles megvizsgálni az ellátást kérelmezők és az ellátást igénybevevők szociális rászorultságát. A én már ellátásban levőket felülvizsgálni kellett 2007 december 31-ig, mely megtörtént. Sajnos ez az ellátotti létszámon től már mutatkozik az ellátotti létszám csökkenése a jogszabályi szigor miatti létszám hiány nehezen hozható be. /Az ellátottaink közül sokan nem jogosultak ezen ellátásra Pl. 100%-os rokkantak sem illetve, aki nem kérelmezi vagy nem jogosult valami ok miatt fogyatékossági támogatásra mint pld. agyvérzés utáni állapotban lévők, kerekesszéket használók akiknek nincs végtag hiányuk stb.) A támogató szolgáltatás esetében az 1993 évi III. törvény 65/C. rögzíti, hogy szociálisan rászorultnak az igénybevétel szempontjából kizárólag az a súlyosan fogyatékos személy minősül, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. A törvény a jogosultak körét konkretizálta, ami azt jelenti sok embert kizár, ha az idős kora miatt pl.: nehezen közlekedik, járókeretet vagy járó botot használ, esetleg izületi problémák miatt. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal (Pl.: Magyar Államkincstár által kiállított határozattal )

17 17 az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. (Pl.: Országos Orvosszakértői Intézet által kibocsátott szakvéleménnyel.) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn. A súlyos fogyatékosság fennállásának igazolása érdekében nem szükséges újabb orvosi vizsgálat, a törvény a súlyos fogyatékosságra tekintettel járó ellátás folyósítását, igazoló határozatot vagy más okiratot, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt fogadja el a rászorultság igazolása körében. A szociális rászorultságot maximum két évre lehet megállapítani, melyet felül kell vizsgálni vagy a két év lejártakor, vagy ha rövidebb időn belülre írja elő a felülvizsgálat időpontját az adott egészségügyi szakvélemény. A szolgáltatás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, a 9 /1999. (XI.24.)SZCSM rendelet A nyomtatványa. beadásával történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról 1. számú melléklet a 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelethez tartozó B nyomtatványt tölti ki. Jövedelem nyilatkozatott abban az esetben, kell csak akkor kell kitölteni ha olyan szolgáltatást kér amely fizetős : gondozás( ellátott otthonában végzett gondozási tevékenységek) vagy szállító szolgálat igénybevétele esetén.

18 18 Felvételt nyert ellátotti létszám változásainak levezetése től ig Időszak (tól-ig) Létszám (fő) Létszámváltozás Jellege (be v.ki) időpont név Ki Ásotthalom Ki Ásotthalom Ki Mórahalom Ki Ásotthalom Ki Mórahalom Be Ásotthalom Be Ruzsa Be Ruzsa Ki Ásotthalom Ki Ásotthalom Ki Ásotthalom Ki Ásotthalom Be Ásotthalom Be Ásotthalom Ki Ásotthalom Be Ruzsa Be Ruzsa Ki Öttömös Be Ásotthalom Ki Mórahalom Be Ásotthalom Be Ásotthalom Be Ásotthalom Be Ásotthalom Be Ásotthalom Összesen: év folyamán12 kilépő és 13 belépő személy volt január 02.-ával a kilépők száma növekedett 11 fővel, mert a szociális rászorultság nem tudták igazolni. Ellátottaink közül néhányan nem akarták megérteni, hogy miért változtatta meg a jogalkotó a jogszabályt, s sajnálták, hogy más ellátás keretein belül kell, gondozni Őket a továbbiakban, hiszen arra ügyeltünk, hogy ellátás nélkül senki nem maradhat.

19 december 31-én, a négy településen összesen 41 az ellátási szerződések száma. Ellátototti szerződések száma Ruzsa 3 Települések Öttömös Mórahalom 6 6 Ásotthalom szerződések száma Dolgozói létszám: Szakképzett dolgozó Ásotthalom Község közigazgatási területén Szolgálatvezető 1 fő 1 fő Gépkocsivezető 1 fő 1 fő személyi segítő 1 fő 1 fő Mórahalom Város közigazgatási területén személyi segítő 1 fő 1 fő Öttömös Község közigazgatási területén személyi segítő 0,5 fő 0,5 fő Ruzsa Község közigazgatási területén személyi segítő 0,5 fő 0,5 fő

20 évi gondozási és szállítási összesítő Hónap Gondozási óradíj Szállítás Áfa nékül Szállítás Áfával Összesen: gondozási óradíj + szállítás ÁFÁ val Január Ft Ft Ft Ft Február Ft Ft Ft Ft Március Ft 5 321Ft Ft Ft Április Ft Ft Ft Ft Május Ft Ft Június Ft Ft Július Ft Ft Augusztus Ft Ft Ft Ft Szeptember Ft Ft Ft Ft Október 952 Ft Ft Ft Ft November Ft Ft December Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

21 Kimutatás a JCS-182 frsz-ú gépkocsi futott km-eiről és üzemanyag költségéről a 2007-es évről 21 Dátum/ hónapok Futott Km Üzemanyag költség Január km Ft Február km Ft Március km Ft Április km Ft Május km Ft Június km Ft Július km Ft Augusztus km Ft Szeptember km Ft Október km Ft November km Ft December km Ft 12 havi összesen: km Ft Az iroda illetve felszerelései közösek a Családsegítő szolgálattal és a Gyermekjóléti szolgálattal. Munkánk során hárman használunk egy irodát és egy számítógépet nyomtatóval együtt. A helyiség zsúfolt, több esetben zajos és nincs akadálymentésítve mely némi nehézséget, okoz. Munka folyamatok: Hetente csoportvezetői megbeszélés az intézményvezetővel, többi szolgálatvezetővel. Havonta kétszer esetmegbeszélés Mórahalom, Öttömős, Ruzsa területi szakembereivel ( háziorvos, körzeti ápoló, családgondozókkal, hivatali ügyintézőkkel, házi gondozókkal, tanyagondnokokkal)akik segítik a kollegák munkáját, és akik érintettek az esetben vagy ügyben, illetve akik a megoldásban tudnak segíteni. Hónap elején adják le a gondozási naplókat, gondozási folyamatlapokat illetve ekkor kapják a kollegák a következő hónaphoz szükséges számozott, hitelesített gondozási naplókat. Hetente 1x a külső településeken is biztosítjuk a kijutást a területre a külsős kollegáknak, és akkor van módja a külső települések ellátottjaival a kapcsolattartásra, ismeretek szerzésére, fogadóórát tartani, stb..

22 22 Kapcsolattartás: Napi és heti rendszerességgel személyesen, hetente legalább kétszer, de a z ellátottal kötött megállapodásban rögzítetten történik.. Egyénre szabottan, szükségleteit figyelembe véve és az intézményi lehetőségéket figyelembe véve (mivel egy gépkocsink van a négy településre ezért a külterületre való kijutás minden esetben járművel, történik mind a négy településen). Amennyiben nem a FORD-dal történik a külterületi ellátás idő és kapacitás híján, akkor ebben általában kellő mértékben partner a külső települések szociális intézményeinek vezetői vagy Öttömősön a tanyagondnok Szolgálati telefonon keresztül az ellátottak, hozzátartozóik ill. a jelzőrendszeri tagok el tudnak érni bármikor. Tevékenységeink: Személyi segítés működtetése: A személyi segítést egyéni gondozási terv alapján biztosítjuk, mely tartalmazza a fizikai, egészségügyi, mentális, foglalkoztatási és egyéb gondozási tevékenységeket, melyet évente felülvizsgálunk, illetve szükség esetén hamarabb pl.: hirtelen állapotromlás esetén. a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása A fogyatékossággal élők lakókörnyezetében és lakásán nyújtott komplex segítő szolgáltatások, szállítás biztosítása és információnyújtás, egyben segítséget nyújt a szakosított ellátások igénybevételéhez. Segítséget nyújtunk a fogyatékos ember önellátási funkcióiban, mindennapi élettevékenységeiben a fogyatékos személy aktív közreműködésével, azokban, amit nem tud önellátóan ellátni. Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz (háziorvoshoz, szakorvoshoz, Mórahalomra az Erzsébet Gyógyfürdőbe fizikoterápiás kezelésekre való kisérés, és szállítás valamint Szegeden egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás, kísérés, szállítás személyi és eszköz feltételek biztosításával. Segédeszköz beszerzése: Kapcsolatot tartunk fent a Megyei és Országos hatókörű szervezetekkel, módszertani központokkal (Motivációs alapítványnál működő módszertani központtal) fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezeteivel (Siketek és Nagyothallók szegedi szervezetével), gyógyászati segédeszközök forgalmazóival (Prima Protetika Kft és az Ordo Dinamyc.). Gyógyszerek felíratása, kiváltása, kivitele, ellátottjaink otthonába személyesen kivisszük. Ezek a gyógyszerek elsősorban krónikus betegségek kezelésére szolgálnak. Öttömős községben minden ellátottnak Ásotthalmon 2 főnek. Háztartásban besegítés, Ásotthalmon 3 főnek vásárolunk be, Öttömős és Ruzsa községben nem kérték ezen szolgáltatást., A téli hónapokban 2 ellátottunknak segítettünk Ásotthalmon tűzifa felaprításában, és a lakásba történő behordásában. Mentális gondozás az ellátott otthonában akik többnyire egyedül élnek, a távoli tanyákon kevés a lehetőségük a kapcsolatok és kapcsolati hálók kialakítására, fenntartására, hiszen fogyatékosságuk miatt nehezen hagyják el lakásukat. A magány és az izoláció miatt fennáll a depresszió veszélye. Találkozásaink, beszélgetéseink jó hatással van közérzetükre, nagyon szívesen fogadnak bennünket Orvoshoz kísérés: elsősorban az adott települések háziorvosi rendelőjébe, de szakorvoshoz történő szállítás is előfordul azonnali segítségnyújtás is.

23 23 Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításával. Információnyújtás (ellátási formákról, támogatásokról), ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Civil szervezetekhez való tartozás szükségesének igényét felébresztve ahhoz való csatlakozásban segítségadás. Fogyatékossági támogatás, lakás akadálymentesítésével kapcsolatos ügyintézések kapcsolatok kiépítése, közgyógy igazolvány igénylésénél nyújtottunk segítséget. Pihenés (Pl. Esély a pihenésre pályázattal, amelyet a fogyatékossággal élők részére írnak ki, pályázat megírásában segítés illetve szállítással az eljutásban segítés.) Szórakozás, rendezvényeken való részvétel elősegítése, rendezvények szervezése, Pl. FOGYI Kerti parti rendezvényünk minden évben az Ásotthalmi Mozgás Korlátozott Egyesülettel közösen szervezzük, továbbá biztosítjuk az intézményi és a településszintű rendezvényeken való részvételt Pl.: farsangi, húsvéti ünnepség, anyák napja, stb.) Nyomtatványok adása, beszerzése és kitöltésében segítség nyújtás. Szállító szolgálat működtetése illetve speciális szállítás az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Gépjárművűnk alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, hiszen el van látva a 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, melyet Homokháti Kistérségi Társulás pályázatából tudta az intézmény beszereltetni. valamint rendelkezik mobil rámpával, gyermeküléssel. Eredmények: A családok tehermentesítésében segítünk, hiszen a családtagok dolgoznak nem minden esetben, van módjuk és idejük orvoshoz vinni a segédeszközzel rendelkező hozzátartozójukat. Mind az egyedül élő, mind a családban élők számára a megfelelő és biztonságos szállítás fontos, melyet tudunk biztosítani. A szállítási költségeket szívesen vállalják, hiszen nem kell fél akár egész napot ott ülniük a betegszállítóban és az adott szakrendelésen. A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Ásotthalmi szervezetével Lakás Akadálymentesítési Támogatás igénylésében tudunk segíteni, tavaly 3 főt érintett, és közösségi és kulturális programokon tudnak részt venni, hisz vannak átfedések. Izoláció (elszigetelődés) megelőzésében van e programoknak jelentősége. Segédeszközök beszerzésében és az ellátotthoz való juttatásában 5 fő esetén. Célunk a sajátos igényű emberek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatók elérésének segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatásunk az Önálló életvitel elvein alapul, elsődleges feladata, hogy a sajátos igényű emberek olyan segítségben részesülhessenek, ami hozzásegíti a fogyatékosságából eredő hátrányok csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető jogainak biztosításához, esélyegyenlőségük megtereméséhez. a depresszió veszélye. Találkozásaink, beszélgetéseink jó hatással van közérzetükre, nagyon szívesen fogadnak bennünket Orvoshoz kísérés: elsősorban az adott települések háziorvosi rendelőjébe, de szakorvoshoz történő szállítás is előfordul azonnali segítségnyújtás is. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításával.

24 24 Információnyújtás (ellátási formákról, támogatásokról), ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Civil szervezetekhez való tartozás szükségessének igényét felébresztve ahhoz való csatlakozásban segítségadás. Fogyatékossági támogatás, lakás akadálymentesítésével kapcsolatos ügyintézések kapcsolatok kiépítése, közgyógy igazolvány igénylésénél nyújtottunk segítséget. Pihenés (Pl. Esély a pihenésre pályázattal, amelyet a fogyatékossággal élők részére írnak ki, pályázat megírásában segítés illetve szállítással az eljutásban segítés.) Szórakozás, rendezvényeken való részvétel elősegítése, rendezvények szervezése, Pl. FOGYI Kerti parti rendezvényünk minden évben az Ásotthalmi Mozgás Korlátozott Egyesülettel közösen szervezzük, továbbá biztosítjuk az intézményi és a településszintű rendezvényeken való résztvételt Pl: farsangi, húsvéti ünnepség, anyák napja, stb.) Nyomtatványok adása, beszerzése és kitöltésében segítség nyújtás. Szállító szolgálat működtetése illetve speciális szállítás az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Gépjárművűnk alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, hiszen el van látva a 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, melyet Homokháti Kistérségi Társulás pályázatából tudta az intézmény beszereltetni. valamint rendelkezik mobil rámpával, gyermeküléssel.

25 Idősek nappali ellátása Működési engedély 50 főre 5 napos nyitva tartással határozatlan időre engedélyezett. 25 A nappali ellátást nyújtó intézményi forma az Idősek Klubja, mert önmaguk ellátására ezek az emberek részben képesek Az Idősek Klubjába járó idős emberek számára fontos a segítségnyújtás, mindennapi életük során felmerülő, a testi és lelki problémák megoldása, szabadidejük hasznos eltöltése esetleges konfliktushelyzetek megoldása, az egyedüllét tényének elfogadása, elviselése, mindennapi életük tartalommal való megtöltése. Célunk a klubtagok testi, szellemi, fizikai, egészségügyi jólétének megtartása, napközbeni gondozásuk által. A hozzánk ellátogató klubtagjaink számára nyugodt, családias légkört biztosítunk, hogy szívesen látogassanak el hozzánk. Ennek eredményeként a 2007-es évben kitűzött foglalkoztatási terveket, programokat sikerült megvalósítani. Ellátottaink száma 52 fő volt én. Rendszeres heti programjaink a következők: zenés torna, kondicionáló torna segédeszközök használatával. Fontos feladatunk a rendszeres súlymérés, vérnyomásmérés, egyéni és csoportos beszélgetések. A nappali ellátásunkban megalakult dalkörben új dalokat tanulnak és énekelnek, rendezvényekre készülnek különböző dalokkal. Ajándéktárgyak, dekorációk készítésével, újságböngészéssel, a kézimunkaszakkörben hímzéssel, szabással, varrással, vers felolvasással, saját vers ismertetésével, faliújság szerkesztéssel, aktuális ünnepi díszek készítésével, a klubhelyiség folyamatos dekorálásával, az udvar és kert rendezésével telnek napjaink. Vallás gyakorlása során egyházi személy látogatásának fogadása, és a Mária légiósok lelkigyakorlata intézményi helyszínen és a klubtagok részvételével. Ezeken kívül működik még recept klubunk és film klubunk is. Egészségügyi programok: Tüdőszűrés, rendszeres orvosi ellátás biztosítása, szükség szerint gyógyszerfelíratás, kiváltás, gyógyszerek helyes használatáról tájékoztató, orvosi tanácsadás, védőoltás beadásának és a szűrőprogramoknak megszervezése, diétás tanácsadás. Szakrendelések megszervezése a Gondozási Központba az egészséghét keretein belül. Gyógyászati segédeszközök felíratása, a felírt eszközök kiváltása, használati tanácsadás egészség napokon, fontosnak tartjuk a házi patika ellenőrzését, az egészségügyi témájú felvilágosító előadások havi szervezése. Településszintű rendezvények, társintézmények látogatása, pl: Mórahalmi Idősek Klubja, Mórahalmi Idősek Otthona, Borostyán Nyugdíjas Klub farsangján való részvétel, Ruzsán a Gondozási Központ klubjával évente 1 X kölcsönösen meglátogatgatjuk egymás rendezvényét. Március 15-i megemlékezés, koszorúzás, Tavaszköszöntő fesztivál, Óvodai ballagás, Pünkösdi borünnep, lovas kocsis túra, Megyejáró Fesztivál, Idősek napja rendezvény Művelődési Házban, Lucázás és népi hagyományok a Művelődési Házban, Gondozási Központ rendezvényei, Farsangi bál társintézmények részvételével. Húsvéti ünnepség, Anyák napja, Szüreti bál, Idősek napja, Jótékonysági bál, Mikulás és karácsonyi ünnepség. Szabadidős programok Parklátogatás, Fürdős kirándulások, Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark és programjaik látogatása, Kiskunmajsa, Mórahalom, Szabadtéri játékok megtekintése, Színházlátogatás, Vodicai búcsú, könyvtárlátogatás, könyvbemutatókon való részvétel és névnapok ünneplése, szalonna sütés, teadélutánok, piaclátogatás és közös bevásárlások, tolókocsis séta a településünkön. Feladatunk: A település fiataljaival való jó kapcsolat kialakítása Ifjúsági Egyesület, közös programok szervezése, pl: az idősek napján, majd Karácsonyra asztali díszeket kaptak ellátottaink a fiataloktól. Klubtagjaink minél szélesebb körben tudjanak kapcsolatot teremteni, barátokra találni. Egészséges, boldog idős kor szemlélet kialakítása, és fenntartása.

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. Intézmény bemutatása A BMSZKI Kálvária utcai Gondozóháza 2004 augusztus 1-én kezdte meg működését.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Tartalomjegyzék oldalszám I. Általános rendelkezések 3. A szolgálat szervezeti

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA Oldal: 1 / 38 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi kötelezettségek 3 I.1. A módszertani intézmények jogállása, szerepköre 3 II. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)

H Á Z I R E N D. (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. H Á Z I R E N D (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek,eldobni átok,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL I. Minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer I.1. Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása:a minőségirányítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. május 1-től A West Health Kft / T&G Health Kft Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben