KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA február 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10."

Átírás

1 KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA február 10.

2 Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat VII. Soron kívüli elhelyezés szabályai VIII. Megállapodás IX. Tájékoztatás a korlátozó intézkedésről X. Térítési díj megállapítása XI. Intézményi szolgáltatások igénybevétele XII. Az intézményi jogviszony megszűnése Tartalom: Módszertani útmutató készült: Hatályos jogszabályok és szakmai útmutatók alapján. Készítette: Lőrincz Jánosné módszertani munkatárs 2

3 Előszó Néhány évvel ezelőtt átnyújtottunk Önöknek egy kis összefoglaló tájékoztatót az idősek otthonaiban többnyire a felvételi eljárással összefüggésben alkalmazandó dokumentációkról. Jelenlegi kis összefoglalót frissítettük a jelenlegi hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az adminisztrációs tevékenységet az évi III. törvény, valamint szakmai rendeletek is meghatározzák. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy-egy jogszabály előírásának értelmezése nehézségbe ütközik, a szakmai útmutató ebben segítségünkre lehet. Az idősellátás különböző tevékenységi körében alkalmazandó dokumentációk teljes körének bemutatására most nem tudunk vállalkozni. Olykor a dokumentációk többletét is vezetik, probléma, panasz esetén védelmük bizonyítékaként szolgálhat. Arról is szót kell ejteni, hogy ezeket a dokumentációkat különböző hatóságok is ellenőrzik, ezért a pontos, áttekinthető, és lehetőleg naprakész vezetés nem nélkülözhető. Jelenleg a dokumentációs rend egy szeletének összefoglalására törekedtünk. Az idősek otthonaiban alkalmazandó dokumentációkat 12 fejezeten keresztül mutatjuk be, az ellátás igénylésétől a jogviszony megszűnéséig. A segédlet nem csupán az adminisztrációs tevékenység sorrend menetében nyújt útmutatót, hanem e segédlet útmutatójának felhasználásával az intézmény a sajátosságainak megfelelően készíthet egy olyan eljárásrendet, amely résztevékenységekre bontva határozza meg az adminisztrációs feladatokat, és a cselekvési rendet, felelősséget, fejezetekhez tartozó iratmintákat. Ugyanakkor fejezetek elemei a felvételi eljárás ismereteinek megszerzését is támogatja. Mint minden szakmának, így a bentlakásos intézményekben is az ellátás iránti érdeklődéstől, felvételtől, a jogviszony megszűnéséig van elméleti és gyakorlati feladata. Az intézményeknek rendelkeznie kell különféle eljárásokkal, protokollokkal, így ez a dokumentációs rend is ezek közé tartozhat. Reméljük, szándékunk szerint a dokumentációs rendben megfogalmazott ismeretek, jogszabályhelyek bemutatásával az elméleti és gyakorlati hasznosíthatóság az intézményekben tevékenykedő munkatársak számára segítséget jelent. A dokumentációk hatályos jogszabályok, szakmai útmutatók, egyéni tapasztalatok felhasználásával készültek. Lőrincz Jánosné Módszertani munkatárs 3

4 1.FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS 4

5 1.. Tájékoztatási kötelezettség Dokumentáció: A hatályos jogszabályok által előírt kötelezően alkalmazandó dokumentáció az érdeklődés szakaszában nincs. Javasolt: Az intézmény megismerése céljából: Intézményről készült tájékoztató Ismertető 1.4. Jó, ha előre tudjuk, mire számíthatunk! A hiteles tájékoztatás az ellátást igénylőt hozzásegíti, hogy lehetőségeihez képest a számára legmegfelelőbb idősotthont tudja kiválasztani. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról az intézményi élet szép és árnyékos oldalairól egyaránt szükséges az igénylőt vagy a törvényes képviselőt, hozzátartozót tájékoztatni. A tájékoztatásnak nélkülözhetetlen szerepe van, hiszen a személyes találkozáskor az ellátást igénylő egyéni ápolási-gondozási szükségletei egyéb igényei tisztázódik. Pontosításra kerülhet, az intézmény által biztosított szolgáltatások az igénylő elvárásainak megfelel vagy sem. A tájékoztatási kötelezettséget a jogszabály is előírja, ugyanakkor vannak íratlan szabályok is, amelyek szintén tájékoztatást nyújtanak szóbeli és írásbeli megnyilvánulás nélkül is A szolgáltatás iránt érdeklődők tájékoztatásának módjai, lehetőségei: Személyes találkozás Telefonos megkeresés Sajtó Média Honlap Szórólap stb Személyes találkozásra felkészülés Lehetőség szerint a tájékoztatást olyan időpontban biztosítsuk, amikor az ellátást igénylőt a hozzátartozók is el tudják kísérni, amennyiben erre a kérelmezőnek igénye lenne. A tájékoztatást nyújtó személy kijelölése (lehetőség szerint az a személy legyen, aki előgondozást fogja végezni, ha erre igény lesz) Feladat a tájékoztatáshoz szükséges dokumentációk előkészítése, házirend, egyéb tevékenységről szóló bemutató prezentáció, album,.. stb. további tájékoztatási lehetőséget biztosít A tájékoztatás lényege Az elvárások és a kötelezettségek tisztázása nélkül nem jöhet szóba a korrekt szolgáltatás. A tájékoztatás során megtudjuk, hogy az ellátást igénylő mit vár el, mit igényel, mire van szüksége. A lakó elvárásai és szükségletei változó, hiszen pillanatnyi igénye, ha kielégül újabb igény és szükséglet merül fel, ezért nemcsak az ellátás igénylése folyamatában, hanem az intézményi jogviszony fennállásáig a tájékoztatásnak nagy jelentősége van. A hiteles tájékoztatás az eredményes együttműködés alapja. 5

6 A mi dolgunk nem más, mint a tájékoztatást úgy nyújtani, hogy az érdeklődő, az ellátást igénybevevő egyértelműen megértse, mit kap a térítési díj fejében és azt is tudja, hogy az intézmény felé milyen kötelezettsége van. Jogszabályhelyek: 1993.III.Szt. 95. ( ) 1993.III.Szt. 96. (1, III. Szt.96/A (1,2) 1993.III.Szt. 94/E. (3) 1993.III.Szt III.Szt. 115(2) 1993.III.Szt. 94/G(1,2,3,4) 1/2000SZCSM r. 101/A (1,2,3,4,5,6,7,8) 6

7 II. FEJEZET AZ ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE 7

8 Az ellátás igénylése Dokumentációk: 2.1. Kérelem 2.2. Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás 2.3. Jövedelemnyilatkozat 2.4. Vagyonnyilatkozat 2.5. Értesítés (abban az esetben, ha elutasításra kerül) 2.6. Egyéb javaslat Az idősek otthonában nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő személy az általa kiválasztott intézményt meglátogatta, tájékoztatásban részesült, tisztázódott az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre, amit elfogadhatónak tart. Az intézmény megismerte az érdeklődő elvárasait és az ápolási-gondozási szükségletéről is részben tájékozódott. Amennyiben az érdeklődő szeretne, az intézménybe bekerülni az intézmény munkatársa átnyújtja az ellátás igényléséhez szükséges dokumentációkat. Amelynek kitöltéséhez segítséget kap. Majd az átadott nyomtatványok kitöltését követően, az ellátást igénylő a dokumentációkat visszajuttatja az intézménybe. Ekkor az ellátás érdekében a jogszabályban előírt kötelező eljárási folyamat elkezdődik Kérelem Tájékoztatásokkal kapcsolatos hatályos jogszabályháttér: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell évi.iii. tv. 95. (1,2,3,4,5) 95. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. (2) A bentlakásos intézményi ellátás esetén az (1) bekezdés szerinti értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az annak elmulasztása esetén követendő eljárást; az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket Az ellátás igénylésének folyamata Kérelem: január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető, bármilyen forma megfelelő. 1993/III tv. 93. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 8

9 9/1999 SZCSM 3. (1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. (3) A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. Tartós bentlakásos ellátás 117/B. (1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben ban és a 117/A. (1) (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Szt. 117/B.(1) szerinti vállalás kivételével - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. Az írásbeli kérelem használata esetén az 1993/III. tv. 20. előírásait javasolt figyelembe venni. Az ellátás igénylő adatait nyilvántartásba kell venni, az intézményt és az ellátásigénylőt megvédi az esetleges tévedéstől. Akit beír az ellátást igénylő hozzátartozónak és ezt aláírásával igazolja, az intézmény ezt rögzíti, újabb változás bejelentéséig a bejegyzett hozzátartozóval tartja az intézmény a kapcsolatot. Természetes személyazonosító adatokat az 1996.XX. tv.4. (4) bekezdése írja elő. Hozzátartozó értesítése, egészségügyi változás, elhalálozás.. stb. esetén azt értesítjük, akit az ellátást igénybe vevő megjelölt, megnevezett. Nem kell valamennyi közeli hozzátartozót, hanem csak az ellátott által megnevezett hozzátartozót kell értesíteni az intézménynek. Szt. 20. szerinti nyilvántartás felvételekor megnevezett, és a nyilvántartásban (Szt. 20. (2) bek. e) pont) rögzített hozzátartozót kell értesíteni. A megnevezett és a nyilvántartásban rögzített személy kizárólag a kérelmező törvényes képviselője illetve a kérelmező által megnevezett hozzátartozó lehet, tehát ismerősök a nyilvántartás e részébe nem rögzíthetők. 1993/III. tv. 20. (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése év 1993/III. tv. 20. (2) bek. a pontja kiegészül TAJ számmal a kérelem beadásánál. 2a) A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél nyilvántartásban lévő kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatóként, intézményenként (székhelyenként, telephelyenként) minden hónap ötödik napjáig megküldi a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a kapott adatokat összeveti a 20/C. szerinti nyilvántartás adataival, és azokból az esetleges átfedések kiszűrésével engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli. (3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell 2.2. Egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolás: Az ellátás iránti kérelem akár szóbeli, akár írásbeli formában való előterjesztése igénylésekor be kell nyújtani a 9/1999. SzCsM rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást (Rendelet 3. (2) bek.) (2) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést. Az adatlap adattartalma kötelező, kihúzni belőle, tartalmat átalakítani nem lehet! 9

10 2.3. Jövedelemnyilatkozat: Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor valamennyi személyes gondoskodási forma esetén be kell nyújtani a 9/1999. SzCsM rendelet 1. számú mellékletének II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot (Rendelet 3. (3) bek.). A nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a térítési díjat megfizető más személynek arra, hogy jelezze: önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ilyen esetben a személyes adatokon, az önkéntes vállalás tényén és az aláíráson kívül a nyomtatvány további részeinek (és a vagyonnyilatkozatnak) a kitöltése, illetve igazolások benyújtása a jövedelemről szükségtelen, ugyanis a jövedelem vizsgálatára nem kerül sor.(szt.117/b. (1),Szt.119/C évi III tv. 117/B. (1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a Szt ban és a 117/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a Szt ban, valamint a 117/A. (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.(szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, el kell végezni) Önkéntes vállalás hiányában e vállalás elutasításának tényét kell jelölni a jövedelemnyilatkozatban, és ki kell tölteni kizárólag az ellátott jövedelmére vonatkozóan - a nyomtatvány első, jövedelemtípusokra és azok nettó összegére vonatkozó táblázatát, mely jövedelmeket igazolni is kell. A második táblázat kitöltése szükségtelen. A rendelet 1. számú mellékletének II. része szerinti két táblázat közül tehát kiskorú igénylő esetén kizárólag a második táblázatot, egyéb esetben kizárólag az első táblázatot szükséges kitölteni. Ugyanakkor mindkét táblázat a formanyomtatvány részét képezi, azok egymástól nem választhatók szét. A nyilatkozat aláírásakor továbbra is különös figyelmet kell fordítani az aláírásra való jogosultság vizsgálatára, nagykorú, de korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetén a gondnok (illetve az ellátott és a gondnok együttes) aláírása szerepeljen a nyomtatványon. Gondnokság alá helyezésnél különösen fontos az ennek tényéről szóló dokumentum beszerzése az aláírásra való jogosultság vizsgálatához. 2.4 Vagyonnyilatkozat: Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az évi III. Tv. 117/B. szerinti vállalás kivételével a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését). A vagyonnyilatkozatnak mind a pénzvagyonra mind az ingatlanvagyonra vonatkozó részét értelemszerűen ki kell tölteni (a nem létező vagyonelemek áthúzásával), A készpénzvagyon 2. és 3. pontja szerinti vagyonelemek vonatkozásában igazolni is kell a rendelkezésre álló összeget, ingatlanvagyon esetén azonban szükségtelen a tulajdoni lap másolatának benyújtása. 2.6 Egyéb javaslat (lásd mellékletben) 10

11 KÉRELEM (Minta nem kötelező az alkalmazása) 1. Az ellátás igénybe vevő természetes személyazonosító adatai: Családi és utóneve.... Születési családi és utóneve:. Születési helye, időpontja: Anyja születési családi és utóneve: Telefonszáma: Lakóhelye:..... Tartózkodási hely:. Értesítési cím:. TAJ:. 2. A kérelmező által megnevezett hozzátartozó természetes személyazonosító adatai: Családi és utóneve.... Születési családi és utóneve:. Telefonszáma: Lakóhelye:..... Tartózkodási hely:. Értesítési cím:. 3. A kérelmező törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatai: Családi és utóneve.... Születési családi és utóneve:. Telefonszáma: Lakóhelye:..... Tartózkodási hely:. Értesítési cím:. 4. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri Időskorúak gondozóháza (Átmeneti ellátás) Idősek otthona (Ápolást-gondozást nyújtó intézmény) Nyolcvanadik életévét betöltötte és egyedül él Igen Nem A kérelmező gondnokság alatt áll-e Igen Nem Ha igen; gondnokság foka:.. Kérelem kelte:..201 hó.nap. Ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása Kérelem átvételének dátuma. 11

12 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név): Születési hely, idő: Lakóhely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: 1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: 1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása indokolt nem indokolt 3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén 3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 3.3. prognózis (várható állapotváltozás): 3.4. ápolási-gondozási igények: 3.5. speciális diétára szorul-e: 3.6. szenvedélybetegségben szenved-e: 3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e: 3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke): 3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e: gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre: 4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H. (szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz) 12

13 II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Anyja neve: Születési hely, idő: Lakóhely: Tartózkodási hely:. (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Telefonszám (nem kötelező megadni): Az évi III. törvény 117/B. -a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: (kizárólag kiskorú kérelmező esetén szükséges kitölteni) A család létszáma:... fő Az ellátást igénybe vevő kiskorú A közeli hozzátartozók neve, születési ideje 1) 2) 3) 4) 5) Rokoni kapcsolat Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek folyósított ellátások által Nettó összege Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások ÖSSZESEN: (szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához Dátum: az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása 13 Egyéb jövedelem

14 III. VAGYONNYILATKOZAT (tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell kitölteni) 1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: Név:.. Születési név:.. Anyja neve:.. Születési hely, idő:.... Lakóhely: Tartózkodási hely:.. (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Telefonszám (nem kötelező megadni): A nyilatkozó vagyona: 2. Pénzvagyon 1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:.. Ft 2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: Ft A számlavezető pénzintézet neve, címe: 3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: Ft A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a 3. Ingatlanvagyon pontot nem kell kitölteni! 3. Ingatlanvagyon 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: helyrajzi száma:, a lakás alapterülete:... m 2, a telek alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: helyrajzi száma:, az üdülő alapterülete:... m 2, a telek alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe: helyrajzi száma:, alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: Ft 4. Termőföldtulajdon megnevezése:... címe: helyrajzi száma:, alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: Ft 14

15 5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe helyrajzi száma:..., alapterülete... m 2, tulajdoni hányad..., az átruházás ideje... év Becsült forgalmi érték: Ft 6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: A kapcsolódó ingatlan megnevezése....címe: helyrajzi száma:. A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti, használati, földhasználati, lakáshasználati, haszonbérleti, bérleti, jelzálogjog, egyéb. Ingatlan becsült forgalmi értéke: Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Dátum:.. Megjegyzés: Az ellátást igénybevevő aláírása / törvényes képviselő aláírása Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 15

16 Személyi térítési díj megállapításánál (III. Vagyonnyilatkozatnál figyelembe veendő információ) Szt.117. (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének c) 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén. (2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. (3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. (4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. (5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. (6) E alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. (7) E alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 16

17 NYILATKOZAT Az intézményi elhelyezés körülményeinek megismeréséről és a kapott tájékoztatásról (Minta nem kötelező az alkalmazása) Ellátást igénybevevő: Családi és utóneve:. Születési családi és utóneve:.. Anyja neve:.. Születési helye, és ideje:..... Az alábbiakról a tájékoztatást megkaptam: Szt. 95. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. (2) A tájékoztatás tartalmazza a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az annak elmulasztása esetén követendő eljárást; b) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokat személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket. (3) Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt. (4) A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad a) a jogosult tartózkodási helyéről; b) a beköltözés elmaradásának indokairól; c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. (5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését. Fent nevezett kijelentem, hogy az intézményi elhelyezés körülményeiről és feltételeiről körültekintő és kielégítő tájékoztatást kaptam. Kelt:, év..hó nap Ellátást igénybevevő / Törvényes képviselő /hozzátartozó 17

18 III. FEJEZET ADATNYILVÁNTARTÁS 18

19 3. Adatnyilvántartás Dokumentáció: Az ellátást igénylőkről és igénybe vevőkről nyilvántartás A kérelem és a hozzátartozó mellékletek beérkezését követően az ellátást igénylő adatait nyilvántartásba kell venni Nyilvántartás vezetése Meghatározásra került, hogy mely adatokat kell vezetni az ellátást igénylőről és melyeket az igénybevevőről. A nyilvántartási rendszerben az ellátást igénylőkről szűkített adattartalmú nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásra épül rá a már ellátásban részesülők nyilvántartása kibővített adattartalommal. Így nem kell párhuzamosan több nyilvántartást vezetni. Az Szt a szerinti nyilvántartás tehát két részből áll: Szt. 20. (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe, f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és h) az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. (4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal: a) b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, 19

20 d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e. (8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. (9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik Személyes adatok védelme LXIII tv. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy ügyfeleink (ellátást igénybevevők, munkatársak, szerződő partnereink) adatainak kezelése, adataiknak továbbítása adatvédelmi jogokat sérthet. A személyes adatok védelme megilleti az érintetteket, de a kötelező nyilvántartások alkalmazása megkerülhetetlen az intézményekben. A személyes adatokkal végzett egyes műveletek meghatározása, adatok feldolgozásával, védelmével kapcsolatos tevékenységek eljárását szabályzatban javasolt rögzíteni. 20

21 Szolgáltatásra vonatkozó igény bejelentése, igénylésekor évi III. törvény 20. (1) (2) bekezdés alapján Nyilvántartási sorszám: Családi és utóneve: 1. Kérelmező természetes személyazonosító adatai évi XX. tv. 4. (4) alapján Társadalombiztosítási Azonosító jele: Születési családi és utóneve: Születési helye, ideje: Anyja születési családi és utóneve: Telefonszáma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: A kérelmező állampolgársága: Értesítési címe: A kérelmező bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása: A szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat: A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat: Családi és utóneve: 2. A kérelmező törvényes képviselője Születési családi és utóneve: Telefonszáma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Családi és utóneve: 3. Kérelmező megnevezett hozzátartozója Születési családi és utóneve: Telefonszáma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Értesítési címe: A kérelem előterjesztésének időpontja A beutaló határozat megküldésének időpontja Soron kívüli ellátásra vonatkozó igény: Előgondozás lefolytatásának időpontja,ha annak elvégzése kötelező: 21

22 A szolgáltatás megkezdésekor 1993.évi III. törvény 20. (4) bekezdés alapján Az ellátás megkezdésének dátuma: dátuma: Az ellátás megszűnésének módja: A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok különösen: oka: Szociális rászorultság fennállása: A rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok Bentlakásos ellátás esetén, a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés: A férőhely elfoglalásának időpontja: Közgyógyellátásban részesül-e: Egyéb megjegyzés: 22

23 IV. FEJEZET ELŐGONDOZÁS 23

24 4. Előgondozás Dokumentáció: 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlap 4.1. Bevezetés, az eljárásrend célja A bentlakásos intézményi ellátást igénybe vevők vonatkozásában az igénybevételi eljárás szerves részeként került szabályozásra az előgondozás, melynek kötelezettségét, illetőleg módját a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet a tartalmazza Az előgondozás 9/1999. SzCsM 4. (1) Az előgondozás keretében az egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban együtt: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. (2). Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot. 5. (1) Az előgondozás célja a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 6. (1) Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, 24

25 az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. (2) Az előgondozást végző személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is. (3) Az előgondozást végző személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti. 4.3 A tapasztalatok rögzítése A helyszíni látogatásokon tapasztaltakat az előgondozási adatlapon rögzítjük. Az adatlapok jogszabályban rögzített, célzott kérdéssort tartalmaznak, amit fontos, hogy az adatokat felvevő megfelelő körültekintéssel és kellő részletességgel válaszoljon meg annak érdekében, hogy a dokumentumot elolvasó, de az illető személyt nem ismerő dolgozó is jól hasznosítható képet kapjon az igénylő állapotáról. Természetesen az adatlapon rögzítetteken kívül lehetőség van mindazon információk lejegyzésére, ami a szakember megítélése szerint befolyással bír a későbbiek során (akár beilleszkedés segítése, kapcsolattartás, akár egyéb segítségnyújtás, stb). Az adatlapokat minden esetben az előgondozást lefolytató szakembernek vagy szakembereknek dátummal és aláírásukkal kell ellátniuk. A dokumentumok az igénybevételi eljárás részéként az egyéb dokumentációval együtt a személyi anyagban iktatott módon kerül megőrzésre. 25

26 2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez ELŐGONDOZÁSI ADATLAP 1. Felvétel helye, ideje: 2. Az ellátást igénybe vevő adatai: a) név: b) lakcím: c) családi helyzete: d) családi állapota: e) iskolai végzettsége*: f) foglalkozása*: 3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok: a) lakás tulajdoni jellege*: b) lakókörnyezet minősége: c) lakás állapota: 4. Családi körülményekre vonatkozó adatok: a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám): b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó*: 5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok: Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb ellátásban? Ha igen, a megfelelő aláhúzandó: a) nappali ellátásban, b) étkeztetésben, c) házi segítségnyújtásban, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, e) otthonápolásban, f) támogató szolgáltatásban, g) családsegítésben, h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában, j) pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban, k) átmeneti otthoni elhelyezésben. 6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: a) mozgásképesség: b) érzelmi állapot: c) segédeszköz használata: d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés): e) magatartás, kommunikációs készség: 7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e? a) ha igen, gondnok neve, címe: b) a gondnokság típusa: 8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja*: a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel: b) települési önkormányzattal: c) háziorvossal, kezelőorvossal: d) gyámhivatallal: e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval: 9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok: a) a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú): b) milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor: c) az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata: d) a beköltözéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés: e) milyen segítségnyújtást igényel az intézményben: f) elhelyezéssel kapcsolatos kérése: 26

27 g) életvitele, jellemző szokásai*: h) szabadidő eltöltésének módja*: i) kapcsolatteremtő képessége: j) látogatók várható száma, látogatás gyakorisága: k) saját ruházattal rendelkezik-e: l) esetleges eltávozásra vonatkozó igénye: m) hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény*: n) az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés: 10. Az előgondozást végző személy összegző véleménye: a) az elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok: b) javasolható-e az intézményi felvétel: amennyiben nem, ennek oka: c) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése: ennek oka: 11. Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban: Az előgondozást végző személy neve, aláírása * nem kötelező kitölteni 27

28 (nem kötelező, de tartalmi segítségnek szántuk) Név: Előgondozás napja: (2. számú melléklet a 9/1999. XI.24. SzCsM rendelethez) ELŐGONDOZÁSI ADATLAP 2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez A sötét részek részek kitöltése a 9/1999. SZCSM rendelet szerint kötelező. 1. Felvétel helye, ideje: 2. Az ellátást igénybe vevő adatai: a) név: Családi és utóneve:... b) lakcím: Születési családi és utóneve:. c) családi helyzete: d) családi állapota: hajadon nőtlen férjezett elvált e) iskolai végzettsége: (nem kötelező) f) foglalkozása: (nem kötelező) 3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok: a) lakás tulajdoni jellege: (nem kötelező) saját tulajdonában levő családi ház saját tulajdonában levő öröklakás család tulajdonában lévő családi ház család tulajdonában lévő öröklakás tartási szerződés alapján önkormányzati bérlemény albérlet szükséglakás egyéb... 28

29 b) lakókörnyezet minősége: összkomfortos komfortos komfort nélküli egyéb... c) lakás állapota: Megfelelő Lakás megfelelő, de nem akadálymentesített, lépcsők nehezítik a közlekedést; a napi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérhetők A lakás komfort nélküli, egyedi fűtésű, a környék infrastruktúrája hiányos, a napi életvitelt nehezíti A lakásban nincs vezetékes víz vagy villany, a lakás állaga, állapota rossz, fűtés egyedi, a tüzelő behordását rendszeresen nem tudja elvégezni, a környék szolgáltatásokkal való ellátása rossz, hiányos Albérletben/társbérletben lakik, vagy a lakás komfort nélküli, vizes, nem fűthető; a környék szolgáltatásokkal való ellátása rossz, hiányos Szívességi lakáshasználó vagy nincs megoldva a lakhatása, hajléktalan-közeli állapotban van; bántalmazzák, fenyegetik 4. Családi körülményekre vonatkozó adatok: egyéb... a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám): Kapcsolat (a) pontra vonatkozó jellege: házastárs élettárs gyermek unoka testvér rokon egyéb. 29

30 b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó: (nem kötelező) 5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok: Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb ellátásban? Ha igen, a megfelelő aláhúzandó a) nappali ellátásban b) étkeztetésben c) házi segítségnyújtásban d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban e) otthonápolásban f) támogató szolgáltatásban g) családsegítésben h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában j) pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásában k) átmeneti otthoni elhelyezésben 6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: a) mozgásképesség: b) érzelmi állapot: c) segédeszköz használata: nem igen Ha igen, milyen:

31 d) szenzoros funkciók: (hallás) normális teljesen süket csökkent hallás nagyothalló Kapcsolattartást, ügyintézést, önellátást nehezíti Hallókészülék használatára szorul Halláscsökkenése nagyfokú, hallókészülékkel is nehéz számára a kommunikáció Halláscsökkenése nagyfokú, hallókészüléket nem tud vagy nem hajlandó használni (látás) normális csökkent látó rövid látó távol látó színtévesztő vak Önellátást, önkiszolgálást akadályozza, nehezíti Átlagos fényviszonyok mellett még jól tájékozódik Átlagos fényviszonyok mellett rosszul tájékozódik, személyeket, tárgyakat nehezen ismer fel Segítséggel képes tájékozódni, személyeket főleg csak hangról ismer fel Látáscsökkenése miatt önellátásra nem képes (szaglás) jó tompult szagokat megkülönböztetni nem tud 31

32 (ízérzés) jó tompult ízeket megkülönböztetni nem tud e) magatartás, kommunikációs készség: magatartás: modoros modortalan nyugodt elutasító szorong félénk nyugtalan csendes adekvát inadekvát együttműködő kommunikációs készség: Jó kontaktus készség. Beszélgetésbe könnyen bevonható, beszéde koherens (összefüggő), folyékony. Beszédértése és kifejező készsége jó. Kissé lassabban, körülményesebben fejezi ki magát, de beszédmegértése és kifejező készsége megfelelő. Nehézségek lehetnek esetleg hallásprobléma miatt. Beszéde kevésbé folyékony, kisebb elakadások, kifejezési nehézségek (szókeresési, felidézési problémák) Egyszerűbb mondatokkal fejezi ki magát és kifejező készsége érzékelhetően rosszabb (fogalmak, kifejezések használata bizonytalanabb.) Beszédmegértése megtartott. Beszélgetésbe már nem tud bekapcsolódni. Beszédmegértése egyszerű információkra, utasításokra korlátozódik. Figyelme ingadozó. Szavakban, tőmondatokban fejezi ki magát, beszéde alakilag, nyelvileg sem teljesen korrekt. Beszédmegértése és kifejező készsége jelentősen romlott. Beszéde inkoherens (összefüggéstelen), nem követhető. 32

33 Beszéde teljesen leépült, inkoherens, nem lehet vele kommunikálni. Tájékozódás:* Térben Biztosan tájékozódik környezetében. Önállóan közlekedik, és idegen helyen is képes elboldogulni. Megszokott környezetében biztosan mozog, idegen közegben bizonytalan. Közvetlen lakókörnyezetében megfelelően tájékozódik, de tágabb környezetben segítséget igényel. Lakókörnyezetén belül is eltéved, irányításra, segítségre szorul. Teljesen dezorientált, nem tudja, hol van. Időben Időben teljesen orientált Dátum kapcsán pontatlan, de év, hónap, évszak, napszak megjelölése megfelelő Év, évszak, hónap napszak megjelölésében bizonytalan Időben dezorientált, de tevékenységi ritmusa némileg még megőrzött (felébredés, étkezési idők stb.) Teljes dezorientáció (teljes tájékozottság hiánya) 33

34 Felügyeleti igény:* (Személyi segítő jelenlétének szükségessége) Nincs Időnként rövid időtartamú felügyeletre szorul Esetenként hosszabb időtartamú felügyeletre szorul Gyakran szorul felügyeletre Pénzkezelés:* Megfelelő Alvás:* Bizonytalan Pénzhasználathoz állandó segítséget igényel Pénzzel nem tud bánni, teljes segítséget igényel Normális Elalvási probléma Átalvási probléma Többszöri felébredés Egyéb Egészségügyi ellátási igény: Nincs (Orvosi ellenőrzés, gondozás, rehabilitáció, valamint ápolási feladatok szükségessége) Időnként orvosi ellenőrzésre szorul Életfunkciók időszakos ellenőrzésére, esetenként injekciózásra, fájdalomcsillapításra szorul Időszakosan folyamatos egészségügyi ellátásra, gondozásra, rehabilitációra, életfunkciók ellenőrzésére szorul Állandó egészségügyi ellátásra, folyamatos gondozásra és megfigyelésre szorul Terápia-követés:* Megfelelő (Gyógyszer helyes alkalmazása, orvos által előírt teendők követése) Gyógyszereit szedi, orvosi utasításokra figyelmeztetni kell Gyógyszereit szedi, a terápiát felügyelet mellett alkalmazza Gyógyszerelésben és terápiában gyakori segítséget igényel Gyógyszerelésben és terápiában állandó segítséget igényel Nem tudja, vagy nem akarja beszedni a gyógyszereket és alkalmazni a terápiát 34

35 Táplálkozás:* Nyelés: Jó Nehezített Aspirál Étel, ital elkészítése, elfogyasztása:* Étvágy: Jó Rossz Változó Megfelelő Kisebb segítségre szorul Ételkészítéshez időnként segítséget igényel Állandó segítséget igényel az elkészítéséhez, ételeit önállóan elfogyasztja Teljes segítséget igényel ételei elkészítéséhez Segítségre lehet szüksége étkezésében Teljes segítséget igényel ételkészítéshez, állandó vagy teljes segítséget az elfogyasztáshoz Étrend:* Normál Cukros Pépes Tejmentes Epés Egyéb Rendszeresen fogyaszt-e alkoholt:* igen nem Dohányzik-e:* igen nem Önellátási képesség:* Étkezés:* Önálló étkezés az evőeszközök megfelelő használatával. Önálló étkezés az evőeszközök használatának kisebb nehézséggel (kézremegés, enyhe koordinációs zavar vagy egyéb nehézség). Az étkezéshez segítség szükséges (hús felvágása, víz kitöltése, 35

36 stb.) az evőeszközök használata nem megfelelő Önállóan nem tud étkezni, teljes segítséget igényel Tisztálkodás:* Önállóan és rendszeresen fürdik, mosakodik Kisebb tisztálkodási problémák (rendszeresség, gondosság) Önállóan tisztálkodik, esetleg kisebb segítséget igényel (pl. kádba be és kiszállásnál stb.) Képes önállóan tisztálkodni, de folyamatos jelenlétet, irányítást igényel A tisztálkodás jelentős és folyamatos segítés mellett/ egyszerűbb tisztálkodási műveletek önálló végzése irányítással, ösztönzéssel történik. Nem tud önállóan tisztálkodni. Mosdatni, fürdetni kell, de ennek során egyszerű utasítást végrehajt, kooperál. Teljes gondozásra szorul és nem együttműködő. Öltözködés:* Teljesen önállóan öltözködik. Ruháját az évszaknak és alkalomnak megfelelően saját ízlése szerint maga választja ki. Önállóan öltözködik, de ruházata nem mindig megfelelő Kisebb nehézségekkel önmaga öltözködik (cipő bekötése, megfelelő gombolkozás, kapcsok, harisnya, felvétele olykor nehézséget okoz.) Ruhák adekvát kiválasztása nehézséget okoz, öltözködésben irányításra, kisebb segítségre szorul. Önállóan nem tud öltözni. Folyamatos segítésre szorul, de az öltözködése során aktívan segít. Fel kell öltöztetni, de öltöztetése közben passzívan együttműködik (pl. felszólításra felemeli karját, bedugja a fejét az ing vagy pulóver nyílásába stb.) Öltözködése során nem kooperál, teljes segítséget igényel 36

37 WC használat:* Önálló WC használat szobatisztaság kapcsán. segítség nélkül. Nincs probléma a Enyhe mértékű szórványos inkontinencia problémák. Probléma esetén önmaga megtisztálkodik, ruhát vált. Rendszeres inkontinencia probléma, de a helyzetet igyekszik megfelelően kezelni. Visszatérő szobatisztasági problémák. WC használatára figyelmeztetni kell. Probléma esetén a tisztálkodásnál segítségre szorul. Fokozott figyelmet követel. WC használatban segítségre szorul. (irányításon túl segítés a vetkőzésben, öltözésben.) Probléma esetén tisztálkodásban, átöltözésben hangsúlyos segítség. Állandó pelenkázásra szorul. Tisztába tevésnél kooperál. Teljesen gondozásra szorul. Nem kooperál. Mindennapi eszközhasználat:* Telefonhasználat: egyedül segítséggel Házon kívüli közlekedés: képes nem képes segítséget igényel Bevásárlás: képes nem képes segítséget igényel Főzés: képes nem képes segítséget igényel Háztartási munka: képes nem képes segítséget igényel Mosás: képes nem képes segítséget igényel Gyógyszerbevétel: egyedül segítséggel Pénzkezelés: egyedül segítséggel 37

38 Háztartás eszközei:* 7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e? a) ha igen, gondnok neve, címe: Használatuk megfelelő Háztartási eszközeit eseti segítséggel használja Háztartási eszközeit folyamatos segítséggel használja Háztartási eszközeit segítséggel sem képes használni Eszközökkel nem tud bánni, teljes segítséget igényel igen nem b) a gondnokság típusa (kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges egyéb): 8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja: (nem kötelező) a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel: b) települési önkormányzattal: kizáró korlátozó felülvizsgálandó végleges egyéb: c) háziorvossal, kezelőorvossal: d) gyámhivatallal: e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval: 9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok: a) a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú): b) milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor: c) az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata: 38

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu,

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 10 Ikt: Sz / /20 Kérelem

Részletesebben

OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT

OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT Az igénybe venni kívánt ellátás: Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Átmeneti Szálló Hajléktalanok Otthona 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek támogatott lakhatásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek támogatott lakhatásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ Támogatott Lakhatás 7400 Kaposvár Egyenesi út 74. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Igazgatás: 7516, Berzence, Szabadság tér 1/3. Tel/Fax.: 82/546-130 Igazgató: Tel.: 82/546-131; 06-30-326-7277 E-mail: igazgato@berzenceszoci.hu Kérelem a személyes

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest,

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás igénybevételéhez Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon 7666 Pogány, Széchenyi u. 12/A Tel: 72/ 527-100 Fax: 72/ 527-101 adószám: 19027010-1-02 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5. Nyilvántartási szám: (96) 524-901, 519-885, (96) 519-884 (Szeretetház tölti ki!) Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (2016) NÉV:... Születési neve:... Anyja neve:...

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (2016) NÉV:... Születési neve:... Anyja neve:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (2016) Az ellátást igénybe vevő adatai: NÉV:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Szent Kamill Keresztény Egyesület 4220. Hajdúböszörmény, Kodály Zoltán utca 10. szám, levélcím: 4221. Hajdúböszörmény, Pf.:13., Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106.

Részletesebben

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Igazgatás: 7516, Berzence, Szabadság tér 1/3. Tel/Fax.: 82/546-130 Igazgató: Tel.: 82/546-131; 06-30-326-7277 E-mail: igazgato@berzenceszoci.hu Kérelem a személyes

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:. Tartózkodási helye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, születési idő (év, hónap, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest,

Részletesebben

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020

Kérelem A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez 6600 Szentes, Kováts Károly u.3. 63/850-020 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Iktató sz.: 319-1/2015

Iktató sz.: 319-1/2015 O M S Z I Nonprofit Kft. Cím: 1089 Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 799-4663 Iktató sz.: 319-1/2015 OMSZI Nonprofit Kft. Térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzat 2015

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje 1. számú melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beadási határidő: 2014. december 12. KÉRELEM szociális célú tűzifa támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.) A kérelmező személyére vonatkozó

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908)

Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908) Kérelem idősek otthona intézményi ellátás igénybevételéhez a Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908) 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

KÉRELEM. 2.A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:

KÉRELEM. 2.A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indoklása: NYILATKOZAT A)Személyi adatok 1.A rendszeres

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születés helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 1. Személyes adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele A B C D. Kérelmező

Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele A B C D. Kérelmező KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez Érkezett: Iktatószám: Melléklet: db Határidő Előadó: Név: Leánykori név: Lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Állampolgársága:

Részletesebben

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma:

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma: Tiszabecsi Közös Önkormányzati Hivatal Uszkai Kirendeltsége Cím: 4952, Uszka, Fő út 100. Tel.: 06 44 704-003 Fax: 06 44 378-140 e-mail: polghiv_uszka@freemail.hu KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

KÉRELEM. Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz

KÉRELEM. Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel: 517-513 KÉRELEM Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11.

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008.

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008. Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció Hajdúszoboszló, 2008. Jogszabályi változások 2007. évi CXXI. Törvény Szt. módosítása 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet (353/2007.(XII.23.) Korm.rend)

Részletesebben

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 1535 Budapest, Pf. 925. Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Alulírott (szülő/gyám neve)

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31.

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31. KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31. napja között) Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhely: irányítószám

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2 Makó Város Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) Etikett helye KÉRELEM adósságkezelési szolgáltatás megállapítására Név... Születési név:...... Szül. hely

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 04 14 A KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA 3.000,-Ft illetékcsekk Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Miskolc-Avas Tel/Fax: 36-46-413-619 Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány IDŐSEK OTTHONA Adószám : 18428164-1-05 3529 Miskolc, Gesztenyés út 16. Bankszámla sz: 12046102-00309506-00100006 Raiffeisen

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben