Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent."

Átírás

1

2

3 I. BEVEZETŐ TISZTELT AJÁNLATTEVŐK! Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. továbbiakban Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kíván kötni Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére egyforma típusú, gyártmányú és kivitelű, sorozatgyártású, háromtengelyes csuklós helyi autóbuszok beszerzése, mely autóbuszok használtak is lehetnek tárgyában. A közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai és a Kbt.-ben hivatkozott egyéb szabályok szerint különös figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Kormányrendeletre (a továbbiakban: Kszr.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletre (a továbbiakban: Akr.) és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendeletre (továbbiakban Ekr.) folytatjuk le. Ajánlatkérő a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá, mint gazdasági társaság. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kszr. 2. -a szerinti nyílt eljárás szabályai szerint folytatja le, melynek részletes szabályai a Kbt ában találhatóak. Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent. A közbeszerzés céljának megvalósítása érdekében jelen közbeszerzési dokumentummal is segíteni kívánjuk, hogy Önök megfelelő ajánlatot tehessenek. Tapasztalataink alapján szükségesnek tartjuk, hogy felhívjuk szíves figyelmüket az egyértelmű, az ajánlati felhívásban, továbbá jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek eleget tevő 3

4

5 II. FOGALMAK a.) Ajánlatkérő Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá. Jelen közbeszerzési eljárásban beszerzésre kerülő termékek a közszolgáltatás célját szolgálják, ezért Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (Kszr.) szabályainak figyelembevételével jár el. Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum egyes részeiben Vevőként szerepelhet. b.) Gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozó, és Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő egyéb szervezet) A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő a Kbt pontjában meghatározott gazdasági szereplő. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. Javasoljuk az alvállalkozó fogalmát (Kbt pont) figyelembe venni a Kbt. 66. (6) bekezdése szerinti nyilatkozatának benyújtásakor. Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő egyéb szervezet: A Kbt ának (7) bekezdése általánosságban lehetővé teszi, hogy az Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva feleljen meg. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK részében azokat fel kell tűntetni. A Kbt. 67. (3) bekezdése értelmében, ha 5

6 Ajánlattevő ilyen szervezet kapacitására támaszkodva felel az alkalmassági követelményeknek, akkor minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentum részt kell kitöltenie és az érintett szervezetek által aláírva ajánlatához csatolnia kell. A fenti gazdasági szereplők közül az Ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentum egyes részeiben Eladóként szerepelhet. c.) Elektronikus közbeszerzési eljárás Ajánlatkérő a Kbt. és a 257/2007. (X.4.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban Ekr.) alapján a közbeszerzési eljárást elektronikusan folytatja le. A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérő és Ajánlattevők közötti kommunikációt tartalmazó cselekményei az Electool Hungary Kft. (továbbiakban Electool) online elérhető rendszerébe belépve valósíthatók meg. III. MŰSZAKI LEÍRÁS III.1. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK ISMERTETÉSE Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alapvető feladata Magyarország észak-keleti megyéiben jelentkező autóbuszos menetrendszerű helyközi és helyi személyszállítási igények kielégítése. Az Országgyűlés által elfogadott közlekedéspolitikai koncepció az eljövendő évek fő irányaként többek között a jó minőségű, környezetbarát és a térségi fejlődést szolgáló közszolgáltatás továbbfejlesztése mellett foglal állást, ami a menetrendszerinti közúti tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának megőrzését, a kínálat minőségi elemeinek javítását jelenti. Az elérendő célok között szerepel a javuló biztonságot eredményező, környezetvédelmi szempontból megfelelő, a fejlődés követelményeit kielégítő közlekedési rendszer megvalósítása. E cél megvalósítása érdekében Ajánlatkérő olyan Ajánlattevők jelentkezését várja, akik képesek a belföldi menetrend szerinti közlekedésben részvevő autóbusz állomány műszaki, környezetvédelmi színvonalának emelését és a tömegközlekedés javítását célzó járműbeszerzési igények kielégítésére. 6

7 A beszerzésre kerülő autóbuszoknak és a vételi konstrukciónak meg kell felelnie az Ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban részletezett követelményeknek és előírásoknak. Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott engedélyek beszerzése. Jelen beszerzés célja: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére 11 darab egyforma típusú, gyártmányú és kivitelű, sorozatgyártású, háromtengelyes csuklós helyi autóbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az autóbuszok használtak is lehetnek. A műszaki előírások által meghatározott autóbuszok feleljenek meg a belföldi közúti menetrend szerinti közösségi közlekedés általános és speciális követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak. A műszaki követelmények alapján ajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak, típusúnak és kivitelűnek kell lenniük. Ajánlatkérő által beszerezni kívánt autóbuszok első forgalomba helyezés idejét: utáni dátumban határozza meg. 7

8 III.2. AZ AUTÓBUSZOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPKÖVETELMÉNYEK 1. Felépítmény 1.1. Kocsi felépítmény Hosszúság minimum: mm Szélesség minimum: mm Belépő felület magasság maximum: 730 mm Első és hátsó vonószem. Az első vonószem(ek) legyen(ek) alkalmasak a jármű 40 km/h-s sebességgel történő vontatásra. Emelési és alátámasztási pontok az oldalvázon a kerékdob előtt és/vagy után. Az emelési pontok helyeinek szabványos jelölése a külső burkolaton. Zárt akkumulátor ládatér. Sav- és korrózióálló anyagból készüljön, olyan szellőztetési kialakítással, hogy az utastérbe, valamint szerkezeti részre savgőz ne kerülhessen Külső szerelvények A nyílászárók (ablakok, utas ajtók, tetőszellőzők) biztosítsák az utastér nedvesség és por elleni védelmét gépi mosás esetén is. A kötő-, és tömítőanyagainak élettartama érje el a jármű élettartamát. A motortér ajtó, és legalább azok a felfelé nyíló ládaajtók, melyek a rendszeres karbantartási tevékenységhez szükségesek gázrugós kitámasztással legyenek ellátva. Fűthető, behajtható, külső visszapillantó tükrök, rezgésmentesen rögzítettek. A jobb oldalon nagyobb látószögű kiegészítő tükör legyen felszerelve. A rálátás mindegyik tükörre teljesen zavarmentes legyen (ablaktörlők által törölt mezőn, thermoplán vagy fűtőszálas üvegen keresztül). Az autóbusz rendelkezzen olyan tükörrel, amely közvetlen rálátás lehetőségének a hiányában biztosítja a vezető számára a jármű előtt álló gyalogos (ha az gyerek is) észlelését. Ablakmosó tartály elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy a gépjárművezető szerkezeti elem megbontása nélkül tudja ellenőrizni a folyadék mennyiségét. Szerkezeti elem megbontása nélkül a tartály kiszerelhető, vagy a tartályból a folyadék leengedhető legyen Burkolatok A padlóborítás felülete csúszásmentes legyen, kialakítása vízzáró. Folyóvíznek, tisztító- és fertőtlenítő szereknek ellenálló legyen. Élettartama a kocsiszekrény élettartamával egyezzen meg Szélvédő, ablakok Az első szélvédő egyrészes ragasztott biztonsági üveg, a fényvisszaverődést teljes mértékben akadályozza meg. Nyitható oldalablakok az oldal ablaktábla felső részén. Az autóbusz jobb oldalán legalább 4 db, baloldalon legalább 4 db nyitható oldalablak szükséges, elhúzható kivitelben Utas ajtók, ajtóvezérlés Gépjárművezető által külön-külön vezérelt utas ajtók. Az autóbusz utas ajtó képlete (ajtószárnyak száma) legyen. Az utas ajtó szabad nyílás szélessége minimum 1100 mm (a kapaszkodók magasságában mérve). Az ajtók kapaszkodókkal (biztonsági korláttal) ellátottak legyenek. Az első utas ajtót kívülről rejtett vagy kulcsos kapcsolóval nyitni és zárni lehessen. A gépjárművezető számára a műszerfalon elhelyezett kontroll lámpa jelezze ajtónként az ajtók nyitott és csukott állapotát. A leszállási szándék jelzését ajtónként a gépjárművezetőnél a műszerfalon, valamint az adott ajtónál jól látható visszajelző lámpa jelezze. 8

9 1.6. Vezetőtér Ergonómiai kialakítása igazodjon a tevékenység jellegéből adódó terheléshez. A vezetőülés elhelyezése 160 és 190 cm közötti magasságú gépjárművezető részére biztosítson kényelmes vezetési körülményeket. A konstrukció biztosítsa a gépjárművezető fizikai terhelésének csökkentését (pedálok, kormány). A vezetőtér az utastértől teljes válaszfallal legyen leválasztva. A gépjárművezető előtt és mellett legyen napellenző roló. Légrugós, fejtámlás deréktámasszal rendelkező, 3 pontos biztonsági övvel ellátott, vezetőülés, mely hosszanti irányban állítható, (esetleg kifordítható) háttámlája dönthető, ülésmagassága szabályozható, rugózási csillapítása szabályozható. Az ajánlattevő tegyen felár nélküli ajánlatot más gyártmányú vezetőülés bővítési lehetőségekre. A vezetőfülkében külön kapcsolható világítás. Belső tükör (vagy tükrök) biztosítsa(ák) az utas ajtókra történő szabad rálátást (pl.: elhelyezése a jobb felső sarokban és elöl középen) Utastér A járó folyóson semmilyen lépcső nem megengedett. Az álló utasok részére biztonságos kapaszkodást biztosító kapaszkodók legyenek felszerelve. Csuklótérben biztonságos kapaszkodást biztosító, hőszigetelt felületű kapaszkodók legyenek felszerelve. Az utas ülések fix háttámlás kialakításúak. Az ülőlap hosszúsága minimum 400 mm. Szállítható személyek száma feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek és, az autóbusszal szállítható ülő és álló személyek száma minimálisan 140 fő. Az utasok részére rendelkezésre álló ülőhelyek száma 35 főnél kevesebb nem lehet Szellőzés, fűtés, hűtés: Motortól függetlenül működő és programozható vizes fűtőkészülék. a) Vezetőtér szellőzése, fűtése, hűtése: Biztosítani kell a megfelelő átszellőztetést és fűtést. A levegő beáramoltatásának intenzitása legalább két fokozatban szabályozható legyen (szélvédő, lábtér, fejtér). b) Utastér szellőzése, fűtése, hűtése: Olyan, a motortól független, vezetőtérből szabályozható fűtési rendszer, melynek használatával az utastér hőmérséklete minden évszakban, különféle időjárási viszonyok között is biztosítja az elvárható komfortérzetet, a feladatra jellemző utas áramlás mellett Elektromos rendszer, műszerfal, műszerek, kapcsolók Digitális 24 órás menetíró beépítése. Az autóbusz kiviteléhez elegendő összkapacitású, karbantartásmentes (ioncserélt víz utántöltése sem megengedett) akkumulátorok. Mechanikus telep főkapcsoló az akkumulátor térben. Mellső ködfényszóró és hátsó helyzetjelző ködlámpa. Elektromos szerelvények (vezetékek, csatlakozók) időtálló azonosíthatósága biztosított legyen. Elektronikus utas tájékoztató rendszer elől és oldalt. A kijelző és figyelmeztető műszerek, kontroll lámpák jól láthatóan elhelyezve, láthatóságuk bármely fényviszonyok mellett biztosított legyen. A menet közben használatos kapcsolók (irányjelző, fényváltó, fénykürt, elektromos kürt, ablaktörlő és ablakmosó, retarder) a kormánykerék elengedése nélkül elérhetők legyenek. Az irányjelző, fényváltó, fénykürt működtető kar csak a kormánykerék bal oldalán helyezkedhet el. Szakaszosan is működő ablaktörlő berendezés. 9

10 A gépjárművezető részére biztosítandó információk, melyeket a műszerfalon ki kell jelezni: légnyomásmérő, fékkörönként motorolaj nyomásmérő. hűtőfolyadék hőfokmérő. motorfordulatszám mérő. üzemanyag szintmérő, sebességmérő fényjelzést adó vészjelző, amely a következő hibák esetén jelez, járó motor esetében: ha nem megfelelő a motor olajnyomás, a hűtőfolyadék szint, a levegőrendszer nyomás Kontroll lámpák: központi vészjelző magas hűtőfolyadék hőmérséklet vészjelző alacsony motor olajnyomás vészjelző generátortöltés vészjelző alacsony levegőrendszeri nyomás vészjelző alacsony hűtőfolyadék szint vészjelző ABS ASR tartós lassítófék működés vésznyitók működtetése tűzjelző rögzítőfék működtetés Egyéb Új tűzoltókészülék(ek) rögzített elhelyezése az utastérben a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelelően állított elhelyezés(e)ük biztosított legyen, valamint a 6/1990 KöHÉM rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú elsősegély felszerelés biztosítása szennyeződéstől védve dobozban elhelyezve, melynek rögzítését biztosítani kell a jármű belső terében a gépjárművezető számára jól hozzáférhető helyen, ugyanakkor ne zavarja a gépjárművezetőt és az utasokat. Az autóbusz üvegtörő kalapáccsal rendelkezzen. 10

11 2. Alváz, gépészet 2.1. Alváz (amennyiben alvázas konstrukció) Vázszerkezete korróziónak fokozottan ellenálló (ellenállóvá tett) anyagokból, illetve ezek kombinációjából készülhet Motor és tartozékai, motortér EURO-III előírást teljesítő gázolaj üzemű dízelmotor a C tengely mögött elhelyezve. Teljesítménye minimum 190 kw Üzemanyag rendszer Üzemanyagszűrő elhelyezése a motortérben könnyen elérhető helyen. Az üzemanyagszűrő fűthető legyen. Az üzemanyagszűrő alatt csepptálca elhelyezése, elvezető tömlővel. Az üzemanyagszűrő nem helyezkedhet el a kipufogó rendszer bármely eleme felett. Az üzemanyag ellátó rendszer csővezetékeinek toldása bilincses szorítással nem megengedett. Az egymás mellett futó csövek rögzítése csak csőrendező bilinccsel vagy távtartóval megengedett. Fém csövezés és/vagy műanyag ill. gumitömlő (jóváhagyás gázolajállóságra, nyomásállóságra, elektrosztatikus feltöltődés ellen védett legyen) Az üzemanyagtartály kialakítása olyan legyen, hogy habosodás mentes tankolást tegyen lehetővé, valamint hullámtörő lemezekkel rendelkezzen. Zárható kivitelű tanksapka fedél. Üzemanyagtartály térfogata min. 500 km megtételéhez elegendő hajtóanyag befogadására legyen képes. Min. 60 liter/perc szállítási kapacitású, habosodás-mentes tankolást tegyen lehetővé. Fűtőkészülék üzemanyag ellátása lehetőség szerint közvetlenül az üzemanyagtartályból. Motor szívóágból történő leágazás nem fogadható el Nyomatékváltó, tengelykapcsoló, kardántengely Automatikus nyomatékváltó integrált retarderrel. Az autóbusz szállításakor már a váltó gyártója által ajánlott magas futásteljesítményű olajjal legyen feltöltve Motortól függetlenül működő tartós lassító fék A tartós lassító fék működtetése kézi és/vagy fékpedálra kapcsolható Hajtott futómű C híd 2.7. Középső (szabadonfutó) futómű B híd 2.8. Kormányzott (mellső) futómű A híd Tárcsafék szerkezet alkalmazása Felfüggesztés Állandóan szabályozott, kis légfogyasztású légrugóval szerelt Kormányrendszer Hidraulikus szervokormány, állítható (dőlésszög és magasság) biztonsági kormányoszloppal Fékrendszer, levegőellátó rendszer ABS és ASR beépítve. Automata fék után állítás Elektromos rendszer 11

12 Motortérben motorindító és leállító nyomógomb (csak vízmentesített kivitel fogadható el) Kerekek Egyforma tömlő nélküli 22,5 radiál gumiabroncsok alkalmazása. Ikerkeréknél utántöltést biztosító szelepszár hosszabbító legyen. Minden szelepen szelepsapka. Minden kerék mögött sárfogó gumi legyen Csuklószerkezet Túlcsuklás esetén a jármű automatikusan befékeződik. 3. Forgalmi rendszám Nem feltétel. Ha az autóbuszok közül egy vagy több nem rendelkezik forgalmi rendszámmal, arról az ajánlatkérő fog gondoskodni. 4. Környezetvédelmi követelmények A megajánlott autóbuszok motorjainak környezetvédelmi besorolása EURO III vagy ennél magasabb fokozatú európai kibocsátási normának megfelelő kell, hogy legyen. Energiafelhasználásuk legfeljebb 45 l/100 km. 12

13 IV. SZERZŐDÉSTERVEZET A jelen szerződéstervezetet a Felek a szerződéskötés során az ellenszolgáltatás összegével, a kipontozott helyekre kerülő adminisztratív elemekkel egészítik ki. Az ajánlattétel során nem kell, és nem lehet kiegészíteni, illetőleg aláírni, az ajánlatba nem kell beletenni, az Ajánlattevőnek a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat aláírásával kell elismernie, hogy az alábbi feltételeket elfogadja. Érvénytelen lesz az ajánlat, ha olyan nyilatkozatot vagy utalást tartalmaz, hogy a szerződéstervezet valamely feltételét nem, vagy módosítva fogadja el az Ajánlattevő. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70.; képviseli: Pelcz Gábor vezérigazgató; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) mint vevő (továbbiakban Vevő), másrészről a(z) (székhely: adószám: az alábbiak szerint: (nyertes Ajánlattevő neve) ; képviseli: ; cégjegyzékszám: ;, mint eladó (továbbiakban Eladó) között Előzmények: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt án ajánlati felhívást tett közzé, melynek tárgya Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére egyforma típusú, gyártmányú és kivitelű, sorozatgyártású, háromtengelyes csuklós helyi autóbuszok beszerzése, mely autóbuszok használtak is lehetnek volt. Eladó, mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, melyet az Ajánlatkérő nyertes ajánlatnak minősített. A közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítése érdekében Vevő és Eladó az alábbi feltételekkel kötnek szerződést. 13

14 1. Szerződés tárgya Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére egyforma típusú, gyártmányú és kivitelű, sorozatgyártású, háromtengelyes csuklós helyi autóbuszok beszerzése, mely autóbuszok használtak is lehetnek, a Közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki tartalommal. A Közbeszerzési dokumentum műszaki követelményeket tartalmazó része jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képzi. 2. Szerződéses mennyiség 2.1. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott 11 db.. gyártmányú, típusú használt autóbuszt leszállít a Vevő részére Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az autóbusz leszállítását naptári nap határidőn belül teljesíti Ez alatt a következő időtartam naptári napjainak számát kell érteni: az időtartam első napja: a szerződéskötés napját követő első naptári nap, az időtartam utolsó napja a szerződött teljes mennyiségből utolsóként átadásra kerülő autóbusz átadás-átvételi jegyzőkönyve datálásának napja. A határidő számítása során az utolsó átadás-átvételi jegyzőkönyv ajánlatkérő általi kiállítására 15 naptári napot kell beszámítani a határidőbe. 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1. Vevő az autóbuszokat az átvételi ellenőrzés lefolytatását követően, autóbuszonként kiállított átadás-átvételi igazolás kiállítása után, valamint a Közbeszerzési dokumentum V.1. pontja szerinti táblázatában foglalt okmányok határidőben történő átadását követően, a következő ellenértékért megvásárolja: 14

15 Autóbusz meghatározás Alvázszám Autóbusz ÁFA nélkül számított vételára HUF/db Összesen: HUF 3.2. Az autóbuszok ÁFA nélkül számított ellenértékének tartalmaznia kell a hazai előírások szerinti adókat, vámokat, az összes illetéket, hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségét, a járművizsgáztatási, továbbá a gépjárművel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség értékét is Vevő előleget nem fizet A műszaki átvételi igazolást követően Vevő az ellenszolgáltatás megfizetését az Eladó által kiállított számla alapján az..bank.számú bankszámlájára 15 napon belül átutalással teljesíti. Vevő az ellenszolgáltatás összegének dokumentációban megfogalmazott tartalmán kívül más ellenszolgáltatási elemet semmilyen jogcímen nem vállal fel. A számla kiegyenlítése során alkalmazni kell továbbá az Art. 36/A -át is Az autóbuszt Vevő az ellenszolgáltatás megfizetését követően veheti birtokba. 15

16 3.6. Eladó Vevő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6: a szerinti késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem időtartamára. 4. A szerződés teljesítésének határideje, ütemezése, átadás 4.1. Eladó az autóbuszokat a 2.2. pont szerinti határidőig köteles átadni Vevőnek, a Vevő székhelyén, vagy telephelyén Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek: A jelen szerződés tárgyát képező autóbuszokat Vevő átvételi ellenőrzés lefolytatásaként vizsgálat alá vette és eredményeként azokat megfelelőnek minősítette. és annak alapján a felek aláírták autóbuszonként az átadás-átvételi jegyzőkönyveket Eladó az autóbuszok átadásakor átadta Vevőnek a Közbeszerzési dokumentum V.1. pontja szerinti táblázatában foglalt okmányokat, illetőleg dokumentumokat megfelelően és teljes körű tartalommal átadta Amennyiben a járműtörzskönyv adataiban hibás adat szerepel, vagy az okmány adathiányos, úgy Eladó köteles térítésmentesen a hibákat kijavíttatni, a hiányokat pótolni. 5. Kötbér, jól teljesítési biztosíték 5.1. Kötbér Vevőnek különös érdeke fűződik a teljesítéshez, ezért a nem megfelelőségeket Vevő kötbérekkel szankcionálhatja az alábbiak szerint: Szállítással összefüggő kötbérek: A szállítási határidőt követő 2 hét türelmi idővel számít a teljesítés késedelmes teljesítésnek, mely esetén Eladó napi 0,5% kötbért köteles fizetni, melynek számítási alapja a határidőben le nem szállított autóbuszok nettó ára. 16

17 5.2. A kötbér összegét Vevő közvetlenül az Eladó felé terheli ki 15 napos fizetési határidővel. 6. Ellenőrzések 6.1. A forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés: Vevő vagy annak megbízottja az Eladó vagy annak alvállalkozója telephelyén forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés lefolytatására jogosult Vevő a forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet Vevő és Eladó erre felhatalmazott képviselői írnak alá. Vevő a műszaki dokumentációban meghatározott követelményektől való eltérés és/vagy kivitelezési hiányosságok észlelése esetén jogosult a jegyzőkönyvben meghatározni az átvételi ellenőrzésig Eladó által elvégzendő feladatokat Eladó köteles lehetővé tenni, hogy a forgalomba helyezés előtti átvétel és/vagy az átvételi ellenőrzés során Vevő képviselője kapjon lehetőséget összesen max. 20 km-es futáspróbára Az átvételi ellenőrzés, az átvétel: Vevő az autóbusz átvételét megelőző, a forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés vizsgálat lefolytatását követően kezdheti meg Eladó az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a jóváhagyott határidő előtt legalább 3 munkanappal köteles Vevőt értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg Eladó köteles legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni Vevőnek az átvételi ellenőrzés lefolytatásához szükséges okmányokat és dokumentumokat Az átvételi ellenőrzés, illetőleg az átvétel helyszíne az Eladó magyarországi telephelye, vagy a Vevő székhelye. Eladó köteles külön díj felszámítása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget beleértve a rajzokhoz és gyártási adatokhoz való hozzáférést a Vevő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére. 17

18 Eladó köteles biztosítani, hogy Vevő az ellenőrzést elvégezhesse, illetve elvégeztethesse. 7. Az átvétel megatagadása 7.1. Vevő megtagadhatja az autóbusz átvételét, ha: Eladó nem biztosítja, hogy Vevő az átvételi ellenőrzést elvégezhesse, illetve elvégeztethesse Az autóbusz nem felel meg a közbeszerzési dokumentum szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra A Közbeszerzési dokumentum V.1. pontja szerinti táblázatba foglalt okmányokat, illetőleg dokumentumokat nem teljes körűen, vagy nem megfelelő tartalommal adták át Az átvétel megtagadása esetén Eladó számla kibocsátására nem jogosult. 8. Szavatosság 8.1. Eladó szavatol azért, hogy az autóbuszok kizárólagos tulajdonában vannak, szavatol azok per-, teher-, és igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az autóbuszok használatát kizárja, vagy korlátozza. Eladó kijelenti, hogy az autóbuszok megfelelnek a magyarországi forgalomba-hozatalhoz, üzembe helyezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek Eladó szavatol azért, hogy az autóbusz megfelel a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművekre vonatkozó feltételeknek. 9. A szerződés módosítása, megszűnése 9.1. A szerződés kizárólag a Kbt szerint módosulhat Megszűnik a szerződés: 18

19 Szerződésszerű teljesítés esetén a határozott idő elteltével, ha bármelyik fél részéről a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén Súlyos szerződésszegés körébe tartozik különösen, ha Mindkét fél esetében Írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesznek eleget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiknek Valamely Fél a Szerződés megszegésével jelentős kárt okoz a másik Félnek Eladó esetében: Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlenül vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a szerződéses kötelezettségek teljesítésére Vevő esetében: Ha a Vevő az ellenszolgáltatás összegét, a fizetési határidő lejáratát követően írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti ki 60 napon belül Felmondásra okot adó esetben Valamely fél az ok és a helyzetének megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a másik Felet a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben valamely Fél a felszólításnak a másik Fél által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, a kezdeményező Fél a másik Félhez intézett ajánlott levélben jogosult a szerződést felmondani Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha: 19

20 Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a 9.5. pont szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. 10. Felek együttműködése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellenük, illetőleg Eladó alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul Felek ugyancsak maradéktalanul kötelesek egymást értesíteni, ha saját cégükben a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor Felek felelősek az értesítés elmulasztásából eredő kárért Kapcsolattartás Vevő által kapcsolattartásra kijelölt személy: Név: Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 20

21 Név: 11. Nyilatkozatok Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a Szerződés aláírására és teljesítésére Mindkét fél kijelenti, hogy jelen Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek Mindkét fél kijelenti, hogy jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel Mindkét fél kijelenti, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére A Felek a szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/értesítését, a szerződés értelmében írásban, vagy telefax formájában küldik egymásnak és azt írásban visszaigazolják. A nyilatkozathoz/értesítéshez jogkövetkezmény akkortól fűződik, amikor az a címzetthez megérkezik. 12. Titoktartás A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést, valamint az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban kapott vagy tudomásukra jutott információkat, adatokat és dokumentumokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél részére az alábbiakban, illetve jogszabályban meghatározott kifejezett kötelezettség hiányában nem adják át, illetve nem teszik hozzáférhetővé Vevő többségi állami tulajdonú gazdasági társaság, ezért amennyiben jelen szerződést vagy annak egyes részleteinek nyilvánossá tételét jogszabály elrendeli, 21

22 úgy a nyilvánosságra hozatala miatt semmiféle kártérítési, továbbá jogorvoslati és egyéb igényt a szerződéskötő fél/felek nem kezdeményezhetnek. 13. Záró rendelkezések Eladó köteles a Szerződés tárgyát képző autóbuszok leszállítására, vis maior esetét kivéve. A Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden a szerződő felek akaratától független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a Felek a tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Irányadó jog, eljáró bíróság Jelen szerződés lényeges jogszabályi feltételeit a évi CXLIII. törvény, valamint a évi V. törvény tartalmazzák. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben ezen túlmenően Felek jogviszonyára irányadó és hatályos egyéb jogszabályokat kell alkalmazni A Szerződésből és mellékleteiből eredő jogvitáik rendezésére Szerződő Felek alávetik magukat az alperes székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének Jelen Szerződés és annak teljesítése mind a évi CXLIII. törvény, mind a évi XCII. törvén 36/A hatálya alá tartozik, amelyet Szerződő Felek kötelesek betartani Jelen Szerződést a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a cégjegyzésre jogosult képviselőik által, elolvasás és megértés után jóváhagyólag írták alá, egyidejűleg a szerződés valamennyi mellékletének minden oldalát kézjegyükkel látták el Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és az abból fakadó összes jog és kötelezettség fennállásáig, de legalább a hatályba lépésétől számított 3 hónapig marad hatályban. 22

23 14. Mellékletek Jelen szerződés elválaszthatatlan részét és mellékleteit képezik CD/DVD-n az alábbi dokumentumok: 1. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentum műszaki része 2. számú melléklet: Ajánlat 3. számú melléklet: Autóbuszok átadás-átvételi jegyzőkönyvei 23

24 V. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ, ILLETŐLEG TELEJSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 1. Kötelezettségvállalás dokumentáció átadására Az Ajánlattevőnek át kell adnia az alábbi táblázatban foglalt dokumentumokat, a megadott határidőben az Ajánlatkérő részére: Irat megnevezése Átadás-átvétel alkalmával (szerződésben szereplő kivitellel mindenben megegyező) 1. Kezelési és karbantartási utasítás 1 db/jármű 2. Műszaki leírás 1 db/típus 3. Járműtörzskönyv, járműkísérő lap Járművenként, átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint 2. Az egyes dokumentációk minimális részletezettsége 2.1. Kezelési és karbantartási utasítás A kezelési/karbantartási utasítás lehet különálló dokumentum is. A karbantartási utasításnak egyértelműnek kell lennie. Az autóbusz gyártó nem adhat az alkatrész, vagy főegység beszállítótól eltérő utasítást. Különösen nem adhat meg nagyobb élettartamot, vagy javítási, karbantartási ciklust, mint ami az alkatrész, vagy főegység beszállító elrendelt. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az élettartamra, javításra és karbantartásra vonatkozó adatokat az alkatrész, ill. főegység gyártónál leellenőrizze Minimális tartalom: - a jármű műszaki alapadatai - a járművezető részére szükséges információk a kezelésre és a tilalmakra vonatkozóan - alváz- és motorszám elhelyezkedése - ajtóműködtetés, zárak, vésznyitók kezelése - vezetőülés, utasülés jellemzői, kezelése 24

25 - műszerfal, kapcsolók, kontrollámpák, műszerek elhelyezkedése, jellemzői, kezelésük - rögzítőfék kar elhelyezkedése, működtetése - kormányoszlop beállítása - világítás működtetése - külső visszapillantó tükrök használata - klimatizálás (fűtés, szellőzés, klímaberendezés) kezelőszervei, működtetése - belső felszereltség (leszállásjelzők, napellenzők, belső tárolók) - folyadékszint ellenőrzése - motorindítás, leállítás - megállófék - sebességváltás - tartós lassítófék - motorfék - ABS/ASR rendszer - karbantartási fedelek elhelyezkedése - gumiabroncs légnyomás értékek - emelési pontok elhelyezkedése - karbantartási ciklusrend, műveleti részletességgel - kenőanyagok és hűtőfolyadékok esetében a teljesítményszint és a fizikai jellemzők megadása szükséges. Az Ajánlattevő biztosítsa a gyártóművi jóváhagyásoknak megfelelő részletes terméklistát. - a szerviztevékenység végrehajtásának részletes előírásai (ellenőrzési mód, gyakoriság, előírt cserék elvégzése, alkalmazható szervizanyagok, feltöltési mennyiségek) - az előírt karbantartáshoz kapcsolódó ellenőrzési, beállítási értékek, üzemeltetési határparaméterek, vizsgálóeszközök Műszaki leírás a jármű jellemző adatairól, mely legalább tartalmazza: - méret- és súlyadatok (terhelten és terheletlenül) (külső méret adatok, jármű és tengelyterhelési adatok, férőhely adatok, gumiabroncs méret, sebességindex, terhelési index és levegőnyomás adatok) - főegységek gyártmánya, típusa, jellemző adatai (motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, becsuklásgátló) - hajtott futómű áttétele 25

26 - nyomatékváltó fokozatainak áttétele - felszereltség leírása, egységeinek gyártmánya, típusa (klímaberendezés, fűtőkészülék, viszonylatjelző) 3. Színes fényképek a megajánlott autóbuszokról A megajánlott autóbuszok színes fényképei, melyekről egyértelműen kiderül, hogy az Ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban előírt feltételeknek megfelelő autóbuszok kerülnek megajánlásra. 26

27 VI. EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. Általános tudnivalók 1.1. Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) november 1-én lépett hatályba, mely rendelkezései szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatásra kerül. A megfelelő ajánlattételhez szükséges ismerni jelen Közbeszerzési dokumentumban hivatkozott végrehajtási rendeleteket is. Javasoljuk, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlattevők tanulmányozzák a jogszabályok szövegét, melyek pl. az Internetről a következő jogszabály kereső oldalon ingyenesen letölthetők: Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket arról, hogy csatlakozott a Közbeszerzési Hatóság által készített Közbeszerzési Etikai Kódexhez mely honlapon megtalálható, melyben foglaltakat Ajánlatkérő magára nézve kötelezőnek ismeri el, és ezúton kéri a közbeszerzési eljárásban résztvevőket is a Kódexben foglaltak betartására Hiánypótlás és a beadott ajánlattal kapcsolatos Ajánlattevői felvilágosítás: A jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt a szerint lehetséges az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás-adás, de az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot elsősorban az ajánlattételi határidő alatt kell megfelelően elkészíteni. A hiánypótlásra és felvilágosítás-adásra csupán rövid idő fog rendelkezésre állni, hogy a hiánypótlás és felvilágosítás-adás után az Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága döntési javaslatot készítsen, és a döntésre jogosultak is meg kell, hogy hozzák döntésüket az eljárás eredményéről Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. (3) bekezdésében található iratok kiegészítése lehetőséget úgy értelmezi, és úgy fogja alkalmazni, hogy az ajánlatot hiányzó iratokkal is ki lehet egészíteni A Kbt. 71. (6) bekezdésének második mondata szerinti esetre nézve az ajánlatkérő nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlással von be az eljárásba olyan gazdasági szereplőt, aki az eredeti ajánlatban nem szerepelt, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 27

28 Ha az Ajánlatkérő a Kbt a alapján felvilágosítást kér nem egyértelműségekről, akkor ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel a felvilágosítást úgy is meg lehet adni (a Kbt. 71. (7)-(9) bekezdéseinek keretei között), hogy az Ajánlattevő közölheti, az ellentmondó adatok közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, mely utóbbit a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni Az Ajánlatkérő a Kbt ) pontját úgy értelmezi, hogy írásbeli, írásban tett nyilatkozatnak, igazolásnak elektronikus formában csak a Kbt. 41. (4) bekezdésnek megfelelő irat felel meg, az ettől eltérő elektronikus iratok a Kbt. írásbeliségi követelményébe ütköznek és érvénytelenek Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71. szerinti hiánypótlás és felvilágosításkérés késedelmes teljesítése esetén kizárólag az eredeti ajánlat vehető figyelembe, továbbá Ajánlatkérő úgy értelmezi a Kbt.-t, hogy a Kbt. 72. szerinti vállalások indokolása és tájékoztatás nem határidőn belüli megadása esetén is az eredeti ajánlat veendő figyelembe az elbírálás során Az Ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt a szerint. Mivel jelen eljárás elektronikusan zajlik, ezért Ajánlattevő az ilyen dokumentumokat az elektronikus űrlap A Kbt. 44. szerinti iratok csatolása (adott esetben) pontjához csatolhatja, vagy ide csatolhatja külön file-ban nyilatkozatát, hogy ajánlatának mely részét kell Ajánlatkérőnek üzleti titkokként kezelnie (pontosan megjelölve az oldalszámozást, dokumentum Ajánlattevő általi megnevezését) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 68. (4) bekezdése értelmében a bontás megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésre álló fedezet összegegét is, és adott esetben a Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazza. 2. Bírálat 2.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt ai szerint bírálja el Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor a Kbt. 81. (5) bekezdését figyelembe veszi és az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelést követően végzi el. Ha egy ajánlattevő az eredeti ajánlatába olyan iratot is elhelyez, melyet a Kbt ának (4) bekezdése szerint nem kellett az ajánlattételi határidőre beadni, az ajánlatkérő azzal kapcsolatban 28

29 szükség esetén nem a Kbt ának (4) bekezdése szerinti iratbekérést, hanem hiánypótlási felhívást fog kiküldeni Az ajánlat érvénytelen az ajánlattételi felhívás érvénytelenségre vonatkozó pontja, valamint a Kbt szerinti esetekben. Ezen belül Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ellenszolgáltatás ajánlatban történő megadásánál konkrét nettó árat kell megadni magyar forintban és az ajánlati ár nem köthető semmiféle egyéb feltételhez Az ajánlatot Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján bírálja el (Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja) Az elbírálás alapját képező alszempontok és azok súlya: Elbírálási alszszempont Súlyszám Ellenszolgáltatás ÁFA nélkül számított összege, összesen (HUF-ban) 90 Szállítási idő naptári napban 6 Az autóbuszok életkora a kibocsátás évétől számítva évben Az 1. alszemponttal kapcsolatos részletes információk: Ellenszolgáltatás ÁFA nélkül számított összege, összesen. Súlyszám: 90. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatban megadott autóbusz mennyiségre összesített ÁFA nélkül számított gépérték, magyar forintban (HUF) megadva. Az ellenszolgáltatás összegének fedezetet kell nyújtania mindazon feladatok elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyek szükségesek az Ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki tartalom és kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához. Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből, árfolyamváltozásból, stb. eredő) többletköltség-igényt nem fogad el. A Kbt. 77. (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő ezen alszempont esetében forintban határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb megajánlást nem lehet tenni. 29

30 A ponthatárok közötti pontozás módja az 1. alszempont tekintetében a következő: A Közbeszerzési Hatóság i (KÉ évi 61.) számú útmutatójának III/A/1/a pontja szerinti arányosítás az alábbi képlet szerint: (A vizsgált -X legrosszabb ) értékelési pontszám = (P max -P min )+P min X legjobb -X legrosszabb ahol X legrosszabb az a vállalás, melynél kedvezőtlenebb vállalást tartalmazó ajánlatot nem lehet tenni (tehát Ft). X legjobb : Ft (ez egy technikai szám, más szerepe nincs a közbeszerzési eljárásban, nem minősül a Kbt. 77. (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szintnek). A vizsgált pedig a vizsgált ajánlatnak az 1. részszempontra tett ajánlati eleme (tehát a felolvasólap szerinti ellenérték). P max : a pontskála felső határa. P min : a pontskála alsó határa A 2. alszemponttal kapcsolatos részletes információk: Szállítási idő naptári napban. Súlyszám: 6. a) Ez alatt a következő időtartam naptári napjainak számát kell érteni: az időtartam első napja: a szerződéskötés napját követő első naptári nap. az időtartam utolsó napja: a szerződött teljes mennyiségből utolsóként átadásra kerülő autóbusz átadás-átvételi jegyzőkönyve datálásának napja. b) A határidő számítása során az utolsó átadás-átvételi jegyzőkönyv ajánlatkérő általi kiállítására 15 naptári napot kell beszámítani a határidőbe. c) A 15 naptári napos, illetve annál rövidebb vállalásra az Ajánlatkérő egyaránt a maximális értékelési pontszámot adja. Megjegyezzük, hogy 15 naptári napnál rövidebb határidő megadása a fenti b) pontra tekintettel lehetetlen. d) A Kbt. 77. (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő ezen alszempont esetében 45 napban határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb vállalást tartalmazó ajánlatot nem lehet tenni. 30

31 A ponthatárok közötti pontozás módja a 2. alszempont tekintetében a következő: A Közbeszerzési Hatóság i (KÉ évi 61.) számú útmutatójának III/A/1/a pontja szerinti arányosítás az alábbi képlet szerint: (A vizsgált -X legrosszabb ) értékelési pontszám = (P max -P min )+P min X legjobb -X legrosszabb ahol X legrosszabb az a vállalás, melynél kedvezőtlenebb vállalást tartalmazó ajánlatot nem lehet tenni (tehát 45 nap). X legjobb : az a vállalás, melyre és az annál kedvezőbb vállalásra az Ajánlatkérő egyaránt a maximális értékelési pontszámot adja (15 nap). A vizsgált pedig a vizsgált ajánlatnak a 2. részszempontra tett ajánlati eleme (tehát a felolvasólap szerinti szállítási határidő). P max : a pontskála felső határa. P min : a pontskála alsó határa A 3. alszemponttal kapcsolatos részletes információk: Az autóbuszok életkora a kibocsátás évétől számítva évben. Súlyszám: 4. A évet nem kell beleszámítani, a kibocsátás évét viszont egész évként bele kell számítani, autóbuszonként egy egész számot kell meghatározni. Az összes autóbusz kibocsátásának évszámát (pl ) közölni kell az ajánlatban, továbbá az összes autóbusz fentiek szerint kiszámított életkorát is és az életkor adatokból számtani átlagot kell képezni, mely törtszám is lehet, törtszám esetén 2 tizedesjegyre kell kerekíteni. Az egyes ajánlatokban közölt számtani átlagokat hasonlítja össze az Ajánlatkérő. A 9 éves, illetve annál rövidebb vállalásra (beleértve az esetleges 0 évet, tehát évi kibocsátást) az Ajánlatkérő egyaránt a maximális értékelési pontszámot adja. 14 évnél (2002. évi kibocsátásnál) kedvezőtlenebb vállalást tartalmazó ajánlatot nem lehet tenni. Ha az ajánlatban szereplő autóbuszok közül akár egynek is 14 évnél (2002. évi kibocsátásnál) hosszabb az élettartama, az ajánlat a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 31

32 A ponthatárok közötti pontozás módja a 3. alszempont tekintetében a következő: A Közbeszerzési Hatóság i (KÉ évi 61.) számú útmutatójának III/A/1/a pontja szerinti arányosítás az alábbi képlet szerint: (A vizsgált -X legrosszabb ) értékelési pontszám = (P max -P min )+P min X legjobb -X legrosszabb ahol X legrosszabb az a vállalás, melynél kedvezőtlenebb vállalást tartalmazó ajánlatot nem lehet tenni (tehát 14 év). X legjobb : az a vállalás, melyre és az annál kedvezőbb vállalásra az Ajánlatkérő egyaránt a maximális értékelési pontszámot adja (9 év). A vizsgált pedig a vizsgált ajánlatnak a 3. részszempontra tett ajánlati eleme (tehát a felolvasólap szerinti életkor). P max : a pontskála felső határa. P min : a pontskála alsó határa. Az egyes alszempontokra adható pontszám minimum 1 maximum 100 pont. Tört szám esetén Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés felfelé történik. Az egyes alszempontokra adott pontszámok súlyszámukkal felszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Nyertes ajánlattevő az, akinek összesen a legtöbb pontja van. 3. További információk 3.1. Az ajánlat elkészítése során a Kbt., az Ajánlati felhívás, továbbá a jelen Közbeszerzési dokumentum vonatkozó előírásait be kell tartani Felhívjuk a figyelmüket, hogy Ajánlatkérő elektronikus úton folytatja le az eljárást az Ekr.-ben foglaltak szerint. 32

33 3.3. Az elektronikus rendszer által nem támogatott eljárási cselekmények Ajánlatkérő jelen felhívás I.1. pontjában meghatározott cím I. emelet Kálvin terem alatti helyiségében történnek. Esetleges változás esetén Ajánlattevők a Szondi utcai személyportán történő belépéskor eligazítást kapnak Az elektronikus rendszerben az Ajánlatkérő által ajánlott iratminták szerepelnek. Az a körülmény, hogy az Ajánlatkérő ezeket az iratmintákat ajánlja, arra vonatkozik, hogy Önök jogosultak ezek helyett más formájú vagy szövegezésű nyilatkozatokat is kitölteni. Amennyiben Önök nem a Közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozatmintákat használják, akkor is kötelesek minden olyan nyilatkozatot teljes körűen megtenni, melyeket a Kbt., a végrehajtási rendeletei vagy a felhívás kötelezővé tesznek Ajánlattevő általi felelős fordításnak minősül egy fordítás, ha arra az Ajánlattevő ráírja, hogy felelősséget vállal a fordítás tartalmának az eredeti szöveg tartalmával való megegyezéséért és ezt aláírja. Felelős fordítás helyett csatolható hiteles magyar fordítás (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény 7. (4)-nek megfelelően). A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. (1) és (2) bekezdése szerinti esetekben, a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget okoz az is, ha az ajánlatban az Ajánlattevő valamely feltételt szab az ajánlati felhívás vagy dokumentáció feltételeinek elfogadásával, vagy az ajánlati feltételek változatlanságával kapcsolatban, vagy azoknak csak módosított formában való elfogadásáról nyilatkozik A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. szerint. Ha a kiegészítő tájékoztatás kérés válaszadási kötelezettséggel járó, - Kbt. szerinti - utolsó napja nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanapra vonatkozóan Ajánlatkérő elismeri a válaszadási kötelezettségét, ezt követően a Kbt. 56. (3) bekezdése szerint jár el Az ajánlott áru származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően kell nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül 33

34 letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani A mielőbbi sikeres szerződéskötés érdekében kérjük Önöket, hogy törekedjenek az ajánlat teljességére és a hiánypótlások elkerülésére. 34

35 4. Benyújtandó dokumentumok Az érvényes ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő formairatokat készített, mely formairatok ajánlottak és ezen formairatok az elektronikus rendszer űrlapjában megtalálhatóak, mely űrlapon található iratminták jelen dokumentáció mellékleteinek minősülnek. A Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról január 6-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat ezen formanyomtatvány kitöltését jelenti. Iratanyag megnevezése 1.a) 1.b) 1.c) Az elektronikus rendszer feltöltési felületén található minta alapján kitöltött a Kbt. 66. (5) bekezdése szerinti felolvasólap, amely a Kbt. 68. (4) bekezdésében foglaltakat tartalmazza. A felolvasólapot alátámasztó részletes árajánlat. Nyilatkozat az autóbuszok életkoráról a felolvasólap alátámasztására. 2.) Formanyomtatvány, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat. 3.) Az elektronikus rendszer feltöltési felületén található minta alapján kitöltött a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, vonatkozóan. 4.) Az elektronikus rendszer feltöltési felületén található minta alapján kitöltött a Kbt. 65. (7) bekezdése, 67. (4) bekezdése szerint és egyéb kérdésekről szóló nyilatkozat. 5.) Az elektronikus rendszer feltöltési felületén található minta alapján kitöltött nyilatkozat az autóbuszokkal szemben támasztott műszaki alapkövetelmények vállalása tekintetében. 35

36 Iratanyag megnevezése 6.) a) A képviseleti jog igazolása céljából csatolni kell az ajánlatban lévő iratokat bármely Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. (7) bekezdése szerinti egyéb gazdasági szereplő képviseletében aláíró összes személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett, a Ctv. 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, illetőleg az aláírásra jogosulttól származó meghatalmazást. b) Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz adott esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7.) 8.) 9.) Nyilatkozat a Kbt a (1) bekezdésének kb), kc) pontjai szerinti kizáró okokkal kapcsolatban. Ha az ajánlattevő a műszaki alkalmassága tekintetében más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Erre vonatkozóan az ajánlatkérő nem készített iratmintát). Egyéb iratok vagy az Ajánlattevő(k) által szükségesnek ítélt információk csatolása. 36

37 5. Elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos információk 5.1. Elektronikus közbeszerzési szolgáltató Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus közbeszerzési eljárás szolgáltatója az Electool Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em) (telefon , ) Az elektronikus dokumentumok benyújtásához szükséges feltételekre vonatkozó információkat a felhívás tartalmazza, továbbá az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: A közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lefolytatása során az Ajánlatkérők, valamint az Ajánlattevők, illetve a további résztvevők kötelesek biztosítani, illetve tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód elvét. Az eljárás során az Electool E-Tendering rendszere által előállított sablon alapján kell a benyújtásra kerülő dokumentumokat elektronikus formában kidolgozni, majd az elektronikus rendszeren keresztül elküldeni. A továbbiakban az E-Tendering rendszer használatával illetve az Ügyfélkapun keresztül történő ajánlattétellel kapcsolatban adunk fontos információkat Regisztráció az E-Tendering rendszerben Az eljárást megindító felhívásban Ajánlatkérő meghatározta a Közbeszerzési dokumentum átvételének feltételeit, mely szerint a megfelelő regisztrációt követően Ajánlatkérő Ajánlattevőt meghívja az Electool E-Tendering rendszerébe, mely meghívásról Ajánlattevő en értesítést kap. Amennyiben Ajánlattevő az Electool rendszerébe a jelen eljárás során megadott címmel korábban már regisztrált, akkor ismételt regisztrációra nincs szükség, a rendszert a meglévő azonosítójával és jelszavával elérheti. Az elektronikus eljárás során minden fontos információt en keresztül kapnak meg kérjük, hogy minden értesítést alaposan olvassanak el. 37

38 Az E-Tendering rendszerének működését és használatát a Felhasználói kézikönyvből ismerheti meg. A kézikönyv a regisztrációt követően az E-tendering rendszerében a Dokumentumok letöltése menüpontban érhető el Az elektronikus rendszerben az alábbi eljárási cselekmények történnek, az eljárási cselekményekről készített dokumentumok a Tender munkaterületen találhatóak ajánlat feltöltése ajánlatok bontása kiegészítő tájékoztatás kérése/megadása hiánypótlási felhívás kiküldése, hiánypótlások feltöltése Kbt a szerinti ajánlatkérői levelek és ajánlattevői válaszok az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldése 5.4. Elektronikus űrlap Önök az elektronikus rendszerbe történő belépést és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően a rendszer főlapjára (Kezdőlap) érkeznek. A feltöltött tenderek listájából Önök kiválasztják azt a közbeszerzési eljárást, melyre Ajánlatkérőtől meghívást kaptak. A kiválasztást követően jut Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elkészített elektronikus űrlapra. Az űrlapon az alábbihoz hasonló kitöltő mezőben kell megadnia Ajánlattevőnek a rá vonatkozó cégadatokat: 38

39 Az űrlapon az alábbihoz hasonló csatolási mezőhöz csatolva kell Ajánlattevőnek megadnia a kért iratokat: Amennyiben Ajánlatkérő nem biztosít formairatot: Amennyiben Ajánlatkérő biztosít formairatot: A dokumentumok csatolásával kapcsolatos előírások: Az elektronikus rendszerben iratcsoportonként csak egy file csatolására van mód. Amennyiben több Ajánlattevő, vagy alvállalkozó iratát csatolni szükséges (pl.: cégkivonat, stb.), úgy az összes iratot egy file-ba másolva kell az elektronikus űrlapon megadott helyre feltölteni. Az Ajánlattevő által készített iratokat amennyiben Ajánlatkérő mintairatot biztosít úgy azt is o kitöltve ki kell nyomtatni, o alá kell írni 39

RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2016/S 041-068220 Bevezetés A műszaki előírások által meghatározott autóbuszok feleljenek meg a belföldi közúti menetrend szerinti közösségi közlekedés általános és speciális

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZERZ.: 187/2012. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.; képviseli: Dr. Sárközi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez 73791/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Autóbuszok beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Autóbuszok beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Összefoglaló jelentés az IKARUS 134V szóló autóbuszról

Összefoglaló jelentés az IKARUS 134V szóló autóbuszról Összefoglaló jelentés az IKARUS 134V szóló autóbuszról A jármővet 2010. június 7-én az IKARUSBUS Kft. ügyvezetı igazgatója Princz Ferenc mutatta be a BKV Zrt. óbudai telephelyén. Az autóbuszt a 22-es és

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BESZERZÉSI HIVATAL Nyt. szám: 733-25/2016 KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési eljárást

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

V. RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

V. RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK V. RÉSZLETES MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2016/S 041-068230 Bevezetés A műszaki előírások által meghatározott autóbuszok feleljenek meg a belföldi közúti menetrend szerinti közösségi közlekedés általános és speciális

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK... 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 3. SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA... 5 4. IGÉNYBEVÉTELI HELYEK...

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben