Demográfia. Lakónépesség, 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Demográfia. Lakónépesség, 2005"

Átírás

1 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók, valamint a magyar-szlovák határ - amely a magyar oldalon elhelyezkedõ Alsó - Bodrogköztõl választja el - között helyezkedik el, ahol 2005 végén megközelítõleg lakos élt. A Felsõ-Bodrogköz településeinek átlagos lélekszáma 1257 fõ volt 2005-ben. A legnépesebb városkája Királyhelmec (Krá¾ovský Chlmec) közel 8000 lakossal, ezt közelíti a II. világháború után újonnan alapított Tiszacsernyõ (Èierna nad Tisou) 4300 fõvel. Egy nagyközség volt még népesebb, mint 2000 fõ (Bodrogszerdahely, Streda nad Bodrogom), 7 másik nagyfalu lélekszáma pedig 1000 és 2000 fõ közötti. 12 községben 500 és 1000 közötti a lakosságszám. Hat kistelepülésen a népességszám nem érte el az 500 fõt sem, a legkisebb falu Bodrogszög, (Klin nad Bodrogom) volt, 194 lakóval (1. ábra). A Bodrogköznek a magyarországi részén húsz község, egy nagyközség (Ricse), egy kisváros (Cigánd) és Sárospatak város Kispatak elnevezésû városrésze, valamint a közigazgatásilag ezekhez a településekhez tartozó kisebb tanyák, szórványtelepülések találhatók. A 2005-ös népességszám szerint Sárospatakot nem számítva a települések átlagos lélekszáma alig haladta meg az ezer fõt (1025,5). Hat településen a lakosok száma nem volt több mint ötszáz (legkisebb Kisrozvágy 176 fõvel), nyolc faluban éltek ötszáznál többen, de ezer fõnél kevesebben, hat település esetében ezer és kétezer közötti lakosságszámot regisztráltak, Tiszakarád község (2456), valamint Cigánd kisváros (3097) lélekszáma haladta meg a kétezer fõt 2005-ben (1. ábra). 1. ábra A vizsgált térség lakosságszáma 2005-ben Népességszám-változás, A Bodrogköz népességszámának alakulását 4 idõszakra bontottuk. Az elsõ idõszak népességszám - fejlõdésének kezdetén, között, ezen a területen megközelítõleg lakos élt. Erre az idõszakra a népességszám mérsékelt növekedése jellemzõ közötti években, mely történelmileg legnehezebb idõszakát jelenti a vizsgált idõszaknak a két világháború miatt, jelentõsen mérséklõdött a népességszám növekedés mértéke, de 1

2 ennek ellenére a lakosság száma megközelítõleg 4000 fõvel nõtt es idõszakot a népességszám jelentõs növekedése jellemzi (megközelítõleg 7000 fõ), de csak az idõszak elején. E korszak többi szakasza inkább stagnálást mutat. Az utolsó periódus, Szlovákia poszt szocialista érája, amely általánosan változást mutat a lakosság társadalomföldrajzi viselkedésében, figyelembe véve a Felsõ - Bodrogköz területét is. Az adott korszakra (1991 tõl számítva napjainkig) a lakosságszám állandó növekedése jellemzõ. A térség népességszám változását vizsgálva között, azt látjuk, hogy a 28 település közül 11 vesztett népességébõl, Királyhelmec (Krá¾ovský Chlmec) esetében viszont majdnem 300%-os a növekedés, két falunak népessége több, mint 100%-kal, másik kettõnek több, mint 50%-kal, kilencnek pedig 10 és 35% közötti a növekedés mértéke az 1880-as állapotokhoz viszonyítva (2. ábra) és 1910 között 6 olyan falu is volt, amely veszített népességébõl, ezek közül háromban a lakosságszám tovább csökken 1950-ig (Bacska - Baèka, Lelesz Leles, Kiskövesd Malý Kamenec), és ezekhez újabb három csatlakozik a fogyó tendenciájukkal 1910 és 1950 között (3-4. ábra). Felsõ-Bodrogközben is, ahogy Alsó-Bodrogközben, 1950 és 1991 között a legerõteljesebb a fogyás, itt 20 közigazgatási egység esetében tapasztalható kisebb nagyobb népességszám csökkenés erre az idõszakra vonatkoztatva (5. ábra) óta inkább a stagnálás vagy kisebb mértékû lélekszámvesztés jellemzi a térséget, de 6 olyan település is van, amelyek ez idõszak alatt ( ig) több, mint 10%-kos növekedést mutattak (6. ábra). 2. ábra A vizsgált térség népességszám változása 1880 és 2005 között Az Alsó-Bodrogköz településeinek (Sárospatak nélkül) népességszám alakulását figyelve 1880-tól az I. világháborúig erõteljes növekedést tapasztalhatunk. Kiheverve a háború veszteségeit a népességszám újra gyarapszik a térségben, a II. világháborúnak e tekintetben nincs negatív hatása, sõt valószínû éppen ellenkezõleg, az emberek a falvakba húzódtak a borzalmak elõl. Azonban a mezõgazdaság tervszerû szocialista átszervezése úgy tûnik az itt lakók életfeltételeit rendkívül hátrányosan érintette, mert erõteljes fogyás indult meg, ami 1990-ig tartott, azóta mértéke gyöngült, sõt 1990 és 2001 között szinte meg is állt, majd 2001 óta újra fogy a lakosságszám. Sárospatak népességszám változása kicsit másképpen alakult: 1880-tól 100 esztendõn keresztül a lakosság száma folyamatosan emelkedett, kisebb zökkenést e folyamatban csak a II. világháború jelentett óta évrõl- 2

3 évre csökken az ott élõk száma, ha nem is nagymértékben, bár ez a fogyó tendencia 2001 után kissé felerõsödött. 3. ábra A vizsgált térség népességszám változása 1880 és 1910 között 4. ábra A vizsgált térség népességszám változása 1910 és 1949/1950 között Amennyiben ezt a folyamatot településenként vizsgáljuk meg, akkor, amint azt a térképek mutatják (2-6 ábra) a következõ mondható el: Az 1880-as népességszámot alapul véve a 23 település közül 7 falu esetében figyelhetõ meg csökkenés, amibõl három esetben ez több mint 50%-os veszteséget jelent. Három olyan közigazgatási egység is van, ahol pedig több mint duplájára nõtt a népesség száma, és van öt olyan község, ahol a növekedés mértéke az egykori lakosságszám felével való mértéket haladta meg. Amennyiben megvizsgáljuk, hogy az elmúlt század során hogyan alakult a települések tényleges szaporodása, akkor azt 3

4 tapasztaljuk, hogy 1949-ig mindenütt növekszik a lélekszám, azonban azután Sárospatak kivételével mindenütt csökkent, sõt egyes helyeken ez a fogyás jelentõs után Sárospatak kezd veszíteni lakosai számából, míg néhány község, mint szuburbanizációs település kezd funkcionálni, és lakosságszáma növekedésnek indul. Ezen túlmenõen néhány más község lakosságszám csökkenése is megállt, de Sárospatakon kívül tíz másik település lakosainak száma továbbra is fogy. 5. ábra A vizsgált térség népességszám változása 1949/1950 és 1990/1991 között 6. ábra A vizsgált térség népességszám változása (tényleges szaporodása, ill. fogyása) 1990/1991 és 2005 között 4

5 Természetes szaporodás, illetve fogyás A természetes népszaporulat átlagos évi adatai az ös idõszakban a természetes fogyással rendelkezõ falvakra utalnak, ahol a legmagasabb népességcsökkenési arány Szolnocskán (So¾nièka) volt, -12,4 kel. A régióban csak 9 falu tudta megtartani az átlagos évi népességszám szaporodási arányát., ez Tiszacsernyõn (Èierna nad Tisou) érte el a maximumot a térségben, 7,8 kel. A Felsõ-Bodrogközben között csak hét olyan község volt, amelynél természetes fogyást lehetett megfigyelni, ezek közül 5-nél ez a tendencia folytatódott napjainkig (8. ábra) ig tartó periódus alatt már 16 olyan település található a térségben, amelyben a születések számát felülmúlja a halálozásoké, és közötti idõszakra e közigazgatási egységek száma már 22 (9-10. ábra). Azaz a Bodrogköz e vidéke saját erõforrásaiból már nem képes reprodukcióra. 7. ábra A természetes szaporodás a vizsgált térségben 1990/ között 8. ábra A természetes szaporodás a vizsgált térségben között 5

6 A térség magyarországi településein az 1990 és 2005-ös idõszakot vizsgálva több településen volt a születések száma kevesebb, mint a halálozásoké (23-ból 6 község és Cigánd esetében volt csak természetes szaporodás, a többi 16 településen természetes fogyásról kell beszélnünk; 7. ábra). Az azt megelõzõ évtized (1980 és 1989 közötti idõszak) során azonban minden településen természetes szaporodást regisztráltak (8. ábra) és 1999 között 13 településen indult el természetes fogyás, 2000 és 2005-ös idõszakot vizsgálva ehhez 4 másik község is csatlakozott, míg egy település esetében váltott át a korábbi természetes fogyás szaporodássá (Lácacséke; ábra). Az Alsó-Bodrogköz egészét tekintve itt is uralkodó folyamattá vált a természetes fogyás. 9 ábra A természetes szaporodás a vizsgált térségben között 10 ábra A természetes szaporodás a vizsgált térségben között 6

7 Vándorlási különbözet, A Felsõ-Bodrogközben 1990 és 2005 között a települések egyik felében vándorlási nyereség, másik felében pedig vándorlási veszteség volt megfigyelhetõ (11. ábra). Az elõbbiek azok közül a közigazgatási egységek közül kerültek ki, amelyek térbeli elhelyezkedésüket tekintve közelebb esnek Kassához (Košice) és 1989 között Királyhelmec (Krá¾ovský Chlmec) és Tiszacsernyõ (Èierna nad Tisou) kivételével minden településen negatív volt a vándorlási egyenleg (12. ábra) és 1999 között a 28-ból már csak 12, 2000 és 2005 idõszakot vizsgálva pedig csak 9 olyan közigazgatási egység volt, ahol veszteség volt tapasztalható a vándorlás tekintetében ( ábra). Ez utóbbi szakaszban már 19 településen az odavándorlás dominált, közülük is 8-nál ez 10 ezreléknél magasabb értékû volt. 11. ábra A vándorlási különbözet a vizsgált térségben között 12. ábra A vándorlási különbözet a vizsgált térségben között 7

8 Az Alsó-Bodrogközben 1990 és 2005 közötti idõszakra vonatkoztatva vándorlási nyereségrõl 7 településen beszélhetünk, 9 közigazgatási egység esetében veszteséget mutattak ki, a többi falu, város esetében gyakorlatilag nem volt jelentõs veszteség vagy gyarapodás a vándorlásból kifolyólag (11. ábra) és 1989 között Sárospatak és Alsóberecki kivételével mindenhol vándorlási veszteséget lehetett regisztrálni (12. ábra) és 1999 között 10 településen vándorlási nyereség tapasztalható, köztük Sárospatakon is, ahol ez idõben a népesség száma fogyott, ami tehát az erõteljes természetes fogyásnak volt köszönhetõ, és nem az elvándorlásnak. Ez idõszak alatt további 5 község és Cigánd esetében figyelhetõ meg negatív vándorlási egyenleg (13. ábra) és 2005 között már Sárospatakon is vándorlási veszteséget regisztráltak, 7 kisebb községben tapasztaltak vándorlási nyereséget, 2 esetében nem beszélhetünk jelentõs változásról a vándorlás tekintetében, míg a többi faluban (14 db) és Cigándon az elvándorlás figyelhetõ meg (14. ábra). 13. ábra A vándorlási különbözet a vizsgált térségben között 14. ábra A vándorlási különbözet a vizsgált térségben között 8

9 Korszerkezet A térség korszerkezete viszonylag kedvezõnek mondható, különösen a Bodrogköz magyarországi oldalán, ahol elegendõ gyermek születik ahhoz, hogy az idõsek és a fiatalok aránya demográfiai szempontból kedvezõ legyen. 1990/91-es népszámláláskor a vizsgált térség korfája harang alakú, ami 10 évvel késõbb már az elöregedés folyamatának megkezdõdésére utaló méhkas formára hasonlít ( ábra). A Felsõ-Bodrogközben 1991 és 2001 között nagyon lecsökkent a legfiatalabbak aránya. A 14 éves és annál fiatalabb gyermekek aránya a teljes népességen belül 10 év leforgása alatt 24,5%-ról 19,5%-ra esett vissza, míg a 60 éves és idõsebbek aránya 15,2%-ról 16,2%-ra emelkedett ábra A vizsgált térség korfája Sárospatak város nélkül, 1990/1991- és 2001-ben Az Alsó-Bodrogközben javuló tendencia figyelhetõ meg, amely, már az 1980-as években megkezdõdött, ennek következtében 2001-re a fiatalok aránya folyamatosan növekedett. Sárospatakon ezzel éppen ellentétes folyamat figyelhetõ meg, már 1980-as évektõl kedvezõtlen a gyermekek aránya, amely 2001-re még jobban lecsökken, a 0-4 évesek száma 1990-ben 955 fõ volt, 2001-ben már csak 618 kisgyermeket számoltak. Ezek a folyamatok azt mutatják, hogy a Felsõ-Bodrogközben egy-két kivételtõl eltekintve (ahol az elöregedési index kedvezõ, 18. ábra), valamint Sárospatakon, egyre inkább elöregszik a népesség és már nem lesz képes önerejébõl a reprodukcióra. Az Alsó- Bodrogközben, különösen a fiatal korösszetételû településeken, ahol 2001-ben a 14 éves és fiatalabb népesség aránya magasabb volt, mint a 60 éves és idõsebbek aránya (18. ábra), a lakosság természetes reprodukciója biztosított, amennyiben nem történik hirtelen nagyarányú elköltözés, ill. a gyermekvállalási kedv hirtelen lecsökkenése, vagy a szülõképes korúak nagyszámú elhalálozása. Ennek a kedvezõ demográfiai folyamatnak a hátterében az Alsó- Bodrogközben élõ cigány népesség pozitív szaporodási mutatói állnak. Elöregedés 1941-ben a teljes Bodrogköz korszerkezete jóval fiatalabb volt (17. ábra), az elöregedési index (100 fõ 14 éves és fiatalabb gyermekre hány fõ 60 éves és idõsebb felnõtt jut) értéke mindenütt 50 alatt volt, azaz a fiatal korosztály legalább duplája volt az idõsekének ben a Felsõ-Bodrogközben már csak 5 település esetében volt több a fiatalok száma, mint az idõseké. Ezek közül Tiszacsernyõn (Èierna nad Tisou) egészen fiatal a korösszetétel (az elöregedési index 2001-ben: 39,4). Az Alsó-Bodrogközben kilenc településen volt megfigyelhetõ a fiatalok magasabb száma. Igazán kedvezõtlen korösszetételt a Felsõ-Bodrogközben öt, az Alsó-Bodrogközben pedig csak három községben tapasztalhattunk (ahol az idõsek száma több, mint másfélszerese a fiatalokénak, a legkedvezõtlenebb az arány Szolnocskán - So¾nièka, Szinyéren - Svinice és Zalkodon; 18 ábra). 9

10 17. ábra Elöregedési index a vizsgált térség településein, ábra Elöregedési index a vizsgált térség településein, 2001 Iskolai végzettség Sárospatak, a térség hagyományosan is híres iskolavárosa, kiemelkedik környezetébõl lakosainak magasabb iskolázottságával (19. ábra). Ha a tisztított iskolázottsági mutatókat vesszük szemügyre, látható, hogy 2001-re a népesség legnagyobb része rendelkezik alapfokú végzettséggel, ez az arány a Felsõ-Bodrogközben kiemelkedõ, ahol a lakosok 97%-ának van legalább általános iskolai végzettsége. 10

11 19. ábra Az iskolai végzettség a vizsgált térségben, 2001 (tisztított iskolázottsági mutatók) Általánosan is elmondható, hogy a Bodrogköz szlovákiai részén élõknek magasabb az iskolai végzettsége, mint a magyarországi részen lakóknak, a legalább középfokú végzettségûek is arányaiban közel háromszor annyian vannak, mint az Alsó-Bodrogközben és a felsõfokú képzettséggel bírók aránya is magasabb valamivel (5,3% a Felsõ-, 3,2% az Alsó- Bodrogközben). Ennek oka valószínûleg abban rejlik, hogy Kassa (Košice) város agglomerációja benyúlik a Felsõ-Bodrogközbe, illetve két városkájával is javíthatja az iskolai végzettség átlagát ez a térség, míg a magyarországi oldalon csak Cigánd szerepel, mint újdonsült város, amelyikre kevésbé jellemzõek olyan városias tulajdonságok, mint a kiemelkedõ iskolázottsági mutatók. Az Alsó-Bodrogközben a 2001-es iskolai végzettséget össze tudjuk vetni korábbi adatokkal, illetve nemre megkülönböztetve is vannak adataink, ezek alapján a következõket tudjuk mondani: 1980-hoz képest a térségben kedvezõen alakult a helyzet, de Sárospatak kivételével még mindig az figyelhetõ meg, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya nagyon alacsony, mind a középiskolai, mind a felsõfokú végzettség esetében. A legidõsebb korosztályok esetében még a nõk iskolázottsága volt alacsonyabb, míg a fiatalok esetében már a nõk magasabb végzettsége jelentkezik. Gazdasági aktivitás A Bodrogköz esetében viszonylag szegény régióról beszélhetünk, néhol magas munkanélküliséggel, ami a Felsõ-Bodrogköz egyes településein kiemelkedõen kedvezõtlen értékkel bír. Vékén (Vojka) 2001-ben a munkanélküliség aránya meghaladta a 29% - ot, Szinyéren (Svinice) 23,21%, Leleszen (Leles) 22,68% Bodrogmezõn (Po¾any) 21,47% volt. Az említett falvak mindegyike a fõ útvonalakon kívül esik a Bodrogköz északi részében és jellemzõ rájuk a szegénység és a roma lakosok magas aránya. Ahol a térségben legalacsonyabb a munkanélküliség, (Kiskövesd (Malý Kamenec): 12,37%, Ágcsernyõ (Èierna): 12,17% és Bély (Biel): 12,93%), országos viszonylatban még ott is magas arányú munkanélküliségrõl kell beszélnünk. A régió legnagyobb munkaadója Tiszacsernyõ (Èierna nad Tisou), ez utóbb említett települések ennek a kisvárosnak a vonzáskörzetében találhatóak. A gazdasági aktivitás Sárospatakon és az Alsó-Bodrogköz többi településén egyértelmûen negatív fordulatot vett 1990 után, bár a jelenlegi helyzet a foglalkoztatottság és 11

12 a munkanélküliség szempontjából kedvezõbb képet mutat a Felsõ-Bodrogközben megfigyelhetõ állapotnál. A munkanélküliek aránya az Alsó-Bodrogközben a férfiak körében 10% feletti volt 2001-ben (Sárospatakon 5% körüli, a nõknél az arányok jelentõsen kisebbek), a foglalkoztatottság pedig az 1980-as állapothoz képest felére esett vissza (Sárospatakon ~16%-kal csökkent a férfi, és ~6%-kal lett kevesebb a nõi foglalkoztatottak aránya). Az eltartottak száma jelentõsen csak a nõk esetében változott, mégpedig csökkent. Ennek hátterében valószínûleg a háztartásbeli státuszban szereplõ feleségek számának csökkenése áll. Az inaktív keresõk aránya növekedett, amit nagyobbrészt az elöregedés, másrészt a gyermekvállalás miatt otthon maradt édesanyák számának emelkedése eredményezhetett ( ábra) ábra Gazdasági aktivitás az Alsó-Bodrogközben Sárospatak nélkül, illetve Sárospatakon 1980,2001 Foglalkozási szerkezet A Bodrogköz, a szerint, hogy lakosai mely gazdasági szektorban végzik tevékenységüket, a határ mentén láthatóan szétválik, más jellemzi a Felsõ - Bodrogközben élõk és más az Alsó - Bodrogközben élõk foglalkozási szerkezetét. A Felsõ Bodrogközben (22. ábra) 1991 után a mezõgazdaságban dolgozók 21%-os aránya 13%-ra esett vissza 2001-re. Az iparban foglalkoztatottak száma mindkét évben kevés és alig változott (1991:14,6, 2001: 13,6%). A tercier szektorban elhelyezkedõk aránya ben már kiugróan magas: 73,5%, de 1991-ben is a szolgáltatásban dolgozók jelentették a foglalkoztatottaknak több, mint a felét (64,4%). Az Alsó-Bodrogköz településein (23. ábra) (Sárospatakot nem számítva) a mezõgazdaság korábbi dominanciája (a munkavállalók közel fele itt kereste kenyerét) teljesen megszûnt, 2001-ben már csak 10%-uk élt meg a primer szektorból. A foglalkoztatottak innen az iparba, a szolgáltatásba vándoroltak, így az ezekben dolgozók aránya megnövekedett, és 2001-ben a tercier szektorban foglalkoztatottak csak néhány százalékkal voltak többen, mint az iparban dolgozók, de azok, akik ez utóbbiban keresték kenyerüket, azoknak nagyobb aránya kénytelen volt ingázni, mert munkahelye nem helyben volt található. Sárospatakon (24. ábra) a foglalkozási átrétegzõdés 1980 óta a következõképpen zajlott: a mezõgazdaságban dolgozók aránya 23%-ról 5%-ra esett vissza, 2001-ben az ebben a szektorban dolgozók nagyobb része magán a településen maradt. Az iparban dolgozók aránya szinte nem változott, és a kb. 35%-ban a szekunder szektorban dolgozók közül 2001-ben csak alig több, mint 5%, aki nem Sárospatakon végezte munkáját. A szolgáltatásban keresõk aránya nõtt majdnem 20%-kal, többségük szintén Patakon dolgozik. 12

13 22. ábra Foglalkozási szerkezet Felsõ-Bodrogközben 1991, ábra Foglalkozási szerkezet Alsó-Bodrogközben Sárospatak nélkül, illetve Sárospatakon 1980,2001 Etnikai-nyelvi összetétel A Felsõ Bodrogközben a legutóbbi népszámlálás idején (2001, 25. ábra) 76,9% (27.234) lakos döntött úgy, hogy magát magyar nemzetiségûnek vallja. Ugyanakkor a magyar anyanyelvûek aránya 86,9% ( fõ) volt. Nemzetiség ill. anyanyelv szerint a szlovákok száma (aránya) ill (18,7% ill. 11,5%), a cigányoké ill. 77 (3,2% ill. 0,2%), a hovatartozásukról nem nyilatkozóké, ismeretleneké 232 ill. 267 (0,7% ill. 0,8%) volt. Az etnikai összetételben számottevõ módosulás csupán az elmúlt évtizedekben figyelhetõ meg az államalkotó nemzet, a szlovákság, a viszonylag magas természetes szaporodású cigányság 13

14 javára és a magyarság rovására ben ezer fõnél népesebb magyar közösségek a városokon (Királyhelmec - Krá¾ovský Chlmec, Tiszacsernyõ - Èierna nad Tisou) kívül Bodrogszerdahelyen (Streda nad Bodrogom), Leleszen (Leles), Szomotoron (Somotor), Nagytárkányban (Ve¾ké Trakany), Kisgéresen (Malý Horeš) és Bélyen (Biel) élnek. A Felsõ- Bodrogköznek nincs ugyan szlovák többségû települése, de az 1946-ban alapított, hatalmas vasúti átkelõhelyen, Tiszacsernyõn (Èierna nad Tisou), és a vasúti, közúti Bodrog hídfõ közelében, Bodrogszerdahelyen (Streda nad Bodrogom) és Bodrogszögön (Klin nad Bodrogom) arányuk 33-39% közötti. Legtöbben (1.500 fõ körül) Királyhelmecen (Krá¾ovský Chlmec) és Tiszacsernyõn (Èierna nad Tisou) mondják magukat szlováknak. Legtöbb ( ) olyan magyar anyanyelvû, aki már jobbnak látta, hogy magát szlovák nemzetiségûnek vallja fõként a városokban és a vasúti fõvonal közelében fekvõ, jelentõs szlovák kolóniáknak otthont adó településen (Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom), Szomotor (Somotor), Bély (Biel)) él. A cigányság számának változását a Felsõ-Bodrogközben az önbevalláson alapuló népszámlálási (nemzetiségi és anyanyelvi) adatok, a csehszlovák népszámlálások idején végzett minõsítések, valamint különbözõ szakértõi becslések alapján követhetjük figyelemmel. Ez utóbbiak közül kiemelkedik az 1989-es becslés (Podolák 1998). A 2001-es népszámlálás idején fõ (a népesség 3,2%-a) mondta magát roma nemzetiségûnek. Amennyiben feltételezzük, hogy identitásukat hasonló mértékben vállalták, mint 1991-ben, amikor az 1989-es becsléshez képest csupán 23,9%-uk vallotta be nemzetiségét, akkor ben legalább cigánynak minõsíthetõ lakost feltételezhetünk a Felsõ-Bodrogközben, akik akkor az össznépesség 13.3%-át tették ki. Különösen nagy számban és arányban évszázadok óta a terület keleti részén élnek. A 2001-es népszámlálás idején 200-nál többen Királyhelmecen (Krá¾ovský Chlmec), Tiszacsernyõn (Èierna nad Tisou), Leleszen (Leles) és Battyánon (Bo any) vallották magukat cigánynak, míg arányuk Leleszen (Leles) (11,4%) volt a legnagyobb. Az Alsó-Bodrogköz a Kárpát-medence egyik leginkább magyar jelegû népesség lakta tája, ahol mind a mai 23 település területén a 9. századtól napjainkig (Dámóc kivételével) mindig a magyar lakosság alkotta a népesség többségét. A legutóbbi népszámlálás idején (2001) 91,3% ( fõ) vallotta magát magyar nemzetiségûnek, 97,7% ( fõ) magyar anyanyelvûnek. Nemzetiség ill. anyanyelv szerint a szlovákok száma (aránya) 12 ill. 3 (0,0%), a cigányoké ill. 36 (7,2% ill. 0,1%), a hovatartozásukról nem nyilatkozóké, ismeretleneké 426 ill. 773 (1,1% ill. 2,1%) volt. Az etnikai összetételben módosulás csupán az elmúlt évtizedekben figyelhetõ meg a viszonylag magas természetes szaporodású cigányság javára és a magyarság rovására. A cigányság számának változását az Alsó-Bodrogközben az önbevalláson alapuló népszámlálási (nemzetiségi és anyanyelvi) adatok, valamint különbözõ szakértõi becslések alapján követhetjük figyelemmel. Ez utóbbiak közül kiemelkednek a szocialista idõszakban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tanácsa mellett mûködõ ún. Cigány Koordinációs Bizottság (1984, évi települési szintû) becslései és az 1992-es szociológiai minõsítések (Kertesi- Kézdi, 1998). Az 1990-es népszámlálás idején an vallották magukat cigány nemzetiségûnek, míg az 1984-es, 1989-es és 1992-es becslés 3.838, ill cigány létérõl tudott. Ez azt jelentette, hogy akkor a környezet által cigánynak minõsítetteknek csupán 37%-a akarta magát cigány nemzetiségûnek vallani. A 2001-es népszámlálás idején a jelentõs természetes szaporodás miatt már fõ (a népesség 7,2%-a) mondta magát cigánynak. Amennyiben feltételezzük, hogy identitásukat hasonló mértékben vállalták mint 1990-ben, akkor 2001-ben legalább cigánynak minõsíthetõ lakost feltételezhetünk az Alsó-Bodrogközben, akik akkor az össznépesség 19%-át tették ki. Különösen nagy számban és arányban évszázadok óta a terület DK-i felében élnek. A 2001-es népszámlálás idején legtöbben Cigándon (576), Tiszakarádon (484), Sárospatakon (391) és Ricsén (277) vallották 14

15 magukat cigánynak, míg arányuk Lácacsékén (24,8%), Tiszacsermelyen (21,7%), Semjénen (21,1%) és Tiszakarádon (19,1%) volt a legnagyobb. A becslések szerint azonban Lácacsékén akkor a népesség 65%-át, Semjénen, Tiszacsermelyen, Tiszakarádon 50-55%-át, Cigándon, Dámócon és Ricsén a 38%-át is elérhették. 25. ábra A népesség száma és etnikai megoszlása a vizsgált térségben, 2001 Vallási-felekezeti összetétel A Felsõ-Bodrogközben elsõsorban az északi, Bodrog és Latorca közeli területek váltak római katolikus többségûvé. Az 1941-es népszámlálás idején a fõnyi népesség 35,8%- a ( fõ) vallotta magát római katolikusnak, 35% ( fõ) reformátusnak, 20,4% (5.972 fõ) görög katolikusnak és 7,7% (2.257 fõ) izraelitának. A II. világháborút, az 1948-as kommunista hatalomátvételt követõen, án Szovjetunióhoz, Romániához hasonlóan betiltották a görög katolikus egyházat, melynek eredményeként hívõi formailag ortodox-szá vagy római katolikussá váltak. A szocialista idõszak kezdetben rendkívül durva, késõbb enyhébb vallásüldözése, egyházellenessége miatt az 1980-as évekre tetemesen megnõtt azok aránya, akik magukat nem vallásosnak, vagy ateistának vallják. Ez az elvilágiasodási, szekularizációs folyamat az országos tendenciáknak megfelelõen leginkább a protestáns, legkevésbé a római katolikus közösségekben volt megfigyelhetõ. A rendszerváltozás után jóllehet a görög katolikus egyház mûködését ismét engedélyezték (melynek napjainkban legnagyobb befolyása Dobrán (Dobrá) és Bodrogmezõn (Po¾any) van), de hajdani hívõinek és azok utódainak tetemes része már megmaradt római katolikusnak. Ennek is köszönhetõ, hogy a 2001-es népszámlálás idején a lakosnak már 47,1%-a ( fõ) tekintette magát római és csupán 15,1% (5.336 fõ) görög katolikusnak (26. ábra). A tetemes elvilágiasodás miatt a reformátusok aránya 2001-ben 29%-ra csökkent (1941: 35%), jelentõsebb falvai Ágcsernyõ (Èierna), Kis (Malý Horeš) és Nagygéres (Ve¾ký Horeš), Kis (Malý Kamenec) és Nagykövesd (Ve¾ký Kamenec), Örös (Strážne) és Szentes (Svätuše). A hajdanában jelentõs izraelita hitközséghez csupán 13 fõ jelzett kötõdést. Az összlakosság 6,9%-a, lakos pedig már elvilágiasodottnak, egyházakhoz nem kötõdõnek vallotta magát. Arányuk az újonnan létrejött Tiszacsernyõn és a megbolygatott társadalmú, 15

16 számos telepesnek otthont adó faluban (pl. Bodrogszerdahely - Streda nad Bodrogom, Szomotor - Somotor) volt a legmagasabb (13-14%). Az Alsó-Bodrogközben elsõsorban a nyugati részek váltak római katolikus többségûvé, maga a híres református iskolaváros, Sárospatak is, 1910-ben. Az 1941-es népszámlálás idején az fõnyi népesség 48,7%-a ( fõ) vallotta magát reformátusnak, 29% ( fõ) római, 17,4% (9.017 fõ) görög katolikusnak és 4,1% (2.144 fõ) izraelitának ben a zsidókat Sátoraljaújhelyre, majd német haláltáborokba (fõként Auschwitzba) deportálták, akiknek legfeljebb tizede élte túl a Holocaustot. A szocialista idõszak kezdetben rendkívül durva, késõbb enyhébb vallásüldözése, egyházellenessége miatt az 1980-as évekre tetemesen megnõtt azok aránya, akik magukat nem vallásosnak, vagy ateistának vallják. Ez az elvilágiasodási, szekularizációs folyamat az országos tendenciáknak megfelelõen leginkább a református, legkevésbé a római katolikus közösségekben volt megfigyelhetõ. Ennek is köszönhetõ, hogy a 2001-es népszámlálás idején (26. ábra) a lakosnak már csak 44,1%-a ( fõ) tekintette magát reformátusnak, 15,4% (5.802 fõ) görög katolikusnak. Ugyanakkor a római katolikusoknak sikerült 1941-es arányukat (29%) stabilizálniuk. A hajdanában jelentõs izraelita hitközséghez csupán 6 fõ jelzett kötõdést. Az összlakosság közel 11%-a, lakos pedig már elvilágiasodottnak, egyházakhoz nem kötõdõnek vallotta magát. Arányuk a református dominanciájú, jelentõs cigány lakosságú területeken volt a legmagasabb (10-30%): pl. Ricse, Cigánd, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád. A 23 alsó-bodrogközi településbõl 17-ben a reformátusok, ötben a római katolikusok, egyben (Dámócon, a hajdani ruszin) görög katolikusok alkotják a hívõk többségét. A római katolikusok száma a nyugati részeken (Sárospatakon, Györgytarlón, és az 1950-ig Szabolcs megyéhez tartozó Kenézlõn, Vissen és Zalkodon) haladja meg (abszolút vagy relatív mértékben) a többiekét ben 73 ezer lakosú Bodrogköz már csak 36,8%-ban (1941-ben 43,8%) református, míg a relatív többséget (37,9%-ot) már a római katolikusok jelentik. A reformátusnak 38,2%-a, a római katolikusnak 60,3%-a, a görög katolikusnak 48%-a él a szlovákiai oldalon. 26. ábra Vallási megoszlás a vizsgált térségben,

17 Térszerkezet; Ipar és szolgáltató szektor; Turizmus Egy adott területi egység térszerkezetének alakulását nagyban meghatározza a települések közötti kapcsolatok szintje (erõssége, gyengesége), a funkciók (alap-és elemi, központi) térbeli eloszlása, valamint azok fejlõdése, változása. Ezek közül kiemelkedõ szerep van azon szektoroknak, melyek a foglalkoztatási szerkezetben töltenek be jelentõs szerepet. Napjainkban, a foglalkozási átrétegzõdés alapján, az ipari és szolgáltató szektor emelhetõ ki, mint jelentõs munkalehetõséget biztosító zóna, ezen belül megfigyelhetõ a turizmus ágazat felértékelõdése. Mivel az Alsó-Bodrogköz közlekedési szempontból forgalmi árnyékban fekszik, ezért az egyik legfontosabb kérdés a túlélés szempontjából, hogy milyen lehetõségek vannak arra, hogy az itt élõk helyben munkát vállalhassanak után az egyik remény erre az volt, hogy egyéni vállalkozásba kezdenek, vagy alkalmazásba kerülnek egy nagyobb társas vállalkozás keretében. A térségben mûködõ vállalkozások legtöbbje mezõgazdasági és kereskedelmi jellegû, ami a Bodrogköz adottságait mutatja. A foglalkoztatás oldaláról nézve megállapítható, hogy azok a vállalkozások vannak döntõ többségben, amelyeknél 1-9 fõt alkalmaznak. Az fõt foglalkoztató vállalkozások már jóval kisebb számban jelentkeznek, és fõként a nagyobb településekhez kötõdnek. Ami a térség elzártságát alátámasztja, hogy nincs egyik településen sem olyan vállalkozás, amely 250 fõnél több embert alkalmazna. A szocio-ökonómiai vizsgálat segítségével részletesebb képet kaphatunk a megélhetés e formájáról. A megkérdezettek 77 %-a válaszolta, hogy nem kezdene már vállalkozásba, ami azt mutatja, hogy 1990 után, akiknek szándékában állt az már megtette és vállalkozott, ill. ha nem, akkor már nem is akar ilyen tevékenységbe kezdeni. Azonban minden településen voltak olyanok, akik igennel válaszoltak, az õ arányuk jelentõsen eltér a Bodrogköz két részén. A magyar településeken élõk mindössze 16,3% válaszolt igennel, míg a szlovákiai részen ez az arány 27,6%. Az eltérés fõként az adózási feltételek és kedvezmények különbözõsége miatt alakul így. A válaszadók között voltak olyanok, akik már maguk is vállalkozók. Akik igennel válaszoltak, vagy jelezték, hogy már most is vállalkoznak, azoknak feltettük a kérdést, hogy milyen jellegû a tevékenységük? Megállapítható a 27. ábra alapján, hogy azok, akik azt válaszolták, hogy nincs még kialakult elképzelésük, nem valószínû, hogy a közeljövõben belevágnak valamibe (17%). Legtöbben az idegenforgalmi vállalkozást jelölték meg (25%), a második helyen a kereskedelmi (23%), harmadik helyen a mezõgazdasági (15%) jellegû vállalkozás végzett, míg a sereghajtó az ipari tevékenységgel foglalkozó lett (8%). Az egyes vállalkozási típusokon belül az idegenforgalmi jellegûeknél a falusi turizmushoz kötõdõek vezetnek (44%), míg a szálloda és vendéglátói formák állnak a második helyen. Ezen kívül megjelentek még a horgászathoz, a hagyományos és modern kézmûves tevékenységekhez, az iskolás gyerekek táboroztatáshoz, az egyéb szórakoztatáshoz és az egészségügyi turizmushoz kapcsolódó formák is. A mezõgazdasági vállalkozások közül a legtöbb (61,5%) növénytermesztéssel foglalkozik, az állattenyésztés 30,8%-ot ad, míg harmadik helyen megjelenik egy új ágazat (7,7%), a gyógynövénytermesztés. Ez utóbbival több településen is foglalkoznak: Sárospatak, Vajdácska, Ricse, Tiszacsermely, Tiszakarád, Györgytarló, Kenézlõ, Viss. A kereskedelmi jellegû vállalkozások közül elsõ helyen a ruházati cikkeket árusító üzletek állnak, míg második az élelmiszer és virágkereskedés, harmadik helyen pedig iparcikk kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, valamint a mezõgazdasági termékeket árusító üzletek állnak. 17

18 Az ipari vállalkozások megoszlásában elsõ az építõipari és könnyûipari vállalkozási típus. Egyenlõ arányban jelenik meg a nehézipari vállalkozás, valamint az elektronikai jellegû üzlet. 27. ábra. A tervezett és már mûködõ vállalkozások megoszlása jellegük szerint (empirikus vizsgálat). Az emberek általános megítélése szerint az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek azok, melyek a jövõ szempontjából számottevõ munkaalkalmat és megélhetési lehetõséget nyújtanak. Az Alsó-Bodrogközben kereskedelmi szálláshellyel csak két település rendelkezik, az egyik Pácin, a másik Sárospatak. Az elõbbinél a férõhelyek száma 30, míg az utóbbinál A hivatalos statisztika szerint ezen kívül a térségben lehetõség van még arra is, hogy magánszálláson, falusi szállásadás keretében töltsük el az éjszakát. A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, ha terepbejárás során vesszük számba a lehetõségeket. Az Alsó-Bodrogközben turistaházban, panzióban is kaphatunk szállást. Ezen kívül kempingezhetünk is, valamint több településen az iskolában nyújtanak elhelyezést. Kisebb csoportok szállást kaphatnak a tájházakban és faluházakban, erre alkalom nyílik Cigándon, Ricsén, Zalkodon, Kenézlõn és Györgytarlón. A programok is változatosak, a nagyobb nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken kívül, érdemes ellátogatni a falunapokra. Horgászhatnak és strandolhatnak a Bodrogközbe érkezõ vendégek, ezen kívül lovagoltatásra és sétakocsikázásra is van lehetõség. Határátkelõ Pácinban, komp Zemplénagárdon mûködik. Nagyon rossz a helyzet az elszállásolás területén a Felsõ-Bodrogközben, ez csak Királyhelmecen (Krá¾ovský Chlmec) és Bodrogmezõn (Po¾any) lehetséges. Úgyszintén rekreációs turistaházzal csak nagyon kevés lakos rendelkezik ebben a térségben, ez szorosan összefügg a régió gazdasági helyzetével. Az empirikus felvételezés során szerepelt a kérdések között, hogy ha lehetõsége lenne rá, adna-e ki szobát turisták számára? A válaszadók 70%-a a kérdésre nemmel felelt, 22% igennel és 6% mondta azt, hogy tervezi a dolgot, de ehhez még átalakításokra van szüksége. Az utóbbi csoportból azonban az átalakításhoz szükséges pénzzel csak kis részük rendelkezik. Összességében megállapítható, hogy a Bodrogköz turisztikai lehetõségei adottak és a jobb kihasználás esélyei megvannak. 18

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Baranyi Béla A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Bevezetés A z eurointegrációs folyamatok új kihívásaira való tekintettel mára minden, a határon átnyúló kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete MÓZER PÉTER Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete Az év elején megjelent a Tárki Monitor Jelentések új kötete. A Jelentés több témakör mentén mutatja be és elemzi a magyar társadalmat. A Monitor-vizsgálat

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián.

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. Gyurgyik László A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG SZERKEZETI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 1 E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. A mai konferencia a határon túli ság

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban 2007/54 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Gyõri Igazgatósága www.ksh.hu I. évfolyam. 54. szám 2007. október 4. A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban A tartalomból

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk hanem egyes helyeken koncentrálódnak (1.7 térkép). Ezeken a területeken meg kell tisztítani a környezetet és meg kell akadályozni a további károk okozását. De nem kevésbé fontos az sem, hogy meg kell elõzni

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

A TISZAMENTE JELLEGADÓ KISTÉRSÉGEI *

A TISZAMENTE JELLEGADÓ KISTÉRSÉGEI * KISS JÁNOS PÉTER LŐCSEI HAJNALKA A TISZAMENTE JELLEGADÓ KISTÉRSÉGEI * A Regionális Tudományi Tanulmányok 9. kötetében átfogóan értékelést adtunk közre az Alföld, fejlődési esélyeiről 1. Jelen tanulmányban

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2010. január 11. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4

Részletesebben

Szlovákia településszerkezete a 21. században 1

Szlovákia településszerkezete a 21. században 1 Szlovákia településszerkezete a 21. században 1 Horeczki Réka Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Absztrakt A kutatásom célja, hogy

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK 5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

A kistelepülések helyzete az Alföldön

A kistelepülések helyzete az Alföldön A kistelepülések helyzete az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal Szeged 2009. augusztus Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-261-9 (internet) ISBN 978-963-235-260-2 (nyomdai) Felelős

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben