A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN"

Átírás

1 DR. VASVÁRI FERENC A KOCKÁZATKEZELÉSI MÓDSZEREK A NATO-BAN A 2. Biztonságtudományi Világkongresszus (2 nd World Congress on Safety Science) témája az emberi élet, a környezet és a működés-fenntartás kockázatainak elemzése volt. A kongresszus egyik hangsúlya arra helyeződött, hogy a megbízhatóság elmélet már több évtizedes tudományát alkalmazva a bekövetkezések valószínűségére (gyakoriságára) alapozva vizsgálni kell a kár nagyságát, a hibák következményeit, az okozott veszteségeket és kártételeit, amelynek megoldására a kialakulóban lévő kockázatelmélet keresi a válaszokat. Több szekcióban vizsgálták és tudományos módszerekkel elemezték a kockázatelmélet, a kockázati határértékek, az elfogadható kockázatok és az ember mint kockázati tényező témakörét. A kongresszus összegzése, záró eredménye az volt, hogy a biztonság egy és oszthatatlan, az élet minden területére kiterjedő, ezért a tárgyalt problémákat, a kockázati tényezőket a priori feladatként kell kezelni, és az eredményeket nemzetközi együttműködésben, az ember biztonságát szolgáló közös etikai alapokon kell biztosítani [1]. Az EBESZ évi konferenciáján a térségben megállapítható biztonsági kockázatok és kihívások [2] címszó alatt a veszélyforrásokat, a fenyegetéseket 5 csoportra osztották, (a politikai-katonai, az emberi dimenzió, a gazdasági, a szociális, a környezetvédelem terén), ezen belül pedig összességében közel 50 veszélyeztető tényezőt vettek alapul, amelyek a NATO tevékenységeire is kihatással vannak. E veszélyek megállapítása, megfogalmazása, vizsgálata, elemzése, egyeztetése a biztonságpolitika feladata, feloldása, csökkentése pedig a diplomácia területére tartozik. Tanúi vagyunk az ENSZ katonai miszsziók és a NATO békeműveletek sok éves folyamatának, a kockázatok kezelését biztosító, garantáló katonai eszközöknek, megoldásoknak is. A NATO Nemzetközi Titkárság Tudományos és Környezetvédelmi Ügyek Főosztályának feladata a modern társadalmi kihívások elemzése, ezen belül az egészségi és technológiai kockázatok kísérleti tanulmányi programjának elkészítése, kiemelt projektek fejlesztése, különösen a környezetvédelmi ügyek terén [3]. A röviden bemutatott nemzetközi összefogás alapján látható, hogy szinte az élet minden területén vizsgálják a kockázatok értékelésével és kezelésével a veszélyek, ártalmak csökkentésének lehetőségeit, a minőség biztosításának feltételeit. E tanulmány csak a reálfolyamatokat (gyártás, szolgáltatás, 168

2 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY logisztika), az anyag, az energia, az információ, a technikai rendszer, valamint együttes működési folyamatait és azok kapcsolatait vázolja fel. A NATO TUDOMÁNYOS PROGRAMJA A NATO Tudományos Ügyek Osztálya által kiadott Útmutató ismerteti és részletezi a tudományterületeket, a kutatási témaköröket, a NATO tudományos programját [4]. A program a Biztonsággal összefüggő civil tudomány és technológia fejezetében, külön témakörben jeleníti meg a kockázatértékelés kutatási programját, amelyben a módszerek tökéletesítését, új eljárások kutatási feladatait tűzi ki célul. A módszerek széles körű alkalmazása más területeken is megjelenik, mint például a műszaki tudományokban, a rendszer-tudományokban, a környezetvédelemben, a humán faktorokban, a biztonsági tudományokban. A hatékony módszereket, a kutatási eredményeket, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítását széles körű participációban lefolytatott kurzusokon, haladó szintű munkaműhelyekben vitatják meg a szakértők a különböző kockázatértékelési, kockázatkezelési példák megoldása alapján. Az elért eredmények a publikációkból, a közzétett információkból hasznosíthatók, amelyek elérhetők a NATO tudományos világhálón ( science). A NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A NATO minőségbiztosítási rendszerén belül hazánkban is alkalmazzák a NATO Útmutatót a kormányzat minőségbiztosítási programjához. Az AQAP 170 (Allied Quality Assurance Publication Szövetségi minőségbiztosítási kiadvány) határozza meg a minőségbiztosítás elveit, követelményeit, módszereit, s benne külön fejezetben tárgyalja a kockázati faktor figyelembe vételét, a kockázatok elemzési-, értékelési-, ellenőrzési elveit, területeit. A NATO szabványosítási rendszerén belül az AQAP 170 Útmutató megvalósításának eszköze a STANAG 4107 (Standardization Agreement Szabványosítási egyezmény), amely segítséget nyújt a minőségbiztosítás végrehajtásához és a megoldási lehetőségekhez. Ez a szabványosítási egyezmény a NATO egyik legfontosabb alapegyezménye, amely a kormányzati minőségbiztosítás elveinek kölcsönös elfogadását tárgyalja, meghatározza a szakkifejezéseket, követelményeket, rögzíti azokat a folyamatokat és eljárásokat, amelyek szerint a NATO tagországok elfogadják egymás védelmi, haditechnikai/hadfelszerelési termékeinek biztosított minőségét [5]. 169

3 Az AQAP 170 Útmutató C-melléklete határozza meg a kockázatelemzés, a kiértékelés és az ellenőrzés feladatait, módszereit, amelyből néhány gondolatot kiragadva egy-egy fejezetére hívjuk fel a figyelmet. [6] A kockázatkezelés egy eljárás, amely a kockázatokat elemzi, kiértékeli, ellenőrzi, vagy a nemkívánatos esemény, hatás előfordulási valószínűségének csökkentését célozza. A kockázati területek, nézőpontok magukba foglalják: a tudományos, az üzleti, a technológiai, a kereskedelmi, a mérnöki, a politikai, a beszerzési, a nemzetközi együttműködési stb. területeket, formákat. A minőségbiztosítás két fő területet emel ki: a gyártmány és a szállító kockázatait. A gyártmány (termék) jellemzője a bonyolultság foka, a tudományos eredmények megvalósulási színvonala. A gyártó (szállító) jellemzője a minőségbiztosítási rendszer színvonala, amellyel elősegíti a követelmények teljesítését. A minőségbiztosítás kockázatai A termékkel kapcsolatos kockázatok lehetnek általában a bizonyítottság és a megvalósíthatóság tudományos, egzakt elfogadhatósága, az előállíthatóság, a technológia realizálhatósága, továbbá a mérnöki feltételek (a tervezhetőség, az előállítói kapacitás, a műszaki-technikai követelmények, a termékellenőrzés stb.) megléte, valamint a használat közbeni (üzemeltethetőség, megbízhatóság, élettartam, karbantartás, szerviz stb.) feltételek biztosítása. A gyártóval kapcsolatos kockázatok lehetnek: a beszerzési referenciák (beszállítók értékelése, a beszállítók száma, alvállalkozók köre, a helyettesítő termékek skálája stb.), továbbá az üzleti működés színvonala (a vállalat irányítása, a pénzügyi, jogi, adminisztratív irányítás stabilitása stb.), valamint a kereskedelmi kapcsolatok rendszere (piaci helyzete, árszínvonal stb.). A hadfelszerelési eszközök beszerzése során, a megbízásos minőségbiztosítási tevékenységben kockázatkezelés szükséges, ha a gyártmány megfelelősége végellenőrzéssel nem állapítható meg, vagy a gyártó kockázati faktorai csökkenthetők. A minőségügyi rendszer kockázati szempontú kérdései: az ISO vagy az AQAP szerinti tanúsítás megtörtént-e? a felügyeleti vizsgálat a szerződéskötés előtt megtörtént-e? Mikor és mi az eredménye? korábbi szerződések teljesítették-e a minőségbiztosítás AQAP követelményeit? a szükséges minőségi vizsgálatok auditálásai megtörténtek-e? 170

4 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY A kockázatelemzés, kiértékelés, ellenőrzés vizsgálati folyamatának egy lehetséges részletezése kockázatok azonosítása és elemzése; különböző kockázatok közötti függés azonosítása; kockázatok prioritása vagy rangsorolása; fejlesztés kockázatkezelési terve; kockázatok számításának, csökkentésének lehetőségei; összevont érdekeltségek szerinti közös kockázati információk; kockázati információk feldolgozása, a fejlesztési lehetőség jelzése; kockázatkezelés adatbázisának karbantartása; kockázati jelentések bemutatása szakértői értekezleten; termékek kockázati információinak előrejelzése. A kockázatok azonosítása Az azonosítás vonatkozik a kockázatok osztályozásának, előidéző okainak, előjeleinek, jellemzőinek keresésére és megfontolására, továbbá a kockázatok közötti kapcsolatok, összefüggések feltárására. Az osztályozás segít az ismétlődő kockázatok egyszerűsítésében, a meghatározásban, a kategorizálásban, a lista elkészítésében. Ezzel egyesített képet kapunk a rendszerről, információkat biztosítunk a kockázatkezelés eljárásához, az elsődleges kockázatok minimalizálásához. Jól elválaszthatók a gyártmány (termelés, technológia, vizsgálat stb.) kockázatai a szervezés (struktúra, ellátás, szállítás stb.) problémáitól. A potenciális kockázat azonosításához, osztályozásához különböző forrásokat használhatunk, például módszertani fejezetekből, kérdéscsoportokból vagy kérdőívekből álló listákat alkalmazhatunk. A vizsgálatok során a teljes kockázat fogalomköre magába foglalja: az azonosított-, az elfogadható, a nem elfogadható, a nem azonosított, valamint a fennmaradó kockázatokat. A kritikus feladat mindig a nem azonosított és a fennmaradó faktorokból eredő bizonytalanságok becslése, azokra vonatkozó intézkedések megtétele, a felelősség vállalása. A kockázati eljárást figyelembe vevő területek kérdései a) Mérnöki kockázatok. Milyen területeken keletkeznek, vagy foglalhatnak magukba kockázati elemeket a kutatás-fejlesztés, a termelés, a gyártás, a vizsgálat, a szerviz tevékenységei? Vannak-e olyan kockázati elemek, amelyeket nem tudunk definiálni az elfogadott technikai előírásban? 171

5 Milyen különbség van az elfogadott, jóváhagyott vizsgálat (tesztelés) és a tervezett üzemeltetési környezet között? Látható, hogy a tervezéshez, a gyártáshoz, valamint a felhasználhatósághoz hasznos segédeszközt nyújt a kockázati eljárás alkalmazása. b) Ellátás, szolgáltatás kockázatai. Melyek az ellátás elfogadhatóságának a határai? Mely szolgáltatások fordulnak elő ritkán? Mitől függ az ellátás folyamatossága? Melyek az ellátás alternatív területei? Tudunk-e alternatív anyagokat használni? Milyen helyettesítések nem engedhetők meg, mert veszteséget okoznak, veszélyt keltenek, bírságot vonhatnak maguk után? c) Technikai kockázatok. Fel kell tárni és meg kell határozni a lehetséges tervezési, gyártási, kezelői, minősítési és karbantartási problémák vizsgálatában a szükséges határokat. Kockázati faktor lehet a nem szabatos, pontatlan előírásban, a technika kezelésének bizonytalanságában, az elavultságában, a technika ellenőrzésében. A bonyolult, összefüggő problémák megoldása is rejthet technikai kockázatokat. d) Támogatás kockázatai. Vizsgálni kell, hogy milyen bizonytalansági mérték kapcsolható a támogatás, a karbantartás, a váltás, csere képességéhez, továbbá a kockázatkezelési módszerek hogyan fokozzák a támogatás tervét a gyakorlatban? Mint láthatjuk a bemutatott módszerekből, a NATO minőségbiztosítási rendszerében jelentős szerepet játszik a kockázati faktorok elemzési, értékelési, ellenőrzési elveinek gyakorlati alkalmazása, amely fokozottan segíti elő a védelmi eszközök, technológiák fejlődését, hatékonyságának növelését. A NATO INFORMÁCIÓVÉDELMI RENDSZEREI A kérdéskör több részre osztható, amelyekben a szakmai részletek nélkül csak megemlítem a komplex területek összetevőinek egy részét. E fejezetben az angol security szó jelentését a biztonsággal, a biztonság megóvásával, a biztonság védelmével értelmezzük, ezért egyszerűsítve a védelem szót használjuk. Az informatikai védelem A biztonsági védelem fontos része az informatikai védelem, az INFOSEC (Information Systems Security Informatikai rendszerek védelme), amelynek al- 172

6 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY kotó eleme a kockázatkezelés. A biztonság és titokvédelem a NATO szabályai szerint az alapos, körültekintő kockázatkezelésre épül. A szükséges védelem kialakításához, biztosításához kiinduló szempontokat adnak a fenyegetettség és sebezhetőség feltárása, számbavétele, a kockázati tényezők meghatározása és besorolása (priorálása), valamint a védelmi intézkedések pozitív vagy negatív torzító szinergikus hatásainak elemzése. Hagyományos tényezők pl. az ipari kémkedés, szabotázsakciók, felforgató tevékenységek, szándékos fertőző vírusok által keltett adatsérülések stb., amelyek megállapításakor (számításba vételekor) fontos szempont a forrás, a motiváció és a célpont(ok) megállapítása. A NATO Biztonsági Hivatal adatai szerint a veszélyforrások több mint 80%-át a belső személyek tevékenysége (szakmai hiba, harag, sértődöttség, megbízhatatlanság stb.) teszi ki. Helyes kockázatkezeléssel, intézkedésekkel csökkenthető, megelőzhető az információveszteség vagy más zavarok keletkezése [7]. Minden szoftvert és adathordozót csak megfelelő ellenőrzés után szabad felhasználni (NATO ajánlás!). A teljes rendszer áttekintésére itt nincs lehetőség, csak a fizikai biztonság követelményeire utalunk, amelyek alapját a kockázatok elemzése és kezelése adja meg. Pl. biztonsági területek és zónáik behatárolása, ki- és beléptetés ellenőrzése, a tároló eszközök, a rálátás és a lehallgatás elleni védelem, a berendezések védelme, a kezelők, munkatársak kiválasztása, ellenőrzése stb. Látható, hogy vannak nyilvánvaló és rejtett kockázati tényezők, amelyek állandó figyelése, kiszűrése folyamatos munkát igényel. Az Informatikai Biztonsági Koncepció kidolgozásában jól hasznosítható a CRAMM (Conception Risk Analysis and Management Method Kockázatelemzés és kezelés módszertana), amely szerint fel kell tárni a védelmi igényt, továbbá elemezni kell a fenyegetettséget, a gyenge pontokat. Az adatok alapján elkészülhet a kockázati mátrix, vagy más matematikai módszerek kiértékelésével meghatározhatók és besorolhatók a kockázatok kezelésének feladatai. Kommunikáció védelem A NATO AAP 3 (A) (Allied Administratív Publication Szövetséges adminisztratív kiadvány) dokumentuma részletezi és meghatározza a COMSEC (Communication Security Kommunikációvédelem) fejezetben a védelmi (biztonsági) rendszereket. Ismerteti a követelményeket a CRYPTOSEC (Cryptography Security Rejtjelzés védelme), valamint a TRANSEC (Transmission Security Átviteli utak védelme), továbbá az EMSEC (Emission Security Kisugárzás védelme) fejezetekben. A COMSEC struktúrájába tartozik az eljárás-, a fizikai, személyi, valamint a dokumentumvédelem. A COMPUSEC (Computer Security Számítástechnikai védelem) a hardver, a firmver és a szoftver kérdéseivel foglalkozik. 173

7 A fenti területek közös kockázatelemzési és értékelési feladatai általában: a támadás, a fenyegetettség, a sebezhetőség és az elviselhetőség értékeinek megállapítása, vizsgálata. Ki kell hangsúlyozni, hogy az információs rendszert károsító sikeres (veszély) támadás kára szélesebb körű (pl. politikai, stratégiai, taktikai, erkölcsi stb.) értelmet fejezhet ki, amelyeket pénzben vagy materiálisan kifejezni nehézkes, mint más esetekben, amikor a szűken vett anyagi, gazdasági értelmezés jól definiálható. Meg kell említeni, hogy a két témakör a polgári életben is tapasztalható tendenciáknak megfelelően (a szakterületek konvergenciája szerint) egyre jobban integrálódik és ez által közösen kezelendő. Az AAP 31(A) dokumentuma is tükrözi ezt a törekvést a CIS (Communication and Information System Híradó és informatikai rendszer) kifejezésével. Az előbbiek funkcionális területekre (vezetés, logisztika, fegyvernemi rendszerek stb.) vetítéséből itt csak a felderítés, hírszerzés területét emelem ki Botz László altábornagy véleménye alapján (Zsalakó István riportja nyomán) [8]. A felderítés és hírszerzés fokozódó feladatainak védelmi szükségességét, a kockázati faktorok elemzésének fontosságát az alábbiak bizonyítják. A konkrét katonai fenyegetések helyett előtérbe kerültek a veszélytényezők, a kockázati faktorok és a kihívások, a jelzések időbeni felismerésének szükségessége. A felderítés tevékenysége egyre inkább a válságok, feszültségek, konfliktusok előrejelzésére, összetett okainak feltárására, az instabilitás kialakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálatára koncentrál. A NATO-n belül az együttműködés alapja a bizalom, módszere pedig az adatok és az elemzett, értékelt információk, a vélemények megosztása. A helyes kockázatértékeléshez információkra, helyzetképre, háttérismeretre, oknyomozásra, az események dinamikájának megértésére, az összefüggések feltárására, a következmények előre látására, azaz felderítésre, hírszerzésre van szükség. Az előrelátásból eredő információkat azután a szövetségi biztonságpolitika használja fel és teszi meg a lépéseit, elsősorban a diplomácia lehetőségeit alkalmazva. Úgy gondolom, hogy a NATO információs rendszereinek ilyen összefogása, komplexen kezelt kockázatértékelésének bemutatása az esetleges szakmai hiányosságok mellett is, tükrözi a NATO ez irányú feladatainak eredményeit. A VÉDELMI ESZKÖZÖK AKVIZÍCIÓJÁNAK KOCKÁZATKEZELÉSE A témakör alapja a NATO minőségbiztosítási rendszerénél említett AQAP 170 jelzetű Útmutató C 1 melléklete, amely alapelveket, módszertani lépéseket tartalmaz. 174

8 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY Az USA Védelmi Minisztériumának meghatározása szerint az akvizíció, a beszerzés témaköre összefogja: a haditechnikai (fegyverzeti) rendszerek és eszközök, valamint anyagok kutatási-fejlesztési, azok vizsgálati (tesztelési), a gyártmány vagy létesítmény fenntartási, minőségbiztosítási, továbbá logisztikai és vezetési feladatait. A nemzetközi védelmi beszerzés összefogását, a legjobb megközelítését segíti elő az Útmutató [9], amelyet az USA Védelmi Minisztériumának szakemberei a NATO tagországokban munkaműhely-jellegű tanfolyamon ismertetnek. A metodika több napos tárgyalása után a résztvevők kockázatkezelési tervet készítenek a következő szempontok szerint: (1) kockázatterv, (2) kockázatbecslés, (3) kockázatkezelés (csökkentés), (4) kockázat követés (figyelés), (5) kockázat dokumentálása. Az egy hetes tanfolyamra a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatalában 2001 májusában került sor. A tanfolyam hat fejezetben tárgyalta a témakört: 1. Kockázatkezelés áttekintése, fogalmak, definíciók, területek, felelősség stb. 2. Kockázatkezelés tervezése, feladatok, területek, határidők, programok. 3. Kockázatok értékelése, területei, azonosítás, elemzés, osztályozás, besorolás. 4. Kockázatok kezelése, kritériumok, lehetőségek, ellenőrzés, elkerülés, elfogadás. 5. Kockázatok nyomon követése, ellenőrzése, eljárása, technikája, költsége, határideje stb. 6. Kockázat kezelés dokumentációja, a vezetés felelőssége, kapcsolatok rendje stb. KOCKÁZATKEZELÉS Fogalmak, definíciók (1) Tervezés (2) Értékelés (becslés) azonosítás, elemzés (3) Kezelés (4) Követés (5) Dokumentáció (6) 1. sz. ábra. A tematika elvi sémája Az ábrából látható, hogy a dokumentálás végigkíséri a teljes folyamatot. 175

9 A kritikai elemző eljárás területei és mintái: Kutatás-fejlesztés, Vizsgálat, Gyártmány, Létesítmény, Logisztika, Vezetés. (Itt most csak a Logisztika és a Vezetés vizsgálatát emelem ki.) Logisztika Logisztikai támogatás elemzése Humánerőforrás, személyzet Támogatás felszerelésének vizsgálata Képzés felszerelései és anyagai Tartalékok Vezetés Vezetési stratégia Személyi felelősség Vezetési adatok Technikai kockázatok értékelése Vezetés akadályai A tanfolyam által biztosított CD több ezer információt tartalmaz, valamint választási lehetőségeket, javaslatokat, formanyomtatványokat mutat be. A kockázati szintek felállításához automatikusan állítja be a megengedett szinteket és sorolja be azokat. Például az általános fegyverzeti rendszerekre 5 programban lehet felépíteni a vizsgálatokat a megbízhatósági faktorok, a különböző kritériumok, prioritások stb. szerint. Kiemelten kell vizsgálni a beszerzendő fegyverrendszerek teljes élettartam költségeinek időbeni alakulását, annak kockázati elemeit, amelyek módszereit 1993-ban az USA gazdaságmérnöki tanfolyama ismertetett [10]. Megállapítható, hogy ez a közös szakmai nyelv, a fogalmak és a definíciók egységes értelmezése és az elemzési metodika nagyban hozzájárul a NATO magas szintű egységes fegyverzeti rendszereinek, védelmi gyártmányainak és anyagainak kialakításához, a minőség biztosításához, a beszerzéséhez, az egységes rendszerbe állításhoz és a rendszerben tartáshoz. FEGYVERRENDSZEREK KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE A haditechnikai eszközök rendszerben tartásának komplex kockázati modelljéhez általában négy fő tényezőt szükséges figyelembe venni: az emberi tevékenységekkel járó kockázatot; a technika alkalmazásának kockázati szerepét (rendellenes működés, meghibásodás); a környezet közrehatásából származó kockázati hatásokat; a gazdasági hatásokat. A komplex kockázati modell magába foglalja a kockázati elemek meghatározását, a veszélyanalízist, a veszély bekövetkezésének lehetséges becslését, előrejelzését, a kockázatokat csökkentő megoldásokat. Mindezek a lépések igen bonyolultak, elvégzésük lehetősége és mértéke esetenként eltérő lehet. Mégis a leghatéko- 176

10 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY nyabbak lehetnek azoknak a megoldások megtalálásában, amelyekkel a komplex kockázat csökkenthető és az emberi, a környezeti, a katonai, valamint a gazdaságossági szempontokat egyaránt figyelembe vevő határokon belül tartható [11]. A védelmi eszközök életciklusát befolyásoló kockázatok elemzését, kezelését az egyes tagországokban tudományos módszerekkel kutatják. Az USA Légierőben alkalmazott műveleti kockázatkezelés (Operational Risk Management) hat fázisú, amelyeket további lépésekre bontottak. A hat fázis a következő: 1. veszély azonosítása; 2. kockázat becslése; 3. csökkentési intézkedések elemzése; 4. csökkentési döntéshozatal; 5. kockázat csökkentések végrehajtása; 6. ellenőrzés és számvetés. A Szárazföldi Csapatok Biztonsági Központjában (U.S. Army Safety Center) egy úgynevezett ötlépéses kockázatkezelési folyamat terjedt el. Ez utóbbi esetben a 3. (csökkentési intézkedések elemzése) és a 4. (csökkentési döntés hozatal) fázisokat összevonják és gyakorlatilag ugyanazon lépéseket végzik el mint a hat fázisúnál. Ki kell emelni, hogy minden veszély (esség) esetére elvégzik a kockázatbecslést, a kockázatok besorolását az összegezett súlyosság és a valószínűségi becslések alapján, amelyeket például a légierőnél hat osztályba sorolnak. A bekövetkezési valószínűségek megadása Kolmogorov matematikus axiómái szerint [16] a 0 és 1 intervallum értékével történik. A valószínűségi és a súlyossági kategóriákat meghatározzák, táblázatokba foglalják a kezelhetőség elősegítésére, a minősítések végzéséhez. A becsült értékekkel (valószínűség, súlyosság) megfelelő elrendezés után kockázatkezelési mátrixot hoznak létre a kockázati indexek kifejezésére, amely döntési alapot nyújt a menedzsment számára. Ezen mátrix elrendezési és kezelési metódus az EU-ban és a NATO-ban egyaránt elterjedt elemzési forma, tudományos módszer, amely nem egy különálló folyamat, hanem a menedzsment része, a döntéshozatal támogató tevékenysége. A terjedelmes metodika bemutatása helyett csak arra utalok, hogy annak tanulmányozása, adaptálása a haditechnikai menedzsment számára már hazánkban is megkezdődött a szakirodalmi publikációk [12] tanúsága szerint. Az első feladat volt a műveleti kockázatkezelés fogalmainak definiálása, a terminológia értelmezése, majd ezt követi a kockázatkezelési felelősségek meghatározása, a vizsgálandó területek, a haditechnikai eszközök körének kijelölése, mint például a repülőtechnika üzemeltetése, vagy a T 72 harckocsi üzemeltetési, kezelői kockázatainak felmérése, vizsgálata. 177

11 KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK BECSLÉSE A NATO-n belül is kiemelt tevékenységet jelent a környezetvédelmi feladatok teljesítése, amelyet a már említett Környezetvédelmi Ügyek Főosztálya irányít és fog össze. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról szóló Seveso 2. EU direktíva követelményei a NATO tevékenységeire is kihatással bírnak. Bár az nem vonatkozik a katonai létesítményekre, de annak elveit, pl. a kockázatbecslést, valamint a kockázatkezelést alkalmazni kell, mivel azt a vonatkozó törvények előírják. A környezeti kockázatok elemzésében figyelembe kell venni a fenyegető tényezőket, a források beszűkülését, a környezeti károsodásokat, a károsító hatásokat, a globális környezeti változások hatásait. Kiemelten kell vizsgálni a veszélyes hulladékok kezeléséből származó kockázati elemeket, amelyek igen magas költség kihatásokat okozhatnak a kártérítésben. Az EU és a NATO környezetbiztonságának, valamint az egyes tényezők hatásainak értékelésére kockázatbecslési kritériumokat kell használni, mint például kiemelve a kártétel nagyságából, a prioritásokból eredő fontosságot, továbbá a földrajzi távolságból eredő kihatásokat és a kiterjedés nagyságát, valamint az időparaméter (sürgősség, határidő) figyelembevételét [13]. A környezeti károk, katasztrófák megelőzésére alkalmazott elemző módszer általában az ún. hibafa vagy eseményfa módszere. Ez egy deduktív szemléletű explikációs eljárás, amelynek lényege, hogy valamely nem kívánatos eseményt (főeseményt), amelyet nem áll módunkban elhárítani, illetve megelőzni, logikai úton egyszerűbbre vezetjük vissza és a kiváltó tényezők mellé rendeljük az akadályozó (hárító) tényezőket. Ilyen eljárás a számítógépre szervezett PROFES+3. kockázatmenedzsment támogató rendszer, amely megadja a döntési pontokat is. A rendszer gyors működése igényli a naprakész információk bevitelét és a szükséges paraméterek állandó karbantartását. A környezeti kockázatok, valamint a katasztrófák megelőzésére vonatkozó nemzetközi és a hazai szabályozások életbe léptek, a különböző elemzési eljárások gyakorlati alkalmazása már folyamatban vannak. EGÉSZSÉGI ÉS TECHNOLÓGIAI KOCKÁZATOK BECSLÉSE A NATO tagországok hadseregeinek katonai javító és kiszolgáló bázisaiban, a civil szférájában, a hadiiparban, háttériparban fokozatosan bevezetődnek a munkahelyi és egészségvédelmi irányítási rendszerek kockázatértékelési eljárásai. Ennek alapja az Egyesült Királyság által kidolgozott eurokonform 178

12 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY BS 8800 Brit Szabvány [14], amelynek alapelve az egészség és biztonság, módszere pedig a kézben tartott biztonság. Ezzel összhangban áll az EN ISO szabvány által megadott munkahelyi kockázatértékelés módszere. Az elveket és módszereket hazánkban az MSZ/T jelzetű szabvány-tervezet, az ÚTMUTATÓ a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek alkalmazásához című dokumentum tartalmazza. A vonatkozó törvények alapján minden munkáltatónak el kell végeznie a munkahelyi kockázatok minőségi és/vagy mennyiségi értékelését. (A katonai szaknyelvben a kockázatkezelés, a polgári, civil szaknyelvben a kockázatértékelés terjedt el.) E témakörben egységesek a fogalmak, a meghatározások, a vizsgálati folyamatrend lépései, az eljárás metodikája. A biztonságirányítási rendszer folyamatos javításának (fejlesztésének) lépései: 1. a kiindulási állapot átvizsgálás; 2. munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika; 3. tervezés; 4. bevezetés és működtetés; 5. ellenőrző és helyesbítő tevékenység; 6. vezetőségi átvizsgálás. A szabvány D melléklete mutatja be a kockázatértékelés folyamatát: a tevékenységek osztályozása; a veszélyek azonosítása; a kockázat meghatározása; döntés arról, hogy a kockázat elviselhető-e? kockázatkezelési tevékenységi terv készítése (ha kell); a tevékenységi terv megfelelőségének átvizsgálása. Meg kell említeni, hogy Az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról, az egészségkárosító tényezők megítéléséről (expozíciós idő számításáról) a 26/ (VIII. 28.) NM. rendelet intézkedik, amely hatályos a fegyveres erőkre is. A munkahelyi egészségkárosító veszélyek és kockázatok felmérése, elemzése, valamint azok csökkentése, vagy a szükséges védelem megteremtése a munkáltató (vezető) törvényi feladatköre, amely a katonai körülményekre is kiterjed. Az ártalmak felmérése, vizsgálata után az említett rendeletben előírt számítási módszerekkel meghatározzák az expozíciós időket, azok kockázati értékét és tesznek intézkedéseket a csökkentésre. A számításokat a vonatkozó nemzetközi szabványokban meghatározott értékekkel végzik, így a módszer és a követelmények betartása szintén eurokonform. Az EU-val jogharmonizált törvényeink kockázatkezelési feladatainak teljesítése a Magyar Honvédségben is elkezdődött, a kockázatkezelési metodika kidolgozása folyamatban van. A NATO tagországok hadseregeinek ilyen irá- 179

13 nyú feladatait a polgári felügyeletek látják el, amelyek nemzetközi együttműködésben, a tapasztalatok cseréjével alakítják ki (többé-kevésbé) egységes kockázatkezelési módszerüket, sőt a nemzeti hatósági felügyeleti szervezetek integrációja is megkezdődött. Hazánk ebben a folyamatban lemaradásban van. A veszélyes berendezések (az elektromos rendszerek, a villámvédelem, a nagy nyomású berendezések, az emelő- és daruszerkezetek), a szakhatósági felügyeletek alá tartozó eszközök biztonságtechnikai kockázatainak értékelésére, valamint a veszélyes anyagok kezelésének, tárolásának, szállításának kockázatbecslésére, kezelésére és csökkentésére EU-ban és hazánkban is széles körű szabályozás, valamint szakirodalom áll rendelkezésre. E területen a nagy veszélyessége miatt igen szigorú szabályozást, kiforrott tudományos módszereket alkalmaznak, széles körű tudományos kutatás folyik, így hazánkban e terület is eurokonformnak tekinthető, amit a nemzetközi biztonságtechnikai konferenciák eredményei, kiadványai is bizonyítanak. AZ ELLENŐRZÉSI KOCKÁZATOK Az EU és NATO országokban alkalmazott szabályszerűségi ellenőrzések (audit) módszertanából néhány gondolatot mutatok be [15]. A vázlat szélesebb körben is kiinduló alapot képezhet, mivel az ellenőrzések, vizsgálatok, felmérések hatékonysága és megbízhatósága, kockázati tényezői meghatározó szerepet töltenek be a logisztikai döntések előkészítésében. Az ellenőrzési kockázat három részből áll: 1. eredendő kockázat; 2. belső ellenőrzési kockázat; 3. feltárási kockázat. 1. Az eredendő kockázat annak a kockázata, hogy lényeges szabálytalanság, hiba, tévedés merülhet fel a vizsgált szervezeten, folyamaton belül. Azonos rendszerek (szervezetek, folyamatok) eredendő kockázata azonos, könnyen feltárható, az ellenőrzés hatékony. Az állandó változások (átszervezés, technológiaváltás stb.) megnehezíti az eredendő kockázatok feltárását, értékelését, kezelését. Ilyen tényezők pl. a vezetés folyamatossága vagy váltása, a szervezet komplexitása, összetettsége, diszlokálása vagy az adatfeldolgozások-, információáramlások, jelentések elmaradása, késése. 2. A belső ellenőrzési kockázat annak a kockázata, hogy az ellenőrzött szervezet belső szabályozási (ellenőrzési) rendszere nem képes megelőzni vagy feltárni a lényeges hibákat, a szabálytalanságokat. Ilyen esetben az ellenőrzési tételek növelésével, mélyreható, sokoldalú elemzéssel szükségszerű az ellenőrzés (hibafeltárás) megbízható (elfogadható) bizonyosságát megteremteni. E feladat végrehajtása esetenként többlet kapacitást, hosszabb időt, esetleg költségeket stb. igényelhet, amelyeknek korlátai lehetnek. 180

14 VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY 3. A feltárási kockázat annak a kockázata, hogy az ellenőrzés, vizsgálat, elemzés nem tárja fel a hibákat, szabálytalanságokat. A feltárási kockázatokat a bizonyosság megteremtésével, azaz a tételes és részletes elemzésekkel, értékelésekkel csökkenthetjük. Ennek alapfeltétele, hogy elsődlegesen a nagy kockázatú, a nagy értékű tételeket, a bonyolult folyamatokat vizsgáljuk, esetenként, a szükséges mintavételi eljárások szerint. A bizonyosságot matematikai modellel számítják ki és alakítják az elfogadhatósági szintre. A vázolt módszertan teljes rendszere az MH szervezeteinek ellenőrzését, ezen belül a logisztikai folyamatok ellenőrzését és fejlesztését szolgálja. ÖSSZEGZÉS A bemutatott példák, területek alapján látható, hogy a NATO tagországokon belül ma még nincs egységes, általánosítható módszertan a kockázatok kezelésére. Ennek valószínű oka az, hogy a tagországok saját hagyományai, felkészültsége, minőségbiztosítási színvonala és biztonságkultúrája stb. eltérő. Meghatározó oka az is, hogy a kutatók az adott háttéripar fejlettségi szintje, valamint a tudományos kutatási lehetőségek szerint végzik ez irányú feladataikat. Megállapítható, hogy a különböző szakterületek terminológiájában alkalmazott kifejezések gyakran azonos tartalmú, de más értelmű hangsúlyt kapnak, amelyeket a szakmai specifikumok indokolnak. Ezért talán soha sem lehet egy mindenre jó, egységes metódust kialakítani. A szakterületek művelőinek, szakértőinek, a nemzetközi összefogásnak köszönhetően a NATO-ban, a szakterületeknek már van szabályozott kockázatkezelési rendszerük, szak-terminológiájuk és kialakulóban van a megfelelő módszertan is. Úgy gondolom, hogy a szerény keretek között bemutatott tanulmány is bizonyítja az eredményeket. A kockázatkezelés kialakuló tudományos módszerei kellően szolgálják a hadtudomány fejlődését is, a hadikultúra, a haditechnika és a fegyverzeti rendszerek minőségi színvonalának fejlesztését. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] VASVÁRI F.: Visszapillantás a 2. Biztonságtudományi Világkongresszusra. Katonai Logisztika, 2. évf., 1. sz., Budapest, 1994, 231. o. [2] TELLER T.: A kialakuló európai biztonsági rendszer és a lehetséges integrációk. ZMNE, Egyetemi jegyzet, Budapest, 1998, 16. o. [3] NATO Kézikönyv. Stratégiai Védelmi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 254., 268. o. [4] NATO Science Programme, Stientific Affairs Division, NATO, Brussels, [5] TURCSÁNYI K. MIKULA L.: A katonai minőségügy helyzete. Hadtudomány, 2000/3. sz., Budapest, 79. o. 181

15 [6] NATO Guide for the Delegation of Government Quality Assurance (AQAP 170). NATO International Staff-Defence Support Division, 1997, ANNEX C 1. [7] KUTI F. KOLLÁR A.: Biztonság és titokvédelem a NATO szabályai szerint. Honvéd Kiadó, Budapest, 1999, 20. o. [8] ZSALAKÓ I.: Információk az információról. HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht., Ármádia, Budapest, I. évf., 3. sz., 2000, 26. o. [9] BOUDREAU, MIKE: International Defense Acquisition Resources Management. Management Workshop, Budapest, [10] TURCSÁNYI K.: Üzemfenntartás elmélet és módszertan. ZMNE, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2000, 12. o. [11] TURCSÁNYI K. VASVÁRI F.: A biztonságtudományról és szerepéről a korszerű menedzserszemlélet kialakításában. Hadtudomány, Budapest, 1999/1. sz., 98. o. [12] POKORÁDI L.: Műveleti kockázatkezelés folyamata. Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1999/11. sz., 42. o. [13] HALÁSZ L. FÖLDI L.: Környezetvédelem, Környezetbiztonság. ZMNE, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2001, 54. o. [14] BS 8800 (British Standard), GUIDE to Occupational health and safety management system, [15] JUHÁSZ J. G.: Ellenőrzési lényegesség, bizonyosság és kockázat. Új Honvédségi Szemle, Budapest, 2002/1. sz., 44. o. [16] TURCSÁNYI KÁROLY: A haditechnikai eszközök megbízhatóságának elméleti alapkérdései. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Budapest,

IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június. László Zsuzsanna Budapesti Műszaki Főiskola laszlozsuzsu@gmail.com REJTJELBIZTONSÁG.

IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június. László Zsuzsanna Budapesti Műszaki Főiskola laszlozsuzsu@gmail.com REJTJELBIZTONSÁG. IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június László Zsuzsanna Budapesti Műszaki Főiskola laszlozsuzsu@gmail.com REJTJELBIZTONSÁG Absztrakt A rejtjelbiztonság (CRYPTOSEC = CRYPTOgraphic SECurity) biztonsági intézkedések

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A NATO EZEN BELÜL AZ USA KOCKÁZATMENEDZSELÉSI ELVE ÉS GYAKORLATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A NATO EZEN BELÜL AZ USA KOCKÁZATMENEDZSELÉSI ELVE ÉS GYAKORLATA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A NATO EZEN BELÜL AZ USA KOCKÁZATMENEDZSELÉSI ELVE ÉS GYAKORLATA Mikula László 1 A NATO a katonai konfigurációk beszerzésekor fellépő kockázatok menedzselésére egységes szabályozást vezetett

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY RAJNAI ZOLTÁN A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI Nem, szükséges tudományos igényességű előrelátás vagy bármilyen látnoki

Részletesebben

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN

I. évfolyam, 1. szám 2016. március IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN I. évfolyam, 1. szám 2016. március Mesics Zoltán, Kovács Balázs IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN Absztrakt A jelen cikkükben a szerzők bemutatják a veszélyes üzemekhez kapcsolódó

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI Dr. Dudás Zoltán REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A szerző megkísérli felvázolni a repülésbiztonsági kockázat kezelésének alapvető metódusait, és bemutatni a légiközlekedés szereplői

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI LEVELEZŐ - 1. KONZULTÁCIÓ Göcs László mérnöktanár Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Informatika Tanszék 2015-16. 1. félév Elérhetőség, információ Göcs László Informatika Tanszék

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI A KÖZELMÚLTBAN 1

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI A KÖZELMÚLTBAN 1 VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Kassai Károly kassai.karoly@hm.gov.hu AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI A KÖZELMÚLTBAN 1 Absztrakt A kommunikációs szolgáltatások gyorsuló ütemű

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN

KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN Dr. Pokorádi László* egyetemi docens ZMNE, VSzTK Haditechnikai tanszék Napjainkban az Amerikai Egyesült Államok Légierejénél (USAE) és Haditengerészeténél (l JS Navy) egyre

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN 1. BEVEZETÉS

BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN 1. BEVEZETÉS Pokorádi László BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN A műszaki menedzsment döntései különböző pozitív vagy negatív előjelű eredményeket eredményezhetnek. A döntéshozóknak mind morális, mind szakmai szempontokat

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság ELÔSZÓ A gazdaságban jelen lévô veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A közelmúlt tapasztalatai alapján a balesetek

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK EGY SAJÁTOS RÉSZTERÜLETE

AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK EGY SAJÁTOS RÉSZTERÜLETE IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Munk Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munk.sandor@zmne.hu Zsigmond Gyula Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem zsigmond.gyula@zmne.hu AZ INFORMAIKAI RENDSZEREK

Részletesebben

AZ ADATBÁZIS-BIZTONSÁG ALAPJAI

AZ ADATBÁZIS-BIZTONSÁG ALAPJAI V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Fleiner Rita fleiner.rita@nik.uni-obuda.hu AZ ADATBÁZIS-BIZTONSÁG ALAPJAI Absztrakt A publikáció az adatbázis-biztonság fogalmának, helyének és szerepének vizsgálatával

Részletesebben

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Fleiner Rita Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében Doktori (PhD)

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere 1. témakör A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai...

Részletesebben

Tervezet A Kormány álláspontját nem tükrözi

Tervezet A Kormány álláspontját nem tükrözi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ktatószám:gkm/12009/25/2007 A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Bevezetés A veszélyes helyzetek azonosítására,

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok alkalmazásában Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu Témakörök Rövid bemutatkozás ECQA Internal Financial Control Assessor képzési

Részletesebben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben Dr. Benkő János Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben 1 2 az integritásirányítás nem a szabályokon alapuló és az értékeken alapuló megközelítések közötti választás,

Részletesebben

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 környezeti vizsgálatának jelentése Vizsgált tervváltozat (VGT) munkadokumentumainak készítési dátuma 2015.08.30-ig bezárólag 2015. szeptember 19.. TARTALOM BEVEZETŐ...

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91 Titokkezelés * Alább rövid szemelvényeket és adatsorokat közlünk egy az amerikai kongresszus által megrendelt, vaskos tanulmányból (Secrecy: Report of the Commission on Protecting and Reducing Government

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő A speciális anyagok áruforgalmának magyar szabályozása és az Európai Unió követelményeihez

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Dr. Lukács János: Könyvvizsgálói felelősség és színvonal, avagy valóban az okleveles könyvvizsgálók a legjobbak?

Dr. Lukács János: Könyvvizsgálói felelősség és színvonal, avagy valóban az okleveles könyvvizsgálók a legjobbak? Dr. Lukács János: Könyvvizsgálói felelősség és színvonal, avagy valóban az okleveles könyvvizsgálók a legjobbak? VIII. Soproni Pénzügyi Napok Befektetések Pénzügyek Minőség A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN

VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN VII. Évfolyam 3. szám - 2012. szeptember Berek Tamás Dávidovits Zsuzsanna berek.tamas@uni-nke.hu davidzsu@vipmail.hu VÍZBIZONSÁGI TERV SZEREPE AZ IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN Absztrakt Az Egészségügyi

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél

Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél Szerzőnk az alpintechnika fejlődésének áttekintése mellett leírja az általános eszközrendszer alkalmazási lehetőségeit műszaki

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: 36/2010 2010. szeptember 15. A PSZÁF jóváhagyásának

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Útmutató a veszélyes tevékenység SEVESO III. Irányelv szerinti azonosításához 2015. június 2 I. Vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben