Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata"

Átírás

1 MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, Jóváhagyta:

2

3 Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletága a Felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatás feltételrendszereinek egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott szolgáltatófelhasználó kapcsolatrendszer kialakítása érdekében készítette el üzletszabályzatát. Az üzletszabályzat elsődleges feladata a társaság és a Felhasználók kapcsolatában a távhőszolgáltatással, illetve a hőenergia vételezéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tisztázása és ezek harmóniájának minél teljesebb biztosítása. Az üzletszabályzat tükrözi társaságunk legfontosabb célkitűzését, a szolgáltatói és a felhasználói rendszerek mindenkori műszaki színvonalához igazodó, a felhasználói igényeknek jól megfelelő, megbízható és korrekt, gazdaságos távhőszolgáltatás folyamatos biztosítása. Az Üzletszabályzat tárgya: Az üzletszabályzat részletesen meghatározza a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távfűtési Üzletágának (továbbiakban: Szolgáltató) az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott működési kereteit, valamint azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Felhasználó és a Szolgáltató eredményes együttműködéséhez. A Szabályzat tartalmazza a távhőszolgáltatásba való bekapcsolódás műszaki és pénzügyi feltételeit, a szolgáltatási jogviszonyban részt vevő felek a Felhasználó és a Szolgáltató - jogait és kötelezettségeit, a mérések, díjfizetések, hibabejelentés és a hibaelhárítás módját, az ügyfélszolgálat működésének szabályait, a szolgáltatás felmondásának feltételeit. Az üzletszabályzat rendezi a felhasználói érdekképviselet, érdekvédelmi szervekkel való együttműködés szabályait. A távfűtési üzletág üzletszabályzata annak mellékleteivel együtt az érdekeltek részére hozzáférhető, megtekinthető az üzletág telephelyén (Mór, Dózsa Gy. U. 22/A) az ügyfélszolgálati irodában. Az Üzletszabályzat hatálya: Jelen üzletszabályzat hatálya Mór város területére terjed ki. Az üzletszabályzat Mór Város Önkormányzat jegyzője által történő jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Az üzletszabályzat előírásait kell alkalmazni a Szolgáltató részére kiadott működési engedélyben meghatározott területen azon tevékenységek végzése során, amelyet a társaság alapító okirata fő-, illetve kiegészítő tevékenységként megjelöl, valamint a társaságtól hőt vételező, valamint szerződéses jogviszonyban álló Felhasználókra. Hatályon kívül kerül az üzletszabályzat, ha a működési engedélyt kiadó a társaság működési engedélyét visszavonja. Szolgáltató a szolgáltatást érintő körülmények miatt kezdeményezett működési engedély módosítása esetén - amennyiben az az üzletszabályzatban foglaltakat is érinti - üzletszabályzatát köteles módosítani. Ha a Szolgáltató üzletszabályzatát - jogszabályi változás; - a tevékenység gyakorlása közben történt változás miatt módosítja, a módosítást új üzletszabályzatként kell benyújtani a jegyzőhöz jóváhagyásra.

4 Előszó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Tartalomjegyzék Fejezet Fejezet cím Oldal 1. A MÓRHŐ Kft Távfűtési Üzletág bemutatása Az Üzletág legfontosabb adatai A Távhőszolgáltató Üzletág tevékenységi körei A Távhőszolgáltató Üzletág telephelye A Távhőszolgáltató Üzletág szervezeti tagozódása, szervezeti séma Általános működési feltételek és jogszabályi keretek 9 2. Fogalom meghatározások Fogyasztási helyek létesítésének bővítésének, átalakításának folyamata Előzetes tájékozódás Igénybejelentés Igénybejelentés a Felhasználó részéről Tájékoztatás a Szolgáltató részéről Csatlakozás feltételei Műszaki feltételek Pénzügyi feltételek Egyéb feltételek A felhasználói berendezések átalakítása Idegen ingatlan használata Szerződéses kapcsolatok Közüzemi szerződések típusai Mérés alapján fűtési hőenergiát és egyedi vízmérőn keresztül történő használati 20 melegvizet vételező lakossági Felhasználók általános közüzemi szerződése Mérés alapján fűtési hőenergiát vételező egyéb Felhasználók szerződése Meglévő Felhasználók esetén A távhőt vételezni kívánó új, többletteljesítményt igénylő meglévő Felhasználók Felhasználói berendezésekre vonatkozó karbantartási szerződés A közüzemi szerződések tartalmi követelményei A szerződés időbeli hatálya, módosítása Általános közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződés A közüzemi szerződés felmondása A szerződés felmondása a Felhasználó részéről Általános közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződés A szerződés felmondása a Szolgáltató részéről Szerződésszegés és következményei Szerződésszegés a Szolgáltató részéről Szerződésszegés a Felhasználó részéről A Szolgáltató és a Felhasználó jogai és kötelezettségei a szolgáltatás során A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A Felhasználó jogai A Felhasználó kötelezettségei A szolgáltatás korlátozása 28

5 A szolgáltatás szüneteltetése Kizárás a szolgáltatásból Ügyfél- és vevőszolgálati tevékenység A MÓRHŐ Kft. Távfűtési Üzletág ügyfélszolgálata Ügyfélszolgálatunk küldetése Ügyfélszolgálat tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak Ügyfélfogadási idők Az ügyfélszolgálat dolgozóival kapcsolatos főbb követelmények, etikai normák Telephelyen kívül ügyfelekkel kapcsolatban álló dolgozók magatartása Reklamációk, panaszügyek kezelése Hibabejelentés, ügyeleti szolgálat Panaszügyek kezelése Panaszok intézése Panaszfórumokhoz küldött beadványok intézése Kifogás a számla ellen Elszámolás hibás mérés esetén Kifogás az elszámoló mérővel szemben Minőségi reklamáció A távhőszolgáltatás díjai A díjak megállapításának szabályai Átláthatóság, költségkalkuláció A távhőszolgáltatásra vonatkozó árképzési elvek Költségfedezeti elv Legkisebb költség elve Költségviselési elv Komplexitás elve A távhőszolgáltatás díjtételrendszere Távhőszolgáltatási díjak Pótdíjak Díjalkalmazás, díjváltoztatás A távhőszolgáltatási díjak megfizetése A díjak kiegyenlítése Késedelmi kamat Hátralékok nyilvántartása, kezelése A szolgáltatott távhő ellenértékének elszámolása Egyéb feltételek Használati melegvíz Mérési helyek Egyéb feltételek A fogyasztás megállapítása méretlen időszakban Hőmennyiségmérés esetén Használati melegvíz mérés esetén A fogyasztás megállapítása a leolvasás meghiúsulása esetén Hőmennyiségmérés esetén Használati melegvíz mérés esetén A szolgáltatott távhő díjának elszámolása Felhasználói hőközpont a Felhasználó tulajdonában Felhasználói hőközpont a városi távhővagyon része Számlázás Adatmódosítás, számlahelyesbítés, díjvisszatérítés, pótdíj 45

6 9. A távhőszolgáltatás díjképzésének folyamata A távhőszolgáltatás díjainak elszámolása Hődíj A fűtési hődíj részfizetése, elszámolása Egyedi mérés alapján történő használati melegvíz hődíj részfizetése, elszámolása Melegvíz készítéshez felhasznált ivóvíz- és csatornahasználati díj elszámolása Kapcsolatok Kapcsolat a felhasználói érdekképviseletekkel Kapcsolat a beszállítókkal EON Energiaszolgáltató Kft FEJÉRVÍZ RT A szolgáltatás minőségi paraméterei Műszaki-minőségi jellemzők A távhőszolgáltatás minőségi jellemzői Forróvíz hőhordozójú távhőszolgáltatás minőségi jellemzői Társaság nevében eljáró személyek azonosításának rendje Cégjelzések használata 50 Mellékletek: 1. sz. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

7 1. A MÓRHŐ Kft. Távfűtési Üzletág bemutatása 1.1. Az Üzletág legfontosabb adatai A társaság cégneve: Rövidített neve: Móri Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MÓRHŐ Kft. Az Üzletág székhelye: 8060 Mór Dózsa György út 22/A Az Üzletág postacíme: 8060 Mór, Dózsa Gy. út 22/A Alapító tulajdonos: Jogelődje: Cégbejegyzés helye: Mór Város Önkormányzata jogelőd nélkül Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: május 07. Cégbejegyzés száma: Cg Működés időtartama: határozatlan Az Üzletág törzstőkéje: készpénz ,-Ft és apport ,-Ft Az Üzletág működés megkezdésének időpontja: Az Üzletág működési engedély száma: 96/2006 Üzletág alapító okiratának kelte: Üzleti év kezdete és vége:

8

9 A Távhőszolgáltató Üzletág tevékenységi körei: Az Üzletág alapvető feladatai: hőenergia termelése, elosztása, fűtés- és használati melegvíz szolgáltatás, valamint hőtermelő-, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, az üzemeltetése, fenntartása, javítása és fejlesztése. Ezen kívül az Üzletág foglalkozik még a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel, felhasználói berendezések megrendelésre történő javításával, felújításával, cseréjével. Az üzletág tevékenysége Gőzellátás, légkondícionálás Villamosenergia-termelés Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Távhőszolgáltató Üzletág telephelye: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A Telefonszám: Hibabejelentés: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A Telefonszám: Ügyfélszolgálat: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A Telefonszám: Felhasználói pénztár: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A Telefonszám: A Távhőszolgáltató Üzletág szervezeti tagozódása, szervezeti séma

10 A tulajdonosi Taggyűlés A Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlésnek a törvényben és az alapító okiratban meghatározott hatáskörét az alapító a képviselő testületi ülés napirendjei keretében gyakorolja. A képviselő testület a MÓRHŐ Kft. legfőbb szerve. Hatáskörébe tartozik minden, a társaság működését, illetve szervezetét érintő alapvető kérdés, melyről a törvény (GT.) rendelkezik vagy amelyet az Alapító okirat részletez. Mindazokat a jogokat, amelyek a tulajdonost a társaság ügyei vonatkozásában megilletik, a képviselőtestületi ülésen gyakorolja. Ügyvezető Igazgató Az Üzletág élén a Tulajdonos által kinevezett ügyvezető igazgató áll, aki a jogszabályok keretei között önállóan és egyéni felelősséggel irányítja az Üzletág tevékenységét, a Társasági szerződés és a Taggyűlési határozotokban foglaltak szerint. Felügyelő Bizottság Az alapító a társaságnál 3 fős felügyelő bizottságot hozott létre.. Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló a tulajdonosi és hitelezői érdekek törvényes védelmére kijelölt, a társaságon belül kizárólag a Képviselő Testületnek alárendelt személy. A könyvvizsgáló ellátja a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a Alapító okirat és Képviselő Testület által részére megállapított feladatokat.

11 1.2. Általános működési feltételek és jogszabályi keretek Az Üzletág a hatályos jogszabályok, és az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a belső szabályzataiban meghatározott feltételekkel és a Képviselő Testületi határozatok keretei között működik. A Szolgáltató távhőszolgáltatási tevékenysége szempontjából működési területnek minősül Mór Város közigazgatási területén belül az a terület, amelyre a Szolgáltató működési engedélye kiterjed. A távhőszolgáltatásra vonatkozó speciális jogforrások: - A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. Tv. - A Kormány 157/2005 évi (VIII.15.) számú Vhr. rendelete - Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/1999.(XI.30.) Ök. számú rendelete a távhőszolgáltatásról - Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (X.15.) Ök. számú rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról

12 2. Fogalom meghatározások A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában: 1. távhő: az a hőenergia, amelyet a hőtermelő létesítményből (geotermikus energiát termelő létesítményből) hőhordozó közeg (gőz, melegített víz, felszín alatti víz) alkalmazásával, távhővezetéken a fogyasztási helyre juttatnak; 2. távhőtermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely távhő termelésére engedélyt kapott; 3. távhőszolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen (településrészen) a távhő szolgáltatására engedélyt kapott (továbbiakban: Szolgáltató) 4. távhőszolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a Felhasználónak a hőtermelő létesítményből vagy geotermikus energiát kitermelő létesítményből távhővezetéken keresztül történő hőellátásával valósul meg; 5. hőtermelő létesítmény: az erőmű hőtermelő létesítménye, a fűtőmű, a kazántelep (kazán), a hulladékégetőmű, a hulladékhőt és megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés; 6. távhővezeték-hálózati: az a csővezetékrendszer a hozzátartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a hőhordozó közegnek a hőtermelő létesítménytől acsatlakozási pontig történő szállítására szolgál. A távhővezetékhálózat részei: a gerincvezeték, az elosztóvezeték, a bekötővezeték, valamint a szolgáltatói hőközpontból kiinduló a távhővel ellátott épület hőfogadó állomásáig terjedő összekötő vezeték. A gerinc-, elosztó- és bekötővezeték a primer, az összekötővezeték a szekunder hőhordozó közeg szállítására szolgál. 7. gerincvezeték: a primer távhővezetékhálózat átlagosnál nagyobb terhelésű és csőátmérőjű, a hőszállítás súlyvonalában elhelyezkedő szakasza. 8. elosztó vezeték: a primer távhővezetékhálózat gerincvezeték és bekötővezeték közötti része, ami több hőközpont hőellátását szolgálja. 9. bekötővezéték: az elosztóvezéték (esetleg gerincvezéték) és az ellátott hőközpönt első elzáró szerelvénye közötti vezeték, ami egy hőközpont hőellátását szolgálja. 10. hőközpont: a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, mérésére, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont, felhasználói hőközpont; 11./a) termelői hőközpont: a távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására, továbbítására, elosztására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés; 11./b) felhasználói hőközpont: egy épület vagy építmény hőellátása céljából a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés; 12. hőfogadó állomás: egy épület vagy építmény távhőellátása céljából abban elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, mérésére, átalakítás nélküli továbbítására szolgáló technológiai berendezés; 13. csatlakozási pont: a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán (találkozási pontján) beépített elzárószerelvényeknek a Felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa. Külön megállapodás alapján a csatlakozási pont a fentiektől eltérhet. 13./a) felhasználói hőközponttal rendelkező épületben:

13 - amennyiben a felhasználói hőközpont a Felhasználó tulajdonában van, akkor a hőszolgáltató tulajdonát képező primer előremenő és visszatérő vezetéken lévő első és utolsó elzáró szerelvényeinek a Felhasználó felöli oldala - hőfogadóval rendelkező épületben a hőfogadóban lévő előremenő vezeték első elzáró szerelvénye és a hőfogyasztásmérő Felhasználó felöli oldala; Amennyiben az előremenő vezeték első és a visszatérő vezeték utolsó elzáró szerelvénye 5 fm vezeték nyomvonalnál távolabb van a telekhatártól, úgy a csatlakozási pont a telekhatár; 13/b) amennyiben a felhasználó i hőközpont távhőszolgáltatási gépészeti berendezései a Szolgáltató tulajdonában van, akkor a hőközpont belső falsíkja; 14. teljesítési hely: 14/a) hőmennyiségmérés szerinti elszámolású szolgáltatás esetén a csatlakozási pont; 14/b) egyedi mérés esetén a felhasználói vezetékhálózaton elhelyezett mérők Felhasználó felöli oldala; 15. hőmennyiségmérés: a hőszolgáltató által adott és a Felhasználó illetve a felhasználói közösség által átvett hőmennyiség mérése az Országos Mérésügyi Hivatal által igazolt hitelességű hőmennyiségmérő berendezéssel; 15./a) fő hőmennyiségmérő: az ellátott épület(ek) hőközpontjának vagy hőfogadó állomásának hőátadó egységében elhelyezett, az épület(ek), fogyasztási hely teljes hőfelhasználását mérő hőmennyiségmérő; 15./b) alhőmennyiségmérő: a távhővel ellátott épület felhasználói hőközpontjában vagy hőfogadó állomásán elhelyezett hőfogyasztásmérő után, a Felhasználó által, saját költségén felszerelt hőfogyasztásmérő, mely a fogyasztási hely valamely részének fogyasztását méri. Az alhőmennyiségmérő csak költségosztónként használható fel. 16. költségmegosztás: a fűtési hődíj költségének szétosztása a felhasználói közösség tagjai között felhasználói közösség által elfogadott eszköz, illetve módszer. Amennyiben a felhasználói közösség tagjai nem tudnak megállapodni a költségosztás módjáról, úgy a szolgáltató fűtött légtérfogat arányosan osztja fel a költségeket; 17. felhasználói vezetékhálózat: az a csővezeték-rendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által a csatlakozási ponttól a felhasználó berendezésekhez való továbbítását szolgálja; 18. felhasználó berendezés: a Felhasználó által használt hőleadó készülékek és hőhasznosító berendezések; 19. szolgáltatói berendezés: a hőtermelő létesítmény, a geotermikus energiát kitermelő létesítmény, a távhővezetékhálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a Szolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói. 20. felhasználói berendezés: a felhasználói hőközpont - kivéve, ha azt a Szolgáltató kezelésébe adták -, hőfogadó állomás, a felhasználói vezetékhálózat, a felhasználó berendezés és a Felhasználó által felszerelt fűtési és használati melegvízmérők, költségmegosztók; 21. fogyasztási hely: az az épület illetve épületrész, amelynek távhővel történő ellátására a szerződéses jogviszony létrejött. 22. üzletszabályzat: az önkormányzat jegyzője által jóváhagyott szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a Szolgáltató működését, és meghatározza a Szolgáltató kötelezettségeit és jogait; 23. hőelvonás: ha a lakás, helyiség használója, a szolgáltatást igénybe vevője a távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződést úgy mondja fel vagy oly módon nem kívánja 3azt igénybe venni, hogy nem teljesíti a Tszt. 35. (2) bekezdésében foglaltaknak

14 megfelelő hőellátás biztosítására illetőleg a TKSZ. 13. (2) bekezdésében foglalt vezeték szigetelésre vonatkozó kötelezettséget; 24. felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy ezek közössége, aki (amely) a Szolgáltatóval távhőszolgáltatásra vonatkozóan szerződéses jogviszonyba kerül. A Felhasználó lehet lakossági és egyéb Felhasználó: 24./a) lakossági felhasználó: - hőközponti mérés esetén a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa társasház, közös tulajdonban levő épület tulajdonosi közössége, - egyedi mérés esetén a lakás, helyiség tulajdonosa, bérlője, használója. 24./b) egyéb felhasználó: a 25/a) pontban nem említett épület vagy az ilyen épületben (építményben) levő helyiség (épületrész) tulajdonosa vagy azok közössége; 25. felhasználói közösség: egy hőmennyiségmérőről ellátott Felhasználók összessége; 26. felhasználói érdekképviselet: olyan társadalmi szervezet, amelyet magánszemélyek egyesülési jogáról szóló évi II. törvény alapján hoznak létre, azzal az alapszabályban meghatározott céllal, hogy védjék a Felhasználók érdekeit, e célnak megfelelően legalább két éve működik és magánszemély tagjainak száma legalább ötven fő; 27. felhasználói korlátozás: olyan intézkedéssorozat, amelyet országos tüzelőanyag hiány vagy környezetvédelmi okból megelőzést szolgáló intézkedések ellenére a közvetlenül fenyegető távhőellátási zavar nem, vagy nem kellő időben hárítható el, a szolgáltató a polgármester (átruházott hatáskörben hozott) döntése alapján a távhőszolgáltatást korlátozza. 28. fejlesztési díj: az új, vagy növekvő távhőellátási igények kielégítéséhez szükséges szolgáltatói berendezés létesítésének és elbontásának az összesített költsége; 29. szabályozatlan vételezés: mérés nélküli szolgáltatás esetén a szerződéses jogviszony nélküli távhőfogyasztás és a távhő más Felhasználótól való elvonása (hőelvonás). 30. fűtési célú távhőszolgáltatás: a Felhasználó részére szolgáltatott távhővel a vezetékhálózat útján az épület vagy épületrészek Tszt., TKSZ., és KR-ben, vagy a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben foglaltaknak, vagy egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződésnek megfelelő fűtés teljesítése; 31. használati melegvíz célú távhőszolgáltatás: a FEJÉRVÍZ Rt. által szolgáltatott hidegvíznek a Szolgáltató telephelyén történő felmelegítése a rendeletben, közüzemi szerződésben, vagy egyéb szerződésben foglaltaknak megfelelően; 33. szerződő felek: - a távhő szolgáltatója - a távhő felhasználója 34. díjfizető: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy ezek közössége, akiknek érdekében a szerződő felek a távhőszolgáltatásra közüzemi szerződést kötöttek, és akik között a szerződés alapján, vagy az önkormányzat díjrendeletében foglaltak szerint a szolgáltatás díját meg kell osztani. Díjfizető tehát abban az esetben, ha a felhasználó ( a tulajdonosi közösség ) a távhőszolgáltatási díjak épületrészenkénti szétosztását kéri, távhőszolgáltatásban részesülő épület egyes épületrészeinek ( lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek ) tulajdonosa. Minden más esetben a díjfizető a távhőszolgáltatással szerződéses jogviszonyban álló felhasználó 35. szabályozatlan vételezés:

15 a) amennyiben a felhasználó a mérés szerinti elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőket, költségmegosztókat és ezek elemeit rendellenesen használta, megrongálta, kiszerelte, a mérési pontosságot befolyásolta, valamint az ezeken található ólom-, műanyag-, alumíniumzárakat ( együttesen plombákat) megsértett, vagy önhibájából nem teszi lehetővé a használatában álló helyiségben elhelyezett fogyasztásmérők vagy költségosztók leolvasását, és egyéb módon sem működik közre a valós fogyasztási adatok meghatározásában, valamint mért vagy méretlen vezetékről engedély nélkül vételez. b) megszüntetett szolgáltatást a szolgáltató engedélye nélkül igénybe vesz; 36. fűtött légtérfogat: Fűtöttnek minősülő helyiségek térhatároló szerkezetei által befoglalt térfogat - a számítás alapjaként az engedélyezett tervdokumentáció vagy a földhivatali nyilvántartás adatait kell figyelembe venni, - alapterületként kell figyelembe venni a falsíkok közötti területet - nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény), valamint a helyiség légterének a közművezetéket védő burkolat mögötti része 37. fűtött helyiség: az a helyiség, amelyben fűtőtest, vagy egyéb hőleadó berendezés van, ha azt fűtöttre tervezték és az eredeti rendeltetésének vagy műszaki megoldásának megfelelően a helyiség hőmérséklete a távhőszolgáltatás útján biztosított - lakás - közös használatú helyiség: mosókonyha, szárító helyiség, gyermekkocsi tároló, lépcsőház - a nem lakás céljára szolgáló helyiség: üzlet, műhely, rendelő, iroda 38. fűtési idény: tárgyév október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időszak 39. fűtési időszak: Az év szeptember 15. és május 15. napja közötti időszak.

16 3. Fogyasztási helyek létesítésének, bővítésének, átalakításának folyamata 3.1. Előzetes tájékozódás: Az új fogyasztási hely létrehozásában vagy a többletteljesítmény lekötésében érdekelt építtető vagy megbízottja (beruházó, tervező, kivitelező, a továbbiakban együtt: érdekelt) kérésére a távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének műszakigazdasági feltételeiről még a konkrét igénybejelentés előtt a Szolgáltató előzetes tájékoztatást ad. A Szolgáltató együttműködik az érdekelttel a legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában, majd a bejelentéstől számított 30 napon belül az előzetes tájékoztatást írásban a rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató előzetes tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érdekelt kérelmében előadott, és ahhoz mellékelt iratokban, tervekben foglalt adatok és igények figyelembevételével a szükséges műszaki-gazdasági követelményeket (távhőszolgáltatás paramétereit, kiépítendő vezetékszakasz kb. hosszát, érvényes alapdíjat és hődíjat, évközbeni szolgáltatási szünetek időpontjait, stb.), a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint fizetendő csatlakozási díj összegét, az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségességét és az eljárás módját, valamint a tervező kérésére a felhasználói hőközpont kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges adatokat Igénybejelentés Igénybejelentés a felhasználó részéről A távhőhálózatra csatlakozni szándékozó új, vagy a korábbinál nagyobb hőteljesítményt igénylő meglévő fogyasztási hely tulajdonosának konkrét igényét az alábbi tartalommal kell a Szolgáltatónak írásban bejelenteni: Az igénybejelentés a következőket tartalmazza: az igénylő neve, címe; a fogyasztási hely adatai (cím, megnevezés); fűtési csúcshőigény (kw); használati melegvíz igény (m 3 /óra); fűttött légtérfogat (lm 3 ); az üzembe helyezés igényelt időpontja; - a közüzemi szerződés típusa (üzemi felhasználó vagy egyéb felhasználó) egyéb adatok. Bővítés esetén a meglévő és a tervezett csúcshőigényt is fel kell tüntetni. A bejelentést a felhasználónak aláírásával kell ellátnia.

17 Tájékoztatás a Szolgáltató részéről A konkrét igénybejelentés kézhezvételével a Szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli. A felhasználói igénybejelentés alapján hőteljesítmény lekötési szerződés köthető, mely a felek jogi kötelezettség vállalását fejezi ki arról, hogy a létesítmény elkészülte után a fogyasztási helyre vonatkozóan a távhőszolgáltatási közüzemi szerződést egymás között létrehozzák. A konkrét igénybejelentésre vonatkozó tájékoztatást előzetes tájékoztatás megléte esetén 15 napon belül, annak hiányában 30 napon belül írásban küldi meg az igénybejelentő részére. A Szolgáltató tájékoztató tartalma: 1. a felhasználói konkrét igénybejelentés előzőekben felsorolt adatai, 2. a távhővezeték-hálózat legvalószínűbb leágazási pontjának megadása, 3. a leágazási pontban a szükséges hőenergia rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozat, 4. távhőszolgáltatási rendszernek a leágazási pontra vonatkozó paraméterei, az évközbeni szolgáltatási szünetek időpontjai, 5. a fogyasztási helyig kiépítendő primer vezeték kb. hossza, 6. a csatlakozási pont megjelölése, 7. a hőközpontra vonatkozó kikötések, tervezési adatok, rendelkezésére bocsátása, 8. az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségessége és eljárási módjaik, 9. észrevételezési tervdokumentációra vonatkozó követelmények, 10. a primer vezeték beruházójának és tulajdonosának meghatározása, 11. hőmennyiségmérés kiépítésének feltételei, 12. a csatlakozás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és jogszabályban előírt pénzügyi feltételei, így - a csatlakozási díj összege, - a szükséges létesítmények finanszírozási feltételei, - a szolgáltatás díjára vonatkozó jogszabály megjelölése. 13. esetlegesen megegyezésen alapuló egyedi feltételek, felhasználói hely(ek)épület(ek) épületrész(ek) kialakításának feltételei - új fogyasztási helyek létesítése esetén, - meglévő fogyasztási helyek) átalakítása, bővítése esetén, 14. felhasználói berendezések átalakításának feltételei, 15. műszaki átadás-átvételen, valamint üzembe helyezési eljáráson való részvétel, 16. költségviselők és tulajdonosok meghatározása, feladataik kijelölése, 17. közös tulajdont érintő esetekben szükséges teendők meghatározása, 18. a Szolgáltatói tájékoztatás érvényességi ideje, 19. közüzemi szerződés kötésére vonatkozó tájékoztatás, 20. a tájékoztatással kapcsolatban felvilágosítást adó neve, telefonszáma.

18 A tájékoztatásnak a csatlakozásra vonatkozó műszaki gazdasági feltételei az esetlegesen korábbiakban megküldött előzetes tájékoztatásban foglalt feltételekkel, annak érvényességi idején belül meg kell egyezzenek Csatlakozás feltételei Műszaki feltételek A csatlakozási hozzájárulás birtokában, az abban leírt műszaki feltételeknek megfelelően kell a műszaki terveket elkészíteni. Az elkészült kiviteli terv három példányát a MÓRHŐ Kft-hez be kell nyújtani véleményezésre. A kivitelezés megkezdésének feltétele a MÓRHŐ Kft. által elfogadott záradékolt terv szerint elkészült felhasználói és szolgáltatói hőellátási rendszer. Az elkészült felhasználói illetve szolgáltatói rendszer a felhasználó igényének megfelelően a Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján üzemeltetheti, vagy polgárjogi szerződés alapján saját tulajdonába veheti. Új felhasználói berendezést úgy kell tervezni, létesíteni és üzemeltetni, hogy az a távhőrendszer biztonságát, más felhasználó vételezését ne veszélyeztesse, tervezett paraméteréi illeszkedjenek a meglévő távhőellátási rendszer nyújtotta lehetőségekhez. A primer vezeték és a felhasználói rendszer tervezéséhez szükséges műszaki adatokat a Szolgáltató a tervező részére megadja. A primer távvezeték méretét tervező határozza meg. Csak előszigetelt vezetékek tervezhetőek. Új fogyasztási hely a távhőrendszerre felhasználói hőközponttal csatlakozhat. A felhasználói berendezések (pl.: felhasználói hőközpont, felhasználói vezetékhálózat, felhasználó berendezés, stb.) létesítése a felhasználó feladata. A felhasználói hőközpont kiviteli tervének elkészítéséhez a Szolgáltató köteles díjmentesen adatokat szolgáltatni. A lakóépületek és a vegyes célra használt épületek felhasználói berendezéseinek kiviteli terveit a Szolgáltató köteles díjmentesen felülvizsgálni. Az elkészült felhasználói berendezés átadás átvételi eljárására, valamint üzembe helyezési eljárására a Szolgáltatót meg kell hívni, abban a Szolgáltató díjmentesen közreműködni köteles. Az elkészült felhasználói berendezést a szolgáltatói berendezéssel - az előzetesen meghatározott feltételek mellett - csak a Szolgáltató kapcsolhatja össze, a távhőfogyasztás elszámolására alkalmas mérőeszköz egyidejű felszerelésével. A csatlakozás általános műszaki feltétele: a jóváhagyott tervek szerint elkészült felhasználói és szolgáltatói hőellátási rendszer. A munka befejeztével a kivitelező által nyomáspróbát, tömörségi vizsgálatot kell végezni, és be kell mutatni a beépített berendezések műbizonylatát is.

19 A felhasználói berendezések szerelését végző szervezet, illetőleg személy a bekapcsolás előtt köteles írásban nyilatkozni, hogy a felhasználói berendezéseket a jóváhagyott tervek alapján, a műszaki előírásokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltaknak megfelelően készítette el. A Szolgáltató a szolgáltatói berendezések üzembiztonsága, a vagyonbiztonság, valamint az élet- és egészségvédelem érdekében a felhasználói berendezéseket felülvizsgálhatja és ha azt állapítja meg, hogy az nem felel meg a műszaki előírásoknak, szabványoknak, a bekapcsolást feltételhez kötheti, illetőleg megtagadhatja. Ha a felhasználói berendezés létesítéséhez valamely engedély vagy idegen ingatlan igénybevétele szükséges, az engedélyeket (ide értve az esetleg szükséges vezetékjogi engedélyt is) az igénybejelentő köteles megszerezni. A közüzemi szerződés hatálybalépéséig a Szolgáltató és az igénybejelentő köteles elvégezni mindazokat a munkákat, amelyek a távhő szolgáltatásához, illetőleg vételezéséhez szükségesek. Az ingatlan tulajdonosának távhőellátását szolgáló bekötővezeték az adott ingatlanon - tulajdonosi hozzájárulással - vezetékjogi engedély és kártalanítás nélkül létesíthető. A hozzájárulás nem vonható vissza Pénzügyi feltételek a/ A csatlakozni vagy bővíteni szándékozónak fejlesztési díjat kell fizetni, melynek mértékét az egyedi szerződés tartalmazza. b/ Az alapító vagy a szolgáltató tulajdonát képező berendezések létesítéséhez szükséges pénzeszközt a felhasználó pénzforrás átadással a szolgáltató saját beruházásban biztosítja. A forrásbiztosítást a konkrét üzleti lehetőség összes körülményeinek mérlegelése után szerződésben kell rögzíteni. c/ A Felhasználó által létesített hőközponti berendezés polgárjogi megállapodás alapján az alapító vagy a Szolgáltató üzemeltetésébe, illeve tulajdonába átadható. Új vagy növekvő távhő igénnyel jelentkező fogyasztási hely tulajdonosától a Szolgáltató a távhőszolgáltatás díjával nem fedezett fejlesztési költségekre legfeljebb az önkormányzat külön rendeletében meghatározott csatlakozási díjat kérhet. A csatlakozási díj megfizetése a távhőrendszerre való rácsatlakozás lehetőségét biztosítja a Szolgáltató által meghatározott helyen. A csatlakozási díj a gerinc- és elosztóvezetéki, a hőtermelői valamint a hőmennyiségmérő berendezések létesítési, -illetve- bővítési költségeinek fedezetére szolgál. Amennyiben igénylő a csatlakozási díjat a szerződésben meghatározott határidőig teljes egészében az alapító vagy a szolgáltató felé nem fizeti meg, és azt felhívás ellenére sem teljesíti, az alapító vagy a szolgáltató a Szolgáltatói vagyon fejlesztését jogosult megtagadni és köteles az addig befizetett csatlakozási díjat kamat nélkül visszafizetni A csatlakozási díj nem tartalmazza a bekötővezetékek, hőközpontok - beleértve a hőmennyiségmérő nélküli hőközponti átadó blokkot is - létesítési és bővítési költségeit.

20 Fenti berendezések közül a fogyasztási hely tulajdonosa a Szolgáltatónak átadja a bekötővezetéket és a hőmennyiségmérővel felszerelt hőközponti átadó blokkot. Az átadás feltételeiben a felek külön állapodnak meg.

21 Egyéb feltételek Egyedi vagy spediális igények költségei a Felhasználót terhelik. A felhasználói költségek, terhek minimalizálása és az optimális műszaki megoldás érdekében üzletpolitikai okokból a szolgáltató közreműködést vállalhat a csatlakozás elősegítésében. (pl.: saját kivitelezésben, önköltségi áron vállal feladatot, részfeladatot, részletfizetési lehetőséget biztosít, díjmentes tanácsot ad stb). A lakossági Felhasználó igényének kielégítéséhez szükséges primer vezeték és a felhasználói hőközpont kivitelezési terveit a Szolgáltató köteles díjmentesen 30 napon belül felülvizsgálni. A felülvizsgálat során tett, a folyamatos és biztonságos szolgáltatást biztosító Szolgáltatói ajánlásokat az igénybejelentő köteles mérlegelni és a Szolgáltató bevonásával az általa szükségesnek vélt körben egyeztetni. A felhasználói berendezés üzemeltetése és fenntartása a fogyasztási hely tulajdonosának kötelessége. Az üzemeltető a felhasználók folyamatos és biztonságos ellátása érdekében köteles az általa üzemeltetett berendezés üzemképes állapotáról gondoskodni A felhasználói berendezések átalakítása A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt 1. lakossági Felhasználó és a Szolgáltató tulajdonában lévő hőközpontról ellátott egyéb Felhasználó csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával, véleményezett tervek alapján: - bővithet, helyezhet át, alakíthat át, meglévő felhasználói berendezést, - létesíthet új felhasználó berendezést. 2. saját hőközponttal rendelkező Felhasználó csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával létesíthet olyan új felhasználói berendezést, amely a hőteljesítmény igényt növeli. A Szolgáltató előzetes hozzájárulásának feltételei: 1. A tervezési paraméterek a meglévő rendszerével megegyezők legyenek. 2. A tervek tartalmazzák a meglévő rendszer bővíthetőségének felülvizsgálatát. 4. A fűtési rendszer feltöltése, leürítése és légtelenítése biztosított legyen. 5. A tervezett hőleadók és csővezetékek a meglévő rendszer hőleadóival azonosak, vagy azonos anyagúak legyenek. 6. A hőleadók kiszakaszolhatósága (előremenő és visszatérő vezetékben is) és szabályozhatósága (ha szükséges a beszabályozási értékek megadásával) biztosított legyen. 7. A vízmennyiségek elosztását strangszabályozók beépítésével és beszabályozásával biztosítani kell. 8. Meglévő fűtési rendszer termosztatikus radiátorszelepekkel történő átalakításakor vizsgálni kell a hőközpontra való kihatást és a beavatkozás szükségességét, módját. 9. Az egyedi mérés, vagy a költségmegosztás kialakítása csak a Szolgáltatóval történő külön egyeztetés alapján történhet. 10. Társasházi épület esetén Tulajdonostársak hozzájárulása a munkálatok engedélyezéséhez. Az átalakított felhasználói berendezés üzembe vétele csak a Szolgáltató által történt műszaki átvétel, a szükséges ürítés, feltöltés, légtelenítés elvégzésével, az előzetes megállapodásnak megfelelő összeg felszámítása mellett végezhető.

22 3.5. Idegen ingatlan használata Ha a felhasználói berendezés létesítéséhez valamely engedély vagy idegen ingatlan igénybevétele szükséges, az engedélyeket (ide értve az esetleg szükséges vezetékjogi engedélyt is) az igénybejelentő köteles megszerezni. Idegen ingatlan használata a megfelelő műszaki gazdasági indokok alapján megszerzett: 1. előmunkálati jog, 2. vezetékjog, 3. kisajátítás, 4. használati jog birtokában történhet. A jogok gyakorlása során okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának köteles megtéríteni. A jogok megszűnése esetén az engedélyes köteles az ingatlan eredeti állapotát helyreállítani. 4. Szerződéses kapcsolatok A távhőszolgáltatás a Polgári törvénykönyv 387. és valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvény 3.. q pontja szerint közüzemi szolgáltatás. A távhőszolgáltatásról szóló törvény a Szolgáltatót a lakossági Felhasználóval általános, az egyéb Felhasználóval egyedi közüzemi szerződés megkötésére kötelezi. A közüzemi szerződés létrejöhet: - Lakossági felhasználói közösségek és a szolgáltató között - Egyéb (üzemi, üzleti, intézményi) felhasználók és a szolgáltató között. A közüzemi szerződések fajtái Általános közüzemi szerződés - határozatlan időre szól - írásban kell megkötni - felhasználói aláírás hiányában a szolgáltatás igénybevételével létrejön Általános közüzemi szerződést a Szolgáltató a lakossági felhasználóval köt. Egyedi közüzemi szerződés - -ha a felek eltérően nem állapodtak meg határozott időtartamra szól - írásban kell megkötni - felhasználói aláírás hiányában a szolgáltatás igénybevételével létrejön Egyedi közüzemi szerződést a Szolgáltató az egyéb felhasználóval köt. Díjfizetésre vonatkozó megállapodás - határozatlan időre szól - írásban kell megkötni - felhasználói aláírás hiányában a szolgáltatás igénybevételével létrejön 4.1. Közüzemi szerződések típusai

23 Mérés alapján fűtési hőenergiát és egyedi vízmérőn keresztül történő használati melegvizet vételező lakossági felhasználók általános közüzemi szerződése Minden esetben írásos szerződést kell kötni a felhasználói közösség megbízottjával. A szerződés tartalmazza az alapdíj meghatározásánál figyelembe vehető fűtött légtérfogatot vagy a felhasználói közösség által lekötött legnagyobb igénybe vehető teljesítményt, a mérés szerint elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiség mérőkör adatait, a fűtési energia költség felosztásának módját, a mérő leolvasás időpontjait, a számlázás módját, a díjfizetés módját, és minden egyéb lényeges körülményt, ami a szolgáltatással, ellenszolgáltatással kapcsolatos, és a jogszabályok előírnak, továbbá amit a felek rögzítendőnek tartanak Mérés alapján fűtési hőenergiát vételező teljesítménydíjas felhasználók szerződése Minden esetben írásos szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza az alapdíj meghatározásánál figyelembe vehető teljesítményt, a mérés szerinti elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiség-mérőkör adatait, és minden egyéb lényeges körülményt, ami a szolgáltatással, ellenszolgáltatással kapcsolatos, és a jogszabályok előírnak, továbbá amit a felek rögzítendőnek tartanak Meglévő felhasználók esetén A távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználók egy részével a Szolgáltató rendelkezik hőszolgáltatási szerződéssel, míg a másik részével a közszolgáltatási jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jött létre. A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint a Szolgáltatót valamennyi felhasználóval közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli. Azokkal a felhasználókkal, akikkel a Szolgáltató nem rendelkezik írásos szerződéssel, a Szolgáltató köteles a jelen Üzletszabályzat jóváhagyását követő 60 napon belül a szerződéstervezetet átadni vagy megküldeni. Ha a szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges Felhasználói adatok, okiratok nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére, úgy először ezeket az adatokat kell bekérnie a fenti határidőn belül. Ebben az esetben a szerződéstervezet megküldésére vonatkozó határidő a kért adatok kézhezvételétől kezdődik. A közüzemi szerződés a Felhasználó által aláírt szerződésnek a Szolgáltató részére történő - a szerződéstervezet átadásától számított 30 napon belüli - visszajuttatásával, a kézhezvétel időpontjában jön létre. Ha a Felhasználó a közüzemi szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés nem jön létre, a véleményeltérést új ajánlatnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Szolgáltató az eltérő álláspontok egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni köteles. A szerződés a véleményeltérésben foglaltakra vonatkozó eredményes egyeztetés, az egyező álláspontok kialakításával, annak időpontjában jön létre. Ha a Felhasználó a szerződéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza, valamint ha a véleményeltérés vonatkozásában nem sikerül közös álláspontot kialakítani, a szerződés megkötéséig a szolgáltatásra, elszámolásra, díjfizetésre a vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. A meglévő felhasználókkal kötött korábbi hőszolgáltatási szerződések továbbra is érvényben vannak. A jogszabályi változások miatti módosításukat, illetve új közüzemi szerződés megkötését a Szolgáltató legkésőbb a jelen Üzletszabályzat jóváhagyását követő 90 napon belül köteles kezdeményezni A távhőt vételezni kívánó új vagy többletteljesítményt igénylő meglévő felhasználó esetén A távhőt vételezni kívánó új vagy többletteljesítményt igénylő meglévő Felhasználó az igénybejelentésére adott Szolgáltató tájékoztatóban foglaltak teljesítése után kezdeményezheti a közüzemi szerződésre vonatkozó ajánlat (szerződéstervezet) elkészítését. A Szolgáltató a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a szerződéstervezetet a

24 másik fél számára átadni vagy megküldeni. Ha a Felhasználó a szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges adatokat, iratokat a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást nem bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére, hiánypótlási igényéről a Szolgáltató 15 napon belül köteles a másik felet tájékoztatni. Ebben az esetben az ajánlattételre előírt határidő a hiánypótlás teljesítésével kezdődik. A közüzemi szerződés a Felhasználó által aláírt szerződésnek a Szolgáltató részére történő - a szerződéstervezet átadásától számított 30 napon belüli - visszajuttatásával, a kézhezvétel időpontjában jön létre. Ha a Felhasználó a közüzemi szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés nem jön létre, a véleményeltérést új ajánlatnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Szolgáltató az eltérő álláspontok egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni köteles. A szerződés a véleményeltérésben foglaltakra vonatkozó eredményes egyeztetés, az egyező álláspontok kialakításával, annak időpontjában jön létre. Ha a Felhasználó a szerződéstervezetet a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem küldi vissza a Szolgáltatónak, vagy arról érdemben nem nyilatkozik, a Szolgáltató ajánlati kötelezettsége megszűnik Felhasználói berendezésekre vonatkozó karbantartási szerződés A Szolgáltató a nem a tulajdonát képező eszközök tulajdonosával (a tulajdonosok megbízottjával) kötött szerződés alapján elláthatja a tulajdonos helyett ezen eszközök üzemeltetését, karbantartását, a Felhasználó i berendezések hitelesítését. A Felhasználó i berendezések karbantartását a szolgáltató egyedi megrendelés, vagy átalánydíjas karbantartási szerződés alapján végzi A közüzemi szerződések tartalmi követelményei - szolgáltató neve, címe, adóazonosító száma, bankszámlaszáma - épület tulajdonosának neve, címe; Felhasználó, Felhasználó i közösség megnevezése, címe - Felhasználói hely, épület címe - távhőszolgáltatás jellege (mérés szerinti) - Felhasználói közösség megbízottjának neve, címe - a közüzemi szerződés teljesüléséhez szükséges kötelezettségek megnevezése és teljesülési határideje - a használati melegvíz készítéséhez szükséges hálózati hidegvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése - az elszámoló hőmennyiségmérők helyének megnevezése és azok felsorolása - teljesítési hely megnevezése - a felhasználói hőigény kielégítéséhez szükséges távhő teljesítménye - a Felhasználó által vételezni kívánt távhő teljesítménye (MW) - a vételezés megkezdésének időpontja - a fűtési célú szolgáltatás időtartama, illetve megkezdésének és befejezésének feltételei - a távhő díja (díjszabás, hatósági ár esetében az erre történő utalás) - a számlázási és elszámolási időpontok - elszámolás módja - a díjfizető neve, címe, a fizetés módja, a díjfizető számlát vezető bank neve és a számlaszám

25 - amennyiben a díj megfizetése épületrészenként (lakásonként) külön-külön történik, a díj Felhasználó közösség által meghatározott megosztásának módja, arányai, változó arányok esetén (pl. költségmegosztók, vízmérők alkalmazása) az erre vonatkozó eljárás rendje - a Szolgáltató és a Felhasználó szerződésszegésének következményei - a közüzemi szerződés hatályba lépésének és megszűnésének időpontja, a felmondási idő - országos tüzelőanyag hiány vagy környezetvédelmi ok esetén a szolgáltató által foganatosítható teljesítménycsökkenés mértéke - a szerződésszegés következményei - a szerződés időbeli hatálya - a szerződés módosítás módja - a szolgáltatás, a szerződés felmondásainak feltételei - Üzemviteli megállapodást. Lakossági hőszolgáltatásra az általános közüzemi szerződést a lakóépület, illetőleg a vegyes célra használt épület tulajdonosa vagy a Felhasználói közösség megbízottja köti meg a SSolgáltatóval (Korm. R. 9.. (3) bek.) A díjfizetésre ennek mellékletét képező Fizetési megállapodás -t köt a Szolgáltató díjfizetővel. A díjfizető lehet: - a Felhasználó közösség, illetőleg annak képviselője vagy - amennyiben a díj megfizetése épületrészenként (lakásonként) külön-külön történik, az esetben az épületrész tulajdonosa kezelője A szerződés időbeli hatálya, módosítása Általános közüzemi szerződés Általános közüzemi szerződést a Szolgáltató a lakossági Felhasználóval köt. Ezen belül a szerződés lehet: - Saját tulajdonú Felhasználói hőközponttal rendelkező lakossági Felhasználók közüzemi szerződése - A Szolgáltató tulajdonában levő Felhasználói hőközpontról ellátott lakossági Felhasználók közüzemi szerződése Az általános közüzemi szerződés határozatlan időre szól; melyet a felek közös megegyezéssel, 30 napos határidővel bármikor módosíthatnak. A szerződés módosításra a szerződéskötés szabályai értelemszerűen irányadók. Amennyiben a szerződés érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződésnek a változással érintett részei helyébe - a Felhasználó írásbeli értesítése mellett - az új jogszabály rendelkezései lépnek Egyedi közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződést a Szolgáltató az egyéb Felhasználóval köt. Ezen belül a szerződés lehet: - Saját tulajdonú felhasználói hőközponttal rendelkező egyéb Felhasználó közüzemi szerződése

26 - A Szolgáltató tulajdonában levő felhasználói hőközpontról ellátott egyéb Felhasználók közüzemi szerződése Az egyedi közüzemi szerződés határozott időre szól, s a szerződésben meghatározott időben megszűnik, feltéve, hogy azt a felek nem hosszabbították meg. A lejárat előtt a szerződést a felek közös megegyezéssel, 30 napos határidővel bármikor módosíthatják. A szerződésmódosításra a szerződéskötés szabályai értelemszerűen irányadók. Amennyiben a szerződés érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződésnek a változással érintett részei helyébe - a Felhasználó írásbeli értesítése mellett - az új jogszabály rendelkezései lépnek A közüzemi szerződés felmondása A szerződés felmondása a Felhasználó részéről Általános közüzemi szerződés Az általános közüzemi szerződést a felhasználó 30 napos felmondási időpontra, a Vhr.-ben meghatározott módon mondhatja fel, ha együttes feltételként: a) a felmondáshoz a távhővel ellátott épület tulajdonosi közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös szavazattöbbségű határozatával hozzájárul és az épületben a távhőellátással azonos komfortfokozatú más hőellátást valósít meg; b) a szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt más számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait; c) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a felmondás következtében szükséges műszaki átalakításával merülnek fel; d) a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé teszi és a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba. Fenti feltételek teljesülése esetén a szerződés felmondását írásban kell megtenni, és csak a gazdasági év végére szólhat. A felmondás kiterjed mind a fűtési, mind a használati melegvízszolgáltatás megszüntetésére. Az általános közüzemi szerződés fentiek szerinti felmondása esetén - más megállapodás hiányában - a Szolgáltató köteles a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálybalépése előtti jogszabályoknak megfelelően létesült, lakóépületben, illetőleg vegyes célra használt épületben lévő hőközpontot leszerelni, és az annak folytán megüresedő helyiséget (helyiségeket) az épülettulajdonos rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a hőközpontból ( a szolgáltatói hőközpontból) más épület távhőigényét is kielégíti Egyedi közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződést az egyéb Felhasználó a szerződésben meghatározott felmondási idővel, az abban meghatározott időpontra mondhatja fel A szerződés felmondása a Szolgáltató részéről A felmondás az érvényes jogszabályok figyelembe vételével történhet. A felmondást írásban kell megtenni. A Szolgáltató a szerződést az évi XVIII. törvény 49. (2) bekezdés b), g) pontjában illetőleg az 51.. (4) bekezdésben szabályozott esetekben mondhatja fel. Ebben az esetben a közüzemi szerződés felmondása miatt az épületben, épületrészben esetleg bekövetkező kár a Felhasználót terheli 4.5. Szerződésszegés és következményei Szerződésszegés a Szolgáltató részéről

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben