Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében"

Átírás

1 Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett; És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével! És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim! És hozzám repült egy a szeráfok közűl, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról; És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Bevezetés Az előző részben hat jajról volt szó, most pedig a hetedikről. És el kell jönni a hetediknek, mert a hét, a tökéletességnek száma. Az nem elég, hogy az ember tud annyit, hogy jaj azoknak, akik házhoz házat ragasztanak, jaj akik jó reggel részegítő ital után futkosnak, hogy jaj a hazugoknak, akik a vétket hazugság kötelein vonják. Nem elég, hogy azt tudjuk, hogy jaj azoknak, akik jónak mondják a gonoszt, és gonosznak a jót. Jaj azoknak, akik magukat bölcseknek tartják, és jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és híresek a részegítő ital vegyítésében. Ez még nem elég. Hanem a tökéletes az, amikor azt mondjuk, amit az 5. versben olvastunk, hogy jaj nekem, elvesztem! És Isten minden embert ide akar eljuttatni. Hiába mondom én, hogy ennek vagy annak az embernek jaj, amíg nem látom, hogy jaj nekem! Hogyan látjuk magunkat? Mi váltotta ki ezt a felismerést Ézsaiás prófétából, hogy jaj nekem? Istennek, az Úrnak a látása és az Úrnak a szentsége. Bár nyilvánvaló, hogy a próféta Isten arcát nem láthatta, meg is van írva: nem láthat engem ember élve. De tudta, hogy ahol ott vannak a szeráfok, Isten trónja van ott, palástja betöltötte a templomot, aztán be is telt a templom füsttel. De Istennek a jelenléte mégis olyan hatással volt rá, hogy így kiáltott fel a hat jaj után: jaj nekem, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom! Amint látjuk, a jajnak az okát is látta azonnal a próféta. Nem csak úgy általánosságban mondta, hogy jaj nekem, hanem meg is indokolta, azonnal látta, hogy miért: mert tisztátalan ajkú vagyok. Pedig a próféta nem igen volt közönséges szájú. Csakhogy addig, amíg nem az Úr jelenlétében van valaki, mással hasonlítja össze magát, a többi tisztátalan ajkú emberrel. Mert mondja is: tisztátalan ajkú nép közt lakom. És a többiekhez képest biztos, hogy nagyon jó volt Ézsaiás próféta, amíg a néphez mérte magát, addig kiváló volt. De amikor az Isten jelenlétében volt, és az Isten szentségéhez mérte magát, akkor azt mondta, hogy végem van, jaj nekem, elvesztem. Nagyon fontos az, hogy mi is kihez mérjük magunkat? Amikor a farizeus felment a templomba imádkozni, a Lukács evangéliuma 18. rész szerint, ő is másokhoz mérte magát, és azt mondta, hogy hálát adok neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint más ember: részeges, ragadozó, ilyen, olyan, vagy mint ím, ez a vámszedő is. Mert én ilyen és olyan vagyok. Amíg ahhoz mérte magát, addig nem ment el megigazulva az Isten színe elől. Kihez mérjük magunkat? Hogyha az Isten jelenlétében látjuk magunkat, akkor mi is azt mondjuk, mint Ézsaiás próféta, hogy jaj nekem, elvesztem.

2 Nézzünk rá egy néhány példát, hogy láttuk-e már magunkat Isten szentségében, az Ő jelenlétében. Mert hogyha igen, akkor ehhez hasonló dolgok, amiket most megemlítek példaképp, egyik embernek ilyen, másiknak olyan jut az eszébe. Én csak példákat mondok. Csak Isten tudja mindenkinek a szívére helyezni, csak az Isten jelenlétében lesz ez valóság, hogy megrettenjünk önmagunktól. Az első, amit mondanék, lehet, hogy valaki az Isten jelenlétében azt mondja: Jaj nekem, elvesztem, mert nagy a szám! Mert olyan dolgokba is beleszólok, amibe nem kellene, mert úgy gondolom, hogy jogom van megmondani ezt is, azt is, mert én az igazságot képviselem. De az Isten jelenlétében tudja az ember, hogy Te, Uram, Te vagy egyedül az igazság. Csak Krisztus az igazság. És az igazságot csak szeretetben lehet képviselni. Vagy egy másik példa. Van, aki így kiált fel, hogy jaj nekem, elvesztem, mert én haragos ember vagyok! Hogyha valami nem a kedvem vagy akaratom szerint történik, akkor elborul az agyam. És a legkisebb kellemetlenség is ki tud hozni a sodromból, hogyha ellenem irányul valami. Azt akarom, hogy értsenek meg, hogyha nem, akkor eljátsszák a bizalmamat. Én meg eljátszom a haragszom rádot. Pedig az Isten jelenlétében azt mondja az ember, hogy Uram, igazán csak Neked volna okod haragudni rám, meg mindnyájunkra, mert rászolgáltunk. De Te mégsem haragszol, mert megbékéltél az Úr Jézus Krisztus véréért. Vagy egy harmadik példa: jaj nekem, elvesztem, mert sértődékeny vagyok! Mert azt hiszem, hogy mindenki engem bánt, és minden ellenem irányul. Senki sem ért meg, egy-két kedves emberemen kívül. A többiekről meg megvan a véleményem, amit néha meg is mondok, de van, amikor nem mondom meg, hanem begubózok, csak az orrom húzom fel. Így adom tudtára a környezetemnek azt, hogy megbántottak engemet, a szent és sérthetetlent. Pedig az Isten jelenlétében úgy gondolkozunk, hogy Uram, mi lenne, ha Te sértődnél meg, és többé már nem hallgatnád meg a sóhajomat, és az imámat, mert rászolgáltam, hogy többet ne hallgass meg. De köszönöm, hogy ez lehetetlen, hogy Te valaha is megsértődj! Vagy a negyedik: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan gondolataim és vágyaim vannak! Olyanok, amiket nem szeretném, hogy bárki is megtudjon. Talán ki sem bírnám, hogyha egyik-másik közülük nyilvánvalóvá lenne az emberek előtt. Sok bűnbe nem mentem bele tevőlegesen, de gondolatban nagyon sok bűnt eljátszottam, mert kívántam. Az Isten jelenlétében pedig megborzad az ember saját magától, a vágyaitól és mindattól, ami átment rajta. Vagy az ötödik: Jaj nekem, elvesztem, mert önző, számító és haszonleső vagyok! Mindenkitől segítséget, hasznot várok, de tőlem ne várjon senki semmit, mert hiszen én vagyok a segítségre szoruló. És milyen emberek a hívők, hogyha még ők sem segítenek rajtam? Az Isten jelenlétében pedig így szól az ember: óh, Uram, Te önfeláldozó vagy, Te soha nem kerested a magad hasznát, mint ahogy a szeretetről írva van, hogy nem keresi a maga hasznát. Hatodik: Jaj nekem, elvesztem, mert önigaz ember vagyok! Azt gondolom, hogy mindent jól teszek, mindent helyesen látok, mindig a jót képviselem. Csak sokszor félreértenek, nem ismerik fel bennem ezt. Sőt, meg merik kérdőjelezni, hogy én mindent jól látok, vagy jót akarok. Ilyenkor aztán jogosan haragszom, és vérig meg vagyok sértődve. Isten jelenlétében azonban azt mondja az ember: Hogy tudtam így gondolkozni? Hiszen, Uram, egyedül csak Te vagy igaz, és Tied az igazság, mienk orcánk pirulása. Vagy a hetedik: Jaj nekem, elvesztem, mert pártoskodom! A magam pártjára állítok embereket, még testvéreket is, elmagyarázom nekik, hogy miért jó úgy, ahogy én akarom, és miért rossz úgy, ahogy a másik gondolja. Szeretem, hogyha minél többen igazat adnak nekem, és nem adnak igazat a másiknak, ha minél többen állnak az én oldalamon, és minél többen vagyunk, annál jobban elhiszem, hogy nekünk van igazunk. De Isten jelenlétében így szól az

3 ember: óh, Uram, minden mi igazságunk olyan csak, mint a megfertőztetett ruha. Dehogy van igazam! Egyedül csak Jézus Krisztus az én igazságom. Vagy nyolcadszor még megemlíteném: Jaj nekem, elvesztem, mert aggodalmaskodó vagyok! Aggódok az egészségemért, férjemért, feleségemért, a gyermekeim jövőjéért, mindenért. Folyton ilyenek járnak az eszemben: mi lesz akkor, ha? És a ha után a legképtelenebb eshetőségek jutnak az eszembe. De az Isten jelenlétében látja az ember, hogy Uram, Te azt mondtad, hogy ne aggodalmaskodjatok. A ti Atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. És azt is tudja, hogy mi a jó nekünk, és minden hatalmában van, hogy megtegyen. Igazából tehát hitetlen vagyok, nem bízom Benne. Nem bízom benned Uram, aki abszolút megbízható vagy. Kilencedik: Jaj nekem, elvesztem, mert panaszkodó, elégedetlen, zúgolódó vagyok! Mint a zsidók a pusztában. Semmi sem jó, nyűglődök, önsajnálkozó vagyok, sokakat kritizálok. De Isten jelenlétében azt mondja az ember: Megelégedett lehetnék, hisz nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. És Istennek minden igazi gyermeke megtanulta, amit Pál apostol, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Tudok bővölködni is, szűkölködni is, mindenben ismerős vagyok, és az Úr Jézus is ezen a földön úgy járt, hogy a rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, neki nem volt fejét hová lehajtania, nem értették meg, félreértették, megvetették, és végül megölték. És mégsem volt panaszkodó, és elégedetlen. Tizedik: Jaj nekem, elvesztem, mert szeretetlen vagyok! Igen, szeretetlen, mert idegesít a másik, idegesít még a nézése is, a hangja is, a szuszogása is, hát még a véleménye! Szinte semmit sem tudok tűrni. Sokakra irigykedem, ha jól megy nekik, de örülök, hogyha kár éri, vagy megszégyenül. Pedig Uram, Te minden embert szeretsz, mindannyiunkat szeretsz, érdemtelenül. És képes volt az Úr Jézus meghalni mindannyiunkért. Lehetne folytatni tovább, hogy jaj nekem, elvesztem, mert és ide ki-ki helyettesítse be azt, amit meglát az Isten jelenlétében. Elvesztem, mert ez vagyok, vagy az vagyok, ezt akarom, vagy azt akarom már milyen régóta. És az Isten jelenlétében mindenki rá fog döbbenni arra, hogy milyen nagy bűn ez, milyen hiábavalóság. És mennyire elitéledendő, és nem áll meg az Isten szentségében, amit Isten megmutat nekünk, amire mi magunk is azt mondjuk, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan vagyok. Honnan tudjuk, hogy az Úr jelenlétében voltunk? Hogy nem csak mi gondoltunk ezt vagy azt magunkról? Vagy nem csak mondtuk, hogy jaj nekem, hanem tényleg az Úr jelenlétében voltunk? Onnan tudjuk meg, hogy nemcsak megláttuk magunkban ezeket a döbbenetes bűnöket, nemcsak megláttuk, hogy nincsen énbennem semmi jó, és jaj nekem, hanem azoktól meg is szabadít az Úr. Kiégeti belőlünk az oltárról vett parázzsal, a tűzzel. És itt szeretném elmondani azt, hogy csak a vérnek van bűntörlő ereje, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. De itt most nem a vérről van szó, hanem tűzről. A tűznek más a szerepe. A bűnt csak a vérért bocsátja meg Isten, de szükségünk van a tűzre is, amely éget, eléri a szánkat, a kezünket, a gondolatainkat, az értelmünket, a szívünket. És hogy mi ennek a jelentősége? Máté evangéliumának a 3. részéből elolvasok egy igeverset, Keresztelő János mondja: Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel (Mt 3,11-12). Amikor a Szent Szellem leszállt, kettős tüzes nyelvek alakjában jött el pünkösdkor. És a tűz éget. Az is írva van, hogy akiben nincs a Krisztusnak a Szelleme, az nem az övé. Azt mondja Keresztelő János, hogy majd jön a Krisztus, aki Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. Ez összetartozik, abba merít bele. Ez azt jelenti, hogy nem csak azt értjük meg, hogy Krisztus

4 vére eltörölte a bűneinket, hanem azt is megértjük, amire a bennünk lévő Szent Szellem tanít meg, hogy a bennünk levő Szellem által mi Isten jelenlétében vagyunk. A Szent Szellem azt jelenti, hogy Isten bennünk, hogy mi az Úr temploma vagyunk. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben, lelketekben, amelyek az Istené. És amikor a Szent Szellem tüze munkálkodik bennünk, ez elsősorban nem azt jelenti, hogy lelkesedünk. Nincs az Úrnak szüksége a lelkesedésünkre. A buzgóság, az más, de lelkesedésre nincs szükség. Hanem kiégeti a polyvát belőlünk olthatatlan tűzzel. Mert újból és újból vétkezünk, újból és újból előjönnek a bűnös dolgok bennünk. Krisztus vére mindig eltörli, de a Szent Szellem azt mondja: ez így az Isten jelenlétében nem mehet tovább. És kiégeti. Ez ugyanaz, amit más szóval úgy mondunk, hogy a feltámadott Krisztus életereje. Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy ne éljenek már, ne uralkodjanak már a tagjaimban ezek a régi bűnök: jaj nekem, elvesztem. Aki az Isten jelenlétében látta meg ezt, onnan tudjuk, hogy kiégeti az Úr. Krisztus ad erőt arra, hogy ezek megszűnjenek az életünkben. Ne legyen úgy tovább, hogy mindig csak vétkezzünk! És amikor az Úr ráteszi erre az ujját, és éget, akkor igazat adunk Istennek. Jónak és igazságosnak tartjuk, hogy ezt teszi, még akkor is, hogyha fáj. Mert magunkat is megutáltuk, és nem akarunk ilyenek maradni, mint amilyenek addig voltunk, míg az Úr jelenlétébe nem állított bennünket, és nem mutatta meg, hogy kik vagyunk. Uzziás élete hogyan megyünk az Úr elé? Még egy dologról szólnék. Nem mindenki látja az Urat, aki a templomba megy. Most ne csak arra gondoljunk, hogy az ószövetségi templomban látta Ézsaiás az Urat, hanem amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk arra a helyre, ahol az Úr lakozik. Akár a gyülekezetbe, akár beszélünk egy hívő testvérrel, akiben ott van az Úr, akár Igét olvasunk, akár szolgálatokat hallunk, amikor az Isten jelenlétébe akar állítani bennünket, nem mindenki látja az Urat, aki odakerül az Istennek a jelenlétébe. Nem mindenki éli meg úgy, ahogy Ézsaiás próféta megélte. És ezt az által szeretném bemutatni, hogy így olvastuk: A mely esztendőben meghalt Uzziás király, látám az Urat (1. vers). Tehát amely esztendőben meghalt Uzziás király, akkor láttam az Urat. Nézzük meg Uzziás királynak az esetét. Az előző versekben arról van szó, hogy Uzziás király istenfélő volt, az Úr előtt kedves dolgokat cselekedett, kereste Istent, értelmes volt, mert az Urat kereste. Jó előmenetelt adott neki Isten. És akkor le van írva, hogy hogyan és miben. Azonban a 16. verstől így folytatódik: Mikor pedig ilyen módon megerősödött volna, felfuvalkodék, hogy megfertőztetné magát és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Beméne az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. És beméne ő utána Azáriás pap, és vele az Úr papjai nyolczvanan, igen erősek. És ellene állának Uzziás királynak, és mondának néki: Uzziás! Nem a te dolgot az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, a kik felszenteltetének, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből; mert igen vétkeztél és dicsőségedre nem leend az Úr Istentől. És megharaguvék Uzziás, a kinek kezében vala a füstölő szerszám, hogy füstölne; és mikor haragudnék a papokra, bélpoklosság támada a homlokán ott a papok előtt, az Úr házában, a füstölő oltár előtt. És mikor tekintett volna ő reá Azáriás főpap, és vele mind a többi papok, láták a bélpoklosságot az ő homlokán; és elűzék őt onnét, sőt maga is sietett kimenni, mert az Úr megverte vala őt. És lőn Uzziás király halála napjáig bélpoklos; és lakik vala egy elkülönített házban bélpoklosan, mert az Úr házából kivettetett vala. És Jótám, az ő fia vala a király házában, a ki ítélkezék az ország népe felett. Uzziásnak pedig első és utolsó dolgait megírta Ésaiás próféta, az Ámós fia. És meghala Uzziás az ő atyáival egybe, és eltemeték őt az ő atyáival a temetőbe, a mely a királyoké vala, mert ezt mondják felőle: bélpoklos volt. És uralkodék helyette Jótám, az ő fia (2Krón 26,16-23). Még a következő részből is elolvasok

5 két verset: Huszonöt esztendős vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya. És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába; a nép azonban tovább is vétkezék (2Krón 27,1-2). Mit csinált tehát Uzziás? Élete nagy részében követte az Urat, és hűséges volt. Különben ötvenkét évig volt király. Ez igen hosszú idő. Talán ez a legtöbb Júda királyai közül, aki uralkodott, mert még Dávid is negyven évig, Saul is negyven évig, és Salamon is negyven évig uralkodott, de ő ötvenkét esztendeig uralkodott. Voltak királyok, akik pár hónapig uralkodtak csak. Ötvenkét év igen hosszú idő, és Isten nagyon megsegítette ezt a királyt. Olvassák el a testvérek otthon. És akkor támadt az ő szívében egy felfuvalkodottság. Hát mégiscsak jó vagyok, mégiscsak vagyok valaki az Isten előtt is. Úgy gondolta, hogy akkor ő megteheti azt, hogy bemehet az Úr templomába Isten elé, és füstölhet Istennek az oltáron, a füstölő oltáron. És be is ment. De nem látta az Urat. Az Úr látta persze őt, de ő nem. Nem úgy, mint Ézsaiás, hogy látta az Urat, és megrettent önmagától. Nem látta. Nem rettent meg attól, hogy ki vagyok. No, persze Isten odaküldte a főpapot és nyolcvan papot. Azt mondták neki: Uzziás, ez nem a te dolgod, vétkeztél Isten ellen. Mert tudjuk, hogy a törvény szerint nem mehettek be csak a papok a füstölő oltár elé; a szentek szentjébe, meg csak a főpap, egyszer egy évben. Te nem vagy pap. Akármilyen istenfélő is vagy, és akármilyen király is vagy, de ez nincs rád bízva. De Uzziás ellenállott, és akkor Isten közbelépett. Ott rögtön a templomban bélpoklos lett, és kiűzték. Egész élete végéig beteg maradt, egy elkülönített házban lakott. Még csak arra szeretnék kitérni, hogy a fia, Jótám, így olvastuk ott az Igében, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, mint az Atyja, Uzziás is cselekedett, csakhogy nem ment az Úr templomába. Ezt lehet úgy is érteni, hogy nem tett olyat, mint az apja, hogy illetéktelenül bement a templomba. De úgy gondolom, hogy talán azt is jelenti ez az Ige, hogy a fia, Jótám, annyira megijedt attól, ami az apjával történt, hogy egész életében nem mert bemenni az Úrnak a templomába. Tehát olyan szentségesnek és olyan megközelíthetetlennek látta Istent, hogy ő nem is mert bemenni még arra a helyre sem, ahová bemehetett volna. Félt Istentől. Isten valóban félelmetes. De nekünk, mióta az Úr Jézus Krisztus eljött, már nem félelmetes. Addig, például, mikor a Sínai-hegyen a törvényt adta, azt mondta, hogy senki ne közelítsen. Meg kell halnia, aki közeledik. De az Úr Jézus Krisztusban azt mondta: jöjjetek énhozzám mindnyájan. Azonban, ha valaki nem megalázkodva jön, az nem látja az Urat. Csak aki megalázkodva jön. Aki megalázkodva jön, az még inkább megretten saját magától az Úr jelenlétében, de meg is tisztul. Hogy jövünk Igét hallgatni, Igét olvasni, hogy jövünk az Úr jelenlétébe? Ha el vagyunk kápráztatva magunktól, hogy milyen jók, kiválók, és ilyenolyanok vagyunk, akkor nem látjuk az Urat. De ha úgy jövünk, hogy Uram, Te fedd fel, hogy én igazából ki vagyok, akkor ugyan megrettenünk, de meg is tisztulunk az oltárról vett szénnel. Befejezés Befejezésül szeretnék idetenni egy zsoltárt, Dávid zsoltárából: Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában (Zsolt 27,4). Figyeljük Dávidnak a kérését? Egyet kérek: ott lehessek Uram, ahol Te vagy, a Te házadban, lakhassak ott, és nézhessem a Te szépségedet. Az Újszövetségben is van egy ilyen Ige a Korinthusi levélben: Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, és átváltozunk ugyanarra a dicsőségre, ahogy az Úr Szelleme formál (2Kor 3,18). Csak ám az Úr Szelleme így formál, ahogy Ézsaiást formálta: rámutat, hogy kik vagyunk. Felkiáltunk, hogy jaj nekem, elvesztem, nem csak arról beszél nekünk, hogy az Úr Jézus vére eltörli a bűneinket, hanem jön a tűz. És mikor kiégeti, akkor egyre jobban átformálódunk, mert láttuk Őt. És az a

6 csodálatos, hogy aki átesett ezen a tisztító tűzön, nem majd odaát, hanem itt, ezen a tisztító tűzön, a szent, és rettenetes Istennel való találkozáson, azok számára Isten szép és csodálatos! Mint ahogy Dávid mondja: nézhessem az Úrnak a szépségét, gyönyörködhessem az Ő templomában. Aki nem esett át ezen, annak sokféle elképzelése lehet Istenről. A jó Isten, a szerető Isten, a rettenetes Isten, a bosszúálló Isten, sokféleképpen lehet vélekedni róla, meg önmagunkról is. Ha igazán voltunk Istennek a jelenlétében, és láttuk az Ő arcát, mint ahogy Ézsaiás is, vagy Dávid is látta, akkor: Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek! A te orczádat keresem, oh Uram! (Zsolt 27,8). Tehát az keresi mindig Istennek az arcát már utána, mert Isten is keresi a velünk való közösséget. Helyetted mondja a szívem: az én orczámat keressétek! Helyetted. Isten is ezt mondja, és az ember szíve megérzi, keressük az Ő arcát. A te orczádat keresem, oh Uram. Nincs semmi, ami hasonlítható lenne ahhoz, mint amikor Isten szentségével, nagyságával, tisztaságával, Istennel szembesül az ember. Legyen a mi szívünkben is ott ez a vágy, ez a kérés, ami Dávidnak a szívében volt, és amin Ézsaiás is átment, hogy keresem Uram, a Te orcádat, a Te jelenlétedet! Mert nincs semmi ehhez fogható! Ámen. Debrecen, március 26.

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A keresztények mennyei reménysége Tanítja-e a Biblia, hogy az örökkévalóságban a keresztényeknek két csoportja lesz? Az Újszövetség ígéretei csak az első keresztényekre vonatkoztak vagy minden idők keresztényeire?

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 MIÉRT Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 www.jesuslifetogether.com Copyright 2002, 1994 RealPeople@JesusLifeTogether.com

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52 Pasarét, 2013. december 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor Lekció: János 1,44-52 A NÁZÁRETI Alapige: Máté 2,19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26.

AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26. AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26. Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Jézus él! Köszönjük

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA 2015. október 11. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten dicsőségének a Szelleme árad, és Ő cselekszik, így sok gyógyulás

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által A negyedik kazettáját fogjátok ma hallani annak a sorozatnak, aminek a címe: hogyan vezet bennünket Isten Szelleme. Róma 8: 14, 16

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. július 17. A mai napon folytatjuk a Jelek, csodák témakörben a tanítássort, és az első Ige a Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek,

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben