HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából március 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14."

Átírás

1 HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk ennek. A tanítások hat nyelven mennek ki a világba. Ezeket le lehet tölteni és utólag is lehet hallgatni. Ezért van az, hogy szigorúan a jegyzetekből tanítunk, hogy pontosan kerüljön minden fordításra. Nagyon fontos tanítások, mert nem fogod tudni elvégezni azt, amire Isten elhívott, ha csak fel nem növekszel az Igében. Azért, mert valaki más felkenetett, az nem jelenti azt, hogy te is olyan felkenetett leszel, ha csak el nem végzed azt az igei munkát, ami e mögött áll, és aminek ott kell lenni a szívedben, ez az igei felkészülés. Tudom, hogy mi az, amit az Úr végez. Csütörtökön és pénteken a nyelvek imájában nagyon sokat imádkoztunk nyelveken és magyarázatokban, ezek szolgálati ajándékok, köpönyegek, palástok lesznek. A szolgálatoknak szellemi ajándékok járnak. A szolgálók kijelentéseket, látásokat, megértéseket, bölcsességet hoznak magukkal arról, hogy mi az, amit Isten akar, hogy elvégezzünk. A mennyben már meg vannak a trónjaink. És itt van a földön az a rész, amelyet nekünk be kell tölteni. Ezeket Jézus már elkészítette számunkra, ezek a trónok már ott vannak. Tehát amit nekünk itt a földön el kell végezni, - hogy engedelmességben megtalálni az Ő terveit, és ezekben kell előre lépnünk és agresszívnak [előrenyomulónak] kell lennünk. A szlovák fordítót, - Zsuzsát szlovák nyelven fogja használni az Úr. Ez azt jelenti, hogy napon belül az összes magyar nyelvű gyülekezetedet fel kell adnod és egy új bölcsességben, egy új megértésben fogsz járni. Az Úr fogja használni a kezedet, ez a szolgálati ajándék már impartálva [beültetve] lett a szívedbe. Az emberek meg fognak gyógyulni, amikor a kezedet teszed rájuk, a szívükben fognak meggyógyulni. Ez már ott volt, és ezt meg kell tenned. Isten használja a nyelveket, magyarokat, azokban a nyelvekben. Tehát legyél ebben agresszív, lépjél előre benne, és alapozd meg azt a munkát, amit Isten akar. A te képességeid az Ő képességei, mert te Őbenne vagy. Nem a te cselekedeteid, hanem amit Ő végzett el értünk, Ő felmagasztaltatott, Ő adta neked ezeket. És mindez jön ebben a palástban. Legyél nagyon agresszív és ez természetfeletti módon jön elő, megfelelő napon, megfelelő helyen és ez növekedni fog. Megfelelő személyek a megfelelő támogatást fogják adni számodra és mindez jönni fog hozzád. Istené legyen a dicsőség. Krisztinát is előreszólítják. A szlovéniai rész kerül most szóba. Nagyon sokan imádkoznak már efelett, és te is impartálást kapsz most Istentől. Angol nyelven fog téged Isten használni. Meg fogod tanulni és meg fogod cselekedni, fogadd el. Ez szellemi, természetfeletti. Isten fog téged használni, legyen bizalmad benne. Meg kell tanulni az üdvösség és a hozzá tartozó szavakat angolul. Isten fog téged használni abban a nyelvben. Százával vannak nyelvek abban 1

2 az országban, de az angol mindenhol jó nyelv. Ezt meg kell értened, és ebben fogsz működni. Áldott legyen az Úr neve mindörökké. Egy másik küldetés is jön elő, mindenki számára. Az Úrtól van ez. Az Úr munkáit fogod végezni, mert felkészültél, kimész, és üdvösségre vezeted őket, a kezedet teszed rájuk, a te hited szerint legyen neked, és te erre ki vagy rendelve, hogy ezt elvégezd. Emeld fel a kezed és mondd, hogy ez én vagyok. Én a Krisztus Testének tagja vagyok. Az Úr Jézus Krisztushoz tartozom, mert meghaltam vele, és vele feltámadtam a halálból. És vele együtt felmagasztaltattam, én Őbenne vagyok, én Krisztus Jézusban vagyok, és legyőzök minden ellenséget, az ellenség minden erejét, mind a lábam alatt van. Fejedelemségek és hatalmasságok mind! Bennem van a Szent Szellem, Isten felkenetése, és Ő fog vezetni engem, Ő fog irányítani engem, ezért sok gyümölcsöt termek, felmagasztalom az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézust. Áldott legyen az Úr neve. Ámen! Erről fogok tanítani a mai napon. Ismét egy kiszólításra kerül sor, egy fiatalember kap ajándékot az Úrtól. Nagyon izgalmas idők ezek, mert a Szellem mozdul, és a Szellem akar neked adni valamit. Nem itt Magyarországon lesz ez. Isten egész életedben a kezét feletted tartotta, és most természetfelettit kapsz tőle Jézus nevében és ez megszületett most benned. A Szent Szellem mozdul köztünk. Holnap pásztorkonferencia, ennek az előszelét érezzük már. Az Úrnak ajándékai vannak eltéve a pásztorok számára. A küldetés egy nagyon fontos dolog, amikor az Úr kiküld. Amikor nagy hó volt és teljes fennakadás és mentem az úton, az útfenntartóknak megparancsolom, hogy tisztítsák le az utakat, mondtam. Vasárnapi napon volt mindez. És visszafelé jöttem valóban tiszták voltak az utak. Tehát egy küldetést adtam nekik. Hatalmunk van arra, hogy ezeket kirendeljük. Könnyebb a helyzet, amikor az embernek hatalma is van hozzá. Köszönjük drága Mennyei Atyánk, hálát adunk neked és megkérünk, nyisd meg ma nekünk a megértésünk szemeit, hogy kijelentést kaphassunk, hogy ki az Úr Jézus Krisztus az életünkben. Hogy ma erről megértés és kijelentés érkezzen a szívekhez Atyánk, ezt kérjük ma tőled, a Jézus nevében. Mondja mindenki: - ezt befogadtam a szívembe! Ámen! Az Efézusi levélben fogunk ma legtöbbet időzni. Megemlítem nektek, hogy Kenneth Hagin testvérünknek tíz év leforgása alatt, nyolc Jézusi látogatása volt. És ezekben kijelentéseket adott át neki, és köztük szerepelt ez is, amiről ma szólunk, hogy milyen hatalmunk van Őbenne. Az Úr akarja, hogy ez a részünkké váljon, oly módon, hogy ez megváltoztassa az életünket. Efézus 1/16-23 Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban: Hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. És 2

3 mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Önéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ezt követően pedig olvassuk az Efézus 3/14-21 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben, Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, Néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen! Ezek Pál imái, amiket az efézusi hívőkért mondott el. Ezeket az imákat saját magunkra is alkalmazhatjuk, mert a Szellem adta őket és a Szellemtől felkent imádságok. A Szellem adta ezeket Pálnak és a Szellem ihletettségében írta le ezeket Pál. Ez azt jelenti, hogy ezeket az imákat te is elmondhatod saját magadért. Ahol Pál úgy imádkozik, hogy tiérettetek, oda saját magadat behelyettesítheted és magadért mondhatod, hogy engem. Vegyünk egy példát: /14/ Ezokáért meghatom térdeimet az én Uram Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg n e k e m /!/, az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberemben. Hogy lakozzék a Krisztus hit által az én szívemben. Hogy én meggyökerezzek a szeretetben, és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel egyben Tehát saját személyedre öltsd fel ezt az imát. Ha a Szent Szellemtől ihletett egy imádság, az soha nem fogja elveszíteni a rajta lévő kenetét. Mindaddig imádkozzuk ezeket a szellemi imákat, amíg a szellemi megértésünk szemei meg nem nyílnak. Lehet, hogy az első hetekben, amikor imádkozod, úgy fogod érezni, hogy nem sok változás van. De úgy kell ezt imádkoznod, hogy Isten nekem adja meg a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében, hogy az én szellemem szemei megvilágosodhassanak. Ezek a megértések, amelyek hozzád fognak érkezni, mindig is az Igének a vonalában lesznek, azzal egyet értve. Hagin azt írja a könyvében, hogy hat hónap után, annyi kijelentés érkezett hozzá, hogy bátran állíthatta magáról, hogy új emberré lett. Azután, a Szellem egy szinttel feljebb emelte és azt mondta, hogy elviszlek a kijelentések és a látások szintjére. De utána is kitartóan az Igét tanulmányozta. Ahogy tehát megtanultuk, a szellemünknek elméjét meg kell újítanunk. Azt követően megint egy újabb szintre vitte őt a Szent Szellem és jézusi látogatásokat élt meg a tíz év alatt többet is, abból három több mint másfél órás volt. 3

4 Efézus 6/12 Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Fel kell fedeznünk, miközben ezek a tusakodásaink vannak, hogy Krisztusban hatalmunk van felettük. Ez a hatalom nem csak kiválasztott, néhány illetékes személy számára adatott. Valaki azt gondolná, hogy ez az illető szolgáló lehet, valami különleges kiválasztottja Istennek és azért. Hamar meg fogod érteni, hogy nincs több hatalma neki sem, mint neked. Ez a hatalom valóságos birtokában áll Isten minden egyes gyermekének. Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Más szóval Krisztusban minden mennyei áldás a miénk, hozzánk tartozik. /17/ Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében. Annak az ismeretében, hogy ti Őbenne vagytok, mondja egy másik fordítás. Hiszen olvastuk a 3-as versben, hogy minden szellemi áldás a Krisztusban van nekünk. Itt vannak a szellemi áldásaink is. Megáldott minket minden szellemi áldással. Vannak, akik úgy gondolják, hogy néhányan igazán áldottjai Istennek. De ilyen Igét nem találunk, hogy valaki olyan kiválasztottja Istennek, hogy valami különleges módon lett megáldva. Hanem azt találjuk, hogy Ő megáldott minket. Pál úgy érti ezt, hogy engem és az egész efézusi gyülekezetet. És ez ugyanúgy vonatkozik a budapesti, vagy bármelyik vidéki gyülekezet tagjára. A különbség ott lehet, hogy az egyik tud róla, és ezért élvezi ennek minden vonzatát, a másik pedig tudatlan efelől. Az igazság az, hogy egyikünk sem áldottja Istennek felette való mértékkel, mint egy másik. Nekünk azt kell megtanulnunk, hogy mi az, ami hozzánk tartozik. Akadémiai tudás egymagában nem elegendő, kijelentett tudás, amely alapján cselekszünk is, az hoz eredményt. Isten minden gyermekéhez hozzátartozik ez a hatalom. Az ördög értelemszerűen nem akarja, hogy Isten gyermekei megtudják, hogy mi az, ami valójában az övéké. Ezért megpróbálja elhomályosítani az igazságot, hogy meg ne ismerjék Isten gyermekei, hogy mi a hozzájuk tartozó igazság. Mert az ördög jól tudja, ha Isten gyermekei megtudják, hogy mi az a valóságos örökség, ami az övéké, akkor tudja azt az ördög, hogy azt élvezni fogják és többé nem lesz képes végrehajtani az ő munkáját az életükben. Ezért munkálkodik azon, hogy elhomályosítsa ezeket az igazságokat és visszatartsa Isten gyermekeit ennek az ismeretétől. Ha Isten gyermeke hozzájut ehhez a tudáshoz, ismerethez, és az alapján cselekszik is, akkor az ördög nem képes többé visszatartani Istennek azt a gyermekét. Képes lesz így Isten gyermeke élvezni annak a valóságát, ami jog szerint hozzá tartozik. János 8/32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Nem csupán az igazság, hanem az igazság megismerése és az igazság ismeretén való cselekvés hozza ezt együtt. 4

5 Lukács 10/19 Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. Én adok néktek hatalmat, mondja az Úr Jézus. Nagyon jó példa, ha megvizsgáljuk, hogy milyen hatalommal szolgál egy rendőr. Ha a lámpák nem működnek, akkor kiküldik a rendőrt a forgalmas kereszteződésbe, hogy ő irányítsa a forgalmat. A rendőrnek nincs olyan fizikai ereje, hogy képes lenne leállítani az egyik sáv forgalmát, de meg van a hatalma, hogy leállítsa azt. És amikor felemeli a kezét, mi felismerjük azt a hatalmat. És ezt világosan kell látnunk, hogy az ördög is felismeri ugyanígy, a nekünk adott hatalmat. Neked tehát felismerve a te hatalmadat, meg kell parancsolni az ördögnek, hogy tűnjön el! Neked meg kell ebben állnod a helyeden. Szembesülj bátran az ellenségeddel. Egy történet Joel Osteen édesapjáról, akinek a félelmei arra terjedtek ki, hogy nem mert felszállni a repülőgépre. Félt. Végül is ez a félelem olyan mértéket öltött, hogy életének más területeire is kihatással volt. Elhatározta, hogy szembesíteni kell magát ezzel, egy kis propelleres géppel egy rövid kis utat megtesz oda és vissza. Elment és visszajött. És beszámolt róla, hogy a pilóta nem köszönte meg neki, hogy visszatartotta teljes erejével a gépet oda és vissza. Kihatottak rá a félelmei. A félelmeinkkel szembesülnünk kell. Az egyik szolgáló azt mondta, hogy az ördögöt végre futásra bírtam. Csak az a probléma, hogy én futok elől, ő fut utánam. Tehát az illető nem használta a hatalmát, vagyis nem állt meg az Igén. Miért képes egy rendőr megállítani a forgalmat? Mert használja azt a hatalmat! Nem azért, mert olyan nagy az ereje, hanem azért, mert felruházták őt azzal a hatalommal. Honnan szerezte azt? Ez egy átruházott hatalom valakitől. Ez a hatalom egy átruházott erőt képvisel. Ahogy olvassuk a következő versben Efézus 6/10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Ez az Írás nem arra tanít minket, hogy legyünk erősek a saját erőnkből, sem azt, hogy próbáljunk meg erősnek lenni. Nem mond semmit arról, hogy legyünk erősek a saját erőforrásainkból. Azt mondja legyünk erősek az Úrban! Miért lehetünk erősek az Úrban? Azért, mert az Úr, egy hatalommal ruházott fel minket. És ez Őbenne van meg nekünk. Megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban. A hatalomnak a mértéke a mögötte lévő erő a nagyságától függ. A rendőrt pl. a mögötte lévő alkotmányos törvények védik. Ha te kimész a rendőri hatalom nélkül csak a saját kis otthonkádban, megnézzük, ha felteszed a kezed, hogy ki vesz téged komolyan. Nem fog működni a dolog. Lukács 10/19 Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején és semmi nem árthat néktek. Valóban a skorpiókról meg a kígyókról beszél szó szerint az Írás? Nem! Hanem csak példának hozza. Hasonlítja az ellenség erejéhez, kígyókhoz, skorpiókhoz és az ellenség minden erejéhez, - mondja. Vagyis a kígyók és a skorpiók az ellenség erejét jelképezik. Kiről szól valójában? Ördögökről, démonokról és a sötétség minden erejéről. Vagyis ez teljes hatalommal való felruházást jelent az ellenség minden ereje felett! És Isten maga áll, mint erő, ezen felruházott hatalmunk mögött, az ellenség minden ereje felett. 5

6 Ennek a tudatában kell, hogy éljünk, Isten maga mondja nékünk, hogy Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az ellenség minden erején és semmi, semmilyen módon nem árthat nektek. Az a hívő, aki a mögötte álló isteni erőnek teljes tudatában van, és tisztában van ezzel a hatalmával, az képes egyedül szembesülni az ellenség minden erejével félelem és minden bizonytalanság nélkül. Biztat minket a I. János 4/4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Kiről beszél, hogy nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van? Mi, mint hívők tekintünk magunkra. Ha elolvasod az előtte álló három verset, akkor fogod látni, hogy a gonosz szellemekről szól. És miért meri állítani azt, hogy ti legyőztétek azokat? Felhívom a figyelmedet arra, hogy nem azt írja, hogy ti majd legyőzitek azokat! Mondod, hogy próbálgatom. Ha te a Biblia szerinti hívő vagy ezzel a hatalommal, akkor neked ezzel a hatalommal, hatalmat kell venni ezek felett. És legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Így biztat minket. Krisztus tibennetek a dicsőségnek ama reménysége. És Ő benned lakozik a Szent Szellem ereje által, és Ő már mindezeket a gonosz erőket legyőzte. És Ő ruház fel téged azzal a hatalommal, hogy a kígyókon és a skorpiókon és az ellenség minden erején taposhassál. Tehát minden erő a földön, Jézus nevébe foglaltatik és ezt úgy nyerte meg ezt az erőt, hogy legyőzte az ellenséget, és mindez a gyülekezethez tartozik. Ezt a hatalmat tehát gyakorolnod kell, mert ez a hatalom hozzád tartozik ebben az életben. És ezért fogsz tudni uralkodni, az egy Jézus Krisztus által. Máté 28/18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Megfigyelhetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus azonnal továbbadta ezt a hatalmat, mielőtt eltávozott volna a földről. Ő a Fej és mi vagyunk a Test. Ezt a hatalmat aktiválni a földön lévő Test [Krisztus Teste = újjászületett hívők összessége] által lehetséges. Ez az igazság. Az a hatalom, amellyel az Úr rendelkezik a földön, azt a Testén keresztül tudja használni, mert Ő a Fej és mi vagyunk a Test. Mennyi hatalmat tud gyakorolni a fejed a tested nélkül? Semmit! Ha nem így gondolod, akkor tegyünk egy próbát, vágd le a fejed és nézd meg, hogy mire megy a fejed a tested nélkül? Efézus 1/22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé. Ezt még nem emésztette meg a Gyülekezeti Test egésze, hogy Jézus a Fej, és mi pedig ennek a Testnek vagyunk a tagjai. Őt, Jézust adta, a gyülekezet Fejének. Neki adta azt a jogot, hogy Ő legyen a Fej, és mindent a lábai alá helyezett, vagyis amikor a lábról beszél, akkor a Testről beszél. 6

7 /20/ Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Folytatólag a 2/5-6 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Nem jövő időben mondja, hogy ezt majd megteszi. Már megtette. Jézus már az Atya jobbjára magasztaltatott. Ez pedig a hatalom helyét jelzi! Valakinek a jobbján lenni, az a hatalom teljes helyét jelzi. És figyeld meg, hogy mi pedig vele együtt ülünk ott. 2/1-6 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Emlékeztetlek benneteket újra, az Efézus 1/3-ban olvastuk, hogy Ő, megáldott minket a Krisztus Jézusban minden szellemi áldással. És most olvassuk így a /7/ Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából, a Krisztus Jézusban. Tehát az Ő kegyelmének felséges gazdagságát mutatja meg. 1/19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Az Ő hatalmának felséges nagyságát és erejét mutatja meg irányunkba, akik hiszünk. Az Ő isteni erejének a mindenhatóságát és a legnagyobb megnyilvánulását mutatja meg nekünk Krisztusban, amikor feltámasztja Őt a halálból. /20/ Megmutatja az Ő felséges nagyságát, amikor feltámasztja Őt a halálból és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben Magasan minden fejedelemség, és hatalmasság és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. A sötétségnek minden ereje azon volt, és azt szándékozta, hogy Istennek a Fiát legyőzze, és legyőzöttségben tartsa. De ez nem sikerült nekik, mert Jézus feltámadt a halálból és felmagasztaltatott az Atyának jobbjára, - ültettetett. És a sátán ereje pedig egy trónfosztott királyság lett, az Úr Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus a legmagasabb hatalmi helyre került, az Atya jobbjára. Mindenek fölé. 7

8 Ennek a hatalomnak a forrása tehát, az ellenség legyőzése és Krisztusnak a világegyetem legnagyobb hatalmi pontjára való helyezésében van. Olvassuk még egyszer a /19/ És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Pál azt imádkozza, hogy a gyülekezet ezt lássa meg, hogy a gyülekezet szemei megnyittassanak erre. Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy mi is történt ott. Azt szeretné, hogy a gyülekezeteknek mindenhol nyíljon meg a szemük erre. Azt akarja, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, és szeretné, ha tudnánk, hogy Krisztus a trónra emeltetett. Magasan minden fejedelemség, hatalmasság és erő és uraság felett. Itt felsorolja őket. Ezt a tényt sajnos nagyon sok keresztény figyelmen kívül hagyja, de ezt akkor is ténynek kell venni. Isten szelleme imádkozta ezt Pál apostolon keresztül, hogy az efézusi hívők ezt meglássák. Hogy az ő megértésük szemei megvilágosodjanak erre. Isten kívánja ezt, az Ő óhaja ez, hogy mi ebben megvilágosodjunk, és a bölcsességünkkel ebben gyarapodjunk. Köszönjük Istennek az ördög legyőzését és az ellenség minden erejének eltaposását ebben a győzelemben! Krisztust mutatja ez nekünk, az ember képviseletében, ebben a győzelemben. Az emberiségért szerezte ezt a győzelmet. És elkészített egy trónt, egy uralmi széket, egy mennyei szolgálatot azok számára, akik vele együtt győzedelmeskednek. Ez egy hatalmas kijelenté! Ezt már megalapította. 2/1 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Ide a 2/1-hez egy Ige utal az 1-es fejezetből. Amikor az eredeti íródott, akkor nem fejezetek és igeszámok szerint írta Pál a levelét. Megnézzük, hogy melyik Igékre utal vissza. A versekhez fűzi a 2/1-et. 1/19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból. Feltámasztotta Őt és titeket. Ez már a 2 fejezet 1-es verse. És titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Vagyis összekapcsolódik ez a két vers. Nagyon fontos ezt látni. Tehát az a cselekedet, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, vele együtt az Ő Testét, a gyülekezeti Testét is feltámasztotta. Isten, amikor Jézust feltámasztotta a halálból, akkor minket is együtt Ővele, feltámasztott a halálból. Olvashatjuk a 2/5-6 Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Vagyis ez a rész arról szól, hogy ezt a hatalmat Isten nekünk átadta. Szó szerint a Fej és a Test együtt lettek feltámasztva. Krisztus a Fej, a gyülekezet pedig a Test. És együtt ülünk Ővele. Nemcsak a Fej ül ott egymagába, hanem a Fej és a Test együtt ül. Ezt a hatalmat nem 8

9 csak a Fej kapta meg, hanem a Test is, mert a Fej és a Teste egyek. Amikor XY-ra gondolsz, akkor nem csak a fejére gondolsz, az egész testére gondolsz, mint egy személyre. Ha a gyülekezet meg tudná azt érteni, hogy kik vagyunk Krisztusban, hatalmas dolog lenne! A vallásosak pedig különböző dolgokat hoznak ebből elő. Olvastam már olyan dolgokat is, amit ebből kikövetkeztettek, ami nem becsületes gondolkodásmódja az Igének. Mit gondol magáról az illető, hogy ő maga lenne a Krisztus? Nem! Hanem a Krisztus Testének egy tagja vagyok! Ha ezt a kijelentést megszerzed a szívedben, akkor leszel képes Krisztus munkáit végezni. Meg fogom nektek mutatni, hogy a személynek, az egyénnek meg van ez a hatalma Krisztus Testében, és ha ezt megérti, akkor lesz képes ezt használni. Mert használnunk kell ezeket az Írásokat. I. Korinthus 12/12 Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. A fizikai testet használja Krisztus Testének a megjelenítésére, jelképes magyarázatára, ezért írja, mert amiképpen a test, azonképpen! Egy hasonlatot használ, és a Gyülekezet a Krisztus, Krisztus Testéről van szó! /13-14/ Mert hiszen egy Szellem által, mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Szellemmel itattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. /27/ Ti pedig a Krisztus Teste vagytok és tagjai rész szerint. Mondja mindenki, hogy Köszönöm Istenem, mi vagyunk a Krisztus Teste. II. Korinthus 6/14-15 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek, hitetlenhez? A hívőket megigazultságnak hívja, a hitetleneket pedig törvénytelenségnek. A hívőket világosságnak, a hitetleneket pedig a sötétségnek. A hívőket Krisztusnak, a hitetleneket pedig Béliálnak. Miért? Mert ördögök ők. Újjá kell szülessenek, addig az ő természetük az ördög atya természetük, örök életet kell befogadjanak a szellemükbe. És nekünk nem szabadna ördögökkel paktálni. Hanem a hívőkkel kellene közösségbe lenni. I. Korinthus 6/17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele. Vagyis mi egyek vagyunk Krisztussal, mert Krisztus vagyunk! A felségesnek a jobbján ülünk a magasságban. És minden a lábaink alá helyeztetett. Az országban talán az egyik legnagyobb probléma, hogy rengeteg vallásos tanítást hallani a keresztről. Kérdeztem az egyik kedves ismerősömet, egy katolikus papot, hogy miért csak a keresztek vannak felállítva, a trónok miért nincsenek? Hiszen a mi Urunk, most a trónon van! A pünkösdiek is éneklik azt a dalt, hogy őrizz meg minket a keresztnél. De nekünk tovább kell mennünk és a győzedelmes feltámadásban kell megtartatnunk. 9

10 Természetesen előbb oda kell járulnunk a kereszthez, de a keresztnél nem állunk meg! Ha elmegyünk azután a pünkösdig, ott sem állunk meg, hanem felmegyünk és ott a trónon helyet foglalunk. Mondja az Efézus 2/5-6 Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,.. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Vagyis vele együtt meghaltunk, a vízkeresztség jelképezi ezt. De amikor vízkeresztséget veszel, akkor nem hagyunk téged a víz alatt. Hanem kijössz a víz alól. Együtt feltámasztott, - jelképezi ez, és ültetett minket együtt! Erről a gyülekezet egésze szinte semmit nem hallott. Szerencsések vagyunk, ha bármi aprót is hallottunk erről. Hol ül most Jézus? És mi hol ülünk? Ahol Ő ül, ott ülünk mi is! Ahol maga a Fej van, ott van a Teste is. Ha Ő a mennyei Úristen jobbján ül, ez a hely a világegyetem erőközpontja, mi is ott ülünk. Ez a trónnak az ereje, amely a feltámadt, felmagasztaltatott Úrnak adatott. És ez a hatalom nekünk adatott. Tudjuk, hogy Jézus felmagasztaltatott az Atya jobbjára és arra vár, míg minden ellensége az Ő lábainak zsámolyául adatik. Tudjuk ezt a Zsidó 1/13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem! Az Ő népének a felemeltetése ez Ővele együtt, arra hívattattunk el ezzel, hogy vele együtt uralkodjunk. Hogy vele együtt ülünk és megosztjuk vele a trónját. A trónt valakivel megosztani, jelenti, hogy az a hatalom, ami a trónt képviseli, abban a hatalomban közösséget vállalunk. Köszönjük Istennek ezt a tervet, amelyet megvalósított és minket felemelt arra a helyre. És azért emeltettünk fel erre a helyre, hogy szellemi megértésünk mértéke szerint gyakorolhassuk azt a hatalmat, a levegőbeli hatalmasságok felett. Néhányan több hatalmat gyakoroltak másoknál, mert nagyobb megértésük volt erről a hatalomról. Isten azt akarja, hogy mindannyiónknak meg legyen a megértésünk erről a hatalomról. Pálon keresztülimádkozta ezt a Szellem, hogy az egész gyülekezetnek meg legyen az a kijelentése és megértése, hogy ez a hatalom nekünk adatott az ellenség mindene ereje felett. Az ember elméjében képesek ezek az erők, még mindig manipulációkat folytatni, és így helyzeteket hozni előre. Milyen erők ezek? Efézus 2/2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint Vagyis ez a levegőbeli hatalmasság szerint van. Mi efölé lettünk felemelve ennek. Az emberek van, hogy a fejükben teljesen rosszul gondolnak mindent, de a szívükben felfognak valamit ebből a hatalomból. Vannak olyan prédikátorok, akiknek óriási hitük van, és a hitüket lehet követni, de az alaptanaikat és a tanításaikat semmiképpen, mert azok tévesek. Megnézzük milyen hatalmat adott nekünk Jézus. Alexander Dowei ( ) a hajóútjai során megdorgálta a vihart és az elcsendesedett. 10

11 János 14/12-13 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Dicsérjük ezért az Urat! A biblia-iskolám idején pl. tornádókat kellett elimádkoznunk. Éppen munkába indultam, s azt mondták nekem, hogy most nem szabad kimenni. Az volt a válaszom, hogy most az előbb imádkoztunk. És akkor elmentem. Ha az épületet találja el ez a tornádó, akkor az épületben sem lett volna jó tartózkodni, de Isten nagyra értékeli a hitet. Tizenkét ilyen tornádó volt, ami nem jött le a föld színére, nem érintette azt, hanem eltávozott. Az egyik pont felettem volt, és az ember ilyenkor nagyon jól tud nyelveken imádkozni, amikor ilyen közeli helyzetek vannak. Zsoltár 46/9 Háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Ezt is elvégezte az Ige velem. De a lényeg, hogy fel kell fedeznünk ezt a hatalmat és élnünk kell vele. Néhányan már érintettük, pedzegettük ezt a hatalmat, hogy hogyan is van ez. De ez a hatalom a miénk, és fel kell állnunk ebben, és ezt használnunk kell. Róma 5/17 uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által. Amikor a király parancsolatot ad, akkor tudja, hogy az a parancsolat végre lesz hajtva, mert az a királyi hatalma. Az ördög pedig meg fogja nézni, hogy miben is hiszünk és miben nem? De ha próbálkozik, akkor csak mond neki, hogy ördög, én megtörtem a te erődet az XY élete felett, és Jézus ereje van az ő élete felett. Ha nem látnánk azonnal változást a körülmények felett, az ne zavarjon meg minket. Ilyenkor sokan visszacsúsznak a természeti világba és a látás szerint kezdenek beszélni csupa hitetlenséget. Így győzik le saját magukat és anélkül, hogy tudnák, visszaadják az uralmat az ördög kezébe. Én a hitnek a parancsszavát adom ki egyszer úgy, hogy azt hallja mindenki, az ördög is, és ott annak vége. Az Úr szeretné még azt megemlíteni, hogy vannak különböző keresztény szolgálatok, úgynevezett megszabadító szolgálatok. Démonok és ördögök felett imádkoznak órák hosszat és beszélgetnek velük. Ki az, aki egy ördöggel akar beszélgetni? Az ördög, ő maga a hazug. Elég, ha az Igét szólom és gyakorlom ezt a hatalmat. Mondja valaki, hogy igen, de nem láttam ennek semmi megnyilvánulását. Már a hitetlenség szólt belőled! Itt kerültek az apostolok is bajba, amikor megkérdezték Jézust, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni ezt az ördögöt? - Azért, mert a természeti síkról tekintettek rá és valami megnyilvánulást kerestek. És ha látnak valami megnyilvánulást, akkor úgy gondolják, hogy az ördög elment. Az ördög annál trükkösebb és átver téged. Amikor az emberek elmennek erre a megszabadító szolgálatokra, az történik, hogy ott szednek fel egy ördögöt. Az egyik asszonyból próbálták kiűzni a benne lévő állítólagos ördögöt, és közben összeszedett egy habzó szájú ördögöt. Összesen annyit kell mondani, hogy takarodj el Jézus nevében! Ez a dolog vége, és el kell mennie. 11

12 Nem beszélek azokkal, akik arról beszélnek, hogy nekik van démonjuk. Úgyis képes vagyok megállapítani, ha az utcán megyek is, hogy valakinek van egy démonja, vagy nincs. Megparancsolom, hogy fogja be a száját és hagyja el az illetőt. Nekünk hatalmunk van, és azt az ellenség jól tudja. Ez a hatalom hozzánk tartozik. Ne hagyd, hogy az ördög rászedjen téged és megtévesszen. Maradj a hatalom helyén. Álljunk fel, és most teszünk egy jó megvallást, mert szeretnék valamit veletek megvallatni. Nagyon fontos tanítás ez és ez az, amit az Úr jobban szeretett volna átadni nektek bármi másnál. Kenneth Hagin azt mondja, hogy a trónjaink el vannak készítve a mennyben. Tízszer visszamentem a tanításának arra a részére és meghallgattam, hogy valóban azt mondja itt? Ha itt uralmat veszünk és gyakoroljuk ezt a hatalmunkat, akkor itt nyerjük el azokat a jutalmainkat, amiket majd fent élvezünk. Itt lent a földön kell hatalmat venni a dolgok és helyzetek felett. Hallelúja! Mindenki mondja tehát: Mennyei helyekre ültettünk, Krisztussal! Krisztussal! Az Atya jobbján. Én feltámadtam Ővele együtt. És Ő minket együtt ültetett a mennyekben, Krisztusban. Az Ő hatalma az enyém. Az Ő neve hozzám tartozik. Isten elméjében és Krisztus elméjében mi is feltámadtunk, amikor Krisztus feltámadt. Amikor Krisztus leült a trónjára, mi is leültünk Ővele. És most ott vagyunk! Dicsőség Istennek! Isten minket együtt ültetett! Ezen a helyen vagyunk most! Az Atyának legyen dicsőség! Köszönjük. Elfogadjuk Uram, köszönjük. Hallelúja! Köszönöm Úr Jézus Krisztus! Áldott legyen az Úr neve! Ámen! 12

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. HÍVŐK HATALMA I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. Sok tanítás van a szívemen, amit az Úr ma szeretnék átadni számotokra, ez a hatalomról szóló tanítás. Örömmel mondjuk itt el, hogy

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom Jézus Nevérıl hallotok tehát tanítást a mai napon, a tanítássorozat 2. része következik. Három Igével kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. július 17. A mai napon folytatjuk a Jelek, csodák témakörben a tanítássort, és az első Ige a Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18.

KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18. KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18. Nem vagyunk a törvény alatt, a kegyelem alatt vagyunk. Hamarosan a keresztről fogok tanítani, mert vannak olyan keresztények, akik azt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 MIÉRT Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 www.jesuslifetogether.com Copyright 2002, 1994 RealPeople@JesusLifeTogether.com

Részletesebben

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19.

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által Filippi 2:10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Jézus Krisztus Nevérıl szólunk

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA. 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA. 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Hisszük, hogy nem véletlenül jöttetek ma el, hogy az Úr akaratában vagytok

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 7. Ennek a tanítássorozatnak a befejező részéhez érkeztünk, és ahogy tanítunk róla, annál jobban látjuk ezek megnyilvánulását

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Bocsa József: Felkészülés a Szent Angyalokkal kötendő szövetségre

Bocsa József: Felkészülés a Szent Angyalokkal kötendő szövetségre Bocsa József: Felkészülés a Szent Angyalokkal kötendő szövetségre Elhangzott a váci 7. kiengesztelődési találkozón 2013. október 19-én MOTTÓ Egy megtámadott, szorongatott nemzedék számára talán a legfontosabb

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

ISTEN ÉRINTÉSE 7. A jézusi minta Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 06. 30.

ISTEN ÉRINTÉSE 7. A jézusi minta Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 06. 30. ISTEN ÉRINTÉSE 7. A jézusi minta Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 06. 30. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA. 2014. augusztus 3. Jim Sanders tanításának élőben elhangzott nyersfordítású szövege belső használatra

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA. 2014. augusztus 3. Jim Sanders tanításának élőben elhangzott nyersfordítású szövege belső használatra AZ ELME MEGÚJÍTÁSA 2014. augusztus 3. Jim Sanders tanításának élőben elhangzott nyersfordítású szövege belső használatra Drága Úr Jézus, nyúlj ki mindannyiunk életében! Atyám, hatalmat veszünk, megtörjük

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által A negyedik kazettáját fogjátok ma hallani annak a sorozatnak, aminek a címe: hogyan vezet bennünket Isten Szelleme. Róma 8: 14, 16

Részletesebben

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA 2015. október 11. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten dicsőségének a Szelleme árad, és Ő cselekszik, így sok gyógyulás

Részletesebben

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán A NAGY VACSORA Alapige: Lk 14,15-24 Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt Jézushoz: Boldog az, aki Isten országának

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26.

AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26. AZ ÉLET FÁJA 2. Az újjászületés Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 10. 26. Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Jézus él! Köszönjük

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ISTEN ÉRINTÉSE 13. A kézrátétel szolgálata Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 08. 18.

ISTEN ÉRINTÉSE 13. A kézrátétel szolgálata Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 08. 18. file:///c:/program%20files/openoffice%204/share/gallery/rulers/blurulr6.gif Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. ISTEN ÉRINTÉSE 13. A kézrátétel

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

A HIT KAPCSOLATAI. Jegyzet Jim Sanders tanításaiból 2009. július 26.

A HIT KAPCSOLATAI. Jegyzet Jim Sanders tanításaiból 2009. július 26. A HIT KAPCSOLATAI Jegyzet Jim Sanders tanításaiból 2009. július 26. Nagyon szeretném, ha a mai napon sikerülne befejezni a tanítássort, azt a témát, amit elkezdtünk a korábbi hetekben. Mert meg kell azt

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A SZAVAID EREJE III.

A SZAVAID EREJE III. A SZAVAID EREJE III. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. május 08. A mai napon egy olyan tanítást hozunk elétek, az elmúlt hetihez kapcsolódóan, amelyből ha mélységes megértést veszünk, megváltozik az

Részletesebben

A keresztények mennyei reménysége Tanítja-e a Biblia, hogy az örökkévalóságban a keresztényeknek két csoportja lesz? Az Újszövetség ígéretei csak az első keresztényekre vonatkoztak vagy minden idők keresztényeire?

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben