4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik"

Átírás

1 1. Mekkora lesz a kapott oldat tömeg%-os koncentrációja, ha 1,5 kg 9,8 %-os és 2,5 L 3 mól/l (d=1,20 g/cm 3 ) kénsavoldatot kever össze? (8 pont) 1,5 kg 9,8%-os H 2 SO ,5 L 3 M H 2 SO 4 (d=1,20 g/cm 3 ): c =? % 1,5 kg 9,8%-os H 2 SO 4 -ban van: 0,098 x 1,5 = 0,147 kg H 2 SO 4 és 1,353 kg víz + 2,5 L 3 M H 2 SO 4 (d=1,20 g/cm 3 ) 1,20 x 2,5 = 3,0 kg oldatban van: 2,5 x 3 = 7,5 mól = 7,5 x 98 = = 0,735 kg H 2 SO 4 és 2,265 kg víz Összesen lesz 4,5 kg oldat: 0,882 kg H 2 SO 4 s 3,618 kg víz (4 p) = 100% = 19,6% (4 p) A keletkezett oldathoz 400 g CaCO 3 -t adunk, melynek hatására a következő reakció játszódik le: H 2 SO 4 + CaCO 3 = CaSO 4 (csapadék, kiválik) + H 2 O + CO 2 (gáz, eltávozik) Mekkora lesz az így kapott oldat koncentrációja? (8 pont) g CaCO 3 (M=100 g/mól) = 4 mól (H 2 O) + H 2 SO 4 + CaCO 3 = CaSO 4 ( ) + H 2 O + CO 2 ( ) Kezdetben 3618 g 9 mól= 882 g 4 mól = 400 g reakció után 3618 g 5 mól = 490 g - 4 mól = 544 g, kiválik 4 mól = 72 g, keletkezik 4 mól =176 g, eltávozik (4 p) Marad: = 3690 g víz és 490 g H 2 SO 4 = 4180 g oldat 100 %, amelyből a 490 g kénsav = 11,72 % (4 p) 2. Óránként 480 db 50 x 80 mm-es áramköri lapot folyamatos üzemben védőlakkal vonnak be, amely 60% szilárd anyagot és 40% oldószert (metil-izobutil-ketont = CH 3 COCH(CH 3 )C 2 H 5 ) tartalmaz. A felületi lakkmennyiség 0,05 g/cm 2. A lapokon lévő lakk oldószertartalmát 30 C-os állandó nyomású 100 kpa levegővel 5 %-osra csökkentik (szárítják). Hány m 3 /óra legyen az elszívás légárama, hogy az oldószergőz koncentrációja ne lépje túl a 0,4 tf%-ot (azaz az alsó robbanási határérték 1/10-ét)? (8 pont) Óránként felhasznált lakk mennyisége: 480[db/h] (5 x 8) [cm 2 ] 0,05 [g/cm 2 ] = 960 [g lakk/h] (2 p) Ennek oldószertartalma (M/C 6 H 12 O)/ = 100 [g/mól]): 0,4 960 = 384 [g/h] = 3,840 [mól/h] A maradék oldószer 5 % = x g: x/(0, x) = 0,05 x = 30,32 g/h = 0,3032 mól/h Elszívandó oldószer: 3,840-0,303 = 3,537 mól/h, (2 p) amely a levegőben 0,4 tf% lehet, tehát a 100 tf% = 884,2 mól/h (2 p) amelynek térfogata (100kPa, 30 ºC): V = nrt/p = 884,2[mól/h] 8,314[J/mól K] 303[K]/10 5 [Pa] = 22,27 [m 3 /h] (2 p) Mekkora az elszívott levegő relatív oldószerpára-tartalma? (Az oldószer tenziója 30 C-on 3,30 kpa) (8 pont) 0,4 tf% (Avogadro- törvény) 0,4 kpa parciális nyomást jelent: (4 p) η = 0,4/3,30 = 0,01212 = 1,212 % (4 p) Hány ppm (w/v) az elszívott levegő szerves széntartalma? (8 pont) 3,537 mól oldószer van 22,27 m 3 elszívott levegőben. 3,537 mól C 6 H 12 O összegképletű oldószerben a szén mennyisége mg-ban: 3,537 [mól] 6 [db C/molekula] 12 [g/mól] 1000 [mg/g] = [mg] azaz [mg] / 22,27[m 3 ] = [mg/m 3 ] = ppm (8 p) 3. Hány kg 2:1 tömegarányú propán-bután gázelegyet kell elégetni 4000 L 20 C-os víz 80 o C-ra való felmelegítéséhez, ha a gáz égéstermékei nem csapódhatnak ki és a hőátadás hatásfoka 80 %? (A folyékony víz mólhője C víz = 37,6 [J/mól.K]). ( H o k standard képződéshők: C 3 H 8 = -105; C 4 H 10 = -126; CO 2 = -394; H 2 O(g!!) = -242 kj/mól (M propán = 44 g/mól; M bután = 58 g/mól) (8 pont) H reakció1 + C 3 H O 2 = 3 CO H 2 O -2045[kJ/mól] + (-105[kJ/mól]) 0 3 (-394[kJ/mól]) 4 (-242[kJ/mól]) H reakció2 + C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O -2660[kJ/mól] + (-126[kJ/mól]) 0 4 (-394[kJ/mól]) 5 (-242[kJ/mól]) (3 p) 4000 L 20 ºC-os víz 80 ºC-ra melegítéséhez: [g] 1/18[mól/g] 37,6[J/mól ºC] 60[ºC] = 5, [J] = [kj] energia kell (2 p) 2 kg propán + 1 kg bután = 2000[g]/44[g/mól] propán [g]/58[g/mól] bután, azaz 45,5 mól propán + 17,2 mól bután égésekor keletkező 1

2 energia: -2045[kJ/mól] 45,5 [mól] [kJ/mól] 17,2 [mól] = kj. A szükséges kj-t tehát 3[kg] / = 10,83 kg gázkeverék szolgáltatja. (3 p) Mennyi STPm 3 levegőre van ehhez szükségünk, ha 15 %-os légfelesleget alkalmazunk? (8 pont) 1 mól C 3 H 8 -hoz 5 mól O 2 kell 45,5 mól C 3 H 8 -hoz 45,5 5 = 227,5 mól O 2 kell 1 mól C 4 H 10 -hoz 6,5 mól O 2 kell 17,2 mól C 4 H 10 -hoz 17,2 6,5 = 111,8 mól O 2 kell Összesen: 339,3 mól O % 390,20 mól O 2. (3 p) Ez az alkalmazott levegőnek 20 tf%-a. Tehát a levegő mennyisége: 390,20 100/20 = 1951 [mól] mól STP gáz = 0,02445[m 3 /mól] 1951[mól] = 47,70 [m 3 ] STP levegő kell (3 p) Mi lesz a teljesen gázhalmazállapotú égéstermék tf%-os összetétele? (8 pont) 45,5 mól C 3 H 8 -ból lesz 45,5 3 mól CO 2 és 45,5 4 mól H 2 O 17,2 mól C 4 H 10 -ból lesz 17,2 4 mól CO 2 és 17,2 5 mól H 2 O Összesen: 205,3 mól CO 2 268,0 mól H 2 O Marad: 390,2-339,3 = 50,9 mól O 2 és ,2=1560,8 m 3 N 2 (3 p) A füstgáz teljes mennyisége: 2085 mól = 100 tf% 205,3 mól CO 2 = 9,85 tf % 268,0 mól H 2 O gőz = 12,85 tf % 50,9 mól O 2 = 2,44 tf % 1561 mól N 2 = 74,87 tf % (3 p) Milyen és kb. milyen koncentrációjú káros összetevőket tartalmazhat a gáztüzelés füstgáza? (5 zöld pont) ppm CO, 2-30 ppm NOx, esetleg SOx, + természetesen CO 2. (A számadatok csak körülbelüli értékek.) (5 zöld pont) ml papíripari szennyvízmintát 0,01 M kálium-permanganáttal titrálva, a mérőoldatból 21,0 ml fogyott. Hány ppm a szennyvíz kémiai oxigénigénye? (12 pont) A megadott reakcióegyenletet: 24 KMnO 4 (lila) + 5 C 6 H 12 O H 2 SO 4 = 12 K 2 SO MnSO 4 (színtelen) + 30 CO H 2 O és a szőlőcukor elégetésének egyenletét összehasonlítva: 5 C 6 H 12 O O 2 = 30 CO H 2 O látható, hogy 4 mól KMnO 4 egyenértékű 5 mól O 2 -nel. (4 p) 60 ml vízmintához fogyott KMnO 4 : 0,01 [mól/l] 0,021 [L] = 2, [mól] azaz 1000 ml-hez fogyott volna: 2, [mól] 1000/60 = 3, [mól] (4 p) Ez pedig 5/4-szer ennyi, azaz 3, [mól] 5/4 = 4, mól oxigénnel egyenértékű, azaz a víz kémiai oxigénigénye: 4, mól [mg/mól] = 140 [mg/l], vagyis 140 ppm. (4 p) Hány g oxidálható cellulózt (C 6 H 10 O 5 ) tartalmaz literenként? (d = 1,00 g/cm 3 ) (8 pont) A cellulóz oxidálásának egyenlete: 5 C 6 H 10 O O 2 = 30 CO H 2 O azaz 30 mól O 2 5 mól cellulóz-egységet tud oxidálni (M/C 6 H 10 O 5 /= 162 [g/mól]). (4 p) Tehát az egy liter vízre számított 4, mól oxigén: 4, / 6 = 7, mól = 7, [mól] 162 [g/mól] = 0,118 g cellulózegységet oxidál. (4 p) 5. Egy hulladék konyhasóoldat fagyáspontcsökkenése 0,744 C. Mekkora ennek az oldatnak a tömeg%-os koncentrációja? (A víz molális fagyáspontcsökkenése 1,86 C) (12 pont) t/ t M = 0,744/1,86 = c R = 0,40 mól részecske 1 kg vízben (4 p) 0,40 mól Na + és Cl - -ion 0,20 mól NaCl-ból (M = 58,5 [g/mól]) származik 0,20 58,5 = 11,7 g NaCl g víz = 1011,7 g oldat (100 %) a NaCl koncentrációja = ,7/1011,7 = 1,156 % (8 p) mivel d 1 g/cm 3, a molaritás: 0,4 mól részecske/1,0117 L = 0,395 mól/l (4 p) (teljes értékű közelítés, ha híg oldatoknál a molaritás és molalitás kb. azonos megjegyzés mellett, azaz c c R 0,40 mól/l értékkel számol) 2

3 Mekkora az ozmózisnyomása 25 C-on? (Az oldat sűrűsége kb. 1,0 g/cm 3 ) (8 pont) p [kpa] = c [mól/l] R [J/K mól] T [K] = 0,395 (ill. 0,40) 8, = 978,6 (ill. 991,0) [kpa] (4 p) Hogyan ártalmatlanítaná vagy mire használná fel ezt az oldatot? (5 zöld pont) Nincs ártalmatlanító módszere, kismértékű hígítás után (1000 mg/l alatti koncentrációra) kanalizálható. Felhasználás esetleg lefagyott területek olvasztásához. (5 zöld pont) m 3 gázban (STP) lévő 800 ppm (v/v) ammónia (NH 3 ) hányadrészét tudjuk egyszerű elnyeletéssel 50 m 3 vízben megkötni, ha tudjuk, hogy az adott körülmények között az ammónia Henryállandója 180 J/mól? (A gáznak az elnyeletés során bekövetkező térfogatváltozásától tekintsen el!) (6 pont) A Henry-törvény szerint: p NH3 [Pa] = 180 [J/mól] c víz [mól/m 3 ] Az ammónia anyagmennyisége az 1000 m 3 gázban (STP) eredetileg n kezdet az ált. gáztörvényből: n kezdet = [ppm] 1000[m 3 ] 10 5 [Pa] / (8,314[J/K mól] 298[K]) = 32,29 [mól] (Az ammónia parciális nyomása a kezdeti gázelegyben [ppm] 10 5 [Pa] = 80,00 [Pa]) Az ammónia parciális nyomása a kirázás után a gázban p NH3, anyagmennyisége: n gáz1 = p NH3 [Pa] 1000[m 3 ] / (8,314[J/K mól] 298[K]) Az ammónia mennyisége a vízben kirázás után: n víz1 = c víz1 [mól/m 3 ] 50 [m 3 ] Anyagmérleg: n levegő1 = n gáz + n víz = 32,29 = p NH / (8, ) + c víz1 50 (3 p) Behelyettesítve c víz1 értékét a Henry törvényből: c víz [mól/m 3 ] = p NH3 [Pa] / 180 [J/mól] és kiszámítva: 32,290 = 0, p NH3 + 0,2778 p NH3 p NH3 = 47,388 [Pa] A megkötött hányad: Z = 0,2778/(0, ,403621) = 0, ,77% (3 p) Az ammónia hányad részét köthető meg, ha az elnyeletést nem 1 x 50 m 3, hanem 50 x 1 m 3 vízzel végeznénk? 1 m 3 vízzel kirázva a megkötött hányad ugyanezzel a számítással: n levegő1 = n gáz1 + n víz1 = 32,29 = p NH / (8, ) + c víz1 1 32,29 = 0, p NH3 + 5, p NH3 Z 1 = 5, /(5, ,403621) = 1, m 3 -rel végzett egyetlen kirázás után az ammónia mennyisége 1-1, = 0,98642-ed részére csökken a gázban. (2 p) 50-szer elvégezve a műveletet a csökkenés mértéke a gázban (1-1, ) 50 = 0,5048 azaz a megkötött hányad: Z 50 = 1-0,5048 = 0,4952 = 49,52 % (2 p) Kb. mennyi 0,01 M sósavoldattal köthető meg a gázban lévő összes ammónia? (5 zöld pont) (A sósavas vízre vonatkoztatott Henry-állandó a kémiai reakció miatt 0, ezért az elnyeletés gyakorlatilag teljes) HCl + NH 3 = NH 4 Cl alapján 1 mól ammónia megkötéséhez 1 mól sósavra van szükség, azaz 32,29 mól ammóniát 32,29 mól sósav köt meg: 0,01 M sósavból tehát 3229 L szükséges. (5 zöld p) 7. Hány gramm oldott anyagot tartalmaz a tiszta vízzel készített, telített Al(OH) 3 oldat? (L/ Al(OH) 3 /= 1, ) (8 pont) Al(OH) 3 Al OH -, amelyben ha [Al 3+ ] = x, akkor L/Al(OH) 3 / = 1, = 27x 4, amelyből x = 2, [mól/l], M Al(OH)3 = 78 [g/mól] m Al(OH)3 = 1, [g] (8 p) (Teljes értékű megoldásként elfogadható: Mivel az Al(OH) 3 oldhatósági szorzata igen kicsi, gyakorlatilag nem oldódik. vagy A kapott koncentráció alapján az Al(OH) 3 gyakorlatilag nem oldódik., stb.) Kb. mekkora lesz ennek az oldatnak a ph-ja? (8 pont) Mivel az alumínium-hidroxidból származó [OH - ] [mól/l], a tiszta vízből származó OH - -ionok koncentrációja döntő, azaz: ph 7 (vagy pontosabban: ph = 7,01; de savas nem lehet!) (8 p) Kb(!) hány mól Al(OH) 3 oldódik egy liter 4-es ph-jú pufferoldatban? (6 pont) [OH - ] =10-10 [mól/l], állandó, tehát L/Al(OH) 3 / = 1, = [Al 3+ ] (10-10 ) 3 [Al 3+ ] = 1, [mól/l] (6 p) 8. Mekkora 0,02 l 0,005 M Ca(OH) 2 oldat (=telített meszes víz) keménysége nk -ban? (8 pont) 0,005 mól/l Ca(OH) 2 oldatban a [Ca 2+ ] = 0,005 [mól/l]. 1 nkº az a víz, amelynek 1 L-ében 10 mg CaO-val egyenértékű Ca- vagy Mg-só van oldva: 10 [mg] CaO = 10/56 [mmól] CaO = 0,1786 [mmól] Ca 2+ (2 p) Tehát a meszes vízben lévő [Ca 2+ ] = 0,005 mól/l = 5 mmól/l 5/0,1786 = 28,0 nkº (6 p) A telített meszes víz ph-ja? [OH - ] = 0,01 [mól/l] poh = 2,0 ph = 12,0 (8 p) 3

4 Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,06 l 0,0025 M HCl-t adunk? (6 pont) 0,02 L 0,005 M meszes vízben van 0,02 0,005 = [mól] Ca(OH) 2, illetve 0,06 L 0,0025 M HCl-oldatban van: 0,06 0,0025 = 1, [mól] HCl (2 p) 2HCl + Ca(OH) 2 = CaCl 2 + H 2 O 2 mól + 1 mól reagál egymással maradék nélkül (2 p) 1, mól mól reakciója után 0, [mól] Ca(OH) 2, azaz [mól] OH - marad 0,08 [L] oldatban: [OH - ] = /0,08 = 6, [mól/l] poh = 3,204 ph = 10,796 (2 p) Milyen ionok vannak ebben az oldatban? Ca 2+, Cl -, és OH - ionok vannak. (4 zöld p) 9. Mekkora 1,6 liter 0,01 M piridint tartalmazó oldat ph-ja? K bázis = (8 pont) piridin = C 5 NH 5 = Py, heteroatomos aromás gyűrűs vegyület, vízben gyenge bázis, mert: Py + H 2 O PyH + + OH - Kezdetben: 0,01 M - - Egyensúlyban: 0,01-x M x M x M Feltéve, hogy x << 0,01 M, K bázis = x 2 /0,01 x = [OH - ] 4, M, tehát: poh = 5,35 ph = 8,65 (6 p) továbbá igaz, hogy x << 0,01 M, tehát jogos volt a közelítés (2 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,2 dm 3 0,02 M HCl oldatot öntünk? (10 pont) Py + HCl PyH + + Cl - Kezdetben: 0,016 [mól] + 0,004 [mól] - - A reakció után: 0,012 [mól] - 0,004 [mól] lesz (1,80 L oldatban). (2 p) gyenge bázis és gyenge bázis erős savas sója puffer (2 p) K bázis = = c só [OH - ]/c bázis [OH - ] = ( ,012/1,80)/(0,004/1,80) = [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani) poh = 8,22 ph = 5,78 (6 p) Mennyi 0,01 M NaOH-oldatot kell a tiszta 0,01 M piridin-oldathoz önteni, hogy a ph-ja 11 legyen? A piridin disszociációja elhanyagolható lesz az erős lúg oldatában, ezért 1,6 L víznek tekinthető a piridin-oldat. A kívánt ph=11 [OH - ] = 0,001 [mól/l] = c NaOH a hígítás után (3 p) Azaz: x L 0,01 M NaOH + 1,6 L víz (1,6 + x) L 0,001 M NaOH-oldat, vagyis az OH - -ionok anyagmérlege: x 0, = (1,6 + x) 0,001 x = 0,1777 L (5 p) 10. Egy galvánelem mindkét elektródja STP hidrogéngázzal telített platina, s az egyik egy 7-es ph-jú pufferoldatba, a másik az egyik ismeretlen kémhatású oldatba merül. A mért elektromotoros erő 177,3 mv. Mekkora lehet az ismeretlen oldat ph-ja? (12 pont) H 2 (Pt) I ph = 7 puffer II ph =? oldat I H 2 (Pt) EME = 177,3 mv vagy: H 2 (Pt) I ph =? oldatr II ph = 7 puffer I H 2 (Pt) EME = 177,3 mv EME= I ε 1 - ε 2 I = I0,0591 lg(c H+,1 /c H+,2 )I = 0,1773[V]= I0,0591 lg(10-7 /c H+,2 )I = I0,0591 lg(c H+,1 /10-7 )I két megoldás lehet: c H+,1 = [mól/l] ph 1 = 10 vagy c H+,2 = 10-4 [mól/l] ph 2 = 4 Egyik helyes megoldás: (9 p) Mindkét megoldás: (3 p) Mindkét oldatot tízszeresére hígítva hogyan változik meg az elektromotoros erő? (8 pont) A gyakorlatban alkalmazott puffer-oldatok ph-ja hígításra/töményítésre kb. azonos marad. (3 p) Jó válaszok: valamelyik (5 p) a.) Ha feltételezzük, hogy az ismeretlen oldat is puffer, akkor az EME = 0,1773 [V], nem változik. b.) Ha az ismeretlen oldat sav- (vagy lúg-)oldat, akkor koncentrációja egytizedére csökken, ezért az oldatokban a hidrogénion koncentrációja: - lúgoldat esetében c H+,1 = [mól/l]-ről 10-9 [mól/l]-re növekszik (ph 1 = 9 lesz), - savoldat esetében c H+,2 = 10-4 [mól/l]-ről 10-5 [mól/l]-re csökken (ph 2 = 5 lesz) Az elektromotoros erő mindkét esetben, EME = 0,1181 [V]. 4

5 1. Hány kg vizet kell egy 40 %-os glükózsziruphoz (d = 1,35 g/cm 3 ) adnunk, hogy 1500 L 8 %-os glükózoldatot (d = 1,10 g/cm 3 ) kapjunk? A keletkezett 1500 L oldat tömege: 1,10 [kg/dm 3 ] 1500[dm 3 ] = 1650[kg] x kg 40%-os oldatban van: 0,40x kg anyag 0,60x kg víz x kg víz + 0 kg anyag ( x kg víz) (4 p) Összesen lesz 1600 kg oldat: 0,40x kg anyag= 8 % (1600-x + 0,60x kg víz) = 100% 0,08=0,40x/1650 x = 330 kg az eredeti oldat = 1320 kg víz kell (4 p) Hány mólos a kiindulási oldat? (glükóz = C 6 H 12 O 6 ) M glükóz = 180 [g/mól] L oldatban van 0, [g]/180[g/mól] = 733,3[mól] c = 733,3/1500 = 0,4889 [mól/l] (6 p) 2. Hány kg vizet tartalmaz 600 km 3 80% relatív nedvességtartalmú, p=100kpa, t=27 o C-os levegő? (A víz tenziója 27 o C-on 3,6kPa) 70 %-os rel. nedvességtartalom azt jelenti, hogy: 0, = 2880 [Pa] a víz parciális nyomása a gázban: n víz = p víz V/(R T) = 2880[Pa] [m 3 ]/(8,314[J K -1 mól -1 ] 300[K]) = 6, [mól] m víz = 0,018[kg/mól] 3, [mól] = 1, [kg] (5 p) Mennyi lenne az ugyanilyen térfogatú száraz levegő nyomása? p száraz = p összes - p víz = 100-2,88 = 97,12 [kpa] (6 p) Mekkora a száraz levegő térfogata, ha 17 o C-ra hűl és nyomása 98,9 kpa lesz? p 1 V 1 /T 1 =p 2 V 2 /T 2 97,12[kPa] 600[km 3 ]/300[K] = 98,9 [kpa] V 2 /290[K] V 2 = 569,56[km 3 ] (6 p) Hány kg víz csapódik ki 600 km 3 70% relatív nedvességtartalmú, p=100kpa, t=27 o C-os levegőből, ha 17 o C-ra hűl és nyomása állandó marad? (17 ºC-on a víz tenziója 1,10 kpa)? Az előző számítások eredményei 70 %-os rel. páratartalommal számolva: p víz1 = 2520 [Pa] a kiindulási levegőben, amelyből n víz1 = 6, [mól] m víz1 = 1, [kg]. A száraz levegő nyomása p 1 = 97,48 [kpa], amelyet 17 ºC-ra hűtve és nyomását 98,9 [kpa]/ra változtatva a térfogata: V 2 = 571,67 [km 3 ] lesz. Ezt telítve vízgőzzel a nyomása: 98,9 + 1,1 = 100 [kpa] lesz. (2 p) Az így felvett víz mennyisége: n víz2 =p víz2 V 2 /(R T 2 )=1100[Pa] 571, [m 3 ]/(8,314[J K -1 mól -1 ] 290[K])= = 2, [mól] m víz2 = 0,018[kg/mól] 2, [mól] = 4, [kg] A kicsapódott víz mennyisége m víz1 - m víz2 = 1, , = 7, [kg] (4 p) 3. Hány L üzemanyagot használ föl 20 percnyi működése alatt az a motor, amelynek hasznos teljesítménye 150 kw, hatásfoka 35 %, ha az üzemanyag sűrűsége 0,85 kg/l és fűtőértéke kJ/kg? W = P t = 150 [kw] 1200[s] = [kJ] hasznos munka = 35% 100% = [kJ] (3 p) Az üzemanyag-szükséglet: [kj]/54 000[kJ/kg] = 9,524[kg] V = 9,524[kg]/0,85[kg/L] = 11,20 L (7 p) Az üzemanyag átlagos kémiai összetétele C 7 H 12. Hány m 3 STP levegőt (O 2 /N 2 =20/80 v/v) használ el a motor 2 kg üzemanyag elégetéséhez, ha a levegőfelesleg 7 %-os? C 7 H O 2 = 7 CO H 2 O (3 p) 1 mól C 7 H 12 -hez 10 mól O 2 (100 %) 7 %-os légfelesleg esetén 10,7 mól O 2 szükséges, amely a levegő 20 tf%-a. A szükséges levegőmennyiség: 100 tf% = 53,5 mól. 1 mól C 7 H 12 = 96 [g] 2000 [g] C 7 H 12 = 20,83 [mól]. Ennek elégetéséhez szükséges levegő mennyisége 7 %-os légfelesleggel: 20,83 53,5 = 1114,6 [mól] = 27,25 [STP m 3 ] (7 p) Mi a keletkező kipufogógáz tf%-os összetétele elvileg? 1 mól C 7 H 12 elégetésekor (7 %-os légfelesleggel): keletkezik: 7 mól CO 2 és 6 mól H 2 O, továbbá marad 0,07 10 = 0,70 mól O 2 és 10,7 (80/20) = 42,8 mól N 2 összesen 56,5 mól füstgáz (= 100tf%) Összetétel: 7 100/56,5 = 12,33 tf% CO /56,5 = 10,62 tf% H 2 O gőz, 0,7 100/56,5 = 1,24 tf% O 2 és 42,8.100/56,5 = 75,75 tf%l N 2. (10 p) A kipufogógázban ténylegesen van: CO 2, CO, CH x (szénhidrogének) NO x és SO x, (3 p) (5 zöld pont) 5

6 4. Egy szennyvíz kémiai oxigénigénye (KOI 5 -értéke) 22,1 mg O 2 /liter. Hány ml 0,02 M káliumpermanganátot színtelenítene el ezen vízből kivett 200 ml térfogatú minta? (Pl. a kálium-permanganát az etil-alkoholt a következő egyenlet szerint oxidálja el teljesen: 12KMnO 4 (sötétlila) + 5C 2 H 5 OH + 18H 2 SO 4 = 6K 2 SO MnSO 4 (színtelen) + 10CO H 2 O) A megadott reakcióegyenletet és az etil-alkohol elégetésének egyenletét összehasonlítva: 5 C 2 H 5 OH + 15 O 2 = 10 CO H 2 O látható, hogy 12 mól KMnO 4 egyenértékű 15 mól O 2 -nel (vagy 4 mól KMnO 4 egyenértékű 5 mól O 2 -nel) (4 p) 22,1 [mg/l] O 2 =22,1[mg/L]/32 000[mg/mól]=0,6906 [mmól/l] O 2 : 4 / 5 0,6906 = 0,5525[mmól/L] KMnO ml vízmintához fogyott x ml 0,02 M KMnO 4 : 0,02 [mmól/ml] x [ml] = 0,5525/5 [mmól], amelyből: x = 5,53 [ml] (6 p) m 3 STP füstgázban lévő 800 ppm (v/v) kén-dioxid (SO 2 ) hányadrészét tudjuk egyszerű elnyeletéssel 50 m 3 vízben megkötni, ha tudjuk, hogy az adott körülmények között a kén-dioxid Henryállandója 260 J/mól? (A gáznak az elnyeletés során bekövetkező térfogatváltozásától tekintsen el!) A Henry-törvény szerint: p SO2 [Pa] = 260 [J/mól] c víz [mól/m 3 ] A kén-dioxid n kezdet anyagmennyisége az 1000 m 3 (STP) gázban eredetileg, az ált. gáztörvényből: n kezdet = [ppm] 1000[m 3 ] 10 5 [Pa] / (8,314[J/K mól] 298[K]) = 32,29 [mól] (A kén-dioxid parciális nyomása a kezdeti gázelegyben [ppm] 10 5 [Pa] = 80,00 [Pa]) (3 p) A kén-dioxid parciális nyomása a kirázás után a gázban p SO2, anyagmennyisége: n gáz1 = p SO2 [Pa] 1000[m 3 ] / (8,314[J/K mól] 298[K]) A kén-dioxid mennyisége a vízben kirázás után: n víz1 = c víz1 [mól/m 3 ] 50 [m 3 ] Anyagmérleg: n levegő1 = n gáz1 + n víz1 = 32,29 [mól]= p SO2 1000/(8, ) + c víz1 50 (4 p) Behelyettesítve c víz1 értékét a Henry törvényből: c víz1 [mól/m 3 ] = p SO2 [Pa]/260 [J/mól] és kiszámítva: 32,290 = 0, p SO2 + 0,19231 p SO2 p SO2 = 54,184 [Pa] A megkötött hányad: Z = 0,19231/(0, ,403621) = 0, ,27% (3 p) 5 x 10 m 3 vízzel végezve a műveletet: 10 m 3 vízzel kirázva a megkötött hányad ugyanezzel a számítással: n levegő1 = n gáz1 + n víz1 = 32,29 = p SO / (8, ) + c víz ,29 = 0,40362p SO2 + 0,03846p SO2 Z 1 = 0,03846/(0, ,403621) = 0, m 3 -rel végzett egyetlen kirázás után a kén-dioxid mennyisége 1-0,08700 = 0,91300-ed részére csökken a gázban. (2 p) Ötször végezve el a műveletet a csökkenés mértéke a gázban (1-0,08700) 5 = 0,6344 azaz a megkötött hányad: Z 50 = 1-0,6344 = 0,3656 = 36,56 % (8 p) Hányszor ismételendő meg ez a művelet, ha ez engedélyezett SO 2 -kibocsájtás 2 ppb (v/v)? 2 ppb-re való csökkentés / = 2, mértékű csökkenést kíván, azaz: (1-0,08700) N = 2,5 10-6, amelyből N = lg(2, )/lg(1-0,08700) = 141,7 N = 142 (5 zöld pont) 6. Hány g/l oldott anyagot tartalmaz az a víz, amelynek keménysége 25 nk o és amelyben 2:1 tömegarányban tartalmaz Na 2 SO 4 -ot és Mg(HCO 3 ) 2 -ot? A keménységi fok csak Ca- és Mg-sóktól függ. 1 nkº-ú víz 10 [mg/l] CaO-dal egyenértékű Caés/vagy Mg-sót tartalmaz, azaz 10 [mg/l]/56[mg/mmól] = 0,1786 [mmól/l] sót. (2 p) A kérdéses 25 nkº-ú vízben tehát 25 0,1786 = 4,465 [mmól/l] Mg(HCO 3 ) 2 van. (4 p) M Mg(HCO3)2 = 146 [g/mól] c Mg(HCO3)2 = 146 [mg/mmól] 4,465 [mmól/l] = 651,9 [mg/l] (2 p) Ennél kétszer több a Na 2 SO 4 tömegkoncentrációja: 1303,8 [mg/l], tehát összes oldott anyagra: 1955,7 [mg/l] = 1,956 [g/l] (2 p) Hogyan változna ennek a víznek a keménysége fölforralás után? Miért? Forraláskor a hidrokarbonátok karbonátokká bomlanak ( változó keménység ). A karbonátok rosszabbul oldódnak, kiválnak ( vízkő-képződés ), a víz általában lágyul, csökken a keménysége. (Megjegyzés: a szóban forgó oldatban a MgCO 3 nagyobb része azonban még így is oldatban marad, mivel a MgCO 3 oldhatósági szorzata elég nagy = ) (4 zöld pont) 7. Hány g/l anyagot tartalmaz a telített gipszes (=CaSO 4 ) víz? (L/CaSO 4 /= ) 6

7 CaSO 4 Ca 2+ + SO 4 2-, amelyben ha [Ca 2+ ] = x, akkor L/CaSO 4 / = = x 2, amelyből x = 7, [mól/l], M CaSO4 = 136 [g/mól] m CaSO4 = 1,053 [g/l] (10 p) Egy L telített gipszes vízben 4,8 g Na 2 CO 3 -t oldunk föl. Milyen és mennyi anyag válik ki az oldatból? (L/CaCO 3 /= ) M Na2CO3 = 106 [g/mól] n Na2CO3 = 4,8[g]/106[g/mól] = 0,04528[mól], azaz ennyi lesz a karbonát-ionok koncentrációja (ezek esetleges hidrolizációjától eltekintve). (2 p) A CaCO 3 oldhatósági szorzata: L/CaCO 3 / = = [Ca 2+ ] [CO 3 2- ] = [Ca 2+ ] 0,04528 [Ca 2+ ] = 1, [mól/l] lehet a Ca 2+ ionok koncentrációja, a többlet kiválik: (6 p) 7, , , [mól] Ca 2+ válik ki CaCO 3 formájában (M CaCO3 = 100 [g/mól]), tehát: 100[g/mól] 7, [mól] = 0,7746 [g] CaCO 3 válik ki (2 p) 8. Mekkora 0,04 L 0,02 M Ba(OH) 2 ph-ja? (A bárium-hidroxid kétértékű erős bázis.) 0,02 M Ba(OH) 2 oldatban az [OH - ] = 0,04 [mól/l] poh = 1,40 ph = 12,60 (8 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,08 l 0,02 M H 2 SO 4 -oldatot adunk? ((L/BaSO 4 /= ) Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 = BaSO H 2 O (2 p) Kezdetben: 0,04 0,02 0,08 0,02 = [mól] = 1, [mól] A reakció végén: [mól] [mól] csapadék (2 p) 0,04 + 0,08 =0,12 [L] oldatban A kénsavból származó [H + ] = [mól]/ 0,12 [L] = 0,0133 [mól/l] ph = 1,875 (6 p) Az oldatban gyakorlatilag csak kénsav lesz Mennyi kénsavat kellene adnunk, ha az oldatot pontosan közömbösíteni akarjuk? (4 zöld pont) A Ba(OH) 2 anyagmennyiségével ( [mól]) azonos kénsavat: [mól] = V 0,02[mól/L], azaz V = 0,04 [L] (8 p) 9. Mekkora a 0,2 L 0,05555 M hangyasavból és 0,6 L 0, M NaOH-ból készített oldat ph-ja? K sav = 1, Hangyasav = HCOOH = HFo, gyenge sav (Fo - = HCOO -, azaz formiát-ion): HFo + H 2 O H 3 O + + Fo - A sav a lúggal reagál: HFo + NaOH = Fo - + Na + + H 2 O Kezdetben: 0, ,2 0, ,6 = 1, [mól] = 6, [mól] A reakció végén: 4, [mól] sav + 0 [mól] lúg = 6, [mól] só puffer (2 p) van 0,2 + 0,6 =0,8 [L] oldatban K sav = 1, = c só [H + ]/c sav [H + ] = (1, , /0,8)/(6, /0,8) = 1, [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani) ph = 3,921 (8 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,6 dm 3 0, M HCl oldatot öntünk? A hozzáöntött sósav anyagmennyisége: 0,6[L] 0,011111[mól/L] = 6, [mól], amely a sóéval azonos, tehát a reakció végén: Fo - + Na + + HCl = HFo + Na + + Cl - a keletkező 0,8 + 0,6 = 1,4 [L] térfogatú oldatban a ph szempontjából fontos anyag csak a hangyasav lesz, amelynek anyagmennyisége az eredetivel azonos: 1, [mól], mert a só teljes mértékben reagált a sósavval. A hangyasav koncentrációja c HCOOH = 1, [mól]/1,4[l] = 7, [mól/l] (2 p) és gyenge savként disszociál: HFo + H 2 O H 3 O + + Fo - (vagy: HFo + H + + Fo - ) Egyensúlyban: 7, x x x [mól/l] Feltéve, hogy x << 7, M, K sav = 1, x 2 /7, x = [H + ] 1, M, tehát: a ph 2,921 (2 p) lenne, ha a közelítés jogos lett volna. A másodfokú egyenlet megoldásával adódik, hogy: x = 1, , azaz a ph = 2,955 (4 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz további 1,2 dm 3 0,03 M HCl oldatot öntünk? 7

8 Az oldat ph-ját egyedül a hozzáöntött sósav határozza meg, mivel a gyenge sav disszociációja visszaszorul. 1,2[L] 0,03[mól/L] = 0,036[mól] HCl lesz összesen 1,4 + 1,2 = 2,6 [L] oldatban: c HCl [H + ] = 0,036/2,6 = 0,0138 [mól/l], amelyből ph = 1,859 (6 p) (Ellenőrzés, a zh értékeléséhez nem kérjük: ha [H + ] = 0,0138 [mól/l], akkor az oldatban a hangyasav disszociációjának mértéke az alábbiak szerint becsülhető: A hangyasav totál-koncentrációja a sósav hozzáöntése után 0, ,4/2,6 = 0,004273[mól/L]. K sav = 1, (y 0,0138)/0,004273, ahol y a Fo - -ionok egyensúlyi koncentrációja: y 5, [mól/l], valóban elhanyagolható a sósavból származó hidrogén-ionok koncentrációja mellett. A disszociáció foka pedig α = 5, /0, = 0,013 = 1,3%. (α = disszociált hányad/összes anyag) A sósav hozzáadása előtt a disszociáció foka: 1, /7, = 0,1399 = 13,99% volt.) 10. Mekkora annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amelynek az egyik elektródja vas és 0,2 liter 0,10 M FeSO 4 -oldatba merül, míg a másik Pt és 0,2 liternyi FeSO 4 ra ÉS Fe 2 (SO 4 ) 3 ra nézve egyaránt 0,3 M koncentrációjú oldatba merül? ε 0 (Fe 2+ /Fe) = -0,44 V és ε 0 (Fe 2+ /Fe 3+ ) = +0,76 V Fe I 0,10 M Fe 2+ oldat II Fe 2+ /Fe 3+ oldat I Pt A bal oldali elektrod potenciálja a Nernst-egyenlettel: EME =? [V] ε = εº + (0,0591/2) lg [Fe 2+ ] = -0,44 + (0,0591/2) lg 0,1 = -0,4696 [V] (3 p) A jobboldali elektród egy redoxi-rendszerbe merül, amelyre a teljes Nernst-egyenletet kell felírni: ε = εº + (0,0591/1) lg ([Fe 3+ ]/[ Fe 2+ ]) = +0,76 + (0,0591/1) lg (0,6/0,3) = 0,7778 [V] (5 p) (Mivel a 0,3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 oldatban a Fe 3+ -ionok koncentrációja 0,6 M lesz, míg az ugyanilyen koncentrációjú FeSO 4 -oldatban a Fe 2+ -ionoké csak 0,3 M.) Az elektromotoros erő: 0, (-0,4696) = 1,2474 [V] (2 p) Mennyivel változik meg az elektromotoros erő, ha az oldatokhoz 0,8 liter vizet öntünk? A redoxi-elektród potenciálja csak az oldott anyagok koncentrációinak arányától függ, potenciálja tehát nem változik a hígítással: (4 p) A másik cellában a FeSO 4 koncentrációja az ötödére csökken, tehát a Nernst egyenletből: -0,44 + (0,0591/2) lg 0,02 = -0,4902 [V] lesz, azaz 0,0206 [V]-tal csökken, ami miatt az elektromotoros erő ugyanennyivel növekszik. (6 p) 1. Mi lesz annak az oldatnak a tömeg%-os koncentrációja, amelyet 2,5 L 400 (w/w) ppm-es (d 1,00 g/cm 3 ) és 3,5 kg 0,1 M (d = 1,10 g/cm 3 ) répacukor-oldatból kevertünk össze? (répacukor=c 12 H 22 O 11 ) A keletkezett oldat tömege: 1,00 [kg/dm 3 ] 2,5[dm 3 ] + 3,5 [kg]= 2,5 + 3,5 = 6,00 [kg] (2 p) A 3,5 kg 0,1 M cukoroldat térfogata: 3,5[kg]/1,1[kg/dm 3 ] = 3,182 [L] és M C12H22O11 = 342 [g/mól] (2 p) 2,5 kg 400 ppm-es oldatban van: ,5=0,001 [kg] cukor 3,5[kg]=3,182[L] 0,1 M oldatban van: 3,182 34,2 = 108,82 [g] cukor Összesen lesz 6,00 kg oldat: 109,82 [g] cukor (2 p) = 100% 0,10982/6,0 = 0,0183 = 1,83 % (6 p) Mekkora a 400 ppm-es répacukoroldat ozmózisnyomása 25 ºC-on? π = c R T = (0,4 [g/l]/342 [g/mól]) 8,314 [J/(K mól)] 298 [K] = 2,898 [kpa] (8 p) 2. Hány kg vizet kell eltávolítanunk, ha t frissen betakarított gabona 12 %-os nedvességtartalmát 5 %-osra kell csökkentenünk? Gabonában lévő víz - az eltávolított víz = a gabonában maradt vízzel, azaz: ,12 - x = ( x) 0,05 x = 0,8105 [t] = 810,5 [kg] (6 p) A művelethez hány m 3 110,0 kpa nyomású, száraz, 50 o C-os levegőt kell átfújatnunk a gabonán akkor, ha az eltávozó levegő 40 o C-ra hűl, nyomása 100 kpa és relatív nedvességtartalma 75 % lesz? (A víz tenziója 40 o C-on 7,4 kpa.) A víz parciális nyomása az eltávozó levegőben: 0,75 7,4 = 5,55 [kpa] (2 p) Az eltávolított vízmennyiséget felvevő levegő-térfogat: V 2 = n víz R T/p víz = 8

9 = (810,5[kg]/0,018[kg/mól]) 8,314[J K -1 mól -1 ] 313[K]/5550 [Pa] = [m 3 ] (3 p) Az eltávozó száraz levegő nyomása pedig 100-5,55 = 94,45 [kpa] lenne (2 p) A befúvandó száraz, 50 ºC-os levegő térfogata: V 1 = p 2 V 2 T 1 /(p 1 T 2 ) = = 94, /( ) = [m 3 ] (3 p) A kiáramló levegő portartalma 120 ppb (w/v). Túllépjük-e a határértéket, ha az engedélyezett kibocsátás 120 kg por naponta és a napi 24 órán keresztül működő befúvó ventillátor légteljesítménye m 3 /óra? A befúvott és kiáramló levegő térfogataránya: / = 1,1286 (1 p) A naponta kiáramló légmennyiség térfogata: 1, [m 3 /h] 24 [h/nap] = [m 3 /nap] (1 p) A naponta kibocsátott por mennyisége: 120 [µg/m 3 ] [m 3 /nap] = 9, [µg/nap] = = 0,098 [kg/nap] < 120 [kg/nap], nincs túllépés. (2 p) 3. Egy szennyvíz kémiai oxigénigénye (KOI 5 -értéke) 22,1 mg O 2 /liter. 2,0 ml 0,02 M káliumpermanganátot adva 1 L ilyen vízhez, mennyi lesz a reakció lejátszódása utáni KOI 5? (Pl. a káliumpermanganát az etil-alkoholt a következő egyenlet szerint oxidálja el teljesen: 12KMnO 4 (sötétlila) + 5C 2 H 5 OH + 18H 2 SO 4 = 6K 2 SO MnSO 4 (színtelen) + 10CO H 2 O) A megadott reakcióegyenletet és az etil-alkohol elégetésének egyenletét összehasonlítva: 5 C 2 H 5 OH + 15 O 2 = 10 CO H 2 O látható, hogy 12 mól KMnO 4 egyenértékű 15 mól O 2 -nel (vagy 4 mól KMnO 4 egyenértékű 5 mól O 2 -nel) (3 p) 22,1 [mg/l] O 2 =22,1[mg/L]/32 000[mg/mól]=0,6906 [mmól/l] O 2 : ebből a KMnO 4 : 5 / 4 0,002[mól/L] 0,02[mól] = 0,05[mmól] oxigénnek megfelelően oxidál. (2 p) Marad 0,6906-0,050 = 0,6406[mmól/L] = 20,50[mg O 2 l/l] (5 p) 4. Elméletileg hány STP m 3 levegő szükséges a metán:etán = 900:100 összetételű földgáz 3,0 STPm 3 -ének elégetéséhez, ha a levegőt 10% fölöslegben alkalmazzuk? (Levegő: O 2 /N 2 =20/80 (v/v)) CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O és C 2 H / 2 O 2 = 2CO 2 + 3H 2 O (3 p) A 3,0 [STPm 3 ] gáz térfogati összetétele 2,7[STPm 3 ] metán és 0,3[STPm 3 ] etán. A szükséges O 2 -mennyiség (Avogadro-törv.): 2 2,7[STPm 3 ] és 3,5 0,3 = 6,3[STPm 3 ] 10 % fölösleg: 1,10 6,30 = 6,93[STPm 3 ] O 2 5 6,93 O 2 +N 2 = 34,65 [m 3 ] levegő (7 p) Mekkora a 3,0 STPm 3 földgáz elégetésekor felszabaduló energia, ha az égéstermékek légneműek? Képződéshők: metán = -75; etán = -85 kj/mól; vízgőz(h 2 O(g))= -242 és CO 2 (g) = -394 kj/mól. 1 mól metán elégetésénél H 1 + (-75) = (-394) + 2 (-242) H 1 = -803[kJ/mól] 1 mól etán elégetésénél H 2 + (-85) / 2 0 = 2 (-394) + 3 (-242) H 2 = -1429[kJ/mól] (3 p) 2,7 [STPm 3 ] metán: 2700[L]/24,45[L/mól] = 110,43 [mól] H metán = 110,43[mól] (-803)[kJ/mól] = -88,67[MJ] 0,3 [STPm 3 ] etán: 300[L]/24,45[L/mól] = 12,27 [mól] H etán = 12,27[mól] (-1429)[kJ/mól] = -17,53[MJ] Összesen: -106,20[MJ] (7 p) 5. Mekkora a 100 kpa légnyomású levegőben a CO 2 /O 2 /N 2 mólaránya, ha az O 2 /N 2 térfogataránya 20/80, továbbá a CO 2 koncentrációja átlagosan 350 ppm (v/v)? Az Avogadro-törvény szerint mólarány = térfogatarány = parciális nyomások aránya... A 350 [ppm(v/v)] CO 2 parciális nyomása 10 5 [Pa] = 35[Pa], a megmaradó 100-0,035 = 99,965[kPa] nyomás oszlik meg az O 2 és N 2 között 20/80 arányban. Mivel az eltérés kicsi, jó közelítéssel mondható, hogy a kérdezett mólarány: CO 2 /O 2 /N 2 = 0,035/20/80 (10 p) Mekkora lesz az ezzel a levegővel egyensúlyban lévő 15 ºC-os vízben oldott CO 2 /O 2 /N 2 mólaránya, ha a gázok Henry-állandói rendre 280 / / J/mól? A Henry-törvény szerint: p gáz [Pa] = k H [J/mól] c vízben [mól/m 3 ] szén-dioxidra: 35 = 280. c CO2 c CO2 = 0,1250 [mól/m 3 ] oxigénre: = c O2 c O2 = 0,3125 [mól/m 3 ] nitrogénre: = c N2 c N2 = 1,0264 [mól/m 3 ] (8 p) 9

10 Az összehasonlítás kedvéért például a vízben oldott N 2 koncentrációját 80 egységnek véve, az oldott gázok mólarányai: CO 2 /O 2 /N 2 = 9,75/24,4/80 (2 p) Hogyan változik a Henry-állandó a hőmérséklet növekedésével és mi ennek a környezeti jelentősége? A Henry állandó a hőmérséklet növekedésével végtelen felé tart, azaz a gázok oldhatósága csökken: a természetes vizeknek a levegőből történő oxigén-utánpótlása nyáron rosszabb - viszont a biológiai oxigéntermelés ezt fénnyel átjárt élővízben sokszorosan felülmúlhatja. (5 zöld p) 6. Mekkora a telített gipszes víz nkº keménysége? (L/CaSO 4 /= ) A keménységi fok csak Ca- és Mg-sóktól függ. 1 nkº-ú víz 10 [mg/l] CaO-dal egyenértékű Caés/vagy Mg-sót tartalmaz, azaz 10 [mg/l]/56[mg/mmól] = 0,1786 [mmól/l] sót. (2 p) A telített gipszes vízben az oldhatósági szorzat segítségével: L CaSO4 = = [Ca 2+ ] [SO 2-4 ] = x 2, ahol x = [Ca 2+ ] = [SO 2-4 ] = 7, [mól/l] (4 p) nkº = 7,746/0,1786 = 43,4 [nkº] (4 p) Hogyan változna ezen víz 1 L-ének a keménysége, ha 0,1 L térfogatra bepároljuk? Nem változik meg, mert a telített oldatból kiválik a fölösleges CaSO 4., azaz a Ca 2+ -ionok koncentrációja változatlan marad. (4 p) 7. Mekkora a telített Mg(OH) 2 oldat ph-ja? (L/Mg(OH) 2 /= ) Mg(OH) 2 Mg OH -, amelyben ha [Mg 2+ ] = x, akkor L/Mg(OH) 2 / = = x (2x) 2 = 4x 3, amelyből 2x = 2, [mól/l] = [OH - ] poh = 3,566 ph = 10,434 (10 p) Mekkora lesz a ph, ha 2,5 L telített Mg(OH) 2 oldathoz 0,5 L 0,01 M HCl-t öntünk? Mg(OH) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O (2 p) A reakció előtt: 2,5[L] 1, [mól/l] + 0,5[L] 0,01[mól/L] 0 azaz 0,3393[mmól] + 5,0[mmól] a reagáló anyagok mennyisége. A reakció után: 0 + 4,321[mmól] marad (0,3393[mmól] keletkezik) (2 p) Az össztérfogat (additívnak tekintve): 2,5 + 0,5 = 3,0 [L] ebben van 4, [mól] H + -ion. [H + ] = 1, [mól/l] ph = 2,841 (6 p) Mekkora lesz a ph, ha 1:1 arányban öntünk össze egy bizonyos erős sav ph=5 és ph=1 savasságú oldatát? A ph = 1 oldatban [H + ] = 0,1[mól/L], a ph = 5 oldatban [H + ] = 10-5 [mól/l]. 1-1 liter oldatot összeöntve a keletkező 2 [L] oldatban a H + -ionok anyagmennyisége 0,10001[mól] 0,05[mól] lesz, amelyből [H + ] = 0,05 [mól/l] ph = 1,301 (6 p) Mit fog tartalmazni a keletkező oldat? Ugyanazokat az anyagokat (ionokat), amik az eredeti oldatokban voltak (4 zöld pont) 8. Mekkora a 0,2 L 0,05 M ecetsavból és 0,5 L 0,01 M NaOH-ból készített oldat ph-ja? K sav =1, Ecetsav = CH 3 COOH = HOAc, gyenge sav (OAc - = CH 3 COO -, azaz acetát-ion): HOAc + H 2 O H 3 O + + OAc - A sav a lúggal reagál: HOAc + NaOH = OAc - + Na + + H 2 O Kezdetben: 0,05[mól/L] 0,2[L] 0,01[mól/L] 0,5[L] azaz = [mól] = [mól] A reakció végén: [mól] sav + 0 [mól] lúg = [mól] só puffer (2 p) van 0,2 + 0,5 =0,7 [L] oldatban K sav = 1, = c só [H + ]/c sav [H + ] = 1, ( /0,7)/( /0,7) = 1, [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani) ph = 4,745 (8 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,3 dm 3 0,02 M HCl oldatot öntünk? A sósav és a nátrium-acetát közötti reakció eredményeképpen ecetsav válik szabaddá: NaOAc + HCl = HOAc + Na + + Cl - Kezdetben: [mól] só + 0,02[mól/L] 0,3[L] [mól] azaz = [mól] A reakció végén marad ill. lesz: 0[mól] só [mól] HCl = [mól] HOAc (és [mól] NaCl) összesen 0,7 + 0,3 = 1,0 [L] oldatban (2 p) Tegyük fel, hogy a HCl (erős sav) mellett az ecetsav (gyenge sav) disszociációja elhanyagolható, ekkor [H + ] [mól]/1,0[l] = [mól/l] ph 3,0 (6 p) 10

11 (Az elhanyagolás jogosságának ellenőrzése: Ilyen koncentrációjú savas közegben disszociáló ecetsav hányada a disszociációs egyensúlyi állandóból megbecsülhető: K sav = 1, = [OAc - ] [H + ]/[HOAc] = [OAc - ] /( /1,0) [OAc - ] 1, [mól/l], ez kb. 1/5-1/6 része a HCl-ból származó [H + ]-ionok koncentrációjának, tehát az elhanyagolás kérdéses!! (+4 p) A pontos ph számítása: K sav = 1, = [OAc - ] ( [H + ])/(( /1,0)-[OAc - ]), amelyben most [OAc - ] = [H + ] = x 1, = x ( x)/( x) x = 1, [mól/l] [H + ] össz = 1, = = 1, [mól/l] ph = 2,938 (+4 p)) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz további 1,2 dm 3 0,02 M HCl oldatot öntünk? Amint látható a fentiekben, a pontos ph a becsülttől kb. 0,1 egységgel tér el. Az erős sav töménységét növelve az ecetsav disszociációja egyre inkább visszaszorul és ezért egyre kevésbé befolyásolja a teljes hidrogénion-koncentrációt. Ebben a számításban már nem is vesszük figyelembe: A kiindulási 1,0 [L] oldatban van [mól] HCl, amelyhez 1,2 liternyi 0,02[mól/L] koncentrációjú HCl-t ( =1,2 0,02 = 0,024 [mól] HCl-t) adunk. Össztérfogat 2,2 [L], az összesített anyagmennyiség 0, ,024 = 0,025 [mól] lesz, azaz a koncentráció: c HCl [H + ] = 0,025/2,2 = 0,0114 [mól/l] ph = 1,94 (6 p) 9. Mekkora az alábbi reakció K c egyensúlyi állandója, ha a komponensek egyensúlyi koncentrációi a zárójelben megadott értékek? CH 3 COOH (3) + C 2 H 5 OH (5) CH 3 COOC 2 H 5 (6) + H 2 O (10 mól/l) A reakcióra felírható egyensúlyi állandó: K c = [CH 3 COOC 2 H 5 ] [H 2 O] / [CH 3 COOH] [C 2 H 5 OH]; számértékekkel K c = 6 10 / 3 5 = 4 (10 p) Hogyan változnak az egyensúlyi koncentrációk, ha ezen oldat térfogatát 55,55 mól víz hozzáadásával kétszeresére növeljük? 55,55 mól víz tömege és térfogata: 55,55[mól] 18[g/mól] = 1000 [g] (d 1[g/cm 3 ]) V = 1[L] Tehát az össztérfogat 2 [L] lesz. A víz hozzáadására az egyensúly balra tolódik el, mégpedig x [mól] etilacetát és víz alakul vissza ecetsavvá és etilalkohollá: [CH 3 COOC 2 H 5 ] = 6 - x [mól/2l] = 3 - x/2 [mól/l] [H 2 O] = ,55 - x [mól/2l] = 32,775-x/2 [mól/l] [CH 3 COOH] = 3 + x [mól/2l] = 1,5 + x/2 [mól/l] [C 2 H 5 OH] = 5 + x [mól/2l] = 2,5 + x/2 [mól/l] (3 p) Ezekkel a koncentrációkkal felírva: K c = 4 = (3 - x/2) (32,775 - x/2) /((1,5 - x/2) (2,5 - x/2)) amelyből x/2 = 2,92 [mól/l], azaz az új egyensúlyi koncentrációk: [CH 3 COOC 2 H 5 ] = 3 - x/2 = 0,08 [mól/l] [H 2 O] = 32,775-x/2 = 29,9 [mól/l] [CH 3 COOH] = 1,5 + x/2 = 4,42 [mól/l] [C 2 H 5 OH] = 2,5 + x/2 = 5,42 [mól/l] (3 p) 10. Mekkora annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amelynek az egyik elektródja vas és 0,2 liter 0,10 M FeSO 4 -oldatba merül, míg a másik klórgázzal telített Pt és 0,2 liternyi 0,05 M FeCl 2 oldatba merül? ε 0 (Fe 2+ /Fe) = -0,44 V és ε 0 (Cl 2 /Cl - ) = +1,36 V Fe I 0,10 M Fe 2+ oldat II Cl - -oldat I Pt(Cl 2 ) A bal oldali elektród potenciálja a Nernst-egyenlettel: EME =? [V] ε = εº + (0,0591/2) lg [Fe 2+ ] = -0,44 + (0,0591/2) lg 0,1 = -0,470 [V] (4 p) A jobboldali, azaz a klór-elektród potenciálja (ámde a klorid a Cl 2 /Cl - komponense!!!): redox-rendszer redukált ε = εº - (0,0591/1) lg [Cl - ] = +1,36 - (0,0591/1) lg (0,1) = 1,419 [V] (4 p) Az elektromotoros erő: 1,419 - (-0,470) = 1,889 [V] (2 p) Mennyivel változik meg az elektromotoros erő, ha az oldatokhoz 0,8 liter vizet öntünk? Mindkét cellában a koncentrációk az ötödére csökkennek, tehát a Nernst egyenletből: a vas-elektród potenciálja -0,44 + (0,0591/2) lg 0,02 = -0,490 [V] lesz (0,020 [V]-tal csökken), míg a klór-elektródé: azaz az elektromotoros erő 1,36 - (0,0591/1) lg (0,02) = 1,460 [V] lesz (0,041 [V]-tal növekszik), 0,061 [V]-tal növekszik (10 p) 11

12 1. 30 L 3 M NaNO 3 oldathoz (d=1,10 g/cm 3 ) legalább hány L vizet kell adnunk, hogy a keletkező oldatban (d 1,00 g/cm 3 ) a nitrát(!) koncentrációja 40 ppm (w/w) alatti legyen? Hány mólos lesz a keletkezett oldat? 40 ppm (w/w) nitrát (NO 3 - ) azt jelenti, hogy 1 L ( 1000 g) oldatban van: 1000[g] = 0,04 g nitrát, azaz a nitrát mólkoncentrációja (M NO3 -=62 g/mól): 0,04/62 = 6, [mól/l] (4 p) Anyagmérleg a NaNO 3 -ra: 30 [L] 3[mól/L] + x [L] 0[mól/L] = (30 + x)[l] 6, [mól/l] x = [L]-nél többet (3 p) Hány tömegszázalékos a kiindulási oldat? (3 pont) 1 L oldatban (= 1100 g) 3 mól NaNO3 van (M NaNO3 =85 g/mól), azaz 3 85=255 [g] nátrium-nitrát van: c = /1100 = 23,18 % (3 p) 2. Egy üzemcsarnokban (méretei: 30 x 50 x 5 m) 23 C-on 40 %-os rel. páratartalmú klímát kell biztosítani a kültérhez viszonyítva 0,2 kpa túlnyomáson. A légcserére kívülről beszívott levegő mennyisége 750 m 3 /h, 27 C-os, 100,0 kpa nyomású és 60 % rel páratartalmú. (A víz tenziója 22 Con 2,64 kpa, 27 C-on 3,60 kpa) A teremben lévő gáz térfogatának hány százaléka cserélődik ki óránként? A teremben lévő gáz összmennyisége: pv/rt = [Pa] ( )[m 3 ]/(8,314[J K -1 mól -1 ] 296[K]) = [mól], továbbá az ebben lévő vízpára mennyisége a parciális nyomásának (p vízpára = 2640[Pa] 0,4 = 1056[Pa] megfelelő arányban kevesebb: n vízpára = (1056/ ) = 3218 [mól], azaz a száraz levegő mennyisége: = [mól] (2 p) A beszívott 750 [m 3 /h], 27 [ C]-os, 100,0 [kpa] össznyomású és 60 % rel páratartalmú levegőben a száraz levegő mennyiségének számítása: a külső száraz levegő parciális nyomása p száraz levegő, kint = ,6 = [Pa] pv/rt = [Pa] 750[m 3 /h]/(8,314[j K -1 mól -1 ] 300[K]) = [mól/h] (2 p) Ez a száraz levegő a benti állapotot veszi föl, tehát elegendő csak a bejuttatott és bent lévő levegő arányát kiszámítani: / = 9,74 % (összesen 5 p) Mennyi folyékony víz távozik a klímaberendezésből óránként? A beszívott 750 [m 3 /h], 27 [ C]-os, 100,0 [kpa] össznyomású és 60 % rel páratartalmú levegőben lévő vízpára mennyisége: pv/rt = ,6[Pa] 750[m 3 /h]/(8,314[j K -1 mól -1 ] 300[K]) = 649,5 [mól/h] (2 p) A beszívott száraz levegő felveszi a benti állapotot: p kint V kint /T kint = p bent V bent /T bent, azaz: /300 = ( ) V bent /296 V bent = 727,6 m 3 (1 p) Ebben a térfogatban lévő páramennyiség: 1056[Pa] 727,6[m 3 /h]/ (8,314[J K -1 mól -1 ] 296[K]) = 312,2 [mól/h], tehát 649,5 312,2 = 337,3[mól/h], azaz a kondenzálódó víz 337,3[mól/h] 0,018[kg/mól] = 6,071 [kg/h] (összesen 5 p) Alkalmas-e ez a víz emberi felhasználásra? (Indokolás) (5 zöld pont) Ivásra nem, mivel a levegőben lévő mikroorganizmusokat tartalmazza és desztillált víznek tekinthető rendkívül alacsony sótartalma miatt, de éppen ez utóbbi miatt - lágy víz - hajmosásra, ill. mosásra kiválóan alkalmas lenne... Általában minden egyéb felhasználásra alkalmas lenne. Bármilyen alkalmas válasz: (összesen 5 p) 3. Mennyi Nm 3 földgázt (metánt) kell elégetni 5000 m 3, 100 kpa nyomású, 35 o C-os levegő 50 o C-ra való fölmelegítéséhez, ha a gáz égéstermékei nem csapódhatnak ki és a hőátadás hatásfoka 70 %? (A levegő mólhője állandó nyomáson C p = 7/2R [J/mól.K]) (Számoljon a H o k standard képződéshőkkel: CH 4 = -75; CO 2 = -394; H 2 O(f) = -286 kj/mól! A víz párolgáshője pedig: 41 kj/mól) A melegítendő levegő anyagmennyisége: /(8, ) = 1, [mól], a melegítéshez szükséges energia: Q = C p n T = ( 7 / 2 ) 8,314[J K -1 mól -1 ] 1, [mól] 15[K] = 8, [J] (2 p) Az égés reakcióhője (fűtőértéke, mivel a víz standard égéshőjéből le kell vonni a kondenzációs hőt): H fűtőérték + CH O 2 = CO H 2 O -809[kJ/mól] + (-75[kJ/mól]) 0 (-394[kJ/mól]) 2 ( [kJ/mól]) (1 p) A szükséges metán mennyisége a hatásfokot is figyelembe véve: 12

13 n = Q/ H fűtőérték = 8, [kj]/(809[kj/mól] 0,7) = 1, [mól], mivel 1 mól gáz = 0,02241 Nm 3, a szükséges gáz térfogata: 0,02241[m 3 /mól] 149,1[mól] = 3,342[m 3 ] (összesen 5 p) Mennyi metánra lenne szükség, ha a kiindulási levegő ugyanilyen körülmények között 100 %-os relatív páratartalmú lenne? (35 o C-on p o H2O= 6,0 kpa és C p (H 2 O) = 8/2R J/K.mol ) 35 C-on 100 % rel. páratartalom, azaz p H2O =6,0 [kpa ] esetén az átlagos mólhő a koncentrációk arányában alakul ki (100 [kpa] a nedves levegő össznyomása): C p,átl = 0,94 (7/2R) + 0,06 (8/2R) = 3,53R [J K -1 mól -1 ], s ez az eredeti értéknek (=3,50R) 100,86 %-a. Így tehát arányosan több földgázra van szükség: 1,0086 3,342 = 3,371 [m 3 ] (5 p) ml szennyvízmintát kénsavas kálium-permanganáttal titrálva 5,53 ml 0,02 M mérőoldat fogy. Mekkora a szennyvíz kémiai oxigénigénye mg/l egységben kifejezve? (Pl. a kálium-permanganát az etil-alkoholt a következő egyenlet szerint oxidálja el teljesen: (8 pont) 12KMnO 4 (sötétlila) + 5C 2 H 5 OH + 18H 2 SO 4 = 6K 2 SO MnSO 4 (színtelen) + 10CO H 2 O) A megadott reakcióegyenletet és az etil-alkohol elégetésének egyenletét összehasonlítva: 5 C 2 H 5 OH + 15 O 2 = 10 CO H 2 O látható, hogy 12 mól KMnO 4 egyenértékű 15 mól O 2 -nel (vagy 4 mól KMnO 4 egyenértékű 5 mól O 2 -nel) (3 p) Az oxidálásra elfogyott KMnO 4 anyagmennyisége: 5, [L] 0,02[mól/L] = 1, [mól], amely 5 / 4 1, [mól] = 1, [mól] oxigénnek megfelelően oxidál. (3 p) 1 L szennyvízhez pedig 5 1, = 6, [mól] O 2 szükséges: 6, [mól] [mg/mól] = 22,10[mg O 2 l/l] (összesen 8 p) 5. Milyen koncentrációjú az az oligomer-oldat, amelynek az ozmózisnyomása 20 C-on 25,0 kpa? Az ozmózisnyomás (π) számítása az általános gáztörvénnyel azonos képlettel végzendő: p V = n R T π[kpa] = c[mól/l] R[J K -1 mól -1 ] T[K], azaz 25 = c 8, c = 1, [mól/l] (5 p) Az oligomer hány százaléka távolítható el 1000 L ilyen oldatból 50 L oldószeres egyszeri kirázással, ha a rendszerre a megoszlási hányados 30? Felírva az anyagmérleget: Ebből 1000[L] 1, [mól/l] + 50[L] 0[mól/L] = 1000[L] c 1 [mól/l] + 50[L] 30 c 1 [mól/l] c 1 = 4, [mól/l], s ez az eredeti koncentráció 39,89 %-a, tehát az eredeti oligomermennyiség 60,11 %-át távolíthatjuk el. (5 p) 6. Mekkora a telített Mg(OH) 2 oldat g/l koncentrációja (d 1,00 g/cm 3 )? (L/Mgl(OH) 2 /= 1, ) (6 pont) Mg(OH) 2 Mg OH -, amelyben ha [Mg 2+ ] = x, akkor L/Mg(OH) 2 / = 1, = x (2x) 2 = 4x 3, amelyből x = 1, [mól/l], illetve (M Mg(OH)2 = 58[g/mól]) c Mg(OH)2 = 8, [g/l] (6 p) Mekkora ennek az oldatnak a keménysége nk -ban? 1 nk az a víz, amelynek 1 literében 10 mg CaO-dal egyenértékű Ca- és/vagy Mg-só van oldva. 10 [mg/l] CaO = 10[mg]/56[mg/mmól] = 0,1786 [mmól/l]. Mivel x = 1, [mól/l], azaz 0,1442 [mmól/l], a telített Mg(OH) 2 oldat keménysége: 0,1442/0,1786 = 0,81 nk (4 p) Hogyan csökkenthető általában a víz keménysége? Miért lehet erre szükség? (3 + 2 zöld pont) Forralással a Ca/Mg-hidrokarbonátok karbonátokká alakíthatók, amelyek sokkal rosszabbul oldódnak (változó keménység megszüntetése forralással). A karbonátok viszont vagy foszfáttá alakítva csapathatók ki még jobban, vagy a víz karbonátkoncentrációjának növelésével szóda, azaz Na 2 CO 3 adagolásával (meszes-szódás vízlágyítás, ahol a mész adagolásával további sók leválását is elősegítjük). A lágyítással mosószert takaríthatunk meg, mivel a vízben lévő kalcium/magnéziumsók a hagyományos foszfátalapú mosószerek hatóanyagával csapadékot alkotnak, s hatástalanok lesznek. Így kemény vizekben végzett mosáshoz több mosószert kell ugyanazon hatás eléréséhez adagolni. Értelemszerűen: (3 + 2 zöld pont) 7. Mekkora az alábbi reakció K c egyensúlyi állandója, ha a komponensek egyensúlyi koncentrációi a zárójelben megadott értékek? CH 3 COOH (3) + C 2 H 5 OH (5) CH 3 COOC 2 H 5 (6) + H 2 O (10 mól/l) 13

14 A reakcióra felírható egyensúlyi állandó: K c = [CH 3 COOC 2 H 5 ] [H 2 O] / [CH 3 COOH] [C 2 H 5 OH]; számértékekkel K c = 6 10 / 3 5 = 4 (4 p) Hogyan változnak az egyensúlyi koncentrációk, ha ezen oldat térfogatát 55,55 mól víz hozzáadásával kétszeresére növeljük? 55,55 mól víz tömege és térfogata: 55,55[mól] 18[g/mól] = 1000 [g] (d 1[g/cm 3 ]) V = 1[L] Tehát az össztérfogat 2 [L] lesz. A víz hozzáadására az egyensúly balra tolódik el, mégpedig x [mól] etilacetát és víz alakul vissza ecetsavvá és etilalkohollá: [CH 3 COOC 2 H 5 ] = 6 - x [mól/2l] = 3 - x/2 [mól/l] [H 2 O] = ,55 - x [mól/2l] = 32,775-x/2 [mól/l] [CH 3 COOH] = 3 + x [mól/2l] = 1,5 + x/2 [mól/l] [C 2 H 5 OH] = 5 + x [mól/2l] = 2,5 + x/2 [mól/l] (2 p) Ezekkel a koncentrációkkal felírva: K c = 4 = (3 - x/2) (32,775 - x/2) /((1,5 - x/2) (2,5 - x/2)) amelyből x/2 = 2,92 [mól/l], azaz az új egyensúlyi koncentrációk: [CH 3 COOC 2 H 5 ] = 3 - x/2 = 0,08 [mól/l] [H 2 O] = 32,775-x/2 = 29,9 [mól/l] [CH 3 COOH] = 1,5 + x/2 = 4,42 [mól/l] [C 2 H 5 OH] = 2,5 + x/2 = 5,42 [mól/l] (összesen 4 p) 8. Mekkora 0,02 l 0,002 M Ca(OH) 2 ph-ja? (A kalcium-hidroxid kétértékű erős bázis.) A Ca(OH) 2 -oldatban a hidroxid-ionok koncentrációja: [OH - ] = 2 0,002 = 0,004[mól/L], azaz poh = 2,398 ph = 11,602 (4 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,04 l 0,004 M HCl-oldatot adunk? Ca(OH) HCl = CaCl H 2 O Kezdetben van: 0,02 0,002 = [mól] 1, [mól] 0 [mól] (oldószer) A reakció után, összesen 0,06 L oldatban: 0 [mól] [mól] [mól] (+oldószer) (2 p) Tehát 0,06 L oldatban lesz mól HCl, amely erős sav, így a hidrogén-ionok koncentrációja: [mól]/0,06[l] = 1, [mól/l] ph = 2,875 (összesen 4 p) Mennyi sósavat kellene adnunk, ha az oldatot pontosan közömbösíteni akarjuk? (3 pont) A fenti egyenlet alapján a megadott oldatot 0,02 L 0,004 M HCl oldat közömbösíti (3 p) 9. Mekkora 0,9 liter 0, M hangyasavat és 0, M Na-formiátot (hangyasav nátriumsóját) tartalmazó oldat ph-ja? K sav = 1, Pufferoldatról van szó: K sav = 1, = c só [H + ]/c sav, azaz [H + ] = 1, (0,011111/0,9)/(0, /0,9) = 3, [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani) ph = 4,444 (5 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,9 dm 3 0, M HCl oldatot öntünk? Hangyasav = HCOOH = HOFo, gyenge sav (OFo - = HCOO -, azaz formiát-ion), részlegesen disszociál: HOFo + H 2 O H 3 O + + OFo - A sósav a sóval, azaz a nátrium-formiáttal reagál: NaOFo + HCl = HOFo + NaCl Kezdetben van: 0,055555[mól/L] 0,9[L] 0, [mól/L] 0,9[L] 0,011111[mól/L] 0,9[L] 0[mól] azaz = [mól] = 10-2 [mól] = 10-2 [mól] = 0[mól] A reakció végén lesz: [mól] só + 0 [mól] sósav = [mól] hangyasav puffer (2 p) (0,9 + 0,9 = 1,8 [L] oldatban) K sav = 1, = c só [H + ]/c sav [H + ] = 1, ( /1,8)/( /1,8) = [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani, s a NaCl nem befolyásolja a ph-t): ph = 4,046 (összesen 5 p) 14

15 Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz további 1,2 dm 3 0,03 M HCl oldatot öntünk? (3 pont) Az oldatban eredetileg összesen mól NaOFo só volt, amelyből az első adag sósavval mól elreagált, maradt mól só 1,8 L oldatban. 1,2 liter 0,03 M HCl, azaz 0,036 mól HCl hozzáadása után még mindig marad 0,004 mól só, 1,2 + 1,8 = 3 L oldatban, és a meglévő mól hangyasavhoz keletkezik még 0,036 mól hangyasav: összesen 0,056 mól HOFo lesz a 3 liter oldatban. Tehát ismét pufferoldatról van szó: K sav = 1, = c só [H + ]/c sav [H + ] = 1, (5, /3)/( /3) = 2, [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani, s a NaCl nem befolyásolja a ph-t): ph = 2,599 (3 p) 10.Mekkora annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amelynek az egyik elektródja vas és 0,2 liter 0,1 M FeSO 4 -oldatba merül, míg a másik Pt és 0,2 liternyi FeSO 4 ra ÉS FeCl 3 ra nézve egyaránt 0,1 M koncentrációjú oldatba merül? ε 0 (Fe 2+ /Fe) = -0,44 V és ε 0 (Fe 2+ /Fe 3+ ) = +0,76 V (6 pont) Fe I 0,10 M Fe 2+ oldat II 0,1 M Fe 3+ /0,1 M Fe 2+ -oldat I Pt(Cl 2 ) A bal oldali elektród potenciálja a Nernst-egyenlettel: EME =? [V] ε = εº + (0,0591/2) lg [Fe 2+ ] = -0,44 + (0,0591/2) lg 0,1 = -0,470 [V] (2 p) A jobboldali, azaz a redox-elektród potenciálja: ε = εº Fe3+/Fe2+ + (0,0591/1) lg [Fe 3+ ]/[Fe 2+ ] = +0,76 + (0,0591/1) lg 1 = +0,760 [V] (2 p) Az elektromotoros erő: 1,419 - (-0,470) = 1,230 [V] (összesen 6 p) Mekkora lenne az elektromotoros erő, ha a második cellában a 0,1 M FeCl 3 oldat helyett ugyanilyen koncentrációjú Fe 2 (SO 4 ) 3 oldat lenne? 0,1 M Fe 2 (SO 4 ) 3 oldatban 0,2 [mól/l] lesz a Fe 3+ -ionok koncentrációja, mivel a sók teljes mértékben disszociálódnak. Tehát a Nernst egyenletből: ε = εº Fe3+/Fe2+ + (0,0591/1) lg [Fe 3+ ]/[Fe 2+ ] = +0,76 + (0,0591/1) lg 2 = +0,778 [V] Az elektromotoros erő: 1,378 - (-0,470) = 1,248 [V] (4 p) 1. Hány tömeg%-os lesz az az oldat, amelyet 3 mól CuSO 4 -ból és 200 mól vízből állítunk elő? M CuSO4 =159,5[g/mól], M H2O =18[g/mól] 3 159, = 4078,5 g oldat, amelyben 478,5 [g] réz-szulfát van 11,73% (5 p) A keletkezett oldat térfogata 3600 cm 3 lesz 20 C-on.Hány mólos lesz a keletkezett oldat? 3 mól CuSO 4 van 3,6 L térfogatban 3/3,6 = 0,833 [mól/l] (4 p) Az oldatból a vizet teljesen elpárologtatva hány g CuSO 4 5H 2 O kristályos anyag marad vissza? (3 pont) 3 mól CuSO 4 5H 2 O marad vissza, hiszen 3 mól CuSO 4 ből indultunk ki: 3[mól] (159, )[g/mól] = 748,5 g CuSO 4 5H 2 O (3 p) 2. Egy ragasztóanyag 50 C-on és 30 %-os relatív páratartalmú térben köt a leggyorsabban. A reakciótérbe szívott 5 L/s levegő 22 C-os, 101,1 kpa nyomású és relatív páratartalma 41,7%. Mennyi vizet kell óránként elpárologtatni egy párásítóberendezésben a belső optimális klíma biztosításához, ha a belső túlnyomás 2,6 kpa? (A víz tenziója 22 C-on 2,64 kpa, 50 C-on 12,33 kpa) A beszívott levegőben a vízpára parciális nyomása: 0,417 2,64 = 1,10 [kpa]. A száraz levegő parciális nyomása pedig 101,1 1,1 = 100,0 [kpa]. A másodpercenként beszívott száraz levegő mennyisége: pv/rt = [Pa] (0,005)[m 3 /s]/(8,314[j K -1 mól -1 ] 295[K]) = 0,2039 [mól/s] (1 p) az ebben lévő vízpára mennyisége a parciális nyomásának (p vízpára = 1100[Pa]) megfelelő arányban kevesebb: n vízpára = 0,2039 (1100/ ) = 2, [mól/s] (1 p) A berendezésben lévő levegőben a vízpára parciális nyomása: 0,30 12,33 = 3,70[kPa], a száraz levegőé pedig: (101,1+2,6)-3,70 = 100,0 [kpa], mivel a berendezésben lévő abszolút nyomás = külső nyomás + túlnyomás, azaz: 101,1+2,6 = 103,7[kPa]. A beszívott levegő felmelegszik és párát vesz föl. A száraz, beszívott levegő térfogata a belső körülmények között: (P száraz lev.,kint V száraz lev.,kint T benn )/(T kint P száraz lev.,benn ) = V száraz lev.,benn 15

16 (100[kPa] 5[L/s] 323[K])/(100[kPa] 295[K]) = 5,475[L/s] (1 p) Ehhez a száraz levegőhöz adódik a belső páratartalom, azaz ez a levegő a készülékben 103,7 kpa össznyomású 30 %-os rel nedvességtartalmú levegő lesz. A száraz levegő parciális nyomása és a vízpára parciális nyomása adja ki az össznyomást az adott levegőtérfogatban. Ezért az 5,475 [L/s] levegő víztartalma: p víz, benn V/RT = 3700[Pa] (5, )[m 3 /s]/(8,314[j K -1 mól -1 ] 323[K]) = 7, [mól/s] (1 p) A elpárologtatandó vízmennyiség tehát 7, , = 5, [mól/s] = 19,08[mól/h] = 343 [g/h] (összesen 5 p) A berendezés térfogata 15 m 3. A benne lévő levegő hány százaléka cserélődik ki óránként? A berendezésben lévő levegő mennyisége: 10 5 [Pa] 15[m 3 ] / (8,314[J K -1 mól -1 ] 323[K]) = 558,6[mól] Óránként a bevitt levegőmennyiség: 0,2039[mól/s] 3600[s/h] = 734,2[mól/h], azaz teljesen kicserélődik a levegő, a óránként bevitt levegőmennyiség a beltérfogat 131 %-a (5 p) Milyen követelmények vannak a elpárologtatóba töltendő vízzel szemben? (5 zöld pont) A vízkövesedés elkerülése érdekében oldott sókat nem tartalmazó (desztillált, ionmentesített) vizet kell a párologtatóba tölteni. (5 zöld pont) 3. Egy erőmű naponta 700 t 0,2% kenet (S) tartalmazó, 9050 kj/kg fűtőértékű lignitet tüzel el elektromos energia termelése céljából. Az elektromos energiává alakítás hatásfoka 30 %. Mekkora az erőműből származó elektromos teljesítmény MW-ban? A naponta eltüzelt lignit energiatartalmának 30%-a alakul át elektromos energiává: 9050[kJ/kg] [kg/nap] 0,30 = 1, [J/nap] a teljesítmény: P = 1, [J/nap]/( [s/nap]) = 22[MW] (4 p) A lignitből keletkező füstgázokhoz finom mészkőport (CaCO 3 ) kevernek, hogy a kén-oxidokat gipszként, azaz CaSO 4 ként megkössék (a savas kémhatás csökkentése végett) Mennyi mészkőporra van szükség, ha az anyagot a minél jobb hatásfokú megkötés végett 10% fölöslegben alkalmazzuk? (A lejátszódó reakció lényegében: CaCO 3 + SO 3 = CaSO 4 + CO 2, azaz egy mól S-ből egy mól CaSO 4 keletkezik.) A lignitben lévő kéntartalom 0,2%, azaz naponta [g/nap] 0,002 = 1, [g/nap] ként kell megkötni, anyagmennyisége: 1, [g/nap]/32[g/mól] = [mól/nap] (2 p) ugyanennyi mól CaCO 3 -ra (M CaCO3 =100[g/mól]) van elvileg szükség, gyakorlatilag azonban10 %-kal többre: 1, [mól/nap].100[g/mól] = 4,813 [t/nap] a mészkőszükséglet (összesen 4 p) Mennyi gipsz, azaz CaSO 4 keletkezik naponta? (2 pont) A mészkőből ugyanannyi mól CaSO 4 (M CaSO4 =136[g/mól]) keletkezik: [mól/nap].136[g/mól] = 5,950[t/nap] (2 p) Hogyan lehetne még a füstgáz kéntartalmát csökkenteni? (5 zöld pont) Vizes (lúgos) mosással (nedves eljárás), A lignit előzetes kéntelenítésével, Reakciós eljárással (SO 2 + 2H 2 S = 3S + 2H 2 O) füstgázokra eléggé rossz hatásfokú, Adszorberekkel (pl. aktív szenes szűrőkkel). (értelemszerűen és +1 pont) 4. Hány ppm (w/w) a 92 ppm (w/w) etilalkoholt tartalmazó víz kémiai oxigénigénye (d 1,00 g/cm 3 )? Pl. a kálium-permanganát az etil-alkoholt a következő egyenlet szerint oxidálja el teljesen: 12KMnO 4 + 5C 2 H 5 OH + 18H 2 SO 4 = 6K 2 SO MnSO CO H 2 O 1 L ( 1000[g]) alkoholos vízben lévő alkohol (M C2H5OH=46[g/mól]) mennyisége: = 0,092[g/L] = 92[mg/L]/46[mg/mmól] = 2[mmól/L] (2 p) Az etilalkohol eloxidálásának egyenlete: C 2 H 5 OH + 3O 2 = 2CO 2 + 3H 2 O (1 p) 2 mmól C 2 H 5 OH eloxidálásához 6 mmól O 2 kell, tehát a kémiai oxigénigény: 6[mmól/L] 32[mg/mmól]=192[mg/L] = 192ppm (összesen 4 p) Hány ml 0,01 M kénsavas kálium-permanganát mérőoldat fogyna 200 ml ilyen vízminta tirálásánál?. A megadott reakcióegyenletet és az etil-alkohol elégetésének egyenletét összehasonlítva: 5 C 2 H 5 OH + 15 O 2 = 10 CO H 2 O látható, hogy 12 mól KMnO 4 egyenértékű 15 mól O 2 -nel (vagy 4 mól KMnO 4 egyenértékű 5 mól O 2 -nel) (1 p) 16

17 Tehát 6 mmól O 2 6 / 5 4[mmól] KMnO 4 val egyenértékű, de 200 ml mintához csak ennek ötödrésze kell, azaz: 6 / 25 4 = 0,96[mmól] KMnO 4. 1 ml 0,01 M oldatban van 0,01[mmól] KMnO 4, tehát 96 [ml] mérőoldat fogyna (összesen 4 p) 5. Mekkora a tengervíz fagyáspontja? A tengervizet tekintse 3,0 t%-os konyhasóoldatnak, amelynek a sűrűsége 1,05 g/cm 3. ( T M,víz =1,86 o C, a konyhasó oldásának folyamata: NaCl(s) Na + (aq) + Cl - (aq)) A fagyáspontcsökkenésre felírható összefüggés: T/ T M = c R /1[ mól / kg oldószer ] 3 t%-os oldat: 3 g oldott NaCl (M NaCl =58,5[g/mól]) és 97 g víz 30,93 g NaCl 1000 g vízben (2 p) 30,93[g] NaCl = 30,93/58,5 = 0,529 [mól] NaCl, azonban az oldott részecskék Raoult-koncentrációja a disszociáció miatt kétszeres: c R = 1,057[mól/kg oldószer] T = 1,97[ C] (összesen 5 p) Mekkora ezen tengervíz ozmózisnyomása 17 C-on? A NaCl mól/l koncentrációja: (3[g]/58,5[g/mól])/(100[g]/1,05[g/cm 3 ]) = 0,5385 [mól/l], az oldott részecskék koncentrációja ennek kétszerese (disszociáció): 1,0770 [mól/l] (2 p) π = c R T π = 1, [mól/m 3 ] 8,314[J K -1 mól -1 ] 290[K] = 2, [Pa] (összesen 5 p) 6. Mekkora a telített CaF 2 oldat g/l koncentrációja (d 1,00 g/cm 3 )? (L/CaF 2 /= ) (6 pont) CaF 2 Ca F -, amelyben ha [Ca 2+ ] = x, akkor L/CaF 2 / = = x (2x) 2 = 4x 3, amelyből x = 2, [mól/l], illetve (M CaF2 = 78[g/mól]) c CaF2 = 1, [g/l] (6 p) Mennyi CaF 2 oldódik 1 L 0,01 M CaCl 2 oldatban? y [mól/l] oldódik, a Ca 2+ -ionok összkoncentrációja ezért 0,1+y [mól/l], a F ionoké 2y [mól/l] lesz. Feltételezhető, hogy y<<0,1, ezért L/CaF 2 / = [0,1] (2y) 2 y = [mól/l] (3 p) A közelítés jogos, mert 10-5 <<0,1 (összesen 4 p) (Pontos számítással, a másodfokú egyenletet megoldva: y = 9, [mól/l] (4 p) Miért lehet káros a túl sok F - -ion a kibocsátott vízben? (5 zöld pont) Csontkárosodást, fogzománc-romlást és mint minden só - sóterhelést is jelent (5 zöld pont) 7. 9 mól A, 11 mól B és 4 mól C anyagot keverünk össze. A reakció egyensúlyi állandója K c = 4. Hány mól D anyag keletkezik, amikor a reakció egyensúlyi állapotba kerül? Ekkor a reakcióelegy térfogata kereken 1 L lesz. A + B C + D (6 pont) x mól D anyag keletkeztik, s mivel a térfogat éppen 1 L, a komponensek egyensúlyi koncentrációi: c A = [9-x]; c B = [11-x]; c C = [4+x] illetve c D = [x]; (3 p) Az egyensúlyi állandó: K c = 4 = [4+x] [x]/([9-x] [11-x]; A másodfokú egyenletet megoldva: x 1 = 22 [mól/l] (hamis eredmény, mert legfeljebb 9 mól anyag alakulhatna át), illetve x 2 = 6 [mól/l]. Mivel az elegy térfogata 1 L, a keletkezett D anyag mennyisége is 6 mól. (összesen 6 p) (A többi anyag egyensúlyi koncentrációja (és egyben mennyisége is): c A = 3; c B = 5 ill. c C = 10[mól/L]) Mennyivel változik a D anyag mennyisége, ha az egyensúly beállta után az oldat térfogatát 84 mól C anyag hozzáadásával 2 L-vel megnöveltük? Hasonlóan számolunk: y mól D anyag keletkezne összesen, ha a kiindulási anyagmennyiség rendre 9, 11 és 89 mól lenne. Az egyensúlyi koncentrációk (az oldat össztérfogata most 3 L!) : c A = [9-y]/3; c B = [11-y]/3; c C = [88+y]/3 illetve c D = [y]/3 [mól/l]; (2 p) Az egyensúlyi állandó, miután a törtet 9-vel bővítettük: K c = 4 = [88+y] [y]/([9-y] [11-y]; A másodfokú egyenletet megoldva: y 1 = 53,53 [mól] (hamis eredmény, mert legfeljebb 9 mól anyag alakulhatna át), illetve y 2 = 2,47 [mól]. Tehát a D anyag mennyiségének csökkenése: 6-2,47 = 3,53 [mól] (összesen 4 p) 8. Mekkora 0,04 L 11,0 ph-jú Ca(OH) 2 oldat mól/l koncentrációja? (A Ca(OH) 2 kétértékű erős bázis.) ph = 11 ill. poh = 3 azt jelenti, hogy az oldatban a hidroxid-ionok egyensúlyi koncentrációja [OH - ] = 10-3 [mól/l]. Mivel a Ca(OH) 2 erős bázis, teljes mértékben disszociál: Ca(OH) 2 Ca OH - tehát a Ca 2+ -ionok koncentrációja fele az OH - -ionokénak, azaz: [Ca 2+ ] = [mól/l], s ez egyben a Ca(OH) 2 -oldat koncentrációja is. (4 p) 17

18 Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,04 L 3 ph-jú sósav-oldatot (HCl) adunk? (3 pont) A 0,04 L 3 ph-jú savoldatban éppen annyi H + -ion van, mint a 11 ph-jú lúgoldatban. A lejátszódó reakció semlegesítés: OH - + H + = H 2 O ph = 7 (3 p) Mekkora lenne a ph, ha sósavoldat helyett 0,04 L 3 ph-jú kénsavoldatot (H 2 SO 4 ) öntenénk hozzá? (3 pont) Ismét semleges oldatot kapnánk, hiszen a ph = 3 ugyanakkora H + -ion-koncentrációt jelent, a sav minőségétől függetlenül. Az oldatok térfogata azonos, tehát az összeöntött H + és OH - -ionok anyagmennyisége is megeyezik. Mivel a kénsav erős sav, teljes mértékben disszociál, azaz minden hidrogénjéből H + -ion lesz, tehát a végén nem marad fölöslegben sem OH -, sem pedig H + : Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,04 l 0,004 M HCl-oldatot adunk? ph = 7 (3 p) Ekkor a már meglévő 0,08 L semleges sóoldathoz öntünk 0,04 L oldatot (a térfogatokat additívnek tekintjük): összesen 1,2 L oldatban lesz 0,04[L] 0,004[mól/L] = 1, [mól] sósav. Teljesen disszociál, tehát [H + ] = 1, [mól]/1,2[l] = 1, [mól/l] ph = 3,86 (4 p) 9.Mekkora annak az oldatnak a ph-ja, amelyet 0,9L 0, M hangyasavoldat és 1,8L 0,011111M Na-formiátot (hangyasav nátriumsóját) tartalmazó oldat elegyitésével készítettünk? Pufferoldatról van szó: K sav = 1, = c só [H + ]/c sav, ahol a keletkező 2,7 L oldatban a c sav = 0,9 0,055555/2,7 = 0,01852 M ill. c só = 1,8 0,011111/2,7 = 0, M, tehát [H + ] = 1, ,01852/0,00741 = 4, [mól/l] ph = 3,347 (4 p) (A koncentrációk aránya helyett az összeöntött anyagmennyiségek aránya is elegendő a számításnál.) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz 0,9 dm 3 0, M NaOH oldatot öntünk? Hangyasav = HCOOH = HOFo, gyenge sav (OFo - = HCOO -, azaz formiát-ion), részlegesen disszociál: HOFo + H 2 O H 3 O + + OFo - A nátrium-hidroxid a savval reagál (közömbösítés) = só (Na-formiát) + víz HOFo + NaOH = OFo - + Na + + H 2 O Kezdetben van: 0,055555[mól/L] 0,9[L] 0, [mól/L] 0,9[L] 0,055555[mól/L] 1,8[L] azaz = [mól] sav = 10-2 [mól] NaOH = 0,10[mól] só A reakció végén lesz: [mól] sav + 0 [mól] NaOH = 0,11 [mól] só (2 p) (2,7 + 0,9 = 3,6 [L] oldatban) K sav = 1, = c só [H + ]/c sav [H + ] = 1, ( /3,6)/(0,11/3,6) = 6, [mól/l] (a koncentrációkat nem szükséges kiszámítani): ph = 4,184 (összesen 4 p) Mekkora lesz a ph, ha ehhez az oldathoz további 2,4 dm 3 0,03 M NaOH oldatot öntünk? Ekkor az újabb hozzáöntés előtt van: [mól] sav + 2,4 0,03=0,072[mól] NaOH és 0,11[mól] Na-formiát (só) Az újabb reakció végén lesz: 0 [mól] sav + 0,032 [mól] NaOH = 0,15 [mól] só Összesen 3,6 + 2,4 = 6 [L] oldatban (2 p) A rendszerben az erős bázis dominál, a többi hatása (ez esetben a Na-formiát hidrolízise) elhanyagolható: [OH - ] = 0,032/6 = 5, [mól/l] poh = 2,273 ill. ph = 11,727 (összesen 4 p) Hogyan változik a pufferoldatok ph-ja, ha nagyon nagy mértékben felhígítjuk? (5 zöld pont) A megfelelően tömény pufferoldatok ph-ja a hígítással gyakorlatilag nem változik: (2 p) Nagyon nagy hígításkor azonban: -a víz saját disszociációjából származó H + és OH - ionok is befolyásolják a pufferoldatok egyensúlyát, -a gyenge sav/bázis disszociációjának foka növekszik tehát a pufferképlet -ben a c só csak a sóból származó teljes anionkoncentráció ill. a c sav/bázis a disszociálatlan sav/bázis teljes koncentrációja közelítések már nem érvényesek, a ph értéke a semleges felé tart. (összesen 5 zöld pont) 18

19 10. Mekkora annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amelynek elektródjai Pt/H 2 -elektródok, az egyik 0,2 L 0,01 M H 2 SO 4 -oldatba, s a másik 0,2 L térfogatú 1,7 ph-jú pufferoldatba merül? (H 2 )Pt I 0,01 M H 2 SO 4 [H + ]=0,02 M II ph=1,7 oldat [H + ]=0,02 M I Pt(H 2 ) Mivel mindkét cellában azonos a hidrogénion-koncentráció és az elektród, az elektromotoros erő O V. (5 p) Mekkora lesz az elektromotoros erő, ha a mindkét oldathoz 0,2 L vizet adunk? (3 pont) A pufferoldat ph-ja gyakorlatilag nem változik. A bal oldalon a kénsav - és így a hidrogén-ionok koncentrációja is - a felére csökken: [H + ] = 0,01 [mól/l] (1 p) ε bal= 0 + (0,0591/1) lg 0,01 = 0 + 0,0591 (-2) = -0,1182 [V] (1 p) A jobboldali elektród potenciálja: ε jobb= 0 + (0,0591/1) lg 0,02 = 0 + 0,0591 (-ph) = 0 + 0,0591 (-1,7) = -0,1005 [V] Az elektromotoros erő: 0,1182-0,1005 = 98,5 [mv] (összesen 3 p) L 2 M konyhasó-oldathoz 50 L 1 M konyhasó-oldatot adunk. Hány tömegszázalékos lesz a keletkező oldat, amelynek sűrűsége 1,080 g/cm 3? Hány mólos lesz a keletkezett sóoldat? Előbb a második kérdésre célszerű válaszolni: Anyagmérleggel: V 1 c 1 + V 2 c 2 = V e c e, azaz a kiindulási oldatokban lévő anyagmennyiségek összege az eredő oldatban lévőével megegyező (a térfogatokat összeadódónak - additívnek - tekintjük: 100[L] 2[mól/L] + 50[L] 1[mól/L] = 150[L] c e [mól/l] c e = 1,667[mól/L] (5 p) A keletkezett oldat tömegszázalékos összetétele: m oldat = V d = 150[L] 1,080[kg/dm 3 ] = 162 [kg] oldat: ebben van 250 [mól] NaCl. (M NaCl =58,5 [g/mól]) 58,5 [kg/kmól] 0,25[kmól] = 14,63 [kg], amely a teljes oldat tömegének 9,028%-a (5 p) 2. Hány t vizet képes fölvenni pára alakjában 100 km 3 száraz, p=100kpa, t=27 o C-os levegő állandó nyomáson és hőmérsékleten? (A víz tenziója 27 o C-on 3,6kPa) Mennyi lesz az ugyanilyen nyomású nedves levegő térfogata? Ha a párafelvétel állandó nyomáson történik, akkor a párával telítődött nedves levegő térfogatának nagyobbnak kell lennie, mint a kiindulási száraz levegőé, hiszen a nedves levegőben a száraz levegőrész parciális nyomása csak 100-3,6 = 96,4 [kpa]. A nedves levegő térfogata: p 1 V 1 = p 2 V 2, mivel a hőmérséklet állandó: 100[kPa] 100[km 3 ] = 96,4[kPa] V 2 [km 3 ] V 2 = 103,73[km 3 ] (2 p) Ebben a térfogatban a vízpára parciális nyomása 3600[Pa], tehát a bennfoglalt víz anyagmennyisége: pv/rt = 3600[Pa] 103, [m 3 ]/(8,314[J K -1 mól -1 ] 300[K]) = 1, [mól], s tömege: 1, [kmól] 18[kg/kmól] = 2, [kg] = 2, [t] (összesen 5 p) 3. Hány mg/l a szerves széntartalma annak a szennyvíznek, amelyből 100 ml-t az alábbi egyenlet szerint 0,05 M kálium-permanganát oldattal megtitrálva 5,0 ml mérőoldat fogyott? 4 KMnO C + 6 H 2 SO 4 = 2 K 2 SO MnSO CO H 2 O 5,0 [ml] 0,05 [mól/l] kálium-permanganát oldatben van 5,0[ml] 0,05[mmól/ml] = 0,25[mmól] KMnO 4, amely 4 KMnO 4 /5C arányban oxidálja a szenet, tehát a 100 [ml] oldatban feloxidált C anyagmennyisége 5 /4 0,25 = 0,3125[mmól], azaz 12[mg/mmól] 0,3125[mmól] = 3,75[mg] szerves C van a 100[ml] vízmintában. 1000[ml]-ben tehát 37,5[mg] C van, azaz a szerves C-tartalom: 37,5[ppm] (5 p) Hány ppm a szennyvíz kémiai oxigénigénye? Az oxigénnel való oxidáció reakcióegyenlete: C + O 2 = CO 2, tehát az 1000[ml] vízben lévő 3,125[mmól] szerves C oxigénes oxidálásához ugyancsak 3,125[mmól] O 2 szükséges. 3,125[mmól] 32[mg/mmól] = 100[mg] a literenkénti oxigénigény, azaz KOI 5 = 100 [ppm] (5 p) 19

20 4. Hány m 3 standard állapotú levegő szükséges 15 mól butángáz (C4 H 10 ) elégetéséhez, ha a levegőt 10% fölöslegben alkalmazzuk? (A levegőben O 2 /N 2 =20/80 közelítőleg.) C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O A sztöchiometriai arányok szerint a kiindulási mennyiségek: 15 [mól] 15 6,5 = 97,5 [mól] +10% felesleg: 1,1 97,5 = 107,25[mól] Keletkezik: Marad: 15 4 = 60 [mól] 15 5 = 75 [mól] 9,75[mól] O 2 Az oxigén a levegő 20 tf%-a, tehát összesen 107,5/0,2 = 537,5 [mól] levegőre van szükségünk. 1 STP mól levegő 0,02445 [m 3 ] (p V = n R T gáztörvényből, ha n=1, p= [Pa], T=298,13[K]), tehát: 0,02445 [m 3 /mól] 537,5[mól] = 13,14[STPm 3 ] (5 p) Mi lesz az égéstermék összetétele 27 C-on és 100kPa össznyomáson? (A víz tenziója 27 o C-on 3,6kPa) A felhasznált levegőben a nitrogén megmarad, tehát az égéstermékben lesz: 537,5-107,5 = 430,0 [mól] N 2 60,0 [mól] CO 2 9,75 [mól] O 2 3,6 [kpa]!! H 2 O 100 [kpa] össznyomáson Összesen: 499,75[mól] = 96,4 tf% Tehát a pára formájában maradt víz a gázhalmazállapotú égéstermékek 3,6 tf%-át adja (a többi víz kondenzálódott, azaz folyékony halmazállapotú lett). A maradék 100-3,6 = 96,4[kPa] nyomáson és 96,4 térfogat%-on (Avogadro-törvény!!) a mólszámok arányában osztozik a többi gáz, tehát az égéstermék összetétele 27 C-on: 96,4 430,0/499,75 82,95 tf% N 2 96,4 60,0/499,75 11,57 tf% CO 2 96,4 tf% 96,4 9,75/499,75 1,88 tf% O 2 A 3,6 [kpa] 3,6 tf%h 2 O 100 [kpa] össznyomáson =100,0 tf% (5 p) Mi lenne az égéstermékek összetétele 100 C-on? (4 zöld pont) 100 C-on a víz is gőzállapotban marad, anyagmennyisége 75[mól]. Tehát az égéstermék összetétele: 430,0 [mól] 74,82 tf% N 2 60,0 [mól] 10,44 tf% CO 2 9,75 [mól] 1,70 tf% O 2 75 [mól] 13,05 tf% H 2 O Összesen: 574,75 [mól] 100,0 tf% (4 zöld p) Mekkora az ekkor keletkező hő, ha az égéstermékek standard állapotúak? Standard képződéshők: C 4 H 10 = -126kJ/mól; víz = -286 kj/mól és szén-dioxid(g) = -394 kj/mól. A kémiai reakcióegyenletet termokémiai reakcióegyenletté alakítjuk, azaz a kiindulási oldalra (balra) beírjuk a reakcióhőt ( H) és a kémiai képletek most a standard képződéshőket jelentik: H + C 4 H ,5 O 2 = 4 CO H 2 O H + 1 (-126[kJ/mól]) + 6,5 0 [kj/mól] = 4 (-394[kJ/mól]) + 5 (-286[kJ/mól]) Azaz a reakcióhő: H = -2880[kJ/mól]. 15[mól] butángáz elégetésekor pedig: 15[mól] 2880[kJ/mól] = 43,2[MJ] energia szabadul fel (5 p) 5. Az szén-dioxid Henry-állandója vízre vonatkoztatva, 27 C-on 52 J/mól. Mekkora a tiszta, standard állapotú levegővel egyensúlyban lévő vízben a szén-dioxid koncentrációja? (A tisza levegő átlagosan 300 ppm (v/v) CO 2 -t tartalmaz.) 20

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25 1 1998/A/1 maximális pontszám: 10 Az alumíniumbronz rezet és alumíniumot tartalmaz. Az ötvözetbıl 2,424 grammot sósavban feloldanak és 362 cm 3 standardállapotú hidrogéngáz fejlıdik. A r (Cu) = 63,5 A

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három mérési feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18.

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. A vörösiszap-katasztrófáról tudósító hírekben sok olyan kifejezés

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele?

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele? Tömegszázalékos összetétel A sűrűségét, ahol nincs megadva, 1,000 g/cm 3 -nek vegyük! 1. 300 g oldat 30 g oldott anyagot tartalmaz. Milyen tömegszázalékos összetételű oldat keletkezett? Hány gramm vizet

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák 1. Rajzolja fel az alábbi elemek alapállapotú atomjainak elektronkonfigurációját, és szaggatott vonallal jelölje az atomtörzs és a vegyértékhéj határát! Készítsen

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7. 2. változat 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló - megoldás 2009 / 2010 es tanév, XV. évfolyam 1. a) Albertus, Magnus; német polihisztor (1250-ben) (0,5 p) b) Brandt, Georg; svéd kémikus (1735-ben)

Részletesebben

Kémia 2. 2. ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód: 1. Rendezze az alábbi két reakcióegyenletet oxidációs szám változás alapján!

Kémia 2. 2. ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód: 1. Rendezze az alábbi két reakcióegyenletet oxidációs szám változás alapján! AI Csoport H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O H2O2 + Na3CrO3 = Na2CrO4 + H2O + NaOH 2. Mekkora a ph-ja 0,1 mg/dm 3 -es kénsav oldatnak? (Megoldás: 5,69019608) 3. Mekkora lesz a keletkezett

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont

1. feladat Összesen 15 pont 1. feladat Összesen 15 pont Metánt és propánt tartalmazó gázelegyet elégetünk. A gázelegy összetétele a következő: φ = 60% propán, és φ = 40% metán. A) Írja fel a két gáz tökéletes égésének termokémiai

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Egy tetszőleges vezetőn átfolyó áramerősség (I) és a vezetőn eső feszültség (U) között az ellenállás teremt kapcsolatot (ld. középiskolai fizika): U I R R

Részletesebben

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg) Gázhalmazállapot Ideális gáztörvény: pv = nrt p: nyomás [Pa]; V: térfogat [m 3 ]; n: anyagmennyiség [mol], R: egyetemes gázállandó (8.314 J/molK); T: hőmérséklet [K]. (vagy p: nyomás [kpa] és V: térfogat

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

Jellemző redoxi reakciók: Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után

Részletesebben

Többkomponensű rendszerek I.

Többkomponensű rendszerek I. Többkomponensű rendszerek I. Műszaki kémia, Anyagtan I. 9. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Többkomponensű rendszerek Folytonos közegben (diszpergáló, ágyazó

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Elektrokémiai gyakorlatok

Elektrokémiai gyakorlatok Elektrokémiai gyakorlatok Az elektromos áram hatására bekövetkezı kémiai változásokkal, valamint a kémiai energia elektromos energiává alakításának folyamataival, törvényszerőségeivel foglalkozik. A változást

Részletesebben

9. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

9. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 9. Osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe írd fel a verseny lebonyolításáért felelős személytől kapott kódot a feladatlap minden oldalára. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló A feladatok megoldása Az értékelés szempontjai Csak a hibátlan megoldásokért adható a teljes pontszám. Részlegesen jó megoldásokat a részpontok alapján kell pontozni.

Részletesebben

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Sztöchiometriai számítások -titrálás: ld. : a 2. laborgyakorlat leírásánál Gáztörvények A kémhatás fogalma -ld.: a 2. laborgyakorlat leírásánál Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) 2008.9.20. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE (2008.

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 Speciálkollégium Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014 A beton öregedése A öregedés egy olyan természetes folyamat

Részletesebben

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. Gyakorlat Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. A gyakorlat célja A természetes vizek oldott oxigéntartalma jelentősen befolyásolhatja a vízben végbemenő folyamatokat.

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Vegyipari

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben