ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól Budapest, november készítette: látta: jóváhagyta: Perényiné Losonczi Júlia művészeti kapcsolatokért felelős referens Szakonyi Zsófia színházművészeti referens Dr. Horinka Gábor közigazgatási főtanácsadó Dr. Nagy Mihály főosztályvezető Szedlacsek Emília főosztályvezető Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető-helyettes Závogyán Magdolna helyettes államtitkár Dr. Hoppál Péter államtitkár Dr. Sándor Csaba helyettes államtitkár Zohány Márta Csilla sajtófőnök Balog Zoltán miniszter

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: november 20. közigazgatási egyeztetésre megküldés: november 20. közigazgatási egyeztetés lezárása: november 30. államtitkári értekezlet időpontja: december 2. kormányülés időpontja: december 15.

3 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Miniszterelnöki Kabinetiroda Belügyminisztérium Földművelésügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3 nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Művészeti Akadémia Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Magyar Teátrumi Társaság Magyar Színházi Társaság Vidéki Színházigazgatók Egyesülete Magyar Bábművészek Szövetsége Nemzetiségi Színházi Szövetség Szabadtéri Színházak Szövetsége Független Előadóművészeti Szövetség Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Színházi Dolgozók Szakszervezete Magyar Táncművészek Szövetsége Magyar Koreográfusok Társasága Magyar Zenei Tanács Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége 4

5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 5 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél év október 28 óta támogatási program valósul meg, mely szerint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadó-művészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80 %-ig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe (a továbbiakban: Tao. támogatás). A programra vonatkozó rendelkezések a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényben kaptak helyet (a továbbiakban: Tao. tv.). Az Európai Bizottság az N 464/2009. számú határozatával év őszétől működő támogatási program (a továbbiakban: Tao. támogatási program) engedélyének időbeli hatálya december 31-én lejár. Jelen intézkedés célja az előadó-művészeti szervezetek egyik legfontosabb költségvetési pillérének, az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatosságának biztosítása. A támogatási program elsődleges célja kezdettől fogva az volt, hogy ösztönözze a gazdasági élet szereplőinek, mint támogatóknak a bevonását az előadó-művészeti szervezetek tevékenységének finanszírozásába, melyek ezáltal a közönség még szélesebb rétegeihez még színvonalasabb előadásokat tudnak eljuttatni. Az előadó-művészeti Tao. támogatási program olyannyira megvalósította az eredeti célkitűzéseket, hogy mára a fenntartói és az állami előadó-művészeti támogatás mellett a harmadik legfontosabb költségvetési pillére lett a szférának. A támogatási program folyamatosságának biztosításához elengedhetetlen az előterjesztés melléklete szerinti Kormányrendelet január 1-jei hatályba lépése. A folyamatosság megszakadása (az intézkedés késése) esetén jelentős annak kockázata, hogy a teljes magyar előadó-művészeti szférában likviditási problémák keletkeznek, az előadó-művészeti szervezetek gazdálkodása és működése forráshiányossá válhat. Az említett kockázat illusztrálására mutatjuk be az alábbi adatokat: A Tao-támogatás a bevezetését követő első teljes naptári évben, 2010-ben 6,5 milliárd forint támogatást jelentett az előadó-művészeti szféra számára, 2011-ben 9,5 milliárd forintot. A folyamatos növekedés eredményeként 2013-ban 16,5 milliárd forint támogatás realizálódott, míg 2014-ben a Tao-támogatás meghaladta a 18,5 milliárd forintot. A kultúrafinanszírozás szempontjából a Tao-támogatás növekedése (mint forrásbővülés) pozitív jelenség, amely szükségszerűen igazolja a támogatási program társadalmi indokoltságát. Például a Magyar Állami Operaház 2013-ban Ft Tao-támogatást vett igénybe, 2014-ben pedig Ft Tao. támogatásban részesült. Egyéb szervezeteknél a Tao. támogatás aránya a teljes költségvetés lényegesen nagyobb hányadát teszi ki. Példaként említhető a Budapesti Operettszínház, mely 2013-ban Tao- támogatáshoz jutott, mely összeg jelentősen meghaladja a 828,5 millió forintos fenntartói támogatást (melyből még 280 millió forint erejéig bérleti díj-fizetési kötelezettsége is volt) ben azonos fenntartói támogatás mellett Tao-támogatást tudott érvényesíteni.

6 6 A vidéken működő színházak esetében a fenntartók a támogatások megállapításánál kalkulálnak a Tao. támogatás költségvetési pillérével. Bizonyos területeken a Tao-támogatás a produkciós költségek forrásául szolgál, így annak elmaradása esetén a 2016-os évben nem lesz lehetőségük új bemutatók létrehozására. A folyamatosság esetleges megszakadása esetén a Tao-támogatásból befolyt forrás pillanatnyilag más eszközzel nem pótolható. A forráshiány közalkalmazottak elbocsátását, az előadások számának csökkenését, nézőszám-csökkenést, azon szervezetek esetében, ahol a Tao-bevétel a bevételek nagy részét teszik ki esetleges működés-kiesést vonhat majd maga után. A program folytatása esetén viszont közvetlen központi költségvetést érintő vonatkozása nem várható. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A kultúráért felelős ágazat az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatosságának biztosítása érdekében 2015 júniusában elektronikus úton kezdeményezte az egyszerűsített bejelentési eljárást, mint a hosszabbítás adminisztratív eszközét az Európai Bizottságnál. Tekintve azonban, hogy a támogatási program 2009-es indulása óta nem várt fejlődést generált az előadóművészeti szférában, multiplikátor hatásának mértéke nem volt előzetesen kellő eredményességgel kalkulálható, és költségvetési szempontból sokszorosan meghaladta az előzetes becsléseket, az Európai Bizottság nem javasolta az egyszerűsített bejelentési eljárás lefolytatását. Ugyanakkor az európai jogi környezet is változott a támogatási programot illetően. Az Európai Bizottság szeptember 28-án megküldött levelében a támogatási program meghosszabbítását előzetesen az általános csoportmentesség hatálya alá tartozónak minősíti, amennyiben teljesülnek a csoportmentesség kritériumai. Az általános csoportmentesség, a Szerződés 107. és 108 cikke alkalmazásában a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) alapján egyes szektorok, így például a kultúra-támogatás területén csökkenti az állami támogatások odaítélésével kapcsolatos adminisztrációt. Jelen intézkedés az általános csoportmentesség kritériumainak és jogharmonizációs követelményeinek teljesítésére irányul az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatossága érdekében. A kritériumok teljesülése esetén az Európai Bizottságnak nincs mérlegelési lehetősége, így a program folyamatossága biztosított. Az Európai Bizottság írásbeli iránymutatása alapján az általános csoportmentességi rendelet szerinti csoportmentességi feltételek teljesítése érdekében benyújtottuk a Tao. tv. módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény keretében november 17-én az Országgyűlés elfogadott. Ezzel teljesültek a Tao. tv. módosítása útján rendezhető kritériumok, valamint beépült a felhatalmazás jelen előterjesztés szerinti kormányrendelet megalkotására Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul.

7 7 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás A Tao. tv. módosítása; az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben, melyet az Országgyűlés november 17- én elfogadott. Jelen előterjesztés melléklete szerinti Kormányrendelet megalkotása. Az előadó-művészeti Tao. támogatási program kiemelt jelentősége, valamint e szabályozással részben analóg, a látvány és csapatsportok támogatását célzó programhoz való illeszkedés érdekében, a Tao. támogatások koherenciája indokolja a csoportmentességi kritériumok és a jogharmonizációs intézkedések kormányrendeleti szintű szabályozását. Az előterjesztés az irányító hatóságként működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda szakmai iránymutatásai szerint került megszövegezésre. Az Európai Bizottság írásbeli iránymutatása alapján a következő módosítások szükségesek az előadó-művészeti Tao. támogatási programban I. a Tao. tv. módosításával teljesülő kritériumok egy szervezet által igénybe vehető támogatási limit meghatározása; (a módosítás értelmében egy előadó-művészeti szervezet egy évben maximum 1,5 milliárd forint Tao-támogatást vehet igénybe) bizonyos tevékenységek kizárása, az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése alapján; bizonyos ágazatok kizárása, az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (3) bekezdése alapján. (Az általános csoportmentességi kritériumok alapján nem részesülhetnek támogatásban a bizonyos exporttevékenységek továbbá az halászat- és akvakultúra ágazata, a mezőgazdaság és a szénbányák megjelölt ágai mindezen ágazatok idáig sem vették igénybe az előadó-művészeti Tao-támogatást, de az általános csoportmentesség feltételeinek teljesülése érdekében szükséges kizárni.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslatot az Országgyűlés november 17-én elfogadta. II. Általános csoportmentességi kritériumok, melyeket a jelen előterjesztés szerinti Kormányrendelet határoz meg: a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása, az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (5) bekezdése alapján; nyilatkozat benyújtásával a hatósági feladatok ellátásra

8 8 kijelölt Előadó-művészeti Iroda felé. (Az általános csoportmentességi rendelet értelmében egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét. Továbbá valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy az adott vállalkozás függetlenül a vállalkozási formától megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.) annak kizárása, hogy a határértékeket a támogatási projektek mesterséges felosztása révén megkerüljék, az általános csoportmentességi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján, az elszámolható költségek meghatározása az általános csoportmentességi rendelet 7. cikkének és az 53. cikke (5) bekezdésének megfelelően; az általános csoportmentességi rendelet 8. cikkében a támogatáshalmozásra vonatkozóan meghatározott szabályoknak, illetve az 53. cikk (7) bekezdésében szereplő szabályoknak megfelelően. a Deggendorf-ügyben hozott ítélet által érintett vállalkozások kizárása, az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében. (Ezen kritérium teljesülésével csak azon előadó-művészeti szervezetek részesülhetnek Tao. támogatásban, amely szervezettel szemben nincs teljesítetlen visszafizetési felszólítás érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével.) Jelen előterjesztés a fent részletezett általános csoportmentességi kritériumok és a jogharmonizációs feltételek teljesülése érdekében meghatározza az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan a támogatható szervezetek körét, a támogatás felhasználásának részletes szabályait, időtartamát, az előadó-művészeti szervezetnek a támogatás felhasználása során elszámolható költségei körét, a támogatáshalmozódás szabályait, a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás visszafizetésének szabályait, a támogatás felhasználásáról készült beszámoló formai és tartalmi követelményeit, a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat; a támogatási igazolás és az igazolás iránti kérelem tartalmát, a kiállítására irányuló eljárás szabályait valamint tartalmát, a támogatási igazolással és az igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és ellenőrzés szabályait, továbbá a kiegészítő támogatás megfizetésének részletes szabályait. A jogszabályi koherencia fenntartásának érdekében jelen szabályozás hatályba lépésével egyidejűleg a korábban alacsonyabb jogszabályi szinten szabályozott vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése, valamint az ezzel összefüggő technikai módosítások elvégzése indokolt és szükséges egyéb intézkedés -

9 2.3. alternatívák A választott megoldással szemben reális alternatíva nem merült fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés nincs közvetlen összefüggésben a kormányprogrammal. 4. Előzmények, kapcsolódások 9 Az Európai Bizottság írásbeli állásfoglalása alapján a támogatási program meghosszabbítása a Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) alapján jogharmonizációs intézkedések életbe lépését követően az általános csoportmentesség körébe tartozik, így nem szükséges a program folytatásához az Európai Bizottság engedélye. Kapcsolódó jogszabályok: a) a Szerződés 107. és 108 cikke alkalmazásában a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet, b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény c) az előadó-művészeti szervezetek működéséről és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény d) az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet e) az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 5. Európai uniós kapcsolódások A Tao. támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. Jelen előterjesztés szerinti rendelet kapcsolódik a Szerződés 107. és 108 cikke alkalmazásában a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelethez. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt az Országgyűlés november 17-én elfogadta. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztő a kormányrendelet társadalmi egyeztetését kiemelten fontosnak tartja. Ezt szem előtt tartva az előterjesztés a 2.3. pontban felsorolt szakmai társadalmi szervezetek, valamint önkormányzati szövetségek, illetve nemzetiségi önkormányzatok részére a közigazgatási egyeztetés keretében annak időbeli ütemezéséhez igazítva véleményezés céljából megküldésre kerül. 8. Vitás kérdések Vitás kérdés nem maradt fenn.

10 10 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A kormány biztosítja az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatosságát. Az Európai Bizottság az N 464/2009. számú határozatával év őszétől működő támogatási program engedélyének időbeli hatálya december 31-én lejár. Jelen intézkedés célja az előadó-művészeti szervezetek egyik legfontosabb költségvetési pillérének, az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatosságának biztosítása. 4. Részletes kommunikációs terv: Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Az előadó-művészeti törvény alapján október 28. óta az előadó-művészeti szervezetek támogatói társasági adókedvezményt vehetnek igénybe a támogatott szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80%-ig Az Európai Bizottság az N 464/2009. számú határozatával év őszétől működő támogatási program engedélyének i hatálya december 31-én lejár. Jelen intézkedés célja az előadóművészeti szervezetek egyik legfontosabb költségvetési pillérének, az előadó-művészeti Tao. támogatási program folyamatosságának biztosítása. A támogatási program elsődleges célja az, hogy ösztönözze a gazdasági élet szereplőinek támogatóként való bevonását az előadó-művészeti szervezetek tevékenységének finanszírozásába. A támogatási program mára a fenntartói és az állami előadó-művészeti támogatás mellett a harmadik legfontosabb költségvetési pillére lett a szférának. A kormány döntött a program folytatásáról, így az erről szóló kormányrendelet január 1-jén hatályba lép. Célcsoport: közvetve az egész társadalom Tervezett időtartam: egyszeri bejelentés, majd utókommunikáció Eszközrendszer: sajtótájékoztató Anyagi ráfordítás: nem igényel

11 Budapest, november 11 Balog Zoltán miniszter Dr. Tócsányi László miniszter

12 12 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 1. melléklete szerint, külön íven.

13 13 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

14 14 1. melléklet az számú kormány-előterjesztéshez /2015. ( ) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 1, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) pontja szerinti előadó-művészeti szervezetek a Tao. tv. 22. (4) bekezdése szerinti társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett kiegészítő támogatás, továbbá a Tao. tv. 24/A. -a szerinti adófelajánlás (a továbbiakban a támogatás, a kiegészítő támogatás és az adófelajánlás együtt: Tao. támogatás) igénybevételének feltételeire, felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás: a Tao. tv. 22 (1) bekezdése szerinti, az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. 2. kijelölt szerv: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 6. (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv. 2. A támogatásra való jogosultság igazolása 3. (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet fenntartója, az előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötő önkormányzat, továbbá az előadó-művészeti szervezet kérelmére a kérelem kijelölt szervhez történő beérkezését követő 15 napon belül igazolja az Emtv. szerinti, a támogatót a Tao. tv. 22. (1) bekezdés alapján adókedvezmény igénybevételére 1 A felhatalmazást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény 84. -a iktatta be, amelyet az Országgyűlés a november 17-i ülésén fogadott el.

15 15 jogosító támogatásra, valamint a Tao. tv. 24/B. (1) bekezdés szerinti adójóváírásra jogosító adófelajánlásra vonatkozó jogosultságot. (2) Az igazolás tartalmazza: a) a támogatásra jogosult előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, b) a nyilvántartásba vétel tényét, időpontját, c) a nyilvántartásba vételi számot. (3) A tárgyév március 1-jén, vagy azt követően benyújtott kérelmekre kiadott igazolások a (2) bekezdésben részletezett adatokon kívül tartalmazzák a tárgyévben befogadható támogatás összegét. 3. A támogatási igazolás 4. (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója a Tao. tv.-ben meghatározott mértékű, a társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatáshoz kapcsolódóan a támogatott előadó-művészeti szervezetnek vagy a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) juttatott kiegészítő támogatásnak (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) az előadó-művészeti szervezet vagy a minisztérium fizetési számlájára történő átutalásától számított 90 napon belül nyújtja be a Tao. tv. szerinti adókedvezményre jogosító támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét a kijelölt szervnek. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza: a) a támogatási igazolás felhasználásának célját, valamint b) az előadó-művészeti szervezet támogatójának nevét, székhelyét és adószámát. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell: a) a támogatási szerződést - ideértve azt az esetet is, ha a támogatási szerződésben a szerződő felek a kiegészítő támogatás megfizetéséről is rendelkeznek -, b) a támogatott által kiállított teljesítési igazolást, c) a kiegészítő támogatás kedvezményezettje által kiállított teljesítési igazolást, továbbá d) az arról szóló nyilatkozatot, hogy előzetes vélelem alapján a kérelmező (az adózó) a Tao. tv. szerinti, kizárólag az alacsonyabb vagy a magasabb adókulccsal is adózó csoportba tartozik, az alapján milyen mértékű kiegészítő támogatás megfizetésére kötelezett. (3) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást a minisztérium Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) vezetett, számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla - NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással kell megfizetni. A kiegészítő támogatás megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy a fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízás befizető azonosító rovatában az előadó-művészeti szervezet támogatásához kapcsolódóan fizetett kiegészítő támogatás megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint a támogatott szervezet nevét is fel kell tüntetni. (4) A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolás tartalmazza: a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát, b) az előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét és nyilvántartási számát, c) azt a tényt, hogy az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatást az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta, d) a támogatás nyújtásának időpontját, e) az adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás összegét, f) a kiegészítő támogatás megfizetésének időpontját, valamint g) a kiegészítő támogatás összegét.

16 16 4. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás 5. (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója és a támogatott előadó-művészeti szervezet a Tao. tv. 24/A. (18) bekezdése szerinti együttes kérelmét a) az igazolás kiállítása iránti kérelmét az 1.melléklet szerinti, b) az igazolás módosítása vagy visszavonása iránti kérelmét a 2. melléklet szerinti adattartalommal terjeszti elő a kijelölt szerv részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a tárgyév február 15-étől terjeszthető elő a kijelölt szerv részére. (3) A 2. melléklet szerinti kérelem benyújtására a kiadott igazolás felhasználásának időtartama alatt van lehetőség. (4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés feladóvevénye másolati példányát. (5) A kijelölt szerv által kiállított igazolás a Tao. tv. 24/A. (18) bekezdésében foglalt adatok mellett tartalmazza: a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát, b) az előadó-művészeti szervezet székhelyét és nyilvántartási számát, c) az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból (ideértve a hangversenyeket is) származó jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget, d) a felajánlott támogatási összeg alapját képező jegybevétel évét, valamint e) az igazolás felhasználhatóságának időszakát. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás módosításáról, visszavonásáról a kijelölt szerv az állami adóhatóságot a döntés megküldésével közvetlenül értesíti. 5. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás 6. (1) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére a TESZOR Előadó-művészet alá tartozó tevékenységek és általános forgalmi adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről. (2) Az adatszolgáltatás során kizárólag az Emtv. 44. szerinti előadások, hangversenyek vehetők figyelembe. (3) Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai, hangversenyei közül kizárólag az EGTtagállamokban tartott, a szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell: a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát, b) a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített, az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát előadásonként, c) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját, valamint

17 17 d) alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek jegybevételének az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját, e) nyilatkozatot, hogy a szervezet nem minősül az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (4a) bekezdés szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és nincs vele szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás érvényben olyan korábbi európai bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a könyvviteli nyilvántartásokban bekövetkezett változás esetén, legkésőbb a tárgyév május 20. napjáig módosítható a (3) bekezdésben foglalt mellékleteknek a kijelölt szerv részére történő egyidejű megküldésével. (5) Az az előadó-művészeti szervezet, amelyet a kijelölt szerv a tárgyévtől szerepeltet a hatósági nyilvántartásában, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül tehet eleget. (6) A kijelölt szerv az adatszolgáltatás teljesítéséről, az adatszolgáltatás ellenőrzése alapján a tárgyévet megelőző év jegybevételéről, a tárgyévben befogadható Tao-támogatás összegéről az adatszolgáltatás ellenőrzésének lezárását követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az előadóművészeti szervezetet. (7) A kijelölt szerv a 4. szerinti támogatási igazolással, valamint az 5. szerinti igazolással összefüggésben birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás és igazolás kiállításának évét követő 10 évig őrzi meg. 6. A támogatások felhasználásnak alapvető szabályai 7. A Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 3. mellékletben meghatározottak alapján számol el a kijelölt szervnek. 8. (1) Az 7. szerinti beszámolásra kötelezett a tárgyévre vonatkozó, e rendelet szerinti beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig köteles megküldeni a kijelölt szervnek. A kijelölt szerv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerinti eljárás keretében dönt a beszámoló elfogadásáról, illetve állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét és írja elő a visszafizetési kötelezettséget. (2) A kijelölt szerv a beszámolókat összegzi, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év augusztus 31-ig megküldi a minisztériumnak, a kincstárnak és az érintett előadó-művészeti bizottságnak, továbbá a honlapján gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról. (3) A kijelölt szerv a 7. -ban szereplő adatszolgáltatást a 8. (1) bekezdésben szereplő határidőre be nem érkezett beszámolók beérkezése és elfogadása után, azok adattartalmával kiegészíti és a kiegészített adatszolgáltatásról a beszámolók elfogadását követő 21 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott módon intézkedik. 9. A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke nem haladhatja meg a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségeket, ráfordításokat. A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 100 %-ot. 10. (1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. Tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő.

18 18 (2) A tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, kötelezettségvállalással terhelt kiadások/költségek pénzügyi teljesítése tárgyévet követő év június 30-ig történhet meg. (3) A Tao. támogatás felhasználása során elszámolt költségek/ráfordítások más elszámolásban nem szerepeltethetőek. (4) A Tao. támogatás felhasználása előtt a Támogatott köteles a felmerülő költségek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatás teljesítéséről előzetesen meggyőződni. (5) A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el az alábbi költségek: a) az Emtv.-ben, a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti tevékenységgel össze nem függő kiadások (az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között elszámolt kiadások kivételével), b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások, c) az előadó-művészeti szervezet - amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen mint alaptevékenységen kívül más tevékenységet is folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, továbbá a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai, d) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés, e) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók, f) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó, g) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak, h) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei, i) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek, j) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek, k) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei, l) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is), m) a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke. (6) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a Tao. támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni. (7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a Tao. támogatás abban az esetben halmozható más, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a 9. szerinti támogatási intenzitás túllépéséhez. 11. A Támogatott a tárgyévet követő év június 30-áig fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált Tao. támogatást köteles a kijelölt szerv által kiadott, beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozat jogerő emelkedésétől számított 30 napon belül a minisztérium kincstárnál vezetett számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla - NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással megfizetni, valamint az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát a kijelölt szerv részére megküldeni.

19 19 7. Ellenőrzés 12. (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat le, amelynek során vizsgálja a társaságiadó-kedvezmény, illetve jóváírás igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao. tv-ben meghatározott jegybevételt, valamint a Tao. tv. 22. (4) bekezdése szerint kapott támogatás, kiegészítő támogatás és a Tao. tv. 24/A. -a szerint kapott adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználását. (2) A támogatás nyújtásának és igénybevételének a közösségi szabályok alapján történő ellenőrzése érdekében a társasági adókedvezményre jogosító támogatással kapcsolatban keletkezett iratokat az előadó-művészeti szervezet, valamint a társasági adókedvezményt igénybe vevő támogató a támogatást követő 10 évig köteles megőrizni. 8. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti : a) az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.1.) 1. (2) - (3) bekezdése, 4/A -a, 4/B -a, 5. (3) bekezdése, és 3. melléklete, b) az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 1. 7 pontja, a /B -a és,17. (2) bekezdése. (3) Nem lép hatályba az egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 12. (2) bekezdése és 3. melléklete. (4) Az R (1) bekezdésében a Az 1. (1)-(3) bekezdése szerinti szövegrész helyébe a Az 1. (1) bekezdése szerinti szöveg lép. (5) az R (1) bekezdésében a Tao.-ban meghatározott jegybevételt szövegrész helyébe a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao.) szöveg lép. (6) A Tao támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, amely a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., , 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 53. cikke alapján nyújtható.

20 20 1. melléklet a /2015.(.) Korm. rendelethez A kérelem érkezésének napja: Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki! A kérelem iktatószáma: Ügyintéző neve: KÉRELEM a Tao. tv. 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítása iránt A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott) által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82) 1. Elnevezése: 2. Székhelye: 3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai nyilvántartási száma: 4. Adószáma: 5. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: 6. Levelezési címe (Az igazolás postázási címe) 1. Elnevezése: 2. Székhelye: 3. Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma): 4. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: 5. Levelezési címe (Az igazolás postázási címe) 1. A felajánlás alapját képező jegybevétel éve a Támogatott szervezet szempontjából: 2. A felajánlás összege, számmal és betűvel kiírva: 3. A felajánláshoz kapcsolódó eljárás típusa (A megfelelő típus betűjelét szíveskedjék bekarikázni!): 4. A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszaka: I. A Támogató szervezet adatai II. A Támogatott szervezet adatai III. Egyéb adatok a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítése b) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás c) társaságiadó-bevallás... év... hó... napjától... év... hó... napjáig Dátum:... A Támogató szervezet képviselőjének cégszerű aláírása A Támogatott szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

21 21 Melléklet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példánya

22 22 2. melléklet a /2015.(.) Korm. rendelethez Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki! A módosító kérelem érkezésének napja: A módosító kérelem iktatószáma: Ügyintéző neve: KÉRELEM a Tao. tv. 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódóan kiállított IGAZOLÁS MÓDOSÍTÁSA vagy VISSZAVONÁSA iránt A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott) által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82) I. A Támogató szervezet adatai 1. Elnevezése: 2. Székhelye: 3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai nyilvántartási száma: 4. Adószáma: 5. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: 6. Levelezési cím (Az igazolás postázási címe) II. A Támogatott szervezet adatai 1. Elnevezése: 2. Székhelye: 3. Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma): 4. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: 6. Levelezési cím (Az igazolás postázási címe) III. Egyéb adatok 1. A felajánlás alapját képező jegybevétel éve a Támogatott szervezet szempontjából: 2. A módosítani/visszavonni kérelmezett (korábbi) felajánlás összege, számmal és betűvel kiírva: 3. A felajánlás módosított összege, számmal és betűvel kiírva (igazolás visszavonása iránti kérelem esetén: 0): 4. Módosítani kérelmezett igazolás iktatószáma (NKA Igazgatósága által kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás iktatószáma): 5. Visszavonni kérelmezett igazolás iktatószáma (NKA Igazgatóság által kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás

23 23 iktatószáma): 6. A kapcsolódó eljárás típusa (A megfelelő típus betűjelét szíveskedjék bekarikázni!): 7. A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszaka: a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó igazolás módosítása b) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó igazolás visszavonása c) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevalláshoz kapcsolódó igazolás visszavonása d) társasági adóbevalláshoz kapcsolódó igazolás visszavonása... év... hó... napjától... év... hó... napjáig Dátum:... A Támogató szervezet képviselőjének cégszerű aláírása A Támogatott szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

24 24 3. melléklet a /2015.(.) Korm, rendelethez Az előadó-művészeti tevékenységre kapott társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás, valamint a támogatáshoz kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatás elszámolása I. Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet Sorszám Megnevezés I. Előadó-művészeti, produkció/előadás/ koncert létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen ( ) I/1. Előadó-művészeti kapcsolódó, bérköltségek között elszámolt munkabérek, megbízási díjak I/2. Előadó-művészeti kapcsolódó munkabérek, megbízási díjak után fizetendő járulékok I/3. Előadó-művészeti kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak I/4. Előadó-művészeti kapcsolódó egyéb kiadások II. Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás) kapcsolódó kiadások összesen ( ) II/1. Üzemeltetési Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen

25 25 kapcsolódó, bérköltségek között elszámolt munkabérek, megbízási díjak II/2. Üzemeltetési kapcsolódó munkabérek, megbízási díjak után fizetendő járulékok II/3. Üzemeltetési kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak II/4. Üzemeltetési kapcsolódó egyéb kiadások III. Kiadások mindösszesen (I+II) IV/1. IV/2. IV/3. IV/4. Az EGT-tagállamokban a tárgyévet megelőző évben realizált, általános forgalmi adóval csökkentett, tényleges jegy- és bérletbevétel Az előadó-művészeti kapott, társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás Az előadó-művészeti kapott, társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatáshoz kapcsolódóan befogadott kiegészítő támogatás Az előadó-művészeti a Tao. tv. 24/A. -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adófelajánlás összege V/1. Tárgyévi fenntartói támogatás V/2. Tárgyévi saját bevétel V/3. Tárgyévi, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétel IV. Bevételek V. Tájékoztató adatok

26 26 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadóművészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylat másolatainak érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetem/nem szerepeltettem és a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.... Előadó-művészeti szervezet II. Gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő előadó-művészeti szervezet Sorszám Megnevezés I. Előadó-művészeti, produkció/előadás/ koncert létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen ( ) I/1. Előadó-művészeti kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek, megbízási díjak) I/2. Előadó-művészeti kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak, személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok) I/3. Előadó-művészeti kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak I/4. Előadó-művészeti kapcsolódó egyéb Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen

27 27 kiadások II. Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás) kapcsolódó kiadások összesen ( ) II/1. Üzemeltetési kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek, megbízási díjak) II/2. Üzemeltetési kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak, személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok) II/3. Üzemeltetési kapcsolódó személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak II/4. Üzemeltetési kapcsolódó egyéb kiadások III. Kiadások mindösszesen (I+II) IV/1. IV/2. IV/3. IV/4. Az EGT-tagállamokban a tárgyévet megelőző évben realizált, általános forgalmi adóval csökkentett, tényleges jegy- és bérletbevétel Az előadó-művészeti kapott, társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás Az előadó-művészeti kapott, társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatáshoz kapcsolódóan befogadott kiegészítő támogatás Az előadó-művészeti a Tao. tv. IV. Bevételek

28 28 24/A. -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adófelajánlás összege V/1. Tárgyévi fenntartói támogatás V/2. Tárgyévi saját bevétel V/3. Tárgyévi, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétel V. Tájékoztató adatok Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadóművészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylat másolatainak érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetem/nem szerepeltettem és a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.... Előadó-művészeti szervezet

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről az cégnév: székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseli: mint Támogató (a továbbiakban: Támogató ), másrészről a cégnév: Csokonai Színház székhely: 4024

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

T/8751. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

T/8751. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8751. számú törvényjavaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. október 2 2012. évi törvény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Nyitott kérdés még továbbá az előrecsomagolás tekintetében:

Nyitott kérdés még továbbá az előrecsomagolás tekintetében: I. Az édességekre vonatkozó kérdések: 1 / 4-es pont A c) és d) alpontok esetében a törvény deklarálja, hogy egyszerre kell teljesülniük [azáltal, hogy és szó van a c) pont végén.]. Az a) és b) pontok esetében

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 -

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 - 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01-44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól Az illetékekről l szóló 1990.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club A kérelmező szervezet rövidített neve EKF SC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

TARTALOMJEGYZÉK TECHNIKAI INFORMÁCIÓK SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Útmutató

GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Útmutató GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Útmutató Budapest, 2016. május. 1 Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB Közleményben. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLV. törvény a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról... 761 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet az art mozi-hálózat

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától Hirdetmény E. melléklet: a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 1. napjától

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben