LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20"

Átírás

1 KOPÁSSÁLLÓSÁG: Böhme A OSZTÁLY A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5 Anyagveszteség cm 3 /50 cm ,5 BCA AR OSZTÁLY AR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5 Kopásmélység µm Kopásállóság görgôvel RWA OSZTÁLY RWA300 RWA100 RWA20 RWA10 RWA1 Anyagveszteség cm LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Cementbázisú esztrichek: Cementesztrich ZE12 Cementesztrich ZE20 Cementesztrich ZE30 Cementesztrich ZE50 Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20 Gyorsesztrich Anhidrit kötôanyagú esztrich: FE-50 Largo önterülô esztrich CT-C12-F3 CT-C20-F4 CT-C30-F5 CT-C50-F7 CT-C20-F4 CT-C25-F5 CA-C25-F5 26

2 I. Általános rész: Esztrich alatt egy vékony, habarcsból készült padlóréteget értünk (1 8 cm), amelyet folyós, képlékeny vagy földnedves formában dolgoznak fel. A szerkezeti felépítést tekintve különbözô esztrichek léteznek: 1. ALAPFELÜLETHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ESZTRICH egy vagy több rétegû esztrich, amely a teherhordó alapfelülethez hozzáköt. Esztrich Alapozó v. Tapadóhíd Szilárd aljzat Kontakt esztrich 2. ESZTRICH VÁLASZTÓRÉTEGEN szabadon mozgó esztrichréteg, amely az alapfelülettôl egy vékony fólia vagy papírréteggel van elválasztva és az egyéb építôelemektôl min. 4 mm-es réteg választja el. Dilatációs szalag Esztrich Választófólia Esztrich választórétegen 3. ÚSZTATOTT ESZTRICH szabadon mozgó esztrich réteg, amelyet szigetelô réteggel (hô- és/vagy hangszigetelô réteggel) illetve feltöltéssel választunk el a teherhordó alapfelülettôl. Az esztrich réteg az egyéb építôelemektôl min. 4 mm-es választó réteggel van elválasztva. Dilatációs szalag Esztrich Választófólia Hang- és hôszig. Úsztatott esztrich 3

3 4. VASALT ESZTRICH min. 5 cm-es vastag esztrich réteg, amelyben egy hegesztett vasalást helyeznek el, melynek tartó funkciója nincs. Megkülönböztetjük az esztricheket az alkalmazott kötôanyag alapján Cementesztrich: LB-Knauf ZE 12, ZE 20, ZE 30,ZE 50, Gyorsesztrich, Gyorsanszáradó esztrich Anhydritesztrich (kalcium-szulfát): LB-Knauf FE 50 LARGO, AE 20 Mûgyantával modifikált cementesztrich Magnezitesztrich Öntött aszfaltesztrich Megkülönböztetjük az esztricheket a használati mód szerint: Járófelületi esztrich: LB-Knauf ZE 30, ZE 50 Burkolandó esztrich: LB-Knauf ZE12, ZE 20, FE 50 LARGO, AE 20, Gyorsesztrich, Gyorsanszáradó esztrich Kiegyenlítô esztrich: LB-Knauf ZE12, ZE 20, STYROSTON Megkülönböztetjük az esztricheket a feldolgozás módja szerint: Önterülô esztrich: LB-Knauf FE 50 LARGO Normál esztrich: LB-Knauf ZE 30, ZE12, ZE 20, AE 20, Gyorsesztrich, Gyorsanszáradó esztrich Száraz esztrich: Knauf rendszer 4

4 VIII. Függelék Az EN 13813: Esztrichhabarcsok és esztrichek. Tulajdonságok és követelmények AZ ESZTRICHHABARCSOK JELÖLÉSE: Kötôanyag szerinti csoport: CT cementesztrich CA kalciumszulfátesztrich MA magnezitesztrich AS öntöttaszfaltesztrich SR mûgyantaesztrich Szilárdsági tulajdonságok: C nyomószilárdság (kötelezô) F hajlítószilárdság (kötelezô) A kopásállóság Böhme szerint (opcionális v. kötelezô*) RWA kopásállóság görgôvel (opcionális v. kötelezô*) AR kopásállóság BCA szerint (opcionális v. kötelezô*) SH felületi keménység (opcionális) IC benyomódás kockával mérve (opcionális) IP benyomódás lappal mérve (opcionális) RWFC görgôállóság burkolattal (opcionális) E E-modulus (opcionális) B tapadószilárdság (opcionális) IR ütésállóság (opcionális) * Burkolat nélkül maradó esztrich esetében meg kell adni a három kopásállósági érték valamelyikét NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYOK Cˆ OSZTÁLY C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80 Nyomószilárdság N/mm HAJLÍTÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYOK Fˆ OSZTÁLY F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50 Hajlítószilárdság N/mm

5 3. Vékonybevonat érdesített LB-Knauf FE 50 Largo önterülô esztrich, AE20/ZE20/ZE30/ZE50/Gyorsesztrich/Gyorsanszáradó esztrich LB-Knauf Esztrich impregnáló kb. 0,30 kg/m 2 LB-Knauf Epoxi vékonybevonat kb. 0,20 kg/m 2 Kvarchomokszórás kb. 2,00 kg/m 2 LB-Knauf Epoxi vékonybevonat (fedôréteg) kb./0,25 kg/m 2 4. Vastagbevonat LB-Knauf FE 50 Largo önterülô esztrich, AE 20 ZE20/ZE30/ZE50/Gyorsesztrich/Gyorsanszáradó esztrich LB-Knauf Esztrich impregnáló 0,30 kg/m 2 LB-Knauf Epoxi vékonybevonat 0,20 kg/m 2 Kvarchomokszórás kb. 1 kg/m 2 LB-Knauf Epoxi vastagbevonat 1,60 kg/m 2 Kvarchomok 0,5 kg/m 2 24

6 II. Fugák Az esztrich feldolgozásnál rendkívül fontos a különbözô típusú fugák kialakítása. Az alábbiakban ismertetjük a különbözô fugatípusokat. 1. Dilatációs fugák épületszerkezeti fuga tágulási fuga felmenô falazatok menti fuga Esztrich Dilatációs profil Rugalmas tömítés Szerkezeti dilatáció 2. Zsugorodási fuga Zsugorodási fugák kialakításai Zsugorodási fugák kialakításai 3. Technológiai fuga Munkahézag kialakítás 5

7 III. Tervezés III/1. Az esztrich tervezést megelôzôen a következô adatokat kell tisztázni. AZ ESZTRICH TÍPUSA: a) Az alapfelülethez hozzákötô típus c) Úsztatott b) Választó fólián készült d) Padlófûtés esztrich A VÁRHATÓAN FELLÉPÔ TERHELÉSEK: Hasznos terhek különbözô rendeltetésû helyiségek esetén HELYISÉG RENDELTETÉSE HASZNOS TEHER [kn/m 2 Lakószobák 1,5 Irodák, kórházak, lakóépületek folyosói 2,0 Elôadóterem, iskolai osztályterem, parkolóház, garázs 2,5 Templom, színházi folyosó, táncterem, iskolai folyosó, eladóterek, vendéglátóipari helyiségek, könnyûipari üzemek 5,0 Ipari épületek, targoncaforgalom pl.: 3,5 tonnás targonca 12,5 SZILÁRDSÁGI KATEGÓRIA: Nyomószilárdsági osztályok Cˆ Osztály C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80 Nyomószilárdság N/mm Hajlítószilárdsági osztályok Fˆ Osztály F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50 Hajlítószilárdság N/mm koptatási szilárdság kémiai ellenállóság olaj állóság vízállóság tágulási fugák kiképzése és formája zsugorodási fugák kiképzésének módja szigetelô (hô- és hangszigetelô) anyag minôsége az alapfelület szilárdsági tulajdonsága a nyugvó és kerekeken guruló terhelések nagysága az esztrich felületén mozgó jármûvek kerekeinek jellemzôje és az esztrich felületén kialakítandó lejtés 6

8 VII. LB-Knauf epoxigyanta padlóbevonatok rétegrendjei 1. Impregnálás LB-Knauf FE 50 Largo önterülô esztrich, AE 20 ZE12/ZE20/ZE30/ZE50/Gyorsesztrich/Gyorsanszáradó esztrich LB-Knauf Epoxy impregnáló kb. 0,30 kg/m 2 2. Vékonybevonat LB-Knauf FE 50 Largo önterülô esztrich, AE 20 ZE20/ZE30/ZE50/Gyorsesztrich/Gyorsanszáradó esztrich LB-Knauf Esztrich impregnáló kb. 0,30 kg/m 2 LB-Knauf Epoxi vékonybevonat kb. 0,25 kg/m 2 23

9 A burkolóanyagokra vonatkozóan a szabványban rögzítetteken kívül nincsenek különleges elôírások. Különleges szabályok érvényesek viszont a padlófûtés elemeket tartalmazó esztrichnél: Elôremenô víz hômérséklete 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, Az esztrich készítése óta eltelt napok száma Padlófûtés felfûtése FE50, FE80 esetén A burkolást megelôzôen a felület felfûtését a megadott felfûtési diagram szerint el kell végezni, a felületet lassan a környezeti hômérsékletre vissza kell hûteni. A felfûtést és visszahûtést követôen ismét ellenôrizendô a maradék nedvességtartalom. A tágulási fugakiosztást a burkolóanyag hôtágulási együtthatójának ismeretében adják meg, a fuga szélessége pedig az adott szakaszon számított hôtágulás 5-szöröse kell legyen. A padlófûtéseknél általánosan használatos kerámia burkolatok ragasztására, valamint változó hôterhelésnek kitett külsô felületeken flexibilis ragasztókat használnak. Nedves helyiségekben különös gonddal kell az esztrich felületét elôkészíteni. Meg kell akadályozni, hogy a nedvesség a rétegbe hatoljon (a nedvesség fokozottan veszélyes az anhidrit kötôanyagú esztrihcre). A széles körben alkalmazott kenhetô szigetelés mellett tanácsos az élek mentén egy speciális, rugalmas, öntapadó sarokszigetelô szalagot használni. A kivitelezés során fontos tudni, hogy a falak mentén elhelyezett tágulási szalagokat csak a burkolás után vágjuk le. Ezzel elkerüljük azt, hogy a ragasztó vagy a fugázó a burkolat és a fal közé kerüljön. Padlólapot modifikált hidraulikus kötôanyaggal rendelkezô LB-Knauf Flex, Gres, Profiflex ragasztóval szabad a felületre ragasztani. Figyeljünk arra, hogy a burkolólap nagyságának megfelelô rétegvastagságot használjuk. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen élhosszúságú padlólaphoz mely fogazott simító javasolt. Különösen a padlófûtésnél figyeljünk a megfelelô rétegvastagságú ragasztóágy kialakítására. A természetes kövek nem egyenletes rétegvastagságúak, ilyenkor a ragasztóággyal egyenlítik ki a különbségeket. Ilyen célra közepes ( 15 mm fogazott simító ) rétegvastagságú habarcságy szükséges. Az LB-Knauf Flex ragasztóba 10 12% 0 2 mm-es homokot keverve alkalmas lesz a fenti feladat megoldására. LAP ÉLHOSSZÚSÁG SIMÍTÓ FOGAZÁS [mm] [mm] 50-ig felett 8 Padlószônyeg, PVC, linóleum Általában az alapozott esztrich felületet tapaszolják, és erre a gyártók által elôírt ragasztóval történik a ragasztás ( oldószeres vagy diszperziós ). Parketta A különbözô típusú parkettát oldószeres, diszperziós vagy két komponensû poliuretán ragasztóval lehet felragasztani. 20 mm-es parketta rétegvastagság felett nem használhatunk diszperziós ragasztót. Az alapozott esztrichfelületre kerül rá a 9+-0,5 % nedvességtartalmú parketta. Padlófûtésnél, a látható rések kialakulása nem zárható ki, de a megfelelô páratartalom ( % ) biztosításával elkerülhetô. 22

10 III/2. Szerkezeti kialakítás a) ALAPFELÜLETHEZ KÖZVETLENÜL KÖTÔDÔ ESZTRICH (KONTAKT ESZTRICH) Elônyök: kis rétegvastagság nagy felületen fugamentes feldolgozhatóság (1000 m 2 max. felület) Követelmények az alapfelülettel szemben: tiszta nyitott pórusú megfelelôen érdes repedésmentes megfelelôen szilárd (min. nyomószilárdság 23 N/mm 2 ÖNORM szerint) egyenletesen nedvszívó száraz egyenletes (az alapfelület szintbeli eltérése 10 m távolságokra lévô pontok esetén max. 15 mm lehet) Az alapfelület és az esztrich között mindenképpen szükséges a megfelelô kapcsolatok kialakulása érdekében egy kötôhíd (tapadóhíd) alkalmazása KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK A CEMENTESZTRICH-HEL SZEMBEN AZ ANHIDRITESZTRICH-HEL SZEMBEN Kötôhíd Esztrichalapozó, cementalapú kötôhíd Esztrichalapozó, epoxi kötésû kötôhíd Min. rétegvastagság 30 mm 25 mm Max. rétegvastagság 50 mm 80 mm Burkolandó esztrich min. ZE 12-es min. AE 20-as (FE 50) Járófelületi esztrich min. ZE 30 - Szerkezetifugaképzés + terv szerint kialakítandó + terv szerint kialakítandó *Tágulási fugaképzés - terv szerint kialakítandó - terv szerint kialakítandó Felmenô falak menti fugaképzés - terv szerint kialakítandó - terv szerint kialakítandó Zsugorodási fuga - terv szerint kialakítandó - terv szerint kialakítandó **Technológiai fuga a feldolgozó igényei szerint a feldolgozó igényei szerint ** minden technológiai fugát le kell zárni 7

11 b) VÁLASZTÓFÓLIÁRA FEKTETETT ESZTRICH Elônyök: nem kell az alapfelülethez hozzákötnie szerényebb minôségi elôírások az alapfelülettel szemben az alapfelület lehet: fafödém vagy könnyûbeton Követelmények az alapfelülettel szemben: teherhordó (3 cm rétegvastagság felett a feltöltéseket tömöríteni kell) egyenletes Követelmények a választófóliával szemben: min. rétegvastagság 0,1 mm, átlapolás min. 10 cm, párazárás a nedvszívó anyagú alapfelületek esetén KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK A CEMENTESZTRICH-HEL SZEMBEN AZ ANHIDRITESZTRICH-HEL SZEMBEN Választófólia min. 0,1 mm min. 0,1 mm Min. rétegvastagság 35 mm 30 mm Max. rétegvastagság 80 mm 80 mm Burkolandó esztrich min. ZE 12-es min. AE 20-as (FE 50) Járófelületi esztrich min. ZE 30 - Épülettágulási fugaképzés + terv szerint kialakítandó + terv szerint kialakítandó Tágulási fugaképzés + terv szerint kialakítandó + terv szerint kialakítandó Felmenô falak menti fugaképzés + terv szerint kialakítandó + terv szerint kialakítandó Zsugorodási fuga + kb. 25 m 2 -enként + terv szerint kialakítandó Technológiai fuga a feldolgozó igényei szerint a feldolgozó igényei szerint 8

12 A felület minôsítését un. karcolási próbával is végzik. Az egymással párhuzamosan bekarcolt vonalak törésfelületébôl következtetnek a felület minôségére. A koptató szilárdság mérésére a szabvány által meghatározott Bauschinger- Böhme módszert használnak. A vizsgálatokat általában azoknál az esztricheknél végzik el ahol a felületet burkolás nélkül használják. A felületi egyenetlenségeket ill. a megadott szintektôl való eltérést mérôlécek és szintezô berendezések segítségével határozzák meg. A megadott síktól való megengedett eltérések nagysága a vizsgált két pont távolságától függ. FELÜLETI TAPA- BURKOLAT TÍPUSA DÓSZILÁRDSÁG N/mm 2 kerámia járólap 0,5 PVC 1,0 parketta 1,2 epoxi burkolat 1,5 VI. Az esztrich felületek burkolása A cementesztrichek felületének nagy többségét, az anhidritesztrichek felületét pedig igen kevés kivételtôl eltekintve burkolattal, bevonattal látják el. A burkolatokat általában ragasztási technikával rögzítik az esztrich felületéhez. Az egyes burkolatok kialakításának szabályait részben a szabványok, részben a burkolatot ill. a ragasztót gyártó cégek határozzák meg. Ahhoz, hogy a burkolási munkák kifogástalan minôségben elkészülhessenek a következô vizsgálatokat kell elvégezni az esztrich felületen. elôírt szint a felület nedvszívó képessége meghatározott lejtés az esztrich nedvességtartalma felületi egyenletesség tágulási fugakiosztás felületi szilárdság Ha az elôírt szint és a kívánt felületi egyenletesség nem megfelelô, akkor a korrekciót (amennyiben a szint alacsonyabb az elôírtnál) önterülô padlókiegyenlítôvel végezhetik el. A nem megfelelô felületi szilárdság a réteg utólagos megcsiszolásával (ez elsôsorban az anhidritesztrichnél alkalmazható eljárás) vagy esetenként mûgyanta mélyalapozó alkalmazásával korrigálható. Csiszolással készítik elô a felületeket vékony rétegû PVC, linóleum stb. burkolatok fektetése elôtt. Igen gyakran a csiszolást még finom felületi glettelés is kiegészíti. A burkolatok ragasztására a legkülönfélébb típusú ragasztókat lehet használni: diszperziós mûgyanta mûgyantával módosított cement reaktív mûgyanta hagyományos vastagrétegû ágyazóhabarcs 21

13 V. Az esztrich felületek minôsége Ahhoz, hogy az adott esztrich a feladatát maradék talanul betöltse, bizonyos minôségi követelményeknek kell megfelelnie. Ezen minôségi szempontok a következôk: nyomószilárdság szintbeli pontosság hajlítószilárdság maradék nedvességtartalom felületi tapadószilárdság lépéshanggátlás mértéke koptatószilárdság SÍKBELI ELTÉRÉSEK A TÁVOLSÁGOK FÜGGVÉNYÉBEN (JAVASOLT): Maradék nedvességtartalom A burkolási munkák megkezdése elôtt igen fontos az esztrich réteg maradék nedvességtartalmának ismerete. Ennek meghatározására gravimetrikus laboratóriumi és helyszíni un. CM módszer alkalmas. A megengedhetô maradék nedvességtartalom, ha a burkolat nem párazáró: cementesztrich esetén: 2,5% anhidritesztrich esetén: 1,0% KÉT PONT KÖZÖTTI MEGENGEDHETÔ TÁVOLSÁG [m] ELTÉRÉSEK [mm] 0,1 2 1,0 4 4, , ,0 15 Párazáró burkolatnál szigorúbbak az elôírások: cementesztrich esetén: 2,0 % anhidritesztrich esetén: 0,5 % LÉPÉSHANGGÁTLÁS ELLENÔRZÉSE A lépéshanggátlás szúrópróba szerû ellenôrzését szintén szabványok írják elô, és az un. kopogógéppel vizsgálják. Az ellenôrzések során egyértelmûen felderíthetôk a hiányosságok, és azok a burkolás elôtt még javíthatók. A nyomó- és hajlítószilárdsági vizsgálatokat részben a gyártás és kivitelezés során vett mintákból, részben a beépítés helyszínén a megszilárdult anyagból vett mintákból lehet elvégezni. Ezen vizsgálatok felvilágosítást nyújtanak a nyersanyagok minôségérôl és a bedolgozás szakszerûségérôl. Az építési helyeken vett minták szilárdsági eredményei általában kisebbek mint a laboratóriumban ideális körülmények kötött készített próbatesteké. A vizsgálatok kivitelezésének pontos módját, a mintavételek gyakoriságát, a megengedhetô eltéréseket a szabványok tartalmazzák. A felületi tapadószilárdságot a helyszínen ellenôrzik a mûszaki gyakorlatban használatos eszközökkel.ill. végeznek az egyes burkolatoknak megfelelô speciális vizsgálatokat is. Ilyen pl. a PVC vagy padlószônyeg fektetése elôtt elvégzett vizsgálat. A gyártó által megadott rétegrendet (alapozó, ragasztó, burkolat) alakítják ki. Az alkalmazni kívánt burkoló anyagból 50 mm széles csíkokat ragasztanak fel és mérik azt az erôt amellyel a burkolat eltávolítható. ( Általában PVC esetében a réteg eltávolításához szükséges erô min. 50 N.) A felületi tapadószilárdság elôírt minimális értékei különbözô burkolóanyagok esetén (DIN szerint) 20

14 c) ÚSZTATOTT ESZTRICH Elônyei: lehetôség van a hang- és hôszigetelés kialakítására, padlófûtés alakítható ki Követelmények az alapfelülettel szemben: a szigetelôanyagok max. összenyomhatósága 5 mm lehet, a kívánt szerkezethez illeszkedô dinamikai merevség Az úsztatórétegek fajtái: lépéshanggátló anyagok, hôszigetelô anyagok, feltöltések (homok, salak, stb.) KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK A CEMENTESZTRICH-HEL SZEMBEN AZ ANHIDRITESZTRICH-HEL SZEMBE Hôszigetelô anyag összenyomhatóság max.: 5mm összenyomhatóság max.: 5mm Választófólia min. 0,1 mm min. 0,1 mm Min. rétegvastagság 35 mm (ZE 30-nál) 35 mm Max. rétegvastagság 80 mm 80 mm Burkolandó esztrich min. ZE 12-es min. AE 20-as (FE 50) Járófelületi esztrich min. ZE 30 - Szerkezeti dilatáció + terv szerint kialakítandó + terv szerint kialakítandó Tágulási fugaképzés + terv szerint kialakítandó* - terv szerint kialakítandó Felmenô falak menti fugaképzés + min. 4 mm + min. 4 mm Zsugorodási fuga + kb. 25 m 2 -enként + terv szerint kialakítandó Technológiai fuga a feldolgozó igényei szerint a feldolgozó igényei szerint *Dilettációs egységenként az oldalhossz max. 8 méter, a hosszúság-szélesség aránya max. 3 d) PADLÓFÛTÉSNÉL BEÉPÍTETT ESZTRICH-HEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNYEK A CEMENTESZTRICH-HEL SZEMBEN AZ ANHIDRITESZTRICH-HEL SZEMBEN Hôszigetelô anyag összenyomhatóság max.: 5mm összenyomhatóság max.: 5mm Választófólia min. 0,1 mm min. 0,1 mm Min. rétegvastagság 45 mm (ZE 30-nál) (fûtô elemek, csövek felett) 35 mm (fûtô elemek, csövek felett) Max. rétegvastagság 80 mm 80 mm Burkolandó esztrich min. ZE 12-es min. AE 20-as (FE 50) Járófelületi esztrich min. ZE 30 - Szerkezeti dilatáció + terv szerint kialakítandó* + terv szerint kialakítandó Tágulási fugaképzés + kb. 40 m 2 felett +kb. 100 m 2 felett Felmenô falak menti fugaképzés + min. 8 mm vastagságban + min. 8 mm vastagságban Zsugorodási fuga + kb. 25 m 2 -enként - terv szerint kialakítandó Technológiai fuga a feldolgozó igényei szerint a feldolgozó igényei szerint *Dilettációs egységenként az oldalhossz max. 6 méter, a hosszúság-szélesség aránya max. 3 9

15 III/3. Fugakiosztási tervek a) ZSUGORODÁSI FUGA Azon esztrichek, amelyek választó rétegre vagy hô-/hangszigetelô rétegre kerülnek, viszonylag függetlenül mozognak. A cementeszrich esetében a kötési-száradási folyamatok során olyan húzófeszültségek ébredhetnek a rétegekben, amelyek repedéskialakulást eredményeznek. A repedések nem irányítottak, így optikailag kedvezôtlen kép alakul ki a felületen. Ennek megakadályozására a felületen az esztrich feldolgozásakor a rétegvastagság 1/3-nek mélységéig még friss állapotban egyenes vonalú vágást alakítanak ki. A zsugorodás során - fellépô feszültség itt alakítja ki a repedést. A zsugorodási fuga kialakítható kereszt, vagy bevágó fugaprofillal is. A cementesztrich esetében kb. 25 m 2 felületet lehet egyben kialakítani és ügyelni arra a szabályra, hogy ha az egyik oldal hossza meghaldja a szélesség kétszeresét akkor is zsugorodási fugát kell képezni. A zsugorodási fugát nem kell továbbvinni a burkolati rétegbe. Az anhidrit esztrich (LB-Knauf FE 50 Largo vagy LB-Knauf FE 80) estén nem szükséges fuga kialakítás abban az esetben, ha az önterülô esztrichbe nem ágyaztak padlófûtést. Nem kell kialakítani zsugorodási fugát cementeszrich alkalmazásakor, ha a réteg közvetlenül a betonfelületre kerül. A száradási-szilárdulási folyamat végén a zsugorodási fugákat le kell zárni (epoxi). b) TÁGULÁSI FUGA Az esztrich teljes rétegvastagságára kiterjedô fuga, jelentôs hômérséklet változás következtében fellépô hôtágulás miatt szükséges kialakítani. Padlófûtésnél a cementesztrichbôl készült felületeket 40 m 2 -ként dilatálni kell, illetve akkor, ha az egyik oldal hossza meghaladja a 8 m-t. A fuga szélessége min. 8 mm. Anhidritesztrichnél a fûtött felület átlójának nagysága elérheti a 10 m-t. Minden egyes helyiség bejáratánál szintén tágulási fugát kell kialakítani. A tágulási fuga nem csak az esztrich teljes keresztmetszetén jelenik meg, hanem a kô és kerámia burkolatra is tovább visszük, ezért már a tervezés fázisában fontos ismerni a pontos helyét. 9,00 6,00 3,00 c) FELMENÔ SZERKEZETEK MENTI FUGA Minden esztrich típust, amely választófóliára, vagy hô- /hangszigetelô rétegre kerül a felmenô szerkezetektôl legalább 4 mm vastagságú, tartósan rugalmas anyaggal el kell választani. Hasonló módon a felszálló csôvezetékeket is legalább 5 mm vastagságú rugalmas habszerû (polifoam) anyaggal vonjuk be. Igen fontos, hogy a tágulási szalag szélessége legalább 2 cm-rel legyen nagyobb, mint a tervezett esztrich rétegvastagsága. Dilatációs szalag Esztrich Választófólia Hang-és hôszig 10

16 8. Az esztrich-bedolgozás menete: a) NORMÁL ESZTRICH: A gyárilag elôkevert, zsákokban vagy silóban kiszállított esztrichet a megfelelô berendezéssel földneves konzisztenciájúra keverik, majd a kiválasztott szállító eszközzel a helyszínre juttatják, és ott lapáttal elterítik a kívánt szintre. A tömörítés, kiigazítás lehúzóléc segítségével történik. A felület simítását, glettelését mûanyagsimítóval, esztrichglettvassal végzik. A simítás ún. szárnyas simítóval is történhet. Várható teljesítmény: m 2 /nap, 3 4 fô közremûködésével. b) ÖNTERÜLÔ ESZTRICH: Az önterülô esztrich gyárilag elôkevert anyagát vakológéppel, vagy speciálisan esztrich feldolgozására konstruált berendezés segítségével keverik össze vízzel, és juttatják el a feldolgozás helyszínére. A megfelelô konzisztencia beállítására szolgál a terülésmérô henger. Az elterített esztrich bedolgozása bedolgozókerettel, ill. esztrich seprûvel történik. Várható teljesítmény: m 2 / nap, megfelelô teljesítményû keverôszivattyúval 3 fô gyakorlott szakember esetén. 19

17 b) ÖNTERÜLÔ ESZTRICH: lehúzóléc (vízmértékkel) Esztrich-glettvas b) ÖNTERÜLÔ ESZTRICH: Bedolgozó keret Esztrich seprû (speciális teflonszálas) Terülésmérô edény konzisztenciavizsgálathoz terülés mértéke: FE 50 Largo: cm, FE 80: cm Szintezôbak 18

18 III/4. Speciális esztrich alkalmazások a) ÚSZTATOTT ESZTRICH Míg a kontakesztrich felületére kerülô terhelést teljes egészében átadja az ôt fogadó felületnek, így a rétegvastagsága a teherelosztás szempontjából szinte lényegtelen, az úsztatott esztrichnél a pontszerûen fellépô terhelést csak bizonyos rétegvastagságú esztrich képes elosztani. Az alábbiakban megadjuk, hogy mely várható terheléseknél egy adott esztrich rétegvastagságnál milyen hajlítószilárdságok szükségesek. Úsztatott esztrich-hel szemben támasztott követelmények TERHELÉS [kn/m 2 ]=> <1,50 <2,00 <3,50 <5,00 <7,50 <10,00 RÉTEGVASTAGSÁG [mm] 30 3,10 4,00 5, ,50 3,10 4, ,50 2,50 3,50 6, ,50 2,50 3,10 5, ,50 2,50 2,70 4,50 6, ,50 2,50 2,50 3,10 5, ,50 2,50 2,50 2,50 4, ,50 2,50 2,50 2,50 3,10 3,10 b) PADLÓFÛTÉS ÉS ESZTRICH Az úsztatott esztrich speciális esete, amikor az esztrichrétegben vagy a hôszigetelô rétegben fûtôelemeket helyeznek el (melegvizes, ill. elektromos rendszer). Az esztrichrétegben elhelyezett fûtôcsöveket vagy egy vasaláshoz, vagy speciális tartóelemekhez rögzítik. Szilárdsági szempontból semmi nem indokolja a vasalást, de néha praktikus, mert helytelen elôkészítés miatt létrejött repedéseknél megakadályozza a réteg elmozdulását. Dilatációs szalag Esztrich 2. réteg Esztrich 1. réteg Választófólia Hang- és hôszig. Fûtéscsô Padlófûtés önterülô esztrich esetén 11

19 Dilatációs szalag Esztrich Választófólia Rögzítôtüske L-profil 50/30 Esztrich 2. réteg Esztrich 1. réteg Választófólia Dilatációs szalag T-profil 50/30 Rögzítôtüske Kiegyenlítô szalag 20/25 Védôcsô Dilattáció kialakítása padlófûtés esetén c) ÜREGES PADLÓSZERKEZETEK A modern irodák, bankok korszerû számítógépes munkahelyei közötti összeköttetés biztosítására üreges padlószerkezeteket alakítanak ki, és ezekben az üregekben vezetik az elektromos kábeleket. Ezen üreges padlók két részbôl állnak: 1. tartószerkezet 2. esztrich a szintezett elôkészített tartószerkezetre teherelosztóként kerül többnyire önterülô esztrich (LB-Knauf FE 50 LARGO). Dilatációs szalag Esztrich Üreges padló Üreges padlószerkezet Üreges padlószerkezet szerelése d) LEJTÉS KIALAKÍTÁSA HÔ-/HANGSZIGETELÔ RÉTEGEN Gyakran elôfordul (kültérben mindig), hogy lejtést kell kialakítani. Ilyenkor sohasem az esztrichréteg vastagságát változtatjuk, hanem a kiegyenlítô esztrich-hel alakítjuk ki a lejtést. 12

20 b) ÖNTERÜLÔ ESZTRICH: PFT G4, G5, R 7-1,5 csigával PFT T2E FERRO Habarcsszivattyúk szállítási teljesítménye GÉPTÍPUS SZÁLLÍTÓCSIGA SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ESZTRICH 35mm rtgv. ESZTRICH 55mm rtgv. [l/perc] m 2 /óra m 2 /óra PFT G4 D D8-1, R7-1, PFT T2E R FERRO 100 Ferro Szerszámok: a) NORMÁL ESZTRICH: Mûanyag simító Szárnyas simító (gép) Lapvibrátor 17

21 Az esztrichet fogadó alapfelület (aljzatbeton, födém, vagy hô- és hangszigetelôréteg) megengedhetô síkbeli eltérései az esztrich felhordása elôtt, DIN szerint (javasolt): KÉT PONT TÁVOLSÁGA [m] MEGENGEDETT SZINTBELI ELTÉRÉS [mm] 0,5 5 1,0 8 4, A céloknak megfelelô esztrich típus: Lehetôségek: Cementesztrich ZE 12, ZE 20, ZE 30, ZE 50 Anhidritesztrich FE 50 Largo, FE A szállítás történhet: Zsákokban (40 kg/zsák) 5. Gépi berendezések: Silóban: a) 10 m 3, b) 15 m 3, c) 22,5 m Tartálykocsiban (siló utántöltése) a) NORMÁL ESZTRICH: Betonkeverô Horizontális keverôk: PFT HM-5, HM-204, HM-200 Estrich-boy típusú keverô-szállító berendezések 16

22 Esztrich Választófólia Úsztató réteg Lejtésadó réteg Födémszerkezet Lejtés kialakítása beltérben e) LEJTÉS KIALAKÍTÁSA ERKÉLYLEMEZEN Külsô térben csak cementkötésû esztrichet alkalmazhatunk. Amennyiben az esztrich rétegre terv szerint burkolat kerül, akkor ZE20-as, ellenkezô esetben pedig ZE30-as típust használunk. Az esztrich minimális rétegvastagsága 50 mm. A lejtést a fogadó szerkezeten kell kialakítani. A vízszigetelés a fogadószerkezetre kerül. A fogadó szerkezetre kerülô esztrichet szivárgó lemezzel (DÖRKEN, ISOLA) vagy két rétegben elhelyezett fólia terítéssel választhatjuk el. III/5. Hanggátlás A különbözô rendeltetésû épületek közbensô födémei esetén általában gondoskodni kell a megfelelô lépéshanggátlásról, ami lépésálló szigetelôanyagokra készített úsztatott esztrich alkalmazásával oldható meg. A különbözô rendeltetésû helyiségek födémeivel szemben támasztott lépéshangnyomási követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza: A FÖDÉMEKKEL HATÁROLT HELYISÉG RENDELTETÉSE LÉGHANGÁTLÁS R W (db) LÉPÉSHANGNYOMÁS L nw (db) Társasházban lévô lakások és önnálló üdülôegységek Lakószobák és másik lakás ill. üdülôegység között Elôszobák, konyhák, fürdôszobák (hasonló rendeltetésû helységek között) Lakások ill. üdülôegységeken belüli szintek között Szállodák és egészségügyi épületek Korház, szanatórium, orvosi rendelô helységei között Diákotthon, nyugdíjjasszálló, munkásszálló helységei között Szállodai szobák között Oktatási intézmények Tantermek között Folyosók között - 53 Zajos vagy akusztikai szempontból igényes helyiségek között (tornaterem, zeneterem) Irodák Helyiségek közötti födémek, folyosók födémjei

23 A nyers födémszerkezet lépéshanggátlási értéke általában nem elégíti ki az igényeket, ezért be kell építeni egy megfelelô dinamikai merevséggel rendelkezô hanggátló réteget. A nyers födémszerkezet lépéshangnyomási értéke a födémszerkezet fajlagos tömegétôl függ: LÉPÉSHANGGÁTLÁS LÉPÉSHANGGÁTLÓ ANYAGOK (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL) FÖDÉM FAJLAGOS TÖMEGE [kg/m 2 ] LÉPÉSHANGGÁTLÓ ANYAG DINAMIKAI MEREVSÉGE [MN/m 3 ] LÉPÉSHANGNYOMÁS L nw (db) LÉPÉSHANGGÁTLÁS db L W A dinamikai merevség alapján határozzuk meg az alkalmazandó szigetelôanyag típusát és vastagságát. LÉPÉSHANGGÁTLÓ DINAMIKAI ANYAG TÍPUSA MEREVSÉG [MN/m 3 ] AUSTROTHERM AT-L2 18/15 20 AT-L2 23/20 20 AT-L2 29/25 15 AT-L2 34/30 15 AT-L2 45/40 10 AT-L4 27/25 30 AT-L4 32/30 20 AT-L4 52/50 15 ISOVER TDPS 20/15 14 TDPS 25/20 12 TDPS 30/25 10 TDPS 35/30 9 TDPT 15/15 24 TDPT 20/20 22 TDPT 25/25 19 TDPT 30/30 17 TDPT 35/35 16 TDPT 50/50 14 TDPT 60/60 12 ROCKWOOL STEPROCK ND 20 23,8 STEPROCK ND 25 18,8 STEPROCK ND 30 18,2 STEPROCK ND 35 12,5 STEPROCK ND 40 15,9 14

24 Példa: Elôírt megengedhetô lépéshangnyomásszint a födém alatt: L n,w = 53 db A vizsgált konstrukciónál a nyers födém nem képes biztosítani a kívánt lépéshangnyomásszintet. A nyers födém fajlagos tömege legyen 270 kg/m 2, amely 79 db lépéshangnyomásszintet eredményez ( Ln,w ). Alapesetben a födém alatt kialakuló lépéshangnyomás szintjét még + 3 (biztonság) db-vel növelni kell. Meg kell határozni azt a dinamikai merevséget (s ), amellyel ez a lépéshang gátlás elérhetô ( Lw). Lw = Ln,w - L n,w + 3 db = = 29 db A 29 db -hez tartozó dinamikai merevség (s ) a táblázatból 20 MN/m 3 ismeretében a táblázatból kiválasztható a kívánt típusú hangszigetelô lap. Fontos: A számítás során a szigetelôanyag gyártójának a legfrissebb adatait kell figyelembe venni! IV. Esztrichek feldolgozása Feldolgozás szempontjából az esztrichek két fô típusát különböztetjük meg: normál (hagyományos) esztrichek önterülô esztrichek 1. A feldolgozás alapfeltételei: megfelelôen elôkészített alapfelület a céloknak megfelelô tulajdonságú esztrich megfelelô gépi berendezések ( víz- és elektromos csatlakozás ) szerszámok képzett, gyakorlott szakemberek 2. Megfelelôen elôkészített alapfelület: Szükséges teendôk és információk a munka megkezdése elôtt: pontosan megadott szintek (a burkolatok megjelölésével), szintezôbakok felállítása a szükséges víz-, hô- és hangszigetelések kialakítása (technológiai szigetelés) fugák terv szerinti kialakítása, felszálló szerkezetek, csövek dilatációs szalagjainak felhelyezése zárható ablakok, ajtók, szükség esetén árnyékolás szükség esetén gondoskodni kell az esztrichbe kerülô fémtárgyak védelmérôl padlófûtés esetén az aljzathoz megfelelôen rögzített csövek, beállított üzemi nyomás bedolgozási hômérsékletek: cementesztrich: o C anhidrit esztrich: o C 15

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK Esztrich- és önterülõalapozó 3 Önterülõ padlótapasz 0 5 4 Önterülõ 3 15 5 Bond 6 Gyors padlókiegyenlítõ 3 15 7 NIVO 10 30 önterülõ padlókiegyenlítõ 10 30 mm 8

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján Teljesítménynyilatkozat száma: 5602/1 1. A terméktípus azonosító kódja: Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) 2. Azonosító: Ágyazóhabarcs

Részletesebben

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék Érvényes 2008. február 15-tôl Árjegyzék T a r t a l o m j e g y z é k Alapozás 2 Aljzatkiegyenlítés, réskitöltés 4 Linóleumburkolat ragasztása 7 PVC- és textilburkolat ragasztása 8 Parketta ragasztása

Részletesebben

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok 25teljes bizalmával év Az európai építőipar Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló (nagy teljesítményű folyósító) A hosszú nyitott idő

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 7 Merev burkolóanyagok biztonságos 153 155 7.1 Kötőesztrich és esztrich kötőrétegen 156 158 7.2 Úszó és fűtött esztrichkonstrukciók 159 164 7.3 Kálcium-szulfát esztrichek 165 170

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tok ra. Cementesztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tokra. Cement esztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

ULTRABOND ECO 375. ALKALMAZÁSI TERÜLET Vinilpadló beltéri ragasztására.

ULTRABOND ECO 375. ALKALMAZÁSI TERÜLET Vinilpadló beltéri ragasztására. ULTRABOND ECO 375 Nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibobátású, gyors és erős kezdeti tapadással, hosszú nyitott idővel rendelkező vizes diszperziós ragasztó vinilpadlókhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET

Részletesebben

Sopro FließSpachtel FS 15 plus:

Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Kiegyenlítő- 1.3 és és javító javító Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló A hosszú nyitott idő lerakódásmentes

Részletesebben

Lépéshang csillapító rendszer parketta és egyéb padlóburkolatokhoz

Lépéshang csillapító rendszer parketta és egyéb padlóburkolatokhoz Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015.11.16. Termék azonosítószám: 02 05 02 03 004 0 000004 Sika AcouBond -Rendszer Lépéshang csillapító rendszer parketta és egyéb padlóburkolatokhoz Termékleírás

Részletesebben

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 Parketta- és padlóburkolatragasztás-technika X-Bond MS-A 58 Speciális alapozó Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas

Részletesebben

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló.

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. Építőrendszerek és dizájnelemek Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tüntették ki őket.

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Álpadló rendszer 2. F 175 2006/08. Knauf Camillo H. Knauf F175 Camillo H nem bontható öntött álpadló rendszer

Álpadló rendszer 2. F 175 2006/08. Knauf Camillo H. Knauf F175 Camillo H nem bontható öntött álpadló rendszer Álpadló rendszer 2. F 175 2006/08 Knauf Camillo H Knauf F175 Camillo H nem bontható öntött álpadló rendszer Álpadló rendszer Mûszaki adatok F175 Mechanikai tulajdonságok Álpadló rendszer Estrich vastagság

Részletesebben

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez Topcem Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Úsztatott vagy kötött esztrichek készítése meglévő vagy új aljzatokra, fa-,

Részletesebben

PADLÓFŰTÉS FEKTETÉSI RENDSZEREK. REHAU ponthegesztett acélhálós rendszer FELÜLETFŰTÉS/-HŰTÉS

PADLÓFŰTÉS FEKTETÉSI RENDSZEREK. REHAU ponthegesztett acélhálós rendszer FELÜLETFŰTÉS/-HŰTÉS 3 FELÜLETFŰTÉS/-HŰTÉS PADLÓFŰTÉS FEKTETÉSI RENDSZEREK REHAU Varionova PROFILLEMEZ REHAU RAUFIX-sínes fektetés REHAU Tacker rendszer REHAU Sanierungssystem 10 felújításhoz REHAU ponthegesztett acélhálós

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra H-2030 Érd Petőfi S. u. 123. Tel.: +36 23 524-600 Fax: +36 23 363-939 Mobil: +36 30 946-8283 www.astrochem.hu info@astrochem.hu heflerrobert@astrochem.hu

Részletesebben

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek kültéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 11 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 255 11.1 Önterülő anyagok 257 11.2 Nagy szilárdságú anyagok 258 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11 Az aljzat alapozása az aljazat lealapozása

Részletesebben

Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére

Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére Mapecem Pronto Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére EN 13813 SZERINTI BESOROLÁS A Mapecem Pronto felhasználásával

Részletesebben

ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK

ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK Padló MI 01:2011 műszaki irányelv ESZTRICHPADOZATOK. FELÜLETMINŐSÉGI, GEOMETRIAI JELLEMZŐK Ezen műszaki irányelv az idevonatkozó MSZ EN, MSZ, DIN, SIA és ÖNORM szabványok, az EFNARC (Európai Adalékszer-

Részletesebben

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer Hidegburkolatragasztási rendszer Különbözô alkalmazási területekre Használata gyors és egyszerû Megbízható és káros anyagoktól mentes Új rendszer a hidegburkoláshoz Hidegburkolat-ragasztási rendszer Innováció,

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 230

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 230 Fejezet Tartalom Oldal 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 230 8 Elektromosan vezetőképes kerámia burkolatok Alapelvek Amennyiben a munkavégzés olyan helyen történik, ahol robbanásveszélyes elegy,

Részletesebben

Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer

Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer Latex Plus Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer ALKALMAZÁSI TERÜLET Keraquick adalékszereként, hogy az fokozott teljesítményű, gyorskötő, lecsúszásmentes (EN 12004

Részletesebben

Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig. Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20.

Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig. Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20. Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20. 1 Bevezető Időbeosztás Kiosztandó dokumentumok Mobiltelefon Ne habozz - kérdezz!? 2011.06.20.

Részletesebben

Rugalmas és textil padlóburkolatok fektetése repedezett esztrichekre, ahol a repedések az elmozdulás-veszélye miatt nem javíthatók.

Rugalmas és textil padlóburkolatok fektetése repedezett esztrichekre, ahol a repedések az elmozdulás-veszélye miatt nem javíthatók. Mapelay Üvegszál erősítésű párazáró és szigetelő PVC-szövet rugalmas és textilburkolatok beltéri fektetésére repedezett, különösen szennyezett, nyirkos vagy felszivárgó nedvességnek kitett aljzatokra ALKALMAZÁSI

Részletesebben

isofoniko DOM]DW HOĘNpV]tWĘN 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko DOM]DW HOĘNpV]tWĘN 01/08 173 ISOFONIKO isofoniko 01/08 173 ISOFONIKO Hangszigetelő fólia úsztatott burkolat aljzata alá Lakó-, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz Alkalmamazható fűtött alzat esetén is. DOM]DW HOĘNpV]tWĘN isofoniko TKW 558

Részletesebben

Lépéshangszigetel termékcsalád

Lépéshangszigetel termékcsalád Lépéshangszigetel termékcsalád Elérhet ség: 2330 Dunaharaszti, Róna György u. 24. Tel: +36-20-919-1449 info@dv-silent.eu www.dv-silent.eu Aqua Venture Kft. Tartalom 02 Bevezetés 04 Alkalmazástechnológia

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Email: MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, cement bázisú, adalékanyagot és nagy szakító szilárdságú műanyag szálakat tartalmazó,

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 1. Leírás: Az A komponens: módosított, oldószermentes epoxigyanta A B komponens: módosított cikloalifás poliamin MŰSZAKI ADATLAP 2. Tulajdonságok: a legkiválóbb minőség sokoldalú

Részletesebben

Felületfûtés/-hûtés. Felületfûtés/ -hûtés

Felületfûtés/-hûtés. Felületfûtés/ -hûtés Felületfûtés/-hûtés Felületfûtés/ -hûtés 96 Tartalomjegyzék Oldal 2.1 A REHAU padlófûtés/-hûtés 98 2.1.1 Rendszerelemek 100 REHAU vario profillemez 100 REHAU RAUTAC raszterhálós hõszigetelõ lemez 102 REHAU

Részletesebben

6.1 Schlüter -DITRA. Alkalmazás és funkció

6.1 Schlüter -DITRA. Alkalmazás és funkció S Z Ő N Y E G L E M E Z Alkalmazás és funkció A Schlüter -DITRA ferde falú, négyzet alakú, fecskefarok formájú mélyedésekkel ellátott, a hátoldalán teherelosztó fátyolszövettel kasírozott polietilén lemez.

Részletesebben

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor.

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor. Alapelvek A vízszigetelési eljárások megközelítôleg 1988. után kerültek sikeres alkalmazásra a csempe- és lapburkoló szakág gyakorlatába. Az 1997. májusában és 2000. augusztusában megjelent Bel- és kültéri

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 5 Csempék és lapok burkolása felújítás során 101 102 és kritikus aljzatokon 5.1 kritikus aljzatok szigetelése 103 112 Fa aljzat Beton szerkezet 5.2 Hangszigetelés 113 117 5.3 Elektromos

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó.

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó. Keraset Cementkötésű ragasztó kerámiaburkolatokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó. ALKALMAZÁSI TERÜLET Kül- és beltérben

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma 2012.11.12. Termékazonosító szám: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 04 Sikafloor -156 Sikafloor -156 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Részletesebben

Válaszfalak. Az építés befejeztével a válaszfalak

Válaszfalak. Az építés befejeztével a válaszfalak Válaszfalak 4. A Rigips válaszfalak segítségével a teret egyszerûen oszthatjuk különálló helyiségekre. A gipszkarton válaszfal egyszerûen tégla, habarcs és egyéb segédanyagok felhasználása nélkül készül.

Részletesebben

Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia)

Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia) Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia) {tab=termékleírás} Felhasználásra kész, oldószermentes, nagy viszkozitású szigetelőanyag, mely megkötés után rugalmas, vízzáró, de

Részletesebben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Mit várunk a tűzgátló burkolatoktól? megfelelő szilárdság jó hőszigetelés magas hőmérsékleten is célszerű, ha az anyagban hőelvonó (endoterm) folyamatok indulnak

Részletesebben

CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz ellen. 3x védelem: CR 90 Kristályképzô - védekezzen a víz ellen!

CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz ellen. 3x védelem: CR 90 Kristályképzô - védekezzen a víz ellen! Mûszaki adatlapok 2013 CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz ellen A CR 90 Kristályképzô több, mint egy átlagos vízszigetelés 3x védelem: 1. Vízszigetelés 2. Kristályosodás 3. Öngyógyítás CR 90

Részletesebben

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság Mûszaki Információ Disbon Nr. 433 Disboxid 433 EP-Grund 433 Színtelen, oldószermentes, kétkomponensû folyékony epoxidgyanta padló felületekre. Alapozó, impregnáló és tapadást növelô réteg ásványi alapokra.

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 173 180

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 173 180 Fejezet Tartalom Oldal 8 Elektromosan vezetőképes 173 180 Elektromosan vezetőképes 8 Alapelvek Amennyiben a munkavégzés olyan helyen történik, ahol robbanóképes elegy, gáz, gőz, ködpára vagy por képződik,

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG MŰSZAKI ADATLAP 1. Leírás: Az A komponens: oldószermentes poliol műgyanta pigmentekkel, töltő- és adalékanyagokkal A B komponens:mdi bázisú poli-izocianát 2.

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen Baumit EPS

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI o Fogalma: falakra, pillérekre támaszkodó sík vagy.., ferde térlefedő szerkezet o Rendeltetése:

Részletesebben

9. Padlórendszerek 46

9. Padlórendszerek 46 9. Padlórendszerek 46 Cement kötôanyagú betonjavító és kiegyenlítô habarcsok padlófelületekhez Stabiment HVM kemény tapadóhabarcs szürke por max. szemnagyság 3 mm laza halmazsûrûség: 1,60 kg/dm 3 Két rétegû

Részletesebben

Helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Kerámia- (csempe, padlólap) és terméskő burkolatok készítése

Helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Kerámia- (csempe, padlólap) és terméskő burkolatok készítése Helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Kerámia- (csempe, padlólap) és terméskő burkolatok készítése Helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Kerámia- (csempe, padlólap) és terméskő burkolatok készítése

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Ultrabond Eco V4 Conductive

Ultrabond Eco V4 Conductive Ultrabond Eco V4 Conductive Világosszürke, nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású diszperziós ragasztó vezetőképes padlóburkolatokhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET Vezetőképes vinil, gumi és textil

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS Keraflex S1 Szürke színű, fokozott terhelhetőségű, alakítható, hosszú nyitott idejű, lecsúszásmentes cementkötésű ragasztó a kerámia és az alaktartó természetes kő burkolóanyagokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

Részletesebben

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Mûszaki Adatlapok HOMLOKZATI RENDSZEREK HOMLOKZATI RENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Idôsáv - ÚJDONSÁG A tervezés és a kivitelezés

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Magyarországon forgalomba került Haka csõvezeték rendszert három fõ csoportra oszthatjuk: 5 rétegû alumíniumbetétes csõ (1. ábra) 5 rétegû padlófûtéscsõ

Részletesebben

VII. fejezet Elôtétfalak és aknafalak

VII. fejezet Elôtétfalak és aknafalak VII. fejezet VII.1 Az elôtétfalak és aknafalak szerkezeteinek áttekintése, épületfizikai tulajdonságok............ 179 VII.2 Fôbb szerkezeti elemek............................... 182 VII.3 A szerelés menete.....................................

Részletesebben

Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez

Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez [Mapei logo] Adesilex G12 Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Gumi, tűfilc, szőnyeg és linóleum padlóburkolatok bel- és kültéri ragasztása. Jellemző alkalmazások

Részletesebben

A legjobb programok a melegburkolásban

A legjobb programok a melegburkolásban A legjobb programok a melegburkolásban Mindegy, hogy speciális ragasztásról, nehezen burkolható alapfelületekrôl vagy egyéni igényekrôl van szó, a Murexin mindig az Ön megbízható partnere. A Murexin melegburkolati

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Hurkolt vagy szőtt szőnyegek, illetve tűfilc vagy filc hátoldalú vinil burkolatok beltéri ragasztása.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Hurkolt vagy szőtt szőnyegek, illetve tűfilc vagy filc hátoldalú vinil burkolatok beltéri ragasztása. Ultrabond Eco 185 Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), nagyon erős kezdeti tapadószilárdságú vizes diszperziós ragasztó textil padló- és falburkolatokhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET Hurkolt

Részletesebben

KERALASTIC és KERALASTIC T

KERALASTIC és KERALASTIC T KERALASTIC és KERALASTIC T KÉTKOMPONENSŰ, FOKOZOTT TERHELHETŐSÉGŰ, POLIURETÁN RAGASZTÓK KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ ÉS TERMÉSZETES KÖVEKHEZ EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keralastic R2 osztály szerinti fokozott

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez MŰSZAKI ADATLAP PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez Termékismertető: 302 PCI-kiadás: 2004. 06. Fordítás-aktualizálás: 2004. 10. Alkalmazási terület: - Falra és

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2011/08/19 Termékazonosító szám: 02 08 01 02 009 0 000004 Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termékleírás A kétkomponensű,

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

Univerzális akrildiszperziós ragasztó rugalmas burkolatokhoz

Univerzális akrildiszperziós ragasztó rugalmas burkolatokhoz Adesilex V4 Univerzális akrildiszperziós ragasztó rugalmas burkolatokhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET Beltéri vinil-, linóleum-, parafa-, kókusz- és textilszőnyeg burkolatok ragasztása. Jellemző alkalmazások Az

Részletesebben

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009/08/26. Verziószám: 04 Termékazonosítás: 02 08 01 04 011 0 000005 Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Construction Termékleírás A egy

Részletesebben

tartalomjegyzék BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék

tartalomjegyzék BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék 1 JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens ÉPÜLETSZERKEZETTAN 4 Iskolai szerelt válaszfalak és padlószerkezetek akusztikai tervezése oktatási segédlet 15. 11. 24. 1. lépéshangszigetelő betételem Pl.

Részletesebben

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll.

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek Felhasználási útmutató A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal - a sokoldalú falazórendszer TEGULA fal normál falkő,

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

Expandált polisztirolhab

Expandált polisztirolhab Gyártás Az AUSTROTHERM hõszigetelõanyagok expandált polisztirolhab termékek. A polisztirolhab alapanyaga a kõolajból elõállított polimerizált sztirolgyöngy, amely pentán hajtógázt és a hab tulajdonságait

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal Uszodaépítés 11 Rétegzárás B (nedvességi) igénybevételi osztály A szigetelőrendszer kiválasztása Cement alapú rendszer teljesítmény áttekintése Műgyanta alapú rendszer teljesítmény

Részletesebben

Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs

Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs Termék Adatlap Kiadás dátuma 2009/05/31 Verziószám: 04 Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs Construction Termékleírás A háromkomponensű, gyorsan kötő

Részletesebben

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag MAPEI ÚJ Mapefloor PU 410 Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag ALKALMAZÁSI TERÜLET Oldószermentes, kétkomponensű, közepesen rugalmas poliuretán gyanta alapú,

Részletesebben

Sopro TEB 664. 100 cm széles, 10 m hosszú tekercs (10 m 2 ). 17 db-ig* kerámia lapok esetében. Olló, elektromos olló, éles kés, trapézkés, glettvas.

Sopro TEB 664. 100 cm széles, 10 m hosszú tekercs (10 m 2 ). 17 db-ig* kerámia lapok esetében. Olló, elektromos olló, éles kés, trapézkés, glettvas. Cikkszám 664 Sopro TEB 664 Trittschall- und EntkopplungsBahn Hangszigetelő és feszültségmentesítő Nagyon vékony gumi granulátumból készült hang- és zajszigetelő kerámia csempék és lapok alá. Zajcsökkenés

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek A vakolt kôzetgyapot lemezes és lamellás homlokzati hôszigetelô rendszerek Közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek A közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz

Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz ADESILEX P10 Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS Az Adesilex P10 C2TE osztály

Részletesebben

FÛTÉSI ÉS HÛTÉSI MEGOLDÁSOK MÛSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Uponor padlófûtés Az otthon kényelméért rendszer

FÛTÉSI ÉS HÛTÉSI MEGOLDÁSOK MÛSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Uponor padlófûtés Az otthon kényelméért rendszer FÛTÉSI ÉS HÛTÉSI MEGOLDÁSOK MÛSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Uponor padlófûtés Az otthon kényelméért rendszer Uponor a professzionális partner Az Uponor betartja az ígéreteit Az emberek egyre többet törôdnek lakó

Részletesebben

Wavin Future K1 univerzális csôrendszer

Wavin Future K1 univerzális csôrendszer Wavin Future K1 univerzális csôrendszer 5 Mûszaki segédlet Wavin Future K1 Tartalom Wavin Future K1 A rendszer Alkalmazási terület 3 Engedélyek és tanúsítványok 3 Garanciák 3 Mûszaki adatok 3 Wavin Future

Részletesebben

Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez

Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez Carboplate Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez ALKALMAZÁSI TERÜLET Az idő és más természeti tényezők által károsított vasbeton szerkezeti elemek javítása

Részletesebben

Gres-Massimo Kft. 1161 Budapest, Csömöri út 38. www.gres-massimo.hu Csempe és padlólap üzlet. Tel: 061-4010-140 info@gres-massimo.

Gres-Massimo Kft. 1161 Budapest, Csömöri út 38. www.gres-massimo.hu Csempe és padlólap üzlet. Tel: 061-4010-140 info@gres-massimo. SZENVEDÉLY ÖTLETEK INNOVÁCIÓ a jövő A Kerakollnál mindig előbb kezdődik. TM the innovative group MADÁRFÉSZEK OLIMPIAI STADION - PEKING, KÍNA LÉTEZHET EGY ÖTLET ANYAG NÉLKÜL? Jacques Herzog és Pierre de

Részletesebben

Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz

Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz Keraset Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz MSZ EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti normál terhelhetőségű (1), cementkötésű (C), ragasztóhabarcs. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Részletesebben

Álpadló rendszerek. Szárazpadló Bontható álpadló Nem bontható álpadló. Wiesner György BME Építéskivitelezési Tanszék

Álpadló rendszerek. Szárazpadló Bontható álpadló Nem bontható álpadló. Wiesner György BME Építéskivitelezési Tanszék Álpadló rendszerek Szárazpadló Bontható álpadló Nem bontható álpadló Öntött álpadló Wiesner György BME Építéskivitelezési Tanszék 1 KNAUF Vidifloor F 13 szárazpadló rendszer 2 Knauf Vidifloor szárazpadló

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz Keraflex Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraflex C2TE osztály szerinti

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Kis vastagságú, a lépéshangok padlószerkezeti átvezetése ellen használható, burkolat alatti hangszigetelő rendszer.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Kis vastagságú, a lépéshangok padlószerkezeti átvezetése ellen használható, burkolat alatti hangszigetelő rendszer. Mapesonic CR Tekercs kiszerelésű, kis vastagságú lépéshang-szigetelő lemez kerámia burkolólapok, kőlapok, rugalmas burkolatok és többrétegű parketta burkolatok fektetése előtt ALKALMAZÁSI TERÜLET Kis vastagságú,

Részletesebben

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 9436 Fertőszéplak, Gyártelep 11131638-2-08 Cg.08-09-003830 Tel./Fax: 99/370-986; 06/30/637-66-38 f.tegla@t-online.hu www.fertotegla.hu; www.proidea.hu www.fertoszeplakit-c.cegbongeszo.hu

Részletesebben

Hová mit? Mibõl mennyit?

Hová mit? Mibõl mennyit? Hová mit? 2006-tól új irányelvek a hõszigetelésben! ENERGIATANÚSÍTÁS Mibõl mennyit? 2006/3 Hõszigetelés Energiatanúsítás Páravédelem Hõcsillapítás Akusztika Az Az emberek a Földön közelebb kerültek egymáshoz.

Részletesebben

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK 1. 14-004-002 Ideiglenes létesítmények, vízszintsüllyesztés Talajvízszint süllyesztés elõkészítése fúrt szûrõkutaknál, kútépítésnél 3m mélységig, NA 600

Részletesebben