részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és"

Átírás

1 l. szám ú melléklet A Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetői nek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó VEZETŐl JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a 168/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módositja. l. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép: " (6) A prémiumfeladatok teljesítése eselén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállalá munkaviszonya a teljesítménykitazéssel érintett időszak letelte előtt megszűnik, fizethető ki." részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és 2. A Szabályzat VI. pont (S) bekezdése további C) ponttal egészül ki: {{5} Az ügyvezető részére adható egyes meghatárazott juttatások: j "C) Felelősségbiztosítás A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az ügyvezető részére." 3. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

2 ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. VEZETŐl JAVADALMAZASI SZABÁLYZATÁNAK módosítása A Budapest Főváros Közgyűlése a 164/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. ügyvezetőjének, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak sze ri nt módosítja. 1. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép: " (6) A prémiumfeladatok teljesitése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállalá munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és fizethető ki." Z. A Szabályzat VI. pont (5) bekezdése további C) ponttal egészül ki: [(5) Az ügyvezető részére adható egyes meghatárazott juttatások: j "C) Felelősségbiztosítás A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e eimen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelésen biztosíthatja az ügyvezető részére." 3. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, ,, 11

3 BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. VEZETŐl JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK módosítása A Budapest Főváros Közgyűlése a 165/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ügyvezetőjének, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak sze ri nt módosítja. l. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép: "(6) A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállalá munkaviszanya a teljesítménykitűzéssei érintett időszak Jetelte előtt megszünik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és fizethető ki." 2. A Szabályzat VI. fejezet 5. pontja további C) ponttal egészül ki: [5. Az ügyvezető részére adható egyes meghatározott juttatások: J "C) Felelősségbiztosítás A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelésen biztosíthatja az ügyvezető részére Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " " Tarlés István téspolgármester

4 FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. VEZETŐl JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK módosítása A Budapest Főváros Közgyűlése a 166/2014. (02.26.) szám ú határozatával jóváhagyott a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szaigáitató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak sze ri nt módosítja. l. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép:.. (6) A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a te/jesítménykitazéssel érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki." 2. A Szabályzat VI. fejezet 5. pontja további C) ponttal egészül ki: [5. Az ügyvezető részére adható egyes meghatározott juttatások: j "C) Felelősségbiztosítás A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az ügyvezető részére." 3. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest,

5 Budapest Esély Nonprofit Kft. VEZETŐl JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK módosítása A Budapest Főváros Közgyűlése a 169/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép: " (6) A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykituzéssel érintett időszak letelte előtt megszunik, részére a prémiumjeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki." 2. A Szabályzat VI. fejezet (5) bekezdése további C) ponttal egészül ki: [(5) Az ügyvezető részére adható egyes meghatárazattjuttatásak: j "C) Felelősségbiztosítás A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az ügyvezető részére." 3. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

6 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. VEZETŐl JAVADALMAZASI SZABÁLYZATÁNAK módosítása A Budapest Főváros Közgyűlése a 170/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági Szabályzat) az alábbiak sze ri nt módosítja. tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: 1. A Szabályzat V. pont (6) bekezdése helyébe az alábbiszöveg lép: "(6) A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a gazdasági társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a gazdasági társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállalá munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett időszak letelte előtt megszűnik, fizethető ki." részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapíthatá meg és 2. A Szabályzat VI. fejezete további 3. ponttal egészül ki: {VI. AZ ÜGYVEZETŐ RÉSZÉRE ADHATÓ EGYÉB JUTTATÁSOK: j "3. A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az ügyvezető részére." 3. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 4. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

7 2. MELLÉKLET A BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÓRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐIJAVADALMAZÁSISZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a BKK Budapest Kőzlekedési Központ Zrt. vezető tisztségviselőinek, vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Szabályzat lll. fejezete 3. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép és a lll. fejezet további 7. ponttal egészül ki: [lll. IGAZGATÖSAGI TAGOK JAVADALMAZASANAK ELVEI 3. Az igazgatóság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező Jegkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező Jegkisebb munkabér ötszörösét. j "A jelen pont szerint meghatározott díjazáson kívül az igazgatóság elnöke és tagjai - az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerül! indokolt költségeik megtérítésén, valamint a lll. 7. pontban írottakon kívül - más javadalmazásra nem jogosultak." "7. A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére." 2. A Szabályzat VI. fejezete további 4. ponttal egészül ki: [VI. VEZÉRIGAZGATÓ JA VADALMAZASAl "4. A Társaság jogosult a vezérigazgató javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja a vezérigazgató részére." 3. A Szabályzat VIli. fejezet 2. pont b) al pontja hatályát veszti.

8 4. A Szabályzat VIli. fejezet 3. pont a) és c) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: [VII/. TELJES{TMÉNYBÉRRE VONATKOZÓ AL TALANOS SZABAL YOK 3. A vezetők teljesítménybére csökkentésének esetei (amennyiben az alábbiakban megfogalmazott kőrülmények saját hibájukra, mutasztásukra visszavezethető okból következnek be):] "a} Az adott évre a tulajdonos Fövárosi Önkormányzat által elfogadott üzleti tervben meghatározott adózás elötti eredmény (ide nem számolva az ésszerű nyereség csökkentését a tervezetnél kisebb forrásigény índokával) alulteljesítése eselén a teljesítménybér összege a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése szerint csökkenthetö;" "c} amennyiben az üzleti évben a személyi jellegű ráfordítások értékének és az alvállalkozói megbízáshoz (ide nem értve az operátorok, a BKV, a MÁV és a VOLÁN-nak fizetendő bevételi részesedést, valamint a BKV alulfinanszírozottságához kapcsolódó költséget) köthetö kiadások értékének (eladott (közvetített) szolgáltatások értéke) együttes értéke a Társaságnál meghaladta az Alapító által elfogadott Üzleti tervben meghatározott, ugyanezen sorokra vonatkozó összesen-értéké!, a teljesítménybér összege legfeljebb 20 százalékponttal csökkenthetö;" 5. A Szabályzat VIli. fejezete további 4. ponttal egészül ki: [VII/. TELJES{TMÉNYBÉRRE VONATKOZÓ AL TALANOS SZABAL YOK "4. Ha a vezetö állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett idöszak letelte elött megszűnik, részére a teljesítménykövetelmények teljesítésével arányos teljesítménybér állapítható meg és fizethető ki." 6. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 7. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

9 3. MELLÉKLET A BKV BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐIJAVADALMAZÁSISZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a 161/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a BKV Budapest Közlekedési Zrt. vezető tisztségviselöinek, vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Szabályzat 6. pontja 6.4. alpontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép és a 6. pont további 6.8. ponttal egészül ki: [6. Az igazgatósági tagok javadalmazása Az igazgatóság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapitott havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező Jegkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező Jegkisebb munkabér ötszörösét. j "E díjazáson kívül a Társaság vezető tisztségviselői - az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült indokolt költségeik megtérítésén, valamint a 6.8. pontban írottakon kívül - ezen tevékenységükkel összefüggésben más javadalmazásra nem jogosultak." "6.8. A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minösülö felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás dijához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e eimen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére." 2. A Szabályzat 9. pontja további ponttal egészül ki: [9. Vezető állású munkavállalókra irányadó közös rendelkezések] "9.14. A Társaság jogosult a vezérigazgató javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja a vezérigazgató részére." 3. A Szabályzat 11. pont al pontja hatályát veszti.

10 4. A Szabályzat 12. pont az alábbi szövegü ponttal egészül ki: {12. Teljesftménybér esőkkentésének eseteil, Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a teljesítménykövetelmények teljesítésével arányos teljesítménybér állapítható meg és fizethető ki." 5. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 6. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, ,.

11 4. MELLÉKLET A BUDAPEST FŐVÁROS VAGYONKEZELŐ KÖZPONT ZRT. VEZETŐIJAVADALMAZÁSISZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a 162/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezető tisztségviselőinek, vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Szabályzat IV. fejezete 3.5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: [IV. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó általános szabályokj " 3.5. A prémiumfeladatok teljesítése eselén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a Társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a Társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a Társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzésset érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki." 2. Szabályzat V. fejezete további 6. ponttal egészül ki: [V. Az igazgatóság tagjainak javadalmazása] "6. A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére." 3. A Szabályzat VII. fejezete további 4. ponttal egészül ki: [VII. A vezérigazgató javadalmazása] "4. A Társaság jogosult a vezérigazgató javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja a vezérigazgató részére." 4. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba.

12 5. A Szabályzatnak jelen módositással nem érinlelt rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

13 5. MELLÉKLET A BVK HOLDING BUDAPESTIVÁROSÜZEMELTETÉSIKÖZPONTZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐIJAVADALMAZÁSISZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a 167/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. vezető tisztségviselöinek, vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szeríni módosítja. 1. A Szabályzat IV. fejezete pontja helyébe az alábbi szöveg lép: [9. Vezető állású munkavállalókra irányadó közös rendelkezések] " A prémiumfeladatok teljesítése eselén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a Társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a Társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a Társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzésset érintett időszak tetelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki." 2. A Szabályzat IV. fejezete 10. pontja további alponttal egészül ki: [1 O. A vezérigazga/óra irányuló rendelkezések] " A Társaság jogosult a vezérigazgató javára egyes meghatározott juttatásnak minösülö felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelöen biztosíthatja a vezérigazgató részére." 3. A Szabályzat V. fejezete pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép és az V. fejezet további ponttal egészül ki: [V. VEZETO TISZTSÉGVISELÖK JAVADALMAZASA Az igazgatóság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. J

14 "E díjazáson kívül a Társaság vezető tisztségviselői - az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerül! indokolt költségeik megtérítésén, valamint a pontban írottakon kívül- más javadalmazásra nem jogosultak." " A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére." 4. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba. 5. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " "

15 6. MELLÉKLET A BUDAPEST FILM FORGALMAZÓ ÉS MOZIÜZEMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐIJAVADALMAZÁSISZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapest Főváros Közgyűlése a 163/2014. (02.26.) számú határozatával jóváhagyott a Budapest Film Zrt. vezető tisztségviselöinek, cégvezetöjének, vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Szabályzat IV. fejezete 3.5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: [IV. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó általános szabályokj " 3.5. A prémiumfeladatok teljesítése eselén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a Társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a Társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a Társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzéssei érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki." 2. A Szabályzat V. fejezete további 5. ponttal egészül ki: [V. Az igazgatóság tagjainak javadalmazása] "5. A Társaság jogosult az igazgatósági tagok javára egyes meghatározott juttatásnak minösülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelöen biztosíthatja az igazgatóság elnöke és tagjai részére." 3. A Szabályzat VII. fejezete további 4. ponttal egészül ki: [VII. A cégvezető javadalmazása] "4. A Társaság jogosult a cégvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minösülő felelősségbiztosilást kötni, ha a biztesitás díjához, illetve a juttatás! terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e c í me n nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen, juttatás! a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelöen biztosíthatja a vezérigazgató részére." 4. Jelen Szabályzat módosítás július 15. napján lép hatályba.

16 5. A Szabályzatnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. Budapest, " " Tarlés István

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására

JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési Osztály Ózd, 2018. november 15. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék ellenőrzési

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított köztulajdonban álló (kizárólagos és többségi tulajdonú) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai vonatkozásában alapítói

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Kéthasábos változat. közvetlenül és önállóan gyakorolja. a társaság vezető tisztségviselői közül az

Kéthasábos változat. közvetlenül és önállóan gyakorolja. a társaság vezető tisztségviselői közül az Kéthasábos változat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Bevezető 1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A B U D A P E S T I É R T É K T Ő Z S D E Z Á R T K Ö R Ű E N M Ű K Ö D Ő R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A B U D A P E S T I É R T É K T Ő Z S D E Z Á R T K Ö R Ű E N M Ű K Ö D Ő R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Változásokkal egységes szerkezetben Lezárva: 2016. május 25. 1. oldal Jelen Javadalmazási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009.

Részletesebben

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata Amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. * (3) bekezdésében

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (tervezet)

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 141. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014 BUDa PeST Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármestere Pénzügyi Főpolgármester-helyettes lllllllll lll~ lll~ 111111111111111111111111111~ lillliliililii ~111111 t 000062784626. ikt.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT Alulírott Dorog Város Önkormányzata (adószám: 15729741-2-11, cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., képviseli: Dr. Tittmann János polgármester), mint a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 578/2015. (XII.17.) határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat Hatályos: 2016. január 1. napjától JAVADA LM AZÁS I S ZABÁLYZAT Eger Megyei Jogú

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Vezetői Javadalmazási Szabályzat

Vezetői Javadalmazási Szabályzat /GB/2017. (.) sz. határozat melléklete Vezetői Javadalmazási Szabályzat Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Gazdasági Bizottsága, mint az önkormányzat tulajdonosi

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére 1684-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata Kizárólagos Tulajdonában lévő gazdasági társaságok

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városiizemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata :

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városiizemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata : 1cI41%-9t~ /207 A Jászberényi Vagyonkezelő és Városiizemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata : mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne foglaltakról

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne foglaltakról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Pandur Erika Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társas 2. oldal d) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvén

Magyar joganyagok évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társas 2. oldal d) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvén Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társas 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Az Országgyűlés

Részletesebben

10. Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata június 21. ELŐTERJESZTÉS

10. Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata június 21. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-ei ülésére 10. napirend Tárgya: Előadó: Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása. Tabányi

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 1 Preambulum: Túrkeve Város Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft, 5420 Túrkeve Kinizsi u. 51 (a továbbiakban: Társaság) 100%-ban

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész u. E. ép., cégjegyzékszám: 11-10-001423) vezető

Részletesebben

Javadalmazási szabályzat

Javadalmazási szabályzat 1 Adószám: 10266562-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék Cégjegyzék szám: 11-10-000349 Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Javadalmazási szabályzat

Részletesebben

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák.

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 20.850/2007. Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

178/2012.(V.21.) AH számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

178/2012.(V.21.) AH számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT 178/2012.(V.21.) AH számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT Az MNV Zrt. vezérigazgatója, az egyszemélyes állami tulajdonban lévő OMSZI Nonprofit Kft. taggyűlési jogkörében eljárva, a 2006. évi IV. törvény 168. (1) bekezdésben

Részletesebben

3. Felügyelő bizottsági tagok

3. Felügyelő bizottsági tagok Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagjai, továbbá a vezető

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

1. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. tevékenységi körének ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. tevékenységi körének ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagjai, továbbá a vezető

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról 1. előterjesztés száma: 338/2018 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA MTKSZ MARCALI ÉS TÉRSÉGE KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. MSZ EN ISO 9001:2015 MSZ EN ISO 14001:2015 MSZ

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Előterjesztés a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról Előterjesztés a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról 1. előterjesztés száma: 265/2018 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője prémiumcéljainak, és az önkormányzat

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Intézkedés tartalma Felelős/ Döntéshozó Határidő Készenléti állapot. Polgármester/ képviselő testület. Polgármester ügyvezető / képviselő testület

Intézkedés tartalma Felelős/ Döntéshozó Határidő Készenléti állapot. Polgármester/ képviselő testület. Polgármester ügyvezető / képviselő testület Tisztelt Képviselő testület! 2014. évben a Vanin Kft. és Responsum Kft. végzett szervezetfejlesztési Tanulmányában a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft nek a belső működésével

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint: I. A szabályzat

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,'f ~~) ~,, ",.,je,. szamu eloterjesztes Előterjesztés a Képviselő-testület részére A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervéről

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL a évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

KÖZZÉTÉTEL a évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK KÖZZÉTÉTEL a 2009. évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Szenes Márton ügyvezető igazgató Munkaviszony esetén a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok. 3. Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok. 3. Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT

ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. 1152 Budapest, Hunyadi u. 3. ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete

a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete a 93/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete A BARCIKA Szolg Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának,

Részletesebben

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok

1. Vezető tisztségviselők. 2. Felügyelőbizottsági tagok Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Műszaki leírás (a részvételi dokumentáció részeként kiadva) A közbeszerzés előzménye és célja

Műszaki leírás (a részvételi dokumentáció részeként kiadva) A közbeszerzés előzménye és célja I. Műszaki leírás (a részvételi dokumentáció részeként kiadva) 1. A közbeszerzés előzménye és célja A jelen közbeszerzési eljárás előzménye, hogy az Budapest Főváros Önkormányzata a 22/2012. (III. 14.)

Részletesebben

1/a. számú melléklet

1/a. számú melléklet 1/a. számú melléklet Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének.../2015. (...... )önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. január 21-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2010. január 21-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2010. január 21-i rendkívüli ülésén hozott döntések: NYÍLT ülésen hozott döntések: 1/2010. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul a Semmelweis Halasi Kórház

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL a 2009. évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK. Név: Skultéti Vilmos Dr. Kerekes György Ducsai Oláh Zsanett

KÖZZÉTÉTEL a 2009. évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK. Név: Skultéti Vilmos Dr. Kerekes György Ducsai Oláh Zsanett KÖZZÉTÉTEL a 2009. évi CXXII. törvény 2. alapján Állapot: 2015. 06. 24. MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Név: Skultéti Vilmos Dr. Kerekes György Ducsai Oláh Zsanett Tisztség

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL a évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

KÖZZÉTÉTEL a évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK KÖZZÉTÉTEL a 2009. évi CXXII. törvény 2. alapján VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Szenes Márton ügyvezető igazgató Munkaviszony esetén a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott

Részletesebben

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások Személyi Egyéb járandóságok /bruttó Ft/

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások Személyi Egyéb járandóságok /bruttó Ft/ 2017.05.26. A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság vezetı állású munkavállalóinak cégjegyzési illetve bankszámla rendelkezési a, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! 2009.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és vezérigazgató és könyvvizsgáló

Részletesebben

Paks Város Ön kormányzata K pviselő-testülete február 20-i üi~s6nek napirendi pontja

Paks Város Ön kormányzata K pviselő-testülete február 20-i üi~s6nek napirendi pontja Paks Város Ön kormányzata K pviselő-testülete 2019. február 20-i üi~s6nek napirendi pontja Tárgy: Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának e [fogad ása Előadó: Szabó Péter

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az

Részletesebben

Vezető tisztségviselő adatai Németh István Igazgatóság elnöke Választott tisztségviselő 99.000,- 10. Vezető tisztségviselő adatai Dr Bálint János

Vezető tisztségviselő adatai Németh István Igazgatóság elnöke Választott tisztségviselő 99.000,- 10. Vezető tisztségviselő adatai Dr Bálint János A Vezető tisztségviselő adatai 1. Neve: Németh István 2. Tisztsége: Igazgatóság elnöke 3. Jogviszony jellege (munka/megbízási): Választott tisztségviselő 4. Tisztelet díja (br Ft/hó): 99.000, 5. Teljesítménybér

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 1485-62/2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak 2012. évi prémiumfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-914415, székhely: 1145

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: 3-05 javadalmazási politika v.1.4_final Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma: 3-05 Hatálybalépés

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben