MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0136(COD) Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE v01-00)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0136(COD) Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE v01-00)"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2014/0136(COD) MÓDOSÍTÁS: Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE v01-00) Gázüzemű berendezések (COM(2014)0136 C8-0006/ /0136(COD)) AM\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 AM_Com_LegReport PE v /18 AM\ doc

3 202 Biljana Borzan 15 preambulumbekezdés (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására. (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására. A helyes telepítés, használat és karbantartás kulcsfontosságú a szén-monoxidmérgezések megelőzéséhez, különös tekintettel arra, hogy a szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen gáz, ezért a potenciális áldozatok számára nagyon nehezen észlelhető preambulumbekezdés (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására. (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg vagy egyéb, pl. az üzembe helyezők képzésével vagy tanúsításával kapcsolatos intézkedéseket többek között elővigyázatossági biztonsági intézkedéseket rendeljenek el a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására. AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 preambulumbekezdés (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására. (15) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a tagállamok jogát, hogy a gázüzemű berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat állapítsanak meg a helyes telepítés, használat és karbantartás biztosítására, segítve a szén-monoxid-mérgezések és az egészségre és biztonságra káros valamennyi anyag koncentrációi kiszivárgásának megelőzését. A rendelet nem különíthet el egyetlen kockázatot, hanem a felhasználóknak a rendeltetésszerű használat melletti általános biztonságát kell biztosítania preambulumbekezdés (17) Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt gázüzemű berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal, és különösen a szén- (17) Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt gázüzemű berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak határozottan érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal kapcsolatos PE v /18 AM\ doc

5 monoxiddal kapcsolatos kockázatokra. egészségügyi és biztonsági kockázatokra és arra, hogy szükség van megfelelő elővigyázatossági biztonsági intézkedésekre, különösen a szénmonoxid-kibocsátás vonatkozásában preambulumbekezdés (17) Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt gázüzemű berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal, és különösen a szénmonoxiddal kapcsolatos kockázatokra. (17) Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt gázüzemű berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak határozottan érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal, és különösen a szén-monoxiddal kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatokra. A tagállamokat nyomatékosan ösztönözni kell arra, hogy hívják fel a nyilvánosság figyelmét a rendszeres időközönként elvégzett karbantartás fontosságára, amely a potenciális kockázatok azonosítására és megszüntetésére irányul preambulumbekezdés (43) Célszerű, hogy a gázüzemű (43) Célszerű, hogy a gázüzemű AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 berendezés gyártója EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítson ki, melybe belefoglalja az e rendeletben előírt információkat arról, hogy az adott gázüzemű berendezés megfelel az e rendeletben és az egyéb vonatkozó uniós harmonizációs szabályozásban foglalt követelményeknek. berendezés és részegységek gyártója EUmegfelelőségi nyilatkozatot állítson ki, melybe belefoglalja az e rendeletben előírt információkat arról, hogy az adott gázüzemű berendezés megfelel az e rendeletben és az egyéb vonatkozó uniós harmonizációs szabályozásban foglalt követelményeknek preambulumbekezdés (44) A piacfelügyeleti célú információhozzáférés hatékonysága érdekében egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatba célszerű belefoglalni az adott gázüzemű berendezésre irányadó valamennyi uniós jogi aktus azonosításához szükséges információkat. (44) A piacfelügyeleti célú információhozzáférés hatékonysága érdekében egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatba célszerű belefoglalni az adott gázüzemű berendezésre és részegységekre irányadó valamennyi uniós jogi aktus azonosításához szükséges információkat preambulumbekezdés (45) Célszerű, hogy a részegység gyártója részegység-megfelelőségi tanúsítványt állítson ki, melybe belefoglalja az e rendeletben előírt információkat arról, hogy az adott részegység megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek. Ha a részegységre más uniós harmonizációs törölve PE v /18 AM\ doc

7 szabályozás is vonatkozik, a részegység gyártójának adott esetben EUmegfelelőségi nyilatkozatot is indokolt kiállítania a vonatkozó szabályozásnak megfelelően preambulumbekezdés (47) A részegységek nem gázüzemű berendezések, hanem berendezésekbe való beépítés céljából szakemberek rendelkezésére bocsátott átmeneti termékek. Mivel egy részegység tervezésének megfelelősége hozzájárul a kész berendezés helyes és biztonságos működéséhez, és mivel a berendezés okozta, gázzal összefüggő kockázatok csak a részegység beépítése után mérhetők fel, a rendelet is úgy rendelkezik, ahogy a hatályos rendelkezés, nevezetesen hogy a részegységek nem viselnek CE-jelölést. (47) A részegységek nem gázüzemű berendezések, hanem a berendezések gyártói részére készült és a berendezésekbe való beépítésre tervezett átmeneti termékek. Mindazonáltal a részegységeknek külön-külön is eleget kell tenniük az alapvető követelményeknek ahhoz, hogy megfelelően betöltsék a funkciójukat, amikor egy berendezésbe beépítésre kerülnek, vagy amikor berendezéssé szerelik össze őket. Az egyszerűsítés, továbbá a gyártók által a kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben felmerülő, nehezen értelmezhető helyzetek és félreértések elkerülése érdekében indokolt, hogy a részegységeket is el kelljen látni a CEjelöléssel. Ha a részegység mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a CE-jelölés feltüntetése alól kivételt lehet tenni cikk 1 bekezdés 32 a pont (új) AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 32a. a gázminőség szokásos változása : a gázminőség olyan szokásos változása, amely mellett a berendezést a névleges teljesítményszinten történő működésre tervezték, biztosítva a többi vonatkozó uniós jogi aktusnak való megfelelést. Külön fogalommeghatározás, amely tartalmazza a szükséges részleteket a gázminőségre vonatkozóan, amely mellett a berendezés biztonságosan, hatékonyan és környezetbarát módon működtethető cikk 1 bekezdés 32 b pont (új) 32b. a hálózati nyomás szokásos ingadozása : a hálózati nyomás olyan szokásos ingadozása az élettartam alatt, amely mellett a berendezés a névleges teljesítményszinten működik, biztosítva a többi vonatkozó uniós jogi aktusnak való megfelelést. Külön fogalommeghatározás, amely tartalmazza a szükséges részleteket a gázminőségre vonatkozóan, amely mellett a berendezés biztonságosan, hatékonyan és környezetbarát módon működtethető. PE v /18 AM\ doc

9 213 2 cikk 1 bekezdés 32 c pont (új) 32c. a gázminőség szokásos ingadozása : a gázminőség olyan szokásos ingadozása az élettartam alatt, amely mellett a berendezést a névleges teljesítményszinten történő működésre tervezték, biztosítva a többi vonatkozó uniós jogi aktusnak való megfelelést. Külön fogalommeghatározás, amely tartalmazza a szükséges részleteket a gázminőségre vonatkozóan, amely mellett a berendezés biztonságosan, hatékonyan és környezetbarát módon működtethető cikk 2 bekezdés 3 albekezdés Ha az első albekezdés szerinti eljárás során a részegységről bebizonyosodik, hogy az megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó részegységmegfelelőségi tanúsítványt állít ki. Ha az első albekezdés szerinti eljárás során a részegységről bebizonyosodik, hogy az megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatot állít ki (a CE-jelölés feltüntetése nélkül). A részegység-megfelelőségi tanúsítvány szükségtelen terheket idéz elő. Elegendő az egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat, ahogy azt más vonatkozó jogszabályok előírják. AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 215 Eva Paunova, 7 cikk 4 bekezdés 2 albekezdés A gyártó, amennyiben a berendezés, illetve a részegység jelentette kockázatokra való tekintettel indokoltnak tartja, a fogyasztók és az egyéb végfelhasználók egészsége és biztonsága érdekében mintavételes vizsgálatnak veti alá a már forgalmazott berendezést, kivizsgálja a nem megfelelő berendezésekkel, illetve részegységekkel kapcsolatos panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezet e panaszokról, valamint a szóban forgó berendezések visszahívásairól, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről. A gyártó, amennyiben a berendezés, illetve a részegység jelentette kockázatokra való tekintettel indokoltnak tartja, a fogyasztók és az egyéb végfelhasználók egészsége és biztonsága érdekében az illetékes hatóságok kellően indokolt kérésére mintavételes vizsgálatnak veti alá a már forgalmazott berendezést, kivizsgálja a nem megfelelő berendezésekkel, illetve részegységekkel kapcsolatos panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezet e panaszokról, valamint a szóban forgó berendezések visszahívásairól, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről. 216 Daniel Dalton 7 cikk 7 bekezdés 2 albekezdés A gyártók gondoskodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően olyan részegységmegfelelőségi tanúsítvány legyen mellékelve, amely tartalmazza egyebek mellett a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően mellékelve legyenek a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasítások, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen érthető az érintett tagállam által meghatározott nyelven. Amennyiben a PE v /18 AM\ doc

11 érthető nyelven. Az utasításoknak egyértelműeknek, érthetőknek és világosaknak kell lenniük. gyártó egyetlen felhasználónak nagy számban szállít részegységeket, megengedett, hogy az érintett sorozathoz vagy szállítmányhoz az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően a beépítési, illetve összeszerelésre, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasítások egyetlen példányát mellékelje. 217 Daniel Dalton 9 cikk 2 bekezdés 2 albekezdés Részegység forgalomba hozatala előtt az importőrök megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó a 14. cikk szerinti vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást elvégezte. Ezenkívül megbizonyosodnak arról is, hogy a gyártó előzőleg elkészítette a műszaki dokumentációt, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően olyan részegységmegfelelőségi tanúsítvány van mellékelve, amely tartalmazza egyebek mellett a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, és hogy a gyártó teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti követelményeket. Részegység forgalomba hozatala előtt az importőrök megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó a 14. cikkben említett vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást elvégezte. Ezenkívül megbizonyosodnak arról is, hogy a gyártó előzőleg elkészítette a műszaki dokumentációt, hogy a részegységen fel van tüntetve a CE-jelölés, és hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően mellékelve vannak a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasítások, és hogy a gyártó teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti követelményeket cikk 2 bekezdés 2 a albekezdés (új) AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 Az importőrök a 18. cikk alapján biztosítják, hogy a CE-jelölés a csomagoláson és a részegységre vonatkozó utasításokban legyen feltüntetve, amennyiben nem lehetséges vagy nem indokolt, hogy a CE-jelölés a részegységre kerüljön. (Lásd a 18. cikk módosításait.) 219 Daniel Dalton 9 cikk 4 bekezdés 2 albekezdés Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően olyan részegységmegfelelőségi tanúsítvány legyen mellékelve, amely tartalmazza egyebek mellett a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen érthető az érintett tagállam által meghatározott nyelven. Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasítások legyenek mellékelve, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen érthető az érintett tagállam által meghatározott nyelven. 220 Eva Paunova, 9 cikk 6 bekezdés PE v /18 AM\ doc

13 (6) Az importőr, amennyiben a berendezés, illetve részegység jelentette kockázatokra való tekintettel indokoltnak tartja, a fogyasztók és az egyéb végfelhasználók egészsége és biztonsága érdekében mintavételes vizsgálatnak veti alá a már forgalmazott berendezéseket, illetve részegységeket, kivizsgálja a nem megfelelő berendezésekkel, illetve részegységekkel kapcsolatos panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezet e panaszokról, valamint a szóban forgó berendezések visszahívásairól, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről. (A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 221 Daniel Dalton 10 cikk 2 bekezdés 2 albekezdés A részegység forgalmazását megelőzően a forgalmazók megbizonyosodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően olyan részegységmegfelelőségi tanúsítvány van mellékelve, amely tartalmazza egyebek mellett a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen érthető nyelven, és hogy az importőr teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeket. A részegység forgalmazását megelőzően a forgalmazók megbizonyosodnak arról, hogy a részegységhez az I. melléklet 1.7. pontjának megfelelően mellékelve vannak a beépítési, illetve összeszerelési, továbbá a beállítási, üzemeltetési és karbantartási utasítások, mégpedig a berendezésgyártók számára könnyen érthető nyelven, és hogy az importőr teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeket. AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 cikk 2 bekezdés 2 a albekezdés (új) A forgalmazók a 18. cikk alapján megbizonyosodnak arról, hogy a CEjelölés a csomagoláson vagy a részegységre vonatkozó utasításokban legyen feltüntetve, amennyiben nem lehetséges vagy nem indokolt, hogy a CEjelölés a részegységre kerüljön. (Lásd a 18. cikk módosításait.) cikk 1 bekezdés (1) A CE-jelölést és a IV. mellékletben említett feliratokat jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a berendezésen vagy annak adattábláján. (1) A CE-jelölést és a IV. mellékletben említett feliratokat jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a berendezésen vagy annak adattábláján. Amennyiben a berendezés jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a CE-jelölést a csomagoláson és a berendezésre vonatkozó utasításokban kell feltüntetni. A szöveg az NLF-hez (a 768/2008/EK határozathoz) mellékelt referenciarendelkezések PE v /18 AM\ doc

15 R12. cikkének (1) bekezdéséből származik. A szöveget a rendeletnek az NLF-fel való összehangolás céljából kell beépíteni cikk 2 bekezdés (2) A IV. melléklet 2. pontjában említett feliratokat amennyiben relevánsak jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a részegységen vagy annak adattábláján. (2) A IV. melléklet 2. pontjában említett feliratokat amennyiben relevánsak jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a részegységen vagy annak adattábláján. Amennyiben a részegység jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a CE-jelölést a csomagoláson és a részegységre vonatkozó utasításokban kell feltüntetni. A szöveg az NLF-hez (a 768/2008/EK határozathoz) mellékelt referenciarendelkezések R12. cikkének (1) bekezdéséből származik. A szöveget a rendeletnek az NLF-fel való összehangolás céljából kell beépíteni cikk 3 bekezdés (3) A CE-jelölést, illetve a IV. mellékletben említett feliratokat a berendezés, illetve a részegység forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni. (3) A CE-jelölést, illetve a IV. mellékletben említett feliratokat a berendezés, illetve a részegység forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni. Amennyiben a berendezés vagy a részegység jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a CE-jelölést a AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 csomagoláson és a berendezésre vagy részegységre vonatkozó utasításokban kell feltüntetni. A szöveg az NLF-hez (a 768/2008/EK határozathoz) mellékelt referenciarendelkezések R12. cikkének (1) bekezdéséből származik. A szöveget a rendeletnek az NLF-fel való összehangolás céljából kell beépíteni. 226 I melléklet 1 rész pont 2 bekezdés Az üzembe helyezésre vonatkozó utasításoknak a berendezés és a beépítési környezet közötti kapcsolódási pontokra vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos információkat is tartalmaznia kell annak érdekében, hogy az helyesen csatlakoztatható legyen a gázellátó hálózathoz, a segédenergia-ellátáshoz, az égési levegő ellátáshoz és a füstgázelvezető rendszerhez. Az üzembe helyezésre vonatkozó utasításoknak a berendezés és a beépítési környezet közötti kapcsolódási pontokra vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos információkat is tartalmaznia kell annak érdekében, hogy az helyesen csatlakoztatható legyen a gázellátó hálózathoz, a segédenergia-ellátáshoz, az égési levegő ellátáshoz, a füstgázelvezető rendszerhez és a kondenzvíz-elvezető rendszerhez. A vízelvezető rendszerhez való csatlakoztatás a kondenzációs kazánok esetében műszaki szempontból alapvető tényező, és annak mint a berendezés biztonságos működéséhez szükséges információnak szerepelnie kell az I. mellékletben. 227 PE v /18 AM\ doc

17 I melléklet 1 rész pont 2 bekezdés A berendezés gyártójának a berendezésre vonatkozó utasításokban adott esetben meg kell adnia minden, a kész berendezés részét képező részegységek beállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információt. A berendezés gyártójának a berendezésre vonatkozó utasításokban adott esetben meg kell adnia minden, a kész berendezés részét képező részegységek beállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információt. Az ilyen utasítások felhívhatják a figyelmet arra, hogy a karbantartást ajánlatos szakembernek elvégeznie. 228 I melléklet 3 rész 3.4 pont pont A berendezéseket úgy kell megtervezni és legyártani, hogy a rendeltetésszerű használat során ne okozhassák az egészségre káros anyagok koncentrálódását, veszélyeztetve ezzel az emberek és a háziállatok egészségét. (A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 229 III melléklet 1 rész 1.6 pont 3 bekezdés A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállításától számítva legfeljebb tízéves Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 időszakra terjedhet ki. Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezetnek el kell utasítania az EUtípusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatnia kell erről a kérelmezőt. a bejelentett szervezetnek el kell utasítania az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatnia kell erről a kérelmezőt. A típusalkalmassági tanúsítási modell célja annak ellenőrzése, hogy az alapvető követelmények teljesülnek. Mivel maga a megfelelőségértékelési eljárás nem változik, felesleges bevezetni a tanúsítványokra vonatkozó lejárati időt. A tanúsítási eljárás mellett a termékek rendszeres termékellenőrzésen mennek keresztül, először a forgalomba hozatalkor és azt követően minden évben. Ezen nem változtat a rendelet. PE v /18 AM\ doc

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a gázüzemű berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kötélpálya-létesítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 11.10.2013 2013/0221(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

Részletesebben

A8-0063/ Jelentés Antonio López-Istúriz White Kötélpálya-létesítmény

A8-0063/ Jelentés Antonio López-Istúriz White Kötélpálya-létesítmény 13.1.2016 A8-0063/ 001-147 MÓDOSÍTÁSOK 001-147 előterjesztette: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Antonio López-Istúriz White Kötélpálya-létesítmény A8-0063/2015 Rendeleti javaslat (COM(2014)0187

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0108(COD) Jelentéstervezet Vicky Ford (PE v01-00) Egyéni védőeszközök

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0108(COD) Jelentéstervezet Vicky Ford (PE v01-00) Egyéni védőeszközök EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2014/0108(COD) 3.3.2015 MÓDOSÍTÁS: 147-238 Jelentéstervezet Vicky Ford (PE546.721v01-00) Egyéni védőeszközök (COM(2014)0186 C8-0110/2014

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/0096(COD) 6.2.2015 MÓDOSÍTÁS: 6-14 Jelentéstervezet Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Az emberi fogyasztásra

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.1.2015 2014/0108(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

A8-0148/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg

A8-0148/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg 13.1.2016 A8-0148/ 001-157 MÓDOSÍTÁSOK 001-157 előterjesztette: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Vicky Ford Egyéni védőeszközök A8-0148/2015 Rendeleti javaslat (COM(2014)0186 C7-0110/2014

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 26.4.2013 2012/0283(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés

A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató 1 Brüsszel, 2010.2.1. - A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés 1. BEVEZETÉS E dokumentum

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2011/0353(COD) 7.5.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2011/0358(COD) 7.5.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00887-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., adószám: 22367488-2-44)

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2011/0350(COD) 7.5.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2011/0352(COD) 7.5.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2016.3.31. L 81/99 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/426 RENDELETE (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00490-0008/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A VISLI KAPOS KFT. (székhely: 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. IV/17.) által forgalmazott Hello Kitty gyermek napszemüveg

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a gázüzemű berendezésekről

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a gázüzemű berendezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.12. COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gázüzemű berendezésekről {SWD(2014) 150 final}

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2014.5.28. L 159/41 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. február 21.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00685-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Tatai Harangláb Kft. (székhely: 2890 Tata, Május 1. u. 21/c., adószám: 11873147-2-11)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.

MÓDOSÍTÁS: 1-3. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0034(COD) Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576. Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0034(COD) 2.3.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-3 Jelentéstervezet Markus Ferber (PE576.963v01-00) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet,

Részletesebben

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL GOSZ 2010. DECEMBER 14. Dikán András FVM MGI A testi épség, egészség megőrzéséért, a munkakörülmények javításáért! ÁLTALÁNOS TERMÉKBIZTONSÁG Csak biztonságos áru

Részletesebben

Tartalom. Kiadva: szeptember 15.

Tartalom. Kiadva: szeptember 15. TÁJÉKOZTATÓ az ÉMI Nonprofit Kft. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE keretében végzett tanúsítási és vizsgálati tevékenységéről Tartalom AZ ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 1. A

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2016.3.31. L 81/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

/2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

/2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről /2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T Iktatószám: Tárgy: SOO/001/00865-0013/2014 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T A BALATONVIDÉK KFT. (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi. u. 15. 2/27.) által forgalmazott

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

/2016. (.. ) NMHH rendelet a rádióberendezésekről

/2016. (.. ) NMHH rendelet a rádióberendezésekről /2016. (.. ) NMHH rendelet a rádióberendezésekről Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. február 1. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EURÓPAI UNIÓBÓL VALÓ KILÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN IPARI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 23.2.2015 2014/0108(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.4.2015 2014/0176(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/251 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA 2017

MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA 2017 MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA 2017 Változások az egyéni védőeszközök megfelelőségének értékelése és forgalomba hozatala területén Előadó: Szalay László 2017. április 5. MSZ EN ISO 11612:2016 (EN ISO 11612:2015)

Részletesebben

Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei

Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei dr. Matits Kornél CE2020 Konferencia 2019. szeptember 18. Ügyvédi Iroda Az EU Parlament és a Tanács 2017/745 rendelete

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el,

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00934-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A FRANCO-TRADE Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi út 15-17. - a továbbiakban: társaság,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 27., kedd Tartalomjegyzék 293/2016. (IX. 27.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

UDI rendszer A gyártók és forgalmazók feladatai. dr. Rádai Tamás igazgató (ETOSZ), EU-szakjogász FESZ workshop május 17.

UDI rendszer A gyártók és forgalmazók feladatai. dr. Rádai Tamás igazgató (ETOSZ), EU-szakjogász FESZ workshop május 17. UDI rendszer A gyártók és forgalmazók feladatai dr. Rádai Tamás igazgató (ETOSZ), EU-szakjogász FESZ workshop 2018. május 17. Új EU rendeletek az orvostechnikában Az MDR és az IVDR 2017. május 5-én jelentek

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2014. február 26. (OR. en) 2011/0352 (COD) LEX 1453 PE-CONS 50/1/13 REV 1 ENT 186 MI 544 CONSOM 124 COMPET 465 CODEC 1473 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Hatály: 2016.XII.14. Magyar joganyagok - 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet - a nyomástartó berendezések és csővezeték: töltet szállítására szolgál

Hatály: 2016.XII.14. Magyar joganyagok - 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet - a nyomástartó berendezések és csővezeték: töltet szállítására szolgál Hatály: 2016.XII.14. Magyar joganyagok - 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet - a nyomástartó berendezések és 1. 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és ági követelményeiről és megfelelőség

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2016. január 28. (OR. en) 2014/0108 (COD) PE-CONS 58/15 ENT 209 CONSOM 163 SOC 575 MI 621 ECO 121 IND 150 CODEC 1317 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása Falazóelemek Törökné Horváth Éva tudományos osztályvezető ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA/001/00495-0005/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 146. szám 70019 V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzetgazdasági miniszter 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelete a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra

Részletesebben

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: BA/001/00021-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Pfeifer Józsefet (lakcím:7090 Tamási, Jókai u. 6.) arra kötelezem hogy rendelkezzen valamennyi, általa

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2010.10.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 282 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS A TANÁCS 15/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/309 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/30/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/30/EU IRÁNYELVE 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/79 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/30/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/31/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/31/EU IRÁNYELVE 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/107 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/31/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

Egyéni védőeszközök beszerzése, gyártása és forgalmazása az új európai rendeletnek megfelelően

Egyéni védőeszközök beszerzése, gyártása és forgalmazása az új európai rendeletnek megfelelően Egyéni védőeszközök beszerzése, gyártása és forgalmazása az új európai rendeletnek megfelelően A 2016/425/EU rendelet hatása az ipari felhasználókra, a gyártókra és a forgalmazókra Az érték, ami összeköt

Részletesebben

5939/14 ltv/hk/agh 1 DPG

5939/14 ltv/hk/agh 1 DPG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 10. (13.02) (OR. en) 5939/14 Intézményközi referenciaszám: 2011/0353 COD CODEC 259 ENT 32 MI 106 CONSOM 34 COMPET 69 PE 62 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: a Főtitkárság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a gázüzemű berendezésekről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 150 final} {SWD(2014) 151 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a gázüzemű berendezésekről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 150 final} {SWD(2014) 151 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.12. COM(2014) 258 final 2014/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gázüzemű berendezésekről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 150 final}

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

AUSTROTHERM AT-H80 40 mm 6 m /cs homlokzati hőszigetelő. termék forgalmazását az alábbi feltételhez kötöm:

AUSTROTHERM AT-H80 40 mm 6 m /cs homlokzati hőszigetelő. termék forgalmazását az alábbi feltételhez kötöm: Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00649-0007/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében eljárva a Tóth és Társa

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.28. C(2018) 3120 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.5.28.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00492-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A PASSION TEX-ART Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34. 3. em. 305., adószáma: 24334226-2-42) által forgalmazott

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/32/EU IRÁNYELVE 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/149 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/32/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/29/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/29/EU IRÁNYELVE 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/45 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/29/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok

Részletesebben

***II AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 29.11.2010 A7-0343/2010 ***II AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 8.12.2014 2013/0402(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére a nem nyilvános

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1392 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.3.8.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a biztonságirányítási

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Javaslat az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Javaslat az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2014/0108(COD) 4.3.2015 MÓDOSÍTÁS: 136-252 Véleménytervezet Laura Agea (PE544.202v02-00) Javaslat az egyéni védőeszközökről szóló európai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00242-0003/2014 Határozat HATÁROZAT A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. A bírságot

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.24. COM(2010) 506 végleges 2010/0259 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről Új EU orvostechnikai eszköz szabályozás Kiről szólnak az új rendeletek? A Nagymamámról, mint felhasználóról A rendeletek célja A betegek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 3. (OR. en) 10753/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0098 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 3. (OR. en) 10753/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0098 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. szeptember 3. (OR. en) 10753/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0098 (COD) MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 530 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK L 218/82 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÁROZATA (2008. július 9.)

Részletesebben

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére Iktatószám: Tárgy: SO/001/00791-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: 24204112-2-14) terhére

Részletesebben

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) rendelkezik. A CPD

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...)

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 8.11.2012 2011/0440(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-9 Véleménytervezet (PE...) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a demográfiára vonatkozó európai statisztikákról

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.3.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 96/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/28/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00640-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: 11479042-2-11)

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 20.11.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Dietmar Bieber, német állampolgár által benyújtott 0978/2005. számú petíció a gázüzemű berendezésekre vonatkozó

Részletesebben