AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV"

Átírás

1 AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

2 2006. június 30. Tartalomjegyzék ASP KÉSZENLÉTI TERV MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 4 1. FEJEZET JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 5 2. FEJEZET PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 7 3. FEJEZET IRÁNYÍTÁSI LÁNCOLAT 8 4. FEJEZET ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT FEJEZET TERÜLETI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZMÉNYEK FEJEZET SZAKÉRTŐI CSOPORT FEJEZET HUMÁN ERŐFORRÁS FEJEZET ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK FEJEZET Az ASP JÁRVÁNY LEKÜZDÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK FEJEZET NEMZETI ASP LABORATÓRIUMOK FEJEZET KÉPZÉS FEJEZET A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA FEJEZET AZ ASP LEÍRÁSA FEJEZET Adatbázis FEJEZET Szankciók 25 MELLÉKLETEK 27 I. MELLÉKLET 28 AZ ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT 28 II. MELLÉKLET 29 HELYI JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT 29 III. MELLÉKLET 33 SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A JÁRVÁNYOS ÁLLATBETEGSÉGEK LEKÜZDÉSÉRE Bevezetés Az intézkedések jogszabályi alapja Előzetes cselekvés A betegség bejelentése A nyomozás megszervezése Az Állat-egészségügyi vizsgálat A forgalmi korlátozás (helyi zárlat) bevezetése A kezdeti járványügyi nyomozás A forgalom korlátozásának kiterjesztése A klinikai vizsgálat A kórbonctani vizsgálat Diagnosztikai leölés Mintavétel A lépminták vétele A mandulaminták vétele A mintaküldés A Helyi Járványvédelmi Központnak történő jelentéstétel A laboratóriumi eredmények megszületéséig teendő intézkedések Negatív diagnózis Az ASP jelenlétének megerősítése Bejelentési kötelezettség Helyi Járványvédelmi Központ létesítése A fertőzött telepen lévő sertések értékbecslése A fertőzött telepen lévő sertések leölése 40 2

3 2006. június Az elülső üres vénából, történő mintavétel, illetve az elülső üres vénába adott injekció Az állati hullák ártalmatlanná tétele Az anyagok ártalmatlanná tétele További járványügyi nyomozás Tisztítás, fertőtlenítés, rovarirtás Általános elvek Fertőzött gazdaságok takarításának és fertőtlenítésének speciális kérdései A fertőzött alom, trágya és hígtrágya fertőtlenítése Irányelvek a vektorok felkutatására Megelőző leölés A korlátozások külön termelési egységekre vonatkozó enyhítése A járvánnyal kapcsolatos további jelentések Községzárlat és védőkörzet létesítése Általános tudnivalók A községi zárlatban foganatosítandó intézkedések A korlátozó intézkedések érvényben tartásának időtartama (községi zárlatban) Korlátozó intézkedések a védőkörzetben A korlátozó intézkedések érvényben tartásának időtartama a védőkörzetben A községi zárlatból és védőkörzetből származó sertések húsa A rendelkezések enyhítése és kivételek A korlátozó intézkedések kiterjesztése További felügyelet A fertőzött telep újratelepítése Az újratelepítés ideje Az újratelepítés módja ASP a vágóhídon A betegség gyanúja Az ASP sertéspestis megállapítása ASP az állatvásárban A betegség gyanúja ASP megállapítása ASP szállított sertésekben A betegség gyanúja Az ASP megállapítása ASP vaddisznóban (vadon élő sertésben) A betegség gyanúja Az ASP vaddisznóban való megállapítása A mentesítési terv Végrehajtás 56 IV. MELLÉKLET 57 DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMOK 57 V. MELLÉKLET 59 SZEMÉLYI FORRÁSOK 59 VI. MELLÉKLET 61 A MINIMÁLIS MINTASZÁM MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZŐ GYAKORISÁGI, ILLETVE SZEROPREVALENCIA SZINTEK ESETÉN, A LÁZ, ILLETVE A SZEROPOZITIVITÁS 95 %-OS BIZTONSÁGGAL TÖRTÉNŐ KIMUTATÁSÁHOZ 62 3

4 2006. június 30. AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV A készenléti terv az afrikai sertéspestis (továbbiakban ASP) leküzdésére szolgáló a 98/2003 (VIII.22.) FVM rendelet alapján készült dokumentum. A terv elkészítésénél figyelembe vettük a Tanács 2002/60 EC irányelvét, valamint a Bizottság 2003/422/EK határozatát. 4

5 2006. június fejezet JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 1.1 Az ASP megelőzésére és leküzdésére vonatkozó felhatalmazást a következő jogszabályok tartalmazzák: a évi CLXXVI. törvény (továbbiakban: törvény) az állategészségügyről; 98/2003. (VIII.27.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni védekezésről. A törvény a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének keretét szolgáltatja, míg a rendelet az ASP leküzdésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 1.2 A jogszabályi felhatalmazás magában foglalja többek között: az ASP gyanújának bejelentési kötelezettségét Az állat tulajdonosa, tartója, gondozója, valamint bárki, aki a betegséget vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles erről értesíteni a jogosult állatorvost. Bejelentést lehet tenni közvetlenül a kerületi állategészségügyi hivatalnak vagy a megyei állategészségügyi állomásnak (továbbiakban: állomás). A jogosult állatorvos, - ha a betegség gyanúját nem tudja egyértelműen kizárni a gyanút jelenti a kerületi főállatorvosnak. A kerületi főállatorvos amennyiben a gyanút kizárni nem tudja, jelenti az állomásnak. Az állomás igazgatója a gyanúról haladéktalanul jelentést tesz az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálynak (továbbiakban: főosztály) megfigyelési zárlat elrendelését Amennyiben a kerületi főállatorvos a betegség gyanúját nem tudja kizárni a telepre (udvarra) megfigyelési zárlatot rendel el. A fertőzöttség megerősítésére vagy annak kizárására mintát vesz (teljes hulla vagy diagnosztikai célból leölt állat vagy annak meghatározott szervei), s ezt futár útján az Országos Állategészségügyi Intézetbe küldi helyi zárlat elrendelését Az ASP gyanújának laboratóriumi megerősítését követően a kerületi főállatorvos a telepre (udvarra) helyi zárlatot rendel el fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok leölését Az ASP fertőzöttség megállapítását követően a kerületi főállatorvos elrendeli a telep valamennyi fogékony állatának leölését. A leölést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. 5

6 2006. június a leölt fertőzött és fertőzöttségre gyanús állati testek és fertőzöttség közvetítésére alkalmas anyagok ártalmatlanítását Az elhullott vagy leölt állatok tetemeit és a lappangási időn belül levágott állatok fellelhető termékeit, a fertőzöttségre gyanús takarmányt az állomás által kijelölt állati eredetű hulladék-feldolgozó üzembe kell szállítani ártalmatlanítás céljából. Amennyiben ilyen üzem nem áll rendelkezésre az ártalmatlanítás a környezetvédelmi jogszabályi rendelkezések betartása mellett elásás vagy elégetés útján is végrehajtható. Az ártalmatlanítás bármilyen módszerrel történik és hatósági állatorvosi felügyelet mellett kell végezni a fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok és megsemmisített fertőzöttséget közvetítő anyagok eszközök és tárgyak állami kártalanítását A leölt fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok és megsemmisített fertőzést közvetítő anyagok eszközök és tárgyak tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg. Utólagos kártalanítás illeti meg a betegség felszámolásában részvételre kötelezett gazdálkodó szervezetet a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig. A kártalanítás összege az állat, anyag, eszköz vagy tárgy forgalmi értéke. Az utólagos kártalanítás mértéke az igénybevételhez illetve a közreműködéssel okozott kárhoz igazodik. Az állami kártalanításhoz és az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná tételéhez szükséges pénzügyi fedezetet évente a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben külön alcímként kell tervezni és biztosítani. Nem jár kártalanítás: a.) az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért valamint a tartásukkal kapcsolatos anyagokért, eszközökért és tárgyakért, b.) ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó nem jelentette, illetve az előírt kötelezettségeket megszegte, c.) ha tulajdonátruházással szerzett állat betegségéről fertőzöttségéről a tulajdonosnak az állat megszerzésekor tudomása volt, d.) ha a járványügyi intézkedésre az állattartó egyéb felróható magatartása miatt került sor, e.) a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zárt körülmények között (vadasparkban, vadaskertben) tartott vagy tenyésztett vadon élő haszonállatokat és védett állatokat, f.) trágyáért, alomért, g.) az állategészségügyi jogszabályok megsértésével tartott állatért, illetve szállított, forgalmazott állatért és termékért. A kártalanítási összeget a kerületi főállatorvos határozatban állapítja meg A kártalanítási összeget a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül ki kell fizetni takarítást, fertőtlenítést és rovarirtást E tevékenységeket a 98/2003 (VIII.22.) FVM rendelet 12. alapján a rendelet 2.számú mellékletében meghatározott módon kell végezni. A tevékenységekről ütemtervet kell készíteni, s azt a kerületi főállatorvossal jóvá kell hagyatni. A munkákat hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni korlátozó intézkedéseket Községi zárlat: a kerületi főállatorvos községi zárlatot rendel el, amely nem lehet kisebb, mint a fertőzött hely 3 km-es sugarú körzete. 6

7 2006. június 30. Védőkörzet: a megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás védőkörzetet rendel el, mely nem lehet kisebb, mint a fertőzött hely 10 km-es sugarú körzete. A zárlati intézkedésekről a kerületi főállatorvos és az állomás az érintett önkormányzatokat, állattartókat, a sertéstenyésztéssel, tartással kapcsolatban lévő vállalkozókat a helyben kialakult módon (hangos híradó, dobolás, média, stb.) értesíti. A sertések és sertések termékeinek közúti forgalomban történő ellenőrzésére a rendőrhatóság segítéségét kell kérni védőoltást Az ASP ellen védőoltást alkalmazni tilos rendkívüli járványhelyzet Állategészségügyi hatáskörében a miniszter a törvény 30. (1) bekezdés g pontja alapján a helyzet függvényében rendkívüli járványhelyzetet hirdethet ki Járványveszély esetén az állomás elrendeli a magánállatorvosok közcélú igénybevételét Rendkívüli járványhelyzet esetén a Magyar Rendőrség közreműködik a veszély elhárításában. 2. fejezet PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 2.1 Az ASP kitörésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket az állam megtéríti. A kormány a költségek fedezetét az éves költségvetésben biztosítja. A kiadások főbb területei: - Normális működésen kívüli bérköltség és dologi költség; - Vásárolt berendezések és fogyóeszközök költségei; - A leölés, az ártalmatlanítás, fertőtlenítés költségei; - Kártalanítási költségek; - Fegyveres erők és rendvédelmi szervek költségei; - Közcélú munkavégzés költségei; - Igénybevett földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag költsége; - Gazdálkodó szervezet közreműködésre kötelezésének költségei. 7

8 2006. június fejezet IRÁNYÍTÁSI LÁNCOLAT 3. Az ASP megelőzését és leküzdését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter az Országos Főállatorvos (OFA) útján irányítja. 3.1.Az országos főállatorvos járványmentes időszakban az ASP megelőzésére irányuló tevékenységét az állategészségügyi szolgálat intézményrendszerén keresztül végzi. 3.2.Járványkitörést követően a betegség felszámolását az országos főállatorvos Országos Járványvédelmi Központ útján irányítja. 3.3.A helyi (megyei) járványvédelmi feladatokat járványmentes időszakban a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások látják el. 3.4.A betegség kitörését követően a betegség felszámolását a helyi járványvédelmi központ irányítja. 3.5.A betegség diagnosztizálása az Országos Állategészségügyi Intézet feladata. 8

9 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI- ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÁOGYTI OÉVI KERÜLETI FŐÁLLATORVOS ÉLELMISZERHIGIÉNIAIKIRE NDELTSÉG HATÁRÁLLOMÁSI KIRENDELTSÉG Jogosult állatorvosok HATÓSÁGI ÁLLATORVOS MAGÁNÁLLATORVOSOK

10 UTASÍTÁSI ÉS INFORMÁCIÓS LÁNCOLAT Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszter ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT SZAKÉRTŐ I CSOPORT OÁI ÁOGYTI OÉVI Helyi Járványvédelmi Központ UTASÍTÁS: INFORMÁCIÓ: 10

11 4. fejezet ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT (OJK) 4.1 Az országos főállatorvos a betegség leküzdését az Országos Járványvédelmi Központ létrehozásával és működtetésével biztosítja. 4.2 Az Országos Járványvédelmi Központ feladata: Irányítja a helyi járványvédelmi központok munkáját. Kapcsolatot tart a nemzeti referencia laboratórium szerepét betöltő Országos Állategészségügyi Intézettel (OÁI) és az Állatgyógyászati Oltóanyag- Gyógyszer és Takarmány-ellenőrző Intézettel (ÁOGYTI). Gondoskodik a készenléti tervben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetről. A járványkitörést követően irányítja a járványvédelmi stratégiát. A helyi járványvédelmi központok részére kérésükre kirendelés útján szakembereket biztosít. Intézkedik a mentes területek járványvédelmének fokozására. Munkaidőn kívüli időszakra és munkaszüneti napokra ügyeletet szervez. Nyilvántartja a községi zárlatokat és védőkörzeteket. Intézkedik a fogékony állatok mozgásának szállításának fokozott ellenőrzéséről, szükség esetén korlátozásáról, előterjesztést tehet harmadik országokból fogékony állatok behozatalának tilalmára, illetve állati termékek behozatalának korlátozására, illetve tilalmára. Folyamatosan tájékoztatja az országos főállatorvost. Jelentést készít az Európai Unió Bizottságának és a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatalnak. Kapcsolatot tart a rendészeti és katasztrófavédelmi szervezetekkel. Tájékoztatja az elektronikus és írott sajtót. Eseménynaplót vezet. 4.3 Országos Járványvédelmi Központ elhelyezése 1143 Budapest, Tábornok u. 2. Telefon: 06/1/ Telefax: Az OJK részére az alábbiakat kell biztosítani: Megfelelő számú helyiséget a személyzet elhelyezésére. A helyiségek számának meghatározásánál figyelembe kell venni a folyamatos működést (pihenőszoba, szociális helyiségek). A távközlési eszközöket beleértve telefonokat (mobil) telefaxokat, fénymásolókat, számítástechnikai eszközöket, számítógép hálózatot az állomásokkal és az Országos Állategészségügyi Intézettel. A települések 1:15.000, a megyék 1: méretarányú térképét. 11

12 A sertésállományokra, a vadsertések számára és területi elhelyezkedésére, vágóhidakra, húsfeldolgozókra, állati eredetű melléktermék feldolgozókra, hűtőházakra vonatkozó adatbázist. Azon szervezetek címjegyzékét, melyeket a járványkitörésekről értesíteni kell. Országos médiák címlistáját. Azon személyek (állatorvosok) címlistáját, akik az OIE A listáján szereplő betegségek leküzdésében gyakorlati tapasztalatot szereztek (feltüntetve nyelvismeretüket és továbbképzésen való részvételüket), akik igénybevehetők a szakértői csoportban vagy a HJK-khoz kirendelhetők. 4.5 Az Országos Járványvédelmi Központ személyi állománya: Vezetője Állatorvosok Technikai segéderő Adminisztrátorok Az OJK vezetőjét és állatorvosait az OFA jelöli ki a minisztérium, az OÁI, az ÁOGYTI állományából. 4.6 Az OJK elhelyezésére, személyi állományára vonatkozó tervezetet járványmentes időszakban kell kialakítani. Meg kell határozni mely helyiségeket veheti igénybe és a felszerelést honnan csoportosítja át. Az OJK vezetőjét és állatorvos tagjait az OFA megbízólevéllel látja el. A felkészültségnek olyannak kell lenni, hogy a járványkitörést követően a 4.2. pontban foglalt feladatait el tudja látni. 5. fejezet TERÜLETI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 5.1. Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás Az Állomás gondoskodik járványmentes időszakban a járványvédelem magas szinten tartásáról Az Állomás elkészíti a megye készenléti tervét Gondoskodik az állattartók képzéséről, az állatorvosok betegséggel kapcsolatos továbbképzéséről Gondoskodik helyi szimulációs gyakorlatok végzéséről Gondoskodik eszközök, anyagok tartalékolásáról Gondoskodik a kerületi főállatorvosok és a hatósági állatorvosok alapvető eszközökkel, anyagokkal való ellátásáról Gondoskodik a kerületi főállatorvosok és a hatósági állatorvosok mintavételi eszközökkel és bonceszközökkel való ellátásáról Megszervezi az állatorvosok kommunikációs rendszerét, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket Gondoskodik megfelelő fertőtlenítő kapacitásról, fertőtlenítő anyagot készletez Munkaidőn kívüli időszakra és munkaszüneti napokra ügyeletet szervez. 12

13 5.2. Helyi Járványvédelmi Központ (HJK) Az ASP megállapítását követően a minisztérium utasítására az Állomás hozza létre A HJK vezetőjét és tagjait az Állomás igazgatója nevezi ki, névsorukat a megyei készenléti tervnek tartalmaznia kell. A HJK vezetőjét és tagjait megbízólevéllel kell ellátni. Felkészültségüknek olyannak kell lenni, hogy a járványkitörést követően az pontban foglalt feladatait el tudja látni.a HJK tagjai a HJK megszűntéig más tevékenységgel nem foglalkozhatnak A megyei készenléti tervnek tartalmaznai kell a HJK helységeit, eszközeit, kommunikációs eszközeit, járműveit, fogyóeszközeit A helyi készenléti tervben rögzíteni kell, mely tevékenységet kivel kívánják szerződéses szolgáltatás keretében rendezni A HJK részére biztosítani kell a szállító eszközökkel, földmunka gépekkel rendelkezők listáját A HJK részére biztosítani kell: a fogékony állattartó telepek listáját, kimutatást a vadsertés létszámáról, területi elhelyezkedésben, vadásztársaságok névsorát, vágóhidak, húsüzemek listáját A HJK biztosítani kell a megye 1: léptékű és a települések 1: léptékű térképet A HJK részére biztosítani kell a szükséges nyomtatványokat. 5.3 A HJK feladata A HJK-t az OJK irányítja és ellenőrzi A HJK feladatait az Állomás apparátusával és kirendelt állatorvosokkal hajtja végre A HJK irányítja a járványügyi nyomozást, felügyeli az állatok leölését és ártalmatlanítását, jóváhagyja a takarítási és fertőtlenítési tervet, az elásási helyszíneket egyezteti a környezetvédelmi hatósággal javaslatot tesz a községi zárlat és védőkörzet területére, irányítja a községi zárlat és védőkörzet területén az állományok szűrését, ellenőrzi a zárlati intézkedések betartását, kidolgozza a zártvágás rendszerét, együttműködik a szakértői csoporttal, eseménynaplót vezet, folyamatosan jelent az OJK-nak és az Állomás igazgatójának, kapcsolatot tart a helyi médiával, kapcsolatot tart a megyei rendőrfőkapitánysággal, folyamatos szolgálatot szervez (ügyelet, készenlét) Kérdőív az ASP felderítésére irányuló járványügyi nyomozáshoz 13

14 I. Érintett helyen tartott fogékony állatokra vonatkozó adatok Állattartó neve, címe:. Állatok tartózkodási helye: Sertés koca kan hízó választott malac szopós malac összesen: db II. Aktuális adatok a betegséggel kapcsolatban: Ki jelentette a betegséget, mikor és kinek:. Fogékony állatok ebből beteg:. faja:. fajtája:.. kora:. neme (vemhesség):.. hasznosítás iránya: darabszáma:.. jelölése:. Első klinikai tünetek észlelésének ideje: Észlelt klinikai tünetek kronologikusan: A fertőződés lehetséges legkorábbi ideje (figyelemmel az első klinikai tünetek időpontjára és a leghosszabb lappangási időre): Ellátó állatorvos neve, címe:.. Állattartási napló:.. Gyógyszerfelhasználási napló:.. III. Fertőződés eredete 1. Fertőződés időszakában (figyelemmel a leghosszabb és legrövidebb lappangási időre) érintkezés fogékony állattal: pl.: vásárlás, csere, piac, vásár, ajándékozás, legelő, mérlegelés, meghiúsult szállítás (visszavitel felvásárlóhelyről), vemhesítés, stb.: 2. Fertőzésközvetítő állati termékkel való érintkezés fertőződés időszakában: rendes- vagy kényszervágásból hús, tej, tejtermék, kóstoló, ételmaradék, moslék idegen helyről, vágóhídi melléktermék, mesterséges termékenyítés, stb.: 14

15 3. Kontaktus fertőzésközvetítő takarmánnyal a fertőződés időszakában: takarmány, táp, gabona, szálas, kiegészítők, göngyöleg, stb. 4. Fertőzésközvetítő egyéb tényezőkkel való érintkezés: személyek (rendezvény, búcsú, esküvő, családi összejövetel): termékenyítő állatorvos, fuvareszközök, tárgyak, eszközök, trágya, stb. IV. Fertőzés (betegség) tovaterjedésének lehetőségei 1. Fertőződés feltételezett kezdete óta került-e ki fogékony állat a fertőzött állományból, pl.: vágóhídra, vásárra, piacra, eladás révén, ajándékozás, dajkaságba adás, stb. útján: 2. Fertőződés feltételezett kezdete óta érintkezett-e fogékony állattal a fertőzött udvar állata (meghiúsult vásár, leadás helyéről visszaszállítás esetén, vemhesítés): 3. Fertőződés óta került-e ki fertőzött állományból állati termék: rendes- vagy kényszevágásból, hús, kóstoló: 4. Fertőződés óta került-e ki fertőzésközvetítő tárgy, takarmány, eszköz, gépkocsi, (egyéb fuvareszköz), alom, trágya, mely fogékony állatokkal érintkezett: 5. Fertőződés óta az itt fertőzött állatokkal kontaktusba került személyek (állattartó, vendég, segítő, inszeminátor, állatorvos) fogékony állatokat tartó udvarokban, telepeken járt-e és hol: V. Állathigiéniai körülmények Ólak, istállók alapterülete, magassága: fűtés: világítás:.. szellőztetés:.. padozat: 15

16 etetők, itatók: használt fertőtlenítők: jelenlegi készletük: utolsó fertőtlenítés ideje: az állatokról alkotott összbenyomás:. helyszínrajz (melléklet szerint). VI. Helyszíni intézkedések VII. Közegészségügyi vonatkozás: VIII. Állategészségügyi Intézeti vizsgálat: Az állattartó a feltett kérdéseket megértette, az adott válaszai a valóságnak megfelelnek. Hely: Dátum:.. állattartó.. hatósági állatorvos 5.4. A HJK személyzete: Vezetője: Állatorvos tagjai: Kisegítő személyzet: 16

17 6. fejezet SZAKÉRTŐI CSOPORT 6.1 A minisztérium az ASP megelőzésében és leküzdésében jártas igazgatási és laboratóriumi szakemberekből folyamatosan működő szakértői csoportot hoz létre. A szakértői csoport feladata, hogy folyamatosan rendelkezésre álló szakmai hátteret biztosítson az ASP megelőzésére, szükség esetén leküzdésére. 6.2 Járványkitörés esetén az OFA illetve az OJK értesíti a szakértői csoportot azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyszíni vizsgálat alapján az esettel kapcsolatban készítsen jelentést. 6.3 A szakértői csoport jelentésének ki kell térni a fertőzött telep: - helyére, - sertéslétszámra korcsoportos bontásban, - tenyésztés módszerére, - a telepen található nem fogékony állatok fajára és számára, - elhullott állatok számára, - vektorok esetleges jelenlétére. 6.4 A szakértői csoport a helyszíni vizsgálat alapján vélelmezi: - a fertőzés valószínű eredetét, - a telepen fennálló fertőzöttség feltehető időtartamát, - a fertőzés veszélyének leginkább kitett telepeket, - a betegség tovaterjedésének megakadályozására teendő nyomozást, - állati hullák ártalmatlanításának lehetőségét. 6.5 A szakértői csoport összetétele Vezetője: - OJK által kijelölt állatorvos, - 2 fő igazgatásban dolgozó állatorvos, - OÁI képviselője, - technikai személy. 6.6 A csoport székhelye az OJK székhelye. Rendelkeznie kell számítástechnikai és informatikai eszközökkel, továbbá 250 sertésből történő mintavételhez mintavételi eszközökkel. 6.7 A szakértői csoport tagjai az OJK megbízásából továbbképző értekezleteket és tanfolyamokat tartanak. 17

18 7. fejezet HUMÁN ERŐFORRÁS 7.1 Az Állomások nyilvántartják azokat az állatorvosokat, akik az ASP leküzdésében igénybevehetők. E nyilvántartást az Állomások az OJK-nak elektronikus úton megküldik. 7.2 Járványveszély esetén a magánállatorvos az illetékes állomás igazgató főállatorvosa által közcélú munkavégzésre a törvény 32. j pontja szerinti megállapodás alapján díjfizetés és költségtérítés ellenében igénybevehető. A magánállatorvos a közcélú igénybevételnek köteles eleget tenni, amelynek végrehajtása során közfeladatot lát el, és a hatósági állatorvost megillető védelemben részesül (Törvény 9. (3) bekezdés). 7.3 A minisztérium a szakértői csoport tagjaival előzetesen megállapodást köt, mely alapján a szakértők szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak. 7.4 Segéderőt a HJK a munkaügyi szabályok betartása mellett közvetlenül alkalmaz, vagy munkaerő közvetítéssel foglalkozó szervezettől igényel. 7.5 A kirendelt szakemberek és az alkalmazott segéderő költségeinek elszámolását az FVM Költségvetési Iroda megyei osztálya végzi. 8. fejezet ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 8.1 A hatósági állatorvosokat az állomások ellátják: személyi védőfelszereléssel (gumicsizma, vízhatlan ruha, gumikesztyű) személyi fertőtlenítéshez szükséges anyagokkal és eszközökkel, diagnosztikai eszközökkel, bonceszközökkel, mintavételhez szükséges eszközökkel. 8.2 A 8.1. pontban felsorolt anyagokat és eszközöket az állomás készletezi olyan mennyiségben, hogy az járványkitörés esetén a kirendelt szakemberek hatékony és biztonságos munkavégzését biztosítani tudja. Célszerű ezeket a készleteket elkülönítetten kezelni, hogy szükség esetén a HJK részére könnyen átadható legyen. 8.3 A járványkitörést követően a szükséges fertőtlenítő szereket és eszközöket az állomás a HJK rendelkezésére bocsátja. 8.4 Szükség esetén fertőtlenítő kapacitás az OJK-tól igényelhető. 8.5 Az állatok leöléséhez szükséges eszközöket és berendezéseket az állomás biztosítja, szükség esetén az OJK átcsoportosít. 18

19 9. fejezet AZ ASP JÁRVÁNYV LEKÜZDÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 9.1. Az ASP járvány leküzdésére érvényben lévő utasítások teljes köre megtalálható a III. számú mellékletként csatolt szolgálati szabályzatban. 10. fejezet NEMZETI ASP LABORATÓRIUM 10.1.Nemzeti ASP laboratórium az Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI Budapest, Tábornok u. 2.) kísérleti sertések fertőzése tekintetében az Állatgyógyászati Oltóanyag Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (OÁGYTI) Budapest, Szállás u. 8.) 10.2.Az ASP megállapítása az OÁI és az ÁOGYTI lelete alapján a kerületi főállatorvos feladata Az OÁI ügyeleti és készenléti szolgálata lehetővé teszi a minták folyamatos fogadását és feldolgozását. A vizsgálatokat az OIE Diagnosztikai Módszerek és Oltóanyagok Szabványügyi Kézikönyvében leírt módszerekkel végzik Az OÁI területi intézetei ASP gyanú esetén a vizsgálati anyagot az OÁI-be küldik Az OÁI területi intézetei részt vesznek az ASP felderítésére irányuló szerológiai vizsgálatok végzésében A nemzeti laboratórium a vizsgálatok eredményéről haladéktalanul értesíti: - a beküldő Állomást illetve HJK-t, - Országos Járványvédelmi Központot, - Országos főállatorvost Közösségi ASP referencia laboratórium Centrade Investigationen Saridad Animal Valdeolmos Madrid Spain 19

20 11. fejezet KÉPZÉS A szakértői csoport és az OJK személyzetének továbbképzése - minisztérium által szervezett továbbképzéseken, - Európai Unió Bizottsága által szervezett továbbképzéseken. A továbbképzés témái: - klinikai kórjelzés - járványügyi nyomozás - fertőtlenítés - állati eredetű melléktermék ártalmatlanítása, - szimulációs gyakorlat 12.2.Az állatorvos továbbképzés résztvevői: - hatósági állatorvosok - magánállatorvosok Továbbképzés módja: - Riasztási gyakorlat: évente kétszer - Szimulációs gyakorlat: ötévente kétszer - Továbbképző előadások: évente egyszer Témái: - ASP kórjelzése - fertőzött telepen végzett eljárások (leölés, ártalmatlanítás, fertőtlenítés), - községi zárlati és védőkörzeti területen végzett eljárások, - a betegséggel kapcsolatban végzett tevékenységek dokumentálása, - a közvélemény tájékoztatásának módszerei Valamennyi továbbképzést dokumentálni kell. 12. fejezet A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA Az ASP megelőzésének fellépése esetén eredményes leküzdésének alapvető feltétele az állattartók a lakosság együttműködése a betegség megelőzéséért illetve leküzdéséért felelős szakmai szervezetekkel. El kell érni, hogy az állattartók ismerjék az egyes fertőző betegségek legfontosabb tüneteit (szaksajtó, megyei média, gazdaképzés, stb.) El kell érni, hogy minden állattartó állománynak állategészségügyi ellátásáról folyamatosan gondoskodjon A közvéleményt a fertőző betegségek kitörésének kockázatáról rendszeresen tájékoztatni kell. Tájékoztatni kell a közvéleményt a korlátozó intézkedések szükségességéről, várható időtartamáról, a betegség közegészségügyi vonatkozásairól. 20

21 13. fejezet AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS LEÍRÁSA Az ASP leírása, a differenciáldiagnózis kiemelésével Kóroktan Az ASP-t egy burkos DNS-vírus okozza, amely az Asfarviridae családba tartozó Asfivirus nemzetségbe tartozik. Az ASP vírustörzsek különböznek egymástól virulenciájukban, noha különféle szerotípusokat nem lehet azonosítani Az ASP-vírus nagyon stabil, a fertőzött sertések salakanyagaiban, sertéstetemekben és friss sertéshúsban, valamint némely sertéshúskészítményben. Megfelelő fertőtlenítőszereket kell használni a környezetben történő inaktiválásának biztosítására Európában a sertések természetes úton legfőképpen az orr- és szájnyíláson keresztül, a fertőzött sertésekkel való közvetett vagy közvetlen érintkezés vagy vírussal fertőzött takarmány fogyasztása révén fertőződnek. Azonban olyan területeken, ahol kórokozó átvivők élnek, az azok révén történő vírusátvitel a vírus fennmaradásában és terjesztésében nagyon fontos szerepet játszik. Az ASP fertőzött anyagokkal történő közvetett érintkezéssel vagy az ASP-vírust mechanikusan szállító szúró rovarok révén is terjedhet. A betegség átvitele fertőzött vaddisznók spermája útján is megtörténhet A lappangási idő az egyes állatok esetében körülbelül 5-15 nap, de üzemi körülmények között előfordulhat, hogy egy gazdaságban a klinikai tünetek csak több héttel a vírus behurcolását követően, vagy gyenge megbetegítő képességű törzsek esetén még később válnak nyilvánvalóvá A betegség heveny, félheveny és krónikus formában fordul elő, a különbség főként a vírus fertőzőképességétől függ A fertőzést követően klinikailag tünetmentessé váló sertésekben napig áll fenn viraemia (a vírus megjelenése a vérben) és e sertések vírushordozókká válnak. Az ASP-vírust a fertőzés után még hat hónappal is kimutatták vírushordozó sertésekben Heveny forma A magas (40 C-nál magasabb) láz fellépése rendszerint a betegség első klinikai tünete, amelyet levertség és étvágytalanság, gyors és nehezített légzés, az orr és a szem váladékozása kísér. A sertések mozgása koordinálatlanná válik, és az állatok összebújnak. A kocák vemhességük bármely fázisában elvetélhetnek. Némely sertésnél hányás vagy székrekedés, míg másoknál véres hasmenés fordulhat elő. A bőrön vérbő vagy vérzéses területek figyelhetők meg, főleg a 21

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel Az eljárás megindulása A médiából értesültem arról, hogy a Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Részletesebben