AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV"

Átírás

1 AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

2 2006. június 30. Tartalomjegyzék ASP KÉSZENLÉTI TERV MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 4 1. FEJEZET JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 5 2. FEJEZET PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 7 3. FEJEZET IRÁNYÍTÁSI LÁNCOLAT 8 4. FEJEZET ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT FEJEZET TERÜLETI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZMÉNYEK FEJEZET SZAKÉRTŐI CSOPORT FEJEZET HUMÁN ERŐFORRÁS FEJEZET ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK FEJEZET Az ASP JÁRVÁNY LEKÜZDÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK FEJEZET NEMZETI ASP LABORATÓRIUMOK FEJEZET KÉPZÉS FEJEZET A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA FEJEZET AZ ASP LEÍRÁSA FEJEZET Adatbázis FEJEZET Szankciók 25 MELLÉKLETEK 27 I. MELLÉKLET 28 AZ ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT 28 II. MELLÉKLET 29 HELYI JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT 29 III. MELLÉKLET 33 SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A JÁRVÁNYOS ÁLLATBETEGSÉGEK LEKÜZDÉSÉRE Bevezetés Az intézkedések jogszabályi alapja Előzetes cselekvés A betegség bejelentése A nyomozás megszervezése Az Állat-egészségügyi vizsgálat A forgalmi korlátozás (helyi zárlat) bevezetése A kezdeti járványügyi nyomozás A forgalom korlátozásának kiterjesztése A klinikai vizsgálat A kórbonctani vizsgálat Diagnosztikai leölés Mintavétel A lépminták vétele A mandulaminták vétele A mintaküldés A Helyi Járványvédelmi Központnak történő jelentéstétel A laboratóriumi eredmények megszületéséig teendő intézkedések Negatív diagnózis Az ASP jelenlétének megerősítése Bejelentési kötelezettség Helyi Járványvédelmi Központ létesítése A fertőzött telepen lévő sertések értékbecslése A fertőzött telepen lévő sertések leölése 40 2

3 2006. június Az elülső üres vénából, történő mintavétel, illetve az elülső üres vénába adott injekció Az állati hullák ártalmatlanná tétele Az anyagok ártalmatlanná tétele További járványügyi nyomozás Tisztítás, fertőtlenítés, rovarirtás Általános elvek Fertőzött gazdaságok takarításának és fertőtlenítésének speciális kérdései A fertőzött alom, trágya és hígtrágya fertőtlenítése Irányelvek a vektorok felkutatására Megelőző leölés A korlátozások külön termelési egységekre vonatkozó enyhítése A járvánnyal kapcsolatos további jelentések Községzárlat és védőkörzet létesítése Általános tudnivalók A községi zárlatban foganatosítandó intézkedések A korlátozó intézkedések érvényben tartásának időtartama (községi zárlatban) Korlátozó intézkedések a védőkörzetben A korlátozó intézkedések érvényben tartásának időtartama a védőkörzetben A községi zárlatból és védőkörzetből származó sertések húsa A rendelkezések enyhítése és kivételek A korlátozó intézkedések kiterjesztése További felügyelet A fertőzött telep újratelepítése Az újratelepítés ideje Az újratelepítés módja ASP a vágóhídon A betegség gyanúja Az ASP sertéspestis megállapítása ASP az állatvásárban A betegség gyanúja ASP megállapítása ASP szállított sertésekben A betegség gyanúja Az ASP megállapítása ASP vaddisznóban (vadon élő sertésben) A betegség gyanúja Az ASP vaddisznóban való megállapítása A mentesítési terv Végrehajtás 56 IV. MELLÉKLET 57 DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMOK 57 V. MELLÉKLET 59 SZEMÉLYI FORRÁSOK 59 VI. MELLÉKLET 61 A MINIMÁLIS MINTASZÁM MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZŐ GYAKORISÁGI, ILLETVE SZEROPREVALENCIA SZINTEK ESETÉN, A LÁZ, ILLETVE A SZEROPOZITIVITÁS 95 %-OS BIZTONSÁGGAL TÖRTÉNŐ KIMUTATÁSÁHOZ 62 3

4 2006. június 30. AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV A készenléti terv az afrikai sertéspestis (továbbiakban ASP) leküzdésére szolgáló a 98/2003 (VIII.22.) FVM rendelet alapján készült dokumentum. A terv elkészítésénél figyelembe vettük a Tanács 2002/60 EC irányelvét, valamint a Bizottság 2003/422/EK határozatát. 4

5 2006. június fejezet JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 1.1 Az ASP megelőzésére és leküzdésére vonatkozó felhatalmazást a következő jogszabályok tartalmazzák: a évi CLXXVI. törvény (továbbiakban: törvény) az állategészségügyről; 98/2003. (VIII.27.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni védekezésről. A törvény a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének keretét szolgáltatja, míg a rendelet az ASP leküzdésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 1.2 A jogszabályi felhatalmazás magában foglalja többek között: az ASP gyanújának bejelentési kötelezettségét Az állat tulajdonosa, tartója, gondozója, valamint bárki, aki a betegséget vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles erről értesíteni a jogosult állatorvost. Bejelentést lehet tenni közvetlenül a kerületi állategészségügyi hivatalnak vagy a megyei állategészségügyi állomásnak (továbbiakban: állomás). A jogosult állatorvos, - ha a betegség gyanúját nem tudja egyértelműen kizárni a gyanút jelenti a kerületi főállatorvosnak. A kerületi főállatorvos amennyiben a gyanút kizárni nem tudja, jelenti az állomásnak. Az állomás igazgatója a gyanúról haladéktalanul jelentést tesz az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálynak (továbbiakban: főosztály) megfigyelési zárlat elrendelését Amennyiben a kerületi főállatorvos a betegség gyanúját nem tudja kizárni a telepre (udvarra) megfigyelési zárlatot rendel el. A fertőzöttség megerősítésére vagy annak kizárására mintát vesz (teljes hulla vagy diagnosztikai célból leölt állat vagy annak meghatározott szervei), s ezt futár útján az Országos Állategészségügyi Intézetbe küldi helyi zárlat elrendelését Az ASP gyanújának laboratóriumi megerősítését követően a kerületi főállatorvos a telepre (udvarra) helyi zárlatot rendel el fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok leölését Az ASP fertőzöttség megállapítását követően a kerületi főállatorvos elrendeli a telep valamennyi fogékony állatának leölését. A leölést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. 5

6 2006. június a leölt fertőzött és fertőzöttségre gyanús állati testek és fertőzöttség közvetítésére alkalmas anyagok ártalmatlanítását Az elhullott vagy leölt állatok tetemeit és a lappangási időn belül levágott állatok fellelhető termékeit, a fertőzöttségre gyanús takarmányt az állomás által kijelölt állati eredetű hulladék-feldolgozó üzembe kell szállítani ártalmatlanítás céljából. Amennyiben ilyen üzem nem áll rendelkezésre az ártalmatlanítás a környezetvédelmi jogszabályi rendelkezések betartása mellett elásás vagy elégetés útján is végrehajtható. Az ártalmatlanítás bármilyen módszerrel történik és hatósági állatorvosi felügyelet mellett kell végezni a fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok és megsemmisített fertőzöttséget közvetítő anyagok eszközök és tárgyak állami kártalanítását A leölt fertőzött és fertőzöttségre gyanús állatok és megsemmisített fertőzést közvetítő anyagok eszközök és tárgyak tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg. Utólagos kártalanítás illeti meg a betegség felszámolásában részvételre kötelezett gazdálkodó szervezetet a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig. A kártalanítás összege az állat, anyag, eszköz vagy tárgy forgalmi értéke. Az utólagos kártalanítás mértéke az igénybevételhez illetve a közreműködéssel okozott kárhoz igazodik. Az állami kártalanításhoz és az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná tételéhez szükséges pénzügyi fedezetet évente a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben külön alcímként kell tervezni és biztosítani. Nem jár kártalanítás: a.) az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért valamint a tartásukkal kapcsolatos anyagokért, eszközökért és tárgyakért, b.) ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó nem jelentette, illetve az előírt kötelezettségeket megszegte, c.) ha tulajdonátruházással szerzett állat betegségéről fertőzöttségéről a tulajdonosnak az állat megszerzésekor tudomása volt, d.) ha a járványügyi intézkedésre az állattartó egyéb felróható magatartása miatt került sor, e.) a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zárt körülmények között (vadasparkban, vadaskertben) tartott vagy tenyésztett vadon élő haszonállatokat és védett állatokat, f.) trágyáért, alomért, g.) az állategészségügyi jogszabályok megsértésével tartott állatért, illetve szállított, forgalmazott állatért és termékért. A kártalanítási összeget a kerületi főállatorvos határozatban állapítja meg A kártalanítási összeget a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül ki kell fizetni takarítást, fertőtlenítést és rovarirtást E tevékenységeket a 98/2003 (VIII.22.) FVM rendelet 12. alapján a rendelet 2.számú mellékletében meghatározott módon kell végezni. A tevékenységekről ütemtervet kell készíteni, s azt a kerületi főállatorvossal jóvá kell hagyatni. A munkákat hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni korlátozó intézkedéseket Községi zárlat: a kerületi főállatorvos községi zárlatot rendel el, amely nem lehet kisebb, mint a fertőzött hely 3 km-es sugarú körzete. 6

7 2006. június 30. Védőkörzet: a megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás védőkörzetet rendel el, mely nem lehet kisebb, mint a fertőzött hely 10 km-es sugarú körzete. A zárlati intézkedésekről a kerületi főállatorvos és az állomás az érintett önkormányzatokat, állattartókat, a sertéstenyésztéssel, tartással kapcsolatban lévő vállalkozókat a helyben kialakult módon (hangos híradó, dobolás, média, stb.) értesíti. A sertések és sertések termékeinek közúti forgalomban történő ellenőrzésére a rendőrhatóság segítéségét kell kérni védőoltást Az ASP ellen védőoltást alkalmazni tilos rendkívüli járványhelyzet Állategészségügyi hatáskörében a miniszter a törvény 30. (1) bekezdés g pontja alapján a helyzet függvényében rendkívüli járványhelyzetet hirdethet ki Járványveszély esetén az állomás elrendeli a magánállatorvosok közcélú igénybevételét Rendkívüli járványhelyzet esetén a Magyar Rendőrség közreműködik a veszély elhárításában. 2. fejezet PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 2.1 Az ASP kitörésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket az állam megtéríti. A kormány a költségek fedezetét az éves költségvetésben biztosítja. A kiadások főbb területei: - Normális működésen kívüli bérköltség és dologi költség; - Vásárolt berendezések és fogyóeszközök költségei; - A leölés, az ártalmatlanítás, fertőtlenítés költségei; - Kártalanítási költségek; - Fegyveres erők és rendvédelmi szervek költségei; - Közcélú munkavégzés költségei; - Igénybevett földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag költsége; - Gazdálkodó szervezet közreműködésre kötelezésének költségei. 7

8 2006. június fejezet IRÁNYÍTÁSI LÁNCOLAT 3. Az ASP megelőzését és leküzdését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter az Országos Főállatorvos (OFA) útján irányítja. 3.1.Az országos főállatorvos járványmentes időszakban az ASP megelőzésére irányuló tevékenységét az állategészségügyi szolgálat intézményrendszerén keresztül végzi. 3.2.Járványkitörést követően a betegség felszámolását az országos főállatorvos Országos Járványvédelmi Központ útján irányítja. 3.3.A helyi (megyei) járványvédelmi feladatokat járványmentes időszakban a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások látják el. 3.4.A betegség kitörését követően a betegség felszámolását a helyi járványvédelmi központ irányítja. 3.5.A betegség diagnosztizálása az Országos Állategészségügyi Intézet feladata. 8

9 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI- ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÁOGYTI OÉVI KERÜLETI FŐÁLLATORVOS ÉLELMISZERHIGIÉNIAIKIRE NDELTSÉG HATÁRÁLLOMÁSI KIRENDELTSÉG Jogosult állatorvosok HATÓSÁGI ÁLLATORVOS MAGÁNÁLLATORVOSOK

10 UTASÍTÁSI ÉS INFORMÁCIÓS LÁNCOLAT Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszter ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT SZAKÉRTŐ I CSOPORT OÁI ÁOGYTI OÉVI Helyi Járványvédelmi Központ UTASÍTÁS: INFORMÁCIÓ: 10

11 4. fejezet ORSZÁGOS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT (OJK) 4.1 Az országos főállatorvos a betegség leküzdését az Országos Járványvédelmi Központ létrehozásával és működtetésével biztosítja. 4.2 Az Országos Járványvédelmi Központ feladata: Irányítja a helyi járványvédelmi központok munkáját. Kapcsolatot tart a nemzeti referencia laboratórium szerepét betöltő Országos Állategészségügyi Intézettel (OÁI) és az Állatgyógyászati Oltóanyag- Gyógyszer és Takarmány-ellenőrző Intézettel (ÁOGYTI). Gondoskodik a készenléti tervben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetről. A járványkitörést követően irányítja a járványvédelmi stratégiát. A helyi járványvédelmi központok részére kérésükre kirendelés útján szakembereket biztosít. Intézkedik a mentes területek járványvédelmének fokozására. Munkaidőn kívüli időszakra és munkaszüneti napokra ügyeletet szervez. Nyilvántartja a községi zárlatokat és védőkörzeteket. Intézkedik a fogékony állatok mozgásának szállításának fokozott ellenőrzéséről, szükség esetén korlátozásáról, előterjesztést tehet harmadik országokból fogékony állatok behozatalának tilalmára, illetve állati termékek behozatalának korlátozására, illetve tilalmára. Folyamatosan tájékoztatja az országos főállatorvost. Jelentést készít az Európai Unió Bizottságának és a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatalnak. Kapcsolatot tart a rendészeti és katasztrófavédelmi szervezetekkel. Tájékoztatja az elektronikus és írott sajtót. Eseménynaplót vezet. 4.3 Országos Járványvédelmi Központ elhelyezése 1143 Budapest, Tábornok u. 2. Telefon: 06/1/ Telefax: Az OJK részére az alábbiakat kell biztosítani: Megfelelő számú helyiséget a személyzet elhelyezésére. A helyiségek számának meghatározásánál figyelembe kell venni a folyamatos működést (pihenőszoba, szociális helyiségek). A távközlési eszközöket beleértve telefonokat (mobil) telefaxokat, fénymásolókat, számítástechnikai eszközöket, számítógép hálózatot az állomásokkal és az Országos Állategészségügyi Intézettel. A települések 1:15.000, a megyék 1: méretarányú térképét. 11

12 A sertésállományokra, a vadsertések számára és területi elhelyezkedésére, vágóhidakra, húsfeldolgozókra, állati eredetű melléktermék feldolgozókra, hűtőházakra vonatkozó adatbázist. Azon szervezetek címjegyzékét, melyeket a járványkitörésekről értesíteni kell. Országos médiák címlistáját. Azon személyek (állatorvosok) címlistáját, akik az OIE A listáján szereplő betegségek leküzdésében gyakorlati tapasztalatot szereztek (feltüntetve nyelvismeretüket és továbbképzésen való részvételüket), akik igénybevehetők a szakértői csoportban vagy a HJK-khoz kirendelhetők. 4.5 Az Országos Járványvédelmi Központ személyi állománya: Vezetője Állatorvosok Technikai segéderő Adminisztrátorok Az OJK vezetőjét és állatorvosait az OFA jelöli ki a minisztérium, az OÁI, az ÁOGYTI állományából. 4.6 Az OJK elhelyezésére, személyi állományára vonatkozó tervezetet járványmentes időszakban kell kialakítani. Meg kell határozni mely helyiségeket veheti igénybe és a felszerelést honnan csoportosítja át. Az OJK vezetőjét és állatorvos tagjait az OFA megbízólevéllel látja el. A felkészültségnek olyannak kell lenni, hogy a járványkitörést követően a 4.2. pontban foglalt feladatait el tudja látni. 5. fejezet TERÜLETI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 5.1. Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás Az Állomás gondoskodik járványmentes időszakban a járványvédelem magas szinten tartásáról Az Állomás elkészíti a megye készenléti tervét Gondoskodik az állattartók képzéséről, az állatorvosok betegséggel kapcsolatos továbbképzéséről Gondoskodik helyi szimulációs gyakorlatok végzéséről Gondoskodik eszközök, anyagok tartalékolásáról Gondoskodik a kerületi főállatorvosok és a hatósági állatorvosok alapvető eszközökkel, anyagokkal való ellátásáról Gondoskodik a kerületi főállatorvosok és a hatósági állatorvosok mintavételi eszközökkel és bonceszközökkel való ellátásáról Megszervezi az állatorvosok kommunikációs rendszerét, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket Gondoskodik megfelelő fertőtlenítő kapacitásról, fertőtlenítő anyagot készletez Munkaidőn kívüli időszakra és munkaszüneti napokra ügyeletet szervez. 12

13 5.2. Helyi Járványvédelmi Központ (HJK) Az ASP megállapítását követően a minisztérium utasítására az Állomás hozza létre A HJK vezetőjét és tagjait az Állomás igazgatója nevezi ki, névsorukat a megyei készenléti tervnek tartalmaznia kell. A HJK vezetőjét és tagjait megbízólevéllel kell ellátni. Felkészültségüknek olyannak kell lenni, hogy a járványkitörést követően az pontban foglalt feladatait el tudja látni.a HJK tagjai a HJK megszűntéig más tevékenységgel nem foglalkozhatnak A megyei készenléti tervnek tartalmaznai kell a HJK helységeit, eszközeit, kommunikációs eszközeit, járműveit, fogyóeszközeit A helyi készenléti tervben rögzíteni kell, mely tevékenységet kivel kívánják szerződéses szolgáltatás keretében rendezni A HJK részére biztosítani kell a szállító eszközökkel, földmunka gépekkel rendelkezők listáját A HJK részére biztosítani kell: a fogékony állattartó telepek listáját, kimutatást a vadsertés létszámáról, területi elhelyezkedésben, vadásztársaságok névsorát, vágóhidak, húsüzemek listáját A HJK biztosítani kell a megye 1: léptékű és a települések 1: léptékű térképet A HJK részére biztosítani kell a szükséges nyomtatványokat. 5.3 A HJK feladata A HJK-t az OJK irányítja és ellenőrzi A HJK feladatait az Állomás apparátusával és kirendelt állatorvosokkal hajtja végre A HJK irányítja a járványügyi nyomozást, felügyeli az állatok leölését és ártalmatlanítását, jóváhagyja a takarítási és fertőtlenítési tervet, az elásási helyszíneket egyezteti a környezetvédelmi hatósággal javaslatot tesz a községi zárlat és védőkörzet területére, irányítja a községi zárlat és védőkörzet területén az állományok szűrését, ellenőrzi a zárlati intézkedések betartását, kidolgozza a zártvágás rendszerét, együttműködik a szakértői csoporttal, eseménynaplót vezet, folyamatosan jelent az OJK-nak és az Állomás igazgatójának, kapcsolatot tart a helyi médiával, kapcsolatot tart a megyei rendőrfőkapitánysággal, folyamatos szolgálatot szervez (ügyelet, készenlét) Kérdőív az ASP felderítésére irányuló járványügyi nyomozáshoz 13

14 I. Érintett helyen tartott fogékony állatokra vonatkozó adatok Állattartó neve, címe:. Állatok tartózkodási helye: Sertés koca kan hízó választott malac szopós malac összesen: db II. Aktuális adatok a betegséggel kapcsolatban: Ki jelentette a betegséget, mikor és kinek:. Fogékony állatok ebből beteg:. faja:. fajtája:.. kora:. neme (vemhesség):.. hasznosítás iránya: darabszáma:.. jelölése:. Első klinikai tünetek észlelésének ideje: Észlelt klinikai tünetek kronologikusan: A fertőződés lehetséges legkorábbi ideje (figyelemmel az első klinikai tünetek időpontjára és a leghosszabb lappangási időre): Ellátó állatorvos neve, címe:.. Állattartási napló:.. Gyógyszerfelhasználási napló:.. III. Fertőződés eredete 1. Fertőződés időszakában (figyelemmel a leghosszabb és legrövidebb lappangási időre) érintkezés fogékony állattal: pl.: vásárlás, csere, piac, vásár, ajándékozás, legelő, mérlegelés, meghiúsult szállítás (visszavitel felvásárlóhelyről), vemhesítés, stb.: 2. Fertőzésközvetítő állati termékkel való érintkezés fertőződés időszakában: rendes- vagy kényszervágásból hús, tej, tejtermék, kóstoló, ételmaradék, moslék idegen helyről, vágóhídi melléktermék, mesterséges termékenyítés, stb.: 14

15 3. Kontaktus fertőzésközvetítő takarmánnyal a fertőződés időszakában: takarmány, táp, gabona, szálas, kiegészítők, göngyöleg, stb. 4. Fertőzésközvetítő egyéb tényezőkkel való érintkezés: személyek (rendezvény, búcsú, esküvő, családi összejövetel): termékenyítő állatorvos, fuvareszközök, tárgyak, eszközök, trágya, stb. IV. Fertőzés (betegség) tovaterjedésének lehetőségei 1. Fertőződés feltételezett kezdete óta került-e ki fogékony állat a fertőzött állományból, pl.: vágóhídra, vásárra, piacra, eladás révén, ajándékozás, dajkaságba adás, stb. útján: 2. Fertőződés feltételezett kezdete óta érintkezett-e fogékony állattal a fertőzött udvar állata (meghiúsult vásár, leadás helyéről visszaszállítás esetén, vemhesítés): 3. Fertőződés óta került-e ki fertőzött állományból állati termék: rendes- vagy kényszevágásból, hús, kóstoló: 4. Fertőződés óta került-e ki fertőzésközvetítő tárgy, takarmány, eszköz, gépkocsi, (egyéb fuvareszköz), alom, trágya, mely fogékony állatokkal érintkezett: 5. Fertőződés óta az itt fertőzött állatokkal kontaktusba került személyek (állattartó, vendég, segítő, inszeminátor, állatorvos) fogékony állatokat tartó udvarokban, telepeken járt-e és hol: V. Állathigiéniai körülmények Ólak, istállók alapterülete, magassága: fűtés: világítás:.. szellőztetés:.. padozat: 15

16 etetők, itatók: használt fertőtlenítők: jelenlegi készletük: utolsó fertőtlenítés ideje: az állatokról alkotott összbenyomás:. helyszínrajz (melléklet szerint). VI. Helyszíni intézkedések VII. Közegészségügyi vonatkozás: VIII. Állategészségügyi Intézeti vizsgálat: Az állattartó a feltett kérdéseket megértette, az adott válaszai a valóságnak megfelelnek. Hely: Dátum:.. állattartó.. hatósági állatorvos 5.4. A HJK személyzete: Vezetője: Állatorvos tagjai: Kisegítő személyzet: 16

17 6. fejezet SZAKÉRTŐI CSOPORT 6.1 A minisztérium az ASP megelőzésében és leküzdésében jártas igazgatási és laboratóriumi szakemberekből folyamatosan működő szakértői csoportot hoz létre. A szakértői csoport feladata, hogy folyamatosan rendelkezésre álló szakmai hátteret biztosítson az ASP megelőzésére, szükség esetén leküzdésére. 6.2 Járványkitörés esetén az OFA illetve az OJK értesíti a szakértői csoportot azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyszíni vizsgálat alapján az esettel kapcsolatban készítsen jelentést. 6.3 A szakértői csoport jelentésének ki kell térni a fertőzött telep: - helyére, - sertéslétszámra korcsoportos bontásban, - tenyésztés módszerére, - a telepen található nem fogékony állatok fajára és számára, - elhullott állatok számára, - vektorok esetleges jelenlétére. 6.4 A szakértői csoport a helyszíni vizsgálat alapján vélelmezi: - a fertőzés valószínű eredetét, - a telepen fennálló fertőzöttség feltehető időtartamát, - a fertőzés veszélyének leginkább kitett telepeket, - a betegség tovaterjedésének megakadályozására teendő nyomozást, - állati hullák ártalmatlanításának lehetőségét. 6.5 A szakértői csoport összetétele Vezetője: - OJK által kijelölt állatorvos, - 2 fő igazgatásban dolgozó állatorvos, - OÁI képviselője, - technikai személy. 6.6 A csoport székhelye az OJK székhelye. Rendelkeznie kell számítástechnikai és informatikai eszközökkel, továbbá 250 sertésből történő mintavételhez mintavételi eszközökkel. 6.7 A szakértői csoport tagjai az OJK megbízásából továbbképző értekezleteket és tanfolyamokat tartanak. 17

18 7. fejezet HUMÁN ERŐFORRÁS 7.1 Az Állomások nyilvántartják azokat az állatorvosokat, akik az ASP leküzdésében igénybevehetők. E nyilvántartást az Állomások az OJK-nak elektronikus úton megküldik. 7.2 Járványveszély esetén a magánállatorvos az illetékes állomás igazgató főállatorvosa által közcélú munkavégzésre a törvény 32. j pontja szerinti megállapodás alapján díjfizetés és költségtérítés ellenében igénybevehető. A magánállatorvos a közcélú igénybevételnek köteles eleget tenni, amelynek végrehajtása során közfeladatot lát el, és a hatósági állatorvost megillető védelemben részesül (Törvény 9. (3) bekezdés). 7.3 A minisztérium a szakértői csoport tagjaival előzetesen megállapodást köt, mely alapján a szakértők szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak. 7.4 Segéderőt a HJK a munkaügyi szabályok betartása mellett közvetlenül alkalmaz, vagy munkaerő közvetítéssel foglalkozó szervezettől igényel. 7.5 A kirendelt szakemberek és az alkalmazott segéderő költségeinek elszámolását az FVM Költségvetési Iroda megyei osztálya végzi. 8. fejezet ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 8.1 A hatósági állatorvosokat az állomások ellátják: személyi védőfelszereléssel (gumicsizma, vízhatlan ruha, gumikesztyű) személyi fertőtlenítéshez szükséges anyagokkal és eszközökkel, diagnosztikai eszközökkel, bonceszközökkel, mintavételhez szükséges eszközökkel. 8.2 A 8.1. pontban felsorolt anyagokat és eszközöket az állomás készletezi olyan mennyiségben, hogy az járványkitörés esetén a kirendelt szakemberek hatékony és biztonságos munkavégzését biztosítani tudja. Célszerű ezeket a készleteket elkülönítetten kezelni, hogy szükség esetén a HJK részére könnyen átadható legyen. 8.3 A járványkitörést követően a szükséges fertőtlenítő szereket és eszközöket az állomás a HJK rendelkezésére bocsátja. 8.4 Szükség esetén fertőtlenítő kapacitás az OJK-tól igényelhető. 8.5 Az állatok leöléséhez szükséges eszközöket és berendezéseket az állomás biztosítja, szükség esetén az OJK átcsoportosít. 18

19 9. fejezet AZ ASP JÁRVÁNYV LEKÜZDÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 9.1. Az ASP járvány leküzdésére érvényben lévő utasítások teljes köre megtalálható a III. számú mellékletként csatolt szolgálati szabályzatban. 10. fejezet NEMZETI ASP LABORATÓRIUM 10.1.Nemzeti ASP laboratórium az Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI Budapest, Tábornok u. 2.) kísérleti sertések fertőzése tekintetében az Állatgyógyászati Oltóanyag Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (OÁGYTI) Budapest, Szállás u. 8.) 10.2.Az ASP megállapítása az OÁI és az ÁOGYTI lelete alapján a kerületi főállatorvos feladata Az OÁI ügyeleti és készenléti szolgálata lehetővé teszi a minták folyamatos fogadását és feldolgozását. A vizsgálatokat az OIE Diagnosztikai Módszerek és Oltóanyagok Szabványügyi Kézikönyvében leírt módszerekkel végzik Az OÁI területi intézetei ASP gyanú esetén a vizsgálati anyagot az OÁI-be küldik Az OÁI területi intézetei részt vesznek az ASP felderítésére irányuló szerológiai vizsgálatok végzésében A nemzeti laboratórium a vizsgálatok eredményéről haladéktalanul értesíti: - a beküldő Állomást illetve HJK-t, - Országos Járványvédelmi Központot, - Országos főállatorvost Közösségi ASP referencia laboratórium Centrade Investigationen Saridad Animal Valdeolmos Madrid Spain 19

20 11. fejezet KÉPZÉS A szakértői csoport és az OJK személyzetének továbbképzése - minisztérium által szervezett továbbképzéseken, - Európai Unió Bizottsága által szervezett továbbképzéseken. A továbbképzés témái: - klinikai kórjelzés - járványügyi nyomozás - fertőtlenítés - állati eredetű melléktermék ártalmatlanítása, - szimulációs gyakorlat 12.2.Az állatorvos továbbképzés résztvevői: - hatósági állatorvosok - magánállatorvosok Továbbképzés módja: - Riasztási gyakorlat: évente kétszer - Szimulációs gyakorlat: ötévente kétszer - Továbbképző előadások: évente egyszer Témái: - ASP kórjelzése - fertőzött telepen végzett eljárások (leölés, ártalmatlanítás, fertőtlenítés), - községi zárlati és védőkörzeti területen végzett eljárások, - a betegséggel kapcsolatban végzett tevékenységek dokumentálása, - a közvélemény tájékoztatásának módszerei Valamennyi továbbképzést dokumentálni kell. 12. fejezet A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA Az ASP megelőzésének fellépése esetén eredményes leküzdésének alapvető feltétele az állattartók a lakosság együttműködése a betegség megelőzéséért illetve leküzdéséért felelős szakmai szervezetekkel. El kell érni, hogy az állattartók ismerjék az egyes fertőző betegségek legfontosabb tüneteit (szaksajtó, megyei média, gazdaképzés, stb.) El kell érni, hogy minden állattartó állománynak állategészségügyi ellátásáról folyamatosan gondoskodjon A közvéleményt a fertőző betegségek kitörésének kockázatáról rendszeresen tájékoztatni kell. Tájékoztatni kell a közvéleményt a korlátozó intézkedések szükségességéről, várható időtartamáról, a betegség közegészségügyi vonatkozásairól. 20

21 13. fejezet AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS LEÍRÁSA Az ASP leírása, a differenciáldiagnózis kiemelésével Kóroktan Az ASP-t egy burkos DNS-vírus okozza, amely az Asfarviridae családba tartozó Asfivirus nemzetségbe tartozik. Az ASP vírustörzsek különböznek egymástól virulenciájukban, noha különféle szerotípusokat nem lehet azonosítani Az ASP-vírus nagyon stabil, a fertőzött sertések salakanyagaiban, sertéstetemekben és friss sertéshúsban, valamint némely sertéshúskészítményben. Megfelelő fertőtlenítőszereket kell használni a környezetben történő inaktiválásának biztosítására Európában a sertések természetes úton legfőképpen az orr- és szájnyíláson keresztül, a fertőzött sertésekkel való közvetett vagy közvetlen érintkezés vagy vírussal fertőzött takarmány fogyasztása révén fertőződnek. Azonban olyan területeken, ahol kórokozó átvivők élnek, az azok révén történő vírusátvitel a vírus fennmaradásában és terjesztésében nagyon fontos szerepet játszik. Az ASP fertőzött anyagokkal történő közvetett érintkezéssel vagy az ASP-vírust mechanikusan szállító szúró rovarok révén is terjedhet. A betegség átvitele fertőzött vaddisznók spermája útján is megtörténhet A lappangási idő az egyes állatok esetében körülbelül 5-15 nap, de üzemi körülmények között előfordulhat, hogy egy gazdaságban a klinikai tünetek csak több héttel a vírus behurcolását követően, vagy gyenge megbetegítő képességű törzsek esetén még később válnak nyilvánvalóvá A betegség heveny, félheveny és krónikus formában fordul elő, a különbség főként a vírus fertőzőképességétől függ A fertőzést követően klinikailag tünetmentessé váló sertésekben napig áll fenn viraemia (a vírus megjelenése a vérben) és e sertések vírushordozókká válnak. Az ASP-vírust a fertőzés után még hat hónappal is kimutatták vírushordozó sertésekben Heveny forma A magas (40 C-nál magasabb) láz fellépése rendszerint a betegség első klinikai tünete, amelyet levertség és étvágytalanság, gyors és nehezített légzés, az orr és a szem váladékozása kísér. A sertések mozgása koordinálatlanná válik, és az állatok összebújnak. A kocák vemhességük bármely fázisában elvetélhetnek. Némely sertésnél hányás vagy székrekedés, míg másoknál véres hasmenés fordulhat elő. A bőrön vérbő vagy vérzéses területek figyelhetők meg, főleg a 21

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei Járványügyi intézkedést követő kártalanítás a kártalanítási eljárás és annak feltételei Jogszabályi háttér Az egyes állat járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdése 17. és 20. pontjában kapott

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18636 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelete egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet. a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet. a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdése 17. és 20. pontjában kapott

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése 1. sz.melléklet Sertés HACCP Általános járványvédelem: Személyforgalom Járműfogalom Munkaeszközök Állatforgalom Hullák, hullarészek Veszélyes anyagok Tisztítás, fertőtlenítés Rágcsálóirtás Sertésbetegségek

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár Az állami kártalanítás szabályai Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár 1 Támogatási rendszerek Állategészségügy: Egyes állatbetegségek megelőzése,

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Kéknyelv betegség. rövid ismertető

Kéknyelv betegség. rövid ismertető Kéknyelv betegség rövid ismertető Mi az a kéknyelv betegség? A kéknyelv betegség (angolul: bluetongue) törpeszúnyogok által terjesztett fertőző, de állatról állatra közvetlenül nem terjedő vírusos állatbetegség,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei ÚTMUTATÓ A kéknyelv-betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett rendelni a kitörés gócpontjától számított 100 kilométeres sugarú védőkörzet felállítását, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Mentesség

1. Általános rendelkezések. 2. Mentesség M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 447 A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

VITAFORT ZRT Nemes Péter Vet- Produkt Kft.

VITAFORT ZRT Nemes Péter Vet- Produkt Kft. VITAFORT ZRT. 2016.06.02. Nemes Péter Vet- Produkt Kft. 1 Miért a Biosecurity Fotó: Dr. Horváth- Papp Imre 2 A biosecurity célja A kórokozók behurcolásának megakadályozása, hogy ne legyen: - szubklinikai

Részletesebben

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről. A rendelet tárgya

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről. A rendelet tárgya 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet. a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni védekezésrol

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet. a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni védekezésrol 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni védekezésrol Az állategészségügyrol szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 11. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Szarvasmarhatartás HACCP. Általános járványvédelem

Szarvasmarhatartás HACCP. Általános járványvédelem 1. sz. melléklet Szarvasmarhatartás HACCP Általános járványvédelem Személyforgalom Járműfogalom Munkaeszközök Állatforgalom Hullák, hullarészek Veszélyes anyagok Tisztítás, fertőtlenítés Rágcsálóirtás

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Gyepmesteri telep üzemeltetése Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13.

LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13. LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Miniszteri rendeletek 11/2008. (II. 14.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Dr. Bíró Zoltán állatorvos MH EK KJSZ ALAPFOGALMAK 1. egészségügyi ellátással

Részletesebben

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 33. (6) bekezdésében meghatározott Szakértői

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Aktuális állategészségügyi kérdések

Aktuális állategészségügyi kérdések Aktuális állategészségügyi kérdések Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár helyettes országos főállatorvos Veszprém, 2010.december 10. Klasszikus

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEDINAI KIRENDELTSÉG 7057 Medina, Kossuth u. 59. Tel/Fax: (74) 434-010 Állattartó Tulajdonos H e l y b e n Tárgy: Tájékoztatás a kéknyelv betegségről Tisztelt Állattartó!

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Fertőző kevésvérűség

Fertőző kevésvérűség Fertőző kevésvérűség Az idei hazai előfordulás tapasztalatai Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Dr. Szögyényi Zsuzsanna, Dr. Abonyi Tamás, Dr. Vladár Dorottya Jogszabályi háttér Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 2., 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

.../2008. ( ) FVM rendelete. a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

.../2008. ( ) FVM rendelete. a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2008. ( ) FVM rendelete a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2)

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben