éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre."

Átírás

1 Biblia-kor BB 20. alkalom május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése térben és időben Hely (Mk) Galilea, Genezáreti-tó, hiszen bárkába szálltak. Ugyanakkor a Mk 6,1.6 alapján tudjuk, hogy Jézus otthon van (Názáretben) és a környéket is bejárja. A Mk 6,53-ban említve is van a tó. Idő Az első kenyérszaporítás után vagyunk. Körülmények A kenyérszaporítás után bárkába parancsolja a tanítványokat Jézus. Miért küldi előre az apostolokat? Kit furcsa ez az előre küldés. Uticél: Betszaida. Mit tudhatunk erről a faluról? Arámul halászóhelyet jelent. Ide való volt Fülöp, András és Simon apostol (Jn 1,44; 12,21), Itt gyógyított meg Jézus egy vakot (Mk 8,22-26). A szomszédos Korozainnal és Kafarnaummal együtt korholta Jézus, amiért lakói nem hittek és nem tartottak bűnbánatot (Mk 11,21). Jézus bocsátja el a tömeget. Hogyan történhetett ez, nem tudjuk. Jézus felment a hegyre imádkozni. Jézus imaéletébe nyerünk bepillantást. Van, hogy hajnalban megy el imádkozni (Mk 1,35), s van, hogy így

2 éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Mindegyikük a hegyen (Sínai) találkozott Istennel. Vajon miért dönt úgy Jézus, hogy neki fontosabb most egyedül imádkozni, mint az apostolaival együtt utazni? Egy nagyon jelentős csoda történt az nap, a kenyérszaporítás. Majd nemsokára újra meg fog ismétlődni a kenyérszaporítás csodája. Jelentős csoda ez Jézus és az emberek életében. Ószövetségi esemény ismétlődik meg. MANNA ADÁS: Kiv 16. fejezet. Illés és a száreftai özvegyasszony esete, amikor is Illés révén nem ürült ki az özvegyasszony lisztes vékája és olajos korsója (1Kir 17,8-16). De Elizeus (Illés utódja) életében is történt hasonló csoda, szintén egy özvegyasszonnyal. Ebben az esetben olajszaporításról beszélhetünk (2Kir 4,1-7). Mindezek alapján az isteni közreműködésnek, Isten önkinyilatkoztatásának lehetünk tanúi. éppen ezért volt miért Jézusnak imádkoznia. A lényegi esemény Beesteledett. Az esemény éjszaka történik. Megint csak a Szentírás egyes részeit említve azt mondhatjuk, hogy az éjszaka lehet: Félelmetes, ijesztő: Júdás elmegy az utolsó vacsoráról és János evangélista kiemeli, hogy éjszaka volt (Jn 13,30). Jézus imája a Getszemáni kertben, amikor is gyötrődik és vérrel verejtékezik. Majd még akkor éjszaka elfogják, kihallgatják, megkínozzák. Pilátus felesége azon az éjszakán álmot lát Jézussal kapcsolatban (Mt 27,19). Titokzatos, nagy isteni megnyilvánulások ideje: Éva teremtése éjszaka, Ádám álmában történt. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal egy furcsa áldozatbemutatás formájában. (Ter 15,7-18). Ekkor a nap már 2

3 3 leszállóban volt, mondhatjuk már jött a sötétség. Ezen túl kétszer is előjön a tapintható sötétség itt, a versekben. Sámuelt éjszaka hívja meg Isten a prófétai és papi tisztségre (1Sám 3. fejezet). S a mostani vízen járás is éjszaka zajlik, ami szintén Jézus istenségének megnyilvánulása. Látta őket küszködni az evezéssel Vajon Jézus gúnyosan mosolygott az apostolok küszködésén? Vajon a mi küszködéseink közepette Jézus hogyan viselkedik? Mert ellenkező szelük volt. Részben a tó mikroklímájának köszönhető ez. Ugyanakkor kifejezheti az emberi élet megannyi ellenszelét. Helyzetek, események, melyekkel szemben nem könnyű életben maradnunk. Kifejezheti ez emberi gyengeséget, semmisséget. Jézus nélkül nem sokra mennek az apostolok. Ő az, aki parancsol a viharnak (Mk 4,35-41). Ő az aki itt majd úrrá lesz az ellenszélen. Mi is gyakran mindenhatónak érezzük magunkat, legalább is addig, míg nem jön ilyen ellenszél. Ekkor rögtön fülünkbe csenghetne Jézus ezen kijelentése: Hisz nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,5) Az éjszaka negyedik őrváltása körül A zsidó idő rendszerről beszéltünk már. Nem a mi korunk módszerével mérték az időt. Nem voltak órák és percek, hanem valamihez igazodtak, például az őrváltáshoz, ami pedig a csillagászathoz alkalmazkodott. 4 őrváltás volt éjszak. A negyedik az 3 és 6 óra között volt. A tengeren járva Jézus egyik legérdekesebb csodája a vízen járás. Semmilyen magyarázatot nem tudunk rá adni. Igazi csoda. vajon mit szeretett volna ezen keresztül adni az apostolainak? Hatásvadász lett volna Jézus. Biztosan nem. Több

4 szempontból vizsgáljuk meg. Egyrészt Jézus ezzel a tettével bizonyítja isteni mivoltát. Isten dicsőül meg benne. Kifejeződik az, ami több helyen is a Szentírásban: Istennek semmi sem lehetetlen (Jer 32,17; Lk 1,37). Bepillantást nyerhetünk a feltámadt, megdicsőült test tulajdonságaiba, ami azt jelenti, hogy túl van már téren és időn ez a test, és nem hat rá például a gravitáció sem. S végül nézhetjük ezt a csodát úgy is, mint a feltámadt test, ami diadalt arat a halál felett. A víz a halál jelképe is. Amikor Péter elsüllyed ekkor Máté szerint (Mt 14,30) az a haldoklást jelképezi. Jézus a vízen jár. Nem úr felette a víz, a halál. Előképe ez a csoda a halál felett aratott győzelmének. El akart mellettük haladni. Miért döntött így Jézus? Valószínűleg egy csel volt. Próbára tette őket. Máténál ez jobban megmutatkozik, amikor Péter megszólítja Jézust (Mt 14,28). Számunkra jelentheti mindez azt, hogy érdekel-e bennünket az isteni világ, vagy csak rémüldözünk tőle? Az apostolok felkiáltottak, zavarba estek, egyszóval féltek. Ami teljes mértékben érthető. Jézus MINDJÁRT megszólítja őket. Jézus nem ijesztgetni akar minket. A történelem folyamán, de főleg a feltámadás eseményében Jézus nem néma szellemként közlekedik, hanem hamar bemutatkozik, felfedi önmagát. Vele szemben viszont az ördög szívesen és hosszan kelt félelmet és sokszor aki fél, azt sem tudja mitől fél, 4

5 5 mivel az ördög célja nem a megnyugtatás, hanem a tartós félelem keltés. Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek! Bízni, de miben, kiben? Ez a bízzatok előjön a Jn 16,33, amikor Jézus a világ felett aratott győzelméről beszél. A bizalom, mindig kockázatos. Ha lenne biztos tudásunk valamiben, akkor már nem kellene bíznunk benne. Bizalom ott kell, ahol nincs biztos tudás. Bízni Istenben annyit jelent, hogy nem tudjuk pontosan ki is Ő, de rátesszük az életünket, ahogyan ezt Pál kiáltja életveszélyben az ApCsel 27,25-ben: Bízzatok hát, emberek! Én hiszek az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam. Én vagyok. Ki az az én? Gyakran ennyit mondunk csak a kaputelefonba is és nyílik a kapu. olykor ez felelőtlenség. jézusnak elég csak anynyit mondania, hogy én vagyok és máris felismerték őt és megnyugodtak az apostolok? Igen, lehetséges. Megismerhették őt a hangjáról, viselkedéséről, mozdulatairól. Ne féljetek! A legtöbb vallás félelemre épül. Gonosz szigorú istenségek sokasága. Sőt még lehet minket is félelem által szoktattak a vallásra: Megbüntet az Isten! Isten nem félő és rettegő imádókat akar. Jézus soha nem félelemmel akart jobb belátásra bírni valakit. Ő maga mondja, hogy szelíd (Mt 11,29). Mi bízunk Isten szelídségében? Mi mennyire vagyunk félelem keltők? Mennyire bízhatnak bennünk mások? Nem okultak Még mindig nem ismerik eléggé Jézus istenségét. Ez előjön a feltámadás után is például az emmauszi tanítványoknál (Lk 24,25).

6 A szívük még érzéketlen volt. Mit jelent ez a kijelentés? A feltámadás után Tamás apostol viselkedik ilyen érzéketlenül, mikor kimondja, hogy csak akkor hisz Jézus feltámadásában, ha megfoghatja Őt (Jn 20,25). Tulajdonképpen ez az érzéketlenség a hitetlenség és félelem keveréke lehet. Még nem ismerik fel Jézus istenségét. Még nem értik Őt és félnek is tőle. Ezek együttese megjelenik Péter kijelentésében, amikor kétségbe vonja Jézus szenvedését (Mt 16,22). Vagy egy másik alkalommal Péter megtagadja Jézust. Még bizonytalan ekkor Péter és félti az életét is (Jn 18, ). De pünkösd után kinyílnak ebből a zárkózottságból. Sőt Péter már a mennybemenetel előtt kezd érző szívű lenni akkor, amikor Jézus háromszor kérdezi meg tőle, hogy szereti- e őt (Jn 21,15-17). 6

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Illés és Elizeus köpenye

Illés és Elizeus köpenye 6. tanulmány április 30 május 6. Illés és Elizeus köpenye SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16 Mert az Isten szerint való

Részletesebben

13. NINCS REMÉNYTELEN HELYZET (JÉZUS A TENGEREN JÁR) (Mt 14,22-33)

13. NINCS REMÉNYTELEN HELYZET (JÉZUS A TENGEREN JÁR) (Mt 14,22-33) 13. NINCS REMÉNYTELEN HELYZET (JÉZUS A TENGEREN JÁR) (Mt 14,22-33) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest,

Részletesebben

Még mindig nem értitek?

Még mindig nem értitek? Még mindig nem értitek? Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A lelki növekedés első lépései

A lelki növekedés első lépései Rick Warren A lelki növekedés első lépései Hogyan töltsünk tartalmas időt Istennel? This article was adapted from Dynamic Bible Study Methods (Chariot Victor Books, 1989) by Rick Warren. Copyright 2004.

Részletesebben

Tükör által, homályosan

Tükör által, homályosan 7. tanulmány február 9 15. Tükör által, homályosan SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:17; Jób 12:10; János 12:31; 1Korinthus 1:18-21; 6:19-20 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt.

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme felkészítő szakaszában, amikor a világszerte

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor {k19926a} 1992/6 VEZÉRCIKK Ünnepvárás Balogh Sándor Talán tévedek, és csak nekem tűnik úgy, hogy szaporodik a kegyesek körében a karácsonyt ellenzők, az ünnepet elvetők száma? Mire is hivatkoznak? Például,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Szept. 19.-i reggeli áhítat Ján. 20,24-29

Szept. 19.-i reggeli áhítat Ján. 20,24-29 Ülj le egy kicsit, megcsodálni a világot! (szept. 26.) Ján. 6,3 A teremtés hetében minden nap az ötezer ember megvendégelése történetének egy-egy verse lesz az áhítatok alapigéje. Ma ez a vers: Jézus felment

Részletesebben

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus!

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus! A KERESZTSÉGRŐL Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról, és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az Egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben