SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítette: Tóth Gábor János Mérnök informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila (PPKE-ITK) 2012

2 NYILATKOZAT Alulírott Tóth Gábor János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának hallgatója kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a szakdolgozatban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával megjelöltem. Ezt a Szakdolgozatot más szakon még nem nyújtottam be.. 2

3 Tartalom 1 Összefoglalás Abstract Bevezetés A rendszer felépítése Járművek Telepek Járművek mozgása PWM (Pulse Width Modulation) Alapvető követelmények a járművek mozgásával kapcsolatban Járművek azonosítása, kamerák Vezeték nélküli hálózatok WWAN-ok (nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózatok) WMAN-ok (nagyvárosi vezeték nélküli hálózatok) WLAN-ok (helyi vezeték nélküli hálózatok) WPAN-ok (vezeték nélküli személyes hálózatok) Bluetooth Infravörös kommunikáció Zigbee ZigBee ZigBee/IEEE felépítése A ZigBee helye a vezeték nélküli világban ZigBee/IEEE általános jellemzői, előnyei Zigbee hálózati topológiákról XBee A vezérlő áramkör Tápegység Az adó (kommunikációs port PC-vel) Vevő

4 7.3.1 Végfokozat Azonosítás A tervek kivitelezése, tesztek A Kamionok átalakítása Az áramkörök megépítése Végfokozatok vizsgálata A járművek megfigyelése kamerakép alapján Az XBee modemek beállítása A vezérlő szoftver Xbee Java API, és használata Konklúzió, További fejlesztési lehetőségek Konklúzió További fejlesztési lehetőségek Köszönetnyilvánítás Ábrajegyzék Irodalomjegyzék Mellékletek A kamionok bekötése Az Xbee S1 modem lábkiosztása: A vezérlő áramkör teljes kapcsolási rajza: A kamera élőképe, járművek azonosítása

5 1 Összefoglalás Dolgozatom célja, hogy bemutassak egy olyan távvezérelhető járműflotta modellt, mely alapvetően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar néhány fős csapatának munkája. A projekten többen is dolgozunk. A megvalósításhoz a feladatot kisebb részfeladatokra bontottuk, és azokat külön-külön valósítottuk meg. Mivel ez egy teljesen új projekt, a cél a megfelelő alapok lefektetése volt, amire a későbbiekben építkezni lehet. Emiatt kellett odafigyelni már a tervezésnél arra, hogy a rendszer a jövőben megfelelő bővítés esetén új feladatok elvégzésére is alkalmas legyen. A szakdolgozatomban bemutatom a projekt felépítését, felvázolom a rendszer egyes elemeit, elmagyarázom a feladatukat. Szemléltetem a járművekkel kapcsolatos alapvető követelményeket, valamint a tervezéssel kapcsolatos szempontokat. Ezek után ismertetem a főbb vezeték nélküli technológiákat. Ezen belül bemutatom a projekt szempontjából lehetséges alkalmazásokat, majd kiválasztom a megfelelőt, és sorra veszem annak azon tulajdonságait, mely a projekt szempontjából fontos lehet. A tanulmány második felében a vezérlő áramkörrel fogok foglalkozni. Első körben ismertetem az alapvető feladatát, tulajdonságait, majd megépítem azt. Később szót ejtek a rendszer egyéb feladatainak megvalósításáról, majd bemutatok néhány tesztet. A munka során folyamatosan a tesztek, visszajelzések alapján kellett az előzetes terveket átalakítani, hiszen a fejlesztés gyakran nem várt hibákba ütközött A munkám fennmaradó részében bemutatom az általam megírt vezérlő program egy részét, végül rátérek a projekt további fejlesztési lehetőségeire. Remélem, hogy bővíteni tudom szakdolgozatom olvasójának látókörét az informatika és a mérnöki szakma szempontjából egyaránt. 5

6 2 Abstract The main goal of my thesis is the presentation of a remotre-controlled vehicle fleet, that was created basically by a team in the Information Technology Department of Pázmány Péter Catholic University. We divided the project into several smaller parts and we implemented them separately. Since it is a totally new project, the objective was to determine the adequate basis, from which it is possible to set out from. During the planning it was necessary to bear in mind that later on the system should be able adapt nem functionalities. In my thesis I present the construction of the project, describe the elements of the system and explain their tasks. I demonstrate the basic requirements relating the vehicles and the main points concerning their design. After these I present the main wireless technologies and the possible applications regarding the project, then I select the suitable one and sum up its characterstics that can be important in connection with the project. In the second part of the dissertation I deal with the controller electronic circuit. First I sum up its characterisctis and its main task, then I implement it. I touch upon the implementation of the other tasks and then present some test results. During the project it was necassary to update the previous plans several times because unexpected problems came up. I also present one part of the controller application and finally I determine the possibilities of further development. I hope that I can widen the reader s intellectual horizon concerning information technology. 6

7 3 Bevezetés A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara, és a Magyar Villamosmérnök- és Informatikus-hallgatói Egyesülete szervezésében új projekt indult, melynek célja egy továbbfejleszthető, vezérelhető járműflotta kialakítása. Az Én feladatom ebben a projektben, hogy az ismert peremfeltételek, és a rendelkezésre álló eszközök alapján végezzek irodalomkutatást egyes részfeladatok lehetséges megvalósíthatóságáról, és válasszam ki közülük a megfelelő megoldást. Ezen kívül az áramkör kapcsolási rajza alapján építsem meg a távvezérlő áramkört, és folyamatosan tesztelve azokat, alakítsam a járműveket úgy, hogy megfelelően működjenek. A megvalósításnál modelleket készítünk, annak érdekében, hogy a kutatási feladat aránylag kis behatárolható helyen megvalósítható legyen. Fontos ugyanakkor odafigyelni a tervezésnél, hogy a rendszer a jövőben megfelelő bővítés esetén új feladatok elvégzésére is alkalmas legyen. A dolgozatban igyekszem bemutatni a rendszer elemeit, azok működését és feladatát, valamint a velük kapcsolatos teendőket. Az elvégzett irodalomkutatás alapján ismertetem a megvalósítandó megoldásokat. A fő célom, hogy megépítsek egy működőképes járművet. Bízok benne, hogy Aki ezt a szakdolgozatot elolvassa, a rendszert ez által megismeri és a feladat alapvető problémáiba, illetve annak megoldásaiba betekintést nyer. 7

8 4 A rendszer felépítése Ebben a fejezetben a rendszer egyes részeit fogom bemutatni. Ismertetem a járművek és a kamera tulajdonságait, bemutatom az egyes részegységek technikai tulajdonságait. 1. ábra: A rendszer blokkvázlata 4.1 Járművek Az egyszerűség kedvéért a járművek kereskedelmi forgalomban kapható egyszerű távvezérelhető kamionok. Ezek eredeti távvezérlése nem használható, mivel nem képes azonos időben egymástól függetlenül vezérelni az autókat. Emiatt a vezérlésükön átalakításokat kell majd végezni. Jól kihasználható viszont a kormánymű és a mozgató motor, valamint a működtetéshez szükséges energiaforrás elhelyezése is megoldott, így a feladat során leginkább a vezérlési funkciók megvalósításával kell foglalkoznom. 8

9 4.2 Telepek A kamionok energiaforrásainak helye a jármű alsó részében van kialakítva. A teleptartókba 5db AA méretű akkumulátor, szén-cink, vagy alkáli elem illeszthető. Ezekből a telepek típusától függően sorba kötve 6V és7.2v közötti feszültség érhető el. Mivel az áramforrások végesek, ügyelni kell arra, hogy a telepek aktuális feszültségét lehetőleg ismerjük. Az alábbi ábrán egy hagyományos alkáli elem karakterisztikája látható. A kísérletben az elemre 1 Ohmos ellenállást kötöttek, majd folyamatosan vizsgálták a feszültségét. 2. ábra Az alkáli elem feszültség/idő karakterisztikája 1 Ohm terhelés esetén Jól látható, hogy egy exponenciális csökkenés után egy hirtelen letörés, majd ismét exponenciális csökkenés következik be. Ebből arra következtethetünk, hogy az elemben valamilyen kétlépcsős kémiai folyamat zajlik, amelynek az első lépcsője lassabb lefolyású. Az éles letöréskor a második folyamat alapanyagai elfogynak a rendszerből, azonban pihentetés után az elem képes regenerálódni [1]. 4.3 Járművek mozgása A kamionokban két villanymotor, (egy az elejében, egy pedig a jármű hátsó kerekeinél) található. A hátsó motor felel, a jármű mozgásának sebességéért, az első motorral állíthatjuk be a mozgás irányát. A villanymotor egy motorként működő villamos forgógép, amely az elektromágneses indukció elvén alapuló eszköz, az elektromos áram energiáját mechanikus energiává, forgó mozgássá alakítja. Ha egy mágneses térben elhelyezett tekercsbe elektromos áramot vezetnek, a benne kialakuló mágneses mező kölcsönhatásba lép az állandó mágnesek közötti mágneses mezővel és elfordítja a tekercset (a motor forgórészét). Ez a következő ábrán jól látható. 9

10 3. ábra: A villanymotor felépítése Mivel a két villanymotor együttes fogyasztása használat közben kb 500mA óránként, ezért meg kell oldani, hogy fordulatszámuk változtatható legyen, ezáltal csökkentve a fogyasztást. Ehhez impulzusszélesség-modulációra, (pulse width modulation) van szükségünk. A külső gerjesztésű elektromotorok fordulatszám változtatására az egyik lehetőség az U a (kapocsfeszültség) változtatása. Ez a legjobb, és leggyakoribb módszer fordulatszám szabályozására, emelett ez az eljárás veszteségmentes. A következő ábrán az elektromotor nyomaték-áramerősség karakterisztikája látható. 4. ábra Az elektromotor nyomaték áramerősség karakterisztikája Megfigyelhető, hogy a nyomaték akkor a legmagasabb, amikor a motor elindul. Ahogy a feszültséget növelem, és nő az áramerősség is, úgy csökken a nyomaték. Azaz a nyomaték és a fordulat fordítottan arányos. 10

11 4.4 PWM (Pulse Width Modulation) Amikor az egyenáramú motor közvetlenül vezérlő nélkül kapcsolódik az akkumulátorhoz, akkor a csatlakozás pillanatában hatalmas áramokat vesz fel. Ez az áramtüske azért jön létre, mert a motor, ha azt forgatjuk, generátorként működik, s a generált feszültség egyenes arányban áll a motor sebességével. A motoron átfolyó áram erősségét szabályozhatjuk az akkumulátor feszültsége és a generált feszültség közötti különbséggel. Amennyiben vezérlőt használunk, indításkor, azaz amikor a motor sebessége nulla, a vezérlő nem fog feszültséget kapcsolni a motorra, ezáltal az áramerősség is nulla lesz. Ahogy a szabályozóval növeljük a feszültséget, a motor elkezd forogni. Eleinte csekély a motorra kapcsolt feszültség, ezáltal az áram erőssége is alacsony lesz, de ahogy a vezérlő egyre nagyobb feszültséget kapcsol a motorra, úgy növekszik az áramerősség, és a jármű sebessége is. Ezzel az induláskor fellépő áramtüskét megszűntettük és a gyorsítás is egyenletes lesz. A PWM jelek olyan állandó periódusidejű (és frekvenciájú) jelek, ahol az átlagfeszültség beállítása a jel kitöltési tényezőjének változtatásával történik. Ezt a projekt szempontjából jól fel lehet majd használni. 4.5 Alapvető követelmények a járművek mozgásával kapcsolatban A projekt egyik lépéseként át kell alakítanom a mozgó járműveket majd meg kell valósítanom azok távvezérlési funkcióit. A vezérlő áramkör az egyes járművek tetején lesz elhelyezve, ezért az áramforrások, valamint a mozgató, és az irányító motorok csatlakozóit erre a helyre kell elérhetővé tenni. A járművek mozgásáról két PWM jel előállítására képes eszköz, és a hozzájuk tartozó végfokozat fog gondoskodni. Mivel a PWM kitöltése változtatható, ezáltal a jármű sebessége is állítható lesz. A minimum követelmény a járművek vezérlésével kapcsolatban az, hogy képes legyen a következőkre: előremenet hátramenet jobbra fordulás balra fordulás 5. ábra: Az alapvető vezérlési irányok 11

12 4.6 Járművek azonosítása, kamerák A vezérlésen túlmenően fontos feladat annak megvalósítása, hogy minden egyes jármű helyét folyamatosan nyomon lehessen követni. A feladat megoldása során a járművek helyzetének követésére egy vagy több kamerából álló rendszert kell készíteni. Ez a követelmény azt jelenti, hogy az egyes járműveket azonosítani kell tudni egy-egy képen, tehát optikailag jól látható azonosító rendszert kell megvalósítani. Mivel a flotta összes járműve a színeket leszámítva teljen egyforma, ezért szükség van egy olyan egyedi azonosítóra, mellyel egyenként felismerhetővé tehetjük őket. Rendelkezésre áll egy Axis M1031 típusú hálózati kamera. Ezen a szükséges teszteket el lehet végezni. A kamera rendelkezik RJ45 csatlakozóval, melynek segítségével egy vezetékes, vagy vezeték nélküli routerhez lehet csatlakoztatni, hogy képét egyszerre akár több eszközről is nyomon követhessük. A router konfigurációja után a kamerát fix ip címén egy böngészőn keresztül lehet elérni. A nyomon követhető kép 640x480 felbontású, 0.3 Megapixeles. A feladat megoldása során meg kell határozni, hogy egy kamera képével hány jármű különböztethető meg nagy biztonsággal, illetve járművek azonosítása milyen fényviszonyok, és kamera beállítások mellett valósítható meg. 12

13 5 Vezeték nélküli hálózatok A vezetékes hálózatokhoz hasonlóan a vezeték nélküli hálózatok is különböző típusokba sorolhatók az adatátvitel távolsága szerint. A következő sorokban a vezeték nélküli hálózatokat fogom bemutatni. 6. ábra: A vezeték nélküli hálózatok csoportosítása 5.1 WWAN-ok (nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózatok) A WWAN (Wireless Wide Area Networks) technológia Internet elérést biztosít egy adótorony és cellahálózaton keresztül. Ezen összeköttetések nagy földrajzi távolságokat is képesek áthidalni műholdak, és adótornyok segítségével. Ilyenek például a mobilszolgáltatók adatkommunikációs szolgáltatása is, mely lehet GPRS alapú, vagy egyéb újabb generációs hálózaton üzemelő csomagkapcsolt adatszolgáltatás. Rendszerint okos telefonok és PDA-k használják ezt a mobilhálózaton keresztüli Internet elérést, azonban napjainkban egyre több laptopban is előfordul WWAN egység. Nagy előnye, hogy szinte mindenhol biztosítja az internet elérést, sebessége ma már elfogadható. 13

14 5.2 WMAN-ok (nagyvárosi vezeték nélküli hálózatok) A WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) technológiák teszik lehetővé a vezeték nélküli kapcsolatokat egy nagyváros különböző pontjai közötti (például több irodaház között egy városban vagy egy egyetem területén) az optikai kábel vagy rézvezeték, valamint a bérelt vonalak magas költsége nélkül. 5.3 WLAN-ok (helyi vezeték nélküli hálózatok) A WLAN (Wireless Local Area Network) rádióhullámot használó vezeték nélküli helyi hálózat, ami szórt spektrum vagy ortogonális frekvencia-osztásos technológia segítségével lehetővé teszi a közeli számítógépek összekapcsolódását. Általában irodákban és otthoni hálózatok megvalósítására használják. Telepíthető meglévő kábeles hálózat mellé, vagy önállóan is. A legelterjedtebb WLAN a Wifi (IEEE ), melynek már 3. generációját használjuk. 5.4 WPAN-ok (vezeték nélküli személyes hálózatok) A WPAN (Wireless Personal Area Network) technológiák segítségével a felhasználók személyes működési környezetükben használt eszközei (pl. személyi digitális asszisztensek, mobiltelefonok és laptopok) ad hoc vezeték nélküli kommunikációra képesek. Manapság a WPAN három legfontosabb technológiája a Bluetooth, a Zigbee és az infravörös kommunikációs kapcsolat. A projekt szempontjából egy speciális WPAN hálózat megvalósítása a célunk. Lássuk e három vezeték nélküli technológia tulajdonságait Bluetooth A Bluetooth egy olyan vezeték nélküli technológia, mely rádióhullámokat segítségével néhány méteres kommunikációs összeköttetésre képes. A Bluetooth adatok falon, zseben és aktatáskán keresztül is átvihetők. A Bluetooth 1.0-s verziójának specifikációját 1999-ben adta közre a Bluetooth technológia fejlesztéséért felelős szervezet, a Bluetooth SIG (Special Interest Group). A Bluetooth azóta egy jól bevált, napjainkban gyakran használt technológia. Kis fogyasztása miatt rendkívül elterjedt. Mobiltelefonokban, hordozható számítógépekben, különböző multimédiás eszközökben és kihangosítókban is megtalálható. Ma már bluetoothon keresztül vezérelhető villanykörte is kapható. E technológia mai (Bluetooth High Speed) elméleti maximális sebessége 24Mbps. A feladat megvalósítása szempontjából jól használható vezeték nélküli technika. 14

15 5.4.2 Infravörös kommunikáció Az infravörös kommunikáció infravörös fényt használ az adatátvitelhez. Szinte minden televízió- és videó-távirányító ezzel a technikával kommunikál. A számítógépekben az infravörös kommunikáció a kábel és a hajlékonylemez alternatívája. Az infravörös kommunikáció két pont közötti olcsó lehetőség számítógépek egymással vagy más eszközökkel és berendezésekkel való összekapcsolására. Számos mobiltelefon rendelkezik infravörös porttal, ami lehetővé teszi számítógéppel történő csatlakoztatásukat telefonos hálózati kapcsolódás céljából. A járművek távvezérlése szempontjából az infravörös technika nem jó lehetőség, mivel többnyire mozgó eszközökről van szó, a folyamatos adatátvitelhez azonban érdemes fix helyű adó és vevő eszköket használni Zigbee A ZigBEE/IEEE szabvány létrehozásával, a szenzor és vezérlő egységek speciális igényeit kielégítő vezeték nélküli kommunikációs szabványokat igyekeznek ellátni. Ez a technológia nem biztosít nagy sávszélességet, de ha szükséges a rövid várakozási idő, látencia, az alacsony energia felhasználás és a biztonságos kommunikáció, nagyszerű alternatívát nyújt. Természetesen az alacsony költségek is fontos paramétert jelentenek egy széles körben felhasznált vagy elterjeszteni kívánt szabványnál. A feladat szempontjából a Zigbee bizonyult a legoptimálisabb megoldásnak. 15

16 6 ZigBee A vezeték nélküli technológiák tanulmányozása után nyilvánvaló volt, hogy a távvezérlő projekt vezeték nélküli összeköttetéseit a Zigbee kommunikációs megoldásokra építjük. A következő néhány oldalban bemutatnám a Zigbee-t, és annak előnyeit a projekt szempontjából. 6.1 ZigBee/IEEE felépítése Az IEEE es csoport célja kis adatrátájú, kis komplexitású nem engedély köteles rádió szabvány megalkotása, melynek telep élettartama hónapokban, években mérhető. A potenciális felhasználási terület a ház-automatizálástól az ipari szenzor hálózatokig terjed. Az ISO-OSI rétegek (fizikai, adatkapcsolati, hálózati, átviteli, viszonylati, megjelenési, alkalmazás) közül az IEEE es szabvány a fizikai (physical layer (PHY) és az adatkapcsolati (media access controller (MAC)) réteg-et fedi le. Az alábbi ábrán látható az IEEE a ZigBee és a felhasználói program rétegződése és egymásra épülése. 7. ábra: A ZigBee elhelyezkedése a hálózati rétegekben Alap esetben az alkalmazási profilokat is a ZigBee Alliance, vagy a felhasználó határozza meg. 16

17 6.2 A ZigBee helye a vezeték nélküli világban A ZigBee kis sebességű vezeték nélküli személyes hálózatok számára (LR-WPAN) készült, ahol szöveg alapú átvitel szükséges (pl gép gép kommunikáció). Az alábbi ábrán láthatjuk az elhelyezkedését a többi szabványos átvitel között. Az ábrából látszik, hogy a Bluetooth szabvány áll hozzá a legközelebb ezért azzal érdemes összevetni. 8. ábra: Az elterjedtebb vezeték nélküli hálózatok A Bluetooth már egy kiforrott szabványnak tekinthető sok hardver és szoftvertámogatással. A ZigBee létjogosultsága a kis fogyasztás és bonyolult hálózat ad-hoc felépítésében rejlik. A következő táblázat összefoglalja a ZigBee és Bluetooth időzítési paramétereit: ZigBee Bluetooth Új eszköz felvétele a hálózatba 30ms 20s Alvásból aktív állapotba váltás 15ms 3s Aktív eszköz csatorna elérési ideje 15ms 2ms A ZigBee eszközök a gyorsan csatlakoznak, információt cserélnek és lekapcsolódnak a hálózatról visszatérve egy mély alvási állapotba, elérve így egy nagyon hosszú telep élettartamot. Egy Bluetooth eszköz ugyanehhez a művelethez kb. 100-szor több energiát igényel. 17

18 6.3 ZigBee/IEEE általános jellemzői, előnyei Kétféle fizikai szint (2.4 GHz és 868/915 MHz) Maximális adatátviteli sebesség 2.4 GHz-en 250 kbps, 915 MHz-en 40 kbps, és 868 MHz-en 20 kbps Hatótáv: m a környezet függvényében Kis fogyasztás (1mW A telep élettartalma több hónapban, akár években mérhető) Többféle hálózati topológia: csillag, szövevényes hálózat (mesh), klaszter-fa Alacsony költség. A chipset szintű megoldás körülbelül 10-12$, a modul szintű megoldások 20-25$ körül érhetők el.(100 db-os tételre kalkulálva) Teljes kézfogásos (hand-shake) protokoll Nagy átviteli kapacitás, kis késleltetéssel kis működési ciklusú eszközök esetén (pl.: szenzorok) Kis működési (adási) ciklusú alkalmazásokhoz (< 0.1 %) optimalizált Ad-hoc önszervező hálózat Biztonságos AES-128 bites kódolás Zigbee hálózati topológiákról A ZigBee hálózatok alapvetően Mesh (hálós) topológiát használnak, de előfordul point to point (pont-pont), kialakulhat Star (csillag), vagy Tree (fa) struktúra is. Ezek a fizikai elhelyezés és az egyes egységek funkcióinak beállításával módosíthatók. A Zigbee rendszert leginkább a Mesh hálózati topológia nyújtotta előnyök kihasználására tervezték. A hálózati elemeket három típusba sorolhatjuk: Koordinátor Router End Node 9. ábra A Mesh hálózati topológia 18

19 A koordinátorok kitüntetett funkciójú elemek, melyek a hálózat létrehozásáért felelnek. A routerek szerepe általában az útvonalak irányítása, ezen kívül repeater (átjátszó) funkciót töltenek be. Az End Node-ok elsősorban rövid üzenetváltási feladatokra alkalmasak.ezek az eszközök útvonal irányításra nem képesek, kizárólag végpontok lehetnek. A Mesh topológia talán legnagyobb előnye az átviteli akadályok leküzdése. Egy többelemű hálózatban az egyes elemek közt sokféle akadály felléphet. Előfordulhat, hogy egy rádióhullámokat elnyelő közeg kerül a két pont közé. Ilyenkor dinamikus routolás útján tiszta kapcsolatot keres a célállomásig. Dinamikus routolás esetében a routerek kommunikálnak egymással és routolási információkat cserélnek. A dinamikus routolás esetében a routolási tábla a hálózat változásának függvényében változik, a tábla bejegyzései törlődnek, vagy újak adódnak hozzá a táblázathoz. Mindez teljesen automatikusan történik. Érdemes emiatt már a rendszer telepítésénél odafigyelni (amennyiben fix helyűek az elemek), hogy a helyszín adottságait figyelembe véve telepítsük őket. A használandó területen figyelembe kell venni a működő WIFI berendezéseket, valamint a nagyobb teljesítményű villamosipari berendezéseket, ezek ugyanis a Zigbee hálózati teljesítményét kedvezőtlenül befolyásolják XBee A projekthez felhasználható Zigbee eszközöket gyártó vállalatok termékei közül a választás a Digi International egy megoldására, az XBee S1-re esett. Ez az eszköz képes point to multipoint módban 30 m-es lefedettségre, ami a beltérben tervezett távvezérelhető flotta szempontjából bőven elég. 10. ábra: 200 JMF 1 és az XBee S1 Ez a modem a további fejlesztések szempontjából is kiváló választás, ugyanis az eszközön helyet kapott a kommunikációt végző Zigbee modem mellett 8 Digitális I/O, illetve 4 analóg bemeneti interfész. Ezen kívül található két láb, melyen PWM modulált jelet képes előállítani. Ez utóbbi a projekt szempontjából sorsdöntő szempont, ugyanis a vezérlésnél kihasználjuk. Az eszköz teljes lábkiosztása a mellékletek közt megtalálható. 1 JMF: Jó Magyar Forint 19

20 7 A vezérlő áramkör A vezérlő áramkör több feladatot ellátó eszköz. A projekthez egy olyan univerzális áramkört kellett tervezni, mely méreteit tekintve elhelyezhető a távirányítandó járműveken, ezen kívül megépíthető belőle a vezérlő, vagy a kliens eszköz is. Ez a fejezet a vezérlő áramkörről, valamint annak egyes részeiről fog szólni. Kétféle áramkört kell tehát megvalósítani. A feladathoz szükség van egy olyan adóra, mely a számítógépről küldött vezérlő paramétereket elküldi a járművek vevőinek. A járműveken pedig kell lennie egy vevőnek, mely a kapott paraméterek alapján állítja a PWM-et, ezáltal a végfokozatot. 7.1 Tápegység Az adó, és vevő áramkör egyaránt DC 6V minimális tápfeszültséget igényel. A vevő oldalon ezt cserélhető akkumulátorokkal fogjuk biztosítani, míg az adó energiaszükségletét egy hálózati adapter látja el. Az RS 232-es kapcsolat, valamint az Xbee modem 3,3V tápfeszültséget igényel, melyet egy TS1117 feszültségszabályozó biztosít. A tápegységet és az áramkört egyaránt egy dióda védi a károsodástól. Tekintve, hogy a diódán az áram csak egy irányban folyik, egy fordított polaritással csatlakoztatott energiaforrás sem tesz kárt az áramkörben. 7.2 Az adó (kommunikációs port PC-vel) Minden adó áramkörön helyet kapott egy soros kommunikációs port is (RS232), mely segítségével képesek vagyunk kapcsolatot teremteni a PC és az XBee modem közt. A kommunikáció szoftveres részéért az operációs rendszer, az XBee Java API, a soros, és Digi XBee modem illesztő programok, illetve a saját Java kód felel. Ezek együttes segítségével felépíthető a kommunikáció. A számítógép operációs rendszere szempontjából a szakdolgozat leadásának pillanatában volt megkötés, ugyanis az XBee modemekhez a gyártó (Digi) csak 32bites (x86) illesztő programot biztosított. A feladatom, hogy találjak megoldást a járműflotta egy tetszőleges tagjának vezérlésére. Ehhez minden esetben ismernem kell a cél eszköz valamely egyedi azonosítóját, hogy a megfelelő vezérlés, a megfelelő eszköznek jusson el. 20

21 7.3 Vevő A vevő áramkör a járművek tetején helyezkedik el. Rajta található az előre programozott Xbee végpont, a végfokozat, mely a motorok meghajtásáért felel, és a járművek egyedi azonosítására szolgáló led-ek Végfokozat A járműveken két elektromotor kapott helyet. Egyik motor a jármű elő- és hátramenetét biztosítja, míg a másik az irányért felel. Ezek meghajtására két teljesen egyforma végfokozat lett megépítve. x Az Xbee modemek 6-os, és 7-es lábán kapott helyet a PWM0, és PWM1 kivezetés. Ezeket a kimeneteket kapcsoljuk a végfokozatok bemenetére. 11. ábra: A végfokozat kapcsolási rajza A két végfokozat úgy lett megtervezve, és megépítve, hogy a pwm kitöltések alapján a 4 alapvető mozgási irány megvalósítható legyen. A végfokozat kimenete az alábbi pwm kitöltések alapján változik. PWM kitöltése Az elektromotor elvárt működése PWM0/PWM1 0-19% közötti kitöltés esetén A végfokozat ebben a tartományban nem erősít 20%-45% közötti kitöltés esetén Hátramenet/balra kanyarodás 46%-54% közötti kitöltés esetén Az elektromotorok nyugalomban vannak 55%-80% közötti kitöltés esetén Előremenet/Jobbra kanyarodás 81%-100% közötti kitöltés esetén A végfokozat ebben a tartományban nem erősít 21

22 A járművek előre, illetve hátramenetének sebessége változtatható. Az előre és hátramenet sebessége annál nagyobb, minél messzebb van a PWM kitöltés %-a az 50%-tól Azonosítás Mivel a flotta összes járműve a színeket leszámítva teljesen egyforma, ezért szükség van egy olyan egyedi azonosítóra, mellyel egyenként felismerhetővé tehetjük őket. A vezérlő panel úgy lett kialakítva, hogy a négy sarkában, és az egyik oldalhoz közelebb középen elhelyeztünk 5 piros színű ledet. A ledeket két állásba lehet kapcsolni. A jobb megkülönböztethetőség értelmében az összes led valamilyen formában világít. Az egyik állásban folyamatosan égnek, a másikban szakaszosan világítanak. Mivel az 5 led egyenként 2 féle állásba kapcsolható, így összesen 2 5 =32 féle különböző kombináció hozható létre. Az alábbi képen három különböző kombinációt láthatunk. A teli piros karikák jelölik a folyamatosan égő ledeket, míg a fehér karika piros peremmel a villogó ledet ábrázolja. Megállapítható, hogy amennyiben sikerül a járművekhez egy megfelelő kamera beállítást találni, az azonosítás megfelelően végrehajtható lesz. Mivel a vevők tápellátása véges, így ügyelni kellet arra is, hogy időben értesüljünk az energiaforrások alacsony szintjéről. Emiatt az azonosítók ledek mellett helyet kapott egy plusz led, mely akkor kapcsol be, ha a telepek feszültsége kritikus szint alá csökken, ezáltal könnyebben észrevehetők lesznek a merülőben lévő járművek. 22

23 8 A tervek kivitelezése, tesztek Ez a fejezet a megtervezett rendszer megvalósításáról szól. Bemutatom, hogy milyen átalakításokat kellett végezni a járműveken, valamint szó lesz az áramkörök megépítéséről. 8.1 A Kamionok átalakítása A Kamionok eredeti távvezérlése párhuzamos vezérlésre alkalmatlan, emiatt az eredeti vezérlést el kellett minden járműből távolítani. A kamionok egységekből épülnek fel, melyek szétcsavarozhatók. Mindegyik belsejében található egy kábel rendező áramkör, melyről forrasztással eltávolítottam az eredeti vezérlésüket. A járművek tetejére a tervezett új vezérlő áramkört rögzíteni kell. Ehhez az áramkörön 2db 2x5-ös 1cm magas tüskesor áll a rendelkezésre, megadott térközzel. Ez alapján kellett kialakítanom a kamionok tetején a lyukakat, amikbe a tüskesor aljzatokat fixáltam meleg ragasztóval. Amint a ragasztó megkötött, CAT5 típusú csavart érpárral beforrasztottam az összeköttetéseket a kamion teteje, és a kábel rendező áramkör közt. Mellékletként csatolom az átalakításhoz általam készített kapcsolási rajzot. Tekintve, hogy minden járművet ez alapján alakítottam át, az áramkörök tetszés szerint cserélhetők az egyes kamionokon. 8.2 Az áramkörök megépítése Az áramkör SMD (Surface Mount Device Felületszerelt) lapra lett tervezve, ugyanis a felületszerelhető alkatrészek mérete jóval kisebb a furatszerelhető alkatrészekénél, ezért lényegesen kevesebb területre van szükség a beültetésükhöz, az áramkör fizikai mérete pedig véges. A felületszerelési technológia lényege, hogy a speciálisan e célrakialakított alkatrészek elektromos kivezetői közvetlenül kapcsolatba kerülnek a panelen kialakított kontaktus felületekkel, az úgynevezett pad-ekkel. 12. ábra: Az SMD forrasztás 23

24 Feszültség (V) Az áramkörbe az egyes alkatrészeket a kapcsolási rajzok alapján ültettem be. Az áramkör kapcsolási rajza megtalálható a szakdolgozatom mellékletei közt. 8.3 Végfokozatok vizsgálata A megépített végfokozatokat az xbee modem vezérlőjele nélkül is lehet tesztelni. Függvény generátorról előállítható a kívánt 16,5kHz-es pwm-es négyszögjel. Az amplitúdó 3V, az offset értéke 1,5V, a kitöltés pedig manuálisan változtatható 20%-tól egészen 80%-ig. 13. ábra: A függvény generátor beállítása A teszt során megvizsgáltam a bemenő PWM kitöltés függvényében a végfokozatok kimenetein mért feszültséget PWM kitöltése (%) ábra: Feszültség-PWM kitöltés diagram 24

25 Az ábrán jól kivehető, hogy a pwm kitöltéssel arányosan növekszik az elektromotoron mért feszültség. A 20% alatti, illetve a 80% feletti kitöltési tartományokat hardveres okokból nem volt lehetőségem tesztelni, ezeket később szoftveresen 2 elvégeztem. Megállapítható, hogy a két szélső tartományban a linearitás nem folytatódik. Erre vezérlő kódban megkötéseket kell majd tenni. 8.4 A járművek megfigyelése kamerakép alapján A projekt egyik célja, hogy a járműveket kamerakép alapján lehessen vezérelni. Az oldalsó képet a tesztkörnyezet beállítása után készítettem. A képen a kamion bal oldalán, a földön két méterrúd látható viszonyítás végett. A beállítások alapján kiszámolható, hogy a kamera magasság alapján mekkora területet képes lefedni, mekkora a belátható vertikális szög. A kép nem pontos, ugyanis a sárga vonallal rajzolt szárakat a b és a vele szemközti téglalap felezőpontjával kellett volna összekötni, viszont megítélésem szerint az ábra így szemléletesebb. A számításokat természetesen lehetőségeimhez mérten pontosan végeztem. A képen fekete téglalappal jelöltem a kamera által belátott részt a padló síkjában. Az a oldal hossza 1,5m, míg a b oldalé 2m, a kamera pedig 2,35m magasra volt szerelve. 15. ábra: A jármű megfigyeléhez beállított tesztelő környezet Könnyen kiszámítható a kamera látószöge: Rövid számolás után az eredmény α=17,7 O, a kamera középpontjában a vertikális betekintési szög 2,35m magasan 35,4 O. Ezen a magasságon rögzített kamerával 3m 2 fedhető le. A kamerával 640x480 pixel felbontású kép készíthető. Az alábbi ábrán ebből egy pontosan 96x48 pixeles képet vágtam ki Megítélésem szerint ezen a képen a jármű teljes biztonsággal azonosítható. 16. ábra: A kamion, a kamera képén(részlet) 2 A szoftveres teszt alatt az xbee modem pwm kimeneteket a végfokozatok bemenetére kapcsoltam, majd a pwm kitöltéseket a megírt programon keresztül módosítottam. Itt lehetőségem adódott 0-100% közötti tetszőleges kitöltés beállítására. 25

26 Számításaim alapján az eredeti kép 640x480= pixeles összességében. Ez a ~0,3Mpixel fed le pontosan 3m 2 -nyi területet. Ugyanerről a képről vett jármű 96x48=6144 pixel, mely a kamera kép pontosan 2%-át teszi ki. Ez 6000 cm2, a kép azonban valójában kb 450cm 2 -t. A képhez hozzátartozik az autó körvonalaitól számítva minden irányban kb.3-5 cm. 17. ábra: A kamion 64x32 pixeles képen Elvégeztem a kamionról készített képpel egy átméretezést. Az új méret 64x32=2048 pixel. Ha tudjuk, hogy a kamera képe pixeles, és ebből a 2048 pixel valójában 450cm 2, akkor ebből adódik, hogy a teljes kamerakép x450/2048=67.500cm 2, ami 6,75m 2. Tudjuk, hogy a kamera szabvány 4:3-as képaránnyal dolgozik. A lefedett terület egyik oldala B, a másik oldal A=0,75B. Ebből adódik az egyenlet.0,75b 2 =6,75, melyből következik, hogy B 2 =9. Mivel az oldalhossz nem lehet negatív, adódik, hogy B=3, A=2,25. α=17,7 O B/2=1,125m M=? A fenti egyenletből levezethető, hogy: 18. ábra: Az aránypár M=3,525m Megítélésem szerint tehát ahhoz, hogy a járműveket 64x32 pixelben lássuk a kamera élőképein, a kamerákat 3,525m magasságban kell elhelyezni. Egy kamerával ilyen magasságban 6,75m 2 terület fedhető le, érdemes azonban a úgy elhelyezni őket, hogy legyen köztük kellő átfedés. Amennyiben minden irányból 0,5m átfedést tervezünk, úgy 1 kamera 5,75 m 2 -t lesz képes lefedni. Ezzel az adattal bármekkora játéktérre meghatározható a szükséges kamerák száma. 26

27 8.5 Az XBee modemek beállítása Az XBee modemek beállításához a DIGI honlapjáról letölthető a modemek illesztőprogramja, és a hozzájuk tartozó szoftver, az X-CTU. 19. ábra: XBee modem csatlakoztatva A program elindítása után ki kell választani, hogy melyik RS232-es porton csatlakoztattam az XBee eszközt, majd érdemes egy tesztet végezni, hogy felismerte-e. A fenti ábrán egy teszt eredménye. A típus mellett a modem az eszköz szériaszámát is kiírja. A programon keresztül lehetőségünk van két számítógép között is kipróbálni a kommunikációt. Ehhez mindkettő gépen szükség van egy kommunikációs portra (RS232), valamint két Xbee modemre. A program fő részében a modem minden paraméterét testre szabhatjuk. Íme a projekt szempontjából néhány fontos konfigurálható paraméter: A eszközök közötti kommunikációs csatorna Hosszú azonosító (64bites) A rövid azonosító (16 bites, változtatható) Konfigurálhatók az I/O interfészek (PWM Output) Beállíthatók, hogy koordinátor (Mesh esetén), vagy végpontként funkcionáljanak. 27

28 9 A vezérlő szoftver Ebben a fejezetben a vezérlő szoftver egy részének működését fogom bemutatni, illetve kitérek a tesztelés közben felmerült problémákra is. 9.1 Xbee Java API, és használata A vezérlő szoftver segítségével megvalósítható a vezeték nélküli irányítás a PC, és bármely jármű között. A vezérlő szoftver alapja az ingyenesen letölthető Xbee Java API, emellett a DIGI által közzétett illesztőprogramok. xbee.open("com7", 9600); Ezzel az API-ban előre definiált paranccsal lehetőségünk van összeköttetést teremteni a soros porttal. Ezután be kell állítani a cél eszköz MAC 3 címét: XBeeAddress64 addr64 = new XBeeAddress64(0x00, 0x13, 0xa2, 0x00, 0x40, 0x70, 0x83, 0xf9); A célcím alapján már küldhető üzenet. A következő két példában értékadó üzeneteket olvashatunk. Az alábbi paranccsal konfigurálható a modem p0 kapcsolódási pontja. Itt három lehetőség közül lehet választani. A vezérlő paramétert int típusú tömbben kell megadni. 0-Disabled 1-RSSI 2-PWM Outoput RemoteAtRequest request = new RemoteAtRequest(addr64, "P0", new int[] {2}); RemoteAtResponse response = (RemoteAtResponse) xbee.sendsynchronous(request, 10000); Esetünkben a PWM kimenetet kellett aktiválni. Ez után megadható az érték is, ami alapján a PWM0 kimeneten megjelenik várt kitöltésű négyszögjel. Az PWM0 kimenetek lehetséges kitöltéseit az M0 változó értékadásával alakíthatjuk. Az állítható értékhatárok: közötti egész számok. Az értékek megadása viszont kicsit izgalmasabb a vártnál. Mivel a leírásban csak az értékhatárok szerepeltek, ezért kellett egy kis idő, hogy rájöjjek a megoldásra. Rendelkezésemre állt ugyanis egy hasonló API alapján Pythonban írt értékadó parancs, mellyel ugyancsak az értékadásnál adódtak a problémák. 3 Minden járművön található egy előre konfigurált Zigbee modem. Ezek a modemek egyedi azonosítóval rendelkeznek, ez a MAC cím. A MAC cím egy 16 számjegyből álló 16-os számrendszerbeli számsor. 28

29 A vezérlés nem engedélyez, csak 0-tól nagyobb, 255-től kisebb számot paraméterként az M0 változónak. Le lett tesztelve, és ig a jármű semmilyen irányba nem mozdult. 110 felett egészen 255-ig viszont megindult hátrafelé. Végül sikerült megoldani a problémát. A vezérlő program úgy lett kialakítva, hogy a vezérlő értékét int típusú tömbként lehet megadni. Mégpedig egy maximálisan 2 elemű tömbként. A két paramétert 256-os számrendszerben kell megadni. Értelem szerűen tehát a nullát {0,0}, az 1-et {0,1}, a 256-ot {1,0}-ként lehet beállítani. A következő kódban egy ilyen vezérlő paraméter megadását láthatjuk request = new RemoteAtRequest(addr64, "M0", new int[] {2,255}); response = (RemoteAtResponse)Xbee.sendSynchronous(request, 10000); Ezekkel a vezérlő kódokkal el lehet érni, hogy a kamion változó sebességű előre, vagy hátramenetet produkáljon. Az oldalirányú mozgásokhoz szükség van a másik motor vezérlésére is. Az oldalakat irányító motor az előzőkhöz teljesen hasonlóan működik. Ehhez az XBee modem PWM1 kivezetését kell beállítani a p1 értékadásával. Majd szintén közötti értéket kell adni az M1 változónak. Ezek által tetszőleges számú jármű bármilyen megadott célra távvezérelhető, határt csak a vezeték nélküli lefedettség, illetve a jármű energiaszintje szab. 29

30 10 Konklúzió, További fejlesztési lehetőségek 10.1 Konklúzió.A megfelelő irodalomkutatás után a szükséges információk birtokában sikerült a rendszerrel kellőképp megismerkednem. A járművek megépítése során sikerült elsajátítanom az SMD forrasztás alapjait, melynek a későbbiekben bizonyosan hasznát veszem. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel, a feladatokat sikerült elvégeznem. A néhány megépített prototípus a rendeltetésének megfelelően működik. A vezérlő egységgel a számítógép kommunikálni tud, a Java vezérlő kód segítségével tetszőleges járműnek tudunk vezérlést küldeni, amennyiben a cél eszköz be van kapcsolva (megfelelő a töltöttségi szintje), egyedi azonosító száma ismert, és hatótávolságon belül található. A kamera képét sikerült tesztelni, sebessége elegendő a járművek azonosítására, majd azok mozgása esetén, nyomon követésükre is. Emellett sikerült meghatározni a megfelelő kamera elrendezést, melyben még a rendszer a követelményeknek megfelelően képes működni, tehát a járművek azonosíthatók. 30

31 10.2 További fejlesztési lehetőségek Mivel a megépített kamionok működnek, és e járművek és vezérlők elkészítéshez szükséges tervek, átalakítások ismertek, ezért a flotta méretének bővítése is lehetséges. A kamera élőképe alapján a rendszer továbbfejleszthető. Szűrő segítségével amennyiben a fényerőt minimalizáljuk, az azonosító fények sokkal inkább láthatóvá válnak. Egy képfeldolgozó alkalmazásával a járművek a vezérlőprogram számára is felismertethetők, ezáltal a rendszer automatizálható lenne. 20. ábra: A kamera kép az átalakítás után Az eredeti kép a mellékletek közt található. A fenti kép energiatakarékosság szempontjából a fényerő minimalizált kép negáltja. A jól látható fekete azonosítási pontok alapján a 4 jármű megkülönböztethető. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy ebben az esetben a járművek, és a vezérlő áramkört jól elkülöníthető matt színnel kell lefedni, a villogó/égő ledek jobb azonosítása érdekében. Amennyiben szükséges a jövőben a kamionok önálló szenzorokkal is felvértezhetők, amelyek adatai szintén vezeték nélkül továbbíthatók, ezáltal a központi vezérlés még kifinomultabbá tehető. 31

32 11 Köszönetnyilvánítás Először is szeretném megköszönni elsősorban Szüleimnek, valamint az egész családomnak mindazon anyagi és erkölcsi támogatást, amivel hozzájárultak egyetemi tanulmányaimhoz! Tudom, sokszor erejükön felül támogattak ezekben az években. Köszönet illeti Tihanyi Attila tanár urat a maximálisan helytálló segítségéért, tanácsaiért, ötleteiért. Bármikor, bármivel fordultam Hozzá, kielégítő választ kaptam kérdéseimre, emellett biztosította mindenkor a laborhasználatot, és a munkához kapcsolódó irodalommal látott el. Valamint rendelkezésemre bocsátotta a projekt szempontjából nélkülözhetetlen vezérlőáramkör kapcsolási, és ültetési rajzát. Köszönet illeti a projekt vezetőjét, Fülöp Tamás doktoranduszt, akihez elsősorban a projekttel kapcsolatos szoftveres kérdésekkel fordulhattam. Minden esetben sikerült választ kapnom kérdéseimre. Az általa megírt python nyelvű vezérlőkód pedig nagy segítségemre volt a Java kód megírásánál. Köszönet illeti Bati Dániel hallgatótársamat, aki a projekt kezdete óta aktív tagja a csapatnak. A megfelelő járművek, és X-bee modemek kiválasztása legfőképp az Ő érdeme. Ezen kívül a vezérlő áramkörök megépítésébe, azok esetleges hibáinak javításába rengeteg munkát fektetett. Amennyiben az XBee modemek felépítésével kapcsolatban merült fel kérdés, Dani tapasztalatai mindig megoldásra vezettek. Köszönet illeti a MAVE-t (Magyar Villamosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete) a projekt eszközeihez (XBee, járművek, áramköri alkatrészek) szükséges anyagi források biztosításáért. 32

33 12 Ábrajegyzék 1. ábra: A rendszer blokkvázlata ábra Az alkáli elem feszültség/idő karakterisztikája 1 Ohm terhelés esetén ábra: A villanymotor felépítése ábra Az elektromotor nyomaték áramerősség karakterisztikája ábra: Az alapvető vezérlési irányok ábra: A vezeték nélküli hálózatok csoportosítása ábra: A ZigBee elhelyezkedése a hálózati rétegekben ábra: Az elterjedtebb vezeték nélküli hálózatok ábra A Mesh hálózati topológia ábra: 200 JMF és az XBee S ábra: A végfokozat kapcsolási rajza ábra: Az SMD forrasztás ábra: A függvény generátor beállítása ábra: Feszültség-PWM kitöltés diagram ábra: A jármű megfigyeléhez beállított tesztelő környezet ábra: A kamion, a kamera képén(részlet) ábra: A kamion 64x32 pixeles képen ábra: Az aránypár ábra: XBee modem csatlakoztatva ábra: A kamera kép az átalakítás után

34 13 Irodalomjegyzék [1] Z. Zsigó, Tartós elemek tesztelése, Sulinet, [Online]. Available: [2] S. Papp, Vezetéknélküli hálózatok biztonsági kérdései, Debreceni Egyetem, szakdolgozat, [Online]. Available: [3] Á. Ballagi, Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, Miskolci Egyetem, Automatizálási Tanszék, [Online]. Available: [4] G. Turi, Rádióhálózatok Zigbee adatátvitel alapján, Makro Budapest Kft, [Online]. Available: osan%20a%20zigbee-r%c3%b3l.pdf. [5] A. Sobor és P. Davidovics, A felületszerelt gyártástechnológia, Óbudai Egyetem, [6] MaxStream, manual_xb_oem-rf-modules_ _v1.xax, Digi International, [7] Z. dr Puklus, Teljesítményelektronika, BME, [8] Z. Kleinheincz és A. Major, Mikroszámítógépes Irányítás, BME, [9] G. Tomozi, Elektrotechnika jegyzet,

35 14 Mellékletek 14.1 A kamionok bekötése narancs-fehér,barna-fehér 2 TELEPTARTÓ negatív kék 3 HAJTÓMOTOR pozitív narancs,barna 4 TELEPTARTÓ pozitív kék-fehér 5 HAJTÓMOTOR negatív zöld 6 IRÁNYMOTOR pozitív zöld-fehér 7 IRÁNYMOTOR negatív 35

36 14.2 Az Xbee S1 modem lábkiosztása: 36

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan Bevezetés Ballagi Áron Miskolci Egyetem, Automatizálási Tanszék H-3515 Miskolc Egyetemváros E-mail: aron@mazsola.iit.uni-miskolc.hu

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás LPT_4DM_2a Bekötési utasítás Az LPT illesztőkártya a PC-n futó mozgásvezérlő program ki-, és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC printer csatlakozója között. Főbb jellemzők: 4 tengely STEP és DIR jelei

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Útjelzések, akadályok felismerése valós időben

Útjelzések, akadályok felismerése valós időben Útjelzések, akadályok felismerése valós időben Dr. Hidvégi Timót Széchenyi István Egyetem Győr, 9026, Egyetem tér 1. hidvegi@sze.hu 1. Bevezető Sajnos a közúton a balesetek egy része abból adódik, hogy

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T ZigBee technológia alkalmazása az energetikában MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10-12. Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter RSC-2R Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter Felhasználás Az RS232 rádiómodem egy DB9-es csatlakozóval RS232 portra kapcsolható, pl. PC-hez vagy egyéb soros kimenetű mobil

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

RUBICON Serial IO kártya

RUBICON Serial IO kártya RUBICON Serial IO kártya Műszaki leírás 1.0 Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 469 4029 e-mail: info@rubin.hu;

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv SA-1389A Hálózati IP Kamera Felhasználói Kézikönyv 1. LED Jelzések 1. Hálózat jelző LED 2. Riasztás LED 3. Felvételt jelző LED 4. Riasztó élesítés LED 5. Infravörös vevő LED LED jelzés funkciók és jelentések:

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. TP-Link TL-WR740N TP-Link TL-WR740N Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják hívását: Technikai

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. USB I/O kártya 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. Műszaki adatok: - Tápfeszültség: 12V DC - Áramfelvétel:

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

Satel ETHM-1. Ethernet modul. www.riasztobolt.hu

Satel ETHM-1. Ethernet modul. www.riasztobolt.hu Satel ETHM-1 Ethernet modul Az ETHM-1 Ethernet modul egy TCP/IP szerver. A modul felépítése az 1. ábrán látható: 1. ábra. Az Ethernet modul felépítése 1 RS-232 port lehetővé teszi a modul csatlakoztatását

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 595A VDT-595A Leírás v1.4.pdf Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Zárnyitás műszaki adatai... 4 4 Felszerelés... 4 5 Rendszer

Részletesebben

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével Tartalomjegyzék 1 Készülékek / mobiltelefonok telepítése 3 1.1 Infravörös kapcsolat Win2000 és WinXP operációs rendszerrel 3 1.2

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Vezetéknélküli technológia

Vezetéknélküli technológia Vezetéknélküli technológia WiFi (Wireless Fidelity) 802.11 szabványt IEEE definiálta protokollként, 1997 Az ISO/OSI modell 1-2 rétege A sebesség függ: helyszíni viszonyok, zavarok, a titkosítás ki/be kapcsolása

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Gyors Elindulási Útmutató

Gyors Elindulási Útmutató Gyors Elindulási Útmutató 802.11b/g/n PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 3/2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK IP-cím http ://192.168.1.2 Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR

AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR AZ ÚJ, JAVÍTOTT HATÁSFOKÚ POLARITÁSVÁLTÓVAL MEGÉPÍTETT MPPT ÁRAMKÖR Szegedi Péter mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti Rendszerek

Részletesebben

Central monitoring system: rubic mini

Central monitoring system: rubic mini Central monitoring system: rubic mini rubic mini RUBIC MINI CENTRAL UNIT Azokban az épületekben, ahol nagyszámú független biztonsági lámpa beszerelésére van szükség, mindig problémát okoz az ilyen berendezések

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Követelmények. Az alábbihoz hasonló süllyesztett szerelvényeket ajánljuk, 85mm mélységgel:

Követelmények. Az alábbihoz hasonló süllyesztett szerelvényeket ajánljuk, 85mm mélységgel: Követelmények Kapcsoló + konnektor járatok méret specifikációja Az okos ház rendszerhez tartozó kapcsoló modulok és konnektor modulok olyan miniatűr egységek, amelyek arra lettek tervezve, hogy a kapcsolók

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja.

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller A PicoPower család tagja 2012-10-19 A Pico IRC használatával szoftverből állíthatjuk a frekvenciaváltóval vezérelt

Részletesebben

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.

Részletesebben

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1 A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares VARGA Máté 1, PÓGÁR István 2, VÉGH János 1 Programtervező informatikus BSc szakos hallgató 2 Programtervező informatikus MSc

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

RFID rendszer felépítése

RFID rendszer felépítése RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje

Részletesebben

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában IoT és szenzrok Szenzorkommunikáció?= IoT

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmányok 1/13 START SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK DR. KÓNYA LÁSZLÓ http://www.aut.bmf.hu/konya konya.laszlo@kvk.bmf.hu SZERZŐI JOG DEKLARÁLÁSA:

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes)

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes) PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS! RS-485 (2/4-vezetékes)! Nincs szükség külön tápegységre! Adatátvitel távolsága: max. 1,2 km! Direkt csatlakoztatható egy 9 pólusú

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya The modular mitmót system 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya Kártyakód: COM-R04-S-01b Felhasználói dokumentáció Dokumentációkód: -D01a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben