EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I"

Átírás

1 Új évfolyam 125. szám 2009 szeptember S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Istennek hála az elrepedt harang helyett funkcióba lépett az új 500 kg-os harang. Felszentelése a millenneumi emléksorozat kiemelkedő ünnepe volt. Nagyméltóságú és Ft. Tamás József püspök atya szentelte meg az újat, bú - csúz tatta a régit. Alább közöljük ünnepi szentbeszédét. Az ószövetségben a zsidó népnél használatos volt a kos szarvából készült kürt vagy a fémből készült trombita. Jeladásra használták ezeket a hangszereket: - kürt vagy trombita hangja hívta Harangszentelés hadba az embereket, amikor az ellenséggel kellett felvenni a harcot, s meg kellett védeni az országot, - kürt vagy trombita hangja jelezte a királynak érkezését és bevonulását a városokba, helységekbe látogatása alkalmával. E két hangszer a zsidó liturgiában is szerepet kapott: - mindennap kürt vagy trombita hangja jelezte a jeruzsálemi templom kapujának a kinyitását, - kürt vagy trombita hangja jelezte a reggeli és esti áldozat bemutatását, - az ünnepek kezdetét is kürt hangja jelezte. Ami a kürt, a trombita szerepe volt a zsidó liturgiában, az lett a harang szerepe a kereszténységben. Bár a harang használata nem egyidős a kereszténységgel. Tudjuk, hogy háromszáz éven át a római birodalomban üldözték a keresztényeket, ezért mai értelemben vett tem plomaik sem voltak, szentmiséiket házaknál, a földalatti katakombákban végezték. A harang használata az V VI. században honosodott meg. Először a kolostorokban használták, ahol a nap folyamán többször gyűltek össze imádságra a szerzetesek. A harang szava gyűjtötte össze őket. Ez a kolostori szokás terjedt el a templomokban is, ahol a harang szerepe kibővült. A középkorban így fogalmazták meg: vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Életünk kísérő zenéje lett a harangszó. Születésünktől halálunkig elkísér hangja. Naponta halljuk hangját nem is egyszer. Amikor ma harangszentelés van, négy gondolat fogalmazódott meg bennem: Tudunk ELNÉMULT HARANGRÓL IS. Nemcsak (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) olyan értelemben, hogy felmondták a szolgálatot, elrepedtek, hanem azért is, mert már nincsen akinek szóljanak. Főegyházmegyénkben is, főleg Dél Erdélyben több templom harangja is elnémult, mert nincs kinek szólni. Több elhagyatott templom van, amely pusztulásra ítéltetett. Ne adja a jó Isten, hogy itt Székelyföldön is ilyen sorsra jussanak harangjaink, templomaink azért, mert felelőtlenek vagyunk, mert nem vállaljuk az isteni parancsot: sokasodjatok, szaporodjatok és töltsétek be a földet. A másik gondolat: értünk már olyan időket, amelyben szándékosan akarták elhallgattatni a harangok hangját. Persze nem sikerült, mert Istent lehet tagadni, lehet gyalázni, de legyőzni nem. Abban az időben a Szovjetunióban egy ideig sikerült elhallgattatni a harangok hangját. Szolzsenyicin orosz író szót emelt a harangok érdekében: Milyen lesz az a nemzedék kérdezte, amely harangszó nélkül nő fel? Az ilyen nemzedéknek hatását érezzük még mindig! A harmadik gondolat: Nagy Zoltán kevésbé ismert, fiatalon elhunyt költő önvallomása, Régi és új harang amelyben azt mondja: ha kérded ki voltam? tudd meg: egy hang voltam Isten énekében és kár lett volna el nem hangzani! Egy hang voltam Isten énekében, mint a harang hangja. De nekem is hanggá kell lennem Isten énekében. Olyan hang, amely nem disszonáns, olyan, amelyet nem átkozni kell, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik, hanem amely áldás tud lenni azok számára, akik között él. A negyedik gondolat: Petőfi Sándor költőnk verses elbeszélése, amelynek címe: János Vitéz. Nagyon szép jelenet benne az, amikor János Vitéz meghallja a furulyaszót, amely falujára, a ma gyar rónára, a nyájára emlékezteti, s akkor otthagyja a szép Tündérországot. Valahogy így kellene lennie a mi életünkben is. A harang hangjára el kellene némulnunk és imádságba kellene fognunk, mélyülnünk, a ha - rang hangjára ott kellene hagynunk mindent és Isten házába kellene indulnunk. Mert ha így te - szünk, akkor nem hiába szól a harang. Ilyen gondolatokat hoz felszínre a mai harang szentelése, amely gondolatokat zárjuk szívünkbe, hogy azok szárba szökkenjenek és bő termést hozzanak. Az első nagy harangot a legenda szerint Paulinus csináltatta a nolai templom számára 394-ben. A harangok egyházi célokra való használatát 604-ben Sabinianus pápa rendelte el. A keleti egyházakban a harangokat 871 óta használják. A világ legnagyob harangját 1735-ben öntötték. A 216 tonna súlyú, 6,14 m magas és 6,6 m átmérőjű harang azonban soha nem szólalt meg, az öntés után ugyanis, a cizellálás közben tűz ütött ki az állványzaton. A tető beomlott, az oltás közben az áthevült öntvényt víz érte, több repedés támadt rajta, és kitörött egy 11,6 tonnás darabja óta egy talapzaton látható. Lélekharang: kis harang, melyet különösen akkor szoktak meghúzni, midőn a hívek közül valaki haldoklik; a római katolikusok esteli harangozása után húzzák a megholtak lelkeiért. Hazánkba e szokást az I. Károly idejében tartott udvari zsinat hozta be. 2

3 Szent Kereszt Felmagasztalása Egy régi görög hitrege, monda szerint élt valamikor egy gyönyörű, szép, földöntúli ifjú, úgy hívták Nárcisszusz. Ez a csodálatos szép ifjú egy alkalommal beletekintett egy tó vizébe és meglátta a víz tükrében saját gyönyörű képmását. Beleszeretett önmagába, megszerette ezt a gyö - nyörű képmást és lehajolt a tó vizéhez, hogy ma - gához ölelje. De ez az ölelés halálos volt. Belehalt a tóba. Halálának helyén azonban egy gyö - nyörű szép hófehér virág nyílott: egy nárcisz. A középkorban egy spanyol drámaíró ebből a pogány hitregéből drámát írt: El divino Narciso vagyis Isteni nárcisz címmel. Az író szerint ez a gyönyörű szép ifjú nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki az egekből lenézett a földre, és itt meglátta képmását, az embert. Beleszeretett az em berbe, az emberiségbe és lehajolt hozzá, hogy magához ölelje. Ölelése halálos volt. Két ölelésre terjesztett karját keresztre szegezték, s meghalt az emberekért ott a keresztfán. De keresztje nem csak a fájdalom, a gyötrődés fája, hanem a sze re - teté is. A mai ünnep, az Úr ünnepei közé tartozik, mert a megváltás szent jelét tiszteljük a keresztben. A megváltás Jézus Krisztus műve, amely ma is hirdeti Isten szeretetét. A kereszt Jézus ke - resztre feszítésekor az isteni szeretet eszközévé vált. A feltámadással már a megváltottságunkra hívja fel a figyelmet. A botrány fája így lett a megdicsőülés jele. Ezért illeti meg a keresztet a tisztelet. A keresztnek mindig van üzenete. Üzeni, hogy megváltott emberek vagyunk. A kereszt jelenléte tudatosítja bennünk, hogy Krisztushoz tartozunk. Keresztelésünkkor megjelölnek minket a kereszt jelével. Szent Bassileos a legősibb jelként emlegeti. Egy második századi felirat a kereszt jelét mint ragyogó pecsétet emlegeti, amely elkötelezettségre akar figyelmeztetni. A keresztet ott találjuk a templomokban, a házakon, otthonaink falán, az utcákon és a tereken. Mindenhol azt üzenik, hogy elkötelezett emberek va - gyunk. Keresztet vetünk az imádságok előtt és után, a munka előtt és után, keresztet rajzoltak szüleink és még most is teszik mielőtt megszelnék a kenyeret. Minden alkalommal a feltámadt Üdvözítőt hir - deti és éberen őrködik azon, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy egy kimondhatatlan öröm bir - to kában vagyunk. Krisztust hordozzuk magunk - ban. Aranyszájú Szent János írja, hogy a kereszt legyőzhetetlen pajzs a gonosszal vívott harcban. A kísértések, gonosz gondolatok, sokszor bénává teszik lelki életünket. Ilyen esetekben keresztet vetünk, és ha mindezt hittel tesszük, akkor a felszabadulás örömét érezzük. A kereszt üzen a küzdő embernek is. Egy zenetanárt nagyon dicsértek. Jó szakember volt, a diákjaival szemben következetes. Ha látta tanulóinál a szorgalmat, mindig megdicsérte őket. Azonban soha nem elégedett meg a középszerű eredményekkel. Mindenkinél a legjobbra törekedett. Addig gyakoroltatott, amíg mindenki a legjobb eredményt érte el. Így sikerült nagyon sok növendékéből világhírű zenészt nevelni. Bölcs ember volt, mert ha sokat is kellet kínlódniuk a diákoknak, megvolt az eredménye. A bölcs szülő hagyja, hogy a gyermek néha küzdjön meg az élet egyes eredményeiért, mert ez teszi őt teljesebbé. Isten a legbölcsebb pedagógus. Mindegyikünkbe egy hatalmas lehetőséget rejtett, és azt akarja, hogy ezek a lehetőségek bennünk kifejlődjenek. Isten mindegyikünkből boldog embert akar alkotni. Ehhez nagyon sok küzdelmen, fájdalmon, csalódáson kell átmennünk. A zsidókhoz irt levél mondja: Mert megfenyíti az Úr azt, akit szeret. Mindennapi keresztjeink, szenvedéseink ré - szét képezik ennek az isteni nevelésnek, és szükségesek ahhoz, hogy olyan emberekké formálódjunk, amilyeneknek Isten szeretne bennünket. Az érctartalmú kőzetekből csak tűzzel lehet tiszta fémet kivonni. Magas fokon hevíteni kell, hogy kiolvadjon az arany vagy ezüst. Bár Isten be lénk teremtette azt a képességet, hogy a jót ke - ressük, mégis van kivetnivaló bennünk, ami eltakarja a jót. Teherként nehezedik ránk a bűn, az önzés, a gyűlölködés, a harag, a meg nem értés. Csak a szenvedés tüze képes ezeket kiolvasztani belőlünk. A tűz a mindennapi erőfeszítés és küz- Birton Róbert (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) delem. Szent Lukácsnál mondja Jézus: Mindennap vegyétek fel a keresztet és kövessetek. Ebből a küzdelemből, ha győztesen jutunk ki, Szent Kereszt búcsús-mise Előpatakon akkor vá lunk értékes emberekké. Szent Ferencet, a kalandra vágyó lovagot a betegágyon a szenvedés tisztította meg és hívta az Evangélium hirdetésére. Lojolai Szent Ignác seblázában ébredt rá arra, hogy Krisztus katonájának kell lennie. A kereszt ott van mindegyikünk életében. A kereszt a döntés helye, mert a kereszten pusztult el a megtérni nem akaró bal lator, de egy ugyanolyan kereszten nyerte el az üdvösséget a Krisztus jobbján meghaló másik lator. A kereszt a szenvedés lehetősége. A mi keresztünk is lehet a jobb vagy a bal lator keresztje, lehet a kárhozat vagy az élet fája. A mi keresztünknek is két oldala van. Keresztünket egyesítenünk kell Krisztus keresztjével, s akkor szenvedésünk, kínlódásunk, mindennapi jeltelen kereszthordozásunk nem egy értelmetlen önpusztítás, hanem az öröm forrása lesz számunkra is. A kereszt megtisztít, felemel Jézushoz, átalakít az örök élet számára. A szenvedés tisztítótűz lehet már itt a földön, mely Istenhez emel. Ke - reszténynek lenni nem más, mint a kereszt keskeny, meredek útján találkozni és együtt járni Krisztussal. Ha hitünk van és keresztjeinkben fel tudjuk fedezni Krisztus keresztjét, akkor mi is megtapasztalhatjuk a kereszt kettős arcát: az örömet és a fájdalmat is. Ha ezt a kettős arcát a ke - resztnek hívő lélekkel el tudjuk fogadni, bízhatunk abban, hogy Krisztus keresztje által Őhozzá juthatunk a mennyei boldogságba. Bizalommal forduljunk Istenhez, és a kereszten meghalt, de feltámadt Jézussal vállaljuk mi is keresztjeinket, és döntsünk helyesen, mint a megtért lator. Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn Havas Krisztus-kereszt az erdőn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgős szánkóval Valamikor én arra jártam Holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, Dalolt, hogyha keresztre nézett, Én meg az apám fia voltam, Ki unta a faragott képet S dalolt, hogyha a keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, Miként az Idő, úgy röpültünk, Apa, fiú: egy Igen s egy Nem, Egymás mellett dalolva ültünk S miként az Idő, úgy röpültünk. Húsz éve elmúlt s gondolatban Ott röpül a szánom az éjben S amit akkor elmulasztottam, Megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben. 4

5 A Kereszt a szeretet és az üdvösség eszköze mondta be szé dében XVI. Benedek pápa a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor XVI. Benedek pápa emlékeztette a castel gandolfói pápai rezidencia udvarán összegyűlt híveket, hogy szerdán, szeptember 14-én ünnepeljük Szent Kereszt felmagasztalását. Az ünnep arra szólít fel, hogy elmélkedjünk el arról a mély és eltéphetetlen kapcsolatról, amely az Eucharisztia ünneplését és a Kereszt misztériumát egyesíti. Minden szentmise ugyanis mejeleníti Krisztus megváltó áldozatát. Mint ahogy szeretett II. János Pál pápa írta Ecclesia de Eucharistia k. enciklikájában, a Golgotára, a kereszthalál órájához tér vissza lélekben minden pap a szentmise bemutatásakor, az azon részt vevő keresztény közösséggel együtt. Az Eucharisztia tehát az egész húsvéti misztérium emlékezete:krisztus kínszenvedése, halála, a poklokra való alászállása, feltámadása és mennybemenetele. A Kereszt megható megnyilvánulása annak a végtelen szeretet aktusnak, amellyel Isten Fia megmentette az embert és a világot a bűntől és a haláltól. Ezért a Kereszt jele alapvető gesztus a keresztények imájában. Amikor keresztet vetünk, annyit jelent, hogy látható és nyilvános igent mondunk Annak, aki értünk meghalt és feltámadt, igent mondunk Istennek, aki szeretete alázatában és gyengeségében Mindenható, erősebb a világ minden hatalmánál és értelménél. Az átváltoztatás után, a hívek, tudatában vannak annak, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus vaóban jelen van a szentostyában, így imádkoznak: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A hit szemével a közösség felismeri az élő Jézust kínszenvedése jeleivel és Tamással együtt ámulattal telve ismétli: Én Uram, én Istenem. Az Oltáriszentség a halál és a dicsőség misztériuma, csakúgy, mint a Kereszt, amely nem egy véletlen kellék, hanem eszköz, amelynek révén Krisztus belépett dicsőségébe és az egész emberiséget kiengesztelte, leküzdve minden ellenségeskedést. Ezért a liturgia arra buzdít bennünket, hogy bizalommal teli reménnyel imádkozzunk: Mane nobiscum Domine! Maradj velünk Urunk, aki szent Kereszteddel megváltottad a világot! Mária, aki a Kálvárián jelen volt a Kereszt tövében, az egyházzal együtt, mint az egyház Anyja, jelen van minden egyes szentmise bemutatásánál. Ezért senki sem tudja Máriánál jobban megtanítani nekünk, hogy megértsük, és hittel, szeretettel éljük meg a szentmisét, egyesülve Krisztus megváltó áldozatával. Amikor szentáldozáshoz járulunk, Máriához hasonlóan és vele egységben átöleljük a keresztfát, amelyet Jézus, szeretetével az üdvösség eszközévé alakított át, Áment, Igent mondunk a keresztre feszített és feltámadt Szeretetre. Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik! Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a ne héz ségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted Istenem! Ámen. 5

6 FÁJDALMAS BOLDOGASSZONY A Fájdalmas Boldogasszonyt Hétfájdalmú Szűznek is hívjuk. Képeken néha úgy látható, amint hét kard vagy tőr hatol az ő szeplőtelen szívébe. Hét fájdalmat mondunk, hogy ezzel kifejezzük, hogy az a kehely, amit a Szűzanyának kellett kiinnia az ő szent Fiával, a fájdalom teljességét tartalmazta. (A hetes szám a számszimbolikában a teljesség jelképe. Mária élete egyszerre a boldogság és a fájdalom teljessége, ezért mondjuk őt Fájdalmas Boldogasszonynak. A Fájdalmas Anya a szó szoros értelmében a kereszt alatt álló Mária neve. A Hétfájdalmú abban az értelemben neve Máriának, hogy élete a szenvedés teljessége is volt.) A hagyomány meg is nevezi e fájdalmakat a Szűzanya életének eseményeit sorolva: bemutatták a kicsi Jézust a templomban és hallotta Simeon jövendölését (1); menekülni kellett Egyiptomba (2); a 12 éves Jézust elveszítették majd 20 év múlva a keresztút, ahol a Szűzanya találkozott Jézussal (4); a Golgotán látta, ahogy megfeszítik (5), leveszik a keresztről és odateszik az ölébe (6), végül eltemetik (7). Ezek Mária életének legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatai. Az asszonyok, édesanyák, feleségek - minél idősebbek, annál inkább - érzik a rokonságot a Hétfájdalmú Szűzzel. De mi emberek tudunk farizeusok lenni ezzel a témával kapcsolatban is. A rádióban hangzott el egy érettnek, tűnő, öreg ember szájából: Ahányszor én azt hallom a Szentírásból, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda... engem mindig elönt a harag. Énnekem ilyen Isten nem kell! Ennek logikus folytatása, hogy micsoda fiú Jézus, hogy ilyen fájdalmakat okoz az édesanyjának. Miért nem kímélte meg? Azonban a megváltó Krisztust nem az Atya gyötörte halálra, hanem mi, emberek. A Szűzanya fájdalmát nem a Fia okozta, hanem mi, emberek, akik elbántunk a Megváltóval. Az Atya valóban szereti a világot, hiszen nem semmisítette meg a Földet, sőt megteremtette, előre tudván mindazt, ami történni fog. És éppen a bűn és a gonoszság áradata fölött mutatta meg túláradó irgalmát, és a fájdalomból fakasztotta a boldogságot. Ezen az ünnepen mi, katolikusok próbáljunk 6 egy kicsit jobban figyelni a Szűzanyára. Imádságainkban is, de főleg a szentmisében kézbe veszszük mi is az ő szent Fiát, és próbálunk annyit mondani inkább a bánatunkkal, mint a nehezen található szavakkal : Ne sírj! Mert mi nem bántani akarjuk a Fiadat! Aki neked is a legdrágább, nekünk is drága. Nézd csak, szentmisét mutatunk be. Először a kenyeret és a bort, azután a konszekráció után magát a te Fiadat próbáljuk úgy kézbe venni ölbe venni!, ahogyan te tetted. És megpróbálunk hitet, szeretetet, alázatot, engedelmességet tanulni tőled, Szűzanyánk, te fájdalmas Boldogasszony! Nem fájdalmat akarunk okozni sem a Fiadnak, sem Neked, sem egymásnak, hanem szolgálni akarunk. A templomunknak van egy Fájdalmas Szűz - anya képe. Amikor ezt a templomot építették a jó pálos atyák, Sasvárról, a Fájdalmas Szűz kegyhelyéről kértek másolatot ide. Azután arra a helyre, ahol a hagyomány szerint a török idők előtt Mária-kápolna állt, mellékoltárra tették a képet. És itt is kegykép lett a képből. Minden imádságunk legyen részünkről az alázatnak, a vigasztaló szeretetnek és megbánásnak a bizonysága. Segítsen a Szűzanya, hogy jók tudjunk lenni, megtegyük Isten parancsait. Jók tudjunk lenni egymással! S tudjunk segíteni a szenvedőkön! Mert a fájdalmat itt a Földön nem lehet elkerülni, de a megváltás nagyobb tapasztalatai közé tartozik a Megváltóval megosztott fájdalom. Amikor az ember fölfedezi, hogy engem most bántottak és nagyon fáj..., vagy megbetegedtem és rettenetesen félek a haláltól előre tudom, hogy nagyon kínos lesz az, amíg én elérkezem odáig, hogy elsóhajthatom a saját beteljesedett szavamat, de ez nem rossz! Odaadhatom a megfeszített Krisztusnak a halálfélelmemet és szenvedéseimet, mondván, Jézusom, most, amikor annyira félek vagy valami annyira fáj!, engedd meg, hogy Veled együtt szenvedjek! Ez a megváltás misztériuma, hogy erő fakad abból, amikor az Úr Krisztus egy ilyen lelket magához emel, eggyé válik vele és azt mondja: Köszönöm a fölajánlásodat, és akkor most en - gedd meg, hogy a megváltó szenvedést benned folytassam. Egész a világ végezetéig. Segítsen nekünk a Szűzanya jónak lenni és jól szenvedni, amikor kell! Diós István

7 Kedves szülők! Szeptember az iskolakezdés hónapja is. Imádkozzunk gyermekeinkért Paul Roth-al, hogy a jó Isten ebben az új tanévben is őrizze meg őket a helyes úton. Paul Roth: Gyermekemért Segíts, hogy jó apa legyek. Mert néha félek; van, hogy túl szigorú vagyok; akkor benned is, mennyei Atyám, csak nevelőt fog látni, zsarnokot; van, hogy nem szánok rá elég időt: akkor pedig azt fogja hinni, hogy neked sincs rá időd. Atyám, még annyi sok kérnivalóm van. Add, hogy ember váljék belőle, gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs, mi ledönt, mert az alap, ahol áll: Krisztus; még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni; és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az Idők Jelét; ha fejünkben nagy is a zűrzavar. És végül: Ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek: egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis, meg kell gondolnom, mit kívánjak; mert tudom: te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei Atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei Atyám, majd színről-színre láthat. 7

8 Ha... Ha képes vagy nyugodt maradni, miközben körülötted mindenki elveszíti a fejét... Ha megőrződ az emberekbe vetett bizalmat, miközben mindenki kételkedik, s nem veted szemükre hiányosságaikat... Ha kiállsz az igaz szóért, miközben mindenki hazudik, és nem gyűlölsz akkor sem, ha megvetnek téged... Ha nem tetteted magad túlságosan jónak, s nem okoskodsz fontoskodva... Ha szeretsz gondolkodni, de gondolataid mindig tiszták maradnak... Ha kész vagy egyformán elfogadni a győzelmet és a kudarcot... Ha bár látod, hogyan törik össze mások céljaidat, de képes vagy lehajolni, hogy összeszedd a maradék cserepeket... Ha minden javadat összegyűjtve, képes vagy egyszerre kockára tenni, s mosolyogva akár el is veszíteni, és ismét mindent elölről kezdeni... Ha nem tartod magad hősnek csupán azért, mert jelentős személyekkel barátkozol... Ha sem a barátod, sem az ellenséged nem tud téged elrontani... Ha minden ember jelent valamit számodra, de egyik sem túl sokat... Ha rákényszeríted szívedet, idegeidet, izmaidat, hogy céljaidat szolgálják, akkor is, ha ellankadsz, és kitartasz akkor is, ha minden mozdulatlanságba dermed, követve az akarat parancsszavát: Tarts ki! Ne hagyd magad! Ha a jó úton haladva képes vagy tartalommal kitölteni életed minden percét, a tiéd lesz a föld és minden kincse, mert igaz ember leszel, fiam! Rudyard Kipling 8

9 A könyvünkről nyolcadik rész Letértünk a sugárútról, bemerészkedtünk a nyomornegyedek rosszul világított sikátoraiba, végül már a város kopt negyedében kanyarogtunk. Karnyújtásnyira nyíltak a kapuk, egymást érték a fatáblás ablakok. A nép a járdaszéleken hűsölt, az enyhe alkonyban báránysült illata keveredett a csatornaszaggal, fel-feljajdult valami zeneféle, mire csikordult a fékünk. A szomszéd bácsi felénk bólintott, mi visszahajlongtunk, majd nekivágtunk a keskeny lépcsőnek. Az emeleten feltárult a parányi lakás. Néhány éve még itt tartották egyetlen kincsüket, a családi kecskét. Most is épp hogy le tudtak ültetni, ők vagy álltak, vagy körülöttünk sürögtek. Asztaluk rövidnek bizonyult, megtoldták egy-két deszkával. A falakon mindössze két kép függött, az esküvői fotójuk és egy nagyméretű Jézus-poszter. Vendéglátóink hívő koptok voltak. Az iszlám birodalom közepén hirtelenjében keresztény szigeten találtuk magunkat. Észak- Afrikát a hatszázas évek vége felé özönlötték el Mohamed tanai, előttük 451-ben, a nagy tekintélyű Khalkedoni Zsinaton rögzítették a Jézusról vallott katolikus tanítást. A koptoknak akkor más volt a véleményük, megmakacsolták magukat a monofizita állásponton. Mintha szégyellték volna Krisztus emberségét, állították, hogy az Üdvözítőben megszűnt az emberi természet (vö. KEK 467). Így aztán magukra maradtak éve élnek száműzöttként az Egyházban és 1400 éve hontalanok a hazájukban. Itt, az arabokkal csak a nyomorban osztoznak. Miközben beindult a beszélgetés, a mosolygós feleség apró edényeket rakosgatott elénk, s tekintettel a magasrangú vendégekre, középre tett egy tekercs WCpapírt is, hátha kezet akarunk törölni. Jól éreztem magam, utunk végére kinn maradt évezredek emléke, benn a jelent tettük szebbé. Az egyszerű vacsora közben még sok mindent megtudtunk, hiszen minket minden érdekelt. Négy gyermekükből hárman voltak otthon. Napközben a nagyobbak az egyetemen tanultak, a legidősebb lány üzent, várjuk meg, jönni fog, csak most szentmisére ment. Persze kiderült, az ő miséjük négy órát is eltarthat, mellesleg a bérmálást 36 kenéssel adják fel, mert a Sátántól nem lehet eléggé védekezni. A kereszt jelét mindahányan a csuklójukra tetováltatták, nehogy később egy gyenge pillanatukban megtagadják kilétüket. A családfő büszkén mesélt előző pátriárkájukról, aki köztiszteletben álló, csodatevő szentember volt. Jólesett ezeknek az egyszerű embereknek az őszinte világa. Egyre inkább az lett a benyomásom, a közös evangélium köztünk erősebb köteléket teremtett, mint amekkora rést ütött a későbbi szakadás. Egyre jobban lelkesedtünk. A fiataloknak felkínáltuk a Katolikus Egyetemünkön a tanulás lehetőségét, hívtuk a családot Magyarországra. Ezen aztán elmosolyodott a mi taxisunk, és egy történettel válaszolt. Egyszer már elindultak észak felé, Bulgáriában jártak. Megkérdeztek egy ottanit, milyen vallású: Moszlim? Nem! válaszolta. Keresztény? Nem! Hát akkor milyen? Semmilyen! ennyi volt az összes tudománya A férfi ezek után elkomolyodó arccal hozzátette: Hát akkor mi minek menjünk arra? Nagyot hallgattunk, nem mertük a témát folytatni. Ez volt az utolsó estém Afrikában, a harmadik éjszaka, amikor nem aludtam. Megérte. Aztán elmúlt ez is, akár a mesebeli ezeregy éj, s mi hazaérkeztünk a keresztény Európába egy 1600 éves rendezetlen számlával. Egyszer volt, hol nem volt mintha mese kerekedne, úgy lép elő a múltból Imre bácsi szép emléke. Nagybörzsönyben gyülekeztünk, regnumi atyák, világi vezetők, lopva, rejtve, csendben. Tiltott dologra készülődtünk, lelkigyakorlat kezdődött. Előadónk az országosan elismert, éppen szabadlábon lévő szentírástudós, a jezsuita Mócsy Imre. A bevezetőben elmondta, most nem mond semmit, hiszen az államnak megígérte, csak templomokban tart lelkigyakorlatokat. Ezután szótlanul átvonultunk az ősi bányász-templomocskába, és kinyílt Jézus Szíve, mivelhogy ez volt a téma. Balás Béla püspök írása a Bibliáról Forrás: Magyar Kurír (folytatása következő lapszámunkban) 9

10 Püspökkari körlevél a katolikus hit megőrzéséről 10 Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik. A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és sovi niszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudat - ra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. "ősmagyar szinkretizmus". Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a "Jézus, pártus herceg"-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is. Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől. Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: "Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják" (2Tim 4,3-4). Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie. Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: "vallásos vagyok a magam módján". Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül Egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: "Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig" (Mt 28,20). a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Kelt Budapesten, szeptember 10-én

11 A székelyudvarhelyi ferences templom Okleveles adat van arról, hogy 1301-ben vár (castrum) volt Székelyudvarhelyen. Arról, hogy mikor épült nincs adat ben Báthori István vajda a székelyek tiltakozása ellenére a régi várat erős várrá építi ki. Bár sokan úgy vélik, hogy ő a vár első építtetője, minden jel arra vall, az 1301-es adattal is megerősítve, hogy előbb is volt itt vár. Ez a magyarázata, hogy éppen ott építtetett Báthori is. A nagy székely felkelés leverése után János Zsigmond ebből a várból építteti a Székelytámad várat. Ebben a várban volt a szerzetesi templom és kolostor, Szádeczky szerint Udvarhely első egyháza. (Jakab Szádeczky: Udvarhely vm. 204.) Ha ez igaz, megkockáztatható az a feltevés is, hogy a kolostortemplom a tatárjárás előtti. Első lakói ugyanis domonkosok voltak, akik a tatárjárás előtt létesítettek kolostorokat Erdélyben. (Beke: i. h.; Az erd. kat. múltja és jelene. 21.) A domonkosokat ferencesek váltják fel. Valószínű, hogy a tatárjárás után hamarosan, mivel a marosvásárhelyi példa szerint ide a tatárjárás után a domonkosok már nem jöttek vissza újra. Lakatos István 1702-ben úgy tudja, hogy a ferencesek temploma Szűz Máriának volt szentelve és homlokzatán a déli kapu fölött tisztán látszott Szűz Mária képe. A reformációig maradhattak, amikor János Zsigmond kiűzi őket. Veszely is Nagy Szabó Ferenc után 1652-ból barátokról tud, akiknek klastromából a Székelytámad várat csinálták. (Dávid L.: i. h.) A barátok közismerten ferencesek. Véglegesen a várépítés szünteti meg a klastromot és alakítja át a templomot is. Orbán Balázs: (i. m. I. 59.) leírása szerint román kori templom volt, gótikus ráépítésekkel (pl. dí - szes köríves ablakokkal), az átmeneti kor alkotása. A XVII. század elején, 1604-ben a ferencesek újra megkísérlik visszamenni volt kolostorukba, amelyet Báthori Zsigmond visszaad nekik, de hamarosan újra távozniuk kell. (György: A Ferencrendiek. 339.) 1599-ben a várat lerombolják, de 1600-ban újraépítik. A Rákóczi felkelés után 1711-ben ismét lerombolják. A maradék romokat a belső épületeknél 1893-ban tüntetik el, mikor oda iskolát építenek. Régiségéről csak a csonkán meredő várfalmaradékok beszélnek. A székelyudvarhelyi ferences templom Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek nyomán 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK 12 A szent keresztségben részesült: Gáll Tamara Katalin, Béres Mátyás Viktor Ferenc, Gecse Brigitta, Sükösd Abigél, Zöldi Zselyke Júlia, Simon Levente Lambert, Péter Hanna, Fülöp Boglárka. Szentségi házasságot kötött: Sükösd Róbert Pirampel Mónika, Szigyártó Zoltán Csoma Judit, Tolvaj Cătălin Károly Kolcsár Csilla, Urkon Róbert Berszán Erzsébet, Sajtos Róbert Olasz Anna Karola, Varga Csaba Gotz Teréz. Az Úr hazahívta: Bodó Dénes, Balogh Virág Margit, Blega Demeter, Téglás Ottilia, Máthé Dénes, Fóris Etelka, Ferencz Gizella, Dr. Máthé József, Molnár Béla. Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat! Kalkuttai Boldog Teréz szeptember 5 Agnes Gonxha Bojaxhiu 1910-ben születet albán szülőktől. A mohamedán környezet dacára hűségesen ragaszkodott a család katolikus hitéhez. Kilenc éves volt, amikor elvesztette édesapját. Özvegy édesanyja kézimunkaüzlettel tartotta fenn magát és három gyermekét. E súlyos megpróbáltatás még jobban összeforrasztotta a családot. Az édesanyja jelentős szerepet töltött be a Szent Szív egyházközségben, a szegények segítője és támogatója volt. Ágnes állami iskolába járt, de tagja lett a Mária Kongregációnak. A ju go - szláv jezsuiták szolgálatot vállaltak a kalkuttai egy házmegyében, ahonnan egyikük írásaiban be - számolt az ottani lehetőségekről ban határozta el barátnőjével, hogy szerzetes nővérnek jelentkeznek az angolkisasszonyok rendjébe. Rövidesen Indiába küldték noviciátusának megkezdésére. A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránti tiszteletből vette fel ig földrajzot tanított a kalkuttai Szűz Mária-iskolában. A váratlan fordulat 1946-ban következett be életében, amikor lelkigyakorlatra utazott, és a zsúfolt vonaton látta az emberi nyomorúság és kitaszítottság borzalmait. Ez volt életének nagy pillanata, amikor elhagyva rendjét engedélyt kér, hogy Kalkutta szegénynegyedébe mehessen. Letette a rendi ruhát és fehér száriba öltözött, amelyet keskeny kék szegély övezett. Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi kiképzésben részesült, majd visszatért Kalkuttába, ahol a szegények Kis Nővéreivel lakott ben nyert jóváhagyást a Szeretet Misszionáriusai társulat, amely innen terjedt el nagyon gyorsan az egész világon ben pápai jogú társulat lett. Hitvallásuk: Szerzetesek vagyunk. A nap huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk. Számtalan kitüntetés kö - zött 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat ben halt meg. II. János Pál pápa október 19-én iktatta a boldogok sorába. Bellarmin Szent Róbert szeptember 17 A toscanai születésű fiatalember belépett a jezsuiták közé ben pappá szentelték. Professzor, pápák tanácsadója, tartományfőnök volt. Kiváló hitvitázó, bíboros (1599), majd püspök (1602) lett. A nagy képzettségű főpap nagyon jól tudott az egyszerű nép nyelvén is beszélni. Nevéhez fűződik a Kis Katekizmus elkészítése, amelyet korunkig használtak. A XVII. század azon személyiségei közé tartozik, akik jelentős szerepet vittek az emberek hitre való nevelésében és alakításában ben halt meg. az Adoremus nyomán

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben