ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom március 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7."

Átírás

1 ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom március 7. Éltető forrás a pusztában

2 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 2

3 3 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Alapvető tudnivalók Az ország neve arabul: Misr [mis-ruh] Az ország teljes neve: Egyiptomi Arab Köztársaság Fekvés: Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekvő ország. Országhatárok: Az országot északról a Földközi-tenger, keletről a Vörös-tenger övezi, nyugatra Líbia, délre Szudán, északkeletre a Gázai övezet és Izrael határolja. Terület: 1,001,450 km 2 ; szárazföld 995,450 km 2 ; tenger km 2 Főváros: Kairo Egyéb nagyvárosok: Alexandria, Port Said, Ismailia, Suez, Assuit, Menya, Luxor, Aswan. Népesség: Több mint 84.5 millió (ENSZ 2010) Nyelv: Arab (hivatalos); sokan beszélnek angolul és franciául Éghajlat: Egyiptomnak sivatagi éghajlata van, kivéve a Földközi-tenger partvidékét, ahol száraz szubtrópusi éghajlat alakult ki. Egyiptomban a legtöbb csapadék a téli hónapokban esik. Vallás: Muszlim (főleg szunnita) kevesebb mint 88%; több mint 12% keresztény (többnyire kopt, de ortodoxok, protestánsok és katolikusok is vannak, valamint néhány ezer egyiptomi zsidó) Nemzetiségek: egyiptomi 99%; nubiai, örmény, görög, olasz, más európaiak 1% Pénznem: egyiptomi font (LE) Gazdaság: mezőgazdaság, bányászat, turizmus, ipar (cement, textil, műtrágya, gumi) Nyersanyagok: petróleum, gáz, vasérc, foszfát, mangán, mészkő, zsírkő, gipsz, azbeszt, ólom, cink. Államforma: köztársaság Bővebben :

4 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 4 Istentiszteleti rend /2 liturgus, 4 egyiptomi nő, 2 felolvasó/ / Zenei előjáték:/ egyiptomi zene hallgatható a honlapra feltett énekkincsből Gyülekezeti ének: Mondjatok dicséretet Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban, Mert köztetek lakozik Az Anyaszentegyházban. És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel; Biztat ő igéjével Édes igéretivel. Hála légyen tenéked, Hogy megjelentéd te magadat, Hogy megértettük, Uram, A te akaratodat. Dicséret és dicsőség Légyen tenéked magasságban, Dicséret és tisztesség az Anyaszentegyházban. Bártfa, 1591

5 5 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Bevezető 1. liturgus: Isten hozta a testvéreket idei ökumenikus világimanapi alkalmunkon. Istentiszteletünk liturgiája ebben az esztendőben Egyiptomból érkezett hozzánk. A bibliaolvasók közül sokan emlékezhetnek arra, hogy egykor a fáraók itt taszították rabszolgasorsba Isten választott népét. A zsidóság mindaddig fogoly volt Egyiptomban, míg Mózes vezetésével el nem jutott az ígéret földjére. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fáraó leányának hősiességéről sem. Ez a bátor asszony még apja parancsával is szembe mert szegülni azért, hogy megmenthesse az újszülött Mózest a vízbefulladástól. Nőtársaival is szövetkezett, hogy megóvhassa, és aztán saját fiaként nevelhesse fel a talált csecsemőt. A Szentírás egyébként is tele van olyan utalásokkal, amelyek Egyiptomot úgy mutatják be, mint a menedékhelyet. A gyermekgyilkos Heródes haragja elől a szent család itt talált biztos oltalomra a kisded Jézussal. Figyelemre méltó, hogy a korai kereszténység is itt lelhetett nyitott kapukra. Márk evangélista szervező munkája nyomán alakult meg az első egyiptomi keresztény egyház. S ugyancsak itt jött létre az a teológiai iskola, ahonnan olyan egyházatyák kapták indításukat, mint Origenész, Szent Athanáziusz vagy Alexandriai Kelemen. Az egyháztörténet tanúsága szerint nem csupán az első századok legfontosabb egyházi zsinatainak adott otthont Alexandria. Arról is vannak feljegyzések, hogy elsőkként innen, a mai Egyiptom földjéről küldtek ki misszionáriusokat a világ más tájaira: így az akkori Núbiába, Abesszíniába, a mostani Szudán vidékére, sőt Európában a mai Írország, Hollandia és Svájc területére. Az Egyház ma is hitvalló közösség. A nehézségek ellenére is ragaszkodnak meggyőződésükhöz a keresztények itt Egyiptomban. Évről évre örömmel vesznek részt az Ökumenikus Világimanap alkalmain, ahol átélhetik, hogy Krisztus egyháza egységes, tartozzanak bár annak tagjai különböző felekezetekhez. Március első pénteke ennek a csodálatos öszszetartozásnak az ünnepe minden egyiptomi keresztény család számára.

6 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 6 Gyülekezeti ének Istentiszteletre hívás 2. liturgus: Isten hozott mindenkit Egyiptomban! Imanapunkon forduljunk most Istenünkhöz, akinek szeretete és irgalma úgy árad az emberek között, mint források vize a sivatagban. A Szentháromság Isten nevében gyűltünk ma össze, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Az Ő színe előtt forgassuk szívünkben az Írásnak ezeket a sorait: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1 János 1:8-9) (rövid csend). Mindenki: Halld meg, Urunk! Halld meg a hangunkat Urunk akkor, amikor felismerjük, hogy életünk sokszor olyan kopár, mint a sivatag! Bűnvalló imádság Mindenki: Mindenható Isten, mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy számtalan módon vétkeztünk ellened és embertársaink ellen. Fi-

7 7 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom gyelmetlenek voltunk gyakran a körülöttünk élők iránt. Erőtlenül némák maradtunk vagy önfejűen hallgattunk, amikor szólnunk kellett volna. Megvalljuk, hogy sokszor voltunk türelmetlenek, lekezelőek a felebarátainkkal. Mélységesen bánjuk bűnös gondolatainkat, indulatos szavainkat, gyalázatos tetteinket, amelyeket akár szándékosan, akár öntudatlanul követtünk el. A hit embereiként, bűnbocsánatodból merítve erőt és kitartást, a jót szeretnénk munkálni ezután. Szentlelked erejével add, hogy növekedjünk, mint a bővizű patakok mellé ültetett fák. Kérünk, hallgass meg minket, Fiad, Jézus Krisztus érdeméért, aki magára vette múltunk vétkeit, hogy új életben járva szolgálhassuk nagy neved dicsőségét a jelenben. Ámen. 1. liturgus: Az Úr árassza ránk bűnbocsátó szeretetének éltető vízét, bocsássa meg vétkeinket és adjon nekünk békességet! Ámen. Ének Imádkozzatok és buzgón kérjetek Keressetek buzgón, és megtaláltok! Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk! Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;

8 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 8 Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját! 1. felolvasó: [Ézsaiás 44:2-4] Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: Ne félj Victor János, Mindenki: Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. 1. felolvasó: Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. [Figyelemfelhívás: Egyiptomi muzsika hangzik fel cintányér és egyéb hangszer kíséretében. Ez jelzi a négy egyiptomi asszony jövetelét, akik csak akkor lépnek be a terembe (templomba), amikor felcsendül a zene. Ünnepélyesen bevonulnak, majd megállnak, szembefordulva a gyülekezettel.) Egyiptomot jelképező nők vallomása 1. nő ókori egyiptomi ruhában, kezében a jellegzetes Ankh-élet kulcsa amulett, hajában lótuszvirág] 2. nő falusi, földművelő asszony ruhájában, egyik kezében vizes korsót cipel] 3. nő átlagos, városi nő öltözékében, kezében laptopot cipel] 4. nő farmernadrágos lány, egyik kezében mobiltelefon, másikban egyiptomi zászló] 1. nő: Dicsőítjük Istent azért a civilizációért, amely az ókori Egyiptomban létrejött. A Nílus folyó termékeny talajjá tette földünket, amelynek

9 9 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom gazdagságán erős birodalom épült föl. Büszkék vagyunk lélegzet-elállító építészeti remekműveinkre, amelyek Egyiptom történetéről mesélnek, és a régmúlt idők fáraóinak álmáról tanúskodnak. Olyan épületek ezek, amelyek egykoron gazdagították országunkat, ma pedig kulturális javakkal, és a turistáknak köszönhetően, anyagi bevétellel szolgálnak. Kettőt közülük az ókori világ hét csodái közt tartanak számon: a Pharoszi Világítótornyot és a Gizai Piramisokat. A Pharoszi Világítótornyot több mint kétezer évvel ezelőtt építették Alexandriában. Földrengések következtében ledőlt a torony a XIV.században. Jelképe maradt mégis az ember spiritualitásának, örök világosság utáni vágyának. A három királypiramis viszont áll még Gizában: az építők örök testamentumaként vall arról, hogyan igyekezett az ókori ember megtalálni a földi lét mélyebb értelmét, s hogyan tapogatózott a halál utáni gazdagabb élet után. Mindenki: Csodálatos az emberi bölcsesség, amely fellelhető a történelemben, s bámulatos, ahogyan a fékezhetetlen tudásvágy összekovácsolja a különböző korok embereit. 2. nő: Én a mai Egyiptomban élek, egy kis faluban. Megtanultam, hogyan kell okosan gazdálkodni azzal a kevéssel, amink van. Nekünk, vidéki asszonyoknak, sokat kell dolgoznunk azért, hogy ellássuk a családjainkat: földet művelünk, etetjük az állatokat, sajtot, joghurtot készítünk, hatalmas kenyérlángosokat sütünk. Olvasni csak mostanában tanultam meg, eddig erre sem volt módom. A szomszédaim legtöbbje a mecsetbe jár imádkozni péntekenként. A falunkban nincs keresztény templom. Családommal így a közeli városba megyünk istentiszteletre minden vasárnap. Hálásak vagyunk az Úristennek, és dicsérjük nevét azért, hogy nekünk adta a Nílust. Ez a Közép-Afrikában eredő folyó bizony gazdagon megöntözi földjeinket, oltja szomjunkat és elegendő hallal lát el bennünket. A Nílus a világ második leghosszabb folyója. Más országok lakóival, eltérő kultúrájú emberekkel köt minket össze; vize pedig arra az élő vízre emlékeztet bennünket, amellyel Jézus kínál meg minden lelkileg szomjazót. Mindenki: Hálát adunk az éltető vízért, amely öntözi a gabonát, amit termesztünk, és a hitért, amely táplálja és fenntartja közösségeinket.

10 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: Én pedig a városban élek. Kormánytisztviselőként Egyiptom fővárosában, Kairóban dolgozom. A Mezőgazdasági Minisztérium több munkatársával együtt azon fáradozunk, hogy a sivatagtól minél nagyobb termőterületet hódítsunk el. Mára egyre gyakrabban látni virágzó mezőket ott, ahol korábban sivár pusztaság volt. Egyedülálló nőként másoknál több időt tudok szánni arra, hogy gyülekezetemben szolgáljak. Plébániánk a számos kopt-ortodox egyház egyikéhez tartozik. A Kopt Egyház története a kereszténység legelső századára nyúlik viszsza. De sok más keresztény felekezet is fellelhető itt Egyiptomban. Csak egyedül Kairóban több mint kétszáz különböző keresztény közösséget tartunk számon. Hálásak vagyunk Istennek a felekezetek közötti egységért. Mostanra sajnos megváltozott a helyzet, de a közelmúltig szabadon gyakorolhattuk hitünket, és keresztények is betölthettek kormányzati állásokat, lehetőségük nyílt arra, hogy elhelyezkedjenek a közszférában. Mindenki: Örömmel gondolunk arra, hogy nemcsak a sivatag virágozhat ki káprázatos színekben. Különbözőségeik ellenére az egyházak is törekedhetnek a Krisztusban való színes egység felé. 4. nő (fiatal): Én pedig rettentően örülök annak, hogy egy ilyen csodásan fejlett, hightech világban élhetek. Miénk az I-podok, a skype, a facebook, a mobiltelefonok korszaka. Természetesen nálunk sem mindenki juthat hozzá ezekhez a dolgokhoz. Egyiptomban is különböző társadalmi rétegek találhatók: vannak gazdagok és szegények, s létezik középosztály, ahová én is tartozom. Kortársaimhoz hasonlóan nyelvi tagozatos iskolát végeztem. Három nyelven folyékonyan beszélek: arabul, angolul és franciául. Néhány barátom még németül is kiválóan tud. Éppen ennek a kitűnő oktatási rendszerünknek köszönhető, hogy olyan jól meg tudtuk szervezni a január 25-i tüntetéseket. A Tunéziából elindított forradalmi mozgolódás jutott el hozzánk Egyiptomba, és terjed az arab világban azóta is. Bár sok minden történt a Tahrir téri események óta, mi tartjuk magunkat ahhoz az ígérethez, amelyet az Úr mondott Ézsaiás könyvében: Áldott legyen népem, Egyiptom (Ézs.19,25). Bízunk abban, hogy, amikor jónak látja Isten, valóra is váltja majd ezt az ígéretét.

11 11 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Mindenki: Urunk köszönjük ígéreteidet. Áldunk jóságodért, és most azért imádkozunk, hogy fiataljaink egy napon úgy láthassák áradni a békét és igazságosságot földünkön, ahogyan a sivatagot öntik el a kiáradt patakok! 2. felolvasó: [Ézsaiás 35: 1-2, 5-7] Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. ( ) Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztaságban. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ének Mint a szép híves patakra

12 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 12 Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal, Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben s nem hágy el, Kiben örvendek végre. Ki nekem szemlátomást Nyújt kedves szabadulást, Nyílván megmondja nékem, Hogy csak ő az én Istenem. Béza T., [A soron következő bibliai történetben a három egyiptomi asszony testesíti meg a bibliai kort, míg a 4.(fiatal) nő szavai segítenek a történet átgondolásában, ill. egy csoportbeszélgetés elindításában. Ezért jelezzük, hogy a zárójelbe tett bibliai mondatokat nem kell elmondani, hiszen a szereplő megtestesíti azt, aki szól.] Bibliai történet (János 4:3-42) 1. nő: (János 4: 3-6) Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, s így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Itt volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 2. nő:(7. vers) Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. 3. nő: (8. vers) /Jézus így szólt hozzá/: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 2. nő: (9. vers) /A samáriai asszony ezt mondta/: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? /Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal./

13 13 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 3. nő: (10. vers) /Jézus így válaszolt/: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! Te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. 2. nő: (11-12.versek) /Az asszony így szólt hozzá/: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? 3. nő: (13-14.versek) /Jézus így válaszolt neki/: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 2. nő: (15. vers) /Az asszony erre ezt mondta/: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. 3. nő: (16. vers) /Jézus így szólt hozzá/: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza! 2. nő: (17. vers) /Az asszony így válaszolt/: Nincs férjem. 3. nő: (18. vers) /Jézus erre ezt mondta/: Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál. 2. nő: (19. vers) /Az asszony ekkor így felelt/: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 3. nő: (20-24.versek) /Jézus így válaszolt/: Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.

14 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: (25. vers) /Az asszony így felelt/: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 3. nő: (26. vers) /Jézus ezt mondta neki/: Én vagyok az, aki veled beszélek. 2. nő: (meglepődve) Te, a Messiás?! 1. nő: (27. vers) Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: 2. nő: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus? 1. nő: (39-42.versek) Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmondott nekem mindent, amit tettem. Mikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ének Jézus, világ Megváltója

15 15 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros véred: tiéd vagyok, úgy ítélj meg! Salve mundi salutare ; Sík Sándor szabad fordítása 4. nő: Különösen is lenyűgöz ebben a történetben az, ahogyan egy egész város életére kihatott mindaz, ami a samáriai asszonnyal történt a kútnál. Elámulok, micsoda lehetőséget kapott ez az asszony, és milyen ügyesen ki is használta ezt! A Jézussal való beszélgetése fokozatosan vett egyre komolyabb fordulatokat. A végére ledőlt minden akadály, amely az aszszonyt gátolta volna abban, hogy az Úrra figyeljen. Először csak arról váltottak szót, hogy ki gondolkodik helyesen Isten dolgairól. Végül a lényegre terelődött a figyelem: az élő víz adására és elfogadására hegyeződött ki beszélgetésük. Nagyon szívesen olvasom a Szentírást. Nem csupán azért, mert számos bibliai történet éppen itt, a hazámban játszódott le, hanem és főleg azért, mert az Ige arra bátorít, hogy bízzam Isten ígéreteiben. A bibliai időkben a kút volt az a hely, ahol összegyűltek a különféle közösségek. Itt futottak össze az emberek, ha intéznivalójuk akadt egymással, de úgy tartották, hogy magával Istennel is a kútnál lehet találkozni. A samáriaiak forrásánál Jézus meglátott és megszólított egy asszonyt, olvastuk a bibliai történetben. Ez az Újszövetség korában akár megbotránkoztató is lehetett volna, hiszen nők nem elegyedhettek szóba idegen férfiakkal. De itt ennél fontosabb dolog történt: az asszony felismerte az őt megszólító mesterben a Messiást, aki adott neki élő vizet. 2. nő: A víz elengedhetetlen az élethez. A sivatagban a túlélést jelenti egy kút vagy a forrás vize. A héber nyelvben a forrás/kút megnevezésére használt kifejezés megegyezik a látni igével. Milyen érdekes párhuzam! A kútban megláthatom magamat, ha lenézek a víz tükrére. Hiszen olyan a víz felszíne, mint egy tükör. De nem csak magamat láthatom meg benne, hanem közelebb hajolva az egész világot észrevehetem benne. Sivatagokat átszelő patakokat láthatok. Jézust vehetem észre, aki kivétel nélkül mindenkinek fiatalnak és idősnek egyaránt adja az élő vizet.

16 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 16 Ők, amikor saját szomjukat oltották, élő víz folyamaiként adják tovább saját közösségeikben. Látom őket asszonyokat és férfiakat ahogyan meghívnak mindenkit, akivel csak találkoznak, hogy igyanak az élő vízből. Látom, ahogyan Isten átváltoztatja az elhagyatott, kiszáradt sivatagokat vagyis a szomjazó szíveket, a szeretet és élet forrása által öntözött kertekké. 4. nő: Mi lenne, ha mi is beszélgetni kezdenénk most a kútnál. (Elveszi a 2. nő kezében lévő vizeskorsót és felemeli) Osszuk meg gondolatainkat egymással arról, hogy mi érintett meg Isten igéjéből ma bennünket. De lehetőség van arra is, hogy otthonainkba visszatérve hívjuk fel ismerőseinket, és adjuk tovább a hírt: Jézus ma is kínálja az élő vizet. [Az istentiszteletnek ezen a pontján van lehetőség a hallottak tovább gondolására, ill. itt kerülhet sor az igehirdetés megtartására. Ha nincs prédikáció, akkor a 4. nő ezekkel a szavakkal vezetheti be a csoportbeszélgetést:] Ha megengedik, azt kérném a testvérektől, hogy forduljanak a mellettük ülőhöz! Párban beszélgetve, mindegyikük próbálja felidézni azt az alkalmat, amikor úgy érezte, Isten észrevette szomjúságát a kútnál, vagy amikor felismerte, hogy az Úr ott volt a kútnál! Beszélgessenek arról, mikor érezték sivatagosnak az életüket! Ki segített forrásként, patakként, hogy visszatérjen kiszáradt mindennapjaik pusztaságába az élet? Együtt találjanak választ arra, hogyan lehet az élő víz ajándékát elvinni közösségeinkbe! [Kérjük meg a résztvevőket, hogy az istentisztelet elején kiosztott papírvagy selyem szalagokra írják rá egy-két szóban, hogy a hívők hogyan lehetnek élő víz forrásaivá a világban. Gyűjtsük össze a színes szalagokat és dobjuk a vizeskorsóba.] Egyéni imádságok Ének (eközben gyűjtjük össze az offertóriumot)

17 17 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Ki dolgát mind az Úrra Segít-e, mondd, ha gondba veszve Feltör a sóhaj és a jaj, S úgy talál minket reggel, este? Elmúlik tőle tán a baj? Míg panaszt ejt a szenvedő, bánata, terhe egyre nő. Jobb nekünk bízva csendben lenni, Hogy szívünk békén várja meg, Mit a bölcs Isten készül tenni, Míg üdvös terve végbemegy. Aki megváltott bűn alól, Mi áldás nékünk, tudja jól. Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot, Mert véget érhet már a próba, Ha benne hűnek láthatott. Hozzánk hajol, nem késik el, Atyai karja átölel. Járj Isten útján hű munkában, Mondj imádságot, éneket! Egyedül benne bízzál bátran, Megújul akkor életed. Ki benne bízik boldogan, Arra az Úrnak gondja van. 55. zsoltár 23. vers. Neumark György (német) Adakozás [Mielőtt az offertóriumot összegyűjtenénk a 2. liturgus ismerteti, mire fordítjuk az idei adományokat: Perselypénzünkkel Egyiptomban és hazánkban a keresztyén női képzéseket támogatjuk]

18 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 18 2 felolvasó: [Ézsaiás 41:18-20] Én az Úr fakasztok folyókat a kopár hegyeken, a völgyek mélyén forrásokat. Mindenki: A pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. 2. felolvasó: A pusztában cédrust növesztek meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát meg ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe. Közbenjáró imádság 1. liturgus: Urunk, Te azt ígérted, meghallgatod imáinkat, ezért kérünk bizalommal most: Könyörgünk, tégy minket áldott eszközeiddé! Kérünk, valósuljon meg Ézsaiás próféta által tett ígéreted: Tedd áldássá üldöztetést szenvedő, keresztény népedet Egyiptomban! S tégy áldássá minden népet szerte a világban! Add, hogy mindennél nagyobb kincsnek tartsuk a Föld vízkészletét! Segíts, hogy felelősséggel bánjunk vele, ne pazaroljuk! Tégy érzékennyé mások gondjai iránt! Ébressz bennünk szolidaritást a világ szegényei iránt. Teremts együttérzést azok iránt, akik valamely természeti katasztrófa sújtotta övezetben élnek akár Egyiptomban, akár a Föld más országaiban! Adj kitartást erőfeszítéseinkben, amikor a nyomorúságon enyhíteni próbálunk! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 2. liturgus: Imádkozunk a nőkért itt Egyiptomban és szerte a világon. Urunk, te tudod legjobban, hogy mennyire kiszolgáltatottjai ők a gazdasági válságnak. Kérünk, enyhítsd lelki szomjúságukat, áldásoddal tedd bővizű patakká életüket! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk!

19 19 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 1. liturgus: Különösen is könyörgünk a társadalom szélére sodródó, kisemmizett özvegyekért, Urunk! Segíts, hogy észrevegyük és támogassuk azokat, akik nélkülözést szenvednek! Könyörgünk erőért azok számára, akik nagy ínségükben bajba sodornák magukat, áruba bocsátanák testüket. Óvd meg őket attól, hogy koldulni kényszerüljenek! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 2. liturgus: Imádkozunk a diákokért, különösen is azokért a lányokért, akik tanulni szeretnének. Kérünk, támogasd azokat a politikusokat, akik azért küzdenek, hogy minden nő számára elérhetővé váljék az iskolai oktatás! Segítsd a lányokat, asszonyokat, hogy megszerzett tudásukkal a társadalom hasznos, építő tagjai lehessenek! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 1. liturgus: Kérünk, ajándékozz meg bennünket olyan hálás szívvel, mely képes az önfeláldozásra és megbocsátásra! Vegyél el belőlünk minden önzést, hogy általunk élő vizednek folyamai ömölhessenek a világba! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! A mi Megváltónk, Jézus Krisztus érdeméért kérünk! Ámen. 2. liturgus: Ézsaiás 43: 18-19] Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. [A négy egyiptomi nő előre jön, és Ézsaiás 44:1-3. verseit idézi] 1. nő: Mert vizet árasztok a szomjas földre, 2. nő: patakokat a szárazra;

20 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: Lelkemet árasztom utódaidra, 4. nő: áldásomat sarjadékaidra. Nők együtt: Ezt mondja az Úr. Mi Atyánk Áldás Az Úr vezessen szüntelen, kopár földön is jól tartson téged! Légy olyan, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz! (Ézsaiás 58:11.) Ének: [A négy nő visszavonul.] Ó, terjeszd ki, Jézusom Ó, mosson meg az értem Bőven hullt, drága vér! Új lélekért könyörgök, Újult akaratér. Kicsik, nagyok mind kérünk; Őrködj vigyázva ránk! Békességedbe térünk: Te áldd meg éjszakánk! Brun János Nordahl (norvég)

21 21 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Zenei utójáték (Postludium) hallgatható az egyiptomi zenei anyagból Az imanapról Előzmények Az Ökumenikus Világimanap története immár több évszázadosnak mondható, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza. A nagyszerű ebben a kezdeményezésben, hogy nem halt el, sőt évről évre növekszik, újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb generációk átveszik a stafétabotot a szervezésben. Innen láthatjuk, hogy nem emberi szándék csupán, hanem Isten áldása kíséri. Azokban az országokban, ahol régóta megtartják, egész mozgalommá nőtte ki magát. A szervezésben egyre többen vesznek részt, s a befolyt adományokból melyek komoly summák már elmaradott térségek aszszonyainak életét, gyermekek tanulmányait segítik, vagy épp nehéz sorsú országok éhezőinek küldenek élelmiszert, ivóvizet. Gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek, nemcsak felvilágosító konferenciákkal, kurzusokkal, hanem konkrét tettekkel. A program célja: E program elsődleges célja az ismeretátadás, ezáltal a közösségek megerősítése, különböző országok keresztyén női csoportjai kapcsolatfelvételének elősegítése. Az ismeretanyag átadása közben mindig megfogalmazódik, hogy egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk, s bár nagyon különbözőek életfeltételeink és lehetőségeink, mégis ugyannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az ő Egyszülött Fiát adta értünk. Épp ezért tudjuk egymást különbözőségeink ellenére is szeretni és egymás terhét hordozni. A program megvalósítása: Minden esztendőben egy-egy ország női bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, melyet megküld más országoknak, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. Nemcsak istentiszteleti alkalom, hanem a felkészülés több alkalmán az ismertető anyag megbeszélése, s minden év március első péntekjén egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

22 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 22 A 2014-es imanapot egyiptomi keresztyén asszonyok készítették elő. Róluk, s az ő életükről olvashatnak bővebben a honlapon: női misszió/ imanap Az elmúlt évben adományainkkal 2 kárpátaljai magyar orvostanhallgató tanulását segítettük ezer forinttal, hiszen magyar érettségi vizsgájuk miatt csak a fizetős képzésre jutottak be, segítségünk nélkül nem tudták volna megkezdeni tanulmányaikat. A második félévben jó tanulmányi eredményükkel már ösztöndíjban részesülhettek. Támogattuk egy többségében cigány gyerekekkel foglalkozó tanoda munkáját, a gyermekeknek fejlesztő eszközöket vettünk, hozzájárultunk étkezésükhöz. Két női képzésünk volt: keresztyén nő a családban címmel, részt vettünk az Európai Ökumenikus Női Fórum munkájában. Ezekről cikkeket olvashattak újságjainkban és a honlapunkon. Adományokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségének számlaszámára kérünk: , megjelölve imanap Köszönettel fogadunk minden kis és nagyobb adományt! Az imanap anyagát angolból fordította : B.Pintér Márta evangélikus lelkésznő. A bibliatanulmányokat Móriczné Bátky Anna református lelkésznő fordította. A háttérnyagot, az ország ismertetését fordította Gaál Izabella, a Debreceni Református Hittumányi Egyetem idegen nyelvi tanszékének tanára. Az imafüzet és a honlap imanapi anyagát összeállította P. Tóthné Szakács Zita a MEÖT Női Bizottságának elnöke. Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága

23 23 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Az Ökummenikus női imanapi bizottság Egyiptomban Egyiptomi kopt kereszt

24

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 31. szám, 2008. Aug. 31 Szeretett testvéreim az Úr Jézusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 31. szám, 2008. Aug. 31 Szeretett testvéreim az Úr Jézusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 31. szám, 2008. Aug. 31 Szeretett testvéreim az Úr Jézusban! Az egyes emberek megtérése és életük megváltozása a Bibliában különböző

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben