ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom március 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7."

Átírás

1 ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom március 7. Éltető forrás a pusztában

2 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 2

3 3 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Alapvető tudnivalók Az ország neve arabul: Misr [mis-ruh] Az ország teljes neve: Egyiptomi Arab Köztársaság Fekvés: Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekvő ország. Országhatárok: Az országot északról a Földközi-tenger, keletről a Vörös-tenger övezi, nyugatra Líbia, délre Szudán, északkeletre a Gázai övezet és Izrael határolja. Terület: 1,001,450 km 2 ; szárazföld 995,450 km 2 ; tenger km 2 Főváros: Kairo Egyéb nagyvárosok: Alexandria, Port Said, Ismailia, Suez, Assuit, Menya, Luxor, Aswan. Népesség: Több mint 84.5 millió (ENSZ 2010) Nyelv: Arab (hivatalos); sokan beszélnek angolul és franciául Éghajlat: Egyiptomnak sivatagi éghajlata van, kivéve a Földközi-tenger partvidékét, ahol száraz szubtrópusi éghajlat alakult ki. Egyiptomban a legtöbb csapadék a téli hónapokban esik. Vallás: Muszlim (főleg szunnita) kevesebb mint 88%; több mint 12% keresztény (többnyire kopt, de ortodoxok, protestánsok és katolikusok is vannak, valamint néhány ezer egyiptomi zsidó) Nemzetiségek: egyiptomi 99%; nubiai, örmény, görög, olasz, más európaiak 1% Pénznem: egyiptomi font (LE) Gazdaság: mezőgazdaság, bányászat, turizmus, ipar (cement, textil, műtrágya, gumi) Nyersanyagok: petróleum, gáz, vasérc, foszfát, mangán, mészkő, zsírkő, gipsz, azbeszt, ólom, cink. Államforma: köztársaság Bővebben :

4 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 4 Istentiszteleti rend /2 liturgus, 4 egyiptomi nő, 2 felolvasó/ / Zenei előjáték:/ egyiptomi zene hallgatható a honlapra feltett énekkincsből Gyülekezeti ének: Mondjatok dicséretet Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban, Mert köztetek lakozik Az Anyaszentegyházban. És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel; Biztat ő igéjével Édes igéretivel. Hála légyen tenéked, Hogy megjelentéd te magadat, Hogy megértettük, Uram, A te akaratodat. Dicséret és dicsőség Légyen tenéked magasságban, Dicséret és tisztesség az Anyaszentegyházban. Bártfa, 1591

5 5 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Bevezető 1. liturgus: Isten hozta a testvéreket idei ökumenikus világimanapi alkalmunkon. Istentiszteletünk liturgiája ebben az esztendőben Egyiptomból érkezett hozzánk. A bibliaolvasók közül sokan emlékezhetnek arra, hogy egykor a fáraók itt taszították rabszolgasorsba Isten választott népét. A zsidóság mindaddig fogoly volt Egyiptomban, míg Mózes vezetésével el nem jutott az ígéret földjére. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fáraó leányának hősiességéről sem. Ez a bátor asszony még apja parancsával is szembe mert szegülni azért, hogy megmenthesse az újszülött Mózest a vízbefulladástól. Nőtársaival is szövetkezett, hogy megóvhassa, és aztán saját fiaként nevelhesse fel a talált csecsemőt. A Szentírás egyébként is tele van olyan utalásokkal, amelyek Egyiptomot úgy mutatják be, mint a menedékhelyet. A gyermekgyilkos Heródes haragja elől a szent család itt talált biztos oltalomra a kisded Jézussal. Figyelemre méltó, hogy a korai kereszténység is itt lelhetett nyitott kapukra. Márk evangélista szervező munkája nyomán alakult meg az első egyiptomi keresztény egyház. S ugyancsak itt jött létre az a teológiai iskola, ahonnan olyan egyházatyák kapták indításukat, mint Origenész, Szent Athanáziusz vagy Alexandriai Kelemen. Az egyháztörténet tanúsága szerint nem csupán az első századok legfontosabb egyházi zsinatainak adott otthont Alexandria. Arról is vannak feljegyzések, hogy elsőkként innen, a mai Egyiptom földjéről küldtek ki misszionáriusokat a világ más tájaira: így az akkori Núbiába, Abesszíniába, a mostani Szudán vidékére, sőt Európában a mai Írország, Hollandia és Svájc területére. Az Egyház ma is hitvalló közösség. A nehézségek ellenére is ragaszkodnak meggyőződésükhöz a keresztények itt Egyiptomban. Évről évre örömmel vesznek részt az Ökumenikus Világimanap alkalmain, ahol átélhetik, hogy Krisztus egyháza egységes, tartozzanak bár annak tagjai különböző felekezetekhez. Március első pénteke ennek a csodálatos öszszetartozásnak az ünnepe minden egyiptomi keresztény család számára.

6 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 6 Gyülekezeti ének Istentiszteletre hívás 2. liturgus: Isten hozott mindenkit Egyiptomban! Imanapunkon forduljunk most Istenünkhöz, akinek szeretete és irgalma úgy árad az emberek között, mint források vize a sivatagban. A Szentháromság Isten nevében gyűltünk ma össze, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Az Ő színe előtt forgassuk szívünkben az Írásnak ezeket a sorait: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1 János 1:8-9) (rövid csend). Mindenki: Halld meg, Urunk! Halld meg a hangunkat Urunk akkor, amikor felismerjük, hogy életünk sokszor olyan kopár, mint a sivatag! Bűnvalló imádság Mindenki: Mindenható Isten, mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy számtalan módon vétkeztünk ellened és embertársaink ellen. Fi-

7 7 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom gyelmetlenek voltunk gyakran a körülöttünk élők iránt. Erőtlenül némák maradtunk vagy önfejűen hallgattunk, amikor szólnunk kellett volna. Megvalljuk, hogy sokszor voltunk türelmetlenek, lekezelőek a felebarátainkkal. Mélységesen bánjuk bűnös gondolatainkat, indulatos szavainkat, gyalázatos tetteinket, amelyeket akár szándékosan, akár öntudatlanul követtünk el. A hit embereiként, bűnbocsánatodból merítve erőt és kitartást, a jót szeretnénk munkálni ezután. Szentlelked erejével add, hogy növekedjünk, mint a bővizű patakok mellé ültetett fák. Kérünk, hallgass meg minket, Fiad, Jézus Krisztus érdeméért, aki magára vette múltunk vétkeit, hogy új életben járva szolgálhassuk nagy neved dicsőségét a jelenben. Ámen. 1. liturgus: Az Úr árassza ránk bűnbocsátó szeretetének éltető vízét, bocsássa meg vétkeinket és adjon nekünk békességet! Ámen. Ének Imádkozzatok és buzgón kérjetek Keressetek buzgón, és megtaláltok! Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk! Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;

8 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 8 Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját! 1. felolvasó: [Ézsaiás 44:2-4] Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: Ne félj Victor János, Mindenki: Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. 1. felolvasó: Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. [Figyelemfelhívás: Egyiptomi muzsika hangzik fel cintányér és egyéb hangszer kíséretében. Ez jelzi a négy egyiptomi asszony jövetelét, akik csak akkor lépnek be a terembe (templomba), amikor felcsendül a zene. Ünnepélyesen bevonulnak, majd megállnak, szembefordulva a gyülekezettel.) Egyiptomot jelképező nők vallomása 1. nő ókori egyiptomi ruhában, kezében a jellegzetes Ankh-élet kulcsa amulett, hajában lótuszvirág] 2. nő falusi, földművelő asszony ruhájában, egyik kezében vizes korsót cipel] 3. nő átlagos, városi nő öltözékében, kezében laptopot cipel] 4. nő farmernadrágos lány, egyik kezében mobiltelefon, másikban egyiptomi zászló] 1. nő: Dicsőítjük Istent azért a civilizációért, amely az ókori Egyiptomban létrejött. A Nílus folyó termékeny talajjá tette földünket, amelynek

9 9 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom gazdagságán erős birodalom épült föl. Büszkék vagyunk lélegzet-elállító építészeti remekműveinkre, amelyek Egyiptom történetéről mesélnek, és a régmúlt idők fáraóinak álmáról tanúskodnak. Olyan épületek ezek, amelyek egykoron gazdagították országunkat, ma pedig kulturális javakkal, és a turistáknak köszönhetően, anyagi bevétellel szolgálnak. Kettőt közülük az ókori világ hét csodái közt tartanak számon: a Pharoszi Világítótornyot és a Gizai Piramisokat. A Pharoszi Világítótornyot több mint kétezer évvel ezelőtt építették Alexandriában. Földrengések következtében ledőlt a torony a XIV.században. Jelképe maradt mégis az ember spiritualitásának, örök világosság utáni vágyának. A három királypiramis viszont áll még Gizában: az építők örök testamentumaként vall arról, hogyan igyekezett az ókori ember megtalálni a földi lét mélyebb értelmét, s hogyan tapogatózott a halál utáni gazdagabb élet után. Mindenki: Csodálatos az emberi bölcsesség, amely fellelhető a történelemben, s bámulatos, ahogyan a fékezhetetlen tudásvágy összekovácsolja a különböző korok embereit. 2. nő: Én a mai Egyiptomban élek, egy kis faluban. Megtanultam, hogyan kell okosan gazdálkodni azzal a kevéssel, amink van. Nekünk, vidéki asszonyoknak, sokat kell dolgoznunk azért, hogy ellássuk a családjainkat: földet művelünk, etetjük az állatokat, sajtot, joghurtot készítünk, hatalmas kenyérlángosokat sütünk. Olvasni csak mostanában tanultam meg, eddig erre sem volt módom. A szomszédaim legtöbbje a mecsetbe jár imádkozni péntekenként. A falunkban nincs keresztény templom. Családommal így a közeli városba megyünk istentiszteletre minden vasárnap. Hálásak vagyunk az Úristennek, és dicsérjük nevét azért, hogy nekünk adta a Nílust. Ez a Közép-Afrikában eredő folyó bizony gazdagon megöntözi földjeinket, oltja szomjunkat és elegendő hallal lát el bennünket. A Nílus a világ második leghosszabb folyója. Más országok lakóival, eltérő kultúrájú emberekkel köt minket össze; vize pedig arra az élő vízre emlékeztet bennünket, amellyel Jézus kínál meg minden lelkileg szomjazót. Mindenki: Hálát adunk az éltető vízért, amely öntözi a gabonát, amit termesztünk, és a hitért, amely táplálja és fenntartja közösségeinket.

10 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: Én pedig a városban élek. Kormánytisztviselőként Egyiptom fővárosában, Kairóban dolgozom. A Mezőgazdasági Minisztérium több munkatársával együtt azon fáradozunk, hogy a sivatagtól minél nagyobb termőterületet hódítsunk el. Mára egyre gyakrabban látni virágzó mezőket ott, ahol korábban sivár pusztaság volt. Egyedülálló nőként másoknál több időt tudok szánni arra, hogy gyülekezetemben szolgáljak. Plébániánk a számos kopt-ortodox egyház egyikéhez tartozik. A Kopt Egyház története a kereszténység legelső századára nyúlik viszsza. De sok más keresztény felekezet is fellelhető itt Egyiptomban. Csak egyedül Kairóban több mint kétszáz különböző keresztény közösséget tartunk számon. Hálásak vagyunk Istennek a felekezetek közötti egységért. Mostanra sajnos megváltozott a helyzet, de a közelmúltig szabadon gyakorolhattuk hitünket, és keresztények is betölthettek kormányzati állásokat, lehetőségük nyílt arra, hogy elhelyezkedjenek a közszférában. Mindenki: Örömmel gondolunk arra, hogy nemcsak a sivatag virágozhat ki káprázatos színekben. Különbözőségeik ellenére az egyházak is törekedhetnek a Krisztusban való színes egység felé. 4. nő (fiatal): Én pedig rettentően örülök annak, hogy egy ilyen csodásan fejlett, hightech világban élhetek. Miénk az I-podok, a skype, a facebook, a mobiltelefonok korszaka. Természetesen nálunk sem mindenki juthat hozzá ezekhez a dolgokhoz. Egyiptomban is különböző társadalmi rétegek találhatók: vannak gazdagok és szegények, s létezik középosztály, ahová én is tartozom. Kortársaimhoz hasonlóan nyelvi tagozatos iskolát végeztem. Három nyelven folyékonyan beszélek: arabul, angolul és franciául. Néhány barátom még németül is kiválóan tud. Éppen ennek a kitűnő oktatási rendszerünknek köszönhető, hogy olyan jól meg tudtuk szervezni a január 25-i tüntetéseket. A Tunéziából elindított forradalmi mozgolódás jutott el hozzánk Egyiptomba, és terjed az arab világban azóta is. Bár sok minden történt a Tahrir téri események óta, mi tartjuk magunkat ahhoz az ígérethez, amelyet az Úr mondott Ézsaiás könyvében: Áldott legyen népem, Egyiptom (Ézs.19,25). Bízunk abban, hogy, amikor jónak látja Isten, valóra is váltja majd ezt az ígéretét.

11 11 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Mindenki: Urunk köszönjük ígéreteidet. Áldunk jóságodért, és most azért imádkozunk, hogy fiataljaink egy napon úgy láthassák áradni a békét és igazságosságot földünkön, ahogyan a sivatagot öntik el a kiáradt patakok! 2. felolvasó: [Ézsaiás 35: 1-2, 5-7] Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. ( ) Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztaságban. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ének Mint a szép híves patakra

12 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 12 Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal, Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben s nem hágy el, Kiben örvendek végre. Ki nekem szemlátomást Nyújt kedves szabadulást, Nyílván megmondja nékem, Hogy csak ő az én Istenem. Béza T., [A soron következő bibliai történetben a három egyiptomi asszony testesíti meg a bibliai kort, míg a 4.(fiatal) nő szavai segítenek a történet átgondolásában, ill. egy csoportbeszélgetés elindításában. Ezért jelezzük, hogy a zárójelbe tett bibliai mondatokat nem kell elmondani, hiszen a szereplő megtestesíti azt, aki szól.] Bibliai történet (János 4:3-42) 1. nő: (János 4: 3-6) Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, s így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Itt volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 2. nő:(7. vers) Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. 3. nő: (8. vers) /Jézus így szólt hozzá/: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 2. nő: (9. vers) /A samáriai asszony ezt mondta/: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? /Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal./

13 13 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 3. nő: (10. vers) /Jézus így válaszolt/: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! Te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. 2. nő: (11-12.versek) /Az asszony így szólt hozzá/: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? 3. nő: (13-14.versek) /Jézus így válaszolt neki/: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 2. nő: (15. vers) /Az asszony erre ezt mondta/: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. 3. nő: (16. vers) /Jézus így szólt hozzá/: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza! 2. nő: (17. vers) /Az asszony így válaszolt/: Nincs férjem. 3. nő: (18. vers) /Jézus erre ezt mondta/: Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál. 2. nő: (19. vers) /Az asszony ekkor így felelt/: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 3. nő: (20-24.versek) /Jézus így válaszolt/: Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.

14 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: (25. vers) /Az asszony így felelt/: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 3. nő: (26. vers) /Jézus ezt mondta neki/: Én vagyok az, aki veled beszélek. 2. nő: (meglepődve) Te, a Messiás?! 1. nő: (27. vers) Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: 2. nő: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus? 1. nő: (39-42.versek) Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmondott nekem mindent, amit tettem. Mikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ének Jézus, világ Megváltója

15 15 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros véred: tiéd vagyok, úgy ítélj meg! Salve mundi salutare ; Sík Sándor szabad fordítása 4. nő: Különösen is lenyűgöz ebben a történetben az, ahogyan egy egész város életére kihatott mindaz, ami a samáriai asszonnyal történt a kútnál. Elámulok, micsoda lehetőséget kapott ez az asszony, és milyen ügyesen ki is használta ezt! A Jézussal való beszélgetése fokozatosan vett egyre komolyabb fordulatokat. A végére ledőlt minden akadály, amely az aszszonyt gátolta volna abban, hogy az Úrra figyeljen. Először csak arról váltottak szót, hogy ki gondolkodik helyesen Isten dolgairól. Végül a lényegre terelődött a figyelem: az élő víz adására és elfogadására hegyeződött ki beszélgetésük. Nagyon szívesen olvasom a Szentírást. Nem csupán azért, mert számos bibliai történet éppen itt, a hazámban játszódott le, hanem és főleg azért, mert az Ige arra bátorít, hogy bízzam Isten ígéreteiben. A bibliai időkben a kút volt az a hely, ahol összegyűltek a különféle közösségek. Itt futottak össze az emberek, ha intéznivalójuk akadt egymással, de úgy tartották, hogy magával Istennel is a kútnál lehet találkozni. A samáriaiak forrásánál Jézus meglátott és megszólított egy asszonyt, olvastuk a bibliai történetben. Ez az Újszövetség korában akár megbotránkoztató is lehetett volna, hiszen nők nem elegyedhettek szóba idegen férfiakkal. De itt ennél fontosabb dolog történt: az asszony felismerte az őt megszólító mesterben a Messiást, aki adott neki élő vizet. 2. nő: A víz elengedhetetlen az élethez. A sivatagban a túlélést jelenti egy kút vagy a forrás vize. A héber nyelvben a forrás/kút megnevezésére használt kifejezés megegyezik a látni igével. Milyen érdekes párhuzam! A kútban megláthatom magamat, ha lenézek a víz tükrére. Hiszen olyan a víz felszíne, mint egy tükör. De nem csak magamat láthatom meg benne, hanem közelebb hajolva az egész világot észrevehetem benne. Sivatagokat átszelő patakokat láthatok. Jézust vehetem észre, aki kivétel nélkül mindenkinek fiatalnak és idősnek egyaránt adja az élő vizet.

16 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 16 Ők, amikor saját szomjukat oltották, élő víz folyamaiként adják tovább saját közösségeikben. Látom őket asszonyokat és férfiakat ahogyan meghívnak mindenkit, akivel csak találkoznak, hogy igyanak az élő vízből. Látom, ahogyan Isten átváltoztatja az elhagyatott, kiszáradt sivatagokat vagyis a szomjazó szíveket, a szeretet és élet forrása által öntözött kertekké. 4. nő: Mi lenne, ha mi is beszélgetni kezdenénk most a kútnál. (Elveszi a 2. nő kezében lévő vizeskorsót és felemeli) Osszuk meg gondolatainkat egymással arról, hogy mi érintett meg Isten igéjéből ma bennünket. De lehetőség van arra is, hogy otthonainkba visszatérve hívjuk fel ismerőseinket, és adjuk tovább a hírt: Jézus ma is kínálja az élő vizet. [Az istentiszteletnek ezen a pontján van lehetőség a hallottak tovább gondolására, ill. itt kerülhet sor az igehirdetés megtartására. Ha nincs prédikáció, akkor a 4. nő ezekkel a szavakkal vezetheti be a csoportbeszélgetést:] Ha megengedik, azt kérném a testvérektől, hogy forduljanak a mellettük ülőhöz! Párban beszélgetve, mindegyikük próbálja felidézni azt az alkalmat, amikor úgy érezte, Isten észrevette szomjúságát a kútnál, vagy amikor felismerte, hogy az Úr ott volt a kútnál! Beszélgessenek arról, mikor érezték sivatagosnak az életüket! Ki segített forrásként, patakként, hogy visszatérjen kiszáradt mindennapjaik pusztaságába az élet? Együtt találjanak választ arra, hogyan lehet az élő víz ajándékát elvinni közösségeinkbe! [Kérjük meg a résztvevőket, hogy az istentisztelet elején kiosztott papírvagy selyem szalagokra írják rá egy-két szóban, hogy a hívők hogyan lehetnek élő víz forrásaivá a világban. Gyűjtsük össze a színes szalagokat és dobjuk a vizeskorsóba.] Egyéni imádságok Ének (eközben gyűjtjük össze az offertóriumot)

17 17 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Ki dolgát mind az Úrra Segít-e, mondd, ha gondba veszve Feltör a sóhaj és a jaj, S úgy talál minket reggel, este? Elmúlik tőle tán a baj? Míg panaszt ejt a szenvedő, bánata, terhe egyre nő. Jobb nekünk bízva csendben lenni, Hogy szívünk békén várja meg, Mit a bölcs Isten készül tenni, Míg üdvös terve végbemegy. Aki megváltott bűn alól, Mi áldás nékünk, tudja jól. Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot, Mert véget érhet már a próba, Ha benne hűnek láthatott. Hozzánk hajol, nem késik el, Atyai karja átölel. Járj Isten útján hű munkában, Mondj imádságot, éneket! Egyedül benne bízzál bátran, Megújul akkor életed. Ki benne bízik boldogan, Arra az Úrnak gondja van. 55. zsoltár 23. vers. Neumark György (német) Adakozás [Mielőtt az offertóriumot összegyűjtenénk a 2. liturgus ismerteti, mire fordítjuk az idei adományokat: Perselypénzünkkel Egyiptomban és hazánkban a keresztyén női képzéseket támogatjuk]

18 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 18 2 felolvasó: [Ézsaiás 41:18-20] Én az Úr fakasztok folyókat a kopár hegyeken, a völgyek mélyén forrásokat. Mindenki: A pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. 2. felolvasó: A pusztában cédrust növesztek meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát meg ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe. Közbenjáró imádság 1. liturgus: Urunk, Te azt ígérted, meghallgatod imáinkat, ezért kérünk bizalommal most: Könyörgünk, tégy minket áldott eszközeiddé! Kérünk, valósuljon meg Ézsaiás próféta által tett ígéreted: Tedd áldássá üldöztetést szenvedő, keresztény népedet Egyiptomban! S tégy áldássá minden népet szerte a világban! Add, hogy mindennél nagyobb kincsnek tartsuk a Föld vízkészletét! Segíts, hogy felelősséggel bánjunk vele, ne pazaroljuk! Tégy érzékennyé mások gondjai iránt! Ébressz bennünk szolidaritást a világ szegényei iránt. Teremts együttérzést azok iránt, akik valamely természeti katasztrófa sújtotta övezetben élnek akár Egyiptomban, akár a Föld más országaiban! Adj kitartást erőfeszítéseinkben, amikor a nyomorúságon enyhíteni próbálunk! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 2. liturgus: Imádkozunk a nőkért itt Egyiptomban és szerte a világon. Urunk, te tudod legjobban, hogy mennyire kiszolgáltatottjai ők a gazdasági válságnak. Kérünk, enyhítsd lelki szomjúságukat, áldásoddal tedd bővizű patakká életüket! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk!

19 19 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 1. liturgus: Különösen is könyörgünk a társadalom szélére sodródó, kisemmizett özvegyekért, Urunk! Segíts, hogy észrevegyük és támogassuk azokat, akik nélkülözést szenvednek! Könyörgünk erőért azok számára, akik nagy ínségükben bajba sodornák magukat, áruba bocsátanák testüket. Óvd meg őket attól, hogy koldulni kényszerüljenek! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 2. liturgus: Imádkozunk a diákokért, különösen is azokért a lányokért, akik tanulni szeretnének. Kérünk, támogasd azokat a politikusokat, akik azért küzdenek, hogy minden nő számára elérhetővé váljék az iskolai oktatás! Segítsd a lányokat, asszonyokat, hogy megszerzett tudásukkal a társadalom hasznos, építő tagjai lehessenek! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! 1. liturgus: Kérünk, ajándékozz meg bennünket olyan hálás szívvel, mely képes az önfeláldozásra és megbocsátásra! Vegyél el belőlünk minden önzést, hogy általunk élő vizednek folyamai ömölhessenek a világba! Mindenki: Hallgass meg minket, Urunk! A mi Megváltónk, Jézus Krisztus érdeméért kérünk! Ámen. 2. liturgus: Ézsaiás 43: 18-19] Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. [A négy egyiptomi nő előre jön, és Ézsaiás 44:1-3. verseit idézi] 1. nő: Mert vizet árasztok a szomjas földre, 2. nő: patakokat a szárazra;

20 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom nő: Lelkemet árasztom utódaidra, 4. nő: áldásomat sarjadékaidra. Nők együtt: Ezt mondja az Úr. Mi Atyánk Áldás Az Úr vezessen szüntelen, kopár földön is jól tartson téged! Légy olyan, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz! (Ézsaiás 58:11.) Ének: [A négy nő visszavonul.] Ó, terjeszd ki, Jézusom Ó, mosson meg az értem Bőven hullt, drága vér! Új lélekért könyörgök, Újult akaratér. Kicsik, nagyok mind kérünk; Őrködj vigyázva ránk! Békességedbe térünk: Te áldd meg éjszakánk! Brun János Nordahl (norvég)

21 21 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Zenei utójáték (Postludium) hallgatható az egyiptomi zenei anyagból Az imanapról Előzmények Az Ökumenikus Világimanap története immár több évszázadosnak mondható, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza. A nagyszerű ebben a kezdeményezésben, hogy nem halt el, sőt évről évre növekszik, újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb generációk átveszik a stafétabotot a szervezésben. Innen láthatjuk, hogy nem emberi szándék csupán, hanem Isten áldása kíséri. Azokban az országokban, ahol régóta megtartják, egész mozgalommá nőtte ki magát. A szervezésben egyre többen vesznek részt, s a befolyt adományokból melyek komoly summák már elmaradott térségek aszszonyainak életét, gyermekek tanulmányait segítik, vagy épp nehéz sorsú országok éhezőinek küldenek élelmiszert, ivóvizet. Gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek, nemcsak felvilágosító konferenciákkal, kurzusokkal, hanem konkrét tettekkel. A program célja: E program elsődleges célja az ismeretátadás, ezáltal a közösségek megerősítése, különböző országok keresztyén női csoportjai kapcsolatfelvételének elősegítése. Az ismeretanyag átadása közben mindig megfogalmazódik, hogy egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk, s bár nagyon különbözőek életfeltételeink és lehetőségeink, mégis ugyannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az ő Egyszülött Fiát adta értünk. Épp ezért tudjuk egymást különbözőségeink ellenére is szeretni és egymás terhét hordozni. A program megvalósítása: Minden esztendőben egy-egy ország női bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, melyet megküld más országoknak, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. Nemcsak istentiszteleti alkalom, hanem a felkészülés több alkalmán az ismertető anyag megbeszélése, s minden év március első péntekjén egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

22 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 22 A 2014-es imanapot egyiptomi keresztyén asszonyok készítették elő. Róluk, s az ő életükről olvashatnak bővebben a honlapon: női misszió/ imanap Az elmúlt évben adományainkkal 2 kárpátaljai magyar orvostanhallgató tanulását segítettük ezer forinttal, hiszen magyar érettségi vizsgájuk miatt csak a fizetős képzésre jutottak be, segítségünk nélkül nem tudták volna megkezdeni tanulmányaikat. A második félévben jó tanulmányi eredményükkel már ösztöndíjban részesülhettek. Támogattuk egy többségében cigány gyerekekkel foglalkozó tanoda munkáját, a gyermekeknek fejlesztő eszközöket vettünk, hozzájárultunk étkezésükhöz. Két női képzésünk volt: keresztyén nő a családban címmel, részt vettünk az Európai Ökumenikus Női Fórum munkájában. Ezekről cikkeket olvashattak újságjainkban és a honlapunkon. Adományokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségének számlaszámára kérünk: , megjelölve imanap Köszönettel fogadunk minden kis és nagyobb adományt! Az imanap anyagát angolból fordította : B.Pintér Márta evangélikus lelkésznő. A bibliatanulmányokat Móriczné Bátky Anna református lelkésznő fordította. A háttérnyagot, az ország ismertetését fordította Gaál Izabella, a Debreceni Református Hittumányi Egyetem idegen nyelvi tanszékének tanára. Az imafüzet és a honlap imanapi anyagát összeállította P. Tóthné Szakács Zita a MEÖT Női Bizottságának elnöke. Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága

23 23 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Az Ökummenikus női imanapi bizottság Egyiptomban Egyiptomi kopt kereszt

24

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Élő víz. Jézus nem néz le és nem vet meg senkit. Ő nem tesz különbséget ember és ember között.

Élő víz. Jézus nem néz le és nem vet meg senkit. Ő nem tesz különbséget ember és ember között. Élő víz Lectio: Jn 4,1-19 Textus: Jn 4,14 Érdekes dolgokat hallunk ebből az Igéből. Sőt, a Jézus korabeli zsidók számára egyenesen megbotránkoztató az, amit Jézus tesz. Sokszor megbotránkoztak Jézus beszédén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Köszöntés: Ézs. 55,1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Szomjúság

Köszöntés: Ézs. 55,1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Szomjúság Köszöntés: Ézs. 55,1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Szomjúság Alkalom: vasárnap de. Dátum: 2014.11.23. Ige: Jn 4,3-15 Jn 7,37-39 Az ünnep utolsó

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Drága Gyülekezet! január 31. Nyíregyháza Istentisztelet. 1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!

Drága Gyülekezet! január 31. Nyíregyháza Istentisztelet. 1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! 2016. január 31. Nyíregyháza Istentisztelet 1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621

MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping. Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 MELEG PARÁDÉ- AHOGY ISTEN SZÁNTA A VÉGIDÕK JELÉÜL (Hungarian: GAY PRIDE) Harold Camping Family Stations, Inc. Oakland, California 94621 Internet: www.familyradio.com E-mail: international@familyradio.com

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE

FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE Gyermekeknek FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE A terem előkészítése: Díszítsük föl a helyiséget kék, fehér és piros léggömbökkel (a kubai zászló színei). Az istentisztelet központi

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben