TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV SPECIFIKUS RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV SPECIFIKUS RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉS

3 1 Egyszerűsített éves beszámoló év 1.1 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege 1 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev. ből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A beszámolókészítés napja: április 25. Adatok ezer forintban. 3

4 1.2 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Eredménykimutatása 2 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) Tájékoztató adatok 33. A. Személyi jellegű ráfordítások A beszámolókészítés napja április 25. Adatok ezer forintban. 4

5 Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. B. A szervezet által nyújtott támogatások C. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. D. Továbbutalt támogatás Kiegészítő Melléklet 1.4 A Tom lantos Intézet jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető évi I. törvény 3. a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető évi 8. tvr. 4. (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 73. ában és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 7. (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az Alapító Okirat IV. 3. pontja alapján munkaszervezete, a Közalapítványhoz tartozó Tom Lantos Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el. Az Intézet 2011 ben kiemelten közhasznú szervezetként működött, amely a évi CLVI. törvény 26. alapján: c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. Az Intézet a Közalapítvány olyan munkaszervezete, amelynek közfeladatot ellátó közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Intézet alapvető működési szabályait és feltételeit figyelemmel a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottakra az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 5

6 1.5 Az Intézet adatai Alapító: Demokrácia Központ Közalapítvány Név: Tom Lantos Intézet Székhely: 1022 Budapest, Árvácska u.12 Postacím: 1022 Budapest, Árvácska u. 12. Számlavezető: CIB Bank Bankszámla szám: IBAN: HU Adóigazgatási száma: Alapítás időpontja: április 13. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 9651 sorszám Bírósági végzés száma: 9. PK /2005/7 Statisztikai számjele: Az Intézet tevékenységének kezdete: 2011.június 01. Az Intézet induló vagyona: 1 millió forint Az Intézet képviseletét ellátó személy: Kuntz Nóra, Megbízott Igazgató 1.6 Az Intézet A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. 1. g pontjában meghatározott céljának megvalósítása érdekében a Tom Lantos Intézeten keresztül tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz, tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz, feladatkörében szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendég kutatói kapcsolatokat, bekapcsolódik a nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn, az emberi jogok, tolerancia, megbékélés és transz atlanti kapcsolatok előmozdításával kapcsolatban végzett tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat adományoz, egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el A Tom Lantos Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet). A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény működését a Közalapítvány költségvetésén keresztül biztosítja. (Alapító Okirat IV. 5.) 6

7 1.7 Az Intézet működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó 74/A. 74/F. ai. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, majd január 1. napját követően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, majd a január 1. napjától hatályos évi CXCV. törvény. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet, majd a január 1. napjától hatályos, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény, majd január 1 jétől a évi CVII. törvény. A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 7

8 2 Specifikus rész 2.1 Eszközök bemutatása Befektetett eszközök Az Intézet december 31 i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: Immateriális javak állománya december 31. adatok: e Ft ban Nettó érték Bruttó Elszámolt (könyvszerinti érték értékcsökkenés érték) nyitó állomány Aktiválás 358 Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS Záró állomány Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el az Intézet évben 3 db Ms Office Proplus programot szerzett be az Intézet 70 e Ft értékben, illetve az Intézet számára honlapot készítettek 288 e Ft értékben A 100 e Ft feletti eszközök esetében, a használati idő figyelembevételével került meghatározásra az értékcsökkenési leírás százaléka. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések december 31. adatok: e Ft ban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkené s Nettó érték (könyvszerinti érték) nyitó állomány Aktiválás Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS Záró állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 2011. évben 3 db Asus notebookot és egy Apple iphone t szerzett be az Intézet,, összesen 895 e Ft értékben, illetve kis értékű irodai eszközöket 346 e Ft értékben. Mivel az Intézet 2011 ben alakult ezért a 2010 es év, mint bázis év adatai nem léteznek, ennek megfelelően a változás nem értelmezhető. Összetétel és változás az 1. számlaosztályban NYITÓ ZÁRÓ Index megoszl. megoszl. e Ft % e Ft % % Vagyoni ért. Jogok ,54 Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK ,54 Bérelt ing. Végezett ber. Irodai gépek berendezések ,46 TÁRGYI ESZKÖZÖK ,46 BEFEKTETT PÜ. 0 0,00 ESZKÖZÖK BEFEKTETT ESZK , Forgóeszközök adatok: e Ft ban Megnevezés december december Megoszlás (%) 31. Követelések ,37 Pénzeszközök ,63 Forgóeszközök összesen ,00 A követelések aránya a forgóeszközökhöz viszonyítva 5,37 %, a pénzeszközök aránya a forgóeszközökhöz 94,63%. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások 902 e Ft ot tesznek ki. Ebből 1 e Ft a lekötött betét évre jutó kamatbevétele. A költségek, egyéb ráfordítások időbeli elhatárolásának értéke 901 e Ft, ez az összeg adott projekthez kapcsolódóan felmerült azon költségeket tartalmazza, melyekhez a bevétel csak 2012 ben fog befolyni. 9

10 Források bemutatása Az Intézet e Ft forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke e Ft os értéke áll a évi e Ft mérleg szerinti nyereségből, és az induló vagyonból Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Induló vagyon Tőkeváltozás (eredmény, veszteség) Tárgyévi eredmény/veszteség közhasznú tevékenységből Tárgyévi eredmény/veszteség vállalkozási tevékenységből Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december Megoszlás (%) 31. Saját tőke ,93 Kötelezettségek ,29 Passzív időbeli elhatárolások ,78 Források összesen ,00 A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 60,93 %, a kötelezettségek aránya a forrásokhoz viszonyítva 10,29 %. Kötelezettségek Az Intézetnek e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 10

11 A kötelezettségek alakulása: Megnevezés december 31. Kötelezettségek megoszlása (%) adatok: e Ft ban Megjegyzés Computrend Kft 25 1, havi számlák,30 napon belüli kötelezettség Személyi jövedelemadó ,39 Eho, Start járulék 32 1,28 Jövedelem számla Társadalombiztosítási elszámolások Rövidlejáratú elszámolási kötelezettségek összesen , , ,00 A kötelezettségek e Ft ot tettek ki december 31 én a fenti részletezés szerint Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások két részből állnak. Egyrészt olyan, évben megjelenő, de elhatárolandó, projekt bevételeket tartalmaznak, amelyek mögött a költségek évben jelentkeznek. Ez a Közalapítványtól kapott támogatásból 2011 ben fel nem használt e Ft értékben. Másrészt olyan évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek többek között: könyvelési díj elhatárolása 318 eft értékben, tanácsadási díj 375 eft értékben, könyvvizsgálati díj 343 eft értékben, telefon költség 31 eft értékben. 2.2 Eredménykimutatás Az Intézet a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján az A típusú összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás szerint készíti. 11

12 Az Intézet évi közhasznú bevétele e Ft volt, amelyből az alapítótól (a Közalapítványtól) kapott támogatás e Ft. Egyéb adományból származó e Ft. Egyéb bevételek e Ft. Az eredmény kimutatásban szereplő egyéb bevétel e Ft egyéb kapott bevétel, banki kamat valamint árfolyamnyereség. Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások összege e Ft. A ráfordítások változását az alábbi táblázat mutatja: adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Megoszlás (%) Anyagjellegű ráfordítások ,17 Személyi jellegű ráfordítások ,61 Értékcsökkenési leírás 530 2,22 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Összesen: Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó költségek további bemutatására szolgálnak az alábbi táblázatok Anyagjellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Megoszlás (%) Anyagköltségek 424 5,19 Igénybevett szolgáltatások ,68 Egyéb szolgáltatások 92 1,13 Eladott közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ,00 Jól látható, hogy az anyagjellegű ráfordítások döntő hányadát az igénybe vett szolgáltatások teszik ki, az összes anyagjellegű ráfordítás 93,68% a. 12

13 Az igénybevett szolgáltatásokat a következő táblázatban mutatjuk be figyelemmel a költségnem sokfajtaságára: adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Megoszlás (%) Szakértői díjak ,10 Repülőjegy elszámolás ,56 Belföldi kiküldetés,szállás 86 1,12 Külföldi utazás és szállásköltségek 234 3,06 Számviteli szolgáltatások költségei ,79 Internet, telefon, posta költségei 178 2,33 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 11 0,14 Taxi költség 60 0,79 Javítás, számítógép karbantartás 232 3,03 Hirdetés 106 1,39 Jogi képviselet, ügyvédi díjak 282 3,69 Igénybe vett szolgáltatások , Személyi jellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Megoszlás (%) Bérköltség ,31 ebből: megbízási díjak 0 Személyi jellegű egyéb ráfordítások ,88 Bérjárulékok ,81 Személyi jellegű ráfordítások összesen ,00 Az Intézet 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő volt, míg az átlagbér éves szinten e Ft/fő/év Egyéb ráfordítások A Tom Lantos Intézetnek 2011 ben nincsenek egyéb ráfordításai. 13

14 2.2.5 Közhasznú tevékenység bevétele Támogató megnevezése év Pü. i teljesítés ideje december december 31. Időbeli elhatárolás DEMKK Amerikai Nagykövetség Taiwan Egyéb bevétel Egyéb kapott kamatok,árfolyamnyereség ÖSSZESEN Az előbbi táblázat azokat a támogatásokat mutatja be, amelyek egyrészt egy adott projekt megvalósításához, másrészt az Intézet működési költségeinek finanszírozásához kapcsolhatók. Az Intézet eredménye e Ft volt. Az Intézetnek évben vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és ráfordítása nem volt. 3 Tájékoztató adatok 3.1 Az Intézetben foglalkoztatottak létszáma december 31 én az átlagos állományi létszám 5 fő. 3.2 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője Az Intézet évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: , cím: 1222, Budapest, József Attila utca 9), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: ) állította össze. 3.3 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata Az Intézet évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a Balansz Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: , cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte évi könyvvizsgálati díj 343 e Ft. 3.4 Környezetvédelem Az Intézetnek környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. 14

15 3.5 Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az Intézet könyveiben. 3.6 Az Intézet szervezete: az Igazgató: Az Igazgató az Intézet egyszemélyi felelős vezetője, akit a Közalapítvány Kuratóriuma az Intézet Igazgatótanácsának előzetes véleménye alapján, pályázati úton nevez ki 5 évi időtartamra a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 8 9. ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. A határozat értelmében jei hatállyal, 5 azaz öt év határozott időtartamra kinevezi Dr. Izsák Ritát. A határozat értelmében az Igazgatói jogviszonyt legkésőbb 2011.június 30 áig önkéntes jogviszony keretében is elláthatja. A kinevezés megújítható, amelyhez az Igazgatótanács előzetes véleményt csatolhat. Az Igazgató az Intézet vezető állású munkavállalója, annak teljes jogkörű képviselője. Az Igazgató vezeti az Intézetet. Az Igazgató tevékenységéről a Közalapítvány Kuratóriumának beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és pontjai alapján, Dr. Izsák Rita szülési szabadság miatti távollétének időtartamára Kuntz Nórát, az Intézet programigazgatóját megbízott igazgatónak nevezi ki. A megbízatás december 9 től várhatóan május 29 ig tart a Végrehajtó Bizottság: A TLI végrehajtó bizottsága hat főből áll, elnökét és tagjait a Kuratórium a Főigazgató javaslatára, 3 (három) évi határozott időtartamra választja a nemzetközi tudományos és közélet elismert személyiségei köréből. 15

16 3.7 Vezető állású munkavállalók díjazása: Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató évi jövedelme e Ft volt december 9 től, dr. Izsák Rita szülési szabadságának időtartama alatt Kuntz Nóra megbízott igazgatóként tölti be a pozíciót évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 4 Költségvetési támogatás felhasználása Az Intézet évben költségvetési forrásból származó bevételeiből e Ft ot használt fel a Közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítására. Az Intézetnek működési jellegű kiadásai nem voltak. A e Ft támogatás felhasználása a következőképp alakult: Projektszám ICDT Projektek Teljes Tény Költség 100 Intézményi fejlesztés CODE Nyári egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről Deliberatív közvélemény kutatás Roma gyilkosságok nyomon követése Nemzetközi büntetőbíróság Modell 220 ÖSSZESEN Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Intézet vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza. 6 Cél szerinti juttatások kimutatása Az Intézetnek évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. A Demokrácia Központ Közalapítványtól, a Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján mindösszesen e Ft támogatásban részesült. Ezen felül az Amerikai Nagykövetségtől kapott támogatás e Ft, Taiwan támogatás: e Ft évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tisztelet díjat, költségtérítést. 16

17 7 a szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató évi jövedelme e Ft volt évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 8 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 8.1 Programok és projektek A Tom Lantos Intézet és Demokratikus Átalakulásért Intézet közös éves konferenciája, Tom Lantos Intézet megnyitója A projekt főbb adatai Projekt száma #t101 Kezdés időpontja: március 1. Befejezés időpontja: július 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 10 mió Ft A projekt átfogó célkitűzése Megrendezésre került a TLI és az ICDT közös kezdeményezésű éves emberi jogi konferenciája, melyen rangos hazai és nemzetközi előadók is megjelentek. A konferencia címe, Conference on Democracy and Human Rights CODE'11 volt. Két nappal később került megrendezésre a Tom Lantos Intézet ünnepélyes megnyitója is. A projekt szükségességének indoklása, háttér A konferencia célja, hogy nemzetközileg elismert kutatók és szakértők közreműködésével áttekintse a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásával szembeni legújabb kihívásokat, jövőbeli teendőket. A CODE 11 konferencia reményeink szerint egy nagyszabású évente ismétlődő sorozat kezdete. A Tom Lantos Intézet egyik fő célja az emberi jogok érvényesülének, a kisebbségek helyzetének nyomon követése, azok tiszteletben tartásának elősegítése, így a konferencia megrendezése teljesen az Intézet profiljába illeszkedett. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: CODE 11 Éves Konferencia, Budapest 17

18 Tom Lantos Intézet megnyitója, Budapest A projekt eredménye A konferencia és a megnyitó biztosította a Tom Lantos Intézet felállításának a magyar és nemzetközi köztudatban való elterjedését, számos média megjelenést és partnerségi kapcsolatok kialakítását tette lehetővé. A konferencia pedig jó alapot szolgáltatott a későbbi sorozat elindításához és számos konklúzióval szolgált a kiválasztott témák kihívásai és lehetséges megoldásai kapcsán. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; emberi és állampolgári jogok védelme Nyári Egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről A projekt főbb adatai Projekt száma #t102 Kezdés időpontja: június 1. Befejezés időpontja: augusztus 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: Ft A projekt átfogó célkitűzése A projekt fő célkitűzése az etnikai és társadalmi válaszfalak leküzdése és a magyar fiatalok körében a kölcsönös megértés elősegítése volt. A projekt szükségességének indoklása, háttér A magyar társadalom egyre megosztottabb az etnikai törésvonalak mentén. Az előítélet elárasztja a közbeszédet, miközben a többségi közösség nagyon keveset tud a roma kisebbség napi valóságáról és perspektívájáról. A többségi közösség tagjainak szinte semmi ismeretük nincsen a főbb társadalmi ügyek roma perspektívájáról. A helyzet különösen feszült a magyar fiatalság körében, mivel 18

19 Magyarországon belőlük toboroznak a jelenleg aktív szélsőséges és rasszista csoportok. Egyre sürgetőbb feladat küzdeni a gyűlölet és előítélet elterjedése ellen a fiatalság körében. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: A nyári egyetem roma és nem roma (származású) magyar fiatalok részére Egerben egy egyhetes program volt Heves megyében, az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Ahelyett, hogy a társadalmi megosztottság és előítélet kérdéseit etnikai szempontból vizsgálta volna, a nyári egyetem olyan problémákat nevezett meg, melyek a magyar társadalom több rétegét is érintik, mint például a nemi esélyegyenlőtlenség, kisebbségek jogai, munkanélküliség és a jóléti rendszer kapcsolata, oktatás, a fejlett és fejletlen régiók közötti különbség valamint a korrupció. Az előadások mellett a nyári egyetem arra is törekedett, hogy a kölcsönös megértést egyéb programokkal is előmozdítsa, többek között vitafórum, kulturális tevékenységek és olyan találkozók keretében, ahol olyan vezető civil társadalmi szervezetek képviselői vettek részt, amelyek alulreprezentált csoportokkal foglalkoznak. A nyári egyetem nyelve a magyar volt, mert így a résztvevőket szélesebb körből lehetett válogatni. A projekt eredménye A projekt egyik fő célja volt, hogy a fiatalokat összehozza olyan magasszintű kormányzati, civil, és a vállalkozói szférából kikerülő szakértőkkel, akikkel egyébként kicsi eséllyel találkozhatnának, főként ilyen családias közegben. A diákok között barátság alakult ki és ez elősegítette a különböző társadalmi csoportok közötti egyetértést. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme Deliberatív közvéleménykutatás A projekt főbb adatai Projekt száma #t103 Kezdés időpontja: november 1. Befejezés időpontja: december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: Amerikai Nagykövetség Bevételi főösszeg: 5,65 mió HUF 19

20 A projekt átfogó célkitűzése A projekt célja új társadalmi párbeszéd kezdeményezésével a romák társadalmi integrációjának feltérképezése egy deliberatív közvéleménykutatás segítségével. A projekt szükségességének indoklása, háttér Magyarország évtizedek óta elkötelezett a romák társadalmi integrációja iránt, sajnos azonban csak kis mértékben javultak a roma közösségek életkörülményei és kilátásai ezen idő alatt. A kormányzatok nem találták meg a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a szélesebb társadalmat is meggyőzzék az integráció szükségességéről. Ennek hiányában a roma kérdés tematizálásával és az előítéletek meglovagolásával a szélsőjobb hatékonyan élt: ily módon megerősödött, a közvéleményt pedig még inkább a romák ellen fordította. A gazdasági világválság és az elmúlt évek fejlődése szélesebbre nyitotta a társadalmi ollót a különböző csoportok között, még inkább leszakítva a roma lakosságot. A média is gyakran rossz irányban tematizálta a kérdést, úgy hogy a roma lakosságot homogén módon alapvetően negatív színben mutatta be, általában deviáns csoportként. Úgy gondoljuk, hogy új társadalmi párbeszédre van szükség a kérdésről, amely új megközelítést is igényel. Projektünk során azt is kívánjuk vizsgálni (és bizonyítani), hogy gazdasági okokból is elkerülhetetlen a roma integráció. A projekt több, egymásra épülő projekt kezdő lépése. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: Lépések: 1. Felmérés, adatgyűjtés: A romákkal kapcsolatos társadalmi attitűdöket vizsgálja egy reprezentatív személyes megkérdezéseken alapuló felmérésen keresztül. Megkérdezettek: 1500 magyarországi magánszemély (roma és nem roma). 2. Elemzés: Kutatók elemzik a kérdőíveket, statisztikákat állítanak össze. A cél hogy a felmérést és az elemzés eredményeit társadalmi vita kövesse a későbbi projektek során, mely legalább 250 ezer emberhez eljut, és az érdeklődök többféle kommunikációs csatornán keresztül részletes információkhoz is hozzáférhessenek a roma integráció kérdéseiről; az adatok és az információk eljuttatásával célozza a program a problémák mélyebb megértését, az okok tudatosítását és a lehetséges megoldások elfogadtatását. A projekt eredménye 1. A projekt során megtörténik a roma integráció jelenlegi állapotának valós, adatokra épülő feltérképezése. 2. A feltárt tények alapján stratégia kidolgozása a roma integrációt célozva, kiemelve annak kedvező gazdasági hatásait, a szociális szolidaritás és felelősség erkölcsi vonatkozásait egy felelősen gondolkodó társadalomban. 20

21 3. A projekt következő fázisaiban (deliberatív szakasz) cél a rasszizmus és diszkrimináció csökkentése az objektív adatok és informatív érvelés segítségével. 4. További diszkrimináció ellenes és a roma integrációt célzó stratégiák kidolgozása, segítő tevékenységek támogatása mind a politikusok és döntéshozók körében, mint a teljes lakosság körében. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme A Tom Lantos Intézet filmje a romagyilkosságokról A projekt főbb adatai Projekt száma #t105 Kezdés időpontja: november 1. Befejezés időpontja: december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 3,5 mió HUF A projekt átfogó célkitűzése Magyarországon példátlan, etnikai alapú gyilkosság sorozat történt: származásuk miatt öltek meg roma embereket, köztük egy négy éves gyermeket. A film célja, hogy minél többekhez eljuttassa az előítélet mentesség üzenetét, erősítse a közös felelősséget, az emberi jogokat komolyabban vevő, toleránsabb társadalomért. A projekt szükségességének indoklása, háttér A ben lezajlott sokkoló romagyilkosságok perei jelenleg is zajlanak. A szomorú tény azonban az, hogy a média kivonult a tárgyalásokról, úgy tűnik, a borzasztó leszámolás sorozat már nem bír elég média értékkel. A környezet reakciója kikerülhetetlen, a médiában megjelenő vélemények sokszor romboló hatásúak, mert erősítik a diszkriminációt, a félelmeket, mélyítik az etnikai szakadékot. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épül fel: 21

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

"Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Fénypontok Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója "Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 8 1 6 6 8 2 0-9 4 9 9-1 3 4-0 1 Statisztikai számjel Készült:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben