Erdõszentgyörgyi Figyelõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdõszentgyörgyi Figyelõ"

Átírás

1 Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Erdõszentgyörgyi Figyelõ IV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM, MÁJUS MEGJELENIK HAVONTA 10 OLDAL, ÁRA LEJ / 1 ÚJ LEJ Május-ruhában jár a fájdalom Mihály István Ráduly János Nevet a május Lángra lobbant dísznövényünk, a japánbirs, köréje települt az ég, örömében nevet a május, föllazult lelkem minden kötöttsége, a te szíved is ünnepel, arcod gondtalanság fészke. Fától fáig Már- már közhelyes, hogy ha tavasz, akkor újjászületés, szépség, szerelem, öröm a természetben és az emberi szívekben. Nos, az idén gondolt egyet ez az évszak, és fittyet hányva a konvenciókra, mindent a feje tetejére állított. Elképzelhetõ az is, hogy valamelyik csintalan és felelõtlen kis tavasz-unoka ugrándozik a felhõkön, bosszantja a szelek öreganyját, borsót tör villámszóró nagybátyja orra alá. Játék közben elfelejt letekinteni a földre, így nem látja, mint lesz ártatlannak vélt szórakozásából könny, fájdalom, halál. Nem veszi észre a romba dõlt házakat, az elsodort falvakat, az elpusztult állatokat, s az embert, aki ott áll összeroppanva, tehetetlenül szemlélve, mint vész oda minden, amit nehéz verítékkel megszerzett. Az sem kizárt, hogy az idén el sem jött a tavasz, a zöld fû, a virágok, a néha felragyogó napsütés csupán vendéghaj, üvegszem, vén kacérkodás, hazug illúzió. Volt még ilyen, lesz még ilyen, mikor május-ruhában a fájdalom jár közöttünk, áldozatokat szed, pusztít, jajszót, véres könnyeket osztogat. Vajon meglátjuk felebarátaink szemében a könnyeket, meghalljuk a szerencsétlen sorsúak jajkiáltását? Sikerül-e puszta szemlélõdõbõl, puszta szem- és fültanúból könyörületes szándékú és tettû, sorsközösséget vállaló embertársként megnyilvánulnunk? Akár bolondos csintalankodás, akár májusruhában tetszelgõ, ifjúságot hazudó áltavaszi ténykedés következménye a mérhetetlen szomorúság, rajtunk is áll, hogy valódi tavaszt varázsoljunk a szerencsétlenné vált emberek szívébe és otthonába. Együttérzéssel, segítségnyújtással mi mutassuk fel a legszebb májusi ragyogást: hitet és reményt az életre! Vass Katalin

2 Április 23-én 11 órakor a Rhédey kastély udvarán elhangzott üdvözlõ beszédek után a vendégek és a város lakossága változatos rendezvények közül választhatott. Mindenki megtalálhatta a kedvére való és igényének megfelelõ szórakozást. A Rhédey-kastély dísztermében 12 óra körül gyülekeztek azok, akik Bartos Miklós Erdõszentgyörgy monográfiájának bemutatójára voltak kíváncsiak. A megjelentek megtudhatták, hogy a kötet kinyomtatásában oroszlánrészt vállalt a celldömölki testvérváros néhány lelkes képviselõje. Döme László, celldömölki városi tanácsos és Nagy Péter, celldömölki plébános fáradságot nem ismerõ szervezõ munkája és anyagi támogatása mellett illesse köszönet az alsósági Életfa Egyesületet, a Cellvíz Kft.-t, Koronczai Károlyt, Kovács Ferenc káplánt, Lampert Attilát, Sütõ Pétert és mindazokat, akik támogatásukkal lehetõvé tették Erdõszentgyörgy lakói számára, hogy kezükben tarthassák végre a könyvet, amely múltjuk emlékeit gyûjti össze hiteles forrásokra támaszkodva. A kötetet Bölöni Domokos író méltatta, hangsúlyozva, hogy fontos lenne e kötetet román fordításban is hozzáférhetõvé tenni. (Közöljük a bemutatón elhangzott írását - Innen puskázz). A vendégek egy része a családi típusú árvaházat, a Strobach-házat látogatta meg, majd sor került az Otthoni Beteggondozó Központ felavatására. Ezalatt a kastély dísztermében Beke Tünde tanárnõ kis tanítványainak hangulatos történelmi vetélkedõjén vehettek részt az érdeklõdõk. A sport kedvelõi futballmérkõzésen szurkolhattak a hazai D osztályos csapatnak. Délután az óvodások és iskolások szórakoztatták mûsorukkal a közönséget. Fellépett még a Bodor Péter egyesület tánccsoportja és a csíkfalvi tánccsoport. Este Dancs Annamari, az Insect, az McBády, a Danny-R könnyûzene koncertje szórakoztatta a mûfaj kedvelõit. Közben a díszteremben dr. Makkai Gergely tartott elõadást a Szent György Lovagrend történetérõl. Ezután Tóth-Bodor Zoltán, a Baja melletti Szemerlén élõ mûvész nagy sikerrel, gitárkísérettel szólaltatta meg néhány klasszikus magyar költõ és saját megzenésített verseit. Az est másik fénypontja dr. Szekeres Gerõ diavetítése volt. A képek az Amerika tetejét meghódító ember lélegzetállító élményeit közvetítették. A hegymászó színes, élményteli magyarázata révén a nézõk maguk is részeseivé váltak annak a csodának, amelyet az emberi akarat, a kitartás képes csak megvalósítani. Este 9-tõl a kultúrotthonban kosaras bállal folytatódott a rendezvények sora. A bálozókat a fiatal és nagyon tehetséges Kristóf Béla hegedûjének virtuóz játéka kápráztatta el. Április 24. is változatos programot kínált: horgászverseny a tónál, kirándulás a külföldi vendégeknek, istentiszteletek, majd délután, a kastély udvarán összegyûlt közönség a sátrak körül sörözve, falatozva nézhette végig a fehéregyházi Romanâºul együttes mûsorát. A gyulyásfõzõversenyre öt csoport nevezett be. És végül félelmetes pufogtatás közepette, a tûzijáték petárdái rajzoltak fényvirágokat a bámészkodó sokaság feje fölé. A közönség jól szórakozott, csak a kastély kéményén otthont teremtõ gólyapár röppent fel riadtan korábban biztonságosnak ítélt fészkérõl. Vajon visszatérnek-e? ötlött fel sokunkban a kérdés. Másnap megelégedéssel tapasztalhattuk, hogy a madarak visszaszálltak. Szerencsére õk is alkalmazkodtak a civilizált ember szórakozásainak õrületes decibelljeihez. K.M. 2.. oldal 30. szám, május A Szent György-napi rendezvényekbõl INNEN PUSKÁZZ! A monográfiát nem lehet elég korán elkezdeni, és gyakorlatilag sohasem lehet befejezni. A monográfia görög eredetû szó, jelentése mostanság (is): szûkebb tárgyra szorítkozó tudományos mû, pl. életrajz, egyetlen város története, valamely tudományos probléma, téma különálló tárgyalása. Monográfiák általában valamilyen megrendelésre születnek. Társadalmi vagy másfajta igény hívja életre õket. Az úgynevezett sokoldalúan fejlett szocialista társadalmi rendszer leánynevén: diktatúra idején is keletkeztek településtörténetek, ilyen-olyan, monográfiáknak becézett mûvecskék, amelyek tudományos álruhába bújtatott vívmányriportok voltak valójában, a rend legitimitásának alázatos szolgálói, magyarán: a történelem- és helytörténetek hülyegyerekei, angolkóros sikertörténetek a kollektív elnyomorítás igazolására után - majdnem úgy ejtjük ki ma ezt az évszámot, mintha 1789-et mondanánk! után egészen kicsiny közösségek is újjászülettek, a magunkra ébredés, az öntudatosodás sosem tapasztalt hulláma futott végig az erdélyi magyarok körében, korábban megszüntetett községek vívták ki újra státusukat, és az érveléshez természetszerûen a történelemhez, a távoli és közelmúlt hamisítatlan és cáfolhatatlan tényeinek felsorakoztatására volt szükség, úgyhogy a falutörténet-, a monográfia-írás sosem látott méreteket öltött. Ma már csaknem minden, magára valamit is adó erdélyi településnek megvan a kinyomtatott, saját története. Lelkes amatõrök, önkéntes helytörténészek munkái, sajnos nem merítik ki a tudományos monográfia fogalmát holott ennek a módszertanát már egy megyeszékhelyi népi egyetemen is el lehet sajátítani. Egy ilyen munka viszont azért sem elutasítandó, mert fáradsággal összeméhészkedett adattára nélkülözhetetlen lesz a felkészült, módszeresen dolgozó majdani monográfus számára. Erdõszentgyörgy története olyan gazdag adatokban, eseményekben, hogy nem egyetlen kutatónak, hanem egész munkaközösségnek kínálhat életre szóló feldolgozó tevékenységet és az ezzel járó örömöt, elégtételt. Bizonyára létezik több dolgozat errõl a településrõl - ez a mostani, az ilyen munkák természete szerint, versenyre kel velük, és helyet követel magának a szakma hierarchiájában, a mûvek ranglétráján. Minden bizonnyal egy magasabb polcra kerül. Aki ezentúl írni vagy akár csak mondani akar valamit Erdõszentgyörgyrõl, nem kerülheti meg Bartos Miklós dolgozatát, legyen az jámbor lokál-patrióta, vendégeit elképesztõ házi háryjános, diák, pedagógus, közhivatalnok, politikus vagy pár órát itt töltõ alkalmi kiránduló. Ha én szállodatulajdonos lennék, munkatársaimmal együtt mindig kéznél levõ kivonatot tartanék bevetésre készen a város könyvébõl. Ha tanár volnék, faliújságot is szerkesztenék, a címe az lenne: INNEN PUSKÁZZ! A város könyvébõl puskázni ugyanis nem vétek, hanem tudást érõ kedves kötelesség. A könyvnek ott a helye életünk többi fontos forrásmunkái mellett, mint, teszem azt, a bibliánk, imakönyvünk, Petõfi, Kányádi, Bözödi György mûvei. A könyvnek ott a helye életünkben.

3 3.. oldal 30. szám, május S z e n t G y ö r g y - n a p i h a n g u l a t o k - K É P E K B E N ÁPRILIS A Szent György-napi rendezvények ünnepélyes megnyitója Tóth Bodor Zoltán gitárkoncertje A hagyományos gulyásfõzõ-verseny A helyi néptánccsoport fellépése Makkai Gergely elõadása a Szent György lovagrendrõl Az Erdõszentgyörgy címû monográfia bemutatása Szekeres Gerõ diavetítése

4 4.. oldal 30. szám, május K ö r n y e z e t ü n k é r t é k e i é r t! május 14-én és 15-én zajlott Erdõszentgyörgyön a Rhédeykastély dísztermében a III. Kis-Küküllõ Környezetvédelmi folytatódtak az elõadások. Makkai Gergely a globális éghajlatváltozás Erdélyben várható hatását vázolta fel, Szakács László a Találkozó az ös medveállomány felmérésérõl, EMEO, a Kis- Boros István a verespataki vállalkozásról Küküllõ Kistérségi beszélt, Pánczél Társulás és a Vilmos a szelektív Bodor Péter szemétgazdálkodás hazai Mûvelõdési helyzetét vizsgálta, Balogh Egyesület Adalbert a kártevõk elleni biológiai védekezés témáját járta szervezésében. A rendezvény körül, majd Kovrig Zoltán megálmodója és elõadása zárta a találkozót, aki mozgatórugója ez az erdõszentgyörgyi erdõk alkalommal is Kovrig Zoltán ökológus volt. A természetvédelmi növényzetérõl beszélt. A kastély elõcsarnokában a látogatók találkozó célját tömören fogalmazta meg a mottónak használt felszólító mondat: Környezetünk értékeiért! megtekinthették Szilágyi Mónika és Mihály István természetes anyagokból készült kompozicióit, valamint Frink József és Szilágyi Valóban a környezet, a természet által létrehozott értékek védelmében szóltak a Zoltán természetfotóit. A színes, hangulatos meghívottak. találkozó nagyon idõszerû kérdéskört járt Hajdu Zoltán a talajvíz nitráttartalmának körül, hiszen köztudott, hogy a természetvédelem nálunk még gyerekcipõben vizsgálatáról értekezett, Fazakas Csaba a talajerózió becslésének módszereirõl jár. Rendkívül fontos, hogy ezeknek a szólt, Vizauer Tibor Csaba az ember okozta környezetrombolás biológiai hátterérõl találkozóknak az üzenete eljusson a tömegekhez tudatosítva a természeti tartott elõadást. Frink József a kockásliliom sárdi (Kolozs megye) állományainak értékek megõrzésének parancsát. A szervezõk ennek érdekében az elõadásokat vizsgálatáról beszélt, és a terület védetté most is megjelentetik nyomtatásban. Az elsõ nyilvánításának szükségességét hangsúlyozta. Grama Cãtãlin a vizek ökológiai megfigyelésének két találkozó anyagát már kézhez kaphatták az érdeklõdõk. Az elméleti megalapozás elkezdõdött, jó úton jár, most a gyakorlati eszközeirõl tartott elõadást. A japán Murase Noriaki a civil megvalósításnak kell következnie, és talán a legegyszerûbb dolgnál szervezetekkel való együttmûködés lehetõségeit fejtegette. kellene kezdeni, megpedig azon, hogyan tisztítsuk meg utcáinkat, Kecskés Attila és Domokos Csaba az ember és a ragadozók viszonyát taglalta romániai viszonylatban. Délután a mûvelõdési köztereinket, házunk táját, folyónk partjait jelenlétünk szomorú bizonyítékától: a otthonban a középiskola Zöld Fény nevû környezetvédelmi diákcsoportja mutatta be Figyelem, üzenet érkezik a Marsról! címû SZEMÉTTÕL! Annál is inkább, mert színdarabját Bartha Ágnes tanárnõ irányításával. A darab a csoport a szemetelõk közös alkotása volt, és a természetet tönkretevõ, szemetelõ földi pénzbírsággal halandók elé állított ferdetükröt. Késõ este kezdõdött dr. Szekeres sújthatók. Gerõ diavetítése, de nem a programban megadott témáról, hanem a nevezetes fekete-tengeri tutajozás izgalmas történetét mesélte el képekben a tõle megszokott szemléletes stílusban. Május 15-én Kovrig Magdolna A Kikísérték õket a faluból címû, az áprilisi Erdõszentgyörgyi Figyelõben megjelent cikkhez: Erdõszentgyörgyrõl elhurcolt zsidók: Abel Herman és neje. Berkovics: József, Alize, Éva, Matild, Lea, Feige, Chaim, Lázár. Citrom: Béla és Bella. Freidmann: Géza és neje. Farkas: Ede és neje, Jenõ és neje,izidor és neje, Moric, Lázár, Jani és neje, Sándor, Ábrahám, Misi, Éva, Rivka, Chaja, Manó, Sándor, Adolf, Géza. Gancz: Mendel és neje, Szerén, Eszter. Genad: Andor, Helén, Aronim, Herman, Lujza, Ignác és neje, Ernõ, Tibor, Gyöngyi. Grünbaum: Ibolya, Tibor, Ernõ, Rózsi, Mendel és neje. Grünfeld: Ichak, Ibolya, Ábrahám és neje. Gersch: Lázár és neje, Ibolya, Tibor. Gutmann Berci, Mór, Mose, Eszter, Samu, Ábrahám. Heimann: Ábrahám, Sándor, Zoltán, Piroska, Regina,Ábrahám, Mór és neje, Hersa. Hirch: Márton, Manci, Elimelech, Izidor és neje. Honig: Zsigmond és neje. Izsák: Jiszráél, Lala, Tibor, Lujza. Kohn: Mendel rabbi és neje, Ábrahám, Blanka, Jecheszkel, Elza. Klein: Herman, Nándor, Jenõ. Kraun: Slomoné, Mose. Markovics: Tila, Rózsi, Izsák, Ernõ. Mátyás: Izsák és neje, Sámuel, Slomo, Manci. Márk Sándor. Moskovics: Mihály és neje, Adolf és neje. Meisels: Ibolya, Mordechai, József, Salamon, Sarolta, Seindi. Naftali: Koppel, Henja. Pollák: Jehuda és neje. Rosman: Jenõ, Károly, Pujus, Endre és neje, Aladár és neje, Lenke, Ibolya, Panci, Elvira, Jenõ, Piri, Magdi, Károly, Gizi, Martin. Rosenfeld: Benjámin, Malvin, Sarolta. Stein: Hersch, Matild, Lázár, Baruch, Aser, Bracha, Devora, Ráfáel, József és neje. Spielman: Ábrahám, Debora. Spitz Lázár és neje. Sándor: Zsigmond és neje, Bori. Taschun: Zoltán és neje. Wirtzbaum: Jakab. Virtzbaumné, Virtzbaum Cunci. Vurtzbaum Jakab. Weisz Kálmán és neje. Wurtzberger Aser. Würtzberger: Tilu, Devora, Eliezer. Witzberger: Márton, Chájé, Lenke. Wintzberger: Etel, Málka, Henja, Jehudith, Elimelech, Jehosua. Weinerth: Herman, Eszter.

5 Sulilapi - az Erdõszentgyörgyi Figyelõ melléklete - A szép szó napja 5.. oldal 30. szám, május Irányító tanárok: Csonta Réka, György Attila, Jakab Éva, Huszár Zsuzsanna, Beke Tünde, Berecki Klára A Sulilapi szerkesztõi: Tordai A. Klára, Cotora Júlia-Susana, Barabás Júlia, Dobondi Judith, Márton Emõke, Kállai Réka-Tímea Egy kis figyelmeztetés... Rangos rendezvény színhelye volt Erdõszentgyörgy május 7-én. A 23 éves hagyománnyal rendelkezõ SZÉP BESZÉD verseny zajlott városunkban tizenkét általános iskola és három középiskola tanulóinak részvételével. A versenyzõk versmondásban, prózamondásban és szövegalkotásban mérték össze tehetségüket. Iskolánkból az V-VIII.osztályosok mezõnyében László Beáta Lídia V.osztályos versmondásban elsõ díjas, Losonczi Hannelore V.osztályos szövegalkotásban második díjas, prózamondásban Tróznai Zsuzsánna hetedikes második díjas, Vass Szilárd V.osztályos pedig harmadik díjas lett. Dicséretben részesült a szövegalkotók közül Budai Emese hetedik osztályos tanuló. Középiskolásaink közül Barabás Júlia második, Kállai Réka és Meleg Erika harmadik díjban részesült. Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki azoknak a készséges és hûséges támogatóinknak, akik nélkül nem tudtuk volna méltóképpen fogadni és díjazni vendégeinket: Erdélyi Magyar Könyvklub, Biblos Alapítvány - Kolozsvár, Kis-Küküllõ Kistérségi Társulás, ELDI KFT, Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület, Tróznai Sándor állatorvos, Mentor Kiadó, Her-Com KFT, MIXVAS KFT, Sófalvi Júlia családi vállalkozás, RMDSZ városi szervezete, Sándor János fafaragó, Bartos Miklós, Nagy Ildikó. Ezúton mondunk köszönetet az Erdõszentgyörgyi Iskolaközpont Igazgatóságának és a Református Parókiának is. Jakab Éva. Kirándulás Meseországban Egyszer egy csodálatos éjszakán a gyönyörû mesés paripámmal elrepültem Meseországba. Hallottam, hogy a királynak a lányát férjhez akarták adni, de csak afféle képpen, hogy öljék meg a tizenkétfejû sárkányt, aki elpusztítja az állatait. Repültem, repültem, de repülésem nem tartott soká, mert elém állt egy óriás dinoszaurusz. Óriási küzdés után elém toppant az óriások óriása, aki segítségemre lett. Hármas erõvel legyõztük a kissé öreg dinoszauruszt, megköszönve az óriásnak tovább haladtunk a paripámmal. Már messzirõl villogott a királyi palota, melynek kapujában állt a tizenkétfejû sárkány. Kirántottam az éles kardomat és egy csapással levágtam mind a 12 fejét. Bementem a palotába és ahogy megláttam a szépséges királylányt, akkor rögtön elfelejtettem a sok nehéz megpróbáltatást, ami eddig ért. Bementünk a királyhoz és elmeséltem, hogy megöltem a sárkányt. A király örvendett és azt mondta: - A jó tetteidért cserébe neked adom feleségül a királylányt. A nagy eszem-iszom, dínom-dánom után felültünk a királylánnyal a paripámra és elrepültünk az én hazámba. Bíró Zsolt, IV.B.osztály Máthé Csaba Lóránd, VIII.D.osztályos tanuló rajza Május én került megrendezésre Erdõszentgyörgyön a III. Környezetvédelmi Találkozó Kovrig Zoltán jóvoltából, akinek ezúton is szeretnék gratulálni a sikeres szervezésért és megköszönni fáradozását. Tanulságos és érdekes dolgokat láthattak, hallhattak az érdeklõdõk. De miért is van szükség ilyen környezetvédelmi találkozókra? Legfõképpen azért, mert napjaink égetõ problémája a környezetszennyezés. Ebben a rohanó világban észre sem vesszük, hogy egyre több sebet okozunk Földünknek, ennek a Naprendszerben páratlan kék bolygónak. Környezetünk elszennyezõdése károsítja az élõlények egészségét. Néha a természet is szennyezi önmagát, pl. az erdõtüzek, tûzhányók füstjével vagy a nagy tömegû virágporral, de az ipar, a mezõgazdaság, a hõerõmûvek, a közlekedés, mindennapi tevékenységeink ennek a szennyezésnek a többszörösét okozzák, veszélyes hulladékot halmoznak fel, zajt csapnak. A tájat szennyezi a hulladék. Nagy területeket foglalnak el csúnya szeméttelepek, ahol napról napra nõnek az emberek termelte hulladékhegyek, de sokan dobják a szemetet vízfolyásokba, szórják szét az utcán is. Az ipari hulladékot éppúgy, mint a szénbányászatkor keletkezõ meddõanyagot hatalmas hányókban halmozzák fel. Vannak veszélyes hulladékok is; ezeket a föld alatt kell elhelyezni, hogy ne károsítsák a környezetet. Gyakran még ez sem elég biztonságos módszer, mert a mérgezõ anyagok elszivároghatnak, és a talajvízbe majd a folyókba jutva nagy területeket szennyezhetnek. Ha a szennyezõdés a tengert is eléri, az áramlások még messzebbre vihetik. Az ipari eredetû vegyi anyagok, a mezõgazdaságban használt növényvédõ szerek és mûtrágyák bemosódnak a folyókba, ahol károsítják, elpusztítják az élõvilágot. Helyenként tisztítatlan szennyvizet is bocsátanak a folyókba, tengerekbe, amitõl az emberek és az állatok egyaránt megbetegedhetnek. Az ipari folyamatok, a benzin üzemû jármûvek mind bocsátanak ki az egészségre káros anyagokat, pl. ólmot. Az erõs zaj is szennyezés, nagyothallást és egyéb betegségeket okozhat. A savas esõ a légszennyezés legfõbb formája. Savas gázok, mint pl. a nitrogén- és a kéndioxid okozzák. Ezek a gyárak kéményeibõl és a jármûvek kipufogócsöveibõl kerülnek a levegõbe. A gázoktól a légnedvesség ezerszer savasabb lesz, mint rendesen. A szél messzire hordja a savas nedvességet, ahol az savas esõ formájában hull le talán egy másik országban. Végezetül hadd idézzem Barry Commonert: A Föld nem azért szennyezett, mert az ember különösen mocskos állat, és nem is azért, mert az emberi faj túl nagy számú. A hibás az emberi társadalom, a mód, ahogy a társadalom értelmezi a kincsek megszerzését, elosztását és felhasználását, amelyeket az emberi munka von ki a bolygó erõforrásaiból. A társadalom tehát úgy viselkedik, mintha nem lenne a környezet alkotóeleme. Huszár Zsuzsánna tanár

6 Tanulóink írták: Elveszett a kedvenc könyvem Egy nap, amikor felébredtem, olvasni akartam, de nem találtam a könyvem. Kerestem, turkáltam, de sehol sem leltem rá. Kimentem és megkérdeztem anyámat: - Anyu, nem láttad a Fehér Agyart? - Nem, kicsim, de ha egy kicsit jobban szétnéznél, biztosan megtalálnád. Bementem a szobába, megnéztem a paplan alatt, a fiókban és a könyvespolcon is. De minden hiába volt. Megkérdeztem a testvéremet nem látott-e egy farkasos könyvet? Kár volt a szóért, õ sem tudott semmit. Itt volt az idõ a reggelihez, Nem volt étvágyam. Az iskolában 6-ost kaptam a dolgozatra. De ez nem is érdekelt. 3 óra fele az iskolából jövet, megbetegedtem. Otthon is csak sírtam-ríttam. Július 20-a lett. A szüleim el nem tudták képzelni, mi bajom lehet. - Lányom, mondd, mi nyomja a szívedet? Felnéztem anyukámra, és a szemem duzzadásig tele volt könnyel. - A könyv. Még a nagyapáé volt, az én kedves nagyapámé. - De kislányom, a könyv elõkerült, nézd itt van. Csak úgy csorgott a könnyem az örömtõl, és hálát adtam az Istennek, hogy ilyen jó volt velem. Az egyik fiókban bukkantak rá. Másnap már kutya bajom sem volt. - Remélem, nem fogsz többet eltûnni! mondtam a könyvemnek. És tudjátok meg gyerekek, hogy azóta soha el nem tûnt, mert vigyáztam rá. Losonczi Hannelore, V.osztály, II. díj A TANÁR OSTOBASÁG-ELKERÜLÉSI TANÁCS A tanár olyan, mint a rendõr, vele szemben is lehet jólöltözöttnek, szépnek, elegánsnak, kedvesnek, tisztességesnek... stb. lenni, de OKOS-nak soha! A VÉLEMÉNYED MEGHALLGATÁSA ÉS ELFOGADÁSA KÖZÖTTI ÛR Jól jegyezd meg, diáktárs: a tanárral vitatkozhatsz,... de meggyõzni úgyse tudod. HATÁS-ELLENHATÁS TÖRVÉNYE A tanár jelentõsen befolyásolja a diák viselkedését. Kiegészítése: Hát még a diák a tanárét!!! A TANÁRFAJTÁK BESOROLÁSA Vannak higgadt, nyugodt, hidegvérû tanárok és vannak viszonylag hamar felpaprikázhatók is. Kiegészítése: Ámde nincs olyan tanár, akit egy bizonyos idõn belül ne lehetne végképp kihozni a béketûrésébõl. Folyománya: A diák elõszeretettel próbálgatja, hol is található az a bizonyos tûréshatár. 6.. oldal 30. szám, május DIÁKMURPHY Magyarnak lenni Erdélyben és Európában Nemcsak õsapáink, hanem neves költõink, íróink is büszkén vallották és vallják magyarságukat, ezért nekünk is büszkén kell kiállnunk népünk mellett, harcolni jogainkért, emberségünkért épp úgy, mint elõdeink tették. Kisebbségben élõ magyarok vagyunk, akik nemcsak Erdélyben, Európában, hanem a nagyvilágban elszórva élünk. De mindezek ellenére érezzük azt, hogy egymásért küzdünk, egymáshoz tartozunk, együtt õrizzük hagyományainkat: népviselet ünnepnapokon - anyanyelvi táborok, szép beszéd versenyek, amelyek mind hozzásegítenek nemcsak ahhoz, hogy megõrizzük, ápoljuk és folyamatosan fejlesszük a kissé nehéz, de számunkra mégis oly szép MAGYAR nyelvet, hanem ahhoz is, hogy összetartsuk egymást; ne engedjük lelkileg, szellemileg szétszóródni a nagyvilágban ezt a kicsiny sereget. Európa-szerte, szinte mindenhol, minden országban találkozunk magyarokkal, s nagy szeretettel fogadjuk õket itthon, annak ellenére, hogy sok esetben nem is ismerjük a vendégeket. És honnan jön ez a nagy szeretet és a vendégfogadás öröme? A lélekbõl, amelyben érezzük azt, hogy mi összetartozunk ugyanúgy, mint ahogyan összetartoztak honfoglaló õsapáink is, együtt küzdöttek õk is, együtt keltek át a Vereckei hágón is, együtt szerettek, örültek, szenvedtek, gyûlöltek és veszítettek is. Épp így nekünk, XXI. századi magyaroknak is meg kell tanulnunk együtt örülni a szép napokon, - mint ezen a mai napon is. Soha ne tagadjuk meg magyarságunkat, büszkén, felemelt fejjel vállaljuk azt, aminek születtünk, ahogy élünk, és amiért meghalunk. Mi egy magyar ember legfontosabb szava, amikor nemzettársairól van szó? EGYÜTT! És miért? Azért, mert csak együtt tud átvészelni a mi kis közösségünk viharokat, együtt tud víg esztendõt megérni, kérvén Isten áldását. Legyünk hát büszkék múltunkra, jelenünkre, és bár nem tudjuk, mi vár ránk, jövõnkre is. Jómagam is büszke vagyok, nemcsak arra, hogy erdélyi magyar vagyok, itt Európában, hanem arra is, hogy a mai napon részt vehettem ezen a magyar nyelvû szép beszéd versenyen! Meleg Erika, XI.osztály, III. díj A DIÁK A LÉNYEG SZUBLIMÁCIÓS TÖRVÉNYE A tanár által elmondott anyagból a diák mindig a leglényegtelenebbet, a legkevésbé fontosat jegyzi meg. Folyománya: de hál`istennek, ezt is hamar elfelejti. A JÓ DIÁK APADÁSTÖRVÉNYE A jó diák mindig tanul. Pontosabban, az órán mindig tanul... a következõ órára. A VELÕIG HATÓ ANTISZÓ A diák számára a KÖTELEZÕ szó jelentése annyit tesz: ha csak egyetlen mód is kínálkozik rá, akkor NEM. FELELET TÉTEL A JÓ ÉS A ROSSZ FELELETRÕL 1. A jó felelet tömör, összefüggõ, érthetõ és a lényeget foglalja össze, vagyis pontosan olyan, mint egy frappáns intõ. 2. A rossz felelet szaggatott, érthetetlen, és semmi köze sincs a lényeghez, vagyis pont olyan, mint a tegnapi feleleted. AZ ÖNKÉNTES FELELÕ INDÍTÉKKERESÕ TÖRVÉNYE Az önkéntes felelõ olyan... a) mint az a szabad ember, aki fejét saját akaratából hajtja a guillotine alá; b) mint az a becsvágyó és ostoba egér, aki négyszemközt próbálja meggyõzni a macskát a vegetáriánus étkezés elõnyeirõl; c) mint a mazochista; d) mint az elmebeteg. A VILLÁMFELELET TÖRVÉNYE 1. Azt, hogy mit NEM tudsz, pillanatok alatt kideríti a tanár. 2. Az pedig, hogy mit tudsz, nem érdekli. A FELELET SZÓLÉPCSÕ EFFEKTUSA A felelet olyan, mint a halálraítéltek utolsó pár mondata, aki ha szépeket és hatásosakat is mond, az már lényegileg semmit sem változtat a helyzeten.

7 Viszonylag civilizált körülmények között zajlottak le az idén is a próbavizsgák. Igaz ugyan, hogy április 23-án, szombaton a körzetbõl érkezõ diákok ízelítõt kaphattak a Szent György-napi rendezvények hangulatából, hiszen az iskola udvarán már megkezdõdött a készülõdés. Vass Ferenc, a szovátai líceum igazgatójának a véleménye szerint nem kellett különösebb problémákkal szembenézni a megmérettetésen. A diákoknak megvolt a lehetõségük, hogy idejében felkészüljenek, hiszen több mint három hete tájékoztatták õket a próbavizsgák idõpontjáról. Kisebb gondot az jelentett, hogy nem minden tantárgy szerepelt a próbavizsgán választható tantárgyak között, a választási lehetõség így korlátozott volt. A próbavizsgán való megjelenést Szovátán nem tették kötelezõvé, de úgy irányították a tanulókat, hogy használják ki a lehetõséget, tegyék próbára tudásukat. A vizsgázók közül sikerült megszólaltatnom hét diákot, akik a következõ kérdésekre válaszoltak: 1. Milyen körülmények között zajlottak le az elõkészületek és a próbavizsgák? 2. Idejében értesültetek-e a próbavizsga idõpontjáról? 3. Köteleztek-e benneteket, hogy vizsgázzatok? 4. Akarjátok-e folytatni tanulmányaitokat? CSEGZI ZOLTÁN, Nyárádszereda: A tételek nem voltak túlságosan nehezek, tûrhetõ volt, de ez azért is tûnt így, mert németbõl vizsgáztam, és ez a tantárgy az erõsségem. Igaz, sokat gyakoroltam, és sikerült. A vizsgatantárgyakat magunk választottuk. Legtöbben a románt, én a németet. Ahogy nézem, az egész osztály eljött. Nálunk kötelezték a résztvételt. Az igazi érettségin szeretnék nyugodt lenni, jó volna, ha nem lennék ideges, na és ha a felvigyázók nem volnának túl szigorúak. 7.. oldal 30. szám, május Próbavizsgák a VIII-osok és a XII-esek számára TÓTH ZSOLT, Nyárádszereda: A hangulat megfelelõ volt. A vizsgáról idejében értesültünk, idõm volt felkészülni, de nem tudtam mibõl kell vizsgáznom. IX. és X. osztályban nem tanítottak nekünk informatikából programozást, ezért nehéz volt a vizsga. Bennünket köteleztek, hogy valamibõl vizsgázzunk. Szeretném, ha nem lennének túl szigorúak az igazi vizsgán. SÜTÕ ZSUZSÁNNA, Szováta és SZABÓ ÁGNES, Nyárádszereda: Azt gondoltuk nehezebb lesz, de a tétélek könnyûek voltak. Mi már két hete tudjuk a vizsga idõpontját. Mindketten szeretnénk továbbtanulni. SZABÓ IBOLYA, Szováta: Nagyon könnyû volt, ha ilyen lesz az igazi érettségi, akkor jó lesz. Két buszt bérelt a 4 végzõs osztály, 12 órakor indulunk haza. A vizsgára volt idõnk elõkészülni. Ezelõtt 2 héttel volt magyar szóbeli próbaérettségink is. Nálunk kötelezték a vizsgára való megjelenést. Szeretnék továbbtanulni, a csíkszeredai Sapientián a környezetmérnökire akarok bejutni. Úgy érzem, jól fel vagyunk készülve az érettségire. SÁNDOR HILDA, Szováta: Idejében értesültünk a vizsgákról, egyébként mindenki nagyon ideges lett volna. Osztálytársaim többsége velem együtt a románt választotta, látni akartuk mennyit tudunk. Egyikünk sem volt stresszes. Bennünket a tanáraink megkértek szépen, hogy jöjjünk el mind. Az osztályom 75%-a tovább akar tanulni. Nagyon úgy gondolom, hogy iskolánk ütõképes, mert a tanáraink nagyon mellénk álltak. PIROªCA CAMELIA, Erdõszentgyörgy: A vizsga hangulata nagyon jó volt. Két hete tudjuk, hogy vizsgázni fogunk, ez lehetõvé tette, hogy idejében válasszunk. A vizsgán való megjelenést, úgy érzem, nálunk kötelezték. Tamás Emese Ú t a z ö n i s m e r e t f e l é Mi, felnõttek a gyermekhez viszonyítva több szabadsággal rendelkezünk. Nehéz lenne úgy élni, hogy mások által kiszabott szabályokat kövessünk. Persze a kötöttségektõl soha nem leszünk teljesen szabadok. De magánéletünk szabályait többé-kevésbé mi hatázozzuk meg. A gyerek életében pedig általában mit láthatunk? Ezt nem szabad, ezt ne tedd, tedd ezt, vagy azt. Állandóan a felnõttek elvárásai, szabályai szerint kell élnie. Pedig jó lenne egy kis szabadságot is adni nekik. Engedjük meg, hogy olykor lazítsanak. Hogy szombaton pihenjenek egy kicsit, késõbb keljenek, az sem baj, ha pizsamában sétálgatnak egy kicsit, ha vasárnap nem kell megennie az eléje tett összes ételt. Hadd éljenek ezekkel az apró kis szabadságokkal. De fontos, hogy meséljünk arról is, hogy az ember gyakran kénytelen olyan szabályokhoz is alkalmazkodni, amelyekkel nem mindig ért egyet, hogy olykor harcolnia is kell az ostoba szabályok ellen, és talán legnehezebb azt eldönteni, mikor érdemes harcolni és mikor nem. A gyerek is észleli a különféle elvárások ellentmondásosságát. Ezeket nem szabad elkenni, meg kell beszélni velük. Mondjuk el, hogy nekünk is jobb olvasni, mint reggelit készíteni, szívesebben mennénk moziba, mint dolgozni, de vannak dolgok, amiket nem lehet elkerülni. Érezzék, hogy mi is emberek vagyunk, és nem vagyunk tökéletesek, a gyerek is ember, hát õ sem tökéletes. Fedezze fel, hogy van felejtõs szülõ, van hirtelen haragú anyuka is. Sírhatok, ha valami bánt. Lehetek mérges, de aztán kinevethetem hirtelen haragomat. És ilyenkor a gyerek is nevessen velem. Ezek az élethelyzetek szinte észrevétlenül vezetik el a gyermeket a természetes emberismerethez. A gyereknek nemcsak azt kell éreznie, hogy a felnõtt is ember, hanem azt is, hogy milyen ember. Ez segíteni fogja önismeretének kialakulását is, amely a felnõtté válás folyamatának egyik fontos pillére. Csiszér Katalin, tanítónõ

8 A Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület színjátszó csoportja testvérvárosunk, Celldömölk színházának, a Soltis Lajos Színháznak a meghívására április 29. és május 2. között részt vehetett a celldömölki Ifjúsági Napok és Magyarország EU-s csatlakozásának tiszteletére rendezett ünnepségeken, valamint a Vasváron szervezett IV. Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon. A celliek nagylelkûségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 9 személyes gépkocsijukat küldték értünk, de felvállalták a másik két gépkocsi költségeit is, hiszen a 1400 km-es út kiadásait képtelenek lettünk volna fedezni, jóllehet több mint két hónapon át minden vasárnap a csoport valamelyik környékbeli faluban vendégszerepelt. (Ekkor éreztük igazán, milyen nagy szüksége lenne az egyesületnek vagy a városnak egy társasgépkocsira, amelyet más alkalmakkor is nagyon jól ki lehetne használni. Vajon remélhetjük, hogy egyszer nekünk is lesz erre lehetõségünk?) Április 29-én reggel 8 órára tûztük ki az indulás idejét, - egyik szereplõnk ekkor fejezte be az éjszakai mûszakot. Már természetesnek éreztük, hogy ezt az idõpontot sem tudjuk betartani. A 21 fõbõl álló társaság jó félórás késessel végre elindult. Derûsen, bizakodva vágtunk neki az útnak. Jól haladtunk, bár olykor hatalmas esõzónák keresztezték utunkat. A határnál sem volt semmi gond, mígnem egyik gépkocsink lemaradt, és félórás aggodalmaskodás és várakozás után megtudtuk, gumidefektet kapott. Ezt követõen már óvatosabban haladtunk, nehogy valahol lemaradjanak társaink. Balsejtelmünk beigazolódott. Valahol Ajka és Jánosháza között éjféltájt komolyabb meghibásodás érte az egyik autót. Bizony jócskán próbára tettük vendéglátóink türelmét és nagylelkûségét, hiszen este fél kilenc helyett jóval éjfél után érkeztünk meg. De minden jó, ha a vége jó! Április 30-án délelõtt a várost látogattuk meg, a Mûvelõdési Ház elõtt éppen a tûzoltók tartottak bemutatót, aztán a celli katolikus templommal és kincseivel ismerkedtünk. Délután az elõadásra készülõdtünk. Este 7 órakor mutatkozott be csoportunk a testvérváros közönsége elõtt. Az elõadást követõen a Dukai Takács Judit Színkör fogadásán vettünk részt, amelyen Celldömölk polgármestere üdvözölte csoportunkat. Másnap reggel indultunk Vasvárra a IV. 8.. oldal 30. szám, május C e l l d ö m ö l k i é l m é n y e k Nemzetközi Színházi Fesztiválra. Déli 12 órakor léptünk színre. A közönség tapsaiból ítélve elõadásunk sikert aratott. A szombati nap elõadásai közül az eplényiek komédiáját élveztük a legjobban, majd éjjel fél tizenkettõkor a Soltis Lajos Színház elõadására gyülekeztünk. Herczeg Tamás (maga is hajdan a celli színház tagja volt, most rendezõ szakos hallgató)...majd mély csönd leng... címû produkcióját néztük meg. A mûfaji megnevezés: Verses drámajáték Weöres Sándor Szkíták c. drámajelenete alapján 40 percben. A szövegkönyv, a zene, a rendezés mind Herczeg Tamás munkája. A sze-replõk Kusztos Orsolya, Nagy Tímea, Venczel Hajnalka, Benkõ Péter Pál, Bruckner Roland, Dávid Péter, Nagy Gábor. Hogy mirõl szól a drámajáték? Idézzünk egy mondatot a mûsorfüzetbõl: Weöres Sándor szavakból feszített létrát ég és föld közé: ha elég bátrak vagyunk, verseinek lüktetésébe, ritmusába kapaszkodva mi is elindulhatunk, hogy megsejtsünk valamit a világ titkos, õsi összefüggéseibõl. A gyönyörû történet a színház nyelvén elmesélve alkalmas rendhagyó irodalomórának is. Az elõadást méltán minõsítették arany fokozattal, de egész sor más díjat is kapott a rendezõ. Ugyancsak arany minõsítést kapott a celliek Csongor és Tünde elõadása, a Csongort alakító Benkõ Péter Pál a legjobb férfi fõszereplõ alakításáért járó díjat vehette át. Sajnos ezt az elõadást nem láthattuk (pénteken éjféltájban került színre), de ígéretet kaptunk, hogy hozzánk is eljönnek vele a z õ s z folyamán. Vasárnap folytatódtak az elõadások. Összesen 22 együttes 25 elõadását láthattuk. A minõsítések során a mi elõadásunk - Rejtõ Jenõ Aki mer, az nyer címû vígjáték - bronz minõsítést nyert. Mindannyian sikerként könyveltük el a minõsítést. Cellre visszatérve következett az ünnepi búcsúvacsora és a buli. Az ifjúsági napok rendezvényei bõséges választékot biztosítottak a szórakozni vágyó fiatalok számára. Sajnos, hétfõn indulni kellett haza. Búcsúztunk barátainktól, és indultunk. Most már minden különösebb kaland nélkül érkezett haza a csoport. Jól éreztük magunkat Celldömölkön. Köszönjük barátainknak a fogadtatást, a megmérettetés lehetõségét, az élményekkel teli napokat és az önzetlen támogatást, amellyel lehetõvé tették mindezt. Május 23-án várjuk õket Erdõszentgyörgyön. Benedek Elek Többsincs királyfi címû mesejátékukkal fognak vendégszerepelni a környéken, az elõadások jövedelmét pedig a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesületnek ajánlották fel. Köszönjük, és reméljük legalább olyan jól fogják magukat érezni nálunk, mint mi Celldömölkön. K. M.

9 Tanácsülési tudósítás Az áprilisi tanácsülést Sütõ Béla tanácsos vezette. Napirend elõtt Swen Wutrisch úr, a svájci egyesület képviselõje beszámolt a kórház épületének felújításáról, amelyre Plan-les-Ouates önkormányzata svájci frankot adományozott. A munka egy része elkészült már (képünkön), az egész épület külsõ-belsõ felújítására azonban nem lesz elég ez az összeg. Szükség lenne még 400 millió lejre a belsõ felújítás befejezéséhez, ehhez kéri a tanács segítségét. Dr. Keresztes Csaba, a kórház igazgatója megemlíti, hogy a tanács, mint az épület tulajdonosa legalább egy jelképes, gesztus értékû összeggel hozzájárulhatna a munkálatok befejezéséhez, így a svájciak - látva a helyi hatóságok pozitív hozzáállását - talán megpótolnák az összeget. Tar András polgármester ígéri, hogy a gazdasági bizottsággal megvizsgálják a költségvetési lehetõségeket, de megpróbál segítséget kérni a megyei tanácstól és az egészségügyi igazgatóságtól is. Az elsõ napirendi pontot, a kórház épületeinek használatba adását a tanács egyhangúlag jóváhagyta az erre vonatkozó törvények értelmében. A második pont a Complex üzlethelyiség a jövendõbeli polgármesteri hivatal székhelye - vételárának kifizetése volt. A döntést sok vita elõzte meg. A februári illetve márciusi eredménytelen próbálkozás után harmadik nekifutásra a polgármester javaslatára a tanács jóváhagyta 9 igen 1 nem és 5 tartózkodás mellett a vételár hátralevõ részének, azaz 1,5 milliárd lejnek a kifizetését az eladónak, vagyis a fogyasztási szövetkezetnek, a megyei tanács által kiutalt összegbõl. Így az épület teljes vételára lej-re rúg. A szerzõdés aláírásának idõpontját május 9-re jelölték ki. (Megjegyezzük, hogy az eladó az elõzetes felszólítás ellenére nem jelent meg a megbeszélt idõpontban.) Harmadik pont a évi 76-os törvény értelmében alkalmazott 5 személyre vonatkozó határozattervezet elfogadása volt. Ezután a Szent György-napok szervezési kérdéseit beszélték meg, majd a két mûvelõdési egyesület Bodor Péter és Astra számoltak be a tevékenységükrõl. Május 5-én egy rendkívüli ülésre is sor került. Ekkor egy bankkölcsön jóváhagyásáról döntött a tanács, amelyet az új piac megépítésére és 1,2 km útszakasz aszfaltozására venne fel az önkormányzat. Ezt a tanács egyhangúlag jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy a tervek elkészülte után a munkálatok prioritásaira még visszatérnek. Székely-Béres Attila Erkölcsi kötelességünk minden olyan munkát felvállalni és segíteni, ami önazonosságunk fennmaradását hivatott biztosítani. Azon kell munkálkodnunk, hogy a mindennapi kemény munka után jusson idõ a kikapcsolódásra, az egymásrafigyelésre, a szeretetre is. Ezekbõl a megfontolásokból kiindulva ápoljuk múltunk hagyományait, ápoljuk a külföldi testvérkapcsolatokat, amelyek során rengeteg emberi megértést és szeretetet kapunk, de alkalmunk van mindezt hasonló szeretettel viszonozni áprilisában a székelyszállásiak vendégül látták a holland testvértelepülés küldöttségét. Április között pedig a zamárdiak látogatták meg a község mindhárom települését. A község élete azonban nyáron sem torpan meg. A székelyvéckei községi tanács és a PRO VETCA Egyesület a római katolikus és az unitárius egyház támogatásával egész sor nyári program megvalósítását tervezi augusztus között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûépítész Tanszékének hallgatói a múlt évszázad elején épült magyarzsákodi hagyományos épületeket szeretnék adattárba venni és egy szakkönyvben megjelentetni. Ezt a munkát augusztusában Székelyvéckén is elvégeztek, és a felmért lakasok makettjeit, rajzait ez év augusztus 13-án a székelyvéckei mûvelõdési otthonban, kiállításon mutatják be. Az elszállásolásukat családoknál szeretnénk megoldani. 9.. oldal 30. szám, május Köszönjük! Az Erdõszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal köszönetet mond mindazoknak, akik pénzzel, élelemmel és különbözõ termékekkel járultak hozzá a Temes megyei árvízkárosultak javára kezdeményezett gyûjtési akcióhoz. Közel 25 millió lej értékû adomány gyûlt össze. Az Erdõszentgyörgyi Polgármesetri Hivatal lejt, a Szentgyörgy-Plan les Ouates Alapítvány lejt adományozott, valamint élelemmel, ruhanemûvel és takarókkal a Vasimpex, az Ascomtur, az Ibolya SRL, a Makkai Tóth családi vállalkozás és magánszemélyek járultak hozzá. Ugyanakkor az Erdõszentgyörgyi Polgármesetri Hivatal köszöni az alábbi cégek és magánszemélyek hozzájárulását a Szent György-napok szervezéséhez: A helyi tanácsosok, Sângeorgiu-Plan-les- Ouates Egyesület, COOP. CREDIT., BCR Mures, a polgármesteri Hivatal alkalmazottai, APTFP Erdõszentgyörgy, BRD, Coman Onoriu közjegyzõ, AF. Andrási Elemér, Dr. Keresztes Csaba, SC. Lion International SRL., SC. Ascomtours SRL., SC. Benta Goup SRL., SC. Hurom Trade SRL., SC. STC. SOVATA, SC. Inforeg SRL., SC. Minibus SRL., SC. Letarcons SRL., SC. Ibolya SRL., SC. Arin SRL., SC. Alcomtrans SRL., SC. Melcar SRL., SC. Equilibrum SRL., SC. Plantagora SRL., SC. Quinta Essentia SRL., SC. Melinda SRL., SC. Tangent SRL., SC. Farcas Trans SRL., SC. Tahun SRL., SC. Salvia SRL., SC. Helleborus SRL., SC. Elnex impex SRL., SC. Anib SRL., SC. Varlena SRL., SC. Melabel SRL., SC. Ecologica SA., SC: Frandy SRL., SC. Plasteq Aquqsof., SC. Bandera SRL, SC. Hercom SRL., SC. Ádam SRL., STC. Sovata SA., AF. Keresztes Ella, AF. Madaras Zsolt, AF. Fülöp László, AF. Józsa Dénes, AF. Székely B. Árpád, AF. Maksai Csaba, AF. Fülöp Tünde, AF. Török László, AF. Varró István, AF. Székely Julianna, AF. Tar Eunika, AF. Buckhman Erzsébet, AF. Szász Erzsébet, AF. Nagy Ildikó, AF. Besenyei Mónika, AF. Tifrea Mihail, AF. Rácz Julianna, AF Datui, AF Berecki, Veres József, Sófalvi Julianna nyarára tervezett rendezvények Székelyvécke községben augusztus 13-án és 14-én Székelyvéckén falunapokat fogunk szervezni, erre a hétvégére a következõ programokat tervezzük: augusztus 13., szombat: A falu szülöttjére, Visky Árpád tragikus sorsú színészre emlékplakett elhelyezésével emlékezünk. Róla nevezzük el a mûvelõdési otthont. Ezt követõen makett- és rajzkiállítást tekinthetnek meg a látogatók. A budapesti Eötvös Loránd Mûegyetem hallgatóinak felmérése, feldolgozása alapján a látogatók megismerkedhetnek a XX. század eleji székelyvéckei népi építészettel. Ugyanakkor kiállítás nyílik Fekete Pál kisplasztikáiból, a megnyitón fellép a Cuantuale kórus augusztus 14-én, vasárnap a testvértelepülések küldötteinek találkozójára kerül sor. A magyarországi Zamárd, a franciaországi Teloche küldöttei találkoznak a község lakóival. A találkozón fellép a székelyvéckei Általános Iskola színjátszó csoportja augusztus 20-án indul egy 32 fõbõl álló véckei gyerekcsoport egyhetes balatoni nyaralásra. A kirándulást a zamárdi Nõk a Balatonért Egyesület finanszírozza augusztus között a Teloche-Vetca franciaországi és a Pro Vetca romániai egyesület közös munkájával befejezik a véckei közösségi házat. Szõcs Cecilia

10 10.. oldal 30. szám, május H Í R E K I N N E N - O N N A N A tulipános láda Ez a címe Ráduly János 33. kötetének, amely Kis-Küküllõ menti népmeséket, tréfákat és anekdotákat tartalmaz kiejtés szerinti lejegyzésben. Az anyagot egy 14 éves kiskendi diák, Fülöp Károly mondta tollba és között Erdõszentgyörgyön. A kötetet a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat kiadó jelentette meg Péter Katalin illusztrációival és borítójával. A könyv bemutatására május 20-án került sor az erdõszentgyörgyi Iskolaközpont Dokumentációs és Információs Központjában. Vendégszereplés A celldömölki Soltis Lajos Színház május között a következõ településeken vendégszerepel: 24-én Gyulakután és Erdõszentgyörgyön, 25-én Kenden és Balavásárán, 26-án Véckén és Hármasközségben, 27-én Havadon és Nyárádszeredában. Az elõadások jövedelmét a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesületnek ajánlják fel. Újabb meghívás a színjátszó csoportunknak július 9-re színjátszóink meghívást kaptak Sátoraljaújhelyre a Kárpát-medence magyar középiskolásai számára rendezett találkozóra, amelyet a Rákóczi Szövetség szervez. Augusztus elején pedig a göcsi falunapokon lép fel a csoportunk. Színész-tábor Bözödön Augusztus között egyhetes színésztábort szervez egyesületünk Bözödön a Kis-Küküllõ menti falusi színjátszók számára. A celldömölki testvérváros színjátszói is résztvesznek a tábor tevékenységén. A tábor célja alapvetõ szakmai ismeretekkel felvértezni az amatõr színjátszókat. A foglalkozásokat hazai és magyarországi színházi szakemberek fogják vezetni. A résztvételi díj, a támogatások függvényében, lej között lesz. Akik részt kívánnak venni a tevékenységen, kérjük, jelezzék szándékukat Kovrig Magdolnánál az as telefonon. Szponzorok támogatását szívesen vesszük! Rüsz Károly újabb sikerei Elsõ díjat kapott Rüsz Károly versmondó a április 30-án Veresegyházán tartott XV. Anyám, Fekete Rózsa Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó találkozón. A Kiskenden született versmondó egész élete és munkássága szülõfalujának hírnevét öregbítette. Ennek elismeréseként május 15- én ünnepélyes keretek között Balavásár község díszpolgárává avatták. Ezt a megtisztelõ címet évente egyetlen olyan személyiségnek ítélik oda, aki hûséggel szolgálta a közösséget. Ebben az évben méltán illette meg fáradhatatlan közmûvelõdési tevékenységéért ez a cím Rüsz Károlyt. Szerkesztõségünk nevében gratulálunk, és kívánunk további sikereket. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. Külön köszönet azoknak az egrestõieknek, akik a gázkitermelõ vállalatnál dolgoznak, és adófelajánlásukkal egyesületünket támogatták. Molnár Dénes Ikrek ErdõszentgyörgyiFigyelõ Kiadja a B o d o r P é t e r M û v e l õ d é s i E g y e s ü l e t Cím: , Nicolae Bãlcescu 13. Erdõszentgyörgy - Sângeorgiu de Pãdure, Maros megye - jud. Mureº CEC Mureº, Filiala Sâng. de Pãdure, IBAN: RO93CECEMS0143ROL , C.F F õ s z e r k e s z t õ : Kovrig Magdolna S z e r k e s z t õ s é g : Báthori István, Kovrig Zoltán, Osváth József, Sebestyén Péter, Székely Ferenc, Székely-Béres Attila, Tamás Emese M u n k a t á r s a k : Király Katalin, Vass Katalin, Szekeres Matild E - m a i l : T e l : I S S N Készült a marosvásárhelyi M e d i a p r i n t nyomdában

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 1. rész A felelet törvényei FELELETELKERÜLÉSI ALAPTÖRVÉNY Ha a tanár azt keresi, hogy ki feleljen: 1. Szedd össze

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

14 PLASTEQ AQUASOF KFT Sófalvi Zoltán Sándor Szikvíztöltő Erdőszentgyörgy 15 ADAM LASZLO PFA Ádám László Méhészet Erdőszentgyörgy

14 PLASTEQ AQUASOF KFT Sófalvi Zoltán Sándor Szikvíztöltő Erdőszentgyörgy 15 ADAM LASZLO PFA Ádám László Méhészet Erdőszentgyörgy A város és a hozzá tartozó falu területén működő helyi vállalkozások: S.sz. Megnevezés Forma Vezető Tevékenység Település 1 LARESTACONS KFT Kemenes László Építkezés 2 ZOLIMONI KFT Sebestyén Zoltán Fafeldolgozás

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tanár, diák törvények

Tanár, diák törvények GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 4. rész Tanár, diák törvények A diák A LÉNYEG SZUBLIMÁCIÓS TÖRVÉNYE A tanár által elmondott anyagból a diák mindig

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai.

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Civil feszt a Szent György-napok alatt Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Bemutatkozott az Europe Direct Tarnave információs központ, amely egy kiadványsátorral

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben