A konferencia szakértőinek bemutatkozása és előzetes, kedvcsináló a konferencia előadásaihoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A konferencia szakértőinek bemutatkozása és előzetes, kedvcsináló a konferencia előadásaihoz"

Átírás

1 Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés A konferencia szakértőinek bemutatkozása és előzetes, kedvcsináló a konferencia előadásaihoz BEKE IBOLYA Szakközgazdász, társadalombiztosítási szakértő, adótanácsadó vagyok. Szakmai pályafutásomat a társadalombiztosításnál kezdtem ellenőrzési területen revizorként, majd a járulékelszámolási főosztályon osztályvezetőként, majd főosztályvezetőként dolgoztam. Miután a szakmai területem integrációval az adóhatósághoz került, itt dolgoztam osztályvezetőként, később főosztályvezetőként. A október 1-ével végrehajtott szervezeti átalakítással egyidejűleg kerültem az APEH Baranya Megyei Igazgatóságának élére. Jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adóigazgatóságának igazgatója vagyok. Évek óta az adóhatóság belső oktatási rendszerében a szakemberek, revizorok képzésében oktatóként is részt veszek, illetve OKJ-s képzésekben a Perfekt Zrt-nél és a Penta Unió Kft-nél adótanácsadók és társadalombiztosítási szakemberek képzésében is közreműködöm. Érdekképviseleti szerveknél, civil szervezeteknél rendszeresen tartok a jogszabályok változásával kapcsolatban, azok végrehajtását segítő szakmai felkészítő előadásokat. Az előadás címe: Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Az előadás keretében szó esik többek között az üzleti jellegű termékértékesítésről, mint adóköteles tevékenységről, tekintettel a lehetséges vállalkozási formákra. Az előadó beszélni fog majd az adóköteles tevékenység végzésének feltételeiről (adószámról, bejelentkezési kötelezettségről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról), a termékértékesítéshez kapcsolódó bevétel bizonylatolásának szabályairól (számla- és nyugtaadás, annak adattartalma, felvásárlási jegy kiállítása). Végezetül bemutatásra kerülnek a foglalkoztatás lehetőségei (munkaviszony, megbízási, vállalkozási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, és a biztosítottak bejelentésének szabályai). BÍRÓ MÁRIA Okleveles kertészmérnök és okleveles közgazdásztanár vagyok és 1994 között a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató és Fejlesztő Intézet kutatójaként dolgoztam gombatermesztés és fajtafenntartás tárgyában. Az élelmiszer-előállításra és kertészeti kultúrákra vonatkozó ismereteimet ban Hollandiában a Holland Farmerszövetség, majd 1994-ben a British Council támogatásával gyarapítottam megismerve a brit és holland intenzív és kisüzemi termesztéstechnológiákat, az oktatás, a termelés és szaktanácsadás szakmai szervezeteit és 2007 között vállalkozásom keretében nemesítő és vetőmag-forgalmazó cégek szakmai képviseletét láttam el. A gasztronómia, az élelmiszer-feldolgozás, a bio- és ökotermelés, a gazdálkodás és kertépítés szakterületén végeztem tanácsadói, szakfordítói és tervezői munkákat magánszemélyek, civil szervezetek és oktatási intézmények számára. A Pécsi Regionális Képzőközpont szervezésében kertészeti szakmai képzéseket vezettem 2003-tól 2006-ig. Jelenleg pedagógusként dolgozok a budapesti Csepel-Sziget Általános és Szakiskolában, kertészeti és közgazdasági tárgyakat tanítok. Az előadás címe: Helyi termék előállítók problémái és lehetőségei A Magyar Turizmus Zrt helyi termékek piacra-jutását segítő mintaprogramja keretében Pécs és Szigetvár 40 km-es körzetében 60 helyi termék-előállító szakmai felmérése történt meg feltárva a termékek, különösképpen

2 az élelmiszer-előállítás személyes, tárgyi és higiénikus feltételeit, rögzítve a jelenlegi és várható turisztikai fogadóképességet is. Pozitív jelenség, hogy a térség termőhelyi és gazdasági adottságait kihasználva milyen változatos termékkört képesek előállítani a termelők hasonló alapanyagokból, s a többség önállóan is képes az innovatív termék- és szolgáltatás-fejlesztésre. A terméktípusokban, a minőségben, a termékállandóságban, a technológiai és értékesítési gyakorlatban tapasztalható nagymértékű különbségek ugyanakkor jelzik, mennyire heterogén a termelők összetétele, mind gazdasági-, mind elméleti- szakmai értelemben. A termelők jellemzően egymástól elszigetelten, együttműködés nélkül tevékenykednek. Nehezen jutnak a számukra fontos ismerethez pl. a hatósági szabályozás, a piacra-jutás, az értékesítés, a csomagolás-technikai kérdésekben. Gyakran a tőkehiány gátolja a jó ötletek és termékek megvalósulását vagy tartós termelését. Az előadás célja a résztvevők ösztönzése a problémák bemutatásán keresztül a közös megoldások keresésére. DR. BÓDI GYÖRGY 1989-től tevékenykedem a civil szférában, ekkor alapították a Szegedért Alapítványt, amelynek kezdetek óta titkára, illetve igazgatója vagyok ben nonprofit működés és gazdálkodás témakörben írtam szakközgazdász értekezésemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Mindennapi szakmai munkám és önkéntes tevékenységem, valamint publikációim is a civil szférához kötődnek, számos és sokféle civil szervezetnek vagyok alapítója, tisztségviselője a Szegedért Alapítvány mellett (Szegedi Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány, SZOTE Fül-Orr és Gégészeti Klinika Alapítvány, Pick Óvodai Alapítvány...). Önálló kötetem a KJK Kerszöv. kiadásában 2002-ben a Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1%-át?. Számos más könyv és tanulmány társzerzője vagyok, így pl. Adókódex évente megjelenő Nonprofit Kalauz kiadványoknak és 2005 között vezettem a kormányzat civil kapcsolatokért felelős főosztályát, így részese voltam a Nemzeti Civil Alapprogram és a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvények megalkotásának. Az előadás címe: Közcél, közfeladat, közhasznúság Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény számos más, a civil szektor egészét érintő rendelkezése mellett legjelentősebb változást a közhasznúság definiálása és a közhasznú jogállás megszerzése tekintetében hozott. Ez érinti a civil szervezetek közhasznúsági nyilvántartásba vételét, működését, gazdálkodását és beszámolási kötelezettségeit is. A civil szervezeteket segítendő az előadás felsorolja a legjellemzőbb közfeladatokat tartalmazó törvényeket, valamint a Magyarország önkormányzatairól szóló törvényben megfogalmazott legjellemzőbb helyi közfeladatokat. A jelenleg közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek május 31-ig viselhetik ezen jogállást, illetve élhetnek az ezen jogállású szervezeteknek biztosított kedvezményekkel. Ezen jogvesztő hatályú határidőig kell kezdeményezniük közhasznú jogállásuk megőrzését (az előzőekben vázolt törvényi feltételek szerint), ennek elmulasztása esetén közhasznú jogállását elveszti a szervezet. Az előadásban tanácsok hangzanak el arra vonatkozóan, hogy a jelenleg közhasznú jogállású szervezeteknek mikor tanácsos ezen folyamatot elindítani. Miután a társadalmi támogatottság feltételei között ott található az 1%-os felajánlások megfelelő aránya, illetve a közérdekű önkéntesek megfelelő számú foglalkoztatása is, így az előadás részletesen foglakozik a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről törvénnyel is. FŰRI ILDIKÓ 1990-ben szereztem a PTE-n matematika-ének-zene tanári diplomát; tréner, szervezet-és közösségfejlesztő vagyok, 1998 óta a Nevelők Háza Egyesület munkatársa óta foglalkozom civil szervezeteknek nyújtott tanácsadással. Kiemelt területeim: az általános menedzsment, a szervezetek működési feltételei és jogi háttere ig a Civil Szolgáltató Központ, majd 2012 júliusától a Civil Információs Centrum szakmai vezetője voltam, illetve vagyok ig a TÁMOP as program keretében Baranya és Somogy megyében közel 70 szervezet komplex szervezetfejlesztésében vettem részt mint tréner, illetve egyéni fejlesztő.

3 Az előadás címe: Civil háttérország A Nevelők Háza Egyesületet február 9-én jegyezte be a Baranya Megyei Bíróság ben az egyesület megkapta a kiemelten közhasznú minősítést az önkormányzattal 1996-ban, majd azóta többször újólag megkötött közművelődési megállapodás alapján. A Pécs, Szent István tér 17. szám alatt működő Civil Közösségek Háza otthont ad az ágazati és civil szakmai képzéseknek, fórumoknak ugyanúgy, ahogyan az öntevékeny közösségek, művészeti csoportok, szakmai szervezetek tevékenységeinek. Ily módon a ház egyszerre szolgál kulturális-közművelődési, pedagógiai, esélyegyenlőségi és nonprofit szakmai programok megvalósításának színteréül. Az elmúlt közel két évtizedben számtalan hazai és nemzetközi projekt, kulturálisközösségi programok, zenei események fémjelezték az egyesületet, beemelve ezzel őket a sikeres hazai civil szervezetek sorába. Az előadás célja annak bemutatása, hogy hogyan, milyen szolgáltatásokat nyújtva tölti be az Egyesület küldetését, amely szerint A lakosság önszerveződő csoportjait segítjük saját külső és belső erőforrásainkat is bevonva annak érdekében, hogy képesek legyenek megerősödni, aktívvá válni, fejlesztve ezzel közvetlen és tágabb környezetüket. A befogadó segítő - fejlesztő attitűd hármas egységére építjük programjainkat, szolgáltatásainkat. HAJNAL ZSOLT Szervezetfejlesztő, munkaerő-piaci tanácsadó vagyok. A Pécsi Tudományegyetemen 1989-ben magyar nyelv és irodalom tanár népművelő végzettséget, 1999-ben humán szervezői végzettséget szereztem óta a Nevelők Háza Egyesület munkatársa vagyok, az elmúlt években szervezetfejlesztőként részt vettem a Civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése projektekben Baranya és Somogy megyében. Képzőként a nonprofit szektor és a nonprofit szervezetek fejlesztésén dolgozom, szakterületem az emberi erőforrás menedzsment, a szervezeti kommunikáció, a hálózatépítés és fejlesztés. Rendszeresen tartok munkaerő-piaci orientációs és kommunikációs tréningeket hátrányos helyzetű célcsoportoknak. A Civil Korzó közösségi lap és a phérték szakmai folyóiratok főszerkesztője vagyok. HEGYI ZSUZSANNA 13 éve a Magyar Turizmus Zrt Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának vezetője vagyok. A helyi termék mintaprogramot 2011 őszén kezdtük előkészíteni azzal a céllal, hogy a modellt eredményessége esetén az ország más turisztikai régiói is adaptálják. Koncepciónk lényege, hogy a szakmai (agrár és élelmiszerbiztonsági szempontok szerinti) minősítést követően kialakított helyi termelőket és termékeiket kiajánljuk un. helyi termék referencia partnereiknek. Ezek azok a szállodák, éttermek, pincészetek, melyek gasztronómiai szolgáltatásaik alapanyagaként használják fel a helyi termékeket. Ezzel nem csak a helyi gazdaság fejlesztése, hanem turisztikai szervezetként mindenek előtt egy különleges, tájspecifikus, egyedi gasztronómiai kínálat kialakítása a Magyar Turizmus Zrt célja. Év eleje óta számos referencia partner nyújt ehhez kapcsolódóan új szolgáltatást, például a régió ökoportái vendégeikkel három helyi ízt kóstoltatnak ajándékképpen, a borutak erre alkalmas pincészetei, éttermei a helyi borokra hangolt, helyi alapanyagokból készülő ételek főzését tanítják szombati főzőiskoláikban. DR. JUHÁSZ ANIKÓ Az egyetemi tanulmányaimat a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen folytattam, PhD képzést pedig Gödöllőn, a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskolában kaptam. Eddigi szakmai pályafutásomat teljes egészében az Agrárgazdasági Kutató Intézetben töltöttem, tizenkét évig kutatóként, majd három éve kutatni is igyekvő osztályvezetőként. Intézetem a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárközgazdasági háttérintézménye, jelentős információs központ és megbecsült szakmai műhely. A kutatási területem sokáig meglehetősen messze esett a vidékfejlesztéstől, főként külkereskedelemmel és kereskedelmi egyezményekkel foglalkoztam. Igaz, Csatári professzor úr magával ragadó előadásaiból ma már tudom, hogy végső soron majd minden tudományág köthető a vidékhez. Az én szakmai utam a vidék felé a közvetlen termelői

4 értékesítés és ezen belül is a piacok élelmiszer ellátási láncban betöltött szerepének kutatásával kezdődött. Közel három éve vágtunk bele e munkába csapatunkkal (Szabó Dorottya, Györe Dániel) és elmondhatom, hogy a téma magával ragadott. Eddig két tanulmány, számos cikk és előadás az eredményünk, no meg egy nem hivatalos, de lelkesen épített piaci adatbázis. Terveink között szerepel az eddig felhalmozott tudásunk gyakorlati hasznosítása, ehhez már a jó nemzetközi gyakorlatokat tanulmányozzuk, miközben igyekszünk mindenhol ott lenni, ahol segítséget kérnek tőlünk. Az előadás címe: Helyi termékek értékesítési csatornái Az első jogos kérdés az előadás címével kapcsolatban rögtön az lehetne, hogy mi is az a helyi termék? Adatokkal és elemzésekkel foglalkozó kutatóként azonnal szeretnék is kilépni a fogalom kereteiből és csupán a közvetlen termelői értékesítés jelentőségét igyekszem számszerűsíteni és elemezni. Ez sem egyszerű szakmai feladat és úgy vélem vállalhatóan közelíti a helyi termékek fogalomkörét. Jelenleg tehát két KSH statisztikai adatbázis (Gazdaság Szerkezeti Összeírás, Termékmérlegek), egy személyes interjúkon és egy on-line felmérésen alapuló termelői megkérdezés eredményeit ismertethetem. Ugyanakkor a jövőben izgalmas és szükségszerű kutatási feladatnak tartom a gombamód szaporodó helyi termék rendszerek adatbázisának elkészítését és gazdasági jelentőségének, termékforgalmának számszerűsítését is. Nem csak azért, mert feltáratlan területe az ellátási lánc menedzsment és a vidékfejlesztés kutatásának. Hanem azért is, mert a 2014-től életbe lépő KAP (Közös Agrárpolitika) rendelettervezetében nevesítve van a rövid ellátási láncok támogatása, valamint továbbra is napirenden van egy lehetséges uniós helyi termék védjegy kidolgozása. Vagyis a helyi termékek értékesítésének ügye a civil alapú, szigetszerű mozgalmakból elérte az uniós szakpolitika látóterét (sőt). Ezt az érdeklődést a közeljövőben támogatásra lehet váltani, de csak tényekre és elemzésekre alapozott programokon keresztül. KNYIHÁR ÉVA A Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője, közösségfejlesztő vagyok. Pécsett születtem február 21-én. A pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban érettségiztem. Szociális munkás egyetemi diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén szereztem óta dolgozom a közművelődés területén, szervezek közösségi programokat. A kezdetek óta (2004) aktív tagja vagyok az Önkéntes Központ Alapítvány által kezdeményezett magyarországi Önkéntes Központ Hálózatnak, mely hálózat nagy hangsúlyt fektet hazánkban az önkéntesség kultúrájának népszerűsítésére. Hivatásos képzőként főleg a nonprofit szektor fejlesztésén dolgozom. Szakterületem az önkéntes menedzsment és a közösségi kezdeményezésekkel kapcsolatos fejlesztőmunka. Szakmai hitvallásom, hogy az emberek önkéntes vállalásaira alapozva lehet a leginkább szolidáris közösségeket létrehozni, és ezen szolidáris közösségek lesznek képesek mindenki megelégedésére a legjobban funkcionálni. MÁR ISTVÁN Tanulmányaimat Nagyváradon kezdtem, majd Kolozsváron az Agrártudományi Egyetemen végeztem a 90-es évek közepén. Szakmai munkám a Kárpát-medence országaiban elsősorban Magyarországon és Romániában kezdeményezett projektekhez kötődik, s gyakorlati tapasztalataimat is ezeknek köszönhetem, illetve azoknak a nemzetközi programoknak, amelyek a harmadik világ országaiban valósultak meg. Ezek elsődleges célja a vidéki közösségek fejlődésének elősegítése volt a természeti erőforrások ésszerűbb felhasználása révén. A FAO/IPGRI által között Nepálban, Marokkóban és Peruban megvalósított gazdaságfejlesztési programokban vettem részt, ezt követően pedig Magyarországon dolgoztam 2008-ig a LEADER+ Program keretében, elsőként egy Közép-magyarországi kistérség stratégiájának elkészítésében és gyakorlati megvalósításában, majd azt követően az országos Leader Referensi Hálózat vezetőjeként. Jelenleg Erdélyben élek, és azért dolgozom, hogy Székelyföld vidéki térségeiben egy olyan szerves gazdaságfejlesztést tudjunk megvalósítani, amelynek alapjait a természeti erőforrások képezik. Az előadás címe: Székelygyümölcs egy közösségi és gazdaságfejlesztési modell eredményei és kihívásai Napjainkban, ha vidékről, vidéki életről beszélgetnek az emberek, többnyire panaszáradat, negatív érzelmek törnek fel. A hajdani élet gazdagságának nosztalgikus felidézése mellett, az elnéptelenedés, elöregedés, a költséges élet, a rossz állapotban lévő hiányos infrastruktúra, a magas adók által kiváltott keserűség az uralkodó érzés.

5 A Cork-i Nyilatkozat az élhető vidékért (1996) vetette fel először a vidék felértékelődésének lehetőségét, egyben felleltározva a vidék élhetősége érdekében elvégzendő feladatokat. Először mondatott ki a konferencián, hogy a vidéki gazdaság nem lehet és nem is kell, hogy versenyképes legyen a városi gazdasággal. A vidéket megfelelő gazdaságpolitikákkal védelmezni kell a globális gazdasági versenytől. A nyilatkozat által elindított gondolkodás egy új paradigma kiteljesedéséhez vezetett, amely talán az EU következő programozási időszakában, között érvényesülő agrár- és vidékfejlesztési programjában már jelentős mértékben érvényesülni fog. Az előadás ismerteti az új paradigma meghatározó elemeit, s a Székelygyümölcs elnevezésű gazdasági modell révén megismerteti a résztvevőket egy jól működő közösségi vállalkozás példájával bemutatva egyben e sajátos vállalkozási forma jellemzőit is. A Székelygyümölcs modell azért is mintaértékű, s tarthat méltán igényt a hallgatóság figyelmére, mert általa lehetőség teremtődött arra, hogy akár nagyon elszigetelt vidéki közösségek is kiegészítő bevételi forrásokhoz jussanak. Az előadás hivatott arról meggyőzni a hallgatóságot, hogy a példa adaptálható, s hasonló elvek és módszertan figyelembe vételével további vidéki vállalkozásokat lehet létrehozni akár a gyümölcs, akár más mezőgazdasági alapanyagok (zöldség, hús, méz, gyógynövény, tej, stb.) feldolgozása és magasabb értékű helyi termékek előállítása érdekében. DR. ORBÁN PÉTER 1971-ben Miskolcon születtem, középiskolámat ott végeztem, és a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemen szereztem diplomát 1995-ben. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán 2002-ben élelmiszer-higiénikus szakállatorvos, majd 2007-ben állategészségügyi igazgatás és járványtan szakállatorvos képesítést szereztem ben kezdtem el dolgozni a Baranya Megyei Állategészségügyi Állomáson, melynek neve azóta több lépésben a következőre változott: Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, ahol a megyei igazgatóhelyettes főállatorvos pozíciót töltöm be. Baranya megye élelmiszer-előállításának felügyeletére így 15 éve van rálátásom, ami az elmúlt évek alatt sok változáson ment át. Hosszúhetényben élek családommal, két gyermekemmel. A helyi termelők, a hazai élelmiszer népszerűsítése érdekében több helyszínen tartottam előadásokat támogatandó elképzeléseiket, piacra jutásukat, minél szélesebb körű érvényesülésüket az élelmiszer-termelésben és forgalmazásban. Az előadás címe: Helyi termék piacra jutásának jogszabályi keretei Az előadás elhelyezi a helyi termékek előállítását, forgalmazását szabályozó rendelet helyét az egyéb hasonló témájú - jogszabályok között, majd részletesen ismerteti, hogy ki is az a kistermelő, mivel foglalkozhat, milyen feltételekkel állíthatja elő, és hogyan juttathatja el az általa megtermelt, előállított élelmiszereket a fogyasztó asztalára. A falusi vendégasztal lényegét, fogalmát is ismerteti, ami sok téves fogalom-értelmezés miatt fontos. Segítséget ad az előadás a kistermelőknek, hogy milyen nyilvántartásokat, dokumentumokat kell vezetniük, illetve milyen jelölésekkel kell ellátniuk a terméküket, milyen információk eljuttatása fontos a fogyasztók felé és milyen formában. Említésre kerülnek a mennyiségi korlátozások is hiszen a kistermelő nem nagyüzemi tömegterméket nagy mennyiségben előállító élelmiszer-vállalkozás. Az ezt a területet szabályozó jogszabályok az elmúlt évek során a kezdetektől (2006) jelentősen változtak, jellemzően bővítették a lehetőségek körét. Az előadás célja éppen e lehetőségek bemutatása, megismertetése. SIGORA IRMA 1994-től a Baranya Megyei Vállalkozói Központ munkatársa, először oktatási menedzser, majd 2000-től a Baranya Megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója ben orosz-történelem szakos tanárként végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi okleveles pedagógus végzettséget szerzett. Első munkahelyén a Pécsi Dohánygyárban oktatási vezető volt, majd 1992-től a HILL International pécsi irodáját vezette. Főbb szakterületei: tanácsadás - induló és működő vállalkozóknak - képzés- és kiállítás-szervezés, csoportos oktatás és tréningek vezetése; a munkanélküliek vállalkozóvá válását támogató speciális tanácsadási rendszer, tréningprogramok kidolgozása és megvalósítása, tananyagfejlesztés, pályázatok készítése. Az utóbbi években intenzíven foglalkozik a vidékfejlesztéssel is, a Vállalkozói Központ programjain (tanácsadás, mikrohitelek) keresztül elsősorban a kistermelőket, a vidéken élő vállalkozókat támogatja.

6 SZABADKAI ANDREA A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagjaként a környezetileg és társadalmilag fenntartható sokszínű tájgazdálkodás és ennek termékeinek népszerűsítése, piacra segítése a munkám a közösség értékeinek gyarapodása, hagyományaink továbbvitele mentén. Működtetjük az Élő Tisza védjegyet, és partnerségben tevékenykedünk más civil szerveződésekkel, akik a helyi termékek piacra jutását segítik. A kistermelői civil érdekképviseleti hálózat egyik szakmai koordinátoraként jogszabály-módosításokat értünk el, és ilyeneket a továbbiakban is kezdeményezünk, a kistermelők és termékeik, a helyi piacok, a kézművesek, kismesterségek, falusi és agroturisztikai szolgáltatók, helyi termékek érdekében. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnökségi tagjaként feladatom a vidéki örökségeinkért tenni. Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt szereplők információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása a jó gyakorlatok és ismeretek átadása, projektötlet megvalósítása segítésével. Az előadás címe: Helyi termék és védjegy szerepe a helyi gazdaságfejlesztésében Hazánk lemaradásban van a nemzeti érdekeket is szem előtt tartó piaci eszközök alkalmazásának terén, pedig a fogyasztói igény nagy és egyre növekvő mértékben helyezi előtérbe a hazai, termelői, kézműves termékelőállításból származó termékeket a vásárlások során. Az erősödő fogyasztói igényre a multi termék-előállító és értékesítő vállalkozások gyorsan reagáltak, kommunikációjuk fősodrába az ár mellett a magyar termék, kézműves termék hívószavak kerültek, sokszor megtévesztően. A hiteles védjegyek fontosak abban is, hogy a fogyasztói tudatosság és bizalom erősödhessen. Ezeket felismerve, hazánk is több jogszabályi eszközzel segíti a hazai, magyar termékek, a kistermelők piacrajutását. Kutatások igazolják a fogyasztói igényt, de a cselekvésig, a vásárlásig nem jut el sok fogyasztó, mert a minőséggel is járó felárat már nem tudják megfizetni. A nettó bérek alacsonyak, a terhek, és az előállítási költségek magasak, a fizetőképesség, a vásárlóerő alacsony. DR. VERCSEG ILONA 1977-ben végeztem az ELTE népművelés-magyar szakán, 1993-ban tettem egyetemi doktori vizsgát közösség és szomszédságelméletből óta foglalkozom közvetlenül közösségfejlesztéssel, ettől kezdve munkám középpontjában a szakmaépítés áll. Ez a Népművelési Intézet, majd a Közösségfejlesztők Egyesülete keretében kifejlesztett kísérleti munkákból építkezik, melyeknek eredményei elemzések és szakmai publikációk révén épültek be a képzésekbe. A Közösségfejlesztők Egyesülete egyik alapítója s most tiszteletbeli elnöke vagyok. Alapítója és képzési vezetője vagyok a Civil Kollégium Alapítványnak, s ugyancsak alapítja és oktatója vagyok az ELTE Társadalomtudományi Kar Közösségi és civil tanulmányok mesterszakának, s elnöke a 2004-ben alakult SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesületnek. Emellett számos szakcikk, tanulmány és könyv írója vagyok. 20 éve tevékenykedem az európai közösségfejlesztők hálózatában (CEBSD) és 10 éve a keletközép európai állampolgári hálózatban (CEE CN). Az előadás címe: A közösségek szerepe és szerepvállalása a társadalomban és a gazdaságfejlesztésen Az előadás fő gondolatai: közösség és társadalom; a közösség 3 leggyakoribb megközelítése. Miért fontosak a közösségek és mi közük a gazdaságfejlesztéshez? A sikeres, fenntartható vidékfejlesztéshez miért nélkülözhetetlen a következő közösségi funkciók érvényesülése: közösségiség, közösségi gazdaság, közösségi részvétel - cselekvő állampolgáriság, közösségi kontroll, szolidáris közösség. Az előadás egyik fő üzenete, hogy a közösségek ezen 5 funkciója többé-kevésbé minden lokális közösségben érvényesül, de nagyok az eltérések, s talán még nagyobbak a hiányosságok, ám a közösséghez való pozitív érzelmi viszony, a tudatosság, a szervezettség és az arra épülő közösségi cselekvés fejleszthető, s éppen ez a közösségfejlesztés feladata. Végül kitér az előadás a közösségi együttműködés legfontosabb eszközeire, mint a kommunikáció, a viszonyítási pontok keresése, az együttműködés és hálózatépítés, a párbeszéd a 3 szektor intézményei között és a szektorokon belül (intézmények újjáalakulási folyamata)

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei pályázati lehetőségei Célcsoport: Mezőgazdasági termelők, Erdőgazdálkodók, Élelmiszer-feldolgozók. Összes forrás: 4200,8 millió euró Támogatási formák: Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás Prioritások:

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Hutflesz Mihály ügyvezető Győr, 2012. november 9. A helyi termék k fogalma A helyi termék k fontossága

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Előzmények 2009. évben a NATURAMA SZÖVETSÉG tagjaként FICODER szakkiállításon vettünk részt Sevillában, ahol felkérést kaptunk egy nemzetközi

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre Kolumbán Gábor,Székelyudvarhely, Civitas Alapítvány, Székelygyümölcs

Részletesebben

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE CSELEKVÉSI TERV 2013 2014. www.fvsze.com Jelen Kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatás - kistermelőnek nem célcsoport a turista - termelő gazdaságban működtetni

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók INGYENES KÉPZÉSEK A mezőtúri Oktatási Centrumban működő Gál Ferenc Főiskola a LEADER térségek közötti együttműködési projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben