ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP / TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete"

Átírás

1 ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP / TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén 1. Szervezet adatai: Név: Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete Székhely: 2376 Hernád, Fő u Levelezési cím: 2376 Hernád, Fő u Telefon: 06-29/ Fax: 06-29/ Internet: Hivatalos képviselő neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó kelérhetősége (telefon, ): A szervezet tevékenységi területe: A szervezet tevékenységi hatóköre (helyi, kistérségi, megyei, országos): Éves bevétele, annak forrása(i): Fizetett alkalmazottainak száma (adott évben): Önkénteseinek száma (adott évben): Szervezet bemutatása: profiljának nhe.hu Menyhártné Katona Ibolya (meghatalmazottként) Füst Katalin, projektmenedzser 06-70/ és szociális kistérségi ezer Ft 2013-ban. Forrás: tagdíjak, pályázati bevételek, önkormányzati támogatás, magánszemélyek és cégek adományai 4 fő munkaszerződéssel (részmunkaidőben) és további 10 fő megbízási szerződéssel (2013. évben) 121 fő nagycsaládosok érdekképviselete, családok támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek iskolarendszeren kívüli oktatása

2 2. Az Egyesület önkéntes programja: 2.a. Az önkéntes program neve: TeSZEM, viszem - önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén, TÁMOP / b. Az önkéntes program időtartama: augusztus november c. Rövid tartalma, célkitűzései: Otthon Segítünk Szolgálat létrehozása Hernádon a kisgyermeket nevelő családok segítésére, hogy hétköznapi problémáik megoldásában önkéntessel közösen végzett tevékenységeken keresztül támogatást kapjanak. Az élelmiszeradományokból részesülhessenek azok is, akik fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy koruk miatt nem tudnak az osztás helyszínén megjelenni. Magányos idősek közösségre találjanak, a program helyszínére jutásukat biztosítsuk. Hernádi Tanoda: több hátrányos helyzetű fiatal vehessen részt a programjain lakóhelytől függetlenül. A hernádi általános iskola 1 km-nél messzebb lakó diákjai gyorsabban érjenek be az iskolába. Ősszel-tavasszal saját vagy adomány kerékpárral, melynek használható állapotáról önkéntesek gondoskodnak. Télen rossz látási viszonyok között autóval rendelkező önkéntesek segítsenek. Az autós közlekedést igénylő feladatok (Cegléd, Nagykőrös, Kerepestarcsa stb egészségügyi és oktatási intézmények) megközelítését önkéntesekkel segítsük. 2.d. Az önkéntes program megvalósítása: Az önkéntesek toborzása: Népszerűsítő akciók keretében a helyi írott sajtó a Hernádi Hírmondó cikkei, a hernádi Info TV és a kistérségi Dabas Rádió útján. Lakossági népszerűsítő akciók segítségével: lakossági fórumokon, iskolai/óvodai szülői értekezleteken tájékoztatást adtunk. Az érdeklődőket az Önkéntes Pontban fogadtuk. Hangsúlyos szerepet kapott a személyes kapcsolat, a bizalom. A jelentkezőkkel kérdőívet töltettünk ki és megbeszéltük a számára vállalható feladatokat. Előfordult, hogy alkalmas személyt felkértünk egy feladatra és próbamunka után már bátran el merte vállalni a feladatot. Számíthattunk az egyesület tagságára, mint bevonható önkéntesekre, az egyesületen kívülre irányuló feladatokban (adományosztás, gyerekszállítás, idősek kísérése). Az Otthon Segítünk képzésére jelentkező önkéntesek közül is voltak egyesületi tagok, ill. a Babaklubban tartott tájékoztatás alapján kapcsolódott be egyesületen kívüli kisgyermekes anyuka. Megszólíthatók voltak az azonos intézménybe járó szülők, akik elvállalták azt, hogy utcabeli, vagy közelben lakó család gyerekét óvodába/iskolába vigyék. Jellemzően ezek a feladatok

3 forrást nem igényelnek, korábban csupán a bizalom vagy az eszközök hiányából maradtak el. mert csak a saját gyerekük szállításához volt gyerekülés, vagy bicikli. Ezek a kapcsolatok tartóssá váltak, mivel az önkéntesnek az eszközöket biztosítottuk, további költség nem jelentkezett, így a programelem fenntartható. Kiválasztás, felkészítés: A jelentkezőkkel kitöltettünk egy jelentkezési lapot, amin számukra megfelelő, megvalósítható feladatot megjelölhették. Komoly kiválasztási folyamaton az Otthon Segítünk Szolgálatba jelentkezők estek át: itt bemenő feltétel volt, hogy csak saját szülői tapasztalattal rendelkező személyek bevonása lehetséges. A helyi szervezővel történt személyes interjú alapján választottuk ki azokat az önkénteseket, akiket alkalmasnak ítéltünk a családok otthonában végzendő feladatok ellátására. Az OSA képzését 8 fő kezdte el, közülük heten tettek sikeres záróvizsgát, kaptak tanúsítványt arról, hogy a világ bármely pontján a HOME-START rendszerében önkéntes munkát végezhessenek. A 40 órás felkészítő képzést több héten keresztül hétköznap délután a Tanoda épületében bonyolítottuk le. Záróvizsgára közepén került sor, a tanúsítványokat 20-án osztottuk ki, így a helyi szolgálat születésnapjának ezt a napot tekintjük. Az önkéntesekkel a családok látogatásának megkezdése után a szervező tartott kapcsolatot, de rendszeres esetmegbeszéléseket tartottunk a hernádi Közösségi házban. A tanodai önkéntesek számára a türelem és az empátia volt a legfontosabb feltétel. A kiválasztásnál a próbamunka vált be: azokkal kötöttünk szerződést, akik a feladatot látva/tapasztalva ezt vállalták és alkalmasnak bizonyultak. A felkészítésnél a legfontosabb átadandó ismeret az volt, hogy egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Kedvesnek és megértőnek kell lenni a gyerekekkel és végtelenül türelmesnek. A kerékpáros kísérők felkészítése igényelt külön munkaóra ráfordítást. A közlekedés veszélyei miatt feltétlenül szükséges volt az egy nyomon haladó járművekre vonatkozó speciális ismeretek átadására, frissítésre és a gyermekkísérésnél vállalt feladatok pontos ismertetésére. Más volt a feladata annak, aki a bolyt vezette, annak, aki 1-1 csellengésre hajlamos élénk gyermek mellé személyi kísérőnek volt beosztva, és annak, akinek a menet lezárása volt a feladata. Volt olyan, akit azzal bíztunk meg, hogy esetleges műszaki hiba esetén a csoporttól lemaradó résztvevő mellett maradjon, a gyorsjavítást elvégezze és a gyereket külön kísérje (erre szerencsére nem volt szükség). A kerékpáros programok után értékelést tartottunk és a felmerülő gondokból, hibákból okulva folyamatosan fejlesztettük a módszereinket, egyre ügyesedtünk a megvalósításban. A magukat kerékpárszerelésben jártasnak valló jelentkezők között alapvető ismeretek hiányára derült fény, ezért az új munkatárs bevonása az ismeretek átadására szükséges és indokolt volt. Bízunk abban, hogy ezek az ismeretek családi szinten, rokoni, baráti körben is használhatók lesznek a továbbiakban.

4 Az önkéntesek elismerése: Pályázati forrásból nagy mennyiségű (200 kötet) könyvet kaptunk. A tanodai rendszeres önkénteseink számára ez vonzó lehetőség volt, választhattak közülük. Az önkéntesek ajándéknak tekintették a pólót, a láthatósági mellényt, gesztus értékű elismerése volt a munkájuknak. Nagy nyilvánosság előtt a projektzárón illetve a falunapon is értékeltük munkájukat, kiemeltük a legtöbbet teljesítő önkénteseinket. Szerződéskötés a partner szervezetekkel Önkormányzatok: Együttműködésre azokat az önkormányzatokat kértük, ahonnan önkéntesnek jelentkezőket vártunk vagy ahonnan segítséget kérőkre számítottunk. Örkény bevonása a mikrotérségi szociális étkezést, idősgondozást, családsegítést biztosító Esély Szociális Szolgálat miatt is célszerű volt. Pusztavacs Önkormányzata, mint a közös fenntartású iskola másik működtetője is indokolt volt. A polgármestereket tájékoztattuk a programunkról, a tevékenységünkről, a településük számára várható eredményekről és ezután kötöttünk megállapodást. Bár írásbeli megállapodást nem kötöttünk, Táborfalva Önkormányzata is segítette a program megvalósítását, ingyenesen kaptunk termet a táborfalvi iskolában egy régiós civil szervezeteknek szervezett, az önkéntességet népszerűsítő rendezvényre és a táborfalvi falunapon is lehetőséget kaptunk lakossági tájékoztatásra. A Hernádi Önkormányzat támogatása a fentieken kívül, mint az Önkéntes Pontnak helyet adó Művelődési Ház fenntartója is fontos volt. Civil szervezetek: Az együttműködési szándéknyilatkozatok szövegezésekor megkerestük a közös érdekeket, ezeket foglaltuk írásba. A szándéknyilatkozatok alapján készültek a megállapodások még a támogatási szerződés aláírásának feltételeként a projekt indulása előtt. A szerződések megkötésekor egy esetben ütköztünk akadályba: a Hernádi Római Katolikus Egyházközség a pályázati szakaszban megfogalmazott és aláírt szándéknyilatkozat ellenére visszakozott, az együttműködési megállapodás aláírása előtt a Váci Egyházmegye, mint főhatóság engedélyét kérte. Ez egy ottani jogász véleménye szerint nem volt megadható, különböző indokokkal. Ezekkel ugyan nem értettünk egyet, de nem láttuk célszerűnek a vitát. Mivel a támogatási szerződés feltétele volt a megfelelő számú megállapodás beküldése, nem volt időnk Vácon személyesen tisztázni a nézetkülönbséget (erre csak később, a program megvalósítása során került sor, a váci püspökkel és a segédpüspökkel történő személyes beszélgetések útján, de a jogász -szal azóta sem sikerült találkozni.) A kieső partner helyett újat vontunk be, megállapodást kötöttünk a helyi óvodával. Az Egyházközség informális módon, de támogatta a projekt megvalósulását: helyet adott a rendezvényeinknek (nyitó-, záró-, szakmai rendezvény és tarthattunk két egyhetes napközis tábort a hátrányos helyzetű tanodás gyerekeknek is. A program során újabb megállapodások is születtek az önkéntesek fogadásában és foglalkoztatásában érdekelt szervezetekkel: hosszú egyeztetés után a korábbi informális önkéntesek közvetítésére irányuló együttműködést megállapodásba foglaltuk. Az Örökség

5 Hagyományőrző Egyesülettel is 2013 őszén kötöttünk megállapodást. A Szüreti Felvonulást korábban szervező csapat augusztus 20-án, egy hónappal a tervezett időpont előtt jelentette be lemondását, ezért érkezett a kérés, hogy a szükséghelyzetben tudunk-e segíteni, rendezőgárdát biztosítani az eseményre. Nagyon hálás volt a falu Önkormányzata és a lakosság is, hogy ezt a problémát sikerült elhárítani. Kapcsolattartás az önkéntesekkel Elsősorban a papírmentes, gyors kommunikációra törekedtünk. Akiknek volt illetve megadták az címüket, azokkal elektronikusan leveleztünk. Gyors beavatkozást igénylő feladatok esetén Facebook-on vagy telefonon keresünk önkéntest. Személyes megkeresések esetén az Önkéntes Pont munkatársai voltak elérhetők a nyitvatartási időben, de szívesen válaszoltunk, ha bárhol megállítottak kérdéssel/kéréssel erre számos példa akadt: óvodában, iskolában, postán, rendelő várójában és a nyílt utcán is. Helyi mentor A projekt menedzsere, Egyesületünk volt elnökhelyettese és a Tanoda vezetője korábbi tapasztalatainak birtokában vállalta a feladatot, melyhez az előírt tanfolyami végzettségekkel is rendelkezik. Egyszerű és szerencsés helyzetben voltunk, azonnal elérhető volt, probléma esetén beavatkozott. Felelős vezetőként többszörösen is érdekelt volt a jó és gyümölcsöző kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Feladata kettős volt: az önkéntes programnak, mint folyamatnak a mentorálása, (a partnerekkel kapcsolatban felmerült elakadások megsegítése) és esetenként az önkéntesek mentorálása. 2.e. Kockázatok és kezelésük - Nehezen induló kapcsolatok az együttműködő partnerekkel. Az óvodában, iskolában a pedagógusoknak, óvónőknek, a segítő szolgálatok munkatársainak (családsegítő, védőnők) a program indulásakor tájékoztatást adtunk a program kereteiről, várható hasznáról. Ismertettük, hogy a mi tevékenységünk nem sérti a munkavállalói érdekeket, kiegészíti az intézmények tevékenységét. Rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódóan: - Önkénteseink nem jönnek el elegendő számban. A szükségesnél 10-20%-kal több önkéntest kerestünk meg a feladatokra, hogy biztosan elegendő számban legyenek jelen. Az esemény előtti napon mindenkit körbetelefonáltunk, hogy biztosan számíthatunk-e rájuk. Ha volt lemondás, a hiányt feltöltöttük a tartalék-listából. - Vállalt feladataikat nem teljesítik megfelelően. Nagy energiát fordítottunk arra, hogy jól előkészítsük az önkéntes munkát, pontosan ismertessük a feladatot és az elvárt eredményt. - Otthon Segítünk Szolgálat. A családok bizalmatlansága, nem jelentkeznek segítségkérésre, nem akarják az önkéntest elfogadni, beengedni az életükbe. Médiakampány keretében, rádióban, televízióban ismertettük a szolgálat tevékenységét, és külön kitértünk az önkéntesek titoktartási kötelezettségére, hogy erre a kérdésre előre választ

6 kaphassanak. Bevontuk a szociális szolgáltatókat, az Esély Szociális Családsegítő Szolgálat munkatársait és a helyi védőnőket. Az ő ajánlásaikkal könnyebben teremtettünk kapcsolatot az igénylőkkel. Az önkéntesek kiválasztásánál a megbízhatóságot és a jó kapcsolatteremtő készséget előnyben részesítettük. Személyükben, megjelenésükben is garanciát adjanak arra, hogy a család biztonságban érezze magát. Tanoda. - A két nap nyitva tartást tudtuk az önkéntesekkel megoldani. Ez elegendő-e a diákok felkészítésére? Azoknak a diákoknak tudtunk segíteni, akik maguk is akartak tanulni, motiváltak, törekvőek voltak. Ez a korábbi létszám felére volt elegendő. - Nem lesznek-e túl sokan a gyerekek, vagy túl kevesen a segítők? A napi létszám, amivel foglalkozni tudtunk 15 fő. Ez a korábbi napi forgalommal azonos. Nem létszámbővítésre törekedtünk, hanem arra, hogy régi kapcsolataink élők maradjanak, és a korábban tanodába járó gyerekeket ne veszítsük el. A segítők számát igyekeztünk az igényekhez alakítani. - Tudunk-e személyre szabott, jó feladatot adni az önkénteseknek? Fontos volt számunkra, hogy a segítők értelmesnek tartsák munkájukat, számukra is sikerélményt adjon. Egy nyugdíjas pedagógus sokat segítette munkánkat, és meg tudtunk tartani egy önkéntest, aki már két éve tartósan segítette a tanodai munkát. Mivel pedagógus béreket nem tudtunk fizetni, elég lesz-e az önkéntes segítők lelkesedése, szakmai tudása? Diplomás segítőket vontunk be a programba, illetve az érettségivel rendelkezők tudták támogatni az általános iskolásokat. A pedagógusasszisztensi munkát a gyerekek szülei látták el, ők segítettek uzsonnát készíteni, és vállalták a tanoda takarítását is. Szállítási feladatok. - Van-e megfelelő önkéntes az igények teljesítésére? Az első időszakban a kérések beérkezésekor több önkéntest kértünk fel a feladatra - közülük a legalkalmasabb, legmegbízhatóbb önkéntest választottuk. Később már tudtuk, hogy kire mikor számíthatunk. A rendszeres segítségkérő és az őt támogató önkéntes között kialakult a bizalmi kapcsolat. - Az önkéntes visszautasítja a feladatot. Ekkor másik önkéntest kerestünk. Egy alkalommal volt példa arra, hogy a segítségkérő személyi higiéniájának hiányosságai miatt nem találtunk a feladatra vállalkozó segítőt. - A segítségkérő csak az utolsó percben szól, és ezért azonnalra kell az önkéntes. Tudtuk, hogy a segítők közül ki kapható azonnali feladatra, és ebben az esetben őket kértük fel, külön megköszönve segítségüket. Ha végképp nem találtunk segítőt, akkor egy munkatárs vitte el a rászorulót, feladatkörébe nem tartozó tevékenység keretében, önkéntes munkában.

7 - Egyszerre több segítségkérő azonos úticéllal, ebből adódóan nem megfelelő az önkéntes gépjárművének a mérete. Ekkor nagyobb gépjárművet kerestünk, esetleg két vagy több autóval oldottuk meg a feladatot. Pl: az Esély szociális Szolgálat által támogatott nyugdíjasok számára szervezett karácsonyi rendezvény Örkényben, és a Doboz/Szanazugi Erzsébet-táborba a HHH-s gyerekek résztvevőinek szállítása. - Hosszú a várakozási idő az önkénteseknek. Amennyiben ez előre tervezhető volt, egy ember elvitte, és egy másik önkéntes visszahozta a segítségkérőt, hogy ne kelljen hosszú ideig várakozni. Például a HHH-s gyerekek nyári napközis tábora Örkényben. Reggel és délután volt hogy különböző kísérőkkel oldottuk meg a feladatot. - A segítségkérés időpontjai nem munkaidőn kívülre esnek, ezért nehéz önkéntest találni a feladatra. Az önkénteseink között volt olyan személy, aki aktív munkaviszonnyal nem rendelkezik: korengedményes nyugdíjas, anyasági ellátáson levő, aki munkaidőben is bevonható volt. Bizalmi kapcsolatok kialakítása az önkéntes és a segített között, igyekeztünk állandó segítő-segített kapcsolatokat kialakítani. - Túl kicsi a segítendő gyerek: nincs a KRESZ előírásai szerinti eszköze az önkéntesnek. Egyesületünk biztosította a megfelelő méretű biztonsági gyermekülést. 1úttal program. - Bizalmatlanság a segítségkérők részéről, elengedik-e nem családtaggal a gyereket? Igyekeztünk állandó segítő-segített kapcsolatokat kialakítani. Sokat segített a szóbeli megerősítés, a segítségkérők pozitív visszajelzései (szájhagyomány). Kerékpáros program. - Az igényeknek megfelelő méretű, és elegendő számú használt kerékpárt sikerül-e adományként a faluból illetve a környező településekről kapni? Nyomtatott újságban és a helyi Info TV képújságjában és a kistérségi rádióban tettünk közzé felhívást, hogy szívesen fogadunk kerékpárokat. Sajnos minden igyekezetünk ellenére nem sikerült felnőtt kerékpárból megfelelő mennyiségűt kapni, és a gyermekkerékpárok minősége is a vártnál sokkal rosszabb volt nyarára a kerékpáros kirándulásokhoz magánszemélyektől egy-egy napra is kértünk kölcsön kerékpárt. Változás bejelentésben kértük azt a lehetőséget, hogy 10 db. felnőtt kerékpár beszerzéséhez járuljon hozzá a támogatáskezelő. A hozzájárulást megkaptuk, a kerékpárokat megvásároltuk. Az önkéntesnek jelentkezőknek van-e megfelelő szerszáma a kerékpárjavításhoz? Vásároltunk szerszámokat azok részére, akiknek nem állt rendelkezésére. - Felmerült problémaként, hogy a segítő nem egy, hanem több gyereket kell, hogy egyszerre elvigyen. A KRESZ hatályos rendelkezése szerint ez csak kerékpáros utánfutóval oldható meg, ezért

8 vettünk 3 ilyen eszközt. Beszereztünk biztonsági kerékpáros üléseket azok számára, akinek ez nem állt saját háztartásában rendelkezésre. - Kerékpáros kísérésre jelentkező önkéntesek megfelelő ismeretek birtokában vannak-e? Új munkatársat vontunk be az önkéntesek felkészítésére, kerékpár szerelési ismeretek bemutatására. A programoknál indulás előtt részletes tájékoztatást kaptak az önkéntesek a saját feladatukról, és minden indulás előtt ellenőriztük a kerékpárok műszaki állapotát. A problémák elhárításához minden esetben vittünk magunkkal kerékpáros javító készletet és a kísérők között volt olyan személy, aki ért a javításhoz. Minden alkalommal volt velünk kísérő-autó a balesetek megelőzésére. - Rendelkeznek-e megfelelő láthatósági felszereléssel a segítők és a segítendők? Vásároltunk láthatósági mellényt a kerékpárosok számára és villogót a kerékpárokra, mert fontos a látni és látszani. 2.f. A projektadminisztrátor vezette a nyilvántartásokat, elektronikusan és papír alapon egyaránt. Nehézséget okozott a személycsere szükségessége. A projekttervezés időszakában megjelölt személy a szerződéskötés időpontjára teljes munkaidős állást kapott egy Családok Átmeneti Otthonában. A főállás mellett a részmunkaidős munkakört mindaddig tudta vállalni, amíg a munkahelyén betegségek, gyerekszülés és kilépés miatt a korábbi létszám felével kellett megoldani a gyermekek felügyeletét. Ideiglenes jelleggel olyan munkabeosztást kapott, hogy azok mellett semmire sem maradt ideje. Új munkatárs bevonása volt szükséges, ezt személycserét hajtottunk végre, melyet a Támogatáskezelő engedélyezett. A projektmenedzsmentnél nehézség volt, hogy a projekt meghosszabbításának időszakára a 12%-os projektmenedzsmentre fordítható keretösszeg már kimerült, emiatt bért és vállalkozási díjat nem tudtunk fizetni a menedzsment tagjainak. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető nemcsak az elszámolás időszakában, hanem a projekt utolsó 3 hónapjában is önkéntes munkában végezték tevékenységüket. Ez azért volt lehetséges, mert szervezetünk tagjai a megvalósítók, nem külső személyek látták el a feladatokat. A nyilvántartások átláthatók, visszakereshetők, elektronikusan és papír alapon is. A feladatokat elvégeztük, a beszámolókat leadtuk, az indikátorokat teljesítettük. 2.g. Kommunikációs tevékenységek: A projekt célja volt az önkéntesség népszerűsítése, ennek érdekében számos lakossági fórumot tartottunk. Hernádon az intézményekben: óvodai szülői értekezleteken, iskolai nevelési értekezleten, óvodai nevelői értekezleten, segítő szolgálatok munkatársainak, családsegítő, védőnő, önkormányzati gyámügyes munkatárs számára tartottunk projektismertetőt az önkéntességről, tájékoztattunk az elérhető szolgáltatásokról. Hangsúlyoztuk, hogy civilként a segítő szolgáltatók tevékenységét kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk, munkavállalói érdekeket nem veszélyeztetve.

9 A lakosság számára Hernádon, Táborfalván, Újhartyánon, és Inárcson tartottunk Falunapon és régiós fórumon kitelepült tájékoztatót, a környező települések lakói számára is ismertetve az önkéntességben rejlő lehetőségeket. Írott sajtóban a Hernádi Hírmondó egyes lapszámaiban rendszeresen beszámoltunk tevékenységeinkről, az egyes alprogramok megvalósulásáról. Különösen az Otthon Segítünk Szolgálat és az autós kísérés program, valamint a Tanoda népszerűsítését végeztük. A Hernádi Info-Tv több tévéfelvételt készített a projekt során: a projekt nyitórendezvényéről készült anyag, egy külön programismertető TV-felvételt, ill. a záró rendezvényünkről is készült videó. A program során megvalósult akciókról, rendezvényekről is tudósított az Info TV (falumikulás, szüreti felvonulás). A televízió képújságjában rendszeresen közölték a felhívásainkat: a kerékpárgyűjtésről valamint az Otthon Segítünk Szolgálat népszerűsítő anyagát leadták, segítve az igénylő családok jelentkezését szolgáltatásainkra. Nem terveztük, de a projekt időszaka alatt a kistérségi rádió Dabas Rádió munkatársaival sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A 2012-es falunapon egy beharangozó tudósítást adtak le, majd a kistérségi településeket körbelátogató road-show vendégeiként a hernádi főtéren élő egyenes adásban is bemutathattuk az Egyesület tevékenységét, az önkéntes program célkitűzéseit. Meghívásukra részt vettünk egy stúdió-beszélgetésen 2012 októberében. A felvételt a Térségi Napló c. műsorban adták le. A rádióban hallottak eredményeképpen Hernádon kívüli településekről több megkeresést kaptunk, sőt támogató felajánlásként magánszemélytől fényképnyomtató eszközt is kaptunk adományként. A kommunikációs tevékenységünk eredménye volt, hogy a széles körű nyilvánosság önkéntesnek jelentkezőket, a Tanoda programba bevonható diákok jelentkezését eredményezte. Az Otthon Segítünk Szolgálatról több család jutott információhoz, és jutottak el hozzánk igénylőként. Sikerült kapcsolatot építenünk partnerszervezetekkel pl. a dabasi Trafik-Kör ajánlotta fel segítségét a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására illetve különböző eszközöket ajánlottak fel magánszemélyek. 3. Az önkéntes program értékelése 3.a. Elérte-e célját az önkéntes program? Az önkéntesség népszerűsítésében a program elérte a célját. Hernád lakossága megismerhette az önkéntes munka feltételeit, társadalmi hasznát, az aktív korúak foglalkoztatási támogatásában részesülők azt a lehetőséget, hogy a 30 nap munkát önkéntesként is teljesíthetik a szociális ellátás megújítása érdekében. A rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetű igénylők megtapasztalhatták, hogy azt, amit a Vöröskereszt, a helyi önkormányzat, a védőnő önerőből nem tudott megoldani azt egy civil szervezet helyi programja képes volt megvalósítani. Például: a projektünk indulása előtt, 2012 nyarán a védőnő hiába keresett támogatót egy súlyos rendellenességgel született arcsérült roma kisfiú segítésére. Az Önkéntes Centrumot működtető Vöröskereszt sem talált önkéntest.

10 A projektben a család kérése megoldható volt. Attila számos műtéten esett át Szegeden, Budapesten. Heti rendszerességgel hordtuk a kisfiút fejlesztésre Ceglédre, édesanyjával együtt. Ma már integrált körülmények között a hernádi óvodában fejlődik, bár további műtétekre lesz még szüksége. Az indikátormutatókat teljesítettük, az önkéntesek számában, a teljesített munkaórákban, a bevont együttműködő partnerek számában is az eredetileg tervezett célértéknél is magasabb eredménnyel. 3.b. Sikernek tartjuk az Otthon Segítünk Szolgálat megalakítását. Sikerült 40 órás felkészítő tanfolyamot szervezni, melyet 8 fő végzett el, az induló helyi szolgálat számára elegendő képzett önkéntest biztosított. Népszerűsítő kampányunk, a védőnők ajánlása és a bevont családok jó tapasztalatain alapuló szájhagyomány olyan kisgyermekes családok figyelmét hívta fel a lehetőségre, akik igényelték a szolgáltatást hosszabb-rövidebb ideig. Segítettjeink közé tartozik egy hármas ikres család, egy végtaghiányos édesanya, aki a negyedik gyermekét szülte, és egy család, ahol az apuka kamionsofőrként sokat van távol, itt a második gyerek születése után az édesanya elbizonytalanodása okozott problémát. Egyesületünk alapküldetése a gyermekes családok segítése - az önkéntesség ebben a programban bontakozhatott ki a legszebben. A program fő célkitűzései teljesültek, de voltak olyan részterületek, ahol nehézségeink adódtak. Az autós-kísérés programban a rövid távú, elsősorban a Hernád-Dabas útvonalra tervezett szállítások a tervezettnél kevesebb számban valósultak meg. Ennek két okát látjuk: szeptemberében megszűnt a dabasi Igazgyöngy iskola, ahol különböző tanulási részképességekben akadályozott, autista és figyelemzavaros gyerekeket oktattak. Itt hozzáférhető volt számos fejlesztő terápia is normál iskolába járó gyerekek részére. Szolgáltatásaik hiánya nagyon megnehezíti a rászoruló gyerekeket nevelő családok helyzetét. Eddig csak a közlekedés nehézségei miatt nem fértek hozzá a fejlesztésekhez, az iskola bezárása miatt a kistérségben nincs hova hordani a gyerekeket. Azok, akik Budapestre nem tudták vinni a gyerekeket, az új szolgáltató megalakításáig ellátatlanul maradtak. Az átállás nehézségei még ma is érezhetők. Ezeket a heti rendszeres szállítási feladatokat elvesztettük a projektből. - A Döntés Előkészítő Bizottság határozata értelmében anyagilag nem tudtuk érdekeltté tenni a programelemek megvalósításában segítő helyi szervezőket, így a háziorvosok mellett dolgozó körzeti asszisztenseket. Közreműködésükért terveztük, hogy havonta kis összegű ( Ft/ havi 10 munkaóra) juttatást biztosítunk számukra. A DEB döntése értelmében ezt a költségelemet nem hagyták jóvá, a feladatot önkéntesként várták volna el tőlük. A túlterhelt egészségügyi asszisztensek a szokásosnál amúgy is nagyobb körzetet ellátó háziorvosok mellett, (a kötelező továbbképzések miatt még inkább időszűkében) - ezt a feladatot ingyen, önkéntes munkában képtelenek voltak ellátni, ezért ezt a feladatot visszautasították. Azok az igénylők jelentkeztek nálunk, akik a média vagy a szájhagyomány útján értesültek a projektről, így elsősorban az állandó segítő-segített kapcsolatra építő kapcsolatok valósultak meg.

11 Az autós kísérés keretében az önkénteseknek kifizetett útiköltség térítés nem érte el a tervezettet, a költségvetés módosításában ezt a megtakarítást átcsoportosítottuk. A kerékpáros programban széles körű felhívásunk ellenére a vártnál kevesebb kerékpárfelajánlás érkezett, ráadásul a kerékpárok mérete sem volt megfelelő. A felnőtt kerékpárokra volt nagyobb igény, de a felajánlások inkább kinőtt gyermekbiciklik voltak. Az önkéntesek és a célcsoport számára hiányzó eszközöket az útiköltség megtakarításából vásároltuk. Érzékelhető változások az önkéntesek életében: Az önkéntesek beszámolói szerint a gyerekekkel kapcsolatos feladatok adták a legtöbb pozitív élményt Az Otthon Segítünk Szolgálatban: jó volt látni, ahogy a szülő megerősödik. A korábban megoldhatatlannak látszó feladatok pici külső segítséggel megvalósíthatókká váltak. A családban lévő már nem csecsemő gyerekek örvendeztek az ismerős néninek, a de jó, hogy itt vagy érzés. A Tanodában megvalósított feladatok: Önkéntesünk elmondta, hogy milyen sikerélmény volt, amikor egy matematikából bukásra álló gyermekkel megértette a Pitagorasz-tételt, és ezek után a gyerek hármas dolgozatot írt belőle. A gyermekkísérés programok. A hátrányos helyzetű gyerekeket segítették olyan élményhez jutni, amelyeket saját családjuk nem tudott volna biztosítani számukra. Ilyen volt például a nyári napközis tábor Örkényen vagy az Erzsébet tábor 10 gyermek részére Doboz-Szanazugon (a táborba levittük és onnan a hazajutást biztosítottuk). Kerékpáros kirándulásokat szerveztünk, amelyeken otthoni megfelelő eszköz hiányában nem tudtak volna részt venni a gyerekek, de kölcsönkerékpárral megélhették ezt az élményt. A társadalmi feszültségek oldódtak, a segítők közelebb kerültek a rászorulók problémáinak megértéséhez, felismerhették az ok-okozati összefüggéseket, a legalapvetőbb szükségleteket tekintően is tapasztalatokat szereztek. Adományosztó programoknál az önkéntesek ráébredtek arra, hogy ami számukra természetes, az más családoknál hatalmas hiányt okoz. Aki maga nem tud eljönni adományért, mert idős, mozgáskorlátozott, hogy tud örülni egy élelmiszercsomagnak. A megfelelő eszközök hiánya mennyire akadályozni tudja egy gyerek tanulását, ha nincs körzője, vonalzója, színes ceruzája, szintén szembesítette az önkénteseket a hatalmas társadalmi különbségekre. Nyitottak lettek arra, hogy az út szélén esőben gyalogló gyereket felvegyék autójukba és hazaszállítsák. Jobban értik azt, hogy az iskolai hiányzások egy részének az az oka, hogy hideg van, csúszik az út, esetleg nincs rendes cipője a gyereknek. Milyen probléma, ha egy biciklije van a családnak, és a gyerekek felváltva bicikliznek. Nem biztos, hogy hanyagság az oka: lehet, hogy azért áll a bicikli az udvarban, mert a 3 gyereket egyedül nevelő anyuka (aki 3 műszakban dolgozik) nem tudja megragasztani a bicikligumit, vagy a meglazult láncot megigazítani, mert ez komolyabb felkészültséget igénylő férfimunka. Annak az önkéntesnek, aki ezt a feladatot átvállalja, milyen hálás tud lenni egy anyuka.

12 3.c. Esély Családsegítő Szolgálat: A program kezdetén sok kérdés merült fel, sőt érzékeltünk félelmet is a munkatársak részéről: vajon az önkéntesek szakmai tudása megfelelő-e a családok segítéséhez? Nem vesszük-e el az ő munkájukat? Az Otthon Segítünk Szolgálat programjának célja elsősorban a prevenció: az egészséges, vagy még csak kezdeti problémákkal rendelkező családokkal közösen tevékenykedve orvosoljuk azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a mindennapi életüket, megelőzve komolyabb konfliktusok kialakulását. A családsegítő szolgálat felismerte azokat az előnyöket, amit az önkéntesek bevonása jelent. Természetes kérdéssé vált minket felhívni, hogy van-e ötletünk a megoldásra. Ilyen volt a szanazugi Erzsébet-táborba szállítás problémája, ők kértek segítséget és mi megoldottuk. Ma már az Esély maga is fogadó szervezetként foglalkoztat önkénteseket. Művelődési Ház: Már a kezdet kezdetétől nyitottak voltak, informálisan korábban is foglalkoztattak önkénteseket, de a szakmai módszereket tőlünk tanulták. Sok tapasztalatot nyertek általunk és az együttműködéseken keresztül szaktudással rendelkező önkéntesekkel is kapcsolatba kerültek, bővült a bevonható önkéntesek száma. Ma már maguk is fogadó szervezetként foglalkoztatnak önkénteseket. Általános Iskola: A pedagógusok kevés kivételtől eltekintve a kezdet kezdetén érdektelenek voltak. Később az iskola igazgatója és az iskolatitkár meglátta a lehetőséget a programban és több esetben is segítségünket kérte. A korábban gyakran előforduló problémák: az, hogy a gyerek hiába kapott időpontot a nevelési tanácsadóba, vagy a ceglédi Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz, előfordult, hogy amiatt hiúsult meg a vizsgálat, mert a szülő a vizsgálat helyszínére jutást nem tudta megszervezni, nem tudott annyi szabadságot kivenni, nem volt a családnak autója, hogy egy rövidebb idejű utazással félnaposra csökkentse a ráfordítandó időt. Hálásak vagyunk az iskolatitkárnak, aki önkéntesként is vállalta a közreműködő feladatot: azért, mert érdekeltek voltak abban, hogy a gyerekek hozzájussanak a fejlesztéshez, vizsgálatokhoz. Pozitív irányban változott a pedagógusok hozzáállása, az önkéntes program alatt nyert tapasztalatok által. Óvoda: Már kezdetben hatalmas lehetőséget láttak a programban. Örömmel fogadtak, nevelői értekezleten értelmező kérdések hangzottak el, maguk is ajánlották az OSA szolgálatot azoknak a családoknak, ahol látták, hogy szükség lenne rá. Akciókban maguk is foglalkoztatnak önkénteseket. Óvodaudvar játékainak felújítására, gyerekek kirándulásához segítőket vontak be. Az óvodavezető elmondása szerint az óvodai hiányzások száma érzékelhetően csökkent. Örökség Egyesület: Menet közben bevont partner. A szüreti felvonulás szervezőgárdája aug. 20-án bejelentette lemondását, ezért kérésükre egyesületünk vállalta el a program szervezését, ehhez önkénteseket biztosítottunk rendezőként. A program kereteit szigorítottuk a balesetek megelőzése érdekében. Így egy hagyományos rendezvény megvalósulását segítettük. Magyar Élelmiszerbank Egyesület: 2005 óta egyesületünk az Élelmiszerbank partnere. Ezt az informális kapcsolatot egy együttműködési megállapodás keretei közé foglaltuk. Az adományosztó program, amely a település rászorulóinak élelmiszer-segélyezését jelenti

13 kiegészülhetett azzal a szolgáltatással, hogy a mozgáskorlátozottak és idősek lakóhelyére juttattuk az élelmiszert. Önkénteseink két alkalommal voltak élelmiszert címkézni a MÉE raktárában, az árvízi védekezésben részt vevők számára. Önkormányzatok, Hernád, Örkény, Pusztavacs. Álláskeresők foglalkoztatást helyettesítő támogatásában részesülő személyek körében népszerűsítettük az önkéntességet. Az önkormányzatok helyet adtak a lakossági fórumoknak, népszerűsítő rendezvényeknek, közvetítettek a szolgáltatások igénylői és az Egyesület között. Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete: Segítettek népszerűsítő akciók szervezésében, az ismeretek terjesztésében a táborfalvi falunapon, és lakossági fórumot szerveztek a táborfalvi általános iskolában. A táborfalvi segítőink és segítettjeink is voltak, melyet nagyban köszönhetünk a testvérszervezet munkájának Otthon Segítünk Alapítvány: A helyi szolgálat szervezőjének a képzését biztosították, tananyagot a helyi szolgálat önkénteseinek felkészítéséhez, az önkéntesek munkájának módszertanát, és a helyi szervezőnek a szupervíziót biztosította. Az önkéntesek jutalmazásához segítségükkel kaptunk 4 láda új, nyomdából kikerült adomány könyvet az Ab Ovo Kiadótól. Nagycsaládosok Országos Egyesülete: A közép-magyarországi régió területén működő civil szervezetek számára a belső, régiós levelező listán juttattunk el információkat. Két régiós képzésen vett részt előadóként munkatársunk az önkéntesség népszerűsítésére, Táborfalván és Inárcson májusi választmányi ülésén az országból Budapestre érkező civil szervezetek vezetőinek fórum-kérdéseire válaszolt munkatársunk. Adományosztó programunkhoz természetbeni adományokat közvetítettek: élelmiszert, háztartási vegyiárut. A 2012-es EMMI termelői adomány csomagját közvetítették, melyet 18 rászoruló családnak juttattunk el. 3.d Igen, az Otthon Segítünk Szolgálatot, az adományosztó programot, a Tanodát és a kerékpáros programokat feltétlenül folytatjuk. Erőforrásoktól függően az autós kísérés programot is. 3.e. Igen, az önkéntes program folytatása mellet szélesíteni szeretnénk a bevonható önkéntesek körét, a középiskolásokat közösségi szolgálat bevezetését is tervezzük, reagálva a hozzánk érkező iskolai és tanulói igényekre. A tapasztalatainkat szeretnénk alkalmazni és továbbadni az érdeklődő intézményeknek és civil szervezeteknek. 3.f. Otthon Segítünk Szolgálat a kisgyermeket nevelő családok támogatására, hogy a várt és tervezett gyermekeket bátran vállalhassák a szülők. Tanoda a hátrányos helyzetű gyerekek sikeres iskolai tanulmányaiért, piacképes szaktudás vagy érettségi kell a sikeres munkavállaláshoz. Adományosztás: minden emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer rászorulókhoz kerüljön Kerékpáros gyermekkísérés: olcsó, környezettudatos közlekedés, jó testmozgás mindenkinek.

14 4. Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró problémák köre. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó programokban jó tapasztalatot szereztünk a családtagok önkéntesnek való bevonásával: a gyerekfoglalkozásoknál, az uzsonnáztatásnál. Lehetőség nyílt ismeret és információ átadásra, de szükség lenne a szülők számára a praktikus ismereteket átadó képzésre: hogyan lehet jól segíteni gyermekeinket a tanulásban, a mindennapi élet szervezésében, pénzügyek kezelésében, ill. a munkavállalásra alkalmasság hiányosságai: megjelenés, személyi higiénia (tetvesség, büdösség, kosz). A gyerekek oktatása mellett a családoknak is szüksége lenne az eszközök karbantartásához szükséges ismeretekre, és nemcsak a férfiaknak, hanem a nőknek is. Az egyszerű gumijavítást a nők is megtanulhatnák, ha nem hárítanák a feladatot. Én ezt úgysem tudom megcsinálni. Segítségkérés kultúrája: Meg kell tanítani a segítségkérőket arra, hogy hogyan lehet jól és eredményesen segítséget kérni. Legalább órával a tervezett szállítás időpontja előtt, és nem három órával korábban szólni. Időben kellene az önkéntest, vagy a közvetítő szervezetet értesíteni, ha bármi közbe jön, és már nincs szüksége a segítségre. Nehéz volt megértetni a rászorulókkal, hogy a korábbi rossz tapasztalatok ellenére ne ellenségként kezeljék a családsegítő szolgálatot, a védőnőt, ne a hatóság emberét lássák benne, aki számon kér, hanem a támogatás lehetőségét, amit nem feltétlenül maga a szolgálat, hanem az ő látókörükben lévő civil, vagy önkéntes is meg tud oldani. Hernádon ezt a helyzetet továbbra is nehezíti, hogy a családsegítő szolgálat helyisége az önkormányzat épületében van, ami a tanulatlan rászorulóknál összemossa a segítő és a hatósági személyeket. Már javasoltuk, hogy az önkormányzat igyekezzen megoldani ezt a problémát azzal, hogy más helyre szervezi a családsegítő szolgálatot - bevonható ingatlan hiányában ez egyenlőre nem megoldható. A konfliktusok megelőzésében, a problémák kezelésében sokat segített az, hogy hiteles civil szereplőnek ismertek minket, és ezért sok esetben nekünk el merték mondani a gondjaikat a rászorulók és nem tartottak attól, hogy veszélyeztetik a gyermekük családban maradását. Tőlünk mertek segítséget kérni, felénk nyitottak voltak. Ebben sokat segített, a program munkatársainak személyisége. A segítségkérő roma családokban bizalmat teremtett, hogy roma koordinátort is foglalkoztattunk. Hernád, február 10. Menyhártné Katona Ibolya szakmai vezető Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete, képviselője

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány 2800 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabánya, 2013. március 01. Tartalom: 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről Pogány, 2011. február 25. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 5310, Kisújszállás, Széchenyi u. 4. KÖSZ A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: TÁMOP5.5.211/221219 A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bognár Viktória Telefon: +6

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben