ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP / TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete"

Átírás

1 ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP / TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén 1. Szervezet adatai: Név: Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete Székhely: 2376 Hernád, Fő u Levelezési cím: 2376 Hernád, Fő u Telefon: 06-29/ Fax: 06-29/ Internet: Hivatalos képviselő neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó kelérhetősége (telefon, ): A szervezet tevékenységi területe: A szervezet tevékenységi hatóköre (helyi, kistérségi, megyei, országos): Éves bevétele, annak forrása(i): Fizetett alkalmazottainak száma (adott évben): Önkénteseinek száma (adott évben): Szervezet bemutatása: profiljának nhe.hu Menyhártné Katona Ibolya (meghatalmazottként) Füst Katalin, projektmenedzser 06-70/ és szociális kistérségi ezer Ft 2013-ban. Forrás: tagdíjak, pályázati bevételek, önkormányzati támogatás, magánszemélyek és cégek adományai 4 fő munkaszerződéssel (részmunkaidőben) és további 10 fő megbízási szerződéssel (2013. évben) 121 fő nagycsaládosok érdekképviselete, családok támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek iskolarendszeren kívüli oktatása

2 2. Az Egyesület önkéntes programja: 2.a. Az önkéntes program neve: TeSZEM, viszem - önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén, TÁMOP / b. Az önkéntes program időtartama: augusztus november c. Rövid tartalma, célkitűzései: Otthon Segítünk Szolgálat létrehozása Hernádon a kisgyermeket nevelő családok segítésére, hogy hétköznapi problémáik megoldásában önkéntessel közösen végzett tevékenységeken keresztül támogatást kapjanak. Az élelmiszeradományokból részesülhessenek azok is, akik fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy koruk miatt nem tudnak az osztás helyszínén megjelenni. Magányos idősek közösségre találjanak, a program helyszínére jutásukat biztosítsuk. Hernádi Tanoda: több hátrányos helyzetű fiatal vehessen részt a programjain lakóhelytől függetlenül. A hernádi általános iskola 1 km-nél messzebb lakó diákjai gyorsabban érjenek be az iskolába. Ősszel-tavasszal saját vagy adomány kerékpárral, melynek használható állapotáról önkéntesek gondoskodnak. Télen rossz látási viszonyok között autóval rendelkező önkéntesek segítsenek. Az autós közlekedést igénylő feladatok (Cegléd, Nagykőrös, Kerepestarcsa stb egészségügyi és oktatási intézmények) megközelítését önkéntesekkel segítsük. 2.d. Az önkéntes program megvalósítása: Az önkéntesek toborzása: Népszerűsítő akciók keretében a helyi írott sajtó a Hernádi Hírmondó cikkei, a hernádi Info TV és a kistérségi Dabas Rádió útján. Lakossági népszerűsítő akciók segítségével: lakossági fórumokon, iskolai/óvodai szülői értekezleteken tájékoztatást adtunk. Az érdeklődőket az Önkéntes Pontban fogadtuk. Hangsúlyos szerepet kapott a személyes kapcsolat, a bizalom. A jelentkezőkkel kérdőívet töltettünk ki és megbeszéltük a számára vállalható feladatokat. Előfordult, hogy alkalmas személyt felkértünk egy feladatra és próbamunka után már bátran el merte vállalni a feladatot. Számíthattunk az egyesület tagságára, mint bevonható önkéntesekre, az egyesületen kívülre irányuló feladatokban (adományosztás, gyerekszállítás, idősek kísérése). Az Otthon Segítünk képzésére jelentkező önkéntesek közül is voltak egyesületi tagok, ill. a Babaklubban tartott tájékoztatás alapján kapcsolódott be egyesületen kívüli kisgyermekes anyuka. Megszólíthatók voltak az azonos intézménybe járó szülők, akik elvállalták azt, hogy utcabeli, vagy közelben lakó család gyerekét óvodába/iskolába vigyék. Jellemzően ezek a feladatok

3 forrást nem igényelnek, korábban csupán a bizalom vagy az eszközök hiányából maradtak el. mert csak a saját gyerekük szállításához volt gyerekülés, vagy bicikli. Ezek a kapcsolatok tartóssá váltak, mivel az önkéntesnek az eszközöket biztosítottuk, további költség nem jelentkezett, így a programelem fenntartható. Kiválasztás, felkészítés: A jelentkezőkkel kitöltettünk egy jelentkezési lapot, amin számukra megfelelő, megvalósítható feladatot megjelölhették. Komoly kiválasztási folyamaton az Otthon Segítünk Szolgálatba jelentkezők estek át: itt bemenő feltétel volt, hogy csak saját szülői tapasztalattal rendelkező személyek bevonása lehetséges. A helyi szervezővel történt személyes interjú alapján választottuk ki azokat az önkénteseket, akiket alkalmasnak ítéltünk a családok otthonában végzendő feladatok ellátására. Az OSA képzését 8 fő kezdte el, közülük heten tettek sikeres záróvizsgát, kaptak tanúsítványt arról, hogy a világ bármely pontján a HOME-START rendszerében önkéntes munkát végezhessenek. A 40 órás felkészítő képzést több héten keresztül hétköznap délután a Tanoda épületében bonyolítottuk le. Záróvizsgára közepén került sor, a tanúsítványokat 20-án osztottuk ki, így a helyi szolgálat születésnapjának ezt a napot tekintjük. Az önkéntesekkel a családok látogatásának megkezdése után a szervező tartott kapcsolatot, de rendszeres esetmegbeszéléseket tartottunk a hernádi Közösségi házban. A tanodai önkéntesek számára a türelem és az empátia volt a legfontosabb feltétel. A kiválasztásnál a próbamunka vált be: azokkal kötöttünk szerződést, akik a feladatot látva/tapasztalva ezt vállalták és alkalmasnak bizonyultak. A felkészítésnél a legfontosabb átadandó ismeret az volt, hogy egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Kedvesnek és megértőnek kell lenni a gyerekekkel és végtelenül türelmesnek. A kerékpáros kísérők felkészítése igényelt külön munkaóra ráfordítást. A közlekedés veszélyei miatt feltétlenül szükséges volt az egy nyomon haladó járművekre vonatkozó speciális ismeretek átadására, frissítésre és a gyermekkísérésnél vállalt feladatok pontos ismertetésére. Más volt a feladata annak, aki a bolyt vezette, annak, aki 1-1 csellengésre hajlamos élénk gyermek mellé személyi kísérőnek volt beosztva, és annak, akinek a menet lezárása volt a feladata. Volt olyan, akit azzal bíztunk meg, hogy esetleges műszaki hiba esetén a csoporttól lemaradó résztvevő mellett maradjon, a gyorsjavítást elvégezze és a gyereket külön kísérje (erre szerencsére nem volt szükség). A kerékpáros programok után értékelést tartottunk és a felmerülő gondokból, hibákból okulva folyamatosan fejlesztettük a módszereinket, egyre ügyesedtünk a megvalósításban. A magukat kerékpárszerelésben jártasnak valló jelentkezők között alapvető ismeretek hiányára derült fény, ezért az új munkatárs bevonása az ismeretek átadására szükséges és indokolt volt. Bízunk abban, hogy ezek az ismeretek családi szinten, rokoni, baráti körben is használhatók lesznek a továbbiakban.

4 Az önkéntesek elismerése: Pályázati forrásból nagy mennyiségű (200 kötet) könyvet kaptunk. A tanodai rendszeres önkénteseink számára ez vonzó lehetőség volt, választhattak közülük. Az önkéntesek ajándéknak tekintették a pólót, a láthatósági mellényt, gesztus értékű elismerése volt a munkájuknak. Nagy nyilvánosság előtt a projektzárón illetve a falunapon is értékeltük munkájukat, kiemeltük a legtöbbet teljesítő önkénteseinket. Szerződéskötés a partner szervezetekkel Önkormányzatok: Együttműködésre azokat az önkormányzatokat kértük, ahonnan önkéntesnek jelentkezőket vártunk vagy ahonnan segítséget kérőkre számítottunk. Örkény bevonása a mikrotérségi szociális étkezést, idősgondozást, családsegítést biztosító Esély Szociális Szolgálat miatt is célszerű volt. Pusztavacs Önkormányzata, mint a közös fenntartású iskola másik működtetője is indokolt volt. A polgármestereket tájékoztattuk a programunkról, a tevékenységünkről, a településük számára várható eredményekről és ezután kötöttünk megállapodást. Bár írásbeli megállapodást nem kötöttünk, Táborfalva Önkormányzata is segítette a program megvalósítását, ingyenesen kaptunk termet a táborfalvi iskolában egy régiós civil szervezeteknek szervezett, az önkéntességet népszerűsítő rendezvényre és a táborfalvi falunapon is lehetőséget kaptunk lakossági tájékoztatásra. A Hernádi Önkormányzat támogatása a fentieken kívül, mint az Önkéntes Pontnak helyet adó Művelődési Ház fenntartója is fontos volt. Civil szervezetek: Az együttműködési szándéknyilatkozatok szövegezésekor megkerestük a közös érdekeket, ezeket foglaltuk írásba. A szándéknyilatkozatok alapján készültek a megállapodások még a támogatási szerződés aláírásának feltételeként a projekt indulása előtt. A szerződések megkötésekor egy esetben ütköztünk akadályba: a Hernádi Római Katolikus Egyházközség a pályázati szakaszban megfogalmazott és aláírt szándéknyilatkozat ellenére visszakozott, az együttműködési megállapodás aláírása előtt a Váci Egyházmegye, mint főhatóság engedélyét kérte. Ez egy ottani jogász véleménye szerint nem volt megadható, különböző indokokkal. Ezekkel ugyan nem értettünk egyet, de nem láttuk célszerűnek a vitát. Mivel a támogatási szerződés feltétele volt a megfelelő számú megállapodás beküldése, nem volt időnk Vácon személyesen tisztázni a nézetkülönbséget (erre csak később, a program megvalósítása során került sor, a váci püspökkel és a segédpüspökkel történő személyes beszélgetések útján, de a jogász -szal azóta sem sikerült találkozni.) A kieső partner helyett újat vontunk be, megállapodást kötöttünk a helyi óvodával. Az Egyházközség informális módon, de támogatta a projekt megvalósulását: helyet adott a rendezvényeinknek (nyitó-, záró-, szakmai rendezvény és tarthattunk két egyhetes napközis tábort a hátrányos helyzetű tanodás gyerekeknek is. A program során újabb megállapodások is születtek az önkéntesek fogadásában és foglalkoztatásában érdekelt szervezetekkel: hosszú egyeztetés után a korábbi informális önkéntesek közvetítésére irányuló együttműködést megállapodásba foglaltuk. Az Örökség

5 Hagyományőrző Egyesülettel is 2013 őszén kötöttünk megállapodást. A Szüreti Felvonulást korábban szervező csapat augusztus 20-án, egy hónappal a tervezett időpont előtt jelentette be lemondását, ezért érkezett a kérés, hogy a szükséghelyzetben tudunk-e segíteni, rendezőgárdát biztosítani az eseményre. Nagyon hálás volt a falu Önkormányzata és a lakosság is, hogy ezt a problémát sikerült elhárítani. Kapcsolattartás az önkéntesekkel Elsősorban a papírmentes, gyors kommunikációra törekedtünk. Akiknek volt illetve megadták az címüket, azokkal elektronikusan leveleztünk. Gyors beavatkozást igénylő feladatok esetén Facebook-on vagy telefonon keresünk önkéntest. Személyes megkeresések esetén az Önkéntes Pont munkatársai voltak elérhetők a nyitvatartási időben, de szívesen válaszoltunk, ha bárhol megállítottak kérdéssel/kéréssel erre számos példa akadt: óvodában, iskolában, postán, rendelő várójában és a nyílt utcán is. Helyi mentor A projekt menedzsere, Egyesületünk volt elnökhelyettese és a Tanoda vezetője korábbi tapasztalatainak birtokában vállalta a feladatot, melyhez az előírt tanfolyami végzettségekkel is rendelkezik. Egyszerű és szerencsés helyzetben voltunk, azonnal elérhető volt, probléma esetén beavatkozott. Felelős vezetőként többszörösen is érdekelt volt a jó és gyümölcsöző kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Feladata kettős volt: az önkéntes programnak, mint folyamatnak a mentorálása, (a partnerekkel kapcsolatban felmerült elakadások megsegítése) és esetenként az önkéntesek mentorálása. 2.e. Kockázatok és kezelésük - Nehezen induló kapcsolatok az együttműködő partnerekkel. Az óvodában, iskolában a pedagógusoknak, óvónőknek, a segítő szolgálatok munkatársainak (családsegítő, védőnők) a program indulásakor tájékoztatást adtunk a program kereteiről, várható hasznáról. Ismertettük, hogy a mi tevékenységünk nem sérti a munkavállalói érdekeket, kiegészíti az intézmények tevékenységét. Rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódóan: - Önkénteseink nem jönnek el elegendő számban. A szükségesnél 10-20%-kal több önkéntest kerestünk meg a feladatokra, hogy biztosan elegendő számban legyenek jelen. Az esemény előtti napon mindenkit körbetelefonáltunk, hogy biztosan számíthatunk-e rájuk. Ha volt lemondás, a hiányt feltöltöttük a tartalék-listából. - Vállalt feladataikat nem teljesítik megfelelően. Nagy energiát fordítottunk arra, hogy jól előkészítsük az önkéntes munkát, pontosan ismertessük a feladatot és az elvárt eredményt. - Otthon Segítünk Szolgálat. A családok bizalmatlansága, nem jelentkeznek segítségkérésre, nem akarják az önkéntest elfogadni, beengedni az életükbe. Médiakampány keretében, rádióban, televízióban ismertettük a szolgálat tevékenységét, és külön kitértünk az önkéntesek titoktartási kötelezettségére, hogy erre a kérdésre előre választ

6 kaphassanak. Bevontuk a szociális szolgáltatókat, az Esély Szociális Családsegítő Szolgálat munkatársait és a helyi védőnőket. Az ő ajánlásaikkal könnyebben teremtettünk kapcsolatot az igénylőkkel. Az önkéntesek kiválasztásánál a megbízhatóságot és a jó kapcsolatteremtő készséget előnyben részesítettük. Személyükben, megjelenésükben is garanciát adjanak arra, hogy a család biztonságban érezze magát. Tanoda. - A két nap nyitva tartást tudtuk az önkéntesekkel megoldani. Ez elegendő-e a diákok felkészítésére? Azoknak a diákoknak tudtunk segíteni, akik maguk is akartak tanulni, motiváltak, törekvőek voltak. Ez a korábbi létszám felére volt elegendő. - Nem lesznek-e túl sokan a gyerekek, vagy túl kevesen a segítők? A napi létszám, amivel foglalkozni tudtunk 15 fő. Ez a korábbi napi forgalommal azonos. Nem létszámbővítésre törekedtünk, hanem arra, hogy régi kapcsolataink élők maradjanak, és a korábban tanodába járó gyerekeket ne veszítsük el. A segítők számát igyekeztünk az igényekhez alakítani. - Tudunk-e személyre szabott, jó feladatot adni az önkénteseknek? Fontos volt számunkra, hogy a segítők értelmesnek tartsák munkájukat, számukra is sikerélményt adjon. Egy nyugdíjas pedagógus sokat segítette munkánkat, és meg tudtunk tartani egy önkéntest, aki már két éve tartósan segítette a tanodai munkát. Mivel pedagógus béreket nem tudtunk fizetni, elég lesz-e az önkéntes segítők lelkesedése, szakmai tudása? Diplomás segítőket vontunk be a programba, illetve az érettségivel rendelkezők tudták támogatni az általános iskolásokat. A pedagógusasszisztensi munkát a gyerekek szülei látták el, ők segítettek uzsonnát készíteni, és vállalták a tanoda takarítását is. Szállítási feladatok. - Van-e megfelelő önkéntes az igények teljesítésére? Az első időszakban a kérések beérkezésekor több önkéntest kértünk fel a feladatra - közülük a legalkalmasabb, legmegbízhatóbb önkéntest választottuk. Később már tudtuk, hogy kire mikor számíthatunk. A rendszeres segítségkérő és az őt támogató önkéntes között kialakult a bizalmi kapcsolat. - Az önkéntes visszautasítja a feladatot. Ekkor másik önkéntest kerestünk. Egy alkalommal volt példa arra, hogy a segítségkérő személyi higiéniájának hiányosságai miatt nem találtunk a feladatra vállalkozó segítőt. - A segítségkérő csak az utolsó percben szól, és ezért azonnalra kell az önkéntes. Tudtuk, hogy a segítők közül ki kapható azonnali feladatra, és ebben az esetben őket kértük fel, külön megköszönve segítségüket. Ha végképp nem találtunk segítőt, akkor egy munkatárs vitte el a rászorulót, feladatkörébe nem tartozó tevékenység keretében, önkéntes munkában.

7 - Egyszerre több segítségkérő azonos úticéllal, ebből adódóan nem megfelelő az önkéntes gépjárművének a mérete. Ekkor nagyobb gépjárművet kerestünk, esetleg két vagy több autóval oldottuk meg a feladatot. Pl: az Esély szociális Szolgálat által támogatott nyugdíjasok számára szervezett karácsonyi rendezvény Örkényben, és a Doboz/Szanazugi Erzsébet-táborba a HHH-s gyerekek résztvevőinek szállítása. - Hosszú a várakozási idő az önkénteseknek. Amennyiben ez előre tervezhető volt, egy ember elvitte, és egy másik önkéntes visszahozta a segítségkérőt, hogy ne kelljen hosszú ideig várakozni. Például a HHH-s gyerekek nyári napközis tábora Örkényben. Reggel és délután volt hogy különböző kísérőkkel oldottuk meg a feladatot. - A segítségkérés időpontjai nem munkaidőn kívülre esnek, ezért nehéz önkéntest találni a feladatra. Az önkénteseink között volt olyan személy, aki aktív munkaviszonnyal nem rendelkezik: korengedményes nyugdíjas, anyasági ellátáson levő, aki munkaidőben is bevonható volt. Bizalmi kapcsolatok kialakítása az önkéntes és a segített között, igyekeztünk állandó segítő-segített kapcsolatokat kialakítani. - Túl kicsi a segítendő gyerek: nincs a KRESZ előírásai szerinti eszköze az önkéntesnek. Egyesületünk biztosította a megfelelő méretű biztonsági gyermekülést. 1úttal program. - Bizalmatlanság a segítségkérők részéről, elengedik-e nem családtaggal a gyereket? Igyekeztünk állandó segítő-segített kapcsolatokat kialakítani. Sokat segített a szóbeli megerősítés, a segítségkérők pozitív visszajelzései (szájhagyomány). Kerékpáros program. - Az igényeknek megfelelő méretű, és elegendő számú használt kerékpárt sikerül-e adományként a faluból illetve a környező településekről kapni? Nyomtatott újságban és a helyi Info TV képújságjában és a kistérségi rádióban tettünk közzé felhívást, hogy szívesen fogadunk kerékpárokat. Sajnos minden igyekezetünk ellenére nem sikerült felnőtt kerékpárból megfelelő mennyiségűt kapni, és a gyermekkerékpárok minősége is a vártnál sokkal rosszabb volt nyarára a kerékpáros kirándulásokhoz magánszemélyektől egy-egy napra is kértünk kölcsön kerékpárt. Változás bejelentésben kértük azt a lehetőséget, hogy 10 db. felnőtt kerékpár beszerzéséhez járuljon hozzá a támogatáskezelő. A hozzájárulást megkaptuk, a kerékpárokat megvásároltuk. Az önkéntesnek jelentkezőknek van-e megfelelő szerszáma a kerékpárjavításhoz? Vásároltunk szerszámokat azok részére, akiknek nem állt rendelkezésére. - Felmerült problémaként, hogy a segítő nem egy, hanem több gyereket kell, hogy egyszerre elvigyen. A KRESZ hatályos rendelkezése szerint ez csak kerékpáros utánfutóval oldható meg, ezért

8 vettünk 3 ilyen eszközt. Beszereztünk biztonsági kerékpáros üléseket azok számára, akinek ez nem állt saját háztartásában rendelkezésre. - Kerékpáros kísérésre jelentkező önkéntesek megfelelő ismeretek birtokában vannak-e? Új munkatársat vontunk be az önkéntesek felkészítésére, kerékpár szerelési ismeretek bemutatására. A programoknál indulás előtt részletes tájékoztatást kaptak az önkéntesek a saját feladatukról, és minden indulás előtt ellenőriztük a kerékpárok műszaki állapotát. A problémák elhárításához minden esetben vittünk magunkkal kerékpáros javító készletet és a kísérők között volt olyan személy, aki ért a javításhoz. Minden alkalommal volt velünk kísérő-autó a balesetek megelőzésére. - Rendelkeznek-e megfelelő láthatósági felszereléssel a segítők és a segítendők? Vásároltunk láthatósági mellényt a kerékpárosok számára és villogót a kerékpárokra, mert fontos a látni és látszani. 2.f. A projektadminisztrátor vezette a nyilvántartásokat, elektronikusan és papír alapon egyaránt. Nehézséget okozott a személycsere szükségessége. A projekttervezés időszakában megjelölt személy a szerződéskötés időpontjára teljes munkaidős állást kapott egy Családok Átmeneti Otthonában. A főállás mellett a részmunkaidős munkakört mindaddig tudta vállalni, amíg a munkahelyén betegségek, gyerekszülés és kilépés miatt a korábbi létszám felével kellett megoldani a gyermekek felügyeletét. Ideiglenes jelleggel olyan munkabeosztást kapott, hogy azok mellett semmire sem maradt ideje. Új munkatárs bevonása volt szükséges, ezt személycserét hajtottunk végre, melyet a Támogatáskezelő engedélyezett. A projektmenedzsmentnél nehézség volt, hogy a projekt meghosszabbításának időszakára a 12%-os projektmenedzsmentre fordítható keretösszeg már kimerült, emiatt bért és vállalkozási díjat nem tudtunk fizetni a menedzsment tagjainak. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető nemcsak az elszámolás időszakában, hanem a projekt utolsó 3 hónapjában is önkéntes munkában végezték tevékenységüket. Ez azért volt lehetséges, mert szervezetünk tagjai a megvalósítók, nem külső személyek látták el a feladatokat. A nyilvántartások átláthatók, visszakereshetők, elektronikusan és papír alapon is. A feladatokat elvégeztük, a beszámolókat leadtuk, az indikátorokat teljesítettük. 2.g. Kommunikációs tevékenységek: A projekt célja volt az önkéntesség népszerűsítése, ennek érdekében számos lakossági fórumot tartottunk. Hernádon az intézményekben: óvodai szülői értekezleteken, iskolai nevelési értekezleten, óvodai nevelői értekezleten, segítő szolgálatok munkatársainak, családsegítő, védőnő, önkormányzati gyámügyes munkatárs számára tartottunk projektismertetőt az önkéntességről, tájékoztattunk az elérhető szolgáltatásokról. Hangsúlyoztuk, hogy civilként a segítő szolgáltatók tevékenységét kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk, munkavállalói érdekeket nem veszélyeztetve.

9 A lakosság számára Hernádon, Táborfalván, Újhartyánon, és Inárcson tartottunk Falunapon és régiós fórumon kitelepült tájékoztatót, a környező települések lakói számára is ismertetve az önkéntességben rejlő lehetőségeket. Írott sajtóban a Hernádi Hírmondó egyes lapszámaiban rendszeresen beszámoltunk tevékenységeinkről, az egyes alprogramok megvalósulásáról. Különösen az Otthon Segítünk Szolgálat és az autós kísérés program, valamint a Tanoda népszerűsítését végeztük. A Hernádi Info-Tv több tévéfelvételt készített a projekt során: a projekt nyitórendezvényéről készült anyag, egy külön programismertető TV-felvételt, ill. a záró rendezvényünkről is készült videó. A program során megvalósult akciókról, rendezvényekről is tudósított az Info TV (falumikulás, szüreti felvonulás). A televízió képújságjában rendszeresen közölték a felhívásainkat: a kerékpárgyűjtésről valamint az Otthon Segítünk Szolgálat népszerűsítő anyagát leadták, segítve az igénylő családok jelentkezését szolgáltatásainkra. Nem terveztük, de a projekt időszaka alatt a kistérségi rádió Dabas Rádió munkatársaival sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A 2012-es falunapon egy beharangozó tudósítást adtak le, majd a kistérségi településeket körbelátogató road-show vendégeiként a hernádi főtéren élő egyenes adásban is bemutathattuk az Egyesület tevékenységét, az önkéntes program célkitűzéseit. Meghívásukra részt vettünk egy stúdió-beszélgetésen 2012 októberében. A felvételt a Térségi Napló c. műsorban adták le. A rádióban hallottak eredményeképpen Hernádon kívüli településekről több megkeresést kaptunk, sőt támogató felajánlásként magánszemélytől fényképnyomtató eszközt is kaptunk adományként. A kommunikációs tevékenységünk eredménye volt, hogy a széles körű nyilvánosság önkéntesnek jelentkezőket, a Tanoda programba bevonható diákok jelentkezését eredményezte. Az Otthon Segítünk Szolgálatról több család jutott információhoz, és jutottak el hozzánk igénylőként. Sikerült kapcsolatot építenünk partnerszervezetekkel pl. a dabasi Trafik-Kör ajánlotta fel segítségét a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására illetve különböző eszközöket ajánlottak fel magánszemélyek. 3. Az önkéntes program értékelése 3.a. Elérte-e célját az önkéntes program? Az önkéntesség népszerűsítésében a program elérte a célját. Hernád lakossága megismerhette az önkéntes munka feltételeit, társadalmi hasznát, az aktív korúak foglalkoztatási támogatásában részesülők azt a lehetőséget, hogy a 30 nap munkát önkéntesként is teljesíthetik a szociális ellátás megújítása érdekében. A rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetű igénylők megtapasztalhatták, hogy azt, amit a Vöröskereszt, a helyi önkormányzat, a védőnő önerőből nem tudott megoldani azt egy civil szervezet helyi programja képes volt megvalósítani. Például: a projektünk indulása előtt, 2012 nyarán a védőnő hiába keresett támogatót egy súlyos rendellenességgel született arcsérült roma kisfiú segítésére. Az Önkéntes Centrumot működtető Vöröskereszt sem talált önkéntest.

10 A projektben a család kérése megoldható volt. Attila számos műtéten esett át Szegeden, Budapesten. Heti rendszerességgel hordtuk a kisfiút fejlesztésre Ceglédre, édesanyjával együtt. Ma már integrált körülmények között a hernádi óvodában fejlődik, bár további műtétekre lesz még szüksége. Az indikátormutatókat teljesítettük, az önkéntesek számában, a teljesített munkaórákban, a bevont együttműködő partnerek számában is az eredetileg tervezett célértéknél is magasabb eredménnyel. 3.b. Sikernek tartjuk az Otthon Segítünk Szolgálat megalakítását. Sikerült 40 órás felkészítő tanfolyamot szervezni, melyet 8 fő végzett el, az induló helyi szolgálat számára elegendő képzett önkéntest biztosított. Népszerűsítő kampányunk, a védőnők ajánlása és a bevont családok jó tapasztalatain alapuló szájhagyomány olyan kisgyermekes családok figyelmét hívta fel a lehetőségre, akik igényelték a szolgáltatást hosszabb-rövidebb ideig. Segítettjeink közé tartozik egy hármas ikres család, egy végtaghiányos édesanya, aki a negyedik gyermekét szülte, és egy család, ahol az apuka kamionsofőrként sokat van távol, itt a második gyerek születése után az édesanya elbizonytalanodása okozott problémát. Egyesületünk alapküldetése a gyermekes családok segítése - az önkéntesség ebben a programban bontakozhatott ki a legszebben. A program fő célkitűzései teljesültek, de voltak olyan részterületek, ahol nehézségeink adódtak. Az autós-kísérés programban a rövid távú, elsősorban a Hernád-Dabas útvonalra tervezett szállítások a tervezettnél kevesebb számban valósultak meg. Ennek két okát látjuk: szeptemberében megszűnt a dabasi Igazgyöngy iskola, ahol különböző tanulási részképességekben akadályozott, autista és figyelemzavaros gyerekeket oktattak. Itt hozzáférhető volt számos fejlesztő terápia is normál iskolába járó gyerekek részére. Szolgáltatásaik hiánya nagyon megnehezíti a rászoruló gyerekeket nevelő családok helyzetét. Eddig csak a közlekedés nehézségei miatt nem fértek hozzá a fejlesztésekhez, az iskola bezárása miatt a kistérségben nincs hova hordani a gyerekeket. Azok, akik Budapestre nem tudták vinni a gyerekeket, az új szolgáltató megalakításáig ellátatlanul maradtak. Az átállás nehézségei még ma is érezhetők. Ezeket a heti rendszeres szállítási feladatokat elvesztettük a projektből. - A Döntés Előkészítő Bizottság határozata értelmében anyagilag nem tudtuk érdekeltté tenni a programelemek megvalósításában segítő helyi szervezőket, így a háziorvosok mellett dolgozó körzeti asszisztenseket. Közreműködésükért terveztük, hogy havonta kis összegű ( Ft/ havi 10 munkaóra) juttatást biztosítunk számukra. A DEB döntése értelmében ezt a költségelemet nem hagyták jóvá, a feladatot önkéntesként várták volna el tőlük. A túlterhelt egészségügyi asszisztensek a szokásosnál amúgy is nagyobb körzetet ellátó háziorvosok mellett, (a kötelező továbbképzések miatt még inkább időszűkében) - ezt a feladatot ingyen, önkéntes munkában képtelenek voltak ellátni, ezért ezt a feladatot visszautasították. Azok az igénylők jelentkeztek nálunk, akik a média vagy a szájhagyomány útján értesültek a projektről, így elsősorban az állandó segítő-segített kapcsolatra építő kapcsolatok valósultak meg.

11 Az autós kísérés keretében az önkénteseknek kifizetett útiköltség térítés nem érte el a tervezettet, a költségvetés módosításában ezt a megtakarítást átcsoportosítottuk. A kerékpáros programban széles körű felhívásunk ellenére a vártnál kevesebb kerékpárfelajánlás érkezett, ráadásul a kerékpárok mérete sem volt megfelelő. A felnőtt kerékpárokra volt nagyobb igény, de a felajánlások inkább kinőtt gyermekbiciklik voltak. Az önkéntesek és a célcsoport számára hiányzó eszközöket az útiköltség megtakarításából vásároltuk. Érzékelhető változások az önkéntesek életében: Az önkéntesek beszámolói szerint a gyerekekkel kapcsolatos feladatok adták a legtöbb pozitív élményt Az Otthon Segítünk Szolgálatban: jó volt látni, ahogy a szülő megerősödik. A korábban megoldhatatlannak látszó feladatok pici külső segítséggel megvalósíthatókká váltak. A családban lévő már nem csecsemő gyerekek örvendeztek az ismerős néninek, a de jó, hogy itt vagy érzés. A Tanodában megvalósított feladatok: Önkéntesünk elmondta, hogy milyen sikerélmény volt, amikor egy matematikából bukásra álló gyermekkel megértette a Pitagorasz-tételt, és ezek után a gyerek hármas dolgozatot írt belőle. A gyermekkísérés programok. A hátrányos helyzetű gyerekeket segítették olyan élményhez jutni, amelyeket saját családjuk nem tudott volna biztosítani számukra. Ilyen volt például a nyári napközis tábor Örkényen vagy az Erzsébet tábor 10 gyermek részére Doboz-Szanazugon (a táborba levittük és onnan a hazajutást biztosítottuk). Kerékpáros kirándulásokat szerveztünk, amelyeken otthoni megfelelő eszköz hiányában nem tudtak volna részt venni a gyerekek, de kölcsönkerékpárral megélhették ezt az élményt. A társadalmi feszültségek oldódtak, a segítők közelebb kerültek a rászorulók problémáinak megértéséhez, felismerhették az ok-okozati összefüggéseket, a legalapvetőbb szükségleteket tekintően is tapasztalatokat szereztek. Adományosztó programoknál az önkéntesek ráébredtek arra, hogy ami számukra természetes, az más családoknál hatalmas hiányt okoz. Aki maga nem tud eljönni adományért, mert idős, mozgáskorlátozott, hogy tud örülni egy élelmiszercsomagnak. A megfelelő eszközök hiánya mennyire akadályozni tudja egy gyerek tanulását, ha nincs körzője, vonalzója, színes ceruzája, szintén szembesítette az önkénteseket a hatalmas társadalmi különbségekre. Nyitottak lettek arra, hogy az út szélén esőben gyalogló gyereket felvegyék autójukba és hazaszállítsák. Jobban értik azt, hogy az iskolai hiányzások egy részének az az oka, hogy hideg van, csúszik az út, esetleg nincs rendes cipője a gyereknek. Milyen probléma, ha egy biciklije van a családnak, és a gyerekek felváltva bicikliznek. Nem biztos, hogy hanyagság az oka: lehet, hogy azért áll a bicikli az udvarban, mert a 3 gyereket egyedül nevelő anyuka (aki 3 műszakban dolgozik) nem tudja megragasztani a bicikligumit, vagy a meglazult láncot megigazítani, mert ez komolyabb felkészültséget igénylő férfimunka. Annak az önkéntesnek, aki ezt a feladatot átvállalja, milyen hálás tud lenni egy anyuka.

12 3.c. Esély Családsegítő Szolgálat: A program kezdetén sok kérdés merült fel, sőt érzékeltünk félelmet is a munkatársak részéről: vajon az önkéntesek szakmai tudása megfelelő-e a családok segítéséhez? Nem vesszük-e el az ő munkájukat? Az Otthon Segítünk Szolgálat programjának célja elsősorban a prevenció: az egészséges, vagy még csak kezdeti problémákkal rendelkező családokkal közösen tevékenykedve orvosoljuk azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a mindennapi életüket, megelőzve komolyabb konfliktusok kialakulását. A családsegítő szolgálat felismerte azokat az előnyöket, amit az önkéntesek bevonása jelent. Természetes kérdéssé vált minket felhívni, hogy van-e ötletünk a megoldásra. Ilyen volt a szanazugi Erzsébet-táborba szállítás problémája, ők kértek segítséget és mi megoldottuk. Ma már az Esély maga is fogadó szervezetként foglalkoztat önkénteseket. Művelődési Ház: Már a kezdet kezdetétől nyitottak voltak, informálisan korábban is foglalkoztattak önkénteseket, de a szakmai módszereket tőlünk tanulták. Sok tapasztalatot nyertek általunk és az együttműködéseken keresztül szaktudással rendelkező önkéntesekkel is kapcsolatba kerültek, bővült a bevonható önkéntesek száma. Ma már maguk is fogadó szervezetként foglalkoztatnak önkénteseket. Általános Iskola: A pedagógusok kevés kivételtől eltekintve a kezdet kezdetén érdektelenek voltak. Később az iskola igazgatója és az iskolatitkár meglátta a lehetőséget a programban és több esetben is segítségünket kérte. A korábban gyakran előforduló problémák: az, hogy a gyerek hiába kapott időpontot a nevelési tanácsadóba, vagy a ceglédi Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz, előfordult, hogy amiatt hiúsult meg a vizsgálat, mert a szülő a vizsgálat helyszínére jutást nem tudta megszervezni, nem tudott annyi szabadságot kivenni, nem volt a családnak autója, hogy egy rövidebb idejű utazással félnaposra csökkentse a ráfordítandó időt. Hálásak vagyunk az iskolatitkárnak, aki önkéntesként is vállalta a közreműködő feladatot: azért, mert érdekeltek voltak abban, hogy a gyerekek hozzájussanak a fejlesztéshez, vizsgálatokhoz. Pozitív irányban változott a pedagógusok hozzáállása, az önkéntes program alatt nyert tapasztalatok által. Óvoda: Már kezdetben hatalmas lehetőséget láttak a programban. Örömmel fogadtak, nevelői értekezleten értelmező kérdések hangzottak el, maguk is ajánlották az OSA szolgálatot azoknak a családoknak, ahol látták, hogy szükség lenne rá. Akciókban maguk is foglalkoztatnak önkénteseket. Óvodaudvar játékainak felújítására, gyerekek kirándulásához segítőket vontak be. Az óvodavezető elmondása szerint az óvodai hiányzások száma érzékelhetően csökkent. Örökség Egyesület: Menet közben bevont partner. A szüreti felvonulás szervezőgárdája aug. 20-án bejelentette lemondását, ezért kérésükre egyesületünk vállalta el a program szervezését, ehhez önkénteseket biztosítottunk rendezőként. A program kereteit szigorítottuk a balesetek megelőzése érdekében. Így egy hagyományos rendezvény megvalósulását segítettük. Magyar Élelmiszerbank Egyesület: 2005 óta egyesületünk az Élelmiszerbank partnere. Ezt az informális kapcsolatot egy együttműködési megállapodás keretei közé foglaltuk. Az adományosztó program, amely a település rászorulóinak élelmiszer-segélyezését jelenti

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 171/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a LÉLEK - Programról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben