Karen Blixen Volt egy farmom Afrikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karen Blixen Volt egy farmom Afrikában"

Átírás

1 Karen Blixen Volt egy farmom Afrikában

2 Egy gazella Lulu az erdőből került a házamba, aminthogy Kamante meg a pusztáról. Farmomtól keletre terült el a ngongi Erdőrezervátum, amely akkor még majdnem teljes egészében szűz erdőség volt. Nagyon elszomorított, amikor az őserdőt kiirtották, hogy eukaliptuszt és selyempálmát ültessenek a helyébe; ritka szép park és kirándulóhely lehetett volna a nairobiaknak. Az afrikai őserdő rejtelmes régió. Mintha egy régi kárpit kellős közepébe lovagolna be az ember: helyenként kifakult, másutt a kortól elsötétedett, de csodálatosan gazdag a zöld különféle árnyalataiban. Az eget egyáltalán nem látni benne, de a lombokon átszűrődő napsugár számtalan különös játékot űz. A fákról megannyi hosszú szakállként lógó szürke gombák és a mindenütt ott csüngő liánok sejtelmes, titokzatos légkört teremtenek az őserdőben. Vasárnaponként, ha a farmon nem akadt semmi tennivaló, itt lovagoltam Farahhal, fel-alá a lankákon, át a kanyargós kis erdei patakokon. Az erdőben hűs volt a levegő, akár a víz, s tele növényi illatokkal, és a hoszszú esőzések elején, amikor a liánok kivirágoztak, az ember illatfelhőből illatfelhőbe lovagolt. Egy bizonyos afrikai babérfélének, amely apró, ragacsos, krémszínű virágot hoz, olyan átható illata volt, akár az orgonának vagy a vad gyöngyvirágnak. Itt-ott kivájt facsemetetörzsek voltak bőrszíjakkal egy-egy ágra kötözve: a kikujuk akasztották ki őket, hogy a méhek beléjük fészkeljenek s így könnyen mézhez jussanak. Egyszer, amint befordultunk egy erdei sarkon, az úton leopárd üldögélt: vad kárpitfigura. Magasan a föld felett itt tanyázott egy nagyszájú, örökké nyüzsgő nemzetség, a kis szürke majmoké. Ahol majomcsorda vágott át az úton, sokáig lehetett érezni a levegőben száraz, áporodott egérszagukat. Amint az ember az erdőben lovagolt, egyszer csak surranó, cikkanó neszt hallott a feje felett: a fenti kolónia is haladt a maga útján. Ha sokáig egy helyben maradtál, sikerült megpillantanod egy majmot, ott ült mozdulatlanul a fáján, aztán kicsivel később felfedezted, hogy az erdő csak úgy hemzseg a családjától, úgy ültek az ágakon, mint megannyi gyümölcs, szürke vagy sötétebb figurák, aszerint, hogyan esett rájuk a napfény, s hosszú farkuk mögöttük lógott alá. Különös hangot hallattak, olyan volt, mint egy cuppanó csók, amelyet kis köhhentés követ; ha az ember a földről utánozta ezt, a majmok kényeskedve ide-oda forgatták a fejüket, de hirtelen mozdulatodra egy pillanat alatt eltűntek úgy hasították a lombrengeteget, mint a halraj a hullámokat Láttam a ngongi erdőben, a sűrű bokros egyik keskeny csapásán, egy nagyon fülledt nap, déltájban, az óriási varacskos disznót is, akivel pedig igen ritkán találkozni. Sebesen rohant el mellettem feleségével és három malacával; az egész család mintha kisebb-nagyobb, de egyforma figurára lett volna kivágva sötét papirosból a napsütötte zöld előterében. Tündökletes látvány volt: mint tükörkép egy erdei tóban, valami, ami ezer éve történt. Lulu antilopkölyök volt, abból a fajtából, amelyet errefelé bushbucknak hívnak talán ez a legbűbájosabb az összes 68 69

3 afrikai antilop közül. Valamivel nagyobbak a dámvadnál, az erdőben vagy a bozótban élnek és meglehetősen félénkek, ezért ritkábban is látni őket, mint a pusztai antilopokat. A Ngong-hegyeket és a környező vidéket azonban kedvelik, s ha az ember kora reggel vagy napnyugtakor vadászott, láthatta, amint előjönnek a bokrokból, ki a tisztásra, s ahogy a nap sugara rájuk esett, a szőrük úgy fénylett, akár a vörösréz edény. A baknak szépen csavarodó szarva van. Lulu a következőképpen került a házamba: Egyik reggel behajtottam Nairobiba. A malmom nem sokkal azelőtt égett le, és sokszor be kellett mennem a városba, hogy a biztosítást elintézzem és a pénzt felvehessem; ezen a kora reggelen a fejem tele volt számokkal és kárbecslési adatokkal. A ngongi úton hajtottam, amikor egyszer csak egy csapat kikuju kisgyerek kiabált rám az út széléről, s láttam, hogy egy igen kicsi bushbuckot tartanak a magasba. Tudtam, hogy a bozótban találták az apróságot és el akarják adni, de mivel egyébként is késésben voltam, ügyet se vetettem rájuk, egyszerűen továbbhajtottam. Este, hazafelé megint elhaladtam ugyanott, s megint éktelen kiabálás fogadott a kis társaság, immár fáradtan és csalódottan, hisz bizonyára másokra is megpróbálták rásózni a borjat a nap folyamán, most már nagyon szeretett volna túladni rajta, mielőtt lemegy a nap; megint magasra tartották, hogy kísértésbe ejtsenek. De kimerítő napom volt a városban, a biztosítás körül mindenféle nehézségek támadtak, úgyhogy semmi kedvem sem volt megállni. Akkor sem gondoltam a dologra, amikor hazaérve megvacsoráztam és lefeküdtem. Abban a pillanatban, hogy elaludtam, már fel is riadtam, s valami iszonyú rémület kerített hatalmába. A gyerekek és a kis gazella képe, mintha csak odafestették volna, hirtelen éles alakot öltött előttem, és én úgy megdöbbentem, mintha valaki meg akart volna fojtani. Mivé lesz az a kis borjú a foglyul ejtői kezében, akik egész fülledt nap ott álltak vele, összemarkolt lábait magasra emelve? Hiszen ahhoz még nagyon fiatal, hogy önállóan táplálkozni tudjon. Én pedig kétszer is elhajtottam mellette, akár a pap és a levita egy személyben, és ügyet se vetettem rá. Hol lehet most? Pánikba esve felkeltem, és fölvertem az összes szolgámat. Rájuk parancsoltam, hogy reggelre találják meg és hozzák elém a gazellaborjat, különben mindnyájukat elbocsátom. Tüstént megelevenedtek. Ketten velem voltak a kocsiban, de a legkisebb érdeklődést sem mutatták a gyerekek vagy a gazella iránt; most előléptek, és hosszan ecsetelték a többieknek a helyet és az órát meg a gyerekek családi hovatartozását. Holdfényes éjszaka volt; embereim szétszéledtek a tájon, s közben élénken vitatták a kialakult helyzetet; hallottam, hogy a legsűrűbben azt emlegetik: el lesznek bocsátva, ha a bushbuck elő nem kerül. Másnap korán reggel, amikor Farah behozta a teámat, vele jött Dzsuma is, karjában a gazellaborjúval. Mivel suta volt, elneveztük Lulunak, ami, mint megtudtam, szuahéliül gyöngyöt jelent. Lulu akkoriban nem volt nagyobb egy macskánál, a szeme nagy, békés és bíborpiros. A lába olyan finom és vékony volt, hogy az ember attól félt, nem bírja ki az össze- meg 70 71

4 a széthajtogatást, amint leheveredett és felállt. A füle selyemsimaságú és hihetetlenül érzékeny, kifejező. Orra olyan fekete, akár a szarvasgomba. Apró patái egy klaszszikus nevelésű, zsugorított lábú kínai lányhoz tették hasonlóvá. Páratlan élmény volt egy ilyen tökéletes kis valamit kezébe fogni az embernek. Lulu hamar megszokta a házat és lakóit, s egész otthonosan viselkedett. Az első hetekben a fényezett padló sok gondot okozott neki, mert amint a szőnyegről lelépett, a négy lába négyfelé csúszott szét; a dolog katasztrófával látszott fenyegetni, de őt nem aggasztotta különösebben, és idővel megtanult a csupasz padlón járni: patái úgy doboltak rajta, akár egy ingerült ember ujjai az asztalon. Rendkívüli módon tiszta és kecses kis állat volt. Kölyökkorától önfejű lévén, ha nem hagytam, hogy azt csinálja, amihez éppen kedve volt, úgy viselkedett, mint aki azt mondja: jó, jó, csak jelenetet ne. Kamante etette cumisüvegből, és ő is zárta be éjszakára, mert a ház körül sötétedés után leopárdok ólálkodtak. Ezért aztán ragaszkodott Kamantéhoz, és mindenüvé követte. Időről időre, ha Kamante nem azt csinálta, amit ő akart, Lulu jó keményen megbökte fiatal kis fejével a fiú pipaszár lábát, és ez olyan bájos volt, hogy az ember önkéntelenül is valami új, paradox illusztrációnak látta őket így együtt a Szépség és a Szörny meséjéhez. Rendívüli szépsége és kecsessége kivételes pozíciót biztosított neki a házban, és mindenki igen nagy tisztelettel bánt vele. Afrikában sohasem volt másfajta kutyám, csakis skót vizsla. Nincs ennél nemesebb és kedvesebb kutya a világon. Sok-sok évszázada élhetnek együtt az emberrel, hogy ennyire megértenek, ennyire idomulni tudnak életünkhöz és minden szokásunkhoz. Régi festményeken és kárpitokon is ott látni őket, s a külsejük és viselkedésük szinte a környezetüket is kárpittá varázsolja; igazi feudális légkört teremtenek maguk körül. Első skót vizslámat, Duskot nászajándékul kaptam, s velem jött megalapozni afrikai életemet a Mayflower utasai közül származott, mondhatni. Lovagias, nagylelkű jellem volt. Elkísért akkor is, amikor a háború első hónapjaiban szállítási munkákat végeztem a kormányzatnak a Maszáj Rezervátumban. Néhány évvel később megölte egy zebra. Amikor Lulu a házamba került, már két fia teljesített ott szolgálatot. A skót vizsla jól illett az afrikai tájhoz és az afrikai bennszülötthöz. Talán a földrajzi magasságnak, a mindháromban meglevő felföldi motívumnak köszönhető ez, mert tengerszinten, Mombaszában mát korántsem festett olyan harmonikusan. Mintha a nagy, nyitott táj a pusztákkal, hegyekkel és folyókkal nem is lett volna teljes skót vizslák nélkül. Minden vizsla nagy vadász, jobb orruk van, mint az agárnak, ámbár a skót vizsla a szemével vadászik csodálatos látvány volt kettejüket elnézni, amint együtt dolgoztak. Magammal vittem őket, ha kilovagoltam a Vadrezervátumba ez egyébként tilos volt, s úgy kergették szét a zebraméneseket és a gnúkat a rónán, mintha az 72 73

5 összes csillag bolondult volna meg odafent az égen. Amikor a Maszáj Rezervátumban vadásztam, soha meglőtt vadat el nem vesztettem, ha a skót vizsláim velem voltak. Az őserdőben is pompás képet nyújtottak sötétszürke foltok a komor zöld árnyalatok közt. Egyikük egy szál magában megölt ott egy nagy, vén kan páviánt, amely a küzdelem hevében egészen keresztülharapta az orrát nemes profilját ez elcsúfította ugyan, de a farmon mindenki nagy tisztelettel tekintett a sebre, mert a pávián veszedelmes és gonosz állat, s a bennszülöttek gyűlölik. Skót vizsláim nagyon okosak voltak: tudták azt is, háziszolgáim közül ki mohamedán, vagyis ki nem érinthet kutyát. Afrikában töltött első éveim alatt volt egy Iszmáil nevű szomáli puskahordozóm; meghalt, még mielőtt eljöttem onnan. A puskahordozók régi típusát testesítette meg, ilyet ma már nem találni. A régi híres szafarivadászok nevelték még a század elején, amikor egész Afrika egyetlen nagy vadaspark volt. A civilizációval való ismeretsége a vadászmezőkre korlátozódott, angolul is csak a vadászvilág nyelvét beszélte: a fegyvereimet például úgy emlegette, hogy az öregpuskám meg a kölyökpuskám. Amikor viszszament Szomáliföldre, kaptam tőle egy levelet Blixen oroszlánhölgy-nek címezve, és a megszólítás így hangzott: Mélyen Tisztelt Oroszlánhölgy! Iszmáil hithű mohamedán volt, és semmi kincsért hozzá nem nyúlt volna a kutyákhoz, ami sok gondot okozott neki a szakmájában. Duskkal azonban kivételt tett, és sohasem ellenezte, ha magammal vittem egy öszvér hátára csatolt ketrecben, sőt azt is megengedte, hogy a sátrában aludjék. Dusk, mondta, megismeri a mohamedánt, és esze ágában sincs hozzádörgölőzni. Mi több, Iszmáil azt állította, Dusk azt is meg tudja állapítani, ki az őszintén és igazán vallásos mohamedán. Egyszer közölte velem: Most már tudom hogy a Dusk ugyanabba a törzsbe tartozik, mint te. Ő is kineveti az embereket. Kutyáim pontosan tudták, miféle kivételes pozíciót foglal el Lulu a házban. E nagy vadászok gőgjét Lulu egyszerűen levegőnek nézte. Ellökdöste őket a tejeslábostól, elűzte őket kedvenc helyükről, a tűz mellől. Kis csengőt kötöttem Lulu nyakába, és elkövetkezett az az idő, amikor a kutyák, meghallva a szobákon át közeledő csengettyűszót, rezignáltan fölkeltek meleg vackukról a kandalló tövében, odébb mentek, s a szo ba egy másik részében heveredtek le újra. Pedig senki aranyosabban nem viselkedhetett volna, mint Lulu, amikor bejött és lefeküdt, akár egy tökéletesen nevelt kis hölgy, aki illedelmesen lábai köré simítja a szoknyáját és senkinek sem akar útjában lenni. Előkelően és kényeskedve itta a tejét, mint akire erőnek erejével tukmálta rá a túlzottan is szívélyes háziasszony. Ragaszkodott hozzá, hogy megvakargassák a füle tövét, de abban a bájos és elnéző modorban fogadta, ahogyan az ifjú feleség engedi, hogy férje megölelje. Amikor Lulu felnőtt, fiatal szépsége virágában karcsú, de mindenütt kerek formájú gazellasuta lett, orrától a körme hegyéig páratlanul gyönyörű. Úgy festett, akár egy miniatűr illusztráció Heine dalához a Gangesz folyó melletti bölcs és szelíd gazellákról

6 Lulu azonban korántsem volt szelíd; mondhatni, belébújt az ördög. A legmagasabb fokon birtokolta azt a női tulajdonságot, hogy ő csak védekezik, őt semmi más nem érdekli, mint a becsülete megóvása, holott minden erejével csakis azon volt, hogy támadjon. S hogy kit? Az egész világot. Hangulatváltozásai irányíthatatlanok és kiszámíthatatlanok voltak, rárontott még a lovamra is, ha fölmérgesítette. Eszembe jutott róla a hamburgi öreg Hagenbeck, aki azt mondta, minden állatfaj közül, a húsevőket is beleértve, a szarvasfélék a legmegbízhatatlanabbak, s az ember inkább higgyen egy leopárdnak, mint egy fiatal szarvasbikának, mert ez előbb vagy utóbb hátba támadja. Lulu volt a ház büszkesége, még akkor is, ha szégyentelen kis kokott módjára viselkedett; nem tudtuk boldoggá tenni. Néha órákra elment, néha egy egész délutánra. Amikor igazán nekiszilajodott és elégedetlensége a környezetével szemben a legmagasabbra csapott, a maga gyönyörűségére és vigasztalására olyan haditáncot járt a ház előtti pázsiton, hogy az inkább ide-oda cikázó fohásznak tetszett a Sátánhoz. Ó, Lulu gondoltam ilyenkor, tudom én, hogy csodásan erős vagy, hogy a tulajdon magasságodat is át bírod ugrani. Most dühöngsz ránk, és azt szeretnéd, ha meghalnánk, sőt, ha tehetnéd, egytől egyig legyilkolnál bennünket. De tévedsz, a baj nem az, hogy túlságosan magas akadályokat állítottunk eléd, hogy is állíthattunk volna, te csodaugró? Inkább az a baj, hogy mi egyáltalán nem állítottunk semmilyen akadályt. A nagy erő benned magadban 76 feszül, Lulu, és az akadályok is benned vannak, és az az igazság, hogy még nem jött el az idő teljessége. Egyik este Lulu egyáltalán nem tért haza, és egy egész hétig hiába kerestük. Kemény csapás volt ez mindnyájunknak. Egy hang, egy dallam veszett ki a házból, olyan lett most, mint akármelyik másik ház. A folyó partján kószáló leopárdokra gondoltam, és egyik este szóba is hoztam őket Kamante előtt. Szokása szerint nem válaszolt azonnal, mintha csak felfogóképességem hiányosságát akarná megemészteni. Csak néhány nappal később tért vissza a témára. Te azt hiszed, hogy Lulu meghalt, Mszabu szögez te le. Visszarettentem attól, hogy ezt ilyen egyértelműen szavakba öntsem, ezért azt mondtam, nem értem, mi ért nem jön haza. Lulu jelentette ki Kamante nem halt meg. Lulu férjhez ment. Ez kellemes és meglepő hír volt. Megkérdeztem, honnan tudja. Igen bizony mondta, Lulu férjhez ment. Az erdőben él a bvanájával. De az embereket nem felejtette el; majdnem minden reggel idejön a házhoz. Tört kukoricát szoktam neki kirakni hátul a konyhaajtóba, és mielőtt a nap felkel, kisétál az erdőből és megeszi. A férje is vele jön, de az fél az emberektől, mert sohasem ismerte őket. Megáll annál a nagy fehér fánál a pázsit túlsó oldalán. A házhoz nem mer idejönni. Megparancsoltam Kamanténak, hogy ha legközelebb meglátja Lulut, szóljon. Néhány nap múlva, kora hajnalban bekiáltott a házba és kihívott. 77

7 Gyönyörű reggel volt. Miközben várakoztunk, az utolsó csillagok is eltűntek az égről, amely tiszta volt és derűs, de a világ, amelyben sétáltunk, még félhomályos és tökéletesen néma. A fű nedves volt; lenn a fáknál, ahol a talaj lejteni kezdett, óezüst fényben csillogott a harmat. A levegő hideg volt, és úgy csípett, hogy északi országokban ilyenkor arra gondol az ember: közelegnek a fagyok. Akárhányszor is éled ezt át, gondoltam magamban, ebben a hűvösségben és árnyékosságban sohasem fogod megszokni, hogy alig néhány óra múlva a nap tüze és az ég vakító fénye szinte elviselhetetlen lesz. A szürke köd rátelepedett a hegyekre, és szeszélyesen felvette a formájukat; nagyon fázhatnak most a bivalyok, ha ott legelésznek a hegyoldalban, ebben a ködfelhőben. A roppant ív a fejünk felett fokozatosan világosodott ki, mint amikor lassan bort öntenek egy pohárba. A hegyek csúcsai hirtelen beleütköztek az első napsugarakba, és szelíden elpirultak. És lassan, amint a föld a nap felé hajlott, a füves lankák a hegy lábánál és lejjebb a maszáj erdők aranyszínbe váltottak. Most már a magas fák hegyei is, az erdőben, a folyón innen, rezesen villogtak. Ez volt az az óra, amikor a folyón túl éjszakázó nagy, bíborszínű vadgalambok átröpültek az én erdőmbe, hogy az ott termő vadgesztenyéből bereggelizzenek. Igen rövid ideig tartózkodtak errefelé minden évben. Hihetetlenül gyorsan érkeztek, mint valami lovasroham az égen. Nairobi barátaim ezért kedvelték annyira a reggeli galambvadászatokat a farmomon; hogy idejében kiérjenek, mielőtt a nap felkel, olyan korán jöttek, hogy amint a felhajtómra bekanyarodtak, még égtek a reflektoraik. Ebben az áttetsző árnyékban állni és felnézni az aranyló csúcsokra, a világos égre olyan érzés volt, mintha a tenger fenekén sétálna az ember, áramlatok legyezgetnék mindenfelől és az óceán színére tekintene föl. Dalra fakadt egy madár, s aztán nem messzire, az erdőből meghallottam a csengettyűszót. Micsoda boldogság! Igen, Lulu visszajött, itt jár-kél a régi, megszokott helyein. A csilingelés egyre közeledett, Lulu mozgását kikövetkeztethettem ritmusából; most elindult, megállt, újra elindult. Amint kifordult a szolgák kunyhói mögül, hirtelen láthatóvá vált. Egyszeriben olyan váratlan és mulatságos dolognak tetszett bushbuckot látni ilyen közel a házhoz! Lulu mozdulatlanná merevedett: Kamante látványára fel volt készülve, az enyémre nem. De nem iramodott el, félelem nélkül nézett rám, és nem emlékezett már sem múltbéli összetűzéseinkre, sem a tulajdon hálátlanságára, hogy egy szó nélkül otthagyott bennünket. Az erdei Lulu felsőbbrendű, független lény volt, egészen megváltozott, most ő volt birtokon belül. Ha ismertem volna száműzött ifjú királyleányt, egy trón várományosát, azután jogait visszanyerve, királynői méltóságában láttam volna viszont, találkozásunk ehhez lett volna hasonlatos. Lulu nem tanúsított több szívbéli zordonságot, mint Lajos Fülöp király, amikor kijelentette, hogy Franciaország uralkodója feledi az orléans-i herceg bosszúvágyát. Most lett teljes Luluvá. A támadó ösztön kiveszett belőle, mert hisz kit és miért támadott volna már? Csendesen álldogált ott, isteni jogait visszanyerve. Annyira azért emlékezett rám, hogy érezze: nem kell félnie tőlem. Egy percig csak nézett, 78 79

8 bíborpiros, füstös szeme kifejezéstelen és mozdulatlan. Arra gondoltam, hogy az istenek és istennők sem pislognak sohasem, és úgy éreztem, a tehénszemű Hérával kerültem szembe. Könnyedén leharapott egy fűszálat, amint elhaladt mellettem, kecsesen ugrott egyet, és hátraballagott a konyhához, ahol Kamante kukoricát szórt a földre. Kamante egy ujjal megérintette a karomat, és az erdő felé mutatott. Arra néztem, és láttam, hogy egy magas gesztenyefa alatt egy bushbuckbika áll, kis rőt sziluett az erdő peremén, szép pár szarvval, mozdulatlanul, mint egy fatörzs. Kamante is figyelte egy darabig, aztán felnevetett. Az a helyzet mondta, hogy Lulu megmagyarázta neki, nincs semmi félnivaló a ház körül, de a férje mégse mer idejönni. Minden reggel arra gondol, hogy most aztán tényleg eljön egész a konyháig, de amint meglátja a házat és az embereket, hideg kő keletkezik a hasában (az ilyesmi sajnos, elég gyakori a bennszülött világban, ilyenkor a munka is leáll a farmon), és megint megáll annál a fánál. Lulu még sokáig odajárt a házhoz kora reggel. Tiszta csengettyűhangja jelezte, hogy a nap felkelt a hegyek mögül; ébren feküdtem az ágyban, és vártam ezt a hangot. Néha egy hétre vagy kettőre is elmaradt, ilyenkor nagyon hiányoltuk, és a vadászokat emlegettük, akik a hegyek között szoktak cserkészni. De aztán a háziszolgáim megint jelentették: Megjött Lulu!, mintha csak az asszonylányunk érkezett volna látogatóba. Néhányszor a bushbuck sziluettjét is láttam még a fák közt, de Kamanténak igaza lett, annyira sohasem szedte össze a bátorságát, hogy egészen közel jöj jön. Egyik nap, amikor Nairobiban jártam, Kamante a konyhaajtóban várt izgatottan, és elmesélte, hogy Lu lu ismét feltűnt a farmon, méghozzá a totójával a kicsinyével! Néhány nap múlva én magam is abban a kitüntetésben részesültem, hogy találkozhattam vele a szolgák kunyhói közt nagyon éber volt, látszott, hogy most nem tanácsos kikezdeni vele, s apró kis borja éppoly kecsesen ügyetlenül tántorgott a nyomában, mint maga Lulu annak idején, amikor megismertük. A hosszú esőzések után történt ez, és azokban a nyári hónapokban Lulu nemcsak hajnaltájt, hanem délutánonként is fel-felbukkant a ház közelében. Néha még délben is odajött, és meghúzódott a kunyhók közt, az árnyékban. Lulu borja nem félt a kutyáktól, nyugodtan tűrte, hogy megszaglásszák, de a bennszülöttekhez és hozzám nem volt bizalma; amint megpróbáltuk megfogni, anya és gyermeke eliramodott. Lulu az első hosszú távolmaradása után sose jött olyan közel hozzánk, hogy megérinthessük. Amúgy barátian viselkedett; megértette, hogy szeretnénk látni a kicsinyét, s a kinyújtott kézből elfogadta a cukornádszálat. Odalépkedett a nyitott ebédlőajtóhoz, gondterhelten bepislogott a szobák félhomályába, de a küszöböt többé nem lépte át. A csengettyűjét ekkorra már elvesztette: csendben jött és csendben távozott. Háziszolgáim azt javasolták, fogjuk el Lulu kicsinyét és tartsuk a háznál, ahogy annak idején Lulut. Én azonban azt gondoltam, hálátlan és közönséges viszonzása lenne ez Lulu belénk vetett nemes bizalmának

9 Azonkívül úgy éreztem, ez a házam és az antilop közötti szabad szövetség ritka és értékes dolog. Lulu kijött hozzánk a vadon világából, hogy megmutassa, jó viszonyban vagyunk ezzel a világgal, és úgy eggyé varázsolta a házat az afrikai tájjal, hogy senki sem tudta volna megmondani, hol végződik az egyik s hol kezdődik a másik. Lulu ismerte a hatalmas varacskos disznó odúját, látta párzani a rinocéroszokat. Van egy kakukkfajta Afrikában, amely forró napokon délben énekel az erdők sűrűjében, mintha csak a világ zengő szívverését hallaná az ember. Sohasem volt szerencsém látni ezt a kakukkot, de azt hiszem, más se látta, mert senki sem tudta leírni nekem. De Lulu talán végigsétált egyszer egy keskeny zöld ösvényen, el a faág alatt, amelyen a kakukk ült. Akkoriban éppen egy régi kínai császárnéról olvastam egy könyvet; miután megszülte a fiát, az ifjú Jahanola ellátogatott régi otthonába; zöld függönyös arany hordszékben indult útnak a Tiltott Városból. Az én házam is olyan lett most, mint ennek a fiatal császárnénak a szülői háza. A két antilop, a nagy és a kicsi, egész nyáron ott volt a házam körül; néha két hétre vagy háromra is elmaradtak, máskor naponta láthattuk őket. A következő esős évszak elején háziszolgáim jelentették, hogy Lulu új kisborjúval tért vissza. Én a borjat nem láttam, mert ekkorára már nem jöttek közel a házhoz, de később, az erdőben egyszer megpillantottam egymás mellett három bushbuckot. A szövetség Lulu és családja, valamint a házam között hosszú évekig kitartott. Gyakran tűntek fel bushbuckok a közelben, úgy jöttek elő az erdőből s úgy mentek viszsza, mintha házam környéke a vadon egyik szeglete lenne csupán. Többnyire napkelte előtt jelentek meg, előbb a fák között mászkáltak, mint finom, sötét kis sziluettek a sötét zöld előterében, de amint kiléptek legelészni a pázsitra, a délutáni napon úgy fénylett a szőrük, akár a réz. Egyikük biztosan Lulu volt, mert ő jött a legközelebb a házhoz, higgadtan járkált föl-alá, csak akkor csapta hátra a fülét, ha autó érkezett vagy ha kinyitottunk egy ablakot; és a kutyák is megismerték. Idővel a színe egyre sötétebb lett. Egyszer éppen egy barátommal hajtottunk oda a ház elé, és azt láttuk, hogy három bushbuck álldogál a teraszon, a só körül, amit a teheneknek készítettünk ki. Különös, hogy az első nagy bushbucktól, Lulu bvanájától eltekintve, aki felszegett fejjel állt meg a gesztenyefa alatt, bikát többé sohasem láttunk a házam köré gyűlő bushbuckok között. Úgy tetszik, az erdőnek ebben a szeletében matriarchátus uralkodott. A kolónia vadászai és természetbúvárai nagy érdeklődést tanúsítottak a bushbuckjaim iránt, és maga a vadfelügyelő is kikocsizott a farmra, hogy lássa őket. Még cikk is jelent meg róluk az East African Standard-ben. Azok voltak a legboldogabb éveim Afrikában, amikor Lulu és népe odajárt a házamhoz. Úgy tekintettem ismeretségemet az erdei antilopokkal, mint értékes ajándékot, mint Afrika barátságának zálogát. Benne volt ebben az egész kontinens, a jó ómenek, a régi szövetségkötések, egy dal: Fuss én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein! 82

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. A pályázatra 30 írás érkezett be. A zsűri döntése

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Ez a mese azt mondja el, hogyan kapta nagy púpját a teve. Az esztendők legelején, amikor a világ még újdonatúj volt, s az állatok éppen elkezdtek dolgozni az embernek,

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert Emil Ajar Előttem az élet Fordította: Bognár Róbert Ők azt mondták: Őrületbe estél Őmiatta, akit szeretsz. Én azt mondtam: Az élet ízét csak a bolondok ismerik. Jáfíi: Raúd Al Radzsákín Először is azt

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben

Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ

Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ Pierre Boulle - A majmok bolygója ELSŐ RÉSZ I. Jinn és Phyllis remekül töltötte a vakációt az űrben, a lehető legtávolabb a lakott égitestektől. Abban az időben már mindennapos volt a bolygóközi utazás,

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

Pavol Rankov Testközelben

Pavol Rankov Testközelben Pavol Rankov Testközelben KENGURU ZSEBKÖNYVEK SOROZAT 9. Pavol Rankov Testközelben AB-ART Fordította: Horváth Erika Kutyák A könyv a SLOLIA, Literárne informaèné centrum, Bratislava támogatásával jelent

Részletesebben