J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-i testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-i testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: április 27-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László dr. Herbert Tamás Óbert Gábor Papp János Sebők János Strung Nándor Szabó Zsolt jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Csajkás Géza Jakab Gabriella Csősz Beáta Réthy Zsuzsanna Lieberné Éliás Ágnes Pál Attila alpolgármester Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Közoktatási, Közművelődési, Sport és Szociális Bizottság tagja Közoktatási, Közművelődési, Sport és Szociális Bizottság tagja Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság tagja Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság tagja Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. Pályázati ügyek hitelfelvételi lehetőség az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert KEOP pályázat önerő részének biztosításához III. A helyi önkormányzat évi Gazdasági Programjának jóváhagyása IV. Beszámoló Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyása VI. VII. Települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátásra indított közbeszerzési eljárás lezárása Óvodavezetői pályázat kiírása Előadó: dr. Orbán László jegyző VIII. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása Előadó: dr. Orbán László jegyző IX. SZÜMA Kft. használtruha gyűjtőkonténer kihelyezési kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző X. Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű, befejezett és a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Pályázati ügyek hitelfelvételi és pályázati lehetőség az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert KEOP pályázat önerő részének biztosításához Elmondja, hogy az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert KEOP pályázat önerő részének biztosításához a képviselő-testületnek dönteni kell az önerő pályázat benyújtásáról, valamint a fennmaradó költség hitelfelvétel útján történő megszerzéséről, a évi költségevetési rendelet módosításáról. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja 59/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t KEOP-5.5.0/B/ sz. Hosszúhetény intézményeinek energiabarát fejlesztése c. pályázat önerő részének 50%-ára, 16 millió Ft összegre pályázatot nyújt be. a Hosszúhetény Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.09.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2015.(V.04.) önk. rendeletét.

5 5 III. A helyi önkormányzat évi Gazdasági Programjának jóváhagyása A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottságon elhangzott véleményekre reagálva elmondja, hogy a Gazdasági Program az idén elfogadott Településfejlesztési Koncepció alapján készült, azonos fejlesztések megvalósítását célozza, ugyanis a jövőbeni beruházások, pályázatok alapját e két program összefüggő és együttes alkalmazása fogja képezni. Konkrét célokat azért nem tartalmaz, mert azokról a képviselő-testület a pontos és részletes szakmai-pénzügyi tervek, valamint az adott költségvetés és pályázati lehetőségek ismeretében tud majd dönteni. Pál Attila bizottsági tag: Egyetért azzal, hogy a Gazdasági Program a Településfejlesztési Koncepcióra épülve kerüljön elfogadásra. Az idegenforgalom és turisztika fellendítése érdekében javasolja a pécsi Zsolnay Kulturális Negyeddel való kapcsolat, valamint a szomszédos településekkel történő együttműködés erősítését. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a helyi önkormányzat évi Gazdasági Programját és azt jóváhagyja. A Gazdasági Programban foglaltak megvalósítása során figyelembe kell venni a Településfejlesztési Koncepcióban és Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokat. IV. Beszámoló Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról készült előterjesztésben szereplő beszámolót ismerteti a képviselő-testülettel. Egyetértve a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság véleményével a beszámolót eft bevétellel, eft kiadással, eft pénzmaradvánnyal elfogadásra javasolja. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 6 A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja 61/2014.(IV.28.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi beszámolóját, és azt elfogadja. A évi költségvetési zárszámadásról szóló 4/2015.(V.04.) rendeletét. V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyása Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő, évi belső ellenőrzési ütemterv végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv elfogadását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az önkormányzat és intézményei évi összefoglaló jelentését elfogadja, és a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet jóváhagyja. VI. Települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátásra indított közbeszerzési eljárás lezárása A képviselő-testület hozzájárulását kéri a települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására szóló közbeszerzési eljárás lezárásához, valamint az egyetlen és érvényes ajánlatot tett Komlói Városgazdálkodási Zrt-vel történő szerződéskötéshez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7 7 63/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Városgazdálkodási Zrt. által benyújtott ajánlatot elfogadja, és a települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására szóló közbeszerzési eljárást lezárja. VII. Óvodavezetői pályázat kiírása Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: Az óvodavezetői pályázat kiírását tartalmazó határozat-tervezet elfogadását kéri a képviselőtestülettől azzal a pontosítással, hogy a megjelentetési határidőre való tekintettel a KSZK közzététel időpontja: május 5-ére kerüljön módosításra. A beérkezett pályázatok átvizsgálására, és a pályázók meghallgatására ad hoc bizottságot kell a képviselő-testületnek létrehoznia. A bizottság tagjainak Papp Jánost, a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Szociális Bizottság elnökét, Gajdócsi Lászlóné ny. óvodapedagógust és Lieberné Éliás Ágnest javasolja. Nagy Kázmérné óvodavezető: Elmondja, hogy csak áprilisában tud nyugdíjba vonulni, mégis szeptembertől kéri az új vezető óvónő megválasztását, mert az intézmény működtetési, feladat-ellátási és szakmai-nevelési tevékenységéért a vezető az egész tanév vonatkozásában felelős, ezért célszerű őt az oktatási év elején kinevezni. Az intézményben dolgozik olyan óvodapedagógus, aki a pályázati kiírásnak megfelel, szakmailag és emberileg is alkalmas a munkakör betöltésére, saját maga és a tantestület is egyetért a pályázaton való indulásával. Csajkás Géza alpolgármester: Sérelmezi, hogy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget külső pályázat benyújtására. Dr. Csönyei László polgármester: Kihangsúlyozza, hogy a pályázat kiírásakor azért döntöttek a jogszabály által lehetőséget biztosított belső (intézményen belüli) pályáztatás lehetőségével, mert egyrészt az előzetesen megtartott intézményi tantestületi megbeszélésen ezt egyhangúan támogatták a dolgozók, másrészt külső pályázatás esetén az új óvodapedagógus felvétele 4 hónapi munkabérből származó plusz költséget eredményezne, ami nem került betervezésre a költségvetésbe és jelentősen megnövelné az intézmény kiadásait. Pál Attila bizottsági tag: Véleménye szerint amennyiben az önkormányzat meg volt elégedve a jelenlegi óvodavezető munkájával, bíznia kell az általa alkalmasnak tartott belső munkatárs személyében, és hozzá kell járulnia a nevelőtestület által támogatott belső pályázat kiírásához.

8 8 A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 64/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. -a alapján, a 20/A. (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot ír ki a Hosszúhetényi Zengő óvoda (Kindergarten Zengő) óvodai vezetői (magasabb vezetői) beosztás (megbízás) ellátására. A vezetői megbízás határozott időtartamú: szeptember augusztus 31-ig szól. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetőként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat. Feladatai különösen: felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe, képviseli az intézményt. Az óvoda-vezető illetményének megállapítására és juttatására az évi XXXIII. törvény és a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: büntetlen előélet, felsőfokú szakirányú (óvodapedagógus) végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, intézményvezetői szakképzettség, az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása (vagyonnyilatkozat tétel). A pályázathoz benyújtandó: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolat, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési-program, helyzetértékelésre épülő fejlesztési terv, a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat. Az intézményvezetői beosztás legkorábban szeptember 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 15. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny, Hosszúhetény Községi Önkormányzat honlapja. A KSZK közzététel időpontja: május 5. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal címére (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.) dr. Csörnyei László polgármesternek címezve lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot és a megpályázott beosztás (óvodai vezető) megnevezését is. A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Orbán László jegyző ad. (Elérhetősége: 72/ /115. mellék).

9 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 9 65/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény 20/A. (6) bekezdése alapján az óvodavezetői álláshelyre pályázók meghallgatására 3 tagú ad hoc bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Papp János, a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Szociális Bizottság elnöke, Gajdócsi Lászlóné ny. óvodapedagógus és Lieberné Éliás Ágnes tanár. VIII. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló szolgáltatás ellátására beérkezett 3 ajánlat elbírálását, valamint a helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását kéri a képviselő-testülettől. Strung Nándor képviselő: Gradwohl János egyéni vállalkozó megbízását kezdeményezi, egyrészt szakmai szempontok alapján, ugyanis az egyes településrészeken csak az általa üzemeltetett 5 m 3 háztartási szennyvíz elszállítására alkalmas gépjárművet lehet alkalmazni, másrészt pénzügyileg is az által adott ajánlat a legkedvezőbb. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a beadott ajánlat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére benyújtott ajánlatok közül Gradwohl János Pécs- Vasas C. u. 19. hsz. alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval 5 évre kösse meg a közszolgáltatási szerződést. Határidő május 31. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester.

10 10 A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2015.(V.04.) rendeletét. IX. SZÜMA Kft. használtruha gyűjtőkonténer kihelyezési kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A SZÜMA Kft. kérelmét ismerteti, mely szerint a cég 2 db használtruha gyűjtőkonténer településünkön történő (Fő u és Tavasz u. 1. hsz. előtti) kihelyezéséhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását. Csősz Beáta bizottsági tag: Nem javasolja a konténer kihelyezését, ugyanis a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatos gyűjtési és ruhaosztási lehetőséget biztosít, így a feleslegessé vált holmikat a lakosok bármikor leadhatják, illetve kérésre elszállítják azokat, és az így összegyűjtött ruhák elsősorban a hosszúhetényi rászorulók részére kerülnek kiosztásra. Ugyanakkor információi szerint az ilyen jellegű konténereket több esetben nem rendeltetésüknek megfelelően használják, megrongálják, szeméttárolásra alkalmazzák, ezzel a jószándékú emberek felajánlása is kárba veszhet, és az önkormányzatnak is csak gondot okozna. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a SZÜMA Kft. tulajdonát képező használtruha gyűjtőkonténerének köztéri elhelyezéséhez nem járul hozzá, a használtruha gyűjtésben kérelmezővel nem kíván együtt működni.

11 11 X. Bejelentések, egyebek Hosszúhetény, 954/2. hrsz-ú ingatlan vételi ügye Dr. Orbán László jegyző: Képviselői kezdeményezésre megkereste Deák Dánielnét és Balázs Tamást a hosszúhetényi 954/2. hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében. A tulajdonosoknak szándékukban áll az ingatlan eladása. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a területért Ft/m 2 vételárat ajánljon a tulajdonosoknak. A képviselő-testület felhatalmazását kéri a tárgyalás lefolytatásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a hosszúhetényi 954/2. hrsz-ú ingatlant közcélú felhasználásra kívánja megvásárolni. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadva a tulajdonosoknak 1.000,- Ft/m 2 vételárat ajánl fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a tulajdonosokkal, és a vételárat illetően legfeljebb 1.500,- Ft/m 2 összeget ajánljon meg az eladóknak. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. Háziorvosi rendelők nyitvatartási idejének meghosszabbítása Dr. Orbán László jegyző: A háziorvosok rendelők nyitvatartási idejének heti egy alkalommal történő meghosszabbítása ügyében írt válaszlevelét ismerteti. A levél szerint a rendelési idő módosítása a kistérségi egészségügyi ellátási rend sajátosságai miatt nem oldható meg, kérésre a receptek és beutalók beteghez történő eljuttatása számtalan esetben a rendelési időn túl is megoldásra került, az évek óta jól működő rendszer a betegek megelégedésére szolgál, annak változtatása nem indokolt. Dr. Herbert Tamás képviselő: Továbbra is szükségesnek tartja a heti egyszeri hosszabbított délutáni nyitvatartás bevezetését, ezért szorgalmazza, hogy a jegyző úr a lakossági és képviselő-testületi kezdeményezést az OEP felé is továbbítsa. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12 12 69/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a háziorvosok rendelési idő módosítására tett képviselő-testületi indítványra adott válaszukat nem veszi tudomásul. Megbízza a tisztségviselőket, hogy a testületi indítványt továbbítsa az OEP Baranya Megyei Igazgatósága felé. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző. Hosszúhetényi Sportegyesület támogatása Sebők János képviselő: A Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság április 22-i ülésén, a Hosszúhetényi Sportegyesület önkormányzati finanszírozása ügyében hozott döntéseiről tájékoztatja a képviselő-testületet. A bizottság kezdeményezi a 2009-ben megkötött támogatási szerződés teljes körű felülvizsgálatát, a polgármester esetleges felelősségre vonását a évi támogatás évi támogatás pénzügyi elszámolásának megérkezését megelőző utalásának megkezdése miatt, valamint az egyesületi elnök felhívását a tavalyi támogatás elszámolásának 10 munkanapon belül történő benyújtására. Kihangsúlyozza, hogy a Hosszúhetényi Sportegyesület részére idén ,- Ft került kiutalásra, a költségvetésben meghatározott évi támogatási keret terhére. Ez jóval kisebb összeg, mint az idei évre megállapított támogatás időarányos része. Az SE elnök a évi támogatás pénzügyi elszámolását azért nem tudta benyújtani, mert a számlák az egyesület ellen folyó vizsgálat miatt nincsenek birtokában. Az egyesületi elnök az idei támogatásuk terhére kiutalt ,- Ft-ról készült elszámolását megküldte, és kérelmében kéri az önkormányzattól a tavalyi elszámolás határidejének május 31-ig történő meghosszabbítását, valamint az idei támogatás terhére még ,- Ft kiutalását. A kérelem elfogadását javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a évi támogatás (a már kiutalt és kért, összesen ,- Ft kivételével) kerüljön felfüggesztésre mindaddig, amíg az egyesület nem számol el a évi támogatásának felhasználásáról. Óbert Gábor alpolgármester: A Sport Egyesület szakosztályainak működése teljesen ellehetetlenülhet az önkormányzati támogatás nélkül, ezért nem tartja indokoltnak annak felfüggesztését, különösen úgy, hogy a pénzügyi elszámolást a vizsgálat ideje alatt az egyesület nem tudja elkészíteni. Kezdeményezi továbbá az öltöző lehetőség szerint pályázati pénzen történő felújítását.

13 13 Dr. Herbert Tamás képviselő: Egyetért a támogatás felfüggesztésével, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a képviselő-testület csak akkor adhat bármilyen más szervezet részére is új támogatást, amennyiben az elszámolt a felhasznált önkormányzati támogatásával. Ez alól a SE sem lehet kivétel, különösen a támogatás magas összegére való tekintettel. A többi szakosztály gyakoroljon nyomást az egyesületre az elszámolás időben történő elkészítésére, vagy alakítson önálló szervezetet. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 70/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Sport Egyesület évi önkormányzati támogatásának elszámolási határidejét május 31-ig meghosszabbítja. Az önkormányzati támogatás I. negyedévi összegéből ,- Ft kiutalását engedélyezi. A képviselő-testület felhívja az egyesület elnökének figyelmét, hogy a II. negyedévre esedékes támogatás folyósítása mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg a pénzügyi beszámoló nem kerül benyújtásra. Nyári gyermekétkeztetés biztosítására pályázat A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása c. pályázat benyújtásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A pályázat keretében önerő és más vállalható feladatok nélkül 30 fő rászoruló gyermek nyári étkeztetését tudná vállalni az önkormányzat. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2015.(IV.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására pályázatot nyújt be 30 fő rászoruló gyermek részére. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester.

14 14 Bejelentések: Deák Éva hosszúhetényi 409/2. hrsz-ú ingatlana előtti csapadékvíz-elvezetési probléma ügyében írt kérelmét, kártérítési igényét ismerteti a képviselő-testülettel. Döntésre az ügyben a probléma megoldására készült szakmai és pénzügyi felmérések ismeretében, bizottsági vélemény tükrében, a soron következő ülésen kerülhet sor. A Tavasz Vendéglő bérlőjének az épület homlokzatának felújítására, nyílászáró cseréjére irányuló kérelmét ismerteti. A felújítást kérelmező, bérleti jog meghosszabbítás és/vagy bérleti díjba történő beszámítás fejében saját költségén vállalná. A Településfejlesztési, Vízügyi, Építési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a beruházási költségek bérlő által történő átvállalásáért kérelmezőnek 2030-ig történő bérleti szerződés meghosszabbítását engedélyezze. A felújítás szakmai és pénzügyi lehetőségeink pontos felmérését és a bérlővel történt tárgyalást követően a képviselő-testület a soron következő ülésen dönthet a kérelemről. Bejelenti, hogy a Településfejlesztési Koncepció ügyében létrehozott munkacsoportok a holnapi naptól kezdik meg működésüket. A Komló, Nyár u. 2/2. hsz. alatti önkormányzati családi ház hosszúhetényire történő esetleges cseréjével kapcsolatban a Komló Városi Önkormányzathoz írt leveléről tájékoztatja a képviselő-testületet. Dr. Orbán László jegyző: Elmondja, hogy tájékoztatta Sásdi Nándort a képviselő-testület döntésértől, mely szerint a hosszúhetényi hrsz-i ingatlant ez év december 31-ig 70 Ft/m 2 áron vásárolhatja meg. Kérelmező egyelőre a felajánlott áron nem tudja az ingatlan megvásárolni. A Kormányhivatal Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet ügyében megküldött szakmai állásfoglalásáról tájékoztatja a testületet. A Törvényességi Főosztály álláspontja szerint a HÉSZ rendelkezései az üzletre is vonatkoznak, így ennek megfelelően járhat el a képviselő-testület a cégtábla elhelyezése ügyében. Ugyanakkor a jogalkalmazás biztonsága érdekében javasolja a rendelet pontosítását, a szabályozás egyértelmű megfogalmazását, és felhívja a figyelmet a reklámok elhelyezésére vonatkozó követelmények önálló rendeletben történő meghatározásának lehetőségére. Az állásfoglalást meg fogja küldeni a TOM MARKET Élelmiszerbolt üzemeltetőjének, és az üzletláncot képviselő ügyvédnek, és az azt követően összehívott egyeztető tárgyaláson kezdeményezni fogja a reklámtáblák 1 m 2 -re történő csökkentésére. Az eredményről a soron következő ülésen fogja a képviselőket tájékoztatni. A hosszúhetényi 0162/4 hrsz-ú ingatlan ügyében, Gál Gábor megbízásából érkezett ügyvédi levelet ismerteti a képviselőkkel. A több tulajdonú terület kisajátítási ügyében a testület a megosztási vázrajz elkészülését követően, az erdészeti szakhatósági állásfoglalás ismeretében, valamint az ingatlan-tulajdonosokkal folytatott tárgyalások tükrében döntet a soron következő ülésen. Vadkerti Ibolya kérelmét tolmácsolja, aki az önkormányzati bérlakást (április 30-a helyett) május 4-én tudja elhagyni, mert a költözésnél a hosszú hétvégét még igénybe szeretné venni. Jakab Gabriella ügyvezető: Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert pályázat megkezdett kivitelezési munkáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

15 15 Dr. Herbert Tamás képviselő: Megköszöni Papp János Somkerék Ifjúsági Népi Zenekar hetini vendégszerepléséről készült beszámolóját és gratulál a helyi küldöttség kulturális műsorban való sikeres fellépéséért, a Palacsintafesztiválon elért I. helyezéséért. A már felszerelt, de nem világító, valamint a tervben szereplő, de még ki nem épített közvilágítási lámpák ügyében vár gyors intézkedést. Kezdeményezi az újtelepi buszmegálló melletti járda helyreállítását. Sebők János képviselő: Az Ormándi utca alsó részén lévők árok vízelvezési problémáinak megoldását kéri az önkormányzattól. A patak projekt során az árokpartról kiszedett föld visszatöltésében kér intézkedést. A képviselő-testületi ülések interneten élőben, vagy felvételről történő megjelenésének kivizsgálását kezdeményezi. Szabó Zsolt képviselő: Szorgalmazza a képviselő-testületi ülések anyagának 5 napnál korábban történő megküldését. Takács Ferenc a lakosság részéről: Intézkedést kér a Fő u. 5. hsz. alatti bérlakásban élők hangos és méltatlan viselkedése ellen, mellyel a szomszédok nyugalmát, pihenését akadályozzák. Több hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 5-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 5-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 5-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 15-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 15-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 15-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 17-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 17-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 17-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1-jei testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1-jei testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1-jei testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 8-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 8-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. ~ MUTATO Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 8-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz. 1. A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-14/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben